>> Město Zbýšov    
 
    Úřední deska  |   Administrace  |  Historie  |  

  Název dokumentu Vyvěšení
 Sejmutí 
Č.j.
        Ev.č.        
 Zhotovitel dokumentu 
Jmenný seznam kandidátů pro volby do ZM Zbýšova 5. a 6. 10. 2018 (17 kB)  20.08.2018 
07.10.2018

Městský úřad Zbýšov
Protokol o losování pořadí volebních subjektů na hlasovacím lístku pro volby do ZM Zbýšova ve dnech 5. a 6. 10. 2018 (644 kB)  20.08.2018 
07.10.2018

Městský úřad Zbýšov
Oznámení o době a místu konání voleb do Zastupitelstva města Zbýšova (227 kB)  15.08.2018 
07.10.2018

Městský úřad Zbýšov
Rozhodnutí o registraci KL pro volby do ZM - SNK Nestraníci pro Zbýšov (56 kB)  10.08.2018 
06.10.2018
MZ 1261/2018/T
Městský úřad Zbýšov
Rozhodnutí o registraci KL pro volby do ZM - SNK pro Zbýšov (56 kB)  10.08.2018 
06.10.2018
MZ 1261/2018/T
Městský úřad Zbýšov
Rozhodnutí o registraci KL pro volby do ZM - ANO 2011 (55 kB)  10.08.2018 
06.10.2018
MZ 1261/2018/T
Městský úřad Zbýšov
Rozhodnutí o registraci KL pro volby do ZM - ZBÝŠOV pro LIDI, SNK a hnutí Starostové a nezávislí (56 kB)  10.08.2018 
06.10.2018
MZ 1261/2018/T
Městský úřad Zbýšov
Rozhodnutí o registraci KL pro volby do ZM - ČSSD (55 kB)  10.08.2018 
06.10.2018
MZ 1261/2018/T
Městský úřad Zbýšov
Rozhodnutí o registraci KL pro volby do ZM - KSČM (42 kB)  10.08.2018 
06.10.2018
MZ 1261/2018/T
Městský úřad Zbýšov
Rozhodnutí o registraci KL pro volby do ZM - KDU-ČSL a nestraníci (56 kB)  10.08.2018 
06.10.2018
MZ 1261/2018/T
Městský úřad Zbýšov
Rozhodnutí o registraci KL pro volby do ZM - ODS (55 kB)  10.08.2018 
06.10.2018
MZ 1261/2018/T
Městský úřad Zbýšov
Rozhodnutí o registraci KL pro volby do ZM - SNK NAŠE MĚSTO ZBÝŠOV (56 kB)  10.08.2018 
06.10.2018
MZ 1261/2018/T
Městský úřad Zbýšov
Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Zastupitelstva města Zbýšova (465 kB)  02.08.2018 
06.10.2018

Městský úřad Zbýšov
Stanovení minimálního počtu členů OVK pro volby do Zastupitelstva města Zbýšova (452 kB)  31.07.2018 
06.10.2018

Městský úřad Zbýšov
Informace o počtu podaných KL pro volby do Zastupitelstva města Zbýšova (467 kB)  31.07.2018 
06.10.2018

Městský úřad Zbýšov
Omezení nakládání s podzemními a povrchovými vodami (227 kB)  27.07.2018 
31.12.2018
MR-C 10473/18-OZP
Městský úřad Rosice, odbor životního prostředí
Rozpočtové opatření č. 2/2018 (473 kB)  02.07.2018 
15.01.2019

Město Zbýšov
Oznámení o stanovení počtu členů Zastupitelstva města Zbýšova pro volební období 2018 až 2022 (201 kB)  26.06.2018 
07.10.2018

Město Zbýšov
Jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů města Zbýšova podle GDPR (1265 kB)  21.05.2018 
31.12.2020

Město Zbýšov
Schválený Závěrečný účet města Zbýšova za rok 2017, 2. část (5739 kB)  25.04.2018 
30.06.2019

Město Zbýšov
Schválený Závěrečný účet města Zbýšova za rok 2017, 1. část (9348 kB)  25.04.2018 
30.06.2019

Město Zbýšov
Schválený Závěrečný účet SVaK, Vodárny Zbýšov za rok 2017 (9348 kB)  25.04.2018 
30.06.2019

Svazek vodovodů a kanalizací, Vodárna Zbýšov
Porovnání položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů (1481 kB)  16.03.2018 
31.12.2018

Svazek vodovodů a kanalizací, Vodárna Zbýšov
Seznam nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (1016 kB)  05.03.2018 
31.12.2023
UZSVM/B/11712/2018-HMSO
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, ÚP Brno
Žádost o zveřejnění seznamu nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (115 kB)  05.03.2018 
31.12.2023
UZSVM/B/11712/2018-HMSO
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, ÚP Brno
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města FKM Kahan 2018 (2203 kB)  27.02.2018 
27.02.2021

Město Zbýšov
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města 2018 - RÚŽ Zbýšov, o.p.s. (1998 kB)  26.02.2018 
26.02.2021

Město Zbýšov
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města 2018 - MPŽ Zbýšov (2037 kB)  26.02.2018 
26.02.2021

Město Zbýšov
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města 2018 ŘK farnosti Zbýšov (2100 kB)  26.02.2018 
26.02.2021

Město Zbýšov
Rozpočtové opatření č. 1/2018 (567 kB)  26.02.2018 
31.12.2018

Město Zbýšov
Veřejnoprávní smlouva o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků (2361 kB)  01.02.2018 
31.12.2020

Město Zbýšov
Plnění rozpočtu SVaK, Vodárny Zbýšov, za rok 2017 - podrobné znění (1146 kB)  30.01.2018 
31.12.2018

Svazek vodovodů a kanalizací, Vodárna Zbýšov
Plnění rozpočtu SVaK, Vodárny Zbýšov, za rok 2017 - zjednodušené znění (492 kB)  15.01.2018 
31.12.2018

SVaK, Vodárna Zbýšov
Plnění rozpočtu města Zbýšova za rok 2017 (1945 kB)  12.01.2018 
31.12.2018

Město Zbýšov
Schválený střednědobý výhled rozpočtu MŠ, p. o., Zbýšov 2019-2020 (889 kB)  08.01.2018 
31.12.2018

Mateřská škola Zbýšov, p. o.
Schválený rozpočet MŠ, p. o., Zbýšov, na rok 2018 (818 kB)  08.01.2018 
31.12.2018

Mateřská škola Zbýšov, p. o.
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města 2018 - TJ Baník (1994 kB)  20.12.2017 
20.12.2020

Město Zbýšov
Plán zasedání Zastupitelstva města Zbýšova pro rok 2018 (380 kB)  19.12.2017 
31.12.2018

Město Zbýšov
Schválený střednědobý výhled rozpočtu města 2019 až 2021 (767 kB)  19.12.2017 
31.12.2018

Město Zbýšov
Schválený rozpočet města Zbýšova na rok 2018 (1653 kB)  19.12.2017 
31.12.2018

Město Zbýšov
Schválený střednědobý výhled rozpočtu SVaK, Vodárny Zbýšov 2019-2021 (462 kB)  12.12.2017 
31.12.2018

Svazek vodovodů a kanalizací, Vodárna Zbýšov
Schválený rozpočet ZŠ, p. o. Zbýšov, na rok 2018 (518 kB)  12.12.2017 
31.12.2018
ZS/Zb/Ve/123/2017
Základní škola Zbýšov, p. o.
Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ, p. o. Zbýšov na r. 2019, 2020 (531 kB)  12.12.2017 
31.12.2018
ZS/Zb/Ve/5382/2017
Základní škola Zbýšov, p. o.
Schválený rozpočet SVaK, Vodárny Zbýšov na rok 2018 (1399 kB)  12.12.2017 
31.12.2018

Svazek vodovodů a kanalizací, Vodárna Zbýšov
Oznámení o zveřejnění dokumentů DSO Mikroregion Kahan Zastávka dle zák. č. 24/2017 Sb. (567 kB)  07.12.2017 
31.12.2018

DSO Kahan, Zastávka
Formulář Finanční vyúčtování přijaté dotace z rozpočtu města (218 kB)  28.11.2017 
31.01.2019

Město Zbýšov
Formulář Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu města za rok 2018 (242 kB)  28.11.2017 
31.12.2018

Město Zbýšov
Oznámení o vyhlášení dotačního programu Podpora zájmových činností ve městě Zbýšově v roce 2018 (1627 kB)  28.11.2017 
31.12.2018

11/8/2017/ZM
Město Zbýšov
Seznam nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (803 kB)  13.09.2017 
31.12.2023
UZSVM/B/45411/2017-HMSO
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, ÚP Brno
Žádost o zveřejnění Seznamu nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (101 kB)  13.09.2017 
31.12.2023
UZSVM/B/45411/2017-HMSO
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, ÚP Brno
Smlouva o poskytnutí daru z rozpočtu města ŘK farnosti Zbýšov (621 kB)  24.04.2017 
24.04.2020

Město Zbýšov
Oznámení o zveřejnění dokumentů SVaK, Vodárny Zbýšov, dle zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (494 kB)  20.03.2017 
31.12.2020

Svazek vodovodů a kanalizací, Vodárna Zbýšov
Oznámení o zveřejnění dokumentů Města Zbýšova dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (507 kB)  20.03.2017 
31.12.2020
MZ 463/2017
Město Zbýšov
Oznámení o zveřejnění dokumentů DSO Mikroregion Kahan Zastávka dle zák. č. 250/2000 Sb. (508 kB)  20.03.2017 
31.12.2020

Mikroregion Kahan DSO, Zastávka
Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků (NIV) v KN Zbýšov (1163 kB)  24.02.2017 
31.12.2023
UZSVM/B/10872/2017-HMSO
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, ÚP Brno
Žádost ÚZSVM, ÚP Brno, o zveřejnění seznamu nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (101 kB)  24.02.2017 
31.12.2023
UZSVM/B/10872/2017-HMSO
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, ÚP Brno
Smlouva o poskytnutí ind. dotace z rozpočtu města 2017 - FKM Kahan (2092 kB)  16.02.2017 
16.02.2020
MZ 223/2017
Město Zbýšov
Smlouva o poskytnutí ind. dotace z rozpočtu města Zbýšova na rok 2017 TJ Baník Zbýšov (1981 kB)  03.01.2017 
03.01.2020

Město Zbýšov
Smlouva o poskytnutí ind. dotace z rozpočtu města 2017 - RUŽ Zbýšov (2044 kB)  03.01.2017 
03.01.2020

Město Zbýšov
Smlouva o poskytnutí ind. dotace z rozpočtu města 2016 - ŘK farnost Zbýšov (1914 kB)  04.07.2016 
04.07.2019

Město Zbýšov
Smlouva o poskytnutí ind. dotace z rozpočtu města 2016 - RÚŽ (230 kB)  12.02.2016 
12.02.2019

Město Zbýšov
Smlouva o poskytnutí ind. dotace z rozpočtu města 2016 - FKM Kahan (2082 kB)  08.01.2016 
08.01.2019

Město Zbýšov
Smlouva o poskytnutí ind. dotace z rozpočtu města 2016 - TJ Baník Zbýšov (2074 kB)  06.01.2016 
06.01.2019

Město Zbýšov
Upozornění na zveřejnění Základních zásad poskytování dotací z rozpočtu města (554 kB)  14.04.2015 
31.12.2020

Město Zbýšov

 
  Design by WESS-DESIGN