Název dokumentu Vyvěšení
 Sejmutí 
Č.j.
        Ev.č.        
 Zhotovitel dokumentu 
Záměr věcné břemeno - služebnosti a právo provést stavbu (153 kB)  18.06.2018 
04.07.2018

Městys Holany
Pozvánka na zasedání zastupitelstva (141 kB)  15.06.2018 
25.06.2018

Městys Holany
Záměr městyse Holany prodat pozemek (325 kB)  08.06.2018 
26.06.2018
ÚMH/395/18
Městys Holany
Veřejná vyhláška Zákaz odběru povrchových vod (650 kB)  31.05.2018 
01.10.2018
MUCL/60328/2018
Městský úřad Česká Lípa odbor životního prostředí
info volby- potřebný počet podpisů na peticích podporujících kandidaturu volebních stran typ nezávislý kandidát a sdružení nezávislých kandidátů (435 kB)  29.05.2018 
31.08.2018

Městský úřad Česká Lípa
info - volby Seznam obcí, ze kterých se kandidátní listiny podávají příslušnému pověřenému obecnímu úřadu (435 kB)  29.05.2018 
31.08.2018

Městský úřad Česká Lípa
Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva konaného dne 23.05.2018 (222 kB)  28.05.2018 
31.12.2018

Městys Holany
Rozpočtové opatření č. 3/2018 (638 kB)  28.05.2018 
31.12.2018

Úřad městyse Holany
Oznámení o schválení Závěrečného účtu DSO Peklo za rok 2018 (237 kB)  22.05.2018 
31.12.2018

DSO Peklo
Veřejná vyhláška - doručení návrhu Územního plánu Holany - přílohy Výkres předpokládaných záborů půdy (2869 kB)  21.05.2018 
09.07.2018

Veřejná vyhláška - doručení návrhu Územního plánu Holany - přílohy Koordinační výkres (5916 kB)  21.05.2018 
09.07.2018

Veřejná vyhláška - doručení návrhu Územního plánu Holany - přílohy Textová část - odůvodnění ÚP (765 kB)  21.05.2018 
09.07.2018

Veřejná vyhláška - doručení návrhu Územního plánu Holany - přílohy Výkres veřejně prospěšných staveb (1969 kB)  21.05.2018 
09.07.2018

Veřejná vyhláška - doručení návrhu Územního plánu Holany - přílohy Hlavní výkres (2928 kB)  21.05.2018 
09.07.2018

Veřejná vyhláška - doručení návrhu Územního plánu Holany - přílohy - Výkres základní členění (1994 kB)  21.05.2018 
09.07.2018

Veřejná vyhláška - doručení návrhu Územního plánu Holany - přílohy Textová část (560 kB)  21.05.2018 
09.07.2018

Veřejná vyhláška - doručení návrhu Územního plánu Holany (229 kB)  21.05.2018 
09.07.2018
ÚMH/372/18
Městský úřad Česká Lípa - Stavební úřad - úřad územního plánování
Rozpočtové opatření č.2 /2018 (673 kB)  09.05.2018 
31.12.2018

Úřad městyse Holany
Závěrečný účet městyse Holany za rok 2017 (3249 kB)  26.04.2018 
30.06.2019

Městys Holany
Upozornění vlastníkům a uživatelům pozemků - odstranění a okleštění stromoví (773 kB)  23.04.2018 
31.12.2018
ÚMH/277/18
ČEPS a.s.
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Peklo za rok 2017 (2829 kB)  21.03.2018 
30.06.2019

DSO Peklo
Návrh závěrečného účtu za rok 2017 DSO Peklo (1593 kB)  21.03.2018 
30.06.2018

DSO Peklo
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017 městys Holany (4347 kB)  21.03.2018 
30.06.2019

Městys Holany
Rozpočtové opatření 1/2018 (279 kB)  12.02.2018 
31.12.2018

Úřad městyse Holany
Veřejnoprávní smoluva o poskytnutí finanční podpory TJ Dynamo Holany (770 kB)  11.01.2018 
11.01.2021

Městys Holany
Záměr městyse pronajmout nebytové prostory (129 kB)  10.01.2018 
26.10.2018
ÚMH/036/18
Městys Holany
Střednědobý výhled rozpočtu 2018-2020 ZŠ a MŠ Holany (317 kB)  03.01.2018 
31.12.2018

ZŠ a MŠ Holany
Rozpočet na rok 2018 ZŠ a MŠ Holany (334 kB)  03.01.2018 
31.12.2018

ZŠ a MŠ Holany
Oznámení o schválení rozpočtu 2018, střednědobého výhledu rozpočtu 2018-2021 (246 kB)  03.01.2018 
31.12.2018

Městys Holany
Střednědobý výhled rozpočtu městyse Holany (314 kB)  27.12.2017 
31.12.2018

Městys Holany
Rozpočet rok 2018 městys Holany (623 kB)  27.12.2017 
31.12.2018

Městys Holany
Oznámení o schválení rozpočtu 2018, střednědobého výhledu rozpočtu 2019-2021 DSO Peklo (442 kB)  20.12.2017 
31.12.2018

DSO Peklo
Veřejnoprávní smlouva o výkonu přenesené působnosti na úseku agendy rozhodování o zrušení údaje o místu trvalého pobytu (500 kB)  13.10.2017 
31.12.2022

Město Česká Lípa
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Holany za rok 2016 (4268 kB)  16.06.2017 
30.06.2018

Městys Holany
Smlouva o poskytnutí veřejné finanční podpory TJ Dynamo Holany (759 kB)  15.06.2017 
15.06.2020

Městys Holany
Závěrečný účet DSO Peklo za rok 2017 (2337 kB)  29.05.2017 
30.06.2018

Svazek obcí Peklo
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí finančního příspěvku TJ Holany (1028 kB)  17.01.2017 
17.01.2020

Městys Holany
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí finančního příspěvku TJ Dynamo Holany (999 kB)  13.09.2016 
13.09.2019

Městys Holany
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí finančního příspěvku TJ Dynamo Holany (1021 kB)  08.03.2016 
08.03.2019

Městys Holany
Historie záznamů úřední desky    |   www.udeska.info