>> Obec Zlonín    
 
    Úřední deska  |   Administrace  |  Historie  |  

  Název dokumentu Vyvěšení
 Sejmutí 
Č.j.
        Ev.č.        
 Zhotovitel dokumentu 
Oznámení o výkonu topografických prací pro aktualizaci ZABAGED v roce 2019 (502 kB)  04.03.2019 
31.12.2019

Zeměměřický úřad
Rozpočtové opatření č.1 (63 kB)  04.03.2019 
31.12.2019

Obec Zlonín
Navrh závěrečného účtu za rok 2018_Výkaz zisku a ztráty příspěvkové organizace (759 kB)  28.02.2019 
30.06.2020

Obec Zlonín
Navrh závěrečného účtu za rok 2018_Rozvaha příspěvkové organizace (1143 kB)  28.02.2019 
30.06.2020

Obec Zlonín
Návrh závěrečného účtu za rok 2017_Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Zlonín za rok 2018 (2427 kB)  28.02.2019 
30.06.2020

Obec Zlonín
Návrh závěrečného účtu za rok 2018_Příloha (3994 kB)  28.02.2019 
30.06.2020

Obec Zlonín
Návrh závěrečného účtu za rok 2018_Výkaz zisku a ztráty (522 kB)  28.02.2019 
30.06.2020

Obec Zlonín
Návrh závěrečného účtu za rok 2018_Rozvaha (523 kB)  28.02.2019 
30.06.2019

Obec Zlonín
Návrh závěrečného účtu za rok 2018_FIN 2-12M (3991 kB)  28.02.2019 
30.06.2020

Obec Zlonín
Návrh závěrečného účtu za rok 2018 (8229 kB)  28.02.2019 
30.06.2020

Obec Zlonín
Rozpočtové opatření č.10 (64 kB)  09.01.2019 
30.06.2019

Obec Zlonín
Výpočet cen pro vodné a stočné na rok 2019 (457 kB)  03.01.2019 
31.12.2019

VaK Zápy, s.r.o.
Schválený rozpočet na rok 2019 (361 kB)  28.12.2018 
31.12.2019

Obec Zlonín
Schválený střednědobý výhled obce Zlonín na roky 2019-2021 (111 kB)  04.12.2018 
31.12.2019

Obec Zlonín
Návrh rozpočtu na rok 2019 (360 kB)  03.12.2018 
31.12.2019

Obec Zlonín
Návrh střednědobého výhledu obce Zlonín na roky 2019 - 2021 (293 kB)  19.10.2018 
31.12.2019

Obec Zlonín
Oznámení o zvěřejnění_Závěrečný účet 2017 (91 kB)  02.07.2018 
30.06.2019

Region Povodí Mratínského potoka
Inventarizační zpráva obce Zlonín za rok 2017 (576 kB)  21.03.2018 
30.06.2019

Obec Zlonín
Schválený závěrečný účet obce Zlonín za rok 2017_Výkaz zisku a ztráty příspěvkové organizace (529 kB)  21.03.2018 
30.06.2019

Obec Zlonín
Schválený závěrečný účet obce Zlonín za rok 2017_Rozvaha příspěvkové organizace (465 kB)  21.03.2018 
30.06.2019

Obec Zlonín
Schválený závěrečný účet obce Zlonín za rok 2017_Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2017 (2419 kB)  21.03.2018 
30.06.2019

Obec Zlonín
Schválený závěrečný účet obce Zlonín za rok 2017_Příloha (4166 kB)  21.03.2018 
30.06.2019

Obec Zlonín
Schválený závěrečný účet obce Zlonín za rok 2017_Výkaz zisku a ztráty (524 kB)  21.03.2018 
30.06.2019

Obec Zlonín
Schválený závěrečný účet obce Zlonín za rok 2017_Rozvaha (522 kB)  21.03.2018 
30.06.2019

Obec Zlonín
Schválený závěrečný účet obce Zlonín za rok 2017_FIN 2-12 (3818 kB)  21.03.2018 
30.06.2019

Obec Zlonín
Schválený závěrečný účet obce Zlonín za rok 2017 (391 kB)  21.03.2018 
30.06.2019

Obec Zlonín
Návrh závěrečného účtu za rok 2017_Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Zlonín za rok 2017 (2419 kB)  28.02.2018 
30.06.2019

Obec Zlonín
Návrh závěrečného účtu za rok 2017_Příloha (4166 kB)  28.02.2018 
30.06.2019

Obec Zlonín
Návrh závěrečného účtu za rok 2017_Výkaz zisku a ztráty (524 kB)  28.02.2018 
30.06.2019

Obec Zlonín
Návrh závěrečného účtu za rok 2017_Rozvaha (522 kB)  28.02.2018 
30.06.2019

Obec Zlonín
Návrh závěrečného účtu za rok 2017_FIN 2-12M (3818 kB)  28.02.2018 
30.06.2019

Obec Zlonín
Návrh závěrečného účtu za rok 2017 (391 kB)  28.02.2018 
30.06.2019

Obec Zlonín
Nájemní smlouva  26.09.2016 
11.10.2116

Obec Zlonín
Smlouva o dodavatelském úvěru (1683 kB)  26.09.2016 
11.10.2116

Obec Zlonín

 
  Design by WESS-DESIGN