Název dokumentu Vyvěšení
 Sejmutí 
Č.j.
        Ev.č.        
 Zhotovitel dokumentu 
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků (5 kB)  29.11.2022 
28.01.2023
1054/2022
1054/2022
starosta
Veřejná vyhláška (451 kB)  07.11.2022 
31.12.2023
975/2022
975/2022
MZ
rozpočtové opatření RO/2022/003 (287 kB)  15.10.2022 
30.06.2023
852/2022
852/2022
účetní
rozpočtové opatření RO/2022/002 (1074 kB)  28.07.2022 
30.06.2023
621/2022
621/2022
účetní
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2021 (5393 kB)  30.06.2022 
30.06.2023
565/2022
565/2022
c.k. audit, s.r.o.
Závěrečný účet za rok 2021 - inventarizační zpráva (17 kB)  30.06.2022 
30.06.2023
565/2022
565/2022
inventurní komise
Závěrečný účet za rok 2021 - příloha ZŠ (53 kB)  30.06.2022 
30.06.2023
565/2022
565/2022
Závěrečný účet za rok 2021 - výsledovka ZŠ (28 kB)  30.06.2022 
30.06.2023
565/2022
565/2022
Závěrečný účet za rok 2021 - rozvaha ZŠ (42 kB)  30.06.2022 
30.06.2023
565/2022
565/2022
Závěrečný účet za rok 2021 - příloha (1412 kB)  30.06.2022 
30.06.2023
565/2022
565/2022
účetní
Závěrečný účet za rok 2021 - výsledovka (80 kB)  30.06.2022 
30.06.2023
565/2022
565/2022
účetní
Závěrečný účet za rok 2021 - rozvaha (86 kB)  30.06.2022 
30.06.2023
565/2022
565/2022
účetní
Závěrečný účet za rok 2021 - Výkaz FIN (453 kB)  30.06.2022 
30.06.2023
565/2022
565/2022
účetní
Závěrečný účet obce za rok 2021 (34 kB)  30.06.2022 
30.06.2023
565/2022
565/2022
účetní
OZV o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nem. (510 kB)  28.06.2022 
31.12.2023
620/2022
620/2022
obec
rozpočtové opatření RO/2022/001 (276 kB)  27.04.2022 
31.03.2023
369/2022
369/2022
účetní
Obecně závazná vyhláška č. 2/2021 (2047 kB)  09.12.2021 
31.12.2023
1124/2021
1124/2021
OZ
Obecně závazná vyhláška č. 1/2021 (2843 kB)  09.12.2021 
31.12.2023
1123/2021
1123/2021
OZ
Rozpočet obce Librantice na rok 2022 - příjmy (5 kB)  09.12.2021 
31.03.2023
1120/2021
1120/2021
OZ
Obecně závazná závazná vyhláška č. 4/2021 (2059 kB)  08.12.2021 
31.12.2023
1125/2021
1125/2021
OZ
Obecně závazná vyhláška č. 3/2021 (457 kB)  08.12.2021 
31.12.2023
1125/2021
1125/2021
OZ
Střednědobý výhled na rok 2023 - 2024 (4 kB)  08.12.2021 
31.12.2023
1122/2021
1122/2021
OZ
Rozpočet obce Librantice na rok 2022 - výdaje (6 kB)  08.12.2021 
31.03.2023
1120/2021
1120/2021
OZ
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy (298 kB)  07.04.2020 
31.12.2022
17110/2020-MZE-16212
297/2020
MZE
Historie záznamů úřední desky    |   www.udeska.info