>> Obec Kyjovice    
 
    Úřední deska  |   Administrace  |  Historie  |  

  Název dokumentu Vyvěšení
 Sejmutí 
Č.j.
        Ev.č.        
 Zhotovitel dokumentu 
Informace o konání 2.zasedání ZO Kyjovice dne 19.11.2014  11.11.2014 
19.11.2014

38/2014
Obec Kyjovice
Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovité věci  29.10.2014 
11.12.2014
OÚK 480/2014
37/2014
Exekutorský úřad Přerov
Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného ZO Kyjovice  27.10.2014 
05.11.2014

36/2014
Obec Kyjovice Osmančíková
Zápis o výsledku dílčího přezkoumání hosp. MMS  16.10.2014 
01.11.2014

35/2014
Mikroregion Matice Slezské
Výsledky voleb do zastupitelstva obce  14.10.2014 
30.10.2014
OÚK 464/2014
34/2014
Magistrát města Opavy
Oznámení zahájení územního řízení T-Mobile  07.10.2014 
23.10.2014
Výst.328-0970/14-On
33/2014/3
Obecní úřad Pustá Polom-Stavební úřad
Oznámení zahájení územního řízení T-Mobile  07.10.2014 
23.10.2014
Výst.328-0970/14-On
33/2014/2
Obecní úřad Pustá Polom-Stavební úřad
Oznámení zahájení územního řízení T-Mobile  07.10.2014 
23.10.2014
Výst.328-0970/14-On
33/2014/1
Obecní úřad Pustá Polom-Stavební úřad
Výpis z Dražební vyhlášky č. DD270-chata Kyjovice  24.09.2014 
23.10.2014
OÚK 429/2014
32/2014
Dražební a realitní spol. IMMO a.s.
Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva obce  19.09.2014 
11.10.2014

31/2014
Obec Kyjovice Osmančíková
Kandidátní listiny  17.09.2014 
11.10.2014

30/2014
Obec Kyjovice
Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů  15.09.2014 
16.11.2014

29/2014
ČEZ Distribuce, a.s.
Oznámení starosty obce Kyjovice  26.08.2014 
11.10.2014

28/2014
Obec Kyjovice Osmančíková
Informace o konání 38.zas. ZO dne 1.9..2014  22.08.2014 
02.09.2014

27/2014
Obec Kyjovice Osmančíková
Oznámení počtu členů okrskové volební komise  11.08.2014 
13.09.2014

26/2014
Obec Kyjovice Osmančíková
Informace o přijetí nového zaměstnance na obsazení pracovního místa  01.08.2014 
31.08.2014

25/2014
Mikroregion Matice Slezské
Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovité věci  16.07.2014 
01.08.2014
OÚK 343/2014
23/2014
Exekutorský úřad Přerov
Oznámení - počet členů zastupitelstva  15.07.2014 
31.07.2014

22/2014
Obec Kyjovice Osmančíková
Zveřejnění záměru obce o pronájmu obecního majetku  11.07.2014 
28.07.2014

21/2014
Obec Kyjovice
Volby do zastupitelstev obcí 2014  07.07.2014 
06.08.2014
OÚK 333/2014
20/2014
MMO Opava
Informace o konání 37.zas. ZO dne 11.7..2014  02.07.2014 
14.07.2014

19/2014
Obec Kyjovice Osmančíková
Termíny zasedání ZO Kyjovice ve 3.čtvrtletí 2014  17.06.2014 
02.09.2014

18/2014
Obec Kyjovice Osmančíková
Informace o konání 36.zas. ZO dne 2.6..2014  23.05.2014 
03.06.2014

17/2014
Obec Kyjovice Osmančíková
Usnesení o provedení exekuce  22.05.2014 
09.06.2014
OÚK 255/2014
16/2014
Mgr. Zuzana Sobíšková, soudní exekutor
Oznámení o době a místě konání voleb do EP  07.05.2014 
24.05.2014

15/2014
Obec Kyjovice Osmančíková
Veřejná vyhláška  30.04.2014 
16.05.2014
OÚK 196/2014
14/2014
Finanční úřad Opava
Informace o konání 35. zas. ZO dne 5.5.2014  25.04.2014 
06.05.2014

13/2014
Obec Kyjovice Osmančíková
Příloha č. 3 - Výkaz a rozvaha  22.04.2014 
09.05.2014

12/2014/4
Mikroregion Matice Slezské
Příloha č. 2 - Invetarizační zpráva  22.04.2014 
09.05.2014

12/2014/3
Mikroregion Matice Slezské
Příloha č. 1 -Zpráva o přezkumu  22.04.2014 
09.05.2014

12/2014/2
Mikroregion Matice Slezské
Závěrečný účet za rok 2013 MMS  22.04.2014 
09.05.2014

12/2014/1
Mikroregion Matice Slezské
Účetní závěrka-příloha Inventarizační zpráva  18.04.2014 
06.05.2014

11/2014/7
Obec Kyjovice Osmančíková
Účení závěrka-Příloha Zpráva o výsledku fin. kontrol  18.04.2014 
06.05.2014

11/2014/6
Obec Kyjovice Osmančíková
Účetní uzávěrka-příloha Výkaz zisku a ztráty  18.04.2014 
06.05.2014

11/2014/5
Obec Kyjovice Osmančíková
Účetní závěrka-příloha Rozvaha  18.04.2014 
06.05.2014

11/2014/4
Obec Kyjovice Osmančíková
Účetní závěrka-příloha FIN2-12  18.04.2014 
06.05.2014

11/2014/3
Obec Kyjovice Osmančíková
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kyjovice za rok 2013  18.04.2014 
06.05.2014

11/2014/2
Obec Kyjovice Osmančíková
Závěrečný účet obce Kyjovice za rok 2013  18.04.2014 
06.05.2014

11/2014/1
Obec Kyjovice Osmančíková
Oznámení starosty obce Kyjovice  07.04.2014 
24.05.2014

10/2014
Obec Kyjovice Osmančíková
Výzva Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových  03.04.2014 
22.04.2014
OÚK 125/2014
9/2014/1
Úřad pro zast. státu ve věcech majetkových - Územní pracoviště Opava
Informace o konání 34. zasedání ZO  28.03.2014 
07.04.2014

9/2014
Obec Kyjovice Osmančíková
Oznámení pro včelaře  27.03.2014 
11.04.2014

8/2014
Družstvo ZAGRA
Formulář Žádost o poskytnutí příspěvku  26.03.2014 
30.04.2014
OÚK 100/2014
7/2014/3
Ministerstvo kultury
Příloha k výzvě k předkládání žád. o fin. příspěvek  26.03.2014 
30.04.2014
OÚK 100/2014
7/2014/2
Ministerstvo kultury
Výzva k předkládání žádostí o finanční příspěvek  26.03.2014 
30.04.2014
OÚK 100/2014
7/2014/1
Ministerstvo kultury
Termíny zasedání ZO Kyjovice ve 2.čtvrtletí 2014  10.03.2014 
03.06.2014

6/2014
Obec Kyjovice Osmančíková
Oznámení o zahájení územního řízení  27.02.2014 
17.03.2014
Výst. 328-0167/14-Mu
5/2014
OÚ Pustá Polom-Stavební úřad
Informace o konání 33. zasedání ZO  24.02.2014 
03.03.2014

04/2014
Obec Kyjovice Osmančíková
Cenový výměr vodného od 1.1.2014  06.02.2014 
26.02.2014

3/2014
Obec Kyjovice Osmančíková
Informace o konání 32. zasedání ZO Kyjovice  26.01.2014 
03.02.2014

02/2014
Obec Kyjovice Osmančíková
Informace o konání 32. zasedání ZO Kyjovice  26.01.2014 
28.01.2014

01/2014
Obec Kyjovice Osmančíková
Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích  03.01.2014 
19.01.2014

1/2014
MM Opavy
Oznámení zahájení územního řízení--zrušení ochr.hyg.pásma zemědělských budov č.j. Výst. 328-2044/13-Mu ze dne 12.12.2013  17.12.2013 
02.01.2014
OÚK 437/2013
45/2013
Obecní úřad Pustá Polom-stavební úřad
Záměr obce Kyjovice o pronájmu obecního majetku-nebytové prostory v budově OÚ (pošta)  17.12.2013 
02.01.2014

44/2013
Obec Kyjovice Osmančíková
Termíny zasedání ZO v Kyjovicích - 1. čtvrtletí 2014  17.12.2013 
04.03.2014

43/2013
Obec Kyjovice Osmančíková
Obecně závazná vyhláška č. 1/2013 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů  17.12.2013 
02.02.2014

42/2013
Obec Kyjovice Osmančíková
Informace o konání 31. zasedání zastupitelstva obce Kyjovice  05.12.2013 
16.12.2013

41/2013
Obec Kyjovice Osmančíková
Návrh rozpočtu obce Kyjovice na rok 2014  30.11.2013 
16.12.2013

40/2013
Obec Kyjovice
Oznámení o změně ceny vodného od 1.1.2014  25.11.2013 
11.12.2013

39/2013
SmVaK Ostrava
Rozpočet MMS na rok 2014 s výhledem do roku 2017  18.11.2013 
04.12.2013

38/2013
MMS Háj ve Slezsku
Výzva k účasti v zakázce malého rozsahu druhé kategorie na stavební práce s názvem "Realizace energ.úspor budovy MŠ v Kyjovicích"  23.10.2013 
08.11.2013

37/2013
BON FINANCE s.r.o.
Termíny zasedání zast. obce Kyjovice ve 4.čtvrtletí 2013  15.10.2013 
17.12.2013

36/2013
Obec Kyjovice Kozelková
Nařízení Státní veterinární správy o mim.veter.opatřeních k prevenci a tlumení neb.nákazy-moru včelího plodu,vymezení a zrušení ochranných pásem č.j. SVS/2013/066251-T ze  15.10.2013 
31.10.2013
OÚK 355/2013
35/2013
SVS pro MSK
Výzva - výběrové řízení č. 01/2013 na obsazení pracovního místa: referent/ka pro ekonomické a finanční hospodaření  11.10.2013 
26.10.2013

34/2013
Obec Kyjovice
Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v obci Kyjovice  08.10.2013 
27.10.2013

33/2013
Obec Kyjovice Kozelková
Informace o konání 29.zasedání ZO dne 7.10.2013  27.09.2013 
07.10.2013

32/2013
Obec Kyjovice Kozelková
Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků - zveřejnění na úřední desce  23.09.2013 
27.10.2013

31/2013
Obec Kyjovice Kozelková
Nařízení SVS pro MSK o mim.opatřeních k prevenci a tlumení neb.nákazy-moru včelího plodu,vymezení a zrušení ochr.pásem č.j. SVS/2013/056370-T z 30.8.2013  03.09.2013 
19.09.2013

30/2013
SVS pro MSK
Informace o konání 28.zasedání ZO dne 9.9.2013  19.08.2013 
09.09.2013

29/2013
Obec Kyjovice Kozelková
Informace o konání zasedání ZO dne 29.7.2013  21.07.2013 
29.07.2013

28/2013
Obec Kyjovice Kozelková
SmVAK - Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné  18.07.2013 
18.08.2013

27/2013
SmVaK Ostrava
Informace o konání zasedání zastupitelstva obce dne 15.7.2013  05.07.2013 
15.07.2013

26/2013
Obec Kyjovice Kozelková
Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné  18.06.2013 
19.07.2013

25/2013
ing.Mikoška Josef
Termíny zasedání zastupitelstva obce Kyjovice ve 3. a 4.čtvrtletí 2013  18.06.2013 
17.10.2013

24/2013
Obec Kyjovice Kozelková
Nařízení SVS o mim.veter.opatřeních k prevenci a tlumení nebezpečné nákazy - moru včelího plodu... č.j. SVS//2013(040128-T  17.06.2013 
03.07.2013

23/21013
SVS pro MSK
Informace o konání 25.zasedání ZO dne 17.6.2013  07.06.2013 
17.06.2013

22/2013
Obec Kyjovice Kozelková
Nařízení STV č.j. SVS/2013/034594-T mimoř.opatření (varoáza včel v MSK)  31.05.2013 
16.06.2013

21/2013
SVS pro MSK
Závěrečný účet MMS za rok 2012 včetně zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření svazku obcí - MMS za rok 2012  22.05.2013 
07.06.2013

20/2013
MMS Háj ve Slezsku
Informace o návrhu výroku ÚR o umístění stavby RD manželů Pchálkových Výst.328-0542/13-Mu  13.05.2013 
29.05.2013
OÚK 162/2013
19/2013
Stavební úřad Pustá Polom
Exekuční příkaz č.j. 025 Ex 9157/06-5 - Kupka Čestmír  06.05.2013 
06.06.2013

18/2013
Exekutorský úřad Praha 6
Veřejná vyhláška FÚ Ostrava - Hromadný předpisný seznam na daň z nemovitostí na rok 2013  06.05.2013 
06.06.2013

17/2013
Finanční úrad Ostrava
Oznámení o použití přípravku na ochranu rostlin  30.04.2013 
04.05.2013

16/2013
Družstvo ZAGRA Tvarůžka Martin
Informace z FÚ Opava k zasílání složenek pro platby daně z nemovitostí od r.2013 a informace ke zpřístupnění hromadného předpisného seznamu na daň z nemovitostí v roce 20  26.04.2013 
28.05.2013

15/2013
Finanční úřad Opava
Informace o konání zasedání ZO 6.5.2013  26.04.2013 
06.05.2013

14/2013
Obec Kyjovice Kozelková
Závěrečný účet obce Kyjovice za r.2012-2.část, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kyjovice za rok 2012  17.04.2013 
06.05.2013

13/2013/2
Obec Kyjovice Kozelková
Závěrečný účet obce Kyjovice za r.2012-1.část  17.04.2013 
06.05.2013

13/2013/1
Obec Kyjovice Kozelková
Výzva vlastníkovi k převzetí opuštěné věci (parc.č.978/59)  11.04.2013 
15.10.2013

12/2013
Obec Kyjovice Kozelková
Rozpočet MMS na rok 2013 s výhledem do roku 2016  02.04.2013 
18.04.2013

11/2013
MMS Háj ve Slezsku
Informace o konání zasedání zastupitelstva obce Kyjovice 8.dubna 2013  31.03.2013 
08.04.2013

10/2013
Obec Kyjovice Kozelková
Obec Nové Sedlice-Záměr pronájmu nebytových prostor-prodejna smíšeného zboží  15.03.2013 
01.04.2013

9/2013
Obec Nové Sedlice
Termíny zasedání zastupitelstva obce Kyjovice ve 2.čtvrtletí 2013  06.03.2013 
17.06.2013

8/2013
Obec Kyjovice
Cenový výměr vodného od 1.1.2013  06.03.2013 
30.04.2013

7/2013
Obec Kyjovice
Výzva k předkládání žádostí o dotaci z rozpočtu MK pro program Podpora obnovy kult.památek  28.02.2013 
16.03.2013
OÚK 67/2013
6/2013/2
MM Opava
Výzva k předkládání žádostí o dotaci z rozpočtu MK pro program Podpora obnovy kult.památek  28.02.2013 
16.03.2013
OÚK 67/2013
6/2013/1
MM Opava
Informace o konání 22.zasedání ZO dne 4.3.2013  22.02.2013 
04.03.2013

5/2013
Obec Kyjovice Kozelková
Rozhodnutí-úz.rozhodnutí o umístění stavby Přípojka NN pro parcelu č. 1133/5 pí.Boczková(St.úř.P.Polom Výst.328-1082/12-On ze dne 18.1.2013)  24.01.2013 
09.02.2013
OÚK 29/2013
4/2013
Stav.úřad Pustá Polom
Informace o konání 21.zasedání ZO dne 21.1.2013  09.01.2013 
21.01.2013

3/2013
Obec Kyjovice Kozelková
Návrh rozpočtu obce Kyjovice na rok 2013  05.01.2013 
21.01.2013

2/2013
Obec Kyjovice
Nařízení SVS č.j. SVS/2013/000864-T, kterým se mění nařízení SVS č.j. SVS/2012/042023-T ze dne 19.12.2012-mim.veter.opatř k prev. a tlumení neb.nákazy-moru včelího plodu  05.01.2013 
21.01.2013

1/2013
SVS pro MSK
Nařízení SVS č.j. SVS/2012/042023-T mimoř.veter.opatření k prevenci a tlumení neb.nákazy-moru včelího plodu  21.12.2012 
07.01.2013

47/2012
SVS pro MSK
Oznámení SmVaK o změně ceny vodného a stočného od 1.1.2013  19.12.2012 
31.01.2013

46/2012
SmVaK Ostrava
Oznámení o době a místě konání volby prezidenta republiky  19.12.2012 
28.01.2013

45/2012
Obec Kyjovice Kozelková
Oznámení o konání prvního zasedání OVK 19.12.2012-volba prezidenta ČR  16.12.2012 
22.12.2012

44/2012
Obec Kyjovice Kozelková
Termíny zasedání ZO v 1.čtvrtletí 2013  14.12.2012 
05.03.2013

43/2012
Obec Kyjovice
OZV č. 3/2012 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Kyjo  13.12.2012 
28.12.2012

42/2012
Obec Kyjovice
OZV č. 2/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů  12.12.2012 
28.12.2012

41/2012
Obec Kyjovice
Oznámení-zahájení ÚŘ a pozvání k veř.úst.jednání-přípojka NN pro parc.č.1133/5 pí Boczková  05.12.2012 
21.12.2012

40/2012
Stav.úřad Pustá Polom
Informace o konání 20.zasedání ZO 10.12.2012  30.11.2012 
10.12.2012

38/2012
Obec Kyjovice Kozelková
Návrh rozpočtu svazku obcí - MMS na rok 2013 s výhledem do r.2016  29.11.2012 
15.12.2012

39/2012
MMS Háj ve Slezsku
Poskytnutí informace o počtu a sídle vol.okrsků-volba prezidenta 11.-12.1.2013  26.11.2012 
27.01.2013

37/2012
Obec Kyjovice Kozelková
OZV č. 1/2012-požární řád  16.11.2012 
09.12.2012

36/2012
Obec Kyjovice
Informace o zrušení zasedání ZO  05.11.2012 
23.11.2012

35/2012
Obec Kyjovice Kozelková
Pozvánka na 19.zasedání ZO dne 15.10.2012  03.10.2012 
15.10.2012

34/2012
Obec Kyjovice Kozelková
Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva Moravskoslezského kraje a do Senátu Parlamentu ČR  24.09.2012 
21.10.2012

33/2012
Obec Kyjovice Kozelková
Zveřejnění záměru obce o pronájmu nebytových prostor v budově OÚ na pozemku parc.č. 12-tři místnosti  26.08.2012 
11.09.2012

32/2012
Obec Kyjovice Kozelková
Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků-volby do krajských zastupitelstev a do Senátu PČR 12. a 13.10.2012  20.08.2012 
21.10.2012

31/2012
Obec Kyjovice Kozelková
Návrh výroku úz.rozhodnutí o umístění stavby Základnová stanice RDTF sítě T-Mobile CZ a.s.  16.08.2012 
05.09.2012
OÚK 356/2012
30/2012
Stavební úřad Pustá Polom
Pozvánka na 18. zasedání ZO dne 3.9.2012  10.08.2012 
03.09.2012

29/2012
Obec Kyjovice Kozelková
Návrh výroku územního rozhodnutí ing. Josef Kupka-rozhodnutí o umístění stavby prodloužení komunikace č.j. Výst. 328-0833/12-Mu ze dne 13.7.2012  22.07.2012 
09.08.2012

28/2012
Stav.úřad Pustá Polom
Posuzování vlivů na ŽP - zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci "Aktualizace Krajského integrovaného programu ke zepšení kvality ovzduší MSK" č.j. 54143/E  16.07.2012 
16.08.2012

26/2012
MŽP Praha
Nařízení KVS pro MSK z 29.6.2012 - mimořádná veter.opatření k prevenci a tlumení neb.nákazy-moru včelího plodu č.j. SVS/2208/2012-KVST  02.07.2012 
31.07.2012

27/2012
KVS pro MSK
Nařízení Krajské veterinární správy pro MSK č.j. SVS/2175/2012-KVST - mim.veter.opatření k prevenci a tlumení nebezpečné nákazy - varroázy včel  02.07.2012 
31.07.2012

25/2012
KVS Ostrava
Termíny zasedání zastupitelstva obce Kyjovice od 9/2012-12/2012  21.06.2012 
23.12.2012

24/2012
Obec Kyjovice
Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné  18.06.2012 
31.07.2012

23/2012
Obec Kyjovice
Pozvánka na 17. zasedání ZO dne 18.6.2012  06.06.2012 
18.06.2012

21/2012
Obec Kyjovice Kozelková
Nařízení SVS č.j. SVS/1696/2012-KVST-mim.veter.opatření k prevenci a tlumení neb.nákazy-moru včelího plodu  19.05.2012 
10.06.2012

20/2012
KVS Ostrava
Návrh zadání pro územní plán Kyjovice-2.část  14.05.2012 
14.06.2012

19/2012/2
MM Opava
Veřejná vyhláška-Oznámení o projednání návrhu zadání územního plánu Kyjovice 1. část  14.05.2012 
14.06.2012

19/2012/1
MM Opava
Oznámení o zrušení zasedání zastupitelstva obce Kyjovice dne 4.6.2012  04.05.2012 
20.05.2012

18/2012
Obec Kyjovice Kozelková
Pozvánka na 16.zasedání ZO 2.5.2012  19.04.2012 
02.05.2012

16/2012
Obec Kyjovice Kozelková
Závěrečný účet MMS za rok 2011  19.04.2012 
05.05.2012

15/2012
ing. Jiří Turoň, Havířov
Oznámení včelařům  18.04.2012 
04.05.2012

14/2012
Družstvo ZAGRA Kyjovice
Závěrečný účet obce Kyjovice za rok 2011/2.část  16.04.2012 
02.05.2012

13/2012/2
Obec Kyjovice Kozelková
Závěrečný účet obce Kyjovice za rok 2011-1.část  16.04.2012 
02.05.2012

13/2012/1
Obec Kyjovice Kozelková
Veřejná vyhláška FÚ Opava o hromadném předpisném seznamu  13.04.2012 
29.04.2012

12/2012
Finanční úřad Opava
Veřejná vyhláška a rozhodnutí o změně stavby - P.Šeliga,J.Šebestová  11.04.2012 
27.04.2012

11/2012
Stav.úřad Pustá Polom
Posuzování vlivů na ŽP podle zákona č.100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů - zveřejnění návrhu koncepce včetně vyhodnocení vlivů koncepce na ŽP č.j. 24047/ENV/1  02.04.2012 
14.05.2012

17/2012
MŽP Praha
Oznámení o zrušení zasedání ZO dne 4.4.2012  30.03.2012 
05.04.2012

10/2012
Obec Kyjovice Kozelková
Termíny zasedání zastupitelstva obce Kyjovice  24.03.2012 
05.06.2012

9/2012
Obec Kyjovice Kozelková
Veřejná vyhláška a oznámení o zahájení ÚŘ a pozvání k ústnímu jednání - manželé Kubíčkovi-umístění stavby RD  22.03.2012 
07.04.2012
OÚK 73/2012
8/2012
Stav.úřad Pustá Polom
Veřejná vyhláška a rozhodnutí o umístění stavby-Kyjovice, 6 RD,rozšíření kNN  27.02.2012 
14.03.2012

7/2012
Stav.úřad Pustá Polom
Veřejná vyhláška a oznámení o zahájení územního řízení - Patrik Šeliga, Ostrava  22.02.2012 
09.03.2012

6/2012
Stavební úřad Pustá Polom
Výzva k předkládání žádostí o dotaci-Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností  17.02.2012 
08.03.2012

5/2012
MM Opava
Pozvánka na 15.zasedání ZO 29.2.2012  17.02.2012 
29.02.2012

4/2012
Obec Kyjovice
Veřejná vyhláška-opatření obecné povahy (Ochranná pásma letiště Ostrava-Mošnov"  04.02.2012 
20.02.2012

3/2012
Úřad pro civilní letectví Praha
Cenový výměr-vodné od 1.1.2012  23.01.2012 
31.07.2012

22/2012
Obec Kyjovice
Pozvánka na zasedání 23.1.2012  14.01.2012 
23.01.2012

2/2012
Obec Kyjovice Kozelková
Návrh rozpočtu obce Kyjovice na rok 2012  05.01.2012 
23.01.2012

1/2012
Obec Kyjovice
Veřejná vyhláška "Kyjovice, 6 RD, rozšíření kNN č.j. Výst.328-0955/11-Mu ze dne 6.12.2011 a Oznámení o spojení úz. a stav.řízení,zahájení spol.řízení a pozvání k ve  13.12.2011 
30.12.2011

47/2011
Stavební úřad Pustá Polom
OZV o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů  13.12.2011 
30.12.2011

46/2011
Obec Kyjovice Kozelková
OZV o místním poplatku ze vstupného  13.12.2011 
30.12.2011

45/2011
Obec Kyjovice Kozelková
OZV o místním poplatku za užívání veřejného prostranství  13.12.2011 
30.12.2011

44/2011
Obec Kyjovice Kozelková
OZV o místním poplatku ze psů  13.12.2011 
30.12.2011

43/2011
Obec Kyjovice Kozelková
Termíny zasedání zastupitelstva obce Kyjovice v 1.čtvrtletí 2012  05.12.2011 
05.03.2012

42/2011
Obec Kyjovice Kozelková
Informace o konání 13. zasedání zastupitelstva obce dne 12.12.2011  04.12.2011 
12.12.2011

41/2011
Obec Kyjovice Kozelková
Veřejná vyhláška-návrh opatření obecné povahy-\\\"Ochranná pásma letiště Ostrava-Mošnov\\\"  22.11.2011 
14.12.2011

40/2011
Úřad pro civilní letectví Praha
Návrh rozpočtu MMS na rok 2012 s výhledem do roku 2015  15.11.2011 
01.12.2011

39/2011
MMS Háj ve Slezsku
Informace o konání 12.zasedání ZO 9.11.2011  01.11.2011 
09.11.2011

38/2011
Obec Kyjovice Kozelková
Informace o konání 11.zasedání ZO dne 5.10.2011  26.09.2011 
05.10.2011

37/2011
Obec Kyjovice Kozelková
Informace o konání 10.zasedání ZO dne 5.9.2011  26.08.2011 
05.09.2011

36/2011
Obec Kyjovice Kozelková
Oznámení o zahájení řízení - uzavírka silnice II/465 do Zátiší (rek.silničních propustků)  01.08.2011 
28.08.2011

35/2011
MM Opava
Cenový výměr-vodné od 1.1.2011  21.07.2011 
20.08.2011

34/2011
Obec Kyjovice Kozelková
Usnesení-dražební vyhláška Martin Borový  21.07.2011 
09.09.2011

32/2011
Exekutorský úřad Ostrava
Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny odle cenových předpisů pro vodné a stočné  15.07.2011 
31.08.2011

33/2011
Obec Kyjovice
Informace o konání 9. zasedání zastupitelstva obce Kyjovice 11.7.2011  01.07.2011 
11.07.2011

31/2011
Obec Kyjovice Kozelková
Termíny zasedání zastupitelstva obce Kyjovice od 9-12/2011  13.06.2011 
15.12.2011

30/2011
Obec Kyjovice Kozelková
Nařízení KVS pro MSK č. 3/2011 ze dne 31.5.2010 o mimoř.veter.opatřeních k prevenci a tlumení neb.nákazy - varroázy včel  03.06.2011 
04.07.2011

28/2011
KVS Ostrava
Informace o konání 8.zasedání ZO konaného dne 8.6.2011  30.05.2011 
08.06.2011

27/2011
Obec Kyjovice Kozelková
Usnesení Okresního soudu v Opavě č. 30 D 219/2006-197 - Dražební vyhláška ze dne 13.5.2011(dědictví po Věře Hozové)  16.05.2011 
25.06.2011

26/2011
Okresní soud v Opavě
Veřejná vyhláška a rozhodnutí o změně stavby před dokončením "Rekonstrukce farmy Kyjovice,objekt SO 03-Kotcová stáj"  16.05.2011 
01.06.2011

25/2011
Stavební úřad Pustá Polom
návrh výroku územního rozhodnutí-ing.Adam Lubojacký Ostrava -umístění stavby novostavby rodinného domu  04.05.2011 
06.06.2011

29/2011
Stavební úřad Pustá Polom
Veřejná vyhláška Finančního úřadu Opava o hromadném předpisném seznamu k dani z nemovitosti  04.05.2011 
04.06.2011

24/2011
Finanční úřad Opava
Závěrečný účet Mikroregionu Matice Slezské za rok 2010-DSO včetně zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření svazku obcí MMS za rok 2010  20.04.2011 
14.05.2011

23/2011
MMS Háj ve Slezsku
Informace o konání 7.zasedání zastupitelstva obce Kyjovice dne 2.5.2011  19.04.2011 
02.05.2011

22/2011
Obec Kyjovice Kozelková
Závěrečný účet obce Kyjovice za rok 2010-2.část  05.04.2011 
02.05.2011

21/2011/2
Obec Kyjovice Kozelková
Závěrečný účet obce Kyjovice za rok 2010 - 1. část  05.04.2011 
02.05.2011

21/2011/1
Obec Kyjovice Kozelková
Dražební vyhláška-Marek Eliáš  01.04.2011 
17.04.2011

20/2011
Exekutorský úřad Brno
Veřejná vyhláška a územní rozhodnutí -manž.Halířovi-úz.rozhodnutí o umístění stavby garáž -dešť kan.příp.splašková kan.přípojka,žumpa a příp.nn  01.04.2011 
17.04.2011

19/2011
Stav.úřad Pustá Polom
Veřejná vyhláška a oznámení o zahájení řízení o změně stavby před dokončením a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - Družstvo ZAGRA-Rekonstrukce farmy Kyjovice-kotcová st  01.04.2011 
17.04.2011

18/2011
Stav.úřad Pustá Polom
Informace o konání 6. zasedání ZO dne 4.4.2011  25.03.2011 
04.04.2011

16/2011
Obec Kyjovice Kozelková
Informace k SLDB  21.03.2011 
15.04.2011

15/2011
ČSÚ
Veřejná vyhláška-oznámení o možnosti převzetí separátů lesních hospodářských osnov  20.03.2011 
17.04.2011

17/2011
MM Opava
Termíny zasedání ZO v roce 2011  07.03.2011 
12.07.2011

14/2011
Obec Kyjovice Kozelková
Zveřejnění informací ke sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011  07.03.2011 
15.04.2011

13/2011
ČSÚ
Informace o konání 5. zasedání ZO dne 2.3.2011  22.02.2011 
02.03.2011

12/2011
Obec Kyjovice Kozelková
Usnesení-dražební vbyhláška-Martin Borový  22.02.2011 
31.03.2011

11/2011
Exekutorský úřad Ostrava
Usnesení-dražební vyhláška Věra Hozová  22.02.2011 
25.03.2011

10/2011
JUDr.Zaděláková,Opava
Usnesení-dražební vyhláška Čestmír Kupka  22.02.2011 
23.03.2011

9/2011
Exekutorský úřad Karviná
Veřejná vyhláška a oznámení zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - dešťová kan.přípojka,splašk.kan.přípojka,žumpa a přípojka nn k objektu gar  21.02.2011 
09.03.2011

8/2011
Stav.úřad Pustá Polom
Zveřejnění záměru obce o pronájmu pozemku parc.č. 846  08.02.2011 
24.02.2011

7/2011
Obec Kyjovice Kozelková
Výzva k předkládání žádostí o dotaci -program Podpora obnovy kulturních památek  08.02.2011 
25.02.2011

6/2011
MM Opava
Informace o konání 4. zasedání ZO Kyjovice dne 7.2.2011  30.01.2011 
07.02.2011
5/2011
Obec Kyjovice Kozelková
Termíny zasedání zastupitelstva obce Kyjovice v roce 2011  20.01.2011 
05.04.2011

3/2011
Obec Kyjovice Kozelková
Návrh rozpočtu obce Kyjovice na rok 2011  20.01.2011 
07.02.2011

2/2011
Veřejná vyhláška MSK o vydání zásad úz.rozvoje MSK formou opatření obecné povahy MSK 210741/2010/Doh  12.01.2011 
28.01.2011

1/2011
MSK
Návrh rozpočtu svazku obcí MMS na rok 2011 s výhledem do roku 2014  10.01.2011 
26.01.2011

4/2011
MMS Háj ve Slezsku
OZV č. 5/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů  22.12.2010 
08.01.2011

59/2010
Obec Kyjovice
OZV č. 4/2010 o místním poplatku ze vstupného  22.12.2010 
08.01.2011

58/2010
Obec Kyjovice
OZV č. 3/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství  22.12.2010 
08.01.2011

57/2010
Obec Kyjovice
OZV č. 2/2010 o místním poplatku ze psů  22.12.2010 
08.01.2011

56/2010
Obec Kyjovice
Veř.vyhláška a úz.rozhodnutí o umístění silážního žlabu Družstva ZAGRA  13.12.2010 
30.12.2010

55/2010
Stavební úřad Pustá Polom
Veř.vyhl. a úz.rozhodnutí o umístění garáže-manž.Halířovi  10.12.2010 
29.12.2010
54/2010
Stavební úřad Pustá Polom
Dražební vyhláška-B.Rederová  10.12.2010 
07.01.2011

53/2010
Okresní soud v Opavě
Oznámení o změně ceny vodného a stočného od 1.1.2011  09.12.2010 
14.12.2010

53/2010
SmVaK Ostrava
Informace o konání 3. zasedání ZO obce Kyjovice dne 20.12.2010  08.12.2010 
20.12.2010

52/2010
Obec Kyjovice
Informace o konání 2. zasedání zastupitelstva obce Kyjovice 22.11.2010  10.11.2010 
22.11.2010

51/2010
Obec Kyjovice Kozelková
Veřejná vyhláška a územní rozhodnutí o umístění stavby - veřejné osvětlení Kyjovice,p.č.1184/1, 284  02.11.2010 
18.11.2010

50/2010
Stav.úřad Pustá Polom
Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce Kyjovice  30.10.2010 
08.11.2010

47/2010
Obec Kyjovice Kozelková
Veřejná vyhláška a oznámení o zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání -manželé Halířovi-garáž Kyjovice  29.10.2010 
15.11.2010

49/2010
Stav.úřad Pustá Polom
Veřejná vyhláška a oznámení o zhaájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - silážní žlab Kyjovice (Družstvo Zagra)  27.10.2010 
15.11.2010

48/2010
Stav.úřad Pustá Polom
Výsledky voleb do zastupitelstva obce Kyjovice konaných ve dnech 15. a 16.10.2010  18.10.2010 
08.11.2010

46/2010
Obec Kyjovice Kozelková
Pozvánka na zasedání ZO 4.10.2010  24.09.2010 
04.10.2010

45/2010
Obec Kyjovice Kozelková
Veřejná vyhláška Výst.328-0377/10-On (veřejné osvětleníé Kyjovice parc.284,1184/1) a oznámení o zahájení úz.řízení a pozvání k veř.úst.jednání 11.10.2010  13.09.2010 
30.09.2010

44/2010
Stav.úřad Pustá Polom
Pozvánka na zasedání ZO 6.9.2010  27.08.2010 
06.09.2010

43/2010
Obec Kyjovice
Posuzování vlivů na ŽP podle zák č. 100/2001 Sb. , ve znění pozd. předpisů - předání st. podle § 10g, stanovisko MŽP k návrhu konc. "Reg. inov.strategie MSK na  23.08.2010 
23.09.2010

42/2010
MŽP Praha
Veřejná vyhláška - rozhodnutí o umístění stavby Fotbalové hřiště a šatny  19.08.2010 
05.09.2010

41/2010
Stav.úřad Pustá Polom
Veřejná vyhláška - Oznámení o pořízení návrhu úplné aktualizace územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Opava  17.08.2010 
03.09.2010

40/2010
MM Opava
Informace z MM Opava o volbách do zastupitelstev obcí ve dnech 15. a 16.10.2010  21.07.2010 
17.10.2010

38/2010
MM Opava
Oznámení o době a místě konání voleb do ZO 15. a 16.10.2010  14.07.2010 
17.10.2010

37/2010
Obec Kyjovice
Volby do ZO 15. a 16.10.2010-poskytnutí informací  14.07.2010 
17.10.2010

36/2010
Obec Kyjovice
Veřejná vyhláška a oznámení o zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání stavby Fotbalové hřiště a šatny  05.07.2010 
26.07.2010

39/2010
Stavební úřad Pustá Polom
Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cen.předpisů pro vodné a stočné  05.07.2010 
05.08.2010

35/2010
Obec Kyjovice
Posuzování vlivů na ŽP podle zákona 100/2001 Sb. - zveřejnění návrhu koncepce včetně vyhodnocení vlivů koncepce na ŽP "Regionální inovační strategie MSK na léta  26.06.2010 
14.07.2010

34/2010
MŽP Praha
Posuzování vlivů na ŽP podle zákona 100/2001 Sb. - předání stanoviska (Krajský program snižování emisí MSK)  26.06.2010 
13.07.2010

33/2010
MŽP Praha
OZV č. 1/2010, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy zřízené obcí Pustá Polom  26.06.2010 
13.07.2010

32/2010
Obec Kyjovice
Pozvánka na 43. zasedání ZO ddne 14.6.2010  05.06.2010 
14.06.2010

31/2010
Obec Kyjovice Kozelková
Výsledky voleb do PS PČR v obci Kyjovice konané ve dnech 28. a 29.5.2010  31.05.2010 
20.06.2010

30/2010
Obec Kyjovice
Rozhodnutí hejtmana MSK o rozšíření vymezeného území, na kterém byl vyhlášen stav nebezpečí č. 2/2010  31.05.2010 
20.06.2010

29/2010
MSK
Vyhláška FÚ Opava - vyměření daně z nemovitostí na rok 2010  27.05.2010 
28.06.2010

27/2010
Finanční úřad Opava
Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaeření svazku obcí MMS za rok 2009  27.05.2010 
12.06.2010

26/2010
ing. Jiří Turoň, Havířov
Nařízení Krajské veterinární správy pro MSK č. 2/2010 - mim. veterinární opatření k prevenci a tlumení nebezpečné nákazy - moru včelího plodu  26.05.2010 
11.06.2010

25/2010
KVS pro MSK
Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání změny č. 2 územního plánu obce Kyfjovice  25.05.2010 
09.06.2010

24/2010
MM Opava
Závěrečný účet obce Kyjovice za rok 2009-Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2009  18.05.2010 
14.06.2010

23/2010/2
MSK
Závěrečný účet obce Kyjovice za rok 2009  18.05.2010 
14.06.2010

23/2010/1
Obec Kyjovice Kozelková
Pozvánka na 42. zasedání ZO dne 24.5.2010  16.05.2010 
24.05.2010

22/2010
Obec Kyjovice Kozelková
Oznámení o době a místě konání voleb do PS PČR v obci Kyjovice  05.05.2010 
30.05.2010

21/2010
Obec Kyjovice Kozelková
Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona 100/2001 Sb.-zveř.návrhu koncepce včetně vyhodnoc.vlivů koncepce ŽP  23.04.2010 
24.05.2010

19/2010
MŽP Praha
Návrh závěrečnéhoúčtu MMS za rok 2009-DSO  21.04.2010 
10.05.2010

18/2010
MMS Háj ve Slezsku
Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o vydání zásad územního rozvoje MSK formou opatřen í obec né povahy a pozvání k opak.veř.jednání ve smyslu ust.§ 39 odst.5  19.04.2010 
02.07.2010

17/2010
MSK
Veřejná vyhláška a oznámení zahájení úzeního řízení stavby "příprava území a výst. IS pro RD p.č.1046/1, 1061, 1072, 1178/1  18.04.2010 
13.05.2010

20/2010
Stavební úřad Pustá Polom
Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků - volby do PSP ČR 28. a 29.5.2010  07.04.2010 
30.05.2010

15/2010
Obec Kyjovice Kozelková
Pozvánka na 41. zasedání ZO dne 12.4.2010  04.04.2010 
12.04.2010

16/2010
Obec Kyjovice Kozelková
Zveřejnění záměru obce o pronájmu nebytových prostor  24.03.2010 
12.04.2010

14/2010
Obec Kyjovice Kozelková
Veřejná vyhláška -Oznámení o zahájení řízení o vydání změny č. 2 ÚP obce Kyjovice formou opatření obecné povahy a píozvání k veřejnému projednání.  12.03.2010 
29.04.2010

13/2010
MM Opava
Nařízení SVS č.j. 2010/875/SVS ze dne 4.3.201  10.03.2010 
03.06.2010

28/2010
SVS Praha
Strategie rozvoje MSK na léta 2009-2016 - Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů - předání stanoviska podle § 1  03.03.2010 
25.03.2010

12/2010
MŽP Praha
Výzva k předkládání žádostí o dotaci pro program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působnosti  24.02.2010 
13.03.2010

11/1/2010
MMOpava
Výzva k předkládání žádostí o dotaci pro program Podpora obnovy kulturních památek  24.02.2010 
13.03.2010

11/2010
MM Opava
Posuzování vlivů na ŽP podle zákona č. 100/2001 Sb. - závěr zjišťovacího řízení  24.02.2010 
13.03.2010

10/2010
MŽP Praha
Pozvánka na 40. zasedání ZO dne 1.3.2010  19.02.2010 
01.03.2010

9/2010
Obec Kyjovice Kozelková
Výzva pro vlastníky křížů a pomníků  20.01.2010 
02.08.2010

8/2010
Obec Kyjovice Kozelková
Pozvánka na 39. zasedání ZO dne 25.1.2010  15.01.2010 
25.01.2010

7/2010
Obec Kyjovice Kozelková
Veřejná vyhláška z FÚ Opava - uložení písemností Vladimír Blanár  11.01.2010 
26.01.2010

4/2010
Finanční úřad Opava
Návrh rozpočtu obce Kyjovice na rok 2010  08.01.2010 
25.01.2010

6/2010
Obec Kyjovice Kozelková
Nařízení Krajské veterinární správy pro MSK č. 9/2009 ze dne 18.12.2009 o mimoř.veter.opatřeních k prevenci a tlumení nebezpečné nákazy - moru včelího plodu  06.01.2010 
30.01.2010

5/2010
KVS pro MSK
Termíny zasedání zastupitelstva obce Kyjovice v roce 2010  06.01.2010 
30.12.2010

3/2010
Obec Kyjovice Kozelková
Posuzování vlivů na ŽP podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů - zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci "Regionální inovační strategie MSK  06.01.2010 
08.02.2010

2/2010
MŽP Praha
Posuzování vlivů na ŽP podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozd.předpisů - zveř.návrhu koncepce včetně vyhodnocení vlivů koncepce na ŽP  06.01.2010 
08.02.2010

1/2010
MŽP Praha
OZV č. 2/2009 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů  23.12.2009 
15.01.2010

54/2009
Obec Kyjovice Kozelková
Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení pro účely zadání veřejné zakázky na služby s názvem "Regenerace, obnova a rozšíření veřejné zeleně v obci  22.12.2009 
07.01.2010

53/2009
Obec Kyjovice
Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení pro účely zadání veřejné zakázky na služby s názvem "Regenerace, obnova a rozšíření veřejné zeleně v obci  22.12.2009 
22.12.2009

53/2009
Obec Kyjovice
Návrh rozpočtu svazku obcí - Mikroregion Matice Slezská na rok 2010 s výhledem do roku 2013  09.12.2009 
27.12.2009

52/2009
MMS Háj ve Slezsku
Pozvánka na 38. zasedání ZO dne 14.12.2009  06.12.2009 
14.12.2009

51/2009
Obec Kyjovice Kozelková
Zveřejnění záměru obce poskytnout majetek jako výpůjčku  01.12.2009 
18.12.2009

50/2009
Obec Kyjovice Kozelková
Zveřejnění záměru obce poskytnout majetek jako výpůjčku  01.12.2009 
02.12.2009

50/2009
Obec Kyjovice Kozelková
Zveřejnění záměru obce poskytnout majetek jako výpůjčku  01.12.2009 
02.12.2009

50/2009
Obec Kyjovice Kozelková
Zveřejnění záměru obce o pronájmu obecního majetku  01.12.2009 
02.12.2009

50/2009
Obec Kyjovice Kozelková
Oznámení o změně ceny vodného a stočného od 1.1.2010  01.12.2009 
30.12.2009

49/2009
SmVaK Ostrava
Veřejná vyhláška a návrh výroku územního řízení o umístění stavby "Prodloužení STL plynovodu a dešťové kanalizace, včetně přípojek" ze dne 21.10.2009 - Lukáš  13.11.2009 
29.11.2009
OÚK 202/2009
48/2009
Stav.úřad Pustá Polom
Usnesení o nařízení dražebního jednání (Eliáš Marek)  29.10.2009 
14.11.2009

47/2009
Ex.úřad Brno
Pozvánka na 37. zasedání ZO dne 4.11.2009  27.10.2009 
04.11.2009

46/2009
obec Kyjovice Kozelková
Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost (Zdeněk Seidler/6)  15.10.2009 
31.10.2009
OÚK 166/2009
45/2009
Obec Kyjovice-Kozelková
Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost (Jaroslava Tížková/6)  14.10.2009 
30.10.2009
OÚK 158/2009
44/2009
Obec Kyjovice Kozelková
Veřejná vyhláška a územní rozhodnutí o umístění stavby - novostavby rod.domu včetně přípojek technických sítí, oplocení, DČOV a zpěvněných ploch (Mareš,Ostrava)  13.10.2009 
29.10.2009
OÚK 175/2009
43/2009
Stavební úřad Pustá Polom
Oznámení - společné jednání o návrhu změny č. 2 územního plánu obce Kyjovice  30.09.2009 
16.10.2009

42/2009
Magistrát města Opavy, odbor hl.arch. a ÚP
Veřejná vyhláška a Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání o umístění stavby \"vodovodní přípojka k čp. 45-K.Grygarová\" ze dne  30.09.2009 
16.10.2009

41/2009
Stavební úřad Pustá Polom
Veřejná vyhláška a Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání o umístění stavby "vodovodní přípojka k čp. 45" ze dne 24.9.2009 č.j.  30.09.2009 
30.09.2009

41/2009
Stavební úřad Pustá Polom
Pozvánka na zasedání ZO dne 5.10.2009  27.09.2009 
05.10.2009

40/2009
Obec Kyjovice Kozelková
Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost (Jaroslava Tížková)  22.09.2009 
08.10.2009
OÚK 158/2009
39/2009
Obecní úřad Kyjovice Kozelková
Zveřejnění záměru obce o poskytnutí majetku jako výpůjčka  18.09.2009 
05.10.2009

38/2009
Obec Kyjovice Kozeková
Volbc do PSP ČR v roce 2009 - sdělení  18.09.2009 
05.10.2009

37/2009
Obec Kyjovice Kozeková
Zveřejnění záměru obce o pronájmu nebytových prostor (MŠ)  18.09.2009 
05.10.2009

36/2009
Obec Kyjovice Kozelková
Zveřejnění záměru obce o darování DHM -kuch.stroj  18.09.2009 
05.10.2009

35/2009
Obec Kyjovice Kozelková
Zveřejnění záměru obce o pronájmu nemov.majetku - pozemky  18.09.2009 
05.10.2009

34/2009
Obec Kyjovice Kozelková
OZV č. 1/2009 - Požární řád obce  08.09.2009 
24.09.2009

33/2009
obec Kyjovice
Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o vydání Zásad úz. rozvoje MSK formou opatření obecné povahy a pozvání k veřejnému projednání  02.09.2009 
27.10.2009
OÚK 159/2009
32/2009
MSK odbor úz.plánování
Pozvání na zasedání ZO dne 7.9.2009  27.08.2009 
07.09.2009

31/2009
Kozelková
Pozvání na 35. zasedání ZO dne 7.9.2009  27.08.2009 
27.08.2009

31/2009
Kozelková
Pozvání na 35. zasedání ZO konané dne 7.9.2009  27.08.2009 
27.08.2009

31/2009
Kozelková
Výzva č. 1/2009 pro předkládání žádostí o dotaci na realizaci proejtků v rámci naplňování Strategického plánu LEADER 2008-2013 "Opavsku to omastíme"  27.08.2009 
22.09.2009

30/2009
MAS Opavsko
Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků - volby do PS PČR 9. a 10.10.2009  27.08.2009 
11.10.2009

29/2009
Kozelková
Oznámení o době a místě konání voleb do PS PČR v obci Kyjovice (9. a 10.10.2009)  27.08.2009 
11.10.2009

28/2009
Kozelková
Veřejná vyhláška-uložení písemnosti (Michal Horníček)  13.07.2009 
29.07.2009

Finanční úřad Ostrava
Veřejná vyhláška-uložení písemnosti (Michal Horníček)  13.07.2009 
13.07.2009

Finanční úřad Ostrava
Pozvánka na 34. zasedání ZO dne 22.6.2009  11.06.2009 
22.06.2009

Kozelková
Pozvánka na zasedání ZO dne 22.6.2009  11.06.2009 
16.06.2009

Kozelková
Výsledky voleb do Evropského parlamentu ve dnech 5. a 6.6.2009  08.06.2009 
24.06.2009

Kozelková
Vyhláška FÚ Opava - vyměření daně z nemovitostí na rok 2009  02.06.2009 
07.07.2009

FÚ Opava
Oznámení - Veřejná výzva na obsazení prac.místa  28.05.2009 
23.06.2009

Kozelková
Závěrečný účet obce Kyjovice za rok 2008 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2008  20.05.2009 
22.06.2009

Kozelková
Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu ve dnech 5. a 6.6.2009  20.05.2009 
08.06.2009

Kozelková
Nařízení Krajské veter.správy pro MSK č. 3/2009 ze dne 18.5.2009 o mimoř.veter.opatřeních k prevenci a tlumení neb.nákazy - varoázy včel  20.05.2009 
30.06.2009

KVS pro MSK
Záměr MSK darovat nemovitost - pozemek parc.č. 1027/1 včet ně součástí a příslušenství  18.05.2009 
19.06.2009

MSK KÚ Ostrava
Nařízení Krajské veterinární správy pro MSK č. 2/2009 - mor včelího plodu  12.05.2009 
30.06.2009

KVS pro MSK
Pozvánka na zasedání ZO 20.5.2009  11.05.2009 
20.05.2009

Kozelková
Pozvánka na zasedání ZO 4.5.2009  24.04.2009 
04.05.2009

Kozelková
Pozvánka na zasedání ZO 4.52009  24.04.2009 
29.04.2009

Kozelková
Pozvánka na zasedání ZO 4.5.2009  24.04.2009 
29.04.2009

Kozelková
Pozvánka na zasedání ZO 4.5.2009  24.04.2009 
26.04.2009

Pozvánka na zasedání ZO dne 4.5.2009  24.04.2009 
24.04.2009

Závěrečný účet MMS za rok 2008 DSO  21.04.2009 
10.05.2009

MMS Galvasová
Nařízení KVS 1/2009 - mimoř.veter.opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy - katarální horečky ovcí  09.04.2009 
09.05.2009

KVS pro MSK
Pozvánka na zasedání ZO dne 6.4.2009  26.03.2009 
06.04.2009

Kozelková
Informace k volbám do Evropského parlamentu  25.03.2009 
07.06.2009

Kozelková
Vyúčtování vodného za rok 2008  23.03.2009 
23.07.2009

Kozelková
Nařízení Státní veter.správy o mimoř.veter.opatřeních č.j. 2009/1044/SVS ze dne 5.3.2009 - katarální horečka ovcí a koz  06.03.2009 
07.04.2009

Státní veter.správa
Pozvánka na zasedání ZO dne 16.3.2009  05.03.2009 
16.03.2009

Kozelková
Rozhodnutí hejtmana MSK č. 1/2009 o vyhlášení stavu nebezpečí pro území MSK - CVIČNÉ  03.03.2009 
03.03.2009

MSK Ostrava
Pozvánka na zasedání ZO 2.3.2009  16.02.2009 
02.03.2009

Kozelková
Výzva k předkládání žádostí o finanční příspěvek na podporu obnovy kult.památek  12.02.2009 
02.03.2009
OÚK 28/2009
MM Opava
Návrh rozpočtu obce Kyjovice na r. 2009  12.02.2009 
02.03.2009

Kozelková
Výzva ke zpracování nabídky pro poskytnutí investičního úvěru na financování záměru obce  06.02.2009 
16.02.2009

Jiří Grygar
Návrh zadání změny č. 2 ÚP obce Kyjovice  05.02.2009 
24.03.2009

MM Opava, OHA
Veř.vyhláška-Oznámení o proj. návrhu zadání změny č. 2 ÚP obce Kyjovice  05.02.2009 
24.03.2009

MM Opava, OHA
Veřejná vyhláška změny č. 2 ÚP obce Kyjovice  05.02.2009 
25.02.2009

MM Opava
Návrh zadání změny č. 2 ÚP obce Kyjovice  05.02.2009 
25.02.2009

MMOpava
Pozvánka na zasedání ZO dne 12.1.2009  02.01.2009 
12.01.2009

Kozelková
Nařízení KVS pro MSK č. 7/2008  19.12.2008 
04.01.2009

KSV pro MSK
Vlastníte nemovitost-změna zákona o dani z nemovitostí  15.12.2008 
31.03.2009

Finanční úřad Opava
Seznam obcí se stanovenými koeficienty pro rok 2009  15.12.2008 
31.03.2009

Finanční úřad Opava
Informace ke změně výše daně z nemovitostí v některých obcích od ledna 2009  15.12.2008 
31.03.2009

Finanční úřad Opava
Informace ke změně zákona o dani z nemovitostí provedená zákonem o stabilizaci veřejných rozpočtů  15.12.2008 
31.03.2009

Finanční úřad Opavy
Zveřejnění záměru obce darovat nemovitý majetek - 1176/8 a 1183/2  15.12.2008 
31.12.2008

Kozelková
Rozpočet MMS Háj ve Slezsku na rok 2009  12.12.2008 
31.12.2008

MMS Háj ve Slezsku
Návrh rozpočtu MMS na rok 2009  12.12.2008 
15.12.2008

MMS Háj ve Slezsku
OZV č. 5/2008 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů  10.12.2008 
30.12.2008

Kozelková
Termíny zasesdání ZO v roce 2009  08.12.2008 
20.12.2009

Kozelková
Pozvánka na zasedání ZO dne 8.12.2008  28.11.2008 
08.12.2008

Kozelková
Pozvání na zasedání ZO 26.11.2008  14.11.2008 
26.11.2008

Kozelková
Výzva k podání nabídky o veř.zakázku dle zjednoduš.podlimitního řízení na akci "Rekonstrukce základní školy v Kyjovicích - 1.etapa"  07.11.2008 
24.11.2008

obec Kyjovice
Pozvánka na zased. ZO 3.11.2008  24.10.2008 
03.11.2008

Kozelková
Usnesení-zástavba RD Kociánovi-NN,VO,O2-2.  22.10.2008 
07.11.2008

Stavební úřad Pustá polom
Usnesení-zástavba RD Kociánovi-NN,VO,O2-1.  22.10.2008 
07.11.2008

Stavební úřad Pustá polom
Příloha č. 2 k ÚŔ - Kociánovi  22.10.2008 
07.11.2008

Stavební úřad Pustá polom
Příloha č. 1 k ÚŔ - Kociánovi  22.10.2008 
07.11.2008

Stavební úřad Pustá polom
Oznámení-Zahájení ÚŘ a pozvání k veř.ústnímu jednání - zást.RD-rozšíření kabelu NN, VO a sdělovacího kabelu O2- 3.  22.10.2008 
07.11.2008

Stavební úřad Pustá polom
Oznámení-Zahájení ÚŘ a pozvání k veř.ústnímu jednání - zást.RD-rozšíření kabelu NN, VO a sdělovacího kabelu O2- 2.  22.10.2008 
07.11.2008

Oznámení-Zahájení ÚŘ a pozvání k veř.ústnímu jednání - zást.RD-rozšíření kabelu NN, VO a sdělovacího kabelu O2  22.10.2008 
07.11.2008

Stavební úřad Pustá polom
Výzva k podání nabídek pro provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování KO v obci Kyjovice  20.10.2008 
07.11.2008

Jiří Grygar
Výsledky voleb do krajů 17. a 18.10.2008 v obci Kyjovice  20.10.2008 
05.11.2008

Kozelková
Nařízení KVS 6/2008  15.10.2008 
30.11.2008

KVS Ostrava
Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva kraje  01.10.2008 
20.10.2008

Kozelková
Pozvánka na zased.ZO 6.10.2008  23.09.2008 
06.10.2008

Kozelková
Pozvánka na zased.ZO 18.9.2008  10.09.2008 
18.09.2008

Kozelková
Oznámení o zrušení zasedání ZO  23.08.2008 
01.09.2008

Kozelková
Stanovení počtu OVK-volby do krajů  17.08.2008 
18.10.2008

Pozvání na zased.ZO 21.7.2008  11.07.2008 
21.07.2008

Nařízení KVS 5 / 2008  09.07.2008 
07.08.2008

KVS Ostrava
Záměr MSK o prodeji majetku-plynovod  04.07.2008 
01.08.2008
OÚK 175/2008
MSK Ostrava
Oznámení Povodí Odry 2  01.07.2008 
31.12.2008

MSK Ostrava
Oznámení Povodí Odry 1  01.07.2008 
31.12.2008

MSK Ostrava
Oznámení Povodí Odry 1  01.07.2008 
10.08.2008

MSK
Oznámení Povodí Odry 2  01.07.2008 
10.08.2008

MSK
Informace o Povodí Odry  01.07.2008 
10.08.2008

MSK Ostrava
OZV 4/2008-koef. pro DN  30.06.2008 
07.08.2008

Kozelková
Záměr obce o pronájmu p.č. 846  23.06.2008 
11.07.2008

Kozelková
Záměr obce o pronájmu majetku p.č.501 a 504  23.06.2008 
11.07.2008

Kozelková
Záměr obce o pronájmu poz.846  23.06.2008 
11.07.2008

Kozelková
Záměr obce o pronájmu majetku p.č.501  23.06.2008 
11.07.2008

Kozelková
Výzva na výběr.řízení-rek ZŠ  20.06.2008 
06.07.2008

Kozelková
Stavební úpravy chodníků  12.06.2008 
23.07.2008

Grygar Jiří
Záměr obce o pronájmu majetku  12.06.2008 
30.06.2008

Kozelková
Inzerát MAS Opavsko  12.06.2008 
31.07.2008

MMS Háj ve Slezsku
OZV 3/2008 - pravidla pro psy  03.06.2008 
07.08.2008

Kozelková
Vyhláška o dani z nemovitostí  26.05.2008 
10.08.2008

FÚ Opava
Pozvánka na zasedání ZO 2.6.2008  23.05.2008 
02.06.2008

Kozelková
Kalkulace vodného 2  16.05.2008 
10.08.2008

Kozelková
Kalkulace vodného 1  16.05.2008 
10.08.2008

Kozelková
Veře.vyhláška - Blanár  16.05.2008 
05.06.2008

OZV 2/2008 -systém odpady  06.05.2008 
07.08.2008

Kozelková
Pozvánka na zasedání ZO 5.5.2008  24.04.2008 
05.05.2008

Kozelková
Nfařízení KVS 4 2008  17.04.2008 
10.08.2008

KVS
Nařízení KVS 4 2008  17.04.2008 
10.08.2008

KVS
Zpráva o výsledku přezkumu za r.2007  10.04.2008 
10.08.2008

MSK Ostrava
Závěrečný účet obce za rok 2007  09.04.2008 
05.05.2008

Kozelková
Oznámení o stav.řízení-Olšavští  08.04.2008 
10.08.2008

Stav.úř.Pustá Polom
Veř.vyhláška Olšavští  08.04.2008 
10.08.2008

Stav.úř.Pustá Polom
Závěr.účet MMS za r.2007  08.04.2008 
10.08.2008

MMS Háj ve Slezsku
OZV č. 1/2008 o místních poplatcích  08.04.2008 
25.04.2008

Kozelková
OZV č. 1/2008 o místních poplatcích  07.04.2008 
18.04.2008

Kozelková
Výzva k předkl.žádostí o dotaci 2  04.04.2008 
10.08.2008

MM Opava
Výzva k předkl.žádostí o dotaci 1  04.04.2008 
10.08.2008

MM Opava
pozvánka na zasedání ZO 7.4.2008  28.03.2008 
07.04.2008

Kozelková
Rozhodnutí o uznání honitby Mezihoří  18.03.2008 
10.08.2008

MM Ostrava
Opatření - nakl.s vodami Povodí Odry  12.03.2008 
10.08.2008

MSK Ostrava
Návrh výrobku ÚR-Kupka J.  11.03.2008 
10.08.2008

Stav.úř.Pustá Polom
Veřejná vyhláška - Nigút (3)  06.03.2008 
22.03.2008

Kozelková
Veřejná vyhláška - Nigút (2)  06.03.2008 
22.03.2008

Kozelková
Veřejná vyhláška - Nigút (1)  06.03.2008 
22.03.2008

Kozelková
Veřejná vyhláška - Nigút  06.03.2008 
22.03.2008

Kozelková
Veřejná vyhláška - Architráv (UR 5)  06.03.2008 
22.03.2008

Kozelková
Veřejná vyhláška - Architráv (UR 4)  06.03.2008 
22.03.2008

Kozelková
Veřejná vyhláška - Architráv (UR 3)  06.03.2008 
22.03.2008

Kozelková
Veřejná vyhláška - Architráv (UR 2)  06.03.2008 
22.03.2008

Kozelková
6.3.200  06.03.2008 
09.03.2008

Veřejná vyhláška - Architráv (UR 1)  06.03.2008 
22.03.2008

Kozelková
Veřejná vyhláška - Architráv  06.03.2008 
22.03.2008

Kozelková
Nařízení KVS 3 2008  05.03.2008 
10.08.2008

KVS Ostrava
Pozvání na zasedání ZO 3.3.2008  14.02.2008 
03.03.2008

Kozelková
Rekonstrukce ZŠ - katastr.mapa  11.02.2008 
28.02.2008

Kozelková
Veřejná vyhláška - rek.ZŠ Kyjovice  11.02.2008 
28.02.2008

Kozelková
Územní řízení - Wondrovi  04.02.2008 
10.08.2008

Stav.úř.Pustá Polom
Pozvánka na zased.ZO 28.1.2008  18.01.2008 
28.01.2008

Kozelková
Pozvánka na zased.ZO 28.1.2008  18.01.2008 
23.01.2008

Kozelková
Veř.vyhláška Blanár  11.01.2008 
10.08.2008

MM Opava
Návrh rozpočtu obce Kyjovice na r.2008  10.01.2008 
28.01.2008

Kozelková
Pozvánka na zased.ZO 16.1.2008  08.01.2008 
16.01.2008

Kozelková
Uznání honitby Mezihoří-veř.vyhl.  02.01.2008 
10.08.2008

MM Ostrava
Územní rozhodnutí - chodníky  02.01.2008 
10.08.2008

Stav.úř.Pustá Polom
Veř.vyhláška - chodníky  02.01.2008 
10.08.2008

Stav.úř.Pustá Polom
Termíny zasedání ZO v roce 2008  18.12.2007 
31.12.2008

Kozelková
Termíny zasedání ZO v roce 2008  18.12.2007 
26.03.2008

Kozelková
OZV č.2/2007 o systému likv.odpadů  18.12.2007 
05.01.2008

Kozelková
OZV č.1/2007 o poplatku za odpady  18.12.2007 
05.01.2008

Kozelková
pozvánka na zasedání ZO 17.12.2007  06.12.2007 
17.12.2007

Kozelková
Záměr obce o prodeji majetku  27.11.2007 
13.12.2007

Kozelková
Pozvánka na zased.ZO 26.11.2007  16.11.2007 
26.11.2007

Pozvánka na zased.ZO 28.11.2007  16.11.2007 
16.11.2007

Veřejná vyhláška FÚ Opava  05.11.2007 
25.11.2007
OÚK 218/2007
Kozelková
Pozvánka na zased.ZO 5.11.2007  22.10.2007 
05.11.2007

Kozelková
Veřejná vyhláška FÚ Opava  18.10.2007 
08.11.2007

Veřejná vyhláška FÚ Opava  18.10.2007 
26.10.2007
OÚK 201/2007
Záměr obce o prodeji majetku  16.10.2007 
14.03.2008

Kozelková
Pozvánka na zased.ZO 15.10.2007  04.10.2007 
26.10.2007

Kozelková
Pozvánka na zased.ZO 1.10.2007  19.09.2007 
26.10.2007

Kozelková
Pozvánka na zased.ZO dne 3.9.2007  20.08.2007 
26.10.2007

Kozelková
Záměr obce prodat majetek  03.07.2007 
03.09.2007

Mimořádná veter.opatření  29.06.2007 
03.09.2007

Pozvání na zasedání ZO dne 2.7.2007  19.06.2007 
02.07.2007

Kozelková
Pozvání na zased. ZO 4.6.2007  20.05.2007 
04.06.2007

Kozelková
Záměr obce převést nemovitost  14.05.2007 
02.07.2007

Kozelková
Pozvánka na zasedání 7.5.2007  23.04.2007 
07.05.2007

Kozelková
pozvánka na zased. ZO 2.4.2007  20.03.2007 
02.04.2007

Kozelková
pozvánka na zased.ZO 5.3.2007  21.02.2007 
05.03.2007

Kozelková
Pozvánka na zased.ZO 29.1.07  17.01.2007 
29.01.2007

Kozelková
Návrh rozpočtu na r.2007  10.01.2007 
29.01.2007

Kozelková
závěrečný účet obce za rok 2006  07.01.2007 
02.04.2007

Kozelková
Termíny zasedání ZO v roce 2007  12.12.2006 
31.12.2007

Kozelková
Pozvánka na zased.ZO 11.12.2006  28.11.2006 
11.12.2006

Kozelková
veřejná vyhláška  27.07.2006 
29.08.2006

24/2006
Kozelková
Výsledky voleb do PS PČR v obci  05.06.2006 
01.07.2006

Kozelková
Termíny zasedání ZO v roce 2006  31.01.2006 
31.12.2006

pozvánka na zasedání ZO 7.4.2008   
31.03.2008

Kozelková
Pozvánka na ust. zasedání ZO   
07.11.2006
OÚ 202/2006
Kozelková

 
  Design by udeska.info