Název dokumentu Vyvěąení
 Sejmutí 
Č.j.
        Ev.č.        
 Zhotovitel dokumentu 
Oznámení o schválení rozpočtu, střednědobého výhĺedu, závěrečného účtu a rozpočtových opatření a jejich zveřejňění (159 kB)  12.06.2019 
31.12.2019

Městys Holany
Závěrečný účet za rok 2018 městyse Holany (3694 kB)  07.06.2019 
30.06.2020

Městys Holany
Rozpočtové opatření č. 4/2019 (645 kB)  05.06.2019 
31.12.2019

Městys Holany
Smlouva o poskytnutí veřejné finanční podpory TJ Holany (293 kB)  05.06.2019 
05.06.2022

Městys Holany
Oznámení o schválení a zveřejnění závěrečného účtu, zprávy o výsledky přezkoumání hospodaření a rozpočtová opatření DSO Peklo (184 kB)  20.05.2019 
30.06.2020

Závěrečný účet za rok 2018 DSO Peklo (1612 kB)  20.05.2019 
30.06.2020

Svazek obcí Peklo
Rozpočtové opatření 3/2019 (297 kB)  16.04.2019 
31.12.2019

Městys Holany
Veřejná vyhláąka Opatření obecné povahy (1144 kB)  04.04.2019 
31.12.2022
18918/2019-MZE-16212
Ministerstvo zemědělství
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí finanční podpory TJ Holany (783 kB)  28.03.2019 
28.03.2022

Měsrys Holany
Rozpočtové opatření č. 2/2019 (612 kB)  18.03.2019 
31.12.2019

Městys Holany
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018 DSO Peklo (2135 kB)  08.03.2019 
31.12.2019

Svazek obcí Peklo
Rozpočtové opatření č. 1/2019 (259 kB)  28.01.2019 
31.12.2019

Městys Holany
Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva (222 kB)  19.12.2018 
31.12.2019

Městys Holany
Oznámení o schválení rozpočtu a Střednědobého výhledu rozpočtu městyse Holany (239 kB)  19.12.2018 
31.12.2019

Městys Holany
Střednědobý výhled rozpočtu 2020-2021 ®© a M© Holany (317 kB)  18.12.2018 
31.12.2019

Z© a M© Holany
Rozpočet na rok 2019 Z© a M© Holany (331 kB)  18.12.2018 
31.12.2019

Z© a M© Holany
Rozpočet na rok 2019 Městys Holany (635 kB)  18.12.2018 
31.12.2019

Městys Holany
Střednědobý výhled rozpočtu 2020-2021 DSO Peklo (279 kB)  10.12.2018 
31.12.2019

Svazek obcí Peklo
Rozpočet na rok 2019 DSO Peklo (251 kB)  10.12.2018 
31.12.2019

Svazek obcí Peklo
Střednědobý výhled rozpočtu na období 2019-2023 (325 kB)  01.11.2018 
31.12.2019

Městys Holany
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí finančního příspěvku TJ Dynamo Holany (1043 kB)  03.08.2018 
03.08.2021

Městys Holany
Veřejnoprávní smoluva o poskytnutí finanční podpory TJ Dynamo Holany (770 kB)  11.01.2018 
11.01.2021

Městys Holany
Veřejnoprávní smlouva o výkonu přenesené působnosti na úseku agendy rozhodování o zruąení údaje o místu trvalého pobytu (500 kB)  13.10.2017 
31.12.2022

Město Česká Lípa
Smlouva o poskytnutí veřejné finanční podpory TJ Dynamo Holany (759 kB)  15.06.2017 
15.06.2020

Městys Holany
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí finančního příspěvku TJ Holany (1028 kB)  17.01.2017 
17.01.2020

Městys Holany
Historie záznamů úřední desky    |   www.udeska.info