>> Město Zbýšov    
 
    Úřední deska  |   Administrace  |  Historie  |  

  Název dokumentu Vyvěšení
 Sejmutí 
Č.j.
        Ev.č.        
 Zhotovitel dokumentu 
Záměr Města Zbýšova odprodat část parc. č. 279 o výměře cca 3 m2 na ul. Školní, k. ú. Zbýšov u Oslavan. (453 kB)  28.05.2020 
14.06.2020

Město Zbýšov
Obecně závazná vyhláška města Zbýšova č. 1/2020, o nočním klidu (288 kB)  26.05.2020 
31.12.2020

Město Zbýšov
Návrh Závěrečného účtu Mikroregionu Kahan DSO (4647 kB)  25.05.2020 
11.06.2020

Mikroregion Kahan DSO
Návrh závěrečného účtu SVaK Zbýšov za rok 2019 - výkazy (2461 kB)  19.05.2020 
16.06.2020

SVaK, Vodárna Zbýšov
Návrh závěrečného účtu SVaK Zbýšov za rok 2019 - přílohy Zpráva o přezkoumání hospodaření, Plnění rozpočtu, Komentář, Inventarizace (11980 kB)  19.05.2020 
16.06.2020

SVaK, Vodárna Zbýšov
Veřejné projednání aktualizace č. 1 ZÚR JMK (676 kB)  07.05.2020 
25.06.2020
JMK 63325/2020
Krajský úřad JMK
Pokyn MV k postupu při konání sňatečních obřadů od 11. 5. 2020 (95 kB)  06.05.2020 
31.12.2020

MV ČR
Informace k provozu MěÚ Zbýšov od 20.4.2020 (26 kB)  17.04.2020 
31.12.2020

Městský úřad Zbýšov
Informace k provozu MěÚ Rosice od 20.4.2020 (214 kB)  17.04.2020 
31.12.2020

Městský úřad Rosice
Pokyn k postupu při konání sňatečných obřadů od 20. 4. 2020 (82 kB)  17.04.2020 
31.12.2020

Ministerstvo vnitra ČR
Opatření obecné povahy - kůrovec (265 kB)  06.04.2020 
31.12.2020
17110/2020-MZE-16212
Ministerstvo zemědělství - odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů
Porovnání položek výpočtu cen pro vodné a sotčné za rok 2019 a dosažené skutečnosti (1943 kB)  25.03.2020 
31.12.2020

SVaK, Vodárna Zbýšov
Plnění rozpočtu SVaK, Vodárny Zbýšov, za rok 2019 (1199 kB)  25.03.2020 
31.12.2020

SVaK, Vodárna Zbýšov
Rozhodnutí hejtmana Jihomoravského kraje - povinnost používání ochranných prostředků dýchacích cest (166 kB)  19.03.2020 
31.12.2020
JMK 45930/2020
Hejtman Jihomoravského kraje
Krizové opatření starostky města Rosic č. 1/2020 k provedení doporučení krizového štábu obce s rozšířenou působností - m. j. omezení provozu MěÚ Rosice (829 kB)  16.03.2020 
31.12.2020

Město Rosice
Omezení provozu Městského úřadu Zbýšov v souvislosti s přijatými preventivními opatřeními k omezení šíření nákazy koronaviru (521 kB)  13.03.2020 
31.12.2020

Město Zbýšov
Omezení provozu Mateřské školy Zbýšov, p. o., v souvislosti s přijatými preventivními opatřeními k omezení šíření nákazy koronaviru (506 kB)  13.03.2020 
31.12.2020

Město Zbýšov
Smlouva o poskytnutí dotace 2020 ŘK farnost Zbýšov (2056 kB)  21.02.2020 
21.02.2023

Město Zbýšov
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města 2020 TJ Baník Zbýšov (2121 kB)  04.02.2020 
04.02.2023

Město Zbýšov
Plnění rozpočtu města Zbýšova za rok 2019 (2398 kB)  10.01.2020 
31.12.2020

Město Zbýšov
Schválený střednědobý výhled rozpočtu města na období 2021 až 2023 (759 kB)  17.12.2019 
31.12.2020

Město Zbýšov
Schválený rozpočet města Zbýšova na rok 2020 (2277 kB)  17.12.2019 
31.12.2020

Město Zbýšov
Termíny zasedání Zastupitelstva města Zbýšova v roce 2020 (409 kB)  17.12.2019 
31.12.2020

Město Zbýšov
Novinky v železniční dopravě - uznávání jízdenek po 1. 1. 2020 (732 kB)  13.12.2019 
31.12.2020
MZ 2000/2019
IDS JMK
Schválený střednědobý výhled rozpočtu Základní školy Zbýšov, p. o., na roky 2021, 2022 (520 kB)  11.12.2019 
31.12.2020

Základní škola Zbýšov, p. o.
Schválený rozpočet Základní školy Zbýšov, p. o., na rok 2020 (516 kB)  11.12.2019 
31.12.2020

Základní škola Zbýšov, p. o.
Opatření obecné povahy - kalamitní poškození lesních porostů (213 kB)  10.12.2019 
31.12.2022
63920/2019-MZE-16212
Ministerstvo zemědělství - odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů
Schválený střednědobý výhled rozpočtu Mateřské školy Zbýšov, p. o., na období 2021 až 2023 (854 kB)  10.12.2019 
31.12.2020

Mateřská škola Zbýšov, p. o.
Schválený rozpočet Mateřské školy Zbýšov, p. o., na rok 2020 (885 kB)  10.12.2019 
31.12.2020

Mateřská škola Zbýšov, p. o.
Schválený střednědobý výhled rozpočtu SVaK, Vodárny Zbýšov, na období 2021 až 2023 (443 kB)  05.12.2019 
31.12.2020

SVaK, Vodárna Zbýšov
Schválený rozpočet SVaK, Vodárny Zbýšov, na rok 2020 (1367 kB)  05.12.2019 
31.12.2020

SVaK, Vodárna Zbýšov
Obecně závazná vyhláška města Zbýšova č.5/2019 o místním poplatku ze psů (393 kB)  28.11.2019 
31.12.2020

Město Zbýšov
Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města 2020 (242 kB)  26.11.2019 
31.12.2020

Město Zbýšov
Základní zásady poskytování dotací z rozpočtu města Zbýšova (221 kB)  26.11.2019 
31.12.2020

Město Zbýšov
Oznámení o vyhlášení dotačního programu Podpora zájmových činností ve městě Zbýšově v roce 2020 (242 kB)  26.11.2019 
31.12.2020

Město Zbýšov
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu ZŠ Zbýšov, p. o., na období 2020-2021 (614 kB)  18.11.2019 
10.12.2020

Základní škola Zbýšov, p. o.
Obecně závazná vyhláška města Zbýšova č. 4/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu (256 kB)  29.10.2019 
31.12.2020

Město Zbýšov
Upozornění vlastníkům nemovitostí - odstraňování a ořez dřevin (630 kB)  15.10.2019 
30.06.2020
MZ 1657/2019
E.ON Distribuce a. s.
Zásady pro odstraňování a ořez dřevin (19 kB)  15.10.2019 
30.06.2020
MZ 1657/2019
E.ON Distribuce a. s.
Opatření Ministerstva zemědělství - zalesňování v období do 31.12.2022 - příloha č. 1 (610 kB)  02.09.2019 
31.12.2022
41508/2019-MZE-16212
Ministerstvo zemědělství ČR
Opatření Ministerstva zemědělství - zalesňování v období do 31.12.2022 (199 kB)  02.09.2019 
31.12.2022
41508/2019-MZE-16212
Ministerstvo zemědělství ČR
Žádost o zveřejnění seznamu nedostatečně zapsaných osob v KN k.ú. Zbýšov příloha - seznam pozemků (2694 kB)  28.08.2019 
31.12.2023
MZ 1355/2019
Státní pozemkový úřad, pracoviště Brno
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města 2019, Muzeum průmyslových železnic Zbýšov (2093 kB)  28.06.2019 
28.06.2022

Město Zbýšov
Schválený závěrečný účet SVaK, Vodárny Zbýšov, za rok 2018 (5773 kB)  10.06.2019 
30.06.2020

SVaK, Vodárna Zbýšov
Protokol o schválení účetní závěrky SVaK, Vodárny Zbýšov, za rok 2018 (597 kB)  04.06.2019 
30.06.2020

SVaK, Vodárna Zbýšov
Schválený závěrečný účet města Zbýšova za rok 2018 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2018 (8060 kB)  29.05.2019 
30.06.2020

Město Zbýšov
Schválený závěrečný účet města za rok 2018 - výkazy Rozvaha, Příloha, Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu, Výkaz zisku a ztráty) (244 kB)  29.05.2019 
30.06.2020

Město Zbýšov
Schválený závěrečný účet města 2018 - inventarizace majetku (2522 kB)  29.05.2019 
30.06.2020

Město Zbýšov
Schválený závěrečný účet města 2018 - přílohy (plnění rozpočtu, hospodaření, komentář, dotace) (3048 kB)  29.05.2019 
30.06.2020

Město Zbýšov
Schválený Závěrečný účet města Zbýšova za rok 2018 (365 kB)  29.05.2019 
30.06.2020

Město Zbýšov
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města 2019 - FKM Kahan (226 kB)  28.05.2019 
28.05.2022

Město Zbýšov
Opatření obecné povahy - hospodaření v lesích - kůrovec (215 kB)  04.04.2019 
31.12.2022
18918/2019-MZE-16212
Ministerstvo zemědělství, odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města 2019, RÚŽ Zbýšov (2178 kB)  15.03.2019 
15.03.2022

Město Zbýšov
Zveřejnění seznamu nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (2484 kB)  01.03.2019 
31.12.2023
UZSVM/B/11306/2019-HMSO
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, ÚP Brno
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města ŘK farnosti Zbýšov na rok 2019 (1856 kB)  28.02.2019 
28.02.2022

Město Zbýšov
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města 2019, Sportovní klub Zbýšov - kulturistika (2169 kB)  22.01.2019 
22.01.2022

Město Zbýšov
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města 2019 TJ Baník Zbýšov (2253 kB)  21.01.2019 
21.01.2022

Město Zbýšov
Oznámení o zveřejnění dokumentů SVaK Zbýšov dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (189 kB)  03.10.2018 
31.12.2020

SVaK Zbýšov
Oznámení o zveřejnění dokumentů Města Zbýšova dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (502 kB)  03.10.2018 
31.12.2020

MZ 1547/2018
Město Zbýšov
Omezení při nakládání s povrchovými a podzemními vodami (227 kB)  27.07.2018 
31.12.2020
MR-C 10473/18-OZP
Městský úřad Rosice - OŽP
Jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů města Zbýšova podle GDPR (1265 kB)  21.05.2018 
31.12.2020

Město Zbýšov
Seznam nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (1016 kB)  05.03.2018 
31.12.2023
UZSVM/B/11712/2018-HMSO
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, ÚP Brno
Žádost o zveřejnění seznamu nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (115 kB)  05.03.2018 
31.12.2023
UZSVM/B/11712/2018-HMSO
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, ÚP Brno
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města 2018- oddíl kulturistiky a fitness (225 kB)  27.02.2018 
27.02.2021

Město Zbýšov
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města FKM Kahan 2018 (2203 kB)  27.02.2018 
27.02.2021

Město Zbýšov
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města 2018 - RÚŽ Zbýšov, o.p.s. (1998 kB)  26.02.2018 
26.02.2021

Město Zbýšov
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města 2018 - MPŽ Zbýšov (2037 kB)  26.02.2018 
26.02.2021

Město Zbýšov
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města 2018 ŘK farnosti Zbýšov (2100 kB)  26.02.2018 
26.02.2021

Město Zbýšov
Veřejnoprávní smlouva o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků (2361 kB)  01.02.2018 
31.12.2020

Město Zbýšov
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města 2018 - TJ Baník (1994 kB)  20.12.2017 
20.12.2020

Město Zbýšov
Seznam nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (803 kB)  13.09.2017 
31.12.2023
UZSVM/B/45411/2017-HMSO
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, ÚP Brno
Žádost o zveřejnění Seznamu nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (101 kB)  13.09.2017 
31.12.2023
UZSVM/B/45411/2017-HMSO
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, ÚP Brno
Oznámení o zveřejnění dokumentů SVaK, Vodárny Zbýšov, dle zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (494 kB)  20.03.2017 
31.12.2020

Svazek vodovodů a kanalizací, Vodárna Zbýšov
Oznámení o zveřejnění dokumentů Města Zbýšova dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (507 kB)  20.03.2017 
31.12.2020
MZ 463/2017
Město Zbýšov
Oznámení o zveřejnění dokumentů DSO Mikroregion Kahan Zastávka dle zák. č. 250/2000 Sb. (508 kB)  20.03.2017 
31.12.2020

Mikroregion Kahan DSO, Zastávka
Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků (NIV) v KN Zbýšov (1163 kB)  24.02.2017 
31.12.2023
UZSVM/B/10872/2017-HMSO
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, ÚP Brno
Žádost ÚZSVM, ÚP Brno, o zveřejnění seznamu nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (101 kB)  24.02.2017 
31.12.2023
UZSVM/B/10872/2017-HMSO
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, ÚP Brno
Upozornění na zveřejnění Základních zásad poskytování dotací z rozpočtu města (554 kB)  14.04.2015 
31.12.2020

Město Zbýšov

 
  Design by udeska.info