Název dokumentu Vyvěšení
 Sejmutí 
Č.j.
        Ev.č.        
 Zhotovitel dokumentu 
Informace ke spolkům a bývalým občanským sdružením (241 kB)  18.04.2019 
30.04.2019
471/2019
Ministerstvo vnitra
Vyúčtování položek vodného a stočného (20 kB)  17.04.2019 
17.05.2019
494/2019
VAK Hodonín
Rozpočtové opatření č. 1/2019 (382 kB)  17.04.2019 
30.06.2019

Mikroregion Hodonínsko
Výběrové řízení na pozici strážník Obecní policie Prušánky  10.04.2019 
26.04.2019

obec Prušánky
Obecně závazná vyhláška č. 1/2019 - zřízení Obecní policie Prušánky  10.04.2019 
25.04.2019

obec Prušánky
Jmenování zapisovatele okrskové volební komise (55 kB)  09.04.2019 
25.05.2019

obec Prušánky
Informace o počtu a sídle volebních okrsků (63 kB)  05.04.2019 
25.05.2019

starosta obce Prušánky
VV - Opatření obecné povahy (736 kB)  04.04.2019 
31.12.2022
434/2019
Ministerstvo zemědělství
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do EP (188 kB)  22.03.2019 
25.05.2019

starosta obce Prušánky
Nedostatečně identifikovaní vlastníci nemovitostí (193 kB)  06.03.2019 
31.12.2025
285/2019
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
VPS - Řízení o přestupcích  28.01.2019 
31.01.2022
114/2019
Město Hodonín
Rozpočtové opatření č. II/2018 (115 kB)  20.12.2018 
31.12.2019

Region Podluží
Rozpočtové opatření č. 6/2018 (96 kB)  20.12.2018 
31.12.2019

Mikroregion Hodonínsko
Hodonínsko - Závěrečný účet za rok 2017 (34 kB)  06.06.2018 
31.05.2019

Mikroregion Hodonínsko
VPS_2018_SK_PODLUŽAN (567 kB)  06.04.2018 
06.04.2021
330/2018
obec Prušánky
VPS - sociálně-právní ochrana dětí (254 kB)  14.02.2018 
31.12.2030
MUHO:11310/2017
246/2018
Město Hodonín
VPS_2017_sociální služby (621 kB)  30.08.2017 
31.08.2020

ZO usnesení 5/17/2017
Město Hodonín
VPS_2017_SK Podlužan (1306 kB)  09.06.2017 
09.06.2020
237/2017
obec Prušánky
VPS_zahrádkáři_2016 (1310 kB)  11.05.2016 
11.05.2019

330/2016
Obec Prušánky
Veřejnoprávní smlouva s SK Podlužan Prušánky (1309 kB)  27.04.2016 
30.04.2019
346/2016
Obec Prušánky
Historie záznamů úřední desky    |   www.udeska.info