>> Obec Návojná    
 
    Úřední deska  |   Administrace  |  Historie  |  

  Název dokumentu Vyvěšení
 Sejmutí 
Č.j.
        Ev.č.        
 Zhotovitel dokumentu 
Pozvánka na 18. zasedání ZO (135 kB)  08.12.2017 
19.12.2017
ÚD/104/2017
Ing. František Machara
Mikroregion Jižní Valašsko - oznámení o zveřejňování střednědobého výhledu rok 2019-2021 (437 kB)  30.11.2017 
15.12.2017
ÚD/103/2017
Ing. Martin Janík
Mikroregion Jižní Valašsko - Návrh střednědobého výhledu rok 2019-2021  30.11.2017 
15.12.2017
ÚD/102/2017
Ing. Martin Janík
Mikroregion Jižní Valašsko - oznámení o zveřejňování návrhu rozpočtu rok 2018 (495 kB)  30.11.2017 
15.12.2017
ÚD/101/2017
Ing. Martin Janík
Mikroregion Jižní Valašsko - Návrh rozpočtu rok 2018 (502 kB)  30.11.2017 
15.12.2017
ÚD/100/2017
Ing. Martin Janík
Mateřská škola Návojná - návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2019,2020 (13 kB)  30.11.2017 
31.12.2017
ÚD/99/2017
Bc. Iva Nováková
Mateřská škola Návojná - návrh rozpočtu na rok 2018 (14 kB)  30.11.2017 
31.12.2017
ÚD/98/2017
Bc. Iva Nováková
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Návojná na rok 2019 a 2020 (364 kB)  29.11.2017 
31.12.2017
ÚD/97/2017
Ing. František Machara
Návrh rozpočtu obce na rok 2018 (19 kB)  29.11.2017 
31.12.2017
ÚD/96/2017
Ing. František Machara
Jmenování zapisovatele okrskové volební komise (174 kB)  27.11.2017 
27.01.2018
ÚD/95/2017
Ing. František Machara
Veřejná vyhláška - doručení návrhu aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Zlínského kraje (671 kB)  22.11.2017 
08.01.2018
KUZL 79195/2017
ÚD/94/2017
Ing. Ivana Kolajová
Veřejnoprávní smlouva - TJ SOKOL 2017 (600 kB)  21.11.2017 
31.12.2020

ÚD/93/2017
Ing. František Machara
Změna rozpočtu č.3 - rok 2017 (306 kB)  16.11.2017 
30.11.2018

ÚD/92/2017
Ing. František Machara
Počet a sídla volebních okrsků (193 kB)  10.11.2017 
27.01.2018

ÚD/91/2017
Ing. František Machara
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise (198 kB)  10.11.2017 
27.01.2018

ÚD/90/2017
Ing. František Machara
Veřejná vyhláška opatření obecné povahy (281 kB)  07.11.2017 
31.03.2018
66595-2017-MZE-16212
ÚD/87/2017
Ing.Petr Bureš
Výzva vlastníkům nemovitostí  25.09.2017 
31.12.2023

ÚD/77/2017
Ing. Miloslav Vaněk
Nařízení SVS mimořádná opatření (387 kB)  29.08.2017 
31.12.2017
SVS/2017/101153-Z
ÚD/67/2017
MVDr František Mahdalík
Odkanalizování mikroregionu Vlára - závěrečný účet za rok 2016 (451 kB)  27.07.2017 
30.06.2018

ÚD/59/2017
Anna Lorencová
Oznámení o zveřejnění Závěrečného účtu za rok 2016 (384 kB)  29.06.2017 
30.06.2018

ÚD/54/2017
Jižní Valašsko, sdružení obcí
Závěrečný účet za rok 2016 (1067 kB)  23.06.2017 
30.06.2018

ÚD/53/2017
Ing.František Machara
Změna rozpočtu č.2 - rok 2017 (303 kB)  23.06.2017 
30.06.2018

ÚD/52/2017
Ing.František Machara
Odkanalizování mikroregionu Vlára - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016 (3415 kB)  06.06.2017 
30.06.2018

ÚD/48/2017
Mgr. Marie Ostrožíková
Odkanalizování mikroregionu Vlára - FIN 2-12 za rok 2016 (2940 kB)  05.06.2017 
30.06.2018

ÚD/46/2017
Anna Lorencová
Odkanalizování mikroregionu Vlára - Příloha za rok 2016 (5953 kB)  05.06.2017 
30.06.2018

ÚD/45/2017
Anna Lorencová
Odkanalizování mikroregionu Vlára- VZZ za rok 2016 (1248 kB)  05.06.2017 
30.06.2018

ÚD/44/2017
Anna Lorencová
Odkanalizování mikroregionu Vlára - Rozvaha za rok 2016 (1888 kB)  05.06.2017 
30.06.2018

ÚD/43/2017
Anna Lorencová
Mikroregion Jižní Valašsko - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016 (5922 kB)  25.05.2017 
30.06.2018
ÚD/41/2017
Mgr. Marie Ostrožíková
Mikroregion Jižní Valašsko - FIN 2-12 za rok 2016 (4148 kB)  25.05.2017 
30.06.2018
ÚD/40/2017
Kristina Miklasová
Mikroregion Jižní Valašsko - Příloha za rok 2016 (5498 kB)  25.05.2017 
30.06.2018
ÚD/39/2017
Kristina Miklasová
Mikroregion Jižní Valašsko - VZZ za rok 2016 (1466 kB)  25.05.2017 
30.06.2018
ÚD/38/2017
Kristina Miklasová
Mikroregion Jižní Valašsko - rozvaha za rok 2016 (2162 kB)  25.05.2017 
30.06.2018
ÚD/37/2017
Kristina Miklasová
Inventarizační zpráva za rok 2016 (598 kB)  25.05.2017 
30.06.2018
ÚD/36/2017
Ing. Veronika Nováková
Zpráva o výsledku hospodaření MŠ za rok 2016 (1319 kB)  25.05.2017 
30.06.2018
ÚD/35/2017
Marie Fojtíková
Příloha MŠ za rok 2016 (481 kB)  25.05.2017 
30.06.2018
ÚD/34/2017
Marie Fojtíková
VZZ MŠ za rok 2016 (677 kB)  25.05.2017 
30.06.2018
ÚD/33/2017
Marie Fojtíková
Rozvaha MŠ za rok 2016 (1226 kB)  25.05.2017 
30.06.2018
ÚD/32/2017
Marie Fojtíková
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016 (4061 kB)  24.05.2017 
30.06.2018
ÚD/31/2017
Mgr. Marie Ostrožíková
FIN 2-12 za rok 2016 (5816 kB)  24.05.2017 
30.06.2018
ÚD/30/2017
Ing. Veronika Nováková
Příloha za rok 2016 (4065 kB)  24.05.2017 
30.06.2018
ÚD/29/2017
Ing. Veronika Nováková
VZZ za rok 2016 (945 kB)  24.05.2017 
30.06.2018
ÚD/28/2017
Ing. Veronika Nováková
Rozvaha za rok 2016 (1448 kB)  24.05.2017 
30.06.2018
ÚD/27/2017
Ing. Veronika Nováková
Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku - dopravní obslužnost (2938 kB)  25.04.2017 
31.12.2020

ÚD/23/2017
Ing. František Machara, MVDr. Stanislav Mišák
změna rozpočtu č. 1 - rok 2017 (266 kB)  23.03.2017 
30.03.2018
ÚD/17/2017
Ing. František Machara
schválený rozpočet na rok 2017 (914 kB)  22.03.2017 
31.03.2018
ÚD/15/2017
Ing. František Machara
Rozpočtový výhled 2017-2020 (337 kB)  22.03.2017 
31.12.2020
ÚD/14/2017
Ing. František Machara
Veřejnoprávní smlouva - TJ SOKOL Návojná (596 kB)  24.02.2017 
25.02.2020
ÚD/6/2017
Ing. František Machara
veřejnoprávní smlouva - TJ Sokol Návojná - rok 2016 (677 kB)  18.05.2016 
31.12.2019
ÚD/13/2016
Ing. František Machara
Veřejnoprávní smlouva - ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST NEDAŠOV (601 kB)  28.04.2016 
31.12.2019
ÚD/3/2016
Ing. František Machara
Smlouva - poskytnutí příspěvku pro TJ Sokol Návojná (641 kB)  18.12.2015 
31.12.2018
ÚD/52/2015
Ing. František Machara
seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí (221 kB)  11.12.2015 
31.12.2023
ÚD/51/2015
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

 
  Design by WESS-DESIGN