>> Město Zbýšov    
 
    Úřední deska  |   Administrace  |  Historie  |  

  Název dokumentu Vyvěšení
 Sejmutí 
Č.j.
        Ev.č.        
 Zhotovitel dokumentu 
Záměr Města Zbýšova pronajmout část pozemku parc. č. 463 o výměře cca 44 m2 na Padělkách, k. ú. Zbýšov u Oslavan.  14.08.2019 
30.08.2019

Město Zbýšov, správa majetku
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 17. 9. 2019 (102 kB)  12.08.2019 
18.09.2019

E.ON distribuce ČR
Usnesení zastavení územního řízení - Víceúčelový objekt Kučera, Zbýšov (63 kB)  07.08.2019 
23.08.2019
MZ 1217/2019
Městský úřad Zbýšov, stavební úřad
Rozpočtové opatření č. 5/2019 (290 kB)  25.06.2019 
31.12.2019

Město Zbýšov
Dopravní nehoda - žádost o zveřejnění relace (199 kB)  24.06.2019 
30.08.2019
KRPB-142715-7/PŘ-2019-060306-MDV
P ČR, DI Brno-venkov
Schválený závěrečný účet SVaK, Vodárny Zbýšov, za rok 2018 (5773 kB)  10.06.2019 
30.06.2020

SVaK, Vodárna Zbýšov
Schválený závěrečný účet města Zbýšova za rok 2018 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2018 (8060 kB)  29.05.2019 
30.06.2020

Město Zbýšov
Schválený závěrečný účet města za rok 2018 - výkazy Rozvaha, Příloha, Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu, Výkaz zisku a ztráty) (244 kB)  29.05.2019 
30.06.2020

Město Zbýšov
Schválený závěrečný účet města 2018 - inventarizace majetku (2522 kB)  29.05.2019 
30.06.2020

Město Zbýšov
Schválený závěrečný účet města 2018 - přílohy (plnění rozpočtu, hospodaření, komentář, dotace) (3048 kB)  29.05.2019 
30.06.2020

Město Zbýšov
Schválený Závěrečný účet města Zbýšova za rok 2018 (365 kB)  29.05.2019 
30.06.2020

Město Zbýšov
Rozpočtové opatření č. 4/2019 (288 kB)  28.05.2019 
31.12.2019

Město Zbýšov
Rozpočtové opatření č. 3/2019 (291 kB)  10.05.2019 
31.12.2019

Město Zbýšov
Informace spolkům - povinnosti, spolkový rejstřík (244 kB)  11.04.2019 
31.12.2019

Rada vlády pro nestátní neziskové organizace
Opatření obecné povahy - hospodaření v lesích - kůrovec (215 kB)  04.04.2019 
31.12.2022
18918/2019-MZE-16212
Ministerstvo zemědělství, odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů
Rozpočtové opatření č. 2/2019 (287 kB)  26.03.2019 
31.12.2019

Město Zbýšov
Porovnání položek výpočtu ceny pro vodné a stočné Vodárny Zbýšov za rok 2018, tab. č. 1 (1265 kB)  13.03.2019 
31.12.2019

SVaK, Vodárna Zbýšov
Porovnání položek výpočtu ceny pro vodné a stočné Vodárny Zbýšov za rok 2018 (528 kB)  13.03.2019 
31.12.2019

SVaK, Vodárna Zbýšov
Plnění rozpočtu SVaK, Vodárny Zbýšov, za rok 2018 (1203 kB)  13.03.2019 
31.12.2019

SVaK, Vodárna Zbýšov
Zveřejnění seznamu nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (2484 kB)  01.03.2019 
31.12.2023
UZSVM/B/11306/2019-HMSO
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, ÚP Brno
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města ŘK farnosti Zbýšov na rok 2019 (1856 kB)  28.02.2019 
28.02.2022

Město Zbýšov
Rozpočtové opatření č. 1/2019 (287 kB)  26.02.2019 
31.12.2019

Město Zbýšov
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města 2019, Sportovní klub Zbýšov - kulturistika (2169 kB)  22.01.2019 
22.01.2022

Město Zbýšov
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města 2019 TJ Baník Zbýšov (2253 kB)  21.01.2019 
21.01.2022

Město Zbýšov
Plnění rozpočtu města Zbýšova za rok 2018 (2206 kB)  10.01.2019 
31.12.2019

Město Zbýšov
Schválený rozpočet SVaK, Vodárny Zbýšov, pro rok 2019 (56 kB)  20.12.2018 
31.12.2019

SVaK, Vodárna Zbýšov
Schválený střednědobý výhled rozpočtu Vodárny Zbýšov 2020 až 2022 (522 kB)  20.12.2018 
31.12.2019

SVaK, Vodárna Zbýšov
Schválený střednědobý výhled rozpočtu města Zbýšova na období 2020 až 2022 (220 kB)  18.12.2018 
31.01.2020

Město Zbýšov
Schválený rozpočet města Zbýšova pro rok 2019 (88 kB)  18.12.2018 
31.01.2020

Město Zbýšov
Termíny zasedání Zastupitelstva města Zbýšova v roce 2019 (176 kB)  13.12.2018 
31.12.2019

Město Zbýšov
Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města 2019 (242 kB)  10.12.2018 
31.12.2019

Město Zbýšov
Vyhlášení dotačního programu Podpora zájmových činností ve městě Zbýšově 2019 (240 kB)  10.12.2018 
31.12.2019

Město Zbýšov
Rozpočet DSO Mikroregion Kahan na rok 2019 (781 kB)  07.12.2018 
31.12.2019

Mikroregion Kahan DSO, Hutní osada 14, Zastávka
Schválený rozpočet ZŠ, p. o., Zbýšov na rok 2019 (540 kB)  04.12.2018 
31.12.2019

Základní škola Zbýšov, p. o.
Schválený střednědobý výhled rozpočtu ZŠ, p. o,. Zbýšov, na rok 2019 (521 kB)  04.12.2018 
31.12.2019

Základní škola Zbýšov, p. o.
Schválený střednědobý výhled rozpočtu MŠ, p. o., Zbýšov (747 kB)  03.12.2018 
31.12.2019

Mateřská škola Zbýšov, p. o.
Schválený rozpočet Mateřské školy Zbýšov, p. o., na rok 2019 (782 kB)  03.12.2018 
31.12.2019

Mateřská škola Zbýšov, p. o.
Oznámení o zveřejnění dokumentů SVaK Zbýšov dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (189 kB)  03.10.2018 
31.12.2020

SVaK Zbýšov
Oznámení o zveřejnění dokumentů Města Zbýšova dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (502 kB)  03.10.2018 
31.12.2020

MZ 1547/2018
Město Zbýšov
Omezení při nakládání s povrchovými a podzemními vodami (227 kB)  27.07.2018 
31.12.2020
MR-C 10473/18-OZP
Městský úřad Rosice - OŽP
Jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů města Zbýšova podle GDPR (1265 kB)  21.05.2018 
31.12.2020

Město Zbýšov
Seznam nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (1016 kB)  05.03.2018 
31.12.2023
UZSVM/B/11712/2018-HMSO
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, ÚP Brno
Žádost o zveřejnění seznamu nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (115 kB)  05.03.2018 
31.12.2023
UZSVM/B/11712/2018-HMSO
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, ÚP Brno
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města 2018- oddíl kulturistiky a fitness (225 kB)  27.02.2018 
27.02.2021

Město Zbýšov
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města FKM Kahan 2018 (2203 kB)  27.02.2018 
27.02.2021

Město Zbýšov
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města 2018 - RÚŽ Zbýšov, o.p.s. (1998 kB)  26.02.2018 
26.02.2021

Město Zbýšov
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města 2018 - MPŽ Zbýšov (2037 kB)  26.02.2018 
26.02.2021

Město Zbýšov
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města 2018 ŘK farnosti Zbýšov (2100 kB)  26.02.2018 
26.02.2021

Město Zbýšov
Veřejnoprávní smlouva o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků (2361 kB)  01.02.2018 
31.12.2020

Město Zbýšov
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města 2018 - TJ Baník (1994 kB)  20.12.2017 
20.12.2020

Město Zbýšov
Seznam nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (803 kB)  13.09.2017 
31.12.2023
UZSVM/B/45411/2017-HMSO
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, ÚP Brno
Žádost o zveřejnění Seznamu nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (101 kB)  13.09.2017 
31.12.2023
UZSVM/B/45411/2017-HMSO
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, ÚP Brno
Smlouva o poskytnutí daru z rozpočtu města ŘK farnosti Zbýšov (621 kB)  24.04.2017 
24.04.2020

Město Zbýšov
Oznámení o zveřejnění dokumentů SVaK, Vodárny Zbýšov, dle zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (494 kB)  20.03.2017 
31.12.2020

Svazek vodovodů a kanalizací, Vodárna Zbýšov
Oznámení o zveřejnění dokumentů Města Zbýšova dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (507 kB)  20.03.2017 
31.12.2020
MZ 463/2017
Město Zbýšov
Oznámení o zveřejnění dokumentů DSO Mikroregion Kahan Zastávka dle zák. č. 250/2000 Sb. (508 kB)  20.03.2017 
31.12.2020

Mikroregion Kahan DSO, Zastávka
Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků (NIV) v KN Zbýšov (1163 kB)  24.02.2017 
31.12.2023
UZSVM/B/10872/2017-HMSO
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, ÚP Brno
Žádost ÚZSVM, ÚP Brno, o zveřejnění seznamu nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (101 kB)  24.02.2017 
31.12.2023
UZSVM/B/10872/2017-HMSO
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, ÚP Brno
Smlouva o poskytnutí ind. dotace z rozpočtu města 2017 - FKM Kahan (2092 kB)  16.02.2017 
16.02.2020
MZ 223/2017
Město Zbýšov
Smlouva o poskytnutí ind. dotace z rozpočtu města Zbýšova na rok 2017 TJ Baník Zbýšov (1981 kB)  03.01.2017 
03.01.2020

Město Zbýšov
Smlouva o poskytnutí ind. dotace z rozpočtu města 2017 - RUŽ Zbýšov (2044 kB)  03.01.2017 
03.01.2020

Město Zbýšov
Upozornění na zveřejnění Základních zásad poskytování dotací z rozpočtu města (554 kB)  14.04.2015 
31.12.2020

Město Zbýšov

 
  Design by WESS-DESIGN