Název dokumentu Vyvěšení
 Sejmutí 
Č.j.
        Ev.č.        
 Zhotovitel dokumentu 
Návrh rozpočtu příspěvkových organizací vč. doplňkové činnosti na rok 2021 (63 kB)  25.11.2020 
20.12.2020

417/20
Ekonomický odbor ÚMČ Řečkovice a Mokrá Hora
Usnesení Vlády ČR č. 471 - 478, krizová opatření (1595 kB)  25.11.2020 
11.12.2020

416/20
Vláda ČR
Záměry statutárního města Brna (R8/117) (418 kB)  23.11.2020 
09.12.2020
MMB/0486341/2020/Vich
415/20
Majetkový odbor Magistrátu města Brna
Výběrové řízení - referent/ka odboru stavebního - ÚMČ Brno - sever (181 kB)  19.11.2020 
04.12.2020

414/20
ÚMČ Brno - sever
Usnesení Vlády ČR č. 462 - 465, krizová opatření (892 kB)  18.11.2020 
04.12.2020

413/20
Vláda ČR
Informace o zveřejnění schválených rozpočtových opatření městské části Brno - Řečkovice a Mokrá Hora č. 1 až č. 12/2020 (91 kB)  18.11.2020 
28.02.2021

412/20
Ekonomický odbor ÚMČ
Záměry statutárního města Brna (R8/115) (180 kB)  16.11.2020 
02.12.2020
MMB/0474740/2020/Vich
411/20
Majetkový odbor Magistrátu města Brna
Záměr č. 11/20 statutárního města Brna, MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora, propachtovat hmotnou nemovitou věc (775 kB)  13.11.2020 
30.11.2020

410/20
Odbor správy majetku ÚMČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora
Záměr č. 10/20 statutárního města Brna, MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora, pronajmout hmotnou nemovitou věc (997 kB)  13.11.2020 
30.11.2020

409/20
Odbor správy majetku ÚMČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora
Záměr č. 9/20 statutárního města Brna, MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora, propachtovat hmotnou nemovitou věc (809 kB)  13.11.2020 
30.11.2020

408/20
Odbor správy majetku ÚMČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora
Program poskytování neinvestičních dotací neziskovým organizacím z rozpočtu městské části Brno - Řečkovice a Mokrá Hora pro rok 2021 (320 kB)  11.11.2020 
10.02.2021

407/20
Odbor vnitřních věcí ÚMČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora
Veřejné projednání Návrhu změny Územního plánu města Brna B5/19-CM (135 kB)  10.11.2020 
17.12.2020
MMB/0460754/2020
406/20
MMB OÚPR
Výběrové řízení - referent/ka Odboru stavebního úřadu ÚMČ Maloměřice a Obřany (279 kB)  10.11.2020 
26.11.2020

405/20
ÚMČ Maloměřice a Obřany
Záměry statutárního města Brna prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo ji přenechat jako výprosu - R8 - 113 (718 kB)  09.11.2020 
25.11.2020
MMB/0467608/2020/Vich
404/20
MMB MO
Oznámení o zveřejnění schváleného střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkových organizací na období 2022 - 2024 (78 kB)  08.10.2020 
31.12.2021

369/20
EO ÚMČ Řečkovice a Mokrá Hora
Oznámení o zveřejnění střednědobého výhledu rozpočtu MČ Řečkovice a Mokrá Hora na období 2022 - 2026 (78 kB)  29.09.2020 
30.09.2021

349/20
Ekonomický odbor ÚMČ Řečkovice a Mokrá Hora
Oznámení o zveřejnění návrhu schváleného střednědobého výhledu rozpočtu MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora (44 kB)  27.08.2020 
31.12.2020

310/20
Ekonomický odbor ÚMČ Řečkovice a Mokrá Hora
Rozhodnutí o prominutí poplatku za užívání veřejného prostranství z důvodu mimořádné události (234 kB)  10.06.2020 
31.12.2020
MCBRMH/005015/20/2200/MAJI
224/12
Ekonomický odbor ÚMČ Řečkovice a Mokrá Hora
Termíny čištění komunikací v roce 2020 (421 kB)  11.02.2020 
30.11.2020

55/20
Odbor životního prostředí ÚMČ Řečkovice a Mokrá Hora
Informace o zveřejnění schváleného rozpočtu MČ Řečkovice a Mokrá Hora na rok 2020  02.01.2020 
31.12.2020

3/20
Ekonomický odbor ÚMČ Řečkovice a Mokrá Hora
Informace o zveřejnění schváleného rozpočtu příspěvkových organizací na rok 2020 (79 kB)  02.01.2020 
31.12.2020

2/20
Ekonomický odbor ÚMČ Řečkovice a Mokrá Hora
Oznámení o zveřejnění schváleného střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkových organizací na období 2021-23 (84 kB)  25.10.2019 
31.12.2020

293/19
Ekonomický odbor ÚMČ Řečkovice a Mokrá Hora
Historie záznamů úřední desky    |   www.udeska.info