>> Město Zbýšov    
 
    Úřední deska  |   Administrace  |  Historie  |  

  Název dokumentu Vyvěšení
 Sejmutí 
Č.j.
        Ev.č.        
 Zhotovitel dokumentu 
Nařízení Jihomoravského kraje, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany (43 kB)  19.07.2017 
01.09.2017
JMK 104011/2017
KÚ Jihomoravského kraje
Rozhodnutí hejtmana Jihomoravského kraje číslo 1/2017 ze dne 18. července 2017 o vyhlášení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru (186 kB)  19.07.2017 
01.09.2017
JMK 104011/2017
Krajský úřad JmK Brno
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci z důvodu překopu komunikace č. III/39411 ul. 9. května v k. ú. Zbýšov u Oslavan - situace (451 kB)  19.07.2017 
04.08.2017
MR-C 9397/17-ODO
MěÚ Rosice, odbor dopravy
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci z důvodu překopu komunikace č. III/39411 ul. 9. května v k. ú. Zbýšov u Oslavan (243 kB)  19.07.2017 
04.08.2017
MR-C 9397/17-ODO
MěÚ Rosice, odbor dopravy
Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení územního řízení: kanalizace a ČOV Lukovany (155 kB)  18.07.2017 
03.08.2017
MZ 1054/2017
Městský úřad Zbýšov - stavební úřad
Výběrové řízení na obsazení pozice strážník Městské policie Rosice (100 kB)  03.07.2017 
11.08.2017

Město Rosice
Nabídka pozemků SPÚ, KPÚ pro Jihomoravský kraj, k pronájmu - Zbýšov (1055 kB)  03.05.2017 
01.08.2017
MZ 676/2017
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Brno
Rozpočet nákladů a výnosů Mateřské školy Zbýšov, p. o., na rok 2017 (664 kB)  11.04.2017 
31.12.2017

Mateřská škola Zbýšov, p. o.
Rozpočet nákladů a výnosů Základní školy Zbýšov, p. o., na rok 2017 (535 kB)  23.03.2017 
31.12.2017

ZS/Zb/Ve/122/2017
Základní škola Zbýšov, p. o.
Střednědobý výhled hospodaření Základní školy, p. o., Zbýšov (491 kB)  23.03.2017 
31.12.2017
ZS/Zb/Ve/122/2017
Základní škola Zbýšov, p. o.
Oznámení o zveřejnění dokumentů DSO Mikroregion Kahan Zastávka dle zák. č. 24/2017 Sb. (65 kB)  22.03.2017 
31.12.2017

Mikroregion Kahan, DSO, Zastávka
Oznámení o zveřejnění dokumentů SVaK Zbýšov-Zakřany dle zák. č. 24/2017 Sb. (545 kB)  20.03.2017 
31.12.2017

SVaK Zbýšov - Zakřany, Vodárna Zbýšov
Schválený rozpočet SVaK Zbýšov-Zakřany na rok 2016 a jeho plnění (1108 kB)  20.03.2017 
31.12.2017

SVaK Zbýšov-Zakřany, Vodárna Zbýšov
Rozpočtový výhled SVaK Zbýšov-Zakřany (Střednědobý výhled rozpočtu) na léta 2018-2020 (499 kB)  20.03.2017 
31.12.2017

SVaK Zbýšov-Zakřany, Vodárna Zbýšov
Oznámení o zveřejnění dokumentů Města Zbýšova dle zákona č. 24/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím právní úpravy rozpočtové odpovědnosti (430 kB)  20.03.2017 
31.12.2017
MZ 463/2017
Město Zbýšov
Schválený rozpočet SVaK Zbýšov-Zakřany na rok 2017 (416 kB)  20.03.2017 
31.12.2017

Svazek vodovodů a kanalizací Zbýšov - Zakřany
Schválený rozpočet města Zbýšova na rok 2016 a jeho plnění (1960 kB)  20.03.2017 
31.12.2017

Město Zbýšov
Rozpočtový výhled města Zbýšova (Střednědobý výhled rozpočtu) na léta 2018-2020 (2514 kB)  20.03.2017 
31.12.2017

Město Zbýšov
Rozpočtové opatření č. 1/2017 ze dne 27.02.2017 (372 kB)  06.03.2017 
31.12.2017

Město Zbýšov
Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků (NIV) v KN Zbýšov (1163 kB)  24.02.2017 
31.12.2023
UZSVM/B/10872/2017-HMSO
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, ÚP Brno
Žádost ÚZSVM, ÚP Brno, o zveřejnění seznamu nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (101 kB)  24.02.2017 
31.12.2023
UZSVM/B/10872/2017-HMSO
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, ÚP Brno
Smlouva o poskytnutí ind. dotace z rozpočtu města 2017 - FKM Kahan (2092 kB)  16.02.2017 
16.02.2020
MZ 223/2017
Město Zbýšov
Smlouva o poskytnutí ind. dotace z rozpočtu města Zbýšova na rok 2017 TJ Baník Zbýšov (1981 kB)  03.01.2017 
03.01.2020

Město Zbýšov
Plán zasedání Zastupitelstva města Zbýšova pro rok 2017 (365 kB)  03.01.2017 
31.12.2017

Město Zbýšov
Smlouva o poskytnutí ind. dotace z rozpočtu města 2017 - RUŽ Zbýšov (2044 kB)  03.01.2017 
03.01.2020

Město Zbýšov
Rozpočet Města Zbýšova na rok 2017 (1642 kB)  21.12.2016 
31.12.2017

Město Zbýšov
Smlouva o poskytnutí ind. dotace z rozpočtu města 2016 - ŘK farnost Zbýšov (1914 kB)  04.07.2016 
04.07.2019

Město Zbýšov
Smlouva o poskytnutí ind. dotace z rozpočtu města 2015 - RÚŽ (230 kB)  12.02.2016 
12.02.2019

Město Zbýšov
Smlouva o poskytnutí ind. dotace z rozpočtu města 2016 - FKM Kahan (2082 kB)  08.01.2016 
08.01.2019

Město Zbýšov
Smlouva o poskytnutí ind. dotace z rozpočtu města 2016 - TJ Baník Zbýšov (2074 kB)  06.01.2016 
06.01.2019

Město Zbýšov
Smlouva o poskytnutí ind. dotace z rozpočtu města 2015 - FKM KAHAN (2152 kB)  29.09.2015 
21.09.2018
MZ 1211/2015
Město Zbýšov

 
  Design by WESS-DESIGN