Název dokumentu Vyvěšení
 Sejmutí 
Č.j.
        Ev.č.        
 Zhotovitel dokumentu 
Usnesení vlády z 23.3.2020 (113 kB)  24.03.2020 
31.08.2020

Tisková zpráva FÚ pro Liberecký kraj (51 kB)  21.03.2020 
31.08.2020

Finanční úřad pro Liberecký kraj
Žádost o ošetřovné - tiskopis (437 kB)  13.03.2020 
31.12.2020

Česká správa sociálního zabezpečení
Žádost o ošetřovné - doporučený postup (270 kB)  13.03.2020 
31.12.2020

Česká správa sociálního zabezpečení
Usnesení vlády - zákaz vstupu do ČR a cestování do rizikových zemí (50 kB)  13.03.2020 
31.12.2020

Vláda ČR
Usnesení vlády - zákaz mezinárodní osobní dopravy (47 kB)  13.03.2020 
31.12.2020

Vláda ČR
Usnesení vlády - ochrana vnitřních hranic ČR (46 kB)  13.03.2020 
31.12.2020

Vláda ČR
Usnesení vlády - (rozšířený) zákaz školní docházky (47 kB)  13.03.2020 
31.12.2020

Vláda ČR
Usnesení vlády - zákaz pořádání akcí s účastí nad 30 osob (37 kB)  13.03.2020 
31.12.2020

Vláda ČR
Usnesení vlády - vyhlášení nouzového stavu (356 kB)  13.03.2020 
13.04.2020

Vláda ČR
Mimořádné opatření - zákaz návštěv (219 kB)  11.03.2020 
31.12.2020
MZDR 10519/2020-1/MIN/KAN
Ministerstvo zdravotnictví
Mimořádné opatření - nařízení o zákazu akcí s účastí nad 100 osob  10.03.2020 
31.12.2020
MZDR 10666/2020-1/MIN/KAN
Ministerstvo zdravotnictví
Mimořádné opatření - nařízení o uzavření škol (220 kB)  10.03.2020 
31.12.2020
MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN
Ministerstvo zdravotnictví
Doporučení občanům k prevenci šíření onemocnění koronavirem COVID-19 (215 kB)  28.02.2020 
31.12.2020

Krajská hygienická stanice Libereckého kraje, Státní zdravotní ústav
Změny jízdních řádů od 1.3.2020 (108 kB)  24.02.2020 
31.12.2020

Korid LK, spol. s r.o.
Usnesení ZO z 11.2.2020 (517 kB)  18.02.2020 
31.12.2020

Usnesení ZO z 9.12.2019 (353 kB)  16.12.2019 
30.06.2020

Usnesení ZO z 21.10.2019 (177 kB)  29.10.2019 
30.04.2020

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy (změny a doplnění č.j. 18918/2019-MZE-16212 z 3.4.2019) (199 kB)  02.09.2019 
01.01.2023
41508/2019-MZE-16212
Ministerstvo zemdělství, Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů
Závěrečný účet obce Janův Důl a zpráva o přezkumu hospodaření za rok 2018 (135 kB)  16.07.2019 
31.07.2020

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy (239 kB)  04.04.2019 
01.01.2023
18918/2019-MZE-16212
Ministerstvo zemědělství, Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů
Informace k rozpočtu (34 kB)  16.05.2017 
31.12.2999

Veřejnoprávní smlouva - agenda přestupků (641 kB)  01.03.2016 
31.12.2999

Historie záznamů úřední desky    |   www.udeska.info