>> Město Krásno    
 
    Úřední deska  |   Administrace  |  Historie  |  

  Název dokumentu Vyvěšení
 Sejmutí 
Č.j.
        Ev.č.        
 Zhotovitel dokumentu 
Rozpočtové opatření číslo 3/2019 (360 kB)  24.05.2019 
31.12.2019

60/2019
město Krásno
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2018 (307 kB)  24.05.2019 
30.06.2019

59/2019
město Krásno
Příloha k 31.12.2018 (297 kB)  24.05.2019 
30.06.2019

58/2019
město Krásno
Rozvaha k 31.12.2018 (268 kB)  24.05.2019 
30.06.2019

57/2019
město Krásno
Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2018 (246 kB)  24.05.2019 
30.06.2019

56/2019
město Krásno
Návrh závěrečného účtu města Krásno za rok 2018 (506 kB)  24.05.2019 
30.06.2019

55/2019
město Krásno
Pozvánka na 4. veřejné zasedání Zastupitelstva města Krásno (393 kB)  22.05.2019 
29.05.2019

54/2019
město Krásno
Sdělení - seznámení s podklady rozhodnutí "Rekonstrukce Puškařovské stoky a Stříbrného potoka" (2184 kB)  22.05.2019 
07.06.2019
2025/2019/HS/OMI-7
53/2019
Městský úřad Horní Slavkov, Odbor výstavby a ŽP
Rozhodnutí o povolení vyjímky (1242 kB)  22.05.2019 
07.06.2019
SR/0027/US/2019-7
52/2019
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Oddělení CHKO, Kaplanova 1931/1, Praha 11
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí "Hornoslavkovsko" (6466 kB)  20.05.2019 
30.06.2019

51/2019
město Horní Slavkov
Návrh závěrečného účtu Svazku obcí "Hornoslavkovsko" za rok 2018 (123 kB)  20.05.2019 
30.06.2019

50/2019
město Horní Slavkov
Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu (309 kB)  09.05.2019 
26.05.2019

49/2019
město Krásno
Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné (642 kB)  30.04.2019 
03.06.2019

44/2019
město Krásno
Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí na rok 2019 (67 kB)  26.04.2019 
27.05.2019
547879/19/2400-11460-400367
42/2019
Finanční úřad pro Karlovarský kraj, Krymská 2a, 360 01 Karlovy Vary
Rozpočtové opatření číslo 2/2019 (370 kB)  18.04.2019 
31.12.2019

41/2019
město Krásno
Příloha k dokumentu pod číslem 35/2019 (1385 kB)  08.04.2019 
31.12.2022
18918/2019-MZE-16212
35/1/2019
Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Nové Město, 110 00 Praha 1
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy (241 kB)  08.04.2019 
31.12.2022
18918/2019-MZE-16212
35/2019
Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Nové Město, 110 00 Praha 1
Informace o počtu a sídle volebních okrsků (212 kB)  03.04.2019 
26.05.2019

32/2019
město Krásno
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do Evropského parlamentu ve dnech 24. a 25.5.2019 (217 kB)  20.03.2019 
26.05.2019

28/2019
město Krásno
Rozpočtové opatření číslo 1/2019 (370 kB)  15.03.2019 
31.12.2019

27/2019
město Krásno
Rozpočtové opatření číslo 15/2018 (361 kB)  12.02.2019 
31.12.2019

12/2019
město Krásno
Rozpočtové opatření číslo 14/2018 (366 kB)  12.02.2019 
31.12.2019

11/2019
město Krásno
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města - TJ Baník Krásno (903 kB)  23.01.2019 
31.12.2022

9/2019
město Krásno
Rozpočet na rok 2019 - Mateřská škola Krásno (499 kB)  10.01.2019 
31.12.2019

4/2019
Mateřská škola Krásno, okres Sokolov, příspěvková organizace
Střednědobý výhled na roky 2020-2021 - Mateřská škola Krásno (447 kB)  10.01.2019 
31.12.2019

3/2019
Mateřská škola Krásno, okres Sokolov, příspěvková organizace
Oznámení o zveřejnění rozpočtu města Krásno na rok 2019 a dlouhodobého výhledu na roky 2020-2021 (265 kB)  10.01.2019 
31.12.2019

2/2019
město Krásno
Rozpočtové opatření číslo 5/2018 - Hornoslavkovsko (96 kB)  07.01.2019 
31.12.2019

1/2019
Hornoslavkovsko
Rozpočet Svazku obcí "Hornoslavkovsko" na rok 2019 (374 kB)  17.12.2018 
31.12.2019

136/2018
Hornoslavkovsko
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Krásno - TJ Baník Krásno (1044 kB)  29.11.2018 
30.11.2021

129/2018
město Krásno
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Krásno - TJ Baník Krásno (1041 kB)  29.11.2018 
30.11.2021

128/2018
město Krásno
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Krásno - Římskokatolická farnost, Loket (1094 kB)  29.11.2018 
30.11.2021

127/2018
město Krásno
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí Hornoslavkovsko za rok 2017 (2608 kB)  27.08.2018 
30.06.2019

99/2018
Hornoslavkovsko
Závěrečný účet Svazku obcí "Hornoslavkovsko" za rok 2017 (167 kB)  27.08.2018 
30.06.2019

98/2018
Hornoslavkovsko
Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu města Krásno za rok 2017  10.07.2018 
30.06.2019

82/2018
město Krásno
Návrh závěrečného účtu města Krásno za rok 2017 (4869 kB)  24.05.2018 
30.06.2019

53/2018
město Krásno
Oznámení o zveřejńování schválených rozpočtových dokumentů Svazku obcí "Hornoslavkovsko" (420 kB)  30.10.2017 
31.12.2099

104/2017
město Krásno
Oznámení o zveřejnění schválených rozpočtových opatření města Krásno (301 kB)  30.10.2017 
31.12.2099

103/2017
město Krásno
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města (739 kB)  04.10.2017 
31.10.2020

97A/2017
město Krásno

 
  Design by WESS-DESIGN