Název dokumentu Vyvěšení
 Sejmutí 
Č.j.
        Ev.č.        
 Zhotovitel dokumentu 
Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci (akce "Hamrman Tour 2020") (3624 kB)  03.07.2020 
20.07.2020
MML 127466/20-OD/Fri
Magistrár města Liberec, Odbor dopravy
Závěrečný účet obce Janův Důl a zpráva o přezkumu hospodaření za rok 2019 (918 kB)  26.06.2020 
31.07.2021

Usnesení ZO z 22.6.2020 (202 kB)  26.06.2020 
31.12.2020

Veřejná vyhláška - Oznámení o zveřejnění návrhu Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje LK a o konání veřejného projednání (469 kB)  17.06.2020 
30.07.2020
OÚPSŘ 164/2020 OÚP
Krajský úřad Libereckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu
Usnesení ZO z 1.6.2020 (213 kB)  10.06.2020 
31.12.2020

Tisková zpráva FÚ pro Liberecký kraj (51 kB)  21.03.2020 
31.08.2020

Finanční úřad pro Liberecký kraj
Žádost o ošetřovné - tiskopis (437 kB)  13.03.2020 
31.12.2020

Česká správa sociálního zabezpečení
Žádost o ošetřovné - doporučený postup (270 kB)  13.03.2020 
31.12.2020

Česká správa sociálního zabezpečení
Doporučení občanům k prevenci šíření onemocnění koronavirem COVID-19 (215 kB)  28.02.2020 
31.12.2020

Krajská hygienická stanice Libereckého kraje, Státní zdravotní ústav
Změny jízdních řádů od 1.3.2020 (108 kB)  24.02.2020 
31.12.2020

Korid LK, spol. s r.o.
Usnesení ZO z 11.2.2020 (517 kB)  18.02.2020 
31.12.2020

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy (změny a doplnění č.j. 18918/2019-MZE-16212 z 3.4.2019) (199 kB)  02.09.2019 
01.01.2023
41508/2019-MZE-16212
Ministerstvo zemdělství, Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů
Závěrečný účet obce Janův Důl a zpráva o přezkumu hospodaření za rok 2018 (135 kB)  16.07.2019 
31.07.2020

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy (239 kB)  04.04.2019 
01.01.2023
18918/2019-MZE-16212
Ministerstvo zemědělství, Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů
Informace k rozpočtu (34 kB)  16.05.2017 
31.12.2999

Veřejnoprávní smlouva - agenda přestupků (641 kB)  01.03.2016 
31.12.2999

Historie záznamů úřední desky    |   www.udeska.info