>> Obec Krásná    
 
    Úřední deska  |   Administrace  |  Historie  |  

  Název dokumentu Vyvěšení
 Sejmutí 
Č.j.
        Ev.č.        
 Zhotovitel dokumentu 
Nařízení státní veterinární správy-mor včelího plodu v MSK (778 kB)  25.05.2017 
25.06.2017
453/2017
45/2017
SVS pro MSK
Zahájení aktualizace BPEJ (261 kB)  24.05.2017 
12.06.2017
439/2017
44/2017
Státní pozemkový úřad, 4 května2017, Frýdek-Místek
Sněm starostů Sdružení obcí povodí Morávky (192 kB)  22.05.2017 
02.06.2017
436/2017
43/2017
Sdružení obcí Povodí Morávky, Dobrá 230, 739 51
Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny (438 kB)  17.05.2017 
21.06.2017
422/2017
42/2017
ČEZ Distribuce , a.s.
Konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky příspěvkové organizace (276 kB)  10.05.2017 
17.06.2017
413/2017
41/2017
Obec Dobrá
Záměr pronájmu pozemku (210 kB)  10.05.2017 
29.05.2017
386/2017
40/2017
Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 Pražmo
Střednědobý výhled rozpočtu SOPM na léta 2017-2020 (181 kB)  04.05.2017 
31.12.2020
---
39/2017
SOPM
Rozpočtové opatření č. 1/2017-SOPM (184 kB)  04.05.2017 
04.05.2018
---
38/2017
SOPM
Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné (1014 kB)  28.04.2017 
30.06.2017
382/2017
37/2017
Ing. Hana Tlolková, SmVaK Ostrava a.s.
Veřejná vyhláška-daň z nemovitých věcí na rok 2017 (67 kB)  28.04.2017 
29.05.2017
368/2017
34/2017
Fínanční úřad pro MSK
Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny (505 kB)  26.04.2017 
02.06.2017
359/2017
35/2017
ČEZ Distribuce , a.s.
Informace o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů-DSO RSB (221 kB)  22.03.2017 
22.03.2018
---
28/2017
Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 Pražmo
Rozpočet na rok 2017 RSB (447 kB)  22.03.2017 
21.03.2018
258/2017
27/2017
Vítězslav Klega, RSB
Střednědobý výhled rozpočtu na léta 2017-2020 RSB (545 kB)  22.03.2017 
31.12.2020
258/2017
26/2017
Vítězslav Klega, RSB
Informace Obce Krásná o rozpočtových pravidlech-Obec Krásná (191 kB)  20.03.2017 
20.03.2018
---
25/2017
Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 Pražmo
Informace Obce Krásná o rozpočtu SOPM (367 kB)  20.03.2017 
20.03.2018
---
25a/2017
Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 Pražmo
Informace Obce Krásná o rozpočtových pravidlech SOPM (238 kB)  20.03.2017 
20.03.2018
---
25b/2017
Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 Pražmo
Schválený rozpočet obce Krásná na rok 2017 (126 kB)  20.03.2017 
31.12.2017
---
24/2017
Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 Pražmo
Schválený rozpočet SOPM na rok 2017 (109 kB)  20.03.2017 
31.12.2017
242/2017
21/2017
starostka Vyšní Lhoty
Zaslání seznamu nemovitých věcí- (16 kB)  17.03.2017 
31.12.2023
250/2017
23/2017
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Darovací smlouva-Římskokatolická farnost Morávka (78 kB)  16.03.2017 
15.03.2020
121/2017
22/2017
Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 Pražmo
Smlouva o spolupráci při zajišťování dopravní obslužnosti (255 kB)  14.03.2017 
13.03.2020
52/2017
19/2017
Statutární město Frýdek-Místek
Dodatek č. 9 Smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě (364 kB)  14.03.2017 
13.03.2020
52/2017
18/2017
ČSAD Frýdek-Místek a.s., Politických obětí 2238, 738 01 Frýdek-Místek
Závěrečný účet obce Krásná za rok 2015-inventarizační zpráva (378 kB)  20.02.2017 
30.06.2017
---
16/2017
Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 Pražmo
Závěrečný účet obce Krásná za rok 2015 (508 kB)  20.02.2017 
30.06.2017
---
16/2017
Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 Pražmo
Závěrečný účet obce Krásná za rok 2015 (647 kB)  20.02.2017 
30.06.2017
---
16/2017
Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 Pražmo
Závěrečný účet obce Krásná za rok 2015 (262 kB)  20.02.2017 
30.06.2017
---
16/2017
Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 Pražmo
Závěrečný účet obce Krásná za rok 2015 (406 kB)  20.02.2017 
30.06.2017
---
16/2017
Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 Pražmo
Závěrečný účet obce Krásná za rok 2015 (1252 kB)  20.02.2017 
30.06.2017
---
16/2017
Obec Krásná
Závěrečný účet obce Krásná za rok 2015 (866 kB)  20.02.2017 
30.06.2017
---
16/2017
Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 Pražmo
Závěrečný účet obce Krásná za rok 2015 (1093 kB)  20.02.2017 
30.06.2017
---
16/2017
Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 Pražmo
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Krásná za rok 2015 (710 kB)  20.02.2017 
30.06.2017
---
16/2017
Krajský úřad MSK
Rozpočtový výhled obce Krásná na roky 2017-2021 (68 kB)  20.02.2017 
31.12.2021
---
14/2017
Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 Pražmo
Seznam nemovitých věcí s nedostatečně identifikovanými vlastníky (17 kB)  31.10.2016 
01.01.2024
1067/2016
59/2016
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Výzva vlastníkům nemovitých věcí (187 kB)  15.03.2016 
31.12.2023
310/2016
15/2016
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Darovací smlouva KČT  18.12.2015 
19.12.2018
1034/2015
54/2015
Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 Pražmo
Darovací smlouva č. 1 - Klub českých turistů  21.09.2015 
22.09.2018
803/2015
43/2015
Obec Krásná
Informace o veřejnoprávní smlouvě  01.01.2011 
31.12.2017
---
1/2011
Obec Krásná

 
  Design by WESS-DESIGN