Název dokumentu Vyvěšení
 Sejmutí 
Č.j.
        Ev.č.        
 Zhotovitel dokumentu 
Oznámení o zahájení stavebního řízení (296 kB)  23.05.2017 
08.06.2017
DOP/12942/2017/SOK
270/2017
Městský úřad Otrokovice
Informace o konání zasedání zastupitelstva (116 kB)  22.05.2017 
29.05.2017

OÚ Pohořelice
Změna telefonních čísel FÚ (286 kB)  22.05.2017 
31.10.2017

FÚ Zlín
Oznámení o zahájení řízení-Moravská skládková spol. a.s. (5519 kB)  22.05.2017 
22.06.2017
33003/2017
261/2017
KÚZK
Porovnání -výpočet ceny vody pro vodné a stočné (1812 kB)  30.04.2017 
02.06.2017

Moravská vodárenská
Veřejná vyhláška (67 kB)  27.04.2017 
29.05.2017

FÚ pro Zlínský kraj
Informace o dani z nemovitostí (3089 kB)  27.04.2017 
29.05.2017

FÚ pro Zlínský kraj
Oznámení rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky (148 kB)  31.01.2017 
31.07.2017

Obec Pohořelice vz. INNOVA INT.
Oznámení rozhodnutí o vyloučení účastníka VŘ (187 kB)  31.01.2017 
31.07.2017

Obec Pohořelice vz. INNOVA INt.
Oznámení rozhodnutí o vyloučení účastníka VŘ (183 kB)  31.01.2017 
31.07.2017

Obec Pohořelice vz. INNOVA INT.
Neurčení vlastníci pozemků (152 kB)  04.12.2015 
31.12.2023

ÚZSVM
Historie záznamů úřední desky    |   www.udeska.info