Název dokumentu Vyvěąení
 Sejmutí 
Č.j.
        Ev.č.        
 Zhotovitel dokumentu 
Záměr č. 43/2019 (210 kB)  20.09.2019 
07.10.2019
bez č.j.
172/2
MěÚ Bystřice n.P. SMI
Záměr č. 42/2019 (209 kB)  20.09.2019 
07.10.2019
bez č.j.
172/1
MěÚ Bystřice n.P. SMI
VV - r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y - II/357 Dalečín - Unčín (275 kB)  18.09.2019 
04.10.2019
BYS 18378/2019
171
MěÚ Bystřice n.P. OÚP
INFORMACE O NÁVRHU VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY - Obec Zvole- místní část Braniąov - novostavba chodníku podél silnice II/385 (54 kB)  17.09.2019 
26.09.2019
BYS 18424/2019
170
MěÚ Bystřice n.P. OÚP
Výpis Usnesení ze zasedání ZM Bystřice n.P. dne 11.09.2019 (78 kB)  13.09.2019 
30.09.2019
06/2019
169
Město Bystřice nad Pernątejnem
OOP Místní úprava ÚK WERA WERK.pdf (446 kB)  11.09.2019 
27.09.2019
BYS 18123/2019
168
MěÚ Bystřice n.P. ODSH
OOP uzavírka MK Zahradní,R.Vaąka,Malá branka-BnP-2.pdf (443 kB)  10.09.2019 
26.09.2019
BYS 10891/2019
167
MěÚ Bystřice n.P. ODSH
Rozpočtová opatření SVK ®ďársko č. 1 - 5 (1342 kB)  10.09.2019 
31.03.2020
bez č.j.
166
SVK ®ďársko, ®ďár n.S
OOP uzavírka II-388-závody do vrchu (445 kB)  05.09.2019 
23.09.2019
BYS 17778/2019
165
MěÚ Bystřice n.P. ODSH
VV - OOP - Lesní zákon - kůrovec (1041 kB)  02.09.2019 
31.12.2022
41508/2019-MZE-16212
OOP 29
Ministerstvo zemědělství, Praha 1
Usnesení č. j. 220 EX 12222/16-209 (1659 kB)  26.08.2019 
05.11.2019
Č. j. 220 EX 12222/16-209
159
Exekutorský úřad Praha 9, Pod Pekárnami 245/10
VV - oznámení veřejného projednání návrhu Aktualizace č.4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina a Vyhodnocení vlivů na udrľitelný rozvoj území. (844 kB)  12.08.2019 
23.09.2019
KUJI 61832/2019 OUP 119/2016-288
151
KÚ Kraje Vysočina, Jihlava
VV - oznámení o vystavení návrhu změny č.1 ÚP Býąovec k veřejnému nahlédnutí (1107 kB)  07.08.2019 
23.09.2019
BYS 15444/2019
147
MěÚ Bystřice n.P. OÚP
Oznámení o vyvěąení Závěrečného účtu města Bystřice n.P. za rok 2018 (223 kB)  03.07.2019 
30.06.2020
bez č. j.
129
MěÚ Bystřice n.P. OFa O®Ú
Rozpočtová opatření č. 1 - č. 4 (939 kB)  01.07.2019 
31.03.2020
bez č. j.
128
SVK ®ďársko, ®ďár n.S
Závěrečný účet Mikroregionu Bystřicko za rok 2018 (241 kB)  24.06.2019 
30.06.2020
bez č. j.
124
Mikroregion Bystřicko, Bystřice n.P.
Rozpočtové opatření č. 3/2019 (945 kB)  24.05.2019 
31.03.2020
bez č. j.
108
SVK ®ďársko, ®ďár n.S
Valná hromada SVK ®ďársko 25.4.2019-schválený závěr. účet a hospodaření r. 2018, usnesení (1655 kB)  10.05.2019 
31.03.2020
bez č. j.
90
SVK ®ďársko, ®ďár n.S
Rozpočtová opatření č. 1 a č. 2 (438 kB)  02.05.2019 
31.03.2020
bez č. j.
86
SVK ®ďársko, ®ďár n.S.
Rozpočtové opatření č. 1 (156 kB)  11.04.2019 
21.03.2020
bez č. j.
73
SVK ®ďársko, ®ďár n.S.
VPS - BK Zubři - grant prav. aktivit (4533 kB)  09.04.2019 
10.04.2022
OSP/SML0143/2019
VPS 28
MěÚ Bystřice n.P. OS©
VPS - ASK Bystřice - grant prav. aktivit (4637 kB)  09.04.2019 
10.04.2022
OSP/SML0141/2019
VPS 27
MěÚ Bystřice n.P. OS©
VPS - BK Zubři - grant trenérů (3977 kB)  09.04.2019 
10.04.2022
OSP/SML0140/2019
VPS 26
MěÚ Bystřice n.P. OS©
VPS - ASK Bystřice - grant trenérů (3970 kB)  09.04.2019 
10.04.2022
OSP/SML0138/2019
VPS 25
MěÚ Bystřice n.P. OS©
VV - OOP - Opatření ke zmírnění kůrovcové kalamity (3020 kB)  04.04.2019 
31.12.2022
18918/2019-MZE-16212
OOP 24
Ministerstvo zemědělství, Praha 1
Rozpočet a hospodaření Mikroregionu Bystřicko v roce 2019 (304 kB)  01.04.2019 
01.04.2020
bez č. j.
58
Mikroregion Bystřicko, Bystřice n.P.
SK Bystřice n.P. - grant prav. aktivit (4663 kB)  01.04.2019 
02.04.2022
OSP/SML0146/2019
VPS 23
MěÚ Bystřice n.P. OS©
TK Bystřice n.P. - grant prav. aktivit (4601 kB)  01.04.2019 
02.04.2022
OSP/SML0145/2019
VPS 22
MěÚ Bystřice n.P. OS©
SK Bystřice n.P. - grant trenérů (4114 kB)  01.04.2019 
02.04.2022
OSP/SML0139/2019
VPS 21
MěÚ Bystřice n.P. OS©
VPS - Zbystři, z.s. - Wůdątok (1952 kB)  15.03.2019 
16.03.2022
OSP/SML0091/2019
VPS 20
MěÚ Bystřice n.P. OS©
VPS - Veterán Tatra klub (1960 kB)  06.03.2019 
07.03.2022
OSP/SML/0033/2019
VPS 19
MěÚ Bystřice n.P. OS©
VPS - Správa a údrľba hřiątě (1976 kB)  06.03.2019 
07.03.2022
OSP/SML/0030/2019
VPS 18
MěÚ Bystřice n.P. OS©
VPS - O pohár starosty města (1957 kB)  06.03.2019 
07.03.2022
OSP/SML/0040/2019
VPS 17
MěÚ Bystřice n.P. OS©
VPS - Motokros Písečská Zmole (1961 kB)  06.03.2019 
07.03.2022
OSP/SML/0044/2019
VPS 16
MěÚ Bystřice n.P. OS©
VPS - Den dětí (4431 kB)  06.03.2019 
07.03.2022
OSP/SML/0048/2019
VPS 15
MěÚ Bystřice n.P. OS©
VPS - Musica Theatra (1945 kB)  06.03.2019 
07.03.2022
OSP/SML/0032/2019
VPS 14
MěÚ Bystřice n.P. OS©
VPS - Cyklistický závod Vysočina (1950 kB)  06.03.2019 
07.03.2022
OSP/SML/0031/2019
VPS 13
MěÚ Bystřice n.P. OS©
Rozpočtová opatření schválená v roce 2019 (200 kB)  06.03.2019 
07.03.2020
bez č.j.
40
MěÚ Bystřice n.P. OF a O®Ú
VPS - č. OSV/SML/0057/2019 (2306 kB)  05.03.2019 
06.03.2022
OSV/SML/0057/2019
VPS 12
MěÚ Bystřice n.P. OSVZ
VPS - č. OSV/SML/0058/2019 (2310 kB)  05.03.2019 
06.03.2022
OSV/SML/0058/2019
VPS 11
MěÚ Bystřice n.P. OSVZ
VPS - č. OSV/SML/0056/2019 (2155 kB)  05.03.2019 
06.03.2022
OSV/SML/0056/2019
VPS 10
MěÚ Bystřice n.P. OSVZ
VPS - č. OSV/SML/0060/2019 (4458 kB)  05.03.2019 
06.03.2022
OSV/SML/0060/2019
VPS 9
MěÚ Bystřice n.P. OSVZ
VPS - č. OSV/SML/0061/2019 (2313 kB)  05.03.2019 
06.03.2022
OSV/SML/0061/2019
VPS 8
MěÚ Bystřice n.P. OSVZ
VPS - č. OSV/SML/0055/2019 (1987 kB)  05.03.2019 
06.03.2022
OSV/SML/0055/2019
VPS 7
MěÚ Bystřice n.P. OSVZ
VPS - č. OSV/SML/0054/2019 (2310 kB)  05.03.2019 
06.03.2022
OSV/SML/0054/2019
VPS 6
MěÚ Bystřice n.P. OSVZ
VPS - č. OSV/SML/0059/2019 (2171 kB)  05.03.2019 
06.03.2022
OSV/SML/0059/2019
VPS 5
MěÚ Bystřice n.P. OSVZ
VPS - č. OSV/SML/0062/2019 (4430 kB)  05.03.2019 
06.03.2022
OSV/SML/0062/2019
VPS 4
MěÚ Bystřice n.P. OSVZ
VPS - č. OSV/SML/0063/2019 (3878 kB)  05.03.2019 
06.03.2022
OSV/SML/0063/2019
VPS 3
MěÚ Bystřice n.P. OSVZ
VPS - č. OSV/SML/0065/2019 (2178 kB)  05.03.2019 
06.03.2022
OSV/SML/0065/2019
VPS 2
MěÚ Bystřice n.P. OSVZ
VPS - chráněná dílna (1796 kB)  27.02.2019 
28.02.2022
bez č.j.
VPS 1
MěÚ Bystřice n.P. OF a O®Ú
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci - LSO, s.r.o. (1488 kB)  19.09.2018 
19.09.2021
bez č.j.
150
MěÚ Bystřice n.P. FIN
TK Bystřice II-VPS grant trenérů.pdf (1604 kB)  19.09.2018 
19.09.2021
bez č.j.
148/III
MěÚ Bystřice n.P. OS©
TK Bystřice I- VPS grant trenérů.pdf (2106 kB)  19.09.2018 
19.09.2021
bez č.j.
148/II
MěÚ Bystřice n.P. OS©
ASK Bystřice II-VPS grant trenérů.pdf (4055 kB)  19.09.2018 
19.09.2021
bez č.j.
148/I
MěÚ Bystřice n.P. OS©
Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci a dotace z rozpočtu územně samosprávného celku na realizaci projektu Podpora infrastruktury Z© Nádraľní Bystřice n.P. (1501 kB)  10.09.2018 
26.09.2021
0335/2018
141
MěÚ Bystřice n.P. FIN
Historie záznamů úřední desky    |   www.udeska.info