Název dokumentu Vyvěšení
 Sejmutí 
Č.j.
        Ev.č.        
 Zhotovitel dokumentu 
Pozvánka na úvodní jednání - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Janův Důl (456 kB)  08.08.2022 
23.08.2022
SPU 266235/2022
Státní pozemkový úřad
Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do ZO 2022 (271 kB)  05.08.2022 
25.09.2022

Oznámení hejtana LK - zrušení platnosti opatření se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru (438 kB)  01.08.2022 
16.08.2022

Krajský úřad Libereckého kraje, hejtman
Informace pro voliče - výzva k ověření doby platnosti občanského průkazu (74 kB)  08.07.2022 
25.09.2022

Krajský úřad Libereckého kraje, správní odbor
Informace k cestovním dokladům (362 kB)  08.07.2022 
31.12.2022
MV-118453-1/SC-2022
Ministerstvo vnitra, sekce legislativy a státní správy
Usnesení ZO z 27.6.2022 (267 kB)  04.07.2022 
31.12.2022

Oznámení o stanovení počtu členů zastupitelstva obce Janův Důl pro volební období 2022 - 2026 (42 kB)  28.06.2022 
25.09.2022

Závěrečný účet obce Janův Důl za rok 2021 (163 kB)  20.05.2022 
30.07.2023

Usnesení ZO z 9.5.2022  16.05.2022 
31.12.2022

Pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky a k výkonu činnosti - komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Janův Důl (739 kB)  06.05.2022 
31.12.2026
SPU 147577/2022
Státní pozemkový úřad
Upozornění a výzva pro živnostníky (401 kB)  26.04.2022 
31.12.2022

Magistrát města Liberec, Odbor správní a živnostenský
Usnesení ZO ze 7.3.2022 (474 kB)  11.03.2022 
31.12.2022

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy (změna územní působnosti - kůrovcová kalamita) (2259 kB)  15.09.2021 
31.12.2022
MZE-49892/2021-16212
Ministerstvo zemědělství, Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy (změny a doplnění č.j. 18918/2019-MZE-16212 z 3.4.2019) (199 kB)  02.09.2019 
01.01.2023
41508/2019-MZE-16212
Ministerstvo zemdělství, Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy (239 kB)  04.04.2019 
01.01.2023
18918/2019-MZE-16212
Ministerstvo zemědělství, Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů
Informace k rozpočtu (34 kB)  16.05.2017 
31.12.2999

Veřejnoprávní smlouva - agenda přestupků (641 kB)  01.03.2016 
31.12.2999

Historie záznamů úřední desky    |   www.udeska.info