Název dokumentu Vyvěąení
 Sejmutí 
Č.j.
        Ev.č.        
 Zhotovitel dokumentu 
VV-OZNÁMENÍ OPAKOVANÉHO VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ NÁVRHU AKTUALIZACE Č. 4 ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE KRAJE VYSOČINA A VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDR®ITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ. (680 kB)  02.04.2020 
20.04.2020
KUJI 32446/2020
65
Krajský úřad Kraje Vysočina, Jihlava
VV - zahájení spol. řízení - úpravy ulice R. Vaąka, Bystřice n.P. (1351 kB)  02.04.2020 
20.04.2020
BYS 6732/2020
64
MěÚ Bystřice n.P. OÚP
Rozpočet a hospodaření Mikroregionu Bystřicko v roce 2020 (228 kB)  31.03.2020 
31.03.2021
bez č.j
63
Mikroregion Bystřicko
VV - rozhodnutí ,,rekonstrukce ulice Stříbrná" (128 kB)  30.03.2020 
15.04.2020
BYS 6558/2020
62
MěÚ Bystřice n.P. OÚP
Záměr č.7/2020  27.03.2020 
13.04.2020
OSMI/Z 7/2020
61
Město Bystřice n.P. SMI
Usnesení ze ZM č.09/2020 ze dne 18.03.2020 (2338 kB)  25.03.2020 
10.04.2020
bez č.j
60
MěÚ Bystřice n.P.
VV - rozhodnutí stav povol. "II/357 Dalečín - Unčín" (232 kB)  25.03.2020 
10.04.2020
BYS 3538/2020
59
MěÚ Bystřice n.P. OÚP
VV - oznámení o vydání Změny č.2 územního plánu Bystřice n.P. (571 kB)  25.03.2020 
10.04.2020
OÚP/6454/2020/St
58
MěÚ Bystřice n.P. OÚP
VV- stanovení přechodné úpravy na místních komunikacích - Blaľkov (441 kB)  23.03.2020 
08.04.2020
6306/2020
55
Město Bystřice n.P. - ODSH
Výběrové řízení - úředník odboru fin. a obecního ľivnostenského úřadu MěÚ (241 kB)  23.03.2020 
01.05.2020
bez č.j
54
Město Bystřice n.P. tajemník
Rozpočtové provizorium na rok 2020 (149 kB)  19.03.2020 
30.04.2020
bez č.j
53
SVK ®ďársko, ®ďár n.S.
VV - Zpráva o uplatňování Územního plánu ®dánice (514 kB)  05.03.2020 
06.04.2020
BYS/OÚP/3537/2020/St
46
MěÚ Bystřice n.P. OÚP
Návrh změn mapy BPEJ pro k.ú. Kozlov u Lesoňovic (791 kB)  02.03.2020 
03.04.2020
SPU 073764/2020/520 100/Morkus
43
Státní pozemkový úřad Jihlava
Výběrové řízení - úředník na úseku ochrana ZPF a vodního hospodářství (234 kB)  20.02.2020 
01.05.2020
bez č.j
35
Město Bystřice n.P. tajemník
VPS - MUSICA THEATRA, z.s. (1795 kB)  19.02.2020 
20.02.2023
OSP/SM L0038/2020
VPS 4/2020
MěÚ Bystřice n.P. OS©
VPS - Milan Plocek - cyklistické závody (1779 kB)  31.01.2020 
01.02.2023
OSP/SML0014/2020
VPS 3/2020
Město Bystřice n.P. OS©
VPS - HT Group Racing Team s.r.o. (1704 kB)  31.01.2020 
01.02.2023
OSP/SML0017/2020
VPS 2/2020
Město Bystřice n.P. OS©
VPS - SK Bystřice n.P. (1946 kB)  31.01.2020 
01.02.2023
OSP/SML0009/2020
VPS 1/2020
Město Bystřice n.P. OS©
Oznámení o vyvěąení schváleného Rozpočtu města Bystřice n.P. na rok 2020 (409 kB)  17.01.2020 
31.12.2020
bez č.j.
11
Město Bystřice n.P. FIN
Oznámení o vyvěąení schváleného Střednědobého výhledu rozpočtu města Bystřice n.P. na roky 2021-2023 (455 kB)  17.01.2020 
31.12.2020
bez č.j.
10
Město Bystřice n.P. FIN
Střednědobý výhled rozpočtu na období 2021 -2022 (196 kB)  23.12.2019 
31.12.2020
bez č.j.
200/II
Mikroregion Bystřicko
Rozpočtové provizorium 2020 (180 kB)  23.12.2019 
31.12.2020
bez č.j.
220/I
Mikroregion Bystřicko
VV - OOP - změna a doplnění OOP ze dne 3.4.2019 (803 kB)  11.12.2019 
31.12.2022
63920/2019-MZE-16212
212
Ministerstvo zemědělství, Praha 1
Rozpočtové opatření č.8 (331 kB)  22.11.2019 
31.03.20120
bez č.j.
202
SVK ®ďársko, ®ďár n.S.
VPS pro SK Bystřice n.P.-Grant trenérů mládeľe II.pdf (1729 kB)  27.09.2019 
30.09.2022
OSP/SML312/2019
VPS 36
MěÚ Bystřice n.P. OS©
VPS pro BK Zubři Bystřice n. P.-grant trenérů mládeľe II.pdf (1761 kB)  27.09.2019 
30.09.2022
OSP/SML00315/2019
VPS 35
MěÚ Bystřice n.P. OS©
VPS pro Dance Style-grant trenérů mládeľe II.pdf (1745 kB)  27.09.2019 
30.09.2022
OSPSML00316/2019
VPS 34
MěÚ Bystřice n.P. OS©
VPS pro TK Bystřice n. P-grant trenérů mládeľe II.pdf (1732 kB)  27.09.2019 
30.09.2022
OSP/SML0317/2019
VPS 33
MěÚ Bystřice n.P. OS©
VPS pro ASK Bystřice n. P.-grant trenérů mládeľe II.pdf (4154 kB)  27.09.2019 
30.09.2022
OSP/SML0313/2019
VPS 32
MěÚ Bystřice n.P. OS©
Dodatek č. 1-Kinematograf.pdf (576 kB)  27.09.2019 
30.09.2022
OSP/SMLo196/2019
VPS 31
MěÚ Bystřice n.P. OS©
VPS - č. OSV/SML/0296/2019 (2003 kB)  23.09.2019 
24.09.2022
VPS - č. OSV/SML/0296/2019
VPS 30
MěÚ Bystřice n.P. OSVZ
VV - OOP - Lesní zákon - kůrovec (1041 kB)  02.09.2019 
31.12.2022
41508/2019-MZE-16212
OOP 29
Ministerstvo zemědělství, Praha 1
Oznámení o vyvěąení Závěrečného účtu města Bystřice n.P. za rok 2018 (223 kB)  03.07.2019 
30.06.2020
bez č. j.
129
MěÚ Bystřice n.P. OFa O®Ú
Závěrečný účet Mikroregionu Bystřicko za rok 2018 (241 kB)  24.06.2019 
30.06.2020
bez č. j.
124
Mikroregion Bystřicko, Bystřice n.P.
VPS - BK Zubři - grant prav. aktivit (4533 kB)  09.04.2019 
10.04.2022
OSP/SML0143/2019
VPS 28
MěÚ Bystřice n.P. OS©
VPS - ASK Bystřice - grant prav. aktivit (4637 kB)  09.04.2019 
10.04.2022
OSP/SML0141/2019
VPS 27
MěÚ Bystřice n.P. OS©
VPS - BK Zubři - grant trenérů (3977 kB)  09.04.2019 
10.04.2022
OSP/SML0140/2019
VPS 26
MěÚ Bystřice n.P. OS©
VPS - ASK Bystřice - grant trenérů (3970 kB)  09.04.2019 
10.04.2022
OSP/SML0138/2019
VPS 25
MěÚ Bystřice n.P. OS©
VV - OOP - Opatření ke zmírnění kůrovcové kalamity (3020 kB)  04.04.2019 
31.12.2022
18918/2019-MZE-16212
OOP 24
Ministerstvo zemědělství, Praha 1
SK Bystřice n.P. - grant prav. aktivit (4663 kB)  01.04.2019 
02.04.2022
OSP/SML0146/2019
VPS 23
MěÚ Bystřice n.P. OS©
TK Bystřice n.P. - grant prav. aktivit (4601 kB)  01.04.2019 
02.04.2022
OSP/SML0145/2019
VPS 22
MěÚ Bystřice n.P. OS©
SK Bystřice n.P. - grant trenérů (4114 kB)  01.04.2019 
02.04.2022
OSP/SML0139/2019
VPS 21
MěÚ Bystřice n.P. OS©
VPS - Zbystři, z.s. - Wůdątok (1952 kB)  15.03.2019 
16.03.2022
OSP/SML0091/2019
VPS 20
MěÚ Bystřice n.P. OS©
VPS - Veterán Tatra klub (1960 kB)  06.03.2019 
07.03.2022
OSP/SML/0033/2019
VPS 19
MěÚ Bystřice n.P. OS©
VPS - Správa a údrľba hřiątě (1976 kB)  06.03.2019 
07.03.2022
OSP/SML/0030/2019
VPS 18
MěÚ Bystřice n.P. OS©
VPS - O pohár starosty města (1957 kB)  06.03.2019 
07.03.2022
OSP/SML/0040/2019
VPS 17
MěÚ Bystřice n.P. OS©
VPS - Motokros Písečská Zmole (1961 kB)  06.03.2019 
07.03.2022
OSP/SML/0044/2019
VPS 16
MěÚ Bystřice n.P. OS©
VPS - Den dětí (4431 kB)  06.03.2019 
07.03.2022
OSP/SML/0048/2019
VPS 15
MěÚ Bystřice n.P. OS©
VPS - Musica Theatra (1945 kB)  06.03.2019 
07.03.2022
OSP/SML/0032/2019
VPS 14
MěÚ Bystřice n.P. OS©
VPS - Cyklistický závod Vysočina (1950 kB)  06.03.2019 
07.03.2022
OSP/SML/0031/2019
VPS 13
MěÚ Bystřice n.P. OS©
VPS - č. OSV/SML/0057/2019 (2306 kB)  05.03.2019 
06.03.2022
OSV/SML/0057/2019
VPS 12
MěÚ Bystřice n.P. OSVZ
VPS - č. OSV/SML/0058/2019 (2310 kB)  05.03.2019 
06.03.2022
OSV/SML/0058/2019
VPS 11
MěÚ Bystřice n.P. OSVZ
VPS - č. OSV/SML/0056/2019 (2155 kB)  05.03.2019 
06.03.2022
OSV/SML/0056/2019
VPS 10
MěÚ Bystřice n.P. OSVZ
VPS - č. OSV/SML/0060/2019 (4458 kB)  05.03.2019 
06.03.2022
OSV/SML/0060/2019
VPS 9
MěÚ Bystřice n.P. OSVZ
VPS - č. OSV/SML/0061/2019 (2313 kB)  05.03.2019 
06.03.2022
OSV/SML/0061/2019
VPS 8
MěÚ Bystřice n.P. OSVZ
VPS - č. OSV/SML/0055/2019 (1987 kB)  05.03.2019 
06.03.2022
OSV/SML/0055/2019
VPS 7
MěÚ Bystřice n.P. OSVZ
VPS - č. OSV/SML/0054/2019 (2310 kB)  05.03.2019 
06.03.2022
OSV/SML/0054/2019
VPS 6
MěÚ Bystřice n.P. OSVZ
VPS - č. OSV/SML/0059/2019 (2171 kB)  05.03.2019 
06.03.2022
OSV/SML/0059/2019
VPS 5
MěÚ Bystřice n.P. OSVZ
VPS - č. OSV/SML/0062/2019 (4430 kB)  05.03.2019 
06.03.2022
OSV/SML/0062/2019
VPS 4
MěÚ Bystřice n.P. OSVZ
VPS - č. OSV/SML/0063/2019 (3878 kB)  05.03.2019 
06.03.2022
OSV/SML/0063/2019
VPS 3
MěÚ Bystřice n.P. OSVZ
VPS - č. OSV/SML/0065/2019 (2178 kB)  05.03.2019 
06.03.2022
OSV/SML/0065/2019
VPS 2
MěÚ Bystřice n.P. OSVZ
VPS - chráněná dílna (1796 kB)  27.02.2019 
28.02.2022
bez č.j.
VPS 1
MěÚ Bystřice n.P. OF a O®Ú
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci - LSO, s.r.o. (1488 kB)  19.09.2018 
19.09.2021
bez č.j.
150
MěÚ Bystřice n.P. FIN
TK Bystřice II-VPS grant trenérů.pdf (1604 kB)  19.09.2018 
19.09.2021
bez č.j.
148/III
MěÚ Bystřice n.P. OS©
TK Bystřice I- VPS grant trenérů.pdf (2106 kB)  19.09.2018 
19.09.2021
bez č.j.
148/II
MěÚ Bystřice n.P. OS©
ASK Bystřice II-VPS grant trenérů.pdf (4055 kB)  19.09.2018 
19.09.2021
bez č.j.
148/I
MěÚ Bystřice n.P. OS©
Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci a dotace z rozpočtu územně samosprávného celku na realizaci projektu Podpora infrastruktury Z© Nádraľní Bystřice n.P. (1501 kB)  10.09.2018 
26.09.2021
0335/2018
141
MěÚ Bystřice n.P. FIN
Historie záznamů úřední desky    |   www.udeska.info