Název dokumentu Vyvěąení
 Sejmutí 
Č.j.
        Ev.č.        
 Zhotovitel dokumentu 
Oznámení o přeruąení dodávky elektrické energie (241 kB)  22.03.2019 
12.04.2019
bez č. j.
53
E.ON Nové Město na Moravě
Monitorovací kalendář - návrh (437 kB)  20.03.2019 
05.04.2019
bez č.j.
52
KHS, KÚ Kraje Vysočina
OOP - přechodná úprava provozu na silnici v obci Korouľné - k.ú. ©vařec (288 kB)  18.03.2019 
03.04.2019
BYS 4365/2019
51
MěÚ Bystřice n.P. ODSH
Usnesení č. 04/2019 z jednání ZM Bystřice n.P. dne 13.3.2019 (61 kB)  15.03.2019 
01.04.2019
04/2019
50
Město Bystřice nad Pernątejnem
VV - Opatření obecné povahy (909 kB)  15.03.2019 
01.04.2019
SR/0150/US/2018-2
49
AOPK ČR, Praha 11
VPS - Zbystři, z.s. - Wůdątok (1952 kB)  15.03.2019 
16.03.2022
OSP/SML0091/2019
VPS 20
MěÚ Bystřice n.P. OS©
VV - OOP-uzavírka UK, K Domanínku, BnP (289 kB)  15.03.2019 
01.04.2019
BYS 4117/2019
48
MěÚ Bystřice n.P. ODSH
VV - ROZHODNUTÍ - STAVEBNÍ POVOLENÍ - na stavbu: II/388 Vír, most ev. č. 388-023 (122 kB)  12.03.2019 
28.03.2019
BYS 2803/2019
47
MěÚ Bystřice n.P. OÚP
Záměry č. 6/2019 a č. 7/2019 (524 kB)  12.03.2019 
28.03.2019
6/2019, 7/2019
46
MěÚ Bystřice n.P. OSMI
Nabídka bytů k pronájmu (348 kB)  11.03.2019 
26.03.2019
bez č.j.
45
MěÚ Bystřice n.P. OBH
3vyúčtování grantu spolkové a zájmové činnosti (17 kB)  06.03.2019 
07.06.2019
bez č. j.
43/III
MěÚ Bystřice n.P. OF a O®Ú
2ľádost o grant - spolky (45 kB)  06.03.2019 
07.06.2019
bez č. j.
43/II
MěÚ Bystřice n.P. OF a O®Ú
1grant - program (36 kB)  06.03.2019 
07.06.2019
bez č. j.
43/I
MěÚ Bystřice n.P. OF a O®Ú
VPS - Veterán Tatra klub (1960 kB)  06.03.2019 
07.03.2022
OSP/SML/0033/2019
VPS 19
MěÚ Bystřice n.P. OS©
VPS - Správa a údrľba hřiątě (1976 kB)  06.03.2019 
07.03.2022
OSP/SML/0030/2019
VPS 18
MěÚ Bystřice n.P. OS©
VPS - O pohár starosty města (1957 kB)  06.03.2019 
07.03.2022
OSP/SML/0040/2019
VPS 17
MěÚ Bystřice n.P. OS©
VPS - Motokros Písečská Zmole (1961 kB)  06.03.2019 
07.03.2022
OSP/SML/0044/2019
VPS 16
MěÚ Bystřice n.P. OS©
VPS - Den dětí (4431 kB)  06.03.2019 
07.03.2022
OSP/SML/0048/2019
VPS 15
MěÚ Bystřice n.P. OS©
VPS - Musica Theatra (1945 kB)  06.03.2019 
07.03.2022
OSP/SML/0032/2019
VPS 14
MěÚ Bystřice n.P. OS©
VPS - Cyklistický závod Vysočina (1950 kB)  06.03.2019 
07.03.2022
OSP/SML/0031/2019
VPS 13
MěÚ Bystřice n.P. OS©
Nabídka pozemků SPÚ k náhradním restitucím (1213 kB)  06.03.2019 
08.04.2019
bez č. j.
42
KPÚ pro Kraj Vysočina, Jihlava
VV - Zveřejnění seznamu - č. 2016/000359/HPS (273 kB)  06.03.2019 
08.04.2019
®P/4551/19/HPS
41
Magistrát města Brna, Kounicova 67
Rozpočtová opatření schválená v roce 2019 (200 kB)  06.03.2019 
07.03.2020
bez č.j.
40
MěÚ Bystřice n.P. OF a O®Ú
VPS - č. OSV/SML/0057/2019 (2306 kB)  05.03.2019 
06.03.2022
OSV/SML/0057/2019
VPS 12
MěÚ Bystřice n.P. OSVZ
VPS - č. OSV/SML/0058/2019 (2310 kB)  05.03.2019 
06.03.2022
OSV/SML/0058/2019
VPS 11
MěÚ Bystřice n.P. OSVZ
VPS - č. OSV/SML/0056/2019 (2155 kB)  05.03.2019 
06.03.2022
OSV/SML/0056/2019
VPS 10
MěÚ Bystřice n.P. OSVZ
VPS - č. OSV/SML/0060/2019 (4458 kB)  05.03.2019 
06.03.2022
OSV/SML/0060/2019
VPS 9
MěÚ Bystřice n.P. OSVZ
VPS - č. OSV/SML/0061/2019 (2313 kB)  05.03.2019 
06.03.2022
OSV/SML/0061/2019
VPS 8
MěÚ Bystřice n.P. OSVZ
VPS - č. OSV/SML/0055/2019 (1987 kB)  05.03.2019 
06.03.2022
OSV/SML/0055/2019
VPS 7
MěÚ Bystřice n.P. OSVZ
VPS - č. OSV/SML/0054/2019 (2310 kB)  05.03.2019 
06.03.2022
OSV/SML/0054/2019
VPS 6
MěÚ Bystřice n.P. OSVZ
VPS - č. OSV/SML/0059/2019 (2171 kB)  05.03.2019 
06.03.2022
OSV/SML/0059/2019
VPS 5
MěÚ Bystřice n.P. OSVZ
VPS - č. OSV/SML/0062/2019 (4430 kB)  05.03.2019 
06.03.2022
OSV/SML/0062/2019
VPS 4
MěÚ Bystřice n.P. OSVZ
VPS - č. OSV/SML/0063/2019 (3878 kB)  05.03.2019 
06.03.2022
OSV/SML/0063/2019
VPS 3
MěÚ Bystřice n.P. OSVZ
VPS - č. OSV/SML/0065/2019 (2178 kB)  05.03.2019 
06.03.2022
OSV/SML/0065/2019
VPS 2
MěÚ Bystřice n.P. OSVZ
Pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky k výkonu činnosti - Kozlov (376 kB)  28.02.2019 
01.04.2019
SPU 078208/2019
37
KPÚ pro Kraj Vysočina, Jihlava
VPS - chráněná dílna (1796 kB)  27.02.2019 
28.02.2022
bez č.j.
VPS 1
MěÚ Bystřice n.P. OF a O®Ú
Oznámení o zahájení aktualizace bonitových půdně ekologických jednotek - Kozlov u Lesoňovic (433 kB)  27.02.2019 
01.04.2019
SPU 077153/2019520100/Morkus
35
KPÚ pro Kraj Vysočina, Jihlava
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci - LSO, s.r.o. (1488 kB)  19.09.2018 
19.09.2021
bez č.j.
150
MěÚ Bystřice n.P. FIN
TK Bystřice II-VPS grant trenérů.pdf (1604 kB)  19.09.2018 
19.09.2021
bez č.j.
148/III
MěÚ Bystřice n.P. OS©
TK Bystřice I- VPS grant trenérů.pdf (2106 kB)  19.09.2018 
19.09.2021
bez č.j.
148/II
MěÚ Bystřice n.P. OS©
ASK Bystřice II-VPS grant trenérů.pdf (4055 kB)  19.09.2018 
19.09.2021
bez č.j.
148/I
MěÚ Bystřice n.P. OS©
Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci a dotace z rozpočtu územně samosprávného celku na realizaci projektu Podpora infrastruktury Z© Nádraľní Bystřice n.P. (1501 kB)  10.09.2018 
26.09.2021
0335/2018
141
MěÚ Bystřice n.P. FIN
Závěrečný účet Mikroregionu Bystřicko (245 kB)  29.06.2018 
01.07.2019
bez č.j.
98
Mikroregion Bystřicko
Historie záznamů úřední desky    |   www.udeska.info