>> Obecní úřad Skuhrov    
 
    Úřední deska  |   Administrace  |  Historie  |  

  Název dokumentu Vyvěšení
 Sejmutí 
Č.j.
        Ev.č.        
 Zhotovitel dokumentu 
Usnesení č. 8/2017 ze zasedání ZO Skuhrov dne 15.11.2017 (41 kB)  22.11.2017 
09.12.2017

Obec Skuhrov
Rozpočtové opatření č.5/2017 (30 kB)  20.11.2017 
31.03.2018
294/2017
Obec Skuhrov
Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu PO Základní škola a mateřská škola Huntířov na r,2019-2020 (227 kB)  20.11.2017 
06.12.2017

ZŠ a MŠ Huntířov
Návrh rozpočtu PO Základní a mateřská škola Huntířov na r. 2018 (150 kB)  20.11.2017 
06.12.2017

ZŠ a MŠ Huntířov
Návrh rozpočtu obce Skuhrov na r. 2018 (17 kB)  20.11.2017 
06.12.2017

Obec Skuhrov
Smlouva o zajištění zimní údržby MK a prostranství (768 kB)  13.11.2017 
16.03.2018

Obecní úřad Skuhrov
Oznámení obecné povahy (309 kB)  08.11.2017 
25.11.2017
66595/2017-MZE-16212
292/2015
Ministerstvo zemědělství odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů
Rozpočtové opatření obce Skuhrov č.4/2017 (29 kB)  11.10.2017 
31.03.2018
276/2017
Obec Skuhrov
Rozpočtové opatření obce Skuhrov č.3/2017 (29 kB)  12.06.2017 
31.03.2018
156/2017
Obec Skluhrov
Závěrečný účet obce Skuhrov za r. 2016 (2270 kB)  10.05.2017 
30.06.2018

Obec Skuhrov
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Skuhrov, IČ 262561, za r. 2016 (2278 kB)  10.05.2017 
30.06.2018
LK-0179/16/Nov
71/2017
Krajský úřad LK, odbor kontroly
Rozpočtové opatření obce Skuhrov č.2/2017 (30 kB)  12.04.2017 
31.03.2018

Obec Skuhrov
Návrh střednědobého výhledu příspěvkové organizace ZŠ a MŠ na r. 2018-2019 (184 kB)  20.03.2017 
05.04.2020

Ředitelství ZŠ a MŠ Huntířov
Střednědobý výhled rozpočtu obce Skuhrov na r. 2017 - 2020 (34 kB)  08.02.2017 
31.03.2021

Obec Skuhrov
Rozpočtové opatření obce Skuhrov č.1/2017 (27 kB)  08.02.2017 
31.03.2018

Obec Skuhrov
Rozpočet obce Skuhrov na r. 2017 (19 kB)  14.12.2016 
31.03.2018

Obec Skuhrov
Závěrečný účet obce Skuhrov za rok 2015 (1466 kB)  16.03.2016 
31.12.2018

89/2016
Obec Skuhrov
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Skuhrov, IČ 00262561, za rok 2015 (2480 kB)  16.03.2016 
31.12.2018
LK - 0178/15/Míč
89/2016
Krajský úřad LK, odbor kontroly
Rozpočet Obce Skuhrov na r. 2016 (20 kB)  16.12.2015 
31.12.2018

Obec Skuhrov
Závěrečný účet obce Skuhrov za r. 2014 (100 kB)  16.03.2015 
31.12.2017

Obec Skuhrov
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Skuhrov, IČO 00262561, za r. 2014 (3448 kB)  16.03.2015 
31.12.2017
LK - 0178/14/Míč
111/2015
KÚ Libereckého kraje odbor kontroly
Rozpočet Obce Skuhrov na r. 2015 (22 kB)  09.02.2015 
31.12.2017

Obec Skuhrov
Rozpočet obce Skuhrov na r. 2015 (21 kB)  05.02.2015 
31.12.2017

Obec Skuhrov
Veřejnoprávní smlouva o výkonu přenesené působnosti na úseku agendy rozhodování o zrušení údaje o místu trvalého pobytu (662 kB)  02.02.2015 
31.12.2018

Město Železný Brod
Veřejnoprávní smlouva o zabezpečení provedení zápisů do ISÚI (713 kB)  02.02.2015 
31.12.2018

Město Železný Brod
Veřejnoprávní smlouva o výkonu přenesené působnosti na úseku řízení o přestupcích  02.02.2015 
31.12.2018

Město Železný Brod
Rozpočtový výhled obce Skuhrov na období r. 2016 - 2020 (34 kB)   
31.12.2017

Obec Skuhrov

 
  Design by WESS-DESIGN