>> Město Zbýšov    
 
    Úřední deska  |   Administrace  |  Historie  |  

  Název dokumentu Vyvěšení
 Sejmutí 
Č.j.
        Ev.č.        
 Zhotovitel dokumentu 
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu SVaK, Vodárny Zbýšov, na r. 2019-2021 (467 kB)  23.11.2017 
12.12.2017

Svazek vodovodů a kanalizací, Vodárna Zbýšov
Návrh rozpočtu SVaK, Vodárny Zbýšov, na rok 2018 - zjednodušený (462 kB)  23.11.2017 
12.12.2017

Svazek vodovodů a kanalizací, Vodárna Zbýšov
Návrh rozpočtu SVaK, Vodárny Zbýšov, na rok 2018, podrobný (1311 kB)  23.11.2017 
12.12.2017

Svazek vodovodů a kanalizací, Vodárna Zbýšov
Pozvánka na jednání VH SVaK, Vodárny Zbýšov, dne 11.12.2017 (439 kB)  23.11.2017 
12.12.2017

Svazek vodovodů a kanalizací, Vodárna Zbýšov
Oznámení o podaných odvoláních - Víceúčelový objekt Zbýšov (49 kB)  22.11.2017 
08.12.2017
MZ 1415/2017
Městský úřad zbýšov, stavební úřad
Zveřejnění dokumentace vlivů záměru na životní prostředí - nový jaderný zdroj v lokalitě Dukovany (207 kB)  16.11.2017 
04.12.2017
MZP/2017/710/2652
Ministerstvo životního prostředí
Informace o konání 8. zasedání Zastupitelstva města Zbýšova dne 27.11.2017 (562 kB)  16.11.2017 
28.11.2017

Město Zbýšov
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu MŠ Zbýšov, p. o., na období 2019 až 2021 (929 kB)  14.11.2017 
12.12.2017

Mateřská škola Zbýšov, p. o.
Návrh rozpočtu Mateřské školy Zbýšov, p. o., na rok 2018 (665 kB)  14.11.2017 
12.12.2017

Mateřská škola Zbýšov, p. o.
Návrh rozpočtu Mikroregionu Kahan DSO na rok 2018 (786 kB)  10.11.2017 
31.01.2018

Mikroregion Kahan DSO, Hutní osada 14, Zastávka
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 27.11. Sportovní ulice (47 kB)  10.11.2017 
28.11.2017

E.ON Česká republika
Upozornění na zveřejnění Rozpočtového opatření města Zbýšova č. 6/2017 (523 kB)  30.10.2017 
15.01.2018

Město Zbýšov
Rozpočtové opatření SVaK Zbýšov - Zakřany č. 1/2017 ze dne 27.09.2017 (664 kB)  18.10.2017 
31.12.2017

Svazek vodovodů a kanalizací Zbýšov - Zakřany
Upozornění na zveřejnění Rozpočtového opatření SVaK Zbýšov - Zakřany č. 1/2017 (496 kB)  18.10.2017 
31.12.2017

Svazek vodovodů a kanalizací Zbýšov - Zakřany
Zásady a podmínky odstraňování a oklešťování dřevin a jiných porostů (91 kB)  16.10.2017 
31.12.2017
MZ 1531/2017
E.ON distribuce ČR
Výzva E.ON distribuce ČR majitelům a uživatelům pozemků (24 kB)  16.10.2017 
31.12.2017
MZ 1531/2017
E.ON distribuce ČR
Návrh opatření obecné povahy MZe - Hospodaření v lesních porostech dřevin rodu smrk a borovice (228 kB)  15.09.2017 
31.03.2018
55197/2017-MZE-16212
Ministerstvo zemědělství ČR
Seznam nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (803 kB)  13.09.2017 
31.12.2023
UZSVM/B/45411/2017-HMSO
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, ÚP Brno
Žádost o zveřejnění Seznamu nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (101 kB)  13.09.2017 
31.12.2023
UZSVM/B/45411/2017-HMSO
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, ÚP Brno
Upozornění na zveřejnění Rozpočtového opatření města Zbýšova č. 5/2017 (459 kB)  11.09.2017 
15.01.2018

Město Zbýšov
Oznámení o zveřejnění schváleného Závěrečného účtu města za rok 2016 (434 kB)  26.06.2017 
30.06.2018

Město Zbýšov
Upozornění na zveřejnění Rozpočtového opatření města Zbýšova č. 4/2017 (458 kB)  26.06.2017 
15.01.2018

Město Zbýšov
Oznámení o zveřejnění schváleného Závěrečného účtu SVaK Zbýšov - Zakřany za rok 2016 (434 kB)  22.05.2017 
30.06.2018

Svazek vodovodů a kanalizací Zbýšov - Zakřany
Schválený Závěrečný účet SVaK Zbýšov-Zakřany za rok 2016 (2828 kB)  22.05.2017 
30.06.2018

Svazek vodovodů a kanalizací Zbýšov - Zakřany
Upozornění na zveřejnění Rozpočtového opatření města Zbýšova č. 3/2017 (518 kB)  22.05.2017 
15.01.2018

Město Zbýšov
Smlouva o poskytnutí finančního daru ŘK farnosti Zbýšov (543 kB)  26.04.2017 
26.04.2020

Město Zbýšov
Upozornění na zveřejnění Rozpočtového opatření města Zbýšova č. 2/2017 (461 kB)  24.04.2017 
15.01.2018

Město Zbýšov
Rozpočet nákladů a výnosů Mateřské školy Zbýšov, p. o., na rok 2017 (664 kB)  11.04.2017 
31.12.2017

Mateřská škola Zbýšov, p. o.
Rozpočet nákladů a výnosů Základní školy Zbýšov, p. o., na rok 2017 (535 kB)  23.03.2017 
31.12.2017

ZS/Zb/Ve/122/2017
Základní škola Zbýšov, p. o.
Střednědobý výhled hospodaření Základní školy, p. o., Zbýšov (491 kB)  23.03.2017 
31.12.2017
ZS/Zb/Ve/122/2017
Základní škola Zbýšov, p. o.
Oznámení o zveřejnění dokumentů DSO Mikroregion Kahan Zastávka dle zák. č. 24/2017 Sb. (65 kB)  22.03.2017 
31.12.2017

Mikroregion Kahan, DSO, Zastávka
Oznámení o zveřejnění dokumentů SVaK Zbýšov-Zakřany dle zák. č. 24/2017 Sb. (545 kB)  20.03.2017 
31.12.2017

SVaK Zbýšov - Zakřany, Vodárna Zbýšov
Schválený rozpočet SVaK Zbýšov-Zakřany na rok 2016 a jeho plnění (1108 kB)  20.03.2017 
31.12.2017

SVaK Zbýšov-Zakřany, Vodárna Zbýšov
Rozpočtový výhled SVaK Zbýšov-Zakřany (Střednědobý výhled rozpočtu) na léta 2018-2020 (499 kB)  20.03.2017 
31.12.2017

SVaK Zbýšov-Zakřany, Vodárna Zbýšov
Oznámení o zveřejnění dokumentů Města Zbýšova dle zákona č. 24/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím právní úpravy rozpočtové odpovědnosti (430 kB)  20.03.2017 
31.12.2017
MZ 463/2017
Město Zbýšov
Schválený rozpočet SVaK Zbýšov-Zakřany na rok 2017 (416 kB)  20.03.2017 
31.12.2017

Svazek vodovodů a kanalizací Zbýšov - Zakřany
Schválený rozpočet města Zbýšova na rok 2016 a jeho plnění (1960 kB)  20.03.2017 
31.12.2017

Město Zbýšov
Rozpočtový výhled města Zbýšova (Střednědobý výhled rozpočtu) na léta 2018-2020 (2514 kB)  20.03.2017 
31.12.2017

Město Zbýšov
Upozornění na zveřejnění Rozpočtového opatření města Zbýšova č. 1/2017 (465 kB)  27.02.2017 
15.01.2018

Město Zbýšov
Rozpočtové opatření č. 1/2017 ze dne 27.02.2017 (372 kB)  27.02.2017 
15.01.2018

Město Zbýšov
Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků (NIV) v KN Zbýšov (1163 kB)  24.02.2017 
31.12.2023
UZSVM/B/10872/2017-HMSO
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, ÚP Brno
Žádost ÚZSVM, ÚP Brno, o zveřejnění seznamu nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (101 kB)  24.02.2017 
31.12.2023
UZSVM/B/10872/2017-HMSO
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, ÚP Brno
Smlouva o poskytnutí ind. dotace z rozpočtu města 2017 - FKM Kahan (2092 kB)  16.02.2017 
16.02.2020
MZ 223/2017
Město Zbýšov
Smlouva o poskytnutí ind. dotace z rozpočtu města Zbýšova na rok 2017 TJ Baník Zbýšov (1981 kB)  03.01.2017 
03.01.2020

Město Zbýšov
Plán zasedání Zastupitelstva města Zbýšova pro rok 2017 (365 kB)  03.01.2017 
31.12.2017

Město Zbýšov
Smlouva o poskytnutí ind. dotace z rozpočtu města 2017 - RUŽ Zbýšov (2044 kB)  03.01.2017 
03.01.2020

Město Zbýšov
Rozpočet Města Zbýšova na rok 2017 (1642 kB)  21.12.2016 
31.12.2017

Město Zbýšov
Smlouva o poskytnutí ind. dotace z rozpočtu města 2016 - ŘK farnost Zbýšov (1914 kB)  04.07.2016 
04.07.2019

Město Zbýšov
Smlouva o poskytnutí ind. dotace z rozpočtu města 2015 - RÚŽ (230 kB)  12.02.2016 
12.02.2019

Město Zbýšov
Smlouva o poskytnutí ind. dotace z rozpočtu města 2016 - FKM Kahan (2082 kB)  08.01.2016 
08.01.2019

Město Zbýšov
Smlouva o poskytnutí ind. dotace z rozpočtu města 2016 - TJ Baník Zbýšov (2074 kB)  06.01.2016 
06.01.2019

Město Zbýšov
Smlouva o poskytnutí ind. dotace z rozpočtu města 2015 - FKM KAHAN (2152 kB)  29.09.2015 
21.09.2018
MZ 1211/2015
Město Zbýšov

 
  Design by WESS-DESIGN