Název dokumentu Vyvěšení
 Sejmutí 
Č.j.
        Ev.č.        
 Zhotovitel dokumentu 
Oznámení o zveřejnění dokumentů - Rozpočet Sdružení obcí povodí Morávky (88 kB)  06.04.2022 
06.04.2025

25/2022
Sdružení obcí povodí Morávky
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Morávka - TJ LIGNUM Morávka (1604 kB)  25.02.2022 
25.02.2025

17/2022
Obec Morávka
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Morávka - Římskokatolická farnost Morávka (1453 kB)  23.02.2022 
23.02.2025

16/2022
Obec Morávka
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Morávka - SDH Morávka (1482 kB)  21.02.2022 
21.02.2025

14/2022
Obec Morávka
Darovací smlouva-Adámkova vila, Domov se zvl. režimem, z.ú. (2590 kB)  15.02.2022 
15.02.2025

11/2022
Obec Morávka
Smlouva č. 1/2021 o poskytnutí návratné finanční výpomoci (1559 kB)  20.09.2021 
20.09.2024

59/2021
Obec Morávka
Veřejnoprávní smlouva 2021 (1396 kB)  01.02.2021 
01.02.2024

5/2021
Obec Morávka
Veřejnoprávní smlouva 2021 - TJ Lignum Morávka (1624 kB)  26.01.2021 
26.01.2024

4/2021
Obec Morávka
Darovací smlouva - Adámkova vila, Domov se zvláštním režimem, z. ú. (2363 kB)  15.01.2021 
15.01.2024

3/2021
Obec Morávka
Informace Obce Morávka dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech (17 kB)  01.01.2021 
31.12.2025

1/2021
Obec Morávka
 31.12.2019 
31.12.2030

Aktualizace seznamu nedostatečně identifikovaných vlastníků - Výzva, příloha aktulizována 1.02.2022 (187 kB)  14.03.2018 
31.12.2023

18/2018
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Aktualizace seznamu nedostatečně identifikovaných vlastníků - Seznam, příloha aktulizována 1.02.2022 (1762 kB)  14.03.2018 
31.12.2023

18/2018
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Oznámení - veřejnoprávní smlouva na projednávání přestupků (174 kB)  14.01.2015 
31.12.2023

5/2015
Obecní úřad Morávka
Historie záznamů úřední desky    |   www.udeska.info