Název dokumentu Vyvěšení
 Sejmutí 
Č.j.
        Ev.č.        
 Zhotovitel dokumentu 
Pozvánka na zasedání Sněmu Svazku obcí Morávka - Pražmo (178 kB)  22.01.2020 
29.01.2020

11/2020
Svazek obcí Morávka - Pražmo
Program zasedání zastupitelstva obce Morávka (240 kB)  20.01.2020 
27.01.2020

10/2020
Obec Morávka
Veřejnoprávní smlouva - Klub rodičů (1610 kB)  15.01.2020 
15.01.2023

9/2020
Obec Morávka
Usnesení - nařízení dalšího dražebního jednání (293 kB)  15.01.2020 
26.02.2020

9/2020
Exekutorský úřad Ostrava
Veřejnoprávní smlouva - Římskokatolická farnost Morávka (444 kB)  13.01.2020 
13.01.2023

7/2020
Obec Morávka
Veřejnoprávní smlouva - SDH Morávka (1416 kB)  13.01.2020 
13.01.2023

6/2020
Obec Morávka
Veřejnoprávní smlouva - TJ Lignum Morávka (1588 kB)  13.01.2020 
13.01.2023

5/2020
Obec Morávka
Veřejnoprávní smlouva - Delphinus Delphis (1414 kB)  13.01.2020 
13.01.2023

4/2020
Obec Morávka
Veřejnoprávní smlouva - Delphinus Delphis (1443 kB)  13.01.2020 
13.01.2023

3/2020
Obec Morávka
Informace obce Morávka dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (941 kB)  02.01.2020 
31.12.2020

1/2020
Obec Morávka
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy (pro vlastníky lesů) - změna a doplnění (k ev. č. 31/2019) (775 kB)  18.12.2019 
31.12.2022

90/2019
Ministerstvo zemědělství
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy (pro vlastníky lesů) - Příloha č. 1, příloha vyměněna dne 18.12.2019 (2239 kB)  18.12.2019 
31.12.2022

31/2019
Ministerstvo zemědělství
Oznámení o změně ceny vodného od 1. 1. 2019 (332 kB)  27.11.2019 
31.01.2020

82/2019
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a. s.
Programová dotace Obce Morávka Domovní ČOV 2019 (1543 kB)  18.10.2019 
31.01.2020

68/2019
Obec Morávka
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy (pro vlastníky lesů) - změna a doplnění (223 kB)  09.09.2019 
31.12.2022

31/2019
Ministerstvo zemědělství
Darovací smlouva - Delphinus Delphis (86 kB)  19.08.2019 
19.08.2022

60/2019
Obec Morávka
Darovací smlouva - Delphinus Delphis (85 kB)  19.08.2019 
19.08.2022

59/2019
Obec Morávka
Darovací smlouva - TJ Lignum Morávka (81 kB)  19.08.2019 
19.08.2022

58/2019
Obec Morávka
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy (pro vlastníky lesů) (18860 kB)  04.04.2019 
31.12.2022

31/2019
Ministerstvo zemědělství
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce - Klub rodičů (1569 kB)  24.01.2019 
24.01.2022

13/2019
Obec Morávka
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Morávka - ČZS (1414 kB)  16.01.2019 
16.01.2022

7/2019
Obec Morávka
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Morávka - TJ Lignum (1552 kB)  16.01.2019 
16.01.2022

6/2019
Obec Morávka
Darovací smlouva -Římskokatolická farnost Morávka (479 kB)  16.01.2019 
16.01.2022

5/2019
Obec Morávka
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Obce Morávka - TJ Lignum Morávka (1353 kB)  22.06.2018 
22.06.2021
42/2018
Obec Morávka
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Morávka - Foldynovi (1413 kB)  09.05.2018 
09.05.2021

29/2018
Obec Morávka
Aktualizace seznamu nedostatečně identifikovaných vlastníků - Výzva, příloha aktulizována 3.9.2019 (1762 kB)  14.03.2018 
31.12.2023

18/2018
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Darovací smlouva - Delphinus Delphis, s. r. o. (495 kB)  12.02.2018 
12.02.2021

9/2018
Obec Morávka
Darovací smlouva - Římskokatolická farnost Morávka (517 kB)  01.02.2018 
01.02.2021

4/2018
Obec Morávka
Darovací smlouva (317 kB)  18.04.2017 
18.04.2020

30/2017
Obec Morávka
Oznámení - veřejnoprávní smlouva na projednávání přestupků (174 kB)  14.01.2015 
31.12.2023

5/2015
Obecní úřad Morávka
Historie záznamů úřední desky    |   www.udeska.info