>> Město Zbýšov    
 
    Úřední deska  |   Administrace  |  Historie  |  

  Název dokumentu Vyvěšení
 Sejmutí 
Č.j.
        Ev.č.        
 Zhotovitel dokumentu 
Exekuční příkaz k provedení exekuce prodejem nemovitostí (142 kB)  19.02.2019 
07.03.2019
28EXE2640/2012-8
Exekutorský úřad Žďár nad Sázavou
Dražební vyhláška o vyhlášení dražebního roku (246 kB)  15.02.2019 
18.03.2019
203 Ex 44244/17-32
Exekutorský úřad Přerov
Informace o konání 2/2019 zasedání Zastupitelstva města Zbýšova dne 25.02.2019 (282 kB)  14.02.2019 
26.02.2019

Město Zbýšov
Oznámení o ukončení poskytování zdrav. služeb MUDr. Urbánkové (708 kB)  12.02.2019 
30.04.2019
MZ 238/2019
Stanovení termínů sčítání zvěře pro rok 2019 na území Jihomoravského kraje (180 kB)  23.01.2019 
11.03.2019
JMK 317/2019
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor ŽP
Schválený střednědobý výhled rozpočtu města Zbýšova na období 2020 až 2022 (220 kB)  18.12.2018 
31.01.2020

Město Zbýšov
Schválený rozpočet města Zbýšova pro rok 2019 (88 kB)  18.12.2018 
31.01.2020

Město Zbýšov
Termíny zasedání Zastupitelstva města Zbýšova v roce 2019 (176 kB)  13.12.2018 
31.12.2019

Město Zbýšov
Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města 2019 (242 kB)  10.12.2018 
31.12.2019

Město Zbýšov
Vyhlášení dotačního programu Podpora zájmových činností ve městě Zbýšově 2019 (240 kB)  10.12.2018 
31.12.2019

Město Zbýšov
Rozpočet DSO Mikroregion Kahan na rok 2019 (781 kB)  07.12.2018 
31.12.2019

Mikroregion Kahan DSO, Hutní osada 14, Zastávka
Schválený rozpočet ZŠ, p. o., Zbýšov na rok 2019 (540 kB)  04.12.2018 
31.12.2019

Základní škola Zbýšov, p. o.
Schválený střednědobý výhled rozpočtu ZŠ, p. o,. Zbýšov, na rok 2019 (521 kB)  04.12.2018 
31.12.2019

Základní škola Zbýšov, p. o.
Schválený strřednědobý výhled rozpočtu MŠ, p. o., Zbýšov (747 kB)  03.12.2018 
31.12.2019

Mateřská škola Zbýšov, p. o.
Schválený rozpočet Mateřské školy Zbýšov, p. o., na rok 2019 (782 kB)  03.12.2018 
31.12.2019

Mateřská škola Zbýšov, p. o.
Oznámení o zveřejnění dokumentů Města Zbýšova dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (502 kB)  03.10.2018 
31.12.2020

MZ 1547/2018
Město Zbýšov
Jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů města Zbýšova podle GDPR (1265 kB)  21.05.2018 
31.12.2020

Město Zbýšov
Upozornění na zveřejnění Schváleného závěrečného účtu Města Zbýšova za rok 2017 (459 kB)  25.04.2018 
30.06.2019
MZ 605/2018/T
Město Zbýšov
Schválený Závěrečný účet města Zbýšova za rok 2017, 2. část (5739 kB)  25.04.2018 
30.06.2019

Město Zbýšov
Schválený Závěrečný účet města Zbýšova za rok 2017, 1. část (9348 kB)  25.04.2018 
30.06.2019

Město Zbýšov
Schválený Závěrečný účet SVaK, Vodárny Zbýšov za rok 2017 (9348 kB)  25.04.2018 
30.06.2019

Svazek vodovodů a kanalizací, Vodárna Zbýšov
Seznam nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (1016 kB)  05.03.2018 
31.12.2023
UZSVM/B/11712/2018-HMSO
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, ÚP Brno
Žádost o zveřejnění seznamu nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (115 kB)  05.03.2018 
31.12.2023
UZSVM/B/11712/2018-HMSO
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, ÚP Brno
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města 2018- oddíl kulturistiky a fitness (225 kB)  27.02.2018 
27.02.2021

Město Zbýšov
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města FKM Kahan 2018 (2203 kB)  27.02.2018 
27.02.2021

Město Zbýšov
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města 2018 - RÚŽ Zbýšov, o.p.s. (1998 kB)  26.02.2018 
26.02.2021

Město Zbýšov
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města 2018 - MPŽ Zbýšov (2037 kB)  26.02.2018 
26.02.2021

Město Zbýšov
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města 2018 ŘK farnosti Zbýšov (2100 kB)  26.02.2018 
26.02.2021

Město Zbýšov
Veřejnoprávní smlouva o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků (2361 kB)  01.02.2018 
31.12.2020

Město Zbýšov
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města 2018 - TJ Baník (1994 kB)  20.12.2017 
20.12.2020

Město Zbýšov
Seznam nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (803 kB)  13.09.2017 
31.12.2023
UZSVM/B/45411/2017-HMSO
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, ÚP Brno
Žádost o zveřejnění Seznamu nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (101 kB)  13.09.2017 
31.12.2023
UZSVM/B/45411/2017-HMSO
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, ÚP Brno
Smlouva o poskytnutí daru z rozpočtu města ŘK farnosti Zbýšov (621 kB)  24.04.2017 
24.04.2020

Město Zbýšov
Oznámení o zveřejnění dokumentů SVaK, Vodárny Zbýšov, dle zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (494 kB)  20.03.2017 
31.12.2020

Svazek vodovodů a kanalizací, Vodárna Zbýšov
Oznámení o zveřejnění dokumentů Města Zbýšova dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (507 kB)  20.03.2017 
31.12.2020
MZ 463/2017
Město Zbýšov
Oznámení o zveřejnění dokumentů DSO Mikroregion Kahan Zastávka dle zák. č. 250/2000 Sb. (508 kB)  20.03.2017 
31.12.2020

Mikroregion Kahan DSO, Zastávka
Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků (NIV) v KN Zbýšov (1163 kB)  24.02.2017 
31.12.2023
UZSVM/B/10872/2017-HMSO
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, ÚP Brno
Žádost ÚZSVM, ÚP Brno, o zveřejnění seznamu nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (101 kB)  24.02.2017 
31.12.2023
UZSVM/B/10872/2017-HMSO
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, ÚP Brno
Smlouva o poskytnutí ind. dotace z rozpočtu města 2017 - FKM Kahan (2092 kB)  16.02.2017 
16.02.2020
MZ 223/2017
Město Zbýšov
Smlouva o poskytnutí ind. dotace z rozpočtu města Zbýšova na rok 2017 TJ Baník Zbýšov (1981 kB)  03.01.2017 
03.01.2020

Město Zbýšov
Smlouva o poskytnutí ind. dotace z rozpočtu města 2017 - RUŽ Zbýšov (2044 kB)  03.01.2017 
03.01.2020

Město Zbýšov
Smlouva o poskytnutí ind. dotace z rozpočtu města 2016 - ŘK farnost Zbýšov (1914 kB)  04.07.2016 
04.07.2019

Město Zbýšov
Upozornění na zveřejnění Základních zásad poskytování dotací z rozpočtu města (554 kB)  14.04.2015 
31.12.2020

Město Zbýšov

 
  Design by WESS-DESIGN