>> Obec Kvítkov    
 
    Úřední deska  |   Administrace  |  Historie  |  

  Název dokumentu Vyvěšení
 Sejmutí 
Č.j.
        Ev.č.        
 Zhotovitel dokumentu 
Sbérka zákonů 176/ 2020 krizová nařízení vlády ČR  27.10.2020 
03.11.2020

Vláda České republiky
Rozhodnutí uzavírka silnice III/2624  26.10.2020 
19.12.2020
MUCL 106929/2020
Městský úřad Česká Lípa
Rozhodnutí uzavírka silnice III/2624 příloha  26.10.2020 
26.10.2020
MUCL 106929/2020
Městský úřad Česká Lípa
Rozhodnutí uzavírka silnice III/2624  26.10.2020 
19.12.2020
MUCL 106929/2020
Městský úřad Česká Lípa
Sbírky zákonů č. 171 obsahující krizová usnesení vlády přijatá v rámci nouzového stavu v souvislosti s epidemií koronaviru SARS CoV-2  21.10.2020 
03.11.2020

Vláda ČR
Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na poz.komunikaci silnice III82624  16.10.2020 
03.11.2020
MUCL 105105/2020
KVT 234/2020
Městský úřad Česká Lípa
Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na poz.komunikaci silnice III82624  16.10.2020 
03.11.2020
MUCL 105105/2020
KVT 234/2020
Městský úřad Česká Lípa
Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na poz.komunikaci silnice III82624  16.10.2020 
03.11.2020
MUCL 105105/2020
KVT 234/2020
Městský úřad Česká Lípa
Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na poz.komunikaci silnice III82624  16.10.2020 
03.11.2020
MUCL 105105/2020
KVT 234/2020
Městský úřad Česká Lípa
Sbírka zákonů 166 2020 krizová nařízení vlády ČR  13.10.2020 
04.11.2020

MVCR
Veřejná vyhláška - dočasné vyloučení vstupu do lesa  07.10.2020 
06.01.2021
MUCL 101472/2020
KVT 223/2020
Městský úřad Česká Lípa
Sbírka zákonů 158-20 vyhlášení nouzového stavu  05.10.2020 
15.11.2020

MVCR
Veřejná vyhláška opatření obecné povahy sil. 2626  05.10.2020 
21.10.2020
MUCL 19644/2020
KVT 221/2020
Městský úřad Česká Lípa
Pozvánka na veřejné zasedání  22.09.2020 
01.10.2020

Obecní úřad Kvítkov
Rozpočtové opatření 3/2020  16.09.2020 
31.12.2020

Obecní úřad Kvítkov
Oznámení o místě a datu konání voleb do Senátu  16.09.2020 
10.10.2020

Obecní úřad KVítkov
Oznámení o místě a datu konání voleb do Senátu  16.09.2020 
21.09.2020

Obecní úřad KVítkov
Oznámení o místě a datu konání voleb do zastupitelstva kraje  16.09.2020 
04.10.2020

Obecní úřad KVítkov
Oznámení o místě a datu konání voleb do zastupitelstva kraje  16.09.2020 
21.09.2020

Obecní úřad KVítkov
Vyrozumění o konání školení volebních komisí Volby do ZK a Senátu 2020  09.09.2020 
03.10.2020

Obecní úřad Kvítkov
Zasedání okrskové volební komise  07.09.2020 
03.10.2020

Obecní úřad Kvítkov
Veřejná vyhláška změna 2ÚP Kvítkov  04.09.2020 
26.10.2020

Městský úřad Česká Lípa
Změna 2 ÚP text  04.09.2020 
26.10.2020

Městský úřad Česká Lípa
Změna 2 ÚP text odůvodnění  04.09.2020 
26.10.2020

Městský úřad Česká Lípa
Změna 2 ÚP text srovnávací  04.09.2020 
26.10.2020

Městský úřad Česká Lípa
Změna 2 ÚP základní členění území  04.09.2020 
26.10.2020

Městský úřad Česká Lípa
Změna 2 ÚP koncepce veřejné infrastruktury  04.09.2020 
26.10.2020

Městský úřad Česká Lípa
Změna 2 ÚP hlavní výkres  04.09.2020 
26.10.2020

Městský úřad Česká Lípa
Změna 2 ÚP veřejně prospěšné stavby  04.09.2020 
26.10.2020

Městský úřad Česká Lípa
Změna 2 ÚP hlavní výkres  04.09.2020 
04.09.2020

Městský úřad Česká Lípa
Změna 2 ÚP hlavní výkres  04.09.2020 
04.09.2020

Městský úřad Česká Lípa
Změna 2 ÚP veřejně prospěšné stavby  04.09.2020 
01.01.1970

Městský úřad Česká Lípa
Změna 2 ÚP koordinační výkres  04.09.2020 
26.10.2020

Městský úřad Česká Lípa
Změna 2 ÚP Širší vztahy  04.09.2020 
26.10.2020

Městský úřad Česká Lípa
Změna 2 ÚP ZPF  04.09.2020 
26.10.2020

Městský úřad Česká Lípa
Text 2.změna ÚP  04.09.2020 
04.09.2020

Městský úřad Česká Lípa
Veřejná vyhláška  04.09.2020 
04.09.2020

Městský úřad Česká Lípa
Řád veřejného pohřebiště Kvítkov  28.08.2020 
15.09.2020

Obecní úřad Kvítkov
Infomace o počtu a sídle volebního okrsku- volby do ZK  17.08.2020 
03.10.2020

Obecní úřad Kvítkov
Infomace o počtu a sídle volebního okrsku- volby do Senátu  17.08.2020 
10.10.2020

Obecní úřad Kvítkov
Záměr prodeje pozemku  04.08.2020 
20.08.2020

Obecní úřad Kvítkov
Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví  27.07.2020 
30.09.2020

Ministerstvo zdravotnictví
Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví  27.07.2020 
27.07.2020

Ministerstvo zdravotnictví
Nařízení Krajské hygienické stanice Libereckého kraje č- 1/2020  23.07.2020 
30.09.2020
S-KHSLB 15311/2020
Krajská hygienická stanice Liberec
Pozvánka na veřejné zasedání  20.07.2020 
28.07.2020

Obecní úřad Kvítkov
Oznámení o zveřejnění dokumentů finančního hospodaření DSO Peklo  10.07.2020 
30.06.2021

DSO PEKLO
Veřejná vyhláška-mávrh opatření obecné povahy, výzva k uplatnění připomínek nebo námitek silnice III/2626  22.06.2020 
23.07.2020
MUCL 9329/2020/OD/AB
KVT 136/2020
Městský úřad Česká Lípa
Veřejná vyhláška oznámení o zveřejnění návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje  19.06.2020 
23.07.2020
KULK 4072/2020
KVT 134/2020
Krajský úřad Libereckého kraje
Veřejná vyhláška - dočasné vyloučení vstupu do lesa  19.06.2020 
30.09.2020
MUCL61040/2020
KVT 135/2020
Městský úřad Česká Lípa
Veřejná vyhláška - společné stanovisko rekonstrukce III/2624  09.06.2020 
25.06.2020
MUCL 518313/2020
KVT 126/2020
Městský úřad Česká Lípa
Závěrečný účet obce za rok 2019  08.06.2020 
30.06.2021

Obecní úřad Kvítkov
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSOPeklo na rok 2019  27.05.2020 
30.06.2020

DSO PEKLO
Návrh závěrečného úřadu DSO Peklo  27.05.2020 
30.06.2020

DSO PEKLO
Pozvánka na veřejné zasedání  20.05.2020 
28.05.2020

Obecní úřad Kvítkov
Rozpočtové opatření č. 2/2020  11.05.2020 
31.12.2020

Obecní úřad Kvítkov
Nařízení Vlády o přijetí krizového opatření částka 85  07.05.2020 
21.05.2020

Vláda České republiky
Nařízení Vlády o přijetí krizového opatření částka 84  07.05.2020 
21.05.2020

Vláda České republiky
Nařízení Vlády o přijetí krizového opatření částka 83  07.05.2020 
21.05.2020

Vláda České republiky
Nařízení Vlády o přijetí krizového opatření částka 82  07.05.2020 
21.05.2020

Vláda České republiky
Usnesení vlády č 509  07.05.2020 
21.05.2020

Vláda České republiky
Vyúčtování cen vodného a stočného rok 2019  06.05.2020 
06.06.2020

KVT 095/2020
Severočeská vodárenská společnost
Nařízení Vlády o přijetí krizového opatření částka 81  01.05.2020 
21.05.2020

Vláda České republiky
Nařízení Vlády o přijetí krizového opatření částka 80  01.05.2020 
21.05.2020

Vláda České republiky
Nařízení Vlády o přijetí krizového opatření částka 75  01.05.2020 
21.05.2020

Vláda České republiky
Nařízení Vlády o přijetí krizového opatření částka 74  01.05.2020 
21.05.2020

Vláda České republiky
Veřejná vyhláška FÚ  27.04.2020 
27.05.2020
613392/20/2600-11460-507374
KVT 090/2020
Finanční úřad pro Liberecký kraj
Informační leták FÚ  27.04.2020 
27.05.2020

Finanční úřad pro Liberecký kraj
Informace složenky FÚ  27.04.2020 
27.05.2020

Finanční úřad pro Liberecký kraj
Veřejná vyhláška FÚ  27.04.2020 
27.04.2020
613392/20/2600-11460-507374
KVT 90/2020
Finanční úřad pro Liberecký kraj
Nařízení Vlády o přijetí krizového opatření částka 72  25.04.2020 
21.05.2020

Vláda České republiky
Nařízení Vlády o přijetí krizového opatření částka 70  24.04.2020 
21.05.2020

Vláda České republiky
Nařízení Vlády o přijetí krizového opatření částka 69  24.04.2020 
21.05.2020

Vláda České republiky
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce  20.04.2020 
28.04.2020

Obecní úřad KVítkov
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce na rok 2019  20.04.2020 
30.06.2021
LK-0096/19/Fol
KVT 41/2020
Krajský úřad Libereckého kraje
Návrh závěrečného účtu obce za rok 2019  20.04.2020 
28.05.2020

Obecní úřad Kvítkov
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy  16.04.2020 
04.05.2020
MUCL/9554/2020/OD/AB
KVT 85/2020
Městský úřad Česká Lípa
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy (298 kB)  14.04.2020 
31.12.2022
17110/2020MZE 16212
KVT 78/2020
Ministerstvo zemědělství
Nařízení Vlády o přijetí krizového opatření částka 59  14.04.2020 
21.05.2020

Vláda České republiky
Nařízení Vlády o přijetí krizového opatření částka 58  10.04.2020 
21.05.2020

Vláda České republiky
Nařízení Vlády o přijetí krizového opatření částka 57  10.04.2020 
21.05.2020

Vláda České republiky
Nařízení Vlády o přijetí krizového opatření částka 56  08.04.2020 
21.05.2020

Vláda České republiky
Nařízení Vlády o přijetí krizového opatření částka 54  04.04.2020 
13.04.2020

Vláda České republiky
Nařízení Vlády o přijetí krizového opatření částka 51  31.03.2020 
13.04.2020

Vláda České republiky
Informace MPSV  27.03.2020 
13.04.2020

MPSV
Usnesení vlády č 305  27.03.2020 
13.04.2020

Vláda České republiky
Nařízení Vlády o přijetí krizového opatření částka 47  27.03.2020 
13.04.2020

Vláda České republiky
Nařízení vlády o přijetí krizového opatřeníč č.45  24.03.2020 
13.04.2020

Vláda České republiky
Informace Finančního úřadu  21.03.2020 
30.04.2020

Finanční úřad pro Liberecký kraj
Rozpočtové opatření č. 1/2020  20.03.2020 
31.12.2020

Obecní úřad Kvítkov
Mimořádné opatřední doba pro seniory  20.03.2020 
13.04.2020

Vláda České republiky
Nařízení Vlády o přijetí krizového opatření částka 42  20.03.2020 
13.04.2020

Vláda České republiky
Nařízení vlády č. 247 o přijetí krizového opatření  18.03.2020 
13.04.2020

Vláda České republiky
Nařízení hejtmana Libereckého kraje-zdravotnictví  18.03.2020 
26.03.2020

Krajský úřad Libereckého kraje
Nařízení hejtmana Libereckého kraje  18.03.2020 
26.03.2020

Krajský úřad Libereckého kraje
Změna nařízení vlády  17.03.2020 
24.03.2020

Vláda České republiky
Nařízení vlády omezení volného pobytu osob  16.03.2020 
24.03.2020

Vláda České republiky
Další informace k nouzovému stavu  14.03.2020 
24.03.2020

Vláda České republiky
Vyhlášení nouzového stavu  13.03.2020 
13.04.2020

Vláda České republiky
Vyhlášení nouzového stavu  13.03.2020 
13.04.2020

Vláda České republiky
Veřejná vyhláška - dočasné vyloučení vstupu do lesa  13.03.2020 
19.06.2020
mucl 30100/2020
KVT 47/2020
Městský úřad Česká Lípa
Oznámení o upuštění od dražby  13.03.2020 
26.03.2020

KVT 054/2020
PROKONZULTA Brno
Dražební vyhláška elektronická dražba dobrovolná  19.02.2020 
26.03.2020
20200055
KVT 40/2020
PRKONZULTA Křenová 299, 602 00 Brno
Pozvánka na veřejné zasedání  17.02.2020 
25.02.2020

Obecní úřad Kvítkov
Územní rozhodnutí Vedení 400kV V451/448 Babylon-Bezděčín  13.02.2020 
29.02.2020
MMR-49127/2016-83/3822/2019
KVT 031/2020
MMR ČR Praha
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce  27.01.2020 
04.02.2020

Obecní úřad KVítkov
Veřejná vyhláška -oznámení o zahájení společného územního stavebního řízení na opravu silnice III/2624 Česká Lípa- Kozly  23.01.2020 
08.02.2020
MUCL 6057/2019/OD/JP
KVT 021/2020
Městský úřad Česká Lípa
Oznámení o zveřejnění dokumentů finančního hospodaření obce Kvítkov  17.01.2020 
31.12.2020

Obecní úřad Kvítkov
Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021-2022  14.01.2020 
31.12.2020

Obecní úřad Kvítkov
Rozpočet obce na rok 2020  14.01.2020 
31.12.2020

Obecní úřad Kvítkov
Rozpočtové opatření č. 7/2019  27.12.2019 
18.01.2020

Obecní úřad Kvítkov
Územní rozhodnutí  23.12.2019 
09.01.2020
MMR-49127/2016-83/3822/2019 ze dne 18.
KVT 307/2019
MMR ČR Praha
Svazek obcí Peklo- oznámení o schválení rozpočtu na rok 2020,Střednědobohého výhledu 2021-2022  20.12.2019 
10.07.2020

Svazek obcí Peklo
Obecně závazná vyhláška 4/2019 o místním poplatku ze psů  19.12.2019 
06.01.2020

Obec Kvítkov
Obecně závazná vyhláška 3/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství  19.12.2019 
06.01.2020

Obec Kvítkov
Veřejná vyhláška - dočasné vyloučení vstupu do lesa  19.12.2019 
31.03.2020
MUCL/139929/2019
KVT 305/2019
Městský úřad Česká Lípa
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy,Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikace  18.12.2019 
05.01.2020
MUCL/23996/2019/OD/AB
KVT 302/2019
Městský úřad Česká Lípa
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy  10.12.2019 
14.04.2020
14LH22476/2019-16212
63920/2019
Ministerstvo zemědělství
Pozvánka na veřejné zasedání  10.12.2019 
19.12.2019

Obecní úřad Kvítkov
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021-2022  19.11.2019 
31.12.2019

Obecní úřad Kvítkov
Návrh rozpočtu obce Kvítkov na rok 2020  19.11.2019 
31.12.2019

Obecní úřad Kvítkov
Plnění rozpočtu obce na rok 2019 k 31.10.2019  19.11.2019 
31.12.2019

Obecní úřad Kvítkov
Rozpočtové opatření č. 6/2019  14.11.2019 
31.12.2019

Obecní úřad Kvítkov
Pozvánka na veřejné zasedání  05.11.2019 
14.11.2019

Obecní úřad Kvítkov
Upozornění vlastníkům a uživatelům pozemků mapa  01.11.2019 
31.12.2019

Jekton spol.s r.o. Chomutov
Upozornění vlastníkům a uživatelům pozemků  01.11.2019 
31.12.2019

KVT 272/2019
Jekton spol.s r.o. Chomutov
Upozornění vlastníkům a uživatelům pozemků  01.11.2019 
31.12.2019

KVT 274/2019
Jekton spol.s r.o. Chomutov
Návrh střednědobého výhledu DSO PEKLO r.2021-2022  25.10.2019 
20.12.2019

Svazek obcí Peklo
Návrh rozpočtu DSO PEKLO  25.10.2019 
20.12.2019

Svazek obcí Peklo
Rozpočtové opatření č. 5/2019  16.10.2019 
31.12.2019

Obecní úřad Kvítkov
Pozvánka na veřejné zasedání  14.10.2019 
22.10.2019

Obecní úřad Kvítkov
Dražební vyhlášky  25.09.2019 
21.10.2019

Dražby CZ s.r.o
Upozornění k odstranění a okleštění stromoví  24.09.2019 
30.11.2019

KVT 245/2019
ČEZ Distribuce
Pozvánka na veřejné zasedání  17.09.2019 
26.09.2019

Obecní úřad Kvítkov
Pozvánka na veřejné zasedání  17.09.2019 
26.09.2019

Obecní úřad Kvítkov
Vedení 400 kV V451448 TR Babylon-Bezděčín,možnost seznámení s poklady řízení  04.09.2019 
20.09.2019
MMR-49127/2016-83/2722//2019
KVT 232/2019
MMR ČR Praha
Rozpočtové opatření č. 4/2019  30.08.2019 
31.12.2019

Obecní úřad Kvítkov
Veřejná vyhláška - Zákaz odběru povrchový vod  24.07.2019 
30.09.2019
MUCL/14292/2019
KVT 207/2019
Městský úřad Česká Lípa
Oznámení o zahájení územního řízení Vedení 400 kV TR Babylon-Bezděčín  17.07.2019 
28.08.2019
MMR-49127/2016-83/2183/2019
KVT 202/2019
MMR ČR
příloha 1  17.07.2019 
28.08.2019
MMR-49127/2016-83/2183/2019
KVT 202/2019
MMR ČR
Příloha 2 mapa  17.07.2019 
28.08.2019
MMR-49127/2016-83/2183/2019
KVT 202/2019
MMR ČR
Oznámení o zahájení územního řízení Vedení 400 kV TR Babylon-Bezděčín  17.07.2019 
17.07.2019
MMR-49127/2016-83/2183/2019
KVT 202/2019
MMR ČR
Rozpočtové opatření č. 3/2019  07.06.2019 
31.12.2019

Obecní úřad Kvítkov
Pozvánka na veřejné zasedání  03.06.2019 
10.06.2019

Obecní úřad Kvítkov
Oznámení o zveřejnění dokumentů finančního hospodaření obce DSO Peklo  20.05.2019 
30.06.2020

Závěrečný účet obce za rok 2018  07.05.2019 
08.06.2020

Obecní úřad Kvítkov
Oznámení o zveřejnění dokumentů finančního hospodaření obce Kvítkov  07.05.2019 
17.01.2020

Obecní úřad Kvítkov
Ceny vodného a stočného za rok 2018  07.05.2019 
07.06.2019
SVS-TP/PEVA/728/2019
KVT140/2019
Severočeská vodárenská společnost
Oznámení o době a místu konání voleb do EP  07.05.2019 
25.05.2019

Obecní úřad Kvítkov
Pozvánka na veřejné zasedání  29.04.2019 
08.05.2019

Obecní úřad Kvítkov
Veřejná vyhláška hromadný předpisný seznam daně z nemovitosti a informace  26.04.2019 
28.05.2019
773817/19/2600-11460-507374
KVT 135/2019
Finanční úřad pro Liberecký kraj
Volby do EP schůze volební komise  25.04.2019 
25.05.2019

Obecní úřad Kvítkov
Rozpočtové opatření č. 2/2019  25.04.2019 
31.12.2019

Obecní úřad Kvítkov
Volby do EP -Informace o počtu a sídle volebních okrsků  08.04.2019 
25.05.2019

Obecní úřad KVítkov
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kvítkov za rok 2018  05.04.2019 
08.06.2020
LK-0096/18/Fol
KVT 58/2019
Krajský úřad Libereckého kraje
Návrh závěrečného účtu obce za rok 2018  05.04.2019 
07.06.2019

Obecní úřad Kvítkov
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce  26.03.2019 
04.04.2019

Obecní úřad KVítkov
Rozpočtové opatření č.1/2019  22.03.2019 
31.12.2019

Obecní úřad Kvítkov
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku obcí Peklo za rok 2018  11.03.2019 
31.12.2019

Svazek obcí Peklo
Návrh závěrečného účtu za rok 2018 Svazek obcí Peklo  11.03.2019 
07.06.2019

Svazek obcí Peklo
Obecně závazná vyhláška č. 2/2019  28.02.2019 
16.03.2019

Obec Kvítkov
Obecně závazná vyhláška č. 1/2019  28.02.2019 
16.03.2019

Obec Kvítkov
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce  19.02.2019 
28.02.2019

Obecní úřad Kvítkov
Oznámení o zveřejnění dokumentů finančního hospodaření obce  15.01.2019 
07.06.2019

Obecní úřad Kvítkov
Pozvánka na veřejné zasedání  14.01.2019 
22.01.2019

Obecní úřad Kvítkov
Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020-2021  14.01.2019 
31.12.2019

Obecní úřad Kvítkov
Rozpočet obce na rok 2019  14.01.2019 
31.12.2019

Obecní úřad Kvítkov
Rozpočtové opatření č. 6/2018  31.12.2018 
31.01.2019

Obecní úřad Kvítkov
Obecně závazná vyhláška č. 2/2018 , kterou se stanoví část spádového školského obvodu základní a mateřské školy  19.12.2018 
03.01.2019

Obecní úřad Kvítkov
Rozpočtové opatření č. 5/2018  18.12.2018 
31.12.2018

Obecní úřad Kvítkov
Svazek obcí Peklo - střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020-2021  10.12.2018 
31.12.2019

Svazek obcí Peklo
Svazel obcí Peklo - rozpočet na rok 2019  10.12.2018 
31.12.2019

Svazek obcí Peklo
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce  10.12.2018 
18.12.2018

Obecní úřad Kvítkov
Obecně závazná vyhláška č. 1/2018 o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích, kterou se reguluje používání zábavní pyrotechniky  10.12.2018 
26.12.2018

Obecní úřad Kvítkov
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2020*2021  01.12.2018 
18.12.2018

Obecní úřad KVítkov
Návrh rozpočtu obce na rok 2019  01.12.2018 
18.12.2018

Obecní úřad Kvítkov
Pozvánka na veřejné zasedání zastuptelstva obce  21.11.2018 
29.11.2018

Obecní úřad Kvítkov
Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy  20.11.2018 
07.12.2018
MUCL 124222/2018
KVT 344/2018
Městský úřad Česká Lípa
Pozvánka na jednání Svazku obcí Peklo  12.11.2018 
28.11.2018

Svazek obcí Peklo
Svazek obcí Peklo * návrh rozpočtu na rok 2019  09.11.2018 
29.11.2018

Svazek obcí Peklo
Návrh střednědobého rozpočtu Svazek obcí Peklo na rok  09.11.2018 
29.11.2018

Svazek obcí Peklo
Rozpočtové opatření č. 4/2018  17.10.2018 
31.12.2018

Obec Kvítkov
Pozvánka na ustavující zasedání zastupitelstva obce Kvítkov  17.10.2018 
25.10.2018

Obecní úřad Kvítkov
Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce  06.10.2018 
31.10.2018

ČSU
Nabídka pozemků k pronájmu  03.10.2018 
03.11.2018

KVT 296/2018
SPÚ, Pobočka Česká Lípa
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce  24.09.2018 
03.10.2018

Obecní úřad Kvítkov
Oznámení o místu a době konání voleb do zastupitelstva obce  18.09.2018 
07.10.2018

Obecní úřad Kvítkov
Upozornění vlastníkům a uživatelům pozemků  10.09.2018 
31.12.2018

KVT 248/2018
JEKTON, Chomutov
Upozornění k ostranění a okleštění stromoví  07.09.2018 
15.11.2018

ČEZ Distribuce
Rozpočtové opatření č 3/2018  05.09.2018 
31.12.2018

Obec KVítkov
Oznámení hejtmana Libereckého kraje o zrušení platnosti opatření ze zvýšeným nebez.vzniku požáru  27.08.2018 
27.09.2018

KVT 214/2018
Liberecký kraj
Informace o počtu a sídle volebních okrsků  10.08.2018 
06.10.2018

Obecní úřad Kvítkov
Návrh zadání změny č. 2 ÚP KVítkov  31.07.2018 
31.08.2018

KVT 199/2018
Městský úřad Česká Lípa
VV-Návrh Zadání změny č. 2 ÚP Kvítkov  31.07.2018 
31.08.2018

KVT 199/2018
Městský úřad Česká Lípa
Pozvánka na veřejné zasedání  30.07.2018 
08.08.2018

Obecní úřad Kvítkov
Oznámení hejtmana Libereckého kraje -začátek doby se zvýšeným nebezpečním požáru, Nařízení Lib.kraje 3/2016  27.07.2018 
27.08.2018

KVT 198/2018
Liberecký kraj
Věstník 2016  26.07.2018 
27.07.2018

Krajský úřad Libereckého kraje
Oznámení hejtmana Libereckého kraje - začátek doby se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru  26.07.2018 
27.07.2018

Krajský úřad Libereckého kraje
Veřejná vyhláška Nový návrh aktualizace č. zásad územního rozvoje Libereckého kraje  10.07.2018 
27.08.2018
KULK 55870/2018
KVT180/2018
Krajský úřad Libereckého kraje
Závěrečný účet obce za rok 2017  03.07.2018 
07.06.2019

Obec Kvítkov
Volby 2018 počet zastupitelů pro příští volební období  22.06.2018 
31.07.2018

Obecní úřad Kvítkov
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce  11.06.2018 
20.06.2018

Obecní úřad Kvítkov
Podpořená společensky účelná pracovní místa Kvítkov  07.06.2018 
30.09.2018
CZ.03.1.8.0.15_121.04774
Úřad práce Česká Lípa
Volby 2018 - registrační úřady pro volby do zast.obce 5.6.10.2018  29.05.2018 
31.07.2018

Městský úřad Česká Lípa
Volby 2018 potřebný počet podpisů pod petici  29.05.2018 
31.07.2018

Městský úřad Česká Lípa
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2017  22.05.2018 
07.06.2019
LK-0095/17/Gro
KVT 142/2018
Krajský úřad Liereckého kraje
Návrh zavěrečného účtu obce za rok 2017  22.05.2018 
19.06.2018

Obec Kvítkov
Oznámení o schválení a zveřejnění závěrečního účtu DSO Peklo r.2017 a rozpočtová opatření r.2018  18.05.2018 
07.06.2019

DSO Peklo
Pozvánka na veřejné zasedání  07.05.2018 
15.05.2018

Obecní úřad Kvítkov
Vyúčtování ceny vody za rok 2017  27.04.2018 
17.05.2018

Severočeská vodárenská společnost
Veřejná vyhláška - hromadný předpis daně z pozemků  27.04.2018 
28.05.2018
755935/18/26600-11460-507374
Finanční úřad pro Liberecký kraj
Pozvánka na jednání Svazku obcí Peklo  10.04.2018 
26.04.2018

Svazek obcí Peklo
Pozvánka na veřejné zasedání  26.03.2018 
04.04.2018

Obecní úřad Kvítkov
Rozpočtové opatření č. 2/2018  26.03.2018 
31.12.2018

Obec Kvítkov
Nabídka SPÚ k náhradním restitucím  23.03.2018 
24.03.2018
SPU 138154/2018/141/SU
KVT 084/2018
KPÚ pro Liberecký kraj, U Nisy 6a Liberec
Zpráva o výsledku hospodaření Svazek obcí Peklo za rok 2017  22.03.2018 
07.06.2019

KVT 87/2018
Svazek obcí Peklo
Návrh zavěrečného účtu za rok 2017 Svazek obcí Peklo  22.03.2018 
22.05.2018

KVT 87/2018
Svazek obcí Peklo
Záměr prodeje pozemku  12.03.2018 
30.03.2018

KVT 067/2018
Obecní úřad Kvítkov
Pozvánka na veřejné zasedání  26.02.2018 
07.03.2018

Obecní úřad Kvítkov
Rozpočtové opatření č. 1/2018  19.02.2018 
31.12.2018

Obec Kvítkov
Nabídka pozemků k pronájmu  07.02.2018 
08.03.2018
SPU 063365/2018/Pob/Jur.
KVT 050/2018
Stání pozemkový úřad , pobočka Liberec
Pozvánka na veřejné zasedání  29.01.2018 
07.02.2018

Obecní úřad Kvítkov
Volba prezidenta II.kolo ozámení o místu a době¨konání voleb  22.01.2018 
28.01.2018

Obecní úřad KVítkov
Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019-2020  11.01.2018 
31.12.2018

Obecní úřad Kvítkov
Rozpočet obce na rok 2018  11.01.2018 
31.12.2018

Obecní úřad Kvítkov
Oznámení o schválem rozpočtu Svazek obcí Peklo  03.01.2018 
31.12.2018

Svazek obcí Peklo
Volba prezidenta - oznámení o době a místě konání voleb  27.12.2017 
14.01.2018

Obecní úřad Kvítkov
Rozpočtové opatření č. 7/2017  22.12.2017 
22.01.2018

Obecní úřad Kvítkov
Volby Prezidenta - Pozvánka na schůzi volební komise  12.12.2017 
20.12.2017

Obec Kvítkov
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Kvítkov  11.12.2017 
20.12.2017

Obecní úřad Kvítkov
Rozpočtové opatření č. 6/2017  07.12.2017 
31.12.2017

Obecní úřad Kvítkov
Pozvánka na jednání DSO Peklo  29.11.2017 
14.12.2017

Svazek obcí Peklo
¨Návrh střednědobého výhledu obce na roky 2019-2020  29.11.2017 
20.12.2017

Obecní úřad KVítkov
Návrh rozpočtu obce na rok 2018  29.11.2017 
20.12.2017

Obecní úřad KVítkov
Volba Prezidenta - Informace o počtu a sídle volebních okrsků  23.11.2017 
28.01.2018

Obecní úřad Kvítkov
Informace o schváleném a očekávaném plnění rozpoětu svazu 1-10/2017  20.11.2017 
16.12.2017

Svazek obcí Peklo
Návrh - Střednědobý výhled Svazek obcí Peklo 2018-2021  20.11.2017 
16.12.2017

Svazek obcí Peklo
Návrh rozpočtu - Svazek obcí Peklo na rok 2018  20.11.2017 
16.12.2017

Svazek obcí Peklo
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy  08.11.2017 
24.11.2017
66595/2017-MZE-16212
KVT 307/2017
Ministerstvo zemědělství
Pozvánka na veřejné zasedání  06.11.2017 
15.11.2017

Obecní úřad Kvítkov
Rozpočtové opatření č. 5/2017  06.11.2017 
31.12.2017

Obecní úřad Kvítkov
Záměr prodeje pozemku  27.10.2017 
14.11.2017

KVT 258/2017
Obecní úřad Kvítkov
Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR  03.10.2017 
22.10.2017

Obecní /řad Kvítkov
Záměr prodeje pozemku p.č.184/3  03.10.2017 
21.10.2017

Obecní úřad Kvítkov
Pozvánka na veřejné zasedání  02.10.2017 
11.10.2017

Obecní úřad Kvítkov
Upozornění k odstranění a okleštění stromoví  19.09.2017 
30.11.2017
001094716116
ČEZ distrubiční služby
Veřejná vyhláška, Návrh opatření obecné povahy  18.09.2017 
05.10.2017

KVT 266/2017
Ministerstvo zemědělství ČR
Informace o sílde a počtu volebních okrsků  04.09.2017 
22.10.2017

Obecní úřad Kvítkov
Pozvánka na veřejné zasedání  28.08.2017 
06.09.2017

Obecní úřad Kvítkov
VPP projekt financovaný z ESF  14.08.2017 
30.11.2017

Úřad práce Česká Lípa
Pozvánka na jednání Svazku obcí Peklo  18.07.2017 
28.07.2017

Svazek obcí Peklo
Rozpočtové opatření č. 4/2017  17.07.2017 
31.12.2017

Obecní úřad Kvítkov
Pozvánka na veřejné zasedání  19.06.2017 
28.06.2017

Obecní úřad Kvítkov
Rozpočtové opatření č. 3/2017  15.06.2017 
31.12.2017

Obecní úřad Kvítkov
Záměr prodeje pozemku  07.06.2017 
26.06.2017

KVT 145/2017
Obec Kvítkov
Závěrečný účet obce za rok 2016  06.06.2017 
30.06.2018

Obecní úřad Kvítkov
Dražební vyhláška č.j.136 EX D 8/2016  02.06.2017 
13.07.2017

KVT 164/2017
Exekutorský úřad Ústí nad Labem
Závěrečný účet za rok 2016 Svazek obcí Peklo  30.05.2017 
22.05.2018

Svazek obcí Peklo
Pozvánka na veřejné zasedání  15.05.2017 
23.05.2017

Obecní úařad Kvítkov
Pozvánka na jednání Svazku obcí Peklo  11.05.2017 
19.05.2017

Svazek obcí Peklo
Veřejná vyhláška - daně  28.04.2017 
30.05.2017

KVT 127/2017
Finanční úřad Česká Lípa
Vyúčtování vodné stočné za rok 2017  27.04.2017 
30.05.2017

KVT 126/2017
Severočeská vodárenská společnost Teplice
Záměr prodeje pozemku  25.04.2017 
15.05.2017

KVT 98/2017
Obec Kvítkov
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016  20.04.2017 
31.12.2017
LK 0095/16/Nov
KVT 105/2017
Krajský úřad Libereckého kraje
Návrh závěrečného účtu za rok 2016  20.04.2017 
23.05.2017

Obec Kvítkov
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016 - Svazek obcí Peklo  18.04.2017 
31.12.2017

Krajský úřad Libereckého kraje
Návrh závěrečného účtu - Svazek obcí Peklo  18.04.2017 
19.05.2017

Svazek obcí Peklo
Rozpočtové opatření 2/2017  31.03.2017 
31.12.2017

Obecní úřad Kvítkov
Rozpočtové opatření č. 1/2017  31.03.2017 
31.12.2017

Obecní úřad KVítkov
Pozvánka na veřejné zasedání  27.03.2017 
04.04.2017

Obecní úřad Kvítkov
Záznam o změně paragrafu ve schváleném rozpočtu  21.03.2017 
31.12.2017

Obecní úřad Kvítkov
Rozpočtový výhled r. 2018 - 2021  21.03.2017 
31.12.2017

Obec Kvítkov
Rozpočet obce na rok 2017  21.03.2017 
31.12.2017

Obec Kvítkov
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy  13.03.2017 
28.03.2017
MUCL/21119/2017
KVT079/2017
Městský úřad Česká Lípa
Pozvánka na jednání Svazku obcí Peklo  02.03.2017 
16.03.2017

Svazek obcí Peklo
Pozvánka na veřejné zasdání  27.02.2017 
07.03.2017

Obecní úřad Kvítkov
Dražební vyhláška 067 EX 20764/16-22  14.02.2017 
22.03.2017
067 EX 20764/16-22
KVT 061/2017
JJUDr.J.Podkonický,Ph.D. soudní exekutor
Záměr pronájmu pozemků  09.02.2017 
26.02.2017

Obecní úřad Kvítkov
Pozvánka na veřejné zasedání  30.01.2017 
07.02.2017

Obecní úřad Kvítkov
Záměr prodeje pozemku  09.01.2017 
25.01.2017

KVT 406/2016
Obecní úřad Kvítkov
Veřejná vyhláška -opatření obecné povahy,stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích  09.01.2017 
25.01.2017
MUCL/96212/2016
7KVT 10/201
Městský úřad Česká Lípa
Veřejná vyhláška- opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacíćh  28.12.2016 
12.01.2017
MUCL 91188/2016
KVT 420/2016
Městský úřad Česká Lípa
Pozvánka na veřejné zasedání  12.12.2016 
20.12.2016

Obecní úřad Kvítkov
Pozvánka na valnou hromadu honebního společenstva KVÍTKOV-BABYLON  03.12.2016 
15.12.2016

Honební společenstvo Kvítkov-Babylon
Návrh rozpočtu obce na rok 2017  14.11.2016 
19.12.2016

Obecní úřad Kvítkov
Obecně závazná vyhláška obce Kvítkov 1/2016 o nočním klidu  09.11.2016 
25.11.2016

Obec Kvítkov
Pozvánka na jednání svazu obcí Peklo  07.11.2016 
25.11.2016

Svazek obcí Peklo
Návrh rozpočtu svatek obcí Peklo  02.11.2016 
19.11.2016

Svazek obcí Peklo
Rozpočtový výhled svazek obcí Peklo  02.11.2016 
19.11.2016

Svazek obcí Peklo
Pozvánka na veřejné zasedání  31.10.2016 
08.11.2016

Obecní úřad Kvítkov
Zpráva o uplatňování UP obec Kvítkov  19.10.2016 
19.11.2016
MUCL 78550/2016
KVT 334/2016
Městský úřad Česká Lípa
Zpráva o uplatňování UP obec Kvítkov  19.10.2016 
19.11.2016
MUCL 78550/2016
KVT 334/2016
Městský úřad Česká Lípa
Seznam nemovitých věcí SPÚ k náhradním restitucím  18.10.2016 
17.11.2016
SPU 529786/2016/141/TRY
KVT 329/2016
SPÚ, Krajský pozemkový úřad pro Lib.kraj
Veřejná nabídka nemovitých věcí určených k vydání oprávněným osobám  18.10.2016 
17.11.2016
SPU 529786/2016/141/TRY
KVT 329/2016
SPÚ , Krajský pozemkový úřed pro LIb.kraj
Pozvánka na veřejné zasedání  23.09.2016 
05.10.2016

Obecní úřad Kvítkov
Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva kraje  20.09.2016 
09.10.2016

Obecní úřad Kvítkov
Oznámení o zamýšleném převodu  07.09.2016 
08.12.2016
SPU 452074/2016/141/Plue
KVT 255/2016
SPU,Krajský pozemkový úřad pro Lib.kraj. Liberec
Pozvánka na veřejné zasedání  08.08.2016 
16.08.2016

Obecní úřad KVítkov
Nabídka pozemků k pronájmnu  03.08.2016 
03.09.2016
SPÚ 392970/2016/Pod/Jur
KVT 214/2016
Státní pozemkový úřad, Pobočka Česká Lípa
Záměr prodeje pozemku  01.07.2016 
20.07.2016

KV178/2016
Obecní úřad Kvítkov
Pozvánka na veřejné zasedání  13.06.2016 
22.06.2016

Obecní úřad Kvítkov
Opatření obecné povahy, Program zlepšování kvality ozvduší zóna Severovýchod CZ05  30.05.2016 
20.06.2016
34566/ENV/16
KV 150/2016
MŽP Praha
Příloha č. 5 OOP CZ05  30.05.2016 
20.06.2016
34566/ENV/16
KV 150/2016
MŽP Praha
Příloha č. 2 OOP CZ 05  30.05.2016 
20.06.2016
34566/ENV/16
KV 150/2016
MŽP Praha
Nabídka pozemků k pronájmu  04.05.2016 
05.06.2016
SPÚ 227443/2016
KV 129/2016
SPÚ , Česká Lípa, Dubická 2362
Pozvánka na veřejné zasedání  02.05.2016 
11.05.2016

Obecní úřad Kvítkov
Složenky daň z nemovitosti  29.04.2016 
31.05.2016

KV 118/2016
Finanční úřad pro Liberecký krah
Veřejná vyhláška - daň z nemovitostí  29.04.2016 
31.05.2016
755131/2016/2600
KV 118/2016
Finanční úřad pro Liberecký kraj
Závěrečný účet za rok 2015  12.04.2016 
09.05.2016

Obecní úřad Kvítkov
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2015  12.04.2016 
09.05.2016
LK 0095/15/Nov
KV0093/2016
Krajský úřad Libereckého kraje
Pozvánka na veřejné zasedání  11.04.2016 
19.04.2016

Obecní úřad Kvítkov
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA  06.04.2016 
22.04.2016
MUCL/19912/2016
Městský úřad Česká Lípa
Pozvánka na veřejné zasedání  28.03.2016 
05.04.2016

Obecní úřad Kvítkov
Závarečný účet za rok 2015 Svazek obcí Peklo  22.03.2016 
08.04.2016

Svazek obcí Peklo
Závěrečná zpráva o přezkoumání hospod. Svazek obcí Peklo rok 2015  22.03.2016 
08.04.2016
LK-0197/15/Nov
Krajský úřad Libereckého kraje
Oznámení - zahájení územního řízení  10.03.2016 
26.03.2016
MUCL/14273/2016/Prot
KV 0068/2016
Městský úřad Česká Lípa
Pozvánka na veřejné zasedání  08.02.2016 
16.02.2016

Obecní úřad Kvítkov
Přiznání k daní z nemovitých věcí  18.01.2016 
02.02.2016

KV 0015/2016
Finanční úřad Česká Lípa
Opatření obecní povahy př. 3 Dunaj  14.01.2016 
30.01.2016
155/2016 MZE 15120
KV 0012/2016
Ministerstvo zemědělství
Opatření obecné povahy př. 2 Odra  14.01.2016 
30.01.2016
155/2016 MZE 15120
KV 0012/2016
Ministerstvo zemědělství
Opatření obecné povahy př.1 Labe  14.01.2016 
30.01.2016
155/2016 MZE 15120
KV 0012/2016
Ministerstvo zemědělství
Oznámení o vydání opatřední obecné povahy  14.01.2016 
30.01.2016
155/2016MZE 15120
KV 0012/2016
Ministerstvo zemědělství
Rozšíření úředních hodin Finanční úřad Česká Lípa  14.01.2016 
02.02.2016

Finanční úřad Česká Lípa
Pozvánka na veřejné zasedání zastuptelstva obce  07.12.2015 
15.12.2015

Obecní úřad Kvítkov
Návrh rozpočtu Svazek obcí Peklo  26.11.2015 
14.12.2015

Svazek obcí Peklo
Návrh rozpočtu na rok 2016  25.11.2015 
14.12.2015

Obecní úřad Kvítkov
Pozvánka na veřejné zasedání  16.11.2015 
25.11.2015

Obecní úřad Kvítkov
Nabídka pozemků k pronajmutí  10.11.2015 
07.12.2015
SPU 400831/2015/Pob/Jur
Státní pozemkový úřad, Pobočka Česká Lípa
Pozvánka na veřejné zasedání  26.10.2015 
04.11.2015

Obecní úřad Kvítkov
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy,stanovení místní úpravy provozu na pozem.komunikaci  23.10.2015 
09.11.2015
MUCL/46989/2015
KV 275/2015
Městský úřad Česká Lípa
Veřejná vyhláška - příloha  23.10.2015 
09.11.2015
MUCL/46989/2015
KV 275/2015
Městský úřad Česká Lípa
Veřejná vyhláška - příloha  23.10.2015 
09.11.2015
MUCL/46989/2015
KV 275/2015
Městský úřad Česká Lípa
Veřejná vyhláška-Opatřební obecní povahy,místní úprava provozu  23.10.2015 
23.10.2015
MUCL/46989/2015
KV 275/2015
Městský úřad Česká Lípa
Pozvánka na veřejné zasedání  21.09.2015 
29.09.2015

Obecní úřad Kvítkov
Pozvánka na veřejné zasedání  14.09.2015 
21.09.2015

Obecní úřad Kvítkov
Veřejná vyhláška - Návrh aktualizace č.1 Zásad rozvoje Lib.kraje  10.09.2015 
29.10.2015
OÚPSŘ 248/2015 OÚP
KV 247/2015
Krajský úřad Libereckého kraje
Rozhodnutí hejtmana č. 2/2015-zrušení doby zvýšeného nebezpeční pořáru  19.08.2015 
31.08.2015

Liberecký kraj
Pozvánka na veřejné zasedání  17.08.2015 
26.08.2015

Obecní úřad Kvítkov
Rozhodnutí hejtmana č. 1/2015 o vyhlášení doby zvýšeného nebezpeční požáru  11.08.2015 
19.08.2015

Liberecký kraj
Veřejná vyhláška - Program zlepšování kvality ovzduší  21.07.2015 
22.08.2015
35534/ENV/15
KV 203/2015
Ministerstvo životního prostředí
Příloha 2 Veřejná vyhláška  21.07.2015 
22.08.2015
35534/ENV/15
KV 203/2015
Ministerstvos životního prostředí
Příloha 1 - Veřejná vyhláška  21.07.2015 
22.08.2015
35534/ENV/15
KV 203/2015
Ministerstvo životního prostředí
Veřejná vyhláška Program zlepsování kvaliti ovzduší  21.07.2015 
21.07.2015

Minosterstvo živostního prostředí
Veřejná vyhláška  13.07.2015 
13.07.2015
MUCL46989/2015
KV19582015
Městský úřad Česká Lípa
Veřejná vyhláška  10.07.2015 
11.08.2015
MUCL46989/2015
KV 195/2015
Městský úřad Česká Lípa
Veřejná vyhláška  10.07.2015 
13.07.2015

Veřejná vyhláška  10.07.2015 
13.07.2015
MUCL46989/2015
KV 195/2015
Městský úřad Česká Lípa
Veřejná vyhláška  10.07.2015 
13.07.2015
MUCL46989/2015
KV195/2015
Městský úřad Česká Lípa
Veřejná vyhláška  10.07.2015 
13.07.2015
MUCL46989/2015
195/2015
Městský úřad Česká Lípa
Veřejná vyhláška dopravní řešení mapa  10.07.2015 
11.08.2015
MUCL46989/2015
KV195/2015
Městský úřad Česká Lípa
Veřejná vyhláška dopravní řešení v lokalitě Kravaře-Stvolínky,Taneček  10.07.2015 
11.08.2015
MUCL/46989/2015
KV195/2015
Městský úřad Česká Lípa
Veřejná vvyhláška dopravní řešení v lokalitě Kravaře-Stvolínky,Taneček  10.07.2015 
10.07.2015
MUCL/46989/2015
KV195/2015
Městský úřad Česká Lípa
Pozvánka na veřejné zasedání  15.06.2015 
24.06.2015

Obecní úřad Kvítkov
Veřejná vyhláška  27.05.2015 
13.06.2015

Obec Kvítkov
Záměr pronájmu restaurace  18.05.2015 
30.06.2015

Obecní úřad Kvítkov
Pozvánka na veřejné zasedání  11.05.2015 
20.05.2015

Obecní úřad Kvítkov
Nabídka PF na pronájem pozemků  07.05.2015 
06.06.2015

128/2015
SPÚ ČR, pobočka Česká Lípa
vyúčtování ceny vodného a stočního za rok 2014  05.05.2015 
06.06.2015
SVS-TP-PEVA/604/2015
Kv 116/2015
SVS Teplice
Veřejná vyhláška daň z nemovitých věcí  30.04.2015 
01.06.2015
756569/15/2600-11460-5014
KV/2015
Finanční úřad pro Liberecký kraj
závěrečný účet za rok 2014  22.04.2015 
15.05.2015

Obecní úřad Kvítkov
Pozvánka na veřejné zasedání  07.04.2015 
15.04.2015

Obecní úřad Kvítkov
Závěrečný účet za rok 2014 - Svazek obcí Peklo  25.03.2015 
11.04.2015
LK 0198/14/Vav
Svazek obcí Peklo
Svazek Obcí Peklo- Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2014  24.03.2015 
11.04.2015

Krajský úřad Libereckého kraje
Záměr prodeje pozemků  09.03.2015 
31.03.2015

KV 438015
Obecní přad Kvítkov
Pozvánka na veřejné zasedání  23.02.2015 
04.03.2015

Obecní úřad Kvítkov
Nařízení města Č.Lípa 1/2015  23.02.2015 
23.05.2015
MUCL/9265/2015
KV 49/2015
Město Česká Lípa
Nabídka SPÚ k náhradním restitucím  16.01.2015 
17.02.2015
SPU 018012/2015/141/SU
KV 17/2015
Státní pozemkový úřad
Zjišťovací řízení ke koncepci \"Plán pro zvládání povodňových rizik v povodní Labe  09.01.2015 
09.02.2015
180/ENV/15
KV11/2015
Ministerstvo životního prostředí Praha 10
Zjišťovací řízení ke koncepci "Národní plán povodí Labe  07.01.2015 
08.02.2015
888436/ENV/14
KV9/2014
Ministerstvo životního prostředí Praha 10
Pozvánka na veřejné zasedání  05.01.2015 
14.01.2015

Obecní úřad Kvítkov
Dražební vyhláška o oznámení dražebního roku  17.12.2014 
16.01.2015
103 EX 17289/14-20
KV 325/2014
Exekutorský úřad Přerov
Pozvánka na veřejné zasedání  08.12.2014 
16.12.2014

Obecní úřad Kvítkov
Návrh rozpočtu na rok 2015  26.11.2014 
15.12.2014

Obecní úřad Kvítkov
Rozpočtový výhled 2016-2018 Svazek obcí Peklo  20.11.2014 
08.12.2014

Svazek obcí Peklo
Návrh rozpočtu na rok 2015 Svazek obcí Peklo  20.11.2014 
08.12.2014

Svazek obcí Peklo
Pozvánka na veřejné zasedání  17.11.2014 
25.11.2014

Obecní úřad Kvítkov
Pozvánka na ustavující zasedání zastupitelstva obce Kvítkov  27.10.2014 
04.11.2014

Obecní úřad Kvítkov
Oznámení o stavbě  15.10.2014 
30.11.2014
8414840106/870
KV 269/2014
GA Energo technik Plzeň
Zápis o výledku voleb do zastupitelstva obce Kvítkov  13.10.2014 
30.10.2014

KV 267/2014
Český statistický úřad
Předběžné výsledky voleb do zastupitelstva obce  11.10.2014 
30.10.2014

Český statistický úařad
Pozvánka na veřejné zasedání  29.09.2014 
08.10.2014

Obecní úřad Kvítkov
Oznámení o místě a lhůtě předání lesnich hospod.osnov  23.09.2014 
10.10.2014
MUCL 160358/2014
Kv 244/2014
Městský úřad Česká Lípa
Oznámení o době konání voleb do Senátu  23.09.2014 
19.10.2014

Obecní úřad Kvítkov
Oznámení o době konání voleb do zastupitelstva obce  23.09.2014 
12.10.2014

Obecní úřad Kvítkov
Ořez stromoví  19.09.2014 
30.11.2014

ČEZ
Informace o počtu a sídle volebního okrsku  22.08.2014 
18.10.2014

Obecní úřad Kvítkov
Pozvánka na veřejné zasedání  28.07.2014 
06.08.2014

Obecní úřad Kvítkov
Volby do zastupitelstva obce říjen 2014  17.07.2014 
06.08.2014

Městský úřad Česká Lípa
Počet zastupitelů pro příští volební období  26.06.2014 
06.08.2014

Obecní úřad Kvítkov
Pozvánka na veřejné zasedání  16.06.2014 
25.06.2014

Obecní úřad Kvítkov
Program rozvoje LBC kraje -posuzování vlivu na životní prostředé  05.06.2014 
05.07.2014
37395/ENV/14
184/2014
MŽP Praha 10
Zpráva o výsledku prezkoumání hospodaření svazku za rok 2013  26.05.2014 
13.06.2014

Svazek obcí Peklo
Závěrečný účet svazku obcí Peklo 2013  26.05.2014 
13.06.2014

Svazek obcí Peklo
Pozvánka na veřejné zasedání  12.05.2014 
21.05.2014

Obecní úřad Kvítkov
Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu  06.05.2014 
25.05.2014

Obecní úřad Kvítkov
Závěrečný účet obce za rok 2013  30.04.2014 
20.05.2014

Obecní úřad Kvítkov
Oznámení o zamýšleném převodu  30.04.2014 
30.07.2014
SPU 186294/2014/141/Plue
KV148/2014
Státní pozemkový úřed
Vyúčtování vodného a stočného za rok 2013  29.04.2014 
30.05.2014

KV 14/2014
SVS Teplice
Veřejná vyhláška FÚ  25.04.2014 
03.06.2014
692847/14/2600-14400-501472
KV/2014
Finanční úřad pro Liberecký kraj
Honební společenstvo valná hromada  10.04.2014 
18.04.2014

Honební společenstvo Kvítkov Babylon
Informace o počtu a sídle volebního okrsku  07.04.2014 
24.05.2014

Obecní úřad Kvítkov
Pozvánka na veřejné zasedání  01.04.2014 
08.04.2014

Obecní úřad Kvítkov
Pozvánka na veřejné zasedání  24.03.2014 
01.04.2014

Obecní úřad Kvítkov
Dražební vyhláška  23.03.2014 
08.04.2014
34/2014
Kv10082014
Dražby CZ s.r.o. Jablonec nad Nisou
Kvalita vody  11.03.2014 
30.06.2014

Kv88/2014
SVS Teplice
Oznámení -oprava venkovního vedení VVN V210kV  11.03.2014 
30.09.2014
2114210023
Kv87/2014
GA Energo technik
Program rozvoje Libereckého kraje 2014-2020  25.02.2014 
25.03.2014
ENV/14
68/2014
Ministerstvo životního prostředí
Pozvánka na veřejné zasedání  27.01.2014 
04.02.2014

Obecní úřad Kvítkov
Pozvánka na veřejné zasedání  27.01.2014 
29.01.2014

Obecní úřad Kvítkov
Pozvánka na veřejné zasedání  27.01.2014 
29.01.2014

Obecní úřad Kvítkov
Dražební vyhláška  25.01.2014 
25.02.2014
13/2014
29/2014
Dražby CZ Jablonec nad Nisou
usnesení dražební vyhláška 90EX-619/10-18  08.01.2014 
11.02.2014

7/2014
Exekutorský úřad Jablonec nad Nisou
Záměr prodeje pozemku  10.12.2013 
06.01.2014

362/2013
Obecní úřad Kvítkov
Pozvánka na veřejné zasedání  09.12.2013 
17.12.2013

Obecní úřad Kvítkov
Návrh rozpočtu na rok 2014  27.11.2013 
16.12.2013

Obecní úřad Kvítkov
Návrh rozpočtu na rok 2014  27.11.2013 
27.11.2013

Obecní úřad Kvítkov
Rozpočtový výhled Svazek obcí Peklo 2015-2017  25.11.2013 
09.12.2013

Svazek obcí Peklo
Návrh rozpočtu Svazek obcí Peklo  22.11.2013 
09.12.2013

Svazek obcví Peklo
Pozvánka na veřejné zasedání  18.11.2013 
26.11.2013

Obecní úřad Kvítkov
Pozvánka na veřejné zasedání  28.10.2013 
05.11.2013

Obecní úřad Kvítkov
Dražební vyhláška  18.10.2013 
19.11.2013
186/2013
306/2013
DRAŽBY CZ Jablonec nad Nisou
Oznámení o opravách stožárů VVN V 451  11.10.2013 
15.11.2013

299/2013
GA Energo technik
Oznámení o době a místě konání voleb do Parlamentu ČR  07.10.2013 
26.10.2013

Obecní úřad Kvítkov
Oznámení o době a místě konání voleb do Parlamentu ČR  07.10.2013 
07.10.2013

Obecní úřad Kvítkov
pozvánka na veřejné zasedání  30.09.2013 
08.10.2013

Obecní úřad Kvítkov
Upozornění k odstranění a okleštění stromoví  24.09.2013 
15.11.2013

288/2013
ČEZ Distribuce
Informace o počtu a sídle volebních okrsků  23.09.2013 
26.10.2013

Obecní úřad Kvítkov
Záměr pronájmu pozemku  19.09.2013 
07.10.2013

280/2013
Obecní úřad Kvítkov
Pozvánka na veřejné zasedání  02.09.2013 
10.09.2013

Obecní úařad Kvítkov
Dražební vyhláška  31.08.2013 
01.10.2013
150/2013
268/2013
Dražby CZ Jablonec nad Nisou
Dražební vyhláška  21.08.2013 
02.10.2013
4EX410/08-58
260/2013
Exekutorský úřad Česká Lípa
Nabídka pozemků SPÚ k náhradním restitucím  09.08.2013 
09.09.2013
SPU 327966/2013/141/SU
255/2013
Státní pozemkový úřad pro Liberecký kraj
Oznámení o Návrhu Zprávy o uplatňování zásad územní rozvoje Lib.kraje  16.07.2013 
19.08.2013
OÚPSŔ 93/2012 OÚP
231/2013
Krajský úřad Libereckého kraje
Nařízení Státní veterinární správy  10.07.2013 
31.12.2013
SVS/2013/044709/L
225/2013
Státní Veterinární správa pro Liberecký kraj
Vyúčtování vodného a stočného rok 2013  25.06.2013 
12.07.2013
197/2013
SVS Teplice
Pozvánka na veřejné zasedání  24.06.2013 
02.07.2013

Obecní úřad Kvítkov
Pozvánka na veřejné zasedání  03.06.2013 
11.06.2013

Obecní úřad Kvítkov
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření r2012  11.05.2013 
16.09.2013

Krajský úřad Libereckého kraje
Pozvánka na veřejné zasedání  29.04.2013 
07.05.2013

Obecní úřad Kvítkov
Veřejná vyhláška daň z nemovitosti  26.04.2013 
27.05.2013
656968/13/2600-14400-501472
135/2013
Finanční úřad pro Liberecký kraj
Výběrové řízení na pronájem honitby č.43 Dubice 2 část  15.04.2013 
01.05.2013
SPU 154680/2013/39
123/2013
Státní pozemkový úřad,odloučené prac.Česká Lípa
Výběrové řízení na pronájem honitby č. 43 Dubice 1část  15.04.2013 
01.05.2013
SPU 154680/2013/39
123/2013
Státní pozemkový úřad,odloučené prac.Česká Lípa
záměr prodeje části pozemku348/1  15.04.2013 
06.05.2013

2/04/2013
Obecní úřad Kvítkov
Záměr prodeje pozemku 535  15.04.2013 
06.05.2013

1/04/2013
Obecní úřad Kvítkov
Závěrečný účet za rok 2013  15.04.2013 
06.05.2013

Obecní úřad Kvítkov
Pozvánka na veřejné zasedání  25.03.2013 
02.04.2013

Obecní úřad Kvítkov
Závěrečný účet svazku obcí Peklo  01.03.2013 
18.03.2013

Svazek obcí Peklo
Oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče o NPP Peklo 2014-2022  22.02.2013 
11.03.2013
2425/ENV/13
62/2013
Ministerstvo žíivotního prostředí
Dražební vyhláška dražby dobrovolné  12.02.2013 
15.03.2013

56/2013
Prokonzulta a.s. Brno
Pozvánka na veřejné zasedání  04.02.2013 
12.02.2013

Obecní úřad Kvítkov
Územní rozhodnutí  15.01.2013 
31.01.2013
MUCL 75281/2012/Prot
32/2013
Městský úřad Česká Lípa
Informace pro voliče o místě konání II.kola volby prezidenta  14.01.2013 
26.01.2013

Obecní úřad Kvítkov
Záměr prodej pozemku část 19/1  21.12.2012 
11.01.2013
461.462/2012
Obecn´í úřad Kvítkov
Rozpočtový výhled Svazek obcí Peklo 2014-2016  21.12.2012 
09.01.2013

Svazek obcí Peklo
Informace o konání volby prezidenta  21.12.2012 
12.01.2013

Obecní úřad Kvítkov
Pozvánka na veřejné zasedání  10.12.2012 
18.12.2012

Obecní úřad Kvítkov
Oznámení starostky obce o svolání 1.zasedání OVK  05.12.2012 
14.01.2013

Obecní úřad Kvítkov
Návrh rozpočtu na rok 2013  28.11.2012 
17.12.2012

Obecní úřad Kvítkov
Rozpočtový výhled Svazku obcí Peklo  28.11.2012 
14.12.2012

Svazek obcí Peklo
Oznámení o zahájení řízení  28.11.2012 
14.12.2012
MUCL 75281/2012/Prot
437/2012
Městský úřad Česká Lípa
Návrh rozpočtu Svazek obcí Peklo na rok 2013  27.11.2012 
14.12.2012

Svazek obcí Peklo
Informace o počtu a sídle volebních okrsků  23.11.2012 
27.01.2013

Obecní úřad Kvítkov
pozvánka na veřejné zasedání  19.11.2012 
27.11.2012

Obecní ůřad Kvítkov
Pozvánka na veřejné zasedání  05.11.2012 
13.11.2012

Obecní úřad Kvítkov
Pozvánka na veřejné zasedání  24.09.2012 
02.10.2012

Obecní úřad Kvítkov
Pozvánka na zasedádí ZO dne 4.9.2012  25.08.2012 
04.09.2012

pozvánka na veřejné zasedání  30.07.2012 
07.08.2012

Obecní úřad Kvítkov
Záměr prodeje pozemku  18.07.2012 
18.07.2012
265/2012
Obecní úřad Kvítkov
Záměr prodeje pozemku  18.07.2012 
18.07.2012
265/2012
Obecní úřad Kvítkov
Záměr prodeje pozemku  18.07.2012 
03.08.2012
265/2012
Obecní úřad Kvítkov
Posuzování vlivu na ŽP dle zákona č.100/2001 Sb., zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci "Aktualizace Strategie rozvoje Libereckého kraje 2006-2020  16.07.2012 
17.08.2012
57937/ENV/12
255/2012
MŽP Praha 10, Vršovická 65
Celkové vyúčtování položek výpočtu ceny pro vodné a stočné  19.06.2012 
09.07.2012
SVS-TP/PEVA/687/2012
196/2012
SVS Teplice
Pozvánka na veřejné zasedání  18.06.2012 
26.06.2012

Obecní úřad Kvítkov
Rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení  12.06.2012 
28.06.2012
MUCL/27311/2012Peot
189/2012
Městský úřad Česká Lípa
Usnesení o odročení dražebního jednání  08.06.2012 
19.07.2012
167 EX 1596/08-139
Exekutorský úřad Praha 10
Usnesení o nařízení dražebního jednání  08.06.2012 
19.07.2012
137 EX 1596/08-133
Exekutorský úřad Praha 10
Závěrečný účet rok 2011  31.05.2012 
22.06.2012

Obecní úřad Kvítkov
Posudek o vlivu na živostní prostředí  24.05.2012 
11.06.2012
165/2012
M'ZP Praha
Pozvánka na veřejné zasedání  21.05.2012 
29.05.2012

Obecní úřad Kvítkov
závěrečný účet sdružení obcí Peklo  10.05.2012 
28.05.2012

Sdružení obcí Peklo
Oznámení o zahájení řízení  02.05.2012 
19.05.2012

Městský úřad Česká Lípa
Pozvánka na veřejné zasedání  16.04.2012 
24.04.2012

Obecní úřad Kvítkov
Nařízení města Č.Lípa 3/2012  04.04.2012 
20.04.2012

106/2012
Město Česká Lípa
Veřejná vyhláška  04.04.2012 
16.05.2012

Finanční úřad Česká Lípa
Pozvánka na veřejné zasedání  27.02.2012 
06.03.2012

Obecní úřad Kvítkov
záměr prodeje pozemku  17.02.2012 
05.03.2012
50/2012
Obecní úřad KVítkov
Pozvánka na veřejné zasedání  06.02.2012 
14.02.2012

Obecní úřad Kvítkov
Návrh rozpočtu PEKLO  11.01.2012 
27.01.2012

Svazek obcí Peklo
Posuzování vlivu na živostní prostředí zdvojení stávacícího vedení 400kV  03.01.2012 
19.01.2012
101580/ENV/11
3/2012
Ministrstvo životního prostředí
Rozhodnutí  03.01.2012 
19.01.2012
2/2012
MUCL/141769/2011/Ry
Městký úřad Česká Lípa
Veřejná vyhláška  21.12.2011 
06.01.2012
OÚPSŘ 263/2007 OÚP
263/2011
Krajský úřad Libereckého kraje
Pozvánka na veřejné zasedání  12.12.2011 
20.12.2011

Obecní úřad Kvítkov
Oznámení  02.12.2011 
20.12.2011

Městský úřad Česká Lípa
Rozpočtový výhled  23.11.2011 
16.12.2011

Obecní úřad Kvítkov
Návrh rozpočtu na rok 2012  23.11.2011 
16.12.2011

Obecní úřad KVítkov
Návrh rozpočtu na rok 2012  23.11.2011 
23.11.2011

Obecní úřad Kvítkov
Oznámení o zahájení řízení  18.11.2011 
05.12.2011
MUCL/141769/2011/Ry
240/2011
Městský úřad Česká Lípa
Pozvánka na veřejné zasedání  14.11.2011 
22.11.2011

Obecní úřad Kvítkov
\vyhláška Magistrát města Děčín  14.11.2011 
14.12.2011
237/2011
Magistrát města Děčín
Záměr pronájmu restaurace  03.11.2011 
21.11.2011

Obecní úřad Kvítkov
Záměr prodeje pozemku  03.11.2011 
21.11.2011

Obecní úřad KVítkov
pozvánka na veřejné zasedání  24.10.2011 
01.11.2011

Obecní úřad Kvítkov
Dražební vyhláška  21.10.2011 
22.12.2011
120 EX2601/0/-74
215/2011
Exekutorský úřad Klatovy
Závěr zjišťovacího řízení  18.08.2011 
05.09.2011
59475/ENV/11
Ministerstvo životního prostředí
pozvánka  11.08.2011 
11.08.2011

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Kvítkov  10.08.2011 
17.08.2011

Oznámení o veřejném projednání zásad územního rozvoje Lib.kraje  14.07.2011 
13.09.2011
151/2011
OÚPSŘ 263/2007
Krajský úřad Libereckého kraje
Oznámení vlivu na ?P - Oznámení záměru V451 Babylon-Bezděčín zdvojení stávajícího vedení 400kV  21.06.2011 
10.07.2011
141/2001
45166/ENV/11
Ministerstvo životního prostředí
Pozvánka na veřejné zasedání  30.05.2011 
07.06.2011

Obecní úřad Kvítkov
Veřejná vyhláška  16.05.2011 
15.06.2011
109/2011
Finanční úřad Česká Lípa
Pozvánka na veřejné zasedání  02.05.2011 
10.05.2011

Závěrečný účet obce za rok 2010  26.04.2011 
21.05.2011

Obecní úřad Kvítkov
Záměr pronájmu pozemku  15.04.2011 
30.04.2011
84/2011
Obec Kvítkov
Záměr prodeje pozemku  15.04.2011 
30.04.2011
83/2011
Obec Kvítkov
Záměr prodeje pozemku  15.04.2011 
15.04.2011
83/2011
Obec Kvítkov
Pozvánka na veřejné zasedání  28.03.2011 
05.04.2011

Obecní úřad Kvítkov
Rozpočtový výhled - Peklo  16.03.2011 
31.03.2011

Svazek obcí Peklo
Rozpočtová změna č. 1 - Peklo  16.03.2011 
31.03.2011

Svazek obcí Peklo
Závěrečný účet - Peklo  16.03.2011 
31.03.2011

Svazek obcí Peklo
sčítání  08.03.2011 
14.04.2011

437005
Český statistický úřad
Sčítací obvody,sčítací komisař  08.03.2011 
14.04.2011

437005
Český statistický úřad
Sčítací komisař  07.03.2011 
08.03.2011

Český statistický úřad
Sčítání základní ifnormace  07.03.2011 
08.03.2011

437005
Český statistický úřad
Oznámení o zamýšleném převodu pozemků  25.02.2011 
25.05.2011
PFCR 089791/2011/41/Gr
45/20111
PF CR pracoviště Liberec
Záměr prodeje pozemku  04.02.2011 
21.02.2011
36/2011
Obecní úřad Kvítkov
Pozvánka na veřejné zasedání  24.01.2011 
01.02.2011

Obecní úřad Kvítkov
Pozvánka na veřejné zasedání  13.12.2010 
21.12.2010

Zelenková Jana
Návrh rozpočtu na rok 2011  02.12.2010 
20.12.2010

Obec Kvítkov
Opatření obecné povahy  24.11.2010 
10.12.2010
MUCL118921/2010
289/2010
Městský úřad Česká Lípa
Pozvánka na veřejné zasedání  22.11.2010 
30.11.2010

Obecní úřad Kvítkov
Pozvánka na ustavující zasedání  04.11.2010 
15.11.2010

Obecní úřad Kvítkov
Návrh Rpzpočtu na rok 2001-Svazek obcí Peklo  27.10.2010 
15.11.2010

Svazek obcí Peklo
Oznámení o o době a místě konání voleb  30.09.2010 
16.10.2010

Obecní úřad Kvítkov
Veřejná vyhláška dopravní značení  05.09.2010 
21.09.2010
218/2010
Městský uřad Ceská Lípa
Informace o počtu a sídle volebních okrsků  31.08.2010 
16.10.2010
210/2010
Obecní úřad Kvítkov
Vyúčtování vodného za rok 2009  19.07.2010 
07.08.2010
195/2010
SVS-TP-PEVA/704/2010
SVSTeplice
Stavovení počtu zastupitelů pro vol.období 2010-2014  01.07.2010 
31.08.2010
186/2010
Obec Kvítkov
veřejná vyhláška p.Hofman  29.06.2010 
14.07.2010
183/2010
61090/10-196940506299
Finanční úřad Litoměřice
Veřejná vyhláška pí Hornová  25.06.2010 
09.07.2010
66824/10/172960503388
194/2010
Finanční úřad Česká Lípa
Pozvánka na veřejné zasedání  22.06.2010 
29.06.2010

Obecní úřad Kvítkov
Záměr pronájmu pozemku  14.06.2010 
29.06.2010
175/2010
Obec Kvítkov
Záměr prodeje pozemku  14.06.2010 
29.06.2010
174/2010
Obec Kvítkov
Pozvánka na veřejné zasedání  02.06.2010 
08.06.2010

Zelenková Jana
Nabídka PF ČR podle zákona 95/1999 Sb. §7  28.05.2010 
28.06.2010
PFCR 280654/2010/39
136/2010
PFCR pracoviště Česká Lípa
Oznámení o o době a místě konání voleb  13.05.2010 
29.05.2010

135/2010
Zelenková Jana
oznámení o uložení písemnosti p.Šperl  07.05.2010 
21.05.2010
DV/106300100000743/1
Celní úřad Liberec
Závwěrečný účet obce za rok 2009  05.05.2010 
24.05.2010

Zelenková Jana
Vyhláška-vyměření daně z nemovistosti na rok 2010  26.04.2010 
31.05.2010
111/2010
Finanční úřad Česká Lípa
Výzva k podání nabídky  16.04.2010 
07.05.2010
94/2010
Obec Kvítkov
Pozvánka na veřejné zasedání  06.04.2010 
13.04.2010

ZElenková Jfana
Počet a sídlo voleb.okrsku  06.04.2010 
29.05.2010
81/2010
Obecní úřad Kvítkov
Počet a sídlo voleb.okrsku  06.04.2010 
06.04.2010
81/2010
Obecní úřad Kvítkov
závěrečný účet Peklo  31.03.2010 
14.04.2010
80/2010
Svazek Peklo
VPP v roce 2009  26.03.2010 
30.06.2010
85/2010
Úřad práce Česká Lípa
Nařízení Státní veter.správy  12.03.2010 
31.12.2010
64/2010
Státní veterinární správa
Opatření obecné povahy 1/2010  10.02.2010 
25.02.2010
1/2010
40/2010
Obec Kvítkov
Oznámení o źemního řízení kopaná studna p. Kopecký  03.02.2010 
19.02.2010
SÜ/4131/2010/Sto
30/2010
Městský úřad Česká Lípa
pozvánka  03.02.2010 
09.02.2010

Zelenková
Veřejná vyhláška p. Horna  13.01.2010 
28.01.2010
842/10/172911506940
8/2009
Finanční úřad Česká Lípa
Veřejná vyhláška p. Havel  30.12.2009 
15.01.2010
1437778/09/048940201739
307/2009
Finanční úřad Madá Boleslav
Veřejná vyhláška p. Horna  21.12.2009 
06.01.2010
111050/09/172911506940
311/09
Finanční úřad Česká Lípa
Pozvánka na veřejné zasedání  11.12.2009 
18.12.2009

Zelenková Jana
Veřejná vyhláška p. Šperl  02.12.2009 
16.12.2009
79089/09/043940205164
FU Mělník
Návrh rozpočtu na rok 2010 výdaje  02.12.2009 
17.12.2009

Obec Kvítkov
Návrh rozpočtu na rok 2010 příjmy  02.12.2009 
17.12.2009

Obec Kvítkov
Pozvánka na veřejné zasedání  24.11.2009 
02.12.2009

Zelenková Jana
Návrh rozpočtu na rok 2010 sdružení PEKLO  23.11.2009 
08.12.2009

284/2009
píPuršová
Veřejné projednání změny č. 1 ÚP Kvítkov  23.11.2009 
08.01.2010
MUCL/188067/2009
279/2009
MÚ Česká Lípa
Pozvánka na veřejné zasedání  27.10.2009 
03.11.2009

Obecní úřad Kvítkov
Nabídka PF ČR náhradní restituce  23.10.2009 
23.11.2009
13857/09
245/2009
Územní pracoviště PF Česká Lípa
Nabídka pozemků od PF ČR  12.10.2009 
10.11.2009
12991/09
228/09
Pozemkocý fond ČR
Výzva ke kácení dřevin  02.10.2009 
16.11.2009
001023852323
ČEZ Distribuce
Pozvánka na veřejné zasedání  08.09.2009 
15.09.2009

Zelenková Jana
Volby do Poslanecké sněmovky Parlamentu ČR  31.08.2009 
02.10.2009

205/2009
Obecní úřad Kvítkov
Oznámení o uložení písemnosti p. Horna  04.08.2009 
20.08.2009
DV/177300090000364/1
180/09
Celní úřad Mělník
Pozvánka na veřejné zasedání  28.07.2009 
04.08.2009

Zelenková Jana
Veřejná vyhláška p. Horna  16.07.2009 
03.08.2009
70256/09/172911507221
162/2009
Finanční úřad Česká Lípa
Vyúčtování vodného za rok 2008  15.07.2009 
31.07.2009
16282009
SVS Liberec
Oznámení o projednání návrhu Zadání směny č.1 ÚP Kvítkov  26.06.2009 
27.07.2009
MUCL 51068/2009
150/2009
Městský úřad Česká Lípa
Veřejná vyhláška p.Hofman R.  22.06.2009 
09.07.2009
64720/09/196962506302
144/2009
Finanční úřad Litoměřice
Usnesení  15.06.2009 
03.07.2009
2.6.2009
Zelenková Jana
Nařízení Krajskéé veter.správy č.5  15.06.2009 
02.10.2009
255/09KVSL 1631/2009
138/2009
Krajská veterinární správa pro Lib.kraj
Záměr prodeje pozemku  08.06.2009 
24.06.2009
130/2009
Obecní úřad Kvítkov
Volby do EP  20.05.2009 
06.06.2009

Obecní úřad Kvítkov
Veřejná vyhláška pí Wenceliusová  12.05.2009 
28.05.2009
54145/09172980506744
Finanční úřad Česká Lípa
Vyměření daně z nemovistosti na rok 2009  20.04.2009 
16.05.2009
45659/09/
Finanční úřad Česká Lípa
Volby do EP  20.04.2009 
06.06.2009

Zelenková Jana
Záměr prodeje pozemku  17.03.2009 
03.04.2009
338/2008
Obecní úřad Kvítkov
Nařízení Státní veter.správy  17.03.2009 
30.04.2009
2009/1044/SVS
Státní vererinární správa
PF Oznámení o zamýšleném převodu  03.03.2009 
04.06.2009
3123/09
Pozemkový Fond ČR, Dubická 970 Č.Lípa
Oznámení o zahájení územního řízení R.Málek  21.02.2009 
10.03.2009
MUCL 100841/2008
0055/2009
MÚ Česká Lípa
Oznámení o zahájení územního řízení R.Málek  21.02.2009 
10.03.2009
MUCL 100841/2008
0055/2009
MÚ Česká Lípa
Veřejná vyhláška p. Šperl  01.09.2008 
17.09.2008
61255/08/43960/0588
FÚ Mělník
Volby do Senátu  01.09.2008 
27.10.2008
počet a sídlo okrsku
117/08
OÚ Kvítkov
Veřejná vyhláška p. Šperl  18.08.2008 
04.09.2008
59403/08/043940/5164
FÚ Mělník
Veřejná vyhláška p. Horna  12.08.2008 
28.08.2008
66261/08/172940/1832
Finanční úřad Česká Lípa
Veřejná vyhláška p.Horna  19.06.2008 
05.07.2008
64468/08/172911/7221
FÚ Česká Lípa
veřejná vyhláška p. Šperl  26.05.2008 
11.06.2008
40891/08/043940/5164
FU Mělník
Veřejná vyhláška p.Horna  26.05.2008 
11.06.2008
60130/08/172960/1553
FU Českká Lípa
Vyměření daně z nemovitosti za rok 2008  07.04.2008 
09.05.2008

Finanční úřad
Územní plán  03.04.2008 
04.04.2008

Územní plán  03.04.2008 
18.04.2008

Obec Kvítkov
Územní plán  03.04.2008 
18.04.2008

Obec Kvítkov
Územní plán  03.04.2008 
18.04.2008

Obec Kvítkkov
Územní plán  03.04.2008 
18.04.2008

Obec KVítkov
Veřejná vyhláška Josef Šperl  27.03.2008 
15.04.2008
12599/08/04396
FÚ Mělník
Nařízení veterinárlní správy č. 5  20.12.2007 
20.01.2008

Pozvánka  31.10.2007 
08.11.2007

Zelenková Jana
Vyhláška FÚ daně z pozemku  25.05.2007 
25.06.2007

FÚ Česká Lípa
Pozvánka  25.05.2007 
31.05.2007

Zelenková Jana
Dražební vyhláška p. Kraviciv  24.04.2007 
10.05.2007
17 EX 3/,0-53
Ex.úřad Tábor
Dražební vyhláška p.Kravciv  24.04.2007 
10.05.2007
017 EX3/03-53
Ex.úřad Tábor
Dražební vyhláška p.Kravciv  24.04.2007 
24.04.2007
017 EX 3/03-53
Exekutorský úřad Tábor
Pozvánka na veřejné zasedání  28.03.2007 
04.04.2007

Zelenková Jana
Veřejná vyhláška p. Schejbal  14.03.2007 
31.03.2007
25460/07/172960/6995
FÚ Česká Lípa
Veřejná vyhláška  14.03.2007 
14.03.2007
25460/07/172960/6995
Fin.úřad Česká Lípa
Dražební vyhláška  08.03.2007 
29.03.2007

Ex.úřad Česká Lípa
Oznámení  23.02.2007 
30.11.2007

RRR Chomutov
Oznámnení  23.02.2007 
30.11.2007

RRR Chomutov
Pozvánka  02.02.2007 
08.02.2007

Zelenková Jana
Nouzový stav  26.01.2007 
06.02.2007
Sbírka zákonů č.11/2007
Vláda ČR
příloha k zápisu  19.01.2007 
31.01.2007

Zelenková Jana
Příloha k zápisu rozpočet  19.01.2007 
31.01.2007

Zelenková Jana
Zápis z veř.zasedání 20.12.2006  19.01.2007 
31.01.2007

Zelenková Jana
Veřejná vyhláška pí Wenceliusová  19.01.2007 
06.02.2007
150/07/172980/6744
Finanční úřad Česká Lípa
 14.11.2006 
14.11.2006

Soudn
 14.11.2006 
14.11.2006

Dražební vyhláška p.Horna  14.11.2006 
14.11.2006

Soudní exekutor JUDr. Bémová
Prodej pozemků  14.11.2006 
30.11.2006

Prodej pozemků  14.11.2006 
30.11.2006

Zelenková Jana
Dražební vyhláška p.Horna  14.11.2006 
14.11.2006

Soudní exeksutor JUDr.Bémová
Dražební vyhláška p.Horna  14.11.2006 
14.11.2006

Soudní exekutor JUDr. Bémová
Usnesení z ustavujícího zasední  10.11.2006 
06.12.2006

Zelenková Jana
Pozvánka na ustavující zasedání  26.10.2006 
10.11.2006

Zelenková Jana
Pozvánka na ustavující zasedání  26.10.2006 
26.10.2006

Zelenková Jana
Výzva k okleštění stromoví  18.10.2006 
30.11.2006

SČE Děčín
Veřejná vyhláška p. Šperl Josef  18.10.2006 
06.11.2006

MÚ Česká Kamenice
Oznámení o dni konání voleb  04.10.2006 
26.10.2006

Zelenková Jana
Oznámení o době a konání voleb  04.10.2006 
04.10.2006

Zelenková Jana
Oznámení o době konání voleb  04.10.2006 
04.10.2006

Oznámení o počtu a síldle vol. okrsku  04.09.2006 
26.10.2006

Zelenková Jana
Veřejná vyhláška p.Horna  31.08.2006 
08.09.2006

Fin.úřad Česká Lípa
VOLBY Počet členů komise  17.08.2006 
26.10.2006

Zelenková Jana
Veřejná vyhláška Wenceliusová Dana  15.08.2006 
04.09.2006

Finanční úřad Česká Lípa
Veřejné zasedání  25.07.2006 
15.08.2006

Zelenková
Vyúčtování vodného a stočného 2005  25.07.2006 
15.08.2006

SčVK
Komunální volby 2006  03.07.2006 
17.08.2006

Zelenková Jana
Veřejná vyhláška  05.06.2006 
14.07.2006

Městský úřad Česká Lípa
Pozvánka  31.05.2006 
03.07.2006

Zelenková Jana
Oznámení o době konání voleb  16.05.2006 
05.06.2006

Zelenková Jana
Volby do Parlamentu ČR  31.03.2006 
05.06.2006

Zelenková Jana
Ptačí chřipka  31.03.2006 
16.05.2006

MZČR
Veřejné uzasedání  29.03.2006 
27.04.2006

plánované příjmy 2006  17.03.2006 
04.04.2006

Zelenková Jana
plánované výdaje 2006  17.03.2006 
04.04.2006

Zelenková Jana

 
  Design by udeska.info