Název dokumentu Vyvěšení
 Sejmutí 
Č.j.
        Ev.č.        
 Zhotovitel dokumentu 
Návrh - střednědobý výhled obce Janův Důl na r. 2024-2025 (36 kB)  01.12.2022 
20.01.2023

Návrh rozpočtu obce Janův Důl na rok 2023 (46 kB)  01.12.2022 
20.01.2023

Obnova katastrálního operátu a revize katastrálního území v územní působnosti Finančního úřadu pro Liberecký kraj (1698 kB)  28.11.2022 
30.06.2023
1407967/22/2600-11460-505724
Finanční úřad pro Liberecký kraj
Informace občanům č. 8/2022 (59 kB)  25.11.2022 
20.12.2022

Rozhodnutí o zařazení komunikace do sítě místních komunikací (339 kB)  25.11.2022 
20.12.2022
66/2022
Usnesení ZO z 16.11.2022 (360 kB)  23.11.2022 
30.06.2023

Informace o počtu a sídle volebních okrsků - volba prezidenta 2023 (281 kB)  22.11.2022 
31.01.2023

Informace občanům č. 7/2022 (55 kB)  08.11.2022 
31.12.2022

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy, kůrovcová kalamita (451 kB)  07.11.2022 
01.01.2024
MZE-59640/2022-16212
Ministerstvo zemědělství, Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů
oznámení o vyhlášení právního předpisu - OZV č. 2-2022 o nočním klidu (210 kB)  01.11.2022 
30.06.2023

Oznámení o vyhlášení právního předpisu - OZV č. 1/2022 o poplatku za odpad (210 kB)  01.11.2022 
30.06.2023

Usnesení ZO z 24.10.2022 (1261 kB)  31.10.2022 
30.06.2023

Usnesení ZO z 22.8.2022 (230 kB)  30.08.2022 
31.12.2022

Informace k cestovním dokladům (362 kB)  08.07.2022 
31.12.2022
MV-118453-1/SC-2022
Ministerstvo vnitra, sekce legislativy a státní správy
Usnesení ZO z 27.6.2022 (267 kB)  04.07.2022 
31.12.2022

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Janův Důl za rok 2021 (1172 kB)  20.05.2022 
30.07.2023

Závěrečný účet obce Janův Důl za rok 2021 (163 kB)  20.05.2022 
30.07.2023

Usnesení ZO z 9.5.2022 (326 kB)  16.05.2022 
31.12.2022

Pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky a k výkonu činnosti - komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Janův Důl (739 kB)  06.05.2022 
31.12.2026
SPU 147577/2022
Státní pozemkový úřad
Upozornění a výzva pro živnostníky (401 kB)  26.04.2022 
31.12.2022

Magistrát města Liberec, Odbor správní a živnostenský
Usnesení ZO ze 7.3.2022 (474 kB)  11.03.2022 
31.12.2022

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy (změna územní působnosti - kůrovcová kalamita) (2259 kB)  15.09.2021 
31.12.2022
MZE-49892/2021-16212
Ministerstvo zemědělství, Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy (změny a doplnění č.j. 18918/2019-MZE-16212 z 3.4.2019) (199 kB)  02.09.2019 
01.01.2023
41508/2019-MZE-16212
Ministerstvo zemdělství, Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy (239 kB)  04.04.2019 
01.01.2023
18918/2019-MZE-16212
Ministerstvo zemědělství, Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů
Informace k rozpočtu (34 kB)  16.05.2017 
31.12.2999

Veřejnoprávní smlouva - agenda přestupků (641 kB)  01.03.2016 
31.12.2999

Historie záznamů úřední desky    |   www.udeska.info