Název dokumentu Vyvěąení
 Sejmutí 
Č.j.
        Ev.č.        
 Zhotovitel dokumentu 
Záměr městyse prodat pozemek (299 kB)  17.10.2017 
03.11.2017
ÚMH/773/17
Městys Holany
Veřejnoprávní smlouva o výkonu přenesené působnosti na úseku agendy rozhodování o zruąení údaje o místu trvalého pobytu (500 kB)  13.10.2017 
31.12.2017

Město Česká Lípa
Posuzování vlivů na ľivotní prostředí - zahájení zjią»ovacího řízení záměru zařazeného v kategorii II (442 kB)  04.10.2017 
23.10.2017
3712/ZPZ/2017
Krajský úřad Ústeckého kraje
Rozpočtové opatření 6/17 (622 kB)  25.09.2017 
31.12.2017

Úřad městyse Holany
Rozpočtové opatření č. 5/2017 (213 kB)  01.08.2017 
31.12.2017

Městys Holany
Rozpočtové opatření č. 4/2017  29.06.2017 
31.12.2017

Úřad městyse Holany
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Holany za rok 2016 (4268 kB)  16.06.2017 
30.06.2018

Městys Holany
Závěrečný účet městyse Holany za rok 2016 (2894 kB)  16.06.2017 
30.06.2018

Městys Holany
Smlouva o poskytnutí veřejné finanční podpory TJ Dynamo Holany (759 kB)  15.06.2017 
15.06.2020

Městys Holany
Závěrečný účet DSO Peklo za rok 2017 (2337 kB)  29.05.2017 
30.06.2018

Svazek obcí Peklo
Rozpočtové opatření č. 3/2017 (308 kB)  27.04.2017 
31.12.2017

Městys Holany
Rozpočet Z© a M© na rok 2017 (329 kB)  22.03.2017 
31.12.2017

Z© a M© Holany
Rozpočtové opatření č. 2/2017 (355 kB)  21.03.2017 
31.12.2017

Městys Holany
Návrh rozpočtu Z© a M© Holany na rok 2017 (322 kB)  03.03.2017 
31.12.2017

Z© a M© Holany
Oznámení o schválení rozpočtu 2017, rozpočtového výhledu 2017-2021 a závěrečného účtu za rok 2015 (192 kB)  01.03.2017 
31.12.2017

Městys Holany
Rozpočtové opatření 1/2017 (263 kB)  01.03.2017 
31.12.2017

Městys Holany
Oznámení o schválení rozpočtu 2017, střednědobého výhledu rozpočtu 2018-2020 a schválení závěrečného účtu 2015 DSO Peklo (255 kB)  15.02.2017 
31.12.2017

Svazek obcí peklo
Oznámení o schválení rozpočtu 2017, střednědobého výhledu rozpočtu 2018-2020 a schválení závěrečného účtu 2015 DSO Peklo  15.02.2017 
31.12.2017

DSO Peklo
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí finančního příspěvku TJ Holany (1028 kB)  17.01.2017 
17.01.2020

Městys Holany
Rozpočet na rok 2017 (1255 kB)  19.12.2016 
31.12.2017

Městys Holany
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí finančního příspěvku TJ Dynamo Holany (999 kB)  13.09.2016 
13.09.2019

Městys Holany
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí finančního příspěvku TJ Dynamo Holany (1021 kB)  08.03.2016 
08.03.2019

Městys Holany
Historie záznamů úřední desky    |   www.udeska.info