Název dokumentu Vyvěšení
 Sejmutí 
Č.j.
        Ev.č.        
 Zhotovitel dokumentu 
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - referent Bytového odboru Úřadu městské části Brno-jih (106 kB)  19.08.2019 
04.09.2019

209/19
Městská část Brno-jih
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - referent Odboru výstavby a územního rozvoje Úřadu městské části Brno-Slatina (424 kB)  19.08.2019 
04.09.2019
MCBSLA/05989/19/TAJ/St
208/19
Městská část Brno-Slatina
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - vedoucí Oddělení sociálních věcí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Úřadu městské části Brno-sever (129 kB)  19.08.2019 
04.09.2019

207/19
Městská část Brno-sever
Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy - Návrh stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci Díly (1560 kB)  14.08.2019 
16.09.2019
MMB/0337224/2019/PALO
206/19
Odbor dopravy Magistrátu města Brna
Veřejná vyhláška - Společné povolení "Parkovací dům u bytového domu SO 08" (5567 kB)  12.08.2019 
28.08.2019
MCBRMH/007168/19/2100/PALU
205/19
Stavební úřad ÚMČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Tumaňanova (1578 kB)  12.08.2019 
28.08.2019
MMB/0328178/2019
204/19
Odbor dopravy Magistrátu města Brna
Záměry statutárního města Brna - R8/036 (11760 kB)  10.08.2019 
26.08.2019
MMB/0325790/2019/Vich
203/19
Majetkový odbor Magistrátu města Brna
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - právník Úřadu městské části Brno - Královo Pole (107 kB)  09.08.2019 
26.08.2019

202/19
Městská část Brno - Královo Pole
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - zapisovatel/ka RMČ, ZMČ, referent/ka bezpečnosti Úřadu městské části Brno - Královo Pole (110 kB)  09.08.2019 
26.08.2019

201/19
Městská část Brno - Královo Pole
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení změny místní úpravy provozu na pozemní komunikaci Palackého třída "DVEŘE VONDRÁČEK s.r.o." (985 kB)  07.08.2019 
23.08.2019
MMB/0328526/2019
200/19
Odbor dopravy Magistrátu města Brna
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení změny místní úpravy provozu na pozemní komunikaci Palackého třída "VPO Protivanov, a.s." (975 kB)  07.08.2019 
23.08.2019
MMB/0328525/2019
199/19
Odbor dopravy Magistrátu města Brna
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení změny místní úpravy provozu na pozemní komunikaci Palackého třída "JAROŠ-KUCHYNĚ, s.r.o." (991 kB)  07.08.2019 
23.08.2019
MMB/0328524/2019
198/19
Odbor dopravy Magistrátu města Brna
Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy - Návrh stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci Terezy Novákové (1500 kB)  07.08.2019 
09.09.2019
MMB/0326313/2019/HED
197/19
Odbor dopravy Magistrátu města Brna
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Družstevní (1221 kB)  07.08.2019 
23.08.2019
MMB/0290291/2019
196/19
Odbor dopravy Magistrátu města Brna
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích Prumperk, Bohatcova, Uprkova, Vážného, Palackého náměstí (1557 kB)  07.08.2019 
23.08.2019
MMB/0291873/2019
195/19
Odbor dopravy Magistrátu města Brna
Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení územního řízení o umístění stavby "Rekonstrukce žst. Brno - Královo Pole" (925 kB)  06.08.2019 
22.08.2019
BKPO/298/19/2300/14/Jan-4
194/19
Odbor územního a stavebního řízení ÚMČ Brno - Královo Pole
Vyhlášení nabídkového řízení pro poskytnutí zápůjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna - 1. etapa 2020 (124 kB)  05.08.2019 
16.10.2019
MMB/0321143/2019
193/19
Bytový odbor Magistrátu města Brna
Informace o zveřejnění schválených rozpočtových opatření městské části Brno - Řečkovice a Mokrá Hora č. 1 až č. 5/2019  19.07.2019 
31.10.2019

179/19
Ekonomický odbor ÚMČ Řečkovice a Mokrá Hora
Informace o zveřejnění schváleného závěrečného účtu MČ Řečkovice a Mokrá Hora za rok 2018 (83 kB)  19.07.2019 
01.07.2020

178/19
Ekonomický odbor ÚMČ Řečkovice a Mokrá Hora
Veřejné projednání Návrhu změny Územního plánu města Brna B7/18-CM (215 kB)  18.07.2019 
27.08.2019
MMB/0291698/2019
177/19
MMB OÚPR
Veřejné projednání Návrhu změny Územního plánu města Brna B5/18-CM (220 kB)  18.07.2019 
29.08.2019
MMB/0278735/2019
176/19
MMB OÚPR
Informace o zveřejnění schválených rozpočtových opatření městské části Brno - Řečkovice a Mokrá Hora č. 1 až č. 4/2019 (93 kB)  05.06.2019 
31.12.2019

140/2019
Ekonomický odbor ÚMČ Řečkovice a Mokrá Hora
Termíny čištění místních komunikací v roce 2019 (494 kB)  13.02.2019 
20.11.2019

36/19
Odbor životního prostředí ÚMČ Řečkovice a Mokrá Hora
Informace o zveřejnění schváleného Rozpočtu příspěvkových organizací na rok 2019 (80 kB)  03.01.2019 
31.12.2019

5/19
Ekonomický odbor ÚMČ Řečkovice a Mokrá Hora
Informace o zveřejnění schváleného rozpočtu MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora na rok 2019 (80 kB)  03.01.2019 
31.12.2019

4/19
Ekonomický odbor ÚMČ Řečkovice a Mokrá Hora
Informace o zveřejnění schválených rozpočtových opatření městské části Brno - Řečkovice a Mokrá Hora č. 1 až 16/2018 (135 kB)  03.01.2019 
31.10.2019

3/19
Ekonomický odbor ÚMČ Řečkovice a Mokrá Hora
Oznámení o zveřejnění střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkových organizací na období 2020 - 2022 (81 kB)  02.11.2018 
31.12.2019

325/18
Ekonomický odbor ÚMČ Řečkovice a Mokrá Hora
Program poskytování neinvestičních dotací neziskovým organizacím z rozp. MČ Řečkovice a Mokrá Hora pro rok 2019 (487 kB)  26.09.2018 
31.12.2019

294/18
Sekretariát ÚMČ Řečkovice a Mokrá Hora
Informace o zveřejnění střednědobého výhledu rozpočtu městské části Brno - Řečkovice a Mokrá Hora na období 2020 - 2024 (72 kB)  18.09.2018 
30.09.2019

281/18
Ekonomický odbor ÚMČ Řečkovice a Mokrá Hora
Historie záznamů úřední desky    |   www.udeska.info