Název dokumentu Vyvěąení
 Sejmutí 
Č.j.
        Ev.č.        
 Zhotovitel dokumentu 
Záměr č. 17/2019 (591 kB)  24.05.2019 
10.06.2019
17/2019
107
MěÚ Bystřice n.P. OSMI
Záměr č.16/2019 (198 kB)  24.05.2019 
10.06.2019
16/2019
106
MěÚ Bystřice n.P. OSMI
Záměr č.15/2019 (500 kB)  24.05.2019 
10.06.2019
15/2019
105
MěÚ Bystřice n.P. OSMI
VV-OOP- stanovení místní úpravy provozu I/19-Domanínský rybník (955 kB)  23.05.2019 
10.06.2019
KUJI 39188/2019 ODSH 393/2019-Ho/OOP
104
Kraj Vysočina, Jihlava
OOP - Přechodná úprava provozu na místní komunikaci na ulici Za Rybníčkem v Bystřici n.P. (288 kB)  20.05.2019 
05.06.2019
BYS 8944/2019
102
MěÚ Bystřice n.P. ODSH
VV - OOP ke zpracování kůrovcové kalamity - CHKO ®ďárské vrchy (2878 kB)  20.05.2019 
05.06.2019
SR0030/ZV/2019-12
101
AOPK ČR, SCHKO ®ďárské vrchy
Záměr č. 14/2019 (493 kB)  20.05.2019 
05.06.2019
14/2019
99
MěÚ Bystřice n.P. OSMI
Zámąr č. 13/2019 (413 kB)  17.05.2019 
03.06.2019
13/2019
98
MěÚ Bystřice n.P. OSMI
Záměr č. 12/2019 (524 kB)  16.05.2019 
03.06.2019
12/2019
97
MěÚ Bystřice n.P. OSMI
Záměry č. 9/2019, 10/2019, 11/2019 (1336 kB)  15.05.2019 
31.05.2019
9/2019, 10/2019, 11/2019
96
MěÚ Bystřice n.P. OSMI
OOP - Rovné - Bystřice n.P. objíľďka, uzavření ľel. přejezdu Rozsochy I-19 (382 kB)  15.05.2019 
31.05.2019
KUJI 37155/2019-Há/DZp/55ODSH 40/2019
95
Kraj Vysočina, Jihlava
Grantový program - Spolková a zájmová činnost pro rok 2019 - 2. kolo (66 kB)  14.05.2019 
15.08.2019
bez č.j.
94
MěÚ Bystřice n.P. OF a O®Ú
OOP - Přechodná úprava provozu na silnici - D.Roľínky, Bystřice n.P. (291 kB)  13.05.2019 
29.05.2019
BYS 8585/2019
93
MěÚ Bystřice n.P. ODSH
OOP - Přechodná úprava provozu na silnici - ulice Bratrská - Bystřice n.P. (281 kB)  13.05.2019 
29.05.2019
BYS 8471/2019
92
MěÚ Bystřice n.P. ODSH
VV - OZNÁMENÍ O MO®NOSTI PŘEVZETÍ PÍSEMNOSTI - Novostavba rodinného domu a čalounické dílny na pozemku parc. č. 651/1, 651/2, 617 v katastrálním území Blaľkov. (53 kB)  13.05.2019 
29.05.2019
BYS 8448/2019
91
MěÚ Bystřice n.P. OÚP
Valná hromada SVK ®ďársko 25.4.2019-schválený závěr. účet a hospodaření r. 2018, usnesení (1655 kB)  10.05.2019 
31.03.2020
bez č. j.
90
SVK ®ďársko, ®ďár n.S
Porovnání výpočtu ceny - vodné, stočné (1460 kB)  09.05.2019 
10.06.2019
bez č.j.
89
SVK ®ďársko, ®ďár n.S.
Oznámení o době a místu konání voleb do Evropského parlamentu (46 kB)  07.05.2019 
27.05.2019
bez č.j.
87
Město Bystřice nad Pernątejnem
Rozpočtová opatření č. 1 a č. 2 (438 kB)  02.05.2019 
31.03.2020
bez č. j.
86
SVK ®ďársko, ®ďár n.S.
Informace o dani z nemovitých věcí (1784 kB)  26.04.2019 
28.05.2019
906715/19/2900-11460-304013
82
Finanční úřad pro Kraj Vysočina
VV - Informace o hromadném předpisném seznamu k nahlédnutí (270 kB)  23.04.2019 
28.05.2019
885806/19/2900-11468-304013
79
Finanční úřad pro Kraj Vysočina
2.kolo - Grantový program pro kulturu 2019 + vąechny přílohy (175 kB)  17.04.2019 
18.07.2019
bez č.j.
77
MěÚ Bystřice n.P. OS©
Jmenování zapisovatelů okrskových volebních komisí pro volby do Evropského parlamentu (361 kB)  12.04.2019 
27.05.2019
bez č. j.
75
Město Bystřice nad Pernątejnem
Rozpočtové opatření č. 1 (156 kB)  11.04.2019 
21.03.2020
bez č. j.
73
SVK ®ďársko, ®ďár n.S.
VPS - BK Zubři - grant prav. aktivit (4533 kB)  09.04.2019 
10.04.2022
OSP/SML0143/2019
VPS 28
MěÚ Bystřice n.P. OS©
VPS - ASK Bystřice - grant prav. aktivit (4637 kB)  09.04.2019 
10.04.2022
OSP/SML0141/2019
VPS 27
MěÚ Bystřice n.P. OS©
VPS - BK Zubři - grant trenérů (3977 kB)  09.04.2019 
10.04.2022
OSP/SML0140/2019
VPS 26
MěÚ Bystřice n.P. OS©
VPS - ASK Bystřice - grant trenérů (3970 kB)  09.04.2019 
10.04.2022
OSP/SML0138/2019
VPS 25
MěÚ Bystřice n.P. OS©
VV - OOP - Opatření ke zmírnění kůrovcové kalamity (3020 kB)  04.04.2019 
31.12.2022
18918/2019-MZE-16212
OOP 24
Ministerstvo zemědělství, Praha 1
Rozpočet a hospodaření Mikroregionu Bystřicko v roce 2019 (304 kB)  01.04.2019 
01.04.2020
bez č. j.
58
Mikroregion Bystřicko, Bystřice n.P.
SK Bystřice n.P. - grant prav. aktivit (4663 kB)  01.04.2019 
02.04.2022
OSP/SML0146/2019
VPS 23
MěÚ Bystřice n.P. OS©
TK Bystřice n.P. - grant prav. aktivit (4601 kB)  01.04.2019 
02.04.2022
OSP/SML0145/2019
VPS 22
MěÚ Bystřice n.P. OS©
SK Bystřice n.P. - grant trenérů (4114 kB)  01.04.2019 
02.04.2022
OSP/SML0139/2019
VPS 21
MěÚ Bystřice n.P. OS©
VPS - Zbystři, z.s. - Wůdątok (1952 kB)  15.03.2019 
16.03.2022
OSP/SML0091/2019
VPS 20
MěÚ Bystřice n.P. OS©
3vyúčtování grantu spolkové a zájmové činnosti (17 kB)  06.03.2019 
07.06.2019
bez č. j.
43/III
MěÚ Bystřice n.P. OF a O®Ú
2ľádost o grant - spolky (45 kB)  06.03.2019 
07.06.2019
bez č. j.
43/II
MěÚ Bystřice n.P. OF a O®Ú
1grant - program (36 kB)  06.03.2019 
07.06.2019
bez č. j.
43/I
MěÚ Bystřice n.P. OF a O®Ú
VPS - Veterán Tatra klub (1960 kB)  06.03.2019 
07.03.2022
OSP/SML/0033/2019
VPS 19
MěÚ Bystřice n.P. OS©
VPS - Správa a údrľba hřiątě (1976 kB)  06.03.2019 
07.03.2022
OSP/SML/0030/2019
VPS 18
MěÚ Bystřice n.P. OS©
VPS - O pohár starosty města (1957 kB)  06.03.2019 
07.03.2022
OSP/SML/0040/2019
VPS 17
MěÚ Bystřice n.P. OS©
VPS - Motokros Písečská Zmole (1961 kB)  06.03.2019 
07.03.2022
OSP/SML/0044/2019
VPS 16
MěÚ Bystřice n.P. OS©
VPS - Den dětí (4431 kB)  06.03.2019 
07.03.2022
OSP/SML/0048/2019
VPS 15
MěÚ Bystřice n.P. OS©
VPS - Musica Theatra (1945 kB)  06.03.2019 
07.03.2022
OSP/SML/0032/2019
VPS 14
MěÚ Bystřice n.P. OS©
VPS - Cyklistický závod Vysočina (1950 kB)  06.03.2019 
07.03.2022
OSP/SML/0031/2019
VPS 13
MěÚ Bystřice n.P. OS©
Rozpočtová opatření schválená v roce 2019 (200 kB)  06.03.2019 
07.03.2020
bez č.j.
40
MěÚ Bystřice n.P. OF a O®Ú
VPS - č. OSV/SML/0057/2019 (2306 kB)  05.03.2019 
06.03.2022
OSV/SML/0057/2019
VPS 12
MěÚ Bystřice n.P. OSVZ
VPS - č. OSV/SML/0058/2019 (2310 kB)  05.03.2019 
06.03.2022
OSV/SML/0058/2019
VPS 11
MěÚ Bystřice n.P. OSVZ
VPS - č. OSV/SML/0056/2019 (2155 kB)  05.03.2019 
06.03.2022
OSV/SML/0056/2019
VPS 10
MěÚ Bystřice n.P. OSVZ
VPS - č. OSV/SML/0060/2019 (4458 kB)  05.03.2019 
06.03.2022
OSV/SML/0060/2019
VPS 9
MěÚ Bystřice n.P. OSVZ
VPS - č. OSV/SML/0061/2019 (2313 kB)  05.03.2019 
06.03.2022
OSV/SML/0061/2019
VPS 8
MěÚ Bystřice n.P. OSVZ
VPS - č. OSV/SML/0055/2019 (1987 kB)  05.03.2019 
06.03.2022
OSV/SML/0055/2019
VPS 7
MěÚ Bystřice n.P. OSVZ
VPS - č. OSV/SML/0054/2019 (2310 kB)  05.03.2019 
06.03.2022
OSV/SML/0054/2019
VPS 6
MěÚ Bystřice n.P. OSVZ
VPS - č. OSV/SML/0059/2019 (2171 kB)  05.03.2019 
06.03.2022
OSV/SML/0059/2019
VPS 5
MěÚ Bystřice n.P. OSVZ
VPS - č. OSV/SML/0062/2019 (4430 kB)  05.03.2019 
06.03.2022
OSV/SML/0062/2019
VPS 4
MěÚ Bystřice n.P. OSVZ
VPS - č. OSV/SML/0063/2019 (3878 kB)  05.03.2019 
06.03.2022
OSV/SML/0063/2019
VPS 3
MěÚ Bystřice n.P. OSVZ
VPS - č. OSV/SML/0065/2019 (2178 kB)  05.03.2019 
06.03.2022
OSV/SML/0065/2019
VPS 2
MěÚ Bystřice n.P. OSVZ
VPS - chráněná dílna (1796 kB)  27.02.2019 
28.02.2022
bez č.j.
VPS 1
MěÚ Bystřice n.P. OF a O®Ú
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci - LSO, s.r.o. (1488 kB)  19.09.2018 
19.09.2021
bez č.j.
150
MěÚ Bystřice n.P. FIN
TK Bystřice II-VPS grant trenérů.pdf (1604 kB)  19.09.2018 
19.09.2021
bez č.j.
148/III
MěÚ Bystřice n.P. OS©
TK Bystřice I- VPS grant trenérů.pdf (2106 kB)  19.09.2018 
19.09.2021
bez č.j.
148/II
MěÚ Bystřice n.P. OS©
ASK Bystřice II-VPS grant trenérů.pdf (4055 kB)  19.09.2018 
19.09.2021
bez č.j.
148/I
MěÚ Bystřice n.P. OS©
Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci a dotace z rozpočtu územně samosprávného celku na realizaci projektu Podpora infrastruktury Z© Nádraľní Bystřice n.P. (1501 kB)  10.09.2018 
26.09.2021
0335/2018
141
MěÚ Bystřice n.P. FIN
Závěrečný účet Mikroregionu Bystřicko (245 kB)  29.06.2018 
01.07.2019
bez č.j.
98
Mikroregion Bystřicko
Historie záznamů úřední desky    |   www.udeska.info