Název dokumentu Vyvěšení
 Sejmutí 
Č.j.
        Ev.č.        
 Zhotovitel dokumentu 
Záměry statutárního města Brna prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo ji přenechat jako výprosu - R8 - 005 (208 kB)  14.12.2018 
31.12.2018
MMB/0505416/2018/Vich
364/18
MMB MO
Výběrové řízení na místo údržbář, řidič ÚMČ Brno - Bystrc (105 kB)  12.12.2018 
28.12.2018

362/18
ÚMČ Brno - Bystrc
Výběrové řízení na funkční místo referentka odboru stavebního úřadu ÚMČ Brno - Maloměřice a Obřany (366 kB)  12.12.2018 
28.12.2018

363/18
ÚMČ Brno - Maloměřice a Obřany
Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost adresovanou: Anna Hermannová, Nárožní 1, Brno (149 kB)  11.12.2018 
27.12.2018
MCBRMH/010041/18/2100/SVDE
361/18
Stavební úřad MČ Řečkovice a Mokrá Hora
Informace o zveřejnění schválených rozpočtových opatření městské části Brno - Řečkovice a Mokrá Hora č. 1 až 15/2018 (128 kB)  07.12.2018 
28.02.2019

360/18
Ekonomický odbor ÚMČ Řečkovice a Mokrá Hora
Veřejné projednání Návrhu změny Územního plánu města Brna B1/18-CM (228 kB)  06.12.2018 
15.01.2019
MMB/0488470/2018
359/18
MMB OÚPR
Svolání II. zasedání ZMČ (75 kB)  06.12.2018 
18.12.2018

358/18
Sekretariát ÚMČ Řečkovice a Mokrá Hora
Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích Matalova, Hudcova, Palackého tř., Kytnerova, Renčova... (573 kB)  03.12.2018 
19.12.2018
MMB/0485683/2018
357/18
MMB OD
Návrh rozpočtu MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora na rok 2019 (1396 kB)  30.11.2018 
17.12.2018

359/18
Ekonomický odbor ÚMČ Řečkovice a Mokrá Hora
Záměry statutárního města Brna prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo ji přenechat jako výprosu - R8 - 002 (194 kB)  30.11.2018 
17.12.2018
MMB/0482982/2018
355/18
MMB MO
Výběrové řízení pro poskytování návratných zápůjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna - II. etapa 2019 (1474 kB)  26.11.2018 
15.01.2019

352/18
MMB BO
Informace o zveřejnění schválených rozpočtových opatření městské části Brno - Řečkovice a Mokrá Hora č. 1 až 14/2018 (128 kB)  16.11.2018 
31.01.2019

341/18
Ekonomický odbor ÚMČ Řečkovice a Mokrá Hora
Oznámení o zveřejnění střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkových organizací na období 2020 - 2022 (81 kB)  02.11.2018 
31.12.2019

325/18
Ekonomický odbor ÚMČ Řečkovice a Mokrá Hora
Informace o zveřejnění schválených rozpočtových opatření městské části Brno - Řečkovice a Mokrá Hora č. 1 až 13/2018 (124 kB)  29.10.2018 
15.03.2019

320/18
Ekonomický odbor ÚMČ Řečkovice a Mokrá Hora
Program poskytování neinvestičních dotací neziskovým organizacím z rozp. MČ Řečkovice a Mokrá Hora pro rok 2019 (487 kB)  26.09.2018 
31.12.2019

294/18
Sekretariát ÚMČ Řečkovice a Mokrá Hora
Informace o zveřejnění střednědobého výhledu rozpočtu městské části Brno - Řečkovice a Mokrá Hora na období 2020 - 2024 (72 kB)  18.09.2018 
30.09.2019

281/18
Ekonomický odbor ÚMČ Řečkovice a Mokrá Hora
Informace o zveřejnění schválených rozpočtových opatření městské části Brno - Řečkovice a Mokrá Hora č. 1 až 9/2018 (108 kB)  17.08.2018 
31.12.2018

244/18
Ekonomický odbor ÚMČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy (zákaz odběru povrchových vod ze všech vodních toků a nádrží na území statutárního města Brna) (317 kB)  16.08.2018 
31.12.2018
MMB/0327368/2018
243/18
Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství Magistrátu města Brna
Informace o zveřejnění schváleného závěrečného účtu městské části Brno - Řečkovice a Mokrá Hora za rok 2017 (79 kB)  13.07.2018 
31.12.2018

208/18
Ekonomický odbor ÚMČ Řečkovice a Mokrá Hora
Informace o zveřejnění schválených rozpočtových opatření městské části Brno - Řečkovice a Mokrá Hora č. 1 až 8/2018 (107 kB)  13.07.2018 
31.12.2018

207/18
Ekonomický odbor ÚMČ Řečkovice a Mokrá Hora
Informace o zveřejnění schválených rozpočtových opatření městské části Brno - Řečkovice a Mokrá Hora č. 1 až 6/2018 (100 kB)  26.04.2018 
31.12.2018

118/18
Ekonomický odbor ÚMČ Řečkovice a Mokrá Hora
Oznámení o zveřejnění rozpočtu příspěvkových organizací vč. doplňkové činnosti na rok 2018 (83 kB)  21.12.2017 
25.12.2018

384/17
Ekonomický odbor ÚMČ Řečkovice a Mokrá Hora
Informace o zveřejnění schváleného rozpočtu městské části Brno - Řečkovice a Mokrá Hora na rok 2018 (77 kB)  15.12.2017 
31.12.2018

374/17
Ekonomický odbor ÚMČ Řečkovice a Mokrá Hora
Provozní řád venkovních hracích ploch v MČ Brno Řečkovice a Mokrá Hora /Seznam udržovaných venkovních hracích ploch s pískovišti v MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora/. (137 kB)  12.09.2008 
31.12.2018

327/08
ÚMČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora
Historie záznamů úřední desky    |   www.udeska.info