Název dokumentu Vyvěšení
 Sejmutí 
Č.j.
        Ev.č.        
 Zhotovitel dokumentu 
OZNÁMENÍ O UZAVŘENÍ VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY - Sklad krmiv a steliv -na pozemku parc. č. 354/3, 367/5 v katastrálním území Věchnov (53 kB)  16.11.2018 
03.12.2018
BYS 17271/2018
189
MěÚ Bystřice n.P. OÚP
Záměr č. 27/2018 (653 kB)  15.11.2018 
03.12.2018
27/2018
188
MěÚ Bystřice n.P. OSMI
Záměr č. 26/2018 (546 kB)  15.11.2018 
03.12.2018
26/2018
187
MěÚ Bystřice n.P. OSMI
OOP - Úprava silničního provozu v Bystřici n.P. - ulice Lnářská (287 kB)  12.11.2018 
28.11.2018
BYS 17064/2018
186
MěÚ Bystřice n.P. ODSH
VV - Oznámení o vystavení návrhu změny č.2 územního plánu Bystřice n.P. k veřejnému nahlédnutí (62 kB)  09.11.2018 
27.12.2018
BYS 16962/2018
185
MěÚ Bystřice n.P. OÚP
VV - Oznámení o veřejném projednání návrhu změny č.1 územního plánu Věchnov (74 kB)  09.11.2018 
19.12.2018
BYS 16892/2018
184
MěÚ Bystřice n.P. OÚP
Nabídka bytů k pronájmu (268 kB)  08.11.2018 
27.11.2018
bez č.j.
183
MěÚ Bystřice n.P. OBH
VV - ROZHODNUTÍ - STAVEBNÍ POVOLENÍ - Lesoňovice chodník (127 kB)  06.11.2018 
22.11.2018
BYS 15568/2018
181
MěÚ Bystřice n.P. OÚP
Záměr č. 25/2018 (500 kB)  06.11.2018 
22.11.2018
25/2018
180/II
MěÚ Bystřice n.P. OSMI
Záměr č. 24/2018 (650 kB)  06.11.2018 
22.11.2018
24/2018
180/I
MěÚ Bystřice n.P. OSMI
Záměr č. 23/2018 (540 kB)  02.11.2018 
19.11.2018
23/2018
179
MěÚ Bystřice n.P. OSMI
Dodatečné volby - Střítež (612 kB)  02.11.2018 
24.11.2018
bez č.j.
178
MěÚ Bystřice n.P. OSŠ
Výběrové řízení na obsazení pozice tajemnice/tajemník MěÚ Bystřice n.P. (691 kB)  01.11.2018 
03.12.2018
bez č.j.
174
Starosta Města Bystřice nad Pernštejnem
Usnesení z ustavujícíhlo zasedání ZM Bystřice n.P. dne 31.10.2018 (55 kB)  01.11.2018 
19.11.2018
1/2018
175
Město Bystřice nad Pernštejnem
OOP - Úprava silničního provozu v Bystřici n.P. - ulice Zahradní (286 kB)  01.11.2018 
19.11.2018
BYS 16547/2018
176
MěÚ Bystřice n.P. ODSH
Informace - Strategie rozvoje Kraje Vysočina - posuzování vlivů na životní prostředí (1951 kB)  01.11.2018 
19.11.2018
BYS 15760/2018
177
Město Bystřice nad Pernštejnem
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci - LSO, s.r.o. (1488 kB)  19.09.2018 
19.09.2021
bez č.j.
150
MěÚ Bystřice n.P. FIN
TK Bystřice II-VPS grant trenérů.pdf (1604 kB)  19.09.2018 
19.09.2021
bez č.j.
148/III
MěÚ Bystřice n.P. OSŠ
TK Bystřice I- VPS grant trenérů.pdf (2106 kB)  19.09.2018 
19.09.2021
bez č.j.
148/II
MěÚ Bystřice n.P. OSŠ
ASK Bystřice II-VPS grant trenérů.pdf (4055 kB)  19.09.2018 
19.09.2021
bez č.j.
148/I
MěÚ Bystřice n.P. OSŠ
Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci a dotace z rozpočtu územně samosprávného celku na realizaci projektu Podpora infrastruktury ZŠ Nádražní Bystřice n.P. (1501 kB)  10.09.2018 
26.09.2021
0335/2018
141
MěÚ Bystřice n.P. FIN
Závěrečný účet Mikroregionu Bystřicko (245 kB)  29.06.2018 
01.07.2019
bez č.j.
98
Mikroregion Bystřicko
Historie záznamů úřední desky    |   www.udeska.info