Název dokumentu Vyvěšení
 Sejmutí 
Č.j.
        Ev.č.        
 Zhotovitel dokumentu 
Odvoz tříděného odpadu - 6.3.2018 (30 kB)  21.02.2018 
06.03.2018

Obecní úřad Skuhrov
Elektronická aukce -aukční vyhláška (526 kB)  14.02.2018 
14.03.2018

54/2018
Trade Reality s.r.o., Varnsdorf
Zveřejnění záměru koupě pozemků a budovy do obecního vlastnictví (29 kB)  14.02.2018 
05.03.2018

Obec Skuhrov
Usnesení č.1/2018 ze zasedání ZO Skuhrov dne 7.2.2018 (45 kB)  14.02.2018 
05.03.2018

Obec Skuhrov
Rozpočtové opatření obce Skuhrov č.1/2018 (30 kB)  12.02.2018 
01.04.2019

Obec Skuhrov
Hospodaření obce Skuhrov v r. 2017 (49 kB)  12.02.2018 
01.03.2018

Obec Skuhrov
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu do r. 2020 (39 kB)  07.02.2018 
07.03.2018

Obec Skuhrov
Usnesení o provedení elektronické dražby (269 kB)  31.01.2018 
15.03.2018
030 EX 34663/13-115
30/2018
Exekutorský úřad Brno
Usnesení o provedení elektronické dražby (289 kB)  31.01.2018 
15.03.2018
030 EX 32218/14-111
30/2018
Exekutorský úřad Brno
Střednědobý výhled rozpočtu PO ZŠ a MŠ Huntířov na r. 2019-2020 (115 kB)  20.12.2017 
01.04.2019

678/2017
Ředitelství ZŠ a MŠ Huntířov
Rozpočet PO Základní škola a mateřská škola Huntířov na r. 2018  20.12.2017 
01.04.2019
677/2017
ZŠ a MŠ Huntířov
Rozpočtové opatření obce Skuhrov č.6/2017  20.12.2017 
31.03.2018
274/2017
Obec Skuhrov
Rozpočet obce Skuhrov na r. 2018 (18 kB)  20.12.2017 
01.04.2019

Obec Skuhrov
Rozpočtové opatření č.5/2017 (30 kB)  20.11.2017 
31.03.2018
264/2017
Obec Skuhrov
Smlouva o zajištění zimní údržby MK a prostranství (768 kB)  13.11.2017 
16.03.2018

Obecní úřad Skuhrov
Rozpočtové opatření obce Skuhrov č.4/2017 (29 kB)  11.10.2017 
31.03.2018
256/2017
Obec Skuhrov
Rozpočtové opatření obce Skuhrov č.3/2017 (29 kB)  12.06.2017 
31.03.2018
156/2017
Obec Skluhrov
Závěrečný účet obce Skuhrov za r. 2016 (2270 kB)  10.05.2017 
30.06.2018

Obec Skuhrov
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Skuhrov, IČ 262561, za r. 2016 (2278 kB)  10.05.2017 
30.06.2018
LK-0179/16/Nov
71/2017
Krajský úřad LK, odbor kontroly
Rozpočtové opatření obce Skuhrov č.2/2017 (30 kB)  12.04.2017 
31.03.2018

Obec Skuhrov
Návrh střednědobého výhledu příspěvkové organizace ZŠ a MŠ na r. 2018-2019 (184 kB)  20.03.2017 
05.04.2020

Ředitelství ZŠ a MŠ Huntířov
Střednědobý výhled rozpočtu obce Skuhrov na r. 2017 - 2020 (34 kB)  08.02.2017 
31.03.2021

Obec Skuhrov
Rozpočtové opatření obce Skuhrov č.1/2017 (27 kB)  08.02.2017 
31.03.2018

Obec Skuhrov
Rozpočet obce Skuhrov na r. 2017 (19 kB)  14.12.2016 
31.03.2018

Obec Skuhrov
Závěrečný účet obce Skuhrov za rok 2015 (1466 kB)  16.03.2016 
31.12.2018

89/2016
Obec Skuhrov
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Skuhrov, IČ 00262561, za rok 2015 (2480 kB)  16.03.2016 
31.12.2018
LK - 0178/15/Míč
89/2016
Krajský úřad LK, odbor kontroly
Rozpočet Obce Skuhrov na r. 2016 (20 kB)  16.12.2015 
31.12.2018

Obec Skuhrov
Veřejnoprávní smlouva o výkonu přenesené působnosti na úseku agendy rozhodování o zrušení údaje o místu trvalého pobytu (662 kB)  02.02.2015 
31.12.2018

Město Železný Brod
Veřejnoprávní smlouva o zabezpečení provedení zápisů do ISÚI (713 kB)  02.02.2015 
31.12.2018

Město Železný Brod
Veřejnoprávní smlouva o výkonu přenesené působnosti na úseku řízení o přestupcích  02.02.2015 
31.12.2018

Město Železný Brod
Historie záznamů úřední desky    |   www.udeska.info