>> Obec Krásná    
 
    Úřední deska  |   Administrace  |  Historie  |  

  Název dokumentu Vyvěšení
 Sejmutí 
Č.j.
        Ev.č.        
 Zhotovitel dokumentu 
Zasedání zastupitelstva obce Krásná (283 kB)  16.02.2018 
26.02.2018
171/2018
11/2018
Obecní úřad Krásná, Krásná 287, 739 04
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu SOPM (1453 kB)  09.02.2018 
03.03.2018
147/2018
10b/2018
Sdružení obcí Povodí Morávky, Dobrá 230, 739 51
Návrh rozpočtu SOPM na rok 2018 (405 kB)  09.02.2018 
03.03.2018
147/2018
10a/2018
Sdružení obcí Povodí Morávky, Dobrá 230, 739 51
Veřejná vyhláška-Oznámení zahájení řízení-vyřazení MK (537 kB)  07.02.2018 
23.02.2018
133/2018
9/2018
Obecní úřad Krásná, Krásná 287, 739 04
Výroční zpráva o činnosti obce Krásná v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím dle zákona č. 106/1999 Sb.. za rok 201  01.02.2018 
28.02.2019
121/2018
8/2018
Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 Pražmo
Oznámení o omezení provozu na lesní komunikaci (274 kB)  01.02.2018 
31.10.2018
---
7/2018
Lesy ČR s.p.
Návrh rozpočtu obce Krásná na rok 2018 (425 kB)  18.01.2018 
28.02.2018
69/2018
4/2018
Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 Pražmo
Rozpočtové opatření č. 9/2017 (194 kB)  21.12.2017 
20.12.2018
1250/2017
111/2017
Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 Pražmo
Rozpočtové opatření č. 8/2017 (175 kB)  11.12.2017 
11.06.2018
1191/2017
109/2017
Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 Pražmo
Střednědobý výhled rozpočtu na léta 2018-2021 Regionu Slezská brána (536 kB)  06.12.2017 
06.12.2018
---
106/2017
RSB, Nádražní 700, 739 21 Paskov
Rozpočet svazku obcí Region Slezská brána na rok 2018 (438 kB)  06.12.2017 
06.12.2018
---
105/2017
Region Slezská brána
Pravidla rozpočtového provizoria pro rok 2018 (377 kB)  29.11.2017 
31.03.2018
1118/2017
102/2017
Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 Pražmo
Rozpočtové opatření 7/2017 (376 kB)  20.11.2017 
20.11.2018
---
99/2017
Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 Pražmo
Vyhlášení popisu věci-výzva (484 kB)  15.11.2017 
15.05.2018
1079/2017
96/2017
Policie ČR, územní odbor FM, 1.oddělení obecné kriminality,Beskydská 2061, FM
Seznam nemovitých věcí podle § 65 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (30 kB)  12.10.2017 
01.01.2024
944/2017
85/2017
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Rozpočtové opatření č. 1/2017 Region Slezská brána  09.10.2017 
09.06.2018
---
83/2017
RSB, Radniční nám. 300
Rozpočtové opatření č. 2/2017 - SOPM (246 kB)  09.10.2017 
13.10.2018
---
82/2017
SOPM
Rozpočtové opatření č. 6/2017 (186 kB)  29.09.2017 
10.05.2018
872/2017
79/2017
Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 Pražmo
Rozpočtové opatření č. 5/2017 (240 kB)  25.09.2017 
10.05.2018
871/2017
78/2017
Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 Pražmo
Rozpočtové opatření č. 4/2017 (199 kB)  07.08.2017 
31.03.2018
---
63/2017
Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 Pražmo
Informace o ZÚ RSB za rok 2016 (191 kB)  07.07.2017 
07.07.2018
---
60/2017/1
RSB, Nádražní 700, 739 21 Paskov
Závěrečný účet SOPM a zpráva o přezkumu hospodaření za rok 2016 (191 kB)  07.07.2017 
06.07.2018
---
67/2017
Sdružení obcí Povodí Morávky, Dobrá 230, 739 51
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření RSB za rok 2016 (1500 kB)  07.07.2017 
07.07.2018
---
60/2017/3
Region Slezská brána
Rozvaha-Bilance a Výkaz zisku a ztráty, FIN (2738 kB)  07.07.2017 
07.07.2018
---
60/2017/2
Region Slezská brána
Závěrečný účet DSO Region Slezská brána za rok 2016 (1376 kB)  07.07.2017 
07.07.2018
---
60/2017/1
Region Slezská brána
Informace Obce Krásná o rozpočtových pravidlech-SOPM-Závěrečný účet za rok 2016 (190 kB)  07.07.2017 
07.07.2018
---
61/2017
Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 Pražmo
Rozpočtové opatření č. 3/2017 (200 kB)  21.06.2017 
31.03.2018
---
58/2017
Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 Pražmo
Rozpočtové opatření č. 2/2017 (207 kB)  31.05.2017 
10.05.2018
---
46/2017
Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 Pražmo
Schválený závěrečný účet obce Krásná za rok 2016 (205 kB)  10.05.2017 
10.05.2018
---
41/2017
Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 Pražmo
Inventarizační zpráva - ZÚ (1014 kB)  10.05.2017 
10.05.2018
---
41/2017/6
Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 Pražmo
Příloha - ZÚ (3264 kB)  10.05.2017 
10.05.2018
---
41/2017/5
Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 Pražmo
Výkaz zisku a ztráty - ZÚ (701 kB)  10.05.2017 
10.05.2018
---
41/2017/4
Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 Pražmo
Rozvaha-Bilance - ZÚ (1138 kB)  10.05.2017 
10.05.2018
---
41/2017/3
Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 Pražmo
Výkaz FIN - závěrečný účet (3584 kB)  10.05.2017 
10.05.2018
---
41/2017/2
Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 Pražmo
Závěrečný účet obce Krásná za rok 2016 (1577 kB)  10.05.2017 
10.05.2018
---
41/2017/1
Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 Pražmo
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Krásná za rok 2016 (2602 kB)  10.05.2017 
10.05.2018
269/2017
41/2017
Krajský úřad MSK Ostrava
Rozpočtové opatření č. 1/2017-SOPM (184 kB)  04.05.2017 
04.05.2018
---
38/1/2017
SOPM
Rozpočtové opatření č. 1/2017 (382 kB)  25.04.2017 
10.05.2018
---
35/2017
Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 Pražmo
Schválený střednědobý výhled rozpočtu SOPM na léta 2017-2020 (459 kB)  07.04.2017 
31.12.2020
---
31/2017
Sdružení obcí Povodí Morávky, Dobrá 230, 739 51
Střednědobý výhled rozpočtu na léta 2017-2020 RSB (367 kB)  22.03.2017 
20.03.2018
---
27/2017
Region Slezská brána
Informace o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů-DSO RSB (221 kB)  22.03.2017 
22.03.2018
---
30/2017
Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 Pražmo
Rozpočet na rok 2017 RSB (447 kB)  22.03.2017 
21.03.2018
258/2017
26/2017
Vítězslav Klega, RSB
Střednědobý výhled rozpočtu na léta 2017-2020 RSB (545 kB)  22.03.2017 
31.12.2020
258/2017
27/2017
Vítězslav Klega, RSB
Schválený rozpočet obce Krásná na rok 2017 (126 kB)  20.03.2017 
31.12.2018
---
25/2017
Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 Pražmo
Schválený rozpočet SOPM na rok 2017 (109 kB)  20.03.2017 
31.12.2018
242/2017
24/2018
starostka Vyšní Lhoty
Zaslání seznamu nemovitých věcí- (16 kB)  17.03.2017 
31.12.2023
250/2017
23/2017
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Darovací smlouva-Římskokatolická farnost Morávka (78 kB)  16.03.2017 
15.03.2020
121/2017
22/2017
Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 Pražmo
Smlouva o spolupráci při zajišťování dopravní obslužnosti (255 kB)  14.03.2017 
13.03.2020
52/2017
20/2017
Statutární město Frýdek-Místek
Dodatek č. 9 Smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě (364 kB)  14.03.2017 
13.03.2020
52/2017
19/2017
ČSAD Frýdek-Místek a.s., Politických obětí 2238, 738 01 Frýdek-Místek
Rozpočtový výhled obce Krásná na roky 2017-2021 (68 kB)  21.02.2017 
31.12.2021
---
13/2017
Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 Pražmo
Informace obce Krásná dle zákona č. 250/2000 Sb (417 kB)  21.02.2017 
01.04.2020
---
16/2017
Obec Krásná
Výzva vlastníkům nemovitých věcí (187 kB)  15.03.2016 
31.12.2023
310/2016
15/2016
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Darovací smlouva KČT  18.12.2015 
19.12.2018
1034/2015
54/2015
Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 Pražmo
Darovací smlouva č. 1 - Klub českých turistů  21.09.2015 
22.09.2018
803/2015
43/2015
Obec Krásná

 
  Design by WESS-DESIGN