>> Město Krásno    
 
    Úřední deska  |   Administrace  |  Historie  |  

  Název dokumentu Vyvěšení
 Sejmutí 
Č.j.
        Ev.č.        
 Zhotovitel dokumentu 
Pozvánka na 22.zasedání Zastupitelstva města Krásno (222 kB)  21.06.2017 
29.06.2017

68/2017
město Krásno- starosta města
Záměr číslo 26/2017 na pronájem pozemku (275 kB)  14.06.2017 
29.06.2017

67/2017
město Krásno
Záměr číslo 25/2017 na pronájem nebytového prostoru v čp.8, Krásno (289 kB)  14.06.2017 
29.06.2017

66/2017
město Krásno
Záměr číslo 24/2017 na pronájem pozemků (325 kB)  14.06.2017 
29.06.2017

65/2017
město Krásno
Záměr číslo 23/2017 na prodej přístavby (274 kB)  13.06.2017 
29.06.2017

64/2017
město Krásno
Záměr číslo 22/2017 na prodej pozemku (312 kB)  13.06.2017 
29.06.2017

63/2017
město Krásno
Záměr číslo 21/2017 na prodej přístavby (279 kB)  13.06.2017 
29.06.2017

62/2017
město Krásno
Záměr číslo 20/2017 na prodej přístavby (287 kB)  13.06.2017 
29.06.2017

61/2017
město Krásno
Záměr číslo 19/2017 na prodej pozemku (305 kB)  13.06.2017 
29.06.2017

60/2017
město Krásno
Záměr číslo 18/2017 na prodej pozemku  13.06.2017 
29.06.2017

59/2017
město Krásno
Záměr číslo 17/2017 na prodej pozemku (276 kB)  13.06.2017 
29.06.2017

58/2017
město Krásno
Záměr číslo 16/2017 na pronájem pozemku (305 kB)  13.06.2017 
29.06.2017

57/2017
město Krásno
Program na 4.zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje (167 kB)  12.06.2017 
22.06.2017

56/2017
Mgr.Jana Vildumetzová, hejtmanka Karlovarského kraje
Příloha k 31.12.2016 (2941 kB)  09.06.2017 
25.06.2017

55d)/2017
město Krásno
Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2016 (630 kB)  09.06.2017 
25.06.2017

55c)/2017
město Krásno
Rozvaha k 31.12.2016 (1015 kB)  09.06.2017 
25.06.2017

55b)/2017
město Krásno
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2016 (4440 kB)  09.06.2017 
25.06.2017

55a)/2017
město Krásno
Návrh závěrečného účtu 2016 - v užším rozsahu (6944 kB)  09.06.2017 
25.06.2017

55/2017
město Krásno
Protokol z otevírání obálek - prodej městského bytu Kladenská 209/2, Krásno (563 kB)  08.06.2017 
24.06.2017

54/2017
město Krásno
Oznámení o zahájení prací na stavbě - Trať 149 Karlovy Vary dolní nádraží - Mariánské Lázně (0 kB)  08.06.2017 
24.06.2017

53/2017
EDIKT a.s.,Rudolfovská 461/95, České Budějovice
Oznámení o zahájení prací na stavbě "Trať 149 Karlovy Vary dolní nádraží - Mariánské Lázně" (4 kB)  08.06.2017 
08.06.2017

53/2017
EDIKT a.s.,Rudolfovská 461/95, České Budějovice
Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení vodoprávního řízení ve věci Kanalizační řád Krásno (272 kB)  07.06.2017 
23.06.2017
42811/2017/OŽP/ROST
52/2017
Městský úřad Sokolov, Odbor životního prostředí
Záměr číslo 15/2017 - pronájem pozemku (259 kB)  07.06.2017 
22.06.2017

51/2017
město Krásno
Záměr číslo 14/2017 - prodej pozemků (284 kB)  06.06.2017 
21.06.2017

50/2017
město Krásno
Záměr číslo 13/2017 - pronájem pozemku (316 kB)  06.06.2017 
21.06.2017

49/2017
město Krásno
Záměr číslo 12/2017 - pronájem pozemků (320 kB)  06.06.2017 
21.06.2017

48/2017
město Krásno
Záměr číslo 11/2017 - pronájem pozemku (255 kB)  06.06.2017 
21.06.2017

47/2017
město Krásno
Záměr číslo 10/2017 - pronájem pozemku (291 kB)  06.06.2017 
21.06.2017

46/2017
město Krásno
Obecně závazná vyhláška města Krásno č.1/2017 o nočním klidu a regulaci hlučných činností (32 kB)  02.06.2017 
18.06.2017

45/2017
město Krásno
Oznámení veřejnou vyhláškou - pokračování přezkumného řízení ve věci přezkoumání opatření obecné povahy Územního plánu Krásno (1057 kB)  26.05.2017 
12.06.2017
769/RR/17
44/2017
Krajský úřad Karlovarského kraje - odbor regionálního rozvoje
II.Záměr a Výzva k podání cenové nabídky na prodej bytu 209/2 (547 kB)  22.05.2017 
07.06.2017

43/2017
město Krásno
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích č.8/2017 (781 kB)  05.05.2017 
21.05.2017
18861/2017/OD/LATO
42/2017
Městský úřad Sokolov, odbor dopravy
Pozvánka na 21. veřejné zasedání Zastupitelstva města Krásno  03.05.2017 
11.05.2017

41/2017
město Krásno- starosta města
Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí na rok 2017 (1808 kB)  27.04.2017 
29.05.2017
539407/17/2400-11460-400367
40/2017
Finanční úřad pro Karlovarský kraj, Karlovy Vary
Oznámení o zahájení zjišťování průběhu hranic pozemků a obvodu budov pro obnovu kat.operátu novým mapováním (542 kB)  27.04.2017 
15.05.2017
00-1/2017-409-4
39/2017
Katastrální úřad Sokolov
Záměr číslo 9/2017 na pronájem pozemků (286 kB)  26.04.2017 
11.05.2017

38/2017
město Krásno
Záměr číslo 8/2017 na pronájem pozemku (298 kB)  26.04.2017 
11.05.2017

37/2017
město Krásno
Záměr číslo 7/2017 na prodej pozemku (271 kB)  26.04.2017 
11.05.2017

36/2017
město Krásno
Veřejná nabídka na pronájem městského bytu 314/5, Krásno (70 kB)  26.04.2017 
11.05.2017

34/2017
město Krásno
Veřejná nabídka na pronájem městského bytu 314/2, Krásno (69 kB)  26.04.2017 
11.05.2017

35/2017
město Krásno
Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy - Dostavba výrobní haly firmy NADE Krásno (339 kB)  24.04.2017 
09.05.2017
1334/2017/HS/OVŽP-17
33/2017
Městský úřad Horní Slavkov, odbor výstavby a životního prostředí
Záměr a Výzva k podání cenové nabídky na prodej městského bytu na adrese Kladenská 209,/2, Krásno (542 kB)  21.04.2017 
10.05.2017

31/2017
město Krásno
Rozhodnutí pro umístění stavby "Krásno, SO,Óbec-kNN" (804 kB)  20.04.2017 
06.05.2017
579/2017/HS/OVŽP-21
32/2017
Městský úřad Horní Slavkov, odbor výstavby a životního prostředí
Program na 3.zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje (157 kB)  06.04.2017 
20.04.2017

30/2017
Mgr.Jana Vildumetzová, hejtmanka Karlovarského kraje
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí Hornoslavkovsko za rok 2016 (3899 kB)  05.04.2017 
21.04.2017

29/2017
město Horní Slavkov
Závěrečný účet Svazku obcí "Hornoslavkovsko" za rok 2016 (98 kB)  05.04.2017 
21.04.2017

28/2017
město Horní Slavkov
Záměr číslo 5/2017 na prodej pozemku (239 kB)  03.04.2017 
19.04.2017

27/2017
město Krásno
Záměr číslo 4/2017 na pronájem pozemku (293 kB)  03.04.2017 
19.04.2017

26/2017
město Krásno
Záměr číslo 3/2017 na pronájem pozemku (258 kB)  03.04.2017 
19.04.2017

25/2017
město Krásno
Informace o uzavření veřejnoprávní smlouvy - "Dostavba výrobní haly firmy NADE Krásno" (1172 kB)  24.03.2017 
03.04.2017
1334/2017/HS/OVŽP-8
24/2017
Městský úřad Horní Slavkov, odbor výstavby a životního prostředí
Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy - Dolní Hluboká (919 kB)  16.03.2017 
03.04.2017
18861/2017/OD/LATO
19/2017
Městský úřad Sokolov, odbor dopravy
Záměr číslo 2/2017 na pronájem pozemku (290 kB)  10.03.2017 
27.03.2017

18/2017
město Krásno
příloha číslo 2 k - Oznámení o zahájení územního řízení - "Krásno,So,Obec-kNN" (1408 kB)  06.03.2017 
22.03.2017
579/2017/HS/OVŽP-11
17/2017- příloha číslo 2
Městský úřad Horní Slavkov, odbor výstavby a životního prostředí
příloha číslo 1 k - Oznámení o zahájení územního řízení - "Krásno,So,Obec-kNN" (1479 kB)  06.03.2017 
22.03.2017
579/2017/HS/OVŽP-11
17/2017 - příloha číslo 1
Městský úřad Horní Slavkov, odbor výstavby a životního prostředí
Oznámení o zahájení územního řízení - "Krásno,So,Obec-kNN" (197 kB)  06.03.2017 
22.03.2017
579/2017/HS/OVŽP-11
17/2017
Městský úřad Horní Slavkov, odbor výstavby a životního prostředí
Pozvánka na 20. veřejné zasedání Zastupitelstva města Krásno (328 kB)  01.03.2017 
10.03.2017

16/2017
město Krásno- starosta města
Veřejná vyhláška - Místní úprava provozu Krásno - Háje (968 kB)  22.02.2017 
10.03.2017
95326/2016/OD/LATO
15/2017
Městský úřad Sokolov, odbor dopravy
Program na 2.zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje (165 kB)  10.02.2017 
23.02.2017

14/2017
Karlovarský kraj, hejtmanka kraje
Územní rohodnutí o umístění stavby "Krásno,SO,Háje,vNN,kabel NN" (2121 kB)  10.02.2017 
25.02.2017
5616/2016/HS/OVŽP-18
13/2017
Městský úřad Horní Slavkov, odbor výstavby a životního prostředí
Projekt financovaný z Evropského sociálního fondu (259 kB)  09.02.2017 
10.03.2017

12/2017
Úřad práce Sokolov
Výzva k podání cenové nabídky - Rekonstrukce bytů 314/2 a 314/5 (2468 kB)  08.02.2017 
20.02.2017

11/2017
město Krásno
Posudek - příloha k číslu 10/1/2017 (1898 kB)  07.02.2017 
08.03.2017
3331/ENV/17
10/2/2017
Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, Praha 10
Posudek o vlivu záměru "Stanovení dobývacího prostoru Horní slavkov a následná hornická činnost na ložisku Hor.Slavkov-odkaliště" na životní prostředí (388 kB)  07.02.2017 
08.03.2017
3331/ENV/17
10/1/2017
Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, Praha 10
Veřejná vyhláška - provádění zeměměřických prací ve veřejném zájmu (294 kB)  06.02.2017 
31.03.2017

9/2017
Katastrální úřad, Sokolovská 875/167, 360 05 Karlovy Vary
Záměr číslo 1/2017 na pronájem pozemku (258 kB)  27.01.2017 
13.02.2017

8/2017
město Krásno
Obecně závazná vyhláška města Krásno č.1/2016 o nočním klidu a regulaci hlučných činností (423 kB)  23.01.2017 
08.02.2017

7/2017
město Krásno
Dražební vyhláška - elektronická dražba (282 kB)  20.01.2017 
10.03.2017
081EX09598/11-201
6/2017
Exekutorský úřad Praha - východ,Michelská 1326/62, Praha
Dražební vyhláška - elektronická dražba (152 kB)  20.01.2017 
17.02.2017
017EX233/16-31
5/2017
Exekutorský úřad Tábor,Příběnická 1908, Tábor
Veřejná vyhláška - rušení trvalého pobytu Eva Della Schiava (338 kB)  16.01.2017 
31.01.2017
1841/TP/2016-4/JKa
4/2017
Městský úřad Krásno
Veřejná vyhláška - rušení trvalého pobytu Vít Větrovec (324 kB)  16.01.2017 
31.01.2017
1838/TPO/2016-4/JKa
3/2017
Městský úřad Krásno
Oznámení zahájení územního řízení - " Krásno, Háje, vNN, kabel NN" (1974 kB)  03.01.2017 
19.01.2017
5616/2016/HS/OVŽP-11
2/2017
Městský úřad Horní Slavkov, odbor výstavby a životního prostředí
Oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích a výzva k uplatnění připomínek nebo námiteke č.32/2016 (1024 kB)  02.01.2017 
18.01.2017
95326/2016/OD/LATO
1/2017
Městský úřad Sokolov, odbor dopravy
Pozvánka na 19.veřejné zasedání Zastupitelstva města Krásno (373 kB)  12.12.2016 
20.12.2016

101/2016
město Krásno- starosta města
Program na 1.zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje (148 kB)  12.12.2016 
21.12.2016

100/2016
Mgr.Jana Vildumetzová, hejtmanka Karlovarského kraje
Návrh rozpočtu města Krásno na rok 2017 (367 kB)  29.11.2016 
15.12.2016

99/2016
město Krásno
Oznámení o zamýšleném převodu pozemku (310 kB)  22.11.2016 
22.02.2017
SPU586490/2016/129/Šim
98/2016
Státní pozemkový úřad Karlovy Vary
Oznámení o zamýšleném převodu pozemků (306 kB)  22.11.2016 
22.02.2017
SPU586490/2016/129/Šim
97/2016
Státní pozemkový úřad Karlovy Vary
Veřejná vyhláška-Tomáš Mach (208 kB)  16.11.2016 
02.12.2016
945/2013/OP/MAPL-9
96/2016
Městský úřad Sokolov, odbor právní, Rokycanova 1929, Sokolov
Program ustanovujícího zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje (428 kB)  14.11.2016 
23.11.2016

95/2016
Karlovarský kraj, hejtman kraje
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích č.20/2016 (842 kB)  09.11.2016 
25.11.2016
67918/2016/OD/LATO
94/2016
Městský úřad Sokolov, odbor dopravy
Veřejná vyhláška - rušení trvalého pobytu Vít Větrovec (323 kB)  08.11.2016 
24.11.2016
1838/TP/20165-2/JKa
93/2016
Městský úřad Krásno
Veřejná vyhláška - rušení trvalého pobytu Eva Della Schiava (322 kB)  08.11.2016 
24.11.2016
1841/TP/2016-2/JKa
92/2016
Městský úřad Krásno
Veřejná nabídka na pronájem městkého bytu na adrese Radniční 391/2, Krásno (67 kB)  07.11.2016 
22.11.2016

91/2016
město Krásno
Návrh rozpočtu Svazku obcí Hornoslavkovsko na rok 2017 (72 kB)  03.11.2016 
21.11.2016

90/2016
město Horní Slavkov
Veřejná vyhláška -Krásno sil. II/208 - uzavírka - oprava komunikace (1002 kB)  31.10.2016 
16.11.2016
80925/2016/OD/LATO
89/2016
Městský úřad Sokolov, odbor dopravy
Veřejná vyhláška- opatření obecné povahy dočasný zákaz stání nebo zastavení silničních vozidel (1039 kB)  19.10.2016 
04.11.2016
78179/2016/OD/LATO
88/2016
Městský úřad Sokolov, odbor dopravy
Veřejná vyhláška -opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích (1256 kB)  19.10.2016 
04.11.2016
77747/2016/OD/LATO
87/2016
Městský úřad Sokolov, odbor dopravy
Pozvánka na 18.zasedání Zastupitelstva města Krásno (575 kB)  12.10.2016 
20.10.2016

86/2016
město Krásno
Výsledky voleb 2016 v Krásnu  08.10.2016 
15.10.2016

85/2016
město Krásno
Výzva k podání cenové nabídky - Oprava a odvětrání střechy Čistírny odpadních vod Krásno (7543 kB)  06.10.2016 
18.10.2016

84/2016
město Krásno
Výzva k podání cenové nabídky - Rekonstrukce ulice v místní části Háje (4056 kB)  05.10.2016 
18.10.2016

83/2016
město Krásno
Výzva k podání cenové nabídky - Rekonstrukce ulice v místní části Háje (4053 kB)  05.10.2016 
05.10.2016

83/2016
město Krásno
Výzva k podání cenové nabídky - Rekonstrukce ulice v místní části Háje (4129 kB)  05.10.2016 
05.10.2016

83/2016
město Krásno
Záměr číslo 29/2016 na prodej pozemku (242 kB)  26.09.2016 
12.10.2016

82/2016
město Krásno
Záměr číslo 28/2016 na prodej pozemku (233 kB)  26.09.2016 
12.10.2016

81/2016
město Krásno
Záměr číslo 27/2016 na pronájem budovy (366 kB)  26.09.2016 
12.10.2016

80/2016
město Krásno
Záměr číslo 26/2016 na prodej pozemku (237 kB)  26.09.2016 
12.10.2016

79/2016
město Krásno
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Ochranná pásma letiště Karlovy Vary a ochranné pásmo světelných zařízení-( grafické přílohy jsou k nahlédnutí na MěÚ Krásno) (331 kB)  22.09.2016 
10.10.2016
13/730/0038/LKKV/02/16
78/2016
Úřad pro civilní letectví, Praha 6
Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek č.2 (1512 kB)  16.09.2016 
03.10.2016
67918/2016/OD/LATO
77/2016
Městský úřad Sokolov, odbor dopravy
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích č.10/2016 (1058 kB)  12.09.2016 
28.09.2016
76/2016
40227/2016/OD/LATO
Městský úřad Sokolov, odbor dopravy
Oznámení o zamýšleném převodu pozemků (296 kB)  07.09.2016 
07.12.2016
SPU45483/2016/129/Šim
75a/2016
Státní pozemkový úřad Karlovy Vary
Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů (563 kB)  07.09.2016 
16.11.2016

75/2016
ČEZ Distribuce, a.s.
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy (251 kB)  06.09.2016 
22.09.2016
66223/2016/OD/KAME
74/2016
Městský úřad Sokolov, odbor dopravy
Pozvánka na 17.veřejné zasedání ZM Krásno (213 kB)  31.08.2016 
09.09.2016

73/2016
město Krásno
Výzva k podání cenové nabídky - Odvlhčení vnitřních i vnějších obvodových zdí a oprava městského bytu Radniční 391/2, Krásno (612 kB)  31.08.2016 
08.09.2016

72/2016
město Krásno
Program na 6.zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje (4015 kB)  29.08.2016 
09.09.2016

71/2016
Hejtman Karlovarského kraje
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích (1018 kB)  26.08.2016 
12.09.2016
64248/2016/OD/LATO
70/2016
Městský úřad Sokolov, odbor dopravy
Záměr číslo 25/2016 (279 kB)  22.08.2016 
06.09.2016

69/2016
město Krásno
Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev kraje (510 kB)  22.08.2016 
09.10.2016

68/2016
město Krásno
Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků (201 kB)  29.07.2016 
08.10.2016

67/2016
město Krásno
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise (204 kB)  29.07.2016 
08.10.2016

66/2016
město Krásno
Záměr na prodej movitého majetku - Multikar M25 (845 kB)  19.07.2016 
19.08.2016

65/2016
město Krásno
Záměr číslo 24/2016 na prodej pozemku (210 kB)  18.07.2016 
03.08.2016

64/2016
město Krásno
Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy č.10/2016 a Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu (1911 kB)  15.07.2016 
01.08.2016
40227/2016/OD/LATO
63/2016
Městský úřad Sokolov, odbor dopravy
Výzva k podání cenové nabídky - Odvlhčení vnitřních i vnějších obvodových zdí a oprava městského bytu Radniční 391/2, Krásno (1772 kB)  13.07.2016 
26.07.2016

62/2016
město Krásno
Krycí list nabídky (53 kB)  13.07.2016 
26.07.2016

61j)2016
město Krásno
Smlouva o dílo (63 kB)  13.07.2016 
26.07.2016

61i)2016
město Krásno
Krycí listy soupisu (228 kB)  13.07.2016 
26.07.2016

61h)2016
město Krásno
D.2 Fotodokumentace (2093 kB)  13.07.2016 
26.07.2016

61g)2016
město Krásno
D.1.Výkresová část (32 kB)  13.07.2016 
26.07.2016

61f)2016
město Krásno
D.Technická zpráva k akci Obnova kapličky Panny Marie Sněžné (53 kB)  13.07.2016 
26.07.2016

61e)2016
město Krásno
C..Situace širších vztahů (1391 kB)  13.07.2016 
26.07.2016

61d)2016
město Krásno
C.Celková situace stavby (31 kB)  13.07.2016 
26.07.2016

61c)2016
město Krásno
B.Souhrnná technická zpráva - Obnova kapličky Panny Marie Sněžné Krásno (102 kB)  13.07.2016 
26.07.2016

61b)2016
město Krásno
A.Průvodní zpráva - Obnova kapličky Panny Mari Sněžné Krásno (59 kB)  13.07.2016 
26.07.2016

61a)2016
město Krásno
Výzva k podání cenové nabídky - Obnova kapličky Panny Marie Sněžné Krásno (1219 kB)  13.07.2016 
26.07.2016

61/2016
město Krásno
Pozvánka na 16.veřejné zasedání ZM Krásno  29.06.2016 
08.07.2016

60/2016
město Krásno- starosta města
Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy - ochranná pásma letiště Karlovy Vary  29.06.2016 
15.07.2016
13/730/0038/LKKV/01/16
59/2016
Úřad pro civilní letectví, Praha 6
Výzva k podání cenové nabídky na zakázku malého rozsahu  28.06.2016 
07.07.2016

58/2016
město Krásno
Příloha č.1 k výzvě pod číslem 58/2016  28.06.2016 
07.07.2016

58/1/2016
město Krásno
Výzva k podání cenové nabídky na zakázku malého rozsahu  28.06.2016 
28.06.2016

58/2016
město Krásno
Příloha č.3 k výzvě pod číslem 57/2016  28.06.2016 
07.07.2016

57/3/2016
město Krásno
Příloha č.2 k výzvě pod číslem 57/2016  28.06.2016 
07.07.2016

57/2/2016
město Krásno
Příloha č1 k výzvě pod číslem 57/2016  28.06.2016 
07.07.2016

57/1/2016
město Krásno
Výzva k podání cenové nabídky na zakázku malého rozsahu na služby  28.06.2016 
07.07.2016

57/2016
město Krásno
Pozvánka na 15.veřejné zasedání Zastupitelstva města Krásno  22.06.2016 
30.06.2016

56/2016
město Krásno- starosta města
Záměř číslo 23/2016 na prodej pozemku  09.06.2016 
27.06.2016

55/2016
město Krásno
Záměr číslo 22/2016 na prodej pozemku  09.06.2016 
27.06.2016

54/2016
město Krásno
Záměr číslo 21/2016 na prodej pozemku  09.06.2016 
27.06.2016

53/2016
město Krásno
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy  06.06.2016 
22.06.2016
43349/2016/OD/LATO
52/2016
Městský úřad Sokolov, odbor dopravy
Veřejnoprávní smlouva o výkon agendy speciálního stavebního úřadu u staveb místních komunikací  03.06.2016 
19.06.2016

51/2016
město Krásno
Informace o uzavření veřejnoprávní smlouvy - výkon agendy speciálního stavebního úřadu (13 kB)  03.06.2016 
31.12.2016

50/2016
město Krásno
Posuzování vlivů záměru "Stanovení dobývacího prostoru Hor.Slavkov a následná hornická činnost na ložisku Hor.Slavkov odkaliště " - vrácení dokumentace  30.05.2016 
16.06.2016
35993/ENV/16
49/2016
Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, Praha 10
Příloha k veřejným vyhláškám pod Ev.č. 47+48/2016  25.05.2016 
10.06.2016
40227/2016/OD/LATO
47+48/2016
Městský úřad Sokolov, odbor dopravy
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy  25.05.2016 
10.06.2016
40227/2016/OD/LATO
48/2016
Městský úřad Sokolov, odbor dopravy
Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy  25.05.2016 
10.06.2016
40227/2016/OD/LATO
47/2016
Městský úřad Sokolov, odbor dopravy
Program na 5.zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje  25.05.2016 
10.06.2016

46/2016
Hejtman Karlovarského kraje
Pozvánka na 14.veřejné zasedání Zastupitelstva města Krásno  17.05.2016 
26.05.2016

45/2016
město Krásno
Závěrečný účet Svazku obcí "Hornoslavkovsko" za rok 2015  16.05.2016 
01.06.2016

44/2016
město Horní Slavkov
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí Hornoslavkovsko za rok 2015  16.05.2016 
01.06.2016

43/2016
město Horní Slavkov
Představení a publicita projektu:Staročeské máje  11.05.2016 
20.05.2016

42/2016
město Krásno
Program na 4.zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje  10.05.2016 
24.05.2016

41/2016
JUDr.Martin Havel, hejtman Karlovarského kraje
Příloha k 31.12.2015  02.05.2016 
18.05.2016

40-6/2016
město Krásno
Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2015  02.05.2016 
18.05.2016

40-5/2016
město Krásno
Rozvaha k 31.12.2015  02.05.2016 
18.05.2016

40-4/2016
město Krásno
Výkaz o plnění rozpočtu k 31.12.2015  02.05.2016 
18.05.2016

40-3/2016
město Krásno
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015  02.05.2016 
18.05.2016

40-2/2016
město Krásno
Závěrečný účet města Krásno za rok 2015  02.05.2016 
18.05.2016

40-1/2016
město Krásno
Dražební vyhláška - elektronická dražba  02.05.2016 
16.06.2016
098EX02936/04-136
39/2016
Exekutorský úřad Praha 9
Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí na rok 2016  29.04.2016 
30.05.2016
479193/16/2400-11460-400367
37/2016
Finanční úřad pro Karlovarský kraj, Karlovy Vary
Záměr číslo 20/2016 na pronájem pozemku  29.04.2016 
16.05.2016

38/2016
město Krásno
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny 5.5.2016  26.04.2016 
06.05.2016

36/2016
ČEZ Distribuce, a.s.Děčín
Oznámení o zamýšleném převodu pozemku (551 kB)  26.04.2016 
27.07.2016
SPU199787/2016/129/Šim
35/2016
Státní pozemkový úřad Karlovy Vary
Veřejná vyhláška-opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu  08.04.2016 
25.04.2016
26452/2016/OD/LATO
34/2016
Městský úřad Sokolov, odbor dopravy
Pozvánka na 13.veřejné zasedání Zastupitelstva města Krásno  06.04.2016 
15.04.2016

33/2016
město Krásno- starosta města
Veřejná nabídka na pronájem městkého bytu na adrese Radniční 391/2, Krásno  29.03.2016 
12.04.2016

32/2016
město Krásno
Záměr číslo 19/2016 na prodej pozemku  24.03.2016 
11.04.2016

31/2016
město Krásno
Program na 3.zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje  22.03.2016 
08.04.2016

30/2016
Karlovarský kraj
Záměr číslo 18/2016 na pronájem pozemku  21.03.2016 
06.04.2016

29/2016
město Krásno
Záměr číslo 17/2016 na prodej pozemku  21.03.2016 
06.04.2016

28/2016
město Krásno
Záměr číslo 16/2016 na prodej pozemku  21.03.2016 
06.04.2016

27/2016
město Krásno
Záměr číslo 15/2016 na pronájem pozemku  16.03.2016 
01.04.2016

26/2016
město Krásno
Záměr číslo 14/2016 - prodej pozemku  16.03.2016 
01.04.2016

25/2016
město Krásno
Záměr číslo 13/2016 - prodej pozemku  11.03.2016 
29.03.2016

24/2016
město Krásno
Záměr číslo 12/2016 - prodej pozemku  11.03.2016 
11.03.2016

23/2016
město Krásno
Záměr číslo 12/2016 - prodej pozemku  11.03.2016 
29.03.2016

23/2016
město Krásno
Záměr číslo 11/2016 - pronájem pozemku  11.03.2016 
29.03.2016

22/2016
město Krásno
Záměr číslo 10/2016 - pronájem pozemku  11.03.2016 
29.03.2016

21/2016
město Krásno
Záměr číslo 9/2016 - pronájem pozemků  11.03.2016 
29.03.2016

20/2016
město Krásno
Stanovení dobývacího prostoru Horní Slavkov a následná hornická činnost na ložisku Horní Slavkov - odkaliště  11.03.2016 
28.03.2016
9899/ENV/16
19/2016
Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, Praha 10
Veřejná nabídka na pronájem městkého bytu na adrese Cínová 398/5, Krásno - ZRUŠENO  24.02.2016 
29.02.2016

18/2016
město Krásno
Pozvánka na 12.veřejné zasedání Zastupitelstva města Krásno  24.02.2016 
04.03.2016

17/2016
město Krásno- starosta města
Záměr číslo 8/2016 na pronájem pozemku  10.02.2016 
26.02.2016

16/2016
město Krásno
Záměr číslo 7/2016 na pronájem pozemků  10.02.2016 
26.02.2016

15/2016
město Krásno
Program na 2.zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje  10.02.2016 
26.02.2016

14/2016
Hejtman Karlovarského kraje
Záměr číslo 6/2016 na pronájem pozemků  27.01.2016 
12.02.2016

13/2016
město Krásno
Záměr číslo 5/2016 na prodej pozemku  27.01.2016 
12.02.2016

12/2016
město Krásno
Záměr číslo 4/2016 na pronájem pozemků  27.01.2016 
12.02.2016

11/2016
město Krásno
Záměr číslo 3/2016 na pronájem pozemku  27.01.2016 
12.02.2016

10/2016
město Krásno
Záměr číslo 2/2016 na pronájem pozemku  27.01.2016 
12.02.2016

9/2016
město Krásno
Záměr číslo 1/2016 na pronájem pozemků  27.01.2016 
12.02.2016

8/2016
město Krásno
Opatření obecné povahy-Národní plán povodí Odry  14.01.2016 
01.02.2016
152/2016-MZE-15120
7/2016
Ministerstvo zemědělství , Těšnov 17, 117 05 Praha 1
Opatření obecné povahy-Národní plán povodí Dunaje  14.01.2016 
01.02.2016
154/2016-MZE-15120
6/2016
Ministerstvo zemědělství , Těšnov 17, 117 05 Praha 1
Opatření obecné povahy-Národní plán povodí Labe  14.01.2016 
01.02.2016
148/2016-MZE-15120
5/2016
Ministerstvo zemědělství , Těšnov 17, 117 05 Praha 1
Oznámení o vydání opatření obecné povahy  14.01.2016 
01.02.2016
155/2016-MZE-15120
4/2016
Ministerstvo zemědělství , Těšnov 17, 117 05 Praha 1
Usnesení o elektronické dražbě na nemovitost čp.155 včetně pozemků  14.01.2016 
16.03.2016
156EX1041/15-24
3/2016
Soudní exekutor JUDr.Milan Makarius,Praha5
Usnesení o elektronické dražbě na nemovitost čp.218 včetně pozemků  14.01.2016 
09.03.2016
156EX1041/15-23
2/2016
Soudní exekutor JUDr.Milan Makarius,Praha5
Program na 1.zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje  07.01.2016 
22.01.2016

1/2016
Karlovarský kraj
Veřejná vyhláška- Rozhodnutí - Územní plán Krásna 2.část  21.12.2015 
06.01.2016
1370/RR/15
122/2/2015
Krajský úřad Karlovarského kraje - odbor regionálního rozvoje
Veřejná vyhláška- Rozhodnutí - Územní plán Krásna 1.část  21.12.2015 
06.01.2016
1370/RR/15
122/1/2015
Krajský úřad Karlovarského kraje - odbor regionálního rozvoje
Usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání - č.p.107,Krásno  07.12.2015 
11.02.2016
120 EX 620/11-208
121/2015
Exekutorský úřad Klatovy, JUDr.Dalimil Mika
Pozvánka na 11.veřejné zasedání Zastupitelstva města Krásno  03.12.2015 
12.12.2015

120/2015
město Krásno- starosta města
Program na 7.zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje  26.11.2015 
04.12.2015

119/2015
Karlovarský kraj
Návrh rozpočtu města Krásno na rok 2016  25.11.2015 
11.12.2015

118/2015
město Krásno
Záměr číslo 61/2015 na prodej pozemku  23.11.2015 
09.12.2015

117/2015
město Krásno
Záměr číslo 60/2015 na prodej pozemku  18.11.2015 
04.12.2015

116/2015
město Krásno
Záměr číslo 59/2015 na pronájem části pozemku  05.11.2015 
24.11.2015

115/2015
město Krásno
Záměr číslo 58/2015 na pronájem části pozemku  05.11.2015 
24.11.2015

114/2015
město Krásno
Záměr číslo 57/2015 na pronájem části pozemku  05.11.2015 
24.11.2015

113/2015
město Krásno
Záměr číslo 56/2015 na prodej části pozemku  05.11.2015 
24.11.2015

112/2015
město Krásno
Oznámení - instalace mezifázových rozpěrek na vedení VVN s provozním označením V1242/1243  04.11.2015 
19.12.2015
502015103501
111/2015
OMEXON GA Energo s r.o., Plzeň
Návrh rozpočtu Svazku obcí Hornoslavkovsko na rok 2016  23.10.2015 
09.11.2015

110/2015
město Horní Slavkov
Usnesení o zahájení přezkumného řízení - Územní plán Krásno  21.10.2015 
06.11.2015
1150/RR/15
109/2015
Krajský úřad Karlovarského kraje - odbor regionálního rozvoje
Pozvánka na 10.jednání Zastupitelstva města Krásno  20.10.2015 
29.10.2015

108/2015
město Krásno
Příloha č.2 - Výzva k podání cenové nabídky - Zimní údržba v osadě Dolní Hluboká  15.10.2015 
24.10.2015

107b/2015
město Krásno
Příloha č.1 - Výzva k podání cenové nabídky - Zimní údržba v osadě Dolní Hluboká  15.10.2015 
24.10.2015

107a/2015
město Krásno
Výzva k podání cenové nabídky - Zimní údržba v osadě Dolní Hluboká  15.10.2015 
24.10.2015

107/2015
město Krásno
Příloha č.2 - Výzva k podání cenové nabídky - Zimní údržba v městě Krásno + Háje  15.10.2015 
24.10.2015

106b/2015
město Krásno
Příloha č.1 - Výzva k podání cenové nabídky - Zimní údržba v městě Krásno + Háje  15.10.2015 
24.10.2015

106a/2015
město Krásno
Výzva k podání cenové nabídky - Zimní údržba v městě Krásno + Háje  15.10.2015 
24.10.2015

106/2015
město Krásno
Program na 6.zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje  13.10.2015 
23.10.2015

105/2015
Hejtman Karlovarského kraje
Záměr číslo 55/2015 na pronájem pozemku  12.10.2015 
29.10.2015

104/2015
město Krásno
Záměr číslo 54/2015 na prodej pozemku  12.10.2015 
29.10.2015

103/2015
město Krásno
Záměr číslo 53/2015 na prodej pozemku  12.10.2015 
29.10.2015

102/2015
město Krásno
Záměr číslo 52/2015 na pronájem pozemku  12.10.2015 
29.10.2015

101/2015
město Krásno
Záměr číslo 51/2015 na pronájem pozemku  12.10.2015 
29.10.2015

100/2015
město Krásno
Záměr číslo 50/2015 na pronájem pozemku  12.10.2015 
29.10.2015

99/2015
město Krásno
Záměr číslo 49/2015 na prodej pozemku  12.10.2015 
29.10.2015

98/2015
město Krásno
Záměr číslo 48/2015 na pronájem pozemku  12.10.2015 
29.10.2015

97/2015
město Krásno
Záměr číslo 47/2015 na pronájem pozemku  12.10.2015 
29.10.2015

96/2015
město Krásno
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny 21.10.2015  05.10.2015 
22.10.2015

95/2015
ČEZ Distribuce, a.s.Děčín
Pozvánka na 9.jednání Zastupitelstva města Krásno  23.09.2015 
03.10.2015

94/2015
město Krásno- starosta města
Příloha 5 Výzva k podání cenové nabídky - Oprava komunikací Lesní, propojovací u staré MŠ a Mírová - část k E2 Krásno  18.09.2015 
01.10.2015

93/5-2015
město Krásno
Příloha 4 Výzva k podání cenové nabídky - Oprava komunikací Lesní, propojovací u staré MŠ a Mírová - část k E2 Krásno  18.09.2015 
01.10.2015

93/4-2015
město Krásno
Příloha 3 Výzva k podání cenové nabídky - Oprava komunikací Lesní, propojovací u staré MŠ a Mírová - část k E2 Krásno  18.09.2015 
18.09.2015

93/3-2015
město Krásno
Příloha 3 Výzva k podání cenové nabídky - Oprava komunikací Lesní, propojovací u staré MŠ a Mírová - část k E2 Krásno  18.09.2015 
01.10.2015

93/3-2015
město Krásno
Příloha 2 Výzva k podání cenové nabídky - Oprava komunikací Lesní, propojovací u staré MŠ a Mírová - část k E2 Krásno  18.09.2015 
01.10.2015

93/2-2015
město Krásno
Příloha č.1 Výzva k podání cenové nabídky - Oprava komunikací Lesní, propojovací u staré MŠ a Mírová - část k E2 Krásno  18.09.2015 
01.10.2015

93/1-2015
město Krásno
Výzva k podání cenové nabídky - Oprava komunikací Lesní, propojovací u staré MŠ a Mírová - část k E2 Krásno  18.09.2015 
01.10.2015

93/2015
město Krásno
Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů  14.09.2015 
14.11.2015

92/2015
ČEZ Distribuce, a.s.Děčín
Usnesení o elektronické dražbě na nemovitost Háje 38  08.09.2015 
08.10.2015
135EX 728/14-48
91/2015
Exekutorský úřad Chomutov, Mgr.Jan Peroutka,soudní exekutor
Záměr číslo 46/2015 na pronájem pozemku  08.09.2015 
23.09.2015

90/2015
město Krásno
Záměr číslo 45/2015 na prodej pozemku  08.09.2015 
23.09.2015

89/2015
město Krásno
Záměr číslo 44/2015 na pronájem (pacht) pozemku  04.09.2015 
20.09.2015

88/20154
město Krásno
Rozhodnutí pro stavbu "Odstranění propadu rychlosti na trati K.Vary dol.nádraží -Mar.Lázně  04.09.2015 
19.09.2015
DUC-49382/15/Rb
87/2015
Drážní úřad, Škroupova 11,Plzeň
Záměr číslo 43/2015 na pronájem pozemku  03.09.2015 
19.09.2015

86/2015
město Krásno
Záměr číslo 42/2015 na prodej pozemku  03.09.2015 
19.09.2015

85/2015
město Krásno
Příloha č.5 k Výzvě k podání cenové nabídky -Obnova kapličky za kostelem sv.Kateřiny Krásno pod Evč.84-2015  02.09.2015 
18.09.2015

84-5/2015
město Krásno
Příloha č.4 k Výzvě k podání cenové nabídky -Obnova kapličky za kostelem sv.Kateřiny Krásno pod Evč.84-2015  02.09.2015 
18.09.2015

84-4/2015
město Krásno
Příloha č.3 k Výzvě k podání cenové nabídky -Obnova kapličky za kostelem sv.Kateřiny Krásno pod Evč.84-2015  02.09.2015 
18.09.2015

84-3/2015
město Krásno
Příloha č.2 k Výzvě k podání cenové nabídky -Obnova kapličky za kostelem sv.Kateřiny Krásno pod Evč.84-2015  02.09.2015 
18.09.2015

84-2/2015
město Krásno
Příloha č.1 k Výzvě k podání cenové nabídky -Obnova kapličky za kostelem sv.Kateřiny Krásno pod Evč.84-2015  02.09.2015 
18.09.2015

84-1/2015
město Krásno
Výzva k podání cenové nabídky \\\"Obnova kapličky za kostelem sv.Kateřiny Krásno\\\"  02.09.2015 
18.09.2015

84/2015
město Krásno
Veřejná vyhláška - Oznámení vydání územního plánu Krásno ( opětovné zveřejnění z důvodu znepřístupnění dálkového nahlédnutí v zveřejnění pod.č.79/2015)  01.09.2015 
16.09.2015
1443/2015
83/2015
město Krásno
Program 5.zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje  25.08.2015 
11.09.2015

82/2015
Hejtman Karlovarského kraje
Rozhodnutí o zrušení vyhlášení období zvýšeného nebezpečí požárů  24.08.2015 
08.09.2015
209/KZ/15
81/2015
Hejtman Karlovarského kraje
Záměr číslo 41/2015  18.08.2015 
02.09.2015

80/2015
město Krásno
Veřejná vyhláška - Oznámení vydání územního plánu Krásno  11.08.2015 
27.08.2015
1443/2015
79/2015
Městský úřad Krásno
Rozhodnutí o době zvýšeného nebezpečí vzniku požárů  10.08.2015 
10.09.2015

78/2015
Hejtman Karlovarského kraje
Výzva k podání žádostí o individuální dotaci z rozpočtu města Krásno na rok 2015 - 2.kolo  28.07.2015 
27.08.2015

77/2015
město Krásno
Oznámení o zahájení řízení - Odstranění propadu rychlosti na trati K.Vary dol.nádraží -Mariánské Lázně  28.07.2015 
12.08.2015

76/2015
Drážní úřad, Plzeň
Pozvánka na 8.jednání ZM Krásno  28.07.2015 
07.08.2015

75/2015
město Krásno- starosta města
Záměr číslo 40/2015 na prodej bytové jednotky  22.07.2015 
06.08.2015

74/2015
město Krásno
Záměr číslo 39/2015 na prodej bytové jednotky  22.07.2015 
06.08.2015

73/2015
město Krásno
Záměr číslo 38/2015 na prodej bytové jednotky  22.07.2015 
06.08.2015

72/2015
město Krásno
Záměr číslo 37/2015 na prodej bytové jednotky  22.07.2015 
06.08.2015

71/2015
město Krásno
Záměr číslo 36/2015 na prodej bytové jednotky  22.07.2015 
06.08.2015

70/2015
město Krásno
Záměr číslo 35/2015 na prodej bytové jednotky  22.07.2015 
06.08.2015

69/2015
město Krásno
Záměr číslo 34/2015 na prodej bytové jednotky  22.07.2015 
06.08.2015

68/2015
město Krásno
Záměr číslo 33/2015 na prodej bytové jednotky  22.07.2015 
06.08.2015

67/2015
město Krásno
Záměr číslo 32/2015 na prodej bytové jednotky  22.07.2015 
06.08.2015

66/2015
město Krásno
Záměr číslo 31/2015 na prodej bytové jednotky  22.07.2015 
06.08.2015

65/2015
město Krásno
Záměr číslo 30/2015 na prodej bytové jednotky  22.07.2015 
06.08.2015

64/2015
město Krásno
Záměr číslo 29/2015 na prodej bytové jednotky  22.07.2015 
06.08.2015

63/2015
město Krásno
Záměr číslo 28/2015 na prodej bytové jednotky  22.07.2015 
06.08.2015

62/2015
město Krásno
Záměr číslo 27/2015 na prodej bytové jednotky  22.07.2015 
06.08.2015

61/2015
město Krásno
Záměr číslo 26/2015 na prodej bytové jednotky  22.07.2015 
06.08.2015

60/2015
město Krásno- starosta města
Záměr číslo 25/2015 na prodej bytové jednotky  22.07.2015 
06.08.2015

59/2015
město Krásno
Záměr číslo 24/2015 na prodej části pozemku  10.07.2015 
27.07.2015

58/2015
město Krásno
Záměr číslo 23/2015 na prodej částí pozemků  10.07.2015 
27.07.2015

57/2015
město Krásno
Pozvánka na 7.zasedání Zastupitelstva města Krásno  17.06.2015 
26.06.2015

54/2015
město Krásno
Doplňující text k pozemkům zveřejněným pod číslem 55/2015  15.06.2015 
15.07.2015

56/2015
Státní pozemkový úřad Karlovy Vary
Veřejná nabídka pozemků  15.06.2015 
15.07.2015

55/2015
Státní pozemkový úřad Karlovy Vary
Obecně závazná vyhláška č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů....  10.06.2015 
25.06.2015

53/2015
město Krásno
Záměr číslo 22/2015 prodej část pozemku  09.06.2015 
24.06.2015

52/2015
město Krásno
Záměr číslo 21/2015 na prodej pozemku  08.06.2015 
23.06.2015

51/2015
město Krásno
Záměr číslo 20/2015 - prodej pozemku  08.06.2015 
23.06.2015

50/2015
město Krásno
Veřejná vyhláška-oznamuje zveřejnění návrhu Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje Karl.kraje a Vyhodnocení vlivů....  04.06.2015 
20.06.2015
525/RR/15
49/2015
Krajský úřad Karlovarského kraje - odbor regionálního rozvoje
Dražební vyhláška na nemovitost čp.107  04.06.2015 
20.08.2015
120 EX 620/11-12
48/2015
Exekutorský úřad Klatovy, JUDr.Dalimil Mika
Příloha č.2 k Výzvě na podání cenové nabídky pod.č.45/2015  03.06.2015 
12.06.2015

47/2015
město Krásno
Příloha č.1 k Výzvě na podání cenové nabídky pod č.45/2015  03.06.2015 
12.06.2015

46/2015
město Krásno
Výzva k podání cenové nabídky "Oprava venkovního schodiště Kulturního domu Krásno" Nabídky musí být podány do 11.06.2015  03.06.2015 
12.06.2015

45/2015
město Krásno
Program na 4.zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje  28.05.2015 
12.06.2015

44/2015
Karlovarský kraj
Veřejnoprávní smlouva o zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace adres (RUIAN)  21.05.2015 
05.06.2015

42/2015
město Krásno, město Horní Slavkov
Přístavba výrobní haly firmy NADE Krásno  20.05.2015 
05.06.2015
1786/2015/HS/OVŽP-9
43/2015
Městský úřad Horní Slavkov, odbor výstavby a životního prostředí
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí Hornoslavkovsko  20.05.2015 
05.06.2015

41/2015
Krajský úřad Karlovarského kraje - odbor kontroly
Závěrečný účet Svazku obcí "Hornoslavkovsko" za rok 2014  20.05.2015 
05.06.2015

40/2015
město Horní Slavkov
Pozvánka na 6.veřejné zasedání Zastupitelstva města Krásno  20.05.2015 
29.05.2015

39/2015
město Krásno- starosta města
Záměr číslo 19/2014 na prodej pozemku  14.05.2015 
29.05.2015

38/2015
město Krásno
Závěrečný účet města Krásno za rok 2014 + Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Krásno za rok 2014  13.05.2015 
28.05.2015

37/2015
město Krásno
Informace o podaném návrhu veřejnoprávní moci  11.05.2015 
19.05.2015
1786/2015/HS/OVŽP-7
36/2015
Městský úřad Horní Slavkov, odbor výstavby a životního prostředí
Výzva k podání žádostí o individiální dotaci z rozpočtu města Krásno na rok 2015  06.05.2015 
16.06.2015

35/2015
město Krásno
Projekt CZ.1.04./2.1.00/03.00015  05.05.2015 
20.05.2015

34/2015
Úřad práce Sokolov
Záměr číslo 18/2015 na prodej pozemku  04.05.2015 
19.05.2015

33/2015
město Krásno
Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí na rok 2015  04.05.2015 
04.06.2015
538037/15/2400-11460-400367
32/2015
Finanční úřad pro Karlovarský kraj, Karlovy Vary
Veřejná vyhláška - Pavel Jakub  04.05.2015 
19.05.2015
PO/54-9202/09/Si
31/2015
Městský úřad Sokolov, odbor právní
Záměr číslo 17/2015 na pronájem pozemku  29.04.2015 
15.05.2015

30/2015
město Krásno
Záměr číslo 16/2015 na pronájem pozemku  29.04.2015 
15.05.2015

29/2015
město Krásno
Záměr číslo 15/2015 na pronájem pozemku  29.04.2015 
15.05.2015

28/2015
město Krásno
Záměr číslo 14/2015 na pronájem pozemku  29.04.2015 
15.05.2015

27/2015
město Krásno
Záměr na prodej požárního automobilu AVIA  29.04.2015 
15.05.2015

26/2015
město Krásno
Záměr číslo 13/2015  17.04.2015 
05.05.2015

25/2015
město Krásno
Záměr číslo 12/2015  16.04.2015 
04.05.2015

24/2015
město Krásno
Záměr číslo 11/2015  16.04.2015 
04.05.2015

23/2015
město Krásno
Záměr číslo 10/2015  16.04.2015 
04.05.2015

22/2015
město Krásno
Záměr číslo 9-2015  16.04.2015 
04.05.2015

21/2015
město Krásno
Záměr číslo 8/2015  16.04.2015 
04.05.2015

20/2015
město Krásno
Záměr číslo 7/2015  15.04.2015 
30.04.2015

19/2015
město Krásno
Oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek  07.04.2015 
22.06.2015
18198/2015-MZE-15120
18/2015
Ministerstvo zemědělství
Pozvánka na 5.veřejné zasedání Zastupitelstva města Krásno  01.04.2015 
10.04.2015

17/2015
město Krásno- starosta města
Program na 3.zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje  26.03.2015 
17.04.2015

16/2015
Karlovarský kraj
Pozvánka na 4.veřejné zasedání ZM Krásno  19.03.2015 
28.03.2015

15/2015
město Krásno- starosta města
Pozvánka na 4.veřejné zasedání ZM Krásno  18.03.2015 
18.03.2015

15/2015
město Krásno- starosta města
Záměr číslo 6-2015  13.03.2015 
30.03.2015

14/2015
město Krásno
Záměr číslo 5-2015  13.03.2015 
30.03.2015

13/2015
město Krásno
Záměr číslo 4-2015  13.03.2015 
30.03.2015

12/2015
město Krásno
Záměr číslo 3-2015  13.03.2015 
30.03.2015

11/2015
město Krásno
Záměr číslo 2-2015  13.03.2015 
30.03.2015

10/2015
město Krásno
Veřejná vyhláška - Tomáš Mach  03.03.2015 
18.03.2015
945/2013/OP/MAPL-3
9/2015
Městský úřad Sokolov
Program na 2.zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje  18.02.2015 
27.02.2015

8/2015
Karlovarský kraj
Oznámení o zamýšleném převodu pozemku  18.02.2015 
18.05.2015
SPU069895/2015/129/Šim
7/2015
Státní pozemkový úřad Karlovy Vary
Pozvánka na 3.zasedání Zastupitelstva města Krásno  18.02.2015 
27.02.2015

6/2015
město Krásno
Nabídka na pronájem městského bytu na Náměstí 8/1,Krásno  04.02.2015 
19.02.2015

5/2015
město Krásno
Záměr číslo 1/2015  04.02.2015 
19.02.2015

4/2015
město Krásno
Program na 1.jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje  02.02.2015 
13.02.2015

3/2015
Hejtman Karlovarského kraje
Pozvánka na 2.veřejné zasedání ZM Krásno  21.01.2015 
30.01.2015

2/2015
město Krásno- starosta města
Usnesení o zastavení řízení  09.01.2015 
26.01.2015
3916/2014/HS/OVŽP-18
1/2015
Městský úřad Horní Slavkov, odbor výstavby a životního prostředí
Veřejná nabídka na pronájem městského bytu Cínová 398/2,Krásno  10.12.2014 
13.01.2015

117/2014
město Krásno
Veřejná nabídka na pronájem městského bytu nám.Sv.Trojice 314/4,Krásno  10.12.2014 
13.01.2015

116/2014
město Krásno
Veřejná nabídka na pronájem městského bytu Radniční 4/1,Krásno  10.12.2014 
13.01.2015

115/2014
město Krásno
Pozvánka na 1.jednání Zastupitelstva města Krásno  09.12.2014 
19.12.2014

114/2014
město Krásno
Návrh rozpočtu města Krásno na rok 2015  02.12.2014 
17.12.2014

113/2014
město Krásno
Návrh rozpočtu Svazku obcí Hornoslavkovsko na rok 2015  28.11.2014 
15.12.2014

112/2014
město Horní Slavkov
Oznámení o zahájení územního řízení - Výstavba vysílače  26.11.2014 
29.12.2014
3916/2014/HS/OVŽP-6
111/2014
Městský úřad Horní Slavkov, odbor výstavby a životního prostředí
Záměr 37/2014  25.11.2014 
10.12.2014

110/2014
město Krásno
Záměr číslo 37/2014  25.11.2014 
25.11.2014

110/2014
město Krásno
Oznámení o zamýšleném převodu pozemků  25.11.2014 
25.02.2015
SPU 577522/2014/129/Šim
109/2014
Státní pozemkový úřad Karlovy Vary
Oznámení o zamýšleném převodu pozemků, jejichž vlastnictví státu není doloženo  25.11.2014 
25.02.2015
SPU 577522/2014/129/Šim
108/2014
Státní pozemkový úřad, Karlovy Vary
Program na 7.jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje  25.11.2014 
12.12.2014

107/2014
Hejtman Karlovarského kraje
Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu  20.11.2014 
22.12.2014

106/2014
Katastrální úřad Sokolov
Výpis z Ustanovujícího zasedání ZM Krásno  20.11.2014 
08.12.2014

105/2014
město Krásno
Veřejná nabídka na pronájem městkého bytu na adrese Cínová 398/2, Krásno  19.11.2014 
01.12.2014

104/2014
město Krásno
Příloha číslo 1 k Rozhodnutí zveřejněném pod číslem 103/2014  18.11.2014 
18.11.2014
SPU482810/2014
103/2014
Státní pozemkový úřad Karovy Vary
Rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv v k.ú.Háje nad Teplou  30.10.2014 
18.11.2014
SPU482810/2014
103/2014
Státní pozemkový úřad Karlovy Vary
Pozvánka na Ustanovující zasedání Zastupitelstva města Krásno  29.10.2014 
07.11.2014

102/2014
město Krásno- starosta města
Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu  23.10.2014 
24.11.2014

101/2014
Katastrální úřad Sokolov
Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů  23.10.2014 
16.11.2014

100/2014
ČEZ Distribuce, a.s.
Veřejná nabídka na pronájem městského bytu 398/2 (určený k prodeji)  23.10.2014 
15.11.2014

99/2014
město Krásno
Usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání  22.10.2014 
19.11.2014
144EX961/12-84
98/2014
Exekutorský úřad Praha 3, Soudní exekutor JUDr.Zwiefelhofer
Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání  22.10.2014 
11.12.2014
135EX728/14-29
97/2014
Exekutorský úřad Chomutov, Mgr.Jan Peroutka,soudní exekutor
Výpis usnesení z 30.jednání ZM Krásno  17.10.2014 
03.11.2014

96/2014
město Krásno
Program na 6.jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje  07.10.2014 
17.10.2014

95/2014
Karlovarský kraj
Výpis usnesení z 29.jednání ZM Krásno  01.10.2014 
16.10.2014

94/2014
město Krásno
Pozvánka na 30.jednání Zastupitelstva města Krásno  25.09.2014 
03.10.2014

93/2014
město Krásno- starosta města
Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva obcí  18.09.2014 
12.10.2014

92/2014
město Krásno
Záměr číslo 36/2014  16.09.2014 
01.10.2014

91/2014
město Krásno
Pozvánka na 29.jednání Zastupitelstva města Krásno  16.09.2014 
24.09.2014

90/2014
město Krásno
Záměr číslo 35/2014  11.09.2014 
27.09.2014

89/2014
město Krásno
Záměr číslo 34/2014  11.09.2014 
27.09.2014

88/2014
město Krásno
Záměr číslo 33/2014  11.09.2014 
27.09.2014

87/2014
město Krásno
Záměr číslo 32/2014  11.09.2014 
27.09.2014

86/2014
město Krásno
Záměr číslo 31/2014  11.09.2014 
27.09.2014

85/2014
město Krásno
Veřejná nabídka na pronájem městského bytu na adrese Radniční 320/1  09.09.2014 
25.09.2014

84/2014
město Krásno
Veřejná nabídka na pronájem městkého bytu na adrese Radniční 391/4,Krásno  09.09.2014 
25.09.2014

83/2014
město Krásno
Záměr číslo 30/2014  27.08.2014 
12.09.2014

82/2014
město Krásno
Záměr číslo 29/2014  27.08.2014 
12.09.2014

81/2014
město Krásno
Záměr číslo 28/2014  27.08.2014 
12.09.2014

80/2014
město Krásno
Záměr číslo 27/2014  27.08.2014 
12.09.2014

79/2014
město Krásno
Záměr číslo 26/2014  27.08.2014 
12.09.2014

78/2014
město Krásno
Záměr číslo 25/2014  27.08.2014 
12.09.2014

77/2014
město Krásno
Záměr číslo 24/2014  27.08.2014 
12.09.2014

76/2014
město Krásno
Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na stavební práce s názvem "Oprava komunikace Dolní Hluboká "  27.08.2014 
06.09.2014

75/2014
město Krásno
Dražební vyhláška na nemovitost čp.97  27.08.2014 
27.08.2014

74/2014
Soudní exekutor JUDr.Miloslav Zwiefelhofer
Dražební vyhláška na nemovitost čp.97  27.08.2014 
18.09.2014

74/2014
Soudní exekutor JUDr.Miloslav Zwiefelhofer
Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí  25.08.2014 
26.09.2014
00-2/2014-409-8
73/2014
Katastrální úřad Sokolov
Záměr číslo 23/2014 na pronájem pozemku 702/5  21.08.2014 
05.09.2014

72/2014
město Krásno
Záměr číslo 22 /2014 na prodej části pozemku číslo 3077/3  21.08.2014 
05.09.2014

71/2014
město Krásno
Program na 5.jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje  21.08.2014 
04.09.2014

70/2014
Karlovarský kraj
Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků  20.08.2014 
12.10.2014

69/2014
město Krásno- starosta města
Projekt CZ.1.04./2.1.00/03.00015  18.08.2014 
18.09.2014

67/2014
Úřad práce Sokolov
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise  11.08.2014 
12.10.2014

68/2014
město Krásno- starosta města
Záměr číslo 21/2014  07.08.2014 
22.08.2014

66/2014
město Krásno
Oznámení o zamýšleném převodu  05.08.2014 
05.11.2014

65/2014
Státní pozemkový úřad Karlovy Vary
Výpis usnesení z 28.jednání ZM Krásno  01.08.2014 
16.08.2014

64/2014
město Krásno
Záměr číslo 20/2014  21.07.2014 
06.08.2014

63/2014
město Krásno
Volby do zastupitelstev obcí - volební obvod-počet členů zastupitelstva  17.07.2014 
12.10.2014

62/2014
město Krásno- starosta města
Pozvánka na 28.veřejné zasedání ZM Krásno  16.07.2014 
24.07.2014

61/2014
město Krásno
Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku - Kulturní dům Krásno-rekonstrukce sociálního zařízení  04.07.2014 
19.07.2014

60/2014
město Krásno
Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku - Kulturní dům Krásno-rekonstrukce sociálního zařízení  04.07.2014 
04.07.2014

60/2014
město Krásno
Záměr číslo 19/2014 na pronájem pozemku  03.07.2014 
19.07.2014

59/2014
město Krásno
Záměr číslo 18/2014 na prodej pozemku  03.07.2014 
19.07.2014

58/2014
město Krásno
Záměr číslo 17/2014 na pronájem pozemku  03.07.2014 
19.07.2014

57/2014
město Krásno
Výpis usnesení z 27.jednání ZM Krásno  03.07.2014 
19.07.2014

56/2014
město Krásno
Projekt CZ.1.04./2.1.00/03.00015  30.06.2014 
01.08.2014

55/2014
Úřad práce Sokolov
Pozvánka na 27.zasedání Zastupitelstva města Krásno  18.06.2014 
27.06.2014

54/2014
město Krásno
Komplexní pozemková úprava v k.ú.Háje nad Teplou  13.06.2014 
28.06.2014
53/2014
SPU 248195/2014
Státní pozemkový úřad Karlovy Vary
Nabídka pozemků SPÚ k náhradním restitucím - katastr  13.06.2014 
16.07.2014
SPU 262338/2014/129/Cer
52/2014
Státní pozemkový úřad Karlovy Vary
Záměr číslo 16/2014  11.06.2014 
26.06.2014

51/2014
město Krásno
Záměr číslo 15-2014  11.06.2014 
26.06.2014

50/2014
město Krásno
Záměr číslo 14-2014  11.06.2014 
26.06.2014

49/2014
město Krásno
Výpis usnesení z 26.jednání ZM Krásno  11.06.2014 
30.06.2014

48/2014
město Krásno
Rozhodnutí - oprava zřejmých nesprávností - Domovní vrtaná studna  09.06.2014 
26.06.2014
881/2014/HS/OV?P-15
47/2014
MěÚ Horní Slavkov - stavební
Rozhodnutí - Územní rozhodnutí - Domovní vrtaná studna  06.06.2014 
23.06.2014
46/2014
881/2014/HS/OVŽP-14
MěÚ Horní Slavkov - odbor výstavby
Program na 4.zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje  05.06.2014 
20.06.2014

45/2014
Hejtman Karlovarského kraje
Záměr číslo 13/2014  30.05.2014 
16.06.2014

44/2014
město Krásno
Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku - Stavební úpravy plochy před restaurací U Divočáka, Krásno  20.05.2014 
03.06.2014

43/2014
město Krásno
Návrh zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí Hornoslavkovsko  19.05.2014 
03.06.2014

42/2014
město Horní Slavkov
Závěrečný účet Svazku obcí Hornoslavkovsko za rok 2013  19.05.2014 
03.06.2014

41/2014
město Horní Slavkov
Pozvánka na 26.zasedání Zastupitelstva města Krásno  13.05.2014 
22.05.2014

40/2014
město Krásno
Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na stavební práce  07.05.2014 
24.05.2014

39/2014
město Krásno
Oznámení o době a místě konání voleb  05.05.2014 
25.05.2014

38/2014
město Krásno
Příloha k 31.12.2013  05.05.2014 
22.05.2014

37f/2014
město Krásno
Výkaz zisku a ztrát k 31.12.2013 - MŠ Krásno  05.05.2014 
22.05.2014

37e/2014
město Krásno
Rozvaha příspěvkové organizace MŠ Krásno  05.05.2014 
22.05.2014

37d/2014
město Krásno
Příloha k 31.12.2013  05.05.2014 
22.05.2014

37c/2014
město Krásno
Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2013 - Město Krásno  05.05.2014 
22.05.2014

37b/2014
město Krásno
Rozvaha k 31.12.2013 - Město Krásno  05.05.2014 
22.05.2014

37a/2014
město Krásno
Účetní závěrka města Krásno za rok 2013  05.05.2014 
22.05.2014

37/2014
město Krásno
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Krásno  05.05.2014 
22.05.2014

36b/2014
Město Krásno
Závěrečný účet Města Krásno za rok 2013  05.05.2014 
22.05.2014

36a/2014
Město Krásno
Veřejná nabídka na městský byt 4/6  02.05.2014 
29.05.2014

35/2014
město Krásno
Program na náhradní 2.zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje  29.04.2014 
06.05.2014

34/2014
hejtman kraje
Veřejná vyhláška  29.04.2014 
03.06.2014
523979/14/2400-14400-400367
33/14
Finanční úřad pro Karlovarský kraj, Karlovy Vary
Nařízení Státní veterinární správy  24.04.2014 
24.05.2014
SVS/2014/023403-K
32/2014
Státní veterinární správa pro Karl.kraj
Oznámení o obnově katastrálního operátu - Dolní Hluboká  17.04.2014 
17.05.2014

31/2014
Katastrální úřad Sokolov
Oznámení o vyhlášení částečné revize katastru nemovitostí - Dolní Hluboká  17.04.2014 
17.05.2014

30/2014
Katastrální úřad Sokolov
Program na 2.zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje  17.04.2014 
25.04.2014

29/2014
Karlovarský kraj
Záměr číslo 12/2014  17.04.2014 
02.05.2014

28/2014
město Krásno
Veřejná nabídka na městský byt Radniční 4/6  16.04.2014 
28.04.2014

26/2014
město Krásno
Záměr číslo 11/2014 na pronájem pozemku  09.04.2014 
24.04.2014

25/2014
město Krásno
Informace o počtu a sídle volebních okrsků  08.04.2014 
23.05.2014

27/2014
město Krásno
Oznámení o zahájení řízení - Domovní vrtná studna  07.04.2014 
07.05.2014
881/2014/HS/OVŽP-5
24/2014
MěÚ Horní Slavkov
Záměr na pronájem pozemků  02.04.2014 
17.04.2014

23/2014
město Krásno
OZV č.1/2014, kterou se mění a doplňuje vyhláška 1/2013, o místních poplatcích  02.04.2014 
17.04.2014

22/2014
město Krásno
Výpis usnesení z 25.jednání Zastupitelstva města Krásno  01.04.2014 
16.04.2014

21/2014
město Krásno
Stanovení min.počtu členů okrskové volební komise  25.03.2014 
10.04.2014

20/2014
město Krásno
Záměr č.9/2014 - pronájem pozemku  25.03.2014 
02.04.2014

19/2014
město Krásno
Záměr číslo 8/2014 - prodej pozemků  19.03.2014 
03.04.2014

18/2014
město Krásno
Záměr číslo 7/2014 - pronájem pozemku  19.03.2014 
03.04.2014

17/2014
město Krásno
Oznámení o zahájení realizace polní cesty HPC 19 a lokálního biokoridoru LBK 2B  19.03.2014 
03.04.2014
SPU 102765/2014
16/2014
Státní pozemkový úřad, pobočka Karlovy Vary
Usnesení o ustanovení opatrovníka - Jan vrbka - Dědické řízení  18.03.2014 
02.04.2014

15/2014
Okresní soud v Sokolově
Pozvánka na 25.veřejné zasedání Zastupitelstva města Krásno  12.03.2014 
21.03.2014

14/2014
město Krásno
Záměr číslo 6/2014  10.03.2014 
25.03.2014

13/2014
město Krásno
Oznámení o převodu pozemků v souladu s ust.§ 20 zákona č.503/2012  12.02.2014 
12.05.2014
SPU 054165/2014/129/Šim
12/2014
Státní pozemkový úřad, Karlovy Vary
Veřejná nabídka na pronájem městského bytu čp.314/1  05.02.2014 
21.02.2014

12/2014
město Krásno
Výpis usnesení z 24.jednání ZM Krásno  05.02.2014 
21.02.2014

11/2014
město Krásno
Program 1.zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje  04.02.2014 
14.02.2014

10/2014
Karlovarský Kraj
Pozvánka na 24.jednání Zastupitelstva města Krásno  16.01.2014 
24.01.2014

9/2014
město Krásno
Veřejná nabídka na pronájem městského bytu 314/1  16.01.2014 
24.01.2014

8/2014
město Krásno
Výpis usnesení z 23.jednání ZM Krásno  09.01.2014 
09.02.2014

7/2014
město Krásno
Záměr číslo 5/2014  08.01.2014 
23.01.2014

6/2014
město Krásno
Záměr číslo 4/2014  08.01.2014 
23.01.2014

5/2014
město Krásno
Záměr číslo 3/2014  08.01.2014 
23.01.2014

4/2014
město Krásno
Záměr číslo 2/2014  08.01.2014 
23.01.2014

3/2014
město Krásno
Protokol o otevírání obálek s nabídkami uchazečů o veřejnou zakázku - MŠ Pampeliška  08.01.2014 
23.01.2014

2/2014
město Krásno
Záměr číslo 1/2014  03.01.2014 
20.01.2014

1/2014
město Krásno
Záměr číslo 23/2013  17.12.2013 
02.01.2014

84/2013
město Krásno
Záměr číslo 22/2013  17.12.2013 
02.01.2014

83/2013
město Krásno
Záměr číslo 21/2013  17.12.2013 
02.01.2014

82/2013
město Krásno
Záměr číslo 20/2013  17.12.2013 
02.01.2014

81/2013
město Krásno
Pozvánka na 23.zasedání ZM Krásno  10.12.2013 
10.12.2013

80/2013
město Krásno
Pozvánka na 23.zasedání ZM Krásno  10.12.2013 
20.12.2013

80/2013
město Krásno
Dodatečné informace k veřejné zakázce "Mateřská škola Pampeliška vč.přípojek na dopravní a technickou infrastrukturu  09.12.2013 
19.12.2013

79/2013
město Krásno
Ověřený program z 8. zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje  02.12.2013 
13.12.2013

78/2013
PaedDr.Josef Novotný , hejtman Karlovarského kraje
Návrh rozpočtu Svazku obcí "Hornoslavkovsko"na rok 2014  02.12.2013 
17.12.2013

77/2013
Svazek obcí "Hornoslavkovsko"
Návrh rozpočtu Města Krásno na rok 2014  29.11.2013 
14.12.2013

76/2013
město Krásno
Veřejná nabídka na byt 314/4  28.11.2013 
13.12.2013

75/2013
město Krásno
Veřejná nabídka na byt 314/1  28.11.2013 
13.12.2013

74/2013
město Krásno
Zadávací dokumentace -příloha výzvy k podání nabídky ve zjed.pod.řízení- Mateřská škola Pampeliška vč.přípojek na dopravní a tech.infrastrukturu  26.11.2013 
11.12.2013

73/2013 -příloha 10 - 3 část
město Krásno
Zadávací dokumentace -příloha výzvy k podání nabídky ve zjed.pod.řízení- Mateřská škola Pampeliška vč.přípojek na dopravní a tech.infrastrukturu  26.11.2013 
11.12.2013

73/2013 -příloha 10 -2 část
město Krásno
Zadávací dokumentace -příloha výzvy k podání nabídky ve zjed.pod.řízení- Mateřská škola Pampeliška vč.přípojek na dopravní a tech.infrastrukturu  26.11.2013 
11.12.2013

73/2013 -příloha 10 -1 část
město Krásno
Zadávací dokumentace -příloha výzvy k podání nabídky ve zjed.pod.řízení- Mateřská škola Pampeliška vč.přípojek na dopravní a tech.infrastrukturu  26.11.2013 
11.12.2013

73/2013 -příloha 9
město Krásno
Zadávací dokumentace -příloha výzvy k podání nabídky ve zjed.pod.řízení- Mateřská škola Pampeliška vč.přípojek na dopravní a tech.infrastrukturu  26.11.2013 
11.12.2013

73/2013 -příloha 8
město Krásno
Zadávací dokumentace -příloha výzvy k podání nabídky ve zjed.pod.řízení- Mateřská škola Pampeliška vč.přípojek na dopravní a tech.infrastrukturu  26.11.2013 
26.11.2013

73/2013 -příloha 5
město Krásno
Zadávací dokumentace -příloha výzvy k podání nabídky ve zjed.pod.řízení- Mateřská škola Pampeliška vč.přípojek na dopravní a tech.infrastrukturu  26.11.2013 
11.12.2013

73/2013 -příloha 5
město Krásno
Zadávací dokumentace -příloha výzvy k podání nabídky ve zjed.pod.řízení- Mateřská škola Pampeliška vč.přípojek na dopravní a tech.infrastrukturu  26.11.2013 
11.12.2013

73/2013 -příloha 4
město Krásno
Zadávací dokumentace -příloha výzvy k podání nabídky ve zjed.pod.řízení- Mateřská škola Pampeliška vč.přípojek na dopravní a tech.infrastrukturu  26.11.2013 
11.12.2013

73/2013 -příloha 3
město Krásno
Zadávací dokumentace -příloha výzvy k podání nabídky ve zjed.pod.řízení- Mateřská škola Pampeliška vč.přípojek na dopravní a tech.infrastrukturu  26.11.2013 
11.12.2013

73/2013 -příloha 2
město Krásno
Zadávací dokumentace -příloha výzvy k podání nabídky ve zjed.pod.řízení- Mateřská škola Pampeliška vč.přípojek na dopravní a tech.infrastrukturu  26.11.2013 
11.12.2013

73/2013 -příloha 1
město Krásno
Zadávací dokumentace -příloha výzvy k podání nabídky ve zjed.pod.řízení- Mateřská škola Pampeliška vč.přípojek na dopravní a tech.infrastrukturu  26.11.2013 
11.12.2013

73/2013 - 1 - 2 část
město Krásno
Zadávací dokumentace -příloha výzvy k podání nabídky ve zjed.pod.řízení- Mateřská škola Pampeliška vč.přípojek na dopravní a tech.infrastrukturu  26.11.2013 
11.12.2013

73/2013 - 1 - 1 část
město Krásno
Výzva k podání nabídka na veřejnou zakázku ve zjednodušeném podlimitním řízení -Realizace stavby Mateřská škola Pampeliška vč.přípojek na dopravní a techn.infrastrukturu  26.11.2013 
11.12.2013

73/2013
město Krásno
Výpis usnesení z 22.jednání ZM Krásno  25.11.2013 
10.12.2013

72/2013
město Krásno
Obecně závazná vyhláška č.1/2013 o místních poplatcích  20.11.2013 
06.12.2013

71/2013
město Krásno
Program 7.výjezdního zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje  14.11.2013 
23.11.2013

70/2013
PaedDr.Josef Novotný , hejtman Karlovarského kraje
Pozvánka na 22. jednání Zastupitelstva města Krásno  06.11.2013 
14.11.2013

69/2013
město Krásno
Oznámení o zamýšleném převodu pozemků - Dolní Hluboká  05.11.2013 
05.02.2014
SPU 453064/2013/129/Maš
68/2013
Státní pozemkový úřad, Karlovy Vary
Oznámení o vystavení návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú.Háje nad Teplou  05.11.2013 
06.12.2013
SPU455053/2013
67/2013
Státní pozemkový úřad, Karlovy Vary
Zadání podlimitní veřejné zakázky ve zjednodušeném řízení na stavbu pod názvem:Mateřská škola -Pampeliška vč. přípojek na dopravní a technickou infrastrukturu  21.10.2013 
06.11.2013

66/2013 - část 7 (příloha)
město Krásno
Zadání podlimitní veřejné zakázky ve zjednodušeném řízení na stavbu pod názvem:Mateřská škola -Pampeliška vč. přípojek na dopravní a technickou infrastrukturu  21.10.2013 
06.11.2013

66/2013 - část 6 příloha)
město Krásno
Zadání podlimitní veřejné zakázky ve zjednodušeném řízení na stavbu pod názvem:Mateřská škola -Pampeliška vč. přípojek na dopravní a technickou infrastrukturu  21.10.2013 
06.11.2013

66/2013 - část 5 (příloha)
město Krásno
Zadání podlimitní veřejné zakázky ve zjednodušeném řízení na stavbu pod názvem:Mateřská škola -Pampeliška vč. přípojek na dopravní a technickou infrastrukturu  21.10.2013 
06.11.2013

66/2013 - část 4
město Krásno
Zadání podlimitní veřejné zakázky ve zjednodušeném řízení na stavbu pod názvem:Mateřská škola -Pampeliška vč. přípojek na dopravní a technickou infrastrukturu  21.10.2013 
06.11.2013

66/2013 - část 3
město Krásno
Zadání podlimitní veřejné zakázky ve zjednodušeném řízení na stavbu pod názvem:Mateřská škola -Pampeliška vč. přípojek na dopravní a technickou infrastrukturu  21.10.2013 
06.11.2013

66/2013 - část 2
město Krásno
Zadání podlimitní veřejné zakázky ve zjednodušeném řízení na stavbu pod názvem:Mateřská škola -Pampeliška vč. přípojek na dopravní a technickou infrastrukturu  21.10.2013 
06.11.2013

66/2013 - část 1
město Krásno
Záměr číslo 19/2013  16.10.2013 
31.10.2013

65/2013
město Krásno
Záměr číslo 18/2013  10.10.2013 
25.10.2013

64/2013
město Krásno
Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR  08.10.2013 
27.10.2013

63/2013
Mimořádné veterinární opatření - varroázy včel  26.09.2013 
11.10.2013
SVS/2013/057626-K
62/2013
Krajská veterrinární správa Státní veterinární správy pro Karlovarský kraj
Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jejich porostů  26.09.2013 
16.11.2013

61/2013
ČEZ Distribuce, a.s., Děčín
Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby 25.-26.10.2013  25.09.2013 
25.10.2013

60/2013
Město Krásno - starosta města
Stanovení minimálního počtu členů volební komise pro volby 25.-26.10.2013  25.09.2013 
25.10.2013

59/2013
Město Krásno - starosta města
Záměr číslo 17/2013  24.09.2013 
09.10.2013

58/2013
město Krásno
Oznámení o vyřazení pozemku z veřejné nabídky  06.09.2013 
06.10.2013

57/2013
Státní pozemkový úřad, Karlovy Vary
Záměr 16/2013  05.09.2013 
23.09.2013

56/2013
město Krásno
Záměr 15/2013  05.09.2013 
23.09.2013

55/2013
město Krásno
Záměr číslo 14/2013  05.09.2013 
23.09.2013

54/2013
město Krásno
Program na 6.zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje  05.09.2013 
13.09.2013

53/2013
PaedDr.Josef Novotný , hejtman Karlovarského kraje
Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu  03.09.2013 
04.10.2013
PUP-6/2008-409-45
52/2013
Katastrální úřad Sokolov
Výpis usnesení z 21. jednání ZM Krásno  26.08.2013 
10.10.2013

51/2013
město Krásno
Projekt "Snadněji přes překážky k podnikání"  23.08.2013 
09.09.2013
CZ.1.04/2.1.01/91.00060
50/2013
MAS Sokolovsko o.p.s.
Program na 5.zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje  08.08.2013 
20.08.2013

49/2013
Karlovarský kraj
Pozvánka na 21. jednání Zastupitelstva města Krásno  07.08.2013 
16.08.2013

48/2013
Město Krásno - starosta města
Záměr číslo 13-2013  05.08.2013 
20.08.2013

47/2013
město Krásno
Záměr číslo 12-2013  31.07.2013 
15.08.2013

46/2013
město Krásno
Rozhodnutí- Pozemkové úpravy v k.ú.Dolní Hluboká  26.07.2013 
12.08.2013
SPU 274095/2013
45/2013
Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj
Výpis usnesení z 20. jednání ZM Krásno  02.07.2013 
17.07.2013

44/2013
město Krásno
Pozvánka na 20. jednání Zastupitelstva města Krásno  05.06.2013 
14.06.2013

43/2013
Město Krásno - starosta města
Program na 4.zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje  03.06.2013 
14.06.2013

42/2013
město Krásno
Záměr číslo 11/2013  03.06.2013 
18.06.2013

41/2013
město Krásno
Záměr číslo 10/2013  03.06.2013 
18.06.2013

40/2013
město Krásno
Záměr číslo 9-2013  21.05.2013 
05.06.2013

39/2013
město Krásno
Záměr číslo 8-2013  21.05.2013 
05.06.2013

38/2013
město Krásno
Záměr číslo 7-2013  21.05.2013 
05.06.2013

37/2013
město Krásno
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného Svazku obcí Hornoslavkovsko  20.05.2013 
04.06.2013

36/2013
Svazek obcí Hornoslavkovsko
Závěrečný účet Svazku obcí "Hornoslavkovsko" za rok 2012  20.05.2013 
04.06.2013

35/2013
Svazek obcí Hornoslavkovsko
Záměr číslo 6/2013  16.05.2013 
31.05.2013

34/2013
město Krásno
Rozbor hospodaření a Závěrečný účet Města Krásno za rok 2012  13.05.2013 
28.05.2013

33/2013
město Krásno
Výpis usnesení z 19.jednání ZM Krásno  10.05.2013 
26.05.2013

32/2013
město Krásno
Veřejná vyhláška  07.05.2013 
28.05.2013
460914/13/2400-14400-400367
31/2013
Finanční úřad Karlovy Vary
Pozvánka na 19. jednání Zastupitelstva města Krásno  22.04.2013 
30.04.2013

30/2013
Město Krásno - starosta města
Kontejnery na kusový odpad + svoz odpadu - Háje, Dolní Hluboká  17.04.2013 
22.04.2013

29.2013
město Krásno
Kontejnery na kusový odpad + svoz odpadu - Krásno  17.04.2013 
22.04.2013

28/2013
město Krásno
Záměr číslo 5-2013  14.04.2013 
29.04.2013

27/2013
město Krásno
Oznámení  12.04.2013 
20.04.2013

26/2013
město Krásno
Příloha k Rozhodnutí o umístění stavby - Mateřská škola "Pampeliška" vč.přípojek na dopravní a technickou infrastrukturu  11.04.2013 
11.05.2013
příloha k čj.96/2013/HS/OVŽP-21
25a/2013
MěÚ Horní Slavkov
Rozhodnutí o umístění stavby - Mateřská škola "Pampeliška" vč.přípojek na dopravní a technickou infrastrukturu  11.04.2013 
11.05.2013
96/2013/HS/OVŽP-21
25/2013
MěÚ Horní Slavkov
Program na 3.zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje  08.04.2013 
19.04.2013

24/2013
Karlovarský kraj
Výzva č.7 v rámci 19.kola příjmu PRV k předkládání žádostí o dotaci  08.04.2013 
08.05.2013
08/005/41100/341/000145
23/2013
MAS Sokolovsko o.p.s.
Záměr číslo 4/2013 na pronájem pozemku  03.04.2013 
18.04.2013

22/2013
město Krásno
Veřejná nabídka na pronájem městského bytu Radniční 391/2, Krásno  03.04.2013 
19.04.2013

21/2013
město Krásno
Výběrové řízení na nájemce restauračních prostor v Kulturním domě města Krásno  03.04.2013 
18.04.2013

20/2013
město Krásno
Výpis usnesení z 18.jednání ZM Krásno  28.03.2013 
15.04.2013

19/2013
město Krásno
Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání- Krásno, Háje, 700/8, p. Süsser  27.03.2013 
26.04.2013
789/2013/HS/OVŽP-4
18/2013
MěÚ Horní Slavkov
Pozvánka na 18.jednání ZM Krásno  08.03.2013 
16.03.2013

17/2013
Město Krásno - starosta města
Veřejná nabídka městského bytu 320/4  04.03.2013 
19.03.2013

16/2013
město Krásno
Záměr 3/2013  25.02.2013 
12.03.2013

15/2013
město Krásno
Situace koordinační - příloha k dokumentu zveřejněným pod číslem 14/2013  13.02.2013 
20.03.2013

14a)
město Krásno
Informace o záměru stavby MŠ Pampeliška  13.02.2013 
20.03.2013

14/2013
město Krásno
Veřejná nabídka na pronájem městského bytu Radniční 391/4, Krásno  12.02.2013 
25.02.2013

13/2013
město Krásno
Výpis usnesení z 17.jednání ZM Krásno  12.02.2013 
12.03.2013

12/2013
město Krásno
Jak pomohla Evropská unie a Evropský sociální fond naší obci ?  08.02.2013 
08.03.2013

11/2013
Úřad práce ČR
Veřejná nabídka na pronájem městského bytu Radniční 391/5, Krásno  06.02.2013 
20.02.2013

10/2013
město Krásno
Program na 1.zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje  05.02.2013 
15.02.2013

9/2013
Hejtman Karlovarského kraje
Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - Mateřská školka "Pampeliška"  01.02.2013 
03.03.2013
96/2013/HS/OVŽP-7
8/2013
Městský úřad Horní Slavkov
Výsledky 2.kola voleb prezidenta ČR v Krásně  26.01.2013 
31.01.2013

8/2013
město Krásno
Rozhodnutí- Komplexní pozemkové úpravy v k.ú.Dolní Hluboká  25.01.2013 
11.02.2013
PÚ/158/2012-130730
7/2013
Pozemkový úřad Sokolov
Pozvánka na 17.zasedání Zastupitelstva města Krásno  23.01.2013 
01.02.2013

6/2013
starosta města Krásno
Záměr číslo 2/2013  14.01.2013 
29.01.2013

5/2013
město Krásno
Záměr číslo 1/2013  14.01.2013 
29.01.2013

4/2013
město Krásno
Výsledky voleb - Krásno  12.01.2013 
27.01.2013

3/2013
město Krásno
Návrh rozpočtu města Krásno na rok 2013  09.01.2013 
24.01.2013

2/2013
město Krásno
Výpis usnesení z 16.jednání ZM Krásno  04.01.2013 
20.01.2013

1/2013
město Krásno
Oznámení o době a místě konání volby prezidenta České republiky  27.12.2012 
27.01.2013

77/2012
město Krásno
Veřejná nabídka na pronájem městského bytu 320/4  21.12.2012 
16.01.2013

76/2012
město Krásno
Výzva k podání cenové nabídky na akci - Vypracování lesního hospodářského plánu pro LHC Městské lesy Krásno  21.12.2012 
10.01.2013

75/2012
město Krásno
Usnesení z 15.jednání ZM Krásno  20.12.2012 
10.01.2013

74/2012
město Krásno
Pozvánka na 16.jednání ZM Krásno  12.12.2012 
21.12.2012

73/2012
město Krásno
Návrh rozpočtu města Krásno na rok 2013  03.12.2012 
18.12.2012

72/2012
město Krásno
Program na 2.zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje  03.12.2012 
14.12.2012

71/2012
Hejtman Karlovarského kraje
Návrh rozpočtu Svazku obcí "Hornoslavkovsko" na rok 2013  30.11.2012 
16.12.2012

70/2012
město Horní Slavkov
Přihláška do výběrového řízení na nabízený byt 320/4 - příloha k bodu 68/2012  28.11.2012 
12.12.2012

69/2012
město Krásno
Veřejná nabídka na pronájem městského bytu 320/4  28.11.2012 
12.12.2012

68/2012
město Krásno
Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků  27.11.2012 
27.01.2013

67/2012
město Krásno
Pozvánka na 15.jednání ZM Krásno  27.11.2012 
07.12.2012

66/2012
město Krásno
Program 1.ustanovujícího zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje  13.11.2012 
24.11.2012

65/2012
Hejtman Karlovarského kraje
Záměr číslo 10-2012 (opravený)  06.11.2012 
21.11.2012

64/2012
město Krásno
Záměr číslo 9-2012 (opravený)  06.11.2012 
21.11.2012

63/2012
město Krásno
Záměr číslo 8-2012 (opravený)  06.11.2012 
21.11.2012

62/2012
město Krásno
Záměr číslo 9-2012  29.10.2012 
13.11.2012

52/2012
město Krásno
Výsledky voleb v Krásně - Zastupitelstvo karlovarského kraje  13.10.2012 
30.10.2012

61/2012
město Krásno
Výsledky voleb v Krásně - Senát  13.10.2012 
30.10.2012

60/2012
město Krásno
Oznámení o realizaci nové polní cesty  08.10.2012 
24.10.2012
PÚ/119/2012-130730
59/2012
Pozemkový úřad Sokolov
Závěrečná zpráva - Projekční práce - Výstavba MŠ Pampeliška  04.10.2012 
04.11.2012

58/2012
Město Krásno - starosta města
Oznámení o době a místě konání voleb do Senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstva Karlovarského kraje  27.09.2012 
21.10.2012

57/2012
Město Krásno - starosta města
Oznámení o vystavení návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú.Dolní Hluboká  27.09.2012 
28.10.2012
PÚ/108/2012-130730
55/2012
Pozemkový úřad Sokolov
Záměr číslo 10/2012  25.09.2012 
11.10.2012

54/2012
město Krásno
Mimořádné opatření  24.09.2012 
10.10.2012
MZDR 32317/2012
53/2012
Ministerstvo zemědělství ČR
Rozhodnutí - stavební povolení  20.09.2012 
05.10.2012
3022/2012/HS/OVŽP-8
51/2012
Městský úřad Horní Slavkov
Záměr číslo 8/2012 na prodej pozemku  12.09.2012 
27.09.2012

50/2012
město Krásno
Pozvánka na 14.jednání Zastupitelstva města Krásno  06.09.2012 
14.09.2012

49/2012
město Krásno
Program 5.jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje  05.09.2012 
14.09.2012

48/2012
Hejtman Karlovarského kraje
Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků  24.08.2012 
13.10.2012

47/2012
Město Krásno
Záměr číslo 7-2012 na pronájem pozemku  22.08.2012 
07.09.2012

46/2012
město Krásno
Oznámení o zamýšleném převodu pozemků v souladu s ustanovením §15 zákona č.95/1999 Sb  21.08.2012 
21.11.2012
PFCR 349677/2012/129/Lei
45/2012
Pozemkový fond ČR, Karlovy Vary
Veřejná výzva k přihlášení zájemců o uzavření pracovní smlouvy na pozici samostatný referent  16.08.2012 
15.09.2012

44/2012
město Krásno
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise  13.08.2012 
13.10.2012

43/2012
město Krásno
Oznámení o zrušení výběrového řízení na akci "Mateřská školka Krásno, p.p. 1235/1 v k.ú.Krásno nad Teplou"  08.08.2012 
24.08.2012

42/2012
město Krásno
Technická zpráva - MŠ "Pampeliška"  07.08.2012 
18.08.2012

41 e)
město Krásno
Seznam souřadnic - MŠ "Pampeliška"  07.08.2012 
18.08.2012

41 d)
město Krásno
Příloha číslo 6- předpokládaný typ stavby a rozsah stavebních prací - MŠ "Pampeliška"  07.08.2012 
18.08.2012

41c)
město Krásno
Úmístění stavby MŠ "Pampeliška"  07.08.2012 
18.08.2012

41 b)
město Krásno
Doplnění výzvy -Projekční práce - Výstavba MŠ "Pampeliška¨"  07.08.2012 
18.08.2012

41 a)
město Krásno
Doplnění výzvy k podání nabídek malého rozsahu a prodloužení termínu podání nabídky - Projekční práce - Výstavba MŠ \"Pampeliška \"  26.07.2012 
18.08.2012

40/2012
Město Krásno - starosta města
Výzva k podání nabídky - Projekční práce - Výstavba MŠ "Pampeliška"  09.07.2012 
26.07.2012

39/2012
město Krásno
Výpis usnesení z 13.jednání Zastupitelstva města Krásno  26.06.2012 
26.07.2012

38/2012
města Krásno
Návrh+Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí Hornoslavkovsko za rok 2011  06.06.2012 
21.06.2012

37/2012
Krajský úřad Karlovarského kraje - Odbor kontroly
Závěrečný účet Svazku obcí " Hornoslavkovsko" za rok 2011  06.06.2012 
21.06.2012

36/2012
Svazek Hornoslavkovsko
Program 4.jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje  05.06.2012 
15.06.2012

35/2012
Karlovarský kraj
Pozvánka na 13.jednání Zastupitelstva města Krásno  05.06.2012 
15.06.2012

34/2012
město Krásno
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Krásno za rok 2011-2.část  30.05.2012 
14.06.2012

33/2012 - 2.část
Krajský úřad Karlovarského kraje - Odbor kontroly
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Krásno za rok 2011- 1.část  30.05.2012 
14.06.2012

33/2012
Krajský úřad Karlovarského kraje - Odbor kontroly
Elektronická dražební vyhláška  29.05.2012 
18.07.2012
97EX6863/07-137 ev.č.opr.5412207617
32/2012
Exekutorský úřad Brno-město
Závěrečný účet města Krásno za rok 2011  28.05.2012 
13.06.2012

31/2012
město Krásno
Záměr číslo 6/2012  28.05.2012 
12.06.2012

30/2012
město Krásno
Záměr číslo 5/2012  23.05.2012 
08.06.2012

29/2012
město Krásno
Veřejná vyhláška - MŠ - Prodloužení platnosti stavebního povolení  21.05.2012 
06.06.2012
32 122/2012/ZP/JAFE
28/2012
MěÚ Sokolov - Odbor životní prostředí
Projektový záměr svazku obcí "Hornoslavkovsko"  17.05.2012 
31.05.2012

27/2012
Hornoslavkovsko
Program na 3.jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje  16.05.2012 
29.05.2012

26/2012
Karlovarský kraj - Hejtman kraje
Veřejná nabídka na pronájem městského bytu  16.05.2012 
08.06.2012

25/2012
město Krásno
Vyhlášení Výzvy č.6. v rámci 16.kola příjmu PRV  09.05.2012 
02.06.2012

24/2012
MAS Sokolovsko
Záměr číslo 4/2012  03.05.2012 
19.05.2012

23/2012
město Krásno
Záměr číslo 3/2012  03.05.2012 
19.05.2012

22/2012
město Krásno
Záměr číslo 2/2012  03.05.2012 
19.05.2012

21/2012
město Krásno
Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovitosti  03.05.2012 
22.05.2012
120 EX 10060/09-73
20/2012
Soudní exekutor JUDr.Dalimil Mika, Klatovy
Doklad o záměru stavby - Papíková  17.04.2012 
17.05.2012

19/2012
stavebník
Veřejná vyhláška - hromadný předpisový seznam k nahlédnutí  11.04.2012 
17.05.2012
80148/12/155960400900
18/2012
Finanční úřad v Sokolově
Program na 2.jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje  04.04.2012 
20.04.2012

17/2012
Karlovarský kraj - Hejtman kraje
Volné kapacity výrobních a skladovacích prostor  01.04.2012 
30.06.2012

15/212
Věznice Horní Slavkov
Výpis usnesení z 12.jednání ZM Krásno  29.03.2012 
16.04.2012

16.2012
město Krásno
Usnesení z 11.jednání ZM Krásno  12.03.2012 
28.03.2012

14/2012
město Krásno
Návrh rozpočtu Svazku obcí "Hornoslavkovsko" na rok 2012  09.03.2012 
24.03.2012

13/2012
Obecně závazná vyhláška č.2/2012 města Krásno o ochraně nočního klidu  07.03.2012 
23.03.2012

12/2012
město Krásno
Obecně závazná vyhláška č.1/2012 města Krásno o stanovení podmínek pro pořádání a průběh akcí typu technoparty a o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku  07.03.2012 
23.03.2012

11/2012
město Krásno
Pozvánka na 12.veřejné zasedání Zastupitelstva města Krásno  07.03.2012 
16.03.2012

10/2012
město Krásno
Doklad o záměru dělení pozemků  01.03.2012 
16.03.2012

9/2012
Pozemkový fond ČR,Karlovy Vary
Pozvánka na 11.jednání Zastupitelstva města Krásno  21.02.2012 
29.02.2012

9/2012
město Krásno
Protokol o výsledku otevírání obálek akce - Mateřská škola Krásno  14.02.2012 
29.02.2012

8/2012
město Krásno
Program na 1.jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje  09.02.2012 
24.02.2012

7/2012
Karlovarský kraj - PaedDr.Josef Novotný hejtman kraje
Nabídka pozemků k pronájmu  01.02.2012 
31.03.2012

6/2012
Pozemkový fonf ČR
Záměr číslo 1-2012  01.02.2012 
16.02.2012

4/2012
město Krásno
Volné kapacity výrobních a skladovacích prostor  01.02.2012 
31.03.2012

5/2012
Věznice Horní Slavkov
Oznámení o zamýšleném převodu v souladu s ust.§15 zákona č.95/1999 Sb.  25.01.2012 
25.04.2012
PFCR 029658/2012/129/Klep
3/2012
Pozemkový fond ČR
Výzva k podání nabídky v zadávacím řízení na zpracování projektových dokumentací na akci - Mateřská školka Krásno.  13.01.2012 
08.02.2012

2/2012
Město Krásno
Usnesení z 10.jednání Zastupitelstva města Krásno  02.01.2012 
18.01.2012

1/2012
město Krásno
Zápis (usnesení) z 9.jednání ZM Krásno  19.12.2011 
03.01.2012

104/2011
město Krásno
Pozvánka na 7.jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje  13.12.2011 
23.12.2011

103/2011
Hejtman Karlovarského kraje
Pozvánka na 10.jednání Zastupitelstva města Krásno  13.12.2011 
22.12.2011

102/2011
město Krásno
Oznámení občanům o změně cen za odvoz TDO od 1.1.2012  05.12.2011 
31.12.2011

101/2011
město Krásno
Návrh rozpočtu města Krásno na rok 2012 - výdaje  05.12.2011 
21.12.2011

100/2011
město Krásno
Návrh rozpočtu města Krásno na rok 2012 - příjmy  05.12.2011 
21.12.2011

99/2011
město Krásno
Návrh rozpočtu Svazku obcí "Hornoslavkovsko" na rok 2011  02.12.2011 
19.12.2011

98/2011
město Horní Slavkov
Záměr číslo 39/2011  01.12.2011 
16.12.2011

97/2011
město Krásno
Záměr číslo 38/2011  01.12.2011 
16.12.2011

96/2011
město Krásno
Záměr číslo 37/2011  01.12.2011 
16.12.2011

95/2011
město Krásno
Volné kapacity výrobních a skladovacích prostor  01.12.2011 
31.01.2012

94/2011
Vězeňská služba ČR, Věznice Horní Slavkov
Rozhodnutí - Stavebné povolení "Krásno-přeložka vzdušného vedení VN-22kV,kabel VN a trafostanice  25.11.2011 
12.12.2011
3014/2011/HS/OVŽP-9
93/2011
MěÚ Horní Slavkov
Program na 6.jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje  25.11.2011 
09.12.2011

92/2011
Hejtman Karlovarského kraje
Pozvánka na 9.jednání Zastupitelstva města Krásno  22.11.2011 
01.12.2011

91/2011
město Krásno
Záměr číslo 33/2011  07.11.2011 
23.11.2011

90/2011
město Krásno
Záměr číslo 36/2011  07.11.2011 
23.11.2011

89/2011
město Krásno
Záměr číslo 35/2011  07.11.2011 
23.11.2011

88/2011
město Krásno
Záměr číslo 34/2011  07.11.2011 
23.11.2011

87/2011
město Krásno
Nabídka pozemků k pronájmu  03.11.2011 
31.12.2011
PFCR571146/2011/67/Rub
86/2011
Pozemkový fond České republiky
Oznámení o stavebním řízení Krásno - přeložka vzdušného vedení VN-22kV,kabel VN a trafostanice  25.10.2011 
10.11.2011

85/2011
MěÚ Horní Slavkov, odbor výstavby a životního prostředí
Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů  19.10.2011 
16.11.2011

84/2011
ČEZ Distribuce, a.s.
Zápis (usnesení ) z 8.jednání ZM Krásno  12.10.2011 
28.10.2011

83/2011
město Krásno
Doklad o záměru stavby  27.09.2011 
27.10.2011

82/2011
Jaroslava a Vladimír Lokajovi
Pozvánka na 8,jednání ZM Krásno  23.09.2011 
04.10.2011

81/2011
město Krásno
Pozvánka na 8.jednání ZM Krásno  22.09.2011 
23.09.2011

81/2011
město Krásno
Projektový záměr  21.09.2011 
07.10.2011

SVAZEK OBCÍ HORNOSLAVKOVSKO
Nabídka pozemků určených k převodu podle zákona 95/1999 Sb.§7 uveřejněná Pozemkovým fondem ČR  12.09.2011 
12.10.2011

79/2011
Pozemkový fond ČR
Dražební vyhláška  07.09.2011 
05.10.2011
034Ex254/10-44
78/2011
Soudní exekutor JUDr.Jablonská Eva
Program na 5.jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje  07.09.2011 
16.09.2011

77/2011
Karlovarský kraj
Záměr číslo 32/2011 - prodej části pozemků  31.08.2011 
15.09.2011

76/2011
město Krásno
Záměr číslo 31/2011 - prodej pozemku  31.08.2011 
15.09.2011

75/2011
město Krásno
Záměr číslo 30/2011 - pronájem pozemku  31.08.2011 
15.09.2011

74/2011
město Krásno
Záměr číslo 29/2011 - prodej pozemků  31.08.2011 
15.09.2011

73/2011
město Krásno
Záměr číslo 28/2011 - prodej pozemku  31.08.2011 
15.09.2011

72/2011
město Krásno
Nabídka pozemků k pronájmu  03.08.2011 
03.11.2011
PFCR387076/2011/67/Rub
72/2011
Pozemkový fond ČR,Karlovy Vary
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú.Dolní Hluboká-oznámení o vyložení soupisu nároků vlastníků pozemků, lhůta pro uplatnění námitek.  01.08.2011 
16.08.2011
PÚ/461/2011-130730
71/2011
Pozemkový úřad Sokolov
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú.Háje nad Teplou-oznámení o vyložení soupisu nároků vlastníků pozemků, lhůta pro uplatnění námitek.  01.08.2011 
16.08.2011
136743/2011-MZE-130730
70/2011
Pozemkový úřad Sokolov
Usnesení z 7 jednání ZM Krásno  14.07.2011 
30.07.2011

69/2011
město Krásno
Oznámení o zamýšleném převodu pozemků v souladu s ustanovením §15 zákona č.95/99 Sb.  12.07.2011 
12.10.2011
339945/2011
68/2011
Pozemkový fond ČR
Usnesení z 6.jednání Zastupitelstva města Krásno  30.06.2011 
15.07.2011

67/2011
město Krásno
Pozvánka na 7.jednání Zastupitelstva města Krásno  30.06.2011 
07.07.2011

66/2011
město Krásno
Pozvánka na 6.zasedání Zastupitelstva města Krásno  21.06.2011 
30.06.2011

65/2011
město Krásno
Program na 4.jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje  21.06.2011 
02.07.2011

64/2011
PaedDr.Josef Novotný - hejtman Karlovarského kraje
Program na náhradní jednání 3.Zastupitelstva Karlovarského kraje  21.06.2011 
02.07.2011

63/2011
PaedDr.Josef Novotný - hejtman Karlovarského kraje
Usnesení z 5.jednání Zastupitelstva města Krásno  17.06.2011 
04.07.2011

62/2011
město Krásno
Závěrečný účet města Krásno za rok 2010  14.06.2011 
29.06.2011

61/2011
město Krásno
Oznámení o zahájení územního řízení a pozvánka na ústní jednání  13.06.2011 
28.06.2011
1137/2011/HS/OVŽP-4
60/2011
Městský úřad Horní Slavkov - odbor výstavby a životního prostředí
Záměr číslo 27/2011 na prodej části pozemku  09.06.2011 
27.06.2011

59/2011
město Krásno
Záměr číslo 26/2011 na směnu pozemků  09.06.2011 
27.06.2011

58/2011
město Krásno
Záměr číslo 25/2011 na směnu pozemků  09.06.2011 
27.06.2011

57/2011
město Krásno
Záměr číslo 24/2011 na prodej částí pozemků  09.06.2011 
27.06.2011

56/2011
město Krásno
Záměr číslo 23/2011 na pronájem pozemku  09.06.2011 
27.06.2011

55/2011
město Krásno
Záměr číslo 22/2011 na prodej části pozemku  09.06.2011 
27.06.2011

54/2011
města Krásno
Program 3.jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje  06.06.2011 
17.06.2011

53/2011
PaedDr.Josef Novotný hejtman Karlovarského kraje
Rekonstrukce historické radnice - 3. etapa  31.05.2011 
15.06.2011

52/2011
starosta města Krásno
Projektový záměr minibus  31.05.2011 
15.06.2011

51/2011
města Horní Slavkov a Krásno
Pozvánka na 5. mimořádné veřejné zasedání Zastupitelstva města Krásno  31.05.2011 
08.06.2011

50/2011
město Krásno
Nabídka pozemku určeného k převodu podle zákona 95/1999 Sb. 2 část  27.05.2011 
27.06.2011
268357/2011
49/2011
Pozemkový fond ČR
Nabídka pozemku určeného k převodu podle zákona 95/1999 Sb. 1 část  27.05.2011 
27.06.2011
268357/2011
49/2011
Pozemkový fond ČR
Vyhláška - Rekonstrukce VTL plynovodu Sviňomazy - Vřesová  23.05.2011 
07.06.2011
385/SÚ/11-3
48/2011
Krajský úřad Karlovarského kraje, stavební odbor
Dražební vyhláška  10.05.2011 
09.06.2011
134EX09187/10-100
47/2011
Exekutorský úřad Plzeň město
Usnesení z 4.jednání Zastupitelstva města Krásno  06.05.2011 
06.06.2011

46/2011
město Krásno
Nabídka pozemků k pronájmu uveřejněná Pozemkovým fondem ČR  04.05.2011 
04.08.2011
PFCR223717/2011/67/Rub
45/2011
Pozemkový fond ČR
Oznámení o ukončení aktualizace v k.ú.Háje nad Teplou  03.05.2011 
18.05.2011

44/2011
Pozemkový úřad Sokolov
Usnesení z 3.jednání ZM Krásno  18.04.2011 
04.05.2011

43/2011
město Krásno
Pozvánka na 4.jednání ZM Krásno  12.04.2011 
21.04.2011

42/2011
město Krásno
Program na 2.jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje  08.04.2011 
29.04.2011

40/2011
Hejtman Karlovarského kraje
Seznam nabízených pozemků dle § 7 zákona č.95/99 Sb.  04.04.2011 
04.05.2011
163114/2011
41/2011 druhá část
Pozemkový fond ČR,Karlovy Vary
Seznam nabízených pozemků dle § 7 zákona č.95/99 Sb.  04.04.2011 
04.05.2011
163114/2011
41/2011 část 1
Pozemkový fond ČR,Karlovy Vary
Veřejná výzva na obsazení pracovního místa úředníka a referenta Městského úřadu Krásno  01.04.2011 
21.04.2011

39/2011
město Krásno
Pozvánka na 3.zasedání Zastupitelstva města Krásno  30.03.2011 
08.04.2011

38/2011
město Krásno
Veřejná vyhláška  21.03.2011 
06.04.2011
2525/2010/HS/OVŽP-14
37/2011
Městský úřad Horní Slavkov,odbor výstavby
Usnesení z 2.jednání Zastupitelstva města Krásno  15.03.2011 
15.03.2011

36/2011
město Krásno
Usnesení z 2.jednání Zastupitelstva města Krásno  15.03.2011 
15.04.2011

36/2011
město Krásno
Kontakt na Dislokované pracoviště ČSÚ a České pošty - sběrné místo  14.03.2011 
30.04.2011

35/2011
Český statistický úřad Karlovy Vary
Dražební vyhláška N61764  14.03.2011 
04.04.2011
N61764/2011/1267
34/2011
CLANROY a.s.,Praha
Záměr číslo 21/2011 na prodej pozemku  11.03.2011 
28.03.2011

33/2011
město Krásno
Záměr číslo 20/2011 na prodej pozemku  11.03.2011 
28.03.2011

32/2011
město Krásno
Záměr číslo 19/2011 na prodej pozemků  11.03.2011 
28.03.2011

31/2011
město Krásno
Záměr číslo 18/2011 na prodej pozemku  11.03.2011 
28.03.2011

30/2011
město Krásno
Záměr číslo 17/2011 na pronájem pozemku  11.03.2011 
28.03.2011

29/2011
město Krásno
Záměr číslo 16/2011 na pronájem pozemku  11.03.2011 
28.03.2011

28/2011
město Krásno
Záměr číslo 15/2011 na směnu pozemku  11.03.2011 
28.03.2011

27/2011
město Krásno
Záměr číslo 14/2011 na prodej pozemku  11.03.2011 
28.03.2011

26/2011
město Krásno
Sčítací obvod , sčítací komisař  08.03.2011 
30.05.2011

25/2011
Český statistický úřad
Oznámení o konání sčítání lidu,domů a bytů v roce 2011 v České republice  07.03.2011 
30.03.2011

24/2011
Český statistický úřad
Oznámení o zamýšleném převodu  25.02.2011 
25.05.2011
PFCR 098290/2011/67/Tom
23/2011
Pozemkový fond ČR, Karlovy Vary
Pozvánka na 2.Jednání Zastupitelstva města Krásno  23.02.2011 
04.03.2011

22/2011
starosta města Krásno
Oznámení o zrušení pracoviště Pozemkový fond ČR Sokolov  22.02.2011 
22.03.2011

21/2011
Pozemkový fond ČR Sokolov
Oznámení - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú.Háje nad Teplou  18.02.2011 
02.03.2011
PÚ/122/2011-130730
21/2011
Pozemkový úřad Sokolov
Oznámení-Komplexní pozemkové úpravy v k.ú.Dolní Hluboká  18.02.2011 
02.03.2011
PÚ/94/2011-130730
20/2011
Pozemkový úřad Sokolov
Přihláška do výběru na přidělení městského bytu  15.02.2011 
28.02.2011

19/2011 - příloha
Městský úřad Krásno
Veřejná nabídka na pronájem bytu Radniční 391/2  15.02.2011 
28.02.2011

19/2011
Městský úřad Krásno
Program.1 jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje  07.02.2011 
18.02.2011

18/2011
Karlovarský kraj,hejtman kraje
Dražební vyhláška  07.02.2011 
02.03.2011
30E23/2010-19
17/2011
Okresní soud v Sokolově
Nabídka pozemků k pronájmu uveřejněná Pozemkovým fondem ČR  02.02.2011 
02.04.2011
PFCR045188/2011/67/Jouz
16/2011
Pozemkový fond ČR
Rozhodnutí o místění stavby - rekonstrukce VTL plynovodu Sviňomazy-Vřesová DN 500  01.02.2011 
16.02.2011
2966/2010/HS/OVŽP-7
15/2011
MěÚ Horní Slavkov odbor výstavby a ŽP
Záměr číslo 13/2011  21.01.2011 
07.02.2011

14/2011
město Krásno
Záměr číslo 12/2011  21.01.2011 
07.02.2011

13/2011
město Krásno
Záměr číslo 11/2011  21.01.2011 
07.02.2011

12/2011
město Krásno
Záměr číslo 10/2011  21.01.2011 
07.02.2011

11/2011
město Krásno
Záměr číslo 9/2011  21.01.2011 
07.02.2011

10/2011
město Krásno
Záměr číslo 8/2011  21.01.2011 
07.02.2011

9/2011
město Krásno
Záměr číslo 7/2011  21.01.2011 
07.02.2011

8/2011
město Krásno
Záměr číslo 6/2011  21.01.2011 
07.02.2011

7/2011
město Krásno
Záměr číslo 5/2011  21.01.2011 
07.02.2011

6/2011
město Krásno
Záměr číslo 4/2011  21.01.2011 
07.02.2011

5/2011
město Krásno
Záměr číslo 3/2011  21.01.2011 
07.02.2011

4/2011
město Krásno
Záměr číslo 2/2011  21.01.2011 
07.02.2011

3/2011
město Krásno
Záměr číslo 1/2011  21.01.2011 
07.02.2011

2/2011
město Krásno
Usnesení z 1.jednání Zastupitelstva města Krásno  05.01.2011 
05.02.2011

1/2011
město Krásno
příloha k číslu 92/2010  15.12.2010 
30.12.2010
1444/2010/HS/OVŽP-14
92/2010 - příloha
MěÚ Horní Slavkov
Veřejná vyhláška - stavební povolení - Novostavba hasičské zbrojnice  15.12.2010 
30.12.2010
1444/2010/HS/OVŽP-14
92/2010
MěÚ Horní Slavkov - stavební odbor
Veřejná vyhláška  15.12.2010 
30.12.2010
112014/10/155960401218
91/2010
Finanční úřad v Sokolově
Veřejná vyhláška - Rekonstrukce VTL plynovodu Sviňomazy - Vřesová DN 500  15.12.2010 
30.12.2010
2966/2010/HS/OVŽP-2
90/2010
MěÚ Horní Slavkov - odbor výstavby
Pozvánka na 1.zasedání Zastupitelstva města Krásno  13.12.2010 
23.12.2010

89/2010
město Krásno
Návrh rozpočtu města Krásno na rok 2011  03.12.2010 
20.12.2010

88/2010
město Krásno
Program 6.jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje  29.11.2010 
10.12.2010

87/2010
PaedDr.Josef Novotný - hejtman Karlovarského kraje
Nabídka pozemků k pronájmu  24.11.2010 
31.12.2010
PFCR603024/2010/67/Jouz
86/2010
Pozemkový fond ČR
Veřejná vyhláška  24.11.2010 
10.12.2010
2525/2010/HS/OVŽP-6
84/2010
Městský úřad Horní Slavkov
Usnesení z ustanovujícího zasedání Zastupitelstva města Krásno  16.11.2010 
16.12.2010

83/2010
město Krásno
Veřejná vyhláška  14.11.2010 
29.11.2010
1444/2010/HS/OVŽP-8
Městský úřad Horní Slavkov
Záměr číslo 33/2010  10.11.2010 
25.11.2010

82/2010
Město Krásno
Oznámení o uložení písemnosti  05.11.2010 
22.11.2010
DV/0861001000000815/1
81/2010
Celní úřad Karlovy Vary
Oznámení o uložení písemnosti  05.11.2010 
22.11.2010
DV/086100100000864/1
80/2010
Celní úřad Karlovy Vary
Dražební vyhláška  05.11.2010 
10.12.2010
30E23/2010-12
79/2010
OSSZ Sokolov
Pozvánka na ustanovující zasedání Zastupitelstva města Krásno  05.11.2010 
16.11.2010

78/2010
starostka města Krásno
Výsledky komunálních voleb v městě Krásno  16.10.2010 
16.11.2010

volební komise
Výzva ke kácení a okleštění stromoví a jiných porostů  06.10.2010 
15.11.2010
001029657091
77/2010
ČEZ Distribuce, a.s., Děčín
Oznámení o vydání opatření obecné povahy Zásady územního rozvoje Karlovarského kraje  01.10.2010 
18.10.2010
1451/RR/10
75/2010
Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje
Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva města Krásno  30.09.2010 
17.10.2010

76/2010
starostka města Krásno
Usnesení z 25.jednání Zastupitelstva města Krásno  21.09.2010 
06.10.2010

74/2010
město Krásno
Oznámení o uložení písemnosti  17.09.2010 
04.10.2010
20313/2010-086100-021
73/2010
Celní úřad,Karlovy Vary
nabídka pozemku k náhradní restituci  06.09.2010 
20.10.2010
PFCR475928/2010/67/Med
Program na 5.jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje  06.09.2010 
17.09.2010

72/2010
Hejtman Karlovarského kraje
Fische č.5 Rozvoj podnikání, zavádění využívání OZE na území MAS - příloha k Výzvě č.3 pod ev.č.71  06.09.2010 
01.10.2010
08/005/41100/341/000145
71/2010
MAS Sokolovsko o.p.s.
Fische č.3 Kulturní dědictví a tradice vašeho venkova - příloha k Výzvě č.3 pod ev.č.71  06.09.2010 
01.10.2010
08/005/41100/341/000145
71/2010
MAS Sokolovsko o.p.s.
Vyhlášení Výzvy č.3 - MAS Sokolovsko  06.09.2010 
01.10.2010
08/005/41100/341/000145
71/2010
MAS Sokolovsko o.p.s.
Pozvánka na 25.zasedání Zastupitelstva města Krásno  01.09.2010 
10.09.2010

70/2010
starostka města Krásno
Informace o počtu a sídle volebních okrsků  31.08.2010 
17.10.2010

69/2010
starostka města
Usnesení - dražební vyhláška  24.08.2010 
27.09.2010
132EX 29311/09-21/ZI
68/2010
Exekuční úřad Praha 2
Usnesení - Dražební vyhláška  24.08.2010 
25.08.2010
132 EX 29311/09-21/ZI
68/2010
Exekuční úřad Praha 2
Veřejná vyhláška - oznámení o vyložení návrhu změn map BPEJ v k.ú.Háje nad Teplou  24.08.2010 
24.09.2010
PÚ/506/2010-130730
67/2010
Pozemkový úřad Sokolov
Pozvánka na změření zraku a zhotovení brýlí  24.08.2010 
08.09.2010

společnost OPTIK ART, s r.o.
Záměr číslo 25/2010  23.08.2010 
07.09.2010

66/2010
město Krásno
Výstraha ČHMÚ  23.08.2010 
25.08.2010
PVI_2010/69
předpovědní pracoviště ČHMÚ Praha/Šrámek
Oznámení o svozu nebezpečbého odpadu v katastrech Krásno, Háje, Dolní Hluboká  20.08.2010 
24.08.2010

město Krásno
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby ve dnech 15.a 16.října 2010  16.08.2010 
17.10.2010

63/2010
starostka města Krásno
Informace o stanovení volebního okrsku pro volby ve dnech 15.a 16.října 2010  16.08.2010 
17.10.2010

64/2010
starostka města Krásno
Nabídka pozemků určených k převodu  13.08.2010 
14.09.2010
PFCR 420635/2010/67/Med
65/2010
Pozemkový fond ČR , Sokolov
Výstraha ČHMÚ předpovědní povodňové služby ČHMÚ  13.08.2010 
16.08.2010
PVI_2010/66
Centrální předpovědní pracoviště ČHMÚ Praha /Borovička
Výstraha ČHMÚ předpovědní povodňové služby  13.08.2010 
16.08.2010
PVI_2010/65
Centrální předpovědní pracoviště ČHMÚ Praha/Havelka
Jak pomohla Evropská unie a Evropský sociální fond našemu městu ?  13.08.2010 
30.11.2010
SOA-2010/195170-7
62/2010
Česká republika - Úřad práce v Sokolově
Záměr číslo 24.2010  12.08.2010 
27.08.2010

60/2010
město Krásno
Záměr číslo 23.2010  12.08.2010 
27.08.2010

59/2010
město Krásno
Záměr číslo 22/2010  12.08.2010 
27.08.2010

58/2010
město Krásno
Záměr číslo 21.2010  12.08.2010 
27.08.2010

57/2010
město Krásno
Záměr číslo 20.2010  12.08.2010 
27.08.2010

56/2010
město Krásno
Záměr číslo 19.2010  12.08.2010 
27.08.2010

55/2010
město Krásno
Záměr číslo 18.2010  12.08.2010 
27.08.2010

54/2010
město Krásno
Záměr číslo 17.2010  12.08.2010 
27.08.2010

53/2010
město Krásno
Záměr číslo 16.2010  12.08.2010 
27.08.2010

52/2010
město Krásno
Záměr číslo 15.2010  12.08.2010 
27.08.2010

51/2010
město Krásno
Záměr číslo 14.2010  12.08.2010 
27.08.2010

50/2010
město Krásno
Záněr číslo 13.2010  12.08.2010 
27.08.2010

49/2010
město Krásno
Záměr číslo 12.2010  12.08.2010 
27.08.2010

48/2010
město Krásno
Záměr číslo 11.2010  12.08.2010 
27.08.2010

47/2010
město Krásno
Záměr číslo 10.2010  12.08.2010 
27.08.2010

46/2010
město Krásno
Nabídka pozemků k pronájmu  04.08.2010 
04.11.2010

61/2010
Pozemkový fond ČR
Městský úřad Krásno - volby- oznámení o potřebném počtu podpisů na peticích  22.07.2010 
17.10.2010

45/2010
Městský úřad Krásno
Městský úřad Krásno - volby- oznámení o volebním obvodu a počtu členů zastupitelstva  22.07.2010 
17.10.2010

44/2010
Městský úřad Krásno
Městský úřad Horní Slavkov - volby-oznámení o podávání kandidátních listin pro volby do Zastupitelstva města Krásno  22.07.2010 
17.10.2010

43/2010
Městský úřad Horní Slavkov
Nařízení o zvýšeném nebezpečí požáru  12.07.2010 
21.07.2010

42/2010
hejtman kraje
Usnesení z 24.jednání Zastupitelstva města Krásno  08.07.2010 
08.08.2010

41/2010
město Krásno
Rozhodnutí - povolení ke zřízení vodních děl stavby Krásno - Novostavba MŠ - VD  01.07.2010 
16.07.2010
36353/2010/ZP/JAFE
40/2010
Městský úřad Sokolov
Program na 4.jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje  07.06.2010 
18.06.2010

39/2010
Karlovarský kraj - hejtman kraje
Usnesení z 23.jednání Zastupitelstva města Krásno  03.06.2010 
19.06.2010

38/2010
město Krásno
Upozornění na změnu svozu odpadu v městě Krásno  03.06.2010 
11.06.2010

Technické služby Horní Slavkov
Veřejná vyhláška - oprava zřejmých nesprávností-stavební úpravy v Kulturním domě čp.13  02.06.2010 
17.06.2010
OVŽP/084/09/4/HG
37/2010
Městský úřad Horní Slavkov
Veřejná vyhláška- územní rozhodnutí - Stavební úpravy v Kulturním domě čp.13  01.06.2010 
16.06.2010
OVŽP/084/09/3/HG
36/2010
Městský úřad Horní Slavkov
Pozvánka na 24.jednání Zastupitelstva města Krásno  31.05.2010 
18.06.2010

35/2010
město Krásno
Závěrečný účet Města Krásno za rok 2009  31.05.2010 
15.06.2010

34/2010
město Krásno
Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny ČR v městě Krásno konané ve dnech 28.-29.5.2010  29.05.2010 
10.06.2010

město Krásno
Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení stavebního řízení - Krásno -Novostavba mateřské školy-VD  20.05.2010 
04.06.2010
36353/2010/ZP/JAFE
33/2010
Městský úřad Sokolov, odbor životní prostředí
Pozvánka na 23.jednání Zastupitelstva města Krásno  19.05.2010 
28.05.2010

32/2010
město Krásno
Zkoušky znalosti hub  17.05.2010 
21.05.2010

31/2010
Krajská hygienická stanice Karlovy Vary
Oznámení o době a místě konání voleb  12.05.2010 
30.05.2010

30/2010
Městský úřad Krásno
Pozvánka na XXX.Staročeské Máje v Krásně  10.05.2010 
16.05.2010

město Krásno
Závěrečný účet Města Krásno za rok 2009  10.05.2010 
25.05.2010

29/2010
Město Krásno
Záměr číslo 9/2010 - zřízení předkupního práva  07.05.2010 
22.05.2010

28/2010
město Krásno
Záměr číslo 8/2010 - prodej pozemku  07.05.2010 
22.05.2010

27/2010
město Krásno
Záměr číslo 7/2010 na pronájem pozemku  07.05.2010 
22.05.2010

26/2010
město Krásno
Záměr číslo 6/2010 na prodej - pronájem pozemku  07.05.2010 
22.05.2010

25/2010
město Krásno
Veřejná vyhláška o veřejném projednání návrhu Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje  06.05.2010 
22.05.2010
683/RR/10
24/2010
Krajský úřad Karlovarského kraje- odbor regionálního rozvoje
Pozvánka na čarodějnický rej  27.04.2010 
01.05.2010

město Krásno
Oslavy konce druhé světové války - Krásno  21.04.2010 
03.05.2010

http://osvobozeni1945.kvhelsa.cz
Výzva č.2 Obnova a rozvoj kvality na venkově  20.04.2010 
25.05.2010

8/005/411400/341/000145
MAS Sokolovsko
Výzva č.2 - Obnova a rozvoj kvality na venkově  20.04.2010 
25.04.2010
8/005/411400/341/000145
MAS Sokolovsko
Veřejná výzva na obsazení pracovního místa úředníka a referenta Městského úřadu Krásno  20.04.2010 
08.05.2010

23/2010
starostka města
Veřejná vyhláška - Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - Kulturní dům čp.13  15.04.2010 
30.04.2010
OVŽP/084/09/2/HG
22/2010
Městský úřad Horní Slavkov - odbor výstavby a životního prostředí
Oznámení o montáži venkovního a kabelového vedení  13.04.2010 
30.09.2010

21/2010
GA Energo technik, s r.o.
Vyhláška- Vyměření daně z nemovitosti na rok 2010  13.04.2010 
14.05.2010
42780a42813/10/155960400900
20/2010
Finanční úřad v Sokolově
Informace o počtu a sídle volebních okrsků v městě Krásno  08.04.2010 
29.05.2010

19/2010
starostka města Krásno
Oznámení o přistavení kontejneru v Hájích a v Dolní Hluboké  07.04.2010 
12.04.2010

město Krásno
Oznámení o přistavení kontejnerů na odpad v Krásně  07.04.2010 
12.04.2010

město Krásno
Program na 3.jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje  06.04.2010 
16.04.2010

18/2010
PaedDr.Josef Novotný - hejtman Karlovarského kraje
Nabídka pozemků určených k převodu zveřejněná Pozemkovým fondem ČR  26.03.2010 
26.04.2010

17/2010
Pozemkový fond ČR
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do Parlamentu České republiky  26.03.2010 
30.04.2010

16/2010
Městský úřad Krásno
Oznámení o pověření vstupu na pozemky v k.ú.Dolní Hluboká a k.ú.Háje nad Teplou  22.03.2010 
06.04.2010
PÚ/147/2010-130730
15/2010
Pozemkový úřad v Sokolově
Usnesení z 22.jednání Zastupitelstva města Krásno  18.03.2010 
02.04.2010

14/2010
město Krásno
Veřejná vyhláška - místní úprava provozu- Novostavba mateřské školy  10.03.2010 
25.03.2010
ODSA/11759/2010/To
13/2010
Městský úřad Sokolov, odbor dopravně správních agend
Oznámení o uložení písemnosti - Zdeněk Cesar  10.03.2010 
25.03.2010

12/2010
Celní úřad,Dubová 8, Karlovy Vary
Pozvánka na 22.jednání Zastupitelstva města Krásno  24.02.2010 
05.03.2010

11/2010
město Kráno
Program na 2.jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje  23.02.2010 
05.03.2010

10/2010
PaedDr.Josef Novotný - hejtman Karlovarského kraje
Veřejná vyhláška - oznámení o návrhu opatření obecné povahy č.9/2010  10.02.2010 
25.02.2010
9/2010
ODSA/11759/2010/To
Městský úřad Sokolov
Předběžný plán výluk na rok 2010 - trať 149 Mariánské Lázně- Karlovy Vary d.n.  10.02.2010 
30.09.2010

Veřejná vyhláška - Oznámení zahájení řízení o komplexních pozemkových úpravách v k.ú.Dolní Hluboká a Háje nad Teplou  08.02.2010 
23.02.2010
KPÚ/HT673790/10
8/2010
Pozemkový úřad v Sokolově
Pozvánka na Zimní hry na sněhu a na ledě v Krásně  04.02.2010 
07.02.2010

TJ Baník Krásno
Program na 1.jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje  12.01.2010 
22.01.2010

7/2010
Hejtman Karlovarského kraje
Záměr číslo 1/2010 na prodej pozemku  07.01.2010 
22.01.2010

6/2010
město Krásno
Záměr číslo 2/2010 na prodej pozemku  07.01.2010 
22.01.2010

5/2010
město Krásno
Záměr číslo 3/2010 na prodej pozemku  07.01.2010 
22.01.2010

4/2010
město Krásno
Záměr číslo 4/2010 na prodej pozemku  07.01.2010 
22.01.2010

3/2010
město Krásno
Záměr číslo 5/2010 na prodej pozemku  07.01.2010 
22.01.2010

2/2010
město Krásno
Usnesení z 21.jednání Zastupitelstva města Krásno  06.01.2010 
21.01.2010

1/2010
město Krásno
Veřejná nabídka pozemků určených k prodeji podle §7 zákona 95/1999 Sb.  11.12.2009 
11.01.2010
PF/09
82/2009
Pozemkový fond ČR v Sokolově
Pozvánka na burzu v Kulturním domě Krásno  09.12.2009 
13.12.2009

město Krásno
Pozvánka na 21.zasedání Zastupitelstva města Krásno  08.12.2009 
18.12.2009

81/2009
město Krásno
Rozhodnutí o umístění stavby - Krásno,ul.Cínová čp.502 a 503 - kabel NN  08.12.2009 
23.12.2009
SÚ/1359/09/2/HG
80/2009
Městský úřad Horní Slavkov
Návrh rozpočtu na rok 2010  03.12.2009 
18.12.2009

79/2009
město Krásno
Program na 10.jednánín Zastupitelstva Karlovarského kraje  01.12.2009 
10.12.2009

78/2009
Hejtman Karlovarského kraje
Výzva k podání nabídky na zjednodušené podlimitní řízení  27.11.2009 
11.12.2009

77/2009
starostka města Krásno
Oznámení o zamýšleném převodu  24.11.2009 
24.02.2010

76/2009
Pozemkový fond v Sokolově
Oznámení rodičům - chřipkové prázdniny na I.ZŠ v Horním Slavkově  18.11.2009 
23.11.2009

MěÚ Krásno
Veřejná vyhláška oznámení o spojení územního a stavebního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - umístění stavby Krásno, ul.Cínová č.502 a 503 - kabel NN  06.11.2009 
23.11.2009
SÚ/1359/09/HG
75/2009
Městský úřad Horní Slavkov
Doklad o záměru stavby  04.11.2009 
19.11.2009

74/2009
SEG, s r.o.,Stanislav Brychta,Skladová 4,Plzeň
Nabídka pozemků PF ČR k pronájmu - aktualizováno  04.11.2009 
12.02.2010

15/2009
Pozemkový fond ČR,územní pracoviště Sokolov
Záměr číslo 14/2009  29.10.2009 
13.11.2009

73/2009
město Krásno
Rozhodnutí o změně dobývacího prostoru  29.10.2009 
13.11.2009
2208/2009/08//1
72/2009
Obvodní báňský úřad Sokolov
Záměr číslo 13/2009 na prodej části pozemku 1235/1 v k.ú.Krásno nad Teplou  16.10.2009 
02.11.2009

71/2009
město Krásno
Záměr číslo 12/2009 na prodej části pozemku 1235/1 v k.ú.Krásno nad Teplou  16.10.2009 
02.11.2009

70/2009
město Krásno
Záměr číslo 11/09 na prodej části pozemku 789/1 v k.ú.Háje nad Teplou  16.10.2009 
02.11.2009

69/2009
město Krásno
Usnesení z 20.jednání Zastupitelstva města Krásno  14.10.2009 
14.11.2009

68/2009
město Krásno
Výstražná informace ČHMÚ číslo PVI_62/09  12.10.2009 
17.10.2009
PVI_62/09
ČHMÚ
Nepřetržitá výluka drážní osobní dopravy v úseku Bečov nad Teplou - Karlovy Vary d.n.  07.10.2009 
30.10.2009

VIAMONT a.s.
Veřejná vyhláška o uložení písemnosti - František Soukup  05.10.2009 
20.10.2009
96925/09/155940400885
67/2009
Finanční úřad v Sokolově
Výzva ke kácení a okleštění stromoví a jiných porostů  02.10.2009 
16.11.2009

66/2009
ČEZ Distribuce, a.s.,Děčín
Oznámení o zamýšleném převodu pozemků  21.09.2009 
21.12.2009
7627/PF/09
65/2009
PF ČR Sokolov
Oznámení o zahájení řízení a nařízení ústního jednání k návrhu na změnu dobývacího prostoru Krásno  18.09.2009 
03.10.2009
1873/2009/08
64/2009
Obvodní báňský úřad v Sokolově
Oznámení o zasedání Zastupitelstva města Krásno  17.09.2009 
24.09.2009

63/2009
starostka města Krásno
Veřejně prospěšné práce I - Projekt CZ.04.1.03/1.1.00.1/0060  17.09.2009 
10.11.2009

62/2009
Úřad práce v Sokolově
Očkování psů proti vzteklině v Dolní Hluboké  16.09.2009 
25.09.2009

MěÚ Krásno
Očkování psů proti vzteklině v Hájích  16.09.2009 
25.09.2009

MěÚ Krásno
Očkování psů proti vzteklině v Krásně  16.09.2009 
25.09.2009

MěÚ Krásno
Program na 9.jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje  16.09.2009 
24.09.2009

61/2009
Hejtman Karlovarského kraje
Rozhodnutí o umístění stavby Dolní Hluboká - vodovod  14.09.2009 
28.09.2009
SÚ/940/09/VB/2
60/2009
MěÚ Horní Slavkov
Informace o počtu a sídle volebních okrsků města Krásno  09.09.2009 
16.09.2009

59/2009
město Krásno
Program na 8.jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje  07.09.2009 
17.09.2009

58/2009
Hejtman Karlovarského kraje
Výzva k předkládání žádostí o dotaci z Programu rozvoje venkova ČR  26.08.2009 
09.09.2009

57/2009
Místní akční skupina Sokolovsko o.p.s.
Příloha 2 k vyhlášce pod číslem 56/2009  18.08.2009 
02.09.2009
56/2009
SÚ/433/09-7HG
Měú Horní Slavkov
Příloha 1 k vyhlášce pod číslem 56/2009  18.08.2009 
02.09.2009
56/2009
SÚ/433/09-7/HG
MěÚ Horní Slavkov
Rozhodnutí o umístění stavby - Novostavba Mateřské školy  18.08.2009 
02.09.2009
56/2009
SÚ/433/09-1/HG
MěÚ Horní Slavkov
Územní rozhodnutí o umístění stavby "Krásno-přeložka vzdušného vedení VN-22kV vč.trafostanice a přípojky Telefónica O2 pro Mateřskou školu "  18.08.2009 
02.09.2009
SÚ/547/09-1/HG
55/2009
MěÚ Horní Slavkov
Oznámení o zahájení aktualizace BPEJ v k.ú.Háje nad Teplou  11.08.2009 
26.08.2009
PÚ/779/2009-130730
54/2009
Pozemkový úřad Sokolov
Veřejná vyhláška-Oznámení o zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - Dolní Hluboká u Krásna-vodovod  05.08.2009 
20.08.2009
SÚ/940/09/VB/1
53/2009
Městský úřad Horní Slavkov
Veřejná vyhláška-Rozhodnutí o umístění stavby-stavební povolení "Krásno-rozšíření veřejného osvětlení-IV.  04.08.2009 
19.08.2009
SÚ/272/09/HG-1
52/2009
MÚ Horní Slavkov
Veřejná vyhláška-Rozhodnutí o umístění stavby-stavební povolení "Krásno-rozšíření veřejného osvětlení-III.  04.08.2009 
19.08.2009
SÚ/272/09/HG-1
52/2009
MÚ Horní Slavkov
Veřejná vyhláška-Rozhodnutí o umístění stavby-stavební povolení "Krásno-rozšíření veřejného osvětlení-II.  04.08.2009 
19.08.2009
SÚ/272/09/HG-1
52/2009
MÚ Horní Slavkov
Veřejná vyhláška-Rozhodnutí o umístění stavby-stavební povolení "Krásno-rozšíření veřejného osvětlení"-I.  04.08.2009 
19.08.2009
SÚ/272/09/HG-1
52/2009
MÚ Horní Slavkov
Veřejná vyhláška - Tomáš Mach  29.07.2009 
13.08.2009
4/2009/TP
51/2009
Městský úřad Krásno
Veřejná vyhláška - oznámení zahájení územního řízení "Novostavba Mateřské školy ".  03.07.2009 
18.07.2009
SÚ/433/09/HG
50/2009
Městský úřad Horní Slavkov - odbor výstavby
Veřejná vyhláška" Krásno - přeložka vzdušného vedení VN-22kV vč.trafostanice a přípojka Telefónica O2 pro Mateřskou školu  03.07.2009 
18.07.2009
SÚ/547/09/HG
49/2009
Městský úřad Horní Slavkov - odbor výstavby
Veřejná vyhláška - "Krásno -rozšíření veřejného osvětlení "  25.06.2009 
10.07.2009
SÚ/272/09/HG
48/2009
MěÚ Horní Slavkov
Projekt CZ.1.04/2.1.00/03.00001  24.06.2009 
01.09.2009

47/2009
Program na 7.jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje  10.06.2009 
19.06.2009

46/2009
Hejtman Karlovarského kraje
Záměr číslo 10/2009  09.06.2009 
24.06.2009

45/2009
město Krásno
Záměr číslo 9/2009  09.06.2009 
24.06.2009

44/2009
město Krásno
Záměr číslo 8/2009  09.06.2009 
24.06.2009

43/2009
město Krásno
Záměr číslo 7/2009  09.06.2009 
24.06.2009

42/2009
město Krásno
Záměr číslo 6/2009  09.06.2009 
24.06.2009

41/2009
město Krásno
Záměr číslo 5/2009  09.06.2009 
24.06.2009

40/2009
město Krásno
Záměr číslo 4/2009  09.06.2009 
24.06.2009

39/2009
město Krásno
Výledky hlasování při volbách do Evropského parlamentu v městě Krásno  08.06.2009 
08.07.2009

38/2009
MěÚ Krásno
Usnesení z 19.jednání Zastupitelstva města Krásno  05.06.2009 
22.06.2009

37/2009
město Krásno
Informace o plánovaném výpadku služeb - tel.352698370  01.06.2009 
10.06.2009

Telefonica O2
Galakoncert - Český král valčíků Josef Labitzký  01.06.2009 
08.06.2009

Pozvánka na Dětský den v Krásně  01.06.2009 
07.06.2009

město Krásno
Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu  20.05.2009 
07.06.2009

37/2009
Městský úřad Krásno
Veřejná vyhláška Roman Schlossbauer  20.05.2009 
04.06.2009
64169/09/155910402507
38/2009
Finanční úřad Sokolov
Veřejná vyhláška Václav Blahovec  20.05.2009 
04.06.2009
2/2009/TP
36/2009
Městský úřad Krásno
Pozvánka na 19.veřejné zasedání Zastupitelstva města Krásno  13.05.2009 
22.05.2009

35/2009
město Krásno
Pozvánka na IXXX.STAROČESKÉ MÁJE v Krásně  07.05.2009 
17.05.2009

město Krásno
Dražební vyhláška - Jaroslav Fiala  28.04.2009 
26.05.2009
067 EX639/07-206
34/2009
Soudní exekutor JUDr.Juraj Podkonický,Pd.D.
Veřejná vyhláška - Václav Blahovec  27.04.2009 
12.05.2009

33/2009
Městský úřad Krásno
Program na 6.jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje  24.04.2009 
12.05.2009

32/2009
Hejtman Karlovarského kraje
Nařízení Krajské veterinární správy pro Karlovarský kraj  20.04.2009 
05.05.2009

31/2009
Krajská veterinární správa pro Karlovarský kraj
Oznámení o počtu volebních okrsků  20.04.2009 
08.06.2009

30/2009
Městský úřad Krásno
Přistavení kontejnerů v obci Dolní Hluboká  14.04.2009 
20.04.2009

město Krásno
Přistavení kontejnerů v obci Háje  14.04.2009 
20.04.2009

město Krásno
Přistavení kontejnerů v městě Krásno  14.04.2009 
20.04.2009

město Krásno
Závěrečný účet za rok 2008  09.04.2009 
24.04.2009

29/2009
město Krásno
Program na 5.jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje  03.04.2009 
16.04.2009

28/2009
Hejtman Karlovarského kraje
Rozhodnutí o pozemkových úpravách v Horním Slavkově  30.03.2009 
24.04.2009
PÚ/1057KPÚ/284/2009-130730
Pozemkový úřad,Sokolov
Vyhláška - vyměření daně z nemovitostí na rok 2009  30.03.2009 
30.04.2009
39356/09/155960400900
27/2009
Finanční úřad Krásno
Oznámení o uložení písemnosti Pavel Jakub  23.03.2009 
07.04.2009
V73P/086100090001907
25/2009
Celní úřad Karlovy Vary
Oznámení o uložení písemnosti - František Větrovec  23.03.2009 
07.04.2009
V73P/086100090001370
26/2009
Celní úřad Karlovy Vary
Vyhlášení humanitární sbírky  23.03.2009 
14.04.2009

24/2009
město Krásno
Veřejná vyhláška o uložení písemnosti - Martin Malecký  20.03.2009 
06.04.2009
1/2009/TP
23/2009
Městský úřad Krásno
Informace cestujícím Bečov n.T.-Karlovy Vary  20.03.2009 
04.04.2009

VIAMONT a.s.
Usnesení z 18.jednání Zastupitelstva města Krásno  06.03.2009 
22.03.2009

22/2009
město Krásno
Usnesení z 17.jednání Zastupitelstva města Krásno  03.03.2009 
19.03.2009

21/2009
město Krásno
Program na 4.jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje  02.03.2009 
13.03.2009

20/2009
Hejtman Karlovarského kraje
Veřejná vyhláška Martin Malecký  25.02.2009 
12.03.2009
1/2009/TP
19/2009
Městský úřad Krásno
Jak pomohla Evropská unie a Evropský sociální fond tělovýchovné jednotě Baník Krásno ?  25.02.2009 
30.03.2009

18/2009
Úřad práce v Sokolově
Předběžný plán výluk na rok 2009 - trať 149 Mariánské Lázně - Karlovy Vary  25.02.2009 
04.04.2009

VIAMONT a.s.
Pozvánka na 18.jednání Zastupitelstva města Krásno  23.02.2009 
04.03.2009

17/2009
starostka města Krásno
Výzva Sdružení dárců krve v České republice  17.02.2009 
24.02.2009

16/2009
Sdružení dárců krve v ČR
Oznámení o uložení písemnosti František Větrovec  12.02.2009 
27.02.2009
V73P/086100090000390
14/2009
Celní úřad Karlovy Vary
Pozvánka na 17.jednání Zastupitelstva města Krásno  12.02.2009 
21.02.2009

13/2009
starostka města Krásno
Výstražná informace ČHMÚ Praha  09.02.2009 
12.02.2009
PVI_09/09
12/2009
Centrální předpovědní pracoviště ČHMÚ - Praha
Návrh rozpočtu na rok 2009 - výdaje  04.02.2009 
19.02.2009

11/2009
město Krásno
Návrh rozpočtu na rok 2009 - příjem  04.02.2009 
19.02.2009

11/2009
město Krásno
Pozvánka na první přehlídku amatérských divadelních souborů v Krásně  04.02.2009 
15.02.2009

ochotnický spolek Krásno
Záměr číslo 3-2009  02.02.2009 
17.02.2009

10/2009
město Krásno
Stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí (ZvlDP) Krásno I  30.01.2009 
16.02.2009
94323/ENV/08
9/2009
Ministerstvo životního prostředí,Odbor státní správy IV,Chomutov
Pozvánka na 13.setkání hornických měst a obcí v Jihlavě  29.01.2009 
05.02.2009

starostka města Krásno
Záměr číslo 2-2009  26.01.2009 
10.02.2009

8/2009
město Krásno
Záměr číslo 1-2009  26.01.2009 
10.02.2009

7/2009
město Krásno
Nabídka pozemků PF ČR k náhradním restitucím v k.ú.Háje nad Teplou  23.01.2009 
23.02.2009
503/09
6/2009
Pozemkový fond ČR,územní pracoviště Sokolov
Nabídka pozemků PF ČR k náhradním restitucím v k.ú. Dolní Hluboká  23.01.2009 
23.02.2009
503/09
5/2009
Pozemkový fond ČR,územní pracoviště Sokolov
Výstražná informace ČHMÚ Praha  20.01.2009 
26.01.2009
PVI_05/09
4/2009
ČHMÚ Praha
Výstraha ČHMÚ Praha  17.01.2009 
21.01.2009
PVI_02/09
3/2009
ČHMÚ Praha
Program na 3.jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje  12.01.2009 
23.01.2009

2/2009
Hejtman Karlovarského kraje
Usnesení z 16.jednání Zastupitelstva města Krásno  09.01.2009 
26.01.2009

1/2009
město Krásno
Pozvánka na NOVOROČNÍ DVOJBOJ ve stolním tenise a šipkách Krásno v Restauraci U Divočáka  31.12.2008 
04.01.2009

organizátoři turnaje
Oznámení o uložení písemnosti Oldřich Převor  22.12.2008 
06.01.2009
DV/086100080000326/1
141/2008
Celní úřad Karlovy Vary
Jak pomohla Evropská unie a Evropský sociální fond naší tělovýchovné jednotě Baník Krásno ?  22.12.2008 
15.03.2009

140/2008
Úřad práce v Sokolově
Změna úředních hodin Městského úřadu Krásno  16.12.2008 
03.01.2009

starostka města
Pozvánka na 16.jednání Zastupitelstva města Krásno  10.12.2008 
19.12.2008

139/2008
starostka města
Program na 2.jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje  08.12.2008 
19.12.2008

138/2008
Hejtman Karlovarského kraje
Záměr číslo 31/2008  08.12.2008 
23.12.2008

137/2008
město Krásno
Záměr číslo 30/2008  05.12.2008 
22.12.2008

136/2008
město Krásno
Záměr číslo 29/2008  05.12.2008 
22.12.2008

135/2008
město Krásno
Záměr číslo 28/2008  05.12.2008 
22.12.2008

134/2008
město Krásno
Záměr číslo 27/2008  05.12.2008 
22.12.2008

133/2008
město Krásno
Záměr číslo 26/2008  05.12.2008 
22.12.2008

132/2008
město Krásno
Záměr číslo 25/2008  05.12.2008 
22.12.2008

131/2008
město Krásno
Záměr číslo 24/2008  05.12.2008 
22.12.2008

129/2008
město Krásno
Záměr číslo 23/2008  05.12.2008 
22.12.2008

129/2008
město Krásno
Usnesení z 15.jednání Zastupitelstva města Krásno  28.11.2008 
15.12.2008

128/2008
město Krásno
Veřejně prospěšné práce - Jak pomohla Evropská unie a Evropský sociální fond našemu městu  26.11.2008 
15.03.2009

127/2008
Úřad práce v Sokolově
Výstražná informace ČHMÚ  20.11.2008 
24.11.2008

Centrální předpovědní pracoviště ČHMÚ-Praha
Pozvánka na veřejné projednání posudku - Změna Zvláštního dobývacího prostoru (ZvlDP) 26.11.2008 v KD Krásno  18.11.2008 
27.11.2008
530/1544/08
126/2008
Ministerstvo ŽP,odbor výkonu státní správy IV,Školní 5355,Chomutov
Nabídka pozemků k pronájmu  12.11.2008 
12.02.2009

124/2008
Pozemkový fond ČR Sokolov
Pozvánka na 15.jednání Zastupitelstva města Krásno  06.11.2008 
14.11.2008

123/2008
starostka města
Program na 1.ustanovující zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje  04.11.2008 
14.11.2008

122/2008
Hejtman Karlovarského kraje
Rozhodnutí o pozemkových úpravách v k.ú.Krásno nad Teplou  03.11.2008 
18.11.2008
PÚ/1053/KPÚ/748/2008-3220
121/2008
Ministerstvo zemědělství Pozemkový úřad Sokolov
Posudek - Změna Zvláštního dobývacího prostoru Krásno I a těžba  30.10.2008 
17.11.2008
530/1448/08
120/2008
Ministerstvo životního prostředí,odbor výkonu státní správy IV,Chomutov
Opis výsledku hlasování v okrsku č.1 - Krásno  18.10.2008 
18.11.2008

120/2008
okrsková volební komise v městě Krásno
Opis výsledku hlasování v okrsku č.1 - Krásno  18.10.2008 
18.10.2008

120/2008
volební komise v městě Krásno
Oznámení o uložení písemnosti - František Větrovec  10.10.2008 
27.10.2008
V73P/086100080005253
119/2008
Celní úřad Karlovy Vary
Nabídka pozemků určených k převodu podle zákona 95/1999 Sb.  10.10.2008 
10.11.2008
7237/PF/08
117/2008
Pozemkový fond ČR,Sokolov
Program na 7.jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje  08.10.2008 
17.10.2008

118/2008
hejtman Karlovarského kraje
Oznámení o přistavení kontejneru a svoz nebezpečného odpadu v Dolní Hluboké  06.10.2008 
14.10.2008

město Krásno
Oznámení o přistavení kontejneru a svoz nebezpečného odpadu v Hájích  06.10.2008 
14.10.2008

město Krásno
Oznámení o přistavení kontejnerů a svoz nebezpečného odpadu v Krásně  06.10.2008 
14.10.2008

město Krásno
Veřejná vyhláška Kurt Weiss  03.10.2008 
18.10.2008
12187/08-086100-021
115/2008
Celní úřad Karlovy Vary
Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva kraje  02.10.2008 
19.10.2008

116/2008
Městský úřad Krásno
Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu v k.území Háje n/T,Milešov  02.10.2008 
01.11.2008
00-7/2008-409-9
114/2008
Katastrální úřad,Sokolov
Žádost o pokácení a okleštění stromoví  02.10.2008 
15.11.2008
001019217179
113/2008
ČEZ Distribuce,a.s.
Záměr 22/2008 na prodej půdního prostoru  30.09.2008 
15.10.2008

112/2008
město Krásno
Záměr číslo 21/2008 na směnu pozemků  30.09.2008 
15.10.2008

111/2008
město Krásno
Záměr číslo 20/2008 na pronájem pozemku  30.09.2008 
15.10.2008

110/2008
město Krásno
Záměr číslo 19/2008 na pronájem pozemku  30.09.2008 
15.10.2008

109/2008
město Krásno
Záměr číslo 18/2008 na prodej pozemku  30.09.2008 
15.10.2008

108/2008
město Krásno
Záměr číslo 17/2008 na prodej pozemku  30.09.2008 
15.10.2008

107/2008
město Krásno
Záměr číslo 16/2008 na prodej pozemku  30.09.2008 
15.10.2008

106/2008
město Krásno
Záměr číslo 15/2008 na prodej pozemku  30.09.2008 
15.10.2008

105/2008
město Krásno
Záměr číslo 14/2008 na pronájem pozemků  30.09.2008 
15.10.2008

104/2008
město Krásno
Záměr číslo 13/2008 na prodej pozemku  30.09.2008 
15.10.2008

103/2008
město Krásno
Usnesení z 14.jednání Zastupitelstva města Krásno  26.09.2008 
26.10.2008

102/2008
město Krásno
Veřejná vyhláška Karel Jelínek  24.09.2008 
09.10.2008
147377/08/030940/2506
101/2008
Finanční úřad v Kladně
Oznámení o zamýšleném převodu  17.09.2008 
17.12.2008

100/2008
Pozemkový fond ČR,Sokolov
Pozvánka na 14.veřejné zasedání Zastupitelstva města Krásno  10.09.2008 
19.09.2008

99/2008
starostka města paní Lenka Sidorjaková
Oznámení o očkování psů v obci Dolní Hluboká  08.09.2008 
18.09.2008

98/2008
město Krásno
Oznámení o očkování psů v obci Háje  08.09.2008 
18.09.2008

97/2008
město Krásno
Oznámení o očkování psů v městě Krásno  08.09.2008 
18.09.2008

97/2008
město Krásno
Oznámení o nepřetržité výluce  03.09.2008 
24.09.2008

94/2008
VIAMONT a .s.Kraslice
Veřejná vyhláška - Anna Kubásková  26.08.2008 
10.09.2008
93650
93/2008
Finanční úřad Sokolov
Povolení úplné uzavírky Vítkov - Krásno  22.08.2008 
30.08.2008
ODSA/32120/2008/To
92/2008
Městský úřad Sokolov
Povinné očkování proti katarální horečce ovcí  15.08.2008 
14.09.2008

91/2008
Krajská veteriální správa pro Karlovarský kraj,Kpt.Jaroše 318/4,Karlovy Vary
Veřejná vyhláška - Oznámení zahájení řízení o změně stavby a pozvání k veřejnému ústnímu jednání  13.08.2008 
03.09.2008
SÚ/925/08/MB
90/2008
Městský úřad,odbor výstavby a životního prostředí Horní Slavkov
Humanitární sbírka v městě Krásno  13.08.2008 
29.08.2008

89/2008
Občanské sdružení Diakonie Broumov
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise  12.08.2008 
19.10.2008

86/2008
starostka města Krásno
Nabídka pozemků v okrese Sokolov k pronájmu  11.08.2008 
11.09.2008

88/2008
Pozemkový fond ČR Sokolov
Výzva k podání návrhů a připomínek k jízdním řádům  11.08.2008 
22.08.2008

87/2008
MěÚ Krásno
Závěr zjišťovacího řízení - Plán oblasti Povodí Ohře a Dolního Labe  01.08.2008 
16.08.2008
33921/ENV/08
85/2008
Ministerstvo životního prostředí,Vršovická 65,Praha 10
Petiční podpora na dárcovství krve  30.07.2008 
07.08.2008

Sdružení dárců krve v České republice,Hlavice 54
Rozhodnutí o schválení návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú.Horní Slavkov  30.07.2008 
15.08.2008
PÚ/1051/KPÚ/474/2008-3220
82/2008
Pozemkový úřad,Jednoty 654,Sokolov
Oznámení o zamýšleném převodu v souladu s ust.15 zákona č.95/1999 Sb.  29.07.2008 
29.10.2008

84/2008
Pozemkový fond ČR,Sokolov
Oznámení o zamýšleném převodu v souladu s ust.§15 zákona 95/1999 Sb.  29.07.2008 
29.10.2008

83/2008
Pozemkový fond ČR,Sokolov
Oznámení o zahájení řízení o námitkách k obnovenému katastrálnímu operátu Háje nad Teplou a Milešov  21.07.2008 
05.08.2008
81/2008
OO-6/2007-409-5, OO-7/2008-409-5
Katastrální úřad Sokolov
Veřejná vyhláška o uložení písemnosti na Finančním úřadě pro Prahu 8 pana Petra Cesara, Radniční 1, 357 47 Krásno  21.07.2008 
05.08.2008
80/2008
196765/07/008962/7397
FÚ pro Prahu 8
Veřejné projednání posuzování vlivů na ŽP - VVTL plynovod DN 1400  04.07.2008 
16.07.2008
47483/ENV/08
79/2008
Ministerstvo životního prostředí,Vršovická 65,Praha 10
Pozvánka na Fanfáry Josefu Labitzkému a Koncerty Johannu C.F.Fischerovi  03.07.2008 
07.07.2008

Oznámení - výzva k připomínkám veřejnosti - Návrh plánu oblasti povodí  01.07.2008 
31.12.2008

78/2008
Povodí Ohře
Obecně závazná vyhláška číslo 1/2008 - Požární řád města Krásno  30.06.2008 
15.07.2008

77/2008
Zastupitelstvo města Krásno
Záměr číslo 12-2008  30.06.2008 
15.07.2008

76/2008
město Krásno
Záměr číslo 11-2008  30.06.2008 
15.07.2008

75/2008
město Krásno
Záměr číslo 10-2008  30.06.2008 
15.07.2008

74/2008
město Krásno
Záměr číslo 9-2008  30.06.2008 
15.07.2008

73/2008
město Krásno
Záměr číslo 8-2008  30.06.2008 
15.07.2008

72/2008
město Krásno
Rozhodnutí,kterým se ruší v plném rozsahu mimořádné rostlinolékařské opatření-háďátko bramborové  19.06.2008 
04.07.2008
SRS 011810/2008
71/2008
Státní rostlinolékařská správa Karlovy Vary
Posudek o vlivech záměru VVTL plynovod DN 1400,hranice SRN/ČR-Hora sv.Kateřiny - Rozvadov-hranice ČR/SRN na životní prostředí  17.06.2008 
02.07.2008
40572/ENV/08
70/2008
Ministerstvo životního prostředí Praha 10
Usnesení z 13.jednání Zastupitelstva města Krásno  17.06.2008 
17.07.2008

69/2008
město Krásno
Nařízení města Sokolov č.1/2008 o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov  13.06.2008 
28.06.2008
PO/NŘ-1/2008
68/2008
město Sokolov
Změna místa konání řízení o Návrhu územním plánu města Krásno  12.06.2008 
28.07.2008

67/2008
město Krásno
Veřejná vyhláška - zahájení řízení o Územním plánu Krásno - veřejné projednání  12.06.2008 
28.07.2008
23057/2008/SÚPÚ/BO
67/2008
Městský úřad Sokolov, odbor stavební a územního plánování
Program 5.jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje ,které se uskuteční 19.6.2008  09.06.2008 
20.06.2008

66/2008
JUDr.Josef Pavel hejtman Karlovarského kraje
Nabídka pozemků určených k převodu dle zák.95/1999 Sb.  09.06.2008 
09.07.2008
4016/PF/08
65/2008
Pozemkový fond ČR,Sokolov
Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva města Krásno  05.06.2008 
13.06.2008

64/2008
starostka města
Oznámení,že byl zpracován návrh projektu Komplexních pozemkových úprav v k.ú.Horní Slavkov  28.05.2008 
27.06.2008

63/2008
Ministerstvo zemědělství,Pozemkový úřad Sokolov
Pozvánka na dětský den  26.05.2008 
02.06.2008

město Krásno
Dokumentace - ZvlDP Krásno I - příloha k evid.číslu 61 zveřejněné na této úřední desce  22.05.2008 
06.06.2008
530/632/2008
62/2008
Ministerstvo ŽP,Chomutov
Dokumentace k vyjádření - Změna Zvláštního dobývacího prostoru (ZvlDP)Krásno I a těžba- vliv na životní prostředí  22.05.2008 
06.06.2008
530/632/08
61/2008
Ministerstvo ŽP odbor výkonu státní správy IV,Školní 5335,430 01 Chomutov
Specifikace účastníků řízení ve věci rušení opatření proti háďátku bramborovém v Krásnu  20.05.2008 
04.06.2008
184/97/24-OBO
60/2008
Státní rostlinolékařské správa,Karlovy Vary- Tašovice
Oznámení o zahájení společného správního řízení a výzva k poskytnutí součinnosti  20.05.2008 
04.06.2008
SRS 009315/2008
59/2008
Státní rostlinolékařská správa,Karlova Vary- Tašovice
Usnesení o spojení řízení  20.05.2008 
04.06.2008
SRS 009313/2008
58/2008
Státní rostlinolékařská správa , Karlovy Vary - Tašovice
Veřejná vyhláška - Iveta Jakubová  19.05.2008 
03.06.2008
V73P/086100080001803-1
57/2008
Celní Úřad Karlovy Vary
Veřejná vyhláška František Větrovec  14.05.2008 
29.05.2008
65463/08/155940/1786
56/2008
Finanční úřad v Sokolově
Oznámení o zamýšleném převodu  13.05.2008 
13.08.2008

55/2008
Pozemkový fond ČR
Nabídka pozemků k pronájmu uveřejněná Pozemkovým fondem ČR  11.05.2008 
11.08.2008

54/2008
Pozemkový fond ČR
Oznámení o výměně občanských průkazů  06.05.2008 
30.06.2008

53/2008
město Horní Slavkov + město Krásno
Pozvánka na KRÁSENSKÉ STAROČESKÉ MÁJE  05.05.2008 
18.05.2008

Závěrečný účet Města Krásno za rok 2007  30.04.2008 
15.05.2008

52/2008
Město Krásno
Pozvánka na FEST456dne 9.5.2008 restaurace U Divočáka  29.04.2008 
10.05.2008

Občanské sdružení 456
Pozvánka na pálení čarodějnic  29.04.2008 
01.05.2008

město Krásno
OS ROZHLED a Město Krásno zvou na akci ,,Ukliďme Krásno"  21.04.2008 
27.04.2008

OS ROZHLED
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Karel Drapák  18.04.2008 
05.05.2008
35128/08/155940/1543
51/2008
Finanční úřad v Sokolově
Oznámení o přistavení kontejneru v Hájích a termín svozu nebezpečného odpadu  17.04.2008 
28.04.2008

MÚ Krásno
Oznámení o přistavení kontejneru v Dolní Hluboké a termín svozu nebezpečného odpadu  17.04.2008 
28.04.2008

MÚ Krásno
Oznámení o přistavení kontejnerů v Krásně a termín svozu nebezpečného odpadu  17.04.2008 
21.04.2008

MÚ Krásno
Usnesení z 12.jednání Zastupitelstva města Krásno  08.04.2008 
23.04.2008

50/2008
města Krásno
Povídání s dentální hygienistkou  07.04.2008 
10.04.2008

Dům dětí a mládeže v Horním Slavkově
Program na 4.jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje, které se uskuteční 17.04.2008  07.04.2008 
18.04.2008

49/2008
JUDr.Josef Pavel - Hejtman kraje
Záměr číslo 7/2008 - na prodej pozemku číslo 109/1 v k.ú.Krásno nad Teplou  03.04.2008 
17.04.2008

48/2008
město Krásno
Oznámení o obnově katastrálního operátu přepracováním souboru geodetických informací do digitální podoby- Háje nad Teplou  01.04.2008 
01.05.2008

47/2008
Katastrální pracoviště Sokolov
Oznámení o obnově katastrálního operátu přepracováním souboru geodetických informací do digitální podoby - Milešov  01.04.2008 
01.05.2008

46/2008
Katastrální úřad Sokolov
Oznámení o vyhlášení částečné revize katastru nemovitostí - Milešov  01.04.2008 
01.05.2008

45/2008
Katastrální úřad Sokolov
Oznámení o vyhlášení částečné revize katastru nemovitostí - Háje nad Teplou  01.04.2008 
01.05.2008

44/2008
Katastrální pracoviště Sokolov
Pozvánka na 12.veřejné zasedání Zastupitelstva města Krásno  21.03.2008 
31.03.2008

44/2008
starostka města Krásno
Oznámení o prováděném průzkumu (na vědomí)  20.03.2008 
04.04.2008

43/2008
Renáta Šimová-ADAM,Dluhonská 43,Přerov
Veřejná vyhláška - Kurt Weiss  20.03.2008 
04.04.2008
V73P/086100080000929/1
42/2008
Celní úřad Karlovy Vary
Záměr číslo 6/2008  17.03.2008 
02.04.2008

41/2008
město Krásno
Záměr číslo 5/2008  17.03.2008 
02.04.2008

40/2008
město Krásno
Oznámení o uzavření MěÚ Krásno ve dnech 19.a 20.3.2008  17.03.2008 
20.03.2008

MěÚ Krásno
Usnesení z 11.zasedání Zastupitelstva města Krásno  14.03.2008 
31.03.2008

39/2008
město Krásno
Závěr zjišťovacího řízení - Změna zvláštního dobývacího prostoru Krásno I a těžba  10.03.2008 
25.03.2008
530/256/08
38/2008
Ministerstvo životního prostředí,odbor výkonu státní správy IV,Chomutov
Program na 3.jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje  04.03.2008 
14.03.2008

37/2008
JUDr.Josef Pavel - hejtman Karlovaského kraje
Pozvánka na 11.veřejné zasedání Zastupitelstva města Krásno  26.02.2008 
04.03.2008

36/2008
starostka města Krásno
Veřejná výzva na obsazení pracovního místa úředníka a referenta Městkého úřadu Krásno  25.02.2008 
12.03.2008

35/2008
starostka města paní Lenka Sidorjaková
Veřejná vyhláška David Kubásek  22.02.2008 
10.03.2008
3/2008/TP
34/2008
MěÚ Krásno
Veřejná vyhláška Aleš Kubásek  22.02.2008 
10.03.2008
2/2008/TP
33/2008
MěÚ Krásno
Veřejná vyhláška Anna Kubásková  22.02.2008 
10.03.2008
1/2008/TP
32/2008
MěÚ Krásno
Poděkování  21.02.2008 
21.03.2008

31/2008
ČMMJ Okresní myslivecký spolek Sokolov
Veřejná vyhláška - Oldřich Převor  21.02.2008 
07.03.2008
VV/54-7468/08/Fia
30/2008
MěÚ Sokolov právní oddělení
Pozvánka na divadelní představení Mrazík  20.02.2008 
25.02.2008

29/2008
amaterský soubor Krásno
Jak pomohla Evropská unie a Evropský sociální fond našemu městu?  18.02.2008 
18.03.2008

28/2008
Evropský sociální fond
Jak pomohla Evropská unie a Evropský sociální fond našemu městu?  18.02.2008 
18.03.2008

27/2008
Evropský sociální fond
Veřejná vyhláška - Karel Drapák  12.02.2008 
27.02.2008
17364/08/155980/2103
26/2008
Finanční úřad v Sokolově
Nabídka pozemků k pronájmu uveřejněná Pozemkovým fondem ČR  06.02.2008 
06.05.2008

25/2008
Pozemkový fond ČR - územní pracoviště Sokolov
Veřejná vyhláška - David Kubásek  04.02.2008 
19.02.2008
3/2008/TP
24/2008
MěÚ Krásno
Veřejná vyhláška - Aleš Kubásek  04.02.2008 
19.02.2008
2/2008/TP
23/2008
MěÚ Krásno
Veřejná vyhláška - Anna Kubásková  04.02.2008 
19.02.2008
1/2008/TP
22/2008
MěÚ Krásno
Veřejná vyhláška - Oldřich Převor  01.02.2008 
18.02.2008
VV/54-7468/08/Fia
21/2008
MěÚ Sokolov - odbor vnitřních věcí
Záměr číslo 4/2008  01.02.2008 
18.02.2008

20/2008
město Krásno
Usnesení z 10.jednání Zastupitelstva města Krásno  30.01.2008 
14.02.2008

19/2008
Ing.Jan Masopust
Vyhlášení humanitární sbírky ošacení dne 28.2.2008 16-17 hodin  29.01.2008 
29.02.2008

18/2008
Diakonie Brounov a MěÚ Krásno
Dokumentace k oznámení záměru uveřejněném na této úřední desce pod číslem 17/2008  28.01.2008 
12.02.2008
530/874/08
17/2008
Ministerstvo životního prostředí Chomutov
Oznámení záměru"Změna Zvláštního dobývacího prostoru (ZvlDP) Krásno I a těžba "  28.01.2008 
12.02.2008
530/84/08
17/2008
Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy IV,43001 Chomutov
Seminář - Praktické zkušenosti s čerpáním ze Strukturálních fondů EU  25.01.2008 
14.02.2008

16/2008
Svaz průmyslu adopravy ČR a Česká manažerská asociace
Pozvánka na Masopost a Valentýna - plakát k číslu 14  25.01.2008 
03.02.2008

15/2008
Naďa Štefková
Statek Bernard zve na oslavu Masopusta a Valentýna  25.01.2008 
03.02.2008

14/2008
Naďa Štefková
NÁMOŘNICKÝ COUNTRYBÁL  21.01.2008 
17.02.2008

13/2008
plavčík Mikeš
Pozvánka na 10.jednání Zastupitelstva města Krásno  17.01.2008 
25.01.2008

12/2008
starostka města
Záměr číslo 3/2008  14.01.2008 
29.01.2008

11/2008
starostka města
Záměr číslo 2/2008  14.01.2008 
29.01.2008

10/2008
starostka města
Záměr číslo 1/2008  14.01.2008 
29.01.2008

9/2008
starostka města
Program na 2.jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje  14.01.2008 
25.01.2008

8/2008
hejtman kraje
Program na 1.jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje  11.01.2008 
25.01.2008

7/2008
Hejtman kraje
Oznámení pro chovatele psů v městě Krásno  11.01.2008 
11.02.2008

6/2008
MěÚ Krásno
Návrh rozpočtu na rok 2008  10.01.2008 
25.01.2008

5/2008
město Krásno
Maškarní rej  10.01.2008 
16.02.2008

4/2008
Dům dětí a mládeže Horní Slavkov
Zájezd do Chorvatska  10.01.2008 
26.01.2008

3/2008
Dům dětí a mládeže v Horním Slavkově
Veřejná vyhláška - David Kubásek  02.01.2008 
17.01.2008
V73P/08610007010805-1
2/2008
Celní úřad Karlovy Vary
Oznámení o uložení písemnosti - příjemce Karel Jelínek  02.01.2008 
17.01.2008
11837-1768-021
1/2008
Celní úřad Praha D1
Usnesení z 9.jednání Zastupitelstva města Krásno  28.12.2007 
11.01.2008

126/2007
Ing.Masopust
Pozvánka na 9.veřejné zasedání Zastupitelstva města Krásno  14.12.2007 
21.12.2007

124/2007
starostka města
Benefiční adventní koncert v kostele sv.Kateřiny v Krásně - doplnění k plakátu zveřejněný pod.č.122/2007  10.12.2007 
16.12.2007

125/2007
město Krásno
Vánoční stromky zdarma pro krásenské občany !!!!  07.12.2007 
15.12.2007

123/2007
město Krásno
Benefiční adventní koncert v kostele sv.Kateřiny v Krásně  04.12.2007 
16.12.2007

122/2007
Město Krásno
Program na 7.jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje  30.11.2007 
14.12.2007

121/2007
Hejtman kraje
Oznámení o svozu odpadu  21.11.2007 
27.11.2007

120/2007
město Krásno
Vyhlášení veřejného výběrového řízení o postoupení pohledávek  21.11.2007 
12.12.2007
9857/PF/07
119/2007
Pozemkový fond ČR v Sokolově
Veřejná vyhláška - Tomáš Mach  21.11.2007 
06.12.2007
V73P/086100070009133-1
117/2007
Celní úřad Karlovy Vary
Veřejná vyhláška - Jaroslav Trnka  21.11.2007 
06.12.2007
117457/07/155900/0346
118/2007
Finanční úřad v Sokolově
Usnesení z 8. zasedání  09.11.2007 
24.11.2007

116/2007
Ing. Masopust
Veřejná vyhláška - oznámení  07.11.2007 
22.11.2007
112448/07/155940/0885
115/2007
Finanční úřad v Sokolově
Oznámení - možnost objednání kominíka na MěÚ Krásno  02.11.2007 
14.11.2007

114/2007
starostka města
Program na 6.jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje  24.10.2007 
09.11.2007

113/2007
hejtman kraje
Oznámení o konání jednání Zastupitelstva města Krásno  23.10.2007 
02.11.2007

112/2007
starostka města
Záměr číslo 21/2007  11.10.2007 
26.10.2007

111/2007
město Krásno
Záměr číslo 20/2007  11.10.2007 
26.10.2007

110/2007
město Krásno
Záměr číslo 19/2007  11.10.2007 
26.10.2007

109/2007
město Krásno
Záměr číslo 18/2007  11.10.2007 
26.10.2007

108/2007
město Krásno
Záměr číslo 17/2007  11.10.2007 
26.10.2007

107/2007
město Krásno
Záměr číslo 16/2007  11.10.2007 
26.10.2007

106/2007
město Krásno
Záměr číslo 15/2007  11.10.2007 
26.10.2007

105/2007
město Krásno
Záměr číslo 14/2007  11.10.2007 
26.10.2007

104/2007
město Krásno
Záměr číslo 13/2007  11.10.2007 
26.10.2007

103/2007
město Krásno
Záměr číslo 12/2007  11.10.2007 
26.10.2007

102/2007
město Krásno
Záměr číslo 11/2007  11.10.2007 
26.10.2007

101/2007
město Krásno
Záměr číslo 10/2007  11.10.2007 
26.10.2007

100/2007
město Krásno
Záměr číslo 9/2007  11.10.2007 
26.10.2007

99/2007
město Krásno
Záměr číslo 8/2007  11.10.2007 
26.10.2007

98/2007
město Krásno
Záměr číslo 7/2007  11.10.2007 
26.10.2007

97/2007
město Krásno
Záměr číslo 6/2007  11.10.2007 
26.10.2007

96/2007
město Krásno
Záměr číslo 5/2007  11.10.2007 
26.10.2007

95/2007
město Krásno
OZV 2/2007  09.10.2007 
25.10.2007
749/2007
94/2007
Ing. Masopust
OZV 1/2007  09.10.2007 
25.10.2007
748/2007
93/2007
Ing. Masopust
Usnesení z 7.jednání Zastupitelstva města Krásno  08.10.2007 
23.10.2007

92/2007
Ing.Jan Masopust
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - územní opatření o stavební uzávěře  08.10.2007 
23.10.2007
746/2007
91/2007
Lenka Sidorjaková starostka města
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Kurt Weiss  08.10.2007 
23.10.2007
V73P/08610008634-1
90/2007
Celní úřad Karlovy Vary
Pozvánka na 7.veřejné zasedání zastupitelstva města Krásno  24.09.2007 
05.10.2007

89/2007
starostka města
Svoz nebezpečného odpadu po obci  21.09.2007 
02.10.2007

88/2007
MěÚ Krásno
Závěr zjišťovacího řízení - VVTL plynovod DN 1400  20.09.2007 
05.10.2007
66111/ENV/07
87/2007
Ministerstvo životního prostředí, Praha
Povolení úplné uzavírky - Kfely  13.09.2007 
05.10.2007
ODSA/28017/2007/Me
86/2007
MěÚ Sokolov,odbor dopravně-správních agend
Dražební vyhláška  12.09.2007 
17.10.2007
504/NAX/DI/1007
85/2007
Naxos Plzeň Aukční síň,a.s
Program 5.jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje,které se uskuteční 20.září 2007  07.09.2007 
21.09.2007

84/2007
Hejtman Karlovarského kraje
Oznámení o očkování psů v obci Háje  07.09.2007 
20.09.2007

83/2007
MěÚ Krásno
Oznámení o očkování psů v městě Krásno  07.09.2007 
20.09.2007

82/2007
MěÚ Krásno
NAŘÍZENÍ č.3/2007 - mimořádná veterinární opatření při výskytu a k zamezení šíření nebezpečné nákazy katarální horečky ovcí  05.09.2007 
20.09.2007
KVSK-KV/4759/2007
81/2007
Krajská veterinátní správa pro Karlovarský kraj
Omluvný list  03.09.2007 
03.10.2007

80/2007
Meta Nové Sedlo
Nabídka pozemků PF ČR k náhradním restitucím  03.09.2007 
03.10.2007

79/2007
Pozemkový fond ČR Sokolov
Informace o připravovaném výběrovém šetření v zemědělství "ZEM 2007"  27.08.2007 
16.11.2007
280/2007/3005
78/2007
ČSÚ Praha
Dodatek k nabídce pozemků uvedených pod č.76/2007  17.08.2007 
18.09.2007
6623/PF/07
77/2007
Pozemkový fond Sokolov
Nabídka pozemků určených k převodu podle zák.95/1999 Sb.zveřejněná Pozemkovým fondem ČR  17.08.2007 
18.09.2007
6623/PF/07
76/2007
Pozemkový fond Sokolov
Usnesení z 6.jednání Zastupitelstva města Krásno  16.08.2007 
31.08.2007

75/2007
Ing.Jan Masopust
Záměr číslo 4/2007  14.08.2007 
29.08.2007

74/2007
Město krásno
Veřejná vyhláška  09.08.2007 
24.08.2007
5/2007/TP
73/2007
Městský úřad Krásno
Pozvánka MZ  01.08.2007 
08.08.2007

72/2007
starostka
Dražební vyhláška_Václav Ott  01.08.2007 
16.08.2007
074_Ex_1053/05-105
71/2007
David Konzcz
Oznámení záměru - VVTL plynovod  28.07.2007 
13.08.2007
50757/ENV/07
70/2007
starostka
Veřejná vyhláška - stavební uzávěra  24.07.2007 
08.08.2007
572/2007
69/2007
Sidorjaková Lenka
Veřejná vyhláška - Jiří Novotný  20.07.2007 
06.08.2007
5/2007/TP
68/2007
Městský úřad Krásno
Oznámení o svozu nebezpečného odpadu  19.07.2007 
24.07.2007

67/2007
město Krásno
Veřejná vyhláška-schválený návrh komplexních pozemkových úprav  19.07.2007 
03.08.2007
PÚ/1043/KPÚ/466/2007-3220
66/2007
MZ Pozemkový úřad v Sokolově
Humanitární sbírka  13.07.2007 
11.08.2007

65/2007
Občanské sdružení Diakonie ve spolupráci s městem Krásno
Veřejná vyhláška - rozhodnutí - Vl.Brvnišťan  11.07.2007 
26.07.2007
4/2007/TP
64/2007
Městský úřad Krásno
Mimořádná veterinární opatření  03.07.2007 
03.08.2007

63/2007
Oddělení krizového řízení MěÚ Sokolov
Vyhlášení výběrového řízení úředník -účetní  02.07.2007 
17.07.2007

62/2007
starostka města Krásno
Usnesení z 5.jednání Zastupitelstva města Krásno  27.06.2007 
12.07.2007

61/2007
Ing.Masopust
Oznámení o zahájení řízení a pozvání k veřejnému projednání  27.06.2007 
12.07.2007
SÚ/919/07-0273/VB
60/2007
MÚ Horní Slavkov - stavební odbor
Výstraha č.PVI-31/2007  25.06.2007 
27.06.2007
HPPS 31/07
59/2007
Povodňové služby CPP-Praha
Veřejná vyhláška - Vladimír Brvnišťan  20.06.2007 
05.07.2007
4/2007/TP
58/2007
Městský úřad Krásno
UPOZORNĚNÍ - OPRAVA CHYBNĚ UVEDENÉHO TERMÍNU ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KRÁSNO 55/2007  19.06.2007 
21.06.2007

57/2007
starostka města
Pozvánka na zasedání zastupitelstva města Krásno  12.06.2007 
22.06.2007

55/2007
starostka města
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pozice úředník-účetní  06.06.2007 
23.06.2007

54/2007
starostka města Krásno
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovní pozice úředník-účetní  06.06.2007 
21.06.2007

54/2007
starostka města Krásno
Loketský traverz  31.05.2007 
04.06.2007

53/2007
Záměr č.3/2007 města Krásno na pronájem pozemku  30.05.2007 
14.06.2007

52/2007
obec Krásno
Záměr č.2/2007 města Krásno na pronájem pozemku  30.05.2007 
14.06.2007

51/2007
obec Krásno
Záměr č.1/2007 města Krásno na pronájem pozemku  30.05.2007 
14.06.2007

50/2007
obec Krásno
Závěrečný účet obce Krásno za rok 2006  30.05.2007 
14.06.2007

49/2007
obec Krásno
Veřejná vyhláška - Rozhodnutí o zrušení TP  25.05.2007 
11.06.2007
2/2007/TP
48/2007
Obecní úřad Krásno
Veřejná vyhláška - Rozhodnutí na zrušení TP  25.05.2007 
11.06.2007
3/2007/TP
47/2007
Obecní úřad Krásno
Záměr č.1 prodat :osobní automobil Škoda Favorit z majetku obce  21.05.2007 
07.06.2007

46/2007
obec Krásno
Parlament České republiky - stanovení obce Krásno městem  18.05.2007 
04.06.2007

45/2007
Parlament České republiky
Pozvánka na zasedání Obecního zastupitelstva obce Krásno  16.05.2007 
25.05.2007

42/2007
starostka obce
Pozvánka na STAROČESKÉ MÁJE  16.05.2007 
20.05.2007

41/2007
Josef Havel
Oznámení o zamýšleném převodu pozemků v k.ú.Dolní Hluboká  15.05.2007 
15.08.2007

44/2007
Pozemkový fond ČR
Oznámení o zamýšleném převodu pozemku v k.ú Krásno nad Teplou  15.05.2007 
15.08.2007

43/2007
Pozemkový fond ČR
Veřejné výběrové řízení  14.05.2007 
21.06.2007
3473/PF/2007
40/2007
Pozemkový fond ČR
Veřejná vyhláška - Volánek  14.05.2007 
29.05.2007
82289/07/128960/1827
39/2007
Finanční úřad v Karlových Varech
Veřejná vyhláška - oznámení o návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú.Krásno nad Teplou  10.05.2007 
11.06.2007

38/2007
Pozemkový úřad Sokolov
Usnesení z 3.jednání Zastupitelstva obce Krásno  07.05.2007 
23.05.2007

37/2007
obec Krásno
Veřejná vyhláška - Zdeňka Götzlová,Roman Götzl,Michaela Götzlová  03.05.2007 
18.05.2007
3/2007/TP
36/2007
Obecní úřad Krásno
Veřejná vyhláška - Roman Götzl  03.05.2007 
18.05.2007
2/2007/TP
35/2007
Obecní úřad Krásno
Výstražné informace  27.04.2007 
27.05.2007
PV-20/07
34/2007
ČHMÚ
Nabídka zabezpečení rekvalifikace  25.04.2007 
15.08.2007

33/2007
Regionální stavební sdružení Karlovy Vary
Oznámení - likvidace invazních rostlin v r.2007  25.04.2007 
10.05.2007
013001-2663/2007
32/07
Povodí Ohře,Karlovy Vary
Rozhodnutí o skončení platnosti občanského průkazu  18.04.2007 
03.05.2007
8035/2007/ESA-03
31/2007
MěÚ Sokolov
Rozhodnutí o skončení platnosti občanského průkazu  18.04.2007 
03.05.2007
8034/2007/ESA-03
30/2007
MěÚ Sokolov
Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva obce Krásno  18.04.2007 
27.04.2007

29/2007
Starostka obce Krásno
Usnesení - zastavení územního řízení ve věci umístění staveb komunikace,terénních úprav a inženýrských sítí na p.p.č.36/1,36/2,37/1,38,3059/1,3077/6,3077/7 a 3268/19  17.04.2007 
02.05.2007
345/0158/07/VB
28/2007
MěÚ Horní Slavkov
Veřejná vyhláška - Milan Větrovec  11.04.2007 
26.04.2007
41171/07/155940/1786
27/2007
Finanční úřad v Sokolově
Návrh rozpočtu na rok 2007 - výdaje  11.04.2007 
26.04.2007

26/2007
obec Krásno
Návrh rozpočtu na rok 2007 - příjmy  11.04.2007 
26.04.2007

25/2007
obec Krásno
Program na 3.jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje  10.04.2007 
20.04.2007

24/2007
Hejtman Karlovarského kraje
Oznámení o zveřejnění Předběžného přehledu významných problémů nakládání s vodami v oblasti povodí Ohře a Dolního Labe  01.04.2007 
30.09.2007

23/2007
Krajský úřad Karlovarského kraje
Obec Krásno oznamuje  29.03.2007 
03.04.2007

22/2007
starostka obce
Závěr zjišťovacího řízení  27.03.2007 
11.04.2007
656/ZZ/07
21/2007
Krajský úřad Karlovarského kraje - odbor životního prostředí
Oznámení o zahájení řízení - Kurt Weiss  16.03.2007 
02.04.2007
ESA/EO/2007
20/2007
MěÚ Sokolov
Oznámení o zahájení řízení - Petra Kretová  16.03.2007 
02.04.2007
ESA/EO/2006
19/2007
MěÚ Sokolov
Program na 2.jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje  05.03.2007 
16.03.2007

18/2007
Hejtman kraje
Oznámení zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou  02.03.2007 
19.03.2007
345/0110/07/VB
17/2007
MěÚ Horní Slavkov-odbor stavební úřad
Informace pro občany Krásna a Horního Slavkova k investičnímu záměru společnosti KMK Granit,a.s."Mletí živzů Horní Slavkov".  01.03.2007 
16.03.2007

16/2007
Ing.Miroslav Kolbasa
Oznámení záměru pro zjišťovací řízení  28.02.2007 
15.03.2007
656/ZZ/07
15/2007
Krajský úřad Karlovarského kraje odbor životního prostředí
Dopis odběratelům  26.02.2007 
05.03.2007

14/2007
starostka obce Krásno
Rozhodnutí o vyloučení vstupu do lesa  05.02.2007 
06.05.2007
4470/2007/ZP/HUPR
13/2007
Městský úřad Sokolov,Odbor životního prostředí
usnesení z 2.zasedání Zastupitelstva obce Krásno  31.01.2007 
02.03.2007

12/2007
obec Krásno
Rozhodnutí o skončení platnosti občanského průkazu  26.01.2007 
12.02.2007
34762/2006/ESA-03
10/2007
Městský úřad Sokolov
Výstražná informace ČHMÚ PVI 08/07  26.01.2007 
30.01.2007

11/2007
ČHMÚ
Vyhlášení nouzového stavu  25.01.2007 
06.02.2007

9/2007
Vláda České republiky
Výstražná informace ČHMÚ  22.01.2007 
26.01.2007

8/2007
ČHMÚ Praha
Co dělat ,když jste utrpěli škodu  22.01.2007 
06.02.2007

7/2007
Česká pojišťovna
Výstraha hlásné a předpovědní povodňové služby CPP-Praha  17.01.2007 
21.01.2007
PVI 04/07
6/2007
ČHMÚ Praha
Výstražné informace  12.01.2007 
15.01.2007
PVI-2/07
5/2007
ČHMÚ
Program 1.jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje  12.01.2007 
26.01.2007

4/2007
hejtman Karlovarského kraje
Oznámení o konání zasedání zastupitelstva obce - mimořádné  09.01.2007 
20.01.2007

3/2007
obec Krásno
Oznámení  05.01.2007 
30.01.2007

2/2007
Obec Krásno
Navýšení cen za uložení odpadu  02.01.2007 
17.01.2007

1/2007
Technické služby Horní Slavkov
Oznámení o zahájení správního řízení  20.12.2006 
04.01.2007
ESA/EO/2006
119/2006
Městský úřad Sokolov
Usnesení z 1.zasedání OZ  18.12.2006 
02.01.2007

118/2006
obec Krásno
Veřejná vyhláška  14.12.2006 
29.12.2006
90785/06/155940/1543
117/2006
Finanční úřad v Sokolově
Nařízení č.3/06 ze dne 196.10.2006 o změně vyhlášení přírodní rezervace Smraďoch a stanovení jejích bližších ochranných podmínek  11.12.2006 
27.12.2006
3/2006
116/2006
Správa CHKO Slavkovský les
Nařízení obce Krásno č.2/2006 ze dne 4.12.2006  05.12.2006 
20.12.2006

116/2006
Obec Krásno
Nařízení obce Krásno č.1/2006 ze dne 4.12.2006  05.12.2006 
20.12.2006

115/2006
Obec Krásno
Veřejná vyhláška  04.12.2006 
19.12.2006
5/2006/TP
113/2006
Obecní úřad Krásno
Veřejná vyhláška  04.12.2006 
19.12.2006
4/2006/TP
114/2006
Obecní úřad Krásno
Program na 9.jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje  01.12.2006 
15.12.2006

112/2006
Hejtman kraje
Oznámení o konání zasedání OZ  27.11.2006 
05.12.2006

111/2006
obec Krásno
Záměr číslo 34  16.11.2006 
04.12.2006

110/2006
Obec Krásno
Záměr číslo 33  16.11.2006 
04.12.2006

109/2006
Obec Krásno
Záměr číslo 32  16.11.2006 
04.12.2006

108/2006
Obec Krásno
Veřejná vyhláška  13.11.2006 
29.11.2006

107/2006
Obecní úřad Krásno
Veřejná vyhláška  13.11.2006 
29.11.2006

106/2006
Obecní úřad Krásno
Upozornění  13.11.2006 
15.11.2006

105/2006
Karlovarský kraj
Usnesení z ustanovujícího zasedání zastupitelstva obce Krásno z 2.11.2006  09.11.2006 
24.11.2006

104/2006
obec Krásno
Veřejná nabídka budov a staveb určených k vydání oprávněným osobám podle zákona č.229/1991 Sb.  07.11.2006 
06.12.2006
3978/PF/06
103/2006
Pozemkový fond ČR
Změna místa zasedání OZ - příloha k č.100/2006  31.10.2006 
04.11.2006

103/2006
obec Krásno
Usnesení z 32.zasedání OZ  27.10.2006 
11.11.2006

102/2006
obec Krásno
2 kolo voleb do Senátu ČR  25.10.2006 
31.10.2006

101/2006
Obecní úřad Krásno
Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva obce  25.10.2006 
04.11.2006

100/2006
obec Krásno
Opis výsledku hlasování v okrsku - senát  21.10.2006 
21.11.2006

99/2006
Obecní úřad Krásno
Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Krásno  21.10.2006 
21.11.2006

98/2006
Obecní úřad Krásno
Dražební vyhláška  17.10.2006 
17.11.2006
2EX 2030/03
97/2006
Exekutorský úřad Plzeň
Program na 8.mimořádné jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje  09.10.2006 
21.10.2006

96/2006
Hejtman Karlovarského kraje
Usnesení z mimořádného zasedání OZ  04.10.2006 
24.10.2006

95/2006
Obec Krásno
Oznámení o konání veřejného zasedání OZ  04.10.2006 
13.10.2006

94/2006
Obec Krásno
Oznámení o době a místě konání voleb do Senátu Parlamentu ČR  02.10.2006 
23.10.2006

93/2006
Obecní úřad Krásno
Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva obce Krásno  02.10.2006 
23.10.2006

92/2006
Obecní úřad Krásno
Záměr číslo 31  25.09.2006 
11.10.2006

91/2006
Obec Krásno
Usnesení z 31.zasedání OZ  22.09.2006 
09.10.2006

90/2006
Obec Krásno
Dražební vyhláška  22.09.2006 
07.10.2006
29E 824/2005-12
89/2006
Okresní soud Sokolov
Oznámení o konání zasedání zastupitelstva  20.09.2006 
30.09.2006

88/2006
Obec Krásno
Záměr číslo 30  12.09.2006 
30.09.2006

87/2006
Obec Krásno
Záměr číslo 29  12.09.2006 
30.09.2006

86/2006
Obec Krásno
Záměr číslo 28  12.09.2006 
30.09.2006

85/2006
Obec Krásno
Záměr číslo 27  12.09.2006 
30.09.2006

84/2006
Obec Krásno
Záměr číslo 26  12.09.2006 
30.09.2006

83/2006
Obec Krásno
Program na 7.řádné jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje  08.09.2006 
23.09.2006

82/2006
Karlovarský kraj - hejtman kraje
Počet volebních okrsků  04.09.2006 
23.10.2006

81/2006
Obecní úřad Krásno
Oznámení o očkování  04.09.2006 
21.09.2006

80/2006
Obecní úřad Krásno
Informace o nových cestovníc pasech  29.08.2006 
30.09.2006

79/2006
MěÚ Sokolov - Odbor evidencí a správních agend
Oznámení o konání zasedání Obecního zastupitelstva  28.08.2006 
07.09.2006

78/2006
Obec Krásno
Dodatečné vyřazení pozemku z veřejné nabídky  28.08.2006 
13.09.2006
2823/PF/06
77/2006
Pozemkový fond ČR Sokolov
Vyhlášení výběrového řízení  16.08.2006 
16.09.2006

76/2006
Pozemkový fond v Sokolově
Stanovení počtu členů volební komise  16.08.2006 
22.09.2006

75/2006
Obec Krásno
Odvolání Nařízení 3/2006 Karlovarského kraje  07.08.2006 
23.08.2006

74/2006
Hejtman Karlovarského kraje
Dodatečné vyřazení pozemku z veřejné nabídky  28.07.2006 
15.08.2006
2507/PF/06
73/2006
Pozemkový fond ČR v Sokolově
Vyhlášení doby zvýšeného nebezpečí požárů  27.07.2006 
12.08.2006

72/2006
Hejtman Karlovarského kraje
Nařízení Karlovarského kraje č.3/2006  27.07.2006 
12.08.2006

71/2006
Rada Karlovarského kraje
Oznámení pro volby do zastupitelstev obcí 20.-21.10.2006 - Kandidátní listiny se podle §21 odst.3 zákona podávají nejpozději do 16.00 hodin dne 15.8.2006  21.07.2006 
23.10.2006

70/2006
Městský úřad v Horním Slavkově
Oznámení pro volby do zastupitelstev obcí 20.-21.10.2006 - stanoven potřebný počet podpisů voličů na peticích podporujících kandidaturu  21.07.2006 
23.10.2006

69/2006
Městský úřad v Horním Slavkově
Výstraha povodňové služby  12.07.2006 
16.07.2006

69/2006
ČHMÚ Praha
Veřejná vyhláška - Václav Balík  30.06.2006 
16.07.2006
21731/06/156970/2250
68/2006
Finanční úřad v Chodově
Program na 6.řádné zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje  30.06.2006 
15.07.2006

67/2006
Karlovarský kraj - hejtman kraje
Nabídka pozemků určených k převodu  22.06.2006 
27.07.2006
1996/PF/06
66/2006
Pozemkový fond ČR
Nabídka pozemků určených k převodu podle zákona 95/1999 Sb.  22.06.2006 
22.06.2006
1996/PF/2006
66/2006
Pozemkový fond ČR Sokolov
Program 5.mimořádného jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje  20.06.2006 
03.07.2006

65/2006
Hejtman Karlovarského kraje
Oznámení o konání zasedání OZ  13.06.2006 
30.06.2006

64/2006
Obec Krásno
Závěrečný účet obce Krásno za rok 2005  12.06.2006 
29.06.2006

63/2006
Obec Krásno
Záměr číslo 25  08.06.2006 
26.06.2006

62/2006
Obec Krásno
Záměr číslo 24  08.06.2006 
26.06.2006

61/2006
Obec Krásno
Záměr číslo 23  08.06.2006 
26.06.2006

60/2006
Obec Krásno
Záměr číslo 22  08.06.2006 
26.06.2006

59/2006
Obec Krásno
Záměr číslo 21  08.06.2006 
26.06.2006

58/2006
Obec Krásno
Záměr číslo 20  08.06.2006 
26.06.2006

57/2006
Obec Krásno
Záměr číslo 19  08.06.2006 
26.06.2006

56/2006
Obec Krásno
Výsledky voleb v obci Krásno (VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR)  06.06.2006 
22.06.2006

55/2006
Obecní úřad Krásno
Program na zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje  30.05.2006 
08.06.2006

54/2006
Karlovarský kraj - hejtman
Oznámení o zasedání obecního zastupitelstva  24.05.2006 
02.06.2006

53/2006
Obec Krásno
Nabídka pozemků PF ČR k náhradním restitucím  23.05.2006 
29.06.2006

52/2006
Pozemkový fond ČR Sokolov
Vyhláška -Jitka Malačková  23.05.2006 
08.06.2006
3/2006/TP
51/2006
Obecní úřad Krásno
Veřejná vyhláška  19.05.2006 
06.06.2006
92073/06/128960/1827
50/2006
Finanční úřad v Karlových Varech
Veřejná vyhláška  19.05.2006 
06.06.2006
47112/06/155920/1914
49/06
Finanční úřad v Sokolově
Usnesení - dražební vyhláška  02.05.2006 
17.05.2006
29E 824/2005-7
47/2006
Okresní soud v Sokolově
Koncert klasické a moderní hudby  02.05.2006 
15.05.2006

46/2006
Marika Baránková
Způsob a forma ohlašování úhynů ptáků a drůbeže  02.05.2006 
03.07.2006

45/2006
Krajská veterinární správa,Karlovy Vary
Veřejná vyhláška  26.04.2006 
12.05.2006
40311/06/155900/1488
44/2006
Finanční úřad v Sokolově
Veřejná vyhláška  26.04.2006 
12.05.2006
40104/06/155900/1488
43/2006
Finanční úřad v Sokolově
Obecně závazná vyhláška č.1/2006  25.04.2006 
12.05.2006

42/2006
Obec Krásno
Veřejná vyhláška  25.04.2006 
12.05.2006
2/2006/TP
41/2006
Obecní úřad Krásno
Oznámení o konání zasedání zastupitelstva obce Krásno  19.04.2006 
27.04.2006

37/2006
Obec Krásno
Informace o počtu volebních okrsků pro volby do Poslanecké Sněmovny Parlamentu ČR  11.04.2006 
05.06.2006

36/2006
Obecní úřad Krásno
Návrh rozpočtu na rok 2006 - výdaje  11.04.2006 
27.04.2006

35/2006
obec Krásno
Návrh rozpočtu na rok 2006 - příjmy  11.04.2006 
27.04.2006

34/2006
obec Krásno
Program na 3.řádné zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje  10.04.2006 
22.04.2006

33/2006
Karlovarský kraj-hejtman kraje
Postup při nalezení uhynulého ptáka  10.04.2006 
11.06.2006

32/2006
Krajská veterinární správa pro Karlovarský kraj
Veřejná vyhláška  05.04.2006 
22.04.2006
2006/1-TP Jana Kvapilová
31/2006
Obecní úřad Krásno - ohlašovna
Výstraha povodňové služby ČHMÚ Praha  03.04.2006 
10.04.2006

30/2006
ČHMÚ Praha
Veřejná vyhláška  03.04.2006 
20.04.2006
1577/06/156970/1488
29/2006
Finanční úřad v Chodově
Upozornění ČHÚ Praha - povodně  30.03.2006 
04.04.2006

28/2006
ČHÚ Praha
Informace občanům - škody při povodních  30.03.2006 
17.04.2006

27/2006
Česká pojišťovna
Výstraha ČHMÚ Praha  28.03.2006 
31.03.2006

26/2006
ČHMÚ Praha
Stanovení počtu členů okrskové volební komise pro volby do Parlamentu ČR  28.03.2006 
05.06.2006

25/2006
Obec Krásno
Oznámení o konání 29.veřejného zasedání OZ  27.03.2006 
05.04.2006

24/2006
Obec Krásno
Veřejná vyhláška  24.03.2006 
11.04.2006
14608/156970/1488
23/2006
Finanční úřad v Chodově
Usnesení ze zasedání OZ 7.3.2006  20.03.2006 
05.04.2006

22/2006
Obec Krásno - p.Havel
Vyhláška  20.03.2006 
05.04.2006

21/2006
Finanční úřad Chodov
Záměr č.18  13.03.2006 
29.03.2006

20/2006
Obec Krásno
Oznámení o mimořádném zasedání OZ  28.02.2006 
10.03.2006

18/2006
Obec Krásno
Oznámení o zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje  28.02.2006 
12.03.2006

19/2006
Karlovarský kraj
Oznámení o mimořádném veřejném zasedání OZ  28.02.2006 
28.02.2006

18/2006
Obec Krásno
Oznámení občanům  13.02.2006 
28.02.2006

Finanční úřad Chodov
Omluva starosty obce  10.02.2006 
10.03.2006

Oto Wied starosta obce Krásno
Veřejná vyhláška  10.02.2006 
28.02.2006
22297/06/128960/1827
17/2006
Finanční úřad v Karlových Varech
Záměr číslo 17  07.02.2006 
25.02.2006

16/2006
Karabinová
Záměr číslo 16  07.02.2006 
25.02.2006

15/2006
Karabinová
Záměr číslo 15  07.02.2006 
25.02.2006

14/2006
Karabinová
Záměr číslo 14  07.02.2006 
25.02.2006

13/2006
Karabinová
Záměr číslo 17  07.02.2006 
25.02.2006

16/2006
Karabinová
Záměr číslo 17  07.02.2006 
25.02.2006

16/2006
Karabinová
Záměr číslo 16  07.02.2006 
25.02.2006

15/2006
Karabinová
Záměr číslo 15  07.02.2006 
25.02.2006

14/2006
Karabinová
Záměr číslo 14  07.02.2006 
25.02.2006

13/2006
Karabinová
Usnesení z 28.zasedání OZ  02.02.2006 
02.03.2006

12/2006
Josef Havel
Oznámení o nedostatku pitné vody  27.01.2006 
28.02.2006

11/2006
Oto Wied
Vysvětlení k usnesení z 27.zasedání OZ  26.01.2006 
26.02.2006

10/2006
Josef Havel
Usnesení z 27.zasedání OZ  26.01.2006 
26.02.2006

9/2006
Josef Havel
Oznámení o konání 28.veřejného zasedání obecního zastupitelstva  23.01.2006 
31.01.2006

8/2006
Program 1.řádného jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje, které se uskuteční 26.1.2006  16.01.2006 
26.01.2006

7/2006
Karlovarský kraj, JUDr.Josef Pavel, hejtman Karlovarského kraje
Veřejná vyhláška  16.01.2006 
01.02.2006
37937/05/ 156970/1654
6/2006
Finanční úřad Chodov
Oznámení o zveřejnění časového plánu a programu prací pro zpracování Plánu oblasti povodí k připomínkám veřejnosti  04.01.2006 
05.06.2006
4499/ZZ/05
5/2006
Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství
Změna působnosti finančních úřadů  04.01.2006 
28.02.2006

4/2006
Finanční úřad

 
  Design by WESS-DESIGN