Vytváření WWW stránekAutodíly velkoobchodHope PrahaPracovní potřebyWessani hip-hopAkrylátové kamínkyMzdová učetní
   
      |  Úvod  |  Jak na to?  |  Ukázka  |  Cena  |  Registrace  |  Kontakt  |  Všeobecné podmínky    
 
Všeobecné podmínky k poskytované službě
„Elektronická úřední deska“

(platné od roku 2007)

 1. 1. Předmět služby
  1. Poskytovatel bude uživateli poskytovat internetovou službu „Elektronická úřední deska“ provozovanou na www.udeska.info.

 2. 2. Rozsah poskytovaných služeb
  1. Umožnění vkládání textu a souborů do uživatelem pojmenované domény.
  2. Editace je zajištěna před zneužitím jménem a heslem, které si zadal uživatel.
  3. Aktivní dokumenty jsou prezentovány názvem dokumentu a všemi náležitostmi pro umístění na úřední desce včetně připojeného souboru dokumentu.
  4. Dokumenty, kterým vypršela doby vyvěšení jsou automaticky přemístěny do „Historie“, kde jsou zobrazeny jen základní informace bez již připojeného souboru. Historie slouží k poskytnutí informace, jaký dokument a kdy byl umístěn na elektronické úřední desce.
  5. Mezi poskytované služby patří odborná technická podpora prostřednictvím elektronické pošty nebo telefonu. Poskytovatel garantuje na 99.0 % dostupnost služby.

 3. 3. Doba trvání služby
  1. Služba se aktivuje dnem registrace a je jí možné využívat po dobu 1 měsíce zdarma. Prodloužení služby se provede automaticky na dobu 12 měsíců po uhrazení zaslané faktury poskytovatelem.

 4. 4. Cena, účtování, splatnost
  1. Za poskytnutí služeb dle čl. 2 zašle poskytovatel uživateli elektronickou cestou fakturu ve výši 1200,- Kč včetně DPH.
  2. Služba se pozastaví za předpokladu, že uživatel neuhradí zaslanou fakturu ve stanoveném termínu. Pokud faktura nebude uhrazena ani po upomínce, služba do jednoho měsíce zanikne.
  3. Poskytovatel garantuje neměnnost ceny po dobu 5 let od provedení registrace.

 5. 5. Zpracování osobních údajů
  1. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány Tomášem Högerem, IČ: 285226, sídlem Morávka 242, 739 04 Pražmo, živnostenský list vydaný ve Frýdku-Místku, ev. č. 380202-83624 jakožto správcem osobních údajů.
  2. Účelem zpracování osobních údajů je možnost komunikace s Vaší obcí a za účelem fakturace poskytovaných služeb.
  3. Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu: jméno, příjmení, telefonní číslo a e-mailová adresa.
  4. Osobní údaje budu uchovány po dobu 10-ti let. Případně do Vaší žádosti o vymazání.
  5. Zadané osobní údaje nebudou nikdy zpřístupněny dalším stranám.
  6. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Máte kdykoliv právo na přístup k Vašim osobním údajům a také právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním.
  7. Pokud chcete využít svého práva, zašlete, prosím, příslušný požadavek elektronicky na e-mailovou adresu info@udeska.info.
  8. Vezměte prosím také v potaz, že proti zpracování Vašich osobních údajů máte právo vznést námitku u Úřadu pro ochranu osobních údajů České republiky.

 6. 6. Závěrečná ustanovení
  1. Poskytovatel neodpovídá za obsah zveřejněný na Elektronické úřední desce. Toto je plně v kompetenci uživatele.
  2. Poskytovatel dále nenese odpovědnost za jakékoli zvláštní, náhodné, trestní, nepřímé a následné škody, včetně škod souvisejících se ztrátou tajných nebo jiných informací, ztrátou soukromí, nemožnosti splnit povinnost vyplývající ze zákona, jakékoli finanční či další ztráty, vzniklé nebo jakýmkoli způsobem se vztahující k použití nebo nemožnosti použití produktu “Elektronická úřední deska“.
  3. Omezení odpovědnosti a výše odškodného. Bez ohledu na jakékoli škody, které uživatel z jakéhokoliv důvodu utrpěl používáním produktu “Elektronická úřední deska“ (včetně, všech škod zmíněných výše a všech přímých nebo obecných škod v souvislosti s těmito podmínkami nebo jakýchkoliv jiných škod), veškeré náhrady mé firmy a výše odškodného za všechny zmíněné škody budou omezeny na skutečné škody, které uživatel utrpěl při přiměřeném spoléhání na software, ale nesmějí přesáhnout skutečně zaplacenou částku za roční užívání tohoto produktu a to i v případě, že jakákoli náprava nenaplní svůj základní účel.
  4. Poskytovatel si vyhrazuje možnost bez předchozího souhlasu informovat uživatele o změnách v jim užívaném produktu a rovněž tak o nově vyvinutých produktech souvisejících s činností uživatele.
  5. Uživatel zaplacením faktury dává najevo, že s danými podmínkami souhlasí.


  Tomáš Höger v.r.

  Wess-Design
  Tomáš Höger
  Morávka 242
  e-mail:t.hoger@udeska.info
  www.udeska.info  Přihlášení
Jméno:
Heslo:
 
 
  Design by udeska.info 
Vytváření WWW stránek | udeska.info