Název dokumentu Vyvěšení
 Sejmutí 
Č.j.
        Ev.č.        
 Zhotovitel dokumentu 
Nařízení státní veteriární správy (231 kB)  23.02.2018 
13.03.2018
SVS/2018/024183-Z
133/2018
Informace o zasedání zastupitelstva obce (116 kB)  14.02.2018 
26.02.2018

OÚ Pohořelice
Střednědobý výhled rozpočtu 2018-2021 (13 kB)  08.02.2018 
26.02.2018

Obec Pohořelice
Návrh rozpočtu obce Pohořelice na rolk 2018 (39 kB)  08.02.2018 
26.02.2018

Obec Pohořelice
Žádost o stavební povolení (3465 kB)  06.02.2018 
09.03.2018
852/2017-910-IPK/2-Příloha č. 9
98/2018, 99/2018
Ministerstvo dopravy
Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení stav.řízení (1792 kB)  06.02.2018 
09.03.2018
852/2017-910-IPK/2
98/2018, 99/2018
Ministerstvo dopravy
Oznámení veřejnou vyhláškou (262 kB)  02.02.2018 
07.03.2018
DOP/57004/2017/SOK
91/2018
MÚ Otrokovice
POPLATKY V OBCI V ROCE 2018 (111 kB)  30.01.2018 
31.12.2018

OÚ Pohořelice
Výzva - neznámí vlastníci pozemků (2918 kB)  21.09.2017 
31.12.2023

542/2017
ÚZSVM Praha
Historie záznamů úřední desky    |   www.udeska.info