>> Obec Návojná    
 
    Úřední deska  |   Administrace  |  Historie  |  

  Název dokumentu Vyvěšení
 Sejmutí 
Č.j.
        Ev.č.        
 Zhotovitel dokumentu 
Počet a sídla volebních okrsků (185 kB)  18.08.2017 
21.10.2017

ÚD/66/2017
Ing. František Machara
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise (193 kB)  18.08.2017 
21.10.2017

ÚD/65/2017
Ing. František Machara
Usnesení - opakované dražební jednání (165 kB)  18.08.2017 
06.10.2017
069 EX 3829/10-208
ÚD/64/2017
Mgr. Michal Schneider
Pozvánka na veřejné projednání Územní studie Návojná-veřejná prostranství (657 kB)  17.08.2017 
06.09.2017
ÚPN 12619/2016
ÚD/63/2017
Josef Mana
usnesení o opakované dražbě (449 kB)  08.08.2017 
27.09.2017
203Ex15194/16-91
ÚD/62/2017
Mgr.Martina Zouharová
Nařízení SVS africký mor prasat (226 kB)  04.08.2017 
31.08.2017
SVS/2017/093085-Z
ÚD/61/2017
MVDr František Mahdalík
Nařízení SVS - africký mor prasat (333 kB)  03.08.2017 
31.08.2017
SVS/2017/092805-Z
ÚD/60/2017
MVDr. František Mahdalík
Odkanalizování mikroregionu Vlára - závěrečný účet za rok 2016 (451 kB)  27.07.2017 
30.06.2018

ÚD/59/2017
Anna Lorencová
Oznámení o zveřejnění Závěrečného účtu za rok 2016 (384 kB)  29.06.2017 
30.06.2018

ÚD/54/2017
Jižní Valašsko, sdružení obcí
Závěrečný účet za rok 2016 (1067 kB)  23.06.2017 
30.06.2018

ÚD/53/2017
Ing.František Machara
Změna rozpočtu č.2 - rok 2017 (303 kB)  23.06.2017 
30.06.2018

ÚD/52/2017
Ing.František Machara
Oznámení o zahájení prací dle NV č. 591/2006 Sb. §15 přílohy 4 (656 kB)  09.06.2017 
30.11.2017

ÚD/49/2017
Petr David
Odkanalizování mikroregionu Vlára - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016 (3415 kB)  06.06.2017 
30.06.2018

ÚD/48/2017
Mgr. Marie Ostrožíková
Odkanalizování mikroregionu Vlára - FIN 2-12 za rok 2016 (2940 kB)  05.06.2017 
30.06.2018

ÚD/46/2017
Anna Lorencová
Odkanalizování mikroregionu Vlára - Příloha za rok 2016 (5953 kB)  05.06.2017 
30.06.2018

ÚD/45/2017
Anna Lorencová
Odkanalizování mikroregionu Vlára- VZZ za rok 2016 (1248 kB)  05.06.2017 
30.06.2018

ÚD/44/2017
Anna Lorencová
Odkanalizování mikroregionu Vlára - Rozvaha za rok 2016 (1888 kB)  05.06.2017 
30.06.2018

ÚD/43/2017
Anna Lorencová
Nařízení státní veterinární správy-včelí mor (393 kB)  31.05.2017 
24.09.2017
SVS/2017/067384-Z
MVDr František Mahdalík
Mikroregion Jižní Valašsko - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016 (5922 kB)  25.05.2017 
30.06.2018
ÚD/41/2017
Mgr. Marie Ostrožíková
Mikroregion Jižní Valašsko - FIN 2-12 za rok 2016 (4148 kB)  25.05.2017 
30.06.2018
ÚD/40/2017
Kristina Miklasová
Mikroregion Jižní Valašsko - Příloha za rok 2016 (5498 kB)  25.05.2017 
30.06.2018
ÚD/39/2017
Kristina Miklasová
Mikroregion Jižní Valašsko - VZZ za rok 2016 (1466 kB)  25.05.2017 
30.06.2018
ÚD/38/2017
Kristina Miklasová
Mikroregion Jižní Valašsko - rozvaha za rok 2016 (2162 kB)  25.05.2017 
30.06.2018
ÚD/37/2017
Kristina Miklasová
Inventarizační zpráva za rok 2016 (598 kB)  25.05.2017 
30.06.2018
ÚD/36/2017
Ing. Veronika Nováková
Zpráva o výsledku hospodaření MŠ za rok 2016 (1319 kB)  25.05.2017 
30.06.2018
ÚD/35/2017
Marie Fojtíková
Příloha MŠ za rok 2016 (481 kB)  25.05.2017 
30.06.2018
ÚD/34/2017
Marie Fojtíková
VZZ MŠ za rok 2016 (677 kB)  25.05.2017 
30.06.2018
ÚD/33/2017
Marie Fojtíková
Rozvaha MŠ za rok 2016 (1226 kB)  25.05.2017 
30.06.2018
ÚD/32/2017
Marie Fojtíková
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016 (4061 kB)  24.05.2017 
30.06.2018
ÚD/31/2017
Mgr. Marie Ostrožíková
FIN 2-12 za rok 2016 (5816 kB)  24.05.2017 
30.06.2018
ÚD/30/2017
Ing. Veronika Nováková
Příloha za rok 2016 (4065 kB)  24.05.2017 
30.06.2018
ÚD/29/2017
Ing. Veronika Nováková
VZZ za rok 2016 (945 kB)  24.05.2017 
30.06.2018
ÚD/28/2017
Ing. Veronika Nováková
Rozvaha za rok 2016 (1448 kB)  24.05.2017 
30.06.2018
ÚD/27/2017
Ing. Veronika Nováková
Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku - dopravní obslužnost (2938 kB)  25.04.2017 
31.12.2020

ÚD/23/2017
Ing. František Machara, MVDr. Stanislav Mišák
změna rozpočtu č. 1 - rok 2017 (266 kB)  23.03.2017 
30.03.2018
ÚD/17/2017
Ing. František Machara
schválený rozpočet na rok 2017 (914 kB)  22.03.2017 
31.03.2018
ÚD/15/2017
Ing. František Machara
Rozpočtový výhled 2017-2020 (337 kB)  22.03.2017 
31.12.2020
ÚD/14/2017
Ing. František Machara
Veřejnoprávní smlouva - TJ SOKOL Návojná (596 kB)  24.02.2017 
25.02.2020
ÚD/6/2017
Ing. František Machara
veřejnoprávní smlouva - TJ Sokol Návojná - rok 2016 (677 kB)  18.05.2016 
31.12.2019
ÚD/13/2016
Ing. František Machara
Veřejnoprávní smlouva - ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST NEDAŠOV (601 kB)  28.04.2016 
31.12.2019
ÚD/3/2016
Ing. František Machara
Smlouva - poskytnutí příspěvku pro TJ Sokol Návojná (641 kB)  18.12.2015 
31.12.2018
ÚD/52/2015
Ing. František Machara
seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí (221 kB)  11.12.2015 
31.12.2023
ÚD/51/2015
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

 
  Design by WESS-DESIGN