>> Obecní úřad Skuhrov    
 
    Úřední deska  |   Administrace  |  Historie  |  

  Název dokumentu Vyvěšení
 Sejmutí 
Č.j.
        Ev.č.        
 Zhotovitel dokumentu 
Výsledky voleb do Senátu v obci Skuhrov-2.kolo (67 kB)  13.10.2018 
31.10.2018

OVK Obce Skuhrov
Územní rozhodnutí - Silnice III/28723 Mukařov-rekonstrukce (1588 kB)  10.10.2018 
27.10.2018
SU/18/5170/HOI
288/2018
Městský úřad Turnov stavební úřad
Výsledky voleb do ZO a Senátu v obci Skuhrov (242 kB)  06.10.2018 
02.11.2018

ČSÚ, Obec Skuhrov
Dražební vyhláška-elektronická dražba (285 kB)  26.09.2018 
25.10.2018
278/2018
Exekutorský úřad Chrudim
Rozpočtové opatření obce Skuhrov č.6/2018 (32 kB)  19.09.2018 
01.04.2019

Obec Skuhrov
Rozpočtové opatření obce Skuhrov č.5/2018 (32 kB)  20.08.2018 
01.04.2019
250/2018
Obec Skuhrov
Závěrečný účet obce Skuhrov za r. 2017 (131 kB)  20.06.2018 
30.06.2019

Obec Skuhrov
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Skuhrov, IČ 262561, za r. 2017 (1251 kB)  20.06.2018 
30.06.2019
LK-0179/17/Nov
KÚ LK, odbor kontroly
Rozpočtové opatření obce Skuhrov č.4/2018 (31 kB)  20.06.2018 
01.04.2019
199/2018
Obec Skuhrov
Rozpočtové opatření obce Skuhrov č.3/2018 (30 kB)  03.05.2018 
01.04.2019
104/2018
Obec Skuhrov
Rozpočtové opatření obce Skuhrov č.2/2018 (30 kB)  14.03.2018 
01.04.2019
74/2018
Obec Skuhrov
Střednědobý výhled rozpočtu obce Skuhrov do r. 2020 (39 kB)  14.03.2018 
01.04.2019

Obec Skuhrov
Rozpočtové opatření obce Skuhrov č.1/2018 (30 kB)  12.02.2018 
01.04.2019

Obec Skuhrov
Střednědobý výhled rozpočtu PO ZŠ a MŠ Huntířov na r. 2019-2020 (115 kB)  20.12.2017 
01.04.2019

678/2017
Ředitelství ZŠ a MŠ Huntířov
Rozpočet PO Základní škola a mateřská škola Huntířov na r. 2018  20.12.2017 
01.04.2019
677/2017
ZŠ a MŠ Huntířov
Rozpočet obce Skuhrov na r. 2018 (18 kB)  20.12.2017 
01.04.2019

Obec Skuhrov
Návrh střednědobého výhledu příspěvkové organizace ZŠ a MŠ na r. 2018-2019 (184 kB)  20.03.2017 
05.04.2020

Ředitelství ZŠ a MŠ Huntířov
Střednědobý výhled rozpočtu obce Skuhrov na r. 2017 - 2020 (34 kB)  08.02.2017 
31.03.2021

Obec Skuhrov
Závěrečný účet obce Skuhrov za rok 2015 (1466 kB)  16.03.2016 
31.12.2018

89/2016
Obec Skuhrov
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Skuhrov, IČ 00262561, za rok 2015 (2480 kB)  16.03.2016 
31.12.2018
LK - 0178/15/Míč
89/2016
Krajský úřad LK, odbor kontroly
Rozpočet Obce Skuhrov na r. 2016 (20 kB)  16.12.2015 
31.12.2018

Obec Skuhrov
Veřejnoprávní smlouva o výkonu přenesené působnosti na úseku agendy rozhodování o zrušení údaje o místu trvalého pobytu (662 kB)  02.02.2015 
31.12.2018

Město Železný Brod
Veřejnoprávní smlouva o zabezpečení provedení zápisů do ISÚI (713 kB)  02.02.2015 
31.12.2018

Město Železný Brod
Veřejnoprávní smlouva o výkonu přenesené působnosti na úseku řízení o přestupcích  02.02.2015 
31.12.2018

Město Železný Brod

 
  Design by WESS-DESIGN