>> Obec Návojná    
 
    Úřední deska  |   Administrace  |  Historie  |  

  Název dokumentu Vyvěšení
 Sejmutí 
Č.j.
        Ev.č.        
 Zhotovitel dokumentu 
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2020 - 2022 (276 kB)  06.12.2019 
27.12.2019

ÚD/76/2019
Alois Smolík
Návrh rozpočtu obce na rok 2020 (1003 kB)  06.12.2019 
27.12.2019

ÚD/75/2019
Alois Smolík
MŠ Návojná - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace na roky 2020-2022 (22 kB)  05.12.2019 
27.12.2019

ÚD/74/2019
Bc. Iva Nováková
MŠ Návojná - Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2020 (24 kB)  05.12.2019 
27.12.2019

ÚD/73/2019
Bc. Iva Nováková
OZV č. 1/2019 o místním poplatku ze psů (19620 kB)  02.12.2019 
31.12.2019

ÚD/72/2019
Alois Smolík
Změna rozpočtu č. 4 (275 kB)  29.11.2019 
30.03.2020

ÚD/71/2019
Alois Smolík
Mikroregion Valašské Klobucko - Oznámení o zveřejnění návrhu střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2020-2020 (355 kB)  25.11.2019 
13.12.2019

ÚD/70/2019
Mgr. Eliška Olšáková
Mikroregion Valašské Klobucko - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2020-2020 (567 kB)  25.11.2019 
13.12.2019

ÚD/69/2019
Mgr. Eliška Olšáková
Mikroregion Valašské Klobucko - Oznámení o zveřejnění návrhu rozpočtu na rok 2020 (353 kB)  25.11.2019 
13.12.2019

ÚD/68/2019
Mgr. Eliška Olšáková
Mikroregion Valašské Klobucko - Návrh rozpočtu na rok 2020 (841 kB)  25.11.2019 
13.12.2019

ÚD/67/2019
Mgr. Eliška Olšáková
Změna rozpočtu č.3 (197 kB)  06.09.2019 
30.03.2020

ÚD/64/2019
Alois Smolík
Výzva a aktualizovaný seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí (838 kB)  04.09.2019 
31.12.2023

ÚD/63/2019
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Ing. Miloslav Vaněk
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy č.j. 18918/2019-MZE-16212 ze dne 3. 4. 2019 (199 kB)  30.08.2019 
31.12.2022
41508/2019-MZE-16212
ÚD/62/2019
Ing. Václav Lidický
Sdružení obcí mikroregionu Valašské Klobucko - Oznámení o zveřejňování ZÚ za rok 2018 (333 kB)  11.07.2019 
30.06.2020

ÚD/60/2019
Alena Bačová
Sdružení obcí mikroregionu Valašské Klobucko - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018 (5624 kB)  02.07.2019 
30.06.2020

ÚD/58/2019
Mgr. Marie Ostrožíková
Sdružení obcí mikroregionu Valašské Klobucko - Schválený závěrečný účet za rok 2018 (1555 kB)  02.07.2019 
30.06.2020

ÚD/57/2019
Alena Bačová
Schválený závěrečný účet obce Návojná za rok 2018 (1340 kB)  28.06.2019 
30.06.2020

ÚD/56/2019
Blanka Šánková
Změna rozpočtu č.2 (278 kB)  28.06.2019 
30.03.2020

ÚD/55/2019
Alois Smolík
MŠ Návojná - Výroční zpráva o hospodaření za rok 2018  20.05.2019 
30.06.2020

ÚD/46/2019
Marie Fojtíková
MŠ Návojná - Příloha za rok 2018 (325 kB)  20.05.2019 
30.06.2020

ÚD/45/2019
Marie Fojtíková
MŠ Návojná - Výkaz zisků a ztrát za rok 2018 (553 kB)  20.05.2019 
30.06.2020

ÚD/44/2019
Marie Fojtíková
MŠ Návojná - Rozvaha za rok 2018 (871 kB)  20.05.2019 
30.06.2020

ÚD/43/2019
Marie Fojtíková
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018 - obec (4272 kB)  20.05.2019 
30.06.2020

ÚD/41/2019
Mgr. Marie Ostrožíková
Inventarizační zpráva za rok 2018 - obec (443 kB)  20.05.2019 
30.06.2020

ÚD/40/2019
Blanka Šánková
Výkaz FIN 2-12 za rok 2018 - obec (5371 kB)  20.05.2019 
30.06.2020

ÚD/39/2019
Blanka Šánková
Příloha za rok 2018 - obec (3414 kB)  20.05.2019 
30.06.2020

ÚD/38/2019
Blanka Šánková
Výkaz zisků a ztrát za rok 2018 - obec (813 kB)  20.05.2019 
30.06.2020

ÚD/37/2019
Blanka Šánková
Rozvaha za rok 2018 - obec (1475 kB)  20.05.2019 
30.06.2020

ÚD/36/2019
Blanka Šánková
Veřejnoprávní smlouva - SDH Návojná 2019 (630 kB)  24.04.2019 
31.12.2022

ÚD/31/2019
Alois Smolík
Finanční příspěvek na dopravní obslužnost 2019 (350 kB)  18.04.2019 
31.12.2022
KUZL 24363/2019 DOP
ÚD/28/2019
Ing. Martin Novák
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy (2076 kB)  03.04.2019 
31.12.2022
18918/2019-MZE-16212
ÚD/27/2019
Ing. František Pásek
Výzva a aktualizovaný seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí (54 kB)  02.04.2019 
31.12.2023

ÚD/26/2019
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Veřejnoprávní smlouva - TJ Sokol Návojná 2019 (589 kB)  29.03.2019 
31.12.2022

ÚD/23/2019
Alois Smolík
Změna rozpočtu č.1 (226 kB)  21.03.2019 
30.03.2020

ÚD/16/2019
Alois Smolík
Sdružení obcí mikroregionu Valašské Klobucko - Oznámení - rozpočtová opatření na rok 2018 (364 kB)  11.01.2019 
31.12.2019

ÚD/9/2019
Mgr. Eliška Olšáková
Sdružení obcí mikroregionu Valašské Klobucko - Schválená úprava - Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2019-2021 (673 kB)  09.01.2019 
31.12.2019

ÚD/8/2019
Mgr. Eliška Olšáková
Sdružení obcí mikroregionu Valašské Klobucko - Oznámení o zveřejnění schválené úpravy - Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2019-2021 (359 kB)  09.01.2019 
31.12.2019

ÚD/7/2019
Mgr. Eliška Olšáková
Sdružení obcí mikroregionu Valašské Klobucko - Schválený rozpočet na rok 2019 (621 kB)  09.01.2019 
31.12.2019

ÚD/6/2019
Mgr. Eliška Olšáková
Sdružení obcí mikroregionu Valašské Klobucko - Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu na rok 2019 (349 kB)  09.01.2019 
31.12.2019

ÚD/5/2019
Mgr. Eliška Olšáková
MŠ Návojná - Rozpočet na rok 2019 (158 kB)  04.01.2019 
31.12.2019

ÚD/4/2019
Bc. Iva Nováková
MŠ Návojná - Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2019-2021 (154 kB)  04.01.2019 
31.12.2021

ÚD/3/2019
Bc. Iva Nováková
Střednědobý výhled rozpočtu obce Návojná na rok 2019-2021  04.01.2019 
31.12.2021

ÚD/2/2019
Alois Smolík
Rozpočet obce Návojná na rok 2019 (1055 kB)  04.01.2019 
31.12.2019

ÚD/1b/2019
Alois Smolík
Střednědobý výhled rozpočtu obce Návojná rok 2018 - 2020 (294 kB)  01.01.2019 
31.12.2020

ÚD/1a/2019
Ing. František Machara
Výzva a aktualizovaný seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí (841 kB)  28.08.2018 
31.12.2023

ÚD/82/2018
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Finanční příspěvek na dopravní obslužnost 2018  28.03.2018 
31.12.2021

ÚD/21/2018
Ing. Martin Novák
Výzva a aktualizovaný seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí (711 kB)  12.03.2018 
31.12.2023

ÚD/18/2018
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Veřejnoprávní smlouva - TJ SOKOL 2018 (470 kB)  04.01.2018 
31.12.2021
ÚD/2/2018
Ing. František Machara
Mikroregion Jižní Valašsko - oznámení o schválení střednědobého výhledu 2019-2021 (494 kB)  29.12.2017 
31.12.2021
ÚD/109/2017
Ing. Martin Janík
Veřejnoprávní smlouva - TJ SOKOL 2017 (600 kB)  21.11.2017 
31.12.2020

ÚD/93/2017
Ing. František Machara
Výzva vlastníkům nemovitostí  25.09.2017 
31.12.2023

ÚD/77/2017
Ing. Miloslav Vaněk
Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku - dopravní obslužnost (2938 kB)  25.04.2017 
31.12.2020

ÚD/23/2017
Ing. František Machara, MVDr. Stanislav Mišák
Rozpočtový výhled 2017-2020 (337 kB)  22.03.2017 
31.12.2020
ÚD/14/2017
Ing. František Machara
Veřejnoprávní smlouva - TJ SOKOL Návojná (596 kB)  24.02.2017 
25.02.2020
ÚD/6/2017
Ing. František Machara
veřejnoprávní smlouva - TJ Sokol Návojná - rok 2016 (677 kB)  18.05.2016 
31.12.2019
ÚD/13/2016
Ing. František Machara
Veřejnoprávní smlouva - ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST NEDAŠOV (601 kB)  28.04.2016 
31.12.2019
ÚD/3/2016
Ing. František Machara
seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí (221 kB)  11.12.2015 
31.12.2023
ÚD/51/2015
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

 
  Design by WESS-DESIGN