>> Obec Krásná    
 
    Úřední deska  |   Administrace  |  Historie  |  

  Název dokumentu Vyvěšení
 Sejmutí 
Č.j.
        Ev.č.        
 Zhotovitel dokumentu 
Sněm starostů Sdružení obcí povodí Morávka (25 kB)  11.06.2019 
21.06.2019
622/2019
62/2019
SOPM Dobrá 230, 739 51
Zasedání zastupitelstva obce Krásná (273 kB)  10.06.2019 
19.06.2019
---
61/2019
Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 Pražmo
Návrh závěrečného účtu SOPM za rok 2018 (4628 kB)  31.05.2019 
21.06.2019
597/2019
60/2019
SOPM Dobrá 230, 739 51
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Krásná za rok 2018 (4063 kB)  27.05.2019 
12.06.2019
---
58/2019
Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 Pražmo
Inventarizační zpráva za rok 2018 (1028 kB)  27.05.2019 
12.06.2019
---
57/2019
Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 Pražmo
Příloha (3530 kB)  27.05.2019 
12.06.2019
---
56/2019
Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 Pražmo
Rozvaha (1337 kB)  27.05.2019 
12.06.2019
---
55/2019
Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 Pražmo
Výkaz zisku a ztráty (909 kB)  27.05.2019 
12.06.2019
---
54/2019
Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 Pražmo
FIN 2-12M (výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu) (7702 kB)  27.05.2019 
12.06.2019
---
53/2019
Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 Pražmo
Návrh závěrečného účtu obce Krásná za rok 2018 (3122 kB)  27.05.2019 
12.06.2019
---
52/2019
Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 Pražmo
Opis výsledků hlasování v okrsku - Evropský parlament (683 kB)  27.05.2019 
11.06.2019
---
51/2019
Český statistický úřad
Rozhodnutí-povolení výjimky (1230 kB)  22.05.2019 
07.06.2019
548/2019
50/2019
SCHKOB
Pozvánka na zasedání zástupců členských obcí Regionu Slezská brána (56 kB)  15.05.2019 
06.06.2019
530/2019
49/2019
RSB, Nádražní 700, 739 21 Paskov
Návrh závěrčného účtu RSB za rok 2018 (4872 kB)  15.05.2019 
06.06.2019
530/2019
48/2019
RSB, Nádražní 700, 739 21 Paskov
Sněm starostů Sdružení obcí povodí Morávky (24 kB)  09.05.2019 
17.05.2019
498/2019
47/2019
Sdružení obcí Povodí Morávky, Dobrá 230, 739 51
Usnesení-zastavení řízení (755 kB)  06.05.2019 
23.05.2019
490/2019
46/2019
SCHKOB
Daň z nemovitostí (557 kB)  02.05.2019 
20.05.2019
484/2019
45/2019
FÚ pro Moravskoslezský kraj
Konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky MŠ Vyšní Lhoty (746 kB)  02.05.2019 
24.06.2019
483/2019
44/2019
Obec Vyšní Lhoty
Veřejná vyhláška-opatření obecné povahy-stanovení přechodné úpravy provozu (559 kB)  02.05.2019 
13.05.2019
481/2019
43/2019
Magistrát města Frýdku-Místku, odb. dopravy a sil.hosp.
Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné (769 kB)  30.04.2019 
31.05.2019
471/2019
42/2019
SmVaK Ostrava a.s.
Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise v obci Krásná pro volby do EP (241 kB)  25.04.2019 
03.05.2019
450/2019
40/2019
Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 p. Pražmo
Oznámení o době a místu konání voleb do Evropského parlamentu (259 kB)  25.04.2019 
25.05.2019
445/2019
38/2019
Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 p. Pražmo
VV o povolení výjimky -rys ostrovid, medvěd hnědý (581 kB)  18.04.2019 
05.05.2019
434/2019
37/2019
SCHKOB
Veřejná vyhláška - hromadný předpisný seznam - daň z nemovitých věcí na rok 2019 (67 kB)  18.04.2019 
31.05.2019
433/2019
36/2019
Finanční úřad pro MSK
Veřejná vyhláška Oznámení o zahájení řízení ve věci povolení výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů-Medvěd (2904 kB)  17.04.2019 
04.05.2019
432/2019
35/2019
Krajský úřad MSK Ostrava
VV-o zahájení řízení s velkým počtem účastníků CHKOB (346 kB)  15.04.2019 
03.05.2019
415/2019
32/2019
CHKOB
Nařízení státní veterinární správy-mimořádná veterinární opatření-mor včelího plodu (293 kB)  10.04.2019 
10.05.2019
405/2019
31/2019
Státní veterinární správa Ostrava
Volby do Evropského parlamentu-jmenování zapisovatele (198 kB)  10.04.2019 
25.05.2019
403/2019
30/2019
Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 p. Pražmo
Volby do Evropského parlamentu-informace o počtu a sídle volebních okrskůl (193 kB)  03.04.2019 
25.05.2019
386/2019
28/2019
Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 p. Pražmo
Veřejná výzva na obsazení pracovního místa referent pro záležitosti stavebního řádu (89 kB)  01.04.2019 
16.04.2019
382/2019
27/2019
Obec Raškovice, Raškovice 207, 739 04
Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti na území MSK veřejnou linkovou dopravou-oblast Frýdecko-Místecko na přechodné období od (1128 kB)  01.04.2019 
08.06.2019
363/2019
26/2019
Krajský úřad MSK Ostrava
Sněm starostů Sdružení obcí povodí Morávka (24 kB)  26.03.2019 
05.04.2019
357/2019
24/2019
Sdružení obcí Povodí Morávky, Dobrá 230, 739 51
Volby do Evropského parlamentu-stanovení minimálního počtu členů OVK (188 kB)  19.03.2019 
25.05.2019
---
23/2019
Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 Pražmo
Zasedání zastupitelstva obce Krásná (259 kB)  18.03.2019 
27.03.2019
---
22/2019
Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 Pražmo
Veřejná vyhláška OOP č. 2 (897 kB)  15.03.2019 
03.04.2019
270/2019
21/2019
Správa chráněné krajinné oblasti Beskydy
Návrh rozpočtu na rok 2019-obec Krásná (2445 kB)  11.03.2019 
27.03.2019
---
20/2019
Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 Pražmo
Rozpočtové opatření č. 4/2018 - RSB (403 kB)  22.02.2019 
20.03.2019
207/2019
18/2019
Region Slezská brána
Zasedání zastupitelstva obce Krásná (293 kB)  15.02.2019 
26.02.2019
177/2019
17/2019
Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 Pražmo
Životní podmínky 2019-výběrové šetření v domácnostech (324 kB)  28.01.2019 
27.05.2019
112/2019
12/2019
Český statistický úřad, Repinova 17, 702 03 Ostrava
Dražební vyhláška o dobrovolné elektronické dražbě (154 kB)  28.01.2019 
01.03.2019
113/2019
11/2019
Exekutorský úřad Hodonín, Mgr. Skoupá
Podpora pečujících osob v Pobeskydí (697 kB)  24.01.2019 
13.02.2019
---
10/2019
Slezská diakonie, Třanovice 188, 739 53 Třanovice
Oznámení o konání veřejného licitačního řízení-Město Příbor (66 kB)  23.01.2019 
05.03.2019
91/2019
9/2019
Město Přibor, náměstí Sigmunda Freuda 19, 742 58 Příbor
Pozvánka na seminář-dotační program v lesích v MSK (1102 kB)  17.01.2019 
26.01.2019
63/2019
8/2019
Statutární město Frýdek-Místek
Pozvánka na zasedání zástupců členských obcí Regionu Slezská brána (340 kB)  16.01.2019 
07.02.2019
60/2019
7/2019
Region Slezská brána
Sněm starostů Sdružení obcí povodí Morávky (38 kB)  16.01.2019 
26.01.2019
59/2019
6/2019
Sdružení obcí Povodí Morávky, Dobrá 230, 739 51
Rozhodnutí-VV-Stavební povolení-Prodloužení vodovodu s AT stanicí, k.ú. Krásná pod Lysou horou (655 kB)  15.01.2019 
01.02.2019
55/2019
5/2019
Magistrát města Frýdku-M ístku, odb. ŽP
Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj informuje (1376 kB)  08.01.2019 
01.02.2019
20/2019
4/2019
Finanční úřad pro MSK
Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu SOPM na léta 2020-2021 (451 kB)  08.01.2019 
26.01.2019
15/2019
3/2019
SOPM Dobrá 230, 739 51
Návrh rozpočtu SOPM na rok 2019 (528 kB)  08.01.2019 
26.01.2019
14/2019
2/2019
SOPM Dobrá 230, 739 51
Oznámení o zahájení řízení komplexních pozemkových úprav v k.ú. Janovice u Frýdku-Místku a na části k.ú. Krásná pod Lysou horou, pozvánka na úvodní jednání (213 kB)  04.01.2019 
12.02.2019
10/2019
1/2019
Státní pozemkový úřad, 4 května2017, Frýdek-Místek
Pravidla rozpočtového provizoria  21.12.2018 
27.03.2019
1152/2018
149/2018
Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 Pražmo
Usnesení-Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovitých věcí (513 kB)  20.12.2018 
23.01.2019
1139/2018
148/2018
Exeutorský úřad Cheb-JUDr. Josef Lavička
Oznámení o vyhlášení VŘ-Dělník pro úklid a údržbu obce, řidič, provozář obec Vyšní Lhoty (311 kB)  19.12.2018 
31.01.2019
1137/2018
147/2018
Obec Vyšní Lhoty
VV zveřejňuje na vědomí usnesení vydané podle § 156 (834 kB)  18.12.2018 
18.01.2019
1125/2018
146/2018
Krajský úřad MSK, odbor ÚP, stavebního řádu a kultury
Záměr pronájmu části budovy-garáž č. 8 (231 kB)  18.12.2018 
03.01.2019
1112/2018
145/2018
Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 Pražmo
Záměr pronájmu části budovy-garáž č. 7 (229 kB)  18.12.2018 
03.01.2019
1111/2018
144/2018
Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 Pražmo
Záměr pronájmu části budovy-garáž č. 6 (230 kB)  18.12.2018 
03.01.2019
1110/2018
143/2018
Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 Pražmo
Záměr pronájmu části budovy-garáž č. 5 (229 kB)  18.12.2018 
03.01.2019
1109/2018
142/2018
Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 Pražmo
Záměr pronájmu části budovy-garáž č. 4 (228 kB)  18.12.2018 
03.01.2019
1108/2018
141/2018
Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 Pražmo
Záměr pronájmu části budovy-garáž č. 3 (229 kB)  18.12.2018 
03.01.2019
1107/2018
140/2018
Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 Pražmo
Záměr pronájmu části budovy-garáž č. 2 (230 kB)  18.12.2018 
03.01.2019
1106/2018
139/2018
Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 Pražmo
Záměr Obce Krásná propachtovat nemovité věci  18.12.2018 
03.01.2019
1105/2018
138/2018
Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 Pražmo
Záměr Obce Krásná propachtovat nemovité věci (202 kB)  18.12.2018 
03.01.2019
1104/2018
137/2018
Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 Pražmo
Rozpočtové provizorium na rok 2019 - SOPM (336 kB)  14.12.2018 
25.01.2019
1099/2018
136/2018
Sdružení obcí Povodí Morávky, Dobrá 230, 739 51
Veřejná výzva na obsazení pracovního místa referent pro záležitosti stavebního řádu (623 kB)  14.12.2018 
31.01.2019
1098/2018
135/2018
Obec Raškovice, Raškovice 207, 739 04
Veřejná vyhláška-Návrh opatření obecné povahy č. 1 (259 kB)  10.12.2018 
09.01.2019
1073/2018
134/2018
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Kaplanova 1931/1
Rozpočtové opatření č. 21/2018 - Obec Krásná (354 kB)  07.12.2018 
27.03.2019
1067/2018
133/2018
Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 Pražmo
Rozpočtové opatření č. 20/2018 - Obec Krásná (355 kB)  07.12.2018 
27.03.2019
1067/2018
132/2018
Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 Pražmo
Rozpočtové opatření č. 19/2018 - obec Krásná (353 kB)  07.12.2018 
27.03.2019
1067/2018
131/2018
Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 Pražmo
Zasedání zastupitelstva obce Krásná (370 kB)  07.12.2018 
17.12.2018
---
130/2018
Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 Pražmo
Záměr propachtování pozemků (288 kB)  30.11.2018 
16.12.2018
1041/2018
126/2018
Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 Pražmo
Záměr propachtování pozemků (199 kB)  30.11.2018 
16.12.2018
1040/2018
125/2018
Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 Pražmo
Obecně závazná vyhláška obce Krásná č. 1/2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (167 kB)  29.11.2018 
31.12.2018
---
124/2018
Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 Pražmo
Záměr zpracování nahodilé těžby stromů na lesním majetku s prodejem dříví (735 kB)  29.11.2018 
16.12.2018
1036/2018
123/2018
Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 Pražmo
Záměr pronájmu nebytových prostor (Obecní garáže) (205 kB)  26.11.2018 
13.12.2018
1017/2018
122/2018
Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 Pražmo
Zasedání Zastupitelstva obce Krásná (249 kB)  20.11.2018 
28.11.2018
998/2018
121/2018
Obecní úřad Krásná, Krásná 287, 739 04
Sněm starostů Sdružení obcí povodí Morávka (183 kB)  19.11.2018 
30.11.2018
979/2018
120/2018
Sdružení obcí Povodí Morávky, Dobrá 230, 739 51
Oznámení o vyhlášení VŘ-Dělník pro úklid a údržbu obce, řidič (223 kB)  16.11.2018 
01.12.2018
973/2018
119/2018
Obec Vyšní Lhoty
Rozpočtové opatření č. 2/2018 SOPM (400 kB)  15.11.2018 
13.02.2019
964/2018
118/2018
SOPM Dobrá 230, 739 51
Výzvak podání nabídky-Nájem pohostinství Obecník (274 kB)  15.11.2018 
15.12.2018
959/2018
117/2018
D.P.R.Management s.r.o., Horní Tošanovice 28, 739 51 Hnojník
Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu na léta 2019-2022 RSB (821 kB)  12.11.2018 
29.11.2018
955/2018
116/2018
RSB, Nádražní 700, 739 21 Paskov
Návrh rozpočtu na rok 2019 RSB (569 kB)  12.11.2018 
29.11.2018
955/2018
115/2018
RSB, Nádražní 700, 739 21 Paskov
Pozvánka na zasedání zástupců členských obcí Regionu Slezská brána (334 kB)  12.11.2018 
29.11.2018
955/2018
114/2018
RSB, Nádražní 700, 739 21 Paskov
Rozpočtové opatření č. 18/2018 (384 kB)  09.11.2018 
27.03.2019
---
113/2018
Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 Pražmo
Oznámení o zahájení vodoprávního řízení-Prodloužení vodovodu s AT stanicí v k.ú. Krásná pod Lysou horou (614 kB)  09.11.2018 
27.11.2018
---
112/2018
Magistrát města Frýdku-M ístku, odb. ŽP
Veřejná vyhláška-Zveřejnění opatření obecné povahy-Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje MSK  07.11.2018 
26.11.2018
937/2018
111/2018
Krajský úřad MSK
Rozpočtové opatření č. 17/2018 (383 kB)  02.11.2018 
27.03.2019
---
110/2018
Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 Pražmo
Veřejná výzva na obsazení pracovního místa referent pro záležitosti stavebního řádu (575 kB)  25.10.2018 
30.11.2018
897/2018
109/2018
Obec Raškovice
Informace o konání ustavujícíhoho zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Krásná (253 kB)  25.10.2018 
05.11.2018
---
108/2018
Obecní úřad Krásná, Krásná 287, 739 04
Oznámení o možnosti seznámit se s návrhem Plánu péče o CHKO Beskydy na období 2019-2028 (894 kB)  18.10.2018 
17.11.2018
887/2018
107/2018
Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 144/65, 100 10 Praha 10
Rozpočtové opatření DSO RSB č. 2/2018 (393 kB)  12.10.2018 
07.12.2018
848/2018
106/2018
Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 Pražmo
Rozpočtové opatření č. 16/2018 (392 kB)  11.10.2018 
27.03.2019
856/2018
105/2018
Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 Pražmo
Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Krásná (1018 kB)  06.10.2018 
06.11.2018
847/2018
104/2018
Magistrát města Frýdku-Místku
Rozpočtové opatření č. 15/2018 (378 kB)  02.10.2018 
27.03.2019
846/2018
103/2018
Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 Pražmo
Rozpočtové opatření č. 14/2018 (377 kB)  02.10.2018 
27.03.2019
846/2018
102/2018
Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 Pražmo
Rozpočtové opatření č. 13/2018 (378 kB)  02.10.2018 
27.03.2019
846/2018
101/2018
Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 Pražmo
Rozpočtové opatření č. 12/2018 (383 kB)  02.10.2018 
27.03.2019
846/2018
100/2018
Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 Pražmo
Zasedání Zastupitelstva obce Krásná (221 kB)  24.09.2018 
12.10.2018
845/2018
99/2018
Obecní úřad Krásná, Krásná 287, 739 04
Rozpočtové opatření č. 11/2018 (383 kB)  19.09.2018 
27.03.2019
792/2018
98/2018
Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 Pražmo
Rozpočtové opatření č. 10/2018 (376 kB)  19.09.2018 
27.03.2019
791/2018
97/2018
Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 Pražmo
Oznámení o době a místu konání voleb do Zastupitelstva obce Krásná (254 kB)  18.09.2018 
06.10.2018
---
96/2018
Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 Pražmo
Sněm starostů Sdružení obcí povodí Morávka (209 kB)  10.09.2018 
21.09.2018
758/2018
95/2018
Ing..Dana Nováková
Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů (360 kB)  06.09.2018 
15.11.2018
751/2018
94/2018
ČEZ Distribuce , a.s.
Pozvánka na zasedání zástupců členských obcí Regionu Slezská brána (278 kB)  03.09.2018 
20.09.2018
724/2018
93/2018
Region Slezská brána
Záměr pronájmu obecního bytu (216 kB)  30.08.2018 
17.09.2018
722/2018
92/2018
Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 Pražmo
Záměr prodeje části pozemku (655 kB)  30.08.2018 
30.09.2018
721/2018
91/2018
Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 Pražmo
Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovité věci (199 kB)  21.08.2018 
02.10.2018
698/2018
87/2018
Exekutorský úřad Hodonín, Mgr. Skoupá
Rozpočtové opatření č. 9/2018 (379 kB)  21.08.2018 
27.03.2019
---
90/2018
Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 Pražmo
Rozpočtové opatření č. 8/2018 (378 kB)  21.08.2018 
27.03.2019
---
89/2018
Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 Pražmo
Rozpočtové opatření č. 7/2018 (378 kB)  21.08.2018 
27.03.2019
---
88/2018
Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 Pražmo
Rozpočtové opatření č.6/2018 (383 kB)  20.08.2018 
27.03.2019
---
86/2018
Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 Pražmo
Volby do Zastupitelstev obce - Jmenování zapisovatele OVK (194 kB)  20.08.2018 
06.10.2018
686/2018
85/2018
Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 Pražmo
Volby do Zastupitelstev obce-informace o volebním okrsku (183 kB)  20.08.2018 
06.10.2018
685/2018
84/2018
Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 Pražmo
Zasedání zastupitelstva obce Krásná (240 kB)  17.08.2018 
27.08.2018
697/2018
83/2018
Obecní úřad Krásná, Krásná 287, 739 04
Vyhlášení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požárů na území Moravskoslezskéhon kraje (510 kB)  13.08.2018 
05.09.2018
645/2018
82/2018
Krajský úřad MSK
Minimální počet členů OVK-volby do ZO Krásná (187 kB)  03.08.2018 
06.10.2018
---
81/2018
Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 Pražmo
Schválené rozpočtové opatření č.1/2018 - SOPM (244 kB)  19.07.2018 
13.02.2019
---
80/2018
Sdružení obcí Povodí Morávky, Dobrá 230, 739 51
Zasedání zastupitelstva obce Krásná (182 kB)  16.07.2018 
26.07.2018
---
79/2018
Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 Pražmo
VV-návrh opatření obecné povahy (901 kB)  13.07.2018 
13.08.2018
602/2018
78/2018
Ministerstvo obrany, Olomouc
Informace k volbám do zastupitelstva obce (221 kB)  09.07.2018 
07.10.2018
587/2018
76/2018
Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 Pražmo
Usnesení o nařízení dražebního jednání-elektronická dražba (dražební vyhláška) (202 kB)  02.07.2018 
15.08.2018
589/2018
75/2018
soudní exekutor Mgr. Jiří Král
VV-Oznámení o zahájení řízení o komplexních pozemkových úpravách v části k.ú. Krásná pod Lysou horou (868 kB)  22.06.2018 
09.07.2018
559/2018
74/2018
Státní pozemkový úřad, 4 května2017, Frýdek-Místek
Schválené rozpočtové opatření č. 5/2018 (370 kB)  20.06.2018 
27.03.2019
---
73/2018
Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 Pražmo
Schválené rozpočtové opatření č. 4/2018 (367 kB)  20.06.2018 
27.03.2019
---
72/2018
Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 Pražmo
Schválené rozpočtové opatření č. 3/2018 (368 kB)  20.06.2018 
27.03.2019
---
71/2018
Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 Pražmo
Schválené rozpočtové opatření č. 2/2018 (369 kB)  19.06.2018 
27.03.2019
---
70/2018
Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 Pražmo
Veřejná výzva na obsazení pracovního místa referent pro záležitosti stavebního řádu (64 kB)  12.06.2018 
01.09.2018
540/2018
69/2018
Obec Raškovice
VV Opatření obecné povahy-stanovení přechodné úpravy provozu (131 kB)  12.06.2018 
22.06.2018
531/2018
68/2018
Magistrát města Frýdku-Místku, odb. dopravy a sil.hosp.
Sněm starostů SOMP (170 kB)  11.06.2018 
22.07.2018
524/2018
67/2018
SOPM Dobrá 230, 739 51
Nařízení státní veterinární správy-mor včelího plodu (327 kB)  07.06.2018 
30.06.2018
519/2018
66/2018
Státní veterinární správa Ostrava
Zasedání zastupitelstva obce Krásná  06.06.2018 
19.06.2018
523/2018
65/2018
Obecní úřad Krásná, Krásná 287, 739 04
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Krásná za rok 2017  31.05.2018 
18.06.2018
---
64/2018
Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 Pražmo
Inventarizační zpráva za rok 2017  31.05.2018 
18.06.2018
---
63/2018/5
Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 Pražmo
Příloha - 2. část  31.05.2018 
18.06.2018
---
63/2018/4
Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 Pražmo
Příloha - 1. část  31.05.2018 
18.06.2018
---
63/2018/4
Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 Pražmo
Rozvaha - bilance  31.05.2018 
18.06.2018
---
63/2018/3
Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 Pražmo
Výkaz zisku a ztráty  31.05.2018 
18.06.2018
---
63/2018/2
Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 Pražmo
FIN 2-12M (výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu) - 2. část  31.05.2018 
18.06.2018
---
63/2018/1
Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 Pražmo
FIN 2-12M (výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu) - 1. část  31.05.2018 
18.06.2018

63/2018/1
Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 Pražmo
Návrh závěrečného účtu obce Krásná na rok 2017  31.05.2018 
18.06.2018
---
63/2018
Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 Pražmo
Schválené rozpočtové opatření č. 1/2018 svazku obcí RSB (373 kB)  25.05.2018 
07.12.2018
---
61/2018
RSB, Nádražní 700, 739 21 Paskov
Potřebný počet podpisů na peticích pro volby do zastupitelstev obcí v roce 2018  25.05.2018 
08.10.2018
466/2018
62/2018
Magistrát města Frýdku-Místku
Schválený závěrečný účet SOPM za rok 2017 (190 kB)  23.05.2018 
01.06.2019
---
58/2018
Sdružení obcí Povodí Morávky, Dobrá 230, 739 51
Výzva ke stanovení cenové nabídky-komplexní údržba a vyčištění hříště s umělým povrchem  21.05.2018 
05.06.2018
443/2018
57/2018
Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 Pražmo
Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny  12.05.2018 
01.06.2018
---
56/2018
ČEZ Distribuce , a.s.
Zasedání zastupitelstva obce Krásná  07.05.2018 
17.05.2018
---
55/2018
Obecní úřad Krásná, Krásná 287, 739 04
Informace o výskytu chráněných šelem v CHKO Beskydy a o řešení konfliktů s chovateli hospodářských zvířat (525 kB)  07.05.2018 
31.12.2018
---
54/2018
SCHKOB
Zveřejnění počtu členů zastupitelstva obce Krásná na volební období 2018-2022 (180 kB)  04.05.2018 
30.11.2018
---
53/2018
Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 Pražmo
Plánované přerušení dodávky elektřiny 24.5.2018  04.05.2018 
24.05.2018
---
52/2018
ČEZ Distribuce , a.s.
Výzva k podání cenové nabídky na realizaci akce Přístavba, nástavba a stavební úpravy požární zbrojnice Krásná č.p. 332 - koordinátor bezpečnosti práce  03.05.2018 
29.05.2018
446/2018
51/2018
Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 Pražmo
Výzva k podání cenové nabídky na realizaci akce Přístavba, nástavba a stavební úpravy požární zbrojnice Krásná č.p. 332 - TDI  03.05.2018 
29.05.2018
445/2018
50/2018
Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 Pražmo
Schválené rozpočtové opatření č. 1/2018 (183 kB)  03.05.2018 
27.03.2019
---
49/2018
Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 Pražmo
Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny  03.05.2018 
24.05.2018
390/2018
48/2018
ČEZ Distribuce, a.s.
Konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele organizace MŠ Čeladenská beruška  30.04.2018 
02.06.2018
386/2018
47/2018
Obec Čeladná
Vysvětlení zadávacích podmínek č. 4  30.04.2018 
03.05.2018
367/2018
46/2018
Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 Pražmo
Vysvětlení zadávacích podmínek č. 3  27.04.2018 
03.05.2018
366/2018
45/2018
Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 Pražmo
Veřejná vyhláška-Daň z nemovitých věcí na rok 2018  26.04.2018 
28.05.2018
361/2018
44/2018
Finanční úřad pro MSK
Exekuční příkaz  25.04.2018 
11.05.2018
356/2018
43/2018
soudní exekutor Mgr. Jiří Král
Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné  25.04.2018 
26.05.2018
348/2018
42/2018
SmVaK Ostrava a.s.
Vysvětlení zadávacích podmínek č. 2  25.04.2018 
03.05.2018
341/2018
41/2018
Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 Pražmo
Vysvětlení zadávacích podmínek č. 1  23.04.2018 
03.05.2018
333/2018
40/2018
Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 Pražmo
Zasedání zastupitelstva obce Krásná  20.04.2018 
04.05.2018
---
39/2018
Obecní úřad Krásná, Krásná 287, 739 04
Výskyt Newcastleské choroby (preudomoru drůbeže) v České republice  18.04.2018 
05.05.2018
329/2018
38/2018
Statutární město Frýdek-Místek
Výzva k podání nabídky, zadávací podmínky-Přístavba, nástavba a stavební úpravy PZ Krásná č.p. 332  17.04.2018 
03.05.2018
325/2018
37/2018
Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 Pražmo
Návrh závěrečného účtu RSB za rok 2017  13.04.2018 
03.05.2018
---
36/2018
RSB, Nádražní 700, 739 21 Paskov
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření RSB za rok 2017  13.04.2018 
03.05.2018
---
35/2018
RSB, Nádražní 700, 739 21 Paskov
Pozvánka na zasedání zástupců členských obcí Regionu Slezská brána 3.5.2018  13.04.2018 
03.05.2018
---
34/2018
RSB, Nádražní 700, 739 21 Paskov
Sněm starostů Sdružení obcí povodí Morávky  13.04.2018 
27.04.2018
---
33/2018
Sdružení obcí Povodí Morávky, Dobrá 230, 739 51
Záměr pronájmu části pozemku p.č. 2611  12.04.2018 
03.05.2018
---
32/2018
Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 Pražmo
Záměr Obce Krásná o poskytování služeb vaření a rozvozu obědů potřebným občanům Obce Krásná  11.04.2018 
27.04.2018
304/2018
31/2018
Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 Pražmo
Oznámení o vyhlášení VŘ-Dělník pro úklid a údržbu obce, řkdič"  10.04.2018 
26.04.2018
301/2018
30/2018
Obec Vyšní Lhoty
Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny-3.5.  10.04.2018 
04.05.2018
297/2018
29/2018
ČEZ Distribuce , a.s.
Nabídka pracovního místa - obsazení místa "pracovník údržby obce"  03.04.2018 
19.04.2018
---
28/2018
Obec Nižní Lhoty
Plánované přerušení dodávky elektřiny  30.03.2018 
25.04.2018
---
27/2018
ČEZ Distribuce , a.s.
Informace Obce Krásná dle zákona č. 250/2000 Sb.  28.03.2018 
26.04.2018
---
25/2018/I
SOPM Dobrá 230, 739 51
Zpráva o přezkumu hospodaření SOPM za rok 2017  28.03.2018 
26.04.2018
265/2018
26/2018
Sdružení obcí Povodí Morávky, Dobrá 230, 739 51
Závěrečný účet za rok 2017-SOPM  28.03.2018 
26.04.2018
265/2018
25/2018
Sdružení obcí Povodí Morávky, Dobrá 230, 739 51
Plánované přerušení dodávky elektřiny  25.03.2018 
20.04.2018
---
24/2018
ČEZ Distribuce , a.s.
Plánované přerušení dodávky elektřiny  24.03.2018 
19.04.2018
---
23/2018
ČEZ Distribuce , a.s.
Schválený rozpočet SOPM na rok 2018 (413 kB)  19.03.2018 
13.02.2019
249/2018
21/2018
Sdružení obcí Povodí Morávky, Dobrá 230, 739 51
Seznam nemovitých věcí podle § 65 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (12 kB)  13.03.2018 
17.04.2019
235/2018
20/2018
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Rozpočet obce Krásná na rok 2018 (629 kB)  12.03.2018 
27.03.2019
218/2018
19/2018
Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 Pražmo
Veřejná vyhláška-Rozhodnutí o vyřazení komunikace Zlatník-Muroňka z pasportu MK  12.03.2018 
28.03.2018
215/2018
18/2018
Obecní úřad Krásná, Krásná 287, 739 04
Veřejná vyhláška-územní rozhodnutí o umístění stavby-Prodloužení vodovodu s AT stanicí vč. přípojek vody  05.03.2018 
22.03.2018
221/2018
17/2018
Obecní úřad Raškovice
Veřejná vyhláška-stavební povolení-Silnice III/48415Zlatník-Visalaje-rekonstrukce silnice-4 úseky  26.02.2018 
14.03.2018
195/2018
14/2018
Magistrát města Frýdku-Místku, odb. dopravy a sil.hosp.
Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu-Zpracování PD-vybudování chodníku v části obce Krásná II.  22.02.2018 
10.03.2018
185/2018
13/2018
Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 Pražmo
Sněm starostů Sdružení obcí povodí Morávka  20.02.2018 
02.03.2018
182/2018
12/2018
Sdružení obcí Povodí Morávky, Dobrá 230, 739 51
Zasedání zastupitelstva obce Krásná  16.02.2018 
26.02.2018
171/2018
11/2018
Obecní úřad Krásná, Krásná 287, 739 04
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu SOPM  09.02.2018 
03.03.2018
147/2018
10b/2018
Sdružení obcí Povodí Morávky, Dobrá 230, 739 51
Návrh rozpočtu SOPM na rok 2018  09.02.2018 
03.03.2018
147/2018
10a/2018
Sdružení obcí Povodí Morávky, Dobrá 230, 739 51
Veřejná vyhláška-Oznámení zahájení řízení-vyřazení MK  07.02.2018 
23.02.2018
133/2018
9/2018
Obecní úřad Krásná, Krásná 287, 739 04
Výroční zpráva o činnosti obce Krásná v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím dle zákona č. 106/1999 Sb.. za rok 201  01.02.2018 
28.02.2019
121/2018
8/2018
Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 Pražmo
Oznámení o omezení provozu na lesní komunikaci (274 kB)  01.02.2018 
31.10.2018
---
7/2018
Lesy ČR s.p.
Výsledky hlasování v II. kole - volba prezidenta ČR  29.01.2018 
15.02.2018
---
6/2018
Obecní úřad Krásná, Krásná 287, 739 04
Výběrové řízení na pozice administrátor projektu a pracovník implementace místního akčního plánu  18.01.2018 
06.02.2018
51/2018
5/2018
MAS Pobeskydí, z.s.
Návrh rozpočtu obce Krásná na rok 2018  18.01.2018 
26.02.2018
69/2018
4/2018
Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 Pražmo
Sněm starostů Sdružení obcí povodí Morávky  16.01.2018 
25.01.2018
44/2018
3/2018
Sdružení obcí Povodí Morávky, Dobrá 230, 739 51
Pozvánka na zasedání zástupců členských obcí RSB  16.01.2018 
30.01.2018
43/2018
2/2018
RSB, Nádražní 700, 739 21 Paskov
Výsledky hlasování v I. kole voleb prezidenta ČR  15.01.2018 
25.01.2018
---
1/2018
Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 Pražmo
Rozpočtové opatření č. 9/2017  21.12.2017 
26.02.2018
1250/2017
111/2017
Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 Pražmo
Oznámení o době a místu konání volby prezidenta České republiky  21.12.2017 
27.01.2018
---
110/2017
Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 Pražmo
Rozpočtové opatření č. 8/2017  11.12.2017 
26.02.2018
1191/2017
108/2017
Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 Pražmo
Obecně závazná vyhláška obce Krásná č. 2/2017 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stav  11.12.2017 
31.12.2017
---
109/2017
Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 Pražmo
Obecně závazná vyhláška obce Krásná č. 1/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů  11.12.2017 
31.12.2017
---
107/2017
Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 Pražmo
Střednědobý výhled rozpočtu na léta 2018-2021 Regionu Slezská brána (536 kB)  06.12.2017 
06.12.2018
---
106/2017
RSB, Nádražní 700, 739 21 Paskov
Rozpočet svazku obcí Region Slezská brána na rok 2018 (438 kB)  06.12.2017 
07.12.2018
---
105/2017
Region Slezská brána
Sněm starostů Sdružení obcí povodí Morávky  06.12.2017 
15.12.2017
1146/2017
104/2017
Sdružení obcí Povodí Morávky, Dobrá 230, 739 51
Volba prezidenta republiky-jmenování zapisovatele  01.12.2017 
27.01.2018
---
103/2017
Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 Pražmo
Pravidla rozpočtového provizoria pro rok 2018  29.11.2017 
26.02.2018
1118/2017
102/2017
Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 Pražmo
Zpráva o poskytnutí informace dle zák. č. 106/1999 Sb.  24.11.2017 
23.12.2017
1069/2017
101/2017
Obecní úřad Krásná, Krásná 287, 739 04
Informace o počtu a sídle volebních okrsků - volba prezidenta ČR  24.11.2017 
27.01.2018
---
100/2017
Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 Pražmo
Rozpočtové opatření 7/2017  20.11.2017 
26.02.2018
---
99/2017
Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 Pražmo
Veřejná výzva na obsazení pracovního místa účetní-správce rozpočtu a financování  20.11.2017 
21.12.2017
1082/2017
98/2017
Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 Pražmo
Zasedání zastupitelstva obce Krásná  17.11.2017 
29.11.2017
1084/2017
97/2017
Obecní úřad Krásná, Krásná 287, 739 04
Vyhlášení popisu věci-výzva  15.11.2017 
15.05.2018
1079/2017
96/2017
Policie ČR, územní odbor FM, 1.oddělení obecné kriminality,Beskydská 2061, FM
Volba prezidenta republiky-minimální počet členů OVK  13.11.2017 
28.01.2018
1070/2017
95/2017
Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 Pražmo
Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu Obce Krásná na roky 2019-2021  08.11.2017 
28.11.2017
---
94/2017/1
Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 Pražmo
Veřejná vyhláška-opatření obecné povahy-zpracování těžeb nahodilých  07.11.2017 
24.11.2017
1052/2017
94/2017
Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, Praha 1
Pozvánka na zasedání zástupců členských obcí Regionu Slezská brána  07.11.2017 
23.11.2017
1010/2017
93/2017
RSB, Nádražní 700, 739 21 Paskov
Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu na léta 2018-2021 RSB  06.11.2017 
23.11.2017
1009/2017
92/2017
RSB, Nádražní 700, 739 21 Paskov
Návrh rozpočtu na rok 2018 RSB  06.11.2017 
23.11.2017
1009/2017
91/2017
RSB, Nádražní 700, 739 21 Paskov
VV-Oznámení zahájení stavebního řízení a seznámení s podklady pro stavbu "Silnice III/48415 Zlatník-Visalaje-rekonstrukce silnice - 4 úseky  30.10.2017 
16.11.2017
986/2017
90/2017
Magistrát města Frýdku-Místku, odb. dopravy a sil.hosp.
Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovité věci  27.10.2017 
21.12.2017
984/2017
89/2017
Exekutorský úřad Přerov- JUDr. Lukáš Jícha
Opis výsledků hlasování ve volební okrsku - PS PČR  22.10.2017 
21.11.2017
---
88/2017
Český statistický úřad, Repinova 17, 702 03 Ostrava
Sněm starostů Sdružení obcí povodí Morávky  17.10.2017 
28.10.2017
949/2017
87/2017
Marek Kaniok, předseda SOPM
Veřejná vyhláška-opatření obecné povahy-stanovení přechodné úpravy provozu  12.10.2017 
30.10.2017
943/2017
86/2017/II
Magistrát města Frýdku-Místku, odb. dopravy a sil.hosp.
Veřejná vyhláška-opatření obecné povahy-stanovení přechodné úpravy provozu  12.10.2017 
30.10.2017
943/2017
86/2017/1
Magistrát města Frýdku-Místku, odb. dopravy a sil.hosp.
Veřejná vyhláška-opatření obecné povahy-stanovení přechodné úpravy provozu  12.10.2017 
30.10.2017
943/2017
86/2017
Magistrát města Frýdku-Místku, odb. dopravy a sil.hosp.
Seznam nemovitých věcí podle § 65 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí  12.10.2017 
12.03.2018
944/2017
85/2017
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Veřejná výzva na obsazení pracovního místa účetní-správce rozpočtu a financování  12.10.2017 
16.11.2017
918/2017
84/2017
Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 Pražmo
Rozpočtové opatření č. 1/2017 Region Slezská brána  09.10.2017 
06.12.2017
---
83/2017
RSB, Radniční nám. 300
Rozpočtové opatření č. 2/2017 - SOPM  09.10.2017 
13.03.2018
---
82/2017
SOPM
Oznámení o době a místu konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky  03.10.2017 
21.10.2017
909/2017
81/2017
Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 Pražmo
Záměr pronájmu dřevěné mobilní buňky na parkovišti na Visalajích  03.10.2017 
30.10.2017
897/2017
80/2017
Obecní úřad Krásná, Krásná 287, 739 04
Rozpočtové opatření č. 6/2017  29.09.2017 
26.02.2018
872/2017
79/2017
Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 Pražmo
Rozpočtové opatření č. 5/2017  25.09.2017 
26.02.2018
871/2017
78/2017
Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 Pražmo
Odpověď na dotaz dle zákona č. 106/99 Sb.  19.09.2017 
30.11.2017
807/2017
77/2017
Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 Pražmo
Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů  19.09.2017 
16.11.2017
859/2017
76/2017
ČEZ Distribuce , a.s.
Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny  18.09.2017 
13.10.2017
843/2017
75/2017
ČEZ Distribuce , a.s.
Zasedání zastupitelstva obce Krásná  15.09.2017 
25.09.2017
837/2017
74/2017
Obecní úřad Krásná, Krásná 287, 739 04
Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy - ministerstvo zemědělství  14.09.2017 
02.10.2017
834/2017
73/2017
Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, Praha 1
Jmenování zapisovatele okrskové volební komise  07.09.2017 
22.10.2017
783/2017
72/2017
Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 Pražmo
Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu  05.09.2017 
05.10.2017
784/2017
71/2017
Katastrální úřad pro MSK Frýdek-Místek
Sněm starostů Sdružení obcí povodí Morávky  05.09.2017 
16.09.2017
772/2017
70/2017
Sdružení obcí Povodí Morávky, Dobrá 230, 739 51
Odpověď na dotaz dle zákona č. 106/99 Sb.  02.09.2017 
30.11.2017
724/2017
69/2017
Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 Pražmo
Veřejná výzva na obsazení pracovního místa účetní - správce rozpočtu a financování  01.09.2017 
26.09.2017
768/2017
68/2017
Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 Pražmo
Veřejná vyhláška - doručení návrh aktualizace Zásad územního rozvoje MSK a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území a oznámení o konání veřejného projednání  29.08.2017 
15.09.2017
756/2017
67/2017
Krajský úřad MSK, odbor ÚP a SŘ
Volby do PS PČR-minimální počet členů OVK  18.08.2017 
21.10.2017
733/2017
66/2017
Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 Pražmo
Zasedání zastupitelstva obce Krásná  17.08.2017 
29.08.2017
732/2017
65/2017
Obecní úřad Krásná, Krásná 287, 739 04
Pozvánka na zasedání zástupců členských obcí Regionu Slezská brána  17.08.2017 
14.09.2017
721/2017
64/2017
Region Slezská brána
Rozpočtové opatření č. 4/2017  07.08.2017 
26.02.2018
---
63/2017
Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 Pražmo
Oznámení o ukončení aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ)  12.07.2017 
30.07.2017
611/2017
62/2017
Státní pozemkový úřad, 4 května2017, Frýdek-Místek
Informace o ZÚ RSB za rok 2016  07.07.2017 
13.04.2018
---
60/2017/1
RSB, Nádražní 700, 739 21 Paskov
Závěrečný účet SOPM a zpráva o přezkumu hospodaření za rok 2016 (191 kB)  07.07.2017 
06.07.2018
---
67/2017
Sdružení obcí Povodí Morávky, Dobrá 230, 739 51
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření RSB za rok 2016  07.07.2017 
13.04.2018
---
60/2017/3
Region Slezská brána
Rozvaha-Bilance a Výkaz zisku a ztráty, FIN  07.07.2017 
13.04.2018
---
60/2017/2
Region Slezská brána
Závěrečný účet DSO Region Slezská brána za rok 2016  07.07.2017 
13.04.2018
---
60/2017/1
Region Slezská brána
Informace Obce Krásná o rozpočtových pravidlech-SOPM-Závěrečný účet za rok 2016  07.07.2017 
28.03.2018
---
61/2017
Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 Pražmo
Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí  27.06.2017 
19.08.2017
584/2017
59/2017
Katastrální úřad pro MSK Frýdek-Místek
Rozpočtové opatření č. 3/2017  21.06.2017 
26.02.2018
---
58/2017
Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 Pražmo
Sněm starostů Sdružení obcí povodí Morávka  19.06.2017 
29.06.2017
533/2017
57/2017
Sdružení obcí Povodí Morávky, Dobrá 230, 739 51
Zasedání zastupitelstva obce Krásná  16.06.2017 
27.06.2017
---
56/2017
Obecní úřad Krásná, Krásná 287, 739 04
Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny  13.06.2017 
21.06.2017
---
55/2017
ČEZ Distribuce , a.s.
Oznámení o vyložení návrhu změn map bonitovaných půdně ekologických jednotek  10.06.2017 
11.07.2017
488/2017
54/2017
Státní pozemkový úřad, 4 května2017, Frýdek-Místek
Veřejná výzva na obsazení pracovního místa účetní-správce rozpočtu a financování  09.06.2017 
01.08.2017
---
53/2017
Obec Raškovice
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN2-12M  08.06.2017 
30.06.2017
---
52/2017/3
Sdružení obcí Povodí Morávky, Dobrá 230, 739 51
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření SOPM rok 2016  08.06.2017 
30.06.2017
---
52/2017/2
Sdružení obcí Povodí Morávky, Dobrá 230, 739 51
Závěrečný účet za rok 2016-SOPM  08.06.2017 
30.06.2017
---
52/2017/1
Sdružení obcí Povodí Morávky, Dobrá 230, 739 51
Zasedání zastupitelstva obce Krásná  07.06.2017 
17.06.2017
---
51/2017
Obecní úřad Krásná, Krásná 287, 739 04
Usnesení - Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovité věci  07.06.2017 
02.08.2017
482/2017
50/2017
Exekutorský úřad Přerov- JUDr. Lukáš Jícha
Příloha RSB  05.06.2017 
23.06.2017
---
49/2017/3
Petr Baďura
Výkaz zisku a ztráty RSB  05.06.2017 
23.06.2017
---
49/2017/2
Petr Baďura
Rozvaha - Bilance RSB  05.06.2017 
23.06.2017
---
49/2017/1
Petr Baďura
Návrh závěrečného účtu svazku obcí za rok 2016 - Region Slezská brána  05.06.2017 
23.06.2017
473/2017
49/2017
Petr Baďura
Pozvánka na zasedání zástupců členských obcí Regionu Slezská brána  05.06.2017 
23.06.2017
473/2017
48/2017
Petr Baďura
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO RSB za rok 2016  05.06.2017 
23.06.2017
473/2017
47/2017
Petr Baďura
Rozpočtové opatření č. 2/2017  31.05.2017 
26.02.2018
---
46/2017
Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 Pražmo
Nařízení státní veterinární správy-mor včelího plodu v MSK  25.05.2017 
25.06.2017
453/2017
45/2017
SVS pro MSK
Zahájení aktualizace BPEJ  24.05.2017 
12.06.2017
439/2017
44/2017
Státní pozemkový úřad, 4 května2017, Frýdek-Místek
Sněm starostů Sdružení obcí povodí Morávky  22.05.2017 
02.06.2017
436/2017
43/2017
Sdružení obcí Povodí Morávky, Dobrá 230, 739 51
Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny  16.05.2017 
21.06.2017
422/2017
42/2017
ČEZ Distribuce , a.s.
Schválený závěrečný účet obce Krásná za rok 2016  10.05.2017 
10.05.2018
---
41/2017
Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 Pražmo
Inventarizační zpráva - ZÚ  10.05.2017 
10.05.2018
---
41/2017/6
Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 Pražmo
Příloha - ZÚ  10.05.2017 
10.05.2018
---
41/2017/5
Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 Pražmo
Výkaz zisku a ztráty - ZÚ  10.05.2017 
10.05.2018
---
41/2017/4
Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 Pražmo
Rozvaha-Bilance - ZÚ  10.05.2017 
10.05.2018
---
41/2017/3
Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 Pražmo
Výkaz FIN - závěrečný účet  10.05.2017 
10.05.2018
---
41/2017/2
Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 Pražmo
Závěrečný účet obce Krásná za rok 2016  10.05.2017 
10.05.2018
---
41/2017/1
Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 Pražmo
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Krásná za rok 2016  10.05.2017 
10.05.2018
269/2017
41/2017
Krajský úřad MSK Ostrava
Konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky příspěvkové organizace  10.05.2017 
17.06.2017
413/2017
40/2017
Obec Dobrá
Záměr pronájmu pozemku  10.05.2017 
29.05.2017
386/2017
39/2017
Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 Pražmo
Rozpočtové opatření č. 1/2017-SOPM  04.05.2017 
19.03.2018
---
38/1/2017
SOPM
Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné  28.04.2017 
30.06.2017
382/2017
38/2017
Ing. Hana Tlolková, SmVaK Ostrava a.s.
VV Opatření obecné povahy-stanovení přechodné úpravy provozu  28.04.2017 
10.05.2017
373/2017
37/2017
Magistrát města Frýdku-Místku, odb. dopravy a sil.hosp.
Veřejná vyhláška-daň z nemovitých věcí na rok 2017  28.04.2017 
29.05.2017
368/2017
36/2017
Fínanční úřad pro MSK
Rozpočtové opatření č. 1/2017  25.04.2017 
26.02.2018
---
35/2017
Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 Pražmo
Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny  24.04.2017 
02.06.2017
359/2017
34/2017
ČEZ Distribuce , a.s.
Informace o zasedání ZO Krásná  13.04.2017 
25.04.2017
---
32/2017
Obecní úřad Krásná, Krásná 287, 739 04
Pozvánka na zasedání zástupců členských obcí RSB  13.04.2017 
05.05.2017
311/2017
33/2017
RSB, Radniční nám. 300
Schválený střednědobý výhled rozpočtu SOPM na léta 2017-2020 (459 kB)  07.04.2017 
13.02.2019
---
31/2017
Sdružení obcí Povodí Morávky, Dobrá 230, 739 51
Návrh závěrečného účtu obce Krásná za rok 2016  06.04.2017 
25.04.2017
---
30/2017
Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 Pražmo
Inventarizační zpráva  06.04.2017 
25.04.2017
---
33/2017/5
Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 Pražmo
Příloha  06.04.2017 
25.04.2017

30/2017/4
Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 Pražmo
Výkaz zisku a ztráty  06.04.2017 
25.04.2017
---
30/2017/3
Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 Pražmo
Rozvaha-Bilance  06.04.2017 
25.04.2017
---
30/2017/2
Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 Pražmo
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN-12M  06.04.2017 
25.04.2017
---
30/2017/1
Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 Pražmo
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Krásná za rok 2016  06.04.2017 
25.04.2017
269/2017
29/2017
Krajský úřad MSK
Sněm starostů Sdružení obcí povodí Morávky  28.03.2017 
08.04.2017
---
28/2017
Marek Kaniok, předseda SOPM
Střednědobý výhled rozpočtu na léta 2017-2020 RSB  22.03.2017 
20.03.2018
---
27/2017
Region Slezská brána
Informace o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů-DSO RSB  22.03.2017 
22.03.2018
---
30/2017
Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 Pražmo
Rozpočet na rok 2017 RSB  22.03.2017 
21.03.2018
258/2017
26/2017
Vítězslav Klega, RSB
Schválený rozpočet obce Krásná na rok 2017  20.03.2017 
26.02.2018
---
25/2017
Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 Pražmo
Schválený rozpočet SOPM na rok 2017  20.03.2017 
02.03.2018
242/2017
24/2018
starostka Vyšní Lhoty
Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu na léta 2017-220 SOPM146  16.03.2017 
08.04.2017
230/2017
21/2017
starostka Vyšní Lhoty
Smlouva o spolupráci při zajišťování dopravní obslužnosti  14.03.2017 
25.02.2018
52/2017
20/2017
Statutární město Frýdek-Místek
Dodatek č. 9 Smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě  14.03.2017 
26.02.2018
52/2017
19/2017
ČSAD Frýdek-Místek a.s., Politických obětí 2238, 738 01 Frýdek-Místek
Zasedání zastupitelstva obce Krásná  03.03.2017 
14.03.2017
211/2017
18/2017
Obecní úřad Krásná, Krásná 287, 739 04
Seminář pro vlastníky lesa a odborné lesní hospodáře  02.03.2017 
21.03.2017
202/2017
17/2017
Statutární město Frýdek-Místek
Závěrečný účet obce Krásná za rok 2015-inventarizační zpráva  21.02.2017 
30.06.2017
---
15/2017
Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 Pražmo
Závěrečný účet obce Krásná za rok 2015  21.02.2017 
30.06.2017
---
15/2017
Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 Pražmo
Závěrečný účet obce Krásná za rok 2015  21.02.2017 
30.06.2017
---
15/2017
Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 Pražmo
Závěrečný účet obce Krásná za rok 2015  21.02.2017 
30.06.2017
---
15/2017
Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 Pražmo
Závěrečný účet obce Krásná za rok 2015  21.02.2017 
30.06.2017
---
15/2017
Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 Pražmo
Závěrečný účet obce Krásná za rok 2015  21.02.2017 
30.06.2017
---
15/2017
Obec Krásná
Závěrečný účet obce Krásná za rok 2015  21.02.2017 
30.06.2017
---
15/2017
Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 Pražmo
Závěrečný účet obce Krásná za rok 2015  21.02.2017 
30.06.2017
---
15/2017
Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 Pražmo
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Krásná za rok 2015  21.02.2017 
30.06.2017
---
15/2017
Krajský úřad MSK
Rozpočet obce Krásná na rok 2016  21.02.2017 
25.04.2017
---
14/2017
Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 Pražmo
Rozpočtový výhled obce Krásná na roky 2017-2021 (68 kB)  21.02.2017 
31.12.2018
---
13/2017
Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 Pražmo
Pravidla Rozpočtového provizoria pro rok 2017  21.02.2017 
14.04.2017

12/2017
Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 Pražmo
Návrh rozpočtu obce Krásná na rok 2017  21.02.2017 
14.03.2017
---
11/2017
Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 Pražmo
Záměr prodeje části pozemku  20.02.2017 
17.03.2017
175/2017
10/2017
Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 Pražmo
Návrh rozpočtu RSB za rok 2017  17.02.2017 
08.03.2017
162/2017
9/2017
Region Slezská brána
Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu na léta 2017-2020  17.02.2017 
08.03.2017
162/2017
8/2017
Region Slezská brána
Pozvánka na zasedání zástupců členských obcí RSB  17.02.2017 
08.03.2017
162/2017
7/2017
Region Slezská brána
Sněm starostů Sdružení obcí povodí Morávky  13.02.2017 
24.02.2017
151/2017
6/2017
A.Pavlík, manažer SOPM
Výroční zpráva o činnosti obce Krásná v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu i informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok  08.02.2017 
08.03.2017
123/2017
5/2017
Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 Pražmo
Návrh rozpočtu SOPM na rok 2017  08.02.2017 
24.02.2017
119/2017
4/2017
A.Pavlík, manažer SOPM
Nařízení státní veterinární správy-aviární influenza na území ČR  12.01.2017 
30.01.2017
44/2017
3/2017
Státní veterinární správa Ostrava
Sněm starostů Sdružení obcí povodí Morávky  12.01.2017 
27.01.2017
43/2017
2/2017
Mgr. Adam Pavlík, manažer SOPM
Ptačí chřipka-informace pro veřejnost  10.01.2017 
31.01.2017
---
1/2017
Státní veterinární správa Ostrava
Zasedání zastupitelstva obce Krásná  05.12.2016 
13.12.2016
---
66/2016
Obecní úřad Krásná, Krásná 287, 739 04
OZV obce Krásná č. 2/2016, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na úz  29.11.2016 
31.12.2016
1143/2016
65/2016
Obec Krásná
Obecně závazná vyhláška obce Krásná ě. 1/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů  28.11.2016 
31.12.2016
1142/2016
64/2016
Obec Krásná
Zasedání zastupitelstva obce Krásná  18.11.2016 
28.11.2016
1095/2016
63/2016
Obecní úřad Krásná, Krásná 287, 739 04
Záměr pronájmu nebytových prostor v Nižních Lhotách  16.11.2016 
23.11.2016
1099/2016
62/2016
Obecní úřad Nižní Lhoty
Plánované vypínání elektrické energie  15.11.2016 
08.12.2016
1089/2016
61/2016
ČEZ Distribuce , a.s.
Plánované vypínání elektrické energie  03.11.2016 
26.11.2016
1068/2016
60/2016
ČEZ Distribuce, a.s.
Seznam nemovitých věcí s nedostatečně identifikovanými vlastníky  31.10.2016 
14.10.2017
1067/2016
59/2016
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Sněm starostů Sdružení obcí povodí Morávky  27.10.2016 
08.11.2016
1050/2016
58/2016
Mgr.Adam Pavlík, manažer SOPM
Pozvánka na zasedání zástupců členských obcí Regionu slezská brána  24.10.2016 
24.11.2016
---
57/2016
Region Slezská brána
Plánované vypínání elektrické energie  17.10.2016 
09.11.2016
1015/2016
56/2016
ČEZ Distribuce, a.s.,
Výsledky hlasování v obci Krásná  09.10.2016 
25.10.2016
983/2016
55/2016
Český statistický úřad, Repinova 17, 702 03 Ostrava
Preventivní akce PČR KŘ MSK Ostrava  26.09.2016 
01.10.2016
---
54/2016
KŘ PČR MSK
Výběrové strukturální šetření v zemědělství  15.09.2016 
16.11.2016
949/2016
53/2016
Český statistický úřad, Repinova 17, 702 03 Ostrava
Oznámení o době a místu konání voleb do zastupitelstev krajů  12.09.2016 
08.10.2016
---
52/2016
Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 Pražmo
Den lesa v Moravskoslezských Beskydech - semínář  08.09.2016 
16.09.2016
911/2016
51/2016
ŠOV Třanovice
Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů  07.09.2016 
15.11.2016
902/2016
50/2016
ČEZ Distribuce, a.s.
Zasedání zastupitelstva obce Krásná  26.08.2016 
05.09.2016
874/2016
49/2016
Obecní úřad Krásná, Krásná 287, 739 04
Pozvánka na zasedání zástupců členských obcí Regionu Slezská brána  22.08.2016 
16.09.2016
---
48/2016
Region Slezská brána
Jmenování zapisovatele okrskové volební komise-volby do zastupitelstev krajů  22.08.2016 
08.10.2016
858/2016
46/2016
Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 Pražmo
Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do zastupitelstev krajů  22.08.2016 
08.10.2016
857/2016
47/2016
Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 Pražmo
VV Opatření obecné povahy-stanovení přechodné úpravy provozu  19.08.2016 
06.09.2016
853/2016
45/2016
Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí odb. RR a SÚ
Přerušení dodávek elektrické energie  15.08.2016 
09.09.2016
825/2016
44/2016
ČEZ Distribuce, a.s.
VV Opatření obecní povahy - stanovení přechodné úpravy provozu  15.08.2016 
02.09.2016
823/2016
43/2016
Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí odb. RR a SÚ
Přerušení dodávek elektrické energie  11.08.2016 
15.09.2016
816/2016
42/2016
ČEZ Distribuce, a.s.
Přerušení dodávek elektrické energie  05.08.2016 
06.09.2016
798/2016
41/2016
ČEZ Distribuce, a.s.
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise v Krásné  05.08.2016 
09.10.2016
785/2016
40/2016
Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 Pražmo
Informace o zasedání ZO Krásná  29.07.2016 
08.08.2016
---
39/2016
Obecní úřad Krásná, Krásná 287, 739 04
Sněm starostů Sdružení obcí povodí Morávky  29.07.2016 
12.08.2016
---
38/2016
Mgr. Adam Pavlík, manažer SOPM
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy kupní č. FM/4/k/2016/Ro  22.07.2016 
08.08.2016
352/2016
37/2016
Moravskoslezský kraj, ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava
Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace k VZ "Pořízení nového dopravního automobilu pro SDH Krásná"  15.07.2016 
06.08.2016
716/2016
36d/2016
Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 Pražmo
Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace k VZ "Pořízení nového dopravního automobilu pro SDH Krásná"  15.07.2016 
06.08.2016
716/2016
36c/2016
Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 Pražmo
Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace k VZ "Pořízení nového dopravního automobilu pro SDH Krásná"  15.07.2016 
06.08.2016
716/2016
36b/2016
Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 Pražmo
Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace k VZ "Pořízení nového dopravního automobilu pro SDH Krásná"  15.07.2016 
06.08.2016
716/2016
36a/2016
Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 Pražmo
Záměr pronájmu nebytových prostor (obecní garáže)  01.07.2016 
27.07.2016
---
35/2016
Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 Pražmo
Záměr pronájmu obecního bytu  01.07.2016 
27.07.2016
---
34/2016
Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 Pražmo
Návrh železničního jízdního řádu 2016/2017  17.06.2016 
09.07.2016
613/2016
33/2016
Krajský úřad MSK Ostrava
Zasedání zastupitelstva obce Krásná  17.06.2016 
27.06.2016
617/2016
32/2016
Obecní úřad Krásná, Krásná 287, 739 04
Pozvánka na zasedání zástupců členských obcí Regionu Slezská brána  13.06.2016 
23.06.2016
592/2016
31/2016
Region Slezská brána
Záměr prodeje kůrovcem a václavkou napadených stromů a stromků z probírky  07.06.2016 
24.06.2016
572/2016
30/2016
Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 Pražmo
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí RSB za rok 2015  30.05.2016 
23.06.2016
562/2016b
29/2016
Krajský úřad MSK Ostrava
Návrh závěrečného účtu svazku obcí za rok 2015 - Region Slezská brána  30.05.2016 
23.06.2016
562/2016a
28/2016
Region Slezská brána
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu SOPM  26.05.2016 
17.06.2016
545/2016
26b/2016
Mgr. Milan Stypka předseda SOPM
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření SOPM za rok 2015  26.05.2016 
17.06.2016
545/2016
27/2016
Mgr. Milan Stypka předseda SOPM
Závěrečný účet Sdružení obcí povodí Morávky za rok 2015  26.05.2016 
17.06.2016
545/2016
26a/2016
Mgr. Milan Stypka předseda SOPM
Sněm starostů Sdružení obcí povodí Morávky  26.05.2016 
17.06.2016
545/2016
25/2016
Mgr. Milan Stypka předseda SOPM
Veterinární opatření č. 14/2016  06.05.2016 
31.05.2016
481/2016
24/2016
Státní veterinární správa Ostrava
Mateřská škola Pražmo, příspěvková organizace - konkurs  04.05.2016 
20.05.2016
461/2016
23/2016
Obec Pražmo, 739 04
Veřejná vyhláška - daně  03.05.2016 
02.06.2016
453/2016
22/2016
Finanční úřad Frýdek-Místek
Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné  28.04.2016 
16.05.2016
433/2016
21/2016
SmVaK Ostrava a.s.
Zasedání zastupitelstva obce Krásná  15.04.2016 
26.04.2016
405/2016
20/2016
Obecní úřad Krásná, Krásná 287, 739 04
Inventarizační zpráva  08.04.2016 
26.04.2016
---
19/2016/6
Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 Pražmo
Příloha  08.04.2016 
26.04.2016
---
19/2016/5b
Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 Pražmo
Příloha  08.04.2016 
26.04.2016
---
19/2016/5a
Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 Pražmo
Výkaz zisku a ztráty  08.04.2016 
26.04.2016
---
19/2016/4
Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 Pražmo
Rozvaha - Bilance  08.04.2016 
26.04.2016
---
19/2016/3
Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 Pražmo
Výkaz pro plnění rozpočtu FIN  08.04.2016 
26.04.2016
---
19/2016/2
Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 Pražmo
Závěrečný účet obce Krásná za rok 2015  08.04.2016 
26.04.2016
---
19/2016/1b
Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 Pražmo
Závěrečný účet obce Krásná za rok 2015  08.04.2016 
26.04.2016
---
19/2016/1a
Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 Pražmo
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Krásná za rok 2015  08.04.2016 
26.04.2016
---
18/2016
Krajský úřad MSK Ostrava
Výběrové řízení na prodej osobního terénního automobilu  01.04.2016 
19.04.2016
342/2016
17/2016
Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 Pražmo
Zasedání zastupitelstva obce Krásná  21.03.2016 
30.03.2016
317/2016
16/2016
Obecní úřad Krásná, Krásná 287, 739 04
Seznamy vlastníků  15.03.2016 
11.11.2016
310/2016
15a/2016
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Návrh rozpočtu obce Krásná na rok 2016  13.03.2016 
30.03.2016
329/2016
14/ 2016
Obec Krásná
Sněm starostů Sdružení obcí povodí Morávka  04.03.2016 
31.03.2016
256/2016
13/2016
Sdružení obcí Povodí Morávky, Dobrá 230, 739 51
Návrh rozpočtu SOPM na rok 2016  03.03.2016 
31.03.2016
255/2016
12/2016
Obec Vyšní Lhoty
Výroční zpráva o činnosti obce Krásná v oblasti poskytování informací za rok 2015  26.02.2016 
18.03.2016
---
11/2016
Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 Pražmo
Zasedání zastupitelstva obce Krásná  19.02.2016 
29.02.2016
156/2016
10/2016
Obecní úřad Krásná, Krásná 287, 739 04
Veřejná výzva na obsazení pracovního místa údržbáře víceúčelové sportovní haly  17.02.2016 
07.03.2016
154/2016
9/2016
obec Raškovice
Veřejná výzva na obsazení pracovního místa uklízečka víceúčelové sportovní haly  17.02.2016 
07.03.2016
154/2016
8/2016
Obec Raškovice
Výzva k podání nabídek/k předložení cenové nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu-Rekonstrukce propustku u Rekreantu v důsledku povodňových škod  12.02.2016 
29.02.2016
145/2016
7/2016
Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 Pražmo
Záměr prodeje části pozemku  11.02.2016 
29.02.2016
---
6/2016
Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 Pražmo
Sněm starostů Sdružení obcí povodí Morávky  01.02.2016 
19.02.2016
108/2016
5/2016
Ing. Dana Nováková předsedkyně SOPM
Veřejná výzva na obsazení pracovního místa referent pro záležitosti stavebního řádu  20.01.2016 
08.02.2016
57/2016
4/2016
Obec Raškovice
Informace o zasedání ZO Krásná  15.01.2016 
25.01.2016
37/2016
3/2016
Obecní úřad Krásná, Krásná 287, 739 04
Opatření obecné povahy - Dunaj  12.01.2016 
28.01.2016
34c/2016
2/2016
Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, Praha 1
Opatření obecné povahy - Odra  12.01.2016 
28.01.2016
34b/2016
2/2016
Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, Praha 1
Opatření obecné povahy - Labe  12.01.2016 
28.01.2016
34a/2016
2/2016
Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, Praha 1
VV Oznámení o vydání opatření obecné povahy-Labe, Dunaj, Odra  12.01.2016 
28.01.2016
34/2016
2/2016
Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, Praha 1
Záměr prodeje části pozemku  04.01.2016 
25.01.2016
---
1/2016
Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 Pražmo
Darovací smlouva KČT  18.12.2015 
19.12.2018
1034/2015
54/2015
Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 Pražmo
Upozornění České telekomunikační infrastruktury a.s.  10.12.2015 
28.01.2016
942/2015
53/2015
CETIN a.s.
Obecně závazná vyhláška obce Krásná 2/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komjunálních odpadů  10.12.2015 
31.12.2015
---
52/2015
obec Krásná, Krásná 287, 739 04 Pražmo
Seznam nemovitých věcí podle § 65 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí  02.12.2015 
01.02.2016
956/2015
51/2015
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Informace o zasedání ZO Krásná  30.11.2015 
08.12.2015
943/2015
50/2015
Obecní úřad Krásná, Krásná 287, 739 04
Informace k platbě daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO  20.11.2015 
31.12.2015
---
49/2015
Finanční úřad Frýdek-Místek
Záměr pronájmu pozemků  09.11.2015 
07.12.2015
890/2015
48/2015
Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 Pražmo
Záměr pronájmu pozemku  01.11.2015 
19.11.2015
911/2015
47/2015
Obec Krásná
Sněm starostů Sdružení obcí povodí Morávky  23.10.2015 
06.11.2015
847/2015
46/2015
starostka Vyšní Lhoty
Zasedání zastupitelstva obce Krásná  15.10.2015 
26.10.2015
827/2015
45/2015
Obecní úřad Krásná, Krásná 287, 739 04
Zasedání zastupitelstva obce Krásná  24.09.2015 
05.10.2015
---
44/2015
Obec Krásná
Darovací smlouva č. 1 - Klub českých turistů  21.09.2015 
22.09.2018
803/2015
43/2015
Obec Krásná
Plánované přerušení dodávky elektřiny  15.09.2015 
05.10.2015
745/2015
42/2015
ČEZ Distribuce, a.s.
Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů  11.09.2015 
15.11.2015
730/2015
40/2015
ČEZ Distribuce, a.s.
Zasedání zastupitelstva obce Krásná  11.09.2015 
21.09.2015

41/2015
Obec Krásná
Zaslání seznamu nemovitých věcí-Výzva vlastníkům nemovitých věcí a dalším oprávněným, kteří nejsou označení v KN dostatečně určitě  27.08.2015 
01.02.2016
682/2015
39/2015
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Komenského 447, 738 01 Frýdek
Výměna průkazu osoby se zdravotním postižením  21.08.2015 
07.09.2015
---
38/2015
Úřad práce ČR
Zasedání zastupitelstva obce Krásná  17.08.2015 
25.08.2015
644/2015
37/2015
Obecní úřad Krásná, Krásná 287, 739 04
Sněm starostů Sdružení obcí povodí Morávky  11.08.2015 
21.08.2015
628/2015
36/2015
Ing. Dana Nováková předsedkyně SOPM
Vyhláška - doba zvýšeného nebezpečí vzniku požárů na území MSK  05.08.2015 
04.09.2015
606/2015
35/2015
Krajský úřad MSK, ředitel Krajského úřadu Ostrava
Veřejná vyhláška - Návrh aktualizace Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území (návrh opatření obecné povahy)  08.07.2015 
24.07.2015
498/2015
34/2015
Krajský úřad MSK, odbor ÚP, stavebního řádu a kultury
Sněm starostů Sdružení obcí povodí Morávky  23.06.2015 
03.07.2015
479/2015
33/2015
Ing. Dana Nováková předsedkyně SOPM
Veřejná vyhláška  16.06.2015 
03.07.2015
429/2015
32/2015
Magistrát města Frýdku-M ístku, odb. ŽP
OZV obce Krásná č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na úz  09.06.2015 
25.06.2015
---
31/2015
Obec Krásná
Oznámení o možnosti seznámit se s plánem péče o Přírodní památku Obidová a její ochranné pásmo (2015-2026)  03.06.2015 
19.06.2015
413/2015
30/2015
SCHKOB
Zasedání zastupitelstva obce Krásná  01.06.2015 
09.06.2015
414/2015
29/2015
Obec Krásná
Nařízení státní veterinární správy-mor včelího plodu  18.05.2015 
18.06.2015
379/2015
28/2015
Krajská veterinární správa MSK, Na Obvodu 51, 739 00 Ostrava Vítkovice
Seznam nemovitých věcí podle § 65 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí  12.05.2015 
27.08.2015
373/2015
27/2015
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, odloučené pracoviště Frýdek-Mí
Veřejná vyhláška správce daně-Daň z nemovitých věcí na rok 2015  29.04.2015 
01.06.2015
343/2015
26/2015
Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj Moravská Ostrava a Přívoz
Závěrečný účet za rok 2015-SOPM  29.04.2015 
15.05.2015
348/2015
25/2015
SOPM
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření SOPM  29.04.2015 
15.05.2015
348/2015
24/2015
SOPM
Sněm starostů SOPM  29.04.2015 
15.05.2015
348/2015
23/2015
starostka Vyšní Lhoty, předsedkyně SOPM
Porovnání všech položek výpočtu ceny podle cenových přepisů za rok 2014  21.04.2015 
12.05.2015
319/2015
22/2015
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.
VV Oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek  01.04.2015 
22.06.2015
271/2015
21/2015
Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, Praha 1
Nabídka pozemků SPÚ k náhradním restitucím-katastr  20.03.2015 
20.04.2015
225/2015
19/2015
Česká republika-Státní pozemkový úřad, Lubušina 5, 702 00 Ostrava
Zasedání zastupitelstva obce Krásná  20.03.2015 
30.03.2015
235/2013
20/2015
Obecní úřad Krásná, Kríásná 287, 739 04 p. Pražmo
Rozvaha-Bilance  19.03.2015 
19.04.2015
---
18/2015/7
Obec Krásná
Inventarizační zpráva  19.03.2015 
19.04.2015
---
18/2015/6
Obec Krásná
Výkaz zisku a ztráty  19.03.2015 
19.04.2015
---
18/2015/5
Obec Krásná
Příloha  19.03.2015 
19.04.2015
---
18/2015/4b
Obec Krásná
Příloha  19.03.2015 
19.04.2015
---
18/2015/4a
Obec Krásná
Závěrečný účet obce Krásná za rok 2014  19.03.2015 
19.04.2015
---
18/2015/2
Obec Krásná
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu  19.03.2015 
19.04.2015
---
18/2015/3b
Obec Krásná
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu  19.03.2015 
19.04.2015
---
18/2015/3a
Obec Krásná
Závěrečný účet obce Krásná za rok 2014 II. část  19.03.2015 
19.04.2015
---
18/2015/1b
Obec Krásná
Závěrečný účet obce Krásná za rok 2014 I. část  19.03.2015 
19.04.2015
---
18/2015/1a
Obec Krásná
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Krásná za rok 2014  19.03.2015 
19.04.2015
222/2015
17/2015
Krajský úřade, Moravskoslzský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava
Výzva podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon vlastníkům nemovitých věcí a dalším oprávněným  13.03.2015 
27.08.2015
202/2015
16/2015
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Návrh rozpočtu obce Krásná na rok 2015  09.03.2015 
30.03.2015
---
15/2015
Obec Krásná
Sněm starostů SOPM  09.03.2015 
27.03.2015
---
14/2015
Ing. Nováková, předsedkyně SOPM
Návrh rozpočtu SOPM na rok 2015  09.03.2015 
27.03.2015
---
13/2015
Ing.Nováková, předsedkyně SOPM
Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací za rok 2014  27.02.2015 
27.03.2015
---
12/2015
Obecní úřad Krásná
Výběrové řízení na pozici operátora ve výrobě  25.02.2015 
19.03.2015
---
11/2015
Saft Ferak a.s. Raškovice
Výběrové řízení na prodej nákladního automobilu-požární speciál  27.01.2015 
16.02.2015
---
10/2015
Obec Nižní Lhoty
Zasedání Zastupitelstva obce Krásná  26.01.2015 
04.02.2015
---
9/2015
Obecní úřad Krásná
Sněm starostů SOPM  22.01.2015 
06.02.2015
58/2015
8/2015
Starostka Vyšní Lhoty
Záměr pachtu a provozování vodního díla  16.01.2015 
04.02.2015
76/2015
7/2015
Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 p. Pražmo
Výběrové řízení na pracovní pozici Správa a údržba obecního majetku a veřejné zeleně  14.01.2015 
23.01.2015
---
6/2015
Obec Pražmo
Posuzování vlivů za ŽP-zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Odry  12.01.2015 
13.02.2015
47/2015
05/2015
Ministerstvo životního prostředí, Ing. Simona Jančí
Záměr prodeje části pozemku p.č. 1977/l naproti č.ev.372  12.01.2015 
29.01.2015
8/2015
4/2015
Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 p. Pražmo
Záměr prodeje části pozemku p.č. 1977/1  12.01.2015 
29.01.2015
7/2015
3/2015
Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 p. Pražmo
Záměr prodeje části pozemku  08.01.2015 
26.01.2015
5/2015
2/2015
Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 p. Pražmo
Výběrové řízení na prodej osobního automobilu  05.01.2015 
22.01.2015
2/2015
1/2015
Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 p. Pražmo
Posuzování vlivů na ŽP-zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci "Národní plán povodí Odry"  30.12.2014 
30.01.2015
1125/2014
71/2014
Ministerstvo životního prostředí, Ing. Simona Jančí
Výběrové řízení na pozici ředitele/ředitelky  23.12.2014 
31.01.2015
1124/2014
70/2014
MAS Pobeskydí, z.s.
Seminář pro vlastníky lesů a odborné hospodáře  22.12.2014 
13.01.2015
1123/2014
69/2014
Krajský úřad MSK
Záměr pronájmu nebytových prostor (obecní garáž)  19.12.2014 
10.01.2015
---
68/2014
Obec Krásná
Záměr pronájmu obecního bytu  19.12.2014 
10.01.2015
---
67/2014
Obec Krásná
Obecně závazná vyhláška obce Krásná č. 1/2014, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů  12.12.2014 
31.12.2014
---
66/2014
Obec krásná, Krásná 287, 739 04 p. Pražmo
Oznámení o změně ceny vodného a stočného od 1.1.2015  01.12.2014 
31.12.2014
1057/2014
65/2014
SmVaK Ostrava a.s.
Zasedání zastupitelstva obce Krásná  01.12.2014 
09.12.2014
---
64/2014
Obecní úřad Krásná, Ing. Pavla Bohačíková
Sněm starostů Sdružení obcí povodí Morávky  20.11.2014 
02.12.2014
1016/2014
63/2014
Starostka OÚ Vyšní Lhoty
Záměr pronájmu nebytových prostor-garáže  18.11.2014 
08.12.2014
996/2014
62/2014
Obec Krásná
Záměr dvou obecních bytů č.325  18.11.2014 
08.12.2014
995/2014
61/2014
Obec Krásná
záměr pronájmu obecního bytu č.287  18.11.2014 
08.12.2014
994/2014
60/2014
Obec Krásná
Záměr pronájmu nebytových prostor v Dobré  14.11.2014 
01.12.2014
993/2014
59/2014
Obec Dobrá
Zasedání zastupitelstva obce Krásná  06.11.2014 
13.11.2014
---
58/2014
Obecní úrad v Krásné
Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Krásná  29.10.2014 
30.10.2014
---
57/2014
Obecní úřad Krásná
Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Krásná  24.10.2014 
06.11.2014
963/2014
57/2014
Obecní úřad Krásná
Výběrové řízení na prodej nákladního skříňového automobilu  23.10.2014 
08.11.2014
960/2014
56/2014
Obec Dobrá
Opis výsledku hlasování v okrsku Senát II. kolo  18.10.2014 
03.11.2014
---
55/2014
ČSÚ Frýdek-Místek
Informace pro držitele rybářských lístků vydaných na přelomu let 2004/2005  16.10.2014 
31.12.2014
950/2014
54/2014
Magistrát měata Frýdku-Místku, odb. ŽP
Opis výsledku hlasování v okrsku-SENÁT PČR I. kolo  12.10.2014 
23.10.2014
---
53/2014
ČSÚ Frýdek-Místek
Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce  12.10.2014 
30.10.2014
---
52/2014
ČSÚ Frýdek-Místek
Zasedání zastupitelstva obce Krásná  16.09.2014 
30.09.2014
833/2014
51/2014
Obecní úřad Krásná, Ing. Pavla Bohačíková
Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů  11.09.2014 
15.11.2014
823/2014
50/2014
ČEZ Distribuce, a.s.
Oznámení o době a místu konání voleb  11.09.2014 
18.10.2014
822/2014
49/2014
Obecní úřad Krásná, Ing. Pavla Bohačíková
Plánované vypínání elektrické energie  27.08.2014 
25.09.2014
802/2014
48/2014
Fišárek Zdeněk - ČEZ Distribuce
Jmenování zapisovatele okrskové volební komise  27.08.2014 
11.10.2014
778/2014
47/2014
Ing. Bohačíková Pavla, starostka
Sněm starostů Sdružení obcí povodí Morávky  19.08.2014 
05.09.2014
752/2014
46/2014
Obec krásná, Krásná 287, 739 04 p. Pražmo
Záměr prodeje pozemků  18.08.2014 
04.09.2014
751/2014
45/2014
Obec krásná, Krásná 287, 739 04 p. Pražmo
Záměr prodeje části pozemku  18.08.2014 
04.09.2014
750/2014
44/2014
Obec krásná, Krásná 287, 739 04 p. Pražmo
Informace o počtu a sídle volebních okrsků  12.08.2014 
11.10.2014
718/2014
43/2014
Obecní úřad Krásná, Ing. Pavla Bohačíková
Minimální počet členů OVK  11.08.2014 
11.10.2014
717/2014
42/2014
Obecní úřad Krásná, Ing. Pavla Bohačíková
Zasedání zastupitelstva obce Krásná  08.08.2014 
18.08.2014
716/2014
41/2014
Obecní úřad Krásná, Krásná 287, 739 04 p. Pražmo
Informace pro veřejnost-Výzva vlastníkům nemovitých věcí a dalším oprávněným, kteří nejsou označení v katastru nemovitostí dostatečně určitě  06.08.2014 
27.08.2015
700/2014
40/2014
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Ostrava
Oznámení o vyhlášení částečné revize KN  21.07.2014 
21.08.2014
658/2014
39/2014
Katastrální úřad pro MSK
Oznámení o obnově katastrálního operátu  21.07.2014 
21.08.2014
658/2014
38/2014
Katastrální úřad pro MSK
Rozhodnutí VV-Mohelnice, protipovodňová a revitalizační opatření  18.07.2014 
05.08.2014
648/2014
37/2014
Magistrát města Frýdku-Místku, odb. ŽP a zem.
Zasedání zastupitelstva obce Krásná  11.07.2014 
21.07.2014
623/2014
36/2014
Obecní úřad Krásná, Krásná 287, 739 04 p. Pražmo
Informace pro občany - UNIMASTER spol. s r.o.  02.07.2014 
10.07.2014
581/2014
35/2014
Ing. Radomír Doubravský
Záměr prodeje závěsného vozíku za auto  01.07.2014 
15.08.2014
572/2014
34 /2014
Obec Krásná
Veřejná vyhláška -oznámení rozhodnutí  30.06.2014 
16.07.2014
571/2014
33/2014
Magistrát města Frýdku-Místku
Podzemní oprava plynové sondy a pozvánka na schůzku  26.06.2014 
09.07.2014
523/2014
32/2014
UNIMASTER spol. s r.o., Místecká 329/258, 720 00 Ostrava
Oznámení o zahájení vodoprávního řízení-veřejná vyhláška  04.06.2014 
23.06.2014
465/2014
31/2014
Magistrát města Frýdku-Místku, odb. ŽP a zem.
Vypínání elektrické energie  02.06.2014 
25.06.2014
---
30/2014
Fišárek Zdeněk - ČEZ Distribuce
Veřejná vyhláška č. MMFM 68167/2014 a č. MMFM 50086/2014  02.06.2014 
19.06.2014
467/2014
29/2014
Magistrát měata Frýdku-Místku, odb. ŽP
Dražební vyhláška  02.06.2014 
19.06.2014
463/2014
28/2014
JUDr. Milan Makarius, soudní exekutor, Exekutorský úřad Praha-západ
Zasedání zastupitelstva obce Krásná  30.05.2014 
09.06.2014
456/2014
27/2014
Obecní úřad Krásná
Záměr pronájmu obecního bytu v Krásné  28.05.2014 
21.07.2014
436/2014
26/2014
Obecní úřad Krásná
Výsledky hlasování v okrsku č. 1 v Krásné ve volbách do EP  26.05.2014 
12.06.2014
---
25/2014
Obecní úřad Krásná
Závěrečný účet SOPM 2013  12.05.2014 
30.05.2014
384/2014
24/2014
Starosta Vyšní Lhoty-předseda SOPM
Sněm starostů Sdružení obcí povodí Morávky  06.05.2014 
30.05.2014
370/2014
23/2014
Starostka Vyšní Lhoty
Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu  06.05.2014 
23.05.2014
369/2014
22/2014
Obecní úřad Krásná, Ing. Pavla Bohačíková
Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné  29.04.2014 
15.05.2014
367/2014
21/2014
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.
Veřejná vyhláška-daň z nemovitých věcí na rok 2014  29.04.2014 
02.06.2014
354/2014
20/2014
Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj, Frýdek-Místek
Zasedání zastupitelstva obce Krásná  11.04.2014 
22.04.2014
---
18/2014
Obecní úřad Krásná, Krásná 287, 739 04 p. Pražmo
Plánované vypínání elektrické energie  11.04.2014 
14.05.2014
---
19/2014
ČEZ Distribuce, a.s.
Jmenování zapisovatele okrskové volební komise-Evropský parlament  11.04.2014 
24.05.2014
---
17/2014
Obecní úřad Krásná, Ing. Pavla Bohačíková
Výzva vlastníkům nemovitosti dle katastrálního zákona  21.03.2014 
20.04.2014
265/2014
14/2014
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Ostrava
Zasdání ZO Krásná  21.03.2014 
31.03.2014
231/2014
13/2014
Obecní úřad v Krásné
Stanovení minimálního počtu členů OVK-EP  21.03.2014 
24.05.2014
230/2014
16/2014
Obecní úrad v Krásné
Informace o počtu a sídle volebních okrsků-Volby do EP  21.03.2014 
24.05.2014
229/2014
15/2014
Obecní úrad v Krásné
Závěrečný účet obce Krásná za rok 2013  20.03.2014 
22.04.2014
---
11/2014/3b
Obecní úřad Krásná, Krásná 287, 739 04 p. Pražmo
Závěrečný účet obce Krásná za rok 2013  20.03.2014 
22.04.2014
---
11/2014/3a
Obec krásná, Krásná 287, 739 04 p. Pražmo
Závěrečný účet obce Krásná za rok 2013  20.03.2014 
22.04.2014
---
11/2014/2
Obec krásná, Krásná 287, 739 04 p. Pražmo
Závěrečný účet obce Krásná za rok 2013  20.03.2014 
22.04.2014
---
11/2014/1b
Obecní úřad Krásná, Krásná 287, 739 04 p. Pražmo
Závěrečný účet obce Krásná za rok 2013  20.03.2014 
22.04.2014
---
11/2014/1a
Obec krásná, Krásná 287, 739 04 p. Pražmo
Výběrové řízení na pracovní místo ředitelky příspěvkové organizace-kulturní centrum  20.03.2014 
30.06.2014
228/2014
12/2014
Město Frýdlant nad Ostravicí
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Krásná za rok 2013  20.03.2014 
22.04.2014
222/2014
10/2014
Krajský úřad Moravskoslezského kraje Ostrava
Záměr pachtu a provozování vodního díla  14.03.2014 
31.03.2014
210/2014
9/2014
Obec krásná, Krásná 287, 739 04 p. Pražmo
Rozpočet obce Krásná na rok 2014  10.03.2014 
31.03.2014
---
08/2014
Obec Krásná
Dotace do lesů a myslivosti v roce 2014 - seminář  03.03.2014 
07.03.2014
170/2014
7/2014
Moravskoslezský kraj, Krajský úřad Ostrava
Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací - rok 2013  27.02.2014 
27.03.2014
146/2014
6/2014
Obec krásná, Krásná 287, 739 04 p. Pražmo
Návrh rozpočtu SOPM na rok 2014  14.02.2014 
07.03.2014
121/2014
5/2014
Sdružení obcí povodí Morávky
Sněm starostů SOPM  14.02.2014 
07.03.2014
120/2014
4/2014
Sdružení obcí povodí Morávky
Zasedání ZO Krásná  10.01.2014 
20.01.2014
7/2014
3/2014
Obecní úřad Krásná, Krásná 287, 739 04 p. Pražmo
Výzva č. 10 k předkládání žádostí o dotaci  02.01.2014 
23.01.2014
11/2014
2/2014
MAS Pobeskydí, Třanovice
Sněm starostů SOPM  02.01.2014 
14.01.2014
---
1/2014
Starostka Vyšní Lhoty
Veřejná vyhláška-veterinární opatření  19.12.2013 
19.01.2014
---
60/2013
SVS
Veřejná vyhláška o možnosti převzít přísemnost  13.12.2013 
29.12.2013
950/2013
58/2013
Obecní úřad Krásná, Krásná 287, 739 04 p. Pražmo
Výběrové řízení na pracovní místo ředitele/ky příspěvkové organizace  13.12.2013 
31.12.2013
988/2013
59/2013
Město Frýdlant nad Ostravicí
Obecně závazná vyhláška č. 2/2013 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpade  10.12.2013 
31.12.2013
---
57/2013
Obec krásná, Krásná 287, 739 04 p. Pražmo
Obecně závazná vyhláška obce Krásná č. 1/2013, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů  10.12.2013 
31.12.2013
---
56/2013
Obec krásná, Krásná 287, 739 04 p. Pražmo
Záměr prodeje kůrovcem napadených stromů  09.12.2013 
17.01.2014
---
55/2013
Obec krásná, Krásná 287, 739 04 p. Pražmo
Záměr pronájmu nebytových prostor  06.12.2013 
27.12.2013
---
54/2013
Obec Krásná, Ing. Bohačíková Pavla
Zasedání ZO Krásná  02.12.2013 
09.12.2013
927/2013
53/2013
Obecní úřad Krásná, Krásná 287, 739 04 p. Pražmo
Oznámení o provádění pravidelných odečtů vodoměrů  19.11.2013 
26.11.2013
878/2013
52/2013
Ovod spol. s r.o. Opava
Sněm starostů SOPM  18.11.2013 
29.11.2013
879/2013
51/2013
starostka VL
Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost  12.11.2013 
28.11.2013
874/2013
50/2013
Obecní úřad Krásná, Krásná 287, 739 04 p. Pražmo
Uzávírka mostu  01.11.2013 
16.11.2013

49/2013
Obec Nižní Lhoty
Veřejná vyhláška - zaslání podaného odvolání-výzva k vyjádření  30.10.2013 
16.11.2013
838/2013
48/2013
Magistrát měata Frýdku-Místku, odb. ŽP
Výsledky hlasování v okrsku č. 1 v Krásné do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR  26.10.2013 
12.11.2013
837/2013
47/2013
Obec Krásná
Zasedání ZO Krásná  25.10.2013 
04.11.2013
834/2013
46/2013
Obecní úřad v Krásné
Nařízení Státní veterinární správy-mor včelího plodu  14.10.2013 
30.10.2013
795/2013
45/2013
Krajská veterinární správa MSK
Oznámení o době a místě konání voleb do PS PČR  09.10.2013 
25.10.2013
---
44/2013
Obecní úřad Krásná, Krásná 287, 739 04 p. Pražmo
Záměr prodeje části pozemku  26.09.2013 
13.10.2013
735/2013
43/2013
Obec krásná, Krásná 287, 739 04 p. Pražmo
Volby do PS PČR-informace o počtu a sídle voleb. okrsků  24.09.2013 
25.10.2013
---
42/2013
starostka obce Krásná
Volby do PS PČR-minimální počet členů OVK  24.09.2013 
25.10.2013
---
41/2013
starostka obce Krásná
Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů  23.09.2013 
15.11.2013
---
40/2013
ČEZ Distibuční služby, s.r.o.
Záměr prodeje pozemku  16.09.2013 
08.10.2013
691/2013
39/2013
Obec Krásná
Veřejná vyhláška-převzetí písemnosti  04.09.2013 
20.09.2013
671/2013
38/2013
Magistrát měata Frýdku-Místku, odb. ŽP
Nařízení Státní veterinární správy  30.08.2013 
16.09.2013
674/2013
37/2013
KVS SVS pro MSK
Zasedání ZO Krásná  30.08.2013 
09.09.2013
---
36/2013
Obecní úřad Krásná, Krásná 287, 739 04 p. Pražmo
Usnesení - dražební vyhláška o oznámení dražebního roku  23.08.2013 
20.09.2013
642/2013
35/2013
Exekutorský úřad Přerov, soudní exekutor JUDr. Tomáš Vrána
Snem starostů SOPM  19.08.2013 
30.08.2013
622/2013
34/2013
Ing. Dana Nováková, předsedkyně SOPM
Veřejná vyhláška - zahájení řízení o vydání Územního plánu Raškovice  14.08.2013 
30.08.2013
620/2013
33/2013
Magistrát města Frýdku-Místku
Usnesení o nařízení opakovaného dražebního jednání-elektronická dražba  07.08.2013 
31.10.2013
583/2013
32/2013
Mgr. Jaroslav Kocinec, soudní exekutor
Veřejná vyhláška-uložení písemností  01.08.2013 
19.08.2013
575/2013
31/2013
Magistrát měata Frýdku-Místku, odb. ŽP
Lesy ČR varují před zvýšeným rizikem lesních požárů  25.07.2013 
25.08.2013
---
30/2013
Lesy ČR, s.p. Lesní správa FM, Morávka 557, 73904
Vyúčtování ceny vody a stočného  21.06.2013 
10.07.2013
464/2013
29/2013
SmVaK Ostrava a.s.
Zasedání ZO Krásná  21.06.2013 
01.07.2013
469/2013
28/2013
Obecní úřad Krásná, Krásná 287, 739 04 p. Pražmo
Nařízení KVS-mimořádná veterinární opatření-prevence-mor včelího plodu  17.06.2013 
05.07.2013
453/2013
27/2013
Krajská veterinární správa MSK
Výzva ke stanovení cenové nabídky  10.06.2013 
21.06.2013
419/2013
26/2013
Obec krásná, Krásná 287, 739 04 p. Pražmo
Nařízení státní veterinární správy-varroáza včel v MSK  31.05.2013 
30.06.2013
406/2013
25/2013
Státní veterinární správa pro MSK
Sněm starostů SOPM  29.05.2013 
14.06.2013
400/2013
24/2013
Ing. Dana Nováková, předsedkyně SOPM
SOPM - Závěrečný účet za rok 2012  29.05.2013 
14.06.2013
355/2013
23/2013
SOPM
Záměr pronájmu pozemku  14.05.2013 
31.05.2013
---
22/2013
Obec Krásná
Záměr prodeje pozemku  10.05.2013 
31.05.2013
225/2013
21/2013
Obec krásná, Krásná 287, 739 04 p. Pražmo
Informace k zasílání složenek pro platby daně z nemovitosti a informace ke zpřístupnění HPS - daň z nemovitosti  03.05.2013 
05.06.2013
---
20/2013
Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj
Veřejná vyhláška-zpřístupnění hromadného předpisného seznamu  30.04.2013 
05.06.2013
345/2013
19/2013
Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj
Zasedání ZO Krásná  26.04.2013 
06.05.2013
---
18/2013
Obecní úřad Krásná, Krásná 287, 739 04 p. Pražmo
Sněm starostů SOPM  08.04.2013 
19.04.2013
281/2013
17/2013
Ing. Dana Nováková, předsedkyně SOPM
Návrh rozpočtu SOPM na rok 2013  03.04.2013 
19.04.2013
273/2013
16/2013
Ing. Dana Nováková, předsedkyně SOPM
Zasedání ZO Krásná  18.03.2013 
28.03.2013
229/2013
15/2013
Obecní úřad Krásná, Krásná 287, 739 04 p. Pražmo
Závěrečný účet obce Krásná za rok 2012  12.03.2013 
28.03.2013
273/2013
14/2013/2
Obec krásná, Krásná 287, 739 04 p. Pražmo
Závěrečný účet obce Krásná za rok 2012  12.03.2013 
28.03.2013
---
14/2013/1
Obec krásná, Krásná 287, 739 04 p. Pražmo
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu obce Krásná  12.03.2013 
28.03.2013
211/2013
14/2013/3b
Obec krásná, Krásná 287, 739 04 p. Pražmo
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu obce Krásná  12.03.2013 
28.03.2013
211/2013
14/2013/3a
Obec krásná, Krásná 287, 739 04 p. Pražmo
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Krásná za rok 2012  12.03.2013 
28.03.2013
210/2013
13/2013
Krajský úřad, Moravskoslezský kraj
Návrh rozpočtu obce Krásná na rok 2013  07.03.2013 
26.03.2013
---
12/2013
Obec krásná, Krásná 287, 739 04 p. Pražmo
Záměr prodeje části pozemku  06.03.2013 
28.03.2013
202/2013
11/2013
Obec krásná, Krásná 287, 739 04 p. Pražmo
Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací  26.02.2013 
26.03.2013
174/2013
10/2013
Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 p. Pražmo
Zasedání ZO Krásná  22.02.2013 
04.03.2013
172/2013
9/2013
Obecní úřad Krásná, Krásná 287, 739 04 p. Pražmo
Výzva ke stanovení cenové nabídky  18.02.2013 
01.04.2013
158/2013
8/2013
Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 p. Pražmo
VV-Rozhodnutí o změně využití území-Rozšíření pracovní plochy pro opravu sondy NP823 Krásná  06.02.2013 
25.02.2013
13/2013
7/2013
Obecní úřad Raškovice, stavební úřad, Raškovice
Sněm starostů SOPM  04.02.2013 
14.02.2013

6/2013
Ing. Dana Nováková, předsedkyně SOPM
Výsledky II. kola voleb prezidenta ČR  26.01.2013 
15.02.2013
---
5/2013
ČSÚ FM
Oznámení o době a místě konání voleb - II. kolo voleb prezidenta ČR  14.01.2013 
25.01.2013
---
4/2013
Obecní úřad Krásná, Krásná 287, 739 04 p. Pražmo
Opis výsledku hlasování v okrsku č. 1 v Krásné - volba prezidenta ČR  12.01.2013 
24.01.2013
67/2013
3/2013
Obecní úřad Krásná, Krásná 287, 739 04 p. Pražmo
Nařízení SVS, kterým se mění nařízení Státní VS č.j. SVS/2012/042023-T z 19.12.2012  04.01.2013 
31.01.2013
32/2013
2/2013
Krajská veterinární správa SVS
Výzva č. 8 k předkládání žádostí o dotaci  02.01.2013 
24.01.2013
16/2013
1/2013
MAS Pobeskydí, Třanovice
Oznámení o době a místě konání voleb - prezident ČR  27.12.2012 
12.01.2013
---
72/2012
Obecní úřad Krásná, Krásná 287, 739 04 p. Pražmo
Nařízení Státní veterinární správy - mor včelího plodu  21.12.2012 
31.01.2013
21/2013
71/2012
Státní veterinární správa
Informace ke změnám v české daňové správě  18.12.2012 
31.01.2013
3/2013
70/2012
Finanční úřad ve Frýdku-Místku
Obecně závazná vyhláška obce Krásná č. 2/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů  12.12.2012 
31.12.2012
---
68/2012
Obec Krásná
OZV obce Krásná č. 3/2012, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavební odpadem na úze  12.12.2012 
31.12.2012
---
69/2012
Obec Krásná
Zasedání ZO Krásná  30.11.2012 
10.12.2012
1028/2012
67/2012
Obecní úřad Krásná
Volby prezidenta České republiky-zapisovatel OVK  30.11.2012 
11.01.2013
1005/2012
66/2012
Obecní úřad v Krásné
Sněm starostů SOPM  28.11.2012 
18.12.2012
1018/2012
65/2012
Sdružení obcí povodí Morávky
Záměr pronájmu pozemku - vodní plocha  28.11.2012 
31.12.2012
1011/2012
64/2012
Obec Krásná, Ing. Bohačíková Pavla
Volby prezidenta České republiky - informace  26.11.2012 
11.01.2013
1004/2012
63/2012
Obecní úrad v Krásné
Oznámení o provádění pravidelných odečtů vodoměrů  19.11.2012 
26.11.2012
985/2012
62/2012
Ovod spol. s r.o. Opava
Výběrové řízení na vedoucího správního řízení  19.11.2012 
03.12.2012
980/2012
61/2012
Obec Dobrá
Volby prezidenta České republiky  12.11.2012 
30.11.2012
---
60/2012
Obecní úřad Krásná
Zasedání ZO Krásná  02.11.2012 
12.11.2012
952/2012
59/2012
Obecní úřad Krásná, Krásná 287, 739 04 p. Pražmo
Obnova obecního majetku postiženého živelní pohromou (bleskovými povodněmi) v roce 2010  01.11.2012 
31.12.2012
---
58/2012
Obecní úřad Krásná
Usnesení-dražební vyhláška  25.10.2012 
12.11.2012
936/2012
57/2012
Okresní soud Frýdek-Místek
Sněm starostů SOPM  23.10.2012 
02.11.2012
920/2012
56/2012
Ing. Dana Nováková, předsedkyně SOPM
Záměr pronájmu pozemků  19.10.2012 
08.11.2012
916/2012
55/2012
Obec Krásná, Ing. Bohačíková Pavla
Územní rozhodnutí-veřejná vyhláška-Ing. Běrský  13.10.2012 
31.10.2012
900/2012
54/2012
Město Frýdlant nad Ostravicí, Ing. Němec
Výsledky hlasování v okrsku č. 1 v Krásnéve volbách do zastupitelstev krajů  13.10.2012 
31.10.2012
---
53/2012
Obecní úřad Krásná
Konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ky příspěvkové organizace  08.10.2012 
16.11.2012
889/2012
52/2012
Obec Morávka
Záměr pronájmu nebytových prostor (obecní garáže)  02.10.2012 
22.10.2012
875/2012
51/2012
Obec Krásná, Ing. Bohačíková Pavla
Oznámení o době a místě konání voleb  26.09.2012 
13.10.2012
---
50/2012
Obecní úřad Krásná
Program rozvoje venkova ČR na období 2007-2013  25.09.2012 
12.10.2012
---
49/2012
HERTIN s.r.o., Jiřího Trnky 1237/9, 709 00 Ostrava
Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů  24.09.2012 
15.11.2012
850/2012
48/2012
ČEZ Distribuce, a.s.
Oznámení o ukončení praxe praktického lékaře  20.09.2012 
20.10.2012
833/2012
47/2012
Praktický lékař MUDr. Židek
Údaje z protokolu o provedené dražbě č. N65609  01.09.2012 
17.09.2012
765/2012
46/2012
CLANROY a.s., Praha
Usnesení-dražební vyhláška-Igor Klimeš  31.08.2012 
17.09.2012
775/2012
45/2012
Exekutorský úřad Tábor
Oznámení zahájení ÚŘ a pozvání k ústnímu jednání VV-Běrský  29.08.2012 
17.09.2012
771/2012
44/2012
Město Frýdlant nad Ostravicí, Ing. Němec
Volby do zastupitelstev krajů - Informace o počtu a sídle volebních okrsků  27.08.2012 
13.09.2012
---
43/2012
Obecní úřad Krásná
Sněm starostů SOPM  15.08.2012 
28.08.2012
---
42/2012
Ing. Dana Nováková, předsedkyně SOPM
Volby do zastupitelstev krajů - minimální počet členů OVK  13.08.2012 
31.08.2012
---
41/2012
Obecní úřad Krásná
Výzva č. 7 k předkládání žádostí o dotaci  09.08.2012 
04.09.2012
692/2012
40/2012
MAS Pobeskydí, Třanovice
Zasedání ZO Krásná  03.08.2012 
13.08.2012
---
39/2012
Obecní úřad Krásná
Výzva k podání nabídky - Rekonstrukce autobusových čekáren  02.08.2012 
13.08.2012
686/2012
38/2012
Obec Krásná
Poučení vlastníka nemovitosti  27.07.2012 
30.08.2012
636/2012
37/2012
Katastrální úřad pro MSK
Vypínání elektrické energie  20.07.2012 
07.09.2012
---
36/2012
Fišárek Zdeněk - ČEZ Distribuce
Usnesení-dražební vyhláška  13.07.2012 
23.07.2012
580/2012
35/2012
Exekutorský úřad Přerov, soudní exekutor JUDr. Tomáš Vrána
Informace o oznámení koncepce-Zlepšení kvality ovzduší MSK  12.07.2012 
13.08.2012
579/2012
34/2012
Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na životní prostředí
Dražební vyhláška č. N65609  29.06.2012 
29.08.2012
531/2012
33/2012
CLANROY a.s., Praha
Nařízení SVS-MVO-varroáza včel  29.06.2012 
30.07.2012
530/2012
32/2012
Krajská veteriární správa-Eva Stonišová
Vyúčtování ceny vodného a stočného za rok 2011  29.06.2012 
17.07.2012
528/2012
31/2012
SmVaK Ostrava a.s.
Usnesení-dražební vyhláška  20.06.2012 
25.07.2012
496/2012
30/2012
Okresní soud Frýdek-Místek
Zasedání ZO Krásná  18.06.2012 
29.06.2012
---
29/2012
Obec Krásná
Vodovod v oblasti Krásná III. stavba-vodovodní řady obce Raškovice, změna stavby před jejím dokončení-VV  15.06.2012 
02.07.2012
472/2012
28/2012
Magistrát města Frýdku-Místku, odb. ŽP a zem.
Prodloužení termínu konkursního řízení na funkci ředitele/ky MK Dobrá  07.06.2012 
02.07.2012
450/2012
27/2012
Obec Dobrá
Sněm starostů SOPM  01.06.2012 
15.06.2012
---
26/2012
Ing. Dana Nováková, předsedkyně SOPM
SOPM-Závěrečný účet za rok 2011  23.05.2012 
15.06.2012
394/2012
25/2012
SOPM
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření SOPM za rok 2011  23.05.2012 
15.06.2012
393/2012
25/2012/1
Krajský úřad
Zasedání ZO Krásná  18.05.2012 
28.05.2012
---
24/2012
Obecní úřad Krásná
Nařízení Státní veterinární správy - mor včelího plodu  18.05.2012 
17.06.2012
366/2012
23/2012
Krajská veteriární správa-Eva Stonišová
Závěrečný účet obce Krásná za rok 2011 - II  14.05.2012 
11.06.2012
---
22/2012/2
Obec Krásná
Zpráva o výsledku hospodaření obce Krásná za rok 2011-Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu  14.05.2012 
11.06.2012
---
22/2012/3
Obec Krásná
Závěrečný účet obce Krásná za rok 2011 - I  14.05.2012 
11.06.2012
---
22/2012/1
Obec Krásná
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Krásná za rok 2011  14.05.2012 
11.06.2012
345/2012
21/2012
Krajský úřad Moravskoslezský kraj Ostrava
Výzva k podání nabídky-Inovace hasičské zbrojnice  26.04.2012 
15.05.2012
305/2012
20/2012
Obec Krásná
Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů  23.04.2012 
10.05.2012
---
19/2012
Obec Krásná
Sněm starostů SOPM  23.04.2012 
04.05.2012
---
18/2012
Ing. Dana Nováková, předsedkyně SOPM
Konkurzní řízení  18.04.2012 
15.05.2012
296/2012
17/2012
Arnika, Chlumova 17, Praha
Zasedání ZO Krásná  13.04.2012 
23.04.2012
---
16/2012
Obecní úřad Krásná
Veřejná vyhláška - daň z nemovitostí na rok 2012  05.04.2012 
17.05.2012
268/2012
15/2012
Finanční úřad Frýdek-Místek
Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovitosti  02.04.2012 
16.05.2012
257/2012
14/2012
Exekutorský úřad Přerov, soudní exekutor JUDr. Tomáš Vrána
Výzva k podání nabídky na plnění veř.zak.-Krásná-přepojení stávajících vodovod.příp.  30.03.2012 
13.04.2012
247/2012
12/2012
Obec krásná
Článek do novin  30.03.2012 
30.04.2012
253/2012
13/2012
MAS Pobeskydí, Třanovice
Výzva k podání nabídky-Rekonstrukce MK Krásná Janovice  28.03.2012 
12.04.2012
243/2012
11/2012
Obec Krásná
Konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitelky příspěvkové organizace  28.03.2012 
20.04.2012
255/2012
10/2012
Obec Morávka
Informace o návrhu koncepce  27.03.2012 
30.04.2012
254/2012
9/2012
Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, 100 10 Praha 10-Vršovice
Sněm starostů SOPM  12.03.2012 
23.03.2012
210/2012
8/2012
Sdružení obcí povodí Morávky
Zasedání ZO Krásná  05.03.2012 
19.03.2012
---
7/2012
Obecní úřad Krásná
Návrh rozpočet obce Krásná na rok 2012  02.03.2012 
19.03.2012
---
6/2012
Obec Krásná
Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.  22.02.2012 
31.03.2012
---
5/2012
Obecní úřad Krásná
Návrh rozpočtu SOPM na rok 2012  22.02.2012 
23.03.2012
158/2012
4/2012
Sdružení obcí povodí Morávky
Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost  13.02.2012 
29.02.2012
135/2012
3/2012
Obecní úřad Krásná
Záměr prodeje pozemku  01.02.2012 
24.02.2012
---
2/2012
Obec Krásná
Sněm starostů SOPM  13.01.2012 
27.01.2012
---
1/2012
Starosta VL
Nařízení KVS - Mor včelího plodu  19.12.2011 
31.01.2012
---
53/2011
KVS
Veřejná vyhláška o doručení písemnosti  13.12.2011 
02.01.2012
799/2011
52/2011
Magistrát města Ostravy, odb. financí a rozpočtu
Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů  06.12.2011 
31.12.2011
---
51/2011
Obec Krásná
Oznámení o provádění pravidelných odečtů vodoměrů v obci  25.11.2011 
29.11.2011
---
50/2011
SmVaK ostrava a.s.
Výzva č. 6 k předkládání žádostí o dotaci  25.11.2011 
17.12.2011
754/2011
49/2011
MAS Pobeskydí, Třanovice
Zasedání ZO Krásná  24.11.2011 
05.12.2011
---
48/2011
Obec Krásná
Záměr pronájmu dřevěné mobilní buňky na parkovišti na Visalajích  18.11.2011 
05.12.2011
725/2011
47/2011
Obec Krásná
Záměr pronájmu pozemku - vodní plocha  18.11.2011 
05.12.2011
724/2011
46/2011
Obec Krásná
Obchodní veřejná soutěž na prodej zemědělských pozemků ve vlastnictví státu a ve správě PF ČR  19.10.2011 
02.12.2011
627/2011
45/2011
Pozemkový fond České republiky, Krajské pracoviště Ostrava
Záměr pronájmu nebytových prostor  05.10.2011 
31.07.2013

44/2011
Obec Krásná
Volný obecní byt - Obec Lhotka  21.09.2011 
07.10.2011
580/2011
43/2011
Romana Kochaňová
Projekt CZ.1.04/2.1.00/03.00001  09.09.2011 
26.09.2011
546/2011
42/2011
Úřad práce
Sněm starostů SOPM  09.09.2011 
23.09.2011
545/2011
41/2011
Sdružení obcí povodí Morávky
VV-oznámení zahájení ÚŘ s veřejným ústním jednáním-Rumianovi  05.09.2011 
22.09.2011
535/2011
40/2011
Obecní úřad Raškovice, stavební úřad, Raškovice
Nařízení KVS - Mor včelího plodu  26.08.2011 
30.09.2011
512/2011
39/2011
Krajská veterinární správa MSK
Oznámení o provádění pravidelných odečtů vodoměrů v obci Krásná  24.08.2011 
02.09.2011
492/2011
38/2011
SmVaK Ostrava a.s.
Zasedání ZO Krásná  23.08.2011 
05.09.2011
490/2011
37/2011
Obecní úřad Krásná
Záměr pronájmu pozemků  17.08.2011 
04.09.2011
485/2011
36/2011
Obec Krásná
VV-oznámení zahájení ÚŘ s veřejným ústním jednáním  03.08.2011 
19.08.2011
440/2011
35/2011
Obecní úřad Raškovice, stavební úřad, Raškovice
VV pro oznámení zahájení ÚŘ s veř.ústním jednáním a oznámení zahájení staveb.řízení  01.08.2011 
17.08.2011
431/2011
34/2011
Obecní úřad Raškovice, stavební úřad, Raškovice
Záměr pronájmu obecního bytu v Krásné čp. 287  01.08.2011 
05.09.2011
427/2011
33/2011
Obec Krásná
Dotace pro malé podnikatele  14.07.2011 
14.08.2011
393/2011
32/2011
Regionální poradenská agentura, s.r.o. Brno, Ing. Kšica
Výzva č. 5 k předkládání žádostí o dotaci  13.07.2011 
23.08.2011
391/2011
31/2011
MAS Pobeskydí, Třanovice
ÚP obce Krásná  27.06.2011 
31.12.2012
---
30/2011/I
Obec Krásná
Veřejná vyhláška oznámení o vydání územního plánu Krásná formou opatření obecné povahy č. 1/2011  27.06.2011 
14.07.2011
367/2011
30/2011
Obec Krásná
Kalkulace ceny vody předané  27.06.2011 
15.07.2011
---
29/2011
SmVaK Ostrava a.s.
Usnesení-dražební vyhláška o oznámení dražebního roku  17.06.2011 
05.07.2011
337/2011
28/2011
Exekutorský úřad Přerov, soudní exekutor JUDr. Tomáš Vrána
Opatření obecné povahy č. 1/2011 - Územní plán Krásná  07.06.2011 
30.06.2011
320/2011
26/2011
Obec Krásná
Záměr prodeje pozemku  07.06.2011 
24.06.2011
---
25/2011
Obec Krásná
Nařízení KVS pro MSK-varroáza  07.06.2011 
06.07.2011
309/2011
27/2011
Krajská veterinární správa MSK
VV-Předávání lesních hospodářských osnov vlastníkům lesů  28.05.2011 
17.06.2011
297/2011
24/2011
Magistrát měata Frýdku-Místku, odb. ŽP
Zasedání ZO Krásná  25.05.2011 
07.06.2011
---
23/2011
Obecní úřad Krásná
Oznámení o provádění pravidelných odečtů vodoměrů v obci Krásná  20.05.2011 
07.06.2011
---
22/2011
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.
Závěrečný účet obce Krásná za rok 2010  19.05.2011 
07.06.2011
---
21/2011
Obec Krásná
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Krásná  19.05.2011 
07.06.2011
274/2011
20/2011
Krajský úřad Ostrava
Sněm starostů SOPM  16.05.2011 
03.06.2011
268/2011
19/2012
Ing. Dana Vlčková, předsedkyně SOPM
SOPM-Závěrečný účet za rok 2010  13.05.2011 
02.06.2011
267/2011
18/2011
Ing. Dana Vlčková, předsedkyně SOPM
Výzva č. 4 k předkládání žádostí o dotaci  22.04.2011 
09.05.2011
224/2011
17/2011
MAS Pobeskydí
Veřejná vyhláška oznamující zahájení řízení o vydání ÚP Krásné  05.04.2011 
26.05.2011
192/2011
16/2011/1
Obec Krásná
Veřejná vyhláška oznamující zahájení řízení o vydání Územního plánu Krásné formou opatření obecné povahy a pozv. k veřejnému projednání  05.04.2011 
26.05.2011
192/2011
16/2011
Magistrát města Frýdku-Místku
Sněm starostů SOPM  18.03.2011 
08.04.2011
157/2011
15/2011
Ing. Dana Vlčková, předsedkyně SOPM
Rozhodnutí-VV-Vodovod II. stavba-změna stavby před jejím dokončením  14.03.2011 
31.03.2011
150/2011
14/2011
Magistrát města Frýdku-Místku, odb. ŽP a zem.
Sčítání lidu, domů a bytů 2011-Sčítací obvody  07.03.2011 
14.04.2011
133/2011
13/2011
Český statistický úřad Frýdek-Místek
Oznámení ČSÚ o konání sčítací lidu, domů a bytů v roce 2011 v ČR  02.03.2011 
14.04.2011
---
12/2011
Český statistický úřad
Zasedání ZO Krásná  25.02.2011 
07.03.2011
---
10/2011
Obec Krásná
Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.,  25.02.2011 
25.03.2011
---
11/2011
Obec Krásná
Návrh rozpočtu obce Krásná na rok 2011  17.02.2011 
07.03.2011
---
09/2011
Obec Krásná
Oznámení o zahájení vodoprávního řízení-VV  03.02.2011 
21.02.2011
77/2011
8/2011
Magistrát města Frýdku-Místku, odb. ŽP a zem.
Žádost o zveřejnění - nabídka pozemků k pronájmu na OLV 10002  02.02.2011 
07.04.2011
60/2011
7/2011
Pozemkový fond ČR, Nádražní 869/55, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava
Návrh rozpočtu SOPM na rok 2011  19.01.2011 
04.02.2011
---
6/2011
Starosta VL
Pozvánka na sněm starostů SOPM  18.01.2011 
04.02.2011
---
5/2011
Starosta VL
Stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí  11.01.2011 
31.01.2011
20/2011
4/2011
Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, 100 10 Praha 10-Vršovice
Záměr prodeje motorového vozidla AVIA A 20 F  06.01.2011 
31.05.2011
---
3/2011
Obec Krásná
VV o vydání zásad územního rozvoje MSK formou opatření obecné povahy  04.01.2011 
25.01.2011
2/2011
2/2011
Moravskoslezský kraj, zastupitelstvo kraje Ostrava
Obecně závazná vyhláška č. 3/2010  13.12.2010 
31.12.2010
----
84/2010
Obec Krásná
Obecně závazná vyhláška č. 2/2010  13.12.2010 
31.12.2010
---
83/2010
Obec krásná
Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místních poplatcích  13.12.2010 
31.12.2010
---
82/2010
Obec Krásná
Zasedání ZO Krásná  26.11.2010 
08.12.2010
---
81/2010
Obec Krásná
Sněm starostů SOPM  26.11.2010 
09.12.2010
---
80/2010
Starostka Vyšní Lhoty
Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky-Krásná-Sihly, přírodní park  18.11.2010 
07.12.2010
323/2010
79/2010
Obec Krásná
Oznámení o provádění pravidelných odečtů vodoměrů v obci Krásná  16.11.2010 
30.11.2010
322/2010
78/2010
SmVaK Ostrava
Rozhodnutí-veřejná vyhláška-Ing.Běrský  12.11.2010 
29.11.2010
318/2010
77/2010
Město Frýdlant nad Ostravicí, Ing. Němec
Záměr pronájmu pozemků  12.11.2010 
03.12.2010
---
75/2010
Obec Krásná
Záměr pronájmu obecních bytů  12.11.2010 
03.12.2010
---
76/2010
Obec Krásná
Záměr pronájmu nebytových prostor (garáže)  12.11.2010 
03.12.2010
---
74/2010
Obec Krásná
Záměr pronájmu pozemků  12.11.2010 
03.12.2010
---
73/2010
Obec Krásná
Záměr pronájmu obecního bytů v Krásné čp. 325  12.11.2010 
03.12.2010
---
72/2010
Obec Krásná
Nabídka pozemků k pronájmu uveřejněná PF ČR  03.11.2010 
06.12.2010
---
71/2010
Obec Krásná
Veřejně prospěšné práce  01.11.2010 
30.11.2010
---
70/2010
Úřad práce
Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného ZO Obce Krásná  01.11.2010 
11.11.2010
---
69/2010
Obecní úřad Krásná
Volby do zastupitelstva obce 15.-16.10.2010  18.10.2010 
06.11.2010
---
68/2010
Magistrát města Frýdku-Místku
Výzva k podání nabídky na plnění veřej.zak. malého rozdahu-Vodovod v oblasti Krásná, II. stavba  01.10.2010 
20.10.2010
240/2010
67/2010
Obec Krásná
Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva obce Krásná  29.09.2010 
15.10.2010
---
66/2010
starostka obce Krásná
Obnova horské chaty na Lysé hoře  27.09.2010 
15.11.2010
224/2010
65/2010
Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy, Čs.legií 65,
Oznámení PF ČR  15.09.2010 
18.10.2010
197/2010
64/2010
Pozemkový fond České republiky, Krajské pracoviště Ostrava
Sněm starostů SOPM  09.09.2010 
01.10.2010
---
63/2010
Ing. Dana Vlčková, předsedkyně SOPM
Nabídka pozemků PF ČR k náhradním restitucím  06.09.2010 
07.10.2010
172/2010
62/2010
Pozemkový fond ČR, územní pracoviště Ostrava
VV-Oznámení zahájení ÚŘ s veřejným ústním jednáním  03.09.2010 
20.09.2010
165/2010
61/2010
Obecní úřad Raškovice, stavební úřad, Raškovice
Informace o počtu a sídle volebních okrsků  30.08.2010 
15.09.2010
---
60/2010
Obecní úřad Krásná
Oznámení o zahájení řízení - Ing. Běrský  26.08.2010 
10.09.2010
137/2010
59/2010
Město Frýdlant nad Ostravicí
Regionální inovační strategie Morravskoslezského kraje na léta 2010-2016  24.08.2010 
10.09.2010
136/2010
58/2010
Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na ŽP Praha
Zasedání ZO Krásná  20.08.2010 
30.08.2010
---
57/2010
Obecní úřad Krásná
Výzva k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu-oprava místních komunikací  20.08.2010 
30.08.2010
130/2010
56/2010
Obec Krásná
Volby do ZO - stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro obec Krásná  13.08.2010 
01.09.2010
---
55/2010
Obecní úřad Krásná
Sněm starostů SOPM  08.08.2010 
20.08.2010
76/2010
53/2010
Starostka Vyšní Lhoty
Nabídka pozemků k pronájmu uveřejněná Pozemkovým fondem ČR  08.08.2010 
06.09.2010
82/2010
54/2010
Pozemkový fond ČR
Veřejná soutěž na prodej zemědělských pozemků  08.08.2010 
23.09.2010
72/2010
52/2010
Pozemkový fond ČR
Zasedání ZO Krásná  05.08.2010 
18.08.2010
---
51/2010
Obecní úřad Krásná
Veřejná vyhláška-Rozhodnutí o umístění stavby-Studna u RCH 036- Ing. Černín  19.07.2010 
17.08.2010
88/2010
50/2010
Obecní úřad Raškovice, stavební úřad, Raškovice
Oznámení o návrhu zvl.chr. území-Lysá hora  12.07.2010 
23.08.2010
12/2010
49/2010
SCHKOB Rožnov pod Radhoštěm
Plány péče o Přírodní rezervaci Travný a Přírodní rezervaci Zimný potok - oznámrní o možnosti projednání  12.07.2010 
30.07.2010
11/2010
48/2010
SCHKOB Rožnov pod Radhoštěm
Výtýčení nové tirustické trasy v Ptačí oblasti Beskydy-Lysá hora  09.07.2010 
30.07.2010
7/2010
47/2010
SCHKOB Rožnov pod Radhoštěy
Vodné a stočné  30.06.2010 
20.07.2010
411/10
46/2010
SmVaK Ostrava a.s.
Krajský program snižování emisí MSK  21.06.2010 
21.07.2010
396/10
45/2010
Ministerstvo ŽP, Vršovická 65, Praha
Zasedání SOPM  15.06.2010 
29.06.2010
---
44/2010
Ing. Vlčková
Výsledky hlasování v okrsku-volby do PS PČR ve dnech 28. a 29.5.2010  29.05.2010 
15.06.2010
---
43/2010
Obec Krásná
Nařízení KVS  20.05.2010 
20.06.2010
---
42/2010
Krajská veterina
Sněm starostů SOPM  19.05.2010 
01.06.2010
---
41/2010
Starostka Vyšní Lhoty
1/2010 Rozhodnutí hejtmana MSK o vyhlášení stavu nebezpečí  18.05.2010 
18.06.2010
---
40/2010
Moravskoslezský kraj - hejtman kraje
Zasedání ZO Krásná  14.05.2010 
24.05.2010
---
39/2010
Obecní úřad Krásná
Oznámení o době a místě konání voleb do PS PČR  10.05.2010 
29.05.2010
---
38/2010
Obecní úřad Krásná
Nabídka pozemků k pronájmu  05.05.2010 
07.06.2010
305/10
37/2010
Pozemkový fond ČR,, Havlíčkovo nábř. 38, Ostrava
Územní rozhodnutí-veřejná vyhláška-rozšíření vodovodu Janovice  04.05.2010 
20.05.2010
306/10
36/2010
Město Frýdlant nad Ostravicí, Náměstí 3
Krajský program snižování emisí MSK včetně vyhodnocení vlivů této koncepce na ŽP  28.04.2010 
31.05.2010
280/10
35/2010
Ministerstvo životního prostředí , Ing. Renáta Gavelková, odb. posuzování vlivů
Vyhláška - vyměření daně z nemovitostí na rok 2010  20.04.2010 
21.05.2010
---
34/2010
Finanční úřad Frýdek-Místek
Protokol o otevírání obálek s nabídkami-Vodovod v oblasti Krásná, 2. stavba-vodovodní řady obce Krásná  19.04.2010 
06.05.2010
214/10
33/2010
Obec Krásná
Veřejná vyhláška Zásady územního rozvoje MSK  16.04.2010 
02.07.2010
261/10
32/2010
MSK Ostrava
Sněm starostů SOPM  14.04.2010 
23.04.2010
252/10
31/2010
Ing. Vlčková SOPM
Informace o počtu a sídle volebních okrsků  12.04.2010 
30.04.2010
---
30/2010
Obecní úřad Krásná, Krásná 287, 739 04 p. Pražmo
Písemná výzva k podání nabídky - veřejná zakázka Vodovod v oblasti Krásná, 2. stavba-vodovodní řady obce Krásná  01.04.2010 
16.04.2010
214/10
29/2010
Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 p. Pražmo
Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání VV-Janovice  26.03.2010 
12.04.2010
206/10
28/2010
Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí
Zasedání ZO Krásná  26.03.2010 
06.04.2010
---
27/2010
Obecní úřad Krásná, Krásná 287, 739 04 p. Pražmo
Volby do PS Parlamentu ČR-minimální počet členů OVK  26.03.2010 
16.04.2010
---
26/2010
Obecní úřad Krásná, Krásná 287, 739 04 p. Pražmo
Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu-Rekonstrukce autobusové zastávky v obci Krásná  25.03.2010 
07.04.2010
192/10
25/2010
Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 p. Pražmo
Oznámení o zrušení výběrového řízení na realizaci VZ malého rozsahu-Rekonstrukce autobusové zastávky v obci Krásná  24.03.2010 
07.04.2010
191/10, 162/10
24/2010
Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 p. Pražmo
SOPM závěrečný účet za rok 2009 a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření SOPM  22.03.2010 
08.04.2010
181/10
23/2010
SOPM
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Krásná za rok 2009  18.03.2010 
06.04.2010
178/10
21/2010
Krajský úřad
Závěrečný účet obce Krásná za rok 2009  18.03.2010 
06.04.2010
---
22/2010
Obec Krásná
Výzva k podání nabídky na plnění VZ malého rozsahu-Rekonstrukce autobusové zastávky v obci Krásná  15.03.2010 
23.03.2010
162/10
20/2010
Obec Krásná
Oznámení o zrušení výběrového řízení na realizaci VZ Rekonstrukce autobusové zastávky v obci Krásná  15.03.2010 
22.03.2010
150/10
19/2010
Obec Krásná
Zasedání ZO Krásná  12.03.2010 
23.03.2010
---
18/2010
Obecní úřad Krásná
Nařízení státní veterinární správy-katarální horečka  11.03.2010 
30.03.2010
156/10
17/2010
Státní veterinární správa ČR, Slezská 7, 120 56 Praha 2
Posuzování vlivů na životní prostředí-zveřejnění dokumentace záměru  10.03.2010 
30.04.2010
152/10
16/2010
Ministerstvo životního prostředí ČR, Čs. legií 5, 702 00 Ostrava
Sněm starostů SOPM  10.03.2010 
19.03.2010
153/10
15/2010
Ing. Vlčková
Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu-rekonstrukce autobusové zastávky  10.03.2010 
22.03.2010
150/10
14/2010
Obec Krásná
Rozpočet obce Krásná na rok 2010  05.03.2010 
23.03.2010
---
13/2010
Obec Krásná
Strategie rozvoje MSK 2009-2016  02.03.2010 
18.03.2010
137/10
12/2010
Ministerstvo ŽP Praha
Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací  26.02.2010 
29.03.2010
---
11/2010
Obecní úřad Krásná
Zasedání ZO Krásná  25.02.2010 
08.03.2010
---
10/2010
Obec Krásná
Pro vlastníky lesa a odborné lesní hospodáře  18.02.2010 
07.03.2010
---
9/2010
Moravskoslezský kraj
Závěr zjišťovacího řízení-Regionální inovační strategie MSK 2010-2016  17.02.2010 
06.03.2010
104/10
8/2010
Krajský úřad MSK
Rozpočet SOPM pro rok 2010  08.02.2010 
25.02.2010
---
7/2010
SOPM
Nabídka pozemků k pronájmu uveřejněná Pozemkovým fondem ČR  04.02.2010 
05.03.2010
65/10
6/2010
Pozemkový fond ČR, územní pracoviště Ostrava
VV-Rozhodnutí-vodovod v oblasti Krásná, III,. stavba-vodovodní řady obce Raškovice  28.01.2010 
16.02.2010
53/10
5/2010
Magistrát města Frýdku-Místku, odb. ŽP a zem., Palackého 115,FM p. Klimšová
Sněm starostů SOPM  25.01.2010 
05.02.2010
55/10
4/2010
Starostka Vyšní Lhoty
Regionální inovační strategie MSK na léta 2010-2016  05.01.2010 
22.01.2010
8/10
3/2010
Ministerstvo ŽP, Praha
Strategie rozvoje MSK na léta 2009-2016-oznámení  05.01.2010 
22.01.2010
7/10
2/2010
Ministerstvo ŽP Praha
Informace-veřejnoprávní smlouva o přestupcích  01.01.2010 
31.12.2010
---
1/2010
Obec Krásná
Záměr prodeje dříví  22.12.2009 
31.01.2010
---
87/2009
Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 p. Pražmo
Nařízení č. 9/2009 Krajské veterinární správy pro MSK o mimoř. veter. opatř. k převenci a tlumení nákazy moru včelího plodu  22.12.2009 
08.01.2010
880/09
86/2009
Moravskoslezský kraj Ostrava
Oznámení o zahájení vodopráv.říz.-vodovod v oblasti Krásná, III. stavba  17.12.2009 
19.01.2010
877/09
85/2009
Magistrát města Frýdku-Místku, odb. ŽP a zem., Palackého 115, FM
Rozhodnutí-veřejná vyhláška-vodovod v oblasti Krásná-II. stavba  17.12.2009 
05.01.2010
876/09
84/2009
Magistrát města Frýdek-Místek, odb. ŽP a zem., Palackého 115, FM
Obecně závazná vyhláška o nakládání s komunálním odpadem  14.12.2009 
31.12.2009
---
83/2009
Obec Krásná
Obecně závazná vyhláška obce Krásná č. 2/2009 o místních poplatcích  14.12.2009 
31.12.2009
---
82/2009
Obec Krásná
Obecně závazná vyhláška obce Krásná č. 1/2009 - poplatek za odpad  14.12.2009 
31.12.2009
---
81/2009
Obec Krásná
Zasedání Zastupitelstva obce Krásná  04.12.2009 
14.12.2009
---
80/2009
Obec Krásná
Sněm starostů SOPM  30.11.2009 
15.12.2009
---
79/2009
Starostka Vyšní Lhoty
Veřejná vyhláška-oznámení o místě uložení písemnosti-Novák  24.11.2009 
10.12.2009
820/09
78/2009
Hlavní město Praha,Magistrát hlavního města Prahy,odbor daní,poplatků a cen
Usnesení o nařízení dražebního jednání  12.11.2009 
17.12.2009
806/09
77/2009
Exekutorský úřad Olomouc, Pavelčáková 14, Mgr. Ing. Radim Opletal
Nabídka zaměstnání  05.11.2009 
21.11.2009
---
76/2009
Místní akční skupina Pobeskydí - z.s.p.o.
Závěr zjišťovacího řízení záměru "Stavební úpravy chaty Ludvik č.ev. 0493 na Lysé hoře"  05.11.2009 
24.11.2009
793/09
75/2009
Krajský úřad MSK, odb. ŽP a zem., 28. října 117, 702 18 Ostrava
Nabídka pozemků k pronájmu uveřejněná Pozemkovým fondem  04.11.2009 
15.12.2009
790/09
74/2009
Pozemkový fond ČR Havíčkovo nábřeží 38, 702 00 Ostrava 2
Vodovod v oblasti Krásná, I. stavba-vodojemy a výtlačný řad V 1-VV stavební povolení-rozhodnutí  04.11.2009 
20.11.2009
792/09
73/2009
Magistrát města Frýdku-Místku, odb.ŽP a zem., Palackého 115, Frýdek-Místek
Vodovod v oblasti Krásná, II. stavba-vodovodní řady obce Krásná  02.11.2009 
03.12.2009
781/09
72/2009
Magistrát města Frýdku-Místku
Sněm starostů SOPM  13.10.2009 
23.10.2009
748/09
71/2009
Ing. Vlčková
Veřejná vyhláška č.j. 125778/09/362914803680  09.10.2009 
26.10.2009
743/09
70/2009
Finanční úřad ve Frýdku-Místku, Na Poříčí 3208
Zasedání zastupitelstva obce Krásná  05.10.2009 
14.10.2009
---
69/2009
Obecní úřad Krásná
Závěr zjišťovacího řízení  02.10.2009 
18.10.2009
712/09
68/2009
Ministerstvo ŽP, Vršovická 65, 100 00 Praha 10-Vršovice
Protokol o otevírání obálek s nabídkami-VZ Vodovod v oblasti Krásná, 1. stavba a výtlačný řád V1  01.10.2009 
17.10.2009
645/09
67/2009
Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 Pražmo
Informace o oznámení záměru "Stavební úpravy chaty Ludvík č.ev. 0493 na Lysé hoře" podle zák. o posuz.vlivů na ŽP  29.09.2009 
15.10.2009
694/09
66/2009
Krajský úřad, MSK, odb.ŽP a zem., 28. října 117, 702 18 Ostrava
Oznámení o zahájení vodoprávního řízení-Vodovod v oblasti Krásná, I. stavba  25.09.2009 
26.10.2009
695/09
65/2009
Magistrát města Frýdku-Místku, odb. ŽP a zem., Palackého 115, FM
Výzva ke kácení a okleštění stromoví a jiných porostů  25.09.2009 
25.10.2009
687/09
64/2009
ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, Teplická 8748, 405 02
Písemná výzva k podání nabídky-Vodovod v oblasti Krásná  11.09.2009 
29.09.2009
655/09
63/2009
Obec Krásná
Informace o počtu a sídle volebních okrsků  08.09.2009 
25.09.2009
---
62/2009
Obecní úřad Krásná
Strategie rozvoje MSK na léta 2009-2016  01.09.2009 
20.09.2009

61/2009
Ministerstvo ŽP, Vršovická 65, 100 10 Praha 10
Volby do PS Parlamentu ČR-minimální počet členů OVK  28.08.2009 
15.09.2009
---
60/2009
Obecní úřad Krásná
Zásady územního rozvoje MSK  27.08.2009 
27.10.2009
627/09
59/2009
Ing. Anna Dohnalová
Sněm starostů SOPM  25.08.2009 
05.09.2009
630/09
58/2009
Ing. Dana Vlčková
Oznámení o uložení písemnosti  13.08.2009 
31.08.2009
581/09
57/2009
Magistrát města Frýdku-Místku, finanční odbor, vymáhání pohledávek
Nabídka pozemků k pronájmu  04.08.2009 
04.09.2009
555/09
56/2009
Pozemkový fond ČR
Zasedání ZO Krásná  29.07.2009 
06.08.2009
---
55/2009
Obec Krásná
Oznámení o uložení písemnosti  23.07.2009 
10.08.2009
535/09
54/2009
Celní úřad, Slezská 765, p.o.box 48, 738 01 Frýdek-Místek
Veřejná vyhláška-oznámení o uložení písemnosti  22.07.2009 
08.08.2009
533/09
53/2009
Magistrát města Frýdku-Místku,finanční odbor, vymáhání pohledávek
Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu  22.07.2009 
05.08.2009
530/09
52/2009
Obec Krásná
Veřejná vyhláška - oznámení o uložení písemnosti  20.07.2009 
05.08.2009
526/09
51/2009
Magistrát města Frýdku-Místku
Veřejná vyhláška oznámení uložení písemnosti  17.07.2009 
04.08.2009
523/09
50/2009
Magistrát města Frýdku-Místku
Zasedání SOPM  01.07.2009 
10.07.2009
500/09
49/2009
Ing. Vlčková, Obec Vyšní Lhoty
Zasedání ZO Krásná  01.07.2009 
14.07.2009
---
48/2009
Obec Krásná
Zadávací dokumentace pro VŘ na dodávku nábytku OÚ Krásná  30.06.2009 
13.07.2009
494/09
47/2009
Obec Krásná
Nařízení města č. 3/2009  29.06.2009 
15.07.2009
488/09
46/2009
Magistrát města Frýdku-Místku, odb. ŽP a zem.
Aktualizace Marketingové strategie rozvoje CR v MSK pro léta 2009-2013  26.06.2009 
14.07.2009
486/09
45/2009
Ministerstvo ŽP, Ing. Gavelková, Praha
Zadávací dokumentace pro VŘ-Obnova a rekonstrukce 3 křížů na Krásné pod Lysou horou  25.06.2009 
13.07.2009
471/09
44/2009
Obec Krásná
Nabídka pozemků PF ČR k náhradním restitucím  22.06.2009 
23.07.2009
458/09
43/2009
Pozemkový fond ČR, územní pracoviště Ostrava, Havlíčkovo nábř. 38
Veřejně prospěšné práce - Projekt CZ.1.042/2.1.00/03.00001  09.06.2009 
09.08.2009
---
42/2009
Úřad práce
VV Rozhodnutí o umístění stavby-Vodovod v oblasti Krásná  09.06.2009 
25.06.2009
439/09
41/2009
Obecní úřad Raškovice, stavební úřad, Raškovice 207
Opis výsledku hlasování v okrsku-volby do EP  08.06.2009 
23.06.2009
---
40/2009
Obecní úřad Krásná
ÚP Krásná - návrh zadání - problémový výkres  03.06.2009 
07.07.2009
419/09
39/2009/IV
Udeska.info
Územní plán Krásná - návrh zadání - výkres  03.06.2009 
04.06.2009
419/09
39/2009/IV
Magistrát města Frýdek-Místek
Územní plán Krásná - návrh zadání - text  03.06.2009 
07.07.2009
419/09
39/2009/III
Magistrát města Frýdku-Místku
Územní plán Krásná - návrh zadání - obsah  03.06.2009 
07.07.2009
419/09
39/2009/II
Magistrát města Frýdku-Místku
Ozn. o zahájení projednávání návrhu zadání ÚP obce Krásná  03.06.2009 
07.07.2009
419/09
39/2009/I
Magistrát města Frýdku-Místku
Zasedání zastupitelstva obce Krásná  29.05.2009 
09.06.2009
---
38/2009
Obec Krásná
Závěrečný účet obce Krásná rok 2008  22.05.2009 
08.06.2009
---
37/2009
Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 p. Pražmo
Zpráva o výsledku přezk. hospodaření obce Krásná  22.05.2009 
08.06.2009

36/2009
Krajský úřad Ostrava
usnesení-dražební vyhláška  21.05.2009 
08.06.2009
392/09
35/2009/IV
okresní soud ve Frýdku-Místku
usnesení-dražební vyhláška  21.05.2009 
08.06.2009
392/09
35/2009/III
okresní soud ve Frýdku-Místku
usnesení-dražební vyhláška  21.05.2009 
08.06.2009
392/09
35/2009/II
okresní soud ve Frýdku-Místku
usnesení-dražební vyhláška  21.05.2009 
08.06.2009
392/09
35/2009/I
okresní soud ve Frýdku-Místku
nařízení KVS pro MS kraj č. 3/29  21.05.2009 
08.06.2009
389/09
34/2009
Moravskoslezský kraj, krajská veterinární správa
Oznámení o době a místě konání voleb  19.05.2009 
05.06.2009
---
33/2009
Obecní úřad Krásná
VV-Dopravoprojekt  15.05.2009 
03.06.2009
376/09
32/2009
Stavební úřad Raškovice
Závěr zjišťovacího řízení záměru "Vodovod v oblasti obce Krásná"  12.05.2009 
01.06.2009
363/09
31/2009
Krajský úřad, Moravskoslezský kraj, odbor životního prostředí a zemědělství, Ost
Nabídka pozemků k pronájmu uveřejněná Pozemkovým fondem ČR  06.05.2009 
10.06.2009
347/09
30/2009
Pozemkový fond ČR, Havlíčkovo nábř. 38, Ostrava
VV-Vodovod Dolní Krásná  23.04.2009 
13.05.2009
307/09
29/2009
Obecní úřad Raškovice
Volby do Evropského parlamentu-sídlo voleb.okrsku  20.04.2009 
04.06.2009
---
28/2009
Obecní úřad Krásná-starostka
Pozvánka na Sněm starostů SOPM  15.04.2009 
25.04.2009
---
27/2009
SOPM
Pozvánka na zasedání ZO Krásná  10.04.2009 
20.04.2009
---
26/2009
Obec Krásná
Nařízení Krajské veterinární správy-katarální horečky ovcí a koz  09.04.2009 
27.04.2009
279/09
25/2009
Krajská veterinární správa MSK
Veřejná vyhláška-daně  09.04.2009 
12.05.2009
276/09
23/2009
Finanční úřad Frýdek-Místek
Minimální počet členů OVK pro volby do EP  06.04.2009 
06.05.2009
---
24/2009
Obecní úřad Krásná
Závěrečný účet SOPM+zpráva z auditu hospodaření  02.04.2009 
21.04.2009
262/09
22/2009
SOPM
Informace o oznámení záměru "Vodovod v oblasti obce Krásná" podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí  31.03.2009 
24.04.2009
261/09
21/2009
Krajský úřad Moravskoslezský kraj Ostrava, Odbor životního prostředí a zemědělst
Zasedání Zastupitelstva obce Krásná  13.03.2009 
23.03.2009
---
20/2009
Obec Krásná
Pozvánka na Sněm starostů SOPM  11.03.2009 
26.03.2009
201/09
19/2009
Obecní úřad Vyšní Lhoty
Výzva č. 2 k předkládání žádostí o dotaci  09.03.2009 
25.03.2009
---
18/2009
MAS Pobeskydí, Třanovice 1
Nařízení Státní veterinární správy  06.03.2009 
24.03.2009
186/09
17/2009
Státní veterinární správa
VV-Zahájení ÚŘ -Rekonstrukce sil.III/48415  05.03.2009 
23.03.2009
180/09
16/2009
Obecní úřad Raškovice, stavební úřad, Raškovice
Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů za rok 2008  26.02.2009 
26.03.2009
---
15/2009
Obec Krásná
Záměr prodeje míchačky na maltu  24.02.2009 
23.03.2009
---
14/2009
Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 p. Pražmo
Návrh rozpočtu obce Krásná na rok 2009  23.02.2009 
20.03.2009
---
13/2009
Obec Krásná
Výběrové řízení - účetní  17.02.2009 
03.03.2009
129/09
12/2009
Obec Raškovice
Nabídka pozemků k pronájmu uveřejněná Pozemkovým fondem ČR  12.02.2009 
11.03.2009
115/09
11/2009
Pozemkový fond ČR, Havlíčkovo nábř. 38, 702 00 Ostrava
SOPM-Návrh rozpočtu na rok 2009  11.02.2009 
27.02.2009
---
10/2009
SOPM
Zasedání zastupitelstva obce Krásná  05.02.2009 
16.02.2009
---
9/2009
Obecní úřad Krásná
Záměr pronájmu nebytových prostor (garáž)  27.01.2009 
13.02.2009
---
8/2009
Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 Pražmo
Záměr pronájmu obecního bytu  27.01.2009 
13.02.2009
---
7/2009
Obec Krásná
Vyhlášení popisu věci-výzva  27.01.2009 
27.07.2009
64/09
6/2009
Policie ČR, Frýdek-Místek
Amnestie na nelegálně držené zbraně-informace  27.01.2009 
12.02.2009
68/09
5/2009
Policie ČR, Frýdek-Místek
VV-Lesy ČR, s.p.  21.01.2009 
06.02.2009
54/09
4/2009
Obecní úřad Raškovice, stavební úřad, Raškovice
Zasedání SOPM  20.01.2009 
30.01.2009
---
3/2009
Ing. Vlčková Dana
Informace k novele zákona o dani z nemovitosti  14.01.2009 
01.07.2009
---
2/2009
Finanční úřad Frýdek-Místek
Informace o uzavření veřejnoprávní smlouvy  01.01.2009 
15.12.2009
---
1/2009
Obec Krásná
Informace o Veřejnoprávní smlouvě-přestupky  01.01.2009 
31.12.2009
---
01/2009
Obec Krásná
Nařízení Státní veterinární správy-povinné nouzové očkování  29.12.2008 
15.01.2009
906/08
95/2008
Státní veterinární správa
VV-rozhodnutí o umístění stavby-studna u RCH 0411-Adamec  18.12.2008 
05.01.2009
---
94/2008
Obecní úřad Raškovice, stavební úřad , Raškovice 207, 739 04
Nařízení KVS pro MSK č.7/2008 ze dne 12.12.2008 II.  18.12.2008 
30.06.2009
---
93/2008
Krajská veterinární správa MSK Ostrava
Nařízení KVS pro MSK č. 7/2008 ze dne 12.12.2008 I.  18.12.2008 
30.06.2009
---
93/2008
Krajská veterinární správa MSK Ostrava
OZV č. 1/2008 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování KO  15.12.2008 
31.12.2008
---
92/2008
Obec Krásná
Zasedání ZO Krásná  05.12.2008 
15.12.2008
---
91/2008
Obecní úřad Krásná, Krásná 287, 739 04 p. Pražmo
Veřejná vyhláška-Rozhodnutí  03.12.2008 
19.12.2008
874/08
90/2008
Krajský úřad Moravskoslezského kraje Ostrava
VV-rozhodnutí o prodloužení platnosti ÚR  02.12.2008 
18.12.2008
872/08
89/2008
Obecní úřad Raškovice, stavební úřad, Raškovice 207
Sněm starostů SOPM  26.11.2008 
04.12.2008
---
88/2008
Ing. Dana Vlčková
VV-oznámení zahájení ÚŘ-změna druhu pozemku  14.11.2008 
04.12.2008
856/08
87/2008
Obecní úřad Raškovice, stavební úřad, Raškovice 207
Veřejná vyhláška  13.11.2008 
04.12.2008
853/08
86/2008
Finanční úřad ve Frýdku-Místku
Nabídka pozemků k pronájmu uveřejněná Pozemkovým fondem ČR  12.11.2008 
12.12.2008
850/08
85/2008
Pozemkový fond ČR, Havlíčkovo nábřeží 38, 702 00 Ostrava
Veřejná vyhláška-seznámení s podklady rozhodnutí  11.11.2008 
27.11.2008
837/08
84/2008
Krajský úřad, Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava
Záměr pronájmu obecní garáže  05.11.2008 
23.11.2008
---
83/2008
Obec Krásná
Projekt CZ.04.1.03/1.1.00.1/0060  03.11.2008 
19.11.2008
809/08
81/2008
Úřad práce Frýdek-Místek
Veřejnoprávní smlouva-přestupky  30.10.2008 
31.12.2008
764/08
82/2008
Obec Krásná-Magistrát města Frýdku-Místku
VV-oznámení zahájení územního řízení-studna Adamec  27.10.2008 
12.11.2008
798/08
80/2008
Obecní úřad Raškovice, stavební úřad
Usnesení -dražební vyhláška-Jan Krob  27.10.2008 
10.12.2008
796/08
79/2008
Exekutorský úřad Přerov
Výsledky voleb do Senátu-II. kolo  25.10.2008 
11.11.2008
---
78/2008
Český statistický úřad
Veřejná vyhláška-vodoprávní řízení  22.10.2008 
07.11.2008
785/08
77/2008
Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Veřejná vyhláška Finanční úřad Frýdek-Místek-CASSEL s.r.o.  21.10.2008 
07.11.2008
779/08
76/2008
Finanční úřad Frýdek-Místek
Zasedání ZO Krásná  20.10.2008 
28.10.2008
---
75/2008
Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 p. Pražmo
Výsledky voleb do Senátu  18.10.2008 
23.10.2008
---
74/2008
Obecní úřad Krásná
Výsledky voleb do zastupitelstva kraje  18.10.2008 
04.11.2008
---
73/2008
Obecní úřad Krásná
Nařízení KVS pro MSK č. 6/2008-katarální horečka ovcí  16.10.2008 
31.12.2008
771/08
72/2008
Krajská veterinární správa MSK Ostrava
Sněm starostů SOPM  06.10.2008 
16.10.2008
---
71/2008
Ing. Dana Vlčková
VV-usnesení-odkanalizování a čištění odpadních vod Krásná, Morávka, Pražmo, Raškovice  02.10.2008 
20.10.2008
741/08
69/2008
Obecní úřad Raškovice, stavební úřad Raškovice
VV-oznámení zahájení řízení o prodloužení platnosti ÚR  02.10.2008 
20.10.2008
742/08
68/2008
Obecní úřad Raškovice, stavební úřad Raškovice
Oznámení o době a místě konání voleb  02.10.2008 
17.10.2008
---
70/2008
Obec Krásná
Zasedání ZO Krásná  24.09.2008 
06.10.2008
---
67/2008
Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 p. Pražmo
Zasedání zastupitelstva obce Krásná  15.09.2008 
23.09.2008
---
66/2008
Obecní úřad Krásná
Záměr pronájmu pozemku nebo jeho části  15.09.2008 
03.10.2008
---
65/2008
Obec Krásná
Pozvánka na zasedání SOPM  10.09.2008 
19.09.2008
680/08
64/2008
Ing. Dana Vlčková
Informace o počtu a sídle volebních okrsků  29.08.2008 
16.10.2008
---
63/2008
Obecní úřad Krásná-starostka
Nařízení Státní veterinární správy-nouzové povinné očkování proti viru katarální horečky ovcí sérotypu 8  18.08.2008 
30.09.2008
592/08
62/2008
Státní veterinární správa
Nařízení Státní veterinární správy  18.08.2008 
20.08.2008
592
62/2008
Ing. Marie Motyčková
Záměr prodeje kůlny  12.08.2008 
29.08.2008
---
61/2008
Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 Pražmo
Veřejná vyhláška-Rozhodnutí o umístění stavby-Kubicovi  11.08.2008 
28.08.2008
561/08
60/2008
Obecní úřad, stavební úřad, Raškovice
Nabídka pozemků k pronájmu na LV 10002 uveřejněná Pozemkovým fondem ČR  11.08.2008 
06.09.2008
562/08
59/2008
Pozemkový fond ČR, Havlíčkovo nábř. 38, 702 00 Ostrava
Záměr pronájmu obecního bytu  28.07.2008 
18.08.2008
---
58/2008
Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 p. Pražmo
Rozhodnutí o využití území  25.07.2008 
12.08.2008
522/08
57/2008
Obecní úřad Raškovice, stavební úřad, Raškovice 207, 739 04
Zasedání ZO Krásná  23.07.2008 
31.07.2008
---
56/2008
Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 p. Pražmo
Dražební vyhláška  17.07.2008 
07.08.2008
505/08
55/2008
Okresní soud ve Frýdku-Místku
Záměr pronájmu pozemku-vodní plocha  11.07.2008 
30.07.2008
---
54/2008
Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 p. Pražmo
Nařízení KVS pro MSK č. 5/2008  11.07.2008 
31.12.2008
492/08
53/2008
Krajský úřad Moravskoslezského kraje Ostrava
Oznámení o zveřejnění návrhu Plánu oblasti povodí Odry k připomínkám veřejnosti  01.07.2008 
31.12.2008
464/08
52/2008
Krajský úřad Moravskoslezského kraje Ostrava, odbor ŽP a zemědělství
VV-rozhodnutí o umístění stavby-studna u RCH 0403  26.06.2008 
14.07.2008
461/08
51/2008
Obecní úřad Raškovice, stavební úřad, Raškovice 207
Sněm starostů SOPM  25.06.2008 
04.07.2008
456/08
50/2008
Ing. Dana Vlčková
VV-Rozhodnutí o umístění stavby-studna k RCH 070  20.06.2008 
08.07.2008
446/08
49/2008
Obecní úřad Raškovice, stavební úřad, Raškovice 207, 739 04 Pražmo
Výzva k podání nabídky-SOPM  16.06.2008 
30.06.2008
---
47/2008
Sdružení obcí povodí Morávky
Zasedání ZO Krásná  16.06.2008 
25.06.2008
---
48/2008
Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 p. Pražmo
Výzva k podání nabídky-vypracování PD na Vodovod v oblasti Krásná  10.06.2008 
26.06.2008
422/08
46/2008
Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 p. Pražmo
Záměr prodeje pozemku nebo jeho části  09.06.2008 
25.06.2008
---
45/2008
Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 p. Pražmo
Záměr pronájmu pozemku  09.06.2008 
25.06.2008
---
44/2008
Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 p. Pražmo
Pozvánka na zasedání ZO Krásná  28.05.2008 
09.06.2008
---
43/2008
Obecní úřad Krásná, Krásná 287, 739 04 p. Pražmo
Výzva k podání nabídky-Rekonstrukce místní komunikace Krásná-Janovice  27.05.2008 
10.06.2008
386/08
42/2008
Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 p. Pražmo
Výzva k podání nabídky-Oprava MK Baudyš  27.05.2008 
10.06.2008
385/08
41/2008
Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 p. Pražmo
Sněm starostů SOPM  27.05.2008 
06.06.2008
---
40/2008
Obec Vyšní Lhoty
Nabídka pozemků k pronájmu na LV 10002 uveřejněná Pozemkovým fondem ČR  14.05.2008 
20.06.2008
348/08
39/2008
Pozemkový fond ČR, Havlíčkovo nábř. 38, 702 00 Ostrava 2
VV-oznámení zahájení ÚŘ-studna u RCH 0403  23.04.2008 
12.05.2008
302/08
38/2008
Obecní úřad, stavební úřad, Raškovice 207, 739 04
Nařízení KVS pro MSK č. 4/2008 ze dne 17.4..2008  18.04.2008 
10.07.2008
289/08
37/2008
Krajská veterinární správa MSK Ostrava
Sněm starostů SOPM  16.04.2008 
26.04.2008
280/08
36/2008
SOPM - Ing. Dana Vlčková
Veřejná vyhláška-oznámení Zeměměřičského úřadu  08.04.2008 
30.04.2008
265/08
35/2008
Zeměměřičský úřad, Pod Sídlištěm 9, 182 11 Praha 8
VV-oznámení zahájení ÚŘ-Studna k RCH č.ev. 070  07.04.2008 
24.04.2008
262/08
34/2008
Obecní úřad Raškovice, stavební úřad, Raškovice 207,739 04
SOPM-Závěrečný účet za rok 2007  28.03.2008 
16.04.2008
240/08
33/2008
SOPM
Zpráva o výsledku pořezkoumání hospodaření SOPM za rok 2007  28.03.2008 
16.04.2008
239/08
32/2008
Krajský úřad MSK, odbor kontroly a inter. auditu
Zasedání ZO Krásná  28.03.2008 
07.04.2008
---
31/2008
Obecní úřad Krásná, Krásná 287, 739 04 Pražmo
VV-Rozhodnutí o umístění stavby-studna k RP čp. 31  27.03.2008 
15.04.2008
233/08
30/2008
Obecní úřad Krásná, Krásná 287, pošta Pražmo
VV-Rozhodnutí o umístění stavby-vodovodní přípojka k RCH 0383  27.03.2008 
15.04.2008
232/08
29/2008
Obecní úřad Raškovice, stavební úřad, Raškovice
VV-Rozhodnutí o umístění stavby-studna k RCH 0374  27.03.2008 
15.04.2008
231/08
28/2008
Obecní úřad Raškovice, stavební úřad, Raškovice
Sněm starostů SOPM  17.03.2008 
28.03.2008
---
27/2008
Ing. Dana Vlčková
Opatření KÚ MSK, kterým se schvaluje Předběžný přehled významných probl. nakl. s vodami v obl. Pov.Odry  14.03.2008 
02.04.2008
196/08
26/2008
Krajský úřad Moravskoslezského kraje Ostrava
Záměr prodeje dobytčí váhy  13.03.2008 
31.03.2008
---
25/2008
Obec Krásná
Záměr pronájmu pozemků  13.03.2008 
31.03.2008
---
24/2008
Obec Krásná
Informace o plánovaném vypínání elektrického proudu  13.03.2008 
05.05.2008
---
23/2008
Dudzik David, distribuce
Závěrečný účet obce Krásná za rok 2007  07.03.2008 
04.04.2008
---
22/2008
Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 Pražmo
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Krásná za rok 2007  07.03.2008 
04.04.2008
172/08
21/2008
Krajský úřad, Moravskoslezský kraj, odbr.kontroly a interního auditu, Ostrava
Informace o zveřejnění dokumentace vlivů záměru "Obnova horské chaty na LH na místě vyhořelé chaty Slezský dům  07.03.2008 
27.03.2008
182/08
19/2008
Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy IX, Ostrava
Konkurz na obsazení funkce ředitele základní školy  07.03.2008 
18.04.2008
---
20/2008
Michal Pavlita, starosta obce Kunčice pod Ondřejníkem
Nařízení KVS pro MSK č. 3/2008 ze dne 28.2.2008  05.03.2008 
19.04.2008
164/08
18/2008
Krajská veterinární správa MSK Ostrava
Zasedání ZO Krásná  29.02.2008 
11.03.2008
---
17/2008
Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 p. Pražmo
VV-Rozhodnutí o využití území - Lesy ČR s.p.  29.02.2008 
18.03.2008
155/08
16/2008
Obecní úřad Raškovice, stavební úřad, Raškovice 207, 739 04 Pražmo
Sněm starostů SOPM  21.02.2008 
07.03.2008
---
15/2008
Sdružení obcí povodí Morávky
Zasedání ZO Krásná  15.02.2008 
25.02.2008
---
14/2008
Obecní úřad Krásná, Krásná 287
Veřejná vyhláška-oznámení zahájení ÚŘ-vodovodní přípojka k RCH-Dydowiczovi  11.02.2008 
28.02.2008
109/08
13/2008
Obecní úřad Raškovice, stavební úřad, Raškovice 207
Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů  08.02.2008 
08.03.2008
---
12/2008
Obecní úřad úřad Krásná
Veřejná vyhláška-usnesení-oprava-Studna u RCH 31  07.02.2008 
25.02.2008
105/08
11/2008
Obecní úřad Raškovice, stavební úřad, Raškovice 207, 739 04 Pražmo
Veřejná vyhláška-usnesení-oprava-Studna u RCH 0374-Pastucha,Křižáková  07.02.2008 
25.02.2008
104/08
10/2008
Obecní úřad Raškovice, stavební úřad, Raškovice 207, 739 04 Pošta
Nabídka pozemků k pronájmu uveřejněná Pozemkovým fondem ČR  06.02.2008 
06.03.2008
PF/08/1010
9/2008
Pozemkový fond ČR, územní pracoviště Ostrava, Havlíčkovo nábř. 38, 702 00 Ostra
Návrh rozpočtu obce Krásná na rok 2008  05.02.2008 
25.02.2008

8/2008
Obecní úřad Krásná
VV-oznámení zahájení ÚŘ-Studna k RD čp. 31  05.02.2008 
21.02.2008
1775/2007/SÚ/Žůr/328
7/2008
Obecní úřad Raškovice, stavební úřad, Raškovice
VV-oznámení zahájení ÚŘ-studna k RCH 0374, Pastucha, Křižáková  04.02.2008 
20.02.2008
538/2007/SÚ/Žůr/328
6/2008
Obecní úřad Raškovice, stavební úřad, Raškovice
Veřejná vyhláška -Oznámení zahájení územního řízení  25.01.2008 
11.02.2008
60/08
5/2008
Obecní úřad, stavební úřad, Raškovice
Veřejná vyhláška-oznámení zahájení ÚŘ-Lesy ČR s.p.  23.01.2008 
11.02.2008
47/08
4/2008
Obecní úřad Raškovice, stavební úřad Raškovice 207
Záměr prodeje dříví  17.01.2008 
14.02.2008
---
3/2008
Obec Krásná
Návrh rozpočtu SOPM na rok 2008  16.01.2008 
15.02.2008
27/08
2/2008
Sdružení obcí povodí Morávky
Pozvánka na zasedání SOPM  02.01.2008 
10.01.2008
---
01/2008
Sdružení obcí povodí Morávky
Záměr prodeje pozemku  06.12.2007 
31.12.2007
---
54/2007
Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 p. Pražmo
Obecně závazná vyhláška číslo 2/2007 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů  04.12.2007 
31.12.2007
---
53/2007
Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 p. Pražmo
Veřejná vyhláška k opatření obecné povahy na vymezení zastavěného území obce Krásná  04.12.2007 
19.12.2007
952/07
52/2007
Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 p. Pražmo
Zasedání ZO Krásná  22.11.2007 
03.12.2007
---
51/2007
Obecní úřad Krásná
Veřejná vyhláška-oznámení o uložení písemnosti-Novák  22.11.2007 
10.12.2007
18821/07-177600-213
50/2007
Celní úřad Praha D5, K Vypichu 1086,Rudná,25219
Pozvánka na zasedání SOPM  21.11.2007 
29.11.2007
---
49/2007
Ing. Vlčková
Mapa k veř.vyhl. k zastavěnému území obce Krásná  29.10.2007 
28.11.2007
837/2007/I
48/2007
Magistrát města Frýdku-Místku
Veřejná vyhláška oznamující zahájení řízení o vydání návrhu zastavěného území obce Krásná projednaného s dotčenými orgány formou opatření obecné povahy  29.10.2007 
28.11.2007
837/2007
47/2007
Magistrát města Frýdku-Místku
Nabídka pozemků PF ČR k náhradním restitucím  26.10.2007 
26.11.2007
PF/07/10079
46/2007
Pozemkový fond ČR, Havlíčkovo nábřeží 38, 702 00 Ostrava
Evropský významná lokalita Beskydy  23.10.2007 
23.11.2007
835/07
45/2007
Správa chráněné krajinné oblastiu Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm
Rozhodnutí o umístění stavby-veřejná vyhláška-Voros  23.10.2007 
12.11.2007
830/2007/SÚ/Žůr/328
44/2007
Obec Raškovice
Informace o oznámení záměru "Rekonstrukce silnice III/48415 v úseku Zlatník-Visalaje"  12.10.2007 
02.11.2007
---
43/2007
Krajský úřad Moravskoslezského kraje Ostrava
Pozvánka na zasedání SOPM  09.10.2007 
19.10.2007
---
42/2007
Sdružení obcí povodí Morávky
Zasedání ZO Krásná  05.10.2007 
15.10.2007
---
41/2007
Obec Krásná
Nabídka pozemků k pronájmu na LV10002 uveřejněná Pozemkovým fondem ČR  04.10.2007 
06.11.2007
797/07
40/2007
Pozemkový fondČR, Havlíčkovo nábřeží 38, 702 00 Ostrava 2
Letecké kladení vakcinačních návnad proti vzteklině  26.09.2007 
25.10.2007
776/07
39/2007
Krajská veterinární správa MSK Ostrava
Sněm starostů SOPM  14.09.2007 
25.09.2007
---
38/2007
Ing. Vlčková
Nařízení KVS pro MSK č. 3/2007  14.09.2007 
31.12.2007
647/07
37/2007
Krajská veterinární správa MSK Ostrava
Záměr prodeje pozemku  30.08.2007 
20.09.2007
---
36/2007
Obec Krásná
Požární řád obce Krásná III.  28.08.2007 
12.09.2007
---
35/2007-III.
Obec Krásná
Požární řád obce Krásná II.  28.08.2007 
12.09.2007
---
35/2007-II.
Obec Krásná
Požární řád obce Krásná I.  28.08.2007 
12.09.2007
---
35/2007-I.
Obec Krásná
Záměr pronájmu nebytových prostor (garáž)  28.08.2007 
17.09.2007
---
34/2007
Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 p. Pražmo
Územní plán obce Krásná-informace  27.08.2007 
21.09.2007
---
33/2007
Obecní úřad Krásná
Zasedání ZO Krásná  20.08.2007 
28.08.2007
---
32/2007
Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 p. Pražmo
Závěr zjišťovacího řízení záměru "Vrtaná studna na pozemku p.č. 1076/3, k.ú. Krásná pod Lysou horou"  10.08.2007 
31.08.2007
515/07
31/2007
Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor ŽP a zem., Ostrava
Veřejná vyhláška - oznámení zahájení ÚŘ  09.08.2007 
28.08.2007
506/07
30/2007
Obecní úřad Krásná, Krásná 287
Nařízení KVS pro MSK č. 2/2007 z 7.8.2007-mor včelího plodu  08.08.2007 
30.09.2007
---
29/2007
Krajská veterinární správa MSK Ostrava
Zasedání ZO Krásná  13.07.2007 
23.07.2007
---
28/2007
Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 p. Pražmo
Nabídka pozemků k pronájmu na LV 10002 uzavřená Pozemkovým fondem ČR  12.07.2007 
31.07.2007
424/07
27/2007
Pozemkový fond ČR, územní pracoviště Ostrava, Havlíčkovo nábřeží 38, 702 00 Ost
Závěr zjišťovacího řízení záměru "Kopaná spouštěná šachtová studna a vodovodní přípojka k HB"-Hudečkovi  11.07.2007 
30.07.2007
418/07
26/2007
Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Ostrava
Informace o oznámení záměru "Vrtaná studna na pozemku p.č. 1076/3, k.ú. Krásná pod Lysou horou" podle zákona o posuzování vlivů na životní protředí  11.07.2007 
30.07.2007
422/07
25/2007
Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Ostrava
Mimořádná veterinární opatření  29.06.2007 
29.07.2007
391/07
24/2007
MVDr. Pavel Paciorek, Krajská veterinární správa pro Moravskoslezský kraj
Zasedání ZO Krásná  27.06.2007 
09.07.2007
---
23/2007
Obec Krásná
Sněm starostů SOPM  19.06.2007 
27.06.2007
---
22/2007
Ing. Vlčková
Informaceo oznámení záměru "Kopaná spouštěná šachtová studna a vodovodní přípojka k HB"-Hudečkovi  12.06.2007 
11.07.2007
351/07
21/2007
Krajský úřad Moravskoslezského kraje Ostrava
Záměr pronájmu obecního bytu  28.05.2007 
25.06.2007
---
20/2007
Obec Krásná
Oznámení o zamýšleném převodu  15.05.2007 
15.08.2007
PF/07/3917
19/2007
Pozemkový fond ČR, Havlíčkovo nábř. 38, 702 00 Ostrava 2
Sněm starostů SOPM  02.05.2007 
10.05.2007
---
18/2007
Sdružení obcí povodí Morávky
Zasedání ZO Krásná  02.05.2007 
14.05.2007
---
17/2007
Obec Krásná
Záměr prodeje palivového dříví  24.04.2007 
11.05.2007
---
16/2007
Obec Krásná
SOPM-Závěrečný účet za rok 2006 a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce  06.04.2007 
27.04.2007
226/07
15/2007
SOPM
Oznámení o zveřejnění Předběžného přehledu významných problémů nakládání s vodami pro zpracování Plánu oblasti povodí Odry k připomínkám veřejnosti  01.04.2007 
30.09.2007
205/07
14/2007
Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Ostrava
Závěrečný účet obce Krásná za rok 2006 - II.  28.03.2007 
27.04.2007
---
13/2007/II.
Obec Krásná
Závěrečný účet obce Krásná za rok 2006 - I.  28.03.2007 
27.04.2007
---
13/2007/I.
Obec Krásná
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Krásná za rok 2006 - II  28.03.2007 
27.04.2007
189/07/II
12/2007/II.
Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Ostrava
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Krásná za rok 2006 - I.  28.03.2007 
27.04.2007
189/07
12/2007/I
Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Ostrava
Sněm starostů SOPM  22.03.2007 
30.03.2007
184/07
11/2007
SOPM
Zasedání ZO Krásná  14.03.2007 
26.03.2007
---
10/2007
Obec Krásná
Veřejná vyhláška-Mgr. Kateřina Kolářová  13.03.2007 
30.03.2007
163/07; 2089/2006/SÚ/Žůr/330
9/2007
Obecní úřad Raškovice, stavební úřad
Návrh rozpočtu obce Krásná na rok 2007  02.03.2007 
21.03.2007
---
8/07
Obec Krásná
Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací za kalendářní rok 2006  22.02.2007 
22.03.2007
---
7/2007
Obecní úřad v Krásné
Sněm SOPM  20.02.2007 
02.03.2007
---
6/2007
SOPM
Veřejná vyhláška-zrušení údaje o místu TP-Maršálek Zdeněk  16.02.2007 
06.03.2007
798/06
5/2007
Obecní úřad v Krásné
Honební společenství-valná hromada  30.01.2007 
10.02.2007
---
4/07
Obecní úřad Krásná
Pozvánka na zasedání ZO Krásná  23.01.2007 
31.01.2007
---
3/2007
Obec Krásná
Posuzování vlivů na životní prostředí podle zák. č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších právních předpisů-zahájení zjišťovacího řízení záměru zařazeného v kategorii II  16.01.2007 
05.02.2007
26/07
02/2007
Ministerstvo ŽP, odbor výkonu stát. spr. IX, prac. Čs. legií 5, 702 00 Ostrav
Veřejná vyhláška-p. Zdeněk Maršálek  11.01.2007 
27.01.2007
798/06
01/2007
Obecní úřad v Krásné
Návrh rozpočtu SOPM na rok 2007  20.12.2006 
18.01.2007
---
57/2006
Sdružení obcí povodí Morávky
Opatření Krajského úřadu Moravskoslezského kraje,kterým se sechvaluje Časový plán a program prací pro zpracování Plánu oblasti povodí Odry  14.12.2006 
02.01.2007
823/06
56/2006
Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Ostrava
Záměr prodeje pozemku  13.12.2006 
02.01.2007
---
55/2006
Obec Krásná
Obecně závazná vyhláška č. 1/2006, o místním poplatku za provoz systému, shromažďování, sběru, přepravy, třídění využívání a odstraňování komunálních odpadů  30.11.2006 
29.12.2006
---
54/2006
Obec Krásná
Zasedání ZO Krásná  21.11.2006 
29.11.2006
---
53/2006
Obec Krásná
Zimní údržba komunikací - výzva  30.10.2006 
17.11.2006
---
52/2006
Obec Krásná
Záměr pronájmu nebytových prostor (garáží)  30.10.2006 
28.11.2006
---
51/2006
Obec Krásná
Usnesení-dražební vyhláška-Meca  30.10.2006 
16.11.2006
751/06
50/2006
Okresní soud ve Frýdku-Místku
Ustavující zasedání ZO Krásná  23.10.2006 
02.11.2006
---
49/2006
Obec Krásná
Zápis o výsledku voleb do Zastupitelstva obce Krásná  21.10.2006 
01.11.2006
---
48/2006
Český statistický úřad
Oznámení o zamýšleném převodu v souladu s ust. § 15 zákona č. 95/1999 Sb., v platném znění  10.10.2006 
10.01.2007
710/06
47/2006
Pozemkový fond ČR, Havlíčkovo nábř. 38, 702 00 Ostrava 2
Veřejná vyhláška-rozhodnutí-změna ochranných pásem vodárenské nádrže Šance  06.10.2006 
27.10.2006
707/06
46/2006
Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Zasedání ZO Krásná  02.10.2006 
11.10.2006
---
45/2006
Obecní úřad Krásná
Veřejná vyhláška oznamující zahájení projednávání návrhu změny č. 3 ÚP obce Morávka  25.09.2006 
10.11.2006
687/06
44/2006
Magistrát města Frýdku-Místku
Záměr pronájmu obecních bytů  22.09.2006 
10.10.2006
---
43/2006
Obec Krásná
Veřejná vyhláška Finančního úřadu v Krnově-Fiedor  22.09.2006 
20.10.2006
681/06
42/2006
Finanční úřad v Krnově, Albrechtická 39b, 794 01 Krnov
Oznámení o době a místě konání voleb do ZO  20.09.2006 
20.10.2006
---
41/2006
Obec Krásná
Veřejná vyhláška - oznámení zahájení projedn. konceptu nového ÚP obce Malenovice  15.09.2006 
03.11.2006
667/06
40/2006
Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí, odbor reg. rozvoje a stavební úřad
Veřejná vyláška FÚ Krnov-Fiedor O.  08.09.2006 
25.09.2006
49334/06/359960/3664
39/06
Finanční úřad v Krnově, Albrechtická 39b, 794 01 Krnov
Informace o počtu a sídle volebních okrsků ZO  05.09.2006 
22.09.2006
---
38/2006
Obec Krásná
Zasedání ZO Krásná  05.09.2006 
13.09.2006
---
37/2006
Obec Krásná
Dražební vyhláška  22.08.2006 
08.09.2006
27 E 1139/2001
36/2006
Okresní soud ve Frýdku-Místku
Záměr prodeje rotační sekačky  07.08.2006 
30.08.2006
---
35/2006
Obec Krásná
Ukončení nebezpečí vzniku požárů  07.08.2006 
25.08.2006
---
34/2006
Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Ostrava
Záměr pronájmu pozemku p.č. 2440/1  04.08.2006 
25.08.2006
---
33/06
Obec Krásná
Vyhlášení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru na území MSK  21.07.2006 
22.08.2006

32/06
Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Veřejná vyhláška o projednání návrhu změny č. 1 ÚP velkého ÚC Beskydy  04.07.2006 
24.09.2006
490/06
31/2006
Krajský úřad, MSK, odb. ÚP a stavebního řádu, 28. října 117, 702 18 Ostrava
Záměr prodeje pozemku  28.06.2006 
18.07.2006
---
30/2006
Obec Krásná
Zasedání ZO Krásná  28.06.2006 
13.07.2006
---
29/2006
Obec Krásná
Veřejná nabídka pozemků určených k prodeji  26.06.2006 
26.07.2006
452/06
28/2006
Pozemkový fond ČR, Havlíčkovo nábřeží 38, 702 00 Ostrava 2
Usnesení-dražební vyhláška  21.06.2006 
11.07.2006
445/06
27/2006
Okresní soud ve Frýdku-Místku
Veřejná vyhláška oznam. zahájení projedn. návrhu zadání změny č. 3 ÚP Morávka  14.06.2006 
14.07.2006
417/06
25/2006
Městský úřad Frýdek-Místek
Usnesení  06.06.2006 
27.06.2006
398/06
24/2006
Exekutorský úřad Ostrava
Usnesení-dražba-Strnadel  06.06.2006 
27.06.2006
024 EX 525/04-31
24/2006
Exekutorský úřad Ostrava
Záměr pronájmu pozemku  05.06.2006 
30.06.2006
---
23/06
Obec Krásná
Záměr pronájmu pozemku  05.06.2006 
30.06.2006
---
23/06
Obec Krásná
Opis výsledků hlasování v okrsku  04.06.2006 
21.06.2006
---
22/06
Obecní úřad v Krásné
Usnesení-dražební vyhláška  02.06.2006 
30.06.2006
27 E 62/2004-87
21/2006
Okresní soud ve Frýdku-Místku
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Sdružení obcí povodí Morávky za rok 2005  19.05.2006 
21.06.2006
MSK 84047/2006
20/06
Krajský úřad, Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Sdružení obcí povodí Morávky za r. 2005  19.05.2006 
21.06.2006
MSK 84047/2006
20/06
Krajský úřad, Moravskoslezský kraj, odbor kontroly, 28. října 117, 702 18 Ostra
Zasedání ZO Krásná  19.05.2006 
31.05.2006
---
19/06
Obecní úřad v Krásné
Oznámení o době a místě konání voleb  16.05.2006 
02.06.2006
---
18/06
Obec Krásná
SOPM-Závěrečný účet za rok 2005  11.05.2006 
21.06.2006
350/06
17/06
SOPM
Veřejná vyhláška Finančního úřadu v Krnově  22.04.2006 
10.05.2006
29028/06/359960/3664
16/06
Finanční úřad v Krnově, Albrechtická 39b, 794 01 Krnov
Informace o počtu a sídle volebních okrsků  13.04.2006 
02.06.2006
---
15/06
Obec Krásná
Informace o ptačí chřipce pro veřejnost  05.04.2006 
22.04.2006
---
14/06
KHS, protiepidemická stanice, Frýdek-Místek
Co dělat po povodni?  04.04.2006 
22.04.2006
256/06
13/06
Centrum tísňového volání Ostrava, ing. Stanislav Sovinský, HZS MSK
Oznámení  31.03.2006 
19.04.2006
---
12/06
Obec Krásná
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Krásná za rok 2005  31.03.2006 
19.04.2006
244/06
11/06
Krajský úřad, odb.kontroly,28.října 117,Ostrava
Závěrečný účet obce Krásná za rok 2005  31.03.2006 
19.04.2006
---
10/2006
Obec Krásná
Zasedání ZO Krásná  20.03.2006 
29.03.2006
---
9/06
Obecní úřad v Krásné
Návrh rozpočtu obce Krásná na rok 2006  09.03.2006 
28.03.2006
---
8/06
Obec Krásná
SOPM - rozpočet rok 2006  06.03.2006 
27.03.2006
---
7/06
Sdružení obcí povodí Morávky
SOPM - rozpočet rok 2006  06.03.2006 
27.03.2006

07/06
Sdružení obcí povodí Morávky
Nabídka pozemků k pronájmu na LV10002  22.02.2006 
24.03.2006
132/06
06/2006
Pozemkový fond ČR, Havlíčkovo nábřeží 38, Ostrava
Výroční zpráva v oblasti poskytování informací za kalendářní rok 2005 dle zák. 106/99 Sb. ve znění pozdějších předpisů  21.02.2006 
23.03.2006
---
5/06
Obecní úřad v Krásné
Zasedání ZO Krásná  02.02.2006 
15.02.2006

4/06
Obecní úřad v Krásné
Výzva k předkládání projektů  30.01.2006 
07.03.2006
68/06
03/06
MAS Pobeskydí - z.s.p.o., 739 53 Třanovice č.p.1
Veřejná vyhláška Finančního úřadu v Krnově  05.01.2006 
23.01.2006
122/06/359960/3664
2/06
Finanční úřad v Krnově, Albrechtická 39b, 794 01 Krnov
Vystavení Časového plánu a programu prací pro zpracování Plánu oblasti povodí Odry k veřejnému nahlédnutí a připomínkám  01.01.2006 
30.06.2006
36052/2005/ŽPZ/Ded/0001
1/06
Krajský úřad, Moravskoslezský kraj, odbor ŽPaZ, 28. října 117, 702 18 Ostrava
Usnesení-dražební vyhláška  21.06.2004 
11.07.2006
444/06
26/2006
Okresní soud ve Frýdku-Místku

 
  Design by WESS-DESIGN