Název dokumentu Vyvěšení
 Sejmutí 
Č.j.
        Ev.č.        
 Zhotovitel dokumentu 
Plánované odstávky el. energie 16.5. a 21.5. 2019 (16 kB)  09.05.2019 
21.05.2019

Svolání prvního zasedání okrskové volební komise (220 kB)  24.04.2019 
29.04.2019

Úřad městyse Holany
Záměr městyse prodat pozemky (302 kB)  24.04.2019 
10.05.2019

Městys Holany
Pozvánka na jednání Svazku obcí PEKLO (118 kB)  23.04.2019 
07.05.2019

DSO PEKLO
Záměr městyse pronajmout majetek - pozemek (316 kB)  23.04.2019 
10.05.2019
ÚMH/332/19
Městys Holany
Záměr městyse prodat následující pozemek (298 kB)  16.04.2019 
03.05.2019
ÚMH/320/19
Městys Holany
Záměr městyse pronajmout následující majetek (297 kB)  03.04.2019 
20.04.2019
ÚMH/268/18
Městys Holany
Informace o počtu a sídle volebních okrsků (140 kB)  02.04.2019 
25.05.2019

Úřad městyse Holany
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva (116 kB)  27.03.2019 
10.04.2019

Městys Holany
Záměr městyse prodat pozemek (278 kB)  25.03.2019 
10.04.2019
ÚMH/239/19
Městys Holany
Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy č. 2 AOPK (5624 kB)  18.03.2019 
03.04.2019
SR/0150/US/2018-2
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Opatření obecné povahy č. 1/2019 Územní plám Holany + Poučení (321 kB)  13.03.2019 
29.03.2019

Městys Holany
Veřejná vyhláška Oznámení o vydání Územního plánu Holany formou opatření obecné povahy (211 kB)  13.03.2019 
29.03.2019

Městys Holany
Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva (286 kB)  13.03.2019 
29.03.2019

Městys Holany
Opatření obecné povahy č.1/2019 - Územní plán Holany + Poučení (320 kB)  13.03.2019 
14.03.2019

Městys Holany
Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva (284 kB)  13.03.2019 
14.03.2019

Městys Holany
Záměr městyse pronajmout pozemek (252 kB)  12.03.2019 
28.03.2019
ÚMH/216/19
Městys Holany
Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy (1206 kB)  11.03.2019 
27.04.2019
MUCL/23821/2019
Městský úřad odbor dopravy
Návrh závěrečného účtu za rok 2018 DSO Peklo (1679 kB)  08.03.2019 
21.05.2019

Svazek obcí Peklo
Záměr městyse zřídit věcné břemeno na majetek městyse + příloha mapa (133 kB)  05.03.2019 
21.03.2019
ÚMH/199/2019
Městys Holany
Pozvánka pro zájemce o dotaci Zateplování budov (4408 kB)  04.03.2019 
08.04.2019

RSK Libereckého kraje
Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci- mapy (1253 kB)  04.03.2019 
20.03.2019
MUCL/18848/2019
Městský úřad Česká Lípa Odbor dopravy
Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci (1206 kB)  04.03.2019 
20.03.2019
MUCL/18848/2019
Městský úřad Česká Lípa Odbor dopravy
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva (134 kB)  01.03.2019 
11.03.2019

Městys Holany
Veřejná vyhláška Návrh opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek (1029 kB)  21.02.2019 
25.03.2019
MUCL/5499/2019
Městyský úřad Česká Lípa, odbor dopravy
Veřejná vyhláška Návrh opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek (984 kB)  21.02.2019 
21.02.2019
ÚMH/095/19
Městský úřad Česká Lípa, Odbor dopravy
Záměr městyse pronajmout část pozemku (297 kB)  21.02.2019 
11.03.2019
ÚMH/132/19
Městys Holany
Pozvánka na jednání svazku obcí PEKLO (108 kB)  12.02.2019 
28.02.2019

Svazek obcí PEKLO
Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva (143 kB)  04.02.2019 
01.04.2019

Městys Holany
Výběrové řízení na správce kempu a nájemce kiosku (25 kB)  01.02.2019 
01.03.2019

Městys Holany
Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva (500 kB)  28.01.2019 
01.04.2019

Městys Holany
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva (115 kB)  22.01.2019 
30.01.2019

Městys Holany
Záměr městyse prodat pozemek + příloha mapa (282 kB)  17.01.2019 
04.02.2019
ÚMH/059/19
Městys Holany
Rozpočtové opatření 9/2018 (579 kB)  10.01.2019 
26.01.2019

Městys Holany
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva (154 kB)  09.01.2019 
21.01.2019

Městys Holany
Příloha -mapa k prodeji a směně pozemků (73 kB)  02.01.2019 
21.01.2019

Městys Holany
Záměr městyse směnit část pozemku (128 kB)  02.01.2019 
21.01.2019

Městys Holany
Záměr městyse prodat nemovitosti - pozemky (150 kB)  02.01.2019 
21.01.2019

Městys Holany
Úřad práce - oznámení o podpoře Zaměstnanosti (144 kB)  19.12.2018 
04.01.2019

Úřad práce
Záměr městyse pronajmout nemovitosti - pozemky (164 kB)  19.12.2018 
04.01.2019

Městys Holany
Rozpočtové opatření č. 8/2018 (1571 kB)  19.12.2018 
04.01.2019

Městys Holany
Oznámení o sschválení rozpočtu a střednědobého výhledu rozpočtu městyse Holany  19.12.2018 
19.12.2018

Městys Holany
Veřejná vyhláška Návrh opatření obecné povahy č.1 (2844 kB)  11.12.2018 
11.01.2019
SR/0150/US/2018
Agentura ochrany přírody a krajiny
Pozvánka na veřejné zasedání zstupitelstva (135 kB)  06.12.2018 
17.12.2018

Městys Holany
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitesltva (129 kB)  06.12.2018 
06.12.2018

Městys Holany
Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva (212 kB)  28.11.2018 
31.12.2018

Městys Holany
Návrh rozpočtu na rok 2019 městys Holany (625 kB)  28.11.2018 
17.12.2018

Městys Holany
Rozpočtové opatření č. 7/2018 (1307 kB)  28.11.2018 
31.12.2018

Městys Holany
Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy na pozemní komunikaci (1043 kB)  27.11.2018 
13.12.2018
MUCL/127311/2018
Městský úřad Česká Lípa Odbor dopravy
Rozhodnutí - Územní rozhodnutí Veřejná vyhláška Rozhodnutí o umístění stavby Vedení 400 kV V450/428, TR Výškov - TR Babylon (9003 kB)  27.11.2018 
13.12.2018
MULNCJ 62884/2018
Městský úřad Louny odbor stavebního úřadu
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu ZŠ a MŠ Holany na období 2020-2021 (318 kB)  23.11.2018 
11.12.2018

ZŠ a MŠ Holany
Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ na rok 2019 (329 kB)  23.11.2018 
11.12.2018

ZŠ a MŠ Holany
Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Holany na rok 2019  23.11.2018 
23.11.2018

Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy na komunikaci (1128 kB)  19.11.2018 
05.12.2018
MUCL/124222/2018
Městský úřad Česká Lípa Odbor dopravy
Pozvánka na jednání DSO Peklo (114 kB)  16.11.2018 
29.11.2018

DSO Peklo
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva (139 kB)  15.11.2018 
26.11.2018

Městys Holany
Návrh rozpočtu na rok 2019 DSO Peklo (255 kB)  08.11.2018 
29.11.2018

Svazek obcí Peklo
Návrh-střednědobého výhledu rozpočtu DSO Peklo 2019-2021 (282 kB)  08.11.2018 
29.11.2018

Svazek obcí Peklo
Příloha Výkres předpokládaných záborů půdního fondu (2919 kB)  05.11.2018 
13.12.2018
ÚMH/781/18
Příloha Koordinační výkres (6223 kB)  05.11.2018 
13.12.2018
ÚMH/781/18
Příloha Textová část odůvodnění územního plánu (484 kB)  05.11.2018 
13.12.2018
ÚMH/781/18
Příloha Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací (1995 kB)  05.11.2018 
13.12.2018
ÚMH/781/18
Příloha Hlavní výkres (2943 kB)  05.11.2018 
13.12.2018
ÚMH/781/18
Příloha Výkres základního členění území (1915 kB)  05.11.2018 
13.12.2018
ÚMH/781/18
Příloha Textová část územního plánu (317 kB)  05.11.2018 
13.12.2018
ÚMH/781/18
Veřejná vyhláška Oznámení o veřejném projednání návrhu Územního plánu Holany (359 kB)  05.11.2018 
13.12.2018
ÚMH/781/18
Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad - úřad územního plánování
Záměr městyse prodat nemovitý majetek - pozemek (343 kB)  02.11.2018 
20.11.2018
ÚMH/777/18
Městys Holany
Usnesení z veřejného ustavujícího zasedání zastupitelstva (335 kB)  01.11.2018 
31.12.2018

Městys Holany
Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci (951 kB)  29.10.2018 
14.11.2018
MUCL/115471/2018
Městský úřad Česká Lípa Odbor dopravy
Záměr městyse pronajmout nebytové prostory - restaurace čp. 24 (155 kB)  26.10.2018 
26.11.2018

Městys Holany
Pozvánka na veřejné ustavující zasedání zastupitelstva (143 kB)  22.10.2018 
29.10.2018

Městys Holany
Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci (655 kB)  12.10.2018 
12.11.2018
MUCL/109246/2018
Městský úřad Česká Lípa Odbor dopravy
Rozpočtové opatření č.6/18 (522 kB)  11.10.2018 
31.12.2018

Městys Holany
Návrh - Střednědobý výhled rozpočtu 2019-2023 (289 kB)  11.10.2018 
29.10.2018

Městys Holany
Záměr městyse pronajmout následující majetek - pozemek (118 kB)  10.10.2018 
26.10.2018
ÚMH/679/18
Městys Holany
Záměr městyse prodat následující majetek - pozemky (296 kB)  10.10.2018 
26.10.2018
ÚMH/719/18
Městys Holany
Výsledky voleb do zastupitelstva městyse Holany (446 kB)  06.10.2018 
07.11.2018

Úřad městyse Holany
Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva (234 kB)  05.10.2018 
31.12.2018

Městys Holany
Nabídka pozemků k pronájmu (547 kB)  03.10.2018 
03.11.2018
SPU 450053/2018/Pob/Jur.
Státní pozemkový úřad
Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva (109 kB)  27.09.2018 
16.10.2018

Městys Holany
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva (125 kB)  26.09.2018 
04.10.2018

Městys Holany
Upozornění vlastníkům a uživatelům pozemků a mapa (725 kB)  24.09.2018 
31.12.2018
ÚMH/666/18
ČEPS - JETCON
Rozhodnutí - rozhodnutí o umístění satvby "Vedení 400 kV V450/428, TR Výškov - TR Babylon (8602 kB)  20.09.2018 
08.10.2018
MULNCJ 62884/2018
Městský úřad Louny
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva (118 kB)  17.09.2018 
26.09.2018

městys Holany
Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva obce (33 kB)  14.09.2018 
06.10.2018

Úřad městyse Holany
Rozpočtové opatření 5/2018 (653 kB)  13.09.2018 
31.12.2018

Úřad městyse Holany
Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva konaného dne 5.9.2018 (232 kB)  10.09.2018 
31.12.2018

Městys Holany
Záměr městyse prodat pozemek (320 kB)  10.09.2018 
26.09.2018
ÚMH/645/18
Městys Holany
Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů (397 kB)  06.09.2018 
31.12.2018
ÚMH/639/18
ČEPS a.s.
Oznámení o Svolání prvního zasedání okrskové volební komise (236 kB)  03.09.2018 
10.09.2018

Úřad městyse Holany
Pozvánka na zasedání zastupitelstva (140 kB)  28.08.2018 
05.09.2018

Městys Holany
Oznámení hejtmana Libereckého kraje - oznámení zrušení platnosti opatření se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru (161 kB)  25.08.2018 
25.09.2018

Krajský úřad Libereckého kraje
Informace o počtu a sídle volebního okrsku (137 kB)  20.08.2018 
06.10.2018

Úřad městyse Holany
Nabídka pozemků k pronájmu (708 kB)  01.08.2018 
01.09.2018
SPU 353742/2018/Pob/Jur.
Státní pozemkový úřad
Rozpočtové opatření č. 4 (573 kB)  30.07.2018 
31.12.2018

Úřad něstyse Holany
Oznámení hejtmana Libereckého kraje (263 kB)  26.07.2018 
31.08.2018

Krajský úřad Libereckého kraje
Informace o záměru v území a o podání žádosti o vydání územního rozhodnutí (2191 kB)  16.07.2018 
15.08.2018

ČEPS, a.s.
Doplnění a změna ke sp.zn MULN/12545/2016/SU/AK (615 kB)  13.07.2018 
15.08.2018
MULN/12545/2016/SU/AK
Městský úřad Louny odbor stavebníého úřadu
OZNÁMENÍ Zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání (5443 kB)  13.07.2018 
15.08.2018
MULN/12545/2016/SU/AK
Městský úřad Louny odbor stavebního úřadu
Veřejná vyhláška Oznámení o Novém návrhu Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje Liber. kraje pro společné jednání a Vyhodnocení vlivů (543 kB)  13.07.2018 
31.08.2018
KULK55870/2018
Krajský úřad Libereckého kraje
Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva (289 kB)  10.07.2018 
30.09.2018

Městys Holany
Usnesení z veřejného zasedání (106 kB)  27.06.2018 
13.07.2018

Městys Holany
Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci (832 kB)  27.06.2018 
13.07.2018
MUCL/69213/2018
Městský úřad Česklá Lípa Odbor dopravy
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva (139 kB)  26.06.2018 
04.07.2018

Městys Holany
Záměr městyse zřídit věcné břemeno - služebnosti a právo provést stavbu (148 kB)  21.06.2018 
09.07.2018
ÚMH/387/18
Městys Holany
Záměr městyse zřídit věcné břemeno - služebnosti a právo provést stavbu (153 kB)  18.06.2018 
04.07.2018

Městys Holany
Pozvánka na zasedání zastupitelstva (141 kB)  15.06.2018 
25.06.2018

Městys Holany
Záměr městyse Holany prodat pozemek (325 kB)  08.06.2018 
26.06.2018
ÚMH/395/18
Městys Holany
Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci (785 kB)  01.06.2018 
18.06.2018
MUCL/53286/2018
Městský úřad Česká Lípa Odbor dopravy
Veřejná vyhláška Zákaz odběru povrchových vod (650 kB)  31.05.2018 
01.10.2018
MUCL/60328/2018
Městský úřad Česká Lípa odbor životního prostředí
info volby- potřebný počet podpisů na peticích podporujících kandidaturu volebních stran typ nezávislý kandidát a sdružení nezávislých kandidátů (435 kB)  29.05.2018 
31.08.2018

Městský úřad Česká Lípa
info - volby Seznam obcí, ze kterých se kandidátní listiny podávají příslušnému pověřenému obecnímu úřadu (435 kB)  29.05.2018 
31.08.2018

Městský úřad Česká Lípa
Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva konaného dne 23.05.2018 (222 kB)  28.05.2018 
31.12.2018

Městys Holany
Rozpočtové opatření č. 3/2018 (638 kB)  28.05.2018 
31.12.2018

Úřad městyse Holany
Oznámení o schválení Závěrečného účtu DSO Peklo za rok 2018 (237 kB)  22.05.2018 
31.12.2018

DSO Peklo
Veřejná vyhláška - doručení návrhu Územního plánu Holany - přílohy Výkres předpokládaných záborů půdy (2869 kB)  21.05.2018 
09.07.2018

Veřejná vyhláška - doručení návrhu Územního plánu Holany - přílohy Koordinační výkres (5916 kB)  21.05.2018 
09.07.2018

Veřejná vyhláška - doručení návrhu Územního plánu Holany - přílohy Textová část - odůvodnění ÚP (765 kB)  21.05.2018 
09.07.2018

Veřejná vyhláška - doručení návrhu Územního plánu Holany - přílohy Výkres veřejně prospěšných staveb (1969 kB)  21.05.2018 
09.07.2018

Veřejná vyhláška - doručení návrhu Územního plánu Holany - přílohy Hlavní výkres (2928 kB)  21.05.2018 
09.07.2018

Veřejná vyhláška - doručení návrhu Územního plánu Holany - přílohy - Výkres základní členění (1994 kB)  21.05.2018 
09.07.2018

Veřejná vyhláška - doručení návrhu Územního plánu Holany - přílohy Textová část (560 kB)  21.05.2018 
09.07.2018

Veřejná vyhláška - doručení návrhu Územního plánu Holany (229 kB)  21.05.2018 
09.07.2018
ÚMH/372/18
Městský úřad Česká Lípa - Stavební úřad - úřad územního plánování
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva (145 kB)  11.05.2018 
23.05.2018

Městys Holany
Rozpočtové opatření č.2 /2018 (673 kB)  09.05.2018 
31.12.2018

Úřad městyse Holany
Nabídka pozemků k pronájmu (380 kB)  02.05.2018 
02.06.2018
SPU 214839/2018/Pob/Jur.
Státní pozemkový úřad
Záměr městyse pronajmout nemovitost - pozemek  02.05.2018 
18.05.2018
ÚMH/268/18
Městys Holany
Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva (255 kB)  30.04.2018 
31.05.2018

Městys Holany
Informace o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu-ochrana odběratele (754 kB)  26.04.2018 
26.05.2018
SVS-TP/PEVA/750/2018
Severočeská vodárenská společnost a.s.
Veřejná vyhláška zpřístupnění k nahlédnutí hromadný předpisný seznam - Daň z nemovitých věcí (1578 kB)  25.04.2018 
28.05.2018
755935/18/2006-11460-507374
Finanční úřad pro Liberecký kraj
Upozornění vlastníkům a uživatelům pozemků - odstranění a okleštění stromoví (773 kB)  23.04.2018 
31.12.2018
ÚMH/277/18
ČEPS a.s.
Pozvánka na valnou hromadu honebního společenstva Chlum - Drchlava-  18.04.2018 
03.05.2018

Honebí společenstvo Chlum - Drchlava
Pozvánka na valnou hromadu honebního společenstva Kvítkov -Babylon  18.04.2018 
03.05.2018

Honební společenstvo Kvítkov - Babylon
Pozvánka na valnou hromadu honebního společenstva Zahrádky  18.04.2018 
03.05.2018

Honební společenstvo Zahrádky
Pozvánka na valnou hromadu honebního společenstva Litice  18.04.2018 
03.05.2018

Honební společenstvo Litice
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva  11.04.2018 
25.04.2018

Městys Holany
Záměr městyse pronajmout pozemek  29.03.2018 
18.04.2018
ÚMH/226/18
Městys Holany
Záměr městyse prodat pozemek  28.03.2018 
13.04.2018
ÚMH/228/18
Městys Holany
Nabídka pozemků SPÚ k náhradním restitucím  23.03.2018 
23.04.2018
SPU 138071/2018/141/SU
Státní pozemkový úřad
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Peklo za rok 2017 (2829 kB)  21.03.2018 
08.03.2019

DSO Peklo
Návrh závěrečného účtu za rok 2017 DSO Peklo (1593 kB)  21.03.2018 
30.06.2018

DSO Peklo
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017 městys Holany (4347 kB)  21.03.2018 
11.03.2019

Městys Holany
Návrh závěrečného účtu za rok 2017 městys Holany  21.03.2018 
26.04.2018

Městys Holany
Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva  28.02.2018 
16.03.2018

Městys Holany
Závěr zjišťovacího řízení - rozhodnutí Revitalizace trati Lovosice - Česká Lípa 2. část  19.02.2018 
07.03.2018
3712/ZPZ/2017
Krajský úřad Ústeckého kraje
Závěr zjišťovacího řízení - rozhodnutí Revitalizace trati Lovosice - Česká Lípa 1. část  19.02.2018 
07.03.2018
3712/ZPZ/2017
Krajský úřad Ústeckého kraje
Pozvánka na zasedání zastupitelstva  16.02.2018 
26.02.2018

Městys Holany
Rozpočtové opatření 1/2018 (279 kB)  12.02.2018 
31.12.2018

Úřad městyse Holany
Nabídka pozemků k pronájmu  09.02.2018 
09.03.2018
SPU 063365/2018/Pob/jur.
Státní pozemkový úřad Pobočka Česká Lípa
Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva  29.01.2018 
31.03.2018

Městys Holany
Výsledky Volby prezidenta ČR  29.01.2018 
13.02.2018

Úřad městyse Holany
Záměr městyse pronajmout majetek městyse - pozemek  22.01.2018 
08.02.2018
ÚMH/073/18
Městys Holany
Záměr městyse pronajmout majetek městyse - pozemek  16.01.2018 
02.02.2018
ÚMH/058/18
Městys Holany
Rozpočtové opatření 9/2017  16.01.2018 
16.02.2018

Městys Holany
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva  15.01.2018 
24.01.2018

Městys Holany
Informace pro voliče o době a místě konání volby prezidenta  15.01.2018 
27.01.2018

Úřad městyse Holany
Výsledky Volba prezidenta ČR  15.01.2018 
25.01.2018

Úřad městyse Holany
Výsledky Volby přezidenta ČR  15.01.2018 
15.01.2018

Úřad městyse Holany
Rozpočtové opatření č. 9/2018 (581 kB)  11.01.2018 
12.02.2019

Městys Holany
Záměr městyse pronajmout nebytové prostory (129 kB)  10.01.2018 
26.10.2018
ÚMH/036/18
Městys Holany
Zpráva - platba daně z nemovitých věcí přes SIPO nebo na základě údajů zaslaných e-mailem  10.01.2018 
15.03.2018

Generální finanční ředitelství
Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci  10.01.2018 
29.01.2018
MUCL/3702/2018
Městský úřad Česká Lípa Odbor dopravy
Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci  09.01.2018 
25.01.2018
MUCL/117836/2017
Městský úřad Česká Lípa Odbor dopravy
Opatření obecné povahy veřejnou vyhláškou stanovení místní úpravy provozu na komunikaci I/15  03.01.2018 
19.01.2018
OD 1391/2017/KULK 96375/2017/280.4/Ur
Krajský úřad Libereckého kraje odbor dopravy
Střednědobý výhled rozpočtu 2018-2020 ZŠ a MŠ Holany (317 kB)  03.01.2018 
31.12.2018

ZŠ a MŠ Holany
Rozpočet na rok 2018 ZŠ a MŠ Holany (334 kB)  03.01.2018 
31.12.2018

ZŠ a MŠ Holany
Oznámení o schválení rozpočtu 2018, střednědobého výhledu rozpočtu 2018-2021 (246 kB)  03.01.2018 
31.12.2018

Městys Holany
Oznámení o schválení rozpočtu 2018, Střednědobého výheldu rozpočtu 2018-2021  03.01.2018 
03.01.2018

Městys Holany
Střednědobý výhled rozpočtu městyse Holany (314 kB)  27.12.2017 
31.12.2018

Městys Holany
Rozpočet rok 2018 městys Holany (623 kB)  27.12.2017 
31.12.2018

Městys Holany
Rozpočtové opatření 8/17  21.12.2017 
31.12.2017

Úřad městyse Holany
Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva městyse  20.12.2017 
31.03.2018

Městys Holany
Informace pro voliče o době a místě konání volby prezidenta  20.12.2017 
13.01.2018

Úřad městyse Holany
Oznámení o schválení rozpočtu 2018, střednědobého výhledu rozpočtu 2019-2021 DSO Peklo (442 kB)  20.12.2017 
31.12.2018

DSO Peklo
Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise  12.12.2017 
20.12.2017

Úřad městyse Holany
Záměr městyse propachtovat majetek + příloha mapa  12.12.2017 
02.01.2018
ÚMH/919/17
Městys Holany
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva městyse Holany  06.12.2017 
18.12.2017

Městys Holany
Pozvánka na jednání Svazku obcí Peklo  29.11.2017 
14.12.2017

Svazek obcí Peklo
Pozvánka na jednání Svazku obcí Peklo  29.11.2017 
29.11.2017

Svazek obcí Peklo
Oznámení o vystavení návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Pavlovice a pozvánka na závěřečné jednání  28.11.2017 
29.12.2017
SPU 551133/2017/pob/No
SPÚ, Krajský pozemkový úřad pro Libercký kraj, Pobočka Česká Lípa
Rozpočtové opatření č.7/2017  28.11.2017 
31.12.2017

Úřad městyse Holany
Příloha - Návrh opatření obecné povahy  27.11.2017 
28.12.2017
OD 139/2017 KULK 85253/2017/280.4Ur
Krajský úřad Libereckého kraje odbor dopravy
Návrh opatření obecné povahy veřejnou vyhláškou Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích  27.11.2017 
28.12.2017
OD 139/2017 KULK 85253/2017/280.4Ur
Krajský úřad Libereckého kraje odbor dopravy
Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek  22.11.2017 
27.12.2017
MUCL/111004/2014
Městský úřad Česká Lípa odbor dopravy
Informace o počtu a sídle volebních okrsků  22.11.2017 
27.01.2018

Úřad městyse Holany
Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Holany na rok 2018  22.11.2017 
18.12.2017

Základní škola Holany
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu ZŠ a MŠ Holany na období 2018-2020  22.11.2017 
18.12.2017

Základní škola Holany
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2018-2021 městys Holany  22.11.2017 
18.12.2017

Městys Holany
Návrh Střednědobého výhledu DSO Peklo 2018-2021  20.11.2017 
15.12.2017

Svazek obcí Peklo
Informace o schváleném a očekávaném plnění rozpočtu DSO Peklo 01-10/2017  20.11.2017 
15.12.2017

Svazek obcí Peklo
Návrh rozpočtu DSO Peklo na rok 2018  20.11.2017 
15.12.2017

Svazek obcí Peklo
Informace o schváleném a očekávaném plnění rozpočtu městyse za období 01-10/2017  16.11.2017 
18.12.2017

Městys Holany
Návrh rozpočtu na rok 2018 Městys Holany  16.11.2017 
18.12.2017

Městys Holany
Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Holany  15.11.2017 
04.12.2017

Městys Holany
Záměr městyse prodat pozemek + příloha mapa  09.11.2017 
27.11.2017
ÚMH/803/17
Městys Holany
Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy - lesy  08.11.2017 
27.11.2017
66595/2017-MZE-16212
Ministerstvo zemědělství Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů
Oznámení o zveřejnění Veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti  07.11.2017 
31.12.2017

Městys Holany
Pozvánka na zasedání zastupitelstva městyse Holany  03.11.2017 
13.11.2017

Městys Holany
Výsledky voleb do PS Parlamentu ČR  23.10.2017 
30.11.2017

Úřad městyse Holany
Záměr městyse prodat pozemek  17.10.2017 
03.11.2017
ÚMH/773/17
Městys Holany
Oznámení o době a místě konání voleb do Polsanecké sněmovny  05.10.2017 
21.10.2017

Úřad městyse Holany
Posuzování vlivů na životní prostředí - zahájení zjišťovacího řízení záměru zařazeného v kategorii II  04.10.2017 
23.10.2017
3712/ZPZ/2017
Krajský úřad Ústeckého kraje
Záměr městyse propachtovat pozemek  26.09.2017 
13.10.2017
ÚMH/724/17
Městys Holany
Mapa k záměru zřídit věcné břemeno  26.09.2017 
13.10.2017
ÚMH/697/17
Městys Holany
Záměr zřídit věcné břemeno  26.09.2017 
13.10.2017
ÚMH/697/17
Městys Holany
Rozpočtové opatření 6/17  25.09.2017 
31.12.2017

Městys Holany
Informace o svolání prvního zasedání okrskové volební komise  25.09.2017 
21.10.2017

Úřad městyse Holany
Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny  20.09.2017 
27.09.2017

ČEZ Distribuce
Veřejná vyhláška Návrh opatření obecné povahy  15.09.2017 
16.10.2017
55197/2017-MZE-16212
Ministerstvo zemědělství Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů
Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Holany konaného dne 4.9.2017  06.09.2017 
30.09.2017

Městys Holany
Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků  01.09.2017 
21.10.2017

Úřad městyse Holany
Záměr prodat nemovitý majetek - pozemek  29.08.2017 
15.09.2017
ÚMH/637/17
Městys Holany
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva  25.08.2017 
04.09.2017

Městys Holany
Výzva k podání nabídky - Projekt - rekonstrukce školní budovy Holany čp. 93  07.08.2017 
04.09.2017

Městys Holany
Záměr prodat majetek  07.08.2017 
23.08.2017

Městys Holany
Veřejná vyhláška - příloha  02.08.2017 
18.08.2017
MUCL/63417/2017
Městský úřad Česká Lípa Odbor dopravy
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci  02.08.2017 
18.08.2017
MUCL/63417/2017
Městský úřad Česká Lípa Odbor dopravy
Rozpočtové opatření č. 5/2017  01.08.2017 
31.12.2017

Městys Holany
Pozvánka na zasedání Svazku obcí Peklo  18.07.2017 
27.07.2017

DSO Peklo
Záměr městyse pronajmout majetek - pozemek  18.07.2017 
04.08.2017

Městys Holany
Záměr městyse Holany prodat pozemek  14.07.2017 
01.08.2017
ÚMH/542/17
Městys Holany
Záměr městyse prodat část pozemků  12.07.2017 
31.07.2017
ÚMH/161/17
Městys Holany
Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva konaného dne 10.7. 2017  12.07.2017 
31.07.2017

Městys Holany
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva  30.06.2017 
10.07.2017

Městys Holany
Rozpočtové opatření č. 4/2017  29.06.2017 
31.12.2017

Úřad městyse Holany
Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu  26.06.2017 
27.07.2017
OO-9/2016-501-5
Katastrální úřad pro Lib. kraj, Katastrální pracoviště Č. Lípa
Oznámení - o výměně US CL 2842 + mapa - betonový sloup VN  26.06.2017 
31.07.2017
508017205101/800/Česká Lípa
OMEXOM GA Energie s.r.o.
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva  19.06.2017 
28.06.2017

Městys Holany
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Holany za rok 2016 (4268 kB)  16.06.2017 
30.06.2018

Městys Holany
Závěrečný účet městyse Holany za rok 2016  16.06.2017 
27.04.2018

Městys Holany
Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva  14.06.2017 
30.06.2017

Městys Holany
Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu  13.06.2017 
14.07.2017
PUP-5/2013-501
Katastrální úřad pro Liberecký kraj, Kat. pracoviště Česká Lípa
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva městyse Holany  01.06.2017 
12.06.2017

Městys Holany
Závěrečný účet DSO Peklo za rok 2017 (2337 kB)  29.05.2017 
30.06.2018

Svazek obcí Peklo
Oznámení o přerušení dodávky vody - Loubí + příloha  24.05.2017 
09.06.2017

SčVK, a.s.
Záměr městyse prodat pozemek  17.05.2017 
02.06.2017
ÚMH/385/17
Městys Holany
Veřejná vyhláška opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu + Příloha  17.05.2017 
02.06.2017
MUCL/44577/2017
Městský úřad Česká Lípa, Odbor dopravy
Nařízení města Č. Lípa č. 2/2017 o placeném stání motorových vozidel na vymezených plochách, komunikacích ... + příloha  16.05.2017 
01.06.2017
MUCL/41531/2017
Město Česká Lípa
Rozhodnutí - 1. o výměně nebo přechodu vlastnických práv, 2. zřízení věcného břemene nebo věcného práva, 3. určení výše úhrady  15.05.2017 
31.05.2017
SPU 107301/2017/o
Státní pozemkový úřad Krajský pozem. úřad pro Liberecký kraj, Pobočka Česká Lípa
Výběrové řízení na pozici vedoucí oddělení ochrany přírody  03.05.2017 
15.05.2017
MUCL/39523/2017
Městský úřad Česká Lípa
Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za rok 2016 a dosažené skutečnosti v témže roce  27.04.2017 
29.05.2017
SVS-TP/PEVA/530/2017
severočeská vodárenská společnost
Příloha - Informace k zasílání složenek pro platby daně z nemovitých věcí od roku 2017  27.04.2017 
29.05.2017
780709/17/2600-11460-507374
Finanční úřad pro Liberecký kraj
Veřejná vyhláška - zpřístupnění k nahlédnutí na hromadný předpisný seznam DAŇ z nemovitých věcí na rok 2017  27.04.2017 
29.05.2017
780709/17/2600-11460-507374
Finanční úřad pro LIberecký kraj
Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí  27.04.2017 
29.05.2017
OO-9/2016-501
Katastrální úřad pro Liberecký kraj, katastrální pracoviště Česká Lípa
Rozpočtové opatření č. 3/2017  27.04.2017 
31.12.2017

Městys Holany
Záměr městyse pronajmout pozemek  26.04.2017 
12.05.2017
ÚMH/313/17
Městys Holany
Usnesení z veřeiného zasedání zastupitelstva konaného dne 24.4.2017  25.04.2017 
11.05.2017

Městys Holany
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Peklo za rok 2016  13.04.2017 
30.06.2017

DSO Peklo
Návrh závěrečného účtu za rok 2016 DSO Peklo  13.04.2017 
31.05.2017

DSO Peklo
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva  12.04.2017 
24.04.2017

Městys Holany
Záměr městyse pronajmout pozemek  05.04.2017 
21.04.2017
ÚMH/231/17
Městys Holany
Záměr městyse pronajmout nebytové prostory - restaurace čp. 24  04.04.2017 
24.04.2017

Městys Holany
Návrh závěrečného účtu za rok 2016 Městys Holany  23.03.2017 
12.06.2017

Městys Holany
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Holany za rok 2016  23.03.2017 
03.07.2017

Městys Holany
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Holany za rok 2016  23.03.2017 
23.03.2017

Městys Holany
Návrh závěrečného účtu za rok 2016 městyse Holany  23.03.2017 
30.04.2017

Městys Holany
Usnesení o nařízení dražebního jednání  23.03.2017 
10.04.2017
0136 EX - D 2/2017
Soudní exekutor JUDr. Vratislav Pospíšil, Exekutorský úřad Ústí nad Labem
Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva konaného dne 20.03.2017  23.03.2017 
10.04.2017

Městys Holany
Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích na silnici I/15  22.03.2017 
07.04.2017
OD 241/2017 KULK 20561/2017/280.4/Dv
Krajský úřad Libereckého kraje Obdbor dopravy
Rozpočet ZŠ a MŠ na rok 2017  22.03.2017 
31.12.2017

ZŠ a MŠ Holany
Rozpočtové opatření č. 2/2017  21.03.2017 
31.12.2017

Městys Holany
Výlukový jíždní řád autobusů  10.03.2017 
31.08.2017

KORID LK
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva  06.03.2017 
20.03.2017

Městys Holany
Pozvánka na jednání Svazku obcí Peklo  03.03.2017 
16.03.2017

Svazek obcí Peklo
Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Holany na rok 2017  03.03.2017 
31.12.2017

ZŠ a MŠ Holany
Oznámení o schválení rozpočtu 2017, rozpočtového výhledu 2017-2021 a závěrečného účtu za rok 2015  01.03.2017 
31.12.2017

Městys Holany
Rozpočtové opatření 1/2017  01.03.2017 
31.12.2017

Městys Holany
Rozpočtové opatření č. 1/2017  01.03.2017 
01.03.2017

Usnesení o nařízení elektronické dražby  24.02.2017 
14.03.2017
081 EX 06477/13-513
JUDr. Marcel Smékal, soudní exekutor, Exekutorský úřad Praha - východ
Sdělení ke schválenému rozpočtu 2017  16.02.2017 
21.03.2017

Městys Holany
Oznámení o obnově katastrálního operátu přepracováním souboru geodetických informací do digitální podoby  15.02.2017 
20.03.2017
OO-9/2016-501
Katastrální úřad pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Česká Lípa
Oznámení o vyhlášení částečné revize katastru nemovitostí  15.02.2017 
20.03.2017
RO-9/2016-501
Katastrální úřad pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Česká Lípa
Oznámení o schválení rozpočtu 2017, střednědobého výhledu rozpočtu 2018-2020 a schválení závěrečného účtu 2015 DSO Peklo  15.02.2017 
31.12.2017

Svazek obcí peklo
Oznámení o schválení rozpočtu 2017, střednědobého výhledu rozpočtu 2018-2020 a schválení závěrečného účtu 2015 DSO Peklo  15.02.2017 
31.12.2017

DSO Peklo
Záměr městyse pronajmout nebytové prostory v čp. 24 - restaurace  14.02.2017 
20.03.2017

Městys Holany
Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Holany na rok 2017  09.02.2017 
16.02.2017

ZŠ a MŠ Holany
Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Holany konaného dne 1.2. 2017  06.02.2017 
22.02.2017

Městys Holany
Záměr městyse pronajmout pozemek  31.01.2017 
16.02.2017
ÚMH/052/17
Městys Holany
Výroční zpráva dle z.č. 106/1999 Sb. , za rok 2016  25.01.2017 
31.12.2017

Městys Holany
Výroční zpráva dle z.č. 106/1999 Sb., za rok 2016  25.01.2017 
01.01.1970

Městys Holany
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva  23.01.2017 
01.02.2017

Městys Holany
OZV 1/2017 o stanovení kratší doby nočního klidu a regulaci hlučných činností  16.01.2017 
01.02.2017

Městys Holany
Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva ze dne 11.1.2017  16.01.2017 
01.02.2017

Městys holany
Zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí na e-mail  09.01.2017 
15.03.2017
4758/16/2602-70050-505342
Finanční úřad pro Liberecký kraj
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci  06.01.2017 
24.01.2017

MUCL/96212/2016
Městský úřad Česká Lípa Odbor dopravy
Pozvánka na zasedání zastupitelstva  02.01.2017 
11.01.2017

Městys Holany
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci  28.12.2016 
13.01.2017
ÚMH/930/16
Městský úřad Česká Lípa Odbor dopravy a občanskosprávních agend
OZV9/2016, kterou se zrušuje OZV č. 2/2016, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů  22.12.2016 
09.01.2017

Městys Holany
OZV 8/2016, kterou se vydává Požární řád městyse Holany a stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých sezúčastní větší počet osob  22.12.2016 
09.01.2017

Městys Holany
Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva ze dne 19.12.2016  22.12.2016 
11.01.2017

Městys Holany
Záměr městyse pronajmout pozemek  21.12.2016 
09.01.2017
ÚMH/899/16
Městys Holany
Rozpočet na rok 2017  19.12.2016 
31.12.2017

Městys Holany
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva  07.12.2016 
19.12.2016

Městys Holany
Pozvánka - Valná hromada honebního společenstva Zahrádky  01.12.2016 
16.12.2016

Honební společenstvo Zahrádky
Pozvánka - Valná hromada honebního společenstva Kvítkov - Babylon  01.12.2016 
16.12.2016

Honební společenstvo Kvítkov - Babylon
Pozvánka - Valná hromada honebního společenstva Chlum - Drchlava  01.12.2016 
16.12.2016

Honební společenstvo Chlum - Drchlava
OZV 7/2016 o stanovení kratší doby nočního klidu a regulaci hlučných činností  28.11.2016 
14.12.2016

Městys Holany
Usnesení ze zasedání zastupitelstva ze dne 23.11.2016  28.11.2016 
19.12.2016

Městys Holany
Návrh rozpočtu na rok 2017  24.11.2016 
12.12.2016

Městys Holany
Pozvánka na zasedání zatupitelstva  11.11.2016 
23.11.2016

Městys Holany
Záměr městyse prodat pozemek  07.11.2016 
23.11.2016
ÚMH/798/16
Městys Holany
Pozvánka na jednání Svazku obcí PEKLO  07.11.2016 
29.11.2016

Svazek obcí Peklo
Rozpočotvý výhled 2017-2020 DSO Peklo  31.10.2016 
16.11.2016

Svazek obcí Peklo
Rozpočtový výhled 2017-2020 DSO Peklo  31.10.2016 
31.10.2016

Návrh rozpočtu DSO Peklo na rok 2017  31.10.2016 
16.11.2016

Svazek obcí Peklo
Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva městyse  10.10.2016 
26.10.2016

Městys Holany
Výsledky voleb do Zastupitelstva Libereckého kraje  10.10.2016 
30.10.2016

Městys Holany
Záměr městyse prodat pozemek  04.10.2016 
21.10.2016
ÚMH/719/16
Městys Holany
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva  23.09.2016 
05.10.2016

Městys Holany
Usnesení o nařízení dalšího elektronického dražebního jednání  16.09.2016 
04.10.2016
137 Ex 21115/09-120
Exekutorský úřad Brno - Venkov, JUDr. Petr Kocián
Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva kraje  15.09.2016 
08.10.2016

Úřad městyse Holany
Poptávka - Oprava chodníku na hřbitově I. etapa  14.09.2016 
05.10.2016
ÚMH/hřbitov I.e/2016
Městys Holany
Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva  14.09.2016 
30.09.2016

Městys Holany
Upozornění k odstranění stromoví u nadzemního elektrického vedení  07.09.2016 
15.11.2016
ÚMH/659/16
ČEZ Distribuce, a.s.
Záměr městys prodat pozemek  07.09.2016 
23.09.2016
ÚMH/649/16
Městys Holany
Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci  06.09.2016 
22.09.2016
MUCL/40525/2016
Městský úřad Česká Lípa Odbor dopravy
Oznámení o zamýšleném převodu  06.09.2016 
07.12.2016
SPU 452092/2016/141/Plue
Státní pozemkový úřad
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva  02.09.2016 
12.09.2016

Městys Holany
Usnesení - dražební vyhláška - elektronická dražba  31.08.2016 
19.09.2016
197 EX 71979/11-107
Exekutorský úřad Jeseník, Mgr. Alan Havlice
Usnesení zastupitelstva ze dne 3.8.2016  09.08.2016 
31.08.2016

Městys Holany
Rozhodnutí o schválení návrhu komplexních pozemkových úpravách v k.ú. Holany  02.08.2016 
18.08.2016
SPU 331271/2016/Pob/Kr
Státní pozemkový úřad, KPÚ pro Liberecký kraj, pobočka Česká Lípa
Usnesení - zrušení dražebního jednání  29.07.2016 
16.08.2016
180 Ex 12624/09-56
Soudní exekutor Exekutorského úřadu Praha 6
Nařízení Libereckého kraje č. 3/2016, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru  28.07.2016 
31.08.2016

Liberecký kraj
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva  25.07.2016 
03.08.2016

Městys Holany
Opatření obecné povahy- stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci  19.07.2016 
15.08.2016
MUCL/50385/2016
Městský úřad Česká Lípa, odbor dopravy
Záměr městyse prodat pozemek  15.07.2016 
02.08.2016
ÚMH/540/16
Městys Holany
Poptávka na opravu komunikace a dešťového svodu  04.07.2016 
03.08.2016
ÚMH/odvod176+238/16
Městys Holany
Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva ze dne 27.6.2016  30.06.2016 
18.07.2016

Městys Holany
Záměr městyse pronajmout následující majetek  29.06.2016 
15.07.2016
ÚMH/493/16
Městys Holany
Veřejná vyhláška Návrh opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek  23.06.2016 
25.07.2016
MUCL/48386/2016
Městský úřad česká Lípa Odbor dopravy
Dražební vyhláška - elektronická aukce  17.06.2016 
05.07.2016
180 Ex 12624/09-51
Soudní exekutor exekutorského úřadu Prahy 6
Dražební vyhlášku o elektronické dražbě  17.06.2016 
05.07.2016
067 EX 2697/10-252
Soudní exekutor Praha 6
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva konané dne 27.6.2016  15.06.2016 
27.06.2016

Městys Holany
Záměr městyse pronajmout nebytové prostory  09.06.2016 
27.06.2016
ÚMH/448/16
Městys Holany
Pozvánka na závěrečné jednání - komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Holany  07.06.2016 
23.06.2016
ÚMH/439/16
Státní pozemkový úřad
Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích na silnici I/15  06.06.2016 
22.06.2016
ÚMH/441/16
Krajský úřad Libereckého kraje - Odbor dopravy
Příloha 2 k OOP CZ 05 rozhodnutí o námitkách  30.05.2016 
15.06.2016
ÚMH/412/16
MŽP
Příloha 5 k OOP CZ 05 odůvodnění a opatření  30.05.2016 
15.06.2016
ÚMH/412/16
MŽP
Příloha 4 k OOP CZ 05 - Stanovisko SEA  30.05.2016 
15.06.2016
ÚMH/412/16
MŽP
Příloha 3 k OOP CZ 05 - vypořádání připomínek  30.05.2016 
15.06.2016
ÚMH/412/16
MŽP
Opatření obecné povahy - Program zlepšování kvality ovzduší zóna Severovýchod - CZ 05  30.05.2016 
15.06.2016
ÚMH/412/16
Ministerstvo životního prostředí
Oznámení o vydání opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Severovýchod - CZ05  30.05.2016 
15.06.2016
ÚMH/412/16
Ministerstvo životního prostředí
Oznámení o stavbě, která řeší výměnu kabelového vedení NN včetně přehledné situace  24.05.2016 
30.09.2016
ÚMH/385/16
OMEXOM GA Energo s.r.o.
Příloha k OZV 6/2016  24.05.2016 
09.06.2016

Městys Holany
OZV 6/2016 o stanovení pravidel pro pohyb psů na veřejném prostranství a o zabezpečení čistoty veřejných prostranství  24.05.2016 
09.06.2016

Městys Holany
OZV 6/2016 o stanovení pravidel pro pohyb psů na veřejném prostranství a o zabezpeční čistoty veřejných prostarnství + příloha  24.05.2016 
24.05.2016

Městys Holany
OZV 5/2016 o stanovení kratší doby nočního klidu a regulaci hlučných činností  24.05.2016 
09.06.2016

Městys Holany
Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva konaného dne 23.5.2016  24.05.2016 
09.06.2016

Městys Holany
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva  10.05.2016 
23.05.2016

Městys Holany
Vyúčtování ceny vodného a stočného za rok 2015  29.04.2016 
31.05.2016
ÚMH/321/16
Severočeské vodovody a kanalizace
Poptávka na opravu chodníků "Oprava chodníků 2016" + Příloha č. 1 a Příloha č. 2  29.04.2016 
23.05.2016
ÚMH/chod-66+114/2016
Městys Holany
Informace ke zpřístupnění hromad. předpisu a Splatnost daně z nemovitých věcí v roce 2016  27.04.2016 
30.05.2016

Finanční úřad
Informace k zasílání složenek pro platby daně z nemovitých věcí od roku 2016  27.04.2016 
30.05.2016

Finanční úřad
Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí na rok 2016  27.04.2016 
30.05.2016
756269/16/2600-14400-501472
Finanční úřad pro Liberecký kraj
Záměr městyse pronajmout pozemek  27.04.2016 
13.05.2016
ÚMH/302/16
Městys Holany
Návrh zadání územního plánu Holany  25.04.2016 
25.05.2016
ÚMH/295/16
Městský úřad Česká Lípa - Stavební úřad - úřad územního plánování
Veřejná vyhláška - doručení Návrhu zadání Územního plánu Holany  25.04.2016 
25.05.2016
ÚMH/295/16
Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad - úřad územního plánování
OZV 4/2016 kterou se zrušují některé obecně závazné vyhlášky městyse Holany  20.04.2016 
06.05.2016

Městys Holany
OZV 3/2016 o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti  20.04.2016 
06.05.2016

Městys Holany
OZV 2/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů  20.04.2016 
06.05.2016

Městys Holany
Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Holany konaného dne 18.4.2016  20.04.2016 
06.05.2016

Městys Holany
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci  06.04.2016 
22.04.2016
ÚMH/239/16
Městký úřad Česká Lípa Odbor dopravy
Oznámení o vystavení návrhu komplexních úprav v k.ú. Holany  06.04.2016 
06.05.2016
ÚMH/240/16
Státní pozemkový úřad, pobočka Česká Lípa
Usnesení o nařízení dražebního roku - elektronická dražba  04.04.2016 
21.04.2016
197 EX 71979/11-77
Exekutorský úřad Jeseník
Závěrečný účet městyse Holany za rok 2015  21.03.2016 
08.04.2016

Městys Holany
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Holany za rok 2015  21.03.2016 
08.04.2016

Městys Holany
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Peklo za rok 2015  21.03.2016 
08.04.2016

DSO Peklo
Závěrečný účet DSO Peklo za rok 2015  21.03.2016 
08.04.2016

DSO Peklo
Oznámení - zahájení územního řízení  21.03.2016 
06.04.2016
ÚMH/177/16
Městský úřad Česká Lípa, stavební úřad
Rozpočtový výhled 2017-2021  09.03.2016 
29.03.2016

Městys Holany
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí finančního příspěvku TJ Dynamo Holany (1021 kB)  08.03.2016 
08.03.2019

Městys Holany
Záměr městyse prodat následijící majetek  07.03.2016 
24.03.2016
ÚMH/164/16
městys Holany
Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva  24.02.2016 
11.03.2016

Městys Holany
OZV 1/2016, kterou se zrušuje OZV 2/2013  24.02.2016 
11.03.2016

Městys Holany
Záměr městyse pronajmout pozemek  23.02.2016 
11.03.2016
ÚMH/135/16
městys Holany
Záměr městyse prodat pozemek  23.02.2016 
11.03.2016
ÚMH/136/16
městys Holany
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva  11.02.2016 
22.02.2016

Městys Holany
Záměr městyse prodat následující majetek  01.02.2016 
18.02.2016
ÚMH/063/16
Městys Holany
Poptávka na správce kempu a nájemce kiosku  28.01.2016 
22.02.2016
ÚMH/popt.-kemp/16
Městys Holany
Pozvánka na Valnou hromadu honebního společenstva Litice  21.01.2016 
04.02.2016

Honební splečenstvo Litice
Záměr městyse pronajmout nebytové prostory  20.01.2016 
05.02.2016
ÚMH/042/16
Městys Holany
Usnesení o nařízení dražebního jednání  20.01.2016 
05.02.2016
0136 EX-D 1/2016
Exekutorský úřad Ústí nad Labem
Rozšíření úřadních hodin pro podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí - Česká Lípa  18.01.2016 
02.02.2016

Finanční úřad pro Liberecký kraj - úz. pr. Česká Lípa
Tisková zpráva daňové přiznání k dani z nemovitých věcí  18.01.2016 
04.02.2016
31586/16/2602-70050-505342
Finanční úřad pro Liberecký kraj
Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva  14.01.2016 
01.02.2016

Městys Holany
Opatření obecné povahy - povodí Labe  13.01.2016 
29.01.2016
148/2016-MZE-15120
Ministerstvo zemědělství
Opatření obecné povahy - povodí Odry  13.01.2016 
29.01.2016
152/2016-MZE-15120
Ministerstvo zemědělství
Opatření obecné povahy - povodí Dunaje  13.01.2016 
29.01.2016
154/2016-MZE-15120
Ministerstvo zemědělství
Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání opatření obecné povahy  13.01.2016 
29.01.2016
155/2016-MZE-15120
Ministerstvo zemědělství
Usnesení - dražební vyhláška  11.01.2016 
27.01.2016
180Ex 12624/09-42
Soudní exekutor úřadu Praha 6
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva městyse Holany  28.12.2015 
13.01.2016

Městys Holany
Záměr městyse pronajmout nemovitý majetek  28.12.2015 
13.01.2016
ÚMH/823/15
Městys Holany
Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva  23.12.2015 
08.01.2016

Městys Holany
Usnesení o nařízení dalšího elektronického jednání (dražební vyhláška)  18.12.2015 
05.01.2016
137 Ex 21115/09-110
Exekutorský úřad brno - venkov
Pozvánka na zasedání zastupitelstva  09.12.2015 
21.12.2015

Městys Holany
OZV 1/2015 "o systému sběru odpadu"  04.12.2015 
22.01.2016

Městys Holany
OZV 2/2015 "o místním poplatku za svoz odpadu"  03.12.2015 
21.12.2015

Městys Holany
Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva  02.12.2015 
18.12.2015

Městys Holany
Záměr městyse prodat nemovitý majetek  01.12.2015 
18.12.2015
ÚMH/865/14
Městys Holany
Záměr městyse pronajmout pozemek  01.12.2015 
18.12.2015
ÚMH/849/15
Městys Holany
Návrh rozpočtu městyse Holany na rok 2016  01.12.2015 
18.12.2015

Městys Holany
Návrh rozpočtu městyse Holany na rok 2016  01.12.2015 
01.12.2015

Návrh rozpočtu DSO Peklo na rok 2016  25.11.2015 
11.12.2015

Svazek obcí Peklo
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva městyse Holany  19.11.2015 
30.11.2015

Městys Holany
Usnesení o odročení dražebního jednání a stanovení nového termínu dražby  18.11.2015 
04.12.2015
ÚMH/818/15
Exekutorský úřad Jeseník
Záměr městyse prodat pozemek  16.11.2015 
03.12.2015
ÚMH/823/15
Městys Holany
Finanční správa - placení daně z nemovitosti přes SIPO  13.11.2015 
02.12.2015

Finanční správa
Záměr městyse prodat pozemek  09.11.2015 
26.11.2015
ÚMH/160/15
Městys Holany
Záměr městyse Holany pronajmout pozemek  05.11.2015 
23.11.2015
ÚMH/777/15
Městys Holany
Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva ze dne 26.10.2015  03.11.2015 
19.11.2015

Městys Holany
Informace k telekomunikační infrastruktuře  02.11.2015 
19.11.2015
ÚMH/771/15
CETIN
Exekuční příkaz  15.10.2015 
02.11.2015
025 Ex 12624/09-6
Soudní exekutor Exekutorského úřadu Praha 6
Pozvánka na zasedání zastupitelstva  12.10.2015 
26.10.2015

Městys Holany
Pozvánka na zasedání zastupitelstva  12.10.2015 
12.10.2015

Městys Holany
Záměr městyse prodat majetek  02.10.2015 
20.10.2015
ÚMH/712/15
Městys Holany
Usnesení o nařízení dražebního roku  25.09.2015 
14.10.2015
197 EX 71979/11-56
Exekutorský úřad Jeseník
Usnesení - dražební vyhláška  21.09.2015 
07.10.2015
074 EX 04484/07-101
Exekutorský úřad Cheb
Záměr městyse pronajmout pozemek  07.09.2015 
23.09.2015
ÚMH/654/15
Městys Holany
Veřejná vyhláška-Oznámení zpracování návrhu Aktuallizace č.1. Zásad územního rozvoje Lbc. kraje  07.09.2015 
26.10.2015
OÚPSŘ/2015 OÚP
Krajský úřad Libereckého kraje
Záměr městyse pronajmout pozemek  03.09.2015 
21.09.2015
ÚMH/647/15
Městys Holany
Usnesení zastupitelstva městyse Holany ze dne 31.8.2015  02.09.2015 
21.09.2015

Městys Holany
Záměr městyse prodat pozemek  21.08.2015 
08.09.2015
ÚMH/606/15
Městys Holany
Rozhodnutí hejtmana - zrušení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru  19.08.2015 
04.09.2015
ÚMH/599/15
Krajský úřad Libereckého kraje
Záměr městyse prodat pozemek  17.08.2015 
02.09.2015
ÚMH/589/15
Městys Holany
Záměr městyse pronajmout pozemek  13.08.2015 
31.08.2015
ÚMH/582/15
Městys Holany
Rozhodnutí hejtmana - Doba zvýšeného nebezpečí požáru  11.08.2015 
11.09.2015
ÚMH/569/15
Liberecký kraj
Rozhodnutí hejtmana - Doba zvýšeného nebezpečí vzniku požáru  11.08.2015 
11.08.2015
ÚMH/569/15
Liberecký kraj
Poptávka na výměnu střešní krytiny  06.08.2015 
31.08.2015
ÚMH/střecha/2015
Městys Holany
Nabídka pozemků k pronájmu  04.08.2015 
04.09.2015
ÚMH/553/15
Státní pozemkový úřad
Usnensení o nařízení dražebního jednání  28.07.2015 
14.08.2015

Exekutorský úřad Brno - venkov
Záměr městyse prodat následující majatek  21.07.2015 
07.08.2015

Městys Holany
Veřejná vyhláška "Zveřejnění návrhu OOP PZKO CZ05"  20.07.2015 
21.08.2015
ÚMH/523/2015
Ministerstvo životního prostředí
Příloha k návrhu OOP PZKO CZ05 - "PZKO CZ05"  20.07.2015 
21.08.2015
ÚMH/523/15
Ministerstvo životního prostředí
Návrh OOP PZKO CZ05  20.07.2015 
21.08.2015
ÚMH/523/15
Ministerstvo životního prostředí
Veřejná vyhláška - Zveřejnění návrhu OOP PZKO a výzva k uplatnění připomínek a námitek  20.07.2015 
20.07.2015
ÚMH/523/15
Ministerstvo životního prostředí
Veřejná vyhláška - Zákaz odběru povrchových vod  20.07.2015 
30.10.2015
ÚMH/521/15
Městský úřad Česká Lípa
Záměr městyse Pronajmout pozemek  09.07.2015 
27.07.2015
ÚMH/500/15
Městys Holany
Usnesení zastupitelstva z veřejného zasedání konaného dne 17.6.2015  19.06.2015 
07.07.2015

Městys Holany
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva městyse Holany  09.06.2015 
17.06.2015

Městys Holany
Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva dne 1.6.2015  04.06.2015 
22.06.2015

Městys Holany
Pozvánka - valná hromada Honebního společenstva Kvítkov - Babylon  26.05.2015 
12.06.2015

Honební společenstvo
Pozvánka - valná hromada Honebního společenstva Zahrádky  26.05.2015 
12.06.2015

Honební společenstvo
Pozvánka - valná hromada Honebního společenstva Litice  26.05.2015 
12.06.2015

Honební společenstvo
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva  19.05.2015 
01.06.2015

Městys Holany
Nabídka pozemků k pronájmu  13.05.2015 
12.06.2015
ÚMH/342/15
Státní pozemkový úřad
Uzavírka silnicce I/9 v Zahrádkách  11.05.2015 
15.05.2015

KORID LK
uzavírka sílnice I/9 v Zahrádkách  11.05.2015 
11.05.2015

KORID LK
Vyúčtování ceny vodného a stočného za rok 2014  30.04.2015 
01.06.2015
ÚMH/338/15
SVS a.s., SčVK a.s.
Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí na rok 2015  29.04.2015 
01.06.2015
ÚMH/322/15
Finanční úřad pro Liberecký kraj
Pořízení nového územního plánu  29.04.2015 
17.07.2015

Městský úřad Česká Lípa
pořízení nového územního plánu  29.04.2015 
29.04.2015

Městský úřad Česká Lípa
Záměr městyse prodat pozemek  22.04.2015 
11.05.2015

Městys Holany
Usnesení o nařízení dražebního jednání  17.04.2015 
05.05.2015

Soudní exetkutor
Rozhodnutí ZÁKAZ VSTUPU DO LESA  10.04.2015 
30.06.2015
MUCL/24214/2015
Městký úřad Česká Lípa odbor životního protředí
Usnesení zastupitelstva městyse Holany  08.04.2015 
27.04.2015

Městys Holany
Usnesení - Dražební vyhláška  08.04.2015 
27.04.2015
067 EX 2697/10-142
Soudní exekutor
Návrh opatření obecné povahy - Národní plán povodí Labe  03.04.2015 
22.06.2015

14VH5387/2015-15120
Ministerstvo zemědělství
Veřejná vyhláška - Oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek  03.04.2015 
22.06.2015
18198/2015-MZE-15120
Ministerstvo zemědělství
Záměr městyse prodat pozemek  23.03.2015 
08.04.2015
ÚMH/219/15
Městys Holany
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva dne 30.3. 2015  19.03.2015 
30.03.2015

Městys Holany
Záměr městys prodat pozemek  12.03.2015 
30.03.2015
ÚMH/195/15
Městys Holany
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Holany za rok 2014  11.03.2015 
27.03.2015

Městys Holany
Závěrečný účet za rok 2014 Městys Holany  11.03.2015 
27.03.2015

Městys Holany
Poptávka po správci kempu Milčany a nájemci kiosku  04.03.2015 
30.03.2015
ÚMH/popt-kemp/15
Městys Holany
Záměr městyse Pronajmout následující pozemek  25.02.2015 
16.03.2015
ÚMH/098/15
Městys Holany
Záměr městyse Pronajmout následující pozemek  25.02.2015 
16.03.2015
ÚMH/082/15
Městys Holany
Nařízení města Česká Lípa č. 1/2015, kterým se vyhlašuje zákaz vstupu do lesa v katastrálním území Dřevčice na pozemku p.č. 624/1  23.02.2015 
23.05.2015
ÚMH/140/2015
Městský úřad Česká Lípa
Nabídka pozemků k pronájmu  23.02.2015 
11.03.2015
ÚMH/138/15
Státní pozemkový úřad ČR
Usnesení ze zasedání zastupitelstva ze dne 16.2.2015  18.02.2015 
09.03.2015

Městys Holany
Pozvánka na zasedání zastupitelstva dne 16.2.2015  05.02.2015 
16.02.2015

Městys Holany
Oznámení o výkonu topografických prací pro aktualizaci ZABAGED v roce 2015  02.02.2015 
18.02.2015
ÚMH/088/15
Zeměměřický úřad
Rozpočtový výhled městys Holany 2016-2020  28.01.2015 
15.02.2015

Městys Holany
Rozpočtový výhled 2015-2020  28.01.2015 
28.01.2015

Městys Holany
Posuzování vlivů na živ. prostředí - zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci "Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe"  08.01.2015 
26.01.2015
180/ENV/15
Ministerstvo životního prostředí
Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, - zahájení zjišťov  05.01.2015 
21.01.2015
88436/ENV/14
Ministerstvo životního prostředí
Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Holany - oznámení o vyložení soupisu nároků vlastníků pozemků, lhůta pro uplatnění námitek  29.12.2014 
20.03.2015
ÚMH/1025/14
Státní pozemkový úřad
Usnesení z veřejného zasedání zsatupitelstva ze dne 17.12.2014  22.12.2014 
07.01.2015

Městys Holany
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva  08.12.2014 
17.12.2014

Městys Holany
Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva dne 1.12.2014  03.12.2014 
19.12.2014

Městys Holany
Návrh rozpočtu na rok 2015 městyse Holany  27.11.2014 
31.12.2014

Městys Holany
Pozvánka na zasedání zastupitelstva  20.11.2014 
01.12.2014

Městys Holany
Rozpočtový výhled DSO Peklo 2016-2018  20.11.2014 
08.12.2014

Svazek obcí Peklo
Návrh rozpočtu na rok 2015 DSO Peklo  20.11.2014 
08.12.2014

Svazek obcí Peklo
Usnesení Soudního exekutora Exekutorského úřadu Praha 6 o provedení exekuce  19.11.2014 
08.12.2014
180 Ex 10446/09-41
Soudní exekutor Exekutorského úřadu Praha 6
Návrh změny stávající lokality CZ0514670  13.11.2014 
15.12.2014
ÚMH/885/14
Agentura ochrany přírody a krajiny České Republiky
Usnesení z veřejného ustavujícího zasedání zastupitelstva městyse Holany  12.11.2014 
28.11.2014

Městys Holany
Nabídka pozemků k pronájmu od SPÚ  04.11.2014 
21.11.2014
ÚMH/858/14
Státní pozemkový úřad
Pozvánka na zasedání zastupitelstva  29.10.2014 
10.11.2014

Městys Holany
Oznámení o stavbě přípojky el. energie zemním kabelem NN včetně přílohy se zákresem  16.10.2014 
18.11.2014
ÚMH/814/14
GA Energo technik
Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva  13.10.2014 
29.10.2014

Městský úřad Česká Lípa
Usnesení zasatupitelstva ze dne 08.10.2014  10.10.2014 
29.10.2014

Městys Holany
Záměr městyse pronajmout nebytové prostory za č.p 11  08.10.2014 
24.10.2014
ÚMH/783/14
Městys Holany
Pozvánka na zasedání zastupitelstva  29.09.2014 
08.10.2014

Městys Holany
Dražební vyhláška  26.09.2014 
14.10.2014

Soudní exekutor Exekutorského úřadu Praha 6
Oznámení o místě a lhůtě předání lesních hospodářských osnov pro zařizovací obvod Česká Lípa  25.09.2014 
13.10.2014
ÚMH/738/14
Městský úřad Česká Lípa Odbor životního prostředí
Oznámení o době a místě konání voleb do Senátu  22.09.2014 
18.10.2014

Úřad městyse Holany
Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva obce  22.09.2014 
11.10.2014

Úřad městyse Holany
Upozornění k odstranění a okleštění stromoví  10.09.2014 
29.09.2014
ÚMH/698/14
ČEZ Distribuce, a.s.
Usnesení zasatupitelstva ze dne 27.08.2012  04.09.2014 
22.09.2014

Městys Holany
Záměr městyse prodat nemovitý majetek k.ú. Holany  27.08.2014 
12.09.2014
ÚMH/636/14
Městys Holany
Usnesení zasatupitelstva ze dne 20.08.2014  26.08.2014 
12.09.2014

Městys Holany
Záměr městyse prodat nemovitý majetek k.ú. Holany  20.08.2014 
08.09.2014

Městys Holany
Poskytnutí informace o počtu a sídle volebního okrsku  20.08.2014 
11.10.2014

Úřad městyse Holany
Pozvánka na zasedání zastupitelstva  19.08.2014 
27.08.2014

Městys Holany
OZNÁMENÍ o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče o CHKO Kokořínsko - Máchův kraj na období 2014- 2023  14.08.2014 
01.09.2014
56174/ENV/14-1907/620/14
Ministerstvo životního prostředí
Pozvánka na zasedání zastupitelstva  11.08.2014 
20.08.2014

Městys Holany
Nabídka pozemků k pronájmu od SPÚ  11.08.2014 
28.08.2014

Státní pozemkový úřad
Dodatek č. 1 k výběrovému řízení na akci "Zateplení kulturního domu - městys Holany" část 3  11.08.2014 
26.08.2014

Městys Holany
Dodatek č. 1 k výběrovému řízení na akci "Zateplení kulturního domu - městys Holany" část 2  11.08.2014 
26.08.2014

Městys Holany
Dodatek č. 1 k výběrovému řízení na akci "Zateplení kulturního domu - městys Holany" část 1  11.08.2014 
26.08.2014

Městys Holany
Záměr městyse prodat nemovitý majetek v k.ú. Holany  08.08.2014 
26.08.2014
ÚMH/610/14
Městys Holany
Stanovisko Mimisterstva životního prostředí k návrhu koncepce "Program rozvoje Liberckého kraje 2014-2020"  06.08.2014 
25.08.2014
51501/ENV/14
Ministerstvo životního prostředí
Exekuční příkaz  29.07.2014 
15.08.2014
025 Ex 10446/09-7
soudní exekutor Exekutorského úřadu Praha 6
Oznámení o zahájení výběrového řízení "Zateplení kulturního domu - městys Holany"  22.07.2014 
26.08.2014

Městys Holany
Stanovení volebního okrsku - volby 2014  17.07.2014 
13.10.2014
ÚMH/vzo-2/14
Úřad městyse Holany
Počet hlasů potřebných na petici - volby 2014  17.07.2014 
13.10.2014
ÚMH/vzo-3/14
Úřad městyse Holany
Poptávka na rekonstrukci chodníků  15.07.2014 
18.08.2014
ÚMH/chod-43a45/2014
Městys Holany
Záměr městyse prodat nemovitý majetek v k.ú. Holany  11.07.2014 
15.08.2014
ÚMH/523/14
Městys Holany
Záměr městyse prodat nemovitý majetek  07.07.2014 
23.07.2014
ÚMH/498/14
Městys Holany
Usnesení o provedení exekuce  23.06.2014 
10.07.2014
180 Ex 3024/11-37
Soudní exekutor Exekutorského úřadu Praha 6
Oznámení o počtu členů zastupitelstva  18.06.2014 
18.08.2014
ÚMH/vzo-1/14
Úřad městyse Holany
Usnesení zasatupitelstva ze dne 16.06.2014  18.06.2014 
07.07.2014

Městys Holany
Záměr městyse pronajmout následující majetek  17.06.2014 
04.07.2014
ÚMH/462/14
Městys Holany
Pozvánka na zasedání zastupitelstva  05.06.2014 
16.06.2014

Městys Holany
Program rozvoje Libereckého kraje 2014 - 2020 Posuzování vlivů na životní prostředí - Zveřejnění návrhu koncepce včetně vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí  04.06.2014 
07.07.2014
ÚMH/427/14
Ministerstvo životního prostředí
Záměr městyse pronajmout majetek  28.05.2014 
16.06.2014
ÚMH/409/14
Městys Holany
Záměr městyse pronajmout majetek  28.05.2014 
28.05.2014
ÚMH/409/14
Městys Holany
Poptávka na rekonstrukci topení  26.05.2014 
16.06.2014
ÚMH/rek-top43/2014
Městys Holany
Výsledky voleb- volební okrsek č.1 Holany  26.05.2014 
10.06.2014

Městys Holany
Usnesení zasatupitelstva ze dne 14.05.2014  20.05.2014 
06.06.2014

Městys Holany
Závěrečný účet DSO Peklo za rok 2013  20.05.2014 
05.06.2014

DSO Peklo
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Peklo za rok 2013  20.05.2014 
05.06.2014

Krajský úřad Libereckého kraje
Nabídka pozemků k pronájmu od SPÚ  19.05.2014 
06.06.2014
ÚMH/384/2014
Státní pozemkový úřad
Záměr městyse prodat nemovitý majetek v k.ú. Loubí pod Vlhoštěm  19.05.2014 
06.06.2014
ÚMH/386/14
Městys Holany
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Holany za rok 2013  14.05.2014 
31.12.2014

Krajský úřad Libereckého kraje
Závěrečný účet městyse Holany za rok 2013  13.05.2014 
29.05.2014

Úřad městyse Holany
Záměr městyse pronajmout pozemek  12.05.2014 
28.05.2014
ÚMH/369/14
Městys Holany
Záměr městyse pronajmout pozemek  05.05.2014 
21.05.2014
ÚMH/350/14
Městys Holany
Pozvánka na zasedání zastupitelstva  05.05.2014 
14.05.2014

Městys Holany
Vyúčtování ceny vodného a stočného za rok 2013  29.04.2014 
02.06.2014
ÚMH/339/14
Severočeská vodárenská společnost a.s.
Veřejná vyhláška Daň z nemovitostí na rok 2014 + přílohy  29.04.2014 
02.06.2014
ÚMH/327/14
Finanční úřad pro Liberecký kraj
Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu  29.04.2014 
24.05.2014

Úřad městyse Holany
Záměr městyse pronajmout pozemek  24.04.2014 
12.05.2014
ÚMH/328/14
Městys Holany
Záměr městyse pronajmout nebytové prostory v čp. 24  24.04.2014 
12.05.2014
ÚMH/318/14
Městys Holany
Usnesení zasatupitelstva ze dne 14.04.2014  17.04.2014 
05.05.2014

Městys Holany
Záměr městyse pronajmout následující majetek  11.04.2014 
29.04.2014
ÚMH/291/14
Městys Holany
Oznámení o zajištění služby  10.04.2014 
14.04.2014
VOLBY EP/2014
Úřad městyse Holany
Dražbní vyhláška  07.04.2014 
23.04.2014
ÚMH/277/14
Exekutorský úřad v Teplicích
Usnesní o ustanovení opatrovníkave věci dědictví po Haně Svačinové  07.04.2014 
09.05.2014
ÚMH/279/14
JUDr. Ladislava Holasová, notářka
Informace o počtu a sídle volebního okrsku  02.04.2014 
24.05.2014

Úřad Městyse Holany
Pozvánka na zasedání zastupitelstva  27.03.2014 
14.04.2014

Městys Holany
Prodej nemovitého majetku  24.03.2014 
11.04.2014
ÚMH/234/14
Městys Holany
Poptávka "Oprava komunikace V Holanech"  17.03.2014 
14.04.2014
ÚMH/oprava-cest/2014
Městys Holany
Záměr městyse prodat nemovitý majetek  24.02.2014 
14.03.2014
ÚMH/159/14
Městys Holany
Usnesení zastupitelstva ze dne 17.02.2014  20.02.2014 
10.03.2014

Městys Holany
Záměr městyse pronajmout nebytové prostory v č.p 11  03.02.2014 
19.02.2014
733/13
Městys Holany
Pozvánka na zasedání zastupitelstva  31.01.2014 
17.02.2014

Městys Holany
Usnesení - dražební vyhláška  15.01.2014 
31.01.2014

ÚMH/043/14
Soudní exekutor Exekutorského úřadu pRaha 6
Záměr městyse prodat nemovitý majetek  10.01.2014 
28.01.2014

ÚMH/020/14
Městys Holany
OZV o udržování čistoty a pořádku, o úpravě doby nočního klidu a regulaci hlučných činností  20.12.2013 
07.01.2014

Městys Holany
Usnesení zasatupitelstva ze dne 18.12.2013  19.12.2013 
07.01.2014

Městys Holany
Záměr městyse pronajmout nebytové prostory za č.p 11  18.12.2013 
07.01.2014

ÚMH/872/13
Městys Holany
Pozvánka na zasedání ZM  06.12.2013 
18.12.2013

Městys Holany
Záměr městyse pronajmout nebytové prostory za č.p 11  02.12.2013 
18.12.2013

Městys Holany
Rozpočtový výhled 2014-2019 městys Holany  02.12.2013 
18.12.2013

Městys Holany
Návrh rozpočtu na rok 2014  29.11.2013 
17.12.2013

Městys Holany
Návrh rozpočtu na rok 2014  29.11.2013 
29.11.2013

Záměr městyse prodat nemovitý majetek  27.11.2013 
16.12.2013

Městys Holany
Rozpočtový výhled DSO 2015-2017  25.11.2013 
10.12.2013

Svazek obcí Peklo
OZV č. 2/2013, kterou se stanoví regulace provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her na území městyse Holany  21.11.2013 
09.12.2013

Městys Holany
OZV č. 1/2013 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komun odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území městyse Holany  21.11.2013 
09.12.2013

Městys Holany
Usnesení zasatupitelstva ze dne 18.11.2013  21.11.2013 
09.12.2013

Městys Holany
Návrh rozpočtu DSO Peklo 2014  20.11.2013 
06.12.2013

DSO Peklo
Záměr městyse prodat nemovitý majetek  07.10.2013 
23.10.2013
694/13
Městys Holany
Usnesení zasatupitelstva ze dne 25.09.2013  02.10.2013 
18.10.2013

Městys Holany
Záměr městyse pronajmout majetek  02.10.2013 
18.10.2013
676/13
Městys Holany
Záměr městyse pronajmout nebytové prostory v č.p 24 - velký sál  26.09.2013 
14.10.2013

Městys Holany
Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů  25.09.2013 
15.11.2013

ČEZ Distribuce, a.s.
Veřejná vyhláška Zrušení zákazu odběru povrchových vod  19.09.2013 
19.09.2013

MUCL/100264/2013
Městský úřad Česká Lípa Odbor životního prostředí
Veřejná vyhláška Zrušení zákazu odběru povrchových vod  19.09.2013 
07.10.2013

MUCL/100264/2013
Městský úřad Česká Lípa Odbor životního prostředí
Oznámení o době místě konání voleb  19.09.2013 
26.10.2013

Úřad městyse Holany
Oznámení o době místě konání voleb  19.09.2013 
19.09.2013

Úřad městyse Holany
Pozvánka na zasedání zastupitelstva  09.09.2013 
25.09.2013

Městys Holany
vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu  30.08.2013 
02.10.2013
OO-5/2013-501
Katastrální úřad pro Liberecký kraj, Katstrální pracoviště Ćeská Lípa
Záměr městyse pronajmout nebytové prostory v č.p 24 - pohostinství  27.08.2013 
25.09.2013

Městys Holany
Záměr městyse prodat nemovitý majetek  23.08.2013 
11.09.2013

Městys Holany
Nabídka pozemků SPÚ k náhradním restitucím  09.08.2013 
09.09.2013
SPU 328065/2013/141/SU
ČR-Státní pozemkový úřad
oznámení - rozšíření distribuční sítě o přípojky  02.08.2013 
31.10.2013

GA Energo technik
Vyložení obnoveného katastrálního operátu  01.08.2013 
14.08.2013

Katastrální úřad pro Liberecký kraj, Katstrální pracoviště Ćeská Lípa
Veřejná vyhláška zákaz odběru povrchových vod  26.07.2013 
31.08.2013

Městský úřad Česká Lípa odbor životního prostředí
Záměr městyse směnit majetek městyse  22.07.2013 
07.08.2013

Městys Holany
Veřejná vyhláška Ounámení o Návrhu Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Libereckého kraje v uplynulém období  18.07.2013 
20.08.2013

OÚPSŘ 93/2012 OÚP
Krajský úřad Libereckého kraje odbor územního plánování a stavebního řádu
Rozhodnutí - Územní rozhodnutí  15.07.2013 
31.07.2013
MUCL/25516/2013
Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad
Usnesení zastupitelstva ze dne 08.07.2013  15.07.2013 
15.07.2013

Městys Holany
Usnesení zastupitelstva ze dne 08.07.2013  15.07.2013 
31.07.2013

Městys Holany
Obchodování se zvířaty mezi členskými státy EU a veterinární osvědčení - informace pro chovatele  12.07.2013 
30.07.2013

svs/2013/045484-L
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Liberecký kraj
Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí  08.07.2013 
14.08.2013

OO-5/2013-501
Katastrální úřad pro Liberecký kraj, Katstrální pracoviště Ćeská Lípa
Nařízení státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření  08.07.2013 
24.07.2013

SVS/2013/044709L
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Liberecký kraj
Záměr městyse pronajmout nebytové prostory v č.p 11  02.07.2013 
19.07.2013

Městys Holany
Stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na ŽP III.  27.06.2013 
15.07.2013
34892/ENV/13
Ministerstvo životního prostředí
Stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na ŽP  27.06.2013 
15.07.2013
34892/ENV/13
Ministerstvo životního prostředí
Stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na ŽP  27.06.2013 
15.07.2013
34892/ENV/13
Ministerstvo životního prostředí
Záměr městyse pronajmout nemovitý majetek  27.06.2013 
15.07.2013

Městys Holany
Vyúčtování ceny vodného a stočného za rok 2012  27.06.2013 
15.07.2013

Severočeská vodárenská společnost a.s.
Pozvánka na zasedání zastupitelstva  24.06.2013 
08.07.2013

Městys Holany
Oznámení o vyhlášení částečné revize katastru nemovitostí  11.06.2013 
31.07.2013

Katastrální úřad pro Liberecký kraj, Katstrální pracoviště Ćeská Lípa
Oznámení o obnově katastrálního operátu  11.06.2013 
15.07.2013

Katastrální úřad pro Liberecký kraj, Katstrální pracoviště Ćeská Lípa
Usnesení ZM  10.06.2013 
26.06.2013

Městys Holany
Vyrozumění o pokračovaní řízení  03.06.2013 
03.06.2013

Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad
Vyrozumění o pokračovaní řízení  03.06.2013 
03.06.2013

Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad
Vyrozumění o pokračovaní řízení  03.06.2013 
19.06.2013

Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad
Rozhodnutí vlády České republiky - vyhlášen NOUZOVÝ STAV  03.06.2013 
03.06.2013

Vláda České republiky
Rozhodnutí vlády České republiky - vyhlášen NOUZOVÝ STAV  03.06.2013 
13.06.2013

Vláda České republiky
Oznámení o zamýšleném převodu pozemků  30.05.2013 
28.08.2013

Státní pozemkový úřad
Dodatek k výzvě "Vybudování dětského hřiště v Holanech"  23.05.2013 
05.06.2013

Městys Holany
Pozvánka na zasedání zastupitelstva  22.05.2013 
05.06.2013

Městys Holany
Výzva k podání nabídky na plnění zakázky malého rozsahu - "Vybudování dětského hřiště v Holanech"  14.05.2013 
05.06.2013

Městys Holany
Dražební vyhláška  30.04.2013 
16.05.2013

JUDr. Juraj Podkonický, Praha 4
Veřejná vyhláška a Informace k zasílání složenek pro platby daně z nemovitosti od roku 2013  25.04.2013 
27.05.2013

Finanční úřad pro Liberecký kraj
Usnesení ZM  18.04.2013 
06.05.2013

Městys Holany
Oznámení veřejného projednání posudku a současně dokumentace "Nové vedení 2 x 110 kV Babylon - Štětí"  10.04.2013 
24.04.2013

Ministerstvo životního prostředí
Výběrové řízení na pronájem honitby "č. 40. Holany"  03.04.2013 
19.04.2013

Státní pozemkový úřad
Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání  02.04.2013 
18.04.2013

Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad
Pozvánka na zasedání zastupitelstva  02.04.2013 
15.04.2013

Městys Holany
Výběrové řízení na pronájem honitby "č. 39 Zahrádky"  28.03.2013 
18.04.2013

Státní pozemkový úřad
Posuzování vlivů na živ. prostředí nové vedení 2 x 110 kV Bybylon - Štětí  22.03.2013 
09.04.2013

Ministerstvo životního prostředí
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Holany za rok 2012  21.03.2013 
08.04.2013

Městys Holany
Informační systém evidence obyvatel  21.03.2013 
22.04.2013

Ministerstvo vnitra
Oznámení - zahájení územního řízení  18.03.2013 
03.04.2013

Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad
Závěrečný účet městyse Holany za rok 2012  13.03.2013 
02.04.2013

Městys Holany
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Peklo za rok 2012  28.02.2013 
18.03.2013

DSO Peklo
Závěrečný účet DSO PEKLO 2012  28.02.2013 
28.02.2013

DSO PEKLO
Závěrečný účet DSO Peklo za rok 2012  28.02.2013 
18.03.2013

Svazek obcí Peklo
Záměr městyse pronajmout nebytové prostory v č.p. 11  25.02.2013 
14.03.2013

Městys Holany
Usnesení zastupitelstva městyse ze dne 13.2.2013  20.02.2013 
08.03.2013

Městys Holany
Pozvánka na zasedání zastupitelstva  04.02.2013 
13.02.2013

Městys Holany
Výsledky druhého kola prezidentských voleb  28.01.2013 
13.02.2013

Úřad městyse Holany
Rozhodnutí -oprava zřejmých nesprávností a usnesení  18.01.2013 
05.02.2013

Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad
Oznámení o Valné hromadě Honebního společenstva Chlum - Drchlava  14.01.2013 
31.01.2013

Honební společnost Chlum - Drchlava
Rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení  14.01.2013 
30.01.2013

Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad
Výsledky 1. kola voleb  14.01.2013 
26.01.2013

Úřad městyse Holany
Oznámení o době a místě konání voleb - 2. kolo  14.01.2013 
26.01.2013

Úřad městyse Holany
Záměr městyse prodat nemovitý majetek v k.ú. Stvolínky  03.01.2013 
21.01.2013

Městys Holany
Záměr městyse pronajmout nebytové prostory v č.p. 122  03.01.2013 
21.01.2013

Městys Holany
Záměr městyse pronajmout nebytové prostory v č.p. 93  03.01.2013 
21.01.2013

Městys Holany
Záměr městyse pronajmout nebytové prostory v č.p 11  03.01.2013 
21.01.2013

Městys Holany
Rozpočtový výhled na období let 2014-2016 Svazek obcí Peklo  03.01.2013 
21.01.2013

Svazek obcí Peklo
Obecně závazná vyhláška č. 2/2012 "o odpadech"  20.12.2012 
05.01.2013

Městys Holany
Usnesení zastupitelstva městyse ze dne 19.12.2012  20.12.2012 
05.01.2013

Městys Holany
Informace pro voliče o době a místě konání volby prezidenta  13.12.2012 
12.01.2013

Úřad městyse Holany
Pozvánka na zasedání zastupitelstva  10.12.2012 
19.12.2012

Městys Holany
Pozvánka na zasedání zastupitelstva  07.12.2012 
19.12.2012

Městys Holany
Veřejná vyhláška oznámení zahájení řízení o komplechních pozemkových úpravách v katastrálním území Holany  04.12.2012 
20.12.2012

Ministerstvo zemědělství Pozemkový úřad Česká Lípa
Návrh rozpočtu na rok 2013  03.12.2012 
19.12.2012

Městys Holany
Oznámeí starostky o svolání prvního zasedání okrskové volební komise  03.12.2012 
20.12.2012

Úřad městyse Holany
Záměr městyse prodat nemovitý majetek  27.11.2012 
13.12.2012

Městys Holany
Rozpočtový výhled na období let 2013 -2015 Svazek obcí Peklo  27.11.2012 
13.12.2012

Svazek obcí Peklo
Rozpočet na rok 2013 Svazku obcí Peklo  27.11.2012 
13.12.2012

Svazek obcí Peklo
Oznámení o zahájení spojeného územního a stavebního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání  21.11.2012 
07.12.2012

Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad
Informace o sídle volebního okrsku  21.11.2012 
12.01.2013

Úřad městyse Holany
Usnesení zasatupitelstva ze dne 12.11.2012  14.11.2012 
30.11.2012

Městys Holany
Pozvánka na zasedání zastupitelstva  30.10.2012 
12.11.2012

Městys Holany
Usnesení zasatupitelstva ze dne 22.10.2012  26.10.2012 
13.11.2012

Městys Holany
Posuzování vlivů na životní prostředí - rozeslání a zveřejnění dokumentace vlivů záměru na životní prostředí  19.10.2012 
07.11.2012

Ministerstvo životního prostředí
Veřejná vyhláška Ukončení aktualizace BPEJ v k.ú. Holany  16.10.2012 
01.11.2012

Ministerstvo zemědělství Pozemkový úřad Česká Lípa
Pozvánka na zasedání zastupitelstva  10.10.2012 
23.10.2012

Městys Holany
Záměr městyse pronajmout nebytové prostory  10.10.2012 
26.10.2012

Městys Holany
Zrušení Výzvy k podání cenové nabídky ze dne 27.9.2012  08.10.2012 
19.10.2012

Městys Holany
Veřejná nabídka pozemků určených k prodeji dle §7 zákona č. 95/1999 Sb.  05.10.2012 
05.11.2012

Pozemkový fond ČR
Oznámení o době a místě konání voleb  02.10.2012 
13.10.2012

Městys Holany
Záměr městyse prodat nemovitý majetek  01.10.2012 
17.10.2012

Městys Holany
Dražební vyhláška  27.09.2012 
13.10.2012

Exekutorský úřad Plzeň - město
Výzva k podání cenové nabídky  27.09.2012 
19.10.2012

Městys Holany
Záměr městyse prodat nemovitý majetek  26.09.2012 
12.10.2012

Městys Holany
Výzva k podání nabídky na plnění zakázky malého rozsahu  26.09.2012 
23.10.2012

Městys Holany
Mimořádná situace  20.09.2012 
05.10.2012

Krajská hygienická stanice Libereckého kraje
Usnesení zasatupitelstva  20.09.2012 
05.10.2012

Městys Holany
PF ČR Obchodní veřejná soutěž na prodej zeměd. pozemků  07.09.2012 
30.10.2012

Pozemkový fond ČR
Záměr městyse prodat nemovitý majetek  06.09.2012 
22.09.2012

Městys Holany
Záměr městyse prodat nemovitý majetek  06.09.2012 
22.09.2012

Městys Holany
Stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí V 451 Babylon - Bezděčín, zdvojení stávajícího vedení 400 kV  03.09.2012 
19.09.2012

Ministerstvo životního prostředí
Pozvánka na zasedání zastupitelstva  31.08.2012 
12.09.2012

Městys Holany
Záměr městyse prodat nemovitý majetek  22.08.2012 
07.09.2012

Městys Holany
Zápis "V 450 Výškov - Babylon - zvýšení přenosové schopnosti vedení 400 kV"  17.08.2012 
04.09.2012

Ministerstvo životního prostředí
Záměr městyse prodat nemovitý majetek  16.08.2012 
01.09.2012

Městys Holany
Stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí  16.08.2012 
01.09.2012

Ministerstvo životního prostředí
Seznam pozemků pro veřejnou nabídku určených k prodeji k.ú. Holany a k.ú. Loubí pod Vlhoštěm  09.08.2012 
10.09.2012

Pozemkový fond České republiky
Záměr městyse prodat nemovitý majetek  02.08.2012 
18.08.2012

Městys Holany
Záměr městyse prodat nemovitý majetek  02.08.2012 
18.08.2012

Městys Holany
Záměr městyse pronajmout nemovitý majetek  02.08.2012 
18.08.2012

Městys Holany
Usnesení zastupitelstva ze dne 16.07.2012  20.07.2012 
07.08.2012

Městys Holany
Změna č. 3 Územního plánu obce Holany  20.07.2012 
07.08.2012

městys Holany
Záměr městyse prodat nemovitý majetek  13.07.2012 
31.07.2012

Městys Holany
Posuzování vlivů na životní prostředí - zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci "Aktualizace Strategie rozvoje Libereckého kraje 2006-2020"  12.07.2012 
13.08.2012

Ministerstvo životního prostředí
Dražební vyhláška  12.07.2012 
30.07.2012
112 EX 1249/08-38
Exekutorský úřad Děčín
Veřejná vyhláška  09.07.2012 
25.07.2012
KULK45656/2012
Krajský úřad Libereckého kraje
Pozvánka na zasedání ZM  03.07.2012 
16.07.2012

Úřad městyse Holany
Územní rozhodnutí přípojka NN pro 2 OM  27.06.2012 
16.07.2012
ÚMH 453/12
Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad
Záměr pronajmout majetek městyse  21.06.2012 
11.07.2012

Městys Holany
Nařízení státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření  12.06.2012 
29.06.2012

Krajská veterinární správa pro Liberecký kraj
Posuzování vlivů na životní prostředí "V450 Výškov - Babylon - zvýšení přenosové schopnosti vedení 400kV"  12.06.2012 
28.06.2012

Ministerstvo životního prostředí
Oznámení o zamýšleném převodu pozemků  05.06.2012 
05.09.2012

Pozemkový fond České republiky
Posuzování vlivů na životní púrostředí "V450 Výškov - Babylon - zvýšení přenosové schopnodsti vedení 400kV"  23.05.2012 
08.06.2012

Ministerstvo životního prostředí
Usnesení ZM  22.05.2012 
08.06.2012

Městys Holany
Posuzování vlivů na životní prostředí - záměr "V450 Výškov - Babylon - zvýšení přenosové schopnnosti vedení 400 kV"  21.05.2012 
08.06.2012

Ministerstvo životního prostředí
Záměr městyse prodat majetek  09.05.2012 
25.05.2012

Městys Holany
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Peklo za rok 2011  09.05.2012 
25.05.2012

Svazek obcí Peklo
Závěrečný účet Svazku obcí Peklo za rok 2011  09.05.2012 
25.05.2012

Svazek obcí Peklo
Oznámení o uahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání  09.05.2012 
28.05.2012

Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad
Pozvánka na zasedání zastupitelstva  04.05.2012 
16.05.2012

Městys Holany
Záměr městyse prodat nemovitý majetek  16.04.2012 
03.05.2012

Městys Holany
Záměr městyse pronajmout nemovitý majetek  12.04.2012 
28.04.2012

Městys Holany
Veřejná vyhláška Oznámení řízení o vydání změny č.3 ÚPO Holany  04.04.2012 
28.05.2012

Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad
Nařízení města Česká Lípa č.3/12 kterým se vyhlašuje záměr zadat zpracování lesních hospodářských osnov  04.04.2012 
20.04.2012

Město Česká Lípa
Veřejná vyhláška hromadný předpisný seznam  03.04.2012 
16.05.2012

Finanční úřad v České Lípě
Usnesení ZM  28.03.2012 
13.04.2012

Městys Holany
Obecně závazná vyhláška č. 1/2012  28.03.2012 
13.04.2012

Městys Holany
Závěrečný účet městyse Holany za rok 2011  16.03.2012 
02.04.2012

úřad městyse Holany
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Holany za rok 2011  16.03.2012 
02.04.2012

Krajský úřad Libereckého kraje
Veřejná nabídka pozemků určených k převodu oprávněným osobám uveřejněná PF ČR  16.03.2012 
16.04.2012

Pozemkový fond České republiky
Pozvánka na zasedání zastupitelstva  12.03.2012 
21.03.2012

Městys Holany
Rozhodnutí o umístění stavby "Bioplynová stanice" 2. část  29.02.2012 
16.03.2012

Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad
Rozhodnutí o umístění stavby "Bioplynová stanice" 1. část  29.02.2012 
16.03.2012

Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad
Rozhodnutí o umístění stavby "CL-Holany rozšíření kNN pro objekt na pozemku p.č. 373/18, 2xO Holany"  24.02.2012 
13.03.2012

Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad
Rozpočtový výhled městyse Holany 2013-2017  21.02.2012 
08.03.2012

Městys Holany
Rozhodnutí - povolení k nakládaní s vodami  21.02.2012 
08.03.2012

Městský úřad česká Lípa Odbor životního prostředí
Závěr zjišťovacého řízení - Nové vedení 2 x 110 kV Babylon Štětí  16.02.2012 
03.03.2012

Ministerstvo životního prostředí
Záměr městyse prodat nemovitý majetek  10.02.2012 
28.02.2012

Městys Holany
Závěrečný účet městyse za rok 2011  08.02.2012 
23.02.2012

Městys Holany
Záměr městyse prodat nemovitý majetek  01.02.2012 
17.02.2012

Městys Holany
Záměr městyse pronajmout majetek  01.02.2012 
17.02.2012

Městys Holany
Usnesení zastupitelstva městyse ze dne 25.1.2012  30.01.2012 
15.02.2012

Městys Holany
Oznámení o zamýšleném převodu  24.01.2012 
25.04.2012

Pozemkový fond České republiky
Oznámení o spojení územního a stavebního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání  23.01.2012 
08.02.2012

Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad
Vyhlášení popisu věci  23.01.2012 
25.07.2012

Policie Česká Lípa
Oznámení o spojení územního a stavebního řízení  19.01.2012 
04.02.2012

Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad
Záměr městyse pronajmout majetek  18.01.2012 
03.02.2012

Městys Holany
Pozvánka na zasedání zastupitelstva  16.01.2012 
25.01.2012

Městys Holany
Návrh rozpočtu ´DSO Peklo na rok 2012  10.01.2012 
26.01.2012

Svazek obcí Peklo
Záměr "V451 Babylon - Bezděčín, zdvojení stávajícího vedení 400 kV"  09.01.2012 
25.01.2012

Ministerstvo životního prostředí
Návrh rozpočtu na rok 2012  09.01.2012 
25.01.2012

Městys Holany
Návrh rozpočtu na rok 2012  09.01.2012 
09.01.2012

Městys Holany
Veřejná vyhláška Oznámení o vydání Zásad územního rozvoje Libereckého kraje  09.01.2012 
25.01.2012

Liberecký kraj
Posuzování vlivů na životní prostředí - záměr "V450 Výškov - Babylon - zvýšení přenosové schopnosti vedení 400kV"  06.01.2012 
23.01.2012

Ministerstvo životního prostředí
Návrh rozpočtu na rok 2012  06.01.2012 
09.01.2012

Městys Holany
Veřejná vyhláška Oznámení - vyložení návrhu změn map bonitovaných půdně ekologických jednotek v k.ú. Holany k veřejnému nahlédnutí  04.01.2012 
06.02.2012

Ministerstvo zemědělství Pozemkový úřad Česká Lípa
Posuzování vlivů na životní prostředí záměru \"V451 Babylon - Bezděčín, zdvojení stávajícího vedení 400kV\"na životní prostředí  02.01.2012 
09.01.2012

ministerstvo životního prostředí
Posuzování vlivů na životní prostředí - zahájení zjišťovacího řízení k záměru zařazenému v kategorii II "Nové vedení 2x110 kV Babylon- Štětí"  28.12.2011 
13.01.2012

ministerstvo životního prostředí
Usnesení zastupitelstva městyse ze dne 21.12.2011  22.12.2011 
06.01.2012

Městys Holany
Veřejná vyhláška Oznámení o vydání zásad územního rozvoje Libereckého kraje  22.12.2011 
06.01.2012

Krajský úřad Libereckého kraje odbor územního plánování a stavebního řádu
Oznámení o zahájení řízení  20.12.2011 
05.01.2012

Městský úřad česká Lípa Odbor životního prostředí
Rozhodnutí Územní rozhodnutí  20.12.2011 
05.01.2012

Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad
Výzva k podání nabídky na plnění zakázky malého rozhlasu  12.12.2011 
16.01.2012

Městys Holany
Pozvánka na zasedání zastupitelstva  12.12.2011 
21.12.2011

městys Holany
Pozvánka na zasedání zastupitelstva  12.12.2011 
12.12.2011

městys Holany
Záměr městyse prodat majetek  05.12.2011 
20.12.2011

Městys Holany
usnesení zastupitelstva městyse ze dne 2311.2011  02.12.2011 
21.12.2011

Městys Holany
Oznámení Zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání  15.11.2011 
01.12.2011

Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad
Pozvánka na zasedání zastupitelstva  14.11.2011 
14.11.2011

Městys Holany
Pozvánka na zasedání zastupitelstva  14.11.2011 
23.11.2011

Městys Holany
Oznámení Zahájení územního řízení a pozvánka k veřejnému ústnímu jednání  11.11.2011 
28.11.2011

Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad
Usnesení ZM  01.11.2011 
24.11.2011

Městys Holany
OZV č.5/2011 o udržování čistoty a pořádku, o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností  01.11.2011 
17.11.2011

Městys Holany
Veřejná vyhláška o doručení  31.10.2011 
15.11.2011
ÚMH/457/11
Úřad městyse Holany
Rozpočtový výhled 2011-2013  27.10.2011 
11.11.2011

Městys Holany
Směrnice k veřejným zakázkám  27.10.2011 
11.11.2011

Městys HOlany
Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů  21.10.2011 
15.11.2011

ČEZ Distribuce, a.s.
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2010  18.10.2011 
02.11.2011

Krajský úřad Libereckého kraje
Záměr městyse prodat nemovitý majetek  17.10.2011 
02.11.2011

městys Holany
Pozvánka na zasedání zastupitelstva  17.10.2011 
26.10.2011

městys Holany
Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů  04.10.2011 
11.10.2011

ČEZ
Obecně závazná vyhláška městyse Holany č.4/2011 o místním poplatku ze vstupného  26.09.2011 
12.10.2011

městys Holany
Usnesení ZM  26.09.2011 
04.10.2011

městys Holany
Záměr městyse Holany prodat majetek  26.09.2011 
12.10.2011

městys Holany
Záměr městyse Holany prodat majetek  26.09.2011 
12.10.2011

městys Holany
Záměr městyse Holany prodat majetek  26.09.2011 
12.10.2011

městys Holany
Veřejná vyhláška  22.09.2011 
07.10.2011
ÚMH/457/11
Úřad dměstyse Holany
Seznam pozemků pro veřejnou nabídku pozemků určených k prodeji  13.09.2011 
12.10.2011

Pozemkový fond ČR
Pozvánka na zasedání zastupitelstva městyse  13.09.2011 
21.09.2011

městys Holany
Záměr městyse Holany pronajmout nebytové prostory  12.09.2011 
28.09.2011

městys Holany
Záměr městyse prodat majetek  26.08.2011 
10.09.2011

Městys Holany
Závěr zjišťovacího řízení V 451 Babylon - Bezděčín, zdvojení stávajícího vedení 400kV  19.08.2011 
05.09.2011

Ministerstvo životního prostředí ČR
Závěr zjišťovacího řízení V 450 Výškov - Babylon - zvýšení přenosové schopnosti vedení 400 kV  19.08.2011 
05.09.2011

Ministerstvo životního prostředí ČR
Záměr městyse Holany prodat majetek  17.08.2011 
02.09.2011

Městys Holany
Závěr zjišťovacího řízení Zemědělská bioplynová stanice Holany  12.08.2011 
29.08.2011

Krajský úřad Libereckého kraje
Pozvánka na zasedání zastupitelstva městyse  10.08.2011 
18.08.2011

Městys Holany
CHKO Kokořínsko - Máchův kraj návrh na vyhlášení a oznámení o možnosti seznámit ses návrhem plánu péče a návrhem na vymezení zon  27.07.2011 
11.08.2011

Ministerstvo životního prostředí ČR
Obecně závazná vyhláčka městyse Holany č.3/2011  26.07.2011 
10.08.2011

mětys Holany
Oznámení o veřejném projednání návrhu Zásad územního rozvoje Libereckého kraje  14.07.2011 
13.09.2011

Krajský úřad Libereckého kraje
Oznámení o zamýšleném převodu  14.07.2011 
12.10.2011

Pozemkový fond ČR
Vyúčtování ceny vodného a stočného za rok 2010  13.07.2011 
28.07.2011

SVS - SčVK
Oznámení "zemědělská bioplynová stanice"  11.07.2011 
27.07.2011

Krajský úřad Libereckého kraje
Pozvánka na zasedání zastupitelstva městyse  11.07.2011 
19.07.2011

Městys Holany
Záměr městyse prodat majetek  04.07.2011 
20.07.2011

Městys Holany
Oznámení záměru " V451 Babylon- Bezděčín, zdvojeného stávajícího vedení 400kV  17.06.2011 
07.07.2011
45166/ENV/11
Ministarstvo životního prostředí
Pozvánka - Regionální surovinová politika Libereckého kraje  13.06.2011 
22.06.2011

Liberecký kraj
Prodej pozemků v okr. Č.Lípa- soutěží PF ČR  12.06.2011 
09.08.2011

Pozemkový fond ČR
Záměr městyse prodat majetek  07.06.2011 
22.06.2011

Městys Holany
Záměr prodat majetek městyse  07.06.2011 
07.06.2011

Záměr pronajmout pozemek městyse  06.06.2011 
21.06.2011

Městys Holany
Usnesení ZM ze dne 25.5.2011  01.06.2011 
16.06.2011

Městys Holany
Záměr městyse pronajmout majetek  01.06.2011 
16.06.2011

Městys Holany
Stížnost a podnět k prošetření-stanovisko  25.05.2011 
09.06.2011

Městský úřad Č.Lípa, odbor ŽP
Veřejná vyhláška FÚ  17.05.2011 
15.06.2011

Finanční úřad v České Lípě
Pozvánka na zasedání ZM  16.05.2011 
25.05.2011

Městys Holany
Záměr pronajmout pozemek městyse  09.05.2011 
24.05.2011

Městys Holany
Záměr pronajmout majetek městyse  06.05.2011 
23.05.2011

Městys Holany
Záměr pronajmout pozemek  04.05.2011 
19.05.2011

Městys Holany
Záměr pronajmout pozemek městyse  04.05.2011 
19.05.2011

Městys Holany
Záměr prodat majetek městyse  03.05.2011 
18.05.2011

Městys Holany
Změna č. 2 Územního plánu městyse Holany  02.05.2011 
17.05.2011

Městys Holany
OZV č. 2/2011 o místním poplatku za VHP  02.05.2011 
17.05.2011

Městys Holany
Usnesení ZM  02.05.2011 
17.05.2011

Městys Holany
Usnesení ZM  02.05.2011 
02.05.2011

Oznámení o pověření ke vstupu na pozemky  27.04.2011 
12.05.2011

Pozemkový úřad Česká Lípa
Veřejná vyhláška-Oznámení o aktualizaci BPEJ v kú. Holany  27.04.2011 
12.05.2011

Pozemkový úřad Česká Lípa
Záměr městyse prodat majetek  21.04.2011 
06.05.2011

Městys Holany
Záměr prodat majetek  18.04.2011 
04.05.2011

Městys Holany
Záměr prodat majetek městyse  18.04.2011 
04.05.2011

Městys Holany
Pozvánka na zasedání ZM  18.04.2011 
27.04.2011

Městys Holany
Záměr prodat majetek městyse  13.04.2011 
30.04.2011

Městys Holany
Závěrečný účet městyse Holany za rok 2010  01.04.2011 
16.04.2011

Městys Holany
USNESENÍ  25.03.2011 
09.04.2011

Městys Holany
Nařízení Krajské veterinární správy pro Liberecký kraj  21.03.2011 
05.04.2011
118/11-KVSL-998/2011
Krajská veterinární správa pro Liberecký kraj
Závěrečný účet DSO Peklo za rok 2010  16.03.2011 
31.03.2011

Svazek obcí Peklo
Rozpočtový výhled 2011-2013 DSO Peklo  16.03.2011 
31.03.2011

Svazek obcí Peklo
Usnesení  15.03.2011 
30.03.2011

Městys Holany
POZVÁNKA  14.03.2011 
21.03.2011

Městys Holany
Sčítání lidu, domů a bytů - kontakty  14.03.2011 
26.03.2011

Městys Holany
Sčítání lidu, domů a bytů - kontakty  14.03.2011 
14.03.2011

Městys Holany
Sčítání lidu, domu a bytů 2011  07.03.2011 
26.03.2011

Městys Holany
Pozvánka na zasedání  03.03.2011 
09.03.2011

Městys Holany
Pozvánka  03.03.2011 
03.03.2011

Městys Holany
Oznámení o zamýšleném převodu  25.02.2011 
25.05.2011
PFCR 089259/2011/41/Gr
Pozemkový fond ČR Liberec
Výběrové řízení na správce kempu  17.02.2011 
21.03.2011

Městys Holany
Územní rozhodnutí  16.02.2011 
03.03.2011

Městský úřad Dubá
Záměr pronajmout majetek městyse  10.02.2011 
25.02.2011

Městys Holany
Veřejná vyhláška  09.02.2011 
24.02.2011

Finanční úřad Praha - západ
Záměr povolit výstavbu bioplynové stanice  01.02.2011 
16.02.2011

Městys Holany
OZV č.1/2011  31.01.2011 
15.02.2011

Městys Holany
Veřejná vyhláška o veřejném projednání návrhu změny č. 2 ÚPO  31.01.2011 
16.03.2011

Městský úřad Česká Lípa
Záměr pronajmout restauraci čp.24 Holany  12.01.2011 
31.01.2011

Městys Holany
Oznámení o zahájení územního řízení  07.01.2011 
22.01.2011

Městský úřad Dubá
Návrh rozpočtu městyse na rok 2011  06.01.2011 
21.01.2011

Městys Holany
Záměr městyse pronajmout majetek  04.01.2011 
20.01.2011

Městys Holany
Usnesení ZM  27.12.2010 
11.01.2011

Městys Holany
OZV o místním poplatku ze psů  27.12.2010 
11.01.2011

Městys Holany
OZV o místním poplatku za lázeňský a rekreační pobyt  27.12.2010 
11.01.2011

Městys Holany
OZV o místním poplatku z ubytovací kapacity  27.12.2010 
11.01.2011

Městys Holany
OZV o místním poplatku za užívání veřejného prostranství  27.12.2010 
11.01.2011

Městys Holany
Záměr prodat majetek městyse  22.11.2010 
07.12.2010

Městys Holany
Záměr směnit pozemek  22.11.2010 
07.12.2010

Městys Holany
Záměr městyse směnit pozemky  22.11.2010 
07.12.2010

Městys Holany
Směna majetku městyse  22.11.2010 
07.12.2010

Městys Holany
Záměr městyse pronajmout  22.11.2010 
07.12.2010

Městys Holany
Usnesení z ustavujícího zasedání  15.11.2010 
01.12.2010

Městys Holany
Rozpočtový výhled DSO Peklo  22.10.2010 
06.11.2010

Svazek obcí Peklo
Návrh rozpočtu DSO Peklo na rok 2011  22.10.2010 
06.11.2010

Svazek obcí Peklo
Veřejná vyhláška  22.10.2010 
06.11.2010

Finanční úřad Praha - západ
Nabídka pozemků PF ČR k náhradním restitucím  20.10.2010 
22.11.2010

Pozemkový fond ČR
Výsledky voleb do zastupitelstva městyse Holany  16.10.2010 
31.10.2010

Městys Holany
Výsledky voleb do ZM Holany  16.10.2010 
20.10.2010

Městys Holany
Výsledky voleb do ZM Holany  16.10.2010 
16.10.2010

Městys Holany
Veřejná vyhláška o doručení  13.10.2010 
28.10.2010
ÚMH/648/10
Městys Holany
Záměr prodat majetek městyse  06.10.2010 
21.10.2010

Městys Holany
Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitestva městyse  29.09.2010 
16.10.2010

Městys Holany
Záměr městyse prodat majetek  22.09.2010 
07.10.2010

Městys Holany
Záměr prodat majetek městyse  14.09.2010 
29.09.2010

Městys Holany
Rozhodnutí hejtmana Libereckého kraje  24.08.2010 
05.09.2010
04/2010
Mgr. Stanisklav Eichler hejtman Lbc. kraje
Záměr městyse prodat majetek  17.08.2010 
01.09.2010

Městys holany
Nabídka pozemků určených k převodu  16.08.2010 
13.09.2010

Pozemkový fond ČR
Záměr prodat majetek městyse  16.08.2010 
31.08.2010

Městys Holany
Oznámení návrhu vyhlásit přírodní rezervaci Jílovka  16.08.2010 
06.09.2010

Krajský úřad Libereckého kraje
Záměr prodat  03.08.2010 
18.08.2010

Městys Holany
Záměr městyse prodat majetek  23.07.2010 
07.08.2010

Městys Holany
Záměr pronajmout nebyt. prostory  23.07.2010 
07.08.2010

Městys Holany
Veřejná vyhláška o doručení  22.07.2010 
06.08.2010

Uřad městyse Holany
Oznámení o zahájení územního řízení  21.07.2010 
05.08.2010
SÚ/96237/2010/Ja
Městský úřad Česká Lípa, stavební úřad
Oznámení o uložení písemnosti  16.07.2010 
31.07.2010
25140/2010-176500-021
Celní úřad Praha D8
Záměr městyse pronajmout nebytové prostory  30.06.2010 
15.07.2010

Městys Holany
Záměr městyse pronajmout nebytové prostory  30.06.2010 
30.06.2010

Záměr městyse pronajmout pozemek  04.06.2010 
19.06.2010

Městys Holany
Záměr městyse prodat majetek  04.06.2010 
19.06.2010

Městys Holany
Záměr městyse prodat majetek  02.06.2010 
17.06.2010

Městys Holany
Záměr městyse pronajmout majetek  02.06.2010 
17.06.2010

Městys Holany
Záměr městyse prodat majetek  02.06.2010 
17.06.2010

Městys Holany
Záměr městyse prodat majetek  02.06.2010 
17.06.2010

Městys Holany
Záměr městyse prodat majetek  02.06.2010 
17.06.2010

Městys Holany
Výsledky voleb ve volebním okrsku Holany  31.05.2010 
15.06.2010

Úřad městyse Holany
Oznámení o uložení písemnosti  20.05.2010 
04.06.2010

Městys Holany
Veřejná vyhláška  19.05.2010 
03.06.2010
189188/10/138941403533
Finanční úřad v Plzni
Záměr městyse prodat majetek  18.05.2010 
02.06.2010

Městys Holany
Záměr prodat majetek  14.05.2010 
29.05.2010

Městys Holany
Oznámení o uložení písemnosti  11.05.2010 
26.05.2010
DV/086100100000317/1
Celní úřad Karlovy Vary
Oznámení o zamýšleném převodu  11.05.2010 
11.08.2010

Pozemkový fond ČR
Záměr prodat majetek městyse  03.05.2010 
18.05.2010

Městys Holany
Oznámení o zahájení projednání Zadání změny č. 3 ÚPO Holany  30.04.2010 
31.05.2010
MUCL/69668/2010
Městský úřad Česká Lípa
Vyhláška FÚ -Vyměření dane z nemovitosti na rok 2010  28.04.2010 
28.05.2010

Městys Holany
Záměr městyse prodat majetek  22.04.2010 
07.05.2010

Městys Holany
Záměr městyse prodat majetek  22.04.2010 
07.05.2010

Městys Holany
Oznámení o uložení písemnosti  22.04.2010 
07.05.2010
DV/206300100001393/1
Celní úřad Ústí nad Labem
Oznámení o uložení písemnosti  16.04.2010 
01.05.2010

Celní úřad Mladá Boleslav
Veřejná vyhláška  09.04.2010 
24.04.2010

Finanční úřad v Kladně
Závěrečný účet za rok 2009  06.04.2010 
21.04.2010

Úřad městyse Holany
Oznámení o počtu členů OVK  06.04.2010 
27.04.2010

Městys Holany
Závěrečný účet Svazku obcí Peklo za rok 2009  31.03.2010 
14.04.2010

Svazek obcí Peklo
Veřejně prospěšné práce-projekt CZ  25.03.2010 
25.06.2010

Úrad práce v České Lípě
Záměr městyse prodat majetek  18.03.2010 
02.04.2010

Městys Holany
Záměr městyse prodat majetek  18.03.2010 
02.04.2010

Městys Holany
Veřejná vyhláška  12.03.2010 
27.03.2010
23143/10/172911506753
Finanční úřad v České Lípě
Veřejná vyhláška o doručení  09.03.2010 
24.03.2010
ÚMH/072/10
Úřad městyse Holany
Usnesení ZM  02.03.2010 
17.03.2010

Městys Holany
Oznámení o uložení písemnosti  02.03.2010 
17.03.2010
DV/156200100000112/1
Celní úřad Česká Lípa
Vyhlášení konkurzu na obsazení funkce ředitele ZŠ a MŠ Holany  26.02.2010 
27.04.2010
ÚMH/140/10
Městys Holany
Veřejná vyhláška  11.02.2010 
27.02.2010
14496/10/172911506753
Finanční úřad v České Lípě
Rozpočtový výhled  08.02.2010 
23.02.2010

Městys Holany
Vyhlášená soutěž na prodej pozemků PF ČR  08.02.2010 
23.02.2010

Pozemkový fond ČR
Veřejná vyhláška  08.02.2010 
23.02.2010
12221/10/172900506933
Finanční úřad v České Lípě
Veřejná vyhláška  15.01.2010 
01.02.2010

Finanční úřad v Kladně
Návrh rozpočtu na rok 2010  12.01.2010 
27.01.2010

Městys Holany
Návrh rozpočtu na rok 2010  12.01.2010 
13.01.2010

Městys Holany
Záměr prodat majetek městyse  05.01.2010 
20.01.2010

Městys Holany
Záměr městyse prodat majetek  05.01.2010 
20.01.2010

Městys Holany
Záměr městyse prodat majetek  17.12.2009 
01.01.2010

Městys Holany
Nabídka pozemků určených k převodu  11.12.2009 
11.01.2010

Pozemkový fond ČR
Veřejná vyhláška  26.11.2009 
11.12.2009
106074/09/172900506933
Finanční úřad v České Lípě
Veřejná vyhláška o doručení  25.11.2009 
10.12.2009
104764/09/172911507512
Finanční úřad v České Lípě
Veřejná vyhláška o doručení  25.11.2009 
25.11.2009

Záměr městyse prodat pozemek  24.11.2009 
09.12.2009

Městys Holany
Návrh koncepce včetně vyhodnocení vlivů koncepce na ŽP  20.11.2009 
20.12.2009

Ministerstvo ŽP
Návrh rozpočtu na rok 2010 Svazek obcí Peklo  20.11.2009 
05.12.2009

Svazek obcí Peklo
Záměr městyse prodat pozemek  19.11.2009 
04.12.2009

Městys Holany
Oznámení o uložení písemnosti  30.10.2009 
14.11.2009
DV/156200090000343/1
Celní úřad Česká Lípa
Veřejná vyhláška o doručení  30.10.2009 
14.11.2009
96245/09/172911507512
Finanční úřad v České Lípě
Veřejná vyhláška  23.10.2009 
07.11.2009
95710/09/172940506995
Finanční úřad v České Lípě
Vakcinace lišek proti vzteklině-poučení pro občany  05.10.2009 
09.11.2009

Krajská veterinární správa pro Liberecký kraj
Svozový den  30.09.2009 
30.09.2009

Městys Holany
Veřejná vyhláška- Odkanalizování objektu kempu Milčany  25.09.2009 
10.10.2009
MUCL/53842/2009
Městský úřad Česká Lípa, odbor ŽP
Veřejná vyhláška  18.09.2009 
03.10.2009
84689/09/172911507512
Finanční úřad v České Lípě
IDOL slevy nejen pro žáky a studenty  14.09.2009 
30.09.2009

KORID LK, spol. s.r.o.
Oznámení o ukončení plnění úkolů pro volby - 9.10.a 10.1.02009  14.09.2009 
29.09.2009

Krajský úřad Libereckého kraje
Záměr městyse Holany prodat majetek  10.09.2009 
25.09.2009

Městys Holany
OZNÁMENÍ Základní školy Holany  09.09.2009 
30.09.2009

Základní škola a Mateřská škola Holany
Výzva k podání nabídky ve zjednodušeném podlimit. řízení veřejné zakázce  08.09.2009 
11.09.2009

Městys Holany
Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení veř. zakázce  08.09.2009 
08.09.2009

Městys Holany
Veřejná vyhláška  08.09.2009 
23.09.2009
149946/030940202063
Finanční úřad Kladno
Záměr městyse Holany prodat majetek  07.09.2009 
22.09.2009

Městys Holany
Záměr pronajmout sklep  26.08.2009 
10.09.2009

Městys Holany
Záměr městyse pronajmout  26.08.2009 
10.09.2009

Městys Holany
Záměr městyse pronajmout  26.08.2009 
26.08.2009

´Městys Holany
Záměr městyse pronajmout  26.08.2009 
26.08.2009

Veřejná vyhláška o doručení  19.08.2009 
03.09.2009
78146/09/172911507512
Finanční úřad v České Lípě
Veřejná vyhláška  19.08.2009 
26.08.2009

Pozvánka na zasedání  18.08.2009 
18.08.2009

Pozvánka na zasedání  18.08.2009 
18.08.2009

Pozvánka na zasedání  18.08.2009 
18.08.2009

Pozvánka na zasedání  18.08.2009 
18.08.2009

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce  18.08.2009 
18.08.2009

Pozvánka na zasedání ZM  18.08.2009 
26.08.2009

Záměr městyse prodat pozemek  11.08.2009 
26.08.2009

Úřad městyse Holany
Stížnost  07.08.2009 
10.08.2009

Městys Holany
Potvrzení  07.08.2009 
07.08.2009

Městys Holany
Stížnost  07.08.2009 
07.08.2009

Městys Holany
Veřejná vyhláška - stavební povolení  07.08.2009 
22.08.2009
MUCL/51878/2009
Městský úřad Česká Lípa,, odbor dopravy
Rozpočtový výhled 2009-2011  05.08.2009 
21.08.2009

Městys Holany
Záměr městyse pronajmout majetek  23.07.2009 
07.08.2009

Městys Holany
Územní rozhodnutí-přístavba k RD čp. 36  22.07.2009 
06.08.2009
MUCL/98201/2008
Městský úřad Česká Lípa, stavební úřad
Záměr městyse prodat majetek  13.07.2009 
28.07.2009

Městys Holany
Rozhodnutí-o umístění stavby VO v osadě Loubí  10.07.2009 
25.07.2009
MUCL/53744/2009
Městský úřad Česká Lípa, stavební úřad
Vyúčtování vodného a stočného za rok 2008  10.07.2009 
25.07.2009

SČVaK a.s. Teplice
Záměr městyse prodat majetek  10.07.2009 
10.07.2009

SČVaK Teplice
Usnesení zastupitelstva městyse Holany  08.07.2009 
23.07.2009

Městys Holany
Územní rozhodnutí  07.07.2009 
22.07.2009
MUCL/52303/2009
Městský úřad Česká Lípa, stavební úřad
Územní rozhodnutí  07.07.2009 
07.07.2009

Veřejná vyhláška-oznámení o zahájení staveb. řízení  07.07.2009 
22.07.2009
MUCL/51878/2009
Městský úřad, Česká Lípa. odbor dopravy
Územní rozhodnutí  24.06.2009 
09.07.2009
MUCL/49645/2009
Městský úřad Česká Lípa, stavební úřad
Záměr městyse prodat majetek  23.06.2009 
08.07.2009

Městys Holany
Záměr městyse Holany prodat majetek  15.06.2009 
30.06.2009

Městys Holany
Výsledky voleb do Evropského parlamentu za městys Holany  09.06.2009 
19.06.2009

Úřad městyse Holany
Veřejná vyhláška o doručení  04.06.2009 
19.06.2009
3594/2009-156200-021
Celní úřad Česká Lípa
Oznámení.-oprava betonových zhlaví  03.06.2009 
18.06.2009

První inženýrská s.r.o. Praha 3
Oznámení o zahájení projednání návrhu 2.změny ÚPO Holany  29.05.2009 
01.07.2009
MUCL/42999/2009
Městský úřad Česká Lípa, úřad územního plánování
Oznámení o zahájení projednání návrhu"Zadání změny č. 2 ÚPO Holany"  29.05.2009 
01.07.2009
MUCL/42999/2009
Městský úřad Česká Lípa,úřad územního plánování
Záměr městyse prodat majetek  29.05.2009 
16.06.2009

Městys Holany
Obecně závazná vyhláška č. 1/2009  26.05.2009 
09.06.2009

Městys Holany
Oznámení o uložení písemnosti  26.05.2009 
10.06.2009
DV/176800090002094/1
Celní úřad Praha D1, Říčany
Oznámení o sloučení územního a stavebního řízení - VO Loubí  19.05.2009 
03.06.2009
MUCL/39735/2009
Městský úřad, Česká Lípa, stavební úřad
Dražební vyhláška  15.05.2009 
31.05.2009

Soudní exekutor JUDr. Dalimil Mika
2.Oznámení o zahájení územního řízení o umístění stavby  14.05.2009 
29.05.2009
MUCL/98201/2008
Městský úřad, Česká Lípa, stavební úřad
Nařízení krajské verterinární správy pro Lbc. kraje č. 4/2009  13.05.2009 
28.05.2009
223/09-KVSL-1253/2009
Krajská veterinární správa Pro Liberecký kraj
Oznámení o uložení písemnosti  21.04.2009 
06.05.2009
23874/09/27496/606284
Finanční úřad ve Vysokém Mýtě
Vyhláška - vyměření daně z nemovitostí na rok 2009  21.04.2009 
06.05.2009

Finanční úřad v České Lípě
USNESENÍ ZM 03/09  01.04.2009 
16.04.2009

Městys Holany
Oznámení o zahájení územního řízení- o změně využití pozemku  30.03.2009 
14.04.2009
MUCL/25288/2009
Městský úřad, Česká Lípa, stavební úřad
Nabídka pozemků určených k převodu - PF ČR  27.03.2009 
27.04.2009

Pozemkový fond ČR
Veřejná vyhláška - FÚ Praha západ  24.03.2009 
16.09.2009
72865/09/060940205046
Finanční úřad Praha -západ
Záměr městyse prodat následující majetek  23.03.2009 
07.04.2009

Městys Holany
Záměr městyse pronajmout nebytové prostory  23.03.2009 
07.04.2009

Městys Holany
Záměr městyse poskytnout úvěr  23.03.2009 
07.04.2009

Městys Holany
Záměr městyse prodat majetek  23.03.2009 
07.04.2009

Městys Holany
Oznámení o uložení písemnosti  17.03.2009 
31.03.2009

Celní úřad Praha D8
Závěrečný účet Svazku obcí Peklo za rok 2008  05.03.2009 
21.03.2009

Svazek obcí Peklo
Oznámení o uložení písemnosti-Celní úřad  03.03.2009 
18.03.2009
DV/086100090000123
Celní úřad Karlovy Vary
Oznámení o uložení písemnosti  03.03.2009 
03.03.2009
DV/086100090000123/1
Celní úřad Karlovy Vary
Záměr městyse Holany prodat následující majetek  03.03.2009 
18.03.2009

Městys Holany
Záměr městyse Holany prodat majetek  03.03.2009 
03.03.2009

Městys Holany
Závěrečný účet městyse Holany za rok 2008  02.03.2009 
17.03.2009

Městys Holany
Usnesení ZM 02-09  27.02.2009 
14.03.2009

Městys Holany
Záměr městyse Holany pronajmout nebytové prostory  27.02.2009 
14.03.2009

Městys Holany
Záměr městyse prodat majetek  25.02.2009 
12.03.2009

Městys Holany
Veřejná vyhláška o doručení FÚ ČL  25.02.2009 
12.03.2009

Finanční úřad Česká Lípa
Vyhlášený záměr městyse Holany prodat následující majetek  18.02.2009 
05.03.2009

Městys Holany
Vyhlášený záměr městyse Holany prodat majetek  18.02.2009 
18.02.2009

Městys Holany
Vyhlášený záměr městyse Holany prodat majetek  18.02.2009 
05.03.2009

Městys Holany
Vyhlášený záměr městyse prodat majetek  18.02.2009 
05.03.2009

Městys Holany
Záměr městyse prodat majetek  18.02.2009 
18.02.2009

Městys Holany
Vyhlášení záměru prodat majetek městyse  18.02.2009 
05.03.2009

Městys Holany
Záměr prodat movitý majetek  18.02.2009 
05.03.2009

Městys Holany
Vyhlášení záměru městyse Holany o prodeji majetku  17.02.2009 
05.03.2009

Městys Holany
Vyhlášení záměru městyse Holany o prodeji  17.02.2009 
05.03.2009

Městys Holany
Záměr městyse Holany prodat majetek  17.02.2009 
05.03.2009

Městys Holany
Záměr městyse prodat majetek  17.02.2009 
17.02.2009

Městys Holany
Záměr prodat majetek městyse  17.02.2009 
17.02.2009

Městys Holany
Záměr prodat majetek  17.02.2009 
17.02.2009

Městys Holany
Pozvánka za zasedání ZM  13.02.2009 
18.02.2009

Městys Holany
Vyhlášení záměru o prodeji majetku městyse  04.02.2009 
19.02.2009

Městys Holany
Vyhlášení záměru prodat majetek  04.02.2009 
19.02.2009

Městys Holany
Záměr městyse prodat majetek  04.02.2009 
04.02.2009

Městys Holany
Vyhlášení záměru prodat majetek  04.02.2009 
19.02.2009

Městys Holany
Vyhlášení záměru prodat majetek  04.02.2009 
04.02.2009

Městys Holany
Vyhlášení záměru prodat majetek  04.02.2009 
19.02.2009

Městys Holany
Usnesesní ZM  04.02.2009 
19.02.2009

Městys Holany
Záměr prodat majetek městyse  04.02.2009 
04.02.2009

Městys Holany
Záměr městyse prodat majetek  04.02.2009 
04.02.2009

Městys Holany
Záměr městyse prodat majetek  04.02.2009 
04.02.2009

Městys Holany
Záměr prodat majetek  04.02.2009 
04.02.2009

Městys Holany
Záměr o prodeji majetku městyse  04.02.2009 
04.02.2009

Městys Holany
Záměr městyse o prodeji  04.02.2009 
04.02.2009

Městys Holany
Záměr městyse prodat majetek  04.02.2009 
19.02.2009

Městys Holany
Záměr městyse prodat majetek  04.02.2009 
03.02.2009

Městys Holany
Záměr městyse o prodeji pozemku  04.02.2009 
03.02.2009

Městys Holany
Záměr městyse o prodeji  04.02.2009 
03.02.2009

Městys Holany
Záměr o prodeji majetku městyse  04.02.2009 
03.02.2009

Městys Holany
Záměr městyse prodat  04.02.2009 
19.02.2009

Městys Holany
Oznámení o uložení písemnosti  27.01.2009 
11.02.2009
5189/08-1768-021
Celní úřad Praha D1
Oznámení o uložení písemnosti  21.01.2009 
05.02.2009

Celní úřad Česká Lípa
Záměr prodat majetek městyse  20.01.2009 
04.02.2009

Městys Holany
Záměr o prodeji majetku  20.01.2009 
04.02.2009

Městys Holany
Záměr o prodeji majetku městyse  20.01.2009 
20.01.2009

Městys Holanby
Záměr městyse o prodeji pozemku  20.01.2009 
20.01.2009

Městys Holany
Záměr městyse prodat  20.01.2009 
04.02.2009

Městys Holany
Záměr městyse prodat majetek  20.01.2009 
04.02.2009

Městys Holany
Územní rozhodnutí o dělení pozemků  14.01.2009 
29.01.2009
MUCL/93024/2008
Městský úřad Česká Lípa
Návrh rozpočtu na rok 2009  13.01.2009 
28.01.2009

Městys Holany
Usnesení ZM12-08  07.01.2009 
19.01.2009

Městys Holany
Veřejná vyhláška FÚ Praha  23.12.2008 
09.01.2009

Finannčí úřad pro Prahu- Jižní Město
Pozvánka na zasedání ZM  12.12.2008 
22.12.2008

Městys Holany
Oznámení o zahájení řízení o dělení pozemků  09.12.2008 
23.12.2008
MUCL/93024/2008
Městský úřad, Česká Lípa, stavební úřad
Nabídka pozemků určených k převodu  05.12.2008 
05.01.2009

Pozemkový fond ČR
Oznámení o uložení písemnosti  05.12.2008 
15.12.2008
DV/176500080001971/1
Celní úřad Zdiby
Usnesení ZM 11/08  01.12.2008 
16.12.2008

Městys Holany
Územní rozhodnutí o umístění stavby  27.11.2008 
12.12.2008

Městský úřad, Česká Lípa, stavební odbor
Oznámení o zamýšleném převodu  25.11.2008 
25.02.2009

Pozemkový fond ČR
Přehled pozemků k prodeji výstavba RD lokalita Holany  24.11.2008 
10.12.2008

Městys Holany
Pozvánka na zasedání ZM  14.11.2008 
21.11.2008

Městys Holany
Veřejná vyhláška o doručení  14.11.2008 
29.11.2008

Finanční úřad Česká Lípa
Návrh rozpočtu na rok 2009-Svazek obcí Peklo  12.11.2008 
27.11.2008

Svazek obcí Peklo
Rozpočtový výhled Svazku obcí Peklo  12.11.2008 
27.11.2008

Svazek obcí Peklo
Dodatečné stažení pozemku z nabídky  12.11.2008 
27.11.2008

Pozemkový fond ČR
Nabídka budov k náhradním restitucím  12.11.2008 
10.12.2008

Pozemkový fond ČR
Zveřejnění rozhodnutí o umístění stavby  04.11.2008 
19.11.2008

Městys Holany
Výsledky voleb 2. kolo do Senátu  29.10.2008 
13.11.2008

Městys Holany
Veřejná soutěž na prodej pozemku  29.10.2008 
13.11.2008

Pozemkový fond ČR
Veřejná vyhláška-rozhodnutí o umístění stavby  29.10.2008 
13.11.2008

Městys Holany
Veřejná vyhláška oznámení o uložení písemnosti  29.10.2008 
13.11.2008
411630/08/005960/7753
Finannční úřad pro Prahu 5
Výsledky voleb do Senátu Parlamentu ČR - l.kolo  20.10.2008 
30.10.2008

Městys Holany
Výsledky voleb do Zastupitelstva LIberec. kraje  20.10.2008 
30.10.2008

Městys Holany
Oznámení o uložení písemnosti  17.10.2008 
01.11.2008

Celní úřad Česká Lípa
Záměr městyse prodat majetek  17.10.2008 
01.11.2008

Městys Holany
Usnesení Z mimořádného zasedání ZM  02.10.2008 
17.10.2008

Městys Holany
Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitlestva kraje a do Senátu Parlamentu ČR  02.10.2008 
17.10.2008

Městys Holany
Usnesení Zastupitelstva městyse 09/08  26.09.2008 
10.10.2008

Městys Holany
Změna č.1 ÚPO Holany  25.09.2008 
10.10.2008

Městys Holany
Oznámení o zahájení úz. řízení o umístění stavby  15.09.2008 
25.09.2008
MUCL/65036/2008
Městský úřad, Česká Lípa, stavební úřad
Oznámení o zahájení územního řízení  15.09.2008 
19.09.2008
MUCL/47163/2008
Městský úřad, Česká Lípa, stavební úřad
Pozvánka na zasedání zastupitelstva městyse  11.09.2008 
20.09.2008

Městys Holany
Záměr městyse pronajmout  10.09.2008 
25.09.2008

Městys Holany
záměr městyse prodat  10.09.2008 
25.09.2008

Městys Holany
Záměr pronajmout nebytové prostory  27.08.2008 
12.09.2008

Městys Holany
Záměr pronajmout nebytové prostory  27.08.2008 
27.08.2008

Městys Holany
Záměr pronajmout nebyt. prostory  27.08.2008 
27.08.2008

Záměr pronajmout nebyt. prostory  27.08.2008 
27.08.2008

Městys Holany
Záměr pronajmout nebyt. prostory  27.08.2008 
27.08.2008

Záměr městyse pronajmout pozemek  25.08.2008 
09.09.2008

Městys Holany
Záměr městyse pronajmout  25.08.2008 
09.09.2008

Městys Holany
záměr městyse prodat  25.08.2008 
09.09.2008

Městys Holany
Záměr městyse pronajmout  06.08.2008 
20.08.2008

Městys Holanby
Záměr městyse pronajmout majetek  25.07.2008 
08.08.2008

Městys Holany
Záměr městyse pronajmout majetek  25.07.2008 
25.07.2008

Městys Holany
Záměr městyse pronajmout  25.07.2008 
25.07.2008

Městys Holany
Záměr městyse pronajmout  25.07.2008 
08.08.2008

Městys Holany
Oznámení o zamýšleném převodu  23.07.2008 
29.10.2008

Pozemkový fond ČR
Oznámení o uložení písemnosti  18.07.2008 
01.08.2008
DV/176800080000466/1
Celní úřad Praha 1
Usnesení ZM  10.07.2008 
25.07.2008

Městys Holany
Oznámení o zveřejnění Návrhu plánu oblasti povodí Ohře  30.06.2008 
31.12.2008

Povodí Ohře a Dolného Labe
Veřejná vyhláška  25.06.2008 
25.07.2008
MUCL/1615/2008
Městský úřad Česká Lípa
Veřejná vyhláška  25.06.2008 
25.06.2008
MUCL/1615/2008
Městský úřad Česká Lípa
Záměr městyse prodat majetek  13.06.2008 
27.06.2008

Městys Holany
Závěrečný účet Svazku obcí Peklo  23.05.2008 
09.06.2008

Svazek obcí Peklo
Rozpočtový výhled městyse období 2008-2010  23.05.2008 
05.06.2008

Městys Holany
Záměr městyse pronajmout  19.05.2008 
02.06.2008

Městys Holany
Záměr městyse o prodeji  19.05.2008 
02.06.2008

Městys Holany
Záměr městyse o prodeji  19.05.2008 
02.06.2008

Městys Holany
Záměr městyse o prodeji  19.05.2008 
19.05.2008

Městys Holany
Záměr městyse prodat  19.05.2008 
19.05.2008

Městys Holany
Záměr městyse prodat  19.05.2008 
02.06.2008

Městys Holany
Záměr městyse prodat  19.05.2008 
19.05.2008

Závěrečný účet městyse Holany  19.05.2008 
31.05.2008

Městys Holany
Oznámení o zamýšleném převodu pozemku  16.05.2008 
13.08.2008

Pozemkový fond ČR
Zápis dětí do MŠ Holany  05.05.2008 
15.05.2008

Řediteslství ZŠ a MŠ Holany
Oznámení o uložení písemnosti  15.04.2008 
29.04.2008

Celní úřad Česká Lípa
Vyhláška -vyměření daně z nemovitosti  08.04.2008 
23.04.2008

Finanční úřad Česká Lípa
Oznámení o zahájení územn. řízení dělení poz.  07.04.2008 
22.04.2008
MUCL/100511/2008
Městský úřad, Česká Lípa, stavební odbor
Záměr městyse pronajmout  01.04.2008 
15.04.2008

Městys Holany
Vakcinace lišek proti vzteklině  28.03.2008 
19.04.2008
671/2008
Krajská veterinární správa pro Lbc. kraj
Oznámení o ústním jednání územ. řízení, stav. řízení  19.03.2008 
22.04.2008

Městský úřad, Česká Lípa, stavební odbor
Oznámení o zahájení územního řízení  19.03.2008 
25.04.2008

Městský úřad, Česká Lípa, stavební odbor
Záměr městyse prodat majetek  12.03.2008 
26.03.2008

Městys Holany
Záměr městyse prodat  12.03.2008 
12.03.2008

Městys Holany
Záměr městyse prodat  12.03.2008 
12.03.2008

Městys Holany
Záměr městyse prodat  12.03.2008 
12.03.2008

Městys Holany
Záměr městyse prodat  12.03.2008 
12.03.2008

Městys Holany
Záměr městyse prodat  12.03.2008 
26.03.2008

Městys Holany
Záměr městyse prodat  12.03.2008 
12.03.2008

Městys Holany
Záměr městyse pronajmout  10.03.2008 
21.03.2008

Městys Holany
Nařízení č. 5/2007  07.03.2008 
21.03.2008

Krajská veterinární správa pro Liberecký kraj
Nařízení č. 5/2007  07.03.2008 
07.03.2008

Oznámení o uložení písemnosti  07.03.2008 
25.03.2008
12661/08/274974/2125
Finanční úřad ve Vysokém Mýtě
Oznámení o zamýšleném převodu  29.02.2008 
04.06.2008

Pozemkový fond ČR
Nabídka pozemků PF ČR k prodeji  01.02.2008 
05.03.2008

Pozemkový fond ČR
Záměr městyse prodat  29.01.2008 
13.02.2008

Městys Holany
Obchodní veřejná soutěž PF ČR  28.01.2008 
20.03.2008
1682/08
Pozemkový fond ČR
Obecně závazná vyhláška č.2-2007  17.12.2007 
31.12.2007

Městys Holany
Návrh rozpočtu na rok 2008 Svazek obcí Peklo  05.12.2007 
20.12.2007

Svazek obcí Peklo
Nabídka pozemků PF ČR k prodeji  05.12.2007 
07.01.2008

Pozemkový fond ČR
Záměr městyse prodat  30.11.2007 
14.12.2007

Městský úřad Česká Lípa
Záměr městyse prodat  30.11.2007 
30.11.2007

Městys Holany
Záměr městyse prodat majetek  30.11.2007 
30.11.2007

Městys Holany
Záměr městyse prodat majetek  30.11.2007 
30.11.2007

Městys Holany
Záměr městyse prodat majetek  30.11.2007 
30.11.2007

Městys Holany
Záměr městyse prodat  30.11.2007 
30.11.2007

Městys Holany
Záměr městyse prodat  30.11.2007 
30.11.2007

Městys Holany
Záměr městyse prodat  30.11.2007 
14.12.2007

Městys Holany
Záměr městyse prodat  30.11.2007 
30.11.2007

Městys Holany
Záměr městyse pronajmout  22.11.2007 
06.12.2007

Městys Holany
Obecně závazná vyhláška městyse Holany 1/2007  05.11.2007 
19.11.2007

Městys Holany
Záměr městyse pronajmout  05.11.2007 
19.11.2007

Městys Holany
Nařízení č.3/2007 Krajské veterin. správy pro Lbc. kraj  02.11.2007 
16.11.2007

Krajská veterinární správa pro Liberecký kraj
Výběrové řízení na prodej nemovitostí  29.10.2007 
04.12.2007
15.969/07
Pozemkový fond ČR
Záměr městyse pronajmout  29.10.2007 
12.11.2007

Městys Holany
Nabídka pozemků PF ČR k prodeji  12.10.2007 
12.11.2007

Pozemkový fond ČR
Výzva PF ČR  11.10.2007 
20.12.2007
15.185/2007
Pozemkový fond ČR
Nařízení č.2/2007 Krajské veterin. správy pro Lbc. kraj  10.10.2007 
24.10.2007
164/07-EPI-1956/2007
Krajská veterinární správa pro Liberecký kraj
Veřejná vyhláška Celní úřad Plzeň  03.10.2007 
17.10.2007
V73P/166500070005341
Celní úřad Plzeň
Záměr městyse prodat  02.10.2007 
11.10.2007

Městys Holany
Záměr městyse o prodeji  20.09.2007 
04.10.2007

Městys Holany
Záměr městyse prodat  20.09.2007 
20.09.2007

Městys Holany
Záměr městyse prodat  20.09.2007 
20.09.2007

Městys Holany
Záměr městyse prodat  20.09.2007 
20.09.2007

Městys Holany
Záměr městyse prodat  06.09.2007 
20.09.2007

Městys Holany
Veřejná vyhláška MěÚ Česká Lípa  28.08.2007 
26.09.2007
MUCL/69772/2007
Městský úřad Česká Lípa
Záměr městyse prodat  10.08.2007 
24.08.2007

Městys Holany
Záměr městyse prodat  10.08.2007 
10.08.2007

Městys Holany
Záměr městyse prodat  10.08.2007 
10.08.2007

Městys Holany
Záměr městyse prodat  10.08.2007 
10.08.2007

Městys Holany
Záměr městyse prodat  10.08.2007 
10.08.2007

Městys Holany
Záměr městyse o prodeji  10.08.2007 
10.08.2007

Městys Holany
Záměr městyse prodat  10.08.2007 
10.08.2007

Městys Holany
Záměr městyse prodat  07.08.2007 
21.08.2007

Městys Holany
Záměr městyse prodat  07.08.2007 
07.08.2007

Městys Holany
Veřejná vyhláška Celní úřad Plzeň  30.07.2007 
14.08.2007
15853/07-166500-213
Celní úřad Plzeň
Záměr městyse prodat  08.06.2007 
22.06.2007

Městys Holany
Záměr městyse prodat  08.06.2007 
08.06.2007

Městys Holany
Záměr městyse prodat  08.06.2007 
08.06.2007

Městys Holany
Nabídka pozemků PF ČR k prodeji  07.06.2007 
11.07.2007
8101/07
Pozemkový fond ČR
Záměr městyse prodat  07.06.2007 
21.06.2007

Městys Holany
Informační systém evidence obyvatel  06.06.2007 
20.06.2007

Ministerstvo vnitra
Veřejná vyhláška MěÚ Česká Lípa  30.05.2007 
13.06.2007
MUCL/15425/2007
Městský úřad Česká Lípa
Vyhláška Finančního úřadu- daň z nemovitosti  23.05.2007 
22.06.2007

Finanční úřad Česká Lípa
Záměr městyse prodat  22.05.2007 
05.06.2007

Městys Holany
Záměr městyse pronajmout  26.04.2007 
10.05.2007

Městys Holany
Veřejné projednání záměru  24.04.2007 
03.05.2007
30434/ENV/07
Ministerstvo životního prostředí ČR
Nabídka pozemků určených k převodu  04.04.2007 
04.05.2007

Pozemkový fond ČR
Věřejná vyhláška  04.04.2007 
18.04.2007
36423/07/172960/5852
Finannčí úřad Česká Lípa
Oznámení o zveřejnění Předběžného přehledu problémů  02.04.2007 
30.09.2007

Povodí Ohře a Dolného Labe
Záměr městyse prodat  02.04.2007 
16.04.2007

Městys Holany
Oznámení povodí Horního a střeního Labe  28.03.2007 
15.04.2007

Povodí Labe
Záměr městyse pronajmout  28.03.2007 
11.04.2007

Úřad městyse Holany
Záměr městyse pronajmout  28.03.2007 
28.03.2007

Oznámení Ministerstva ŽP  23.03.2007 
06.04.2007

Městys Holany
Závěrečný účet Svazku obcí Peklo  16.03.2007 
29.03.2007

Svazek obcí Peklo
Závěrečný účet městyse Holany  16.03.2007 
30.03.2007

Městys Holany
Záměr městyse pronajmout  16.03.2007 
30.03.2007

Městys Holany
Záměr městyse prodat  07.03.2007 
21.03.2007

Úřad městyse Holany
Záměr městyse prodat  07.03.2007 
07.03.2007

Úřad městyse Holany
Záměr městyse pronajmout  02.03.2007 
16.03.2007

Úřad městyse Holany
Záměr městyse prodat  14.02.2007 
28.02.2007

Městys Holany
Záměr městyse pronajmout  22.01.2007 
05.02.2007

Městys Holany
Záměr městyse pronajmout  22.01.2007 
05.02.2007

Městys Holany
Záměr městyse prodat  11.01.2007 
25.01.2007

Městys Holany
Záměr městyse prodat  11.01.2007 
11.01.2007

Městys Holany
Návrh rozpočtu  09.01.2007 
23.01.2007

Městys Holany
Záměr městyse o prodeji  08.12.2006 
22.12.2006

Městys Holany
Záměr městyse prodat  08.12.2006 
22.12.2006

Městys Holany
Záměr městyse o prodeji  04.12.2006 
18.12.2006

Městys Holany
Svazek obcí Peklo -návrh rozpočtu  29.11.2006 
15.12.2006

Svazek obcí Peklo
Mikroregion Peklo rozpočet na rok 2007  28.11.2006 
15.12.2006

Svazek obcí Peklo
Záměr prodeje majetku městyse  28.11.2006 
11.12.2006

Městys Holany
V455 Chotějovice - Babylon, nové vedení 400 kV  14.11.2006 
28.11.2006

Městys Holany
zápis z ustavujícího zasedání  10.11.2006 
25.11.2006

Obec Holany
pozvánka na ustavující zasedání ZO  30.10.2006 
10.11.2006
ZO/06
24/06
Obecní úřad Holany
Zvolené zastupitelstvo obce  27.10.2006 
27.10.2006
/2006
Obecní úřad Holany
Zvolené zastupitelstvo obce  27.10.2006 
27.10.2006
/2006
Obecní úřad Holany
Nové zastupitelstvo obce  25.10.2006 
25.11.2006
ZO/2006
23/06
Obecní úřad Holany
Oznámení o době a místě konání voleb do ZO  06.10.2006 
23.10.2006
V-ZO/2006
Obecní úřad Holany
Nařízení KVS č.2/2006  07.09.2006 
02.10.2006
826/06
21/06
Krajská veterinární správa pro Liberecký kraj
Veřejná vyhláška - Aktualizované zadání územního plánu Velkého územního celku Libereckého kraje  05.09.2006 
09.10.2006
OÚPSŘ 200/2006 OÚP
20/06
Krajský úřad Libereckého kraje
Záměr prodeje majetku obce  28.08.2006 
02.10.2006
ZO/2006
19/06
Obec Holany
Záměr pronájmu majetku obce  23.08.2006 
31.08.2006
ZO/2006
18/06
Obec Holany
Stanovení počtu členů OVK  21.08.2006 
23.10.2006
OV/2006
17/06
Obecní úřad Holany
Veřejná vyhláška MěÚ Česká Lípa  28.07.2006 
21.08.2006
MUCL/73737/2006
17/06
Městský úřad Č.Lípa, finanční odbor
Nabídka pozemků PF ČR k náhradním restitucím  21.07.2006 
23.08.2006
9647/06
16/2006
Pozemkový fond ČR
Oznámení o zamýšleném převodu pozemku  21.07.2006 
27.10.2006
9626/06
15/2006
Pozemkový fond ČR
Stažení pozemků z nabídky PF ČR  26.06.2006 
21.07.2006
8809/06
15/2006
PF ČR
Stažení pozemků z nabídky PF ČR  26.06.2006 
26.06.2006
8809/06
PF ČR
Stanovení počtu členů ZO  19.06.2006 
02.10.2006
ZO/2006
14/2006
Obecní úřad Holany
Závěr zjišťovacího řízení V 455 Chotějovice-Babylon, nové vedení 400 kV  09.05.2006 
19.06.2006
19003/ENV/06
13/06
Ministerstvo životního prostředí ČR
Seznam a počet volebních okrsků  13.04.2006 
19.06.2006

12/06
Obecní úřad Holany
Orální vakcinace lišek  31.03.2006 
09.05.2006
275/06
11/06
Krajská veterinární správa pro Liberecký kraj
Informace o ptačí chřipce  31.03.2006 
09.05.2006
-
10/06
Ministerstvo zdravotnictví
Posuzování vlivů na ŽP stavby "V 455 Chotějovice-Babylon", nové vedení 4OO kV  24.03.2006 
09.05.2006
19003/ENV/06
9/06
Ministerstvo životního prostředí ČR
Posuzování vlivů na životní prostředí stavby "V 455 Chotějovice-Babylon", zjišťovací řízení  23.03.2006 
24.03.2006
19003/ENV/06
9/06
Ministerstvo životního prostředí ČR
Závěrečný účet obce za rok 2005  23.03.2006 
13.04.2006
ZO/06
8/06
Obecní úřad Holany
Nařízení veterinární správy  21.03.2006 
13.04.2006
222/06
7/06
Krajská veterinární správa pro Liberecký kraj
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce  06.03.2006 
21.03.2006

7/06
Obecní úřad Holany
Nabídka pozemků PF ČR k náhradním restitucím  02.03.2006 
13.04.2006
2822/06
6/06
Pozemkový fond ČR
Rozpočet obce na rok 2006  22.02.2006 
17.03.2006
ZO/06
5/06
Obecní úřad Holany
Usneseni Okresního soudu  15.02.2006 
06.03.2006
E 5323/2002-104
4/06
Okresní soud Česká Lípa
Dražební vyhláška  01.02.2006 
06.03.2006
E 5323/2002-96
3/06
Okresní soud Česká Lípa
Závěrečný účet MRG PEKLO-výdaje  01.02.2006 
17.02.2006

2/06
Svazek obcí PEKLO
Závěrečný účet MRG PEKLO-příjmy  01.02.2006 
17.02.2006

2/06
Svazek obcí PEKLO
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce  18.01.2006 
25.01.2006

1/2006
Obec Holany
Zpět na výpis záznamů úřední desky    |   www.udeska.info