Název dokumentu Vyvěšení
 Sejmutí 
Č.j.
        Ev.č.        
 Zhotovitel dokumentu 
Chování při nálezu uhynulého prasete (235 kB)  17.07.2017 
31.08.2017

MÚ Otrokovice
Nařízení Státní veterinární správy (467 kB)  13.07.2017 
31.08.2017
404/2017
SVS/2017/084733-Z
Státní veterinární správa Zlín
Nařízení státní veterinární správy (477 kB)  03.07.2017 
31.07.2017
SVS/2017/081368-Z
381/2017
Krajská veterinární správa Zlín
Změna telefonních čísel FÚ (286 kB)  22.05.2017 
31.10.2017

FÚ Zlín
Oznámení rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky (148 kB)  31.01.2017 
31.07.2017

Obec Pohořelice vz. INNOVA INT.
Oznámení rozhodnutí o vyloučení účastníka VŘ (187 kB)  31.01.2017 
31.07.2017

Obec Pohořelice vz. INNOVA INt.
Oznámení rozhodnutí o vyloučení účastníka VŘ (183 kB)  31.01.2017 
31.07.2017

Obec Pohořelice vz. INNOVA INT.
Neurčení vlastníci pozemků (152 kB)  04.12.2015 
31.12.2023

ÚZSVM
Historie záznamů úřední desky    |   www.udeska.info