>> Obec Krásná    
 
    Úřední deska  |   Administrace  |  Historie  |  

  Název dokumentu Vyvěšení
 Sejmutí 
Č.j.
        Ev.č.        
 Zhotovitel dokumentu 
Veřejná vyhláška-Daň z nemovitých věcí na rok 2018 (82 kB)  26.04.2018 
28.05.2018
361/2018
43/2018
Finanční úřad pro MSK
Exekuční příkaz (230 kB)  25.04.2018 
11.05.2018
356/2018
42/2018
soudní exekutor Mgr. Jiří Král
Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné (1348 kB)  25.04.2018 
26.05.2018
348/2018
41/2018
SmVaK Ostrava a.s.
Vysvětlení zadávacích podmínek č. 2 (441 kB)  25.04.2018 
03.05.2018
341/2018
40/2018
Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 Pražmo
Vysvětlení zadávacích podmínek č. 1 (990 kB)  23.04.2018 
03.05.2018
333/2018
39/2018
Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 Pražmo
Zasedání zastupitelstva obce Krásná (263 kB)  20.04.2018 
04.05.2018
---
38/2018
Obecní úřad Krásná, Krásná 287, 739 04
Výskyt Newcastleské choroby (preudomoru drůbeže) v České republice (272 kB)  18.04.2018 
05.05.2018
329/2018
37/2018
Statutární město Frýdek-Místek
Výzva k podání nabídky, zadávací podmínky-Přístavba, nástavba a stavební úpravy PZ Krásná č.p. 332 (1422 kB)  17.04.2018 
03.05.2018
325/2018
36/2018
Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 Pražmo
Návrh závěrečného účtu RSB za rok 2017 (2441 kB)  13.04.2018 
03.05.2018
---
35/2018
RSB, Nádražní 700, 739 21 Paskov
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření RSB za rok 2017 (1012 kB)  13.04.2018 
03.05.2018
---
34/2018
RSB, Nádražní 700, 739 21 Paskov
Pozvánka na zasedání zástupců členských obcí Regionu Slezská brána 3.5.2018 (392 kB)  13.04.2018 
03.05.2018
---
33/2018
RSB, Nádražní 700, 739 21 Paskov
Sněm starostů Sdružení obcí povodí Morávky (201 kB)  13.04.2018 
27.04.2018
---
32/2018
Sdružení obcí Povodí Morávky, Dobrá 230, 739 51
Záměr Obce Krásná o poskytování služeb vaření a rozvozu obědů potřebným občanům Obce Krásná (226 kB)  11.04.2018 
27.04.2018
304/2018
31/2018
Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 Pražmo
Oznámení o vyhlášení VŘ-Dělník pro úklid a údržbu obce, řkdič" (240 kB)  10.04.2018 
26.04.2018
301/2018
30/2018
Obec Vyšní Lhoty
Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny-3.5. (259 kB)  10.04.2018 
04.05.2018
297/2018
29/2018
ČEZ Distribuce , a.s.
Zpráva o přezkumu hospodaření SOPM za rok 2017 (626 kB)  28.03.2018 
26.04.2018
265/2018
26/2018
Sdružení obcí Povodí Morávky, Dobrá 230, 739 51
Závěrečný účet za rok 2017-SOPM (468 kB)  28.03.2018 
26.04.2018
265/2018
25/2018
Sdružení obcí Povodí Morávky, Dobrá 230, 739 51
Darovací smlouva Římskokatolická farnost Morávka (471 kB)  23.03.2018 
22.03.2021
259/2018
22/2018
Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 Pražmo
Schválený rozpočet SOPM na rok 2018 (413 kB)  19.03.2018 
01.04.2019
249/2018
21/2018
Sdružení obcí Povodí Morávky, Dobrá 230, 739 51
Seznam nemovitých věcí podle § 65 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (12 kB)  13.03.2018 
31.12.2023
235/2018
20/2018
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Rozpočet obce Krásná na rok 2018 (629 kB)  12.03.2018 
01.04.2019
218/2018
19/2018
Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 Pražmo
Dodatek č. 10 ke Smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě (1091 kB)  27.02.2018 
26.02.2021
34/2018
16/2018
ČSAD Havířov
Dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci při zajišťování dopravní obslužnosti (696 kB)  26.02.2018 
25.02.2021
123/2018
15/2018
ČSAD Havířov
Výroční zpráva o činnosti obce Krásná v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím dle zákona č. 106/1999 Sb.. za rok 201  01.02.2018 
28.02.2019
121/2018
8/2018
Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 Pražmo
Oznámení o omezení provozu na lesní komunikaci (274 kB)  01.02.2018 
31.10.2018
---
7/2018
Lesy ČR s.p.
Střednědobý výhled rozpočtu Obce Krásná na roky 2019-2021 (201 kB)  20.12.2017 
31.12.2021
---
112/2017
Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 Pražmo
Střednědobý výhled rozpočtu na léta 2018-2021 Regionu Slezská brána (536 kB)  06.12.2017 
06.12.2018
---
106/2017
RSB, Nádražní 700, 739 21 Paskov
Rozpočet svazku obcí Region Slezská brána na rok 2018 (438 kB)  06.12.2017 
06.12.2018
---
105/2017
Region Slezská brána
Vyhlášení popisu věci-výzva (484 kB)  15.11.2017 
15.05.2018
1079/2017
96/2017
Policie ČR, územní odbor FM, 1.oddělení obecné kriminality,Beskydská 2061, FM
Rozpočtové opatření č. 1/2017 Region Slezská brána  09.10.2017 
09.06.2018
---
83/2017
RSB, Radniční nám. 300
Rozpočtové opatření č. 2/2017 - SOPM (246 kB)  09.10.2017 
13.10.2018
---
82/2017
SOPM
Informace o ZÚ RSB za rok 2016 (191 kB)  07.07.2017 
07.07.2018
---
60/2017/1
RSB, Nádražní 700, 739 21 Paskov
Závěrečný účet SOPM a zpráva o přezkumu hospodaření za rok 2016 (191 kB)  07.07.2017 
06.07.2018
---
67/2017
Sdružení obcí Povodí Morávky, Dobrá 230, 739 51
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření RSB za rok 2016 (1500 kB)  07.07.2017 
07.07.2018
---
60/2017/3
Region Slezská brána
Rozvaha-Bilance a Výkaz zisku a ztráty, FIN (2738 kB)  07.07.2017 
07.07.2018
---
60/2017/2
Region Slezská brána
Závěrečný účet DSO Region Slezská brána za rok 2016 (1376 kB)  07.07.2017 
07.07.2018
---
60/2017/1
Region Slezská brána
Informace Obce Krásná o rozpočtových pravidlech-SOPM-Závěrečný účet za rok 2016 (190 kB)  07.07.2017 
07.07.2018
---
61/2017
Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 Pražmo
Schválený závěrečný účet obce Krásná za rok 2016 (205 kB)  10.05.2017 
10.05.2018
---
41/2017
Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 Pražmo
Inventarizační zpráva - ZÚ (1014 kB)  10.05.2017 
10.05.2018
---
41/2017/6
Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 Pražmo
Příloha - ZÚ (3264 kB)  10.05.2017 
10.05.2018
---
41/2017/5
Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 Pražmo
Výkaz zisku a ztráty - ZÚ (701 kB)  10.05.2017 
10.05.2018
---
41/2017/4
Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 Pražmo
Rozvaha-Bilance - ZÚ (1138 kB)  10.05.2017 
10.05.2018
---
41/2017/3
Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 Pražmo
Výkaz FIN - závěrečný účet (3584 kB)  10.05.2017 
10.05.2018
---
41/2017/2
Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 Pražmo
Závěrečný účet obce Krásná za rok 2016 (1577 kB)  10.05.2017 
10.05.2018
---
41/2017/1
Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 Pražmo
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Krásná za rok 2016 (2602 kB)  10.05.2017 
10.05.2018
269/2017
41/2017
Krajský úřad MSK Ostrava
Rozpočtové opatření č. 1/2017-SOPM (184 kB)  04.05.2017 
04.05.2018
---
38/1/2017
SOPM
Schválený střednědobý výhled rozpočtu SOPM na léta 2017-2020 (459 kB)  07.04.2017 
31.12.2020
---
31/2017
Sdružení obcí Povodí Morávky, Dobrá 230, 739 51
Střednědobý výhled rozpočtu na léta 2017-2020 RSB (545 kB)  22.03.2017 
31.12.2020
258/2017
27/2017
Vítězslav Klega, RSB
Zaslání seznamu nemovitých věcí- (16 kB)  17.03.2017 
31.12.2023
250/2017
23/2017
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Darovací smlouva-Římskokatolická farnost Morávka (78 kB)  16.03.2017 
15.03.2020
121/2017
22/2017
Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 Pražmo
Rozpočtový výhled obce Krásná na roky 2017-2021 (68 kB)  21.02.2017 
31.12.2018
---
13/2017
Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 Pražmo
Informace obce Krásná dle zákona č. 250/2000 Sb (417 kB)  21.02.2017 
01.04.2020
---
16/2017
Obec Krásná
Výzva vlastníkům nemovitých věcí (187 kB)  15.03.2016 
31.12.2023
310/2016
15/2016
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Darovací smlouva KČT  18.12.2015 
19.12.2018
1034/2015
54/2015
Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 Pražmo
Darovací smlouva č. 1 - Klub českých turistů  21.09.2015 
22.09.2018
803/2015
43/2015
Obec Krásná
Informace o veřejnoprávní smlouvě  01.01.2011 
31.12.2020
---
1/2011
Obec Krásná

 
  Design by WESS-DESIGN