>> Obec Návojná    
 
    Úřední deska  |   Administrace  |  Historie  |  

  Název dokumentu Vyvěšení
 Sejmutí 
Č.j.
        Ev.č.        
 Zhotovitel dokumentu 
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva ZK (242 kB)  18.06.2018 
26.06.2018
ÚD/66/2018
Jiří Čunek
Mikroregion Jižní Valašsko - Příloha za r. 2017 (115 kB)  12.06.2018 
28.06.2018
ÚD/65/2018
Ing. Ivana Pochylá
Mikroregion Jižní Valašsko - VZZ za r. 2017 (89 kB)  12.06.2018 
28.06.2018
ÚD/64/2018
Ing. Ivana Pochylá
Mikroregion Jižní Valašsko - Rozvaha za r. 2017 (93 kB)  12.06.2018 
28.06.2018
ÚD/63/2018
Ing. Ivana Pochylá
Mikroregion Jižní Valašsko - Výkaz FIN 2-12 za r. 2017 (105 kB)  12.06.2018 
28.06.2018
ÚD/62/2018
Ing. Ivana Pochylá
Mikroregion Jižní Valašsko - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za r. 2017 (6125 kB)  12.06.2018 
28.06.2018
ÚD/61/2017
Mgr. Marie Ostrožíková
Mikroregion Jižní Valašsko - Návrh Závěrečného účtu za r. 2017 (981 kB)  12.06.2018 
30.06.2018
ÚD/60/2018
Ing. Ivana Pochylá
Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci (969 kB)  12.06.2018 
29.06.2018
ÚD/59/2018
Ing. Dorňák Milan
Změna rozpočtu č.2 - rok 2018 (280 kB)  11.06.2018 
30.03.2019
ÚD/58/2018
Ing. František Machara
Nařízení SVS - mor včelího plodu - zrušení OP - květen 2017 (362 kB)  05.06.2018 
22.06.2018
ÚD/57/2018
MVDr. František Mahdalík
Informace o zpracování osobních údajů dle Nařízení EU č. 2016/679 - GDPR (681 kB)  24.05.2018 
30.06.2019
ÚD/55/2018
Ing. František Machara
MŠ - Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2017 (1050 kB)  17.05.2018 
30.06.2019

ÚD/52/2018
Marie Fojtíková
MŠ - Příloha za rok 2017 (329 kB)  17.05.2018 
30.06.2019

ÚD/51/2018
Marie Fojtíková
MŠ - Výkaz zisků a ztrát za rok 2017 (585 kB)  17.05.2018 
30.06.2019

ÚD/50/2018
Marie Fojtíková
MŠ - Rozvaha za rok 2017 (1017 kB)  17.05.2018 
30.06.2019

ÚD/49/2018
Marie Fojtíková
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017 (395 kB)  17.05.2018 
30.06.2019

ÚD/48/2018
Mgr. Marie Ostrožíková
Inventarizační zpráva za rok 2017 (437 kB)  17.05.2018 
30.06.2019

ÚD/47/2018
Blanka Šánková
FIN 2-12 za rok 2017 (4623 kB)  17.05.2018 
30.06.2019

ÚD/46/2018
Blanka Šánková
Příloha za rok 2017 (3328 kB)  17.05.2018 
30.06.2019

ÚD/45/2018
Blanka Šánková
Výkaz zisků a ztrát za rok 2017 (849 kB)  17.05.2018 
30.06.2019

ÚD/44/2018
Blanka Šánková
Rozvaha za rok 2017 (1259 kB)  17.05.2018 
30.06.2019

ÚD/43/2018
Blanka Šánková
Návrh závěrečného účtu za rok 2017 (918 kB)  17.05.2018 
30.06.2018

ÚD/42/2018
Blanka Šánková
Odkanalizování mikroregionu Vlára - zpráva o výsledku hospodaření rok 2017 (973 kB)  02.05.2018 
30.06.2018

ÚD/37/2018
Mgr. Marie Ostrožíková
Odkanalizování mikroregionu Vlára - příloha rok 2017  02.05.2018 
30.06.2018

ÚD/36/2018
Anna Lorencová
Odkanalizování mikroregionu Vlára - VZZ rok 2017 (457 kB)  02.05.2018 
30.06.2018

ÚD/35/2018
Anna Lorencová
Odkanalizování mikroregionu Vlára - rozvaha rok 2017 (682 kB)  02.05.2018 
30.06.2018

ÚD/34/2018
Anna Lorencová
Odkanalizování mikroregionu Vlára - Návrh závěrečného účtu rok 2017 (307 kB)  02.05.2018 
30.06.2018

ÚD/33/2018
Anna Lorencová
Změna rozpočtu č.1 - rok 2018 (249 kB)  27.04.2018 
30.03.2019

ÚD/31/2018
Ing.František Machara
MŠ Návojná - střednědobý výhled rozpočtu na rok 2019-2020 (14 kB)  03.04.2018 
31.12.2018

ÚD/23/2018
Bc. Iva Nováková
Finanční příspěvek na dopravní obslužnost 2018  28.03.2018 
31.12.2021

ÚD/21/2018
Ing. Martin Novák
Výzva a aktualizovaný seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí (711 kB)  12.03.2018 
31.12.2023

ÚD/18/2018
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Střednědobý výhled rozpočtu obce Návojná na rok 2019-2020 (630 kB)  15.01.2018 
30.03.2020
ÚD/6/2018
Ing. František Machara
Rozpočet obce Návojná na rok 2018 (253 kB)  05.01.2018 
31.12.2018
ÚD/3/2018
Ing. František Machara
Veřejnoprávní smlouva - TJ SOKOL 2018 (470 kB)  04.01.2018 
31.01.2021
ÚD/2/2018
Ing. František Machara
Mateřská škola Návojná - rozpočet na rok 2018 (477 kB)  04.01.2018 
31.12.2018
ÚD/1/2018
Bc. Iva Nováková
Mikroregion Jižní Valašsko - oznámení o zveřejňování rozpočtových opatření 2018 (485 kB)  29.12.2017 
31.12.2018
ÚD/110/2017
Ing. Martin Janík
Mikroregion Jižní Valašsko - oznámení o schválení střednědobého výhledu 2019-2021 (494 kB)  29.12.2017 
31.12.2021
ÚD/109/2017
Ing. Martin Janík
Mikroregion Jižní Valašsko - oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu 2018 (471 kB)  29.12.2017 
31.12.2018
ÚD/108/2017
Ing. Martin Janík
Veřejnoprávní smlouva - TJ SOKOL 2017 (600 kB)  21.11.2017 
31.12.2020

ÚD/93/2017
Ing. František Machara
Výzva vlastníkům nemovitostí  25.09.2017 
31.12.2023

ÚD/77/2017
Ing. Miloslav Vaněk
Odkanalizování mikroregionu Vlára - závěrečný účet za rok 2016 (451 kB)  27.07.2017 
30.06.2018

ÚD/59/2017
Anna Lorencová
Oznámení o zveřejnění Závěrečného účtu za rok 2016 (384 kB)  29.06.2017 
30.06.2018

ÚD/54/2017
Jižní Valašsko, sdružení obcí
Závěrečný účet za rok 2016 (1067 kB)  23.06.2017 
30.06.2018

ÚD/53/2017
Ing.František Machara
Odkanalizování mikroregionu Vlára - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016 (3415 kB)  06.06.2017 
30.06.2018

ÚD/48/2017
Mgr. Marie Ostrožíková
Odkanalizování mikroregionu Vlára - FIN 2-12 za rok 2016 (2940 kB)  05.06.2017 
30.06.2018

ÚD/46/2017
Anna Lorencová
Odkanalizování mikroregionu Vlára - Příloha za rok 2016 (5953 kB)  05.06.2017 
30.06.2018

ÚD/45/2017
Anna Lorencová
Odkanalizování mikroregionu Vlára- VZZ za rok 2016 (1248 kB)  05.06.2017 
30.06.2018

ÚD/44/2017
Anna Lorencová
Odkanalizování mikroregionu Vlára - Rozvaha za rok 2016 (1888 kB)  05.06.2017 
30.06.2018

ÚD/43/2017
Anna Lorencová
Mikroregion Jižní Valašsko - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016 (5922 kB)  25.05.2017 
30.06.2018
ÚD/41/2017
Mgr. Marie Ostrožíková
Mikroregion Jižní Valašsko - FIN 2-12 za rok 2016 (4148 kB)  25.05.2017 
30.06.2018
ÚD/40/2017
Kristina Miklasová
Mikroregion Jižní Valašsko - Příloha za rok 2016 (5498 kB)  25.05.2017 
30.06.2018
ÚD/39/2017
Kristina Miklasová
Mikroregion Jižní Valašsko - VZZ za rok 2016 (1466 kB)  25.05.2017 
30.06.2018
ÚD/38/2017
Kristina Miklasová
Mikroregion Jižní Valašsko - rozvaha za rok 2016 (2162 kB)  25.05.2017 
30.06.2018
ÚD/37/2017
Kristina Miklasová
Inventarizační zpráva za rok 2016 (598 kB)  25.05.2017 
30.06.2018
ÚD/36/2017
Ing. Veronika Nováková
Zpráva o výsledku hospodaření MŠ za rok 2016 (1319 kB)  25.05.2017 
30.06.2018
ÚD/35/2017
Marie Fojtíková
Příloha MŠ za rok 2016 (481 kB)  25.05.2017 
30.06.2018
ÚD/34/2017
Marie Fojtíková
VZZ MŠ za rok 2016 (677 kB)  25.05.2017 
30.06.2018
ÚD/33/2017
Marie Fojtíková
Rozvaha MŠ za rok 2016 (1226 kB)  25.05.2017 
30.06.2018
ÚD/32/2017
Marie Fojtíková
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016 (4061 kB)  24.05.2017 
30.06.2018
ÚD/31/2017
Mgr. Marie Ostrožíková
FIN 2-12 za rok 2016 (5816 kB)  24.05.2017 
30.06.2018
ÚD/30/2017
Ing. Veronika Nováková
Příloha za rok 2016 (4065 kB)  24.05.2017 
30.06.2018
ÚD/29/2017
Ing. Veronika Nováková
VZZ za rok 2016 (945 kB)  24.05.2017 
30.06.2018
ÚD/28/2017
Ing. Veronika Nováková
Rozvaha za rok 2016 (1448 kB)  24.05.2017 
30.06.2018
ÚD/27/2017
Ing. Veronika Nováková
Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku - dopravní obslužnost (2938 kB)  25.04.2017 
31.12.2020

ÚD/23/2017
Ing. František Machara, MVDr. Stanislav Mišák
Rozpočtový výhled 2017-2020 (337 kB)  22.03.2017 
31.12.2020
ÚD/14/2017
Ing. František Machara
Veřejnoprávní smlouva - TJ SOKOL Návojná (596 kB)  24.02.2017 
25.02.2020
ÚD/6/2017
Ing. František Machara
veřejnoprávní smlouva - TJ Sokol Návojná - rok 2016 (677 kB)  18.05.2016 
31.12.2019
ÚD/13/2016
Ing. František Machara
Veřejnoprávní smlouva - ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST NEDAŠOV (601 kB)  28.04.2016 
31.12.2019
ÚD/3/2016
Ing. František Machara
Smlouva - poskytnutí příspěvku pro TJ Sokol Návojná (641 kB)  18.12.2015 
31.12.2018
ÚD/52/2015
Ing. František Machara
seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí (221 kB)  11.12.2015 
31.12.2023
ÚD/51/2015
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

 
  Design by WESS-DESIGN