>> Město Zbýšov    
 
    Úřední deska  |   Administrace  |  Historie  |  

  Název dokumentu Vyvěšení
 Sejmutí 
Č.j.
        Ev.č.        
 Zhotovitel dokumentu 
Sčítání 2021 - informační leták (127 kB)  08.04.2021 
12.05.2021
MZ 524/2021
Český statistický úřad
Sčítání 2021 - informace (19 kB)  08.04.2021 
12.05.2021
MZ 524/2021
Český statistický úřad
Usnesení o nařízení elektronické dražby (213 kB)  15.03.2021 
28.04.2021
117 EX 37/02-6
Exekutorský úřad Písek
Oznámení ČSÚ o konání sčítání lidu, domů a bytů v ČR v roce 2021 (464 kB)  18.02.2021 
04.06.2021
MZ 254/2021
Český statistický úřad
Plnění rozpočtu SVaK, Vodárny Zbýšov, za rok 2020 (1845 kB)  12.02.2021 
31.12.2021

SVaK, Vodárna Zbýšov
Nařízení Státní veterinární správy k zamezení šíření nebezpečné nákazy - aviární influenzy na území České republiky: (548 kB)  26.01.2021 
26.04.2021
SVS/2021/013009-G
Ústřední veterinární správa Praha
Kampaň očkování seniorů (536 kB)  14.01.2021 
30.06.2021
MZ 64/2021
KÚ Jihomoravského kraje
Oznámení o zveřejnění dokumentů SVaK, Vodárny Zbýšov, podle zák. č. 250/2000 Sb. (345 kB)  12.01.2021 
31.12.2022

SVaK, Vodárna Zbýšov
Oznámení o zveřejnění dokumentů Mikroregionu Kahan, DSO (562 kB)  11.01.2021 
31.12.2021

Mikroregion Kahan, DSO
Plán zasedání Zastupitelstva města Zbýšova v roce 2021 (13 kB)  08.01.2021 
31.12.2021

Město Zbýšov
Střednědobý výhled rozpočtu na období 2022-2024 (752 kB)  07.01.2021 
31.12.2021

Město Zbýšov
Rozpočet města pro rok 2021 (1975 kB)  07.01.2021 
31.12.2021

Město Zbýšov
Zůstatky účtů města k 31.12.2020 (321 kB)  07.01.2021 
31.12.2021

Město Zbýšov
Plnění rozpočtu města Zbýšova za rok 2020 (2500 kB)  07.01.2021 
31.12.2021

Město Zbýšov
Rozhodnutí hejtmana Jihomoravského kraje - nařízení pracovní povinnosti žákům a studentům zdravotnických oborů (387 kB)  06.01.2021 
31.12.2021
JMK 128/2021
Hejtman Jihomoravského kraje
Střednědobý výhled rozpočtu SVaK, Vodárny Zbýšov, 2022 až 2024 (393 kB)  22.12.2020 
31.12.2021

SVaK, Vodárna Zbýšov
Schválený rozpočet SVaK, Vodárny Zbýšov, pro rok 2021 (1600 kB)  22.12.2020 
31.12.2021

SVaK, Vodárna Zbýšov
Střednědobý výhled rozpočtu Mateřské školy, p. o., Zbýšov, 2022-2023 (745 kB)  08.12.2020 
31.12.2021

Mateřská škola Zbýšov, p. o.
Rozpočet Mateřské školy Zbýšov, p. o., pro rok 2021 (767 kB)  08.12.2020 
31.12.2021

Mateřská škola Zbýšov, p. o.
Střednědobý výhled rozpočtu Základní školy Zbýšov, p. o., 2022-2023 (600 kB)  08.12.2020 
31.12.2021

Základní škola Zbýšov, p. o.
Rozpočet Základní školy Zbýšov, p. o., pro rok 2021 (530 kB)  08.12.2020 
31.12.2021

Základní škola Zbýšov, p. o.
OZV Města Zbýšova č. 2/2020, kterou se mění OZV č. 4/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru a odstraňování komunálního odpadu (276 kB)  24.11.2020 
31.12.2021

Město Zbýšov
Žádost o zveřejnění seznamu nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí - příloha seznam Zbýšov (2527 kB)  26.10.2020 
31.12.2023
UZSVM/B/33281/2020-HMSO
Ústav pro zastupování státu ve věcech majetkových, pracoviště Brno
Žádost o zveřejnění seznamu nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (311 kB)  26.10.2020 
31.12.2023
UZSVM/B/33281/2020-HMSO
Ústav pro zastupování státu ve věcech majetkových, pracoviště Brno
Opatření obecné povahy - příl. č. 1 (1684 kB)  28.07.2020 
31.12.2022
33784/2020-MZE-16212
Ministerstvo zemědělství, odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů
Opatření obecné povahy - změna příl. č. l v důsledku změny kalamitní situace v lesích na území ČR (225 kB)  28.07.2020 
31.12.2022
33784/2020-MZE-16212
Ministerstvo zemědělství, odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města 2020, RÚŽ Zbýšov (2140 kB)  29.05.2020 
29.05.2023

Město Zbýšov
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města 2020 - MPŽ (2139 kB)  28.02.2020 
28.02.2023

Město Zbýšov
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města 2020 FKM Kahan Zastávka (2161 kB)  28.02.2020 
28.02.2023

Město Zbýšov
Smlouva o poskytnutí dotace 2020 ŘK farnost Zbýšov (2056 kB)  21.02.2020 
21.02.2023

Město Zbýšov
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města 2020 TJ Baník Zbýšov (2121 kB)  04.02.2020 
04.02.2023

Město Zbýšov
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města 2020 - Oddíl kulturistiky a fitness Zbýšov (2108 kB)  31.01.2020 
31.01.2023

Město Zbýšov
Opatření obecné povahy - kalamitní poškození lesních porostů (213 kB)  10.12.2019 
31.12.2022
63920/2019-MZE-16212
Ministerstvo zemědělství - odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů
Opatření Ministerstva zemědělství - zalesňování v období do 31.12.2022 - příloha č. 1 (610 kB)  02.09.2019 
31.12.2022
41508/2019-MZE-16212
Ministerstvo zemědělství ČR
Opatření Ministerstva zemědělství - zalesňování v období do 31.12.2022 (199 kB)  02.09.2019 
31.12.2022
41508/2019-MZE-16212
Ministerstvo zemědělství ČR
Žádost o zveřejnění seznamu nedostatečně zapsaných osob v KN k.ú. Zbýšov příloha - seznam pozemků (2694 kB)  28.08.2019 
31.12.2023
MZ 1355/2019
Státní pozemkový úřad, pracoviště Brno
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města 2019, Muzeum průmyslových železnic Zbýšov (2093 kB)  28.06.2019 
28.06.2022

Město Zbýšov
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města 2019 - FKM Kahan (226 kB)  28.05.2019 
28.05.2022

Město Zbýšov
Opatření obecné povahy - hospodaření v lesích - kůrovec (215 kB)  04.04.2019 
31.12.2022
18918/2019-MZE-16212
Ministerstvo zemědělství, odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města 2019, RÚŽ Zbýšov (2178 kB)  15.03.2019 
15.03.2022

Město Zbýšov
Zveřejnění seznamu nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (2484 kB)  01.03.2019 
31.12.2023
UZSVM/B/11306/2019-HMSO
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, ÚP Brno
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města ŘK farnosti Zbýšov na rok 2019 (1856 kB)  28.02.2019 
28.02.2022

Město Zbýšov
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města 2019, Sportovní klub Zbýšov - kulturistika (2169 kB)  22.01.2019 
22.01.2022

Město Zbýšov
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města 2019 TJ Baník Zbýšov (2253 kB)  21.01.2019 
21.01.2022

Město Zbýšov
Oznámení o zveřejnění dokumentů Města Zbýšova dle zák. č. 250/2000 Sb. (198 kB)  03.10.2018 
31.12.2022
MZ 1547/2018
Město Zbýšov
Seznam nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (1016 kB)  05.03.2018 
31.12.2023
UZSVM/B/11712/2018-HMSO
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, ÚP Brno
Žádost o zveřejnění seznamu nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (115 kB)  05.03.2018 
31.12.2023
UZSVM/B/11712/2018-HMSO
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, ÚP Brno
Seznam nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (803 kB)  13.09.2017 
31.12.2023
UZSVM/B/45411/2017-HMSO
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, ÚP Brno
Žádost o zveřejnění Seznamu nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (101 kB)  13.09.2017 
31.12.2023
UZSVM/B/45411/2017-HMSO
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, ÚP Brno
Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků (NIV) v KN Zbýšov (1163 kB)  24.02.2017 
31.12.2023
UZSVM/B/10872/2017-HMSO
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, ÚP Brno
Žádost ÚZSVM, ÚP Brno, o zveřejnění seznamu nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (101 kB)  24.02.2017 
31.12.2023
UZSVM/B/10872/2017-HMSO
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, ÚP Brno

 
  Design by udeska.info