>> Obec Krásná    
 
    Úřední deska  |   Administrace  |  Historie  |  

  Název dokumentu Vyvěšení
 Sejmutí 
Č.j.
        Ev.č.        
 Zhotovitel dokumentu 
Zasedání zastupitelstva obce Krásná (293 kB)  15.02.2019 
26.02.2019
177/2019
17/2019
Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 Pražmo
Výroční zpráva o činnosti obce Krásná v oblasti poskytování informacfí (249 kB)  12.02.2019 
28.02.2020
168/2019
16/2019
Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 Pražmo
Schválený rozpočet SOPM na rok 2019 (720 kB)  12.02.2019 
31.03.2020
167/2019
15/2019
SOPM Dobrá 230, 739 51
Střednědobý výhled rozpočtu na léta 2020-2021 SOPM (459 kB)  12.02.2019 
31.03.2020
167/2019
14/2019
SOPM Dobrá 230, 739 51
Informace SOPM ke zveřejnění dle zákona č. 250/2000 Sb. (179 kB)  12.02.2019 
12.02.2020
---
13/2019
SOPM Dobrá 230, 739 51
Životní podmínky 2019-výběrové šetření v domácnostech (324 kB)  28.01.2019 
27.05.2019
112/2019
12/2019
Český statistický úřad, Repinova 17, 702 03 Ostrava
Dražební vyhláška o dobrovolné elektronické dražbě (154 kB)  28.01.2019 
01.03.2019
113/2019
11/2019
Exekutorský úřad Hodonín, Mgr. Skoupá
Oznámení o konání veřejného licitačního řízení-Město Příbor (66 kB)  23.01.2019 
05.03.2019
91/2019
9/2019
Město Přibor, náměstí Sigmunda Freuda 19, 742 58 Příbor
Pravidla rozpočtového provizoria  21.12.2018 
01.04.2019
1152/2018
149/2018
Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 Pražmo
Rozpočtové opatření č. 21/2018 - Obec Krásná (354 kB)  07.12.2018 
07.12.2019
1067/2018
133/2018
Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 Pražmo
Rozpočtové opatření č. 20/2018 - Obec Krásná (355 kB)  07.12.2018 
07.12.2019
1067/2018
132/2018
Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 Pražmo
Rozpočtové opatření č. 19/2018 - obec Krásná (353 kB)  07.12.2018 
07.12.2019
1067/2018
131/2018
Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 Pražmo
Střednědobý výhled rozpočtu na léta 2019-2022 DSO RSB (197 kB)  07.12.2018 
07.12.2019
1066/2018
129/2018
Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 Pražmo
Rozpočtové opatřrení č. 3/2018 DSO RSB (196 kB)  07.12.2018 
07.12.2019
1066/2018
128/2018
Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 Pražmo
Rozpočet DSO Regionu Slezská brána na rok 2019 (197 kB)  07.12.2018 
07.12.2019
1066/2018
127/2018
Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 Pražmo
Rozpočtové opatření DSO RSB č. 2/2018 (393 kB)  12.10.2018 
12.10.2019
848/2018
106/2018
Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 Pražmo
Schválený závěrečný účet obce Krásná za rok 2017 (224 kB)  12.07.2018 
12.07.2019
---
77/2018/7
Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 Pražmo
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Krásná za rok 2017 (1036 kB)  12.07.2018 
12.07.2019
---
77/2018/6
Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 Pražmo
Inventarizační zpráva za rok 2017 (132 kB)  12.07.2018 
12.07.2019
---
77/2018/5
Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 Pražmo
Příloha - 2. část (318 kB)  12.07.2018 
12.07.2019
---
77/2018/4
Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 Pražmo
Příloha - 1. část (456 kB)  12.07.2018 
12.07.2019
---
77/2018/4
Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 Pražmo
Rozvaha - bilance (205 kB)  12.07.2018 
12.07.2019
---
77/2018/3
Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 Pražmo
Výkaz zisku a ztráty (160 kB)  12.07.2018 
12.07.2019
---
77/2018/2
Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 Pražmo
FIN 2-12M (výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu) - 2. část (498 kB)  12.07.2018 
12.07.2019
---
77/2018/1
Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 Pražmo
FIN 2-12M (výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu) - 1. část (435 kB)  12.07.2018 
12.07.2019
---
77/2018/1
Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 Pražmo
Schválený závěrečný účet obce Krásná za rok 2017 (3149 kB)  12.07.2018 
12.07.2019
---
77/2018
Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 Pražmo
Schválené rozpočtové opatření č. 5/2018 (370 kB)  20.06.2018 
20.06.2019
---
73/2018
Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 Pražmo
Schválené rozpočtové opatření č. 4/2018 (367 kB)  20.06.2018 
20.06.2019
---
72/2018
Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 Pražmo
Schválené rozpočtové opatření č. 3/2018 (368 kB)  20.06.2018 
20.06.2019
---
71/2018
Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 Pražmo
Schválené rozpočtové opatření č. 2/2018 (369 kB)  19.06.2018 
19.06.2019
---
70/2018
Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 Pražmo
Schválené rozpočtové opatření č. 1/2018 svazku obcí RSB (373 kB)  25.05.2018 
21.05.2019
---
61/2018
RSB, Nádražní 700, 739 21 Paskov
Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu RSB za rok 2017 (93 kB)  25.05.2018 
30.06.2019
---
60/2018
RSB, Nádražní 700, 739 21 Paskov
Pověřenec pro ochranu osobních údajů (151 kB)  25.05.2018 
25.05.2020
---
59/2018
Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 Pražmo
Schválený závěrečný účet SOPM za rok 2017 (190 kB)  23.05.2018 
01.06.2019
---
58/2018
Sdružení obcí Povodí Morávky, Dobrá 230, 739 51
Schválené rozpočtové opatření č. 1/2018 (183 kB)  03.05.2018 
01.04.2019
---
49/2018
Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 Pražmo
Darovací smlouva Římskokatolická farnost Morávka (471 kB)  23.03.2018 
22.03.2021
259/2018
22/2018
Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 Pražmo
Seznam nemovitých věcí podle § 65 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (12 kB)  13.03.2018 
31.12.2023
235/2018
20/2018
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Rozpočet obce Krásná na rok 2018 (629 kB)  12.03.2018 
01.04.2019
218/2018
19/2018
Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 Pražmo
Dodatek č. 10 ke Smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě (1091 kB)  27.02.2018 
26.02.2021
34/2018
16/2018
ČSAD Havířov
Dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci při zajišťování dopravní obslužnosti (696 kB)  26.02.2018 
25.02.2021
123/2018
15/2018
ČSAD Havířov
Výroční zpráva o činnosti obce Krásná v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím dle zákona č. 106/1999 Sb.. za rok 201  01.02.2018 
28.02.2019
121/2018
8/2018
Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 Pražmo
Střednědobý výhled rozpočtu Obce Krásná na roky 2019-2021 (201 kB)  21.12.2017 
31.12.2021
---
112/2017
Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 Pražmo
Střednědobý výhled rozpočtu na léta 2017-2020 RSB (545 kB)  22.03.2017 
31.12.2020
258/2017
27/2017
Vítězslav Klega, RSB
Zaslání seznamu nemovitých věcí- (16 kB)  17.03.2017 
31.12.2023
250/2017
23/2017
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Darovací smlouva-Římskokatolická farnost Morávka (78 kB)  16.03.2017 
15.03.2020
121/2017
22/2017
Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 Pražmo
Informace obce Krásná dle zákona č. 250/2000 Sb (417 kB)  21.02.2017 
01.04.2020
---
16/2017
Obec Krásná
Výzva vlastníkům nemovitých věcí (187 kB)  15.03.2016 
31.12.2023
310/2016
15/2016
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Informace o veřejnoprávní smlouvě  01.01.2011 
31.12.2020
---
1/2011
Obec Krásná

 
  Design by WESS-DESIGN