Název dokumentu Vyvěšení
 Sejmutí 
Č.j.
        Ev.č.        
 Zhotovitel dokumentu 
Konkurzní řízení na obsazení místa ředitele/ky MŠ nám. Svornosti 8, Brno (135 kB)  20.06.2018 
09.07.2018

186/18
MMB OŠMT
Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Hradecká, Palackého tř. (904 kB)  20.06.2018 
09.07.2018
MMB/0258567/2018
185/18
MMB OD
Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Jandáskova, Královka, Jehnická, Cupákova, Karásek (369 kB)  20.06.2018 
09.07.2018
MMB/0216739/2018
184/18
MMB OD
Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Kořískova. Žitná (782 kB)  18.06.2018 
04.07.2018

183/18
MMB OD
Záměry statutárního města Brna prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo ji přenechat jako výprosu - R7/173 (642 kB)  18.06.2018 
04.07.2018
MMB/0243867/2018/Vich
182/18
MMB MO
Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost adresovanou: Anna Hermannová, Nárožní 1, Brno (144 kB)  15.06.2018 
02.07.2018
MCBRMH/005098/18/2100/SVDE
181/18
Stavební úřad MČ Řečkovice a Mokrá Hora
Konkurzní řízení na obsazení míst ředitelů MŠ Hatě 19 a ŠJ Horní 16, Brno (218 kB)  13.06.2018 
29.06.2018
MMB/0245579/2018
180/18
MMB OŠMT
Svolání XX. zasedání ZMČ (112 kB)  13.06.2018 
22.06.2018

179/18
Sekretariát ÚMČ Řečkovice a Mokrá Hora
Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení vodoprávního řízení - vrtaná studna na p.č. 636/1 při ulici Brigádnická (636 kB)  11.06.2018 
27.06.2018
MCBRMNH/004992/18/2100/KUJI
177/18
Stavební úřad MČ Řečkovice a Mokrá Hora
Oznámení o přerušení dodávky el. energie - ulice Skutilova (84 kB)  11.06.2018 
27.06.2018

178/18
E.on
Výběrové řízení na funkční místo referent/ka odboru stavebního a všeobecného ÚMČ Brno - Nový Lískovec (171 kB)  11.06.2018 
27.06.2018

176/18
ÚMČ Brno - Nový Lískovec
Výběrové řízení na funkční místo technik/čka odboru školství a kultury ÚMČ Brno - sever (225 kB)  11.06.2018 
27.06.2018

175/18
ÚMČ Brno sever
Oznámení o přerušení dodávky el. energie - oblast Na Pískách (291 kB)  11.06.2018 
27.06.2018

174/18
E.on
Záměry statutárního města Brna prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo ji přenechat jako výprosu - R7/172 (111 kB)  08.06.2018 
25.06.2018
MMB/0235131/2018/Vich
173/18
MMB MO
Záměr statutárního města Brna, MČ Řečkovice a Mokrá Hora pronajmout hmotnou nemovitou věc - č.9/18 (253 kB)  07.06.2018 
25.06.2018

172/18
Odbor správy majetku ÚMČ Řečkovice a Mokrá Hora
Záměr statutárního města Brna, MČ Řečkovice a Mokrá Hora pronajmout hmotnou nemovitou věc - č.8/18 (322 kB)  07.06.2018 
25.06.2018

171/18
Odbor správy majetku ÚMČ Řečkovice a Mokrá Hora
Veřejná vyhláška - zahájení řízení o dodatečném povolení a pozvání k úst. jednání - stavby v lokalitě zahrádek v ulici K Západi (565 kB)  07.06.2018 
25.06.2018
MCBRMH/004877/18/2100/PALU
170/18
Stavební úřad MČ Řečkovice a Mokrá Hora
Návrh závěrečného účtu MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora za rok 2017 (2147 kB)  05.06.2018 
21.06.2018

169/18
Ekonomický odbor ÚMČ Řečkovice a Mokrá Hora
Oznámení o schválení návrhu závěrečného účtu MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora za rok 2017 (83 kB)  05.06.2018 
21.06.2018

168/18
Ekonomický odbor ÚMČ Řečkovice a Mokrá Hora
Výběrové řízení na funkční místo vedoucí oddělení SPOD odboru soc. věcí a zdravotnictví ÚMČ Brno - sever (266 kB)  05.06.2018 
21.06.2018

167/18
ÚMČ Brno sever
Výběrové řízení na funkční místo referent/ka odboru bydlení, odd. bydlení, ÚMČ Brno - sever (241 kB)  04.06.2018 
20.06.2018

166/18
ÚMČ Brno sever
Návrh změny Územního plánu města Brna - Areál Jaselských kasáren (219 kB)  23.05.2018 
10.07.2018
MMB/0174880/2018
149/18
MMB OÚPR
Informace o zveřejnění schválených rozpočtových opatření městské části Brno - Řečkovice a Mokrá Hora č. 1 až 6/2018 (100 kB)  26.04.2018 
31.12.2018

118/18
Ekonomický odbor ÚMČ Řečkovice a Mokrá Hora
Termíny čištění místních komunikací v MČ Brno Řečkovice a Mokrá Hora (393 kB)  08.01.2018 
21.11.2018

11/18
Odbor životního prostředí ÚMČ Řečkovice a Mokrá Hora
Oznámení o zveřejnění rozpočtu příspěvkových organizací vč. doplňkové činnosti na rok 2018 (83 kB)  21.12.2017 
25.12.2018

384/17
Ekonomický odbor ÚMČ Řečkovice a Mokrá Hora
Informace o zveřejnění schváleného rozpočtu městské části Brno - Řečkovice a Mokrá Hora na rok 2018 (77 kB)  15.12.2017 
31.12.2018

374/17
Ekonomický odbor ÚMČ Řečkovice a Mokrá Hora
Informace o zveřejnění střednědobého výhledu rozpočtu městské části Brno - Řečkovice a Mokrá Hora na období 2019 - 2023 (67 kB)  19.09.2017 
30.09.2018

275/17
Ekonomický odbor ÚMČ Řečkovice a Mokrá Hora
Oznámení o zveřejnění schváleného závěrečného účtu městské části Brno - Řečkovice a Mokrá Hora za rok 2016 (79 kB)  04.07.2017 
30.06.2018

203/17
Ekonomický odbor ÚMČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora
ZMČ a RMČ Řečkovice a Mokrá Hora  07.11.2014 
07.11.2018

232/14
Sekretariát starosty MČ Řečkovice a Mokrá Hora
Provozní řád venkovních hracích ploch v MČ Brno Řečkovice a Mokrá Hora /Seznam udržovaných venkovních hracích ploch s pískovišti v MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora/. (137 kB)  12.09.2008 
31.12.2018

327/08
ÚMČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora
Historie záznamů úřední desky    |   www.udeska.info