>> Obec Krásná    
 
    Úřední deska  |   Administrace  |  Historie  |  

  Název dokumentu Vyvěšení
 Sejmutí 
Č.j.
        Ev.č.        
 Zhotovitel dokumentu 
Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny (254 kB)  18.09.2017 
13.10.2017
843/2017
78/2017
ČEZ Distribuce , a.s.
Zasedání zastupitelstva obce Krásná (227 kB)  15.09.2017 
25.09.2017
837/2017
77/2017
Obecní úřad Krásná, Krásná 287, 739 04
Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy - ministerstvo zemědělství (762 kB)  14.09.2017 
02.10.2017
834/2017
76/2017
Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, Praha 1
Jmenování zapisovatele okrskové volební komise (197 kB)  07.09.2017 
22.10.2017
783/2017
75/2017
Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 Pražmo
Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu (218 kB)  05.09.2017 
05.10.2017
784/2017
74/2017
Katastrální úřad pro MSK Frýdek-Místek
Veřejná výzva na obsazení pracovního místa účetní - správce rozpočtu a financování (856 kB)  01.09.2017 
26.09.2017
768/2017
72/2017
Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 Pražmo
Rozpočtové opatření č. 4/2017 (199 kB)  01.09.2017 
31.03.2018
---
71/2017
Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 Pražmo
Rozpočtové opatření č. 3/2017 (200 kB)  01.09.2017 
31.03.2018
---
70/2017
Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 Pražmo
Volby do PS PČR-minimální počet členů OVK (196 kB)  18.08.2017 
21.10.2017
733/2017
68/2017
Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 Pražmo
Závěrečný účet SOPM a zpráva o přezkumu hospodaření za rok 2016 (191 kB)  07.07.2017 
06.07.2018
---
64/2017
Sdružení obcí Povodí Morávky, Dobrá 230, 739 51
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření RSB za rok 2016 (1500 kB)  07.07.2017 
07.07.2018
---
63/2017/3
Region Slezská brána
Rozvaha-Bilance a Výkaz zisku a ztráty, FIN (2738 kB)  07.07.2017 
07.07.2018
---
63/2017/2
Region Slezská brána
Závěrečný účet DSO Region Slezská brána za rok 2016 (1376 kB)  07.07.2017 
07.07.2018
---
63/2017/1
Region Slezská brána
Informace Obce Krásná o rozpočtových pravidlech-SRB-Závěrečný účet za rok 2016 (190 kB)  07.07.2017 
07.07.2018
---
63/2017
Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 Pražmo
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO RSB za rok 2016 (1497 kB)  04.07.2017 
03.07.2018
600/2017
58/2017/2
Mgr. Tomáš Řeha DSO RSB
Závěrečný účet DSO Region Slezská brána (2735 kB)  04.07.2017 
03.07.2018
600/2017
58/2017/1
Mgr. Tomáš Řeha DSO RSB
Závěrečný účet DSO Region Slezská brána (1160 kB)  04.07.2017 
03.07.2018
600/2017
58/2017
Mgr. Tomáš Řeha DSO RSB
Rozpočtové opatření č. 2/2017 (207 kB)  30.06.2017 
10.05.2018
---
60/2017
Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 Pražmo
Rozpočtové opatření č. 1/2017 (382 kB)  10.05.2017 
10.05.2018
---
44/2017
Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 Pražmo
Inventarizační zpráva - ZÚ (1014 kB)  10.05.2017 
10.05.2018
---
45/2017/6
Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 Pražmo
Příloha - ZÚ (3264 kB)  10.05.2017 
10.05.2018
---
45/2017/5
Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 Pražmo
Výkaz zisku a ztráty - ZÚ (701 kB)  10.05.2017 
10.05.2018
---
45/2017/4
Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 Pražmo
Rozvaha-Bilance - ZÚ (1138 kB)  10.05.2017 
10.05.2018
---
45/2017/3
Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 Pražmo
Výkaz FIN - závěrečný účet (3584 kB)  10.05.2017 
10.05.2018
---
45/2017/2
Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 Pražmo
Závěrečný účet obce Krásná za rok 2016 (1577 kB)  10.05.2017 
10.05.2018
---
45/2017/1
Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 Pražmo
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Krásná za rok 2016 (2602 kB)  10.05.2017 
10.05.2018
269/2017
45/2017
Krajský úřad MSK Ostrava
Rozpočtové opatření č. 1/2017-SOPM (184 kB)  04.05.2017 
04.05.2018
---
41/2017
SOPM
Schválený střednědobý výhled rozpočtu SOPM na léta 2017-2020 (459 kB)  07.04.2017 
31.12.2020
---
34/2017
Sdružení obcí Povodí Morávky, Dobrá 230, 739 51
Informace o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů-DSO RSB (221 kB)  22.03.2017 
22.03.2018
---
30/2017
Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 Pražmo
Rozpočet na rok 2017 RSB (447 kB)  22.03.2017 
21.03.2018
258/2017
28/2017
Vítězslav Klega, RSB
Střednědobý výhled rozpočtu na léta 2017-2020 RSB (545 kB)  22.03.2017 
31.12.2020
258/2017
29/2017
Vítězslav Klega, RSB
Informace Obce Krásná o rozpočtových pravidlech-Obec Krásná (191 kB)  20.03.2017 
20.03.2018
---
26/2017
Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 Pražmo
Informace Obce Krásná o rozpočtu SOPM (367 kB)  20.03.2017 
20.03.2018
---
27/2017
Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 Pražmo
Informace Obce Krásná o rozpočtových pravidlech Obce Krásná (238 kB)  20.03.2017 
20.03.2018
---
26/2017
Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 Pražmo
Schválený rozpočet obce Krásná na rok 2017 (126 kB)  20.03.2017 
31.12.2017
---
25/2017
Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 Pražmo
Schválený rozpočet SOPM na rok 2017 (109 kB)  20.03.2017 
31.12.2017
242/2017
24/2017
starostka Vyšní Lhoty
Zaslání seznamu nemovitých věcí- (16 kB)  17.03.2017 
31.12.2023
250/2017
23/2017
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Darovací smlouva-Římskokatolická farnost Morávka (78 kB)  16.03.2017 
15.03.2020
121/2017
22/2017
Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 Pražmo
Smlouva o spolupráci při zajišťování dopravní obslužnosti (255 kB)  14.03.2017 
13.03.2020
52/2017
20/2017
Statutární město Frýdek-Místek
Dodatek č. 9 Smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě (364 kB)  14.03.2017 
13.03.2020
52/2017
19/2017
ČSAD Frýdek-Místek a.s., Politických obětí 2238, 738 01 Frýdek-Místek
Rozpočtový výhled obce Krásná na roky 2017-2021 (68 kB)  21.02.2017 
31.12.2021
---
13/2017
Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 Pražmo
Seznam nemovitých věcí s nedostatečně identifikovanými vlastníky (17 kB)  31.10.2016 
01.01.2024
1067/2016
59/2016
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Výzva vlastníkům nemovitých věcí (187 kB)  15.03.2016 
31.12.2023
310/2016
15/2016
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Darovací smlouva KČT  18.12.2015 
19.12.2018
1034/2015
54/2015
Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 Pražmo
Darovací smlouva č. 1 - Klub českých turistů  21.09.2015 
22.09.2018
803/2015
43/2015
Obec Krásná
Informace o veřejnoprávní smlouvě  01.01.2011 
31.12.2017
---
1/2011
Obec Krásná

 
  Design by WESS-DESIGN