Název dokumentu Vyvěšení
 Sejmutí 
Č.j.
        Ev.č.        
 Zhotovitel dokumentu 
Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů (76 kB)  17.09.2020 
16.11.2020

ČEZ Distribuce, a.s.
Oznámení o době a místě konání voleb do Senátu (190 kB)  14.09.2020 
11.10.2020

Oznámení od době a místě konání voleb do zastupitelstva kraje (168 kB)  14.09.2020 
04.10.2020

Vyrozumění o místě a termínu konání školení OVK - volby do ZK a Senátu (217 kB)  03.09.2020 
02.10.2020

Informace o počtu a sídle volebního okrsku - volby do Senátu (120 kB)  18.08.2020 
11.10.2020

Informace o počtu a sídle volebního okrsku - volby do zastupitelstva LK (15 kB)  18.08.2020 
04.10.2020

Usnesení ZO z 3.8.2020 (148 kB)  07.08.2020 
30.06.2021

Oznámení o výkonu zeměměřických činností pro aktualizaci ZABAGED v roce 2020 (800 kB)  06.08.2020 
31.12.2020
ZÚ-03802/2020-13640
Zeměměřický úřad, Praha
Nařízení KHS LK č. 1/2020 - ochranné prostředky od 24.7.2020 (COVID-19) (798 kB)  23.07.2020 
31.12.2020
KHSLB 15311/2020
Krajská hygienická stanice Libereckého kraje
Veřejná vyhláška - stanovení přechodné pravy provozu na pozemní komunikaci (rekonstrukce silnice přes Ještěd) (543 kB)  14.07.2020 
31.12.2020
MML130995/20-OD/Fri
Magistrát města Liberec, Odbor dopravy
Závěrečný účet obce Janův Důl a zpráva o přezkumu hospodaření za rok 2019 (918 kB)  26.06.2020 
31.07.2021

Usnesení ZO z 22.6.2020 (202 kB)  26.06.2020 
31.12.2020

Usnesení ZO z 1.6.2020 (213 kB)  10.06.2020 
31.12.2020

Žádost o ošetřovné - tiskopis (437 kB)  13.03.2020 
31.12.2020

Česká správa sociálního zabezpečení
Žádost o ošetřovné - doporučený postup (270 kB)  13.03.2020 
31.12.2020

Česká správa sociálního zabezpečení
Doporučení občanům k prevenci šíření onemocnění koronavirem COVID-19 (215 kB)  28.02.2020 
31.12.2020

Krajská hygienická stanice Libereckého kraje, Státní zdravotní ústav
Změny jízdních řádů od 1.3.2020 (108 kB)  24.02.2020 
31.12.2020

Korid LK, spol. s r.o.
Usnesení ZO z 11.2.2020 (517 kB)  18.02.2020 
31.12.2020

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy (změny a doplnění č.j. 18918/2019-MZE-16212 z 3.4.2019) (199 kB)  02.09.2019 
01.01.2023
41508/2019-MZE-16212
Ministerstvo zemdělství, Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy (239 kB)  04.04.2019 
01.01.2023
18918/2019-MZE-16212
Ministerstvo zemědělství, Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů
Informace k rozpočtu (34 kB)  16.05.2017 
31.12.2999

Veřejnoprávní smlouva - agenda přestupků (641 kB)  01.03.2016 
31.12.2999

Historie záznamů úřední desky    |   www.udeska.info