>> Město Krásno    
 
    Úřední deska  |   Administrace  |  Historie  |  

  Název dokumentu Vyvěšení
 Sejmutí 
Č.j.
        Ev.č.        
 Zhotovitel dokumentu 
Veřejná vyhláška - rozhodnutí o zrušení trvalého pobytu Zdeněk Masopust (362 kB)  05.05.2023 
22.05.2023

30/2023
Městský úřad Krásno, Radniční 1
Veřejná vyhláška - rozhodnutí o zrušení trvalého pobytu Miroslav Krátký (364 kB)  05.05.2023 
22.05.2023

29/2023
Městský úřad Krásno, Radniční 1
Program na 29. zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje (115 kB)  04.05.2023 
15.05.2023

27/2023
Ing. Petr Kulhánek, hejtman Karlovarského kraje
Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí na rok 2023 (82 kB)  25.04.2023 
25.05.2023
374092/23/2400-11415-402224
26/2023
Finanční úřad pro Karlovarský kraj, Krymská 2a, Karlovy Vary
Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost - Miroslav Krátký (373 kB)  18.04.2023 
04.05.2023

23/2023
Městský úřad Krásno, Radniční 1
Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost - Zdeněk Masopust (369 kB)  18.04.2023 
04.05.2023

22/2023
Městský úřad Krásno, Radniční 1
Program na 28. zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje (120 kB)  13.04.2023 
24.04.2023

21/2023
Ing. Petr Kulhánek, hejtman Karlovarského kraje
Pozvánka a program na 3. zasedání Zastupitelstva města Krásno (244 kB)  12.04.2023 
20.04.2023

19/2023
město Krásno
Záměr číslo 3/2023 na prodej části pozemku (295 kB)  12.04.2023 
28.04.2023

18/2023
město Krásno
Oznámení opakovaného veřejného projednání návrhu Územního plánu Bečov nad Teplou (383 kB)  03.04.2023 
04.05.2023
SÚ/10583/11/Leb
17/2023
Magistrát města Karlovy Vary
Program na 27. zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje (120 kB)  15.03.2023 
27.03.2023

15/2023
Ing. Petr Kulhánek, hejtman Karlovarského kraje
Pozvánka a program na 2. zasedání Zastupitelstva města Krásno  01.03.2023 
09.03.2023

13/2023
město Krásno
Záměr číslo 2-2023 na pronájem pozemků (695 kB)  20.02.2023 
07.03.2023

12/2023
město Krásno
Program na 26. zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje (570 kB)  15.02.2023 
27.02.2023

11/2023
Ing. Petr Kulhánek, hejtman Karlovarského kraje
Záměr číslo 1/2023 na pronájem části pozemku (267 kB)  24.01.2023 
09.02.2023

10/2023
město Krásno
P r o g r a m na 25. zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje (118 kB)  17.01.2023 
30.01.2023

9/2023
Ing. Petr Kulhánek, hejtman Karlovarského kraje
Informace k hlasování u volebního stanoviště (drive-in) II. kolo volby prezidenta republiky (81 kB)  17.01.2023 
31.01.2023

8/2023
Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor legislativní a právní
Informace k hlasování do zvláštní přenosné volební schránky II. kolo volby prezidenta republiky (85 kB)  17.01.2023 
31.01.2023

7/2023
Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor legislativní a právní
O z n á m e n í o době a místě konání voleb - II. kolo volba prezidenta ČR  14.01.2023 
31.01.2023

6/2023
město Krásno
Informace k hlasování u volebního stanoviště (drive-in) I.kolo volby prezidenta republiky (695 kB)  29.12.2022 
31.01.2023

129/2022
Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor legislativní a právní
Informace k hlasování do zvláštní přenosné volební schránky I. kolo volby prezidenta republiky (853 kB)  29.12.2022 
31.01.2023

128/2022
Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor legislativní a právní
Oznámení o době a místě konání voleb prezidenta republiky (34 kB)  29.12.2022 
31.01.2023

127/2022
město Krásno
Záměr číslo 21/2022 na prodej pozemku (277 kB)  28.12.2022 
13.01.2023

126/2022
město Krásno
Závěr zjišťovacího řízení - Regionální surová politika Karlovarského kraje (220 kB)  27.12.2022 
12.01.2023
KK/5600/ZZ/22-41
125/2022
Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí
Oznámení o vyhlášení právního předpisu - OZV o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu (211 kB)  27.12.2022 
12.01.2023
1120500226
124/2022
město Krásno
Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci (se základem poplatku podle kapacity soustřeďovacích prostředků na odpad)  21.12.2022 
06.01.2023

123/2022
město Krásno
Veřejná vyhláška-stanovení přechodné úpravy provozu (261 kB)  19.12.2022 
04.01.2023
MUSO/123237/2022/OD/LULA
122/2022
Městský úřad Sokolov, odbor dopravy
Rozpočtové opatření číslo 27/2022 (127 kB)  14.12.2022 
31.12.2022

121/2022
město Krásno
Rozpočtové opatření číslo 26/2022 (125 kB)  14.12.2022 
31.12.2022

120/2022
město Krásno
Rozpočtové opatření číslo 25/2022 (124 kB)  14.12.2022 
31.12.2022

119/2022
město Krásno
Rozpočtové opatření číslo 24/2022 (107 kB)  14.12.2022 
31.12.2022

118/2022
město Krásno
Pozvánka na 1. veřejné zasedání Zastupitelstva města Krásno (413 kB)  09.12.2022 
19.12.2022

117/2022
město Krásno
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Krásno pro roky 2024-2025 (188 kB)  02.12.2022 
31.01.2023

116/2022
město Krásno
Návrh rozpočtu SF Města Krásno na rok 2023 (188 kB)  02.12.2022 
31.01.2023

115/2022
město Krásno
Návrh rozpočtu Města Krásno na rok 2023 (247 kB)  02.12.2022 
31.01.2023

114/2022
město Krásno
zkouška (268 kB)  01.12.2022 
01.12.2022

Rozpočtové opatření číslo 23/2022 (123 kB)  30.11.2022 
31.12.2022

113/2022
město Krásno
Rozpočtové opatření číslo 22/2022 (123 kB)  30.11.2022 
31.12.2022

112/2022
město Krásno
Rozpočtové opatření číslo 21/2022 (125 kB)  30.11.2022 
31.12.2022

111/2022
město Krásno
Rozpočtové opatření číslo 20/2022 (122 kB)  30.11.2022 
31.12.2022

110/2022
město Krásno
Program na 24. zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje (126 kB)  29.11.2022 
12.12.2022
KK/2706/VZ/22
109/2022
Ing. Petr Kulhánek, hejtman Karlovarského kraje
Poskytnutí informace o počtu a sídle volebního okrsku (235 kB)  28.11.2022 
29.01.2023

108/2022
město Krásno
Návrh rozpočtu Svazku obcí "Hornornoslavkovsko" na rok 2023 (82 kB)  22.11.2022 
31.01.2023

107/2022
Hornoslavkovsko
Rozpočtové opatření číslo 19/2022 (122 kB)  16.11.2022 
31.12.2022

106/2022
město Krásno
Rozpočtové opatření číslo 18/2022 (125 kB)  16.11.2022 
31.12.2022

105/2022
město Krásno
Rozpočtové opatření číslo 17/2022 (124 kB)  16.11.2022 
31.12.2022

104/2022
město Krásno
Záměr číslo 20/2022 na pronájem pozemku (243 kB)  15.11.2022 
01.12.2022

103/2022
město Krásno
Záměr číslo 19/2022 na pronájem pozemku (236 kB)  15.11.2022 
01.12.2022

102/2022
město Krásno
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise - volby Prezidenta České republiky (248 kB)  09.11.2022 
29.01.2023

101/2022
město Krásno
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy (451 kB)  07.11.2022 
08.12.2022
MZE-59640/2022-16212
100/2022
Ministerstvo zemědělství, odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů
Koncepce- Regionální surovinová politika Karlovarského kraje (382 kB)  04.11.2022 
23.11.2022
KK/5600/ZZ/22-2
99/2022
Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí
Program na 23. zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje (105 kB)  04.11.2022 
14.11.2022

98/2022
Ing. Petr Kulhánek, hejtman Karlovarského kraje
Rozpočtové opatření číslo 16/2022 (132 kB)  02.11.2022 
31.12.2022

97/2022
město Krásno
Veřejná vyhláška - přechodná úprava provozu na pozemní komunikaci Háje (1284 kB)  01.11.2022 
12.11.2022
MUSO/110637/2022/OD/LULA
96/2022
Městský úřad Sokolov, odbor dopravy
Návrh rozpočtu na rok 2023 Mateřská škola Krásno, okres Sokolov, příspěvková organizace, Kladenská 210,Krásno (591 kB)  27.10.2022 
31.01.2023

95/2022
Mateřská škola Krásno
Návrh střednědobého výhledu 2024-2025 Mateřská škola Krásno, okres Sokolov, příspěvková organizace, Kladenská 210,Krásno (529 kB)  27.10.2022 
31.01.2023

94/2022
Mateřská škola Krásno
Rozpočtové opatření číslo 15/2022 (112 kB)  26.10.2022 
31.12.2022

92/2022
město Krásno
Veřejná vyhláška - Rozhodnutí dodatečné povolení stavby - rekonstrukce RD č.p. 71 (235 kB)  21.10.2022 
07.11.2022
2702/2022/HS/OVŽP-15
93/2022
Městský úřad Horní Slavkov, stavební úřad a ŽP
Pozvánka a program na 22. zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje (576 kB)  20.10.2022 
31.10.2022

91/2022
Ing. Petr Kulhánek, hejtman Karlovarského kraje
Rozpočtové opatření číslo 14/2022 (200 kB)  14.10.2022 
31.12.2022

90/2022
město Krásno
Rozpočtové opatření číslo 13/2022 (197 kB)  14.10.2022 
31.12.2022

89/2022
město Krásno
Upozornění na odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů (80 kB)  13.10.2022 
15.11.2022

88/2022
ČEZ Distribuce
Pozvánka na Ustanovující zasedání ZM Krásno (366 kB)  12.10.2022 
21.10.2022

87/2022
město Krásno
Rozpočtové opatření číslo 12/2022 (212 kB)  26.09.2022 
31.12.2022

86/2022
město Krásno
Rozpočtové opatření číslo 11/2022 (201 kB)  26.09.2022 
31.12.2022

85/2022
město Krásno
Rozpočtové opatření číslo 10/2022 (261 kB)  26.09.2022 
31.12.2022

84/2022
město Krásno
Výsledky komunálních voleb v městě Krásno  24.09.2022 
31.10.2022

83/2022
město Krásno
Rozpočtové opatření číslo 9/2022 (177 kB)  14.09.2022 
31.12.2022

81/2022
město Krásno
Rozpočtové opatření číslo 8/2022  14.09.2022 
31.12.2022

80/2022
město Krásno
Rozpočtové opatření číslo 7/2022 (258 kB)  14.09.2022 
31.12.2022

79/2022
město Krásno
Rozpočtové opatření číslo 6/2022 (270 kB)  14.09.2022 
31.12.2022

78/2022
město Krásno
Program na 24. zasedání Zastupitelstva města Krásno (315 kB)  14.09.2022 
22.09.2022

77/2022
město Krásno
Veřejná vyhláška - rekonstrukce RD č.p.71 (1601 kB)  13.09.2022 
29.09.2022
2702/2022/HS/OVŽP-9
82/2022
Městský úřad Horní Slavkov, stavební úřad a ŽP
Prodloužení termínu Výzva k podání nabídky na pronájem restaurace U Divočáka (328 kB)  07.09.2022 
14.09.2022

76/2022
město Krásno
Usnesení o zastavení přezkumného řízení - Územní plán Krásno (211 kB)  02.09.2022 
18.09.2022
KK/1912/RR/22
75/2022
Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje
Záměr číslo 18/2022 na pronájem části pozemku (249 kB)  31.08.2022 
16.09.2022

74/2020
město Krásno
Program na 21. zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje (132 kB)  31.08.2022 
12.09.2022

73/2022
Ing. Petr Kulhánek, hejtman Karlovarského kraje
Prodloužení termínu - Výzva k podání nabídky na pronájem restaurace U Divočáka (328 kB)  26.08.2022 
07.09.2022

72/2022
město Krásno
Dražební vyhláška na nemovitost Kladenská 243, Krásno (325 kB)  24.08.2022 
12.10.2022
041 EX 7/22
71/2022
Exekutorský úřad Sokolov, Sportovní 562, 357 33 Loket
Veřejná vyhláška - závody automobilů do vrchu 2022 (899 kB)  18.08.2022 
05.09.2022
MUSO/83345/2022/OD/LULA
70/2022
Městský úřad Sokolov, odbor dopravy
Veřejná vyhláška-stanovení přechodné úpravy provozu (443 kB)  16.08.2022 
01.09.2022
MUSO81390/2022/OD/LULA
69/2022
Městský úřad Sokolov, odbor dopravy
Výzva k podání nabídky na pronájem restaurace U Divočáka -Záměr číslo 17/2022 na pronájem nebytového prostoru (59 kB)  12.08.2022 
28.08.2022

68/2022
město Krásno
Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva města (397 kB)  09.08.2022 
25.09.2022

67/2022
starosta města Krásno
Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do zastupitelstva města (240 kB)  09.08.2022 
25.09.2022

66/2022
starosta města Krásno
Rozhodnutí hejtmana Karlovarského kraje č.3/2022 o zrušení vyhlášení období zvýšeného nebezpečí vzniku požárů  02.08.2022 
18.08.2022
KK/457/KZ/22
65/2022
Ing. Petr Kulhánek, hejtman Karlovarského kraje
Záměr číslo 16/2022 na pronájem pozemku (567 kB)  02.08.2022 
18.08.2022

64/2022
město Krásno
Veřejná vyhláška - kanalizační řád (1235 kB)  01.08.2022 
17.08.2022
MUSO/64281/2022/OŽP/KABR
63/2022
Městský úřad Sokolov, odbor životního prostředí
Nařízení Karlovarského kraje, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požárů. (35 kB)  27.07.2022 
31.08.2022
4/2016
61/2022
Ing. Petr Kulhánek, hejtman Karlovarského kraje
Rozhodnutí hejtmana Karlovarského kraje Ing. Petra Kulhánka o vyhlášení období zvýšeného nebezpečí vzniku požárů (156 kB)  27.07.2022 
02.08.2022
2/2022
60/2022
Ing. Petr Kulhánek, hejtman Karlovarského kraje
Záměr číslo 15/2022 na prodej částí pozemků (497 kB)  19.07.2022 
04.08.2022

58/2022
město Krásno
Záměr číslo 14/2022 na prodej částí pozemků (290 kB)  19.07.2022 
04.08.2022

57/2022
město Krásno
Dodatek k obecně závazné vyhlášce 1/2019 o nočním klidu (461 kB)  01.07.2022 
01.08.2022

59/2022
město Krásno
příloha k opravenému schválenému Rozpočtu města Krásno na rok 2022 (476 kB)  01.07.2022 
31.12.2022

56/2022
město Krásno
opravený schválený Rozpočet města Krásno na rok 2022 (1069 kB)  01.07.2022 
31.07.2022

55/2022
město Krásno
Rozpočtové opatření číslo 5/2022 (206 kB)  01.07.2022 
31.12.2022

53/2022
město Krásno
Veřejná vyhláška - zahájení řízení - kanalizace  30.06.2022 
01.08.2022
MUSO/64281/2022/OŽP/KABR
62/2022
Městský úřad Sokolov, odbor životního prostředí
Pozvánka na 23. veřejné zasedání Zastupitelstva města Krásno (473 kB)  21.06.2022 
30.06.2022

51/2022
město Krásno
VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ - Potřebný počet podpisů na peticích podporujících kandidaturu volebních stran typ nezávislý kandidát a sdružení nezávislých kandidátů (1076 kB)  17.06.2022 
25.09.2022

50/2022
Městský úřad Horní Slavkov, registrační úřad
VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ konané ve dnech 23. a 24. září 2022 Seznam obcí, ze kterých se kandidátní listiny podávají příslušnému pověřenému obecnímu úřadu (277 kB)  17.06.2022 
25.09.2022

49/2022
Městský úřad Horní Slavkov, registrační úřad
Program na 20. zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje (124 kB)  08.06.2022 
20.06.2022

48/2022
Ing. Petr Kulhánek, hejtman Karlovarského kraje
Návrh závěrečného účtu města Krásno za rok 2021 (578 kB)  07.06.2022 
15.07.2022

47/2022
město Krásno
Program na 19. zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje  23.05.2022 
30.05.2022

45/2022
Ing. Karel Jakobec v z., hejtmana Karlovarského kraje
Rozpočtové opatření číslo 4/2022 (198 kB)  16.05.2022 
31.12.2022

44/2022
město Krásno
Rozpočtové opatření číslo 3/2022  16.05.2022 
31.12.2022

43/2022
město Krásno
Záměr číslo 13/2022 na pronájem pozemku (270 kB)  10.05.2022 
26.05.2022

42/2022
město Krásno
Záměr číslo 12/2022 na prodej pozemku (318 kB)  10.05.2022 
26.05.2022

41/2022
město Krásno
Program na 18. zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje  02.05.2022 
16.05.2022

40/2022
Ing. Petr Kulhánek, hejtman Karlovarského kraje
Výzva v řízení o návrhu na zrušení opatření obecné povahy odpůrce ze dne 30. 4. 2021, sp. zn. KK/241/RR/21 (154 kB)  02.05.2022 
31.05.2022
57 A 41/2022-76
39/2022
Krajský soud v Plzni
Pozvánka a program na 22. zasedání Zastupitelstva města Krásno  29.04.2022 
12.05.2022

38/2022
město Krásno
Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2021 a dosažené skutečnosti v témže roce (685 kB)  29.04.2022 
31.05.2022

37/2022
město Krásno
Záměr číslo 11/2022 na prodej pozemků  27.04.2022 
13.05.2022

36/2022
město Krásno
Rozpočtové opatření číslo 2/2022  27.04.2022 
31.12.2022

35/2022
město Krásno
Veřejná vyhláška- Daň z nemovitých věcí na rok 2022 (2030 kB)  26.04.2022 
26.05.2022
395346/22/2400-11460-402142
34/2022
Finanční úřad pro Karlovarský kraj, Krymská 2a, Karlovy Vary
Záměr číslo 10/2022 na pronájem části pozemku  25.04.2022 
10.05.2022

33/2022
město Krásno
Záměr číslo 9/2022 na pronájem části pozemku  25.04.2022 
10.05.2022

32/2022
město Krásno
Záměr číslo 8/2022 na prodej bytu na adrese Radniční 320/2, Krásno  14.04.2022 
30.04.2022

31/2022
město Krásno
Dolní Hluboká, silnice č. III/2081 - rekonstrukce vedení NN - přechodná úprava provozu  07.04.2022 
22.04.2022
MUSO/36903/2022/OD/LULA
30/2022
Městský úřad Sokolov, odbor dopravy
Program na 17. zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje  30.03.2022 
11.04.2022

29/2022
Ing. Petr Kulhánek, hejtman Karlovarského kraje
Návrh Závěrečného účtu Svazku obcí ,,Hornoslavkovsko" za rok 2021 (274 kB)  25.03.2022 
30.06.2022

28/2022
Hornoslavkovsko
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021 - Hornoslavkovsko (556 kB)  25.03.2022 
30.06.2022

27/2022
Hornoslavkovsko
Rozpočtové opatření číslo 1/2022 (186 kB)  24.03.2022 
31.12.2022

26/2022
město Krásno
Program na 16. zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje  21.03.2022 
28.03.2022

25/2022
Ing. Petr Kulhánek, hejtman Karlovarského kraje
Záměr číslo 7/2022 na pronájem části pozemku  15.03.2022 
31.03.2022

24/2022
město Krásno
Záměr číslo 6/2022 na prodej části pozemku  15.03.2022 
31.03.2022

23/2022
město Krásno
Záměr číslo 5/2022 na prodej pozemku  15.03.2022 
31.03.2022

22/2022
město Krásno
USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 9. března 2022 č. 191 o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 44/2022 Sb.  10.03.2022 
10.04.2022

21/2022
předseda vlády prof.PhDr. Petr Fiala, Ph.D.,LL.M.
Pozvánka a program na 21. zasedání Zastupitelstva města Krásno  09.03.2022 
17.03.2022

20/2022
město Krásno
Návrh opatření obecné povahy - Návrh stanovení ochranného pásma vodního zdroje - objekt ÚV Dolní Hluboká  07.03.2022 
24.03.2022
MUSO/10008/2022/OŽP/KABR
19/2022
Městský úřad Sokolov, odbor životního prostředí
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření  04.03.2022 
04.04.2022

18/202
Vláda České republiky
Usnesení vlády České republiky o vyhlášení nouzového stavu a přijetí nouzového opatření  03.03.2022 
05.04.2022

17/2022
Vláda České republiky
Program na 15. zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje  17.02.2022 
28.02.2022

16/2022
Ing. Petr Kulhánek, hejtman Karlovarského kraje
Veřejná nabídka a přihláška na pronájem městského bytu o velikosti 1+1 na adrese náměstí Svaté Trojice 314/1, Krásno  16.02.2022 
28.02.2022

15/2022
město Krásno
Záměr číslo 4/2022 na prodej pozemku  14.02.2022 
02.03.2022

14/2022
město Krásno
Rozpočtové opatření číslo 15/2021  07.02.2022 
10.03.2022

13/2022
město Krásno
Rozpočtové opatření číslo 14/2021  07.02.2022 
28.02.2022

14/2022
město Krásno
Veřejná nabídka a přihláška na pronájem městského bytu o velikosti 1+1 na adrese Radniční 320/2, Krásno  31.01.2022 
10.02.2022

12/2022
město Krásno
Oznámení o vydání opatření obecné povahy - Národní plán Labe, Dunaje a Odry  31.01.2022 
16.02.2022
MZE-22965/2021-15121
11/2022
Ministerstvo zemědělství, odbor vodohospodářské politiky
Návrh Zprávy o uplatňování ZÚR KK 2018 - 2022 k projednání  31.01.2022 
16.02.2022

10/2022
Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje
Veřejná vyhláška - Návrh Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje v období 2018-2022  31.01.2022 
16.02.2022

9/2022
Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje
Záměr číslo 3/2022 na prodej pozemků  27.01.2022 
14.02.2022

8/2022
město Krásno
Záměr číslo 2/2022 na prodej části pozemku  24.01.2022 
09.02.2022

7/2022
město Krásno
Program na 14. zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje  19.01.2022 
31.01.2022

6/2022
Ing. Petr Kulhánek, hejtman Karlovarského kraje
Záměr číslo 1/2022 na prodej části pozemku  13.01.2022 
31.01.2022

5/2022
město Krásno
Schválený Rozpočet na rok 2022 Mateřská škola Krásno, okres Sokolov, příspěvková organizace, Kladenská 210,Krásno (611 kB)  12.01.2022 
31.12.2022

4/2022
Mateřská škola Krásno
Schválený Střednědobý výhled 2023-2024 Mateřská škola Krásno, okres Sokolov, příspěvková organizace, Kladenská 210,Krásno (519 kB)  12.01.2022 
31.12.2022

3/2022
Mateřská škola Krásno
Schválený Střednědobý výhled rozpočtu Města Krásno pro roky 2023-2024 (968 kB)  01.01.2022 
31.12.2022

2/2022
město Krásno
Schválený rozpočet Města Krásno na rok 2022 (1070 kB)  01.01.2022 
31.12.2022

1/2022
město Krásno
Rozpočet svazku obcí Hornoslavkovsko na rok 2022 (380 kB)  29.12.2021 
31.12.2022

108/2021
Hornoslavkovsko
Obecně závazná vyhláška číslo 3/2021 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci  29.12.2021 
14.01.2022

107/2021
město Krásno
Rozpočtové opatření číslo 13/2021  21.12.2021 
31.12.2021

106/2021
město Krásno
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy na pozemních komunikacích  16.12.2021 
01.01.2022

105/2021
Městský úřad Sokolov, odbor dopravy
Pozvánka na 20. veřejné zasedání Zastupitelstva města Krásno  14.12.2021 
22.12.2021

104/2021
město Krásno
Záměr číslo 20/2021 na prodej části pozemku  07.12.2021 
08.12.2021

103/2021
město Krásno
Záměr číslo 20/2021 na prodej části pozemku  07.12.2021 
08.12.2021

103/2021
město Krásno
Záměr číslo 20/2021 na prodej části pozemku  07.12.2021 
08.12.2021

103/2021
město Krásno
Záměr číslo 20/2021 na pronájem části pozemku  07.12.2021 
22.12.2021

103/2021
město Krásno
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Města Krásno pro roky 2023-2024  06.12.2021 
31.12.2021

102/2021
město Krásno
Návrh rozpočtu Města Krásno na rok 2022  06.12.2021 
31.12.2021

101/2021
město Krásno
Návrh střednědobý výhled 2023-2024 Mateřská škola Krásno, okres Sokolov, příspěvková organizace, Kladenská 210,Krásno  06.12.2021 
31.12.2021

100/2021
Mateřská škola Krásno
Návrh rozpočtu Mateřská škola Krásno, okres Sokolov, příspěvková organizace, Kladenská 210,Krásno  06.12.2021 
31.12.2021

99/2021
Mateřská škola Krásno
Veřejná nabídka na pronájem městského bytu o velikosti 1+1 na adrese Radniční 4/9, Krásno  30.11.2021 
20.12.2021

98/2021
město Krásno
Záměr číslo 19/2021 na prodej pozemku  29.11.2021 
15.12.2021

97/2021
město Krásno
Program na 13. zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje  29.11.2021 
13.12.2021

96/2021
Ing. Petr Kulhánek, hejtman Karlovarského kraje
Rozpočtové opatření číslo 12/2021  18.11.2021 
31.12.2021

95/2021
město Krásno
Návrh střednědobého výhledu Svazku obcí "Hornornoslavkovsko" na rok 2023-2024  10.11.2021 
29.12.2021

94/2021
Svazek obcí Hornoslavkovsko
Návrh rozpočtu Svazku obcí "Hornornoslavkovsko" na rok 2022  10.11.2021 
29.12.2021

93/2021
Svazek obcí Hornoslavkovsko
Záměr číslo 18/2021 na pronájem pozemku  22.10.2021 
08.11.2021

92/2021
město Krásno
Program na 12. zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje  21.10.2021 
01.11.2021

91/2021
Ing. Petr Kulhánek, hejtman Karlovarského kraje
V Krásně byl nalezen svazek klíčů -Úřední záznam o předání nálezu  21.10.2021 
30.11.2021

90/2021
Policie ČR, Horní Slavkov
Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů  18.10.2021 
16.11.2021

89/2021
ČEZ Distribuce
Rozpočtové opatření číslo 10/2021  15.10.2021 
31.12.2021

88/2021
město Krásno
Rozpočtové opatření číslo 11/2021  15.10.2021 
31.12.2021

87/2021
město Krásno
Program na 11. zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje  08.10.2021 
18.10.2021

86/2021
Ing. Petr Kulhánek, hejtman Karlovarského kraje
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy na pozemní komunikaci v Krásně  06.10.2021 
23.10.2021
MUSO/100836/2021/OD/LULA
85/2021
Městský úřad Sokolov, odbor dopravy
Pozvánka a program na 19. zasedání Zastupitelstva města Krásno  06.10.2021 
14.10.2021

84/2021
město Krásno
Program na 10. zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje  24.09.2021 
04.10.2021

83/2021
Ing. Petr Kulhánek, hejtman Karlovarského kraje
O z n á m e n í o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ve dnech 8. a 9. října 2021  23.09.2021 
10.10.2021

82/2021
město Krásno
Pozvánka a program na 18. zasedání Zastupitelstva města Krásno 2021  15.09.2021 
23.09.2021

80/2021
město Krásno
Informace pro poplatníky daně z nemovitých věcí na 2022  15.09.2021 
31.12.2021
795093/21/2400-14400-402224
79/2021
Finanční úřad pro Karlovarský kraj, Krymská 2a, Karlovy Vary
Příloha číslo 1 - k Opatření obecné povahy - lesy zveřejněné pod číslem 78/2021  15.09.2021 
31.12.2021
MZE-49892/2021-16212
78a/2021
Ministerstvo zemědělství, odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů
Opatření obecné povahy - lesy (363 kB)  15.09.2021 
31.12.2022
MZE-49892/2021-16212
78/2021
Ministerstvo zemědělství, odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů
Oznámení o 1.zasedání okrskové volební komise pro volby do Parlamentu ČR  13.09.2021 
10.10.2021

81/2021
město Krásno
Rozpočtové opatření číslo 9/2021  13.09.2021 
31.12.2021

77/2021
město Krásno
Výzva k podání cenové nabídky - Obnova a zpřístupnění historické zvonice Krásno-III.etapa - přílohy jsou v aktualitách  13.09.2021 
22.09.2021

76/2021
město Krásno
Záměr číslo 17/2021 na prodej části pozemku  08.09.2021 
23.09.2021

75/2021
město Krásno
Program na 9. zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje - pozor změna místa konání a to Kulturní a společenské středisko Chodov  06.09.2021 
13.09.2021

74/2021
Ing. Petr Kulhánek, hejtman Karlovarského kraje
Rozpočtové opatření 1/2021 Hornoslavkovsko  01.09.2021 
31.12.2021

73/2021
Hornoslavkovsko
Záměr číslo 16/2021 na prodej části pozemku  01.09.2021 
17.09.2021

72/2021
město Krásno
Veřejná vyhláška - Oznámení zahájení řízení o návrhu územního plánu Bečov nad Teplou  30.08.2021 
30.09.2021
SÚ/10583/11/Spr
71/2021
Magistrát města Karlovy Vary,, Úřad územního plánování a stavební úřad
Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR  23.08.2021 
10.10.2021

70/2021
město Krásno
Program na 8.zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje  19.08.2021 
30.08.2021

69/2021
Krajský úřad Karlovarského kraje
Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost Justina Molnárová, roč. 1998  06.08.2021 
23.08.2021
954/TP/2021-4/JKa
68/2021
Městský úřad Krásno, ohlašovna
Rozpočtové opatření číslo 8/2021  03.08.2021 
31.12.2021

67/2021
město Krásno
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR  02.08.2021 
10.10.2021

66/2021
město Krásno
Návrh koncepce - Program rozvoje Karlovarského kraje 2021-2027  26.07.2021 
11.08.2021
KK/3381/ZZ/21-3
65/2021
Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství
Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020 město Krásno (355 kB)  16.07.2021 
30.06.2022

64/2021
město Krásno
Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020 Hornoslavkovsko (304 kB)  16.07.2021 
30.06.2022

63/2021
Hornoslavkovsko
Závěrečný účet svazku Hornoslavkovsko a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření (5140 kB)  16.07.2021 
30.06.2022

62/2021
Hornoslavkovsko
Rozpočtové opatření číslo 7/2021  15.07.2021 
31.12.2021

61/2021
město Krásno
Rozhodnutí o udělení výjimky vstupu a vjezdu do zvláště chráněných území  13.07.2021 
29.07.2021
SR/0051/US/2021-4
60/2021
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Kaplanova 193/11, 148 00 Praha 11-Chodov
Rozpočtové opatření číslo 6/2021  02.07.2021 
31.12.2021

59/2021
město Krásno
Výběrové řízení na obsazení pracovního místa účetní města Krásno  01.07.2021 
16.07.2021

58/2021
město Krásno
Veřejná vyhláška  22.06.2021 
07.07.2021
SR/0070/US/2021-2
57/2021
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Kaplanova 193/11, 148 00 Praha 11-Chodov
Program na 7.zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje  17.06.2021 
28.06.2021

56/2021
Ing. Petr Kulhánek, hejtman Karlovarského kraje
Rozpočtové opatření číslo 5/2021  16.06.2021 
31.12.2021

55/2021
město Krásno
Pozvánka na 17. veřejné zasedání Zastupitelstva města Krásno  16.06.2021 
24.06.2021

54/2021
město Krásno
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Krásno za rok 2020  07.06.2021 
30.06.2021

53/2021
město Krásno
Návrh závěrečného účtu města Krásno za rok 2020  07.06.2021 
30.06.2021

52/2021
město Krásno
Město Krásno vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa účetní města Krásno  31.05.2021 
18.06.2021

51/2021
město Krásno - starosta města pan Josef Havel
Návrh opatření - povodí Labe  31.05.2021 
18.06.2021
MZE-22965/2021-15121
50/3/2021
Ministerstvo zemědělství, odbor vodohospodářské politiky
Návrh opatření povodí Dunaje  31.05.2021 
18.06.2021
MZE-22967/2021-15121
50/2/2021
Ministerstvo zemědělství, odbor vodohospodářské politiky
Návrh opatření - povodí Odry  31.05.2021 
18.06.2021
MZE-22968/2021-15121
50/1/2021
Ministerstvo zemědělství, odbor vodohospodářské politiky
Oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek  31.05.2021 
18.06.2021
MZE-33053/2021-15121
50/2021
Ministerstvo zemědělství, odbor vodohospodářské politiky
Příloha k veřejné vyhlášce pod číslem 49/2021  19.05.2021 
03.06.2021
SR/0027/US/2021-4
49/1/2021
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Kaplanova 193/11, 148 00 Praha 11-Chodov
Veřejná vyhláška  19.05.2021 
03.06.2021
SR/0027/US/2021-4
49/2021
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Kaplanova 193/11, 148 00 Praha 11-Chodov
Záměr číslo 15/2021 na pronájem části pozemku  19.05.2021 
04.06.2021

48/2021
město Krásno
Záměr číslo 14/2021 na pronájem části pozemku  19.05.2021 
04.06.2021

47/2021
město Krásno
Program na 6. zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje  17.05.2021 
24.05.2021

46/2021
Krajský úřad Karlovarského kraje
Rozpočtové opatření číslo 4/2021  10.05.2021 
31.12.2021

45/2021
město Krásno
Závěr zjišťovacího řízení - Program rozvoje Karlovarského kraje 2021-2027  10.05.2021 
26.05.2021

44/2021
Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství
příloha k bodu 43/2021 - koncept rozhodnutí  07.05.2021 
22.05.2021
SR/00051/US/2021-x
43/1/2021
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Kaplanova 193/11, 148 00 Praha 11-Chodov
Veřejná vyhláška  07.05.2021 
22.05.2021
SR/00051/US/2021-2
43/2021
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Kaplanova 193/11, 148 00 Praha 11-Chodov
příloha k veřejné vyhlášce pod č. 42/2021 - Opatření obecné povahy  03.05.2021 
19.05.2021
KK/241/RR/21
42/1 /2021
Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje
Veřejná vyhláška - oznámení o vydání opatření obecné povahy, kterým se ruší část Územního plánu Krásno  03.05.2021 
19.05.2021
KK/241/RR/21
42/2021
Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje
Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za rok 2020 a dosažené skutečnosti v témže roce  29.04.2021 
30.05.2021

41/2021
město Krásno
Záměr číslo 13/2021 na prodej části pozemku  23.04.2021 
10.05.2021

40/2021
město Krásno
Veřejná vyhláška  21.04.2021 
26.05.2021
353923/21/2400-11460-402142
39/2021
Finanční úřad pro Karlovarský kraj, Krymská 2a, Karlovy Vary
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020 - Hornoslavkovsko  20.04.2021 
30.06.2021

38/2021
Hornoslavkovsko
Návrh Závěrečný účet Svazku obcí ,,Hornoslavkovsko" za rok 2020  20.04.2021 
30.06.2021

37/2021
Hornoslavkovsko
Program na 5. zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje  16.04.2021 
26.04.2021

36/2021
Ing. Petr Kulhánek, hejtman Karlovarského kraje
Rozpočtové opatření číslo 3/2021  14.04.2021 
31.12.2021

35/2021
město Krásno
Pozvánka a program na 16. zasedání Zastupitelstva města Krásno  06.04.2021 
14.04.2021

34/2021
město Krásno
Dražební vyhláška na nemovitost čp. 431, Krásno s pozemky  01.04.2021 
12.05.2021
33021
33/2021
Dražbyprost, Mírové náměstí 2, Ústí nad Labem
Veřejná vyhláška-Oznámení o zahájení řízení s velkým počtem účastníků  31.03.2021 
15.04.2021
SR/0027/US/2021-2
32/2021
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Kaplanova 193/11, 148 00 Praha 11-Chodov
Krajský úřad KK - Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. - zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci  29.03.2021 
15.04.2021
KK/1175/ZZ/21-3
31/2021
Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství
Záměr číslo 12/2021 na prodej částí pozemků  29.03.2021 
14.04.2021

30/2021
město Krásno
Záměr číslo 11/2021 na prodej částí pozemků  29.03.2021 
14.04.2021

29/2021
město Krásno
Záměr číslo 11/2021 na prodej částí pozemků  29.03.2021 
29.03.2021

29/2021
město Krásno
Záměr číslo 10/2021 na pronájem části pozemku  24.03.2021 
09.04.2021

28/2021
město Krásno
Záměr číslo 9/2021 na pronájem části pozemku  23.03.2021 
08.04.2021

27/2021
město Krásno
Záměr číslo 8/2021 na prodej pozemku  23.03.2021 
08.04.2021

26/2021
město Krásno
Rozpočtové opatření číslo 2/2021  22.03.2021 
31.12.2021

25/2021
město Krásno
Záměr číslo 7/2021 na pronájem pozemku  19.03.2021 
24.03.2021

24/2021
město Krásno
Záměr číslo 6/2021 na pronájem pozemků  19.03.2021 
06.04.2021

23/2021
město Krásno
Obecně závazná vyhláška číslo 2/2021 města Krásno o stanovení systému odpadového hospodářství na území města Krásno  15.03.2021 
29.03.2021

22/2021
město Krásno
Obecně závazná vyhláška číslo 1/2021 města Krásno o místním poplatku z pobytu  15.03.2021 
29.03.2021

21/2021
město Krásno
Územní rozhodnutí o umístění stavby "Dolní Hluboká (SO), rekonstrukce vNN  12.03.2021 
29.03.2021
3467/2020/HS/OVŽP-22
20/2021
Městský úřad Horní Slavkov, odbor výstavby a ŽP
Záměr číslo 5/2021 na pronájem pozemku  10.03.2021 
26.03.2021

19/2021
město Krásno
Rozpočtové opatření číslo 1/2021  08.03.2021 
31.12.2021

18/2021
město Krásno
Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí - Milešov  08.03.2021 
09.04.2021
RO-7/2020-409-1
17/2021
Katastrální úřad Sokolov-město Krásno
Pozvánka a program na 15. zasedání Zastupitelstva města Krásno  03.03.2021 
11.03.2021

16/2021
město Krásno
Program na 4. zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje  01.03.2021 
08.03.2021

14/2021
Ing. Petr Kulhánek, hejtman Karlovarského kraje
ORP Sokolov - kontrolní stanoviště uzávěr okresu Policie ČR - přechodná úprava provozu  26.02.2021 
29.03.2021
MUSO/18604/2021/OD/LULA
15/2021
Městský úřad Sokolov, odbor dopravy
Dražební vyhláška čj. 132020 na prodej 1/2 nemovitosti čp.431 na st..p..11/1 včetně pozemku 11/1 v k. ú. Krásno n/T  26.01.2021 
24.02.2021
132020
13/2021
Dražbyprost, Ústí nad Labem
Program na 3. zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje  22.01.2021 
01.02.2021

12/2021
Ing. Petr Kulhánek, hejtman Karlovarského kraje
Záměr číslo 3/2021 na pronájem pozemku  20.01.2021 
05.02.2021

11/2021
město Krásno
Záměr číslo 2/2021 na prodej pozemku  20.01.2021 
05.02.2021

10/2021
město Krásno
Mateřská škola Krásno - Rozpočet na rok 2021  11.01.2021 
31.12.2021

9/2021
Mateřská škola Krásno
Mateřská škola Krásno - Střednědobý výhled 2022-2023  11.01.2021 
31.12.2021

8/2021
Mateřská škola Krásno
Veřejná vyhláška-Oznámení o zahájení řízení - Dolní Hluboká (SO) rekonstrukce vNN  11.01.2021 
27.01.2021
3467/2020/HS/OVŽP-16
7/2021
Městský úřad Horní Slavkov, odbor výstavby a ŽP
Schválený rozpočet Svazku obcí Hornoslavkovsko na rok 2021  11.01.2021 
31.12.2021

6/2021
Hornoslavkovsko
Oznámení-schválený rozpočet Města Krásno na rok 2021 a rozpočtový výhled Města Krásno na roky 2022-2023  11.01.2021 
31.12.2021

5/2021
město Krásno
Schválený rozpočet Města Krásno na rok 2021  11.01.2021 
31.12.2021

4/2021
město Krásno
Střednědobý výhled rozpočtu města Krásno na roky 2022-2023  11.01.2021 
31.12.2021

3/2021
město Krásno
Změna místa konání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 11.1.2021  06.01.2021 
11.01.2021

2/2021
Ing. Petr Kulhánek, hejtman Karlovarského kraje
Záměr číslo 1/2021 na prodej pozemku  06.01.2021 
22.01.2021

1/2021
město Krásno
Rozpočtové opatření číslo 18/2020  31.12.2020 
31.12.2021

140/2020
město Krásno
Program na 2.zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje  29.12.2020 
11.01.2021

139/2020
Ing. Petr Kulhánek, hejtman Karlovarského kraje
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy  18.12.2020 
14.01.2021
MUSO/117081/2020/LULA
138/2020
Městský úřad Sokolov, odbor dopravy
Obecně závazná vyhláška číslo 1/2020 města Krásno o způsobu náhradního zásobování vodou  16.12.2020 
04.01.2021

137/2020
město Krásno
Rozpočtové opatření číslo 17/2020  14.12.2020 
31.12.2020

136/2020
město Krásno
Rozpočtové opatření číslo 16/2020  14.12.2020 
31.12.2020

135/2020
město Krásno
Program na 1. zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje  14.12.2020 
21.12.2020

134/2020
Mgr..Petr Kubis, hejtman Karlovarského kraje
Ustanovující zasedání Zastupitelstva KK bylo dne 7.12.2020 přerušeno a pokračovat bude 14.12.2020  08.12.2020 
14.12.2020

133/2020
Karlovarský kraj
Pozvánka na 14. veřejné zasedání Zastupitelstva města Krásno  04.12.2020 
14.12.2020

132/2020
město Krásno - starosta města pan Josef Havel
Informace pro města a obce o přerušení zasedání ustavujícího Zastupitelstva Karlovarského kraje na 7.12.2020  02.12.2020 
07.12.2020

131/2020
Krajský úřad Karlovarského kraje
Oznámení o zveřejnění návrhu rozpočtu Města Krásno na rok 2021 a rozpočtového výhledu Města Krásno na roky 2022-2023  27.11.2020 
15.12.2020

131/2020
město Krásno
Návrh střednědobého výhledu MŠ Krásno,okres Sokolov,příspěvková organizace na roky 2022-2023  27.11.2020 
15.12.2020

130/2020
město Krásno
Návrh rozpočtu MŠ Krásno,okres Sokolov,příspěvková organizace na rok 2021  27.11.2020 
15.12.2020

129/2020
město Krásno
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Města Krásno na roky 2022-2023  27.11.2020 
15.12.2020

128/2020
město Krásno
Návrh rozpočtu Města Krásno na rok 2021  27.11.2020 
15.12.2020

127/2020
město Krásno
Oznámení o pokračování Ustanovujícího zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje  27.11.2020 
01.12.2020

126/2020
Krajský úřad Karlovarského kraje
Návrh rozpočtu Svazku obcí " Hornoslavkovsko" na rok 2021  24.11.2020 
31.12.2020

125/2020
Svazek obcí "Hornoslavkovsko"
Rozpočtové opatření číslo 15/2020  23.11.2020 
31.12.2020

124/2020
město Krásno
Ustanovující zasedání Zastupitelstva KK bylo 19.11.2020 přerušeno a pokračovat bude 26.11.2020  23.11.2020 
26.11.2020

123/2020
Mgr. Petr Kubis, hejtman KK
Záměr číslo 22/2020 na pronájem nebytových prostor za účelem podpory volnočasových aktivit mládeže  11.11.2020 
27.11.2020

122/2020
město Krásno
Rozpočtové opatření číslo 14/2020  09.11.2020 
31.12.2020

121/2020
město Krásno
Rozpočtové opatření číslo 13/2020  09.11.2020 
31.12.2020

120/2020
město Krásno
Program ustanovujícího zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje  02.11.2020 
12.11.2020

119/2020
Mgr. Petr Kubis, hejtman Karlovarského kraje
Pozvánka na 13. veřejné zasedání Zastupitelstva města Krásno  20.10.2020 
29.10.2020

118/2020
město Krásno
Výzva a zadávací dokumentace na zakázku "Posílení zdroje vody v Dolní Hluboké " všechny podklady jsou ke stažení v sekci Radnice informuje  19.10.2020 
29.10.2020

117/2020
město Krásno
Rozpočtové opatření číslo 1/2020 Hornoslavkovsko  15.10.2020 
31.12.2020

116/2020
Svazek obcí Hornoslavkovsko
Rozpočtové opatření číslo 12/2020  14.10.2020 
31.12.2020

115/2020
město Krásno
Výzva k podání nabídek na zakázku malého rozsahu na dodávku "Krásno, Háje nad Teplou-oprava místní komunikace" - podklady jsou ke stažení v Radnice informuje  14.10.2020 
29.10.2020

114/2020
město Krásno
Záměr číslo 21/2020 na prodej části pozemku  13.10.2020 
29.10.2020

112/2020
město Krásno
Záměr číslo 20/2020 na prodej pozemku  13.10.2020 
29.10.2020

111/2020
město Krásno
Oznámení o omezení úřední doby na Městském úřadě v Krásně od.12.10.2020 do odvolání  12.10.2020 
15.11.2020

113/2020
město Krásno
Rozpočtové opatření číslo 11/2020  25.09.2020 
31.12.2020

110/2020
město Krásno
Záměr číslo 19/2020 na prodej pozemků  17.09.2020 
05.10.2020

109/2020
město Krásno
Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů  16.09.2020 
15.11.2020

108/2020
ČEZ Distribuce, a.s. Děčín
Oznámení o změně místa konání Zastupitelstva Karlovarského kraje  11.09.2020 
14.09.2020

107/2020
Krajský úřad - Karlovarského kraje
Program na 24. zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje  07.09.2020 
14.09.2020

106/2020
Mgr.Petr Kubis, hejtman Karlovarského kraj
Pozvánka na 12. veřejné zasedání zastupitelstva města Krásno  04.09.2020 
14.09.2020

105/2020
starosta města Krásno p. Josef Havel
Řád veřejného pohřebiště města Krásno  04.09.2020 
20.09.2020

104/2020
město Krásno
Rozpočtové opatření číslo 10/2020  03.09.2020 
31.12.2020

103/2020
město Krásno
Rozpočtové opatření číslo 9/2020  03.09.2020 
31.12.2020

102/2020
město Krásno
Veřejná vyhláška-opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu  24.08.2020 
09.09.2020
MUSO/78794/2020/OD/LULA
101/2020
Městský úřad Sokolov, obor dopravy, Rokycanova 1929, Sokolov
Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva kraje (německy)  17.08.2020 
04.10.2020

100/2020
město Krásno
Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva kraje (česky)  17.08.2020 
04.10.2020

99/2020
město Krásno
Pozvánka na 11. veřejné zasedání Zastupitelstva města Krásno  07.08.2020 
27.08.2020

97/2020
město Krásno
Nabídka pozemků k pronájmu  05.08.2020 
30.11.2020
SZ SPU036840/2020
98/2020
Státní pozemkový úřad
Záměr číslo 18/2020 na pronájem pozemku  31.07.2020 
17.08.2020

96/2020
město Krásno
Záměr číslo 17/2020 na prodej pozemku  31.07.2020 
17.08.2020

95/2020
město Krásno
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do zastupitelstev krajů  29.07.2020 
04.10.2020

94/2020
město Krásno
Příloha č.1 k čj. 33784/2020-MZE-16212 zveřejněná na úřední desce pod číslem 92/2020 (1681 kB)  28.07.2020 
31.12.2022
33784/2020-MZE-16212
93/2020
Ministerstvo zemědělství, Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů
Veřejná vyhláška-Opatření obecné povahy (253 kB)  28.07.2020 
31.12.2022
33784/2020-MZE-16212
92/2020
Ministerstvo zemědělství, Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů
Záměr číslo 16/2020 na prodej pozemku  24.07.2020 
10.08.2020

91/2020
město Krásno
Záměr číslo 15/2020 na pronájem pozemku  24.07.2020 
10.08.2020

90/2020
město Krásno
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Hlavní ulice v Krásně  16.07.2020 
03.08.2020
MUSO/68158/2020/OD/LULA
89/2020
Městský úřad Sokolov, Odbor dopravy
Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu vč. zprávy o přezkoumání hospodaření za rok 2019 DSO Svazek obcí "Hornoslavkovsko"  13.07.2020 
30.06.2021

88/2020
Hornoslavkovsko
Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města Krásno za rok 2019  10.07.2020 
30.06.2021

87/2020
město Krásno
Rozpočtové opatření číslo 8/2020  08.07.2020 
31.12.2020

86a/2020
město Krásno
Rozpočtové opatření číslo 7/2020  08.07.2020 
31.12.2020

86/2020
město Krásno
Veřejná vyhláška - vyrozumění  01.07.2020 
17.07.2020
4563/2019/HS/OVŽP-20
85/2020
Městský úřad Horní Slavkov, Odbor výstavby a ŽP
Usnesení zastavení řízení - Novostavba RD  01.07.2020 
17.07.2020
4563/2019/HS/OVŽP-22
84/2020
Městský úřad Horní Slavkov, Odbor výstavby a ŽP
Příloha k Veřejné vyhlášce zveřejněné pod číslem 82/2020 - Návrh opatření obecné povahy  25.06.2020 
10.08.2020
KK/958/RR/20
83/2020
Krajský úřad Karlovarského kraje
Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy, kterým se ruší textová a grafická část Územního plánu Krásno vztahující se k území vymezeném hranicemi stanoveného CHLÚ K  25.06.2020 
10.08.2020
KK/958/RR/20
82/2020
Krajský úřad Karlovarského kraje
Schválený závěrečný účet Svazku obcí Hornoslavkovsko za rok 2019 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření  22.06.2020 
30.06.2021

81/2020
Hornoslavkovsko
Pozvánka na 10.zasedání Zastupitelstva města Krásno  19.06.2020 
29.06.2020

80/2020
město Krásno
Rozpočtové opatření číslo 6/2020  12.06.2020 
31.12.2020

79/2020
město Krásno
Záměr číslo 14/2020 na prodej části pozemku  11.06.2020 
27.06.2020

78/2020
město Krásno
Program na 23. zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje  08.06.2020 
15.06.2020

77/2020
Mgr.Petr Kubis, hejtman Karlovarského kraje
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Krásno za rok 2019  01.06.2020 
30.06.2020

76/2020
město Krásno
Návrh závěrečného účtu města Krásno za rok 2019  01.06.2020 
30.06.2020

75/2020
město Krásno
Příloha k 31.12.2019  01.06.2020 
30.06.2020

74/2020
město Krásno
Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2019  01.06.2020 
30.06.2020

73/2020
město Krásno
Rozvaha k 31.12.2019  01.06.2020 
30.06.2020

72/2020
město Krásno
Výkaz o plnění rozpočtu k 31.12.2019  01.06.2020 
30.06.2020

71/2020
město Krásno
Záměr číslo 13/2020 na prodej pozemků  25.05.2020 
10.06.2020

69/2020
město Krásno
Veřejná vyhláška-oznámení o pokračování řízení o povolení vyjímky - Novostavba RD  25.05.2020 
10.06.2020
4563/2019/HS/OVŽP-17
68/2020
Městský úřad Horní Slavkov, odbor výstavby a ŽP
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Krásno na rok 2020 - Římskokatolická farnost, Loket (738 kB)  19.05.2020 
20.05.2023

67/2020
město Krásno
Zpráva o přezkoumání hospodaření rok 2019 - Hornoslavkovsko  18.05.2020 
30.06.2020

66/2020
Hornoslavkovsko
Návrh Závěrečného účtu Svazku obcí "Hornoslavkovsko" za rok 2019  18.05.2020 
30.06.2020

65/2020
Hornoslavkovsko
Program na 22.zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje  18.05.2020 
25.05.2020

64/2020
Mgr. Petr Kubis, hejtman Karlovarského kraje
Záměr číslo 12/2020 na pronájem pozemku  14.05.2020 
01.06.2020

63/2020
město Krásno
Záměr číslo 11/2020 na prodej částí pozemků  14.05.2020 
01.06.2020

62/2020
město Krásno
Záměr číslo 10/2020 na prodej části pozemku  14.05.2020 
01.06.2020

61/2020
město Krásno
Rozpočtové opatření číslo 5/2020 ze dne 30.4.2020  13.05.2020 
31.12.2020

60/2020
město Krásno
Rozpočtové opatření číslo 4/2020 ze dne 28.4.2020  07.05.2020 
31.12.2020

59/2020
město Krásno
Rozpočtové opatření číslo 3/2020 ze dne 28.4.2020  07.05.2020 
31.12.2020

58/2020
město Krásno
Nepronajatý pozemek ve vlastnictví státu a příslušnosti hospodařit pro SPÚ  06.05.2020 
05.08.2020

57/2020
Státní pozemkový úřad, Karlovy Vary
Veřejná vyhláška  27.04.2020 
27.05.2020
460122/20/2400-11460-400367
54/2020
Finanční úřad
Informace_ke_zpristupneni_HPS  27.04.2020 
27.05.2020
465212/20/2400-11460-400367
53b/2020
Finanční úřad
Informace_k_zasilani_slozenek_2020  27.04.2020 
27.05.2020
465212/20/2400-11460-400367
53a/2020
Finanční úřad
Sbírka zákonů 185-192  24.04.2020 
10.05.2020
částka 69
56/2020
Ing.Andrej Babiš, předseda vlády
Usnesení vlády ČR 193-198  24.04.2020 
10.05.2020
částka 70
55/2020
Ing. Andrej Babiš, předseda vlády
Pozvánka na 9. zasedání ZM Krásno  21.04.2020 
28.04.2020

52/2020
starosta města Krásno Josef Havel
Usnesení vlády ČR 178-179  20.04.2020 
06.05.2020
částka 66
51/2020
Ing.Andej Babiš, předseda vlády
Zákon o některých opatřeních v oblasti splácení úvěrů  20.04.2020 
06.05.2020
částka 65
50/2020
Ing. Andrej Babiš, předseda vlády
Usnesení vlády ČR 172-174  15.04.2020 
30.04.2020
částka 62
48/2020
Ing. Andrej Babiš, předseda vlády
Rozpočtové opatření číslo 2/2020  14.04.2020 
31.12.2020

49/2020
město Krásno
Usnesení vlády ČR 159-161  14.04.2020 
29.04.2020
částka 59
47/2020
Ing. Andrej Babiš, předseda vlády
Usnesení vlády ČR 156-158  14.04.2020 
29.04.2020
částka 58
46/2020
Ing. Andrej Babiš, předseda vlády
Usnesení vlády ČR 154-155  14.04.2020 
29.04.2020
částka 57
45/2020
Ing. Andrej Babiš, předseda vlády
Usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření 150-153  08.04.2020 
24.04.2020
částka 56
44/2020
Ing. Andrej Babiš, předseda vlády
Záměr číslo 9/2020 na pronájem pozemků  08.04.2020 
08.04.2020

43/2020
město Krásno
Záměr číslo 9/2020 na pronájem pozemků  08.04.2020 
24.04.2020

43/2020
město Krásno
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy č.1/2020  03.04.2020 
19.04.2020
SR/0016/US/2020-2
41/2020
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Kaplanova 1931/1, Praha 11-Chodov
Sbírka zákonů - nařízení vlády a sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí  02.04.2020 
18.04.2020
částka 54
40/2020
předseda vlády, ministr zdravotnictví,ministryně práce a soc.věcí
Usnesení vláda ČR o přijetí krizového opatření 144-145  02.04.2020 
18.04.2020
částka 53
39/2020
Ing. Andrej Babiš, předseda vlády
Usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření 143  01.04.2020 
17.04.2020
částka 52
38/2020
Ing. Andrej Babiš, předseda vlády
Usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření 140-142  31.03.2020 
16.04.2020
částka 51
37/2020
Ing. Andrej Babiš, předseda vlády
Sbírka zákonů 133-137  27.03.2020 
13.04.2020
48
36/2020
Vláda ČR
Usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření 130-132  27.03.2020 
13.04.2020
47
35/2020
Ing.Andrej Babiš, předseda vlády
Záměr číslo 8/2020 na prodej části pozemku  26.03.2020 
13.04.2020

34/2020
město Krásno
Usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření číslo 122-128  24.03.2020 
09.04.2020
45
33/2020
Ing.Andrej Babiš, předseda vlády
Usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření číslo 109-112  20.03.2020 
06.04.2020
42
32/2020
Ing. Andrej Babiš, předseda vlády
Usnesní vlády o přijetí krizového opatření číslo 106-108  19.03.2020 
05.04.2020
41
31/2020
Ing. Andrej Babiš, předseda vlády
Rozhodnutí hejtmana Karlovarského kraje č. 2/2020 o zákazu vstupu, pobytu a pohybu osob bez ochraných prostředků  18.03.2020 
01.07.2020
KK/74/HK/20
30/2020
Mgr. Petr Kubis, hejtman Karlovarského kraje
Příloha k Opatření obecné povady ochrana vnitřních hranic pod číslem 29/2020 - místa určená k překročení hranic + vzor potvrzení pro přeshraniční pracovníky  16.03.2020 
05.04.2020

29-1/2020 příloha
Ing. Andrej Babiš, předseda vlády
Opatření obecné povahy ochrana vnitřních hranic  16.03.2020 
05.04.2020

29/2020
Ing.Adrej Babiš, předseda vlády
Usnesení vlády o přijetí krizového opatření číslo 84-90  16.03.2020 
30.04.2020
84-90
28/2020
Vláda ČR
Nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě a příslušníků Celní správy ČR k plnění úkolů Policie ČR v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2  16.03.2020 
30.04.2020
83
27/2020
Vláda ČR
Usneseni-vlady-k-vyhlaseni-nouzoveho-stavu  13.03.2020 
14.04.2020
194
27/2020
USNESENÍ VLÁDY ČR
Opatreni-v-mezinarodni-osobni-doprave  13.03.2020 
14.04.2020
200
26/2020
USNESENÍ VLÁDY ČŘ
Opatreni-o-zakazu-vstupu-do-CR-a-cestovani-do-rizikovych-zemi  13.03.2020 
14.04.2020
198
25/2020
USNESENÍ VLÁDY ČŘ
Opatreni-o-zakazu-skolni-dochazky--vzdelavacich-a-volnocasovych-aktivit-ve-skolstvi  13.03.2020 
30.03.2020
201
24/2020
USNESENÍ VLÁDY ČR
Opatreni-o-zakazu-poradani-kulturnich--sportovnich-a-dalsich-akci-s-ucasti-nad-30-osob  13.03.2020 
14.04.2020
199
23/2020
USNESENÍ VLÁDY ČR
Opatreni-o-docasnem-znovuzavedeni-ochrany-vnitrnich-hranic-CR  13.03.2020 
14.04.2020
197
22/2020
USNESENÍ VLÁDY ČR
Záměr číslo 7/2020 na pronájem pozemku  02.03.2020 
18.03.2020

21/2020
město Krásno
Vracíte se ze zahraničí - Pokyny ke COVID-19 od Krajské hygienické stanice v Karlových Varech  27.02.2020 
05.03.2020

20/2020
Krajská hygienická stanice Karlovy Vary
Záměr číslo 6/2020 na prodej pozemku  25.02.2020 
12.03.2020

19/2020
město Krásno
Záměr číslo 5/2020 na prodej pozemku  20.02.2020 
09.03.2020

18/2020
město Krásno
Výzva k podání nabídek - Oprava části kulturního domu - přílohy jsou v radnice informuje  14.02.2020 
24.02.2020

17/2020
město Krásno
Rozpočtové opatření číslo 1/2020  11.02.2020 
31.12.2020

16/2020
město Krásno
Záměr číslo 3/2020 na pronájem části nebytových prostor v čp.553 na st.p.č.600  11.02.2020 
27.02.2020

15/2020
město Krásno
Záměr číslo 2/2020 na pronájem části nebytových prostor v čp.553 na st.p.č.600  11.02.2020 
27.02.2020

14/2020
město Krásno
Program na 21. zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje  07.02.2020 
17.02.2020

13/2020
Mgr. Petr Kubis, hejtman Karlovarského kraje
Veřejná vyhláška - Návrh Opatření obecné povahy č. 1/2020  06.02.2020 
24.02.2020
SR/0016/US/2020
12/2020
Agentura ochrany přírody ČR, Kaplanova 1931/1, 14800 Praha 11- Chodov
Záměr číslo 4/2020 na prodej pozemku  06.02.2020 
24.02.2020

11/2020
město Krásno
Záměr číslo 1/2020 na prodej pozemků  06.02.2020 
24.02.2020

10/2020
město Krásno
Rozpočtové opatření číslo 15/2019  30.01.2020 
31.12.2020

9/2020
město Krásno
Pozvánka na 8. zasedání Zastupitelstva města Krásno  22.01.2020 
29.01.2020

8/2020
město Krásno
Veřejná vyhláška-opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu  14.01.2020 
30.01.2020
MUSO/142210/2019/OD/LULA
7/2020
Městský úřad Sokolov, odbor dopravy
Oznámení o zveřejnění rozpočtu Města Krásno na rok 2020 a Střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021-2022  10.01.2020 
31.12.2020

6/2020
město Krásno
Rozpočtové opatření číslo 3/2019 Hornoslavkovsko  10.01.2020 
31.12.2020

5/2020
Hornoslavkovsko
Střednědobý výhled na roky 2021-2022 Mateřská škola Krásno  10.01.2020 
31.12.2020

4/2020
Mateřská škola Krásno
Rozpočet na rok 2020 - Mateřská škola Krásno  10.01.2020 
31.12.2020

3/2020
Mateřská škola Krásno
Schválený střednědobý výhled rozpočtu Města Krásno na roky 2021-2022  10.01.2020 
31.12.2020

2/2020
město Krásno
Schválený rozpočet Města Krásno na rok 2020  10.01.2020 
31.12.2020

1/2020
město Krásno
Rozpočtové opatření číslo 14/2019  23.12.2019 
31.01.2020

149/2019
město Krásno
OZV číslo 6/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství  23.12.2019 
09.01.2020

148/2019
město Krásno
OZV číslo 5/2019 města Krásno o místním poplatku ze psů  23.12.2019 
09.01.2020

147/2019
města Krásno
OZV číslo 4/2019 města Krásno o místním poplatku z pobytu  23.12.2019 
09.01.2020

146/2019
město Krásno
Rozpočtové opatření číslo 13/2019  23.12.2019 
31.12.2019

145/2019
město Krásno
Rozpočtové opatření číslo 12/2019  23.12.2019 
31.12.2019

144/2019
město Krásno
Město Krásno zasílá výzvu k podání nabídek na zakázku " Výměna oken čelní stěny kulturního domu č.p.Náměstí 13" přílohy jsou ve složce AKTUÁLNĚ  23.12.2019 
08.01.2020

143/2019
město Krásno
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Města Krásno pro roky 2021 - 2022  12.12.2019 
10.01.2020

134a/2019
město Krásno
Návrh rozpočtu města Krásno na rok 2020  12.12.2019 
10.01.2020

133a/2019
město Krásno
Veřejná vyhláška - přechodná úprava provozu na pozemní komunikaci v k.ú. Háje nad Teplou  10.12.2019 
27.12.2019
MUSO/137969/2019/OD/LULA
142/2019
Městský úřad Sokolov, Odbor dopravy
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy  10.12.2019 
15.01.2020
63920/2019-MZE-16212
141/2019
Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Nové Město, 110 00 Praha 1
Pozvánka na 7. veřejné zasedání Zastupitelstva města Krásno  10.12.2019 
18.12.2019

140/2019
město Krásno - starosta města pan Josef Havel
Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2021-2022 Hornoslavkovsko  06.12.2019 
31.12.2020

139/2019
Hornoslavkovsko
Rozpočet Svazku obcí Hornoslavkovsko na rok 2020  06.12.2019 
31.12.2020

138/2019
Hornoslavkovsko
Program na 20. zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje  06.12.2019 
16.12.2019

137/2019
Mgr. Jana Mračková Vildumetzová, hejtmanka KK
Návrh opatření obecné povahy, kterým se zřizuje ochranné pásmo leteckého pozemního zařízení radiolokátoru Planá  29.11.2019 
31.12.2019
MO345620/2019-1216ČB
136/2019
Ministerstvo obrany,Žižkova 37, 370 04 České Budějovice
Oznámení o zveřejnění návrhu rozpočtu Města Krásno na rok 2020 a návrhu střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021-22  27.11.2019 
10.01.2020

133/2019
město Krásno
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Města Krásno pro roky 2021-2022  27.11.2019 
12.12.2019

134/2019
město Krásno
Návrh rozpočtu Města Krásno na rok 2020  27.11.2019 
12.12.2019

133/2019
město Krásno
Záměr číslo 36/2019 na pronájem pozemků  26.11.2019 
12.12.2019

135/2019
město Krásno
Rozpočtové opatření číslo 11/2019  21.11.2019 
31.12.2019

132/2019
město Krásno
Rozpočtové opatření číslo 10/2019  21.11.2019 
31.12.2019

131/2019
město Krásno
Rozpočtové opatření číslo 2/2019 Hornoslavkovsko  21.11.2019 
31.12.2019

130/2019
Svazek obcí Hornoslavkovsko
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Krásno na rok 2019 (920 kB)  19.11.2019 
20.11.2022

129/2019
město Krásno
Záměr číslo 35/2019 na pronájem pozemku  18.11.2019 
04.12.2019

128/2019
město Krásno
Návrh střednědobého výhledu 2021-2022 -Mateřská škola Krásno,okres Sokolov  15.11.2019 
31.12.2019

127/2019
Mateřská škola Krásno,okres Sokolov
Návrh rozpočtu 2020 - Mateřská škola Krásno,okres Sokolov  15.11.2019 
31.12.2019

126/2019
Mateřská škola Krásno,okres Sokolov
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Svazku obcí "Hornoslavkovsko" na roky 2020-2021  11.11.2019 
31.12.2019

125/2019
Svazek obcí Hornoslavkovsko
Návrh rozpočtu Svazku obcí "Hornoslavkovsko" na rok 2020  11.11.2019 
31.12.2019

124/2019
Svazek obcí Hornoslavkovsko
Záměr číslo 34/2019 na pronájem pozemku  11.11.2019 
27.11.2019

123/2019
město Krásno
Záměr číslo 33/2019 na prodej pozemku  11.11.2019 
27.11.2019

122/2019
město Krásno
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Města Krásno (1476 kB)  01.11.2019 
01.11.2022

121/2019
město Krásno
Program na 19. zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje  01.11.2019 
11.11.2019

120/2019
Karlovarský kraj - hejtmanka Mgr. Jana Mračková Vildumetzová
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu města Krásno  30.10.2019 
30.10.2019

120/2019
město Krásno
Záměr číslo 32/2019 na prodej pozemku  22.10.2019 
07.11.2019

119/2019
město Krásno
Záměr číslo 31/2019 na prodej pozemku  22.10.2019 
07.11.2019

118/2019
město Krásno
Veřejná vyhláška - Zrušení zákazu odběru povrchových vod od 31.10.2019  21.10.2019 
30.11.2019
MUSO/118563/2019/OŽP/KABR
117/2019
Městský úřad Sokolov, odbor životního prostředí
Výzva k podání nabídek "Dolní Hluboká, kaple -oprava venkovních i vnitřních fasád a střešní krytiny"1 etapa-Odvodnění základů - přílohy jsou v aktualitách  17.10.2019 
29.10.2019

116/2019
město Krásno
Záměr číslo 30/2019 na prodej části pozemku  14.10.2019 
30.10.2019

115/2019
město Krásno
Záměr číslo 29/2019 na prodej části pozemku  14.10.2019 
30.10.2019

114/2019
město Krásno
Rozpočtové opatření číslo 9/2019  08.10.2019 
31.12.2019

113/2019
město Krásno
Rozpočtové opatření číslo 8/2019  20.09.2019 
31.12.2019

112/2019
město Krásno
Rozpočtové opatření číslo 7/2019  20.09.2019 
31.12.2019

111/2019
město Krásno
Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů  19.09.2019 
16.11.2019

110/2019
ČEZ Distribuce, a.s.
Pozvánka na 6. veřejné zasedání ZM Krásno  18.09.2019 
26.09.2019

109-2019
město Krásno
Veřejná vyhláška - Oznámení o projednání návrhu I. Zprávy o uplatňování územního plánu Krásno jejíž součástí jsou i pokyny pro zpracování návrhu změny č.1 územního plánu  17.09.2019 
18.10.2019
1885/19/JKa
108/2019
Městský úřad Krásno, Radniční 1, Krásno
Program na 18. zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje  16.09.2019 
23.09.2019

107/2019
Karlovarský kraj
Záměr číslo 28/2019 na pronájem pozemku  11.09.2019 
26.09.2019

106/2019
město Krásno
Záměr číslo 27/2019 na prodej pozemků  10.09.2019 
25.09.2019

105/2019
město Krásno
Záměr číslo 26/2019 na pronájem pozemku  10.09.2019 
25.09.2019

104/2019
město Krásno
Záměr číslo 25/2019 na pronájem pozemku  10.09.2019 
25.09.2019

103/2019
město Krásno
Záměr číslo 24/2019 na prodej pozemku  10.09.2019 
25.09.2019

102/2019
město Krásno
Výzva k podání nabídek na zakázku maléhom rozsahu - Oprava zpevněných ploch v ulici Mírová Krásno - všechny přílohy jsou na stránkách města v aktuálně  06.09.2019 
16.09.2019

101/2019
město Krásno
Příloha k Opatření pod číslem 100/2019 (610 kB)  02.09.2019 
31.12.2022
101
41508/2019-MZE-16212
Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1
Opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření 18918/2019-MZE-16212 ze dne 3.4.2019 (226 kB)  02.09.2019 
31.12.2022
41508/2019-MZE-16212
100/2019
Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1
Záměr číslo 23/2019 na pronájem pozemku  14.08.2019 
02.09.2019

99/2019
město Krásno
Záměr číslo 22/2019 na pronájem pozemku  14.08.2019 
02.09.2019

98/2019
město Krásno
Záměr číslo 21/2019 na prodej pozemku  14.08.2019 
02.09.2019

97/2019
město Krásno
Záměr číslo 20/2019 na prodej pozemku  14.08.2019 
02.09.2019

96/2019
město Krásno
Veřejná vyhláška - zákaz odběru povrchových vod - Dlouhá Stoka  05.08.2019 
30.09.2019
MUSO/88513/2019/OVŽP/KABR
95/2019
Městský úřad Sokolov, Sokolov
Výsledek výběrového řízení - protokol z otevírání obálek- Osazení sloupů veřejného osvětlení a montáž svítidel  29.07.2019 
12.08.2019

94/2019
město Krásno
Výsledek výběrového řízení - protokol z otevírání obálek- Oprava místní komunikace v obci Háje  29.07.2019 
12.08.2019

93/2019
město Krásno
Výsledek výběrového řízení - protokol z otevírání obálek -Oprava komunikace mezi obytnými domy náměstí Krásno  29.07.2019 
12.08.2019

92/2019
město Krásno
Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města Krásno za rok 2018  24.07.2019 
30.06.2020

91/2019
město Krásno
Doplnění zadávací dokumentace na výzvu zveřejněnou pod číslem 89/2019 " Rekonstrukce a intenzifikace úpravny vody Krásno" - prodloužení termínu do 12.8.2019  24.07.2019 
12.08.2019

90/2019
město Krásno
Výzva k podání nabídek na stavební práce s názvem " Rekonstrukce a intenzifikace úpravny vody Krásno". Podklady v aktualitách na webu města Krásno.  24.07.2019 
12.08.2019

89/2019
město Krásno
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Krásno na rok 2019 - TJ Baník Krásno (957 kB)  16.07.2019 
17.07.2022

88/2019
město Krásno
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Krásno na rok 2019 - TJ Baník Krásno (973 kB)  16.07.2019 
17.07.2022

87/2019
město Krásno
Obecně závazná vyhláška města Krásno č. 3/2019, kterou se vydává požární řád města  16.07.2019 
31.07.2019

86/2019
město Krásno
Výzva k podání nabídek na stavební práce s názvem "Oprava komunikace mezi obytnými domy náměstí Krásno". Podklady v aktualitách na webu města Krásno.  14.07.2019 
25.07.2019

85/2019
město Krásno
Výzva k podání nabídek na stavební práce s názvem "Oprava místní komunikace v obci Háje". Podklady v aktualitách na webu města Krásno.  14.07.2019 
25.07.2019

84/2019
město Krásno
Výzva k podání nabídek na stavební práce s názvem "Osazení sloupů veřejného osvětlení a montáž svítidel". Podklady v aktualitách na webu města Krásno.  14.07.2019 
25.07.2019

83/2019
město Krásno
Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu vč. zprávy o přezkoumání hospodaření za rok 2018 DSO Svazek obcí "Hornoslavkovsko"  08.07.2019 
31.07.2020

82/2019
Hornoslavkovsko
Rozhodnutí o umístění stavby - Rekonstrukce Puškařovské stoky a Stříbrného potoka  04.07.2019 
19.07.2019
81/2019
704/2019/HS/OVŽP-29
Městský úřad Horní Slavkov, odbor výstavby a ŽP
Rozpočtové opatření číslo 1/2019 Hornoslavkovsko  03.07.2019 
31.12.2019

80/2019
Hornoslavkovsko
Rozpočtové opatření číslo 6/2019  03.07.2019 
31.12.2019

79/2019
město Krásno
Rozpočtové opatření číslo 5/2019  03.07.2019 
31.12.2019

78/2019
město Krásno
Záměr číslo 19/2019 na pronájem pozemku  02.07.2019 
18.07.2019

77/2019
město Krásno
Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu  02.07.2019 
02.08.2019
00-1/2017-409-21
76/2019
Katastrální úřad Sokolov
Pozvánka na 5. zasedání Zastupitelstva města Krásno  19.06.2019 
27.06.2019

75/2019
město Krásno
Program na 17. zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje  17.06.2019 
24.06.2019

74/2019
Mgr. Jana Mračková Vildumetzová, hejtmanka KK
Záměr číslo 15/2019 na prodej pozemku  11.06.2019 
27.06.2019

73/2019
město Krásno
Záměr číslo 18/2019 na prodej pozemku  11.06.2019 
27.06.2019

72/2019
město Krásno
Krásno, sil. č. II/209 - oprava povrchu komunikace - přechodná úprava provozu  11.06.2019 
27.06.2019
MUSO/64548/2019/OD/LULA
71/2019
Městský úřad Sokolov, Odbor dopravy
Rozpočtové opatření číslo 4/2019  07.06.2019 
31.12.2019

70/2019
město Krásno
Záměr číslo 17/2019 na pronájem pozemku  07.06.2019 
24.06.2019

69/2019
město Krásno
Záměr číslo 16/2019 na pronájem pozemku  07.06.2019 
24.06.2019

68/2019
město Krásno
Záměr číslo 14/2019 na prodej pozemku  07.06.2019 
24.06.2019

67/2019
město Krásno
Oznámení o konání kulturní akce Electronica 2019  06.06.2019 
22.09.2019

66/2019
pořadatel Ing. Jaroslav Srba
Obecně závazná vyhláška č. 2/2019 o stanovení pravidel pro pohyb psů na veřejném prostranství na území města Krásno  06.06.2019 
21.06.2019

65/2019
město Krásno
Obecně závazná vyhláška města Krásno č.1/2019 o nočním klidu  06.06.2019 
21.06.2019

64/2019
město Krásno
Oznámení o realizaci polní cesty HPC 8 9 v k. ú. Háje nad Teplou  03.06.2019 
19.06.2019
SP 3389/2019-529202
63/2019
Státní pozemkový úřad, Závodu míru 725/16, Stará Role
Nabídka pozemků SPÚ k náhradním restitucím - katastr  03.06.2019 
04.07.2019
SZ SPU 061719/2019
62/2019
Státní pozemkový úřad, Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary
Rozhodnutí - změna stavby před dokončením - Novostavba výrobní haly - lakovna, II.etapa  28.05.2019 
13.06.2019
1081/2019/HS/OVŽP-15
61/2019
Městský úřad Horní Slavkov, odbor stavební a ŽP
Rozpočtové opatření číslo 3/2019  24.05.2019 
31.12.2019

60/2019
město Krásno
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2018  24.05.2019 
30.06.2019

59/2019
město Krásno
Příloha k 31.12.2018  24.05.2019 
30.06.2019

58/2019
město Krásno
Rozvaha k 31.12.2018  24.05.2019 
30.06.2019

57/2019
město Krásno
Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2018  24.05.2019 
30.06.2019

56/2019
město Krásno
Návrh závěrečného účtu města Krásno za rok 2018  24.05.2019 
30.06.2019

55/2019
město Krásno
Pozvánka na 4. veřejné zasedání Zastupitelstva města Krásno  22.05.2019 
29.05.2019

54/2019
město Krásno
Sdělení - seznámení s podklady rozhodnutí "Rekonstrukce Puškařovské stoky a Stříbrného potoka"  22.05.2019 
07.06.2019
2025/2019/HS/OMI-7
53/2019
Městský úřad Horní Slavkov, Odbor výstavby a ŽP
Rozhodnutí o povolení vyjímky  22.05.2019 
07.06.2019
SR/0027/US/2019-7
52/2019
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Oddělení CHKO, Kaplanova 1931/1, Praha 11
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí "Hornoslavkovsko"  20.05.2019 
30.06.2019

51/2019
město Horní Slavkov
Návrh závěrečného účtu Svazku obcí "Hornoslavkovsko" za rok 2018  20.05.2019 
30.06.2019

50/2019
město Horní Slavkov
Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu  09.05.2019 
26.05.2019

49/2019
město Krásno
Usnesení - zastavuje řízení o žádosti č.j.SR/0027/US/2019  07.05.2019 
23.05.2019
SR/0027/US/2019-6
48/2019
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Oddělení CHKO, Kaplanova 1931/1, Praha 11
Záměr číslo 13/2019 na prodej bytové jednotky číslo 1 v nemovitosti čp.320, Krásno  03.05.2019 
20.05.2019

47/2019
město Krásno
Záměr číslo 12/2019 na prodej části pozemku  03.05.2019 
20.05.2019

46/2019
město Krásno
Záměr číslo 11/2019 na prodej pozemků  03.05.2019 
20.05.2019

45/2019
město Krásno
Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné  30.04.2019 
03.06.2019

44/2019
město Krásno
Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí na rok 2019  26.04.2019 
27.05.2019
547879/19/2400-11460-400367
42/2019
Finanční úřad pro Karlovarský kraj, Krymská 2a, 360 01 Karlovy Vary
Společné povolení a povolení k nakládání s vodami - Rekonstrukce a intenzifikace úpravny vody Krásno  25.04.2019 
13.05.2019
MUSO/25716/2019/OŽP/KABR
43/2019
Městský úřad Sokolov, Odbor životního prostředí, Rokycanova 1929, Sokolov
Rozpočtové opatření číslo 2/2019  18.04.2019 
31.12.2019

41/2019
město Krásno
Program na 16. zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje  17.04.2019 
25.04.2019

40/2019
Mgr. Jana Mračková Vildumetzová, hejtmanka Karlovarského kraje
Záměr číslo 10/2019 na pronájem pozemku  15.04.2019 
02.05.2019

39/2019
město Krásno
Záměr číslo 9/2019 na pronájem pozemků  15.04.2019 
02.05.2019

38/2019
město Krásno
Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení s velkým počtem účastníků  15.04.2019 
02.05.2019
SR/0027/US/2019-5
37/2019
Agentura ochrany přírody a krajiny,Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy č. 1/2019  09.04.2019 
25.04.2019
SR/0055/SL/2019-16
36/2019
Správa CHKO Slavkovský les, Hlavní 504, Mariánské Lázně
Příloha k dokumentu pod číslem 35/2019 (1385 kB)  08.04.2019 
31.12.2022
18918/2019-MZE-16212
35/1/2019
Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Nové Město, 110 00 Praha 1
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy (241 kB)  08.04.2019 
31.12.2022
18918/2019-MZE-16212
35/2019
Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Nové Město, 110 00 Praha 1
Oznámení o zahájení řízení + pozvání k veřejnému projednání _ Rekonstrukce Puškařovské stoky a Stříbrného potoka  05.04.2019 
26.04.2019
704/2019/HS/OVŽP-11
34/2019
Městský úřad Horní Slavkov, odbor výstavby a ŽP
Oznámení o zahájení společného řízení ve věci:Novostavba výrobní haly - lakovna, 2. Etapa  04.04.2019 
22.04.2019
1081/2019/HS/OVŽP-8
33/2019
Městský úřad, odbor výstavby a ŽP, Horní Slavkov
Informace o počtu a sídle volebních okrsků  03.04.2019 
26.05.2019

32/2019
město Krásno
Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí  02.04.2019 
03.05.2019

31/2019
Městský úřad Krásno, Radniční 1, 357 47 Krásno
Informace o záměru "Rekonstrukce Puškařovské stoky a Stříbrného potoka"  27.03.2019 
25.04.2019
2025/2018/HS/OMI-11
30/2019
Městský úřad Horní Slavkov, Odbor majetku a investic,
Oznámení zahájení územního řízení - "Rekonstrukce Puškařovské stoky a Stříbrného potoka"  20.03.2019 
05.04.2019
2025/2019/HS/OMI-7 /13.2.2019
29/2019
Městský úřad Horní Slavkov, Odbor výstavby a životního prostředí
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do Evropského parlamentu ve dnech 24. a 25.5.2019  20.03.2019 
26.05.2019

28/2019
město Krásno
Rozpočtové opatření číslo 1/2019  15.03.2019 
31.12.2019

27/2019
město Krásno
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č.2  15.03.2019 
01.04.2019
SR/0150/US/2018-2
26/2019
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Kaplanova 1931/1, Praha 11- Chodov
Veřejná vyhláška - přechodná úprava provozu na pozemních komunikací - Háje nad Teplou  13.03.2019 
28.03.2019
MUSO/28794/2019/OD/LULA
25/2019
Městský úřad Sokolov, Odbor dopravy
Záměr číslo 8/2019 na prodej části pozemku  12.03.2019 
28.03.2019

24/2019
město Krásno
Záměr číslo 7/2019 na prodej pozemku  12.03.2019 
28.03.2019

23/2019
město Krásno
Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému projednání  11.03.2019 
10.04.2019
MUSO/28289/2019/OŽP/KABR
22/2019
Městský úřad Sokolov, Odbor životního prostředí
Pozvánka na 3. zasedání Zastupitelstva města Krásno  25.02.2019 
05.03.2019

21/2019
město Krásno
Oznámení o realizaci polních cest HPC 1+1 a VPC 5 v k.ú. Krásno n/T  20.02.2019 
08.03.2019
SPU060790/2019
20/2019
Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj, závodu míru 725/16, Karlovy Vary
Program na 15.zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje  18.02.2019 
28.02.2019
KK/209/VZ/19
19/2019
Mgr. Jana Mračková Vildumetzová, hejtmanka Karlovarského kraje
Záměr číslo 6/2019 na prodej části pozemku  14.02.2019 
01.03.2019

18/2019
město Krásno
Veřejná nabídka na pronájem městského bytu Radniční 4/3, Krásno  13.02.2019 
27.02.2019

17/2019
město Krásno
Veřejná nabídka na pronájem městského bytu na adrese Radniční 4/9, Krásno  13.02.2019 
27.02.2019

16/2019
město Krásno
Záměr číslo 5/2019 na prodej pozemku  13.02.2019 
28.02.2019

15/2019
město Krásno
Záměr číslo 4/2019 na prodej pozemku  13.02.2019 
28.02.2019

14/2019
město Krásno
Záměr číslo 3/2019 na pronájem pozemku  13.02.2019 
28.02.2019

13/2019
město Krásno
Rozpočtové opatření číslo 15/2018  12.02.2019 
31.12.2019

12/2019
město Krásno
Rozpočtové opatření číslo 14/2018  12.02.2019 
31.12.2019

11/2019
město Krásno
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy k povolení odlovu mývala severního, psíka mývalovitého, norka amerického a husice nilské na celém území CHKO Slavkovský les  11.02.2019 
26.02.2019
SR/0055/SL/2019-7
10/2019
Správa CHKO Slavkovský les, Hlavní 504, Mariánské Lázně
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města - TJ Baník Krásno (903 kB)  23.01.2019 
31.12.2022

9/2019
město Krásno
Pozvánka na 2. veřejné zasedání Zastupitelstva města Krásno  23.01.2019 
31.01.2019

8/2019
město Krásno
Záměr číslo 2/2019 na prodej pozemku  15.01.2019 
30.01.2019

7/2019
město Krásno
Záměr číslo 1/2019 na prodej pozemku  15.01.2019 
30.01.2019

6/2019
město Krásno
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu  10.01.2019 
25.01.2019
MUSO/124460/2018/OD/LULA
5/2019
Městský úřad Sokolov, odbor dopravy
Rozpočet na rok 2019 - Mateřská škola Krásno  10.01.2019 
31.12.2019

4/2019
Mateřská škola Krásno, okres Sokolov, příspěvková organizace
Střednědobý výhled na roky 2020-2021 - Mateřská škola Krásno  10.01.2019 
31.12.2019

3/2019
Mateřská škola Krásno, okres Sokolov, příspěvková organizace
Oznámení o zveřejnění rozpočtu města Krásno na rok 2019 a dlouhodobého výhledu na roky 2020-2021  10.01.2019 
31.12.2019

2/2019
město Krásno
Rozpočtové opatření číslo 5/2018 - Hornoslavkovsko  07.01.2019 
31.12.2019

1/2019
Hornoslavkovsko
Rozpočtové opatření číslo 13/2018  23.12.2018 
31.12.2018

138/2018
město Krásno
Rozhodnutí o umístění stavby- VO Krásno - rekonstrukce veřejného osvětlení  17.12.2018 
03.01.2019
3944/2018/HS/OVŽP-11
137/2018
Městský úřad Horní Slavkov, odbor výstavby a životního prostředí
Rozpočet Svazku obcí "Hornoslavkovsko" na rok 2019  17.12.2018 
31.12.2019

136/2018
Hornoslavkovsko
Rozpočtové opatření č. 4/2018 Hornoslavkovsko  17.12.2018 
31.12.2018

135/2018
Hornoslavkovsko
Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy č.1  12.12.2018 
12.01.2019
SR/0150/US/2018
134/2018
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
Vyrozumění a výzva o návrhu na zrušení opatření obecné povahy - zrušení části Územního plánu Krásno  06.12.2018 
07.01.2019
59 A 13/2018-59
133/2018
Krajský soud v Plzni, Veleslavínova 40, 306 17 Plzeň
Program na 14.zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje  05.12.2018 
13.12.2018

132/2018
Mgr.Jana Mračková Vildumetzová, hejtmanka Karlovarského kraje
Pozvánka na 1. veřejné zasedání Zastupitelstva města Krásno  04.12.2018 
12.12.2018

131/2018
město Krásno- starosta města
Veřejná nabídka na pronájem městkého bytu na adrese Radniční 4/9, Krásno  03.12.2018 
12.12.2018

130/2018
město Krásno
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Krásno - TJ Baník Krásno  29.11.2018 
30.11.2021

129/2018
město Krásno
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Krásno - TJ Baník Krásno  29.11.2018 
30.11.2021

128/2018
město Krásno
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Krásno - Římskokatolická farnost, Loket  29.11.2018 
30.11.2021

127/2018
město Krásno
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Města Krásno pro roky 2020-2021  27.11.2018 
31.12.2018

126/2018
město Krásno
Návrh rozpočtu Města Krásno na rok 2019  27.11.2018 
31.12.2018

125/2018
město Krásno
Návrh střednědobého výhledu 2020-2021 - Mateřská škola Krásno,okres Sokolov, příspěvková organizace  26.11.2018 
31.12.2018

124/2018
město Krásno
Návrh rozpočtu na rok 2019 - Mateřská škola Krásno, okres Sokolov, příspěvková organizace  26.11.2018 
31.12.2018

123/2018
město Krásno
Rozpočtové opatření číslo 12/2018  22.11.2018 
31.12.2018

122/2018
město Krásno
Dražební vyhláška TEMPER HAUS, spol. s r.o., Loket  19.11.2018 
03.01.2019
EX 1386/04-195
121/2018
Exekutorský úřad Karlovy Vary, Mgr. Luděk Němec, soudní exekutor
Dražební vyhláška TEMPER HAUS, spol. s r.o., Loket  19.11.2018 
03.01.2019
EX 1386/04-196
120/2018
Exekutorský úřad Karlovy Vary, Mgr. Luděk Němec, soudní exekutor
Návrh rozpočtu Svazku obcí Hornoslavkovsko na rok 2019  14.11.2018 
31.12.2018

119/2018
Hornoslavkovsko
Záměr číslo 26/2018  08.11.2018 
23.11.2018

118/2018
město Krásno
Oznámení o zahájení řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - VO Krásno - rekonstrukce veřejného osvětlení  05.11.2018 
07.12.2018
3944/2018/HS/OVŽP-4
117/2018
Městský úřad Horní Slavkov, odbor výstavby a životního prostředí
Pozvánka na Ustanovující zasedání Zastupitelstva města Krásno  25.10.2018 
03.11.2018

116/2018
město Krásno- starosta města
Rozpočtové opatření číslo 11/2018  25.10.2018 
31.12.2018

115/2018
město Krásno
Rozpočtové opatření číslo 10/2018  08.10.2018 
31.12.2018

114/2018
město Krásno
Výsledky voleb do Zastupitelstva města Krásno  06.10.2018 
30.11.2018

113/2018
město Krásno
Záměr města Krásno na prodej hmotného majetku - Dvoukolový žebřík  01.10.2018 
06.10.2018

112/2018
město Krásno
Rozpočtové opatření číslo 9/2018  20.09.2018 
31.12.2018

111/2018
město Krásno
Hornoslavkovsko - Rozpočtové opatření číslo 3  20.09.2018 
31.12.2018

110/2018
Hornoslavkovsko
Pozvánka na 31. veřejné zasedání Zastupitelstva města Krásno  18.09.2018 
26.09.2018

109/2018
město Krásno- starosta města
Záměr číslo 25/2018 na pronájem pozemku  11.09.2018 
26.09.2018

108/2018
město Krásno
Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů  07.09.2018 
16.11.2018

107/2018
ČEZ Distribuce, a.s.Děčín
Oznámení o době a místě konání voleb do Senátu Parlamentu ČR  06.09.2018 
14.10.2018

106//2018
město Krásno
Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva města Krásno  06.09.2018 
07.10.2018

105/2018
město Krásno
Záměr číslo 24/2018 na prodej pozemku  05.09.2018 
20.09.2018

104/2018
město Krásno
Program na 13.zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje  05.09.2018 
13.09.2018

103/2018
Mgr.Jana Mračková Vildumetzová, hejtmanka Karlovarského kraje
Záměr města na prodej majetku - dvoukolový žebřík  04.09.2018 
25.09.2018

102/2018
město Krásno
Rozhodnutí hejtmanky Karlovarského kraje č. 2/2018 o zrušení vyhlášení období zvýšeného nebezpečí vzniku požárů  28.08.2018 
15.09.2018
101/2018
195/KZ/18
Mgr.Jana Mračková Vildumetzová, hejtmanka Karlovarského kraje
Jak pomohla Evropská unie a Evropský sociální fond naší obci ?  27.08.2018 
28.09.2018
CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_121/0000059
100/2018
Úřad práce Sokolov
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí Hornoslavkovsko za rok 2017  27.08.2018 
30.06.2019

99/2018
Hornoslavkovsko
Závěrečný účet Svazku obcí "Hornoslavkovsko" za rok 2017  27.08.2018 
30.06.2019

98/2018
Hornoslavkovsko
Hornoslavkovsko - Rozpočtové opatření číslo 2  16.08.2018 
31.12.2018

97/2018
Hornoslavkovsko
Volby do Senátu Parlamentu ČR- Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků  15.08.2018 
07.10.2018

96/2018
město Krásno- starosta města
Volby do zastupitelstev obcí - Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků  15.08.2018 
07.10.2018

95/2018
město Krásno- starosta města
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Rekonstrukce a oprava chodníku v Krásně  14.08.2018 
29.08.2018
MUSO/71952/2018/OD/LULA
94/2018
Městský úřad Sokolov, odbor dopravy
Záměr číslo 23/2018 na prodej pozemku  13.08.2018 
28.08.2018

93/2018
město Krásno
Rozhodnutí na stavbu"Novostavba garáže a skladu"  13.08.2018 
29.08.2018
2000/2018/HS/OVŽP-16
92/2018
Městský úřad Horní Slavkov, odbor výstavby a životního prostředí
Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby - dům čp. 493 na st.parcele 537 s příslušenstvím v Krásně  07.08.2018 
13.09.2018
074EX00007/12-146
92/2018
Exekutorský úřad Cheb, 26.dubna 10, 350 02 Cheb
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby 5.a 6.10.2018  06.08.2018 
07.10.2018

91/2018
město Krásno- starosta města
Opatření obecní povahy - zřízení ochranného pásma radiolokátoru Planá  03.08.2018 
03.09.2018
MO14105/2017-3031
90/2018
Ministerstvo obrany -sekce dozoru a kontroly, České Budějovice
Záměr města na prodej majetku  01.08.2018 
17.08.2018

89/2018
město Krásno
Rozhodnutí 1/2018 o vyhlášení období zvýšeného nebezpečí vzniku požárů  26.07.2018 
31.08.2018
181/K2/18
88/2018
Krajský úřad Karlovarského kraje
Veřejná vyhláška-opatření přechodné úpravy provozu  25.07.2018 
09.08.2018
MUSO/51904/2018/OD/LATO
87/2018
Městský úřad Sokolov
Záměr číslo 22/2018 na prodej pozemku  19.07.2018 
03.08.2018

86/2018
město Krásno
Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje ...  18.07.2018 
02.08.2018

85/2018
Krajský úřad Karlovarského kraje - odbor regionálního rozvoje
Záměr číslo 21/2018 na prodej pozemku  18.07.2018 
02.08.2018

84/2018
město Krásno
Rozpočtové opatření číslo 8/2018  13.07.2018 
31.12.2018

83/2018
město Krásno
Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu města Krásno za rok 2017  10.07.2018 
30.06.2019

82/2018
město Krásno
Záměr číslo 20/2018 na pronájem části budovy čp.262  05.07.2018 
20.07.2018

81/2018
město Krásno
Záměr číslo 19/2018 na prodej části pozemku  29.06.2018 
16.07.2018

80/2018
město Krásno
Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje a oznámení Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje a Úplného znění ....  29.06.2018 
16.07.2018
1224/RR/18
79/2018
Krajský úřad Karlovarského kraje - odbor regionálního rozvoje
Oznámení- Volby do zastupitelstva 5. a 6.10.2018 - Krásno má 1 volební okrsek a voleno 11 členů zastupitelstva  26.06.2018 
07.10.2018

78/2018
město Krásno
Pozvánka na 30. veřejné zasedání Zastupitelstva města Krásno  26.06.2018 
05.07.2018

77/2018
město Krásno
Rozpočtové opatření číslo 7/2018  22.06.2018 
31.12.2018

76/2018
město Krásno
Rozpočtové opatření číslo 6/2018  22.06.2018 
31.12.2018

75/2018
město Krásno
Výzva k podání nabídek a textová část zadávací dokumentace na stavební práce s názvem "Krásno-rekonstrukce chodníku"  19.06.2018 
02.07.2018

74/2018
město Krásno
Záměr číslo 18/2018 na prodej části pozemku  19.06.2018 
04.07.2018

73/2018
město Krásno
Záměr číslo 17/2018 na prodej části pozemku  19.06.2018 
04.07.2018

72/2018
město Krásno
Zadavatel ruší výběrové řízení s názvem " Krásno - rekonstrukce chodníku "  18.06.2018 
03.07.2018

71/2018
město Krásno
Veřejná vyhláška oznámení o zahájení řízení o změně č.2 Územního plánu Stanovice  11.06.2018 
11.07.2018

SÚ/6918/18/Leb
Magistrát města Karlovy Vary
Oznámení o spojení správního řízení o udělení vyjímky a pozvání k ústnímu jednání - Novostavba garáže a skladu zahradního nářadí  08.06.2018 
09.07.2018
2000/2018/HS/OVŽP-9
69/2018
Městský úřad Horní Slavkov, odbor výstavby a životního prostředí
OS 456 pořádá 23.6.2018 na rozhledně hudební festival Rozhledna 2018, na který byla schválena vyjímka dle OZV 2/2018 o nočním klidu  07.06.2018 
24.06.2018

68/2018
město Krásno
Oznámení o konání kulturní akce Electronice 2018  07.06.2018 
23.09.2018

67/2018
Ing.Jaroslav Srba
Pozvánka na 29. veřejné zasedání Zastupitelstva města Krásno  06.06.2018 
14.06.2018

66/2018
město Krásno
Program na 12.zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje  06.06.2018 
21.06.2018

65/2018
Mgr.Jana Vildumetzová, hejtmanka Karlovarského kraje
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu - mostek Dolní Hluboká  05.06.2018 
20.06.2018
MUSO/51904/2018/OD/LATO
64/2018
Městský úřad Sokolov, odbor dopravy
Obecně závazná vyhláška města Krásno č.2/2018 o nočním klidu  05.06.2018 
20.06.2018

63/2018
město Krásno
Záměr číslo 16/2018 na prodej pozemku  29.05.2018 
13.06.2018

62/2018
město Krásno
Záměr číslo 15/2018 na prodej pozemku  28.05.2018 
12.06.2018

61/2018
město Krásno
Záměr číslo 14/2018 na prodej pozemku  28.05.2018 
12.06.2018

60/2018
město Krásno
Rozpočtové opatření číslo 5/2018  24.05.2018 
31.12.2018

59/2018
město Krásno
Rozpočtové opatření číslo 4/2018  24.05.2018 
31.12.2018

58/2018
město Krásno
Příloha k 31.12.2017  24.05.2018 
30.06.2018

57/2018
město Krásno
Rozvaha k 31.12.2017  24.05.2018 
30.06.2018

56/2018
město Krásno
Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2017  24.05.2018 
30.06.2018

55/2018
město Krásno
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2017  24.05.2018 
30.06.2018

54/2018
město Krásno
Návrh závěrečného účtu města Krásno za rok 2017  24.05.2018 
30.06.2019

53/2018
město Krásno
Výzva k podání nabídek - "Změna užívání stavby-Krásno, Radniční 262" - podklady jsou zveřejněné v aktuálně...  23.05.2018 
08.06.2018

52/2018
město Krásno
Výzva k podání cenových nabídek a textová část zadávací dokumentace na stavební práce s názvem: Krásno - rekonstrukce chodníku (přílohy jsou v aktualitách)  16.05.2018 
06.06.2018

51/2018
město Krásno
Záměr číslo 13/2018 na prodej pozemku  15.05.2018 
31.05.2018

50/2018
město Krásno
Pozvánka na 28. veřejné zasedání Zastupitelstva města Krásno  11.05.2018 
21.05.2018

49/2018
město Krásno
Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné  03.05.2018 
25.05.2018

48/2018
město Krásno
Nabídka pozemků k pronájmu  02.05.2018 
03.08.2018

46/2018
Státní pozemkový úřad, Karlovy Vary
Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí na rok 2018  27.04.2018 
28.05.2018
548724/18/2400-11460-400367
47/2018
Finanční úřad pro Karlovarský kraj, Karlovy Vary
Veřejná zakázka na stavební práce s názvem - Stavební úpravy hasičské zbrojnice Krásno č.p. 520  27.04.2018 
18.05.2018

45/2018
město Krásno
Výzva k zaslání cenové nabídky na zpracování PD v rámci poptávkového řízení  27.04.2018 
21.05.2018

44/2018
město Krásno
Záměr číslo 12/2018 na prodej pozemku  27.04.2018 
14.05.2018

43/2018
město Krásno
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí Hornoslavkovsko za rok 2017  25.04.2018 
30.06.2018

42/2018
Hornoslavkovsko
Návrh závěrečného účtu Svazku obcí Hornoslavkovsko za rok 2017  25.04.2018 
30.06.2018

41/2018
Hornoslavkovsko
Rozpočtové opatření číslo 3/2018  20.04.2018 
31.12.2018

40/2018
město Krásno
Příloha k Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikací v Krásně  19.04.2018 
04.05.2018
MUSO/35791/2018/OD/LATO
39a/2018
Městský úřad Sokolov, odbor dopravy
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikací v Krásně  19.04.2018 
04.05.2018
MUSO/35791/2018/OD/LATO
39/2018
Městský úřad Sokolov, odbor dopravy
Program na 11.zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje  16.04.2018 
26.04.2018

38/2018
Mgr.Jana Vildumetzová, hejtmanka Karlovarského kraje
Záměr číslo 11/2018 na prodej  12.04.2018 
27.04.2018

37/2018
město Krásno
Záměr číslo 10/2018 na prodej pozemku  05.04.2018 
23.04.2018

36/2018
město Krásno
Záměr číslo 8/2018 na pronájem pozemků  05.04.2018 
23.04.2018

35/2018
město Krásno
Záměr číslo 9/2018 na prodej pozemků  05.04.2018 
23.04.2018

34/2018
město Krásno
Hornoslavkovsko - Rozpočtové opatření číslo 1  03.04.2018 
31.12.2018

33/2018
Hornoslavkovsko
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu  28.03.2018 
13.04.2018
MUSO/27681/2018/OD/LATO
32/2018
Městský úřad Sokolov, odbor dopravy
Rozpočtové opatření číslo 2/2018  16.03.2018 
31.12.2018

31/2018
město Krásno
Rozpočtové opatření číslo 1/2018  16.03.2018 
31.12.2018

1/2018
město Krásno
Rozpočtové opatření číslo 12/2017  08.03.2018 
31.12.2018

29/2018
město Krásno
Záměr číslo 7/2018 na prodej pozemku  08.03.2018 
23.03.2018

28/2018
město Krásno
Záměr číslo 6/2018 na prodej pozemku  05.03.2018 
21.03.2018

27/2018
město Krásno
Pozvánka na 27. veřejné zasedání Zastupitelstva města Krásno  14.02.2018 
22.02.2018

26/2018
město Krásno
Rozpočtové opatření číslo 11/2017  12.02.2018 
31.12.2018

25/2018
město Krásno
Rozpočtové opatření číslo 10/2017  12.02.2018 
31.12.2018

24/2018
město Krásno
Program na 10.zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje  12.02.2018 
22.02.2018

23/2018
Mgr.Jana Vildumetzová, hejtmanka Karlovarského kraje
Nabídka nepronajatých pozemků v okrese Sokolov  07.02.2018 
07.05.2018

22/2018
Státní pozemkový úřad Karlovy Vary
Veřejná nabídka na pronájem městského bytu na adrese Náměstí 8/2, Krásno  07.02.2018 
21.02.2018

21/2018
město Krásno
Výzva k podání nabídek na akci "Výměna vodovodního řadu v ulici Kladenská, město Krásno" - všechny přílohy jsou zveřejněné na stránkách v AKTUÁLNĚ  07.02.2018 
21.02.2018

20/2018
město Krásno
Záměr číslo 5/2018 na pronájem pozemku  02.02.2018 
19.02.2018

19/2018
město Krásno
Záměr číslo 4/2018 na pronájem pozemků  02.02.2018 
19.02.2018

18/2018
město Krásno
Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy -Sklad kovovýrobků NADE s r.o.-Krásno  30.01.2018 
14.02.2018
6138/2017/HS/OVŽP-11
17/2018
Městský úřad Horní Slavkov, odbor výstavby a životního prostředí
II. Výzva k podání záměru na pronájem nebytových prostor čp.13-restaurace U Divočáka dle záměru č.2/2018  24.01.2018 
16.02.2018

16/2018
město Krásno
Rozpočtové opatření číslo 9/2017  17.01.2018 
31.12.2018

15/2018
město Krásno
Rozpočtové opatření číslo 8/2017  17.01.2018 
31.12.2018

14/2018
město Krásno
Střednědový výhled rozpočtu města Krásno pro roky 2019-2020  17.01.2018 
31.12.2018

13/2018
město Krásno
Rozpočet města Krásno na rok 2018  17.01.2018 
31.12.2018

12/2018
město Krásno
Rozpočet města Krásno na rok 2018  17.01.2018 
17.01.2018

12/2018
město Krásno
Oznámení o zveřejnění Radnice-Hospodaření města- rozpočty a závěrečné účty  17.01.2018 
31.12.2018

11/2018
město Krásno
Program na 9.zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje  15.01.2018 
25.01.2018

10/2018
Mgr.Jana Vildumetzová, hejtmanka Karlovarského kraje
Výzva k podání záměru na pronájem nebytových prostor čp.13-restaurace U Divočáka dle záměru č.2/2018  12.01.2018 
19.01.2018

9/2018
město Krásno
Pozvánka na 26. veřejné zasedání Zastupitelstva města Krásno  11.01.2018 
19.01.2018

8/2018
město Krásno- starosta města
Dodatek k Záměru číslo 2/2018 zveřejněný pod ev.č. 4/2018  09.01.2018 
09.01.2018

7/2018
město Krásno
Obezně závazná vyhláška města Krásno č.2/2017 o regulaci hazardních her  09.01.2018 
24.01.2018

6/2018
město Krásno
Záměr číslo 3/2018 na prodej částí pozemku  09.01.2018 
24.01.2018

5/2018
město Krásno
Záměr číslo 2/2018 na pronájem nebytového prostoru - restaurace U Divočáka  04.01.2018 
19.01.2018

4/2018
město Krásno
Záměr číslo 1/2018 na prodej pozemku  04.01.2018 
19.01.2018

1/2018
město Krásno
Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy - Sklad kovovýrobků NADE s r.o. Krásno  04.01.2018 
12.01.2018
6138/2017/HS/OVŽP-5
3/2018
Městský úřad Horní Slavkov, odbor výstavby a životního prostředí
Opatření obecní povahy - přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích  04.01.2018 
19.01.2018
9492/2017/OD/LATO
2/2018
Městský úřad Sokolov, odbor dopravy
Oznámení o době a místě konání voleb prezidenta ČR  27.12.2017 
31.01.2018

135/2017
město Krásno
Oznámení o prvním zasedání volební komise pro volbu prezidenta České republiky  14.12.2017 
27.01.2018

134/2017
město Krásno
Pozvánka na 25. veřejné zasedání Zastupitelstva města Krásno  13.12.2017 
20.12.2017

133/2017
město Krásno- starosta města
Výzva k podání nabídka na akci "Rekonstrukce bytu 8/2, Náměstí, Krásno"-všechny přílohy k této výzvě jsou zveřejněné na stránkách pod AKTUALNĚ 20.12.2017  13.12.2017 
20.12.2017

132/2017
město Krásno
Střednědový výhled rozpočtu na roky 2019-2020 Svazek obcí "Hornoslavkovsko"  01.12.2017 
31.12.2018

131/2017
město Horní Slavkov
Rozpočet Svazku obcí "Hornoslavkovsko" na rok 2018  01.12.2017 
31.12.2018

130/2017
město Horní Slavkov
Oznámení kde je návrh rozpočtu msta Krásno uveřejněn v elektronické podobě  29.11.2017 
31.12.2017

129/2017
město Krásno
Návrh rozpočtového výhledu města Krásno na roky 2019-2020  29.11.2017 
31.12.2017

128/2017
město Krásno
Návrh rozpočtu města Krásno na rok 2018  29.11.2017 
31.12.2017

127/2017
město Krásno
Záměr číslo 48/2017 na prodej pozemku  29.11.2017 
14.12.2017

126/2017
město Krásno
Příloha veřejné vyhlášky - 4 část zveřejněné pod číslem 125/2017  29.11.2017 
17.12.2017
1272/RR/17
125-4/125
Krajský úřad Karlovarského kraje - odbor regionálního rozvoje
Příloha veřejné vyhlášky - 3 část zveřejněné pod číslem 125/2017  29.11.2017 
17.12.2017
1272/RR/17
125-3/125
Krajský úřad Karlovarského kraje - odbor regionálního rozvoje
Příloha veřejné vyhlášky - 2 část zveřejněné pod číslem 125/2017  29.11.2017 
17.12.2017
1272/RR/17
125-2/2017
Krajský úřad Karlovarského kraje - odbor regionálního rozvoje
Příloha veřejné vyhlášky - 1 část zveřejněné pod číslem 125/2017  29.11.2017 
17.12.2017
1272/RR/17
125-1/2017
Krajský úřad Karlovarského kraje - odbor regionálního rozvoje
Veřejná vyhláška - vydání opatření obecné povahy, kterým se ruší textová a grafická část Územního plánu Krásno vztahující se k území vymezeném hranicemi ....  29.11.2017 
17.12.2017
1272/RR/17
125/2017
Krajský úřad Karlovarského kraje - odbor regionálního rozvoje
Počet a sídlo volební komise pro volby prezidenta republiky  27.11.2017 
27.01.2018

124/1/2017
město Krásno
Program na 8.zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje  27.11.2017 
08.12.2017

124/2017
Mgr.Jana Vildumetzová, hejtmanka Karlovarského kraje
Záměr číslo 47/2017 na prodej pozemku s přístavbou  24.11.2017 
11.12.2017

123/2017
město Krásno
Záměr číslo 46/2017 na prodej pozemku s přístavbou  24.11.2017 
11.12.2017

122/2017
město Krásno
Záměr číslo 45/2017 na prodej pozemku s přístavbou  24.11.2017 
11.12.2017

121/2017
město Krásno
Záměr číslo 44/2017 na pronájem pozemku s přístavbou  24.11.2017 
11.12.2017

120/2017
město Krásno
Záměr číslo 43/2017 na pronájem pozemku  24.11.2017 
11.12.2017

119/2017
město Krásno
Záměr číslo 42/2017 - záměr zpětného odkupu  24.11.2017 
11.12.2017

118/2017
město Krásno
Rozpočtové opatření číslo 7/2017  16.11.2017 
31.12.2017

115/1/2017
město Krásno
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2019-2020 - Mateřská škola Krásno, okres Sokolov,příspěvková organizace  16.11.2017 
31.12.2017

117/2017
město Krásno
Návrh rozpočtu na rok 2018 - Mateřská škola Krásno, okres Sokolov, příspěvková organizace  16.11.2017 
31.12.2017

116/2017
město Krásno
Počet členů volební komise pro volby prezidenta republiky  14.11.2017 
27.01.2018

112/1/2017
město Krásno
Návrh rozpočtu Svazku obcí Hornoslavkovsko na rok 2018  14.11.2017 
30.11.2017

114/2017
Svazek obcí Hornoslavkovsko, Dlouhá 634, Horní Slavkov
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2019-2020  14.11.2017 
30.11.2017

113/2017
Svazek obcí Hornoslavkovsko, Dlouhá 634, Horní Slavkov
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích  08.11.2017 
24.11.2017
83399/2017/OD/LATO
112/2017
Městský úřad Sokolov, odbor dopravy
Příloha k Veřejné vyhlášce pod číslem 110/2017  08.11.2017 
24.11.2017
66595/2017-MZE-16212
111/2017
Ministerstvo zemědělství , Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - nařízení vlastníkům lesa zpracování těžeb nahodilých do 31.3.2018  08.11.2017 
24.11.2017
66595/2017-MZE-16212
110/2017
Ministerstvo zemědělství , Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1
Nabídka nepronajatých pozemků v okrese Sokolov  01.11.2017 
02.02.2018

109/2017
Státní pozemkový úřad Karlovy Vary
Pozvánka na 24. veřejné zasedání Zastupitelstva města Krásno  27.10.2017 
06.11.2017

102/2017
město Krásno- starosta města
Veřejná nabídka na pronájem městkého bytu na adrese nám.Sv.Trojice 314/4, Krásno  27.10.2017 
06.11.2017

101/2017
město Krásno
Záměr číslo 41/2017 na prodej části pozemku  25.10.2017 
10.11.2017

100/2017
město Krásno
Program na 7.zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje  19.10.2017 
02.11.2017

99/2017
Mgr.Jana Vildumetzová, hejtmanka Karlovarského kraje
Rozpočtové opatření číslo 6/2017  16.10.2017 
31.12.2017

115/2017
město Krásno
Rozpočtové opatření číslo 5/2017  10.10.2017 
31.12.2017

108/1/2017
město Krásno
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města  04.10.2017 
31.10.2020

97A/2017
město Krásno
Oznámení o době a místě konání voleb do Parlamentu ČR - Německy  04.10.2017 
22.10.2017

98/2017
město Krásno
Oznámení o době a místě konání voleb do Parlamentu ČR  04.10.2017 
22.10.2017

97/2017
město Krásno
Pozvánka na 23. veřejné zasedání Zastupitelstva města Krásno  21.09.2017 
29.09.2017

96/2017
město Krásno- starosta města
Oznámení o prvním zasedání volební komise pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR  21.09.2017 
28.09.2017

95/2017
město Krásno- starosta města
Výzva k podání nabídky na akci "Rozšíření a výměna vodovodu Háje" - všechny další dokumenty jsou zveřejněné na stránkách pod aktuálně s datumem 29.9.2017  19.09.2017 
29.09.2017

94/2017
město Krásno
Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů  18.09.2017 
16.11.2017

93/2017
ČEZ Distribuce, a.s.Děčín
Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy - zákaz těžby dřeva - smrk a borovice  18.09.2017 
04.10.2017
55616/2017-MZE-16212
92/2017
Ministerstvo zemědělství , Těšnov 17, 117 05 Praha 1
Záměr číslo 40/2017 na prodej pozemku  13.09.2017 
29.09.2017

91/2017
město Krásno
Záměr číslo 39/2017 na prodej pozemku  13.09.2017 
29.09.2017

90/2017
město Krásno
Záměr číslo 38/2017 na pronájem pozemků  13.09.2017 
29.09.2017

89/2017
město Krásno
Záměr číslo 37/2017 na prodej pozemku  13.09.2017 
29.09.2017

88/2017
město Krásno
Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků  01.09.2017 
22.10.2017

87/2017
město Krásno
Záměr číslo 36/2017 na prodej pozemku  01.09.2017 
18.09.2017

86/2017
město Krásno
Záměr číslo 35/2017 na prodej pozemků  01.09.2017 
18.09.2017

85/2017
město Krásno
Záměr číslo 34/2017 na prodej pozemku  01.09.2017 
18.09.2017

84/2017
město Krásno
Záměr číslo 33/2017 na prodej pozemků  01.09.2017 
18.09.2017

83/2017
město Krásno
Záměr číslo 32/2017 na prodej pozemků  01.09.2017 
18.09.2017

82/2017
město Krásno
Záměr číslo 31/2017 na prodej pozemků  01.09.2017 
18.09.2017

81/2017
město Krásno
Záměr číslo 30/2017 na prodej pozemku  01.09.2017 
18.09.2017

80/2017
město Krásno
Záměr číslo 29/2017 na pronájem pozemku  01.09.2017 
18.09.2017

79/2017
město Krásno
Záměr číslo 28/2017 na prodej pozemků  01.09.2017 
18.09.2017

78/2017
město Krásno
Záměr číslo 27/2017 na prodej pozemku  01.09.2017 
18.09.2017

77/2017
město Krásno
Program na 6.zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje  29.08.2017 
08.09.2017

76/2017
Mgr.Jana Vildumetzová, hejtmanka Karlovarského kraje
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise  21.08.2017 
21.10.2017

75/2017
město Krásno- starosta města
Konkurz na obsazení místa ředitele/ky Mateřské školy Krásno  10.08.2017 
31.08.2017

74/2017
město Krásno- starosta města
Veřejná vyhláška - oznámení o konání veřejného projednání upraveného a posouzeného návrhu Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje  03.08.2017 
21.08.2017
73/2017
1122/RR/17
Krajský úřad Karlovarského kraje - odbor regionálního rozvoje
Nabídka pozemků k pronájmu  02.08.2017 
02.11.2017
SPU355702/2017/129/Bob.
72/2017
Státní pozemkový úřad Karlovy Vary
Rozhodnutí Kanalizační řád Krásno  02.08.2017 
18.08.2017
32477/2017/OŽP/ROST
71/2017
Městský úřad Sokolov, Odbor životního prostředí
Oznámení o zveřejnění Závěrečného účtu města Krásno za rok 2016 v elektronické podobě  24.07.2017 
30.06.2018

70/2017
město Krásno
Rozpočtové opatření číslo 4/2017  17.07.2017 
31.12.2017

108/2017
město Krásno
Veřejná vyhláška + Návrh opatření obecné povahy - Územní plán města Krásno  29.06.2017 
14.08.2017
866/RR/17
69/2017
Krajský úřad Karlovarského kraje - odbor regionálního rozvoje
Pozvánka na 22.zasedání Zastupitelstva města Krásno  21.06.2017 
29.06.2017

68/2017
město Krásno- starosta města
Záměr číslo 26/2017 na pronájem pozemku  14.06.2017 
29.06.2017

67/2017
město Krásno
Záměr číslo 25/2017 na pronájem nebytového prostoru v čp.8, Krásno  14.06.2017 
29.06.2017

66/2017
město Krásno
Záměr číslo 24/2017 na pronájem pozemků  14.06.2017 
29.06.2017

65/2017
město Krásno
Záměr číslo 23/2017 na prodej přístavby  13.06.2017 
29.06.2017

64/2017
město Krásno
Záměr číslo 22/2017 na prodej pozemku  13.06.2017 
29.06.2017

63/2017
město Krásno
Záměr číslo 21/2017 na prodej přístavby  13.06.2017 
29.06.2017

62/2017
město Krásno
Záměr číslo 20/2017 na prodej přístavby  13.06.2017 
29.06.2017

61/2017
město Krásno
Záměr číslo 19/2017 na prodej pozemku  13.06.2017 
29.06.2017

60/2017
město Krásno
Záměr číslo 18/2017 na prodej pozemku  13.06.2017 
29.06.2017

59/2017
město Krásno
Záměr číslo 17/2017 na prodej pozemku  13.06.2017 
29.06.2017

58/2017
město Krásno
Záměr číslo 16/2017 na pronájem pozemku  13.06.2017 
29.06.2017

57/2017
město Krásno
Rozpočtové opatření číslo 3/2017  12.06.2017 
31.12.2017

107/2017
město Krásno
Program na 4.zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje  12.06.2017 
22.06.2017

56/2017
Mgr.Jana Vildumetzová, hejtmanka Karlovarského kraje
Příloha k 31.12.2016  09.06.2017 
25.06.2017

55d)/2017
město Krásno
Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2016  09.06.2017 
25.06.2017

55c)/2017
město Krásno
Rozvaha k 31.12.2016  09.06.2017 
25.06.2017

55b)/2017
město Krásno
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2016  09.06.2017 
25.06.2017

55a)/2017
město Krásno
Návrh závěrečného účtu 2016 - v užším rozsahu  09.06.2017 
25.06.2017

55/2017
město Krásno
Protokol z otevírání obálek - prodej městského bytu Kladenská 209/2, Krásno  08.06.2017 
24.06.2017

54/2017
město Krásno
Oznámení o zahájení prací na stavbě - Trať 149 Karlovy Vary dolní nádraží - Mariánské Lázně  08.06.2017 
24.06.2017

53/2017
EDIKT a.s.,Rudolfovská 461/95, České Budějovice
Oznámení o zahájení prací na stavbě "Trať 149 Karlovy Vary dolní nádraží - Mariánské Lázně"  08.06.2017 
08.06.2017

53/2017
EDIKT a.s.,Rudolfovská 461/95, České Budějovice
Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení vodoprávního řízení ve věci Kanalizační řád Krásno  07.06.2017 
23.06.2017
42811/2017/OŽP/ROST
52/2017
Městský úřad Sokolov, Odbor životního prostředí
Nabídka nepronajatých nemovitostí  07.06.2017 
07.09.2017
SPU200153/2017/129/Bob
52/2017
Státní pozemkový úřad Karlovy Vary
Záměr číslo 15/2017 - pronájem pozemku  07.06.2017 
22.06.2017

51/2017
město Krásno
Záměr číslo 14/2017 - prodej pozemků  06.06.2017 
21.06.2017

50/2017
město Krásno
Záměr číslo 13/2017 - pronájem pozemku  06.06.2017 
21.06.2017

49/2017
město Krásno
Záměr číslo 12/2017 - pronájem pozemků  06.06.2017 
21.06.2017

48/2017
město Krásno
Záměr číslo 11/2017 - pronájem pozemku  06.06.2017 
21.06.2017

47/2017
město Krásno
Záměr číslo 10/2017 - pronájem pozemku  06.06.2017 
21.06.2017

46/2017
město Krásno
Obecně závazná vyhláška města Krásno č.1/2017 o nočním klidu a regulaci hlučných činností  02.06.2017 
18.06.2017

45/2017
město Krásno
Oznámení veřejnou vyhláškou - pokračování přezkumného řízení ve věci přezkoumání opatření obecné povahy Územního plánu Krásno  26.05.2017 
12.06.2017
769/RR/17
44/2017
Krajský úřad Karlovarského kraje - odbor regionálního rozvoje
II.Záměr a Výzva k podání cenové nabídky na prodej bytu 209/2  22.05.2017 
07.06.2017

43/2017
město Krásno
Rozpočtové opatření číslo 2/2017  18.05.2017 
31.12.2017

106/2017
město Krásno
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích č.8/2017  05.05.2017 
21.05.2017
18861/2017/OD/LATO
42/2017
Městský úřad Sokolov, odbor dopravy
Pozvánka na 21. veřejné zasedání Zastupitelstva města Krásno  03.05.2017 
11.05.2017

41/2017
město Krásno- starosta města
Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí na rok 2017  27.04.2017 
29.05.2017
539407/17/2400-11460-400367
40/2017
Finanční úřad pro Karlovarský kraj, Karlovy Vary
Oznámení o zahájení zjišťování průběhu hranic pozemků a obvodu budov pro obnovu kat.operátu novým mapováním  27.04.2017 
15.05.2017
00-1/2017-409-4
39/2017
Katastrální úřad Sokolov
Záměr číslo 9/2017 na pronájem pozemků  26.04.2017 
11.05.2017

38/2017
město Krásno
Záměr číslo 8/2017 na pronájem pozemku  26.04.2017 
11.05.2017

37/2017
město Krásno
Záměr číslo 7/2017 na prodej pozemku  26.04.2017 
11.05.2017

36/2017
město Krásno
Veřejná nabídka na pronájem městského bytu 314/5, Krásno  26.04.2017 
11.05.2017

34/2017
město Krásno
Veřejná nabídka na pronájem městského bytu 314/2, Krásno  26.04.2017 
11.05.2017

35/2017
město Krásno
Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy - Dostavba výrobní haly firmy NADE Krásno  24.04.2017 
09.05.2017
1334/2017/HS/OVŽP-17
33/2017
Městský úřad Horní Slavkov, odbor výstavby a životního prostředí
Záměr a Výzva k podání cenové nabídky na prodej městského bytu na adrese Kladenská 209,/2, Krásno  21.04.2017 
10.05.2017

31/2017
město Krásno
Rozhodnutí pro umístění stavby "Krásno, SO,Óbec-kNN"  20.04.2017 
06.05.2017
579/2017/HS/OVŽP-21
32/2017
Městský úřad Horní Slavkov, odbor výstavby a životního prostředí
Rozpočtové opatření číslo 1/2017  13.04.2017 
31.12.2017

105/2017
město Krásno
Program na 3.zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje  06.04.2017 
20.04.2017

30/2017
Mgr.Jana Vildumetzová, hejtmanka Karlovarského kraje
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí Hornoslavkovsko za rok 2016  05.04.2017 
21.04.2017

29/2017
město Horní Slavkov
Závěrečný účet Svazku obcí "Hornoslavkovsko" za rok 2016  05.04.2017 
21.04.2017

28/2017
město Horní Slavkov
Záměr číslo 5/2017 na prodej pozemku  03.04.2017 
19.04.2017

27/2017
město Krásno
Záměr číslo 4/2017 na pronájem pozemku  03.04.2017 
19.04.2017

26/2017
město Krásno
Záměr číslo 3/2017 na pronájem pozemku  03.04.2017 
19.04.2017

25/2017
město Krásno
Informace o uzavření veřejnoprávní smlouvy - "Dostavba výrobní haly firmy NADE Krásno"  24.03.2017 
03.04.2017
1334/2017/HS/OVŽP-8
24/2017
Městský úřad Horní Slavkov, odbor výstavby a životního prostředí
Finanční rozvaha na rok 2017 - příspěvková organizace Mateřská škola Krásno  22.03.2017 
31.12.2017

23/2017
město Krásno
Rozpočtový výhled Města Krásno v tis.Kč pro roky 2018-2019  22.03.2017 
31.12.2017

22/2017
město Krásno
Schválený rozpočet Města Krásno na rok 2017  22.03.2017 
31.12.2017

21/2017
město Krásno
Oznámení - informace  22.03.2017 
31.12.2017

20/2017
město Krásno
Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy - Dolní Hluboká  16.03.2017 
03.04.2017
18861/2017/OD/LATO
19/2017
Městský úřad Sokolov, odbor dopravy
Záměr číslo 2/2017 na pronájem pozemku  10.03.2017 
27.03.2017

18/2017
město Krásno
příloha číslo 2 k - Oznámení o zahájení územního řízení - "Krásno,So,Obec-kNN"  06.03.2017 
22.03.2017
579/2017/HS/OVŽP-11
17/2017- příloha číslo 2
Městský úřad Horní Slavkov, odbor výstavby a životního prostředí
příloha číslo 1 k - Oznámení o zahájení územního řízení - "Krásno,So,Obec-kNN"  06.03.2017 
22.03.2017
579/2017/HS/OVŽP-11
17/2017 - příloha číslo 1
Městský úřad Horní Slavkov, odbor výstavby a životního prostředí
Oznámení o zahájení územního řízení - "Krásno,So,Obec-kNN"  06.03.2017 
22.03.2017
579/2017/HS/OVŽP-11
17/2017
Městský úřad Horní Slavkov, odbor výstavby a životního prostředí
Pozvánka na 20. veřejné zasedání Zastupitelstva města Krásno  01.03.2017 
10.03.2017

16/2017
město Krásno- starosta města
Veřejná vyhláška - Místní úprava provozu Krásno - Háje  22.02.2017 
10.03.2017
95326/2016/OD/LATO
15/2017
Městský úřad Sokolov, odbor dopravy
Program na 2.zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje  10.02.2017 
23.02.2017

14/2017
Karlovarský kraj, hejtmanka kraje
Územní rohodnutí o umístění stavby "Krásno,SO,Háje,vNN,kabel NN"  10.02.2017 
25.02.2017
5616/2016/HS/OVŽP-18
13/2017
Městský úřad Horní Slavkov, odbor výstavby a životního prostředí
Projekt financovaný z Evropského sociálního fondu  09.02.2017 
10.03.2017

12/2017
Úřad práce Sokolov
Výzva k podání cenové nabídky - Rekonstrukce bytů 314/2 a 314/5  08.02.2017 
20.02.2017

11/2017
město Krásno
Posudek - příloha k číslu 10/1/2017  07.02.2017 
08.03.2017
3331/ENV/17
10/2/2017
Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, Praha 10
Posudek o vlivu záměru "Stanovení dobývacího prostoru Horní slavkov a následná hornická činnost na ložisku Hor.Slavkov-odkaliště" na životní prostředí  07.02.2017 
08.03.2017
3331/ENV/17
10/1/2017
Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, Praha 10
Veřejná vyhláška - provádění zeměměřických prací ve veřejném zájmu  06.02.2017 
31.03.2017

9/2017
Katastrální úřad, Sokolovská 875/167, 360 05 Karlovy Vary
Záměr číslo 1/2017 na pronájem pozemku  27.01.2017 
13.02.2017

8/2017
město Krásno
Obecně závazná vyhláška města Krásno č.1/2016 o nočním klidu a regulaci hlučných činností  23.01.2017 
08.02.2017

7/2017
město Krásno
Dražební vyhláška - elektronická dražba  20.01.2017 
10.03.2017
081EX09598/11-201
6/2017
Exekutorský úřad Praha - východ,Michelská 1326/62, Praha
Dražební vyhláška - elektronická dražba  20.01.2017 
17.02.2017
017EX233/16-31
5/2017
Exekutorský úřad Tábor,Příběnická 1908, Tábor
Veřejná vyhláška - rušení trvalého pobytu Eva Della Schiava  16.01.2017 
31.01.2017
1841/TP/2016-4/JKa
4/2017
Městský úřad Krásno
Veřejná vyhláška - rušení trvalého pobytu Vít Větrovec  16.01.2017 
31.01.2017
1838/TPO/2016-4/JKa
3/2017
Městský úřad Krásno
Oznámení zahájení územního řízení - " Krásno, Háje, vNN, kabel NN"  03.01.2017 
19.01.2017
5616/2016/HS/OVŽP-11
2/2017
Městský úřad Horní Slavkov, odbor výstavby a životního prostředí
Oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích a výzva k uplatnění připomínek nebo námiteke č.32/2016  02.01.2017 
18.01.2017
95326/2016/OD/LATO
1/2017
Městský úřad Sokolov, odbor dopravy
Pozvánka na 19.veřejné zasedání Zastupitelstva města Krásno  12.12.2016 
20.12.2016

101/2016
město Krásno- starosta města
Program na 1.zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje  12.12.2016 
21.12.2016

100/2016
Mgr.Jana Vildumetzová, hejtmanka Karlovarského kraje
Návrh rozpočtu města Krásno na rok 2017  29.11.2016 
15.12.2016

99/2016
město Krásno
Oznámení o zamýšleném převodu pozemku  22.11.2016 
22.02.2017
SPU586490/2016/129/Šim
98/2016
Státní pozemkový úřad Karlovy Vary
Oznámení o zamýšleném převodu pozemků  22.11.2016 
22.02.2017
SPU586490/2016/129/Šim
97/2016
Státní pozemkový úřad Karlovy Vary
Veřejná vyhláška-Tomáš Mach  16.11.2016 
02.12.2016
945/2013/OP/MAPL-9
96/2016
Městský úřad Sokolov, odbor právní, Rokycanova 1929, Sokolov
Program ustanovujícího zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje  14.11.2016 
23.11.2016

95/2016
Karlovarský kraj, hejtman kraje
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích č.20/2016  09.11.2016 
25.11.2016
67918/2016/OD/LATO
94/2016
Městský úřad Sokolov, odbor dopravy
Veřejná vyhláška - rušení trvalého pobytu Vít Větrovec  08.11.2016 
24.11.2016
1838/TP/20165-2/JKa
93/2016
Městský úřad Krásno
Veřejná vyhláška - rušení trvalého pobytu Eva Della Schiava  08.11.2016 
24.11.2016
1841/TP/2016-2/JKa
92/2016
Městský úřad Krásno
Veřejná nabídka na pronájem městkého bytu na adrese Radniční 391/2, Krásno  07.11.2016 
22.11.2016

91/2016
město Krásno
Návrh rozpočtu Svazku obcí Hornoslavkovsko na rok 2017  03.11.2016 
21.11.2016

90/2016
město Horní Slavkov
Veřejná vyhláška -Krásno sil. II/208 - uzavírka - oprava komunikace  31.10.2016 
16.11.2016
80925/2016/OD/LATO
89/2016
Městský úřad Sokolov, odbor dopravy
Veřejná vyhláška- opatření obecné povahy dočasný zákaz stání nebo zastavení silničních vozidel  19.10.2016 
04.11.2016
78179/2016/OD/LATO
88/2016
Městský úřad Sokolov, odbor dopravy
Veřejná vyhláška -opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích  19.10.2016 
04.11.2016
77747/2016/OD/LATO
87/2016
Městský úřad Sokolov, odbor dopravy
Pozvánka na 18.zasedání Zastupitelstva města Krásno  12.10.2016 
20.10.2016

86/2016
město Krásno
Výsledky voleb 2016 v Krásnu  08.10.2016 
15.10.2016

85/2016
město Krásno
Výzva k podání cenové nabídky - Oprava a odvětrání střechy Čistírny odpadních vod Krásno  06.10.2016 
18.10.2016

84/2016
město Krásno
Výzva k podání cenové nabídky - Rekonstrukce ulice v místní části Háje  05.10.2016 
18.10.2016

83/2016
město Krásno
Výzva k podání cenové nabídky - Rekonstrukce ulice v místní části Háje  05.10.2016 
05.10.2016

83/2016
město Krásno
Výzva k podání cenové nabídky - Rekonstrukce ulice v místní části Háje  05.10.2016 
05.10.2016

83/2016
město Krásno
Záměr číslo 29/2016 na prodej pozemku  26.09.2016 
12.10.2016

82/2016
město Krásno
Záměr číslo 28/2016 na prodej pozemku  26.09.2016 
12.10.2016

81/2016
město Krásno
Záměr číslo 27/2016 na pronájem budovy  26.09.2016 
12.10.2016

80/2016
město Krásno
Záměr číslo 26/2016 na prodej pozemku  26.09.2016 
12.10.2016

79/2016
město Krásno
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Ochranná pásma letiště Karlovy Vary a ochranné pásmo světelných zařízení-( grafické přílohy jsou k nahlédnutí na MěÚ Krásno)  22.09.2016 
10.10.2016
13/730/0038/LKKV/02/16
78/2016
Úřad pro civilní letectví, Praha 6
Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek č.2  16.09.2016 
03.10.2016
67918/2016/OD/LATO
77/2016
Městský úřad Sokolov, odbor dopravy
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích č.10/2016  12.09.2016 
28.09.2016
76/2016
40227/2016/OD/LATO
Městský úřad Sokolov, odbor dopravy
Oznámení o zamýšleném převodu pozemků  07.09.2016 
07.12.2016
SPU45483/2016/129/Šim
75a/2016
Státní pozemkový úřad Karlovy Vary
Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů  07.09.2016 
16.11.2016

75/2016
ČEZ Distribuce, a.s.
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy  06.09.2016 
22.09.2016
66223/2016/OD/KAME
74/2016
Městský úřad Sokolov, odbor dopravy
Pozvánka na 17.veřejné zasedání ZM Krásno  31.08.2016 
09.09.2016

73/2016
město Krásno
Výzva k podání cenové nabídky - Odvlhčení vnitřních i vnějších obvodových zdí a oprava městského bytu Radniční 391/2, Krásno  31.08.2016 
08.09.2016

72/2016
město Krásno
Program na 6.zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje  29.08.2016 
09.09.2016

71/2016
Hejtman Karlovarského kraje
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích  26.08.2016 
12.09.2016
64248/2016/OD/LATO
70/2016
Městský úřad Sokolov, odbor dopravy
Záměr číslo 25/2016  22.08.2016 
06.09.2016

69/2016
město Krásno
Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev kraje  22.08.2016 
09.10.2016

68/2016
město Krásno
Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků  29.07.2016 
08.10.2016

67/2016
město Krásno
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise  29.07.2016 
08.10.2016

66/2016
město Krásno
Záměr na prodej movitého majetku - Multikar M25  19.07.2016 
19.08.2016

65/2016
město Krásno
Záměr číslo 24/2016 na prodej pozemku  18.07.2016 
03.08.2016

64/2016
město Krásno
Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy č.10/2016 a Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu  15.07.2016 
01.08.2016
40227/2016/OD/LATO
63/2016
Městský úřad Sokolov, odbor dopravy
Výzva k podání cenové nabídky - Odvlhčení vnitřních i vnějších obvodových zdí a oprava městského bytu Radniční 391/2, Krásno  13.07.2016 
26.07.2016

62/2016
město Krásno
Krycí list nabídky  13.07.2016 
26.07.2016

61j)2016
město Krásno
Smlouva o dílo  13.07.2016 
26.07.2016

61i)2016
město Krásno
Krycí listy soupisu  13.07.2016 
26.07.2016

61h)2016
město Krásno
D.2 Fotodokumentace  13.07.2016 
26.07.2016

61g)2016
město Krásno
D.1.Výkresová část  13.07.2016 
26.07.2016

61f)2016
město Krásno
D.Technická zpráva k akci Obnova kapličky Panny Marie Sněžné  13.07.2016 
26.07.2016

61e)2016
město Krásno
C..Situace širších vztahů  13.07.2016 
26.07.2016

61d)2016
město Krásno
C.Celková situace stavby  13.07.2016 
26.07.2016

61c)2016
město Krásno
B.Souhrnná technická zpráva - Obnova kapličky Panny Marie Sněžné Krásno  13.07.2016 
26.07.2016

61b)2016
město Krásno
A.Průvodní zpráva - Obnova kapličky Panny Mari Sněžné Krásno  13.07.2016 
26.07.2016

61a)2016
město Krásno
Výzva k podání cenové nabídky - Obnova kapličky Panny Marie Sněžné Krásno  13.07.2016 
26.07.2016

61/2016
město Krásno
Pozvánka na 16.veřejné zasedání ZM Krásno  29.06.2016 
08.07.2016

60/2016
město Krásno- starosta města
Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy - ochranná pásma letiště Karlovy Vary  29.06.2016 
15.07.2016
13/730/0038/LKKV/01/16
59/2016
Úřad pro civilní letectví, Praha 6
Výzva k podání cenové nabídky na zakázku malého rozsahu  28.06.2016 
07.07.2016

58/2016
město Krásno
Příloha č.1 k výzvě pod číslem 58/2016  28.06.2016 
07.07.2016

58/1/2016
město Krásno
Výzva k podání cenové nabídky na zakázku malého rozsahu  28.06.2016 
28.06.2016

58/2016
město Krásno
Příloha č.3 k výzvě pod číslem 57/2016  28.06.2016 
07.07.2016

57/3/2016
město Krásno
Příloha č.2 k výzvě pod číslem 57/2016  28.06.2016 
07.07.2016

57/2/2016
město Krásno
Příloha č1 k výzvě pod číslem 57/2016  28.06.2016 
07.07.2016

57/1/2016
město Krásno
Výzva k podání cenové nabídky na zakázku malého rozsahu na služby  28.06.2016 
07.07.2016

57/2016
město Krásno
Pozvánka na 15.veřejné zasedání Zastupitelstva města Krásno  22.06.2016 
30.06.2016

56/2016
město Krásno- starosta města
Záměř číslo 23/2016 na prodej pozemku  09.06.2016 
27.06.2016

55/2016
město Krásno
Záměr číslo 22/2016 na prodej pozemku  09.06.2016 
27.06.2016

54/2016
město Krásno
Záměr číslo 21/2016 na prodej pozemku  09.06.2016 
27.06.2016

53/2016
město Krásno
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy  06.06.2016 
22.06.2016
43349/2016/OD/LATO
52/2016
Městský úřad Sokolov, odbor dopravy
Veřejnoprávní smlouva o výkon agendy speciálního stavebního úřadu u staveb místních komunikací  03.06.2016 
19.06.2016

51/2016
město Krásno
Informace o uzavření veřejnoprávní smlouvy - výkon agendy speciálního stavebního úřadu  03.06.2016 
31.12.2016

50/2016
město Krásno
Posuzování vlivů záměru "Stanovení dobývacího prostoru Hor.Slavkov a následná hornická činnost na ložisku Hor.Slavkov odkaliště " - vrácení dokumentace  30.05.2016 
16.06.2016
35993/ENV/16
49/2016
Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, Praha 10
Příloha k veřejným vyhláškám pod Ev.č. 47+48/2016  25.05.2016 
10.06.2016
40227/2016/OD/LATO
47+48/2016
Městský úřad Sokolov, odbor dopravy
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy  25.05.2016 
10.06.2016
40227/2016/OD/LATO
48/2016
Městský úřad Sokolov, odbor dopravy
Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy  25.05.2016 
10.06.2016
40227/2016/OD/LATO
47/2016
Městský úřad Sokolov, odbor dopravy
Program na 5.zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje  25.05.2016 
10.06.2016

46/2016
Hejtman Karlovarského kraje
Pozvánka na 14.veřejné zasedání Zastupitelstva města Krásno  17.05.2016 
26.05.2016

45/2016
město Krásno
Závěrečný účet Svazku obcí "Hornoslavkovsko" za rok 2015  16.05.2016 
01.06.2016

44/2016
město Horní Slavkov
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí Hornoslavkovsko za rok 2015  16.05.2016 
01.06.2016

43/2016
město Horní Slavkov
Představení a publicita projektu:Staročeské máje  11.05.2016 
20.05.2016

42/2016
město Krásno
Program na 4.zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje  10.05.2016 
24.05.2016

41/2016
JUDr.Martin Havel, hejtman Karlovarského kraje
Příloha k 31.12.2015  02.05.2016 
18.05.2016

40-6/2016
město Krásno
Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2015  02.05.2016 
18.05.2016

40-5/2016
město Krásno
Rozvaha k 31.12.2015  02.05.2016 
18.05.2016

40-4/2016
město Krásno
Výkaz o plnění rozpočtu k 31.12.2015  02.05.2016 
18.05.2016

40-3/2016
město Krásno
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015  02.05.2016 
18.05.2016

40-2/2016
město Krásno
Závěrečný účet města Krásno za rok 2015  02.05.2016 
18.05.2016

40-1/2016
město Krásno
Dražební vyhláška - elektronická dražba  02.05.2016 
16.06.2016
098EX02936/04-136
39/2016
Exekutorský úřad Praha 9
Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí na rok 2016  29.04.2016 
30.05.2016
479193/16/2400-11460-400367
37/2016
Finanční úřad pro Karlovarský kraj, Karlovy Vary
Záměr číslo 20/2016 na pronájem pozemku  29.04.2016 
16.05.2016

38/2016
město Krásno
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny 5.5.2016  26.04.2016 
06.05.2016

36/2016
ČEZ Distribuce, a.s.Děčín
Oznámení o zamýšleném převodu pozemku  26.04.2016 
27.07.2016
SPU199787/2016/129/Šim
35/2016
Státní pozemkový úřad Karlovy Vary
Veřejná vyhláška-opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu  08.04.2016 
25.04.2016
26452/2016/OD/LATO
34/2016
Městský úřad Sokolov, odbor dopravy
Pozvánka na 13.veřejné zasedání Zastupitelstva města Krásno  06.04.2016 
15.04.2016

33/2016
město Krásno- starosta města
Veřejná nabídka na pronájem městkého bytu na adrese Radniční 391/2, Krásno  29.03.2016 
12.04.2016

32/2016
město Krásno
Záměr číslo 19/2016 na prodej pozemku  24.03.2016 
11.04.2016

31/2016
město Krásno
Program na 3.zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje  22.03.2016 
08.04.2016

30/2016
Karlovarský kraj
Záměr číslo 18/2016 na pronájem pozemku  21.03.2016 
06.04.2016

29/2016
město Krásno
Záměr číslo 17/2016 na prodej pozemku  21.03.2016 
06.04.2016

28/2016
město Krásno
Záměr číslo 16/2016 na prodej pozemku  21.03.2016 
06.04.2016

27/2016
město Krásno
Záměr číslo 15/2016 na pronájem pozemku  16.03.2016 
01.04.2016

26/2016
město Krásno
Záměr číslo 14/2016 - prodej pozemku  16.03.2016 
01.04.2016

25/2016
město Krásno
Záměr číslo 13/2016 - prodej pozemku  11.03.2016 
29.03.2016

24/2016
město Krásno
Záměr číslo 12/2016 - prodej pozemku  11.03.2016 
11.03.2016

23/2016
město Krásno
Záměr číslo 12/2016 - prodej pozemku  11.03.2016 
29.03.2016

23/2016
město Krásno
Záměr číslo 11/2016 - pronájem pozemku  11.03.2016 
29.03.2016

22/2016
město Krásno
Záměr číslo 10/2016 - pronájem pozemku  11.03.2016 
29.03.2016

21/2016
město Krásno
Záměr číslo 9/2016 - pronájem pozemků  11.03.2016 
29.03.2016

20/2016
město Krásno
Stanovení dobývacího prostoru Horní Slavkov a následná hornická činnost na ložisku Horní Slavkov - odkaliště  11.03.2016 
28.03.2016
9899/ENV/16
19/2016
Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, Praha 10
Veřejná nabídka na pronájem městkého bytu na adrese Cínová 398/5, Krásno - ZRUŠENO  24.02.2016 
29.02.2016

18/2016
město Krásno
Pozvánka na 12.veřejné zasedání Zastupitelstva města Krásno  24.02.2016 
04.03.2016

17/2016
město Krásno- starosta města
Záměr číslo 8/2016 na pronájem pozemku  10.02.2016 
26.02.2016

16/2016
město Krásno
Záměr číslo 7/2016 na pronájem pozemků  10.02.2016 
26.02.2016

15/2016
město Krásno
Program na 2.zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje  10.02.2016 
26.02.2016

14/2016
Hejtman Karlovarského kraje
Záměr číslo 6/2016 na pronájem pozemků  27.01.2016 
12.02.2016

13/2016
město Krásno
Záměr číslo 5/2016 na prodej pozemku  27.01.2016 
12.02.2016

12/2016
město Krásno
Záměr číslo 4/2016 na pronájem pozemků  27.01.2016 
12.02.2016

11/2016
město Krásno
Záměr číslo 3/2016 na pronájem pozemku  27.01.2016 
12.02.2016

10/2016
město Krásno
Záměr číslo 2/2016 na pronájem pozemku  27.01.2016 
12.02.2016

9/2016
město Krásno
Záměr číslo 1/2016 na pronájem pozemků  27.01.2016 
12.02.2016

8/2016
město Krásno
Opatření obecné povahy-Národní plán povodí Odry  14.01.2016 
01.02.2016
152/2016-MZE-15120
7/2016
Ministerstvo zemědělství , Těšnov 17, 117 05 Praha 1
Opatření obecné povahy-Národní plán povodí Dunaje  14.01.2016 
01.02.2016
154/2016-MZE-15120
6/2016
Ministerstvo zemědělství , Těšnov 17, 117 05 Praha 1
Opatření obecné povahy-Národní plán povodí Labe  14.01.2016 
01.02.2016
148/2016-MZE-15120
5/2016
Ministerstvo zemědělství , Těšnov 17, 117 05 Praha 1
Oznámení o vydání opatření obecné povahy  14.01.2016 
01.02.2016
155/2016-MZE-15120
4/2016
Ministerstvo zemědělství , Těšnov 17, 117 05 Praha 1
Usnesení o elektronické dražbě na nemovitost čp.155 včetně pozemků  14.01.2016 
16.03.2016
156EX1041/15-24
3/2016
Soudní exekutor JUDr.Milan Makarius,Praha5
Usnesení o elektronické dražbě na nemovitost čp.218 včetně pozemků  14.01.2016 
09.03.2016
156EX1041/15-23
2/2016
Soudní exekutor JUDr.Milan Makarius,Praha5
Program na 1.zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje  07.01.2016 
22.01.2016

1/2016
Karlovarský kraj
Veřejná vyhláška- Rozhodnutí - Územní plán Krásna 2.část  21.12.2015 
06.01.2016
1370/RR/15
122/2/2015
Krajský úřad Karlovarského kraje - odbor regionálního rozvoje
Veřejná vyhláška- Rozhodnutí - Územní plán Krásna 1.část  21.12.2015 
06.01.2016
1370/RR/15
122/1/2015
Krajský úřad Karlovarského kraje - odbor regionálního rozvoje
Usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání - č.p.107,Krásno  07.12.2015 
11.02.2016
120 EX 620/11-208
121/2015
Exekutorský úřad Klatovy, JUDr.Dalimil Mika
Pozvánka na 11.veřejné zasedání Zastupitelstva města Krásno  03.12.2015 
12.12.2015

120/2015
město Krásno- starosta města
Program na 7.zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje  26.11.2015 
04.12.2015

119/2015
Karlovarský kraj
Návrh rozpočtu města Krásno na rok 2016  25.11.2015 
11.12.2015

118/2015
město Krásno
Záměr číslo 61/2015 na prodej pozemku  23.11.2015 
09.12.2015

117/2015
město Krásno
Záměr číslo 60/2015 na prodej pozemku  18.11.2015 
04.12.2015

116/2015
město Krásno
Záměr číslo 59/2015 na pronájem části pozemku  05.11.2015 
24.11.2015

115/2015
město Krásno
Záměr číslo 58/2015 na pronájem části pozemku  05.11.2015 
24.11.2015

114/2015
město Krásno
Záměr číslo 57/2015 na pronájem části pozemku  05.11.2015 
24.11.2015

113/2015
město Krásno
Záměr číslo 56/2015 na prodej části pozemku  05.11.2015 
24.11.2015

112/2015
město Krásno
Oznámení - instalace mezifázových rozpěrek na vedení VVN s provozním označením V1242/1243  04.11.2015 
19.12.2015
502015103501
111/2015
OMEXON GA Energo s r.o., Plzeň
Návrh rozpočtu Svazku obcí Hornoslavkovsko na rok 2016  23.10.2015 
09.11.2015

110/2015
město Horní Slavkov
Usnesení o zahájení přezkumného řízení - Územní plán Krásno  21.10.2015 
06.11.2015
1150/RR/15
109/2015
Krajský úřad Karlovarského kraje - odbor regionálního rozvoje
Pozvánka na 10.jednání Zastupitelstva města Krásno  20.10.2015 
29.10.2015

108/2015
město Krásno
Příloha č.2 - Výzva k podání cenové nabídky - Zimní údržba v osadě Dolní Hluboká  15.10.2015 
24.10.2015

107b/2015
město Krásno
Příloha č.1 - Výzva k podání cenové nabídky - Zimní údržba v osadě Dolní Hluboká  15.10.2015 
24.10.2015

107a/2015
město Krásno
Výzva k podání cenové nabídky - Zimní údržba v osadě Dolní Hluboká  15.10.2015 
24.10.2015

107/2015
město Krásno
Příloha č.2 - Výzva k podání cenové nabídky - Zimní údržba v městě Krásno + Háje  15.10.2015 
24.10.2015

106b/2015
město Krásno
Příloha č.1 - Výzva k podání cenové nabídky - Zimní údržba v městě Krásno + Háje  15.10.2015 
24.10.2015

106a/2015
město Krásno
Výzva k podání cenové nabídky - Zimní údržba v městě Krásno + Háje  15.10.2015 
24.10.2015

106/2015
město Krásno
Program na 6.zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje  13.10.2015 
23.10.2015

105/2015
Hejtman Karlovarského kraje
Záměr číslo 55/2015 na pronájem pozemku  12.10.2015 
29.10.2015

104/2015
město Krásno
Záměr číslo 54/2015 na prodej pozemku  12.10.2015 
29.10.2015

103/2015
město Krásno
Záměr číslo 53/2015 na prodej pozemku  12.10.2015 
29.10.2015

102/2015
město Krásno
Záměr číslo 52/2015 na pronájem pozemku  12.10.2015 
29.10.2015

101/2015
město Krásno
Záměr číslo 51/2015 na pronájem pozemku  12.10.2015 
29.10.2015

100/2015
město Krásno
Záměr číslo 50/2015 na pronájem pozemku  12.10.2015 
29.10.2015

99/2015
město Krásno
Záměr číslo 49/2015 na prodej pozemku  12.10.2015 
29.10.2015

98/2015
město Krásno
Záměr číslo 48/2015 na pronájem pozemku  12.10.2015 
29.10.2015

97/2015
město Krásno
Záměr číslo 47/2015 na pronájem pozemku  12.10.2015 
29.10.2015

96/2015
město Krásno
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny 21.10.2015  05.10.2015 
22.10.2015

95/2015
ČEZ Distribuce, a.s.Děčín
Pozvánka na 9.jednání Zastupitelstva města Krásno  23.09.2015 
03.10.2015

94/2015
město Krásno- starosta města
Příloha 5 Výzva k podání cenové nabídky - Oprava komunikací Lesní, propojovací u staré MŠ a Mírová - část k E2 Krásno  18.09.2015 
01.10.2015

93/5-2015
město Krásno
Příloha 4 Výzva k podání cenové nabídky - Oprava komunikací Lesní, propojovací u staré MŠ a Mírová - část k E2 Krásno  18.09.2015 
01.10.2015

93/4-2015
město Krásno
Příloha 3 Výzva k podání cenové nabídky - Oprava komunikací Lesní, propojovací u staré MŠ a Mírová - část k E2 Krásno  18.09.2015 
18.09.2015

93/3-2015
město Krásno
Příloha 3 Výzva k podání cenové nabídky - Oprava komunikací Lesní, propojovací u staré MŠ a Mírová - část k E2 Krásno  18.09.2015 
01.10.2015

93/3-2015
město Krásno
Příloha 2 Výzva k podání cenové nabídky - Oprava komunikací Lesní, propojovací u staré MŠ a Mírová - část k E2 Krásno  18.09.2015 
01.10.2015

93/2-2015
město Krásno
Příloha č.1 Výzva k podání cenové nabídky - Oprava komunikací Lesní, propojovací u staré MŠ a Mírová - část k E2 Krásno  18.09.2015 
01.10.2015

93/1-2015
město Krásno
Výzva k podání cenové nabídky - Oprava komunikací Lesní, propojovací u staré MŠ a Mírová - část k E2 Krásno  18.09.2015 
01.10.2015

93/2015
město Krásno
Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů  14.09.2015 
14.11.2015

92/2015
ČEZ Distribuce, a.s.Děčín
Usnesení o elektronické dražbě na nemovitost Háje 38  08.09.2015 
08.10.2015
135EX 728/14-48
91/2015
Exekutorský úřad Chomutov, Mgr.Jan Peroutka,soudní exekutor
Záměr číslo 46/2015 na pronájem pozemku  08.09.2015 
23.09.2015

90/2015
město Krásno
Záměr číslo 45/2015 na prodej pozemku  08.09.2015 
23.09.2015

89/2015
město Krásno
Záměr číslo 44/2015 na pronájem (pacht) pozemku  04.09.2015 
20.09.2015

88/20154
město Krásno
Rozhodnutí pro stavbu "Odstranění propadu rychlosti na trati K.Vary dol.nádraží -Mar.Lázně  04.09.2015 
19.09.2015
DUC-49382/15/Rb
87/2015
Drážní úřad, Škroupova 11,Plzeň
Záměr číslo 43/2015 na pronájem pozemku  03.09.2015 
19.09.2015

86/2015
město Krásno
Záměr číslo 42/2015 na prodej pozemku  03.09.2015 
19.09.2015

85/2015
město Krásno
Příloha č.5 k Výzvě k podání cenové nabídky -Obnova kapličky za kostelem sv.Kateřiny Krásno pod Evč.84-2015  02.09.2015 
18.09.2015

84-5/2015
město Krásno
Příloha č.4 k Výzvě k podání cenové nabídky -Obnova kapličky za kostelem sv.Kateřiny Krásno pod Evč.84-2015  02.09.2015 
18.09.2015

84-4/2015
město Krásno
Příloha č.3 k Výzvě k podání cenové nabídky -Obnova kapličky za kostelem sv.Kateřiny Krásno pod Evč.84-2015  02.09.2015 
18.09.2015

84-3/2015
město Krásno
Příloha č.2 k Výzvě k podání cenové nabídky -Obnova kapličky za kostelem sv.Kateřiny Krásno pod Evč.84-2015  02.09.2015 
18.09.2015

84-2/2015
město Krásno
Příloha č.1 k Výzvě k podání cenové nabídky -Obnova kapličky za kostelem sv.Kateřiny Krásno pod Evč.84-2015  02.09.2015 
18.09.2015

84-1/2015
město Krásno
Výzva k podání cenové nabídky \\\"Obnova kapličky za kostelem sv.Kateřiny Krásno\\\"  02.09.2015 
18.09.2015

84/2015
město Krásno
Veřejná vyhláška - Oznámení vydání územního plánu Krásno ( opětovné zveřejnění z důvodu znepřístupnění dálkového nahlédnutí v zveřejnění pod.č.79/2015)  01.09.2015 
16.09.2015
1443/2015
83/2015
město Krásno
Program 5.zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje  25.08.2015 
11.09.2015

82/2015
Hejtman Karlovarského kraje
Rozhodnutí o zrušení vyhlášení období zvýšeného nebezpečí požárů  24.08.2015 
08.09.2015
209/KZ/15
81/2015
Hejtman Karlovarského kraje
Záměr číslo 41/2015  18.08.2015 
02.09.2015

80/2015
město Krásno
Veřejná vyhláška - Oznámení vydání územního plánu Krásno  11.08.2015 
27.08.2015
1443/2015
79/2015
Městský úřad Krásno
Rozhodnutí o době zvýšeného nebezpečí vzniku požárů  10.08.2015 
10.09.2015

78/2015
Hejtman Karlovarského kraje
Výzva k podání žádostí o individuální dotaci z rozpočtu města Krásno na rok 2015 - 2.kolo  28.07.2015 
27.08.2015

77/2015
město Krásno
Oznámení o zahájení řízení - Odstranění propadu rychlosti na trati K.Vary dol.nádraží -Mariánské Lázně  28.07.2015 
12.08.2015

76/2015
Drážní úřad, Plzeň
Pozvánka na 8.jednání ZM Krásno  28.07.2015 
07.08.2015

75/2015
město Krásno- starosta města
Záměr číslo 40/2015 na prodej bytové jednotky  22.07.2015 
06.08.2015

74/2015
město Krásno
Záměr číslo 39/2015 na prodej bytové jednotky  22.07.2015 
06.08.2015

73/2015
město Krásno
Záměr číslo 38/2015 na prodej bytové jednotky  22.07.2015 
06.08.2015

72/2015
město Krásno
Záměr číslo 37/2015 na prodej bytové jednotky  22.07.2015 
06.08.2015

71/2015
město Krásno
Záměr číslo 36/2015 na prodej bytové jednotky  22.07.2015 
06.08.2015

70/2015
město Krásno
Záměr číslo 35/2015 na prodej bytové jednotky  22.07.2015 
06.08.2015

69/2015
město Krásno
Záměr číslo 34/2015 na prodej bytové jednotky  22.07.2015 
06.08.2015

68/2015
město Krásno
Záměr číslo 33/2015 na prodej bytové jednotky  22.07.2015 
06.08.2015

67/2015
město Krásno
Záměr číslo 32/2015 na prodej bytové jednotky  22.07.2015 
06.08.2015

66/2015
město Krásno
Záměr číslo 31/2015 na prodej bytové jednotky  22.07.2015 
06.08.2015

65/2015
město Krásno
Záměr číslo 30/2015 na prodej bytové jednotky  22.07.2015 
06.08.2015

64/2015
město Krásno
Záměr číslo 29/2015 na prodej bytové jednotky  22.07.2015 
06.08.2015

63/2015
město Krásno
Záměr číslo 28/2015 na prodej bytové jednotky  22.07.2015 
06.08.2015

62/2015
město Krásno
Záměr číslo 27/2015 na prodej bytové jednotky  22.07.2015 
06.08.2015

61/2015
město Krásno
Záměr číslo 26/2015 na prodej bytové jednotky  22.07.2015 
06.08.2015

60/2015
město Krásno- starosta města
Záměr číslo 25/2015 na prodej bytové jednotky  22.07.2015 
06.08.2015

59/2015
město Krásno
Záměr číslo 24/2015 na prodej části pozemku  10.07.2015 
27.07.2015

58/2015
město Krásno
Záměr číslo 23/2015 na prodej částí pozemků  10.07.2015 
27.07.2015

57/2015
město Krásno
Pozvánka na 7.zasedání Zastupitelstva města Krásno  17.06.2015 
26.06.2015

54/2015
město Krásno
Doplňující text k pozemkům zveřejněným pod číslem 55/2015  15.06.2015 
15.07.2015

56/2015
Státní pozemkový úřad Karlovy Vary
Veřejná nabídka pozemků  15.06.2015 
15.07.2015

55/2015
Státní pozemkový úřad Karlovy Vary
Obecně závazná vyhláška č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů....  10.06.2015 
25.06.2015

53/2015
město Krásno
Záměr číslo 22/2015 prodej část pozemku  09.06.2015 
24.06.2015

52/2015
město Krásno
Záměr číslo 21/2015 na prodej pozemku  08.06.2015 
23.06.2015

51/2015
město Krásno
Záměr číslo 20/2015 - prodej pozemku  08.06.2015 
23.06.2015

50/2015
město Krásno
Veřejná vyhláška-oznamuje zveřejnění návrhu Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje Karl.kraje a Vyhodnocení vlivů....  04.06.2015 
20.06.2015
525/RR/15
49/2015
Krajský úřad Karlovarského kraje - odbor regionálního rozvoje
Dražební vyhláška na nemovitost čp.107  04.06.2015 
20.08.2015
120 EX 620/11-12
48/2015
Exekutorský úřad Klatovy, JUDr.Dalimil Mika
Příloha č.2 k Výzvě na podání cenové nabídky pod.č.45/2015  03.06.2015 
12.06.2015

47/2015
město Krásno
Příloha č.1 k Výzvě na podání cenové nabídky pod č.45/2015  03.06.2015 
12.06.2015

46/2015
město Krásno
Výzva k podání cenové nabídky "Oprava venkovního schodiště Kulturního domu Krásno" Nabídky musí být podány do 11.06.2015  03.06.2015 
12.06.2015

45/2015
město Krásno
Program na 4.zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje  28.05.2015 
12.06.2015

44/2015
Karlovarský kraj
Veřejnoprávní smlouva o zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace adres (RUIAN)  21.05.2015 
05.06.2015

42/2015
město Krásno, město Horní Slavkov
Přístavba výrobní haly firmy NADE Krásno  20.05.2015 
05.06.2015
1786/2015/HS/OVŽP-9
43/2015
Městský úřad Horní Slavkov, odbor výstavby a životního prostředí
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí Hornoslavkovsko  20.05.2015 
05.06.2015

41/2015
Krajský úřad Karlovarského kraje - odbor kontroly
Závěrečný účet Svazku obcí "Hornoslavkovsko" za rok 2014  20.05.2015 
05.06.2015

40/2015
město Horní Slavkov
Pozvánka na 6.veřejné zasedání Zastupitelstva města Krásno  20.05.2015 
29.05.2015

39/2015
město Krásno- starosta města
Záměr číslo 19/2014 na prodej pozemku  14.05.2015 
29.05.2015

38/2015
město Krásno
Závěrečný účet města Krásno za rok 2014 + Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Krásno za rok 2014  13.05.2015 
28.05.2015

37/2015
město Krásno
Informace o podaném návrhu veřejnoprávní moci  11.05.2015 
19.05.2015
1786/2015/HS/OVŽP-7
36/2015
Městský úřad Horní Slavkov, odbor výstavby a životního prostředí
Výzva k podání žádostí o individiální dotaci z rozpočtu města Krásno na rok 2015  06.05.2015 
16.06.2015

35/2015
město Krásno
Projekt CZ.1.04./2.1.00/03.00015  05.05.2015 
20.05.2015

34/2015
Úřad práce Sokolov
Záměr číslo 18/2015 na prodej pozemku  04.05.2015 
19.05.2015

33/2015
město Krásno
Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí na rok 2015  04.05.2015 
04.06.2015
538037/15/2400-11460-400367
32/2015
Finanční úřad pro Karlovarský kraj, Karlovy Vary
Veřejná vyhláška - Pavel Jakub  04.05.2015 
19.05.2015
PO/54-9202/09/Si
31/2015
Městský úřad Sokolov, odbor právní
Záměr číslo 17/2015 na pronájem pozemku  29.04.2015 
15.05.2015

30/2015
město Krásno
Záměr číslo 16/2015 na pronájem pozemku  29.04.2015 
15.05.2015

29/2015
město Krásno
Záměr číslo 15/2015 na pronájem pozemku  29.04.2015 
15.05.2015

28/2015
město Krásno
Záměr číslo 14/2015 na pronájem pozemku  29.04.2015 
15.05.2015

27/2015
město Krásno
Záměr na prodej požárního automobilu AVIA  29.04.2015 
15.05.2015

26/2015
město Krásno
Záměr číslo 13/2015  17.04.2015 
05.05.2015

25/2015
město Krásno
Záměr číslo 12/2015  16.04.2015 
04.05.2015

24/2015
město Krásno
Záměr číslo 11/2015  16.04.2015 
04.05.2015

23/2015
město Krásno
Záměr číslo 10/2015  16.04.2015 
04.05.2015

22/2015
město Krásno
Záměr číslo 9-2015  16.04.2015 
04.05.2015

21/2015
město Krásno
Záměr číslo 8/2015  16.04.2015 
04.05.2015

20/2015
město Krásno
Záměr číslo 7/2015  15.04.2015 
30.04.2015

19/2015
město Krásno
Oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek  07.04.2015 
22.06.2015
18198/2015-MZE-15120
18/2015
Ministerstvo zemědělství
Pozvánka na 5.veřejné zasedání Zastupitelstva města Krásno  01.04.2015 
10.04.2015

17/2015
město Krásno- starosta města
Program na 3.zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje  26.03.2015 
17.04.2015

16/2015
Karlovarský kraj
Pozvánka na 4.veřejné zasedání ZM Krásno  19.03.2015 
28.03.2015

15/2015
město Krásno- starosta města
Pozvánka na 4.veřejné zasedání ZM Krásno  18.03.2015 
18.03.2015

15/2015
město Krásno- starosta města
Záměr číslo 6-2015  13.03.2015 
30.03.2015

14/2015
město Krásno
Záměr číslo 5-2015  13.03.2015 
30.03.2015

13/2015
město Krásno
Záměr číslo 4-2015  13.03.2015 
30.03.2015

12/2015
město Krásno
Záměr číslo 3-2015  13.03.2015 
30.03.2015

11/2015
město Krásno
Záměr číslo 2-2015  13.03.2015 
30.03.2015

10/2015
město Krásno
Veřejná vyhláška - Tomáš Mach  03.03.2015 
18.03.2015
945/2013/OP/MAPL-3
9/2015
Městský úřad Sokolov
Program na 2.zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje  18.02.2015 
27.02.2015

8/2015
Karlovarský kraj
Oznámení o zamýšleném převodu pozemku  18.02.2015 
18.05.2015
SPU069895/2015/129/Šim
7/2015
Státní pozemkový úřad Karlovy Vary
Pozvánka na 3.zasedání Zastupitelstva města Krásno  18.02.2015 
27.02.2015

6/2015
město Krásno
Nabídka na pronájem městského bytu na Náměstí 8/1,Krásno  04.02.2015 
19.02.2015

5/2015
město Krásno
Záměr číslo 1/2015  04.02.2015 
19.02.2015

4/2015
město Krásno
Program na 1.jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje  02.02.2015 
13.02.2015

3/2015
Hejtman Karlovarského kraje
Pozvánka na 2.veřejné zasedání ZM Krásno  21.01.2015 
30.01.2015

2/2015
město Krásno- starosta města
Usnesení o zastavení řízení  09.01.2015 
26.01.2015
3916/2014/HS/OVŽP-18
1/2015
Městský úřad Horní Slavkov, odbor výstavby a životního prostředí
Veřejná nabídka na pronájem městského bytu Cínová 398/2,Krásno  10.12.2014 
13.01.2015

117/2014
město Krásno
Veřejná nabídka na pronájem městského bytu nám.Sv.Trojice 314/4,Krásno  10.12.2014 
13.01.2015

116/2014
město Krásno
Veřejná nabídka na pronájem městského bytu Radniční 4/1,Krásno  10.12.2014 
13.01.2015

115/2014
město Krásno
Pozvánka na 1.jednání Zastupitelstva města Krásno  09.12.2014 
19.12.2014

114/2014
město Krásno
Návrh rozpočtu města Krásno na rok 2015  02.12.2014 
17.12.2014

113/2014
město Krásno
Návrh rozpočtu Svazku obcí Hornoslavkovsko na rok 2015  28.11.2014 
15.12.2014

112/2014
město Horní Slavkov
Oznámení o zahájení územního řízení - Výstavba vysílače  26.11.2014 
29.12.2014
3916/2014/HS/OVŽP-6
111/2014
Městský úřad Horní Slavkov, odbor výstavby a životního prostředí
Záměr 37/2014  25.11.2014 
10.12.2014

110/2014
město Krásno
Záměr číslo 37/2014  25.11.2014 
25.11.2014

110/2014
město Krásno
Oznámení o zamýšleném převodu pozemků  25.11.2014 
25.02.2015
SPU 577522/2014/129/Šim
109/2014
Státní pozemkový úřad Karlovy Vary
Oznámení o zamýšleném převodu pozemků, jejichž vlastnictví státu není doloženo  25.11.2014 
25.02.2015
SPU 577522/2014/129/Šim
108/2014
Státní pozemkový úřad, Karlovy Vary
Program na 7.jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje  25.11.2014 
12.12.2014

107/2014
Hejtman Karlovarského kraje
Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu  20.11.2014 
22.12.2014

106/2014
Katastrální úřad Sokolov
Výpis z Ustanovujícího zasedání ZM Krásno  20.11.2014 
08.12.2014

105/2014
město Krásno
Veřejná nabídka na pronájem městkého bytu na adrese Cínová 398/2, Krásno  19.11.2014 
01.12.2014

104/2014
město Krásno
Příloha číslo 1 k Rozhodnutí zveřejněném pod číslem 103/2014  18.11.2014 
18.11.2014
SPU482810/2014
103/2014
Státní pozemkový úřad Karovy Vary
Rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv v k.ú.Háje nad Teplou  30.10.2014 
18.11.2014
SPU482810/2014
103/2014
Státní pozemkový úřad Karlovy Vary
Pozvánka na Ustanovující zasedání Zastupitelstva města Krásno  29.10.2014 
07.11.2014

102/2014
město Krásno- starosta města
Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu  23.10.2014 
24.11.2014

101/2014
Katastrální úřad Sokolov
Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů  23.10.2014 
16.11.2014

100/2014
ČEZ Distribuce, a.s.
Veřejná nabídka na pronájem městského bytu 398/2 (určený k prodeji)  23.10.2014 
15.11.2014

99/2014
město Krásno
Usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání  22.10.2014 
19.11.2014
144EX961/12-84
98/2014
Exekutorský úřad Praha 3, Soudní exekutor JUDr.Zwiefelhofer
Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání  22.10.2014 
11.12.2014
135EX728/14-29
97/2014
Exekutorský úřad Chomutov, Mgr.Jan Peroutka,soudní exekutor
Výpis usnesení z 30.jednání ZM Krásno  17.10.2014 
03.11.2014

96/2014
město Krásno
Program na 6.jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje  07.10.2014 
17.10.2014

95/2014
Karlovarský kraj
Výpis usnesení z 29.jednání ZM Krásno  01.10.2014 
16.10.2014

94/2014
město Krásno
Pozvánka na 30.jednání Zastupitelstva města Krásno  25.09.2014 
03.10.2014

93/2014
město Krásno- starosta města
Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva obcí  18.09.2014 
12.10.2014

92/2014
město Krásno
Záměr číslo 36/2014  16.09.2014 
01.10.2014

91/2014
město Krásno
Pozvánka na 29.jednání Zastupitelstva města Krásno  16.09.2014 
24.09.2014

90/2014
město Krásno
Záměr číslo 35/2014  11.09.2014 
27.09.2014

89/2014
město Krásno
Záměr číslo 34/2014  11.09.2014 
27.09.2014

88/2014
město Krásno
Záměr číslo 33/2014  11.09.2014 
27.09.2014

87/2014
město Krásno
Záměr číslo 32/2014  11.09.2014 
27.09.2014

86/2014
město Krásno
Záměr číslo 31/2014  11.09.2014 
27.09.2014

85/2014
město Krásno
Veřejná nabídka na pronájem městského bytu na adrese Radniční 320/1  09.09.2014 
25.09.2014

84/2014
město Krásno
Veřejná nabídka na pronájem městkého bytu na adrese Radniční 391/4,Krásno  09.09.2014 
25.09.2014

83/2014
město Krásno
Záměr číslo 30/2014  27.08.2014 
12.09.2014

82/2014
město Krásno
Záměr číslo 29/2014  27.08.2014 
12.09.2014

81/2014
město Krásno
Záměr číslo 28/2014  27.08.2014 
12.09.2014

80/2014
město Krásno
Záměr číslo 27/2014  27.08.2014 
12.09.2014

79/2014
město Krásno
Záměr číslo 26/2014  27.08.2014 
12.09.2014

78/2014
město Krásno
Záměr číslo 25/2014  27.08.2014 
12.09.2014

77/2014
město Krásno
Záměr číslo 24/2014  27.08.2014 
12.09.2014

76/2014
město Krásno
Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na stavební práce s názvem "Oprava komunikace Dolní Hluboká "  27.08.2014 
06.09.2014

75/2014
město Krásno
Dražební vyhláška na nemovitost čp.97  27.08.2014 
27.08.2014

74/2014
Soudní exekutor JUDr.Miloslav Zwiefelhofer
Dražební vyhláška na nemovitost čp.97  27.08.2014 
18.09.2014

74/2014
Soudní exekutor JUDr.Miloslav Zwiefelhofer
Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí  25.08.2014 
26.09.2014
00-2/2014-409-8
73/2014
Katastrální úřad Sokolov
Záměr číslo 23/2014 na pronájem pozemku 702/5  21.08.2014 
05.09.2014

72/2014
město Krásno
Záměr číslo 22 /2014 na prodej části pozemku číslo 3077/3  21.08.2014 
05.09.2014

71/2014
město Krásno
Program na 5.jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje  21.08.2014 
04.09.2014

70/2014
Karlovarský kraj
Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků  20.08.2014 
12.10.2014

69/2014
město Krásno- starosta města
Projekt CZ.1.04./2.1.00/03.00015  18.08.2014 
18.09.2014

67/2014
Úřad práce Sokolov
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise  11.08.2014 
12.10.2014

68/2014
město Krásno- starosta města
Záměr číslo 21/2014  07.08.2014 
22.08.2014

66/2014
město Krásno
Oznámení o zamýšleném převodu  05.08.2014 
05.11.2014

65/2014
Státní pozemkový úřad Karlovy Vary
Výpis usnesení z 28.jednání ZM Krásno  01.08.2014 
16.08.2014

64/2014
město Krásno
Záměr číslo 20/2014  21.07.2014 
06.08.2014

63/2014
město Krásno
Volby do zastupitelstev obcí - volební obvod-počet členů zastupitelstva  17.07.2014 
12.10.2014

62/2014
město Krásno- starosta města
Pozvánka na 28.veřejné zasedání ZM Krásno  16.07.2014 
24.07.2014

61/2014
město Krásno
Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku - Kulturní dům Krásno-rekonstrukce sociálního zařízení  04.07.2014 
19.07.2014

60/2014
město Krásno
Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku - Kulturní dům Krásno-rekonstrukce sociálního zařízení  04.07.2014 
04.07.2014

60/2014
město Krásno
Záměr číslo 19/2014 na pronájem pozemku  03.07.2014 
19.07.2014

59/2014
město Krásno
Záměr číslo 18/2014 na prodej pozemku  03.07.2014 
19.07.2014

58/2014
město Krásno
Záměr číslo 17/2014 na pronájem pozemku  03.07.2014 
19.07.2014

57/2014
město Krásno
Výpis usnesení z 27.jednání ZM Krásno  03.07.2014 
19.07.2014

56/2014
město Krásno
Projekt CZ.1.04./2.1.00/03.00015  30.06.2014 
01.08.2014

55/2014
Úřad práce Sokolov
Pozvánka na 27.zasedání Zastupitelstva města Krásno  18.06.2014 
27.06.2014

54/2014
město Krásno
Komplexní pozemková úprava v k.ú.Háje nad Teplou  13.06.2014 
28.06.2014
53/2014
SPU 248195/2014
Státní pozemkový úřad Karlovy Vary
Nabídka pozemků SPÚ k náhradním restitucím - katastr  13.06.2014 
16.07.2014
SPU 262338/2014/129/Cer
52/2014
Státní pozemkový úřad Karlovy Vary
Záměr číslo 16/2014  11.06.2014 
26.06.2014

51/2014
město Krásno
Záměr číslo 15-2014  11.06.2014 
26.06.2014

50/2014
město Krásno
Záměr číslo 14-2014  11.06.2014 
26.06.2014

49/2014
město Krásno
Výpis usnesení z 26.jednání ZM Krásno  11.06.2014 
30.06.2014

48/2014
město Krásno
Rozhodnutí - oprava zřejmých nesprávností - Domovní vrtaná studna  09.06.2014 
26.06.2014
881/2014/HS/OV?P-15
47/2014
MěÚ Horní Slavkov - stavební
Rozhodnutí - Územní rozhodnutí - Domovní vrtaná studna  06.06.2014 
23.06.2014
46/2014
881/2014/HS/OVŽP-14
MěÚ Horní Slavkov - odbor výstavby
Program na 4.zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje  05.06.2014 
20.06.2014

45/2014
Hejtman Karlovarského kraje
Záměr číslo 13/2014  30.05.2014 
16.06.2014

44/2014
město Krásno
Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku - Stavební úpravy plochy před restaurací U Divočáka, Krásno  20.05.2014 
03.06.2014

43/2014
město Krásno
Návrh zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí Hornoslavkovsko  19.05.2014 
03.06.2014

42/2014
město Horní Slavkov
Závěrečný účet Svazku obcí Hornoslavkovsko za rok 2013  19.05.2014 
03.06.2014

41/2014
město Horní Slavkov
Pozvánka na 26.zasedání Zastupitelstva města Krásno  13.05.2014 
22.05.2014

40/2014
město Krásno
Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na stavební práce  07.05.2014 
24.05.2014

39/2014
město Krásno
Oznámení o době a místě konání voleb  05.05.2014 
25.05.2014

38/2014
město Krásno
Příloha k 31.12.2013  05.05.2014 
22.05.2014

37f/2014
město Krásno
Výkaz zisku a ztrát k 31.12.2013 - MŠ Krásno  05.05.2014 
22.05.2014

37e/2014
město Krásno
Rozvaha příspěvkové organizace MŠ Krásno  05.05.2014 
22.05.2014

37d/2014
město Krásno
Příloha k 31.12.2013  05.05.2014 
22.05.2014

37c/2014
město Krásno
Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2013 - Město Krásno  05.05.2014 
22.05.2014

37b/2014
město Krásno
Rozvaha k 31.12.2013 - Město Krásno  05.05.2014 
22.05.2014

37a/2014
město Krásno
Účetní závěrka města Krásno za rok 2013  05.05.2014 
22.05.2014

37/2014
město Krásno
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Krásno  05.05.2014 
22.05.2014

36b/2014
Město Krásno
Závěrečný účet Města Krásno za rok 2013  05.05.2014 
22.05.2014

36a/2014
Město Krásno
Veřejná nabídka na městský byt 4/6  02.05.2014 
29.05.2014

35/2014
město Krásno
Program na náhradní 2.zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje  29.04.2014 
06.05.2014

34/2014
hejtman kraje
Veřejná vyhláška  29.04.2014 
03.06.2014
523979/14/2400-14400-400367
33/14
Finanční úřad pro Karlovarský kraj, Karlovy Vary
Nařízení Státní veterinární správy  24.04.2014 
24.05.2014
SVS/2014/023403-K
32/2014
Státní veterinární správa pro Karl.kraj
Oznámení o obnově katastrálního operátu - Dolní Hluboká  17.04.2014 
17.05.2014

31/2014
Katastrální úřad Sokolov
Oznámení o vyhlášení částečné revize katastru nemovitostí - Dolní Hluboká  17.04.2014 
17.05.2014

30/2014
Katastrální úřad Sokolov
Program na 2.zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje  17.04.2014 
25.04.2014

29/2014
Karlovarský kraj
Záměr číslo 12/2014  17.04.2014 
02.05.2014

28/2014
město Krásno
Veřejná nabídka na městský byt Radniční 4/6  16.04.2014 
28.04.2014

26/2014
město Krásno
Záměr číslo 11/2014 na pronájem pozemku  09.04.2014 
24.04.2014

25/2014
město Krásno
Informace o počtu a sídle volebních okrsků  08.04.2014 
23.05.2014

27/2014
město Krásno
Oznámení o zahájení řízení - Domovní vrtná studna  07.04.2014 
07.05.2014
881/2014/HS/OVŽP-5
24/2014
MěÚ Horní Slavkov
Záměr na pronájem pozemků  02.04.2014 
17.04.2014

23/2014
město Krásno
OZV č.1/2014, kterou se mění a doplňuje vyhláška 1/2013, o místních poplatcích  02.04.2014 
17.04.2014

22/2014
město Krásno
Výpis usnesení z 25.jednání Zastupitelstva města Krásno  01.04.2014 
16.04.2014

21/2014
město Krásno
Stanovení min.počtu členů okrskové volební komise  25.03.2014 
10.04.2014

20/2014
město Krásno
Záměr č.9/2014 - pronájem pozemku  25.03.2014 
02.04.2014

19/2014
město Krásno
Záměr číslo 8/2014 - prodej pozemků  19.03.2014 
03.04.2014

18/2014
město Krásno
Záměr číslo 7/2014 - pronájem pozemku  19.03.2014 
03.04.2014

17/2014
město Krásno
Oznámení o zahájení realizace polní cesty HPC 19 a lokálního biokoridoru LBK 2B  19.03.2014 
03.04.2014
SPU 102765/2014
16/2014
Státní pozemkový úřad, pobočka Karlovy Vary
Usnesení o ustanovení opatrovníka - Jan vrbka - Dědické řízení  18.03.2014 
02.04.2014

15/2014
Okresní soud v Sokolově
Pozvánka na 25.veřejné zasedání Zastupitelstva města Krásno  12.03.2014 
21.03.2014

14/2014
město Krásno
Záměr číslo 6/2014  10.03.2014 
25.03.2014

13/2014
město Krásno
Oznámení o převodu pozemků v souladu s ust.§ 20 zákona č.503/2012  12.02.2014 
12.05.2014
SPU 054165/2014/129/Šim
12/2014
Státní pozemkový úřad, Karlovy Vary
Veřejná nabídka na pronájem městského bytu čp.314/1  05.02.2014 
21.02.2014

12/2014
město Krásno
Výpis usnesení z 24.jednání ZM Krásno  05.02.2014 
21.02.2014

11/2014
město Krásno
Program 1.zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje  04.02.2014 
14.02.2014

10/2014
Karlovarský Kraj
Pozvánka na 24.jednání Zastupitelstva města Krásno  16.01.2014 
24.01.2014

9/2014
město Krásno
Veřejná nabídka na pronájem městského bytu 314/1  16.01.2014 
24.01.2014

8/2014
město Krásno
Výpis usnesení z 23.jednání ZM Krásno  09.01.2014 
09.02.2014

7/2014
město Krásno
Záměr číslo 5/2014  08.01.2014 
23.01.2014

6/2014
město Krásno
Záměr číslo 4/2014  08.01.2014 
23.01.2014

5/2014
město Krásno
Záměr číslo 3/2014  08.01.2014 
23.01.2014

4/2014
město Krásno
Záměr číslo 2/2014  08.01.2014 
23.01.2014

3/2014
město Krásno
Protokol o otevírání obálek s nabídkami uchazečů o veřejnou zakázku - MŠ Pampeliška  08.01.2014 
23.01.2014

2/2014
město Krásno
Záměr číslo 1/2014  03.01.2014 
20.01.2014

1/2014
město Krásno
Záměr číslo 23/2013  17.12.2013 
02.01.2014

84/2013
město Krásno
Záměr číslo 22/2013  17.12.2013 
02.01.2014

83/2013
město Krásno
Záměr číslo 21/2013  17.12.2013 
02.01.2014

82/2013
město Krásno
Záměr číslo 20/2013  17.12.2013 
02.01.2014

81/2013
město Krásno
Pozvánka na 23.zasedání ZM Krásno  10.12.2013 
10.12.2013

80/2013
město Krásno
Pozvánka na 23.zasedání ZM Krásno  10.12.2013 
20.12.2013

80/2013
město Krásno
Dodatečné informace k veřejné zakázce "Mateřská škola Pampeliška vč.přípojek na dopravní a technickou infrastrukturu  09.12.2013 
19.12.2013

79/2013
město Krásno
Ověřený program z 8. zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje  02.12.2013 
13.12.2013

78/2013
PaedDr.Josef Novotný , hejtman Karlovarského kraje
Návrh rozpočtu Svazku obcí "Hornoslavkovsko"na rok 2014  02.12.2013 
17.12.2013

77/2013
Svazek obcí "Hornoslavkovsko"
Návrh rozpočtu Města Krásno na rok 2014  29.11.2013 
14.12.2013

76/2013
město Krásno
Veřejná nabídka na byt 314/4  28.11.2013 
13.12.2013

75/2013
město Krásno
Veřejná nabídka na byt 314/1  28.11.2013 
13.12.2013

74/2013
město Krásno
Zadávací dokumentace -příloha výzvy k podání nabídky ve zjed.pod.řízení- Mateřská škola Pampeliška vč.přípojek na dopravní a tech.infrastrukturu  26.11.2013 
11.12.2013

73/2013 -příloha 10 - 3 část
město Krásno
Zadávací dokumentace -příloha výzvy k podání nabídky ve zjed.pod.řízení- Mateřská škola Pampeliška vč.přípojek na dopravní a tech.infrastrukturu  26.11.2013 
11.12.2013

73/2013 -příloha 10 -2 část
město Krásno
Zadávací dokumentace -příloha výzvy k podání nabídky ve zjed.pod.řízení- Mateřská škola Pampeliška vč.přípojek na dopravní a tech.infrastrukturu  26.11.2013 
11.12.2013

73/2013 -příloha 10 -1 část
město Krásno
Zadávací dokumentace -příloha výzvy k podání nabídky ve zjed.pod.řízení- Mateřská škola Pampeliška vč.přípojek na dopravní a tech.infrastrukturu  26.11.2013 
11.12.2013

73/2013 -příloha 9
město Krásno
Zadávací dokumentace -příloha výzvy k podání nabídky ve zjed.pod.řízení- Mateřská škola Pampeliška vč.přípojek na dopravní a tech.infrastrukturu  26.11.2013 
11.12.2013

73/2013 -příloha 8
město Krásno
Zadávací dokumentace -příloha výzvy k podání nabídky ve zjed.pod.řízení- Mateřská škola Pampeliška vč.přípojek na dopravní a tech.infrastrukturu  26.11.2013 
26.11.2013

73/2013 -příloha 5
město Krásno
Zadávací dokumentace -příloha výzvy k podání nabídky ve zjed.pod.řízení- Mateřská škola Pampeliška vč.přípojek na dopravní a tech.infrastrukturu  26.11.2013 
11.12.2013

73/2013 -příloha 5
město Krásno
Zadávací dokumentace -příloha výzvy k podání nabídky ve zjed.pod.řízení- Mateřská škola Pampeliška vč.přípojek na dopravní a tech.infrastrukturu  26.11.2013 
11.12.2013

73/2013 -příloha 4
město Krásno
Zadávací dokumentace -příloha výzvy k podání nabídky ve zjed.pod.řízení- Mateřská škola Pampeliška vč.přípojek na dopravní a tech.infrastrukturu  26.11.2013 
11.12.2013

73/2013 -příloha 3
město Krásno
Zadávací dokumentace -příloha výzvy k podání nabídky ve zjed.pod.řízení- Mateřská škola Pampeliška vč.přípojek na dopravní a tech.infrastrukturu  26.11.2013 
11.12.2013

73/2013 -příloha 2
město Krásno
Zadávací dokumentace -příloha výzvy k podání nabídky ve zjed.pod.řízení- Mateřská škola Pampeliška vč.přípojek na dopravní a tech.infrastrukturu  26.11.2013 
11.12.2013

73/2013 -příloha 1
město Krásno
Zadávací dokumentace -příloha výzvy k podání nabídky ve zjed.pod.řízení- Mateřská škola Pampeliška vč.přípojek na dopravní a tech.infrastrukturu  26.11.2013 
11.12.2013

73/2013 - 1 - 2 část
město Krásno
Zadávací dokumentace -příloha výzvy k podání nabídky ve zjed.pod.řízení- Mateřská škola Pampeliška vč.přípojek na dopravní a tech.infrastrukturu  26.11.2013 
11.12.2013

73/2013 - 1 - 1 část
město Krásno
Výzva k podání nabídka na veřejnou zakázku ve zjednodušeném podlimitním řízení -Realizace stavby Mateřská škola Pampeliška vč.přípojek na dopravní a techn.infrastrukturu  26.11.2013 
11.12.2013

73/2013
město Krásno
Výpis usnesení z 22.jednání ZM Krásno  25.11.2013 
10.12.2013

72/2013
město Krásno
Obecně závazná vyhláška č.1/2013 o místních poplatcích  20.11.2013 
06.12.2013

71/2013
město Krásno
Program 7.výjezdního zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje  14.11.2013 
23.11.2013

70/2013
PaedDr.Josef Novotný , hejtman Karlovarského kraje
Pozvánka na 22. jednání Zastupitelstva města Krásno  06.11.2013 
14.11.2013

69/2013
město Krásno
Oznámení o zamýšleném převodu pozemků - Dolní Hluboká  05.11.2013 
05.02.2014
SPU 453064/2013/129/Maš
68/2013
Státní pozemkový úřad, Karlovy Vary
Oznámení o vystavení návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú.Háje nad Teplou  05.11.2013 
06.12.2013
SPU455053/2013
67/2013
Státní pozemkový úřad, Karlovy Vary
Zadání podlimitní veřejné zakázky ve zjednodušeném řízení na stavbu pod názvem:Mateřská škola -Pampeliška vč. přípojek na dopravní a technickou infrastrukturu  21.10.2013 
06.11.2013

66/2013 - část 7 (příloha)
město Krásno
Zadání podlimitní veřejné zakázky ve zjednodušeném řízení na stavbu pod názvem:Mateřská škola -Pampeliška vč. přípojek na dopravní a technickou infrastrukturu  21.10.2013 
06.11.2013

66/2013 - část 6 příloha)
město Krásno
Zadání podlimitní veřejné zakázky ve zjednodušeném řízení na stavbu pod názvem:Mateřská škola -Pampeliška vč. přípojek na dopravní a technickou infrastrukturu  21.10.2013 
06.11.2013

66/2013 - část 5 (příloha)
město Krásno
Zadání podlimitní veřejné zakázky ve zjednodušeném řízení na stavbu pod názvem:Mateřská škola -Pampeliška vč. přípojek na dopravní a technickou infrastrukturu  21.10.2013 
06.11.2013

66/2013 - část 4
město Krásno
Zadání podlimitní veřejné zakázky ve zjednodušeném řízení na stavbu pod názvem:Mateřská škola -Pampeliška vč. přípojek na dopravní a technickou infrastrukturu  21.10.2013 
06.11.2013

66/2013 - část 3
město Krásno
Zadání podlimitní veřejné zakázky ve zjednodušeném řízení na stavbu pod názvem:Mateřská škola -Pampeliška vč. přípojek na dopravní a technickou infrastrukturu  21.10.2013 
06.11.2013

66/2013 - část 2
město Krásno
Zadání podlimitní veřejné zakázky ve zjednodušeném řízení na stavbu pod názvem:Mateřská škola -Pampeliška vč. přípojek na dopravní a technickou infrastrukturu  21.10.2013 
06.11.2013

66/2013 - část 1
město Krásno
Záměr číslo 19/2013  16.10.2013 
31.10.2013

65/2013
město Krásno
Záměr číslo 18/2013  10.10.2013 
25.10.2013

64/2013
město Krásno
Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR  08.10.2013 
27.10.2013

63/2013
Mimořádné veterinární opatření - varroázy včel  26.09.2013 
11.10.2013
SVS/2013/057626-K
62/2013
Krajská veterrinární správa Státní veterinární správy pro Karlovarský kraj
Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jejich porostů  26.09.2013 
16.11.2013

61/2013
ČEZ Distribuce, a.s., Děčín
Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby 25.-26.10.2013  25.09.2013 
25.10.2013

60/2013
Město Krásno - starosta města
Stanovení minimálního počtu členů volební komise pro volby 25.-26.10.2013  25.09.2013 
25.10.2013

59/2013
Město Krásno - starosta města
Záměr číslo 17/2013  24.09.2013 
09.10.2013

58/2013
město Krásno
Oznámení o vyřazení pozemku z veřejné nabídky  06.09.2013 
06.10.2013

57/2013
Státní pozemkový úřad, Karlovy Vary
Záměr 16/2013  05.09.2013 
23.09.2013

56/2013
město Krásno
Záměr 15/2013  05.09.2013 
23.09.2013

55/2013
město Krásno
Záměr číslo 14/2013  05.09.2013 
23.09.2013

54/2013
město Krásno
Program na 6.zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje  05.09.2013 
13.09.2013

53/2013
PaedDr.Josef Novotný , hejtman Karlovarského kraje
Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu  03.09.2013 
04.10.2013
PUP-6/2008-409-45
52/2013
Katastrální úřad Sokolov
Výpis usnesení z 21. jednání ZM Krásno  26.08.2013 
10.10.2013

51/2013
město Krásno
Projekt "Snadněji přes překážky k podnikání"  23.08.2013 
09.09.2013
CZ.1.04/2.1.01/91.00060
50/2013
MAS Sokolovsko o.p.s.
Program na 5.zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje  08.08.2013 
20.08.2013

49/2013
Karlovarský kraj
Pozvánka na 21. jednání Zastupitelstva města Krásno  07.08.2013 
16.08.2013

48/2013
Město Krásno - starosta města
Záměr číslo 13-2013  05.08.2013 
20.08.2013

47/2013
město Krásno
Záměr číslo 12-2013  31.07.2013 
15.08.2013

46/2013
město Krásno
Rozhodnutí- Pozemkové úpravy v k.ú.Dolní Hluboká  26.07.2013 
12.08.2013
SPU 274095/2013
45/2013
Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj
Výpis usnesení z 20. jednání ZM Krásno  02.07.2013 
17.07.2013

44/2013
město Krásno
Pozvánka na 20. jednání Zastupitelstva města Krásno  05.06.2013 
14.06.2013

43/2013
Město Krásno - starosta města
Program na 4.zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje  03.06.2013 
14.06.2013

42/2013
město Krásno
Záměr číslo 11/2013  03.06.2013 
18.06.2013

41/2013
město Krásno
Záměr číslo 10/2013  03.06.2013 
18.06.2013

40/2013
město Krásno
Záměr číslo 9-2013  21.05.2013 
05.06.2013

39/2013
město Krásno
Záměr číslo 8-2013  21.05.2013 
05.06.2013

38/2013
město Krásno
Záměr číslo 7-2013  21.05.2013 
05.06.2013

37/2013
město Krásno
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného Svazku obcí Hornoslavkovsko  20.05.2013 
04.06.2013

36/2013
Svazek obcí Hornoslavkovsko
Závěrečný účet Svazku obcí "Hornoslavkovsko" za rok 2012  20.05.2013 
04.06.2013

35/2013
Svazek obcí Hornoslavkovsko
Záměr číslo 6/2013  16.05.2013 
31.05.2013

34/2013
město Krásno
Rozbor hospodaření a Závěrečný účet Města Krásno za rok 2012  13.05.2013 
28.05.2013

33/2013
město Krásno
Výpis usnesení z 19.jednání ZM Krásno  10.05.2013 
26.05.2013

32/2013
město Krásno
Veřejná vyhláška  07.05.2013 
28.05.2013
460914/13/2400-14400-400367
31/2013
Finanční úřad Karlovy Vary
Pozvánka na 19. jednání Zastupitelstva města Krásno  22.04.2013 
30.04.2013

30/2013
Město Krásno - starosta města
Kontejnery na kusový odpad + svoz odpadu - Háje, Dolní Hluboká  17.04.2013 
22.04.2013

29.2013
město Krásno
Kontejnery na kusový odpad + svoz odpadu - Krásno  17.04.2013 
22.04.2013

28/2013
město Krásno
Záměr číslo 5-2013  14.04.2013 
29.04.2013

27/2013
město Krásno
Oznámení  12.04.2013 
20.04.2013

26/2013
město Krásno
Příloha k Rozhodnutí o umístění stavby - Mateřská škola "Pampeliška" vč.přípojek na dopravní a technickou infrastrukturu  11.04.2013 
11.05.2013
příloha k čj.96/2013/HS/OVŽP-21
25a/2013
MěÚ Horní Slavkov
Rozhodnutí o umístění stavby - Mateřská škola "Pampeliška" vč.přípojek na dopravní a technickou infrastrukturu  11.04.2013 
11.05.2013
96/2013/HS/OVŽP-21
25/2013
MěÚ Horní Slavkov
Program na 3.zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje  08.04.2013 
19.04.2013

24/2013
Karlovarský kraj
Výzva č.7 v rámci 19.kola příjmu PRV k předkládání žádostí o dotaci  08.04.2013 
08.05.2013
08/005/41100/341/000145
23/2013
MAS Sokolovsko o.p.s.
Záměr číslo 4/2013 na pronájem pozemku  03.04.2013 
18.04.2013

22/2013
město Krásno
Veřejná nabídka na pronájem městského bytu Radniční 391/2, Krásno  03.04.2013 
19.04.2013

21/2013
město Krásno
Výběrové řízení na nájemce restauračních prostor v Kulturním domě města Krásno  03.04.2013 
18.04.2013

20/2013
město Krásno
Výpis usnesení z 18.jednání ZM Krásno  28.03.2013 
15.04.2013

19/2013
město Krásno
Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání- Krásno, Háje, 700/8, p. Süsser  27.03.2013 
26.04.2013
789/2013/HS/OVŽP-4
18/2013
MěÚ Horní Slavkov
Pozvánka na 18.jednání ZM Krásno  08.03.2013 
16.03.2013

17/2013
Město Krásno - starosta města
Veřejná nabídka městského bytu 320/4  04.03.2013 
19.03.2013

16/2013
město Krásno
Záměr 3/2013  25.02.2013 
12.03.2013

15/2013
město Krásno
Situace koordinační - příloha k dokumentu zveřejněným pod číslem 14/2013  13.02.2013 
20.03.2013

14a)
město Krásno
Informace o záměru stavby MŠ Pampeliška  13.02.2013 
20.03.2013

14/2013
město Krásno
Veřejná nabídka na pronájem městského bytu Radniční 391/4, Krásno  12.02.2013 
25.02.2013

13/2013
město Krásno
Výpis usnesení z 17.jednání ZM Krásno  12.02.2013 
12.03.2013

12/2013
město Krásno
Jak pomohla Evropská unie a Evropský sociální fond naší obci ?  08.02.2013 
08.03.2013

11/2013
Úřad práce ČR
Veřejná nabídka na pronájem městského bytu Radniční 391/5, Krásno  06.02.2013 
20.02.2013

10/2013
město Krásno
Program na 1.zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje  05.02.2013 
15.02.2013

9/2013
Hejtman Karlovarského kraje
Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - Mateřská školka "Pampeliška"  01.02.2013 
03.03.2013
96/2013/HS/OVŽP-7
8/2013
Městský úřad Horní Slavkov
Výsledky 2.kola voleb prezidenta ČR v Krásně  26.01.2013 
31.01.2013

8/2013
město Krásno
Rozhodnutí- Komplexní pozemkové úpravy v k.ú.Dolní Hluboká  25.01.2013 
11.02.2013
PÚ/158/2012-130730
7/2013
Pozemkový úřad Sokolov
Pozvánka na 17.zasedání Zastupitelstva města Krásno  23.01.2013 
01.02.2013

6/2013
starosta města Krásno
Záměr číslo 2/2013  14.01.2013 
29.01.2013

5/2013
město Krásno
Záměr číslo 1/2013  14.01.2013 
29.01.2013

4/2013
město Krásno
Výsledky voleb - Krásno  12.01.2013 
27.01.2013

3/2013
město Krásno
Návrh rozpočtu města Krásno na rok 2013  09.01.2013 
24.01.2013

2/2013
město Krásno
Výpis usnesení z 16.jednání ZM Krásno  04.01.2013 
20.01.2013

1/2013
město Krásno
Oznámení o době a místě konání volby prezidenta České republiky  27.12.2012 
27.01.2013

77/2012
město Krásno
Veřejná nabídka na pronájem městského bytu 320/4  21.12.2012 
16.01.2013

76/2012
město Krásno
Výzva k podání cenové nabídky na akci - Vypracování lesního hospodářského plánu pro LHC Městské lesy Krásno  21.12.2012 
10.01.2013

75/2012
město Krásno
Usnesení z 15.jednání ZM Krásno  20.12.2012 
10.01.2013

74/2012
město Krásno
Pozvánka na 16.jednání ZM Krásno  12.12.2012 
21.12.2012

73/2012
město Krásno
Návrh rozpočtu města Krásno na rok 2013  03.12.2012 
18.12.2012

72/2012
město Krásno
Program na 2.zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje  03.12.2012 
14.12.2012

71/2012
Hejtman Karlovarského kraje
Návrh rozpočtu Svazku obcí "Hornoslavkovsko" na rok 2013  30.11.2012 
16.12.2012

70/2012
město Horní Slavkov
Přihláška do výběrového řízení na nabízený byt 320/4 - příloha k bodu 68/2012  28.11.2012 
12.12.2012

69/2012
město Krásno
Veřejná nabídka na pronájem městského bytu 320/4  28.11.2012 
12.12.2012

68/2012
město Krásno
Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků  27.11.2012 
27.01.2013

67/2012
město Krásno
Pozvánka na 15.jednání ZM Krásno  27.11.2012 
07.12.2012

66/2012
město Krásno
Program 1.ustanovujícího zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje  13.11.2012 
24.11.2012

65/2012
Hejtman Karlovarského kraje
Záměr číslo 10-2012 (opravený)  06.11.2012 
21.11.2012

64/2012
město Krásno
Záměr číslo 9-2012 (opravený)  06.11.2012 
21.11.2012

63/2012
město Krásno
Záměr číslo 8-2012 (opravený)  06.11.2012 
21.11.2012

62/2012
město Krásno
Záměr číslo 9-2012  29.10.2012 
13.11.2012

52/2012
město Krásno
Výsledky voleb v Krásně - Zastupitelstvo karlovarského kraje  13.10.2012 
30.10.2012

61/2012
město Krásno
Výsledky voleb v Krásně - Senát  13.10.2012 
30.10.2012

60/2012
město Krásno
Oznámení o realizaci nové polní cesty  08.10.2012 
24.10.2012
PÚ/119/2012-130730
59/2012
Pozemkový úřad Sokolov
Závěrečná zpráva - Projekční práce - Výstavba MŠ Pampeliška  04.10.2012 
04.11.2012

58/2012
Město Krásno - starosta města
Oznámení o době a místě konání voleb do Senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstva Karlovarského kraje  27.09.2012 
21.10.2012

57/2012
Město Krásno - starosta města
Oznámení o vystavení návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú.Dolní Hluboká  27.09.2012 
28.10.2012
PÚ/108/2012-130730
55/2012
Pozemkový úřad Sokolov
Záměr číslo 10/2012  25.09.2012 
11.10.2012

54/2012
město Krásno
Mimořádné opatření  24.09.2012 
10.10.2012
MZDR 32317/2012
53/2012
Ministerstvo zemědělství ČR
Rozhodnutí - stavební povolení  20.09.2012 
05.10.2012
3022/2012/HS/OVŽP-8
51/2012
Městský úřad Horní Slavkov
Záměr číslo 8/2012 na prodej pozemku  12.09.2012 
27.09.2012

50/2012
město Krásno
Pozvánka na 14.jednání Zastupitelstva města Krásno  06.09.2012 
14.09.2012

49/2012
město Krásno
Program 5.jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje  05.09.2012 
14.09.2012

48/2012
Hejtman Karlovarského kraje
Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků  24.08.2012 
13.10.2012

47/2012
Město Krásno
Záměr číslo 7-2012 na pronájem pozemku  22.08.2012 
07.09.2012

46/2012
město Krásno
Oznámení o zamýšleném převodu pozemků v souladu s ustanovením §15 zákona č.95/1999 Sb  21.08.2012 
21.11.2012
PFCR 349677/2012/129/Lei
45/2012
Pozemkový fond ČR, Karlovy Vary
Veřejná výzva k přihlášení zájemců o uzavření pracovní smlouvy na pozici samostatný referent  16.08.2012 
15.09.2012

44/2012
město Krásno
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise  13.08.2012 
13.10.2012

43/2012
město Krásno
Oznámení o zrušení výběrového řízení na akci "Mateřská školka Krásno, p.p. 1235/1 v k.ú.Krásno nad Teplou"  08.08.2012 
24.08.2012

42/2012
město Krásno
Technická zpráva - MŠ "Pampeliška"  07.08.2012 
18.08.2012

41 e)
město Krásno
Seznam souřadnic - MŠ "Pampeliška"  07.08.2012 
18.08.2012

41 d)
město Krásno
Příloha číslo 6- předpokládaný typ stavby a rozsah stavebních prací - MŠ "Pampeliška"  07.08.2012 
18.08.2012

41c)
město Krásno
Úmístění stavby MŠ "Pampeliška"  07.08.2012 
18.08.2012

41 b)
město Krásno
Doplnění výzvy -Projekční práce - Výstavba MŠ "Pampeliška¨"  07.08.2012 
18.08.2012

41 a)
město Krásno
Doplnění výzvy k podání nabídek malého rozsahu a prodloužení termínu podání nabídky - Projekční práce - Výstavba MŠ \"Pampeliška \"  26.07.2012 
18.08.2012

40/2012
Město Krásno - starosta města
Výzva k podání nabídky - Projekční práce - Výstavba MŠ "Pampeliška"  09.07.2012 
26.07.2012

39/2012
město Krásno
Výpis usnesení z 13.jednání Zastupitelstva města Krásno  26.06.2012 
26.07.2012

38/2012
města Krásno
Návrh+Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí Hornoslavkovsko za rok 2011  06.06.2012 
21.06.2012

37/2012
Krajský úřad Karlovarského kraje - Odbor kontroly
Závěrečný účet Svazku obcí " Hornoslavkovsko" za rok 2011  06.06.2012 
21.06.2012

36/2012
Svazek Hornoslavkovsko
Program 4.jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje  05.06.2012 
15.06.2012

35/2012
Karlovarský kraj
Pozvánka na 13.jednání Zastupitelstva města Krásno  05.06.2012 
15.06.2012

34/2012
město Krásno
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Krásno za rok 2011-2.část  30.05.2012 
14.06.2012

33/2012 - 2.část
Krajský úřad Karlovarského kraje - Odbor kontroly
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Krásno za rok 2011- 1.část  30.05.2012 
14.06.2012

33/2012
Krajský úřad Karlovarského kraje - Odbor kontroly
Elektronická dražební vyhláška  29.05.2012 
18.07.2012
97EX6863/07-137 ev.č.opr.5412207617
32/2012
Exekutorský úřad Brno-město
Závěrečný účet města Krásno za rok 2011  28.05.2012 
13.06.2012

31/2012
město Krásno
Záměr číslo 6/2012  28.05.2012 
12.06.2012

30/2012
město Krásno
Záměr číslo 5/2012  23.05.2012 
08.06.2012

29/2012
město Krásno
Veřejná vyhláška - MŠ - Prodloužení platnosti stavebního povolení  21.05.2012 
06.06.2012
32 122/2012/ZP/JAFE
28/2012
MěÚ Sokolov - Odbor životní prostředí
Projektový záměr svazku obcí "Hornoslavkovsko"  17.05.2012 
31.05.2012

27/2012
Hornoslavkovsko
Program na 3.jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje  16.05.2012 
29.05.2012

26/2012
Karlovarský kraj - Hejtman kraje
Veřejná nabídka na pronájem městského bytu  16.05.2012 
08.06.2012

25/2012
město Krásno
Vyhlášení Výzvy č.6. v rámci 16.kola příjmu PRV  09.05.2012 
02.06.2012

24/2012
MAS Sokolovsko
Záměr číslo 4/2012  03.05.2012 
19.05.2012

23/2012
město Krásno
Záměr číslo 3/2012  03.05.2012 
19.05.2012

22/2012
město Krásno
Záměr číslo 2/2012  03.05.2012 
19.05.2012

21/2012
město Krásno
Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovitosti  03.05.2012 
22.05.2012
120 EX 10060/09-73
20/2012
Soudní exekutor JUDr.Dalimil Mika, Klatovy
Doklad o záměru stavby - Papíková  17.04.2012 
17.05.2012

19/2012
stavebník
Veřejná vyhláška - hromadný předpisový seznam k nahlédnutí  11.04.2012 
17.05.2012
80148/12/155960400900
18/2012
Finanční úřad v Sokolově
Program na 2.jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje  04.04.2012 
20.04.2012

17/2012
Karlovarský kraj - Hejtman kraje
Volné kapacity výrobních a skladovacích prostor  01.04.2012 
30.06.2012

15/212
Věznice Horní Slavkov
Výpis usnesení z 12.jednání ZM Krásno  29.03.2012 
16.04.2012

16.2012
město Krásno
Usnesení z 11.jednání ZM Krásno  12.03.2012 
28.03.2012

14/2012
město Krásno
Návrh rozpočtu Svazku obcí "Hornoslavkovsko" na rok 2012  09.03.2012 
24.03.2012

13/2012
Obecně závazná vyhláška č.2/2012 města Krásno o ochraně nočního klidu  07.03.2012 
23.03.2012

12/2012
město Krásno
Obecně závazná vyhláška č.1/2012 města Krásno o stanovení podmínek pro pořádání a průběh akcí typu technoparty a o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku  07.03.2012 
23.03.2012

11/2012
město Krásno
Pozvánka na 12.veřejné zasedání Zastupitelstva města Krásno  07.03.2012 
16.03.2012

10/2012
město Krásno
Doklad o záměru dělení pozemků  01.03.2012 
16.03.2012

9/2012
Pozemkový fond ČR,Karlovy Vary
Pozvánka na 11.jednání Zastupitelstva města Krásno  21.02.2012 
29.02.2012

9/2012
město Krásno
Protokol o výsledku otevírání obálek akce - Mateřská škola Krásno  14.02.2012 
29.02.2012

8/2012
město Krásno
Program na 1.jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje  09.02.2012 
24.02.2012

7/2012
Karlovarský kraj - PaedDr.Josef Novotný hejtman kraje
Nabídka pozemků k pronájmu  01.02.2012 
31.03.2012

6/2012
Pozemkový fonf ČR
Záměr číslo 1-2012  01.02.2012 
16.02.2012

4/2012
město Krásno
Volné kapacity výrobních a skladovacích prostor  01.02.2012 
31.03.2012

5/2012
Věznice Horní Slavkov
Oznámení o zamýšleném převodu v souladu s ust.§15 zákona č.95/1999 Sb.  25.01.2012 
25.04.2012
PFCR 029658/2012/129/Klep
3/2012
Pozemkový fond ČR
Výzva k podání nabídky v zadávacím řízení na zpracování projektových dokumentací na akci - Mateřská školka Krásno.  13.01.2012 
08.02.2012

2/2012
Město Krásno
Usnesení z 10.jednání Zastupitelstva města Krásno  02.01.2012 
18.01.2012

1/2012
město Krásno
Zápis (usnesení) z 9.jednání ZM Krásno  19.12.2011 
03.01.2012

104/2011
město Krásno
Pozvánka na 7.jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje  13.12.2011 
23.12.2011

103/2011
Hejtman Karlovarského kraje
Pozvánka na 10.jednání Zastupitelstva města Krásno  13.12.2011 
22.12.2011

102/2011
město Krásno
Oznámení občanům o změně cen za odvoz TDO od 1.1.2012  05.12.2011 
31.12.2011

101/2011
město Krásno
Návrh rozpočtu města Krásno na rok 2012 - výdaje  05.12.2011 
21.12.2011

100/2011
město Krásno
Návrh rozpočtu města Krásno na rok 2012 - příjmy  05.12.2011 
21.12.2011

99/2011
město Krásno
Návrh rozpočtu Svazku obcí "Hornoslavkovsko" na rok 2011  02.12.2011 
19.12.2011

98/2011
město Horní Slavkov
Záměr číslo 39/2011  01.12.2011 
16.12.2011

97/2011
město Krásno
Záměr číslo 38/2011  01.12.2011 
16.12.2011

96/2011
město Krásno
Záměr číslo 37/2011  01.12.2011 
16.12.2011

95/2011
město Krásno
Volné kapacity výrobních a skladovacích prostor  01.12.2011 
31.01.2012

94/2011
Vězeňská služba ČR, Věznice Horní Slavkov
Rozhodnutí - Stavebné povolení "Krásno-přeložka vzdušného vedení VN-22kV,kabel VN a trafostanice  25.11.2011 
12.12.2011
3014/2011/HS/OVŽP-9
93/2011
MěÚ Horní Slavkov
Program na 6.jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje  25.11.2011 
09.12.2011

92/2011
Hejtman Karlovarského kraje
Pozvánka na 9.jednání Zastupitelstva města Krásno  22.11.2011 
01.12.2011

91/2011
město Krásno
Záměr číslo 33/2011  07.11.2011 
23.11.2011

90/2011
město Krásno
Záměr číslo 36/2011  07.11.2011 
23.11.2011

89/2011
město Krásno
Záměr číslo 35/2011  07.11.2011 
23.11.2011

88/2011
město Krásno
Záměr číslo 34/2011  07.11.2011 
23.11.2011

87/2011
město Krásno
Nabídka pozemků k pronájmu  03.11.2011 
31.12.2011
PFCR571146/2011/67/Rub
86/2011
Pozemkový fond České republiky
Oznámení o stavebním řízení Krásno - přeložka vzdušného vedení VN-22kV,kabel VN a trafostanice  25.10.2011 
10.11.2011

85/2011
MěÚ Horní Slavkov, odbor výstavby a životního prostředí
Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů  19.10.2011 
16.11.2011

84/2011
ČEZ Distribuce, a.s.
Zápis (usnesení ) z 8.jednání ZM Krásno  12.10.2011 
28.10.2011

83/2011
město Krásno
Doklad o záměru stavby  27.09.2011 
27.10.2011

82/2011
Jaroslava a Vladimír Lokajovi
Pozvánka na 8,jednání ZM Krásno  23.09.2011 
04.10.2011

81/2011
město Krásno
Pozvánka na 8.jednání ZM Krásno  22.09.2011 
23.09.2011

81/2011
město Krásno
Projektový záměr  21.09.2011 
07.10.2011

SVAZEK OBCÍ HORNOSLAVKOVSKO
Nabídka pozemků určených k převodu podle zákona 95/1999 Sb.§7 uveřejněná Pozemkovým fondem ČR  12.09.2011 
12.10.2011

79/2011
Pozemkový fond ČR
Dražební vyhláška  07.09.2011 
05.10.2011
034Ex254/10-44
78/2011
Soudní exekutor JUDr.Jablonská Eva
Program na 5.jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje  07.09.2011 
16.09.2011

77/2011
Karlovarský kraj
Záměr číslo 32/2011 - prodej části pozemků  31.08.2011 
15.09.2011

76/2011
město Krásno
Záměr číslo 31/2011 - prodej pozemku  31.08.2011 
15.09.2011

75/2011
město Krásno
Záměr číslo 30/2011 - pronájem pozemku  31.08.2011 
15.09.2011

74/2011
město Krásno
Záměr číslo 29/2011 - prodej pozemků  31.08.2011 
15.09.2011

73/2011
město Krásno
Záměr číslo 28/2011 - prodej pozemku  31.08.2011 
15.09.2011

72/2011
město Krásno
Nabídka pozemků k pronájmu  03.08.2011 
03.11.2011
PFCR387076/2011/67/Rub
72/2011
Pozemkový fond ČR,Karlovy Vary
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú.Dolní Hluboká-oznámení o vyložení soupisu nároků vlastníků pozemků, lhůta pro uplatnění námitek.  01.08.2011 
16.08.2011
PÚ/461/2011-130730
71/2011
Pozemkový úřad Sokolov
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú.Háje nad Teplou-oznámení o vyložení soupisu nároků vlastníků pozemků, lhůta pro uplatnění námitek.  01.08.2011 
16.08.2011
136743/2011-MZE-130730
70/2011
Pozemkový úřad Sokolov
Usnesení z 7 jednání ZM Krásno  14.07.2011 
30.07.2011

69/2011
město Krásno
Oznámení o zamýšleném převodu pozemků v souladu s ustanovením §15 zákona č.95/99 Sb.  12.07.2011 
12.10.2011
339945/2011
68/2011
Pozemkový fond ČR
Usnesení z 6.jednání Zastupitelstva města Krásno  30.06.2011 
15.07.2011

67/2011
město Krásno
Pozvánka na 7.jednání Zastupitelstva města Krásno  30.06.2011 
07.07.2011

66/2011
město Krásno
Pozvánka na 6.zasedání Zastupitelstva města Krásno  21.06.2011 
30.06.2011

65/2011
město Krásno
Program na 4.jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje  21.06.2011 
02.07.2011

64/2011
PaedDr.Josef Novotný - hejtman Karlovarského kraje
Program na náhradní jednání 3.Zastupitelstva Karlovarského kraje  21.06.2011 
02.07.2011

63/2011
PaedDr.Josef Novotný - hejtman Karlovarského kraje
Usnesení z 5.jednání Zastupitelstva města Krásno  17.06.2011 
04.07.2011

62/2011
město Krásno
Závěrečný účet města Krásno za rok 2010  14.06.2011 
29.06.2011

61/2011
město Krásno
Oznámení o zahájení územního řízení a pozvánka na ústní jednání  13.06.2011 
28.06.2011
1137/2011/HS/OVŽP-4
60/2011
Městský úřad Horní Slavkov - odbor výstavby a životního prostředí
Záměr číslo 27/2011 na prodej části pozemku  09.06.2011 
27.06.2011

59/2011
město Krásno
Záměr číslo 26/2011 na směnu pozemků  09.06.2011 
27.06.2011

58/2011
město Krásno
Záměr číslo 25/2011 na směnu pozemků  09.06.2011 
27.06.2011

57/2011
město Krásno
Záměr číslo 24/2011 na prodej částí pozemků  09.06.2011 
27.06.2011

56/2011
město Krásno
Záměr číslo 23/2011 na pronájem pozemku  09.06.2011 
27.06.2011

55/2011
město Krásno
Záměr číslo 22/2011 na prodej části pozemku  09.06.2011 
27.06.2011

54/2011
města Krásno
Program 3.jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje  06.06.2011 
17.06.2011

53/2011
PaedDr.Josef Novotný hejtman Karlovarského kraje
Rekonstrukce historické radnice - 3. etapa  31.05.2011 
15.06.2011

52/2011
starosta města Krásno
Projektový záměr minibus  31.05.2011 
15.06.2011

51/2011
města Horní Slavkov a Krásno
Pozvánka na 5. mimořádné veřejné zasedání Zastupitelstva města Krásno  31.05.2011 
08.06.2011

50/2011
město Krásno
Nabídka pozemku určeného k převodu podle zákona 95/1999 Sb. 2 část  27.05.2011 
27.06.2011
268357/2011
49/2011
Pozemkový fond ČR
Nabídka pozemku určeného k převodu podle zákona 95/1999 Sb. 1 část  27.05.2011 
27.06.2011
268357/2011
49/2011
Pozemkový fond ČR
Vyhláška - Rekonstrukce VTL plynovodu Sviňomazy - Vřesová  23.05.2011 
07.06.2011
385/SÚ/11-3
48/2011
Krajský úřad Karlovarského kraje, stavební odbor
Dražební vyhláška  10.05.2011 
09.06.2011
134EX09187/10-100
47/2011
Exekutorský úřad Plzeň město
Usnesení z 4.jednání Zastupitelstva města Krásno  06.05.2011 
06.06.2011

46/2011
město Krásno
Nabídka pozemků k pronájmu uveřejněná Pozemkovým fondem ČR  04.05.2011 
04.08.2011
PFCR223717/2011/67/Rub
45/2011
Pozemkový fond ČR
Oznámení o ukončení aktualizace v k.ú.Háje nad Teplou  03.05.2011 
18.05.2011

44/2011
Pozemkový úřad Sokolov
Usnesení z 3.jednání ZM Krásno  18.04.2011 
04.05.2011

43/2011
město Krásno
Pozvánka na 4.jednání ZM Krásno  12.04.2011 
21.04.2011

42/2011
město Krásno
Program na 2.jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje  08.04.2011 
29.04.2011

40/2011
Hejtman Karlovarského kraje
Seznam nabízených pozemků dle § 7 zákona č.95/99 Sb.  04.04.2011 
04.05.2011
163114/2011
41/2011 druhá část
Pozemkový fond ČR,Karlovy Vary
Seznam nabízených pozemků dle § 7 zákona č.95/99 Sb.  04.04.2011 
04.05.2011
163114/2011
41/2011 část 1
Pozemkový fond ČR,Karlovy Vary
Veřejná výzva na obsazení pracovního místa úředníka a referenta Městského úřadu Krásno  01.04.2011 
21.04.2011

39/2011
město Krásno
Pozvánka na 3.zasedání Zastupitelstva města Krásno  30.03.2011 
08.04.2011

38/2011
město Krásno
Veřejná vyhláška  21.03.2011 
06.04.2011
2525/2010/HS/OVŽP-14
37/2011
Městský úřad Horní Slavkov,odbor výstavby
Usnesení z 2.jednání Zastupitelstva města Krásno  15.03.2011 
15.03.2011

36/2011
město Krásno
Usnesení z 2.jednání Zastupitelstva města Krásno  15.03.2011 
15.04.2011

36/2011
město Krásno
Kontakt na Dislokované pracoviště ČSÚ a České pošty - sběrné místo  14.03.2011 
30.04.2011

35/2011
Český statistický úřad Karlovy Vary
Dražební vyhláška N61764  14.03.2011 
04.04.2011
N61764/2011/1267
34/2011
CLANROY a.s.,Praha
Záměr číslo 21/2011 na prodej pozemku  11.03.2011 
28.03.2011

33/2011
město Krásno
Záměr číslo 20/2011 na prodej pozemku  11.03.2011 
28.03.2011

32/2011
město Krásno
Záměr číslo 19/2011 na prodej pozemků  11.03.2011 
28.03.2011

31/2011
město Krásno
Záměr číslo 18/2011 na prodej pozemku  11.03.2011 
28.03.2011

30/2011
město Krásno
Záměr číslo 17/2011 na pronájem pozemku  11.03.2011 
28.03.2011

29/2011
město Krásno
Záměr číslo 16/2011 na pronájem pozemku  11.03.2011 
28.03.2011

28/2011
město Krásno
Záměr číslo 15/2011 na směnu pozemku  11.03.2011 
28.03.2011

27/2011
město Krásno
Záměr číslo 14/2011 na prodej pozemku  11.03.2011 
28.03.2011

26/2011
město Krásno
Sčítací obvod , sčítací komisař  08.03.2011 
30.05.2011

25/2011
Český statistický úřad
Oznámení o konání sčítání lidu,domů a bytů v roce 2011 v České republice  07.03.2011 
30.03.2011

24/2011
Český statistický úřad
Oznámení o zamýšleném převodu  25.02.2011 
25.05.2011
PFCR 098290/2011/67/Tom
23/2011
Pozemkový fond ČR, Karlovy Vary
Pozvánka na 2.Jednání Zastupitelstva města Krásno  23.02.2011 
04.03.2011

22/2011
starosta města Krásno
Oznámení o zrušení pracoviště Pozemkový fond ČR Sokolov  22.02.2011 
22.03.2011

21/2011
Pozemkový fond ČR Sokolov
Oznámení - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú.Háje nad Teplou  18.02.2011 
02.03.2011
PÚ/122/2011-130730
21/2011
Pozemkový úřad Sokolov
Oznámení-Komplexní pozemkové úpravy v k.ú.Dolní Hluboká  18.02.2011 
02.03.2011
PÚ/94/2011-130730
20/2011
Pozemkový úřad Sokolov
Přihláška do výběru na přidělení městského bytu  15.02.2011 
28.02.2011

19/2011 - příloha
Městský úřad Krásno
Veřejná nabídka na pronájem bytu Radniční 391/2  15.02.2011 
28.02.2011

19/2011
Městský úřad Krásno
Program.1 jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje  07.02.2011 
18.02.2011

18/2011
Karlovarský kraj,hejtman kraje
Dražební vyhláška  07.02.2011 
02.03.2011
30E23/2010-19
17/2011
Okresní soud v Sokolově
Nabídka pozemků k pronájmu uveřejněná Pozemkovým fondem ČR  02.02.2011 
02.04.2011
PFCR045188/2011/67/Jouz
16/2011
Pozemkový fond ČR
Rozhodnutí o místění stavby - rekonstrukce VTL plynovodu Sviňomazy-Vřesová DN 500  01.02.2011 
16.02.2011
2966/2010/HS/OVŽP-7
15/2011
MěÚ Horní Slavkov odbor výstavby a ŽP
Záměr číslo 13/2011  21.01.2011 
07.02.2011

14/2011
město Krásno
Záměr číslo 12/2011  21.01.2011 
07.02.2011

13/2011
město Krásno
Záměr číslo 11/2011  21.01.2011 
07.02.2011

12/2011
město Krásno
Záměr číslo 10/2011  21.01.2011 
07.02.2011

11/2011
město Krásno
Záměr číslo 9/2011  21.01.2011 
07.02.2011

10/2011
město Krásno
Záměr číslo 8/2011  21.01.2011 
07.02.2011

9/2011
město Krásno
Záměr číslo 7/2011  21.01.2011 
07.02.2011

8/2011
město Krásno
Záměr číslo 6/2011  21.01.2011 
07.02.2011

7/2011
město Krásno
Záměr číslo 5/2011  21.01.2011 
07.02.2011

6/2011
město Krásno
Záměr číslo 4/2011  21.01.2011 
07.02.2011

5/2011
město Krásno
Záměr číslo 3/2011  21.01.2011 
07.02.2011

4/2011
město Krásno
Záměr číslo 2/2011  21.01.2011 
07.02.2011

3/2011
město Krásno
Záměr číslo 1/2011  21.01.2011 
07.02.2011

2/2011
město Krásno
Usnesení z 1.jednání Zastupitelstva města Krásno  05.01.2011 
05.02.2011

1/2011
město Krásno
příloha k číslu 92/2010  15.12.2010 
30.12.2010
1444/2010/HS/OVŽP-14
92/2010 - příloha
MěÚ Horní Slavkov
Veřejná vyhláška - stavební povolení - Novostavba hasičské zbrojnice  15.12.2010 
30.12.2010
1444/2010/HS/OVŽP-14
92/2010
MěÚ Horní Slavkov - stavební odbor
Veřejná vyhláška  15.12.2010 
30.12.2010
112014/10/155960401218
91/2010
Finanční úřad v Sokolově
Veřejná vyhláška - Rekonstrukce VTL plynovodu Sviňomazy - Vřesová DN 500  15.12.2010 
30.12.2010
2966/2010/HS/OVŽP-2
90/2010
MěÚ Horní Slavkov - odbor výstavby
Pozvánka na 1.zasedání Zastupitelstva města Krásno  13.12.2010 
23.12.2010

89/2010
město Krásno
Návrh rozpočtu města Krásno na rok 2011  03.12.2010 
20.12.2010

88/2010
město Krásno
Program 6.jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje  29.11.2010 
10.12.2010

87/2010
PaedDr.Josef Novotný - hejtman Karlovarského kraje
Nabídka pozemků k pronájmu  24.11.2010 
31.12.2010
PFCR603024/2010/67/Jouz
86/2010
Pozemkový fond ČR
Veřejná vyhláška  24.11.2010 
10.12.2010
2525/2010/HS/OVŽP-6
84/2010
Městský úřad Horní Slavkov
Usnesení z ustanovujícího zasedání Zastupitelstva města Krásno  16.11.2010 
16.12.2010

83/2010
město Krásno
Veřejná vyhláška  14.11.2010 
29.11.2010
1444/2010/HS/OVŽP-8
Městský úřad Horní Slavkov
Záměr číslo 33/2010  10.11.2010 
25.11.2010

82/2010
Město Krásno
Oznámení o uložení písemnosti  05.11.2010 
22.11.2010
DV/0861001000000815/1
81/2010
Celní úřad Karlovy Vary
Oznámení o uložení písemnosti  05.11.2010 
22.11.2010
DV/086100100000864/1
80/2010
Celní úřad Karlovy Vary
Dražební vyhláška  05.11.2010 
10.12.2010
30E23/2010-12
79/2010
OSSZ Sokolov
Pozvánka na ustanovující zasedání Zastupitelstva města Krásno  05.11.2010 
16.11.2010

78/2010
starostka města Krásno
Výsledky komunálních voleb v městě Krásno  16.10.2010 
16.11.2010

volební komise
Výzva ke kácení a okleštění stromoví a jiných porostů  06.10.2010 
15.11.2010
001029657091
77/2010
ČEZ Distribuce, a.s., Děčín
Oznámení o vydání opatření obecné povahy Zásady územního rozvoje Karlovarského kraje  01.10.2010 
18.10.2010
1451/RR/10
75/2010
Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje
Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva města Krásno  30.09.2010 
17.10.2010

76/2010
starostka města Krásno
Usnesení z 25.jednání Zastupitelstva města Krásno  21.09.2010 
06.10.2010

74/2010
město Krásno
Oznámení o uložení písemnosti  17.09.2010 
04.10.2010
20313/2010-086100-021
73/2010
Celní úřad,Karlovy Vary
nabídka pozemku k náhradní restituci  06.09.2010 
20.10.2010
PFCR475928/2010/67/Med
Program na 5.jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje  06.09.2010 
17.09.2010

72/2010
Hejtman Karlovarského kraje
Fische č.5 Rozvoj podnikání, zavádění využívání OZE na území MAS - příloha k Výzvě č.3 pod ev.č.71  06.09.2010 
01.10.2010
08/005/41100/341/000145
71/2010
MAS Sokolovsko o.p.s.
Fische č.3 Kulturní dědictví a tradice vašeho venkova - příloha k Výzvě č.3 pod ev.č.71  06.09.2010 
01.10.2010
08/005/41100/341/000145
71/2010
MAS Sokolovsko o.p.s.
Vyhlášení Výzvy č.3 - MAS Sokolovsko  06.09.2010 
01.10.2010
08/005/41100/341/000145
71/2010
MAS Sokolovsko o.p.s.
Pozvánka na 25.zasedání Zastupitelstva města Krásno  01.09.2010 
10.09.2010

70/2010
starostka města Krásno
Informace o počtu a sídle volebních okrsků  31.08.2010 
17.10.2010

69/2010
starostka města
Usnesení - dražební vyhláška  24.08.2010 
27.09.2010
132EX 29311/09-21/ZI
68/2010
Exekuční úřad Praha 2
Usnesení - Dražební vyhláška  24.08.2010 
25.08.2010
132 EX 29311/09-21/ZI
68/2010
Exekuční úřad Praha 2
Veřejná vyhláška - oznámení o vyložení návrhu změn map BPEJ v k.ú.Háje nad Teplou  24.08.2010 
24.09.2010
PÚ/506/2010-130730
67/2010
Pozemkový úřad Sokolov
Pozvánka na změření zraku a zhotovení brýlí  24.08.2010 
08.09.2010

společnost OPTIK ART, s r.o.
Záměr číslo 25/2010  23.08.2010 
07.09.2010

66/2010
město Krásno
Výstraha ČHMÚ  23.08.2010 
25.08.2010
PVI_2010/69
předpovědní pracoviště ČHMÚ Praha/Šrámek
Oznámení o svozu nebezpečbého odpadu v katastrech Krásno, Háje, Dolní Hluboká  20.08.2010 
24.08.2010

město Krásno
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby ve dnech 15.a 16.října 2010  16.08.2010 
17.10.2010

63/2010
starostka města Krásno
Informace o stanovení volebního okrsku pro volby ve dnech 15.a 16.října 2010  16.08.2010 
17.10.2010

64/2010
starostka města Krásno
Nabídka pozemků určených k převodu  13.08.2010 
14.09.2010
PFCR 420635/2010/67/Med
65/2010
Pozemkový fond ČR , Sokolov
Výstraha ČHMÚ předpovědní povodňové služby ČHMÚ  13.08.2010 
16.08.2010
PVI_2010/66
Centrální předpovědní pracoviště ČHMÚ Praha /Borovička
Výstraha ČHMÚ předpovědní povodňové služby  13.08.2010 
16.08.2010
PVI_2010/65
Centrální předpovědní pracoviště ČHMÚ Praha/Havelka
Jak pomohla Evropská unie a Evropský sociální fond našemu městu ?  13.08.2010 
30.11.2010
SOA-2010/195170-7
62/2010
Česká republika - Úřad práce v Sokolově
Záměr číslo 24.2010  12.08.2010 
27.08.2010

60/2010
město Krásno
Záměr číslo 23.2010  12.08.2010 
27.08.2010

59/2010
město Krásno
Záměr číslo 22/2010  12.08.2010 
27.08.2010

58/2010
město Krásno
Záměr číslo 21.2010  12.08.2010 
27.08.2010

57/2010
město Krásno
Záměr číslo 20.2010  12.08.2010 
27.08.2010

56/2010
město Krásno
Záměr číslo 19.2010  12.08.2010 
27.08.2010

55/2010
město Krásno
Záměr číslo 18.2010  12.08.2010 
27.08.2010

54/2010
město Krásno
Záměr číslo 17.2010  12.08.2010 
27.08.2010

53/2010
město Krásno
Záměr číslo 16.2010  12.08.2010 
27.08.2010

52/2010
město Krásno
Záměr číslo 15.2010  12.08.2010 
27.08.2010

51/2010
město Krásno
Záměr číslo 14.2010  12.08.2010 
27.08.2010

50/2010
město Krásno
Záněr číslo 13.2010  12.08.2010 
27.08.2010

49/2010
město Krásno
Záměr číslo 12.2010  12.08.2010 
27.08.2010

48/2010
město Krásno
Záměr číslo 11.2010  12.08.2010 
27.08.2010

47/2010
město Krásno
Záměr číslo 10.2010  12.08.2010 
27.08.2010

46/2010
město Krásno
Nabídka pozemků k pronájmu  04.08.2010 
04.11.2010

61/2010
Pozemkový fond ČR
Městský úřad Krásno - volby- oznámení o potřebném počtu podpisů na peticích  22.07.2010 
17.10.2010

45/2010
Městský úřad Krásno
Městský úřad Krásno - volby- oznámení o volebním obvodu a počtu členů zastupitelstva  22.07.2010 
17.10.2010

44/2010
Městský úřad Krásno
Městský úřad Horní Slavkov - volby-oznámení o podávání kandidátních listin pro volby do Zastupitelstva města Krásno  22.07.2010 
17.10.2010

43/2010
Městský úřad Horní Slavkov
Nařízení o zvýšeném nebezpečí požáru  12.07.2010 
21.07.2010

42/2010
hejtman kraje
Usnesení z 24.jednání Zastupitelstva města Krásno  08.07.2010 
08.08.2010

41/2010
město Krásno
Rozhodnutí - povolení ke zřízení vodních děl stavby Krásno - Novostavba MŠ - VD  01.07.2010 
16.07.2010
36353/2010/ZP/JAFE
40/2010
Městský úřad Sokolov
Program na 4.jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje  07.06.2010 
18.06.2010

39/2010
Karlovarský kraj - hejtman kraje
Usnesení z 23.jednání Zastupitelstva města Krásno  03.06.2010 
19.06.2010

38/2010
město Krásno
Upozornění na změnu svozu odpadu v městě Krásno  03.06.2010 
11.06.2010

Technické služby Horní Slavkov
Veřejná vyhláška - oprava zřejmých nesprávností-stavební úpravy v Kulturním domě čp.13  02.06.2010 
17.06.2010
OVŽP/084/09/4/HG
37/2010
Městský úřad Horní Slavkov
Veřejná vyhláška- územní rozhodnutí - Stavební úpravy v Kulturním domě čp.13  01.06.2010 
16.06.2010
OVŽP/084/09/3/HG
36/2010
Městský úřad Horní Slavkov
Pozvánka na 24.jednání Zastupitelstva města Krásno  31.05.2010 
18.06.2010

35/2010
město Krásno
Závěrečný účet Města Krásno za rok 2009  31.05.2010 
15.06.2010

34/2010
město Krásno
Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny ČR v městě Krásno konané ve dnech 28.-29.5.2010  29.05.2010 
10.06.2010

město Krásno
Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení stavebního řízení - Krásno -Novostavba mateřské školy-VD  20.05.2010 
04.06.2010
36353/2010/ZP/JAFE
33/2010
Městský úřad Sokolov, odbor životní prostředí
Pozvánka na 23.jednání Zastupitelstva města Krásno  19.05.2010 
28.05.2010

32/2010
město Krásno
Zkoušky znalosti hub  17.05.2010 
21.05.2010

31/2010
Krajská hygienická stanice Karlovy Vary
Oznámení o době a místě konání voleb  12.05.2010 
30.05.2010

30/2010
Městský úřad Krásno
Pozvánka na XXX.Staročeské Máje v Krásně  10.05.2010 
16.05.2010

město Krásno
Závěrečný účet Města Krásno za rok 2009  10.05.2010 
25.05.2010

29/2010
Město Krásno
Záměr číslo 9/2010 - zřízení předkupního práva  07.05.2010 
22.05.2010

28/2010
město Krásno
Záměr číslo 8/2010 - prodej pozemku  07.05.2010 
22.05.2010

27/2010
město Krásno
Záměr číslo 7/2010 na pronájem pozemku  07.05.2010 
22.05.2010

26/2010
město Krásno
Záměr číslo 6/2010 na prodej - pronájem pozemku  07.05.2010 
22.05.2010

25/2010
město Krásno
Veřejná vyhláška o veřejném projednání návrhu Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje  06.05.2010 
22.05.2010
683/RR/10
24/2010
Krajský úřad Karlovarského kraje- odbor regionálního rozvoje
Pozvánka na čarodějnický rej  27.04.2010 
01.05.2010

město Krásno
Oslavy konce druhé světové války - Krásno  21.04.2010 
03.05.2010

http://osvobozeni1945.kvhelsa.cz
Výzva č.2 Obnova a rozvoj kvality na venkově  20.04.2010 
25.05.2010

8/005/411400/341/000145
MAS Sokolovsko
Výzva č.2 - Obnova a rozvoj kvality na venkově  20.04.2010 
25.04.2010
8/005/411400/341/000145
MAS Sokolovsko
Veřejná výzva na obsazení pracovního místa úředníka a referenta Městského úřadu Krásno  20.04.2010 
08.05.2010

23/2010
starostka města
Veřejná vyhláška - Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - Kulturní dům čp.13  15.04.2010 
30.04.2010
OVŽP/084/09/2/HG
22/2010
Městský úřad Horní Slavkov - odbor výstavby a životního prostředí
Oznámení o montáži venkovního a kabelového vedení  13.04.2010 
30.09.2010

21/2010
GA Energo technik, s r.o.
Vyhláška- Vyměření daně z nemovitosti na rok 2010  13.04.2010 
14.05.2010
42780a42813/10/155960400900
20/2010
Finanční úřad v Sokolově
Informace o počtu a sídle volebních okrsků v městě Krásno  08.04.2010 
29.05.2010

19/2010
starostka města Krásno
Oznámení o přistavení kontejneru v Hájích a v Dolní Hluboké  07.04.2010 
12.04.2010

město Krásno
Oznámení o přistavení kontejnerů na odpad v Krásně  07.04.2010 
12.04.2010

město Krásno
Program na 3.jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje  06.04.2010 
16.04.2010

18/2010
PaedDr.Josef Novotný - hejtman Karlovarského kraje
Nabídka pozemků určených k převodu zveřejněná Pozemkovým fondem ČR  26.03.2010 
26.04.2010

17/2010
Pozemkový fond ČR
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do Parlamentu České republiky  26.03.2010 
30.04.2010

16/2010
Městský úřad Krásno
Oznámení o pověření vstupu na pozemky v k.ú.Dolní Hluboká a k.ú.Háje nad Teplou  22.03.2010 
06.04.2010
PÚ/147/2010-130730
15/2010
Pozemkový úřad v Sokolově
Usnesení z 22.jednání Zastupitelstva města Krásno  18.03.2010 
02.04.2010

14/2010
město Krásno
Veřejná vyhláška - místní úprava provozu- Novostavba mateřské školy  10.03.2010 
25.03.2010
ODSA/11759/2010/To
13/2010
Městský úřad Sokolov, odbor dopravně správních agend
Oznámení o uložení písemnosti - Zdeněk Cesar  10.03.2010 
25.03.2010

12/2010
Celní úřad,Dubová 8, Karlovy Vary
Pozvánka na 22.jednání Zastupitelstva města Krásno  24.02.2010 
05.03.2010

11/2010
město Kráno
Program na 2.jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje  23.02.2010 
05.03.2010

10/2010
PaedDr.Josef Novotný - hejtman Karlovarského kraje
Veřejná vyhláška - oznámení o návrhu opatření obecné povahy č.9/2010  10.02.2010 
25.02.2010
9/2010
ODSA/11759/2010/To
Městský úřad Sokolov
Předběžný plán výluk na rok 2010 - trať 149 Mariánské Lázně- Karlovy Vary d.n.  10.02.2010 
30.09.2010

Veřejná vyhláška - Oznámení zahájení řízení o komplexních pozemkových úpravách v k.ú.Dolní Hluboká a Háje nad Teplou  08.02.2010 
23.02.2010
KPÚ/HT673790/10
8/2010
Pozemkový úřad v Sokolově
Pozvánka na Zimní hry na sněhu a na ledě v Krásně  04.02.2010 
07.02.2010

TJ Baník Krásno
Program na 1.jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje  12.01.2010 
22.01.2010

7/2010
Hejtman Karlovarského kraje
Záměr číslo 1/2010 na prodej pozemku  07.01.2010 
22.01.2010

6/2010
město Krásno
Záměr číslo 2/2010 na prodej pozemku  07.01.2010 
22.01.2010

5/2010
město Krásno
Záměr číslo 3/2010 na prodej pozemku  07.01.2010 
22.01.2010

4/2010
město Krásno
Záměr číslo 4/2010 na prodej pozemku  07.01.2010 
22.01.2010

3/2010
město Krásno
Záměr číslo 5/2010 na prodej pozemku  07.01.2010 
22.01.2010

2/2010
město Krásno
Usnesení z 21.jednání Zastupitelstva města Krásno  06.01.2010 
21.01.2010

1/2010
město Krásno
Veřejná nabídka pozemků určených k prodeji podle §7 zákona 95/1999 Sb.  11.12.2009 
11.01.2010
PF/09
82/2009
Pozemkový fond ČR v Sokolově
Pozvánka na burzu v Kulturním domě Krásno  09.12.2009 
13.12.2009

město Krásno
Pozvánka na 21.zasedání Zastupitelstva města Krásno  08.12.2009 
18.12.2009

81/2009
město Krásno
Rozhodnutí o umístění stavby - Krásno,ul.Cínová čp.502 a 503 - kabel NN  08.12.2009 
23.12.2009
SÚ/1359/09/2/HG
80/2009
Městský úřad Horní Slavkov
Návrh rozpočtu na rok 2010  03.12.2009 
18.12.2009

79/2009
město Krásno
Program na 10.jednánín Zastupitelstva Karlovarského kraje  01.12.2009 
10.12.2009

78/2009
Hejtman Karlovarského kraje
Výzva k podání nabídky na zjednodušené podlimitní řízení  27.11.2009 
11.12.2009

77/2009
starostka města Krásno
Oznámení o zamýšleném převodu  24.11.2009 
24.02.2010

76/2009
Pozemkový fond v Sokolově
Oznámení rodičům - chřipkové prázdniny na I.ZŠ v Horním Slavkově  18.11.2009 
23.11.2009

MěÚ Krásno
Veřejná vyhláška oznámení o spojení územního a stavebního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - umístění stavby Krásno, ul.Cínová č.502 a 503 - kabel NN  06.11.2009 
23.11.2009
SÚ/1359/09/HG
75/2009
Městský úřad Horní Slavkov
Doklad o záměru stavby  04.11.2009 
19.11.2009

74/2009
SEG, s r.o.,Stanislav Brychta,Skladová 4,Plzeň
Nabídka pozemků PF ČR k pronájmu - aktualizováno  04.11.2009 
12.02.2010

15/2009
Pozemkový fond ČR,územní pracoviště Sokolov
Záměr číslo 14/2009  29.10.2009 
13.11.2009

73/2009
město Krásno
Rozhodnutí o změně dobývacího prostoru  29.10.2009 
13.11.2009
2208/2009/08//1
72/2009
Obvodní báňský úřad Sokolov
Záměr číslo 13/2009 na prodej části pozemku 1235/1 v k.ú.Krásno nad Teplou  16.10.2009 
02.11.2009

71/2009
město Krásno
Záměr číslo 12/2009 na prodej části pozemku 1235/1 v k.ú.Krásno nad Teplou  16.10.2009 
02.11.2009

70/2009
město Krásno
Záměr číslo 11/09 na prodej části pozemku 789/1 v k.ú.Háje nad Teplou  16.10.2009 
02.11.2009

69/2009
město Krásno
Usnesení z 20.jednání Zastupitelstva města Krásno  14.10.2009 
14.11.2009

68/2009
město Krásno
Výstražná informace ČHMÚ číslo PVI_62/09  12.10.2009 
17.10.2009
PVI_62/09
ČHMÚ
Nepřetržitá výluka drážní osobní dopravy v úseku Bečov nad Teplou - Karlovy Vary d.n.  07.10.2009 
30.10.2009

VIAMONT a.s.
Veřejná vyhláška o uložení písemnosti - František Soukup  05.10.2009 
20.10.2009
96925/09/155940400885
67/2009
Finanční úřad v Sokolově
Výzva ke kácení a okleštění stromoví a jiných porostů  02.10.2009 
16.11.2009

66/2009
ČEZ Distribuce, a.s.,Děčín
Oznámení o zamýšleném převodu pozemků  21.09.2009 
21.12.2009
7627/PF/09
65/2009
PF ČR Sokolov
Oznámení o zahájení řízení a nařízení ústního jednání k návrhu na změnu dobývacího prostoru Krásno  18.09.2009 
03.10.2009
1873/2009/08
64/2009
Obvodní báňský úřad v Sokolově
Oznámení o zasedání Zastupitelstva města Krásno  17.09.2009 
24.09.2009

63/2009
starostka města Krásno
Veřejně prospěšné práce I - Projekt CZ.04.1.03/1.1.00.1/0060  17.09.2009 
10.11.2009

62/2009
Úřad práce v Sokolově
Očkování psů proti vzteklině v Dolní Hluboké  16.09.2009 
25.09.2009

MěÚ Krásno
Očkování psů proti vzteklině v Hájích  16.09.2009 
25.09.2009

MěÚ Krásno
Očkování psů proti vzteklině v Krásně  16.09.2009 
25.09.2009

MěÚ Krásno
Program na 9.jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje  16.09.2009 
24.09.2009

61/2009
Hejtman Karlovarského kraje
Rozhodnutí o umístění stavby Dolní Hluboká - vodovod  14.09.2009 
28.09.2009
SÚ/940/09/VB/2
60/2009
MěÚ Horní Slavkov
Informace o počtu a sídle volebních okrsků města Krásno  09.09.2009 
16.09.2009

59/2009
město Krásno
Program na 8.jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje  07.09.2009 
17.09.2009

58/2009
Hejtman Karlovarského kraje
Výzva k předkládání žádostí o dotaci z Programu rozvoje venkova ČR  26.08.2009 
09.09.2009

57/2009
Místní akční skupina Sokolovsko o.p.s.
Příloha 2 k vyhlášce pod číslem 56/2009  18.08.2009 
02.09.2009
56/2009
SÚ/433/09-7HG
Měú Horní Slavkov
Příloha 1 k vyhlášce pod číslem 56/2009  18.08.2009 
02.09.2009
56/2009
SÚ/433/09-7/HG
MěÚ Horní Slavkov
Rozhodnutí o umístění stavby - Novostavba Mateřské školy  18.08.2009 
02.09.2009
56/2009
SÚ/433/09-1/HG
MěÚ Horní Slavkov
Územní rozhodnutí o umístění stavby "Krásno-přeložka vzdušného vedení VN-22kV vč.trafostanice a přípojky Telefónica O2 pro Mateřskou školu "  18.08.2009 
02.09.2009
SÚ/547/09-1/HG
55/2009
MěÚ Horní Slavkov
Oznámení o zahájení aktualizace BPEJ v k.ú.Háje nad Teplou  11.08.2009 
26.08.2009
PÚ/779/2009-130730
54/2009
Pozemkový úřad Sokolov
Veřejná vyhláška-Oznámení o zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - Dolní Hluboká u Krásna-vodovod  05.08.2009 
20.08.2009
SÚ/940/09/VB/1
53/2009
Městský úřad Horní Slavkov
Veřejná vyhláška-Rozhodnutí o umístění stavby-stavební povolení "Krásno-rozšíření veřejného osvětlení-IV.  04.08.2009 
19.08.2009
SÚ/272/09/HG-1
52/2009
MÚ Horní Slavkov
Veřejná vyhláška-Rozhodnutí o umístění stavby-stavební povolení "Krásno-rozšíření veřejného osvětlení-III.  04.08.2009 
19.08.2009
SÚ/272/09/HG-1
52/2009
MÚ Horní Slavkov
Veřejná vyhláška-Rozhodnutí o umístění stavby-stavební povolení "Krásno-rozšíření veřejného osvětlení-II.  04.08.2009 
19.08.2009
SÚ/272/09/HG-1
52/2009
MÚ Horní Slavkov
Veřejná vyhláška-Rozhodnutí o umístění stavby-stavební povolení "Krásno-rozšíření veřejného osvětlení"-I.  04.08.2009 
19.08.2009
SÚ/272/09/HG-1
52/2009
MÚ Horní Slavkov
Veřejná vyhláška - Tomáš Mach  29.07.2009 
13.08.2009
4/2009/TP
51/2009
Městský úřad Krásno
Veřejná vyhláška - oznámení zahájení územního řízení "Novostavba Mateřské školy ".  03.07.2009 
18.07.2009
SÚ/433/09/HG
50/2009
Městský úřad Horní Slavkov - odbor výstavby
Veřejná vyhláška" Krásno - přeložka vzdušného vedení VN-22kV vč.trafostanice a přípojka Telefónica O2 pro Mateřskou školu  03.07.2009 
18.07.2009
SÚ/547/09/HG
49/2009
Městský úřad Horní Slavkov - odbor výstavby
Veřejná vyhláška - "Krásno -rozšíření veřejného osvětlení "  25.06.2009 
10.07.2009
SÚ/272/09/HG
48/2009
MěÚ Horní Slavkov
Projekt CZ.1.04/2.1.00/03.00001  24.06.2009 
01.09.2009

47/2009
Program na 7.jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje  10.06.2009 
19.06.2009

46/2009
Hejtman Karlovarského kraje
Záměr číslo 10/2009  09.06.2009 
24.06.2009

45/2009
město Krásno
Záměr číslo 9/2009  09.06.2009 
24.06.2009

44/2009
město Krásno
Záměr číslo 8/2009  09.06.2009 
24.06.2009

43/2009
město Krásno
Záměr číslo 7/2009  09.06.2009 
24.06.2009

42/2009
město Krásno
Záměr číslo 6/2009  09.06.2009 
24.06.2009

41/2009
město Krásno
Záměr číslo 5/2009  09.06.2009 
24.06.2009

40/2009
město Krásno
Záměr číslo 4/2009  09.06.2009 
24.06.2009

39/2009
město Krásno
Výledky hlasování při volbách do Evropského parlamentu v městě Krásno  08.06.2009 
08.07.2009

38/2009
MěÚ Krásno
Usnesení z 19.jednání Zastupitelstva města Krásno  05.06.2009 
22.06.2009

37/2009
město Krásno
Informace o plánovaném výpadku služeb - tel.352698370  01.06.2009 
10.06.2009

Telefonica O2
Galakoncert - Český král valčíků Josef Labitzký  01.06.2009 
08.06.2009

Pozvánka na Dětský den v Krásně  01.06.2009 
07.06.2009

město Krásno
Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu  20.05.2009 
07.06.2009

37/2009
Městský úřad Krásno
Veřejná vyhláška Roman Schlossbauer  20.05.2009 
04.06.2009
64169/09/155910402507
38/2009
Finanční úřad Sokolov
Veřejná vyhláška Václav Blahovec  20.05.2009 
04.06.2009
2/2009/TP
36/2009
Městský úřad Krásno
Pozvánka na 19.veřejné zasedání Zastupitelstva města Krásno  13.05.2009 
22.05.2009

35/2009
město Krásno
Pozvánka na IXXX.STAROČESKÉ MÁJE v Krásně  07.05.2009 
17.05.2009

město Krásno
Dražební vyhláška - Jaroslav Fiala  28.04.2009 
26.05.2009
067 EX639/07-206
34/2009
Soudní exekutor JUDr.Juraj Podkonický,Pd.D.
Veřejná vyhláška - Václav Blahovec  27.04.2009 
12.05.2009

33/2009
Městský úřad Krásno
Program na 6.jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje  24.04.2009 
12.05.2009

32/2009
Hejtman Karlovarského kraje
Nařízení Krajské veterinární správy pro Karlovarský kraj  20.04.2009 
05.05.2009

31/2009
Krajská veterinární správa pro Karlovarský kraj
Oznámení o počtu volebních okrsků  20.04.2009 
08.06.2009

30/2009
Městský úřad Krásno
Přistavení kontejnerů v obci Dolní Hluboká  14.04.2009 
20.04.2009

město Krásno
Přistavení kontejnerů v obci Háje  14.04.2009 
20.04.2009

město Krásno
Přistavení kontejnerů v městě Krásno  14.04.2009 
20.04.2009

město Krásno
Závěrečný účet za rok 2008  09.04.2009 
24.04.2009

29/2009
město Krásno
Program na 5.jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje  03.04.2009 
16.04.2009

28/2009
Hejtman Karlovarského kraje
Rozhodnutí o pozemkových úpravách v Horním Slavkově  30.03.2009 
24.04.2009
PÚ/1057KPÚ/284/2009-130730
Pozemkový úřad,Sokolov
Vyhláška - vyměření daně z nemovitostí na rok 2009  30.03.2009 
30.04.2009
39356/09/155960400900
27/2009
Finanční úřad Krásno
Oznámení o uložení písemnosti Pavel Jakub  23.03.2009 
07.04.2009
V73P/086100090001907
25/2009
Celní úřad Karlovy Vary
Oznámení o uložení písemnosti - František Větrovec  23.03.2009 
07.04.2009
V73P/086100090001370
26/2009
Celní úřad Karlovy Vary
Vyhlášení humanitární sbírky  23.03.2009 
14.04.2009

24/2009
město Krásno
Veřejná vyhláška o uložení písemnosti - Martin Malecký  20.03.2009 
06.04.2009
1/2009/TP
23/2009
Městský úřad Krásno
Informace cestujícím Bečov n.T.-Karlovy Vary  20.03.2009 
04.04.2009

VIAMONT a.s.
Usnesení z 18.jednání Zastupitelstva města Krásno  06.03.2009 
22.03.2009

22/2009
město Krásno
Usnesení z 17.jednání Zastupitelstva města Krásno  03.03.2009 
19.03.2009

21/2009
město Krásno
Program na 4.jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje  02.03.2009 
13.03.2009

20/2009
Hejtman Karlovarského kraje
Veřejná vyhláška Martin Malecký  25.02.2009 
12.03.2009
1/2009/TP
19/2009
Městský úřad Krásno
Jak pomohla Evropská unie a Evropský sociální fond tělovýchovné jednotě Baník Krásno ?  25.02.2009 
30.03.2009

18/2009
Úřad práce v Sokolově
Předběžný plán výluk na rok 2009 - trať 149 Mariánské Lázně - Karlovy Vary  25.02.2009 
04.04.2009

VIAMONT a.s.
Pozvánka na 18.jednání Zastupitelstva města Krásno  23.02.2009 
04.03.2009

17/2009
starostka města Krásno
Výzva Sdružení dárců krve v České republice  17.02.2009 
24.02.2009

16/2009
Sdružení dárců krve v ČR
Oznámení o uložení písemnosti František Větrovec  12.02.2009 
27.02.2009
V73P/086100090000390
14/2009
Celní úřad Karlovy Vary
Pozvánka na 17.jednání Zastupitelstva města Krásno  12.02.2009 
21.02.2009

13/2009
starostka města Krásno
Výstražná informace ČHMÚ Praha  09.02.2009 
12.02.2009
PVI_09/09
12/2009
Centrální předpovědní pracoviště ČHMÚ - Praha
Návrh rozpočtu na rok 2009 - výdaje  04.02.2009 
19.02.2009

11/2009
město Krásno
Návrh rozpočtu na rok 2009 - příjem  04.02.2009 
19.02.2009

11/2009
město Krásno
Pozvánka na první přehlídku amatérských divadelních souborů v Krásně  04.02.2009 
15.02.2009

ochotnický spolek Krásno
Záměr číslo 3-2009  02.02.2009 
17.02.2009

10/2009
město Krásno
Stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí (ZvlDP) Krásno I  30.01.2009 
16.02.2009
94323/ENV/08
9/2009
Ministerstvo životního prostředí,Odbor státní správy IV,Chomutov
Pozvánka na 13.setkání hornických měst a obcí v Jihlavě  29.01.2009 
05.02.2009

starostka města Krásno
Záměr číslo 2-2009  26.01.2009 
10.02.2009

8/2009
město Krásno
Záměr číslo 1-2009  26.01.2009 
10.02.2009

7/2009
město Krásno
Nabídka pozemků PF ČR k náhradním restitucím v k.ú.Háje nad Teplou  23.01.2009 
23.02.2009
503/09
6/2009
Pozemkový fond ČR,územní pracoviště Sokolov
Nabídka pozemků PF ČR k náhradním restitucím v k.ú. Dolní Hluboká  23.01.2009 
23.02.2009
503/09
5/2009
Pozemkový fond ČR,územní pracoviště Sokolov
Výstražná informace ČHMÚ Praha  20.01.2009 
26.01.2009
PVI_05/09
4/2009
ČHMÚ Praha
Výstraha ČHMÚ Praha  17.01.2009 
21.01.2009
PVI_02/09
3/2009
ČHMÚ Praha
Program na 3.jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje  12.01.2009 
23.01.2009

2/2009
Hejtman Karlovarského kraje
Usnesení z 16.jednání Zastupitelstva města Krásno  09.01.2009 
26.01.2009

1/2009
město Krásno
Pozvánka na NOVOROČNÍ DVOJBOJ ve stolním tenise a šipkách Krásno v Restauraci U Divočáka  31.12.2008 
04.01.2009

organizátoři turnaje
Oznámení o uložení písemnosti Oldřich Převor  22.12.2008 
06.01.2009
DV/086100080000326/1
141/2008
Celní úřad Karlovy Vary
Jak pomohla Evropská unie a Evropský sociální fond naší tělovýchovné jednotě Baník Krásno ?  22.12.2008 
15.03.2009

140/2008
Úřad práce v Sokolově
Změna úředních hodin Městského úřadu Krásno  16.12.2008 
03.01.2009

starostka města
Pozvánka na 16.jednání Zastupitelstva města Krásno  10.12.2008 
19.12.2008

139/2008
starostka města
Program na 2.jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje  08.12.2008 
19.12.2008

138/2008
Hejtman Karlovarského kraje
Záměr číslo 31/2008  08.12.2008 
23.12.2008

137/2008
město Krásno
Záměr číslo 30/2008  05.12.2008 
22.12.2008

136/2008
město Krásno
Záměr číslo 29/2008  05.12.2008 
22.12.2008

135/2008
město Krásno
Záměr číslo 28/2008  05.12.2008 
22.12.2008

134/2008
město Krásno
Záměr číslo 27/2008  05.12.2008 
22.12.2008

133/2008
město Krásno
Záměr číslo 26/2008  05.12.2008 
22.12.2008

132/2008
město Krásno
Záměr číslo 25/2008  05.12.2008 
22.12.2008

131/2008
město Krásno
Záměr číslo 24/2008  05.12.2008 
22.12.2008

129/2008
město Krásno
Záměr číslo 23/2008  05.12.2008 
22.12.2008

129/2008
město Krásno
Usnesení z 15.jednání Zastupitelstva města Krásno  28.11.2008 
15.12.2008

128/2008
město Krásno
Veřejně prospěšné práce - Jak pomohla Evropská unie a Evropský sociální fond našemu městu  26.11.2008 
15.03.2009

127/2008
Úřad práce v Sokolově
Výstražná informace ČHMÚ  20.11.2008 
24.11.2008

Centrální předpovědní pracoviště ČHMÚ-Praha
Pozvánka na veřejné projednání posudku - Změna Zvláštního dobývacího prostoru (ZvlDP) 26.11.2008 v KD Krásno  18.11.2008 
27.11.2008
530/1544/08
126/2008
Ministerstvo ŽP,odbor výkonu státní správy IV,Školní 5355,Chomutov
Nabídka pozemků k pronájmu  12.11.2008 
12.02.2009

124/2008
Pozemkový fond ČR Sokolov
Pozvánka na 15.jednání Zastupitelstva města Krásno  06.11.2008 
14.11.2008

123/2008
starostka města
Program na 1.ustanovující zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje  04.11.2008 
14.11.2008

122/2008
Hejtman Karlovarského kraje
Rozhodnutí o pozemkových úpravách v k.ú.Krásno nad Teplou  03.11.2008 
18.11.2008
PÚ/1053/KPÚ/748/2008-3220
121/2008
Ministerstvo zemědělství Pozemkový úřad Sokolov
Posudek - Změna Zvláštního dobývacího prostoru Krásno I a těžba  30.10.2008 
17.11.2008
530/1448/08
120/2008
Ministerstvo životního prostředí,odbor výkonu státní správy IV,Chomutov
Opis výsledku hlasování v okrsku č.1 - Krásno  18.10.2008 
18.11.2008

120/2008
okrsková volební komise v městě Krásno
Opis výsledku hlasování v okrsku č.1 - Krásno  18.10.2008 
18.10.2008

120/2008
volební komise v městě Krásno
Oznámení o uložení písemnosti - František Větrovec  10.10.2008 
27.10.2008
V73P/086100080005253
119/2008
Celní úřad Karlovy Vary
Nabídka pozemků určených k převodu podle zákona 95/1999 Sb.  10.10.2008 
10.11.2008
7237/PF/08
117/2008
Pozemkový fond ČR,Sokolov
Program na 7.jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje  08.10.2008 
17.10.2008

118/2008
hejtman Karlovarského kraje
Oznámení o přistavení kontejneru a svoz nebezpečného odpadu v Dolní Hluboké  06.10.2008 
14.10.2008

město Krásno
Oznámení o přistavení kontejneru a svoz nebezpečného odpadu v Hájích  06.10.2008 
14.10.2008

město Krásno
Oznámení o přistavení kontejnerů a svoz nebezpečného odpadu v Krásně  06.10.2008 
14.10.2008

město Krásno
Veřejná vyhláška Kurt Weiss  03.10.2008 
18.10.2008
12187/08-086100-021
115/2008
Celní úřad Karlovy Vary
Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva kraje  02.10.2008 
19.10.2008

116/2008
Městský úřad Krásno
Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu v k.území Háje n/T,Milešov  02.10.2008 
01.11.2008
00-7/2008-409-9
114/2008
Katastrální úřad,Sokolov
Žádost o pokácení a okleštění stromoví  02.10.2008 
15.11.2008
001019217179
113/2008
ČEZ Distribuce,a.s.
Záměr 22/2008 na prodej půdního prostoru  30.09.2008 
15.10.2008

112/2008
město Krásno
Záměr číslo 21/2008 na směnu pozemků  30.09.2008 
15.10.2008

111/2008
město Krásno
Záměr číslo 20/2008 na pronájem pozemku  30.09.2008 
15.10.2008

110/2008
město Krásno
Záměr číslo 19/2008 na pronájem pozemku  30.09.2008 
15.10.2008

109/2008
město Krásno
Záměr číslo 18/2008 na prodej pozemku  30.09.2008 
15.10.2008

108/2008
město Krásno
Záměr číslo 17/2008 na prodej pozemku  30.09.2008 
15.10.2008

107/2008
město Krásno
Záměr číslo 16/2008 na prodej pozemku  30.09.2008 
15.10.2008

106/2008
město Krásno
Záměr číslo 15/2008 na prodej pozemku  30.09.2008 
15.10.2008

105/2008
město Krásno
Záměr číslo 14/2008 na pronájem pozemků  30.09.2008 
15.10.2008

104/2008
město Krásno
Záměr číslo 13/2008 na prodej pozemku  30.09.2008 
15.10.2008

103/2008
město Krásno
Usnesení z 14.jednání Zastupitelstva města Krásno  26.09.2008 
26.10.2008

102/2008
město Krásno
Veřejná vyhláška Karel Jelínek  24.09.2008 
09.10.2008
147377/08/030940/2506
101/2008
Finanční úřad v Kladně
Oznámení o zamýšleném převodu  17.09.2008 
17.12.2008

100/2008
Pozemkový fond ČR,Sokolov
Pozvánka na 14.veřejné zasedání Zastupitelstva města Krásno  10.09.2008 
19.09.2008

99/2008
starostka města paní Lenka Sidorjaková
Oznámení o očkování psů v obci Dolní Hluboká  08.09.2008 
18.09.2008

98/2008
město Krásno
Oznámení o očkování psů v obci Háje  08.09.2008 
18.09.2008

97/2008
město Krásno
Oznámení o očkování psů v městě Krásno  08.09.2008 
18.09.2008

97/2008
město Krásno
Oznámení o nepřetržité výluce  03.09.2008 
24.09.2008

94/2008
VIAMONT a .s.Kraslice
Veřejná vyhláška - Anna Kubásková  26.08.2008 
10.09.2008
93650
93/2008
Finanční úřad Sokolov
Povolení úplné uzavírky Vítkov - Krásno  22.08.2008 
30.08.2008
ODSA/32120/2008/To
92/2008
Městský úřad Sokolov
Povinné očkování proti katarální horečce ovcí  15.08.2008 
14.09.2008

91/2008
Krajská veteriální správa pro Karlovarský kraj,Kpt.Jaroše 318/4,Karlovy Vary
Veřejná vyhláška - Oznámení zahájení řízení o změně stavby a pozvání k veřejnému ústnímu jednání  13.08.2008 
03.09.2008
SÚ/925/08/MB
90/2008
Městský úřad,odbor výstavby a životního prostředí Horní Slavkov
Humanitární sbírka v městě Krásno  13.08.2008 
29.08.2008

89/2008
Občanské sdružení Diakonie Broumov
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise  12.08.2008 
19.10.2008

86/2008
starostka města Krásno
Nabídka pozemků v okrese Sokolov k pronájmu  11.08.2008 
11.09.2008

88/2008
Pozemkový fond ČR Sokolov
Výzva k podání návrhů a připomínek k jízdním řádům  11.08.2008 
22.08.2008

87/2008
MěÚ Krásno
Závěr zjišťovacího řízení - Plán oblasti Povodí Ohře a Dolního Labe  01.08.2008 
16.08.2008
33921/ENV/08
85/2008
Ministerstvo životního prostředí,Vršovická 65,Praha 10
Petiční podpora na dárcovství krve  30.07.2008 
07.08.2008

Sdružení dárců krve v České republice,Hlavice 54
Rozhodnutí o schválení návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú.Horní Slavkov  30.07.2008 
15.08.2008
PÚ/1051/KPÚ/474/2008-3220
82/2008
Pozemkový úřad,Jednoty 654,Sokolov
Oznámení o zamýšleném převodu v souladu s ust.15 zákona č.95/1999 Sb.  29.07.2008 
29.10.2008

84/2008
Pozemkový fond ČR,Sokolov
Oznámení o zamýšleném převodu v souladu s ust.§15 zákona 95/1999 Sb.  29.07.2008 
29.10.2008

83/2008
Pozemkový fond ČR,Sokolov
Oznámení o zahájení řízení o námitkách k obnovenému katastrálnímu operátu Háje nad Teplou a Milešov  21.07.2008 
05.08.2008
81/2008
OO-6/2007-409-5, OO-7/2008-409-5
Katastrální úřad Sokolov
Veřejná vyhláška o uložení písemnosti na Finančním úřadě pro Prahu 8 pana Petra Cesara, Radniční 1, 357 47 Krásno  21.07.2008 
05.08.2008
80/2008
196765/07/008962/7397
FÚ pro Prahu 8
Veřejné projednání posuzování vlivů na ŽP - VVTL plynovod DN 1400  04.07.2008 
16.07.2008
47483/ENV/08
79/2008
Ministerstvo životního prostředí,Vršovická 65,Praha 10
Pozvánka na Fanfáry Josefu Labitzkému a Koncerty Johannu C.F.Fischerovi  03.07.2008 
07.07.2008

Oznámení - výzva k připomínkám veřejnosti - Návrh plánu oblasti povodí  01.07.2008 
31.12.2008

78/2008
Povodí Ohře
Obecně závazná vyhláška číslo 1/2008 - Požární řád města Krásno  30.06.2008 
15.07.2008

77/2008
Zastupitelstvo města Krásno
Záměr číslo 12-2008  30.06.2008 
15.07.2008

76/2008
město Krásno
Záměr číslo 11-2008  30.06.2008 
15.07.2008

75/2008
město Krásno
Záměr číslo 10-2008  30.06.2008 
15.07.2008

74/2008
město Krásno
Záměr číslo 9-2008  30.06.2008 
15.07.2008

73/2008
město Krásno
Záměr číslo 8-2008  30.06.2008 
15.07.2008

72/2008
město Krásno
Rozhodnutí,kterým se ruší v plném rozsahu mimořádné rostlinolékařské opatření-háďátko bramborové  19.06.2008 
04.07.2008
SRS 011810/2008
71/2008
Státní rostlinolékařská správa Karlovy Vary
Posudek o vlivech záměru VVTL plynovod DN 1400,hranice SRN/ČR-Hora sv.Kateřiny - Rozvadov-hranice ČR/SRN na životní prostředí  17.06.2008 
02.07.2008
40572/ENV/08
70/2008
Ministerstvo životního prostředí Praha 10
Usnesení z 13.jednání Zastupitelstva města Krásno  17.06.2008 
17.07.2008

69/2008
město Krásno
Nařízení města Sokolov č.1/2008 o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov  13.06.2008 
28.06.2008
PO/NŘ-1/2008
68/2008
město Sokolov
Změna místa konání řízení o Návrhu územním plánu města Krásno  12.06.2008 
28.07.2008

67/2008
město Krásno
Veřejná vyhláška - zahájení řízení o Územním plánu Krásno - veřejné projednání  12.06.2008 
28.07.2008
23057/2008/SÚPÚ/BO
67/2008
Městský úřad Sokolov, odbor stavební a územního plánování
Program 5.jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje ,které se uskuteční 19.6.2008  09.06.2008 
20.06.2008

66/2008
JUDr.Josef Pavel hejtman Karlovarského kraje
Nabídka pozemků určených k převodu dle zák.95/1999 Sb.  09.06.2008 
09.07.2008
4016/PF/08
65/2008
Pozemkový fond ČR,Sokolov
Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva města Krásno  05.06.2008 
13.06.2008

64/2008
starostka města
Oznámení,že byl zpracován návrh projektu Komplexních pozemkových úprav v k.ú.Horní Slavkov  28.05.2008 
27.06.2008

63/2008
Ministerstvo zemědělství,Pozemkový úřad Sokolov
Pozvánka na dětský den  26.05.2008 
02.06.2008

město Krásno
Dokumentace - ZvlDP Krásno I - příloha k evid.číslu 61 zveřejněné na této úřední desce  22.05.2008 
06.06.2008
530/632/2008
62/2008
Ministerstvo ŽP,Chomutov
Dokumentace k vyjádření - Změna Zvláštního dobývacího prostoru (ZvlDP)Krásno I a těžba- vliv na životní prostředí  22.05.2008 
06.06.2008
530/632/08
61/2008
Ministerstvo ŽP odbor výkonu státní správy IV,Školní 5335,430 01 Chomutov
Specifikace účastníků řízení ve věci rušení opatření proti háďátku bramborovém v Krásnu  20.05.2008 
04.06.2008
184/97/24-OBO
60/2008
Státní rostlinolékařské správa,Karlovy Vary- Tašovice
Oznámení o zahájení společného správního řízení a výzva k poskytnutí součinnosti  20.05.2008 
04.06.2008
SRS 009315/2008
59/2008
Státní rostlinolékařská správa,Karlova Vary- Tašovice
Usnesení o spojení řízení  20.05.2008 
04.06.2008
SRS 009313/2008
58/2008
Státní rostlinolékařská správa , Karlovy Vary - Tašovice
Veřejná vyhláška - Iveta Jakubová  19.05.2008 
03.06.2008
V73P/086100080001803-1
57/2008
Celní Úřad Karlovy Vary
Veřejná vyhláška František Větrovec  14.05.2008 
29.05.2008
65463/08/155940/1786
56/2008
Finanční úřad v Sokolově
Oznámení o zamýšleném převodu  13.05.2008 
13.08.2008

55/2008
Pozemkový fond ČR
Nabídka pozemků k pronájmu uveřejněná Pozemkovým fondem ČR  11.05.2008 
11.08.2008

54/2008
Pozemkový fond ČR
Oznámení o výměně občanských průkazů  06.05.2008 
30.06.2008

53/2008
město Horní Slavkov + město Krásno
Pozvánka na KRÁSENSKÉ STAROČESKÉ MÁJE  05.05.2008 
18.05.2008

Závěrečný účet Města Krásno za rok 2007  30.04.2008 
15.05.2008

52/2008
Město Krásno
Pozvánka na FEST456dne 9.5.2008 restaurace U Divočáka  29.04.2008 
10.05.2008

Občanské sdružení 456
Pozvánka na pálení čarodějnic  29.04.2008 
01.05.2008

město Krásno
OS ROZHLED a Město Krásno zvou na akci ,,Ukliďme Krásno"  21.04.2008 
27.04.2008

OS ROZHLED
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Karel Drapák  18.04.2008 
05.05.2008
35128/08/155940/1543
51/2008
Finanční úřad v Sokolově
Oznámení o přistavení kontejneru v Hájích a termín svozu nebezpečného odpadu  17.04.2008 
28.04.2008

MÚ Krásno
Oznámení o přistavení kontejneru v Dolní Hluboké a termín svozu nebezpečného odpadu  17.04.2008 
28.04.2008

MÚ Krásno
Oznámení o přistavení kontejnerů v Krásně a termín svozu nebezpečného odpadu  17.04.2008 
21.04.2008

MÚ Krásno
Usnesení z 12.jednání Zastupitelstva města Krásno  08.04.2008 
23.04.2008

50/2008
města Krásno
Povídání s dentální hygienistkou  07.04.2008 
10.04.2008

Dům dětí a mládeže v Horním Slavkově
Program na 4.jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje, které se uskuteční 17.04.2008  07.04.2008 
18.04.2008

49/2008
JUDr.Josef Pavel - Hejtman kraje
Záměr číslo 7/2008 - na prodej pozemku číslo 109/1 v k.ú.Krásno nad Teplou  03.04.2008 
17.04.2008

48/2008
město Krásno
Oznámení o obnově katastrálního operátu přepracováním souboru geodetických informací do digitální podoby- Háje nad Teplou  01.04.2008 
01.05.2008

47/2008
Katastrální pracoviště Sokolov
Oznámení o obnově katastrálního operátu přepracováním souboru geodetických informací do digitální podoby - Milešov  01.04.2008 
01.05.2008

46/2008
Katastrální úřad Sokolov
Oznámení o vyhlášení částečné revize katastru nemovitostí - Milešov  01.04.2008 
01.05.2008

45/2008
Katastrální úřad Sokolov
Oznámení o vyhlášení částečné revize katastru nemovitostí - Háje nad Teplou  01.04.2008 
01.05.2008

44/2008
Katastrální pracoviště Sokolov
Pozvánka na 12.veřejné zasedání Zastupitelstva města Krásno  21.03.2008 
31.03.2008

44/2008
starostka města Krásno
Oznámení o prováděném průzkumu (na vědomí)  20.03.2008 
04.04.2008

43/2008
Renáta Šimová-ADAM,Dluhonská 43,Přerov
Veřejná vyhláška - Kurt Weiss  20.03.2008 
04.04.2008
V73P/086100080000929/1
42/2008
Celní úřad Karlovy Vary
Záměr číslo 6/2008  17.03.2008 
02.04.2008

41/2008
město Krásno
Záměr číslo 5/2008  17.03.2008 
02.04.2008

40/2008
město Krásno
Oznámení o uzavření MěÚ Krásno ve dnech 19.a 20.3.2008  17.03.2008 
20.03.2008

MěÚ Krásno
Usnesení z 11.zasedání Zastupitelstva města Krásno  14.03.2008 
31.03.2008

39/2008
město Krásno
Závěr zjišťovacího řízení - Změna zvláštního dobývacího prostoru Krásno I a těžba  10.03.2008 
25.03.2008
530/256/08
38/2008
Ministerstvo životního prostředí,odbor výkonu státní správy IV,Chomutov
Program na 3.jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje  04.03.2008 
14.03.2008

37/2008
JUDr.Josef Pavel - hejtman Karlovaského kraje
Pozvánka na 11.veřejné zasedání Zastupitelstva města Krásno  26.02.2008 
04.03.2008

36/2008
starostka města Krásno
Veřejná výzva na obsazení pracovního místa úředníka a referenta Městkého úřadu Krásno  25.02.2008 
12.03.2008

35/2008
starostka města paní Lenka Sidorjaková
Veřejná vyhláška David Kubásek  22.02.2008 
10.03.2008
3/2008/TP
34/2008
MěÚ Krásno
Veřejná vyhláška Aleš Kubásek  22.02.2008 
10.03.2008
2/2008/TP
33/2008
MěÚ Krásno
Veřejná vyhláška Anna Kubásková  22.02.2008 
10.03.2008
1/2008/TP
32/2008
MěÚ Krásno
Poděkování  21.02.2008 
21.03.2008

31/2008
ČMMJ Okresní myslivecký spolek Sokolov
Veřejná vyhláška - Oldřich Převor  21.02.2008 
07.03.2008
VV/54-7468/08/Fia
30/2008
MěÚ Sokolov právní oddělení
Pozvánka na divadelní představení Mrazík  20.02.2008 
25.02.2008

29/2008
amaterský soubor Krásno
Jak pomohla Evropská unie a Evropský sociální fond našemu městu?  18.02.2008 
18.03.2008

28/2008
Evropský sociální fond
Jak pomohla Evropská unie a Evropský sociální fond našemu městu?  18.02.2008 
18.03.2008

27/2008
Evropský sociální fond
Veřejná vyhláška - Karel Drapák  12.02.2008 
27.02.2008
17364/08/155980/2103
26/2008
Finanční úřad v Sokolově
Nabídka pozemků k pronájmu uveřejněná Pozemkovým fondem ČR  06.02.2008 
06.05.2008

25/2008
Pozemkový fond ČR - územní pracoviště Sokolov
Veřejná vyhláška - David Kubásek  04.02.2008 
19.02.2008
3/2008/TP
24/2008
MěÚ Krásno
Veřejná vyhláška - Aleš Kubásek  04.02.2008 
19.02.2008
2/2008/TP
23/2008
MěÚ Krásno
Veřejná vyhláška - Anna Kubásková  04.02.2008 
19.02.2008
1/2008/TP
22/2008
MěÚ Krásno
Veřejná vyhláška - Oldřich Převor  01.02.2008 
18.02.2008
VV/54-7468/08/Fia
21/2008
MěÚ Sokolov - odbor vnitřních věcí
Záměr číslo 4/2008