Název dokumentu Vyvěąení
 Sejmutí 
Č.j.
        Ev.č.        
 Zhotovitel dokumentu 
Stavební povolení - Silnice III/28723 Mukařov, rekonstrukce (359 kB)  20.02.2019 
08.03.2019
SU/19/834/JEJ
MÚ Turnov, stavební úřad
Svoz tříděného odpadu 5.3.2019 (27 kB)  18.02.2019 
05.03.2019

Obecní úřad Skuhrov
Střednědobý výhled rozpočtu Obce Skuhrov do r. 2021 (39 kB)  18.02.2019 
31.03.2020

Obec Skuhrov
Rozpočtové opatření obce Skuhrov č. 1/2019 (30 kB)  18.02.2019 
31.03.2020

Obec Skuhrov
Usnesení č. 2/2019 ze zasedání ZO Skuhrov dne 13.2.2019 (40 kB)  18.02.2019 
31.03.2020

Obec Skuhrov
Rozpočet na r. 2019 a Střednědobý výhled rozpočtu na r. 2019-2020 PO Základní ąkola a mateřská ąkola Huntířov (181 kB)  17.12.2018 
31.03.2020

Ředitelství Z© a M© Huntířov
Rozpočtové opatření obce Skuhrov č.8/2018 (33 kB)  17.12.2018 
01.04.2019
347/2018
Obec Skuhrov
Rozpočet obce Skuhrov na r. 2019 (19 kB)  17.12.2018 
31.03.2020

Obec Skuhrov
Ceník za odvoz a likvidaci odpadu od 1.1.2019 (712 kB)  12.11.2018 
31.12.2019

Obec Skuhrov, Marius Pedersen SKS s.r.o.
Rozpočtové opatření č.7/2018 (34 kB)  12.11.2018 
01.04.2019
308/2018
Obec Skuhrov
Smlouva o zajątění zimní údrľby MK a prostarnství v obci Skuhrov (503 kB)  12.11.2018 
16.03.2019
306/2018
OÚ Skuhrov
Rozpočtové opatření obce Skuhrov č.6/2018 (32 kB)  19.09.2018 
01.04.2019

Obec Skuhrov
Rozpočtové opatření obce Skuhrov č.5/2018 (32 kB)  20.08.2018 
01.04.2019
250/2018
Obec Skuhrov
Závěrečný účet obce Skuhrov za r. 2017 (131 kB)  20.06.2018 
30.06.2019

Obec Skuhrov
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Skuhrov, IČ 262561, za r. 2017 (1251 kB)  20.06.2018 
30.06.2019
LK-0179/17/Nov
KÚ LK, odbor kontroly
Rozpočtové opatření obce Skuhrov č.4/2018 (31 kB)  20.06.2018 
01.04.2019
199/2018
Obec Skuhrov
Rozpočtové opatření obce Skuhrov č.3/2018 (30 kB)  03.05.2018 
01.04.2019
104/2018
Obec Skuhrov
Rozpočtové opatření obce Skuhrov č.2/2018 (30 kB)  14.03.2018 
01.04.2019
74/2018
Obec Skuhrov
Střednědobý výhled rozpočtu obce Skuhrov do r. 2020 (39 kB)  14.03.2018 
01.04.2019

Obec Skuhrov
Rozpočtové opatření obce Skuhrov č.1/2018 (30 kB)  12.02.2018 
01.04.2019

Obec Skuhrov
Střednědobý výhled rozpočtu PO Z© a M© Huntířov na r. 2019-2020 (115 kB)  20.12.2017 
01.04.2019

678/2017
Ředitelství Z© a M© Huntířov
Rozpočet PO Základní ąkola a mateřská ąkola Huntířov na r. 2018  20.12.2017 
01.04.2019
677/2017
Z© a M© Huntířov
Rozpočet obce Skuhrov na r. 2018 (18 kB)  20.12.2017 
01.04.2019

Obec Skuhrov
Návrh střednědobého výhledu příspěvkové organizace Z© a M© na r. 2018-2019 (184 kB)  20.03.2017 
05.04.2020

Ředitelství Z© a M© Huntířov
Střednědobý výhled rozpočtu obce Skuhrov na r. 2017 - 2020 (34 kB)  08.02.2017 
31.03.2021

Obec Skuhrov
Historie záznamů úřední desky    |   www.udeska.info