Název dokumentu Vyvěšení
 Sejmutí 
Č.j.
        Ev.č.        
 Zhotovitel dokumentu 
Nařízení Státní veterinární správy - mor včelího plodu (293 kB)  09.04.2019 
25.04.2019

35/2019
Krajská veterinární správa
Usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání (247 kB)  09.04.2019 
26.05.2019

34/2019
Exekutorský úřad Brno-Město
Volby do Evropského parlamentu - Informace o počtu a sídlech volebních okrsků (231 kB)  09.04.2019 
27.05.2019

33/2019
Obecní úřad Morávka
Návrh Závěrečného účtu Obce Morávka za rok 2018, Inventarizační zpráva (3562 kB)  09.04.2019 
29.04.2019

32/2019
Obec Morávka
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy (pro vlastníky lesů) - Příloha č. 1 (2239 kB)  04.04.2019 
31.12.2019

31/2019
Ministerstvo zemědělství
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy (pro vlastníky lesů) (18860 kB)  04.04.2019 
31.12.2022

31/2019
Ministerstvo zemědělství
Záměr pronájmu nebytových prostor - zdravotní středisko (222 kB)  29.03.2019 
23.04.2019

29/2019
Obec Morávka
Záměr pronájmu nebytových prostor - zdravotní středisko (224 kB)  29.03.2019 
23.04.2019

28/2019
Obec Morávka
Záměr pronájmu nebytových prostor - zdravotní středisko (226 kB)  29.03.2019 
23.04.2019

27/2019
Obec Morávka
Volby do Evropského parlamentu - Informace pro voliče, kteří změní pobyt po 14. dubnu 2019 (356 kB)  27.03.2019 
23.05.2019

25/2019
Ministerstvo vnitra
Volby do Evropského parlamentu - stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise (214 kB)  20.03.2019 
27.05.2019

23/2019
Obecní úřad Morávka
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce - Klub rodičů (1569 kB)  24.01.2019 
24.01.2022

13/2019
Obec Morávka
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Morávka - ČZS (1414 kB)  16.01.2019 
16.01.2022

7/2019
Obec Morávka
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Morávka - TJ Lignum (1552 kB)  16.01.2019 
16.01.2022

6/2019
Obec Morávka
Darovací smlouva -Římskokatolická farnost Morávka (479 kB)  16.01.2019 
16.01.2022

5/2019
Obec Morávka
Informace dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (963 kB)  08.01.2019 
31.12.2019

2/2019
Obec Morávka
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Obce Morávka - TJ Lignum Morávka (1353 kB)  22.06.2018 
22.06.2021
42/2018
Obec Morávka
Zveřejnění kontaktu na pověřence pro ochranu osobních údajů pro obec Morávku (244 kB)  24.05.2018 
24.05.2019

32/2018
Obec Morávka
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Morávka - Foldynovi (1413 kB)  09.05.2018 
09.05.2021

29/2018
Obec Morávka
Aktualizace seznamu nedostatečně identifikovaných vlastníků - Výzva (1762 kB)  14.03.2018 
31.12.2023

18/2018
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Darovací smlouva - Delphinus Delphis, s. r. o. (495 kB)  12.02.2018 
12.02.2021

9/2018
Obec Morávka
Darovací smlouva - Římskokatolická farnost Morávka (517 kB)  01.02.2018 
01.02.2021

4/2018
Obec Morávka
Darovací smlouva (317 kB)  18.04.2017 
18.04.2020

30/2017
Obec Morávka
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Morávka (1336 kB)  16.12.2016 
16.12.2019

88/2016
Obec Morávka
Veřejná výzva pro vlastníky objektů pietních míst (353 kB)  27.06.2016 
27.06.2019

40/2016
Obec Morávka
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Morávka (1532 kB)  03.05.2016 
03.05.2019

30/2016
Obec Morávka
Oznámení - veřejnoprávní smlouva na projednávání přestupků (174 kB)  14.01.2015 
31.12.2023

5/2015
Obecní úřad Morávka
Historie záznamů úřední desky    |   www.udeska.info