>> OÚ Morávka    
 
    Úřední deska  |   Administrace  |  Historie  |  

  Název dokumentu Vyvěšení
 Sejmutí 
Č.j.
        Ev.č.        
 Zhotovitel dokumentu 
Oznámení o konání opakovaného veřejného projednání návrhu Aktualizace č. 2a Zásad územního rozvoje MSK a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území (362 kB)  25.10.2021 
25.10.2021

63/2021
Moravskoslezský kraj
Oznámení o konání opakovaného veřejného projednání návrhu Aktualizace č. 2a Zásad územního rozvoje MSK a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území (362 kB)  25.10.2021 
25.10.2021

63/2021
Moravskoslezský kraj
Sněm starostů SOPM (18 kB)  11.10.2021 
22.10.2021

61/2021
SOPM
Opis výsledků hlasování ve volebním okrsku Morávka (588 kB)  09.10.2021 
25.10.2021

60/2021
Obecní úřad Morávka
Sněm starostů Sdružení obcí povodí Morávky (16 kB)  13.09.2021 
24.09.2021

57/2021
Sdružení obcí povodí Morávky
Usnesení o nařízení dalšího elektronického dražebního jednání (223 kB)  10.09.2021 
19.10.2021

56/2021
Exekutorský úřad Brno - Město
Volby - Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (110 kB)  08.09.2021 
11.10.2021

55/2021
Obecní úřad Morávka
Program zasedání Zastupitelstva obce Morávka (109 kB)  06.09.2021 
13.09.2021

54/2021
Obec Morávka
Pozvánka na zasedání zástupců obcí Regionu Slezská brána (54 kB)  01.09.2021 
16.09.2021

53/2021
Region Slezská brána
Veřejná výzva na obsazení pracovního místa referent/ka státní správy a samosprávy (195 kB)  31.08.2021 
15.09.2021

52/2021
Obec Morávka
Záměr výpůjčky nemovitého majetku (158 kB)  27.08.2021 
13.09.2021

51/2021
Obec Morávka
Volby - informace o počtu a sídlech volebních okrsků (103 kB)  09.08.2021 
11.10.2021

50/2021
Obecní úřad Morávka
Volby - stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise (98 kB)  09.08.2021 
11.10.2021

49/2021
Obecní úřad Morávka
Dražební vyhláška - rekreační chata č. ev. 122 + pozemky (377 kB)  28.07.2021 
08.09.2021

48/2021
Pohledávková s. r. o.
Rozhodnutí, veřejná vyhláška - zásobování kiosku u parkoviště užitkovou a pitnou vodou (12 kB)  22.07.2021 
09.08.2021

47/2021
Magistrát města Frýdek-Místek
Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu "Chodník Morávka-Pražmo" - příloha (2718 kB)  15.07.2021 
21.07.2021

46/2021
Magistrát města Frýdku-Místku
Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu "Chodník Morávka-Pražmo" (183 kB)  15.07.2021 
21.07.2021

46/2021
Magistrát města Frýdku-Místku
Sněm starostů Sdružení obcí povodí Morávky (16 kB)  28.06.2021 
16.07.2021

45/2021
Sdružení obcí povodí Morávky
Program zasedání zastupitelstva (236 kB)  18.06.2021 
28.06.2021

43/2021
Obec Morávka
Oznámení o zahájení vodoprávního řízení "Vrtaná studna a vodovod k budoucímu kiosku u parkoviště" (2248 kB)  18.06.2021 
07.07.2021

44/2021
Magistrát města Frýdku-Místku
Program zasedání zastupitelstva (201 kB)  18.06.2021 
18.06.2021

43/2021
Obec Morávka
Pozvánka na zasedání sněmu Svazku obcí Morávka - Pražmo (97 kB)  14.06.2021 
21.06.2021

42/2021
Svazek obcí Morávka - Pražmo
Pozvánka na zasedání DSO Region Slezská brána (56 kB)  14.06.2021 
24.06.2021

41/2021
Region Slezská brána
Záměr pronájmu nemovitého majetku (160 kB)  03.06.2021 
31.07.2021

39/2021
Obec Morávka
Návrh opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Dunaje (284 kB)  02.06.2021 
18.06.2021

38/2021
Ministerstvo zemědělství
Návrh opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Odry (284 kB)  02.06.2021 
18.06.2021

38/2021
Ministerstvo zemědělství
Návrh opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Labe (285 kB)  02.06.2021 
18.06.2021

38/2021
Ministerstvo zemědělství
Oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek (383 kB)  02.06.2021 
18.06.2021

38/2021
Ministerstvo zemědělství
Příloha k veřejné vyhlášce - rozhodnutí, povolení výjimky (1503 kB)  19.05.2021 
03.06.2021

37/2021
Agentura ochrany přírody a krajiny
Veřejná vyhláška - doručení rozhodnutí, povolení výjimky (397 kB)  19.05.2021 
03.06.2021

37/2021
Agentura ochrany přírody a krajiny
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu "VD Morávka - převedení extrémních povodní" (1657 kB)  17.05.2021 
24.05.2021

35/2021
Magistrát města Frýdku-Místku
Program zasedání zastupitelstva (46 kB)  10.05.2021 
17.05.2021

34/2021
Obec Morávka
Návrh Závěrečného účtu Sdružení obcí povodí Morávky za rok 2020 (79 kB)  07.05.2021 
28.05.2021

33/2021
Sdružení obcí povodí Morávky
Sněm starostů Sdružení obcí povodí Morávky (29 kB)  07.05.2021 
28.05.2021

32/2021
Sněm starostů Sdružení povodí Morávky
Usnesení o nařízení elektronické dražby (187 kB)  05.05.2021 
02.06.2021

31/2021
Exekutorský úřad Břeclav
Usnesení - výzva k uplatnění věcného břemene, nájemních a pachtovních smluv na pozemky ve vlastnictví fyzické osoby (Jarmila Petrošová) (270 kB)  30.04.2021 
31.05.2021

30/2021
Exekutorský úřad Frýdek-Místek
Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné za rok 2020 (760 kB)  30.04.2021 
31.05.2021

29/2021
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a. s.
Veřejná vyhláška - Rozhodnutí, povolení výjimky (476 kB)  26.04.2021 
12.05.2021

28/2021
Agentura ochrany přírody a krajiny
Veřejná vyhláška - hromadný předpisný seznam, daň z nemovitých věcí (86 kB)  26.04.2021 
26.05.2021

27/2021
Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj
Záměr pronájmu nemovitého majetku (219 kB)  19.04.2021 
31.05.2021

26/2021
Obec Morávka
Program zasedání zastupitelstva (99 kB)  12.04.2021 
19.04.2021

25/2021
Obec Morávka
Pozvánka na jednání DSO Region Slezská brána (62 kB)  09.04.2021 
22.04.2021

24/2021
Region Slezská brána
Veřejná vyhláška - oznámení zahájení řízení o povolení výjimek (2110 kB)  07.04.2021 
23.04.2021

23/2021
Agentura ochrany přírody a krajiny
Návrh Závěrečného účtu DSO Region Slezská brána za rok 2020 (865 kB)  06.04.2021 
22.04.2021

22/2021
Region Slezská brána
Návrh Závěrečného účtu obce Morávka za rok 2020 (2993 kB)  06.04.2021 
30.06.2021

21/2021
Obec Morávka
Aukční vyhláška - České srdce (2786 kB)  29.03.2021 
22.04.2021

20/2021
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Veřejná vyhláška - oznámení zahájení řízení o povolení výjimky ze základních ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů (580 kB)  24.03.2021 
09.04.2021

19/2021
Agentura ochrany přírody a krajiny
Program zasedání zastupitelstva (44 kB)  22.03.2021 
29.03.2021

18/2021
Obecní úřad Morávka
Usnesení o nařízení další elektronické dražby (303 kB)  15.03.2021 
05.05.2021

17/2021
Exekutorský úřad Břeclav
Oznámení Českého statistického úřadu o konání sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 (482 kB)  10.03.2021 
11.05.2021

16/2021
Český statistický úřad
Sněm starostů Sdružení obcí povodí Morávky (22 kB)  08.03.2021 
16.04.2021

15/2021
Sdružení obcí povodí Morávky
Obecně závazná vyhláška obce Morávka č. 1/2021 o místním poplatku z pobytu (1317 kB)  03.03.2021 
19.03.2021

14/2021
Obec Morávka
Zasedání sněmu Svazku obcí Morávka - Pražmo (150 kB)  03.03.2021 
15.03.2021

13/2021
Svazek obcí Morávka - Pražmo
Návrh Závěrečného účtu za rok 2020 Svazku obcí Morávka - Pražmo (8958 kB)  24.02.2021 
15.03.2021

12/2021
Svazek obcí Morávka - Pražmo
Program zasedání zastupitelstva obce Morávka (44 kB)  22.02.2021 
01.03.2021

11/2021
Obecní úřad Morávka
Výroční zpráva za rok 2020 o činnosti Obce Morávka v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (324 kB)  15.02.2021 
03.03.2021

10/2021
Obec Morávka
Záměr pronájmu, pachtu nemovitého majetku (221 kB)  11.02.2021 
26.02.2021

9/2021
Obec Morávka
Aukční vyhláška - České srdce (2791 kB)  08.02.2021 
04.03.2021

8/2021
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Sněm starostů Sdružení obcí povodí Morávky (18 kB)  05.02.2021 
19.02.2021

7/2021
Sdružení obcí povodí Morávky
VV-Stanovení přechodné úpravy provozu (175 kB)  03.02.2021 
09.02.2021

6/2021
Magistrát města Frýdku-Místku
Sněm starostů Sdružení obcí povodí Morávky (15 kB)  06.01.2021 
22.01.2021

2/2021
Sdružení obcí povodí Morávky
Obecně závazná vyhláška č. 1/2020, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (1490 kB)  15.12.2020 
31.01.2021

104/2020
Obec Morávka
Programová dotace Obce Morávka Domovní ČOV pro rok 2021 (1369 kB)  15.12.2020 
15.03.2021

103/2020
Obec Morávka
Oznámení o změně ceny vodného (667 kB)  10.12.2020 
31.01.2021

102/2020
Severomoravské vodovody a kanalizace
Aukční vyhláška - České srdce (2839 kB)  10.12.2020 
07.01.2021

101/2020
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Program zasedání zastupitelstva obce Morávka (339 kB)  07.12.2020 
14.12.2020

100/2020
Obec Morávka
Pozvánka na Sněm starostů Sdružení obcí povodí Morávky (16 kB)  27.11.2020 
11.12.2020

99/2020
Sdružení obcí povodí Morávky
Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu ZŠ a MŠ Morávka 2022 - 2023 (578 kB)  27.11.2020 
14.12.2020

98/2020
ZŠ a MŠ Morávka
Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Morávka na rok 2021 (422 kB)  27.11.2020 
14.12.2020

97/2020
ZŠ a MŠ Morávka
Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu obce Morávka 2022- 2023 (653 kB)  27.11.2020 
14.12.2020

96/2020
Obec Morávka
Návrh rozpočtu obce Morávka na rok 2021 (8317 kB)  27.11.2020 
14.12.2020

95/2020
Obec Morávka
Veřejná vyhláška - ochranné pásmo radiolokátoru Stará Ves nad Ondřejnicí (890 kB)  23.11.2020 
08.12.2020

94/2020
Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany
Zveřejnění veřejné vyhlášky, ochranné pásmo radiolokátoru Stará Ves nad Ondřejnicí (271 kB)  23.11.2020 
08.12.2020

94/2020
Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany
Záměr výpůjčky nemovitého majetku (200 kB)  13.11.2020 
30.11.2020

93/2020
Obec Morávka
Návrh rozpočtu na rok 2021 Regionu Slezská brána (579 kB)  09.11.2020 
26.11.2020

92/2020
Region Slezská brána
Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu na léta 2021 - 2023 Regionu Slezská brána (854 kB)  09.11.2020 
26.11.2020

91/2020
DSO Region Slezská brána
Pozvánka na zasedání Regionu Slezská brána (362 kB)  09.11.2020 
26.11.2020

90/2020
DSO Region Slezská brána
Dražební vyhláška (161 kB)  04.11.2020 
03.12.2020

89/2020
Exekutorský úřad Šumperk
Program zasedání ZO Morávka (176 kB)  26.10.2020 
03.11.2020

88/2020
Obec Morávka
Mimořádná opatření č. 29/2020 (1165 kB)  21.10.2020 
21.11.2020

87/2020
Krajská hygienická stanice
Informace o omezení úředních hodin Obecního úřadu Morávka (28 kB)  12.10.2020 
25.10.2020

86/2020
Obecní úřad morávka
Návrh rozpočtu Svazku obcí Morávka - Pražmo (464 kB)  09.10.2020 
03.11.2020

85/2020
Svazek obcí Morávka - Pražmo
Pozvánka na Sněm starostů Sdružení obcí povodí Morávky (19 kB)  07.10.2020 
23.10.2020

84/2020
Sdružení obcí povodí Morávky
Návrh rozpočtu SOPM na rok 2021 (249 kB)  07.10.2020 
23.10.2020

83/2020
Sdružení obcí povodí Morávky
Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu SOPM (156 kB)  07.10.2020 
23.10.2020

82/2020
Sdružení obcí povodí Morávky
Mimořádné opatření č. 26/2020  05.10.2020 
18.10.2020

81/2020
Krajská hygienická stanice
Krajské volby - opis výsledků hlasování  03.10.2020 
14.10.2020

80/2020
ČSÚ
Aukční vyhláška prodej České srdce (823 kB)  30.09.2020 
23.10.2020

79/2020
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Oznámení zahájení společného územního a stavebního řízení - cyklotrasa povodí Morávky  24.09.2020 
12.10.2020

78/2020
Magistrát města Frýdku-Místku
Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů (76 kB)  21.09.2020 
30.11.2020

77/2020
ČEZ Distribuce
Dražební vyhláška  21.09.2020 
20.10.2020

76/2020
Exekutorský úřad Šumperk
Program zasedání zastupitelstva obce  14.09.2020 
21.09.2020

75/2020
Obec Morávka
Smlouva o zápůjčce  09.09.2020 
09.09.2020

74/2020
Obec Morávka
Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci  09.09.2020 
09.09.2020

72/2020
Obec Morávka
Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci  09.09.2020 
09.09.2020

71/2020
Obec Morávka
Pozvánka na zasedání zástupců členských obcí RSB  08.09.2020 
17.09.2020

69/2020
Region Slezská brána
Sněm starostů Sdružení obcí povodí Morávky  08.09.2020 
25.09.2020

68/2020
Sdružení obcí povodí Morávky
Rozhodnutí - stavební povolení pro stavbu nazvanou "Chodník Morávka - Pražmo"  01.09.2020 
17.09.2020

67/2020
Magistrát města F-M
Volby - Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise  31.08.2020 
07.09.2020

66/2020
Obecní úřad Morávka
Volby - Oznámení o době a místě konání voleb  31.08.2020 
05.10.2020

65/2020
Obecní úřad Morávka
Mimořádně opatření č. 23/2020 - COVID-19  31.08.2020 
01.10.2020

64/2020
Krajská hygienická stanice
Volby - Informace o počtu a sídlech volebních okrsků  18.08.2020 
05.10.2020

63/2020
Obecní úřad Morávka
Mimořádné opatření č. 21/2020 - COVID-19  17.08.2020 
31.08.2020

62/2020
Krajská hygienická stanice
Mimořádné opatření č. 18/2020 - COVID-19  07.08.2020 
31.08.2020

61/2020
Krajská hygienická stanice
Mimořádné opatření č. 16/2020 - COVID-19  24.07.2020 
07.08.2020

59/2020
Krajská hygienická stanice
Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje MS kraje a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území  22.07.2020 
07.08.2020

58/2020
Krajský úřad MS kraje
Volby - stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise  20.07.2020 
05.10.2020

57/2020
Obecní úřad Morávka
Mimořádné opatření č. 15/2020 - COVID-19  17.07.2020 
24.07.2020

56/2020
Krajská hygienická stanice
Mimořádné opatření č. 14/2020 -COVID-19  14.07.2020 
17.07.2020

55/2020
Krajská hygienická stanice
Oznámení zahájení stavebního řízení - Chodník Morávka - Pražmo  07.07.2020 
23.07.2020

54/2020
Magistrát města Frýdku-Místku
Mimořádné opatření č. 11/2020 - COVID-19  30.06.2020 
30.08.2020

52/2020
Krajská hygienická stanice
Mimořádné opatření č. 10/2020 - COVID-19  30.06.2020 
17.07.2020

51/2020
Krajská hygienická stanice
Program zasedání zastupitelstva obce POZOR ZMĚNA MÍSTA z důvodu mimořádných opatření  26.06.2020 
29.06.2020

49/2020
Obec Morávka
Mimořádné opatření č. 8/2020 - COVID-19 - ZRUŠENO opatřením č. 10/2020  26.06.2020 
30.06.2020

50/2020
Krajská hygienická stanice
Program zasedání zastupitelstva obce  22.06.2020 
29.06.2020

49/2020
Obec Morávka
Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovitých věcí  22.06.2020 
21.07.2020

48/2020
Exekutorský úřad Šumperk
Sněm starostů Sdružení obcí povodí Morávky  10.06.2020 
19.06.2020

47/2020
Sdružení obcí povodí Morávky
Záměr prodeje nemovitého majetku  05.06.2020 
20.06.2020

46/2020
Obec Morávka
Veřejná vyhláška - zřízení ochranného pásma vojenského leteckého pozemního zařízení radiolokátoru Stará Ves nad Ondřejnicí  25.05.2020 
10.06.2020

45/2020
Ministerstvo obrany
Nařízení Státní veterinání správy - ukončení, mor včelího plodu  18.05.2020 
03.06.2020

44/2020
Státní veterinární správa
Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu  13.05.2020 
19.05.2020

43/2020
Magistrát města Frýdku-Místku
Návrh závěrečného účtu Sdružení obcí povodí Morávky za rok 2019 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření  13.05.2020 
29.05.2020

41/2020
Sdružení obcí povodí Morávky
Pozvánka na zasedání sněmu Svazku obcí Morávka - Pražmo  04.05.2020 
11.05.2020

40/2020
Svazek obcí Morávka - Pražmo
Program zasedání zastupitelstva obce Morávka  04.05.2020 
11.05.2020

39/2020
Obec Morávka
Návrh závěrečného účtu za rok 2019 DSO Region Slezská brána  04.05.2020 
21.05.2020

38/2020
Region Slezská brána
Návrh závěrečného účtu za rok 2019 Svazku obcí Morávka - Pražmo  30.04.2020 
30.06.2020

37/2020
Svazek obcí Morávka - Pražmo
Pozvánka na zasedání zástupců Regionu Slezská brána  30.04.2020 
21.05.2020

36/2020
Region Slezská brána
Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné za kalendářní rok 2019  29.04.2020 
29.05.2020

35/2020
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a. s.
Hromadný předpisný seznam - daň z nemovitých věcí  27.04.2020 
27.05.2020

34/2020
Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj
Záměr pronájmu nemovitého majetku  27.04.2020 
12.05.2020

33/2020
Obec Morávka
Oznámení o snížení sazby DPH od 1. 5. 2020  20.04.2020 
06.05.2020

32/2020
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s .
Sněm starostů Sdružení obcí povodí Morávky  17.04.2020 
30.04.2020

31/2020
Sdružení obcí povodí Morávky
Návrh Závěrečného účtu Obce Morávka za rok 2019  07.04.2020 
30.06.2020

30/2020
Obec Morávka
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - výjimka ze zákazu vjíždět a setrvávat motorovými vozidly, příloha č. 4  06.04.2020 
22.04.2020

29/2020
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - výjimka ze zákazu vjíždět a setrvávat motorovými vozidly, příloha č. 3  06.04.2020 
22.04.2020

29/2020
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - výjimka ze zákazu vjíždět a setrvávat motorovými vozidly, příloha č. 2  06.04.2020 
22.04.2020

29/2020
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - výjimka ze zákazu vjíždět a setrvávat motorovými vozidly, příloha č. 1  06.04.2020 
22.04.2020

29/2020
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - výjimka ze zákazu vjíždět a setrvávat motorovými vozidly  06.04.2020 
22.04.2020

29/2020
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Opatření obecné povahy - vlastníci lesů, příloha (změna dne 28.7.2020)  06.04.2020 
28.07.2020

28/2020
Ministerstvo zemědělství
Oznámení o zrušení sněmu starostů SOPM  24.03.2020 
27.03.2020

27/2020
Sdružení obcí povodí Morávky
Výroční zpráva za rok 2019 o činnosti obce Morávka v oblasti poskytování informací  24.03.2020 
09.04.2020

26/2020
Obecní úřad Morávka
Veřejná vyhláška oznamující zahájení projednání Návrhu zprávy o uplatňování Územního plánu Morávka  11.03.2020 
15.04.2020

25/2020
Magistrát města Frýdku-Místku
Závěrečný účet za rok 2019 Svazku obcí Morávka - Pražmo včetně zprávy o přezkoumání  10.03.2020 
27.03.2020

24/2020
Svazek obcí Morávka - Pražmo
Sněm starostů Sdružení obcí povodí Morávky  10.03.2020 
27.03.2020

23/2020
Sdružení obcí povodí Morávky
Zasedání zastupitelstva obce Morávka  17.02.2020 
24.02.2020

22/2020
Obecní úřad Morávka
Dražební vyhláška  17.02.2020 
01.04.2020

21/2020
Exekutorský úřad Praha 7
Pozvánka na Sněm starostů Sdružení obcí povodí Morávky  10.02.2020 
21.02.2020

20/2020
Sdružení obcí Povodí Morávky
Pozvánka na zasedání Regionu Slezská brána  07.02.2020 
20.02.2020

19/2020
Region Slezská brána
Dražební vyhláška  06.02.2020 
28.02.2020

18/2020
Exekutorský úřad Frýdek-Místek
Opatření obecné povahy - výjimka ze zákazu vjezdu  05.02.2020 
21.02.2020

17/2020
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu Sdružení obcí povodí Morávky na léta 2021 - 2022  05.02.2020 
24.02.2020

16/2020
Sdružení obcí Povodí Morávky
Návrh rozpočtu Sdružení obcí povodí Morávky na rok 2020  05.02.2020 
24.02.2020

15/2020
Sdružení obcí Povodí Morávky
Záměr prodeje nemovitosti - část pozemku parc. č. 4178/81  30.01.2020 
17.02.2020

14/2020
Obec Morávka
Výzva č. 1/2020 - předfinancování výměny kotlů  28.01.2020 
28.04.2020

13/2020
Obec Morávka
Program zasedání zastupitelstva obce Morávka  27.01.2020 
03.02.2020

12/2020
Obec Morávka
Pozvánka na zasedání Sněmu Svazku obcí Morávka - Pražmo  22.01.2020 
29.01.2020

11/2020
Svazek obcí Morávka - Pražmo
Program zasedání zastupitelstva obce Morávka  20.01.2020 
27.01.2020

10/2020
Obec Morávka
Usnesení - nařízení dalšího dražebního jednání  15.01.2020 
26.02.2020

8/2020
Exekutorský úřad Ostrava
Sněm starostů Sdružení obcí povodí Morávky  09.01.2020 
24.01.2020

2/2020
Sdružení obcí povodí Morávky
Informace obce Morávka dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (941 kB)  02.01.2020 
31.12.2020

1/2020
Obec Morávka
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy (pro vlastníky lesů) - změna a doplnění (k ev. č. 31/2019)  18.12.2019 
06.04.2020
nahrazuje jí 28/2020
90/2019
Ministerstvo zemědělství
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy (pro vlastníky lesů) - Příloha č. 1, příloha vyměněna dne 18.12.2019  18.12.2019 
06.04.2020
nahrazuje jí 28/2020
31/2019
Ministerstvo zemědělství
Programová dotace Obce Morávka Domovní ČOV pro rok 2020  16.12.2019 
17.03.2020

89/2019
Obec Morávka
Obecně závazná vyhláška Obce Morávka č. 4/2019  16.12.2019 
06.01.2020

88/2019
Obec Morávka
Obecně závazná vyhláška Obce Morávka č. 3/2019  16.12.2019 
06.01.2020

87/2019
Obec Morávka
Obecně závazná vyhláška Obce Morávka č. 2/2019  16.12.2019 
06.01.2020

86/2019
Obec Morávka
Obecně závazná vyhláška Obce Morávka č. 1/2019  16.12.2019 
06.01.2020

85/2019
Obec Morávka
VV - rozhodnutí o umístění stavby \"Chodník Morávka - Pražmo\"  09.12.2019 
27.12.2019

84/2019
Stavební úřad Raškovice
Program zasedání zastupitelstva obce Morávka  02.12.2019 
09.12.2019

83/2019
Obecní úřad Morávka
Oznámení o změně ceny vodného od 1. 1. 2019  27.11.2019 
31.01.2020

82/2019
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a. s.
Pozvánka na zasedání sněmu Svazku obcí Morávka - Pražmo  27.11.2019 
04.12.2019

81/2019
Svazek obcí Morávka - Pražmo
Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu Základní školy a mateřské školy Morávka, p. o. na léta 2021 - 2022  22.11.2019 
10.12.2019

80/2019
Základní škola a mateřská škola, p. o.
Návrh rozpočtu na rok 2020 Základní školy a mateřské školy Morávka, p. o.  22.11.2019 
10.12.2019

79/2019
Základní škola a mateřská škola, p. o.
Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu Obce Morávka na léta 2021 - 2022  22.11.2019 
10.12.2019

78/2019
Obec Morávka
Návrh rozpočtu na rok 2020 Obce Morávka  22.11.2019 
10.12.2019

77/2019
Obec Morávka
Záměr pronájmu nemovitého majetku  20.11.2019 
06.12.2019

76/2019
Obec Morávka
Sněm starostů Sdružení obcí povodí Morávky  19.11.2019 
29.11.2019

75/2019
Sdružení obcí povodí Morávky
Návrh rozpočtu na rok 2020 Svazku obcí Morávka - Pražmo  14.11.2019 
05.12.2019

74/2019
Svazek obcí Morávka - Pražmo
Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu na léta 2020 - 2023 Svazku obcí Morávka - Pražmo  14.11.2019 
05.12.2019

73/2019
Svazek obcí Morávka - Pražmo
Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu na léta 2020 - 2022 DSR Region Slezská brána  08.11.2019 
28.11.2019

72/2019
DSO Region Slezská brána
Návrh rozpočtu na rok 2020 DSO Region Slezská brána  08.11.2019 
28.11.2019

71/2019
DSO Region Slezská brána
Pozvánka na zasedání Regionu Slezská brána  08.11.2019 
28.11.2019

70/2019
DSO Region Slezská brána
Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu  08.11.2019 
13.11.2019

69/2019
Magistrát města Frýdku-Místku
Programová dotace Obce Morávka Domovní ČOV 2019  18.10.2019 
31.01.2020

68/2019
Obec Morávka
Sněm starostů Sdružení obcí povodí Morávky  17.10.2019 
25.10.2019

67/2019
Sdružení obcí povodí Morávky
Program zasedání ZO Morávka  14.10.2019 
22.10.2019

66/2019
Obecní úřad Morávka
Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů  08.10.2019 
18.11.2019

65/2019
ČEZ Distribuce
Program zasedání zastupitelstva  09.09.2019 
16.09.2019

64/2019
Obecní úřad Morávka
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy (pro vlastníky lesů) - změna a doplnění  09.09.2019 
06.04.2020
nahrazuje jí 28/2020
31/2019
Ministerstvo zemědělství
Oznámení zahájení územního řízení pro stavbu nazvanou "Chodník Morávka-Pražmo"  09.09.2019 
24.09.2019

63/2019
Obecní úřad Raškovice, stavební úřad
Pozvánka na zasedání zástupců DSO RSB  02.09.2019 
12.09.2019

62/2019
DSO Region Slezská brána
Pozvánka na Sněm starostu Sdružení obcí povodí Morávky  26.08.2019 
13.09.2019

61/2019
Sdružení obcí povodí Morávky
Záměr obce darovat pozemek parc. č. 1046/23, k. ú. Morávka  24.07.2019 
09.08.2019

57/2019
Obec Morávka
Usnesení o nařízení dražebního jednání  23.07.2019 
19.09.2019

56/2019
Exekutorský úřad Ostrava
Nařízení města č. 2/2019 o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov  24.06.2019 
01.08.2019

55/2019
Magistrát města F-M
Nařízení Státní veterinární správy - mor včelího plodu - UKONČENÍ  24.06.2019 
10.07.2019

54/2019
Státní veterinární správa
Program zasedání sněmu SOMP  19.06.2019 
27.06.2019

53/2019
Svazek obcí Morávka - Pražmo
Program zasedání zastupitelstva Obce Morávka  19.06.2019 
28.06.2019

52/2019
Obecní úřad Morávka
Sněm starostů SOPM  11.06.2019 
22.06.2019

51/2019
Sdružení obcí povodí Morávky
Návrh Závěrečného účtu za rok 2018 Sdružení obcí povodí Morávky a Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2018  03.06.2019 
21.06.2019

50/2019
Sdružení obcí povodí Morávky
Doplněn Návrh rozpočtu pro rok 2019 ZŠ a MŠ Morávka  03.06.2019 
28.06.2019

49/2019
Základní škola a mateřská škola Morávka, p. o.
Doplněný Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2020 - 2021 ZŠ a MŠ Morávka  03.06.2019 
28.06.2019

48/2019
Základní škola a mateřská škola Morávka, p. o.
Volby do Evropského parlamentu - Opis výsledku hlasování v okrsku  27.05.2019 
12.06.2019

47/2019
Obecní úřad Morávka
Návrh Závěrečného účtu DSO Region Slezská brána a Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2018  15.05.2019 
06.06.2019

46/2019
Region Slezská brána
Pozvánka na zasedání Regionu Slezská brána  15.05.2019 
06.06.2019

45/2019
Region Slezská brána
Pozvánka na Sněm starostů Sdružení obcí povodí Morávky  09.05.2019 
17.05.2019

44/2019
Sdružení obcí povodí Morávky
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu  03.05.2019 
09.05.2019

43/2019
Magistrát města F-M
Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné  30.04.2019 
03.06.2019

42/2019
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a. s.
Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení povolení výjimky (rys ostrovid, medvěd hnědý)  26.04.2019 
13.05.2019

41/2019
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Veřejná vyhláška - hromadný předpisný seznam k platbě daně z nemovitých věcí  26.04.2019 
28.05.2019

40/2019
Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj
Volby do Evropského parlamentu - Oznámení o době a místě konání voleb  26.04.2019 
27.05.2019

39/2019
Obecní úřad Morávka
Volby do Evropského parlamentu - Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise  25.04.2019 
29.04.2019

38/2019
Obecní úřad Morávka
Program zasedání zastupitelstva obce Morávka  18.04.2019 
29.04.2019

36/2019
Obec Morávka
Pozvánka na zasedání sněmu Svazku obci Morávka - Pražmo  10.04.2019 
18.04.2019

36/2019
Svazek obcí Morávka - Pražmo
Nařízení Státní veterinární správy - mor včelího plodu  09.04.2019 
25.04.2019

35/2019
Krajská veterinární správa
Usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání  09.04.2019 
26.05.2019

34/2019
Exekutorský úřad Brno-Město
Volby do Evropského parlamentu - Informace o počtu a sídlech volebních okrsků  09.04.2019 
27.05.2019

33/2019
Obecní úřad Morávka
Návrh Závěrečného účtu Obce Morávka za rok 2018, Inventarizační zpráva  09.04.2019 
29.04.2019

32/2019
Obec Morávka
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu z důvodu realizace stavby "Autobusová zastávka Morávka - přehrada"  01.04.2019 
08.04.2019

30/2019
Magistrát města F-M
Záměr pronájmu nebytových prostor - zdravotní středisko  29.03.2019 
23.04.2019

29/2019
Obec Morávka
Záměr pronájmu nebytových prostor - zdravotní středisko  29.03.2019 
23.04.2019

28/2019
Obec Morávka
Záměr pronájmu nebytových prostor - zdravotní středisko  29.03.2019 
23.04.2019

27/2019
Obec Morávka
Pozvánka na Sněm starostů Sdružení obcí povodí Morávky  27.03.2019 
05.04.2019

26/2019
Sdružení obcí povodí Morávky
Volby do Evropského parlamentu - Informace pro voliče, kteří změní pobyt po 14. dubnu 2019  27.03.2019 
23.05.2019

25/2019
Ministerstvo vnitra
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 2  20.03.2019 
05.04.2019

24/2019
Agentura ochrany přírody a krajiny
Volby do Evropského parlamentu - stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise  20.03.2019 
27.05.2019

23/2019
Obecní úřad Morávka
Závěrečný účet Svazku obcí Morávka - Pražmo za rok 2018  19.03.2019 
04.04.2019

22/2019
Svazek obcí Morávka - Pražmo
Rozpočtové opatření č. 1 Svazku obcí Morávka - Pražmo  19.03.2019 
04.04.2019

21/2019
Svazek obcí Morávka - Pražmo
Oznámení o zahájení vodoprávního řízení  14.03.2019 
29.03.2019

20/2019
Magistrát města F-M
Usnesení o ustanovení opatrovníka  14.03.2019 
29.03.2019

19/2019
Magistrát města F-M
Usnesení o provedení elektronické dražby nemovitostí  14.03.2019 
18.04.2019

18/2019
Exekutorský úřad Brno-Město
Dražební vyhláška - prodej nemovitostí na LV č. 691  18.02.2019 
19.03.2019

17/2019
Exekutorský úřad Nový Jičín
Program zasedání zastupitelstva obce Morávka  18.02.2019 
25.02.2019

16/2019
Obecní úřad Morávka
Výroční zpráva za rok 2018 o činnosti obce Morávka v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím  06.02.2019 
22.02.2019

15/2019
Obecní úřad Morávka
Oznámení o konání veřejného licitačního řízení  06.02.2019 
05.03.2019

14/2019
Město Příbor
Program zasedání zastupitelstva obce Morávka  21.01.2019 
28.01.2019

12/2019
Obecní úřad Morávka
VV - rozhodnutí, stavební povolení Vodovod v obci Morávka, lokalita Vlaský  16.01.2019 
01.02.2019

11/2019
Magistrát města F-M
Pozvánka na sněm starostů Sdružení obcí povodí Morávky  16.01.2019 
25.01.2019

10/2019
Sdružení obcí povodí Morávky
Dražební vyhláška  16.01.2019 
14.02.2019

9/2019
Exekutorský úřad v Ostravě
Pozvánka na zasedání Regionu Slezská brána  16.01.2019 
07.02.2019

8/2019
Region Slezská brána
Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu Sdružení obcí povodí Morávky na léta 2020-2021  08.01.2019 
26.01.2019

4/2019
Sdružení obcí povodí Morávky
Návrh rozpočtu Sdružení obcí povodí Morávky na rok 2019  08.01.2019 
26.01.2019

3/2019
Sdružení obcí povodí Morávky
Informace dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů  08.01.2019 
31.12.2019

2/2019
Obec Morávka
Pozvánka na sněm Svazku obcí Morávka-Pražmo  07.01.2019 
14.01.2019

1/2019
Svazek obcí Morávka - Pražmo
Návrh rozpočtu Svazku obcí Morávka - Pražmo na rok 2019  21.12.2018 
14.01.2019

83/2018
Svazek obcí Morávka - Pražmo
Návrh rozpočtu Svazku obcí Morávka - Pražmo na rok 2019  21.12.2018 
04.01.2019

83/2018
Svazek obcí Morávka - Pražmo
Pozvánka na zasedání sněmu SOMP  21.12.2018 
03.01.2019

82/2018
SOMP
VV - usnesení o opravě zřejmé nesprávnosti  19.12.2018 
07.01.2019

81/2018
Krajský úřad
Obecně závazná vyhláška obce Morávka č. 2/2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů  12.12.2018 
02.01.2019

80/2018
Obec Morávka
Návrh opatření obecné povahy č. 1 - ochrana přírody  11.12.2018 
09.01.2019

79/2018
Agentura ochrany přírody a krajiny
Program zasedání zastupitelstva obce Morávka  03.12.2018 
10.12.2018

78/2018
Obec Morávka
Oznámení o změně ceny vodného od 1. 1. 2019  28.11.2018 
02.01.2019

77/2018
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a. s.
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Základní školy a Mateřské školy na léta 2020 - 2021  23.11.2018 
10.12.2018

76/2018
ZŠ a MŠ
Návrh rozpočtu Základní školy a Mateřské školy Morávka, p. o. na rok 2019  23.11.2018 
10.12.2018

75/2018
ZŠ a MŠ
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Morávka na léta 2020-2021  23.11.2018 
10.12.2018

74/2018
Obec Morávka
Návrh rozpočtu obce Morávka na rok 2019  23.11.2018 
10.12.2018

73/2018
Obec Morávka
Veřejná vyhláška o uložení písemnosti - Trautmannovi  23.11.2018 
10.12.2018

72/2018
Obecní úřad Morávka
Závěry plynoucí z projednání výsledků kontroly Ministerstva vnitra a přijatá opatření  21.11.2018 
06.12.2018

71/2018
Obec Morávka
Pozvánka na sněm starostů Sdružení obcí povodí Morávky  19.11.2018 
30.11.2018

70/2018
Sdružení obcí povodí Morávky
Návrh rozpočtu na rok 2019 Regionu Slezská brána  12.11.2018 
29.11.2018

69/2018
Region Slezská brána
Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu na léta 2019 - 2022  12.11.2018 
29.11.2018

68/2018
Region Slezská brána
Pozvánka na zasedání zástupců členských obcí Regionu Slezská brána  12.11.2018 
29.11.2018

67/2018
Region Slezská brána
Veřejná vyhláška - zveřejnění opatření obecné povahy Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje  08.11.2018 
26.11.2018

66/2018
Krajský úřad
Program zasedání zastupitelstva obce  05.11.2018 
12.11.2018

65/2018
Obecní úřad Morávka
Veřejná vyhláška - oznámení o uložení písemností - Martina Trautmannová, Kevin Trautmann  31.10.2018 
15.11.2018

64/2018
Obecní úřad Morávka
Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce Morávka  22.10.2018 
29.10.2018

63/2018
Obec Morávka
Usnesení o nařízení elektronické dražby - oprava  19.10.2018 
05.11.2018

62/2018
Exekutorský úřad Praha - východ
Usnesení o nařízení elektronické dražby  19.10.2018 
05.11.2018

61/2018
Exekutorský úřad Praha - východ
Komunální volby 2018 - Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Morávka  06.10.2018 
22.10.2018

61/2018
Obecní úřad Morávka
Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání změny č. 1 Územního plánu Morávka formou Opatření obecné povahy č. 1/2018  18.09.2018 
03.10.2018

60/2018
Obec Morávka
Sněm starostů Sdružení obcí povodí Morávky  10.09.2018 
21.09.2018

59/2018
Sdružení obcí povodí Morávky
Program zasedání zastupitelstva obce Morávka  10.09.2018 
17.09.2018

58/2018
Obecní úřad Morávka
Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů  06.09.2018 
15.11.2018

57/2018
ČEZ Distribuce
Komunální volby - Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva obce  06.09.2018 
08.10.2018

56/2018
Obecní úřad Morávka
Komunální volby - Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise  05.09.2018 
10.09.2018

55/2018
Obecní úřad Morávka
Stanovení konce doby zvýšeného nebezpečí vzniku požárů  05.09.2018 
20.09.2018

54/2018
Krajský úřad
Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání  03.09.2018 
11.10.2018

53/2018
Exekutorská úřad Brno - Město
Pozvánka na zasedání zástupců členských obcí Regionu Slezská brána  03.09.2018 
20.09.2018

52/2018
Region Slezská brána
Volby do zastupitelstev obcí 2018 - poskytnutí informace o počtu a sídlech volebních okrsků v obci Morávka  13.08.2018 
08.10.2018

51/2018
Obec Morávka
Vyhlášení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požárů na území Moravskoslezského kraje  13.08.2018 
29.08.2018

50/2018
Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Exekuční příkaz  01.08.2018 
16.08.2018

49/2018
Exekutorský úřad Šumperk
Exekuční příkaz  18.07.2018 
02.08.2018

48/2018
Exekutorský úřad Brno - Město
Volby do zastupitelstev obcí 2018 - stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise  18.07.2018 
08.10.2018

47/2018
Obec Morávka
Obecně závazná vyhláška č. 1/2018, kterou se zrušuje OZV č. 2/2008 o ochraně nočního klidu  17.07.2018 
01.08.2018

46/2018
Obec Morávka
Návrh opatření obecné povahy ochranného pásma radiolokátoru Stará Ves nad Ondřejnicí  16.07.2018 
01.08.2018

45/2018
Ministerstvo obrany
Program zasedání zastupitelstva obce  09.07.2018 
16.07.2018

44/2018
Obecní úřad Morávka
Volby do zastupitelstev obcí 2018 - informace  29.06.2018 
08.10.2018

43/2018
Obecní úřad Morávka
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Obce Morávka - TJ Lignum Morávka (1353 kB)  22.06.2018 
22.06.2021
42/2018
Obec Morávka
Pozvánka na Sněm starostů Sdružení obcí povodí Morávky  11.06.2018 
22.06.2018

41/2018
Sdružení obcí povodí Morávky
Volby do zastupitelstev obcí 2018 - volební právo občanů jiných členských států EU ve volbách do zastupitelstev obcí  11.06.2018 
08.10.2018

39/2018
Ministerstvo vnitra
Program zasedání zastupitelstva obce  11.06.2018 
19.06.2018

40/2018
Obec Morávka
Nařízení státní veterinární správy - mor včelího plodu  08.06.2018 
31.12.2018

38/2018
Krajská veterinární správa
Volby do zastupitelstev obcí 2018 - informace ke kandidátním listinám  08.06.2018 
31.07.2018

37/2018
Magistrát města Frýdku-Místku
Návrh závěrečného účtu Obce Morávka za rok 2017  30.05.2018 
19.06.2018

36/2018
Obec Morávka
Návrh záverečného účtu Obce Morávka za rok 2017  30.05.2018 
30.05.2018

36/2018
Obec Morávka
Pozvánka na zaasedání sněmu Svazku obcí Morávka - Pražmo  29.05.2018 
15.06.2018

35/2018
Svazek obcí Morávka - Pražmo
Veřejná nabídka pozemků k náhradním restitucím  25.05.2018 
25.06.2018

34/2018
Státní pozemkový úřad
Volby do zastupitelstev obcí 2018 - potřebný počet podpisů na peticích  24.05.2018 
31.07.2018

33/2018
Magistrát města Frýdku-Místku
Zveřejnění kontaktu na pověřence pro ochranu osobních údajů pro obec Morávku  24.05.2018 
24.05.2019

32/2018
Obec Morávka
Závěrečný účet Svazku obcí Morávka - Pražmo za r. 2017 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření  21.05.2018 
07.06.2018

31/2018
Svazek obcí Morávka - Pražmo
Usnesení - dražební vyhláška  15.05.2018 
19.06.2018

30/2018
Exekutorský úřad v Šumperku
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Morávka - Foldynovi (1413 kB)  09.05.2018 
09.05.2021

29/2018
Obec Morávka
Nabídka pozemků k pronájmu  02.05.2018 
01.08.2018

28/2018
Státní pozemkový úřad
Porovnání položek výpočtu ceny pro vodné a stočné za rok 2017  27.04.2018 
14.05.2018

27/2018
Severomoravské vodovody a kanalizace, a. s.
Veřejná vyhláška - hromadný předpisný seznam k dani z nemovité věci  27.04.2018 
29.05.2018

26/2018
Finanční úřad pro Moravskoslezký kraj
Návrh závěrečného účtu RSB za rok 2017 + Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření RSB za rok 2017  17.04.2018 
04.05.2018

25/2018
DSO Region Slezská brána
Pozvánka na zasedání zástupců členských obcí RSB  17.04.2018 
04.05.2018

24/2018
DSO Region Slezská brána
Program zasedání zastupitelstva obce  16.04.2018 
24.04.2018

23/2018
Obec Morávka
Sněm starostů SOPM  16.04.2018 
30.04.2018

22/2018
Sdružení obcí povodí Morávky
Sněm starostů SOPM  16.04.2018 
16.04.2018

22/2018
Sdružení obcí povodí Morávky
Usnesení o nekonání dražebního jednání  29.03.2018 
18.04.2018

21/2018
Exekutorský úřad Praha 3
Návrh Závěrečného účtu za rok 2017 Sdružení obcí povodí Morávky a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření SOPM za rok 2017  28.03.2018 
13.04.2018

20/2018
Sdružení obcí povodí Morávky
Usnesení o nařízení dalšího elektronického dražebního jednání  27.03.2018 
02.05.2018

19/2018
Exekutorský úřad Brno - Město
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - technický pracovník obce Morávka  06.03.2018 
16.03.2018

17/2018
Obec Morávka
Veřejná vyhláška - oznámení zahájení řízení o vydání změny č. 1 Územního plánu Morávka formou opatření obecné povahy, oznámení o konání veřejného projednání  06.03.2018 
27.04.2018

16/2018
Magistrát města Frýdku-Místku
Pozvánka na sněm Svazku obcí Morávka - Pražmo  02.03.2018 
13.03.2018

15/2018
Svazek obcí Morávka-Pražmo
Výroční zpráva za rok 2017 o činnosti obce Morávka v oblasti poskytování informací  28.02.2018 
16.03.2018

14/2018
Obecní úřad Morávka
Návrh rozpočtu na rok 2018 Svazku obcí Morávka - Pražmo  23.02.2018 
13.03.2018

13/2018
Svazek obcí Morávka - Pražmo
Návrh střednědobého výhledu na léta 2018 - 2021 Svazku obcí Morávka Pražmo  23.02.2018 
13.03.2018

12/2018
Svazek obcí Morávka - Pražmo
Sněm starostů Sdružení obcí povodí Morávky  21.02.2018 
05.03.2018

11/2018
Sdružení obcí povodí Morávky
Dražební vyhláška  14.02.2018 
19.04.2018

10/2018
Exekutorský úřad Praha 3
Darovací smlouva - Delphinus Delphis, s. r. o. (495 kB)  12.02.2018 
12.02.2021

9/2018
Obec Morávka
Zasedání zastupitelstva obce - program  12.02.2018 
20.02.2018

8/2018
Obec Morávka
Návrh rozpočtu Sdružení obcí povodí Morávky na rok 2018  12.02.2018 
05.03.2018

7/2018
Sdružení obcí povodí Morávky
Usnesení o nařízení elektronické dražby  12.02.2018 
11.04.2018

6/2018
Exekutorský úřad Děčín
Nabídka pozemků k pronájmu  07.02.2018 
02.05.2018

5/2018
Státní pozemkový úřad
Darovací smlouva - Římskokatolická farnost Morávka (517 kB)  01.02.2018 
01.02.2021

4/2018
Obec Morávka
Výsledky hlasování - II. kolo volby prezidenta ČR  29.01.2018 
14.02.2018

3/2018
Obecní úřad Morávka
Pozvánka na zasedání zástupců členských obcí Regionu Slezská brána  16.01.2018 
30.01.2018

1/2018
Region Slezská brána
Sněm starostů Sdružení obcí povodí Morávky  16.01.2018 
25.01.2018

2/2018
Sdružení obcí povodí Morávky
Informace Obce Morávka dle z. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech úz. rozpočtů  19.12.2017 
31.12.2018

120/2017
Obec Morávka
Oznámení o době a místě konání volby prezidenta České republiky  18.12.2017 
29.01.2018

119/2017
Obecní úřad Morávka
Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise v obci Morávka pro volbu prezidenta České republiky  13.12.2017 
18.12.2017

118/2017
Obecní úřad Morávka
Obecně závazná vyhláška obce Morávka č. 1/2017  13.12.2017 
02.01.2018

117/2017
Obec Morávka
Pozvánka na sněm Sdružení obcí povodí Morávky  06.12.2017 
15.12.2017

116/2017
Sdružení obcí povodí Morávky
Pozvánka na sněm Svazku obcí Morávka - Pražmo  06.12.2017 
13.12.2017

115/2017
Sněm svazku obcí Morávka - Pražmo
Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu a střednědobého výhledu na léta 2018 a 2021 DSO Region Slezská Brána  06.12.2017 
31.12.2018

114/2017
Obec Morávka
Exekuční příkaz  06.12.2017 
22.12.2017

113/2017
Exekutorský úřad Šumperk
Exekuční příkaz  06.12.2017 
22.12.2017

112/2017
Exekutorský úřad Šumperk
Oznámení o konání opakované dražby - č. p. 559  04.12.2017 
21.12.2017

111/2017
Dražbyprost, s. r. o.
Program zasedání zastupitelstva obce Morávka  27.11.2017 
04.12.2017

110/2017
Obec Morávka
Oznámení o změně ceny vodného od 1. 1. 2018  27.11.2017 
02.01.2018

109/2017
SmVaK
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu ZŠ a MŠ Morávka 2019-2020  16.11.2017 
04.12.2017

108/2017
Obec Morávka
Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Morávka na rok 2018  16.11.2017 
04.12.2017

107/2017
Obec Morávka
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Morávka 2019-2021  16.11.2017 
04.12.2017

106/2017
Obec Morávka
Návrh rozpočtu obce Morávka na rok 2018  16.11.2017 
04.12.2017

105/2017
Obec Morávka
Vyhlášení popisu věci - výzva pro poškozené  15.11.2017 
15.05.2018

104/2017
Policie České republiky
Program zasedání Zastupitelstva obce Morávka  13.11.2017 
21.11.2017

103/2017
Obecní úřad Morávka
Poskytnutí informace o počtu a sídlech volebních okrsků v obci Morávka pro volbu prezidenta České republiky  13.11.2017 
29.01.2018

102/2017
Obec Morávka
Stanovení minimálního počtu členů okreskové volební komise v obci Morávka pro volbu prezidenta České republiky  13.11.2017 
29.01.2018

101/2017
Obec Morávka
Opatření obecné povahy - nařízení vlastníkům lesů  08.11.2017 
27.11.2017

100/2017
Ministerstvo zemědělství
Pozvánka na zasedání zástupců členských obcí Regionu Slezská brána  07.11.2017 
23.11.2017

99/2017
DSO RSB
Návrh rozpočtu na rok 2018 DSO Region Slezská brána  06.11.2017 
23.11.2017

98/2017
DSO RSB
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu DSO Region Slezská brána na léta 2018 - 2021  06.11.2017 
23.11.2017

97/2017
DSO RSB
Nabídka pozemků k pronájmu  01.11.2017 
07.02.2018

96/2017
Státní pozemkový úřad
Oznámení o konání opakované dražby, č. p. 559  25.10.2017 
30.11.2017

95/2017
Dražbyprost, s. r. o.
Sněm starostů Sdružení obcí povodí Morávky  17.10.2017 
27.10.2017

94/2017
Sdružení obcí povodí Morávky
Aktualizace seznamu nedostatečně identifikovaných vlastníků - Výzva  17.10.2017 
14.03.2018

93/2017
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Dražební vyhláška, parc. č. 3376, 3448/195, k. ú. Morávka  17.10.2017 
22.11.2017

92/2017
Exekutorský úřad Brno - Město
Dražební vyhláška, parc. č. 1329/2, k. ú. Morávka  16.10.2017 
30.11.2017

91/2017
Exekutorský úřad Jeseník
Oznámení o zveřejnění schválených rozpočtových opatřeních DSO Regionu Slezská brána v roce 2017  09.10.2017 
31.12.2017

90/2017
Obec Morávka
Oznámení o zveřejnění schválených rozpočtových opatřeních Sdružení obcí povodí Morávky v roce 2017  09.10.2017 
31.03.2018

89/2017
Obec Morávka
Oznámení o projednání návrhu plánu péče o přírodní památku Byčinec a její ochranné pásmo v k. ú. Morávka na území CHKO Beskydy  09.10.2017 
25.10.2017

88/2017
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Oznámení záměru na přehlášení zvláště chráněného území Přírodní památky Byčinec a jejího ochranného pásma  09.10.2017 
25.10.2017

87/2017
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky  21.09.2017 
23.10.2017

86/2017
Obecní úřad Morávka
Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise v obci Morávka pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky  21.09.2017 
26.09.2017

85/2017
Obecní úřad Morávka
Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů  21.09.2017 
16.11.2017

84/2017
ČEZ Distribuce
Návrh opatření obecné povahy  14.09.2017 
02.10.2017

83/2017
Ministerstvo zemědělství
Program zasedání Zastupitelstva Obce Morávka  11.09.2017 
18.09.2017

82/2017
Obec Morávka
Sněm starostů Sdružení obcí povodí Morávky  05.09.2017 
18.09.2017

81/2017
Sdružení obcí povodí Morávky
Poskytnutí informace o počtu a sídlech volebních okrsů v obci Morávka  05.09.2017 
23.09.2017

80/2017
Obec Morávka
Veřejná výzva na obsazení pracovního místa - účetní obce Krásná  04.09.2017 
26.09.2017

79/2017
Obec Krásná
Návrh aktualizace Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje  31.08.2017 
15.09.2017

78/2017
Krajský úřad
Dražební vyhláška dobrovolné elektronické dražby, parc. č. 2989  29.08.2017 
04.10.2017

76/2017
Realdražby, s. r. o.
Oznámení o konání opakované dražby, č. p. 559  29.08.2017 
19.10.2017

75/2017
Dražbyprost, s. r. o.
Pozvánka na zasedání zástupců Regionu Slezská brána  17.08.2017 
14.09.2017

74/2017
Region Slezská brána
Dražební vyhláška  15.08.2017 
05.10.2017

73/2017
Exekutorský úřad Brno-Město
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise  15.08.2017 
23.10.2017

72/2017
Obec Morávka
Oznámení o konání opakované dražby - budova č. p. 559  14.08.2017 
24.08.2017

71/2017
Dražbyprost, s. r. o.
Nábídka pozemků k pronájmu  02.08.2017 
01.11.2017

70/2017
Státní pozemkový úřad
Oznámení o zveřejnění schváleného závěrečného účtu SOMP za rok 2016  20.07.2017 
30.06.2018

69/2017
Obec Morávka
Oznámení o zveřejnění schváleného závěrečného účtu SOPM za rok 2016  20.07.2017 
30.06.2018

68/2017
Obec Morávka
Oznámení o zveřejnění schváleného záv. účtu DSO RSB  04.07.2017 
30.06.2018

67/2017
DSO Region Slezská brána
Opatření obecné povahy-stanovení přechodné úpravy provozu  04.07.2017 
10.07.2017

66/2017
Magistrát města Frýdku-Místku
Oznámení o zveřejnění schváleného závěrečného účtu za rok 2016  28.06.2017 
30.06.2018
65/2017
Obec Morávka
Sněm Svazku obcí Morávka-Pražmo  21.06.2017 
28.06.2017

64/2017
Svazek obcí Morávka-Pražmo
Sněm starostů Sdružení obcí povodí Morávky  21.06.2017 
29.06.2017

63/2017
Sdružení obcí povodí Morávky
Veřejná vyhláška - stanovení místní úpravy provozu  19.06.2017 
04.07.2017

62/2017
Magistrát města Frýdku-Místku
Program zasedání Zastupitelstva obce Morávka  19.06.2017 
26.06.2017

61/2017
Obec Morávka
Dražební vyhláška - budova č. p. 559, pozemek parc. č. st. 2211  13.06.2017 
09.08.2017

60/2017
Dražbyprost s. r. o.
Veřejná výzva - účetní obce Raškovice  13.06.2017 
31.07.2017

59/2017
Obec Raškovice
Záměr prodat pozemek  09.06.2017 
26.06.2017

58/2017
Obec Morávka
Rozpočtové opatření č. 4/2017  09.06.2017 
26.06.2017

57/2017
Obec Morávka
Návrh závěrečného účtu SOPM za r. 2016  09.06.2017 
29.06.2017

56/2017
Sdružení obcí povodí Morávky
Návrh závěrečného účtu Obce Morávka za rok 2016  07.06.2017 
26.06.2017

55/2017
Obec Morávka
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku obcí Morávka-Pražmo za rok 2016  05.06.2017 
30.06.2017

54/2017
Svazek obcí Morávka-Pražmo
Návrh závěrečného účtu Svazku obcí Morávka-Pražmo za r. 2016  05.06.2017 
01.07.2017

53/2017
Svazek obcí Morávka-Pražmo
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Region Slezská brána za rok 2016  05.06.2017 
23.06.2017

52/2017
DSO Region Slezská brána
Návrh závěrečného účtu za rok 2016 Regionu Slezská brána  05.06.2017 
23.06.2017

51/2017
DSO Region Slezská brána
Pozvánka na zasedání zástupců Regionu Slezská brána  05.06.2017 
23.06.2017

50/2017
DSO Region Slezská brána
Oznámení - schválená rozpočtová opatření v roce 2017  01.06.2017 
31.12.2017

49/2017
Obec Mrávka
Nařízení státní veterinární správy - Mor včelího plodu  26.05.2017 
31.12.2017

48/2017
Státní veterinární správa
Exekuční příkaz  26.05.2017 
12.06.2017

47/2017
Exekutorský úřad Brno - Město
Exekukční příkaz  26.05.2017 
12.06.2017

46/2017
Exekutorský úřad Jeseník
Sněm starostů Sdružení obcí povodí Morávky  22.05.2017 
02.06.2017

45/2017
Sdružení obcí povodí Morávky
Program zasedání Zastupitelstva obce Morávka  22.05.2017 
29.05.2017

44/2017
Obec Morávka
Oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu (most Mo-M-01)  17.05.2017 
01.06.2017

43/2017
Magistrát města Frýdku-Místku
Rozpočtové opatření č. 3/2017  11.05.2017 
29.05.2017

42/2017
Obec Morávka
Konkursní řízení - ředitel/ka MŠ Dobrá  11.05.2017 
16.06.2017

41/2017
Obec Dobrá
Oznámení o zveřejnění schváleného Střednědobého výhledu rozpočtu SOPM na léta 2017-2020  05.05.2017 
22.05.2017

39/2017
Obec Morávka
Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření SOPM č. 1/2017  05.05.2017 
22.05.2017

40/2017
Obec Morávka
Nabídka pozemků k pronájmu  03.05.2017 
01.08.2017

37/2017
Státní pozemkový úřad
Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu  02.05.2017 
09.05.2017

36/2017
Magistrát města Frýdku-Místku
Dražební vyhláška - parc. č. 1329/2  02.05.2017 
25.05.2017

35/2017
Exekutorský úřad Plzeň - Město
Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné  02.05.2017 
02.06.2017

34/2017
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a. s.
VV - hromadný předpisný seznam  28.04.2017 
29.05.2017

33/2017
Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj
VV-stanovení přechodné úpravy provozu (Oprava mostu Mo-M-01 v obci Morávka)  27.04.2017 
02.05.2017

32/2017
Magistrát města Frýdku-Místku
Informace pro veřejnost - výzva (aktualizace seznamu)  27.04.2017 
17.10.2017

31/2017
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Darovací smlouva  18.04.2017 
18.04.2020

30/2017
Obec Morávka
Program zasedání Zastupitelstva obce Morávka  13.04.2017 
24.04.2017

29/2017
Obec Morávka
Výběrové řízení k uzavření kupní smlouvy na prodej nemovitosti č. p. 17 v obci Morávka  13.04.2017 
23.06.2017

28/2017
Lesy České republiky, s. p.
Pozvánka na zasedání zástupců členských obcí RSB  13.04.2017 
04.05.2017

27/2017
Region Slezská brána
Záměr prodat palivové dříví  06.04.2017 
24.04.2017

26/2017
Obec Morávka
Záměr odprodat pozemek parc. č. 2749/42, k. ú. Morávka  06.04.2017 
24.04.2017

25/2017
Obec Morávka
Sněm starostů Sdružení obcí povodí Morávky  28.03.2017 
07.04.2017

24/2017
Sdružení obcí povodí Morávky
Rozpočtové opatření č. 2/2017  28.03.2017 
12.04.2017

23/2017
Obec Morávka
Oznámení o zveřejnění rozpočtu na r. 2017 a rozpočtového výhledu SOMP  22.03.2017 
31.03.2018

22/2017
Obec Morávka
Oznámení o zveřejnění rozpočtu na r. 2017 a rozpočtového výhledu SOMP  22.03.2017 
06.04.2017

22/2017
Obec Morávka
Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu na r. 2017 a střednědobého výhledu DSO RSB  22.03.2017 
06.04.2017

21/2017
Obec Morávka
Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu SOPM na rok 2017  22.03.2017 
06.04.2017

20/2017
Obec Morávka
Záznam o změně rozpočtové skladby k 1. 1. 2017  17.03.2017 
03.04.2017

19/2017
Obec Morávka
Rozpočtové opatření č. 1/2017  17.03.2017 
03.04.2017

18/2017
Obec Morávka
Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu na léta 2017-2020  17.03.2017 
07.04.2017

17/2017
Sdružení obcí povodí Morávky
Oznámení o zveřejnění schváleného Rozpočtu obce Morávka na rok 2017 a Střednědobého výhledu rozpočtu obce Morávka na období 2017-2019  15.03.2017 
04.12.2017

77/2017
Obec Morávka
Veřejná vyhláška - Sdělení o zpracování návrhu změny č. 1 Územního plánu Morávka  08.03.2017 
10.05.2017

16/2017
Magistrát města Frýdku-Místku
Návrh rozpočtu na rok 2017 Svazku obcí Region Slezská brána  16.02.2017 
07.03.2017

15/2017
Region Slezská brána
Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu na léta 2017 - 2020 Svazku obcí Region Slezská brána  16.02.2017 
07.03.2017

14/2017
Region Slezská brána
Zasedání zástupců členských obcí Regionu Slezská brána  16.02.2017 
07.03.2017

13/2017
Region Slezská brána
Veřejná vyhláška - uložení písemnosti, A. Kotásek  16.02.2017 
03.03.2017

12/2017
Obecní úřad Morávka
Sněm starostů Sdružení obcí povodí Morávky  15.02.2017 
24.02.2017

11/2017
Sdružení obcí povodí Morávky
Program zasedání zastupitelstva  13.02.2017 
20.02.2017

10/2017
Obec Morávka
Návrh rozpočtu Sdružení obcí povodí Morávky  07.02.2017 
24.02.2017

9/2017
Sdružení obcí povodí Morávky
Dražební vyhláška  06.02.2017 
29.03.2017

8/2017
Exekutorský úřad Přerov
Výroční zpráva za r. 2016 - poskytování informací  01.02.2017 
16.02.2017

7/2017
Obec Morávka
Nařízení státní veterinární správy  01.02.2017 
01.01.1970

6/2017
Ústřední veterinární správa Státní veterinární správy
Sněm Svazku obcí Morávka - Pražmo  01.02.2017 
09.02.2017

5/2017
Svazek obcí Morávka - Pražmo
Veřejná vyhláška - uloženi písemností (Kotásek Alexandr)  31.01.2017 
15.02.2017

4/2017
Obecní úřad Morávka
Návrh rozpočtu Svazku obcí Morávka - Pražmo na rok 2017  18.01.2017 
09.02.2017

3/2017
Svazek obcí Morávka - Pražmo
Sněm starostů Sdružení obcí povodí Morávky  12.01.2017 
27.01.2017

2/2017
Sdružení obcí povodí Morávky
Záměr prodat nemovitý majetek  06.01.2017 
23.01.2017

1/2017
Obec Morávka
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Morávka  21.12.2016 
21.12.2016

89/2016
Obec Morávka
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Morávka  16.12.2016 
16.12.2019

88/2016
Obec Morávka
Program zasedání ZO  12.12.2016 
19.12.2016

87/2016
Obec Morávka
Oznámení o změně ceny vodného od 1. 1. 2017  07.12.2016 
02.01.2017

86/2016
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a. s.
Oznámení o upuštění od veřejné dražby  02.12.2016 
08.12.2016

85/2016
EURODRA?BY.CZ, a. s.
Záměr pronajmout nemovitý majetek  01.12.2016 
19.12.2016

84/2016
Obec Morávka
Zasedání sněmu Svazku obcí Morávka-Pražmo  30.11.2016 
07.12.2016

83/2016
Svazek obcí Morávka-Pražmo
Program zasedání ZO  28.11.2016 
05.12.2016

82/2016
Obec Morávka
Záměr pronajmout nemovitost - Nižní Lhoty  16.11.2016 
22.11.2016

81/2016
Obec Nižní Lhoty
Návrh rozpočtu obce Morávka na rok 2017  16.11.2016 
06.12.2016

80/2016
Obec Morávka
Stanovení místní úpravy provozu  15.11.2016 
30.11.2016

79/2016
Magistrát města Frýdku-Místku
Záměr pronajmout nebytové prostory  14.11.2016 
29.11.2016

78/2016
Obec Morávka
Program zasedání Zastupitelstva obce Morávka  14.11.2016 
21.11.2016

77/2016
Obecní úřad Morávka
Dražební vyhláška - pozemek parc. č. 2989  07.11.2016 
05.12.2016

76/2016
Realdrazby.cz, s. r. o.
Dražební vyhláška - pozemek parc. č. 2988  07.11.2016 
05.12.2016

75/2016
Realdrazby.cz, s. r. o.
Zasedání zástupců členských obcí Regionu Slezská brána  07.11.2016 
24.11.2016

74/2016
Region Slezská brána
Záměr odprodat movitý majetek  03.11.2016 
18.11.2016

73/2016
Obec Morávka
Sněm starostů Sdružení obcí povodí Morávky  31.10.2016 
08.11.2016

72/2016
Sdružení obcí povodí Morávky
Dražební vyhláška SPORT Morávka, a. s.  24.10.2016 
08.12.2016

71/2016
EURODRAŽBY.CZ. a.s.
Dražební vyhláška  24.10.2016 
30.11.2016

70/2016
Exekutoský úřad Nový Jičín
Dražební vyhláška  24.10.2016 
24.11.2016

69/2016
Exekutorský úřad Ostrava
Výsledky voleb do Senátu Parlamentu ČR II. kolo konané ve dnech 14. a 15.10.2016 v obci Morávka  17.10.2016 
31.10.2016

68/2016
Obecní úřad Morávka
Oznámení - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích  10.10.2016 
25.10.2016

67/2016
Magistrát města Frýdku-Místku
Výsledky voleb do Senátu Parlamentu ČR konané ve dnech 7. a 8.10.2016 v obci Morávka  10.10.2016 
26.10.2016

66/2016
Obecní úřad Morávka
Výsledky voleb do zastupitelstva Moravskoslezského kraje konané ve dnech 7. a 8.10.2016 v obci Morávka  10.10.2016 
26.10.2016

65/2016
Obecní úřad Morávka
Nařízení obce č. 1/2016 - zákaz podomního prodeje  03.10.2016 
02.11.2016

64/2016
Obec Morávka
Záměr odprodat movitý majetek  22.09.2016 
19.10.2016

63/2016
Obec Morávka
Strukturální šetření v zemědělství  19.09.2016 
15.11.2016

62/2016
Český statistický úřad
Program zasedání zastupitelstva  12.09.2016 
19.09.2016

61/2016
Obec Morávka
Výběrové řízení k uzavření kupní smlouvy - prodej nemovitosti č. p. 17, k. ú. Morávka  09.09.2016 
14.10.2016

60/2016
Lesy České republiky, s. p.
Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev krajů a do Senátu Parlamentu České republiky  08.09.2016 
15.11.2016

59/2016
Obec Morávka
Upozornění k odstranění a okleštění stromoví  08.09.2016 
15.11.2016

58/2016
ČEZ Distribuce, a. s.
Dražební vyhláška  05.09.2016 
26.10.2016

57/2016
Exekutorský úřad Přerov
Záměr odprodat movitý majetek - osobní automobil  02.09.2016 
19.09.2016

56/2016
Obec Morávka
Zasedání zástupců členských obcí Regionu Slezská brána  17.08.2016 
15.09.2016

55/2016
Region Slezská brána
Veřejná vyhláška-stanovení přechodné úpravy provozu  10.08.2016 
16.08.2016

54/2016
Magistrát města Frýdku-Místku
Veřejná vyhláška-návrh zprávy o upl. úz. plánu Komorní Lhotka  10.08.2016 
09.09.2016

53/2016
Městský úřad Třinec
Poskytnutí informace o počtu a sídlech volebních okrsků v obci Morávka  05.08.2016 
16.10.2016

52/2016
Obec Morávka
Dražební vyhláška - SPORT Morávka, a. s.  05.08.2016 
05.10.2016

51/2016
Eurodražby.cz a.s.
Sněm Svazku obcí Morávka-Pražmo  04.08.2016 
11.08.2016

50/2016
Svazek obcí Morávka - Pražmo
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise  03.08.2016 
16.10.2016

49/2016
Obec Morávka
Sněm starostů Sdružení obcí povodí Morávky  01.08.2016 
12.08.2016

48/2016
Sdružení obcí povodí Morávky
Exekuční příkaz 065 EX 04720/15-022  01.08.2016 
16.08.2016

47/2016
Exekutroský úřad Šumperk
Exekuční příkaz 065 EX 04720/15-023  01.08.2016 
16.08.2016

46/2016
Exekutorský úřad Šumperk
Dražební vyhláška, pozemek parc. č. 2989  29.07.2016 
30.08.2016

45/2016
realdrazby.cz, s. r. o.
Dražební vyhláška, pozemek parc. č. 2988  29.07.2016 
30.08.2016

44/2016
realdrazby.cz, s. r. o.
Dražební vyhláška  29.07.2016 
14.09.2016

43/2016
Dražby.net s. r. o.
Zasedání zastupitelstva obce Morávka  28.07.2016 
04.08.2016

42/2016
Obecní úřad Morávka
Dražební vyhláška  20.07.2016 
23.08.2016

41/2016
Exekutorský úřad Plzeň-Město
Veřejná výzva pro vlastníky objektů pietních míst  27.06.2016 
27.06.2019

40/2016
Obec Morávka
program zasedání Zastupitelstva obce Morávka  13.06.2016 
20.06.2016

39/2016
Obec Morávka
Výběrové řízení - prodej nemovitosti č. p. 17, k. ú. Morávka  09.06.2016 
02.09.2016

38/2016
Lesy České republiky, s. p.
Zasedání sněmu Svazku obcí Morávka - Pražmo  08.06.2016 
16.06.2016

37/2016
Svazek obcí Morávka - Pražmo
Závěrečný účet svazku obcí Region Slezská brána za rok 2015  30.05.2016 
23.06.2016

36/2016
Region Slezská brána
Závěrečný účet Svazku Morávka-Pražmo za r. 2015  30.05.2016 
20.06.2016

35/2016
Svazek obcí Morávka-Pražmo
Sněm starostů Sdružení obcí povodí Morávky  26.05.2016 
17.06.2016

34/2016
Sdružení obcí povodí Morávky
Závěrečný účet Sdružení obcí povodí Morávky  26.05.2016 
17.06.2016

33/2016
Sdružení obcí povodí Morávky
Závěrečný účet obce - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření  26.05.2016 
20.06.2016

32/2016
Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Závěrečný účet obce - Výkaz zisku a ztráty  26.05.2016 
20.06.2016

32/2016
Obec Morávka
Závěrečný účet obce - Výkaz FIN 2-12  26.05.2016 
20.06.2016

32/2016
Obec Morávka
Závěrečný účet obce - Rozvaha  26.05.2016 
20.06.2016

32/2016
Obec Morávka
Závěrečný účet obce - Inventurní zpráva  26.05.2016 
20.06.2016

32/2016
Obec Morávka
Závěrečný účet Obce Morávka  26.05.2016 
20.06.2016

32/2016
Obec Morávka
Konkurs na pracovní místo ředitele/ředitelky Mateřské školy Pražmo, p. o.  04.05.2016 
20.05.2016

31/2016
Obec Pražmo
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Morávka  03.05.2016 
03.05.2019

30/2016
Obec Morávka
Veřejná vyhláška - Hromadný předpisný seznam k dani z nemovitých věcí na rok 2016 + Informace ke zpřístupnění hromadného předpisného seznamu  03.05.2016 
02.06.2016

29/2016
Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj
Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů  28.04.2016 
16.05.2016

28/2016
Severomoravské vodovody a kanalzace Ostrava, a. s.
Opatření obecné povahy - Program zlepšování kvality ovzduší  20.04.2016 
06.05.2016

27/2016
Ministerstvo životního prostředí
Zasedání Zastupitelstva obce Morávka  11.04.2016 
18.04.2016

26/2016
Obecní úřad Morávka
Stanovení místní úpravy provozu - autobusová zastávka Morávka přehrada  05.04.2016 
21.04.2016

25/2016
Magistrát města Frýdku-Místku
Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace - Rekonstrukce autobusové zastávky Morávka - Slavíč  30.03.2016 
29.04.2016

24/2016
Obec Morávka
Dražební vyhláška  17.03.2016 
24.04.2016

22/2016
Exekutorský úřad Nový Jičín
Informace pro veřejnost - výzva (aktualizace seznamu ev. č. 64/2015)  17.03.2016 
27.04.2017

23/2016
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
5. zasedání sněmu Svazku obcí Morávka - Pražmo  16.03.2016 
24.03.2016

21/2016
Svazek obcí Morávka - Pražmo
Návrh rozpočtu na rok 2016 - Svazek obcí Morávka - Pražmo  09.03.2016 
24.03.2016

20/2016
Svazek obcí Morávka - Pražmo
Návrh rozpočtu na rok 2016 - Sdružení obcí povodí Morávky  04.03.2016 
31.03.2016

19/2016
Sdružení obcí povodí Morávky
Sněm starostů Sdružení obcí povodí Morávky  04.03.2016 
31.03.2016

18/2016
Sdružení obcí povodí Morávky
Oznámení konání opakovaného projednání - Územní plán Řeka  04.03.2016 
11.04.2016

17/2016
Městský úřad Třinec
Veřejná soutěž - prodej majetku  03.03.2016 
20.04.2016

16/2016
Státní pzemkový úřad
Zasedání Zastupitelstva obce Morávka  26.02.2016 
04.03.2016

15/2016
Obec Morávka
Stanovení místní úpravy provozu na silnici III/4774, k. ú. Morávka (zastávka Morávka přehrada)  26.02.2016 
14.03.2016

14/2016
Magistrát města Frýdku-Místku
Stanovení přechodné úpravy provozu místní komunikace č. III A 2 p.č. 4088 v k.ú. Morávka  25.02.2016 
02.03.2016

13/2016
Magistrát města Frýdku-Místku
Oznámení konání veřejného projednání územního plánu Horní Lomná  17.02.2016 
24.03.2016

11/2016
Město Jablunkov
Zasedání Zastupitelstva obce Morávka  15.02.2016 
22.02.2016

10/2016
Obec Morávka
Návrh rozpočtu Obce Morávka na rok 2016  05.02.2016 
22.02.2016

9/2016
Obec Morávka
Veřejná výzva pro vlastníka objektu pietního místa  04.02.2016 
05.02.2019

8/2016
Obec Morávka
Sněm starostů Sdružení obcí povodí Morávky  01.02.2016 
19.02.2016

7/2016
Sdružení obcí povodí Morávky
Dražební vyhláška  28.01.2016 
16.03.2016

6/2016
Exekutorský úřad Nový Jičín
Veřejná výzva na obsazení pracovního místa referent pro záležitosti stavebního řádu  20.01.2016 
05.02.2016

5/2016
Obec Raškovice
Oznámení o vydání opatření obecné povahy  13.01.2016 
28.01.2016

4/2016
Ministerstvo zemědělství
Výroční zpráva za rok 2015 o činnosti Obce Morávka v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím  11.01.2016 
27.01.2016

3/2016
Obecní úřad Morávka
Dražební vyhláška  08.01.2016 
17.02.2016

2/2016
Exekutorský úřad Plzeň-město
Oznámení o výkonu topografických prací pro aktualizaci ZABAGED  06.01.2016 
21.01.2016

1/2016
Zeměměřický úřad
Dražební vyhláška  22.12.2015 
26.01.2016

80/2015
Dražební společnost Morava, s. r. o.
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení  21.12.2015 
04.01.2016

79/2015
Obec Morávka
Obecně závazná vyhláška obce Morávka č. 2/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů  10.12.2015 
31.12.2015

78/2015
Obec Morávka
4. zasedání sněmu Svazku obcí Morávka-Pražmo  09.12.2015 
17.12.2015

77/2015
Svazek obcí Morávka-Pražmo
Informace pro veřejnost - výzva (aktualizace seznamu)  08.12.2015 
17.03.2016

64/2015
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Zasedání Zastupitelstva obce Morávka  07.12.2015 
14.12.2015

76/2015
Obecní úřad Morávka
Zasedání Zastupitelstva obce Morávka  30.11.2015 
07.12.2015

75/2015
Obecní úřad Morávka
Oznámení o změně ceny vodného a stočného od 1. 1. 2016  30.11.2015 
31.12.2015

74/2015
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a. s.
Konkursní řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ky Základní školy a mateřské školy Morávka, p. o.  13.11.2015 
15.12.2015

73/2015
Obec Morávka
Sněm starostů Sdružení obcí povodí Morávky  23.10.2015 
06.11.2015

72/2015
Sdružení obcí povodí Morávky
Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovité věci  22.10.2015 
10.12.2015

71/2015
Exukutorský úřad Přerov
Záměr bezplatně vypůjčit část pozemku  08.10.2015 
23.10.2015

70/2015
Obec Morávka
Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovitých věcí  07.10.2015 
09.12.2015

69/2015
Exekutorský úřad Klatovy
Dražební vyhláška  22.09.2015 
06.11.2015

68/2015
Exekutorský úřad Nový Jičín
Dražební vyhláška  14.09.2015 
03.11.2015

67/2015
NAXOS, a. s.
Pozvánka na zasedání ZO  14.09.2015 
21.09.2015

66/2015
Obec Morávka
Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů  11.09.2015 
16.11.2015

65/2015
ČEZ Distribuce, a. s.
Sněm starostů SOPM  11.08.2015 
22.08.2015

63/2015
Ing.Dana Nováková-předsedkyně SOPM
Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Změny č. 1 ÚP Třinec  04.08.2015 
09.09.2015

62/2015
Městský úřad Třinec
Program zasedání Zastupitelstva obce Morávka  31.07.2015 
10.08.2015

61/2015
Obec Morávka
Záměr pronajmout nebytové prostory  24.07.2015 
09.08.2015

60/2015
Obec Morávka
Záměr odprodat pozemek  17.07.2015 
02.08.2015

59/2015
Obec Morávka
Záměr pronájmu nebytových prostor  17.07.2015 
02.08.2015

58/2015
Obec Morávka
Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší aglomerace Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek  07.07.2015 
07.08.2015

57/2015
Ministerstvo životního prostředí
Usnesení o elektronické dražbě  07.07.2015 
09.09.2015

56/2015
Exekutorský úřad ve Zlíně
Poskytnutí dodatečných informací č. 3 k veřejné zakázce Vodovod v obci Morávka, lokalita Haferník - Buček  07.07.2015 
13.07.2015

55/2015
Obec Morávka/D.P.R. Management s. r. o.
Poskytnutí dodatečných informací č. 2 k veřejné zakázce Vodovod v obci Morávka, lokalita Haferník - Buček  07.07.2015 
13.07.2015

54/2015
Obec Morávka/D.P.R. Management s. r. o.
Poskytnutí dodatečných informací č. 1 k veřejné zakázce Vodovod v obci Morávka, lokalita Haferník - Buček  07.07.2015 
13.07.2015

53/2015
Obec Morávka/D.P.R. Management s. r. o.
Výzva k předložení nabídek na zakázku malého rozsahu - Vodovod v obci Morávka, lokalita Haferník - Buček, prodloužení termínu  07.07.2015 
13.07.2015

49/2015
Obec Morávka/D.P.R. Management s. r. o.
Poskytnutí dodatečných informací č. 2 k veřejné zakázce Vodovod v obci Morávka, lokalita Haferník - Buček  07.07.2015 
07.07.2015

Obec Morávka/D.P.R. Management s.r.o.
Poskytnutí dodatečných informací č. 1 k veřejné zakázce Vodovod v obci Morávka, lokalita Haferník - Buček  07.07.2015 
07.07.2015

Obec Morávka/D.P.R. Management s.r.o.
Veřejná vyhláška - Návrh aktualizace Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje  30.06.2015 
15.07.2015

52/2015
Krajský úřad, Moravskoslezský kraj
Sněm starostů Sdružení obcí povodí Morávky  23.06.2015 
03.07.2015

51/2015
Sdružení obcí povodí Morávky
Pozvánka na 2. zasedání sněmu Svazku obcí Morávka-Pražmo  19.06.2015 
29.06.2015

50/2015
Svazek obcí Morávka-Pražmo
Výzva k předložení nabídek na zakázku malého rozsahu - Vodovod v obci Morávka, lokalita Haferník - Buček  19.06.2015 
03.07.2015

49/2015
Obec Morávka/D.P.R. Management s.r.o.
Dražební vyhláška  15.06.2015 
17.07.2015

48/2015
Exekutorský úřad Přerov
Dražební vyhláška  15.06.2015 
15.06.2015

48/2015
Exekutorský úřad Přerov
Pozvánka na zasedání ZO  15.06.2015 
22.06.2015

47/2015
Obec Morávka
Záměr poskytnout do výpůjčky část pozemku parc. č. 3799/12, k. ú. Morávka  03.06.2015 
18.06.2015

46/2015
Obec Morávka
Záměr odprodat pozemek parc. č. 4081, k. ú. Morávka  03.06.2015 
18.06.2015

45/2015
Obec Morávka
Závěrečný účet obce Morávka za rok 2014-6  03.06.2015 
22.06.2015

44/2015
Obec Morávka
Závěrečný účet obce Morávka za rok 2014-5  03.06.2015 
22.06.2015

44/2015
Obec Morávka
Závěrečný účet obce Morávka za rok 2014-4  03.06.2015 
22.06.2015

44/2015
Obec Morávka
Závěrečný účet obce Morávka za rok 2014-3  03.06.2015 
22.06.2015

44/2015
Obec Morávka
Závěrečný účet obce Morávka za rok 2014-2  03.06.2015 
22.06.2015

44/2015
Obec Morávka
Závěrečný účet obce Morávka za rok 2014-1  03.06.2015 
22.06.2015

44/2015
Obec Morávka
Příloha č. 7 k ZÚ SOMP  20.05.2015 
03.06.2015

7-43-/2015
Svazek obcí Morávka-Pražmo
Příloha č. 6 k ZÚ SOMP  20.05.2015 
03.06.2015

6-43/2015
Svazek obcí Morávka-Pražmo
Příloha č. 5 k ZÚ SOMP  20.05.2015 
03.06.2015

5-43/2015
Svazek obcí Morávka-Pražmo
Příloha č. 4 k ZÚ SOMP  20.05.2015 
03.06.2015

4-43/2015
Svazek obcí Morávka-Pražmo
Příloha č. 3 k ZÚ SOMP  20.05.2015 
03.06.2015

3-43/2015
Svazek obcí Morávka-Pražmo
Příloha č. 2 k ZÚ SOMP  20.05.2015 
03.06.2015

2-43/2015
Svazek obcí Morávka-Pražmo
Příloha č. 1 k ZÚ SOMP  20.05.2015 
03.06.2015

1-43/2015
Svazek obcí Morávka-Pražmo
Závěrečný účet Svazku obcí Morávka - Pražmo za rok 2014  20.05.2015 
03.06.2015

43/2015
Svazek obcí Morávka-Pražmo
Veřejná vyhláška oznamující zahájení projednání návrhu zadání změny č. 1 ÚP Morávka  13.05.2015 
17.06.2015

42/2015
Magistgrát města Frýdku-Místku
Veřejná vyhláška správce daně  04.05.2015 
02.06.2015

40/2015
Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření SOPM  29.04.2015 
15.05.2015

39/2015
SOPM
Závěrečný účet SOPM  29.04.2015 
15.05.2015

38/2015
SOPM
Sněm starostů SOPM  29.04.2015 
15.05.2015

37/2015
SOPM
Oznámení o konání opakované veřejné dražby - CE WOOD,a.s., Zlín  28.04.2015 
21.05.2015

36/2015
Dražební společnost Morava s.r.o.
Celkové vyúčtování výpočtu ceny vodného  23.04.2015 
11.05.2015

35/2015
SmVaK Ostrava
Veřejná vyhláška - výzva k uplatnění připomínek  20.04.2015 
22.06.2015

34/2015
MInisterstvo zemědělství, Praha
Návrh opatření obecné povahy- Národní plán Povodí Odry  20.04.2015 
05.05.2015

33/2015
Ministserstvo zemědělství, Praha
Příloha k náhradním restitucím č.ev. 25/1  17.04.2015 
20.04.2015

25/1/P
KPÚ Ostrava
Dražební vyhláška  10.04.2015 
15.05.2015

32/2015
Exekutorský úřad Přerov
Pozvánka na zasedání ZO  10.04.2015 
20.04.2015

31/2015
Obecní úřad Morávka
výběrové řízení na prodej auta  02.04.2015 
17.04.2015

30/2015
Obec Morávka
záměr pronajmout kancelář  01.04.2015 
16.04.2015

29/2015
Obec Morávka
záměr odprodat pozemek  01.04.2015 
16.04.2015

28/2015
Obec Morávka
Pozvána na 2. zasedání sněmu SOMP  25.03.2015 
03.04.2015

27/2015
Svazek obcí Morávka - Pražmo
Informace pro veřejnost - výzva  25.03.2015 
31.08.2015

26/2015
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Nabídka pozemků SPÚ k náhradním restitucím  20.03.2015 
20.04.2015

25/1/2015
KPÚ pro MSK Ostrava
Návrh rozpočtu na rok 2015  18.03.2015 
03.04.2015

25/2015
Sdružení obcí Morávka - Pražmo
Návrh rozpočtu na rok 2015 - SOPM  09.03.2015 
27.03.2015

24/2015
SOPM
Pozvánka na sněm starostů SOPM  09.03.2015 
27.03.2015

23/2015
SOPM
Obecně závazná vyhláška obce Morávka č. 1/2015  05.03.2015 
20.03.2015

22/2015
Obecní úřad Morávka
Exekuce na LV 1821  19.02.2015 
08.04.2015

21/2015
Exekutorský úřad Přerov
Exekuce na LV 429  19.02.2015 
15.04.2015

20/2015
Exekutorský úřad Cheb
Rozhodnutí - vodovod Haferník  19.02.2015 
06.03.2015

19/2015
Magistrát města Frýdku-Místku
Pozvánka na zasedání ZO dne 23.2.2015  13.02.2015 
23.02.2015

18/2015
Obecní úřad Morávka
Pozvánka na zasedání ZO  13.02.2015 
20.02.2015

17/2015
Obecní úřad Morávka
Pozvánka na zasedání ZO  12.02.2015 
13.02.2015

16/2015
Obecní úřad Morávka
Zasedání ZO  12.02.2015 
12.02.2015

16/2015
Obecní úřad Morávka
Pozvánka na zasedení Zastupitelstva obce Morávka  12.02.2015 
13.02.2015

16/2015
Obecní úřad Morávka
Záměr pronajmout část budovy č.p. 599  06.02.2015 
23.02.2015

15/2015
Obec Morávka
Návrh rozpočtu Obce Morávka na rok 2015  06.02.2015 
23.02.2015

14/2015
Obec Morávka
Záměr darovat pozemky  30.01.2015 
16.02.2015

13/2015
Obec Morávka
Výběrové řízení - účetní  28.01.2015 
12.02.2015

12/2015
Obec Morávka
Výběrové řízení - referent  28.01.2015 
12.02.2015

11/2015
Obec Morávka
Výběrové řízení - prodej auta  28.01.2015 
12.02.2015

10/2015
Obec Nižní Lhoty
Sněm starostů SOPM  22.01.2015 
06.02.2015

9/2015
Sdružení obcí povodí Morávky
Výběrové řízení - správa a údržba obecního majetku  15.01.2015 
24.01.2015

8/2015
Obec Pražmo
Zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci "Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Odry"  14.01.2015 
13.02.2015

7/2015
MŽP Praha
Oznámení - zveřejňování dokumentů vydaných Stavebním úřadem Raškovice  14.01.2015 
06.01.2016

6/2015
Obecní úřad Morávka
Informace - elektronická podatelna  14.01.2015 
06.01.2016

4/2015
Obecní úřad Morávka
Výroční zpráva o činnosti OÚ Morávka v oblasti poskytování informací za rok 2014  14.01.2015 
29.01.2015

3/2015
Obecní úřad Morávka
Dražební jednání  09.01.2015 
23.02.2015

2/2015
Exekutorský úřad Jeseník
Oznámení o zahájení vodoprávního řízení - Vodovod  09.01.2015 
26.01.2015

1/2015
Magistrát města Frýdku-Místku
Dražební vyhláška  19.12.2014 
05.02.2015

75/2014
Exekutorský úřad Nymburk
Zasedání ZO dne  15.12.2014 
22.12.2014

74/2014
Obecní úřad Morávka
Usnesení k dražební vyhlášce  15.12.2014 
07.01.2015

73/2014
Exekutorský úřad Hradec Králové
Obecně závazná vyhláška č. 4/2014  15.12.2014 
30.12.2014

72/2014
Obecní úřad Morávka
Elektronická dražba  11.12.2014 
22.01.2015

71/2014
Exekutorský úřad Praha 10
Pozvánka na zasedání sněmu SOMP  08.12.2014 
15.12.2014

70/2014
Svazek obcí Morávka-Pražmo
Usnesení o nařízení dražebního jednání  28.11.2014 
07.01.2015

69/2014
Exekutorský úřad Hradec Králové
Zasedání ZO  28.11.2014 
08.12.2014

68/2014
Obecní úřad Morávka
Záměr darovat pozemky, na nichž se nacházejí koryta drobných vodních toků  21.11.2014 
08.12.2014

67/2014
Obec Morávka
Sněm starostů Sdružení obcí povodí Morávky  19.11.2014 
02.12.2014

66/2014
Sdružení obcí povodí Morávky
Záměr poskytnout část pozemku do výpůjčky  05.11.2014 
20.11.2014

65/2014
Obecní úřad Morávka
Pozvánka na zasedání ZO  31.10.2014 
10.11.2014

64/2014
Obecní úřad Morávka
Dražební vyhláška na věci  30.10.2014 
21.11.2014

63/2014
Exekutorský úřad Přerov
Informace pro držitele rybářských lístků  17.10.2014 
31.12.2014

62/2014
Magistrát města Frýdku-Místku
Zápis o výsledku voleb do ZO  13.10.2014 
29.10.2014

61/2014
ČSÚ
Upozornění k odstranění a okleštění stromoví  26.09.2014 
15.11.2014

60/2014
ČEZ Distribuce
Oznámení o době a místu konání voleb do zastupitelstva obce  22.09.2014 
11.10.2014

59/2014
Obecní úřad Morávka
Opatření obecné povahy obce Morávka č. 1/2014  10.09.2014 
25.09.2014

58/2014
Obec Morávka
Veřejná vyhláška o vydání ÚP Morávka formou Opatření obecné povahy č. 1/2014  10.09.2014 
25.09.2014

57/2014
Obec Morávka
OZV 3/2014 kterou se ruší OZV 1/2001, 3/2001, 1/2006 a 3/2006  10.09.2014 
25.09.2014

56/2014
Obec Morávka
OZV 2/2014 kterou se ruší OZV 1/1997  10.09.2014 
25.09.2014

55/2014
Obec Morávka
Drazební vyhláška na LV 1821  04.09.2014 
22.10.2014

54/2014
Exekutorský úřad Přerov
Pozvánka na zasedání ZO  28.08.2014 
09.09.2014

53/2014
Obecní úřad Morávka
Volby do ZO - informace o sídle volebního okrsku  25.08.2014 
09.09.2014

52/2014
Obecní úřad Morávka
Záměr odprodat pozemek p.č. 3697/20  20.08.2014 
08.09.2014

50/2014
Obecní úřad Morávka
Záměr odprodat část pozemku p.č. 4178/15  20.08.2014 
08.09.2014

51/2014
Obecní úřad Morávka
Záměr odprodat pozemek p.č. 4178/264  20.08.2014 
08.09.2014

49/2014
Obecní úrad Morávka
Pozvánka na sněm starostů Sdruženií obcí povodí Morávky  20.08.2014 
05.09.2014

48/2014
SOPM
Dražební vyhláška nem. LV 691  11.08.2014 
23.10.2014

47/2014
Exekutorský úřad Frýdek-Místek
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise  07.08.2014 
25.08.2014

46/2014
Obecní úřad Morávka
Informace pro veřejnost + výzva + seznam  07.08.2014 
24.03.2015

45/2014
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Usnesení - oprava u nemovitosti na LV 1550  05.08.2014 
19.08.2014

44/2014
Exekuční úřad Brno
Informace k volbám  18.07.2014 
05.08.2014

43/2014
Obecní úřad Morávka
Oznámení o změně sídla Obecního úřadu Morávka  10.07.2014 
01.09.2014

42/2014
Obecní úřad Morávka
Usnesení - oprava u nemovitosti na LV 1550  10.07.2014 
19.08.2014

41/2014
Exekuční úřad Brno - venkov
Usnesení o nařízení dražby - nemovitosti na LV 1550  08.07.2014 
19.08.2014

40/2014
Exekutorský úřad Brno - venkov
Záměr pronajmout pozemek p.č. 2749/42  04.07.2014 
21.07.2014

39/2014
Obec Morávka
Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu  11.06.2014 
11.07.2014

38/2014
Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj,KP FM
Pozvánka na zasedání ZO  06.06.2014 
16.06.2014

37/2014
Obecní úřad Morávka
Pozvánka na sněm SOMP  04.06.2014 
11.06.2014

36/2014
Svazek obcí Morávka - Pražmo
Obec Krásná - pronájem bytu  29.05.2014 
13.06.2014

35/2014
Obec Krásná
Opis výsledku hlasování - volby EP  26.05.2014 
10.06.2014

34/2014
Statistický úřad
Příloha č. 1 - mapa pozemku p.č. 2749/42  15.05.2014 
30.05.2014

1-33/201
Obec Morávka
Záměr pronajmout pozemek p.č. 2749/42  15.05.2014 
30.05.2014

33/2014
Obec Morávka
Usnesení - EXE 5285/2013-9  14.05.2014 
13.06.2014

32/2014
Exekutorský úřad Frýdek-Místek
Příloha č. 1 k Závěrečnému účtu za rok 2013  12.05.2014 
30.05.2014

1-31/2014
SOPM
Závěrečný účet za rok 2013 - SOPM  12.05.2014 
30.05.2014

31/2014
SOPM
Příloha č. 2 k Závěrečnému účtu svazku obcí  12.05.2014 
11.06.2014

2-30/2014
Svazek obcí Morávka-Pražmo
Příloha č. 1 k Závěrečnému účtu svazku obcí  12.05.2014 
11.06.2014

1-30/2014
Svazek obcí Morávka-Pražmo
Závěrečný účet Svazku obcí Morávka-Pražmo za rok 2013  12.05.2014 
11.06.2014

30/2014
Svazek obcí Morávka-Pražmo
Příloha č. 2 k Závěrečnému účtu obce  12.05.2014 
16.06.2014

2-29/2014
Obec Morávka
Příloha č. 1 k Závěrečnému účtu obce  12.05.2014 
16.06.2014

1-29/2014
Obec Morávka
Závěrečný účet Obce Morávky za rok 2013  12.05.2014 
16.06.2014

29/2014
Obec Morávka
elektronické dražební jednání - pozemky  07.05.2014 
19.06.2014

28/2014
Exekutorský úřad Praha
Pozvánka na sněm starostů Sdružení obcí povodí Morávky  07.05.2014 
30.05.2014

27/2014
SOPM
Nabídka pozemků k pronájmu-Státní pozemkový úřad  07.05.2014 
05.08.2014

26/2014
Česká republika - Státní pozemkový úřad
Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu  29.04.2014 
26.05.2014

25/2014
Obecní úřad Morávka
Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné  29.04.2014 
15.05.2014

24/2014
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.
Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí na rok 2014  29.04.2014 
03.06.2014

23/2014
Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj
Oznámení o vyložení katastrálního operátoru k nahlédnutí  11.04.2014 
23.05.2014

21/2014
Katastrální úřad Frýdek-Místek
Konkurz  08.04.2014 
23.04.2014

20/2014
Obec Nošovice
OZV Obce Morávka č. 1/2014  01.04.2014 
16.04.2014

19/2014
Obec Morávka
exekuce pozemku p.č. 3683/22  28.03.2014 
24.04.2014

18/2014
Exekutorský úřad Břeclav
Volby do EP - informace o počtu a sídle volebního okrsku  24.03.2014 
08.04.2014

17/2014
Obecní úřad Morávka
Volby do EP - počet členů okrskové volební komise  24.03.2014 
08.04.2014

16/2014
Obecní úřad Morávka
Výzva  24.03.2014 
06.08.2014

15/2014
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Zasedání ZO  21.03.2014 
31.03.2014

14/2014
Obecní úřad Morávka
Zasedání ZO  21.03.2014 
21.03.2014

14/2014
Obecní úřad Morávka
Záměr odprodat pozemky  19.03.2014 
03.04.2014

13/2014
Obec Morávka
Veřejná vyhláška oznamující zahájení řízení o vydání ÚP Morávka  12.03.2014 
30.04.2014

12/2014
MM Frýdek-Místek
Oznámení o konání valné hromady honebního společenstva  26.02.2014 
11.03.2014

11/2014
Honební společenstvo Morávka - Vyšní Lhoty
Pozvánka na zasedání ZO  21.02.2014 
03.03.2014

10/2014
Obecní úřad Morávka
Pozvánka na sněm Svazku Obcí Moráavka - Pražmo  19.02.2014 
26.02.2014

9/2014
Svazek obcí Morávka - Pražmo
Pozvánka na Sněm starostů SOPM  14.02.2014 
07.03.2014

8/2014
Sdružení obcí povodí Morávky
Návrh rozpočtu na rok 2014  14.02.2014 
07.03.2014

7/2014
Sdružení obcí povodí Morávky
Návrh rozpočtu Svazku obcí Morávka - Pražmo na rok 2014  10.02.2014 
26.02.2014

6/2014
Svazek obcí Morávka - Pražmo
Návrh rozpočtu Obce Morávka na rok 2014  10.02.2014 
03.03.2014

5/2014
Obecní úřad Morávka
Upozornění prodejcům alkoholu  31.01.2014 
28.02.2014

4/2014
Magistrát města Frýdku-Místku
Výroční zpráva  16.01.2014 
31.01.2014

3/2014
Obecní úřad Morávka
Sněm starostů SOPM  03.01.2014 
14.01.2014

2/2014
Sdružení obcí povodí Morávky
Výzva č. 10 k předkládání žádostí o dotaci  03.01.2014 
24.01.2014

1/2014
MAS Pobeskydí
Nařízení SVS - mor včelího plodu  20.12.2013 
06.01.2014

60/2013
Krajská veterinární správa
Obecně závazná vyhláška č. 3/2013  11.12.2013 
27.12.2013

59/2013
Obecní úřad Morávka
Obecně závazná vyhláška č. 2/2013 + příloha  11.12.2013 
27.12.2013

58/2013
Obecní úřad Morávks
Příloha 2 k 57/2013  10.12.2013 
16.12.2013

2/57/2013
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Příloha č. 1 k 57/2013  10.12.2013 
16.12.2013

1/57/2013
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Výběrové řízení na pronájem nemovitosti "České srdce"  10.12.2013 
16.12.2013

57/2013
?Uřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Zasedání ZO  29.11.2013 
09.12.2013

56/2013
Obecní úřad Morávka
Usnesení o elektronické dražbě  28.11.2013 
15.01.2014

55/2013
Exekutorský úřad Zlín
Pozvánka na zasedání SOMP  26.11.2013 
04.12.2013

54/2013
SOMP
Sněm starostů SOPM  18.11.2013 
29.11.2013

53/2013
SOPM
Mapa k prodeji pozemku 2749/42  04.11.2013 
19.11.2013

51/1/2013
Obecní úřad Morávka
Záměr odprodat pozemek 2749/42  04.11.2013 
19.11.2013

51/2013
Obecní úřad Morávka
Mapa k prodeji části pozemku 3697/1  04.11.2013 
19.11.2013

52/1/2013
Obecní úřad Morávka
Záměr odprodat část pozemku p.č. 3697/1  04.11.2013 
19.11.2013

52/2013
Obecní úřad Morávka
Opis výsledku hlasování  29.10.2013 
13.11.2013

50/2013
ČSÚ
Pozvánka na zasedání ZO  25.10.2013 
04.11.2013

49/2013
Obecní úřad Morávka
Oznámení o konání opakované veřejné dražby  24.10.2013 
05.11.2013

48/2013
Dražební společnost MORAVA s.r.o.
Příloha č. 2 k ev. č. 47/2013  16.10.2013 
30.10.2013

47/2/2013
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Příloha č. 1 k ev. č. 47/2013  16.10.2013 
30.10.2013

47/1/2013
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Oznámení o výběrovém řízení  16.10.2013 
30.10.2013

47/2013
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Nařízení SVS - mor včelího plodu  14.10.2013 
30.10.2013

46/2013
Krajská veterinární správa
Pozvánka na zasedání ZO  11.10.2013 
21.10.2013

45/2013
Obecní úřad Morávka
Oznámení o době a místě konání voleb  10.10.2013 
26.10.2013

44/2013
Obecní úřad Morávka
Upozornění k odstranění porostů  27.09.2013 
15.11.2013

43/2013
ČEZ Distribuce, a.s.
Informace o počtu a sídle volebního okrsku  23.09.2013 
08.10.2013

42/2013
Obecní úřad Morávka
Stanovení minimálního počtu členů volební komise  23.09.2013 
08.10.2013

41/2013
Obecní úřad Morávka
Pozvánka na zasední Svazku Obcí Morávka-Pražmo  23.09.2013 
30.09.2013

40/2013
Svazek Obcí Morávka-Pražmo
Pozvánka na zasedání ZO  06.09.2013 
16.09.2013

39/2013
Obecní úřad Morávka
Veterinární opatření - tlumení nákazy moru včelího plodu  03.09.2013 
20.09.2013

38/2013
Krajská veterinární správa
Sněm starostů Sdružení obcí povodí Morávky  19.08.2013 
30.08.2013

37/2013
SOPM
Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny vodného  27.06.2013 
12.07.2013

36/2013
SmVaK Ostrava
Oznámení o provádění pravidelných odečtů vodoměrů  27.06.2013 
10.07.2013

35/2013
Ovod, spol s r.o., Opava
Nařízení SVS - mor včelího plodu  17.06.2013 
15.07.2013

34/2013
Státní veterinární správa
Veřejná vyhláška - návrh Územního plánu Morávka  05.06.2013 
02.08.2013

33/2013
Magistrát města Frýdku-Místku
Pozvánka na zasedání ZO  05.06.2013 
17.06.2013

32/2013
Obecní úřad Morávka
Mimořádná veteriární opatření - Varroáza včel  30.05.2013 
31.12.2013

31/2013
KVS MSK Oystrava
Sněm SOPM  29.05.2013 
14.06.2013

30/2013
SOPM
Pozvánka na zasedání svazku obcí Morávka - Pražmo  24.05.2013 
03.06.2013

29/2013
Svazek obcí Morávka - Pražmo
Příloha č. 1 - Zpráva o přezkumu  15.05.2013 
14.06.2013

28/1/2013
SOPM
Závěrečný účet SOPM  15.05.2013 
14.06.2013

28/2013
SOPM
Příloha č. 2 - Přezkum hospodaření Svazku obcí Morávka - Pražmo  15.05.2013 
03.06.2013

27/2/2013
Svazek obcí Morávka - Pražmo
Příloha č. 1 k závěrečnému účtu Svazku obcí Morávka - Pražmo  15.05.2013 
03.06.2013

27/1/2013
Svazek obcí Morávka - Pražmo
Závěrečný účet Svazku obcí Morávka - Pražmo  15.05.2013 
03.06.2013

27/2013
Svazek obcí Morávka - Pražmo
Informace k dani z nemovitostí na rok 2013  06.05.2013 
05.06.2013

25/2013
Finanční úřad
Elektronická dražba  06.05.2013 
05.06.2013

26/2013
Exekutorský úřad Zlín
Dražební vyhláška nem. 0114  26.04.2013 
28.05.2013

24/2013
Exekutorský úřad Jeseník
Pozvánka na zasedání ZO  12.04.2013 
22.04.2013

23/2013
Obecní úřad Morávka
Konkurz na pracovní místo  09.04.2013 
26.04.2013

22/2013
Svazek obcí Morávka - Pražmo
Sněm starostů SOPM  08.04.2013 
19.04.2013

21/2013
Sdružení obcí povodí Morávky
Závěrečný účet obce Morávka - příloha č. 2  05.04.2013 
22.05.2013

20/2/2013
Obecní úřad Morávka
Závěrečný účet obce Morávka - příloha č. 1  05.04.2013 
22.04.2013

20/1/2013
Obecní úřad Morávka
Závěrečný účet obce Morávka za rok 2012  05.04.2013 
22.04.2013

20/2013
Obecní úřad Morávka
Návrh rozpočtu SOPM  03.04.2013 
19.04.2013

19/2013
SOPM
Výzva č. 9 k předkládání žádostí o dotaci  03.04.2013 
18.04.2013

18/2013
MAS Pobeskydí
Oznámení o provádění pravidelných odečtů vodoměrů  27.03.2013 
04.04.2013

17/2013
Ovod, spol. s r.o., Opava
OZV 1/2013 Požární řád obce Morávka  27.03.2013 
04.04.2013

16/2013
Obec Morávka
Záměr odprodat - geometrický plán  08.03.2013 
25.03.2013

15/2013
Obec Morávka
Záměr odprodat pozemek p.č. 4178/284  08.03.2013 
25.03.2013

15/2013
Obec Morávka
Dražební vyhláška  06.03.2013 
07.05.2013

14/2013
Exekutorský úřad Praha
Záměr pronajmout nemovitý a movitý majetek  28.02.2013 
18.03.2013

13/2013
Obec Morávka
Dražební vyhláška  25.02.2013 
11.04.2013

12/2013
Exekutorský úřad Ostrava
Zasedání ZO  15.02.2013 
25.02.2013

11/2013
Obecní úřad Morávka
Zasedání Svazku obcí Morávka - Pražmo  08.02.2013 
18.02.2013

10/2013
SOMP
Sněm starostů SOPM  04.02.2013 
14.02.2013

9/2013
SOPM
Návrh rozpočtu Obce Morávka na rok 2013  01.02.2013 
25.02.2013

8/2013
Obec Morávka
Výroční zpráva o činnosti Obecního úřadu Morávka v oblasti poskytování informací za rok 2012  30.01.2013 
14.02.2013

7/2013
Obecní úřad Morávka
Návrh rozpočtu na rok 2013 - SOMP  29.01.2013 
18.02.2013

6/2013
SOMP
Opis výsledku hlasování ve volebním okrsku  28.01.2013 
12.02.2013

5/2013
ČSÚ
Valná hromada honebního společenstva  14.01.2013 
31.01.2013

4/2013
Honební společenstvo Morávka - Vyšní Lhoty
Opis výsledku hlasování ve volebním okrsku  14.01.2013 
28.01.2013

3/2013
ČSÚ
Nařízení SVS - mor včelího plodu  07.01.2013 
22.01.2013

2/2013
Krajská veterinární správa
Výzva č. 8  02.01.2013 
19.01.2013

1/2013
MAS Pobeskydí
Oznámení o době a místě konání volby prezidenta České republiky  27.12.2012 
14.01.2013

77/2012
Obecní úřad Morávka
Plochy pro vylepení volebních plakátů  27.12.2012 
14.01.2013

76/2012
Obecní úřad Morávka
Mimořádná veterinární opatření - mor včelího plodu  21.12.2012 
07.01.2013

75/2012
Státní veterinární správa
Obecně závazná vyhláška č. 1/2012  14.12.2012 
02.01.2013

74/2012
Obec Morávka
Exekuční příkaz  10.12.2012 
27.12.2012

73/2012
Soudní exekutor Exekutorského úřadu Praha 6
Zasedání ZO  30.11.2012 
10.12.2012

71/2012
Obecní úřad Morávka
Oznámení o změně ceny vodného  30.11.2012 
17.12.2012

72/2012
SmVak Ostrava
Zasedání ZO  30.11.2012 
29.11.2012

71/2012
Obecní úřad Morávka
Sněm starostů SOPM  28.11.2012 
18.12.2012

70/2012
Sdružení obcí povodí Morávky
Informace o počtu a sídle volebních okrsků  26.11.2012 
11.12.2012

69/2012
Obecní úřad Morávka
Zasedání Svazku Obcí Morávka - Pražmo  22.11.2012 
03.12.2012

68/2012
Svazek Obcí Morávka - Pražmo
Výběrové řízení na vedoucího správního odboru  19.11.2012 
03.12.2012

67/2012
Obec Dobrá
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise  12.11.2012 
27.11.2012

66/2012
Obecní úřad Morávka
Upozornění k odstranění a okleštění stromoví  07.11.2012 
22.11.2012

65/2012
Obecní úřad Morávka
Nabídka pozemků k pronájmu  31.10.2012 
29.01.2013

64/2012
PF ČR
Sněm starostů SOPM  23.10.2012 
02.11.2012

62/2012
SOPM
Opis výsledku hlasování v okrsku  15.10.2012 
30.10.2012

61/2012
ČSÚ
Konkurzní řízení - ředitel/ka Základní školy a mateřské školy Morávka  08.10.2012 
16.11.2012

59/2012
Obec Morávka
Usnesení o elektronické dražbě  02.10.2012 
14.11.2012

58/2012
Exekutorský úřad Zlín
Opakovaná dražba  02.10.2012 
27.11.2012

57/2012
Exekutorský úřad Přerov
Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev krajů  26.09.2012 
12.10.2012

56/2012
Obecní úřad Morávka
Upozornění k odstranění a okleštění stromoví  26.09.2012 
11.10.2012

55/2012
ČEZ Disgtribauce, a.s.
Zasedání zastupitelstva obce  07.09.2012 
17.09.2012

54/2012
Obecní úřad Morávka
Dražební vyhláška RCH 0110  03.09.2012 
20.09.2012

53/2012
Exekutorský úřad Břeclav
Informace o počtu a sídle volebního okrsku  28.08.2012 
12.09.2012

52/2012/Sk
Obecní úřad Morávka
Oznámení o zahájení řízení - VV "Úprava řečiště Čuvného a Hluchého potoka"  20.08.2012 
04.09.2012

50/2012
Magistrát města Frýdek-Místek
Sněm starostů SOPM  15.08.2012 
28.08.2012

49/2012
Sdružení obcí povodí Morávky
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise  13.08.2012 
28.08.2012

48/2012
Obecní úřad Morávka
Výzva č. 7 k předkládání žádostí o dotaci  07.08.2012 
04.09.2012

47/2012
MAS Pobeskydí
Nabídka pozemků k pronájmu  01.08.2012 
30.10.2012

46/2012
Pozemkový fond ČR
Dražební vyhláška  19.07.2012 
18.09.2012

45/2012
Exekutorský úřad Praha
Vetrinární opatření - mor včelího plodu  02.07.2012 
17.07.2012

43/2012
Krajská veterinární správa
Vyúčtování položek výpočtu ceny pro vodné a stočné  29.06.2012 
16.07.2012

42/2012
Severomoravské vodovody a kanalizace
Veterinární opatření - varroáza včel  28.06.2012 
16.07.2012

41/2012
Krajská veterinární správa
Záměr odprodat pozemek  21.06.2012 
09.07.2012

40/2012
Obec Morávka
Záměr pronajmout část pozemku  21.06.2012 
09.07.2012

39/2012
Obec Morávka
Zasedání ZO Morávka  15.06.2012 
25.06.2012

38/2012
Obecní úřad Morávka
Konkurzní řízení na funkci ředitele/ky Místní knihovny Dobrá  08.06.2012 
02.07.2012

37/2012
Obec Dobrá
Pozvánka na Sněm starostů SOPM  04.06.2012 
15.06.2012

36/2012
SOPM
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce  01.06.2012 
11.06.2012

35/2012
Obec Morávka
Pozvánka na zasedání Svazku obcí Morávka-Pražmo  30.05.2012 
06.06.2012

34/2012
Svazek obcí Morávka-Pražmo
Příloha k závěrečnému účtu SOPM  24.05.2012 
15.06.2012

22/2/2012
SOPM
Příloha k závěrečnému účtu SOPM  24.05.2012 
15.06.2012

33/1/2012
SOPM
Závěrečný účet za rok 2011 SOPM  24.05.2012 
15.06.2012

33/2012
SOPM
Nařízení veterinární správy - mor včelího plodu  18.05.2012 
04.06.2012

32/2012
Krajská veterinární správa
Oznámení o zahájení obnovy katastrálního operátoru  18.05.2012 
18.06.2012

31/2012
Katastrální úřad
Oznámení o vyhlášení částečné revize katastru nemovitostí  18.05.2012 
18.06.2012

30/2012
Katastrální úřad
Příloha k závěrečnému účtu Svazku obcí  16.05.2012 
31.05.2012

29/2/2012
Svazek Obcí Morávka - Pražmo
Příloha k závěrečnému účtu Svazku obcí  16.05.2012 
31.05.2012

29/1/2012
Svazek Obcí Morávka - Pražmo
Závěrečný účet Svazku obcí Morávka - Pražmo  16.05.2012 
31.05.2012

29/2012
Svvazek Obcí Mo¨rávka - Pražmo
Příloha k závěrečnému účtu Obce  16.05.2012 
31.05.2012

28/2/2012
Obec Morávka
Příloha k závěrečnému účtu Obce  16.05.2012 
31.05.2012

28/1/2012
Obec Morávka
Závěrečný účet Obce Morávka  16.05.2012 
31.05.2012

28/2012
Obec Morávka
Dražební vyhláška  14.05.2012 
14.06.2012

27/2012
Exekutorský úřad Břeclav
Dražební vyhláška  11.05.2012 
18.07.2012

26/2012
Exekutorský úřad Jihlava
Nabídka pozemků k pronájmu  02.05.2012 
30.07.2012

25/2012
PF ČR
Sněm starostů SOPM  23.04.2012 
04.05.2012

24/2012
SOPM
Oznámení - zveřejňování na ÚD  23.04.2012 
31.12.2014

23/2012
Obecní úřad Morávka
Informace - předpisný seznam daní na rok 2012 k nahlédnutí  16.04.2012 
16.05.2012

22/2012
Finanční úřad Frýdek-Místek
Výzva k předložení nabídky - veřejná zakázka "Energetické úspory objektu ZŠ v obci Morávka" -část zdroj tepla  29.03.2012 
16.04.2012

21/2012
ASA Expert, a.s.,Ostrava
Výzva k předložení nabídky - veřejná zakázka "Energetické úspory objektu ZŠ v obci Morávka" - část zateplení  29.03.2012 
16.04.2012

20/2012
ASA Expert, a.s.,Ostrava
Vyhlášení konkurzního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ky ZŠ a MŠ Morávka  28.03.2012 
20.04.2012

19/2012
Obec Morávka
Vyhodnocení_SEA  28.03.2012 
23.04.2012

18/4/2012
MŽP ČR
Vyhodnocení koncepce _SEA  28.03.2012 
23.04.2012

18/3/2012
MŽP ČR
Strategie rozvoje  28.03.2012 
23.04.2012

18/2/2012
MŽP ČR
Návrhová část  28.03.2012 
23.04.2012

18/1/2012
MŽP ČR
Informace ke zveřejnění návrhu koncepce a k možnému vyjádření k návrhu koncepce  28.03.2012 
23.04.2012

18/2012
MŽP ČR
Veřejná vyhláška - uložení písemnosti R. Pětvaldský  16.03.2012 
02.04.2012

17/2012
Město Kopřivnice
Zasedání zastupitelstva  16.03.2012 
26.03.2012

16/2012
Obecní úřad Morávka
Záměr odprodat část pozemku p.č. 4178/124  13.03.2012 
28.03.2012

15/2012
Obecní úřad Morávka
Pozvánka na sněm starostů SOPM  09.03.2012 
23.03.2012

14/2012
SOPM
Pozvánka na zasedání ZO Morávka  09.03.2012 
09.03.2012

13/2012
Obecní úřad Morávka
Pozvánka na zasedání Svazku obcí Morávka - Pražmo  09.03.2012 
21.03.2012

12/2012
Svazek obcí Morávka - Pražmo
Zasedání ZO  24.02.2012 
05.03.2012

11/2012
Obecní úřad Morávka
VZ:Rekonstrukce prodejny masa a přístavba obecního úřadu Morávka  23.02.2012 
12.03.2012

10/2012
Obec Morávka
Návrh rozpočtu na rok 2012 - SOPM  22.02.2012 
23.03.2012

9/2012
SOPM
Návrh rozpočtu na rok 2012  15.02.2012 
01.03.2012

8/2012
Svazek Obcí Morávka-Pražmo
Návrh rozpočtu Obce Morávka na rok 2012  13.02.2012 
06.03.2012

7/2012
Obecní úřad Morávka
Nabídka pozemků k pronájmu  01.02.2012 
30.04.2012

6/2012
PF ČR
Výroční zpráva o činnosti OÚ Morávka v oblasti poskytování informací za rok 2011  27.01.2012 
13.02.2012

5/2012
Obecní úřad Morávka
Dražební vyhláška  19.01.2012 
20.02.2012

4/2012
Dražební společnost Morava s.r.o.
Pozvánka na seminář - Dotace na hospodaření v lesích  17.01.2012 
31.01.2012

3/2012
Moravskoslezský kraj
Dražební vyhláška  16.01.2012 
02.03.2012

2/2012
Exekutorský úřad Praha 2
Sněm starostů SOPM  16.01.2012 
27.01.2012

1/2012
SOPM
Nařízení KVS  21.12.2011 
05.01.2012

69/2011
KVS pro Moravskoslezský kraj
Obecně závazná vyhláška 1/2011  14.12.2011 
29.12.2011

68/2011
Obecní úřad Morávka
Dražební vyhláška  06.12.2011 
18.01.2012

67/2011
Exekutorský úřad Břeclav
Zasedání zastupitelstva  02.12.2011 
12.12.2011

66/2011
Obecní úřad Morávka
Pozvánka na zasedání SOMP  22.11.2011 
30.11.2011

65/2011
Svazek obcí Morávka-Pražmo
exekuce 225 a 267  09.11.2011 
20.12.2011

63/2011
Exekutorský úřad Ostrava
exekuce 226 a 268  09.11.2011 
20.12.2011

64/2011
Exekutorský úřad Ostrava
exekuce č.j. 227 a 269  09.11.2011 
20.12.2011

62/2011
Exekutorský úřad Ostrava
Nabídka pozemků k pronájmu  02.11.2011 
01.02.2012

61/2011
PF ČR
Veřejná soutěž  24.10.2011 
30.11.2011

60/2011
PF ČR
Oznámení o zahájení projednávání Návrhu zadání územního plánu Morávka  21.10.2011 
30.11.2011

59/2011
Magistrát města Frýdku-Místku
Sněm starostů SOPM  20.10.2011 
04.11.2011

58/2011
SOPM
ČEZ - upozornění  04.10.2011 
19.10.2011

57/2011
ČEZ Distribuce a.s.
Záměr směnit pozemky 1086/8 .....  04.10.2011 
19.10.2011

56/2011
Obec Morávka
Záměr odprodat části pozemků PK 3819/4 .....  04.10.2011 
19.10.2011

55/2011
Obec Morávka
záměr odprodat části pozemků 4178/124 ....  04.10.2011 
19.10.2011

54/2011
Obec Morávka
záměr oprodat části pozemků 3836/11 ...  04.10.2011 
19.10.2011

53/2011
Obec Morávka
Dražební vyhláška  15.09.2011 
23.09.2011

52/2011
Exekutorský úřad Přerov
Sněm starostů SOPM  09.09.2011 
23.09.2011

51/2011
SOPM
Zasedání ZO  09.09.2011 
19.09.2011

50/2011
Obecní úřad Morávka
Nabídka pozemků k náhradním restitucím  05.09.2011 
05.10.2011

49/2011
Pozemkový fond ČR
3 Dražba spoluvlastnického podílu část LV 1139  29.08.2011 
20.10.2011

48/2011
Exekutorský úřad Ostrava
2 Dražba spoluvlastnického podílu část LV 1139  29.08.2011 
20.10.2011

47/2011
Exekutorský úřad Ostrava
Dražba spoluvlastnického podílu část LV 1139  29.08.2011 
20.10.2011

46/2011
Exekutorský úřad Ostrava
Dražební vyhláška  19.08.2011 
31.08.2011

45/2011
CLANROY a.s., Praha
Nabídka pozemků k pronájmu  03.08.2011 
02.11.2011

44/2011
PF ČR
Zasedání ZO Morávka  22.07.2011 
01.08.2011

43/2011
Obecní úřad Morávka
Výzva č. 5 k předkládání žáadostí o dotaci  13.07.2011 
28.07.2011

42/2011
MAS Pobeskydí
Dražební vyhláška - Milich  08.07.2011 
24.08.2011

41/2011
Exekutorský úřad Brno - venkov
Výpočet ceny vodného  29.06.2011 
14.07.2011

40/2011
SmVak Ostrava
Dražební vyhláška na nem. č.p. 444 a 445  29.06.2011 
11.08.2011

39/2011
CLANROY a.s. Praha 1
Dražební vyhláška na nem. č.p. 444 a 445  29.06.2011 
29.06.2011

39/2011
Vyhlášení popisu věcí - výzva  23.06.2011 
23.12.2011

38/2011
PČR Frýdek-Místek
Veřejné výběrové řízení na prodej nemovitostí  17.06.2011 
10.08.2011

37/2011
PF ČR
Výzva k podání nabídek pro veřejnou zakázku malého rozsahu  13.06.2011 
28.06.2011

36/2011
Obec Morávka
Pozvánka na Zasedání ZO  09.06.2011 
20.06.2011

35/2011
Obecní úřad Morávka
Varroáza včel  03.06.2011 
13.06.2011

34/2011
KVS pro MSK
Pozvánka SOMP  03.06.2011 
13.06.2011

33/2011
SOMP
Veřejná vyhláška - oznámení vlastníkům lesů  27.05.2011 
13.06.2011

32/2011
Magistrát města Frýdku-Místku
Sněm starostů SOPM  16.05.2011 
03.06.2011

31/2011
SOPM
Závěrečný účet Svazku obcí Morávka - Pražmo za rok 2010  16.05.2011 
31.05.2011

30/2011
Svazek obcí Morávka - Pražmo
Závěrečný účet Obce Morávky za rok 2010  16.05.2011 
31.05.2011

29/2011
Obec Morávka
Závěrečný účet za rok 2010  12.05.2011 
27.05.2011

28/2011
SOPM
Nabídka pozemků k pronájmu  04.05.2011 
03.08.2011

27/2011
PF ČR
Mapa ke změně ÚP č. 5  27.04.2011 
12.05.2011

26-8/2011
Urbanistické středisko Ostrava
Mapa ke změně ÚP č. 5  27.04.2011 
12.05.2011

26-7/2011
Urbanistické středisko Ostrava
Mapa ke změně Úp č. 5  27.04.2011 
12.05.2011

26-6/2011
Urbanistické středisko Ostrava
Mapa ke změně ÚP č. 5  27.04.2011 
12.05.2011

26-5/2011
Urbanistické středisko Ostrava
Mapa ke změně ÚP č. 5  27.04.2011 
12.05.2011

26-4/2011
Urbanistické středisko Ostrava
Mapa ke změně ÚP č. 5  27.04.2011 
12.05.2011

26-3/2011
Urbanistické středisko Ostrava
Mapa ke změně ÚP č. 5  27.04.2011 
12.05.2011

26-2/2011
Urbanistické středisko Ostrava
Text změny územního plánu  27.04.2011 
12.05.2011

26-1/2011
Urbanistické středisko Ostrava
Opatření obecné povahy č. 1/2011  27.04.2011 
12.05.2011

26/2011
Obec Morávka
Veřejná vyhláška č. 1/2011  27.04.2011 
12.05.2011

25/2011
Obec Morávka
Výzva č. 4 k předkládání žádostí o dotaci  27.04.2011 
12.05.2011

24/2011
MAS Pobeskydí
Zasedání zastupitelstva obce  08.04.2011 
18.04.2011

23/2011
Obecní úřad Morávka
Záměr směnit pozemek  29.03.2011 
13.04.2011

22/2011
Obec Morávka
Sněm starostů SOPM  17.03.2011 
07.04.2011

21/2011
SOPM
SLDB - sčítací komisaři  08.03.2011 
14.04.2011

20/2011
ČSÚ
Elektronická dražba LV 1142 EX 150  07.03.2011 
22.04.2011

19/2011
Exekutorský úřad Ostrava
Elektronická dražba LV 1142 EX 149  07.03.2011 
21.04.2011

18/2011
Exekutorský úřad Ostrava
Elektronická dražba LV 1142 EX 148  07.03.2011 
21.04.2011

17/2011
Exekutorský úřad Ostrava
Elektronická dražba LV 1139 EX 147  07.03.2011 
20.04.2011

16/2011
Exekutorský úřad Ostrava
Elektronická dražba LV 1139 EX 146  07.03.2011 
20.04.2011

15/2011
Exekutorský úřad Ostrava
Dražební vyhláška  28.02.2011 
21.04.2011

14/2011
Exekutorský úřad Brno
Veřejná vyhláška-Zásady územ.rozvoje MSK  15.02.2011 
15.02.2011

14/2011
Moravskoslezský kraj Ostrava
Informace o zasedání Zastupitelstva obce  11.02.2011 
22.02.2011

13/2011
Obecní úřad Morávka
Dražební vyhláška  08.02.2011 
16.03.2011

12/2011
Exekutorský úřad Pardubice
Pozvánka na zasedání Svazku obcí Morávka-Pražmo  02.02.2011 
09.02.2011

11/2011
Svazek obcí Morávka-Pražmo
PF ČR - nabídka pozemků k pronájmu  02.02.2011 
02.05.2011

10/2011
Pozemkový fond ČR
Návrh rozpočtu obce Morávka na rok 2011  31.01.2011 
15.02.2011

9/2011
Obecní úřad Morávka
ZM5_ZAK-CL  28.01.2011 
02.03.2011

8.8/2011
Urbanistické středisko Ostrava
ZM5_LEG_KOORD  28.01.2011 
02.03.2011

8.7/2011
Urbanistické středisko Ostrava
ZM5_KOORD  28.01.2011 
02.03.2011

8.6/2011
Urbanistické středisko Ostrava
ZM5_ZPF  28.01.2011 
02.03.2011

8.5/2011
Urbanistické středisko Ostrava
ZM5_LEG_ZPF  28.01.2011 
02.03.2011

8.4/2011
Urbanistické středisko Ostrava
ZM5_LEG_HVL  28.01.2011 
02.03.2011

8.3/2011
Urbanistické středisko Ostrava
ZM5_HVL  28.01.2011 
02.03.2011

8.2/2011
Urbanistické středisko Ostrava
Návrh změny č. 5  28.01.2011 
02.03.2011

8.1/2011
Urbanistické středisko Ostrava
Veřejná vyhláška-Změna č. 5 ÚP obce Morávka  28.01.2011 
02.03.2011

8/2011
Magistrát města Frýdku-Místku
Návrh rozpočtu na rok 2011 Svazek obcí Morávka-Pražmo  24.01.2011 
08.02.2011

6/2011
Svazek obcí Morávka-Pražmo
Výroční zpráva o činnostiOÚ Morávka v oblasti poskytování info  24.01.2011 
08.02.2011

7/2011
Obecní úřad Morávka
Pozvánka na sněm starostů SOPM  19.01.2011 
03.02.2011

5/2011
SOPM
Návrh rozpočtu na rok 2011 - SOPM  19.01.2011 
03.02.2011

4/2011
SOPM
Dražební vyhláška Molinkovi  04.01.2011 
10.02.2011

3/2011
Exekutorský úřad Jeseník
Veřejná vyhláška-o vydání zásad ÚR MSK  03.01.2011 
18.01.2011

2/2011
MS kraj Ostrava
Veřejná vyhláška - Povolení stavby vodního díla "Vodovod Malý Lipový"  03.01.2011 
18.01.2011

1/2011
Magistrát města Frýdku-Místku
OZV 3/2010  15.12.2010 
03.01.2011

87/2010
Obecní úřad Morávka
OZV 2/2010  15.12.2010 
03.01.2011

86/2010
Obecní úřad Morávka
OZV 1/2010  15.12.2010 
03.01.2011

85/2010
Obecní úřad Morávka
Pozvánka na zasedání Svazku obcí Morávka-Pražmo  07.12.2010 
16.12.2010

84/2010
Svazek obcí Morávka-Pražmo
Oznámení o změně ceny vodného  02.12.2010 
17.12.2010

83/2010
SmVaK Ostrava a.s.
Veřejná vyhláška-uložení písemnosti Vladimír Dudek  02.12.2010 
17.12.2010

82/2010
Finanční úřad Frýdek-Místek
Veřejná vyhláška-uložení písemnosti Jiří Dudek  02.12.2010 
17.12.2010

81/2010
Finanční úřad Frýdek-Místek
Sněm starostů SOPM  26.11.2010 
10.12.2010

80/2010
Sdružení obcní povodí Morávky
Informace o zasedání ZO  26.11.2010 
07.12.2010

79/2010
Obecní úřad Morávka
Záměr odprodat část pozemku p.č. 4178/149  05.11.2010 
22.11.2010

78/2010
Obec Morávka
Záměr odprodat část pozemku p.č. 4178/124  05.11.2010 
22.11.2010

77/2010
Obec Morávka
Veřejná vyhláška - oznámení zahájení vodopráv. řízení stavby "Vodovod Malý LIpový"  03.11.2010 
24.11.2010

76/2010
Magistrát města Frýdku-Místku
Oznámení o vypouštění vody z VD Morávka  03.11.2010 
08.11.2010

75/2010
Povodí Odry, s.p.
Nabídka pozemků k pronájmu  03.11.2010 
02.12.2010

74/2010
PF ČR
Pozvánka na ustavující zasedání zastupitelstva obce Morávky  01.11.2010 
08.11.2010

73/2010
Obecní úřad Morávka
Exekuce nem. 0765  27.10.2010 
01.12.2010

72/2010
Exekutorský úřad Praha - východ
Opis výsledku hlasování - volby senát  25.10.2010 
09.11.2010

71/2010
Obecní úřad Morávka
Dražební vyhláška na věci  18.10.2010 
25.10.2010

70/2010
Exekutorský úřad Přerov
Oznámení o místě uložení pístemnosti M. Matušek, Morávka 293  18.10.2010 
02.11.2010

69/2010
Magistrát města Karviná
Opis výsledku hlasování do SENÁTU  18.10.2010 
02.11.2010

68/2010
Obecní úřad Morávka
Zápis o výsledku hlasování voleb do ZO  18.10.2010 
02.11.2010

67/2010
Obecní úřad Morávka
Výzva k odstranění nepojízdného automobilu-vraku  08.10.2010 
18.10.2010
66/2010
Obec Morávka
Výzva ke kácení  05.10.2010 
15.11.2010

65/2010
ČEZ Distribuce, a.s.
Oznámení o době a místu konání voleb  30.09.2010 
16.10.2010

64/2010
Obecní úřad Morávka
Sněm starostů SOPM  13.09.2010 
02.10.2010

63/2010
SOPM
Zasedání ZO  13.09.2010 
23.09.2010

62/2010
Obecní úřad Morávka
PF ČR nabídka pozemků k náhradním restitucím  06.09.2010 
06.10.2010

61/2010
Pozemkový fond ČR Ostrava
Informace o počtu volebních okrsků  30.08.2010 
14.09.2010

60/2010
Obecní úřad Morávka
Dražební vyhláška  20.08.2010 
07.10.2010

59/2010
Exekutorský úřad Přerov
Oznámení o minimálním počtu členů okrskové volební komise  16.08.2010 
31.08.2010

58/2010
Obecní úřad Morávka
Nabídka pozemků k pronájmu  04.08.2010 
03.09.2010

57/2010
Pozemkový fond ČR
Sněm starostů SOPM  03.08.2010 
21.08.2010

56/2010
Sdružení obcí povodí Morávky
Záměr odprodat pozemek p.č. 354/2  20.07.2010 
04.08.2010

55/2010
Obec Morávka
Záměr pronajmout část pozemku p.č. 4180/1  20.07.2010 
04.08.2010

54/2010
Obec Morávka
Projednání plánu péče o PR Travný potok a Travný  12.07.2010 
27.07.2010

53/2010
Správa CHKO Beskydy
Plán péče o navrhovanou Přírodní rezervaci Ropice  07.07.2010 
22.07.2010

52/2010
Správa CHKO Beskydy
Plán péče o navrhovanou Přírodní památku Vysutý  07.07.2010 
22.07.2010

51/2010
Správa CHKO Beskydy
Zasedání ZO  16.06.2010 
29.06.2010

47/2010
Obecní úřad Morávka
Sněm starostů SOPM  15.06.2010 
30.06.2010

46/2010
Sdružení obcí Povodí Morávky
Výsledky voleb  29.05.2010 
14.06.2010

45/2010
Obecní úřad Morávka
Nabídka pozemků určených k převodu  28.05.2010 
28.06.2010

44/2010
Pozemkový fond ČR
Sněm starostů SOPM  20.05.2010 
02.06.2010

43/2010
Sdružení obcí povodí Morávky
Veterinární opatření-mor včelího plodu  20.05.2010 
04.06.2010

42/2010
Krajská veterinární správa
Vyhlášení stavu nebezpečí  20.05.2010 
04.06.2010

41/2010
Moravskoslezský kraj
Seznam vyhlášených soutěží na prodej pozemků  19.05.2010 
14.07.2010

40/2010
Pozemkový fond ČR
Závěrečný účet svazku obcí  19.05.2010 
03.06.2010

39/2010
Svazek obcí Morávka-Pražmo
Závěrečný účet obce za rok 2009  19.05.2010 
03.06.2010

38/2010
Obecní úřad Morávka
ÚP Obce Morávka, výřez z mapy  17.05.2010 
04.06.2010

3 k 35/2010
Magistrát města Frýdek-Místek
ÚP Obce Morávka, výkres limitů využití území  17.05.2010 
04.06.2010

2 k 35/2010
Magistrát města Frýdek-Místek
ÚP Obce Morávka, návrh zadání změny č. 5  17.05.2010 
04.06.2010

k 35/2010
Magistrát města Frýdek-Místek
Oznámení o době a místě voleb  13.05.2010 
31.05.2010

37/2010
Obecní úřad Morávka
Nabídka pozemků k pronájmu - PF ČR  05.05.2010 
04.06.2010

36/2010
Pozemkový fond ČR
Oznámení o zahájení projednávání změny ÚP  05.05.2010 
04.06.2010

35/2010
Magistrát městaFrýdek-Místek
Zasedání ZO  30.04.2010 
10.05.2010

33/2010
Obecní úřad Raškovice
Výzva k podání nabídky - veřejná zakázka  26.04.2010 
17.05.2010

32/2010
Obec Morávka
FÚ-vyhlálška -vyměření daně z nemovitostí  21.04.2010 
20.05.2010

31/2010
Finanční úřad Frýdek-Místek
Zasedání zastupitelstva obce Morávka  20.04.2010 
28.04.2010

30/2010
Obecní úřad Morávka
Veřejná vyhláška-Oznámení o zahájení řízení o vydání Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje formou opatření obecné povahy  16.04.2010 
01.07.2010

29/2010
Krajský úřad Ostrava
Pozvánka na sněm starostů SOPM  14.04.2010 
23.04.2010

28/2010
Sdružení obcí povodí Morávky
Veřejná vyhláška - Oznámení o uložení písemnosti T. Dudek  13.04.2010 
28.04.2010

27/2010
Magistrát města Frýdek-Místek
Informace o počtu a sídle volebního okrsku  12.04.2010 
27.04.2010

26/2010
Obecní úřad Morávka
Pozvánka na zasedání Svazku Obcí Morávka-Pražmo  06.04.2010 
14.04.2010

25/2010
Svazek Obcí Morávka-Pražmo
Stanovení počtu členů okrskové volební komise  29.03.2010 
15.04.2010

24/2010
Obecní úřad Morávka
Dražba spoluvalstnického podílu na LV 574  29.03.2010 
29.04.2010

23/2010
Exekutorský úřad Ostrava
SOPM - Závěrečný účet za rok 2009  24.03.2010 
08.04.2010

22/2010
Sdružení obcí povodí Morávky
Veřejná vyhláška - uložení písemnosti na FÚ F-M  12.03.2010 
29.03.2010

21/2010
Finanční úřad Frýdek-Místek
Nařízení Státní veterinární správy  10.03.2010 
25.03.2010

20/2010
Státní veterinární správa ČR
Sněm starostů SOPM  10.03.2010 
19.03.2010

19/2010
Sdružení obcí povodí Morávky
Návrh rozpočtu na rok 2010  09.03.2010 
24.03.2010

18/2010
Svazek obcí Morávka-Pražmo
MAS Pobeskydí - Výzva č. 3 k předkládání žádostí o dotaci  09.03.2010 
24.03.2010

17/2010
MAS Pobeskydí
Dražební vyhláška - RCH 0765  08.03.2010 
20.04.2010

16/2010
Exekutorský úřad Praha - východ
Stanovisko MŽP - Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 - 2016  01.03.2010 
16.03.2010

15/2010
MŽP Praha
Výroční zpráva v oblasti poskytování informací za rok 2009  26.02.2010 
15.03.2010

14/2010
Obecní úřad Morávka
Dražební vyhláška - LV 574  25.02.2010 
09.04.2010

13/2010
Okresní soud Frýdek-Místek
Závěr zjišťovacího řízení  19.02.2010 
08.03.2010

12/2010
Ministerstvo životního prostředí Praha
Pozvánka pro vlastníky lesa a odborné lesní hospodáře  19.02.2010 
05.03.2010

11/2010
KRAJSKÝ ÚŘAD - MORAVSKOSLEZDKÝ KRAJ
Zasedání zastupitelstva obce  15.02.2010 
24.02.2010

10/2010
Obecní úřad Morávka
Návrh rozpočtu na rok 2010 SOPM  08.02.2010 
23.02.2010

8/2010
Sdružení obcí povodí Morávky
Návrh rozpočtu obce Morávka na rok 2010  08.02.2010 
23.02.2010

9/2010
Obecní úřad Morávka
Nabídka pozemků k pronájmu z PF ČR  02.02.2010 
04.03.2010

7/2010
Pozemkový fond ČR
Dražební vyhláška - Kuběna  29.01.2010 
17.03.2010

6/2010
Exekutorský úřad Praha - východ
Veřejná vyhláška - doručení písemnosti F. Schwan  26.01.2010 
10.02.2010

5/2010
Finanční úřad Frýdek-Místek
Sněm starostů SOPM  25.01.2010 
05.02.2010

4/2010
Sdružení obcí povodí Morávky
Informace o záměru - Naučná stezka Prašivá  20.01.2010 
22.02.2010

3/2010
Sdružení obcí povodí Morávky
Záměr odprodat část pozemku p.č. 4079/1  06.01.2010 
21.01.2010

2/2010
Obecní úřad Morávka
Posuzování vlivů na životní prostředí  05.01.2010 
05.02.2010

1/2010
Ministerstvo životního prostředí Praha
OZV 1/2009 a příloha č. 1 k OZV 4/2008  16.12.2009 
31.12.2009

120/2009
Obecní úřad Morávka
Veřejná vyhláška - uložení písemnosti pro V. Karolovou  09.12.2009 
28.12.2009

119/2009
MěÚ Velké Meziříčí
Zasedání zastupitelstva obce  07.12.2009 
17.12.2009

118/2009
Obecní úřad Morávka
Veřejná vyhláška - dělení a scelování poz. u RCH 0804  02.12.2009 
17.12.2009

117/2009
Obecní úřad Raškovice, Stavební úřad
Sněm starostů SOPM  01.12.2009 
16.12.2009

116/2009
Sdružení obcí povodí Morávky
Veřejná vyhláška - studna u RCH 0802  01.12.2009 
16.12.2009

115/2009
Obecní úřad Raškovice, Stavební úřad
Oznámení o změně ceny vodného  30.11.2009 
15.12.2009

114/2009
SmVaK Ostrava, a.s.
Veřejná vyhláška - dělení poz. p.č. 3822/6 .......  19.11.2009 
04.12.2009

113/2009
Obecní úřad Raškovice, Stavební úřad
Nabídka pozemků k pronájmu  04.11.2009 
03.12.2009

112/2009
Pozemkový fond ČR
Veřejná vyhláška - ÚR a SP Osvětlení SKI Morávka  29.10.2009 
13.11.2009

111/2009
Obecní úřad Raškovice, Stavební úřad
Oznámení o zahájení stavebního řízení  23.10.2009 
09.11.2009

110/2009
MěÚ Šumperk - odbor výstavby
Nabídka pozemků PF ČR k náhradním restitucím  23.10.2009 
09.11.2009

109/2009
Pozemkový fond ČR
Veřejná vyhláška - Přípojka elektro na p.č. 2228/8  20.10.2009 
04.11.2009

108/2009
Obecní úřad Raškovice, Stavební úřad
Veřejná vyhláška - stavební povolení vodovod Dolinky  19.10.2009 
03.11.2009

107/2009
Magistrát města Frýdku-Místku
Veřejná vyhláška - TONIKUM, s.r.o.  16.10.2009 
02.11.2009

106/2009
Finanční úřad Frýdek-Místek
Sněm starostů SOPM  14.10.2009 
23.10.2009

105/2009
Sdružení obcí povodí Morávky
Zasedání zastupitelstva obce  12.10.2009 
21.10.2009

104/2009
Obecní úřad Morávka
Veřejná vyhláška - změna druhu pozemku u RCH 0573  05.10.2009 
20.10.2009

103/2009
Obecní úřad Raškovice, Stavební úřad
Veřejná vyhláška - HB u RD 217  05.10.2009 
20.10.2009

102/2009
Obecní úřad Raškovice, Stavební úřad
Závěr zjišťovacího řízení - snižování emisí  05.10.2009 
20.10.2009

101/2009
Ministerstvo životního prostředí Praha
Veřejná vyhláška - JEST JOB, Morávka 365  05.10.2009 
20.10.2009

100/2009
Finanční úřad Frýdek-Místek
Veřejná vyhláška - Změna druhu pozemku p.č. 310/4  01.10.2009 
16.10.2009

99/2009
Obecní úřad Raškovice, Stavební úřad
Záměr směnit část pozemku  25.09.2009 
12.10.2009

98/2009
Obec Morávka
Záměr odprodat pozemky  25.09.2009 
12.10.2009

97/2009
Obec Morávka
Záměr odprodat pozemky  25.09.2009 
12.10.2009

96/2009
Obec Morávka
Výzva ke kácení  23.09.2009 
08.10.2009

95/2009
ČEZ Distribuce a.s.
Veřejná vyhláška - dělení poz. u RCH 0804  23.09.2009 
08.10.2009

94/2009
Obecní úřad Raškovice, Stavební úřad
Veřejná vyhláška - Osvětlení lyžařského areálu SKI Morávka Sviňorky  15.09.2009 
30.09.2009

93/2009
Obecní úřad Raškovice, Stavební úřad
Veřejná vyhláška - zahájení vodoprávního řízení - Vodovod Szkandera  09.09.2009 
09.10.2009

92/2009
Magistrát města Frýdku-Místku
Zasedání zastupitelstva obce  08.09.2009 
16.09.2009

91/2009
Obecní úřad Morávka
Veřejná vyhláška - Dělení poz. u RCH 0121  07.09.2009 
22.09.2009

90/2009
Obecní úřad Raškovice, Stavební úřad
Veřejná vyhláška - Studna u RCH 0435  07.09.2009 
22.09.2009

89/2009
Obecní úřad Raškovice, Stavební úřad
Informace o počtu a sídle volebního okrsku  07.09.2009 
22.09.2009

88/2009
Obecní úřad Morávka
Oznámení o budování sítě bodů PPBP  07.09.2009 
22.09.2009

87/2009
Katastrální úřad pro MS kraj, Opava
Veřejná vyhláška - JEST JOB, Morávka 365  31.08.2009 
15.09.2009

86/2009
Finanční úřad Frýdek-Místek
Veřejná vyhláška - zahájení řízení o vydání Zásad územního rozvoje Moravskosl. kraje  31.08.2009 
26.10.2009

85/2009
KRAJSKÝ ÚŘAD - MORAVSKOSLEZDKÝ KRAJ
Veřejná vyhláška - J. Dudek  31.08.2009 
15.09.2009

84/2009
Finanční úřad Frýdek-Místek
Počet členů volební komise pro volby do PS PČR  28.08.2009 
16.09.2009

83/2009
Obecní úřad Morávka
Sněm starostů SOPM  26.08.2009 
04.09.2009

82/2009
Sdružení obcí povodí Morávky
Veřejná vyhláška - TONIKUM, s.r.o.  18.08.2009 
02.09.2009

81/2009
Finanční úřad Frýdek-Místek
Veřejná vyhláška - změna druhu pozemku p.č. 310/4  14.08.2009 
31.08.2009

80/2009
Obecní úřad Raškovice, Stavební úřad
Veřejná vyhláška - HB u RD 217  12.08.2009 
27.08.2009

79/2009
Obecní úřad Raškovice, Stavební úřad
Veřejná vyhláška - změna druhu pozemku u RCH 0573  12.08.2009 
27.08.2009

78/2009
Obecní úřad Raškovice, Stavební úřad
Nabídka pozemků určených k převodu  06.08.2009 
07.09.2009

77/2009
Pozemkový fond ČR
Nabídka pozemků k pronájmu  05.08.2009 
04.09.2009

76/2009
Pozemkový fond ČR
Veřejná vyhláška-Vodovod Dolinky Szkandera  22.07.2009 
06.08.2009

75/2009
Obecní úřad Raškovice, Stavební úřad
Info - Veřejně prospěšné práce  20.07.2009 
04.08.2009

74/2009
Úřad práce FM
Veřejná vyhláška - studna u RCH 0435  15.07.2009 
30.07.2009

73/2009
Obecní úřad Raškovice, Stavební úřad
Veřejná vyhláška - JEST JOB, Morávka 365  08.07.2009 
23.07.2009

72/2009
Finanční úřad Frýdek-Místek
Veřejná vyhláška - Erben Jiří  03.07.2009 
20.07.2009

71/2009
Finanční úřad Frýdek-Místek
Sněm starostů SOPM  02.07.2009 
10.07.2009

70/2009
Sdružení obcí povodí Morávky
Nařízení města č. 3/2009 o záměru zadat zpracování lesních hospod. osnov  30.06.2009 
15.07.2009

69/2009
Magistrát města Frýdku-Místku
Veřejná vyhláška - dělení poz. p.č. 3697/3 ....  26.06.2009 
13.07.2009

68/2009
Obecní úřad Raškovice, Stavební úřad
Výpočet ceny vodného  22.06.2009 
07.07.2009

67/2009
SmVaK Ostrava, a.s.
Nabídka pozemků PF ČR k náhradním restitucím  22.06.2009 
22.07.2009

66/2009
Pozemkový fond ČR
Veřejná vyhláška Dělení a scelování poz. k RD 120  17.06.2009 
02.07.2009

65/2009
Obecní úřad Raškovice, Stavební úřad
Veřejná vyhláška - dělení poz. p.č. 3448/143  10.06.2009 
25.06.2009

64/2009
Obecní úřad Raškovice, Stavební úřad
Výsledek hlasování - Volby do Evropského parlamentu  08.06.2009 
23.06.2009

63/2009
Obecní úřad Morávka
Pracovní místo podpořené v rámci VPP  02.06.2009 
17.06.2009

62/2009
MPSV
Veřejná vyhláška - JEST JOB, Morávka 365  02.06.2009 
17.06.2009

61/2009
Finanční úřad Frýdek-Místek
Zasedání zastupitelstva obce  02.06.2009 
11.06.2009

60/2009
Obecní úřad Morávka
Veřejná vyhláška - Vodovod Dolínky - Szkandera  25.05.2009 
09.06.2009

59/2009
Obecní úřad Raškovice, Stavební úřad
Veřejná vyhláška - JEST JOB, Morávka 365  25.05.2009 
09.06.2009

58/2009
Finanční úřad Frýdek-Místek
Nařízení KVS - varroáza včel  25.05.2009 
09.06.2009

57/2009
Krajská veterinární správa pro MSK
Závěrečný účet Svazku obcí Morávka-Pražmo za rok 2008  18.05.2009 
02.06.2009

56/2009
Svazek obcí Morávka-Pražmo
Oznámení o době a místě konání voleb  18.05.2009 
02.06.2009

55/2009
Obecní úřad Morávka
Nařízení KVS - mor včelího plodu  13.05.2009 
28.05.2009

54/2009
Krajská veterinární správa pro MSK
Nabídka pozemků k pronájmu  06.05.2009 
05.06.2009

53/2009
Pozemkový fond ČR
Veřejná vyhláška - Přípojka elektro k RD 328  29.04.2009 
14.05.2009

52/2009
Obecní úřad Raškovice, Stavební úřad
Závěrečný účet Obce Morávky za rok 2008  28.04.2009 
13.05.2009

51/2009
Obecní úřad Morávka
Veřejná vyhláška - TONIKUM, s.r.o.  27.04.2009 
12.05.2009

50/2009
ČR - Okresní soud Frýdek-Místek
Informace o počtu a sídle volebního okrsku  21.04.2009 
06.05.2009

49/2009
Obecní úřad Morávka
Sněm starostů SOPM  15.04.2009 
24.04.2009

48/2009
SOPM
Usnesení - dražební vyhláška na nem. 0277  14.04.2009 
19.05.2009

47/2009
Okresní soud Frýdek-Místek
Vyhláška - vyměření daně z nemovitostí  09.04.2009 
11.05.2009

45/2009
Finanční úřad Frýdek-Místek
Závěrečný účet za rok 2008 - SOPM  06.04.2009 
21.04.2009

44/2009
Sdružení obcí povodí Morávky
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise  06.04.2009 
21.04.2009

43/2009
Obecní úřad Morávka
Veřejná vyhláška - stavba "Morávka 1142/11-12, 2 RD,smyčka NNK"  06.04.2009 
21.04.2009

42/2009
Obecní úřad Raškovice, Stavební úřad
Veřejná vyhláška - Výzva k vyjádření k podanému odvolání "Osvětlení SKI Morávka Sviňorky"  30.03.2009 
14.04.2009

41/2009
Obecní úřad Raškovice, Stavební úřad
Veřejná vyhláška - MUDr. Platoš  27.03.2009 
13.04.2009

40/2009
Obecní úřad Raškovice, Stavební úřad
Veřejná vyhláška - Flisník  23.03.2009 
07.04.2009

39/2009
Finanční úřad Ostrava
Veřejná vyhláška - nemovitost Morávka 365  20.03.2009 
06.04.2009

38/2009
Finanční úřad Frýdek-Místek
Veřejná vyhláška - doručení písemnosti Olexa  13.03.2009 
30.03.2009

37/2009
Statutární město Ostrava
Veřejná vyhláška - stavba RD Bydloškovi  13.03.2009 
30.03.2009

36/2009
Obecní úřad Raškovice, Stavební úřad
Zasedání zastupitelstva obce  10.03.2009 
18.03.2009

34/2009
Obecní úřad Morávka
Výzva č. 2 k předkládání žádostí o dotaci  09.03.2009 
24.03.2009

33/2009
MAS POBESKYDÍ
Nařízení SVS - katarální horečka  06.03.2009 
23.03.2009

32/2009
Státní veterinární správa
Oznámení o zamýšleném převodu p.č. 2540/1  03.03.2009 
03.06.2009

31/2009
Pozemkový fond ČR
Veřejná vyhláška - ČEZ Distribude - smyčka NNK  02.03.2009 
17.03.2009

30/2009
Obecní úřad Raškovice, Stavební úřad
Veřejná vyhláška - Dělení pozemku k RD 61  02.03.2009 
17.03.2009

29/2009
Obecní úřad Raškovice, Stavební úřad
Veřejná vyhláška - Osvětlení lyžařského areálu SKI Morávka Sviňorky  23.02.2009 
10.03.2009

28/2009
Obecní úřad Raškovice, Stavební úřad
Záměr odprodat vozidlo CAS-RTO  20.02.2009 
07.03.2009

27/2009
Obec Morávka
Veřejná vyhláška - Dělení a scelování pozemků k RD 120  19.02.2009 
06.03.2009

26/2009
Obecní úřad Morávka
Návrh rozpočtu Svazek obcí Morávka - Pražmo na rok 2009  13.02.2009 
02.03.2009

25/2009
Svazek obcí Morávka - Pražmo
Veřejná vyhláška - nemovitost Morávka 365  13.02.2009 
02.03.2009

24/2009
Finanční úřad Frýdek-Místek
Návrh rozpočtu SOPM - rok 2009  13.02.2009 
02.03.2009

23/2009
SOPM
Veřejná vyhláška - uložení písemnosti - RD 328  13.02.2009 
02.03.2009

22/2009
Obecní úřad Raškovice, Stavební úřad
Veřejná vyhláška - nový účastník řízení - RD 328  13.02.2009 
02.03.2009

21/2009
Obecní úřad Raškovice, Stavební úřad
Nabídka pozemků k pronájmu  12.02.2009 
11.03.2009

20/2009
Pozemkový fond ČR
Zasedání zastupitelstva obce  10.02.2009 
18.02.2009

19/2009
Obecní úřad Morávka
Výroční zpráva - poskytování info za rok 2008  04.02.2009 
19.02.2009

18/2009
Obecní úřad Morávka
Veřejná vyhlálška - LČR změna druhu pozemku  04.02.2009 
19.02.2009

17/2009
Obecní úřad Raškovice, Stavební úřad
Výzva - Policie ČR  30.01.2009 
01.07.2009

16/2009
Policie ČR Frýdek-Místek
Veřejná vyhláška - Vladimír Dudek  30.01.2009 
16.02.2009

15/2009
Finanční úřad Frýdek-Místek
Návrh rozpočtu obce na rok 2009  30.01.2009 
18.02.2009

14/2009
Obecní úřad Morávka
Veřejná vyhláška - stacionární stanice Prašivá  21.01.2009 
05.02.2009

13/2009
Obecní úřad Raškovice, Stavební úřad
Veřejná vyhláška - SKI Morávka  20.01.2009 
04.02.2009

12/2009
Obecní úřad Raškovice, Stavební úřad
Sněm starostů SOPM  20.01.2009 
30.01.2009

11/2009
SOPM
Veřejná vyhláška - Bydloškovi  20.01.2009 
04.02.2009

10/2009
Obecní úřad Raškovice, Stavební úřad
Veřejná vyhláška - RD MUDr. Platoš  20.01.2009 
04.02.2009

9/2009
Obecní úřad Raškovice, Stavební úřad
Veřejná vyhláška č. 1/2009 Změny územního plánu  20.01.2009 
04.02.2009

8/2009
Obec Morávka
Opatření obecné povahy č. 1/2009  20.01.2009 
04.02.2009

7/2009
Obec Morávka
Zasedání zastupitelstva obce  06.01.2009 
15.01.2009

6/2009
Obecní úřad Morávka
Veřejná vyhláška - Garáž u RD 293  06.01.2009 
21.01.2009

5/2009
Obecní úřad Raškovice, Stavební úřad
Elektronická podatelna  05.01.2009 
31.12.2014

4/2009
Obecní úřad Morávka
Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy na projednávání přestupků  05.01.2009 
31.12.2014

1/2009
Obecní úřad Morávka
Elektronická podatelna  05.01.2009 
31.12.2011

2/2005
Obecní úřad Morávka
Veřejná vyhláška - garáž Skotnica, Izsová  05.01.2009 
20.01.2009

3/2009
Obecní úřad Raškovice, Stavební úřad
Veřejná vyhláška -Přístavba Stachurovi  05.01.2009 
20.01.2009

2/2009
Obecní úřad Raškovice, Stavební úřad
Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy na projednávání přestupků  05.01.2009 
31.12.2011

1/2009
Obecní úřad Morávka
Zasedání zastupitelstva obce  29.12.2008 
06.01.2009

120/2008
Obecní úřad Morávka
Nařízení Státní veterinární správy-POVINNÉ NOUZOVÉ OČKOVÁNÍ  29.12.2008 
13.01.2009

119/2008
Státní veterinární správa
Opakovaná dražba nemovitost na LV 1081  22.12.2008 
18.02.2009

118/2008
Exekutorský úřad Přerov
Příloha č. 1 k obecně závazné vyhlášce č. 4/2008  15.12.2008 
31.12.2008

115/2008
Obecní úřad Morávka
Obecně závazná vyhláška Obce Morávky č. 4/2008 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů  15.12.2008 
31.12.2008

114/2008
Obecní úřad Morávka
Obecně závazná vyhláška Obce Morávky č. 3/2008 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění a využívání komunálního odpadu, včetně systému nakládání se stavebním ...  15.12.2008 
31.12.2008

113/2008
Obecní úřad Morávka
Veřejná vyhláška - studna u RCH 0403  11.12.2008 
29.12.2008

112/2008
Obecní úřad Raškovice, Stavební úřad
Veřejná vyhláška - přípojka elektro k RD 439  10.12.2008 
29.12.2008

111/2008
Obecní úřad Raškovice, Stavební úřad
Veřejná vyhláška - uložení písemnosti J. Erben  05.12.2008 
22.12.2008

110/2008
Finanční úřad Frýdek-Místek
Zasedání zastupitelstva obce  05.12.2008 
15.12.2008

109/2008
Obecní úřar Morávka
Mapové podklady k ÚP Morávka - 5  04.12.2008 
06.01.2009

Urbanistické středisko Ostrava, s.r.o.
Mapové podklady k ÚP Morávka - 4  04.12.2008 
06.01.2009

Urbanistické středisko Ostrava, s.r.o.
Mapové podklady k ÚP Morávka - 3  04.12.2008 
06.01.2009

Urbanistické středisko Ostrava, s.r.o.
Mapové podklady k ÚP Morávka - 2  04.12.2008 
06.01.2009

Urbanistické středisko Ostrava, s.r.o.
Úplné znění návrhu změn č. 2 a 4ÚP Obce Morávka k nahlédnutí  02.12.2008 
06.01.2009

Urbanistické středisko Ostrava, s.r.o.
Veřejná vyhláška - prodloužení platnosti ÚR - Odkanalizování a čištění odpadních vod ..........  02.12.2008 
17.12.2008

108/2008
Obecní úřad Raškovice, Stavební úřad
Kalkulace nákladů - pitná voda  01.12.2008 
16.12.2008

107/2008
SmVaK Ostrava
Veřejná vyhláška - venkovní vední NN  01.12.2008 
16.12.2008

106/2008
Obecní úřad Raškovice, Stavební úřad
Veřejná vyhláška - uložení písemnosti adresované pro nem. Morávka 365  26.11.2008 
11.12.2008

105/2008
Finanční úřad Frýdek-Místek
Veřejná vyhláška - Změna druhu pozemku 2579/6  21.11.2008 
08.12.2008

103/2008
Obecní úřad Raškovice, Stavební úřad
Návrh rozpočtu na rok 2008 - Svazek obcí Morávka-Pražmo  20.11.2008 
08.12.2008

102/2008
Svazek obcí Morávka - Pražmo
Veřejná vyhláška - oznámení zahájení řízení o vydání Změn č. 2 a 4 ÚP obce Morávka  19.11.2008 
05.12.2008

101/2008
Magistrát města Frýdku-Místku
Nabídka pozemků k pronájmu  12.11.2008 
12.12.2008

100/2008
Pozemkový fond ČR
Veřejná vyhláška - stavba HB u RD 354  10.11.2008 
25.11.2008

99/2008
Obecní úřad Raškovice, Stavební úřad
Veřejná vyhláška - "Stacionární neobsluhované monitorovací stanice Ostrava - Prašivá"  10.11.2008 
25.11.2008

98/2008
Obecní úřad Raškovice, Stavební úřad
Veřejně prospěšné práce  05.11.2008 
20.11.2008

97/2008
Evropský sociální fond
Dražební vyhláška - nemovitost na LV 1081  05.11.2008 
10.12.2008

96/2008
Exekutorský úřad Přerov
Veřejná vyhláška - uložení písemnosti Oravec  05.11.2008 
20.11.2008

95/2008
Finanční úřad Praha 5
Veřejná vyhláška - zahájení stavebního řízení trafostanice  23.10.2008 
07.11.2008

94/2008
Obecní úřad Raškovice, Stavební úřad
Mimořádná veterinární opatření - katarální horečka ovcí  20.10.2008 
04.11.2008

93/2008
Krajská veterinární správa pro Moravskoslezský kraj
Výsledky voleb do zastupitelstva kraje  18.10.2008 
03.11.2008

92/2008
ČSÚ
Obecně závazná vyhláška 2/2008  15.10.2008 
30.10.2008

91/2008
Obecní úřad Morávka
Veřejnoprávní smlouva - přestupky  15.10.2008 
30.10.2008

90/2008
Statutární město Frýdek-Místek
Veřejná vyhláška - Heczkovi  07.10.2008 
22.10.2008

89/2008
Obecní úřad Raškovice, stavební úřad
Veřejná vyhláška - Skotnica, Izsová  07.10.2008 
22.10.2008

88/2008
Obecní úřad Raškovice, stavební úřad
Veřejná vyhláška - Stachurovi  06.10.2008 
21.10.2008

87/2008
Obecní úřad Raškovice, stavební úřad
Veřejná vyhláška - Černíková  06.10.2008 
21.10.2008

86/2008
Obecní úřad Raškovice, stavební úřad
Veřejná vyhláška - Hučíkovi  06.10.2008 
21.10.2008

85/2008
Obecní úřad Raškovice, stavební úřad
Pozvánka na sněm starostů SOPM  06.10.2008 
16.10.2008

84/2008
Sdružení obcí povodí Morávky
Veřejná vyhláška - prodloužení platnosti ÚR - Odkanalizování  03.10.2008 
20.10.2008

82/2008
Obecní úřad Raškovice, stavební úřad
Oznámení o době a místě konání voleb  29.09.2008 
18.10.2008

81/2008
Obecní úřad Morávka
Veřejná vyhláška - Buráňovi  26.09.2008 
13.10.2008

80/2008
Obecní úřad Raškovice, stavební úřad
Veřejná vyhláška - umístění stavby "Centrum GALERIE Morávka"  24.09.2008 
09.10.2008

79/2008
Obecní úřad Raškovice, stavební úřad
Veřejná vyhláška - BRONCO,s.r.o.,Morávka 90  19.09.2008 
06.10.2008

78/2008
Finanční úřad Frýdek-Místek
Sněm starostů SOPM  11.09.2008 
19.09.2008

77/2008
Sdružení obcí povodí Morávky
Zasedání zastupitelstva  09.09.2008 
18.09.2008

73/2008
Obecní úřad Morávka
Veřejná vyhláška - přípojka elektro k RCH 0580  08.09.2008 
23.09.2008

75/2008
Obecní úřad Raškovice, stavební úřad
Veřejná vyhláška - nemovitost Morávka 365  02.09.2008 
17.09.2008

74/2008
Finanční úřad Frýdek-Místek
Záměr darovat část pozemku p. č. 3000/2  01.09.2008 
16.09.2008

73/2008
Obec Morávka
Informace o počtu a sídle volebního okrsku  01.09.2008 
16.09.2008

72/2008
Obecní úřad Morávka
Veřejná vyhláška - Machala  01.09.2008 
16.09.2008

71/2008
Finanční úřad Frýdek-Místek
Mimořádná veterinární opatření - očkování  18.08.2008 
02.09.2008

69/2008
Státní veterinární správa
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise  18.08.2008 
02.09.2008

68/2008
Obecní úřad Morávka
Doručení veřejnou vyhláškou J. Erben  18.08.2008 
02.09.2008

67/2008
Finanční úřad Frýdek-Místek
Dražební vyhláška - LV 1865  13.08.2008 
17.09.2008

66/2008
Finanční úřad Karviná
Nabídka pozemků k pronájmu  11.08.2008 
11.09.2008

65/2008
Pozemkový fond ČR
Veřejná vyhláškaZměna ÚP Obce Horní Lomná  05.08.2008 
22.08.2008
518/2008
64/2008
Městský úřad Jablunkov
Výzva č. 1 k předkládání žádostí o dotaci  23.07.2008 
08.08.2008

63/2008
MAS POBESKYDÍ
Veřejná vyhláška - doručení písemnosti TONIKUM s.r.o.  16.07.2008 
31.08.2008

61/2008
Finanční úřad Frýdek-Místek
Veřejná vyhláška - RCH 0580  16.07.2008 
31.07.2008

60/2008
Obecní úřad Raškovice, stavební úřad
Výzva k podání nabídky - Modernizace učebny v ZŠ Morávka  15.07.2008 
31.07.2008

62/2008
RENARDS, s.r.o.,Brno
Nařízení KVS pro MS kraj - mor včelího plodu  11.07.2008 
28.07.2008

59/2008
Krajská veterinární správa pro Moravskoslezský kraj
Veřejná vyhláška - J. Erben  09.07.2008 
24.07.2008

57/2008
Finanční úřad Frýdek-Místek
Veřejná vyhláška - K. Čanigová  09.07.2008 
24.07.2008

58/2008
Finanční úřad Frýdek-Místek
Oznámení o konání jednání o návrhu změny č. 2 a 4 územního plánu obce Morávka  07.07.2008 
23.07.2008

56/2008
Magistrát města Frýdku-Místku
Obecně závazná vyhláška 1/2008 - místní koeficient pro výpočet daně z nem.  04.07.2008 
21.07.2008

55/2008
Obecní úřad Morávka
Oznámení - návrh Plánu oblasti povodí Odry  30.06.2008 
02.01.2009

54/2008
Krajský úřad Ostrava
Veřejná vyhláška - Malý Lipový  30.06.2008 
16.07.2008

53/2008
Obecní úřad Raškovice, stavební úřad
Sněm starostů SOPM  26.06.2008 
07.07.2008

52/2008
SOPM
Veřejná vyhláška Florián 2  26.06.2008 
11.07.2008

51/2008
Obecní úřad Raškovice, stavební úřad
Veřejná vyhláška - Zabdeřovi  26.06.2008 
11.07.2008

50/2008
Obecní úřad Raškovice, stavební úřad
Územní rozhodnutí a stav. povolení - MŠ Morávka  23.06.2008 
08.07.2008

49/2008
Obecní úřad Raškovice, stavební úřad
Výzva k podání nabídky - Naučná stezka Prašivá  19.06.2008 
01.07.2008

48/2008
Sdružení obcí povodí Morávky
Zasedání zastupitelstva  16.06.2008 
26.06.2008

47/2008
Obecní úřad Morávka
Vyhlášení výběrového řízení  28.05.2008 
28.05.2008

46/2008
Obec Raškovice
Vyhlášení výběrového řízení  28.05.2008 
17.06.2008

46/2008
Obec Raškovice
Sněm starostů SOPM  28.05.2008 
06.06.2008

45/2008
Sdružení obcí povodí Morávky
Snšm starostů SOPM  28.05.2008 
28.05.2008

45/2008
Sdružení obcí povodí Morávky
Kontrolní prohlídka stavby - Morávka č.p. 165  23.05.2008 
19.06.2008

44/2008
Obecní úřad Raškovice, stavební úřad
Oznámení zahájení ÚŘ veřejnou vyhláškou - MŠ Morávka  20.05.2008 
05.06.2008

43/2008
Obecní úřad Raškovice, stavební úřad
Veřejná vyhláška - potok Malý Lipový  16.05.2008 
02.06.2008

42/2008
Obecní úřad Raškovice, stavební úřad
Nabídka pozemků k pronájmu  13.05.2008 
13.06.2008

41/2008
Pozemkový fond ČR
Závěrečný úččet Obce Mroávky za rok 2007  06.05.2008 
21.05.2008

40/2008
Obecní úřad Morávka
Záměr odprodat pozemek p.č. 695/67  30.04.2008 
16.05.2008

39/2008
Obecní úřad Morávka
Veřejná vyhláška - Florián  25.04.2008 
12.05.2008

38/2008
Obecní úřad Raškovice, stavební úřad
Veřejná vyhláška - Zabdeř  24.04.2008 
09.05.2008

37/2008
Obecní úřad Raškovice, stavební úřad
Veterinární vyhláška - Varroáza včel  18.04.2008 
05.05.2008

36/2008
Krajská veterinární správa pro Moravskoslezský kraj
Sněm starostů SOPM  18.04.2008 
25.04.2008

35/2008
Sdružení obcí povodí Morávky
Zasedání zastupitelstva  14.04.2008 
24.04.2008

34/2008
Obecní úřad Morávka
Dražební vyhláška - nemovitost č.e. 0114  11.04.2008 
15.05.2008

33/2008
Okresní soud Frýdek-Místek
Veřejná vyhláška - stavba "Penzion u Splavu"  07.04.2008 
23.04.2008

32/2008
Obecní úřad Raškovice, stavební úřad
Veřejná vyhláška na stavbu \"Rozšíření vodovodu Morávka - Vlaské\"  31.03.2008 
16.04.2008

30/2008
Magistrát města Frýdku-Místku
Dražba nemovitosti budovy Morávka 365  28.03.2008 
30.04.2008

29/2008
Soudní exekutor - Mgr. Pavla Fučíková
Veřjná vyhláška - studna u RCH 0511  26.03.2008 
11.04.2008

28/2008
OÚ Raškovice, stavební úřad
Sněm starostů SOPM  19.03.2008 
28.03.2008

27/2008
Sdružení obcí povodí Morávky
Opatření KÚ - nakládání s vodami  13.03.2008 
28.03.2008

26/2008
Krajský úřad Ostrava
Nařízení krajské veterinární správy -varroáza včel  07.03.2008 
24.03.2008

25/2008
Krajská veterinární správa pro Moravskoslezský kraj
Záměr pronajmout část budovy nad moštárnou  05.03.2008 
21.03.2008

24/2008
Obecní úřad Morávka
Veřejná vyhláška - TONIKUM, s.r.o.  29.02.2008 
17.03.2008

22/2008
Finanční úřad Frýdek-Místek
Veřejná vyhláška - TONIKUM, s.r.o.  26.02.2008 
13.03.2008

21/2008
Finanční úřad Frýdek-Místek
Sněm starostů SOPM  22.02.2008 
08.03.2008

20/2008
Sdružení obcí povodí Morávky
Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení vodoprávního řízení  19.02.2008 
19.03.2008

19/2008
Magistrát města Frýdku-Místku
Výroční zpráva o činnosti OÚ Morávka - za rok 2007  14.02.2008 
03.03.2008

18/2008
Obecní úřad Morávka
Zasedání zastupitelstva  08.02.2008 
21.02.2008

17/2008
Obecní úřad Morávka
PF - nabídka pozemků k pronájmu  08.02.2008 
10.03.2008

16/2008
Pozfemkový fond ČR
Veřejná vyhláška-studna u RCH 0511-oprava  08.02.2008 
25.02.2008

15/2008
Obecní úřad Raškovice, stavební úřad
Veřejná vyhláška - studna u RCH 0511  06.02.2008 
22.02.2008

14/2008
Obecní úřad Raškovice, stavební úřad
Návrh rozpočtu obce Morávka na rok 2008  31.01.2008 
18.02.2008

13/2008
Obecní úřad Morávka
Veřejná vyhláška - Meca  29.01.2008 
14.02.2008

12/2008
Obecní úřad Raškovice, stavební úřad
Veřejná vyhláška - Heczko  29.01.2008 
14.02.2008

11/2008
Obecní úřad Raškovice, stavební úřad
Dražební vyhláška - LV 1865  29.01.2008 
14.02.2008

10/2008
Finanční úřad Karviná
Doručení veřejnou vyhláškou R. Oravec  24.01.2008 
08.02.2008

9/2008
Celní úřad Kladno
Veřejná vyhláška - R. Oravec  24.01.2008 
08.02.2008

8/2008
Finanční úřad Brno I
Veřejná vyhláška TONIKUM, s.r.o.  24.01.2008 
08.02.2008

7/2008
Finanční úřad Frýdek-Místek
SOPM - návrh rozpočtu na rok 2008  16.01.2008 
01.02.2008

6/2008
SOPM
Veřejná vyhláška - centrum obce  14.01.2008 
30.01.2008

5/2008
Obecní úřad Raškovice, stavební úřad
Veřejná vyhláška - TONIKUM,s.r.o.  08.01.2008 
29.01.2008

4/2008
Finanční úřad Frýdek-Místek
Záměr odprodat požární vozidlo TATRA 805  07.01.2008 
23.01.2008

3/2008
Obec Morávka
Záměr pronajmout pozemek 1046/3  07.01.2008 
23.01.2008

2/2008
Obec Morávka
Sněm starostů SOPM  02.01.2008 
14.01.2008

1/2008
Sdružení obcí povodí Morávky
Obecně závazná vyhláška 1/2007  28.12.2007 
14.01.2008

76/2007
Obecní úřad Morávka
Veřejná vyhláška - obj. č.p. 197  21.12.2007 
07.01.2008

75/2007
Obecní úřad Raškovice, stavební úřad
Veřejná vyhláška - TONIKUM,s.r.o.  21.12.2007 
07.01.2008

74/2007
Finanční úřad Frýdek-Místek
Veřejná vyhláška - oznámení zahaájení územ. řízení  17.12.2007 
03.01.2008

73/2007
Obecní úřad Raškovice, stavební úřad
Veřejná vyhláška - rozhodnutí o umístění stavby  17.12.2007 
03.01.2008

72/2007
Obecní úřad Raškovice, stavební úřad
Veřejná vyhláška - rozhodutí o využití území  17.12.2007 
03.01.2008

71/2007
Obecní úřad Raškovice, stavební úřad
Zasedání zastupitelstva obce  10.12.2007 
20.12.2007

70/2007
Obecní úřad Morávka
Veřejná vyhláška - studna u RD 93  30.11.2007 
17.12.2007

69/2007
Obecní úřad Raškovice, stavební úřad
Textová část návrhu zadání změny č. 4 územního plánu obce Morávka  26.11.2007 
27.12.2007

68-1/2007
Magistrát města Frýdku-Místku
Územní plán obce Morávka zadání změn č. 4 výkres limitů využití území  26.11.2007 
27.12.2007

68-2/2007
Magistrát města Frýdku-Místku
Územní plán obce Morávka zadání změn č. 4 výkres limitů využití území  26.11.2007 
26.11.2007

68/2007
Oznámení o zahájení projednávání návrhu změn č. 4 územního plánu obce Morávka  26.11.2007 
27.12.2007

68/2007
Magistrát města Frýdku-Místku
8. sněm starostů SOPM  20.11.2007 
03.12.2007

67/2007
Sdružení obcí povodí Morávky
Doručení veřejnou vyhláškou -R. Oravec, Morávka 220  05.11.2007 
21.11.2007

65/2007
Celní úřad Kladno
Veřejná vyhláška - oznámení zahájení ÚŘ-studna u RCH 0734  05.11.2007 
21.11.2007

66/2007
Obecní úřad Raškovice, stavební úřad
Veřejná vyhláška - změna druhu části pozemků  18.10.2007 
05.11.2007

63/2007
Okrersní soud veFrýdku-Místku
Veřejná vyhláška - změna druhu části pozemků  18.10.2007 
18.10.2007

63/2007
Obecní úřad Raškovice, stavební úřad
Veřejná vyhláška - oznámení o uložení písemnosti  12.10.2007 
29.10.2007

62/2007
Finanční úřad Břeclav
sněm starostů SOPM  10.10.2007 
20.10.2007

61/2007
Sdružení obcí povodí Morávky
Nabídka pozemků k pronájmu  04.10.2007 
05.11.2007

60/2007
Pozemkový fond ČR
Oznámení o leteckém kladení návnad proti vzteklině  26.09.2007 
12.10.2007

58/2007
Krajská veterinární správa pro Moravskoslezský kraj
Nařízení Krajské veterinární správy č. 3/2007  18.09.2007 
04.10.2007

57/2007
Krajská veterinární správa pro Moravskoslezský kraj
Zasedání zastupitelstva obce  10.09.2007 
20.09.2007

56/2007
Obecní úřad Morávka
Závěr zjišťovacího řízení záměru "Stavba vrtané studny na p.č. 2795/4"  15.08.2007 
31.08.2007

55/2007
Krajský úřad Moravskoslezského kraje Ostrava
Nařízení Krajské veterinární správy č.2/2007 - mor včelího plodu  08.08.2007 
24.08.2007

54/2007
Krajská veterinární správa pro Moravskoslezský kraj
Veřejná vyhláška - Oravec R.  08.08.2007 
24.08.2007

53/2007
Celní úřad Kladno
Veřejná vyhláška - garáž u RD 118  25.07.2007 
10.08.2007

51/2007
Obecní úřad Raškovice, stavební úřad
Veřejná vyhláška - rekonstrukce mostu přes řeku Morávku  25.07.2007 
10.08.2007

52/2007
Obecní úřad Raškovice, stavební úřad
Záměr - stavba vrtané studny na p.č. 2795/4  18.07.2007 
03.08.2007

50/2007
Krajský úřad Moravskoslezského kraje Ostrava
Nabídkla pozemků k pronájmu PF ČR  12.07.2007 
13.08.2007

49/2007
Pozemkový fond ČR
Mimořádná veterinární opatření chovatelům drůbeže  09.07.2007 
25.07.2007

48/2007
Státní veterinární správa ČR
Závěr zjišťovacího záměru - vrtaná studna na p.č. 2089  09.07.2007 
25.07.2007

47/2007
Krajský úřad Moravskoslezského kraje Ostrava
Dražební vyhláška - nemovitost č.p. 518  27.06.2007 
02.08.2007

46/2007
Exekutorský úřad Přerov
Nabídka pozemků PF ČR  25.06.2007 
25.07.2007

45/2007
Pozemkový fond ČR
Veřejná vyhláška - TONIKUM s.r.o.  21.06.2007 
09.07.2007

44/2007
Finanční úřad Frýdek-Místek
Dražební vyhláška - Město Orlová + Příloha č. 1  21.06.2007 
29.06.2007

43/2007
Ostravská aukční síň, s.r.o.
Veřejná vyhláška - Pitřík  21.06.2007 
09.07.2007

42/2007
Obecní úřad Raškovice, stavební úřad
sněm starostů SOPM  19.06.2007 
29.06.2007

41/2007
Sdružení obcí povodí Morávky
Zasedání zastupitelstva obce  19.06.2007 
28.06.2007

40/2007
Obecní úřad Morávka
Informace o oznámení záměru - vrtaná studna na p.č. 2089  08.06.2007 
25.06.2007

37/2007
Krajský úřad Moravskoslezského kraje Ostrava
Veřejná vyhláška -rozhodnutí o umístění stavby "Kotelský potok"  08.06.2007 
25.06.2007

36/2007
Obecní úřad Raškovice, stavební úřad
Záměr odprodat část pozemku  05.06.2007 
21.06.2007

35/2007
Obec Morávka
Veřejná vyhláška - oznámení o uložení písemnosti T. Bardoň  05.06.2007 
21.06.2007

34/2007
Finanční úřad Frýdek-Místek
Dražební vyhláška - Město Orlová + Příloha č. 1  28.05.2007 
12.06.2007

33/2007
Město Orlová
Dražební vyhláška - Plášek  28.05.2007 
12.06.2007

32/2007
Okresní soud Frýdek-Místek
Závěrečný účet obce Morávka za rok 2006  23.05.2007 
08.06.2007

31/2007
Obecní úřad Morávka
Veřejná vyhláška -Rekonstrukce mostu  11.05.2007 
28.05.2007

30/2007
Obecní úřad Raškovice, stavební úřad
Zasedání zastupitelstva obce  07.05.2007 
17.05.2007

29/2007
Obecní úřad Morávka
Veřejná vyhláška - Hospodářská budova u RD 90  02.05.2007 
17.05.2007

28/2007
Obecní úřad Raškovice, stavební úřad
Dražební vyhláška- Drastich  26.04.2007 
11.05.2007

27/2007
Exekutorský úřad Šumperk
Dražební vyhláška na nemovitost Morávka číslo evidenční 0277  20.04.2007 
07.05.2007

26/2007
Okresní soud ve Frýdku-Místku
Rozhodnutí - pozemková úprava v lokalitě "V zeleném údolí"  19.04.2007 
07.05.2007

25/2007
Ministerstvo zemědělství, pozemkový úřad Frýdek-Místek
Veřejná vyhláška - Kotelský potok  18.04.2007 
04.05.2007

24/2007
Obecní úřad Raškovice, stavební úřad
Nabídka pozemků PF ČR  16.04.2007 
16.05.2007

23/2007
Pozemkový fond ČR
Zasedání zastupitelstva obce  10.04.2007 
19.04.2007

22/2007
Obecní úřad Morávka
SOPM - Závěrečný účet za rok 2006  05.04.2007 
21.04.2007

21/2007
Sdružení obcí povodí Morávky
Závěr zjišťovacího řízení záměru "Malá vodní elektrárna na řece Morávce"  02.04.2007 
17.04.2007

20/2007
Krajský úřad Moravskoslezského kraje Ostrava
Oznámení  30.03.2007 
01.10.2007

19/2007
Krajský úřad Moravskoslezského kraje Ostrava
sněm starostů SOPM  26.03.2007 
02.04.2007

18/2007
Sdružení obcí povodí Morávky
OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU  22.03.2007 
09.04.2007

17/2007
Obecní úřad Raškovice, stavební úřad
USNESENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU  22.03.2007 
09.04.2007

16/2007
Obecní úřad Raškovice, stavební úřad
Veřejná vyhláška  21.03.2007 
06.04.2007

15/2007
Obecní úřad Raškovice, stavební úřad
Veřejná vyhláška  06.03.2007 
22.03.2007

14/2007
Obecní úřad Raškovice, stavební úřad
Oznámení o zamýšleném převodu pozemků  01.03.2007 
28.05.2007

13/2007
Pozemkový fond ČR
sněm starostů SOPM  22.02.2007 
02.03.2007

12/2007
Sdružení obcí povodí Morávky
Nabídka - nalezený pes  21.02.2007 
09.03.2007

11/2007
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Malá vodní elektrárna na řece Morávce  21.02.2007 
09.03.2007

10/2007
Krajský úřad Moravskoslezského kraje Ostrava
Zasedání zastupitelstva obce  12.02.2007 
22.02.2007

9/2007
Obecní úřad Morávka
Veřejná vyhláška  12.02.2007 
28.02.2007

8/2007
Finanční úřad Rožnov p. Radh.
Výroční zpráva o činnosti OÚ Morávka  12.02.2007 
28.02.2007

7/2007
Obecní úřad Morávka
Návrh rozpočtu obce Morávky na rok 2007  31.01.2007 
22.02.2007

6/2007
Obecní úřad Morávka
Výzva k výměně řidičských průkazů  31.01.2007 
31.12.2007

5/2007
Svaz měst a obcí ČR
Veřejná vyhláška  19.01.2007 
05.02.2007

4/2007
Finanční úřad Břeclav
záměr pronajmout  04.01.2007 
19.01.2007

3/2007
Obecní úřad Morávka
záměr pronajmout  04.01.2007 
19.01.2007

2/2007
Obecní úřad Morávka
Časový plán a program prací pro zpracování Plánu oblasti povodí Odry  02.01.2007 
17.01.2007

1/2007
Krajský úřad Moravskoslezského kraje Ostrava
Elektronická podatelna  01.01.2007 
31.12.2008

2/2005
Obecní úřad Morávka
Veřejnoprávní smlouva s Městem Frýdek-Místek  01.01.2007 
31.12.2008

53/2003
Město Frýdek-Místek
Obecně závazná vyhláška č. 3/2006  22.12.2006 
08.01.2007
57/2006
Obecní úřad Morávka
SOPM-návrh rozpočtu na rok 2007  20.12.2006 
04.01.2007
56/2006
Sdružení obcí povodí Morávky
Veřejná vyhláška - oznámení o uložení písemnosti M. Poledník  18.12.2006 
02.01.2007
55/2006
Městský úřad Veselí nad Moravou
Upozornění pro majitele a uživatele pozemků v obci  15.12.2006 
02.01.2007
54/2006
ČEZ Distribuční služby, s.r.o.
Obecně závazná vyhláška č. 2/2006  14.12.2006 
29.12.2006
53/2006
Obecní úřad Morávka
Zasedání zastupitelstva obce  04.12.2006 
14.12.2006
52/2006
Obecní úřad Morávka
Informace pro zemědělské podnikatele  14.11.2006 
30.11.2006
51/2006
Magistrát města Frýdku-Místku
Informace pro živnostníky  14.11.2006 
30.11.2006
50/2006
Magistrát města Frýdku-Místku
Zápis z ustavujícího zasedání  03.11.2006 
20.11.2006
49/2006
Obecní úřad Morávka
Zasedání zastupitelstva obce  31.10.2006 
09.11.2006
48/2006
Obecní úřad Morávka
Svolání ustavujícího zasedání zastupitelstva obce  24.10.2006 
03.11.2006
47/2006
Obecní úřad Morávka
Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Morávka  21.10.2006 
07.11.2006
46/2006
ČSÚ Frýdek-Místek
Veřejná vyhláška - zahájení projednávání návrhu změny č. 3 územ. plánu obce Morávka  25.09.2006 
10.11.2006
45/2006
Magistrát města Frýdku-Místku
Oznámení o o době a místu konání voleb do zastupitelstev obcí  12.09.2006 
22.10.2006
44/2006
Obecní úřad Morávka
Zasedání zastupitelstva obce  12.09.2006 
23.09.2006
43/2006
Obecní úřad Morávka
Informace o počtu a sídle volebního okrsku  04.09.2006 
23.09.2006
42/2006
Obecní úřad Morávka
Veřejná vyhláška - jednoduché pozemkové úpravy "V zeleném údolí"  01.09.2006 
19.09.2006
41/2006
Ministerstvo zemědělství, pozemkový úřad Frýdek-Místek
Záměr odprodat pozemky p.č. 4178/195, 4078/5 a 4078/4  31.08.2006 
17.09.2006
40/2006
Obec Morávka
Záměr pronajmout část pozemku p.č. 3806/9  31.08.2006 
17.09.2006
39/2006
Obec Morávka
Zasedání zastupitelstva obce Morávka  22.08.2006 
01.09.2006
38/2006
Obecní úřad Morávka
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise  18.08.2006 
23.09.2006
37/2006
Obecní úřad Morávka
dražební vyhláška proti povinnému L. Prchlíkovi  14.08.2006 
31.08.2006
36/2006
Okresní soud ve Frýdku-Místku
Veřejná vyhláška - mění ochranná pásma vodárenské nádrže Morávka  08.08.2006 
25.08.2006
35/2006
Krajský úřad Moravskoslezského kraje Ostrava
Usnesení o nařízení dražebního jednání  31.07.2006 
16.08.2006
34/2006
Exekutorský úřad Ostrava
Stanovení počtu členů Zastupitelstva obce Morávky  17.07.2006 
22.10.2006
33/2006
Obecní úřad Morávka
Oznámení o návrhu pozemkových úprav "V zeleném údolí"  07.07.2006 
08.08.2006
32/2006
Ministerstvo zemědělství, pozemkový úřad Frýdek-Místek
Veřejná vyhláška o projednání návrhu změny č. 1 Územího plánu velkého územního celku Beskydy  04.07.2006 
24.09.2006
31/2006
Krajský úřad Moravskoslezského kraje Ostrava
Veřejná nabídka pozemků určených k kprodeji  26.06.2006 
27.07.2006
30/2006
Pozemkový fond ČR
Informace o výpočtu ceny pro vodné a stočné za rok 2005  21.06.2006 
08.07.2006
29/2006
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s.
Veřejná vyhláška -zahájení proj. změny ÚP č. 3 obce Morávka  14.06.2006 
14.07.2006
28/2006
Městský úřad Frýdek-Místek,OÚER
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce  13.06.2006 
23.06.2006
27/2006
Obecní úřad Morávka
Zasedání zastupitelstva obce Morávka  31.05.2006 
10.06.2006
26/2006
Obecní úřad Morávka
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolnéhoo svazku SOPM za rok 2005  26.05.2006 
13.06.2006
25/2006
Krajskýf úřad Moravskoslezského kraje Ostrava
Závěrečný účet SOPM us tpl 2005  26.05.2006 
13.06.2006
24/2006
Sdružení obcí povodí Morávky
Veřejná nabídka pozemklů Pozemkovým fondem ČR dne 26.5.2006  26.05.2006 
27.06.2006
23/2006
Pozemkový fond ČR
Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 o regulativech územního rozvoje Územního plánu obce Morávka  26.05.2006 
13.06.2006
22/2006
Obecní úřad Morávka
Veřejná vyhláška - změna ochranných pásem VD Morávka  17.05.2006 
04.06.2006
21/2006
Krajský úřad, Moravskoslezský kraj, Ostrava
Záměr pronajmout pozemek p.č. 4180/9  10.05.2006 
27.05.2006
20/2006
Obec Morávka
Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR  10.05.2006 
04.06.2006
19/2006
Obecní úřad Morávka
Veřejná vyhláška  26.04.2006 
13.05.2006
18/2006
Finanční úřad v Břeclavi
Dražební vyhláška  26.04.2006 
13.05.2006
17/2006
Exekutorský úřad Brno
Zasedání zastupitelstva obce  18.04.2006 
27.04.2006
16/2006
Obecní úřad Morávka
Výzva k předkládádní projektu  18.04.2006 
23.05.2006
15/2006
Místní akční skupina Pobeskydí
Informace o počtu a sídle volebního okrsku  18.04.2006 
04.06.2006
14/2006
Obecní úřad Morávka
Závěrečný účet obce Morávky k 31.12.2005  10.04.2006 
27.04.2006
13/2006
Obecní úřad Morávka
Informace o ptačí chřipce pro veřejnost  06.04.2006 
26.04.2006
12/2006
Ministerstvo zdravotnictví
Veřejná vyhláška - T. Bardoň  06.04.2006 
26.04.2006
11/2006
Finanční úřad Frýdek-Místek
Veřejná vyhláška - T. Bardoň  06.04.2006 
06.04.2006
11/2006
Finanční úřad Frýdek-Místek
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise  03.04.2006 
04.06.2006
10/2006
Obecní úřad Morávka
Veřejná vyhláška -změny ochr. pásem vodárenské nádrže Morávka  28.03.2006 
18.04.2006
9/2006
Krajský úřad, Moravskoslezský kraj OŽPaZ
Záměr odprodat pozemek p.č. 695/65  15.03.2006 
04.04.2006
8/2006
Obec Morávka
Záměr oddprodat část pozemku p.č.4208/1  15.03.2006 
04.04.2006
7/2006
Obec Morávka
SOPM - Rozpočet rok 2006  07.03.2006 
28.03.2006
6/2006
Sdružení obcí povodí Morávky
Nabídka pozemků k pronájmu- Pozemkový fond ČR  23.02.2006 
02.04.2006
5/2006
Pozemkový fond ČR
Výroční zpráva OÚ v oblasti poskytování informací  15.02.2006 
07.03.2006
4/2006
Obecní úřad Morávka
Zasedání zastupitelstva obce  14.02.2006 
23.02.2006
3/2006
Obecní úřad Morávka
Návrh rozpočtu na rok 2006  06.02.2006 
23.02.2006
2/2006
Obecní úřad Morávka
Výzva k předkládání projektů  31.01.2006 
09.03.2006
1/2006
Místní akční skupina Pobeskydí
Smlouva s městem Frýdek Místek  06.01.2006 
31.12.2006
53/2003
Elektronická podatelna  06.01.2006 
31.12.2006
2/2005
Plán oblasti povodí Odry  30.12.2005 
01.07.2006
62/2005
Krajský úřad,Moravskoslezský kraj, Ostrava

 
  Design by udeska.info