Název dokumentu Vyvěšení
 Sejmutí 
Č.j.
        Ev.č.        
 Zhotovitel dokumentu 
Přerušení dodávky elek. energie (102 kB)  25.05.2023 
15.06.2023
125523
1255223
CEZ
4.veřejné zasedání - zrušení termínu 11.05.2023 (144 kB)  09.05.2023 
30.05.2023
9523
9523
starosta
vyúčtování cen vodného a stočného za rok 2022 (895 kB)  03.05.2023 
30.06.2023
3523
3523
Královéhradecká provozní
Rozpočtová změna č.2 (1143 kB)  07.04.2023 
01.04.2024
RO/2023/002
RO/2023/002
Střednědobí výhled rozpočtu na období 2024-2025 (296 kB)  05.04.2023 
31.12.2025
552023
552023
OZ
Rozpočtová změna č.1 (527 kB)  14.03.2023 
01.04.2024
14032023
14032023
Seznam nedostat. ident. vlastníků (1746 kB)  03.03.2023 
30.06.2023
3/03/2023
3032023
Rozpočet na rok 2023 - schválený (5 kB)  02.12.2022 
01.04.2024
1047/2022
1047/22
OZ
Rozpočet na rok 2023 - schválený (6 kB)  02.12.2022 
01.04.2024
1047/2022
1047/2022
OZ
Veřejná vyhláška (451 kB)  07.11.2022 
31.12.2023
975/2022
975/2022
MZ
rozpočtové opatření RO/2022/003 (287 kB)  15.10.2022 
30.06.2023
852/2022
852/2022
účetní
rozpočtové opatření RO/2022/002 (1074 kB)  28.07.2022 
30.06.2023
621/2022
621/2022
účetní
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2021 (5393 kB)  30.06.2022 
30.06.2023
565/2022
565/2022
c.k. audit, s.r.o.
Závěrečný účet za rok 2021 - inventarizační zpráva (17 kB)  30.06.2022 
30.06.2023
565/2022
565/2022
inventurní komise
Závěrečný účet za rok 2021 - příloha ZŠ (53 kB)  30.06.2022 
30.06.2023
565/2022
565/2022
Závěrečný účet za rok 2021 - výsledovka ZŠ (28 kB)  30.06.2022 
30.06.2023
565/2022
565/2022
Závěrečný účet za rok 2021 - rozvaha ZŠ (42 kB)  30.06.2022 
30.06.2023
565/2022
565/2022
Závěrečný účet za rok 2021 - příloha (1412 kB)  30.06.2022 
30.06.2023
565/2022
565/2022
účetní
Závěrečný účet za rok 2021 - výsledovka (80 kB)  30.06.2022 
30.06.2023
565/2022
565/2022
účetní
Závěrečný účet za rok 2021 - rozvaha (86 kB)  30.06.2022 
30.06.2023
565/2022
565/2022
účetní
Závěrečný účet za rok 2021 - Výkaz FIN (453 kB)  30.06.2022 
30.06.2023
565/2022
565/2022
účetní
Závěrečný účet obce za rok 2021 (34 kB)  30.06.2022 
30.06.2023
565/2022
565/2022
účetní
OZV o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nem. (510 kB)  28.06.2022 
31.12.2023
620/2022
620/2022
obec
Obecně závazná vyhláška č. 2/2021 (2047 kB)  09.12.2021 
31.12.2023
1124/2021
1124/2021
OZ
Obecně závazná vyhláška č. 1/2021 (2843 kB)  09.12.2021 
31.12.2023
1123/2021
1123/2021
OZ
Obecně závazná závazná vyhláška č. 4/2021 (2059 kB)  08.12.2021 
31.12.2023
1125/2021
1125/2021
OZ
Obecně závazná vyhláška č. 3/2021 (457 kB)  08.12.2021 
31.12.2023
1125/2021
1125/2021
OZ
Historie záznamů úřední desky    |   www.udeska.info