Název dokumentu Vyvěšení
 Sejmutí 
Č.j.
        Ev.č.        
 Zhotovitel dokumentu 
Nařízení státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy afrického moru prasat v Libereckém kraji (644 kB)  16.05.2023 
03.06.2023
SVS/2023/056288-L
Státní veterinární správa pro Liberecký kraj
Informace občanům č. 4/2023 (117 kB)  16.05.2023 
06.06.2023

Návrh - závěrečný účet obce Janův Důl za rok 2022 (163 kB)  12.05.2023 
30.06.2023

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Janův Důl za rok 2022 (813 kB)  12.05.2023 
30.06.2023

Upozornění na plánovanou odstávku elektřiny dne 1.6.2023 (363 kB)  11.05.2023 
02.06.2023
110060887092
ČEZ Distribuce a.s.
Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na komunikaci, havárie propustku Kotel (2796 kB)  04.05.2023 
15.07.2023
MML 108037/23-OD/Fri, CJ MML 110914/23
Magistrát města Liberec, Odbor dopravně správních agend
Usnesení ZO z 6.4.2023 (732 kB)  13.04.2023 
31.12.2023

Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci (rekonstrukce silnice III/2784) (2617 kB)  22.03.2023 
01.07.2023
MML071728ú23-OD/Fri, CJ MML 073082/23
Magistrát města Liberec, Odbor dopravně správních agend
Usnesení ZO z 6.2.2023 (880 kB)  09.02.2023 
31.12.2023

Schválený střednědobý výhled obce Janův Důl na období 2024-2025 (36 kB)  17.01.2023 
30.01.2026

Schválený rozpočet obce Janův Důl na rok 2023 (46 kB)  17.01.2023 
30.05.2024

Usnesení ZO z 19.12.2022 (797 kB)  27.12.2022 
31.12.2023

Obnova katastrálního operátu a revize katastrálního území v územní působnosti Finančního úřadu pro Liberecký kraj (1698 kB)  28.11.2022 
30.06.2023
1407967/22/2600-11460-505724
Finanční úřad pro Liberecký kraj
Usnesení ZO z 16.11.2022 (360 kB)  23.11.2022 
30.06.2023

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy, kůrovcová kalamita (451 kB)  07.11.2022 
01.01.2024
MZE-59640/2022-16212
Ministerstvo zemědělství, Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů
oznámení o vyhlášení právního předpisu - OZV č. 2-2022 o nočním klidu (210 kB)  01.11.2022 
30.06.2023

Oznámení o vyhlášení právního předpisu - OZV č. 1/2022 o poplatku za odpad (210 kB)  01.11.2022 
30.06.2023

Usnesení ZO z 24.10.2022 (1261 kB)  31.10.2022 
30.06.2023

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Janův Důl za rok 2021 (1172 kB)  20.05.2022 
30.07.2023

Závěrečný účet obce Janův Důl za rok 2021 (163 kB)  20.05.2022 
30.07.2023

Pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky a k výkonu činnosti - komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Janův Důl (739 kB)  06.05.2022 
31.12.2026
SPU 147577/2022
Státní pozemkový úřad
Informace k rozpočtu (34 kB)  16.05.2017 
31.12.2999

Veřejnoprávní smlouva - agenda přestupků (641 kB)  01.03.2016 
31.12.2999

Historie záznamů úřední desky    |   www.udeska.info