>> Město Zbýšov    
 
    Úřední deska  |   Administrace  |  Historie  |  

  Název dokumentu Vyvěšení
 Sejmutí 
Č.j.
        Ev.č.        
 Zhotovitel dokumentu 
Schválený střednědobý výhled rozpočtu města Zbýšova na r. 2023 až 2025 (215 kB)  03.01.2022 
31.12.2022

Město Zbýšov
Schválený rozpočet města Zbýšova na rok 2022 (22 kB)  03.01.2022 
31.12.2022

Město Zbýšov
Schválený střednědobý výhled rozpočtu SVaK Zbýšov, na r. 2023 až 2025 (183 kB)  23.12.2021 
31.12.2022

SVaK Zbýšov
Schválený rozpočet SVaK, Vodárny Zbýšov, na rok 2022 (586 kB)  23.12.2021 
31.12.2022

SVaK Zbýšov
Plán zasedání Zastupitelstva města Zbýšova na rok 2022 (2789 kB)  22.12.2021 
31.12.2022

Město Zbýšov
Schválený střednědobý výhled rozpočtu Městského kulturního centra Zbýšov, p. o., na r. 2023 a 2024 (723 kB)  16.12.2021 
31.01.2023

Městské kulturní centrum Zbýšov, p. o.
Schválený střednědobý výhled rozpočtu Mateřské školy Zbýšov, p. o., na r. 2023 a 2024 (379 kB)  07.12.2021 
31.12.2022

Mateřská škola Zbýšov, p. o..
Schválený rozpočet Mateřské školy Zbýšov, p. o., na rok 2022 (398 kB)  07.12.2021 
31.12.2022

Mateřská škola Zbýšov, p. o..
Schválený střednědobý výhled rozpočtu Základní školy Zbýšov, p. o., na r. 2023 a 2024 (240 kB)  07.12.2021 
31.12.2022

Základní škola Zbýšov, p. o.
Schválený rozpočet Základní školy Zbýšov, p. o., na rok 2022 (192 kB)  07.12.2021 
31.12.2022

Základní škola Zbýšov, p. o.
Finanční vyúčtování dotace přijaté z rozpočtu města Zbýšova (219 kB)  25.11.2021 
31.12.2022

Město Zbýšov
Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města města Zbýšova pro rok 2022 (242 kB)  25.11.2021 
31.12.2022

Město Zbýšov
Oznámení o vyhlášení dotačního programu Podpora zájmových činností ve městě Zbýšově v roce 2022 (231 kB)  25.11.2021 
31.12.2022

Město Zbýšov
Základní zásady poskytování dotací z rozpočtu Města Zbýšova na rok 2022 (236 kB)  25.11.2021 
31.12.2022

Město Zbýšov
Obecně závazná vyhláška města č. 3/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství (225 kB)  23.11.2021 
31.12.2022

Město Zbýšov
Obecně závazná vyhláška města Zbýšova č. 2/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství (399 kB)  23.11.2021 
31.12.2022

Město Zbýšov
Poskytování vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních sítí (239 kB)  15.11.2021 
31.12.2023
MZ 1796/2021
CNL INVEST s. r. o.Praha
Mapa pracoviště MV ČR Praha pro vydávání dokladů ve zrychleném režimu (934 kB)  13.10.2021 
31.12.2023
MZ 1667/2021
MV-161314-1/SC-2021
MV ČR Praha, odbor správních činností
Adresa pracoviště MV ČR Praha pro vydávání dokladů ve zrychleném režimu, úřední hodiny (212 kB)  13.10.2021 
31.12.2023
MZ 1667/2021
MV-161314-1/SC-2021
MV ČR Praha, odbor správních činností
Seznam nedostatečně určitě zapsaných osob v KN (420 kB)  30.08.2021 
31.12.2023
MZ - 1366/2021
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města 2021 FKM Kahan Zastávka (3101 kB)  30.06.2021 
30.06.2024

Město Zbýšov
Seznam nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí - k. ú. Zbýšov u Oslavan (599 kB)  12.04.2021 
31.12.2023
UZSVM/B/13217/2021-HMSO
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, pracoviště Brno
Zveřejnění seznamu nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (326 kB)  12.04.2021 
31.12.2023
UZSVM/B/13217/2021-HMSO
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, pracoviště Brno
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města 2021 ŘK farnost Zbýšov (3051 kB)  04.03.2021 
04.03.2024

Město Zbýšov
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města 2021 - MPŽ (3156 kB)  25.02.2021 
25.02.2024

Město Zbýšov
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města 2021 TJ Baník Zbýšov (3243 kB)  23.02.2021 
23.02.2024

Město Zbýšov
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města 2021, RÚŽ Zbýšov (3267 kB)  23.02.2021 
23.02.2024

Město Zbýšov
Oznámení o zveřejnění dokumentů SVaK, Vodárny Zbýšov, podle zák. č. 250/2000 Sb. (345 kB)  12.01.2021 
31.12.2022

SVaK, Vodárna Zbýšov
Žádost o zveřejnění seznamu nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí - příloha seznam Zbýšov (2527 kB)  26.10.2020 
31.12.2023
UZSVM/B/33281/2020-HMSO
Ústav pro zastupování státu ve věcech majetkových, pracoviště Brno
Žádost o zveřejnění seznamu nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (311 kB)  26.10.2020 
31.12.2023
UZSVM/B/33281/2020-HMSO
Ústav pro zastupování státu ve věcech majetkových, pracoviště Brno
Opatření obecné povahy - příl. č. 1 (1684 kB)  28.07.2020 
31.12.2022
33784/2020-MZE-16212
Ministerstvo zemědělství, odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů
Opatření obecné povahy - změna příl. č. l v důsledku změny kalamitní situace v lesích na území ČR (225 kB)  28.07.2020 
31.12.2022
33784/2020-MZE-16212
Ministerstvo zemědělství, odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města 2020, RÚŽ Zbýšov (2140 kB)  29.05.2020 
29.05.2023

Město Zbýšov
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města 2020 - MPŽ (2139 kB)  28.02.2020 
28.02.2023

Město Zbýšov
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města 2020 FKM Kahan Zastávka (2161 kB)  28.02.2020 
28.02.2023

Město Zbýšov
Smlouva o poskytnutí dotace 2020 ŘK farnost Zbýšov (2056 kB)  21.02.2020 
21.02.2023

Město Zbýšov
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města 2020 TJ Baník Zbýšov (2121 kB)  04.02.2020 
04.02.2023

Město Zbýšov
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města 2020 - Oddíl kulturistiky a fitness Zbýšov (2108 kB)  31.01.2020 
31.01.2023

Město Zbýšov
Opatření obecné povahy - kalamitní poškození lesních porostů (213 kB)  10.12.2019 
31.12.2022
63920/2019-MZE-16212
Ministerstvo zemědělství - odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů
Opatření Ministerstva zemědělství - zalesňování v období do 31.12.2022 - příloha č. 1 (610 kB)  02.09.2019 
31.12.2022
41508/2019-MZE-16212
Ministerstvo zemědělství ČR
Opatření Ministerstva zemědělství - zalesňování v období do 31.12.2022 (199 kB)  02.09.2019 
31.12.2022
41508/2019-MZE-16212
Ministerstvo zemědělství ČR
Žádost o zveřejnění seznamu nedostatečně zapsaných osob v KN k.ú. Zbýšov příloha - seznam pozemků (2694 kB)  28.08.2019 
31.12.2023
MZ 1355/2019
Státní pozemkový úřad, pracoviště Brno
Opatření obecné povahy - hospodaření v lesích - kůrovec (215 kB)  04.04.2019 
31.12.2022
18918/2019-MZE-16212
Ministerstvo zemědělství, odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů
Zveřejnění seznamu nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (2484 kB)  01.03.2019 
31.12.2023
UZSVM/B/11306/2019-HMSO
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, ÚP Brno
Oznámení o zveřejnění dokumentů Města Zbýšova dle zák. č. 250/2000 Sb. (198 kB)  03.10.2018 
31.12.2022
MZ 1547/2018
Město Zbýšov
Seznam nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (1016 kB)  05.03.2018 
31.12.2023
UZSVM/B/11712/2018-HMSO
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, ÚP Brno
Žádost o zveřejnění seznamu nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (115 kB)  05.03.2018 
31.12.2023
UZSVM/B/11712/2018-HMSO
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, ÚP Brno
Seznam nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (803 kB)  13.09.2017 
31.12.2023
UZSVM/B/45411/2017-HMSO
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, ÚP Brno
Žádost o zveřejnění Seznamu nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (101 kB)  13.09.2017 
31.12.2023
UZSVM/B/45411/2017-HMSO
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, ÚP Brno
Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků (NIV) v KN Zbýšov (1163 kB)  24.02.2017 
31.12.2023
UZSVM/B/10872/2017-HMSO
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, ÚP Brno
Žádost ÚZSVM, ÚP Brno, o zveřejnění seznamu nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (101 kB)  24.02.2017 
31.12.2023
UZSVM/B/10872/2017-HMSO
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, ÚP Brno

 
  Design by udeska.info