Název dokumentu Vyvěšení
 Sejmutí 
Č.j.
        Ev.č.        
 Zhotovitel dokumentu 
Záměry statutárního města Brna prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo ji přenechat jako výprosu - R7/166 (1196 kB)  26.04.2018 
14.05.2018
MMB/0175833/2018/Vich
119/18
MMB MO
Informace o zveřejnění schválených rozpočtových opatření městské části Brno - Řečkovice a Mokrá Hora č. 1 až 6/2018 (100 kB)  26.04.2018 
31.12.2018

118/18
Ekonomický odbor ÚMČ Řečkovice a Mokrá Hora
Záměr statutárního města Brna, MČ Řečkovice a Mokrá Hora pronajmout hmotnou nemovitou věc - č.4/18 (215 kB)  26.04.2018 
14.05.2018

117/18
Odbor správy majetku ÚMČ Řečkovice a Mokrá Hora
Výběrové řízení na funkční místo vedoucí oddělení na odboru pečovatelské služby ÚMČ Brno - Bystrc  24.04.2018 
10.05.2018

115/18
ÚMČ Brno - Bystrc
Výběrové řízení na funkční místo pracovník/ce v sociálních službách (129 kB)  24.04.2018 
10.05.2018

116/18
ÚMČ Brno - Bystrc
Záměry statutárního města Brna prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo ji přenechat jako výprosu - R7/165 (203 kB)  20.04.2018 
07.05.2018
MMB/0160781/2018/Vich
114/18
MMB MO
Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení územního řízení o umístění stavby - SEK Brno - Řečkovice II (1113 kB)  19.04.2018 
07.05.2018
MCBRMH/003494/18/2100/SALE
113/18
Stavební úřad MČ Řečkovice a Mokrá Hora
Konkurzní řízení na obsazení míst ředitelů základních a mateřských škol Brno (236 kB)  18.04.2018 
04.05.2018

112/18
MMB OŠMT
Usnesení o nařízení elektronické dražby proti povinné Silvii Přichystalové, Horácké nám. 3, Brno (677 kB)  17.04.2018 
03.05.2018
006 EX 1443/09-207
111/18
Exekutorský úřad Brno - město
Výběrové řízení na funkční místo vedoucí odboru všobecného ÚMČ Brno - Žabovřesky (244 kB)  13.04.2018 
27.04.2018

110/18
ÚMČ Brno - Žabovřesky
Opatření obecné povahy - dočasný zákaz stání na místních komunikacích (3364 kB)  12.04.2018 
30.04.2018
MMB/005594/18
109/18
MMB OD
Opatření obecné povahy - stanovení změny místní úpravy provozu na pozemní komunikaci Terezy Novákové 83 (463 kB)  09.04.2018 
09.05.2018
MMB/0147003/2018
106/18
MMB OD
Nabídka pozemků k pronájmu (116 kB)  07.02.2018 
02.05.2018
SPU 045473/2018/123/Vel
44/18
Státní pozemkový úřad
Termíny čištění místních komunikací v MČ Brno Řečkovice a Mokrá Hora (393 kB)  08.01.2018 
21.11.2018

11/18
Odbor životního prostředí ÚMČ Řečkovice a Mokrá Hora
Oznámení o zveřejnění rozpočtu příspěvkových organizací vč. doplňkové činnosti na rok 2018 (83 kB)  21.12.2017 
25.12.2018

384/17
Ekonomický odbor ÚMČ Řečkovice a Mokrá Hora
Informace o zveřejnění schváleného rozpočtu městské části Brno - Řečkovice a Mokrá Hora na rok 2018 (77 kB)  15.12.2017 
31.12.2018

374/17
Ekonomický odbor ÚMČ Řečkovice a Mokrá Hora
Informace o zveřejnění střednědobého výhledu rozpočtu městské části Brno - Řečkovice a Mokrá Hora na období 2019 - 2023 (67 kB)  19.09.2017 
30.09.2018

275/17
Ekonomický odbor ÚMČ Řečkovice a Mokrá Hora
Oznámení o zveřejnění schváleného závěrečného účtu městské části Brno - Řečkovice a Mokrá Hora za rok 2016 (79 kB)  04.07.2017 
30.06.2018

203/17
Ekonomický odbor ÚMČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora
ZMČ a RMČ Řečkovice a Mokrá Hora  07.11.2014 
07.11.2018

232/14
Sekretariát starosty MČ Řečkovice a Mokrá Hora
Provozní řád venkovních hracích ploch v MČ Brno Řečkovice a Mokrá Hora /Seznam udržovaných venkovních hracích ploch s pískovišti v MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora/. (137 kB)  12.09.2008 
31.12.2018

327/08
ÚMČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora
Historie záznamů úřední desky    |   www.udeska.info