>> Město Zbýšov    
 
    Úřední deska  |   Administrace  |  Historie  |  

  Název dokumentu Vyvěšení
 Sejmutí 
Č.j.
        Ev.č.        
 Zhotovitel dokumentu 
Oznámení-veřejná vyhláška o zahájení územního řízení  02.03.2022 
18.03.2022
MZ 362/2022
stavební odbor, Zbýšov
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - sociální pracovník na odboru sociálním MěÚ Rosice  19.02.2022 
19.03.2022

Městský úřad Rosice
Informace o konání 2. zasedání Zastupitelstva města Zbýšova dne 28. 02. 2022  18.02.2022 
01.03.2022

Město Zbýšov
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - personalista/personalistka odboru kancelář tajemníka  09.02.2022 
10.03.2022

Městský úřad Rosice
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení referent odboru kanceláře starosty a ŽÚ  09.02.2022 
10.03.2022

Městský úřad Rosice
Záměr Města Zbýšova pronajmout nebytové prostory budovy na ul. 9. května, č. p. 9, o výměře cca 20 m2 , k využití na administrativní prostory, k. ú. Zbýšov u Oslavan.  03.02.2022 
20.02.2022

Město Zbýšov, správa majetku
Dražební vyhláška - elektronická dražba movité věci - J. Toncrová  02.02.2022 
02.03.2022
MZ 187/2022
Mgr. Jaroslav Homola - soudní exekutor Brno
OOP - Národní plán povodí Dunaje  31.01.2022 
16.02.2022
MZE-70001/2021-15121
Ministerstvo zemědělství Praha
Oznámení o vydání OOP - Národní plán povodí Labe, Dunaje, Odry  31.01.2022 
16.02.2022
MZE-70004/2021-15121
MZe - Odbor vodohospodářské politiky a protipovodňových opatření
Vyhlášení konkurzu na pracovní místo ředitele/ředitelky Základní školy Zbýšov,, p. o., ul. J. A. Komenského 473  27.01.2022 
04.03.2022
MZ 171/2022
Město Zbýšov
Lesy ČR - hospodářská evidence  27.01.2022 
04.02.2022
MZ 143/2022
Město Zbýšov
Informace o konání 1. zasedání Zastupitelstva města Zbýšova dne 31. 01. 2022  20.01.2022 
01.02.2022

Město Zbýšov
Záměr Města Zbýšova odprodat část parcely č.1923/44 o výměře cca 30 m2, v lokalitě Na láně, k. ú. Zbýšov u Oslavan.  13.01.2022 
30.01.2022

Město Zbýšov, správa majetku
Rozpočtové opatření č. 9/2021  21.12.2021 
31.12.2021

Město Zbýšov
Záměr Města Zbýšova pronajmout pozemek parc. č. 1501/12, 1909/14 o celkové výměře 59 m2, na ul. Majrov, k. ú. Zbýšov u Oslavan.  17.12.2021 
31.12.2021

Město Zbýšov, správa majetku
Schválený rozpočet Městského kulturního centra Zbýšov, p. o., na rok 2022  16.12.2021 
31.01.2022

Městské kulturní centrum Zbýšov, p. o.
Informace o konání 9. zasedání Zastupitelstva města Zbýšova dne 20. 12. 2021  10.12.2021 
21.12.2021

Město Zbýšov
Vyhlášení výběrového řízení na místo personalistky/personalisty odboru kanceláře tajemníka  06.12.2021 
14.12.2021

Město Rosice
Rozpočtové opatření č. 8 2021  03.12.2021 
31.12.2021

Město Zbýšov
Vývoj cen služeb Vodárny Zbýšov od roku 2007  30.11.2021 
31.12.2021

SVaK, Vodárna Zbýšov
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu SVaK 2023-2025  30.11.2021 
21.12.2021

SVaK, Vodárna Zbýšov
Návrh rozpočtu SVaK, Vodárny Zbýšov, pro rok 2022, zjednoduš. verze  30.11.2021 
21.12.2021

SVaK, Vodárna Zbýšov
Návrh rozpočtu SVaK, Vodárny Zbýšov, pro rok 2022  30.11.2021 
21.12.2021

SVaK, Vodárna Zbýšov
Oznámení o chybném vyznačení PM-Babice, les  29.11.2021 
15.12.2021
MZ - 1862/2021
Ing. Naďa Bochníčková
Návrh rozpočtu Mikroregionu Kahan DSO na rok 2022  24.11.2021 
15.12.2021

DSO Mikroregion Kahan Zastávka
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Zbýšova 2023-2025  23.11.2021 
31.12.2021

Město Zbýšov
Návrh rozpočtu města Zbýšova pro rok 2022  23.11.2021 
31.12.2021

Město Zbýšov
Informace o dluhové amnestii - Milostivé léto  22.11.2021 
31.01.2022
MZ 1826/2021
MV ČR Praha
Záměr Města Zbýšova pronajmout nebytové prostory budovy na ul. 9. května, č. p. 9, o výměře cca 110 m2 , k využití pro provoz kosmetiky, k. ú. Zbýšov u Oslavan.  19.11.2021 
05.12.2021

Město Zbýšov, správa majetku
Záměr Města Zbýšova pronajmout nebytové prostory budovy na ul. 9. května, č. p. 9, o výměře cca 110 m2 , k využití pro provoz kosmetiky, k. ú. Zbýšov u Oslavan.  19.11.2021 
19.11.2021

m
Záměr Města Zbýšova pronajmout nebytové prostory budovy na ul. 9. května, č. p. 9, o výměře cca 110 m2 , k využití pro provoz kosmetiky, k. ú. Zbýšov u Oslavan.  19.11.2021 
19.11.2021

Město Zbýšov, správa majetku
Záměr Města Zbýšova pronajmout část pozemku parc. č. 463 o výměře cca 33 m2, ve čtvrti Padělky, k. ú. Zbýšov u Oslavan.  19.11.2021 
05.12.2021

Město Zbýšov, správa majetku
Záměr Města Zbýšova pronajmout nebytové prostory budovy na ul. 9. května, č. p. 9, o výměře cca 110 m2 , k využití pro provoz kosmetiky, k. ú. Zbýšov u Oslavan.  19.11.2021 
19.11.2021

Město Zbýšov, správa majetku
Záměr Města Zbýšova pronajmout nebytové prostory budovy na ul. 9. května, č. p. 9, o výměře cca 110 m2 , k využití pro provoz kosmetiky, k. ú. Zbýšov u Oslavan.  19.11.2021 
19.11.2021

Město Zbýšov, správa majetku
Záměr Města Zbýšova pronajmout nebytové prostory budovy na ul. 9. května, č. p. 9, o výměře cca 110 m2 , k využití pro provoz kosmetiky, k. ú. Zbýšov u Oslavan.  19.11.2021 
19.11.2021

Město Zbýšov, správa majetku
Záměr Města Zbýšova odprodat nákladní automobil Praga V3AS-S, rok výroby 1980, SPZ 2B3 7683.  19.11.2021 
05.12.2021

Město Zbýšov, správa majetku
Záměr Města Zbýšova pronajmout pozemek parc. č. 1501/12, 1909/14 o celkové výměře 59 m2, na ul. Majrov, k. ú. Zbýšov u Oslavan.  17.11.2021 
03.12.2021

Město Zbýšov
Záměr Města Zbýšova odprodat část parcely č. 707/27 o výměře cca 70 m2, k. ú. Zbýšov u Oslavan.  16.11.2021 
03.12.2021

Město Zbýšov, správa majetku
Záměr Města Zbýšova odprodat parcelu č. 1598/96 o výměře 18 m2, k. ú. Zbýšov u Oslavan.  16.11.2021 
03.12.2021

Město Zbýšov, správa majetku
Informace o konání 8. zasedání Zastupitelstva města Zbýšova dne 22. 11. 2021  11.11.2021 
23.11.2021

Město Zbýšov
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Základní školy Zbýšov, p. o.  10.11.2021 
26.11.2021

Základní škola Zbýšov, p. o.
Návrh rozpočtu Základní školy Zbýšov, p. o., na rok 2022  10.11.2021 
26.11.2021

Základní škola Zbýšov, p. o.
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Mateřské školy Zbýšov, p. o.  10.11.2021 
26.11.2021

Mateřská škola Zbýšov, p. o.
Návrh rozpočtu Mateřské školy Zbýšov, p. o., na rok 2022  10.11.2021 
26.11.2021

Mateřská škola Zbýšov, p. o.
Rozhodnutí o rušení údaje o místu trvalého pobytu  27.10.2021 
12.11.2021
MZ 1734/2021/EO
Městský úřad Zbýšov, oddělení evidence obyvatel
Rozpočtové opatření č. 7 2021  26.10.2021 
31.12.2021

Město Zbýšov
Záměr Města Zbýšova pronajmout část pozemku parc. č. 201/1 o výměře cca 100 m2, k. ú. Zbýšov u Oslavan.  21.10.2021 
06.11.2021

Město Zbýšov, správa majetku
Záměr Města Zbýšova pronajmout část pozemku parc. č. 475 o výměře cca 90 m2, ve čtvrti Padělky, k. ú. Zbýšov u Oslavan.  21.10.2021 
06.11.2021

Město Zbýšov, správa majetku
Hromadný předpisný seznam č.j. OF/6023/21-2 k nahlédnutí, kterým je vyměřen MP za KO za rok 2019  20.10.2021 
22.11.2021
MZ 1668/2021
Magistrát města Kladna, oddělení daní a poplatků
Informace o konání 7. zasedání Zastupitelstva města Zbýšova dne 25. 10. 2021  14.10.2021 
26.10.2021

Město Zbýšov
Usnesení o ustanovení opatrovníka  22.09.2021 
08.10.2021
MZ 1544/2021/EO
Městský úřad Zbýšov, oddělení evidence obyvatel
Rozpočtové opatření č. 6 2021  21.09.2021 
31.12.2021

Město Zbýšov
Oznámení o zahájení řízení  16.09.2021 
04.10.2021
MZ 1486/2021/EO
Městský úřad Zbýšov, oddělení evidence obyvatel
Rozhodnutí o změně využití území, Babice - veřejná vyhláška  15.09.2021 
30.09.2021
MZ 1483/2021
Ing. Naďa Bochníčková
Informace o konání 6. zasedání Zastupitelstva města Zbýšova dne 20. 9. 2021  09.09.2021 
21.09.2021

Město Zbýšov
Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve dnech 8. a 9. 10. 2021  08.09.2021 
10.10.2021

Městský úřad Zbýšov
Záměr Města Zbýšova pronajmout nebytové prostory budovy na ul. 9. května, č. p. 9, o výměře cca 20m2 , k. ú. Zbýšov u Oslavan.  06.09.2021 
23.09.2021

Město Zbýšov, správa majetku
Územní rozhodnutí-oprava zřejmých nesprávností, Oddílná kanalizace Babice u Rosic  01.09.2021 
16.09.2021
MZ - 1229/2021
Oznámení o zahájení rozhodnutí o změně využití území - veřejná vyhláška  18.08.2021 
03.09.2021
MZ - 1323/2021
Ing. Naďa Bochníčková
Záměr Města Zbýšova odprodat část parcely č. 1340/1 o výměře cca 22 m2, v lokalitě Na láně, k. ú. Zbýšov u Oslavan.  09.08.2021 
26.08.2021

Město Zbýšov, správa majetku
Záměr Města Zbýšova odprodat parcelu č. 1598/98 o výměře 19 m2, k. ú. Zbýšov u Oslavan.  09.08.2021 
26.08.2021

Město Zbýšov, správa majetku
Záměr Města Zbýšova odprodat parcelu č. 1598/79 o výměře 20 m2, k. ú. Zbýšov u Oslavan.  09.08.2021 
26.08.2021

Město Zbýšov, správa majetku
Záměr Města Zbýšova odprodat parcelu č. 1857/2 o výměře 55 m2 a odprodat část parcely č. 1860/4 o výměře cca 150 m2, v lokalitě na Barboře, k. ú. Zbýšov u Oslavan.  09.08.2021 
26.08.2021

Město Zbýšov, správa majetku
Záměr Města Zbýšova odprodat část parcely č. 1857/1 o výměře cca 115 m2, v lokalitě na Barboře, k. ú. Zbýšov u Oslavan.  09.08.2021 
26.08.2021

Město Zbýšov, správa majetku
Záměr Města Zbýšova odprodat parcelu č. 1215/6 o výměře 388m2, v lokalitě čtvrť Anenská, k. ú. Zbýšov u Oslavan.  09.08.2021 
26.08.2021

Město Zbýšov, správa majetku
Volby do PS P ČR 8. a 9. 10. 2021 - Informace o počtu a sídlech volebních okrsků  09.08.2021 
10.10.2021

Městský úřad Zbýšov
Volby do PS P ČR 8. a 9. 10. 2021 - Stanovení minimálního počtu členů OVK  09.08.2021 
10.10.2021

Městský úřad Zbýšov
Rozpočtové opatření č. 5 2021  27.07.2021 
31.12.2021

Město Zbýšov
Informace o konání mimořádného 5. zasedání Zastupitelstva města Zbýšova dne 26. 7. 2021  15.07.2021 
27.07.2021

Město Zbýšov
Zpráva o odstranění a prevenci nedostatků, zjištěných při kontrole výkonu samostatné působnosti provedené u města Zbýšova MV ČR  07.07.2021 
31.07.2021

Město Zbýšov
Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva města Zbýšova dne 28. 6. 2021  07.07.2021 
31.07.2021

Město Zbýšov
Schválený závěrečný účet SVaK, Vodárny Zbýšov, za rok 2020 - zpráva audit  29.06.2021 
30.06.2022

SVaK, Vodárna Zbýšov
Schválený závěrečný účet SVaK, Vodárny Zbýšov, za rok 2020 - textová část  29.06.2021 
30.06.2022

SVaK, Vodárna Zbýšov
Schválený závěrečný účet SVaK, Vodárny Zbýšov, za rok 2020 - výkazy  29.06.2021 
30.06.2022

SVaK, Vodárna Zbýšov
Schválený závěrečný účet města Zbýšova za rok 2020 - zpráva audit  29.06.2021 
30.06.2022

Město Zbýšov
Schválený závěrečný účet města Zbýšova - výkazy  29.06.2021 
30.06.2022

Město Zbýšov
Schválený závěrený účet města Zbýšova za rok 2020 - textová část  29.06.2021 
30.06.2022

Město Zbýšov
Rozpočtové opatření č. 4 2021  29.06.2021 
31.12.2021

Město Zbýšov
Rozpočtové opatření č. 4 2021  29.06.2021 
28.07.2021

Město Zbýšov
Obecně závazná vyhláška města Zbýšova č. 1/2021, o nočním klidu  29.06.2021 
15.07.2021

Město Zbýšov
Rozpočtové opatření č. 4/2021  29.06.2021 
28.07.2021

Město Zbýšov
Rozpočtové opatření SVaK, Vodárny Zbýšov, č. 1/2021  24.06.2021 
31.12.2021

SVaK, Vodárna Zbýšov
Výběrové řízení MěP - fyzické testy - hodnocení, kategorie  14.06.2021 
17.07.2021

Město Zbýšov
Výběrové řízení MěP - dotazník, Čestné prohlášení, Smlouva o náborovém příspěvku  14.06.2021 
17.07.2021

Město Zbýšov
Podmínky přijetí k Městské policii Zbýšov  14.06.2021 
17.07.2021

Město Zbýšov
Vyhlášení výběrového řízení na pozici strážník Městské policie Zbýšov  14.06.2021 
17.07.2021

Město Zbýšov
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření SVaK, Vodárny Zbýšov, za rok 2020  11.06.2021 
29.06.2021

SVaK, Vodárna Zbýšov
Návrh Závěrečného účtu SVaK, Vodárny Zbýšov, za rok 2020 - výkazy  11.06.2021 
29.06.2021

SVaK, Vodárna Zbýšov
Návrh Závěrečného účtu SVaK, Vodárny Zbýšov, za rok 2020 - textová část  11.06.2021 
29.06.2021

SVaK, Vodárna Zbýšov
Informace o zveřejnění návrhu ZÚ SVaK, Vodárny Zbýšov, za rok 2020  11.06.2021 
29.06.2021

SVaK, Vodárna Zbýšov
Informace o konání VH SVaK, Vodárny Zbýšov, dne 28. 6. 2021  11.06.2021 
29.06.2021

SVaK, Vodárna Zbýšov
Informace o zveřejnění Návrhu závěrečného účtu města Zbýšova za rok 2020  11.06.2021 
29.06.2021
MZ 945/2021/T
Město Zbýšov
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Zbýšova za rok 2020 2. část  11.06.2021 
29.06.2021
MZ 945/2021/T
Město Zbýšov
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Zbýšova za rok 2020 1. část  11.06.2021 
29.06.2021
MZ 945/2021/T
Město Zbýšov
Návrh závěrečného účtu města Zbýšova za rok 2020 - výkazy  11.06.2021 
29.06.2021
MZ 945/2021/T
Město Zbýšov
Návrh Závěrečného účtu města Zbýšova za rok 2020 - textová část  11.06.2021 
29.06.2021
MZ 945/2021/T
Město Zbýšov
Informace o konání 4. zasedání Zastupitelstva města Zbýšova dne 28. 6. 2021  11.06.2021 
29.06.2021

Město Zbýšov
Opatření k nápravě nedostatků zjištěných kontrolou výkonu samostatné působnosti u města Zbýšova MV ČR  10.06.2021 
29.06.2021
MV-49126-14/ODK-2021 MZ 875/2021
Ministerstvo vnitra ČR
Protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti provedené u města Zbýšova na základě § 129 a násl. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  10.06.2021 
29.06.2021
MV-49126-14/ODK-2021
MZ 875/2021
Ministerstvo vnitra ČR
schválený střednědobý výhled rozpočtu 2022 - 2023  04.06.2021 
31.12.2021

MKC, p. o., Zbýšov
Schválený rozpočet MKC , p. o., na rok 2021  04.06.2021 
31.12.2021

MKC, p. o., Zbýšov
Záměr Města Zbýšova pronajmout prostory sloužící k podnikání v budově č.p. 684, která je součástí parc. č. 1541/1 v areálu TJ Baníku Zbýšov, k. ú. Zbýšov u Oslavan.  02.06.2021 
21.06.2021

Město Zbýšov, správa majetku
Rozpočtové opatření č. 3 2021  11.05.2021 
31.12.2021

Město Zbýšov
Porovnání položek kalkulace cen pro vodné a stočné za rok 2020 a dosažené skutečnosti  10.05.2021 
31.12.2021

SVaK, Vodárna Zbýšov
Informace o konání odloženého 3. zasedání Zastupitelstva města Zbýšova dne 10. 5. 2021  29.04.2021 
11.05.2021

Město Zbýšov
Oznámení o uzavření MěU z důvodu karantény do 6. 5. 2021  26.04.2021 
07.05.2021

Městský úřad Zbýšov
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - oprava povrchu komunikace Zastávka, Babická ul. - příloha  22.04.2021 
05.08.2021
MR-C 54028/21-ODO
MZ 1162/2021
Městský úřad Rosice, odbor dopravy
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - oprava povrchu komunikace Zastávka, Babická ul.  22.04.2021 
05.08.2021
MR-C 54028/21-ODO
MZ 1162/2021
Městský úřad Rosice, odbor dopravy
VV Daň z nemovitých věcí 2021 - Upozornění na přístupnění hromadného předpisného seznamu k nahlédnutí na FÚ ve dnech 26. 4. - 26. 5. 2021  22.04.2021 
31.12.2021
1781921/21/3000-11460-705400
Finanční úřad pro Jihomoravský kraj
Daň z nemovitých věcí - Upozornění na přístupnění hromadného předpisného seznamu k nahlédnutí na FÚ ve dnech 26. 4. - 26. 5. 2021  22.04.2021 
31.12.2021
1781921/21/3000-11460-705400
Finanční úřad pro Jihomoravský kraj
Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu MKC, p. o., Zbýšov 2022-2023  20.04.2021 
01.06.2021

MKC, p. o., Zbýšov
Návrh rozpočtu MKC, p. o., Zbýšov, Jiráskova 540, na rok 2021  20.04.2021 
01.06.2021

MKC, p. o., Zbýšov
Záměr Města Zbýšova pronajmout prostory sloužící k podnikání v budově č.p. 684, která je součástí parc. č. 1541/1 v areálu TJ Baníku Zbýšov, k. ú. Zbýšov u Oslavan.  19.04.2021 
06.05.2021

Město Zbýšov, správa majetku
Záměr města Zbýšova pronajmout část pozemku parc. č. 335/5 o výměře cca 38m2, na ul. Sportovní, k. ú. Zbýšov u Oslavan.  19.04.2021 
06.05.2021

Město Zbýšov, správa majetku
Záměr města Zbýšova pronajmout část pozemku parc. č. 335/1 o výměře cca 60m2, na ul. Sportovní, k. ú. Zbýšov u Oslavan.  19.04.2021 
06.05.2021

Město Zbýšov, správa majetku
Informace o konání 3. zasedání Zastupitelstva města Zbýšova dne 26. 4. 2021  16.04.2021 
27.04.2021

Město Zbýšov
Výběrové řízení - strážník Městské policie Rosice  12.04.2021 
15.05.2021

Město Rosice
Sčítání 2021 - informační leták  08.04.2021 
12.05.2021
MZ 524/2021
Český statistický úřad
Sčítání 2021 - informace  08.04.2021 
12.05.2021
MZ 524/2021
Český statistický úřad
Rozpočtové opatření č. 2 2021  30.03.2021 
31.12.2021

Město Zbýšov
Informace o konání 8. zasedání Zastupitelstva města Zbýšova dne 29.03.2021  19.03.2021 
30.03.2021

Město Zbýšov
Usnesení o nařízení elektronické dražby  15.03.2021 
28.04.2021
117 EX 37/02-6
Exekutorský úřad Písek
Záměr Města Zbýšova odprodat část parcely č. 914/2 o výměře cca 123m2, v lokalitě Malý díl, k. ú. Zbýšov u Oslavan.  08.03.2021 
24.03.2021

Město Zbýšov, správa majetku
Záměr Města Zbýšova odprodat část parcely č. 1573/1 o výměře cca 5m2, na ul. Na drahách, k. ú. Zbýšov u Oslavan.  08.03.2021 
24.03.2021

Město Zbýšov, správa majetku
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 24. 3. 2021 Na Výhoně, Dolní kolonie, Na Drahách - seznam č. p.  02.03.2021 
25.03.2021
MZ 318/2021
EG.D, a. s., Brno
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 24. 3. 2021 Na Výhoně, Dolní kolonie, Na Drahách  02.03.2021 
24.03.2021
MZ 318/2021
EG.D, a. s., Brno
Výjimka z omezení pohybu a pobytu - okresy Brno-město a Brno-venkov  01.03.2021 
29.03.2021
MZ 312/2021
Ministerstvo vnitra ČR
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 19. 3. Sportovní, ul. 9. května  01.03.2021 
20.03.2021
MZ 270/2021
EG.D, a. s., Brno
Krizové opatření starosty č. 1/2021, kterým se stanoví úřední a pokladní hodiny a omezení vstupu osob do budov MěÚ Rosice  01.03.2021 
29.03.2021

Městský úřad Rosice
Rozhodnutí o rušení údaje o místu trvalého pobytu  26.02.2021 
16.03.2021
MZ 258/2021/EO
Městský úřad Zbýšov, oddělení evidence obyvatel
Rozpočtové opatření č. 1 2021  23.02.2021 
31.12.2021

Město Zbýšov
Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2020  22.02.2021 
31.12.2021

Město Zbýšov
Oznámení ČSÚ o konání sčítání lidu, domů a bytů v ČR v roce 2021  18.02.2021 
04.06.2021
MZ 254/2021
Český statistický úřad
Upozornění na zpřístupnění hromadného předpisného seznamu č.j. OF/757/21-2, kterým je vyměřen místní poplatek za odpad za rok 2018, k nahlédnutí dlužníkům s TP v Kladně  17.02.2021 
19.03.2021
MZ 249/2021
Magistrát města Kladna, FO, oddělení daní a poplatků
Plnění rozpočtu SVaK, Vodárny Zbýšov, za rok 2020  12.02.2021 
31.12.2021

SVaK, Vodárna Zbýšov
Informace o konání 1. zasedání Zastupitelstva města Zbýšova dne 22.02.2021  11.02.2021 
23.02.2021

Město Zbýšov
Usnesení o ustanovení opatrovníka  08.02.2021 
24.02.2021
MZ 195/2021/EO
Městský úřad Zbýšov, oddělení evidence obyvatel
Nabídka informací FÚ a pomoci s vyplněním přiznání k dani z nemovitých věcí  05.02.2021 
06.04.2021
MZ 170/2021
Finanční úřad pro Jihomoravský kraj
Oznámení o zahájení řízení  27.01.2021 
12.02.2021
MZ 130/2021/EO
Městský úřad Zbýšov, oddělení evidence obyvatel
Nařízení Státní veterinární správy k zamezení šíření nebezpečné nákazy - aviární influenzy na území České republiky:  26.01.2021 
26.04.2021
SVS/2021/013009-G
Ústřední veterinární správa Praha
Kampaň očkování seniorů  14.01.2021 
30.06.2021
MZ 64/2021
KÚ Jihomoravského kraje
Oznámení o zveřejnění dokumentů Mikroregionu Kahan, DSO  11.01.2021 
31.12.2021

Mikroregion Kahan, DSO
Plán zasedání Zastupitelstva města Zbýšova v roce 2021  08.01.2021 
31.12.2021

Město Zbýšov
Střednědobý výhled rozpočtu na období 2022-2024  07.01.2021 
31.12.2021

Město Zbýšov
Rozpočet města pro rok 2021  07.01.2021 
31.12.2021

Město Zbýšov
Zůstatky účtů města k 31.12.2020  07.01.2021 
31.12.2021

Město Zbýšov
Plnění rozpočtu města Zbýšova za rok 2020  07.01.2021 
31.12.2021

Město Zbýšov
Rozhodnutí hejtmana Jihomoravského kraje - nařízení pracovní povinnosti žákům a studentům zdravotnických oborů  06.01.2021 
31.12.2021
JMK 128/2021
Hejtman Jihomoravského kraje
Rozhodnutí o rušení údaje o místu trvalého pobytu  28.12.2020 
13.01.2021
MZ 1755/2020/EO
Městský úřad Zbýšov, oddělení evidence obyvatel
Střednědobý výhled rozpočtu SVaK, Vodárny Zbýšov, 2022 až 2024  22.12.2020 
31.12.2021

SVaK, Vodárna Zbýšov
Schválený rozpočet SVaK, Vodárny Zbýšov, pro rok 2021  22.12.2020 
31.12.2021

SVaK, Vodárna Zbýšov
Rozpočtové opatření č. 5/2020  22.12.2020 
31.12.2020

Město Zbýšov
VÝBĚR DAŇOVÝCH PŘIZNÁNÍ K DANI Z NEMOVITÝCH VĚCÍ V ROCE 2021 - příloha telefonické kontakty  21.12.2020 
12.02.2021
4949277/20/3000-11460-705400
Finanční úřad pro Jihomoravský kraj
VÝBĚR DAŇOVÝCH PŘIZNÁNÍ K DANI Z NEMOVITÝCH VĚCÍ V ROCE 2021  21.12.2020 
12.02.2021
4949277/20/3000-11460-705400
Finanční úřad pro Jihomoravský kraj
Záměr města Zbýšova pronajmout část pozemku parc. č. 1500/1, 1500/4, 1501/24, 1528/4, 1909/15, 1909/17 a parc. č. 1501/12, 1909/14 o celkové výměře cca 400m2, na ul. Majr  18.12.2020 
05.01.2021

Město Zbýšov, správa majetku
Informace o konání 8. zasedání Zastupitelstva města Zbýšova dne 21.12.2020  10.12.2020 
22.12.2020

Město Zbýšov
Informace o konání VH SVaK, Vodárny Zbýšov, dne 21. 12. 2020  10.12.2020 
22.12.2020

SVaK, Vodárna Zbýšov
Střednědobý výhled rozpočtu Mateřské školy, p. o., Zbýšov, 2022-2023  08.12.2020 
31.12.2021

Mateřská škola Zbýšov, p. o.
Rozpočet Mateřské školy Zbýšov, p. o., pro rok 2021  08.12.2020 
31.12.2021

Mateřská škola Zbýšov, p. o.
Střednědobý výhled rozpočtu Základní školy Zbýšov, p. o., 2022-2023  08.12.2020 
31.12.2021

Základní škola Zbýšov, p. o.
Rozpočet Základní školy Zbýšov, p. o., pro rok 2021  08.12.2020 
31.12.2021

Základní škola Zbýšov, p. o.
Návrh zadání územního plánu Zbýšov  04.12.2020 
05.01.2021
MR-S 3844-19-OSU-Dyth-5
Městský úřad Rosice, odbor stavební, úřad ÚP
Oznámení o zahájení projednání návrhu zadání územního plánu Zbýšov  04.12.2020 
05.01.2021
MR-S 3844-19-OSU-Dyth-8
Městský úřad Rosice, odbor stavební, úřad ÚP
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Zbýšova na období 2022 až 2024  26.11.2020 
31.12.2020

Město Zbýšov
Návrh rozpočtu města Zbýšova na rok 2021  26.11.2020 
31.12.2020

Město Zbýšov
Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města Zbýšova  24.11.2020 
31.12.2021

Město Zbýšov
Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Města Zbýšova 2021  24.11.2020 
31.12.2021

Město Zbýšov
Oznámení o vyhlášení dotačního programu Podpora zájmových činností ve městě Zbýšově v roce 2021  24.11.2020 
31.12.2021

Město Zbýšov
OZV Města Zbýšova č. 2/2020, kterou se mění OZV č. 4/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru a odstraňování komunálního odpadu  24.11.2020 
31.12.2021

Město Zbýšov
Pokyn k postupu při konání sňatečných obřadů po 23. 11. 2020  23.11.2020 
12.12.2020

Ministerstvo vnitra ČR
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu SVaK, Vodárny Zbýšov, na období 2022-2024  19.11.2020 
31.12.2020

SVaK, Vodárna Zbýšov
Návrh rozpočtu SVaK, Vodárny Zbýšov, na rok 2021  19.11.2020 
31.12.2020

SVaK, Vodárna Zbýšov
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie příloha  18.11.2020 
05.12.2020
MZ 1549/2020
E.ON Distribuce a. s.
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 4. 12. čtvrť Padělky  18.11.2020 
05.12.2020
MZ 1549/2020
E.ON Distribuce a. s.
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie příloha  18.11.2020 
03.12.2020
MZ 1548/2020
E.ON Distribuce a. s.
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 2. 12. ul. 9. května  18.11.2020 
03.12.2020
MZ 1548/2020
E.ON Distribuce a. s.
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - příloha  18.11.2020 
04.12.2020
MZ 1547/2020
E.ON Distribuce a. s.
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 3. 12. ul. J. A. Komenského  18.11.2020 
04.12.2020
MZ 1547/2020
E.ON Distribuce a. s.
Ochranné pásmo leteckého pozemního (radiolokačního) zařízení Sokolnice - příloha  13.11.2020 
08.12.2020
MO 309116/2020-1150Ol
Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany, oddělení státního dozoru Olomouc
Ochranné pásmo leteckého pozemního (radiolokačního) zařízení Sokolnice;  13.11.2020 
08.12.2020
MO 309116/2020-1150Ol
Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany, oddělení státního dozoru Olomouc
Informace o konání 7. zasedání Zastupitelstva města Zbýšova dne 23.11.2020  13.11.2020 
24.11.2020

Město Zbýšov
Oznámení o zahájení řízení  13.11.2020 
30.11.2020
MZ 1540/2020/EO
Městský úřad Zbýšov, oddělení evidence obyvatel
Návrh rozpočtu a střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2021 - ZŠ,.p. o. , Zbýšov  10.11.2020 
27.11.2020

Základní škola Zbýšov, p. o.
Záměr Města Zbýšova výpůjčky kinosálu v budově na parc. č. 310/2, na ul. Masarykově č. p. 582, k. ú. Zbýšov u Oslavan.  04.11.2020 
19.11.2020

Město Zbýšov, správa majetku
Záměr Města Zbýšova pronajmout část nebytových prostor budovy na parc. č. 184/2, na ul. Jiráskova č. p. 540, k. ú. Zbýšov u Oslavan.  04.11.2020 
19.11.2020

Město Zbýšov, správa majetku
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Mateřské školy Zbýšov, p. o., na období 2022-2023  29.10.2020 
16.11.2020

Mateřská škola Zbýšov, p. o.
Návrh rozpočtu Mateřské školy Zbýšov, p. o., na rok 2021  29.10.2020 
16.11.2020

Mateřská škola Zbýšov, p. o.
Záměr Města Zbýšova pronajmout nebytové prostory budovy na parc. č. 342/1, na ul. 9. května, k. ú. Zbýšov u Oslavan.  29.10.2020 
13.11.2020

Město Zbýšov, správa majetku
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Oslavanská ulice - příloha  27.10.2020 
12.11.2020
MR-C 49961/20-ODO
Městský úřad Rosice, odbor dopravy
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Oslavanská ulice  27.10.2020 
12.11.2020
MR-C 49961/20-ODO
Městský úřad Rosice, odbor dopravy
Záměr Města Zbýšova odprodat část parcely č. 306/1 o výměře cca 650m2, část parcely č. 306/2 o výměře cca 185m2, část parcely č. 306/3 o výměře cca 183m2, na ul. Sportovn  26.10.2020 
11.11.2020

Město Zbýšov, správa majetku
Rozpočtové opatření č. 4/2020  20.10.2020 
31.12.2020

Město Zbýšov
Záměr města Zbýšova pronajmout část budovy na parc. č. 1530/4, v areálu městského koupaliště, k. ú. Zbýšov u Oslavan, k provozování bufetu.  19.10.2020 
05.11.2020

Město Zbýšov, správa majetku
Záměr města Zbýšova pronajmout část pozemku parc. č. 306/6 o výměře cca 80 m2, na ul. Školní, k. ú. Zbýšov u Oslavan.  19.10.2020 
05.11.2020

Město Zbýšov, správa majetku
Záměr města Zbýšova pronajmout část pozemku parc. č. 463 o výměře cca 50 m2, ve čtvrti Padělky, k. ú. Zbýšov u Oslavan.  19.10.2020 
05.11.2020

Město Zbýšov, správa majetku
Usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření s účinností ode dne 12. října 2020 od 00:00 hod. do dne 25. října 2020 do 23:59 hod.  09.10.2020 
26.10.2020

Vláda ČR
Usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření s účinností ode dne 9. října 2020 od 00:00 hod. do dne 11. října 2020 do 23:59 hod.  09.10.2020 
12.10.2020

Vláda ČR
Informace o konání 6. zasedání Zastupitelstva města Zbýšova dne 19.10.2020  08.10.2020 
20.10.2020

Město Zbýšov
Prohlášení o ochraně osobních údajů pro výběrové řízení  06.10.2020 
24.10.2020

Město Zbýšov
Přihláška do výběrového řízení  06.10.2020 
24.10.2020

Město Zbýšov
Oznámení o vyhlášení veřejné výzvy na obsazení pracovního místa zástupce vedoucí stavebního odboru MěÚ Zbýšov  06.10.2020 
24.10.2020

Město Zbýšov
Výsledky voleb do Zastupitelstva Jihomoravského kraje za Zbýšov  05.10.2020 
31.12.2020

Město Zbýšov
Záměr Města Zbýšova odprodat parc. č. 1097/3 o výměře 27m2 a část parc. č. 1573/1 o výměře 23m2 v lokalitě Dolní Kolonie, k. ú. Zbýšov u Oslavan.  01.10.2020 
19.10.2020

Město Zbýšov, správa majetku
Záměr Města Zbýšova odprodat část parc. č. 1458/5 o výměře 119m2, k. ú. Zbýšov u Oslavan.  01.10.2020 
19.10.2020

Město Zbýšov, správa majetku
Rozpočtové opatření č. 3/2020  30.09.2020 
31.01.2021

SVaK, Vodárna Zbýšov
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 15.10.2020 - příloha  30.09.2020 
16.10.2020

E.ON Distribuce ČR
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 15.10.2020  30.09.2020 
16.10.2020

E.ON Distribuce ČR
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 8. 10. 2020 - příl. seznam č. p.  23.09.2020 
09.10.2020
MZ 1369/2020
E.ON Distribuce ČR
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 8. 10. 2020  23.09.2020 
09.10.2020
MZ 1269/2020
E.ON Distribuce ČR
Mimořádné opatření MZdr ČR, platné od 18. 09. od 18 h.  18.09.2020 
31.12.2020
MZDR 20588/2020-16/MIN/KAN
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Záměr města Zbýšova pronajmout část pozemku parc. č. 518 o výměře cca 60 m2, ve čtvrti Padělky, k. ú. Zbýšov u Oslavan.  17.09.2020 
05.10.2020

Město Zbýšov, správa majetku
Rozpočtové opatření č. 3/2020  15.09.2020 
31.12.2020

Město Zbýšov
Přehled umístění volebních stanovišť v Jihomoravském kraji  15.09.2020 
04.10.2020

Krajský úřad Jihomoravského kraje
Oznámení o době a místu konání voleb do Zastupitelstva Jihomoravského kraje ve dnech 2. a 3. 10. 2020  15.09.2020 
04.10.2020

Městský úřad Zbýšov
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie od 6.10.2020 do 15.10. Na Láně, Oslavanská, ČS PHM příloha seznam č. p.  15.09.2020 
16.10.2020
MZ 1224/2020
E.ON Distribuce ČR
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie od 6.10.2020 do 15.10. Na Láně, Oslavanská, ČS PHM  15.09.2020 
16.10.2020
MZ 1224/2020
E.ON Distribuce ČR
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 29.09.2020 příloha - seznam č. p.  11.09.2020 
30.09.2020
MZ 1204/2020
E.ON Distribuce ČR
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 29.09.2020 Na Láně, Oslavanská, ČS PHM  11.09.2020 
30.09.2020
MZ 1204/2020
E.ON Distribuce ČR
Pozvánka na 1. zasedání okrskových volebních komisí pro volby do zastupitelstva kraje  03.09.2020 
10.09.2020

Městský úřad Zbýšov
Informace o konání 5. zasedání Zastupitelstva města Zbýšova dne 14.09.2020  02.09.2020 
15.09.2020

Město Zbýšov
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR - zákaz a omezení hromadných akcí  01.09.2020 
31.12.2020
Č. j.: MZDR 20588/2020-14/MIN/KAN
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví - povinnost nošení roušek od 1. 9., výjimky  01.09.2020 
31.12.2020
Č. j.: MZDR 15757/2020-31/MIN/KAN
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Informace o zrušení konání 5. zasedání Zastupitelstva města Zbýšova v mimořádném termínu dne 19.08.2020  14.08.2020 
20.08.2020

Město Zbýšov
Informace o konání 5. zasedání Zastupitelstva města Zbýšova v mimořádném termínu dne 19.08.2020  10.08.2020 
20.08.2020

Město Zbýšov
Dražební vyhláška - elektronická dražba nemovité věci - haly ve Zbýšově  06.08.2020 
08.10.2020
3668751/20/3005-80541-712435
Finanční úřad pro Jihomoravský kraj, územní pracoviště Brno-venkov
Usnesení o ustanovení opatrovníka  06.08.2020 
24.08.2020
MZ 1042/2020/EO
Městský úřad Zbýšov, oddělení evidence obyvatel
Informace o počtu a sídle volebních okrsků ve Zbýšově pro volby do zastupitelstva kraje ve dnech 2. a 3. 10. 2020  03.08.2020 
04.10.2020

Městský úřad Zbýšov
Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí pro volby do zastupitelstva kraje ve dnech 2. a 3. 10. 2020  03.08.2020 
04.10.2020

Městský úřad Zbýšov
Stanovení místní úpravy provozu na parkovišti Majrov - doplnění svislého dopravního značení za účelem zvýšení bezpečnosti silničního provozu a jeho účastníků - příloha  31.07.2020 
18.08.2020
MR-C 29980/20-ODO
Městský úřad Rosice, odbor dopravy
Stanovení místní úpravy provozu na parkovišti Majrov - doplnění svislého dopravního značení za účelem zvýšení bezpečnosti silničního provozu a jeho účastníků  31.07.2020 
18.08.2020
MR-C 29980/20-ODO
Městský úřad Rosice, odbor dopravy
Oznámení o zahájení řízení  30.07.2020 
17.08.2020
MZ 1008/2020/EO
Městský úřad Zbýšov, oddělení evidence obyvatel
Dražební vyhláška  28.07.2020 
08.09.2020
139EX 04446/19-067
Exekutorský úřad Šumperk
Záměr města Zbýšova pronajmout nebytové prostory budovy na ul. 9.května, č.p.9, o výměře cca 20m2, k využití pro provoz nehtového studia, k. ú. Zbýšov u Oslavan.  28.07.2020 
14.08.2020

Město Zbýšov, správa majetku
Záměr města Zbýšova pronajmout část pozemku parc. č. 475 o výměře cca 106m2, ve čtvrti Padělky, k. ú. Zbýšov u Oslavan.  27.07.2020 
13.08.2020

Město Zbýšov, správa majetku
Záměr města Zbýšova pronajmout část pozemku parc. č. 475 o výměře cca 98m2, ve čtvrti Padělky, k. ú. Zbýšov u Oslavan.  27.07.2020 
13.08.2020

Město Zbýšov, správa majetku
Záměr Města Zbýšova odprodat parc. č. 1511/20 o výměře 28m2 v lokalitě Majrov, k. ú. Zbýšov u Oslavan.  16.07.2020 
03.08.2020

Město Zbýšov, správa majetku
Záměr Města Zbýšova odprodat část parc. č. 1511/2 o výměře cca 45m2 a parc. č. 1511/74 o výměře 54 m2 v lokalitě Majrov, k. ú. Zbýšov u Oslavan.  16.07.2020 
03.08.2020

Město Zbýšov, správa majetku
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 06.08.2020 příloha Družstevní ul.  15.07.2020 
07.08.2020
MZ 933/2020
E.ON Distribuce, a. s.
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 06.08.2020  15.07.2020 
07.08.2020
MZ 933/2020
E.ON Distribuce, a. s.
Prohlášení pro výběrové řízení  29.06.2020 
17.07.2020

Město Zbýšov
Přihláška do výběrového řízení MěÚ Zbýšov  29.06.2020 
17.07.2020

Město Zbýšov
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na místo vedoucí (vedoucího) stavebního odboru MěÚ Zbýšov  29.06.2020 
17.07.2020

Město Zbýšov
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 28.07.2020 příloha seznam č. p. ul. B. Němcové, Majrov, Družstevní, Na Láně, Oslavanská, Masarykova  24.06.2020 
29.07.2020
MZ 860/2020
E.ON Distribuce, a. s.
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 28.07.2020  24.06.2020 
29.07.2020
MZ 860/2020
E.ON Distribuce, a. s.
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 29.07.2020 příloha seznam č. p. Havířská ul,, Na Drahách  24.06.2020 
30.07.2020
MZ 859/2020
E.ON Distribuce, a. s.
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 29.07.2020  24.06.2020 
30.07.2020
MZ 859/2020
E.ON Distribuce, a. s.
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 29.07.2020 seznam č. p. Masarykova ul., Na Drahách, Po rybníkem, Dolní kolonie  24.06.2020 
30.07.2020
MZ 858/2020
E.ON Distribuce, a. s.
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 29.07.2020  24.06.2020 
30.07.2020
MZ 858/2020
E.ON Distribuce, a. s.
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 28.07.2020 příloha seznam č. p. Nová čtvrť, Družstevní, Na Výhoně, Na Drahách, Dolní kolonie  24.06.2020 
29.07.2020
MZ 587/2020
E.ON Distribuce, a. s.
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 28.07.2020  24.06.2020 
29.07.2020
MZ 857/2020
E.ON Distribuce, a. s.
Schválený Závěrečný účet města Zbýšova za rok 2019 - výkazy 2  24.06.2020 
31.12.2020
MZ 865/2020
Město Zbýšov
Schválený Závěrečný účet města Zbýšova za rok 2019 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2019  24.06.2020 
31.12.2020
MZ 865/2020
Město Zbýšov
Schválený Závěrečný účet města Zbýšova za rok 2019 - výkazy 1  24.06.2020 
31.12.2020
MZ 865/2020
Město Zbýšov
Schválený Závěrečný účet města Zbýšova za rok 2019  24.06.2020 
31.12.2020
MZ 865/2020
Město Zbýšov
Rozpočtové opatření č. 2/2020  23.06.2020 
31.12.2020

Město Zbýšov
Schválený Závěrečný účet města za rok 2019 - výkazy  23.06.2020 
23.06.2020

Město Zbýšov
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 27.07.2020 příloha seznam č. p. čtvrť Anenská, Oslavanská  22.06.2020 
28.07.2020
MZ 852/2020
E.ON Distribuce, a. s.
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 27.07.2020  22.06.2020 
28.07.2020
MZ 852/2020
E.ON Distribuce , a. s.
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 27.07.2020 příloha č. p. J. A. Komenského, Jiráskova, Majrov, Školní, Sportovní, čtvrť P. Bezruče  22.06.2020 
28.07.2020
MZ 851/2020
E.ON Distribuce, a. s.
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 27.07.2020  22.06.2020 
28.07.2020
MZ 851/2020
E.ON Distribuce, a. s.
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 24.07.2020 čtvrť Padělky - seznam č. p.  22.06.2020 
25.07.2020
MZ 849/2020
E.ON Distribuce, a. s.
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 24.07.2020  22.06.2020 
25.07.2020
MZ 849/2020
E.ON Distribuce, a. s.
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 24.07.2020 příloha čtvrť Sička seznam č. p.  22.06.2020 
25.07.2020
MZ 848/2020
E.ON Distribuce, a. s.
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 24.07.2020  22.06.2020 
25.07.2020
MZ 848/2020
E.ON Distribuce, a. s.
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 23.07.2020 - příloha seznam č. p, ul. 9. května, Sportovní, Masarykova, Školní  22.06.2020 
24.07.2020
MZ 847/2020
E.ON Distribuce, a. s.
Oznámení o přerušení dodávky elektrické enrgie dne 23.07.2020  22.06.2020 
24.07.2020
MZ 847/2020
E.ON Distribuce, a. s.
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 23. 7. 2020 příloha J. A. Komenského, Majrov  22.06.2020 
24.07.2020
MZ 846/2020
E.ON Distribuce, a. s.
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 23. 7. 2020  22.06.2020 
24.07.2020
MZ 846/2020
E.ON Distribuce, a. s.
Záměr města Zbýšova pronajmout část pozemku parc. č. 1334/1 o výměře cca 100m2, k. ú. Zbýšov u Oslavan.  22.06.2020 
07.07.2020

Město Zbýšov, správa majetku
Schválený Závěrečný účet SVaK, Vodárny Zbýšov, za rok 2019 výkazy  17.06.2020 
31.12.2020

SVaK, Vodárna Zbýšov
Schválený Závěrečný účet SVaK, Vodárny Zbýšov, za rok 2019  17.06.2020 
31.12.2020

SVaK, Vodárna Zbýšov
Územní rozhodnutí - plynovod Zakřany  16.06.2020 
03.07.2020
MZ 791/2020
MěÚ Zbýšov - stavební úřad
Rozpočtové opatření č. 2/2020  12.06.2020 
31.12.2020

SVaK, Vodárna Zbýšov
Přechodná úprava provozu na místní komunikaci Majrov - zjednosměrnění - situace  10.06.2020 
26.06.2020
MR-S 22095/20ODO HORR/3
Městský úřad Rosice, odbor dopravy
Přechodná úprava provozu na místní komunikaci Majrov  10.06.2020 
26.06.2020
MR-C 22494/20-ODO
MR-S 22095/20-ODO HORR/3
Městský úřad Rosice, odbor dopravy
Stanovení místní úpravy provozu na doplnění svislého dopravního značení na místní komunikaci (parkovišti) Majrov  10.06.2020 
26.06.2020
MR-C 22451/20-ODO
MR-S 22095/20-ODO HORR/3
Městský úřad Rosice, odbor dopravy
Situace dopravně-inženýrských opatření - Zbýšov - zjednosměrnění Majrov  10.06.2020 
26.06.2020
MR-S 21704/20-ODO HORR/
Městský úřad Rosice, odbor dopravy
OOP - Stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci Majrov  10.06.2020 
26.06.2020
MR-S 21704/20-ODO HORR/
Městský úřad Rosice, odbor dopravy
Informace o konání 4. zasedání Zastupitelstva města Zbýšova dne 22. 6. 2020  10.06.2020 
23.06.2020

Město Zbýšov
Návrh závěrečného účtu města Zbýšova za rok 2019 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2019  04.06.2020 
23.06.2020
MZ 755/2020
Město Zbýšov
Návrh závěrečného účtu města Zbýšova za rok 2019 - zveřejnění, inventarizace  04.06.2020 
23.06.2020
MZ 755/2020
Město Zbýšov
Návrh závěrečného účtu města Zbýšova za rok 2019 - zpráva o přezkoumání hospodaření  04.06.2020 
04.06.2020
MZ 755/2020
Město Zbýšov
Návrh závěrečného účtu města Zbýšova za rok 2019 - výkazy  04.06.2020 
23.06.2020
MZ 755/2020
Město Zbýšov
Svolání VH SVaK , Vodárny Zbýšov, dne 15. 6. 2020  02.06.2020 
16.06.2020

SVaK, Vodárna Zbýšov
Rozpočtové opatření č. 1/2020  28.05.2020 
31.12.2020

Město Zbýšov
Záměr Města Zbýšova odprodat část parc. č. 279 o výměře cca 3 m2 na ul. Školní, k. ú. Zbýšov u Oslavan.  28.05.2020 
14.06.2020

Město Zbýšov
Obecně závazná vyhláška města Zbýšova č. 1/2020, o nočním klidu  26.05.2020 
31.12.2020

Město Zbýšov
Návrh Závěrečného účtu Mikroregionu Kahan DSO  25.05.2020 
11.06.2020

Mikroregion Kahan DSO
Návrh závěrečného účtu SVaK Zbýšov za rok 2019 - výkazy  19.05.2020 
16.06.2020

SVaK, Vodárna Zbýšov
Návrh závěrečného účtu SVaK Zbýšov za rok 2019 - přílohy Zpráva o přezkoumání hospodaření, Plnění rozpočtu, Komentář, Inventarizace  19.05.2020 
16.06.2020

SVaK, Vodárna Zbýšov
Informace o konání 3. zasedání Zastupitelstva města Zbýšova dne 25. 5. 2020  14.05.2020 
26.05.2020

Město Zbýšov
Oznámení zahájení územního řízení - plynovod Zakřany  11.05.2020 
27.05.2020
MZ 597/2020
Městský úřad Zbýšov - stavební úřad
Veřejné projednání aktualizace č. 1 ZÚR JMK  07.05.2020 
25.06.2020
JMK 63325/2020
Krajský úřad JMK
Pokyn MV k postupu při konání sňatečních obřadů od 11. 5. 2020  06.05.2020 
31.12.2020

MV ČR
Oznámení o přerušení dodávky el. energie dne 25. 5. čtvrť Padělky  05.05.2020 
26.05.2020

E.ON Distibuce a. s.
Záměr Města Zbýšova odprodat část parc. č. 1471/2 o výměře 230 m2 a část parc. č. 1876/6 o výměře cca 510 m2, k. ú. Zbýšov u Oslavan.  27.04.2020 
14.05.2020

Město Zbýšov, správa majetku
Záměr Města Zbýšova pronajmout část pozemku parc. č. 463 o výměře 50 m2 v k. ú. Zbýšov u Oslavan  22.04.2020 
08.05.2020

Město Zbýšov
Záměr Města Zbýšova pronajmout část pozemku parc. č. 494 o výměře 35 m2 v k. ú. Zbýšov u Oslavan  22.04.2020 
08.05.2020

Město Zbýšov
Daň z nemovitých věcí na rok 2020 - hromadný předpisný seznam  22.04.2020 
28.05.2020
1784795/20/3000-11460-705400
Finanční úřad pro Jihomoravský kraj
Informace k platbě daně z nemovitých věcí 2020  22.04.2020 
28.05.2020
1784795/20/3000-11460-705400
Finanční úřad pro Jihomoravský ktaj
Územní rozhodnutí - oddílná kanalizace Babice u Rosic  21.04.2020 
07.05.2020
MZ 487/2020
Městský úřad Zbýšov - stavební úřad
Informace k provozu MěÚ Zbýšov od 20.4.2020  17.04.2020 
31.12.2020

Městský úřad Zbýšov
Informace k provozu MěÚ Rosice od 20.4.2020  17.04.2020 
31.12.2020

Městský úřad Rosice
Pokyn k postupu při konání sňatečných obřadů od 20. 4. 2020  17.04.2020 
31.12.2020

Ministerstvo vnitra ČR
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 29. 4. Majrov  08.04.2020 
30.04.2020

E.ON ČR
Informace k platbě daně z nemovitých věcí 2020  08.04.2020 
12.05.2020
1451271/20/3000-11460-705400
Finanční úřad pro Jihomoravský kraj
Daň z nemovitých věcí na rok 2020 - hromadný předpisný seznam  08.04.2020 
12.05.2020
1452665/20/3000-11460-705400
Finanční úřad pro Jihomoravský kraj
Záměr města Zbýšova pronajmout prostory k podnikání v budově č. p. 684 v areálu TJ Baník Zbýšov  07.04.2020 
23.04.2020

Město Zbýšov
Opatření obecné povahy - kůrovec  06.04.2020 
31.12.2020
17110/2020-MZE-16212
Ministerstvo zemědělství - odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů
Rozpočtové opatření č. 1/2020  02.04.2020 
31.12.2020

SVaK, Vodárna Zbýšov
Porovnání položek výpočtu cen pro vodné a sotčné za rok 2019 a dosažené skutečnosti  25.03.2020 
31.12.2020

SVaK, Vodárna Zbýšov
Plnění rozpočtu SVaK, Vodárny Zbýšov, za rok 2019  25.03.2020 
31.12.2020

SVaK, Vodárna Zbýšov
Rozhodnutí hejtmana Jihomoravského kraje - povinnost používání ochranných prostředků dýchacích cest  19.03.2020 
31.12.2020
JMK 45930/2020
Hejtman Jihomoravského kraje
Informace o zrušení konání 3. zasedání Zastupitelstva města Zbýšova dne 23. 3. 2020  18.03.2020 
24.03.2020

Město Zbýšov
Krizové opatření starostky města Rosic č. 1/2020 k provedení doporučení krizového štábu obce s rozšířenou působností - m. j. omezení provozu MěÚ Rosice  16.03.2020 
31.12.2020

Město Rosice
Oznámení - zrušení veřejného jednání: Oddílná kanalizace Babice u Rosic  16.03.2020 
01.04.2020
MZ 376/2020
MěÚ Zbýšov - stavební úřad
Záměr města Zbýšova - výpůjčka pozemku parc. č. 1541/1, budovy č. p. 684 (kabiny TJ) a pozemku parc. č. 1542/1k. ú. Zbýšov u Oslavan  15.03.2020 
01.04.2020

Město Zbýšov
Záměr města Zbýšova pronajmout část pozemku parc. č. 485 o výměře cca 48 m2 v k. ú. Zbýšov u Oslavan  15.03.2020 
01.04.2020

Město Zbýšov
Informace o konání 3. zasedání Zastupitelstva města Zbýšova dne 23. 3. 2020  13.03.2020 
24.03.2020

Město Zbýšov
Omezení provozu Městského úřadu Zbýšov v souvislosti s přijatými preventivními opatřeními k omezení šíření nákazy koronaviru  13.03.2020 
31.12.2020

Město Zbýšov
Omezení provozu Mateřské školy Zbýšov, p. o., v souvislosti s přijatými preventivními opatřeními k omezení šíření nákazy koronaviru  13.03.2020 
31.12.2020

Město Zbýšov
Územní rozhodnutí - rekonstrukce NN, Na láně, Zbýšov  09.03.2020 
25.03.2020
MZ 309/2020
Městský úřad Zbýšov - stavební úřad
Usnesení o ustanovení opatrovníka  09.03.2020 
25.03.2020
MZ 316/2020/EO
Městský úřad Zbýšov, oddělení evidence obyvatel
Oznámení o zahájení řízení  05.03.2020 
23.03.2020
MZ 314/2020/EO
Městský úřad Zbýšov, oddělení evidence obyvatel
Záměr Města Zbýšova pronajmout část plochy ve dvorním traktu MěÚ Zbýšov na parc. č. 1/1 a to v rozsahu jednoho parkovacího místa na ul. Masarykova č. p. 248 v k. ú. Zbýšo  20.02.2020 
07.03.2020

Záměr Města Zbýšova pronajmout část pozemku parc. č. 476 o výměře cca 63 m2 ve čtvrti Padělky, k. ú. Zbýšov u Oslavan.  20.02.2020 
07.03.2020

Město Zbýšov, správa majetku
Záměr Města Zbýšova pronajmout nebytové prostory budovy na ul. 9. května č. p. 9,o výměře cca 25 m2, k využití pro provoz kosmetiky, k. ú. Zbýšov u Oslavan.  20.02.2020 
07.03.2020

Město Zbýšov, správa majetku
Oznámení zahájení územního řízení - oddílná kanalizace Babice  19.02.2020 
06.03.2020
MZ 222/2020
Město Zbýšov, stavební úřad
Záměr Města Zbýšova odprodat parc. č. 1053/3 o výměře 44 m2 a část parc. č. 1618/1 o cca 48 m2, 1047/3 cca 2 m2 a část parc.č. 2606 o 1 104 m2, k.ú. Zbýšov u Oslavan.  19.02.2020 
06.03.2020

Město Zbýšov, správa majetku
Záměr Města Zbýšova odprodat část parc.č. 2606 o výměře 8 468 m2, orná půda, k.ú. Zbýšov u Oslavan.  19.02.2020 
06.03.2020

Město Zbýšov, správa majetku
Informace o konání 2. zasedání Zastupitelstva města Zbýšova dne 24. 2. 2020  13.02.2020 
25.02.2020

Město Zbýšov
Záměr města Zbýšova pronajmout prostory sloužící k podnikání (sklepní) o výměře cca 24 m2 v budouvě č. p. 9 (zdravotní středisko) ul. 9. května 9, k. ú. Zbýšov u Oslavan  11.02.2020 
28.02.2020

Město Zbýšov
Oznámení zahájení územního řízení - Zbýšov, Na láně, rekonstrukce NN  31.01.2020 
16.02.2020
MZ 140/2020
Městský úřad Zbýšov - stavební úřad
Informace FÚ k závěrečné fázi EET od 1. 5. 2020  23.01.2020 
09.03.2020
MZ 153/2020
Finanční úřad pro Jihomoravský kraj
Určení termínů sčítání zvěře pro rok 2020 na území Jihomoravského kraje; sdělení  23.01.2020 
09.03.2020
MR-C 2827/20-OZP
Městský úřad Rosice, odbor životního prostředí
Informace o konání 1. zasedání Zastupitelstva města Zbýšova dne 27. 1. 2020  15.01.2020 
28.01.2020

Město Zbýšov
Výběrové řízení - prohlášení  13.01.2020 
30.01.2020

Město Zbýšov
Přihláška do výběrového řízení  13.01.2020 
30.01.2020

Město Zbýšov
Výzva k přihlášení uchazečů o pracovní místo referenta/referentky správy majetku města  13.01.2020 
30.01.2020

Město Zbýšov
Plnění rozpočtu města Zbýšova za rok 2019  10.01.2020 
31.12.2020

Město Zbýšov
Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích - zákaz zastavení na místní komunikaci Majrov po sběrný dvůr situace  08.01.2020 
24.01.2020
MR-C 757/2020-ODO
Městský úřad Rosice, odbor dopravy
Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích - zákaz zastavení na místní komunikaci Majrov po sběrný dvůr  08.01.2020 
24.01.2020
MR-C 757/2020-ODO
Městský úřad Rosice, odbor dopravy
Záměr Města Zbýšova pronajmout nebytové prostory budovy na ul. 9. května č. p. 9 o výměře cca 25 m2, k.ú. Zbýšov u Oslavan.  08.01.2020 
24.01.2020

Město Zbýšov, správa majetku
Záměr Města Zbýšova odprodat část parcely č. 324/1 a část parcely č. 327 o celkové výměře cca 4 m2 na ul. 9. května, k. ú. Zbýšov u Oslavan.  08.01.2020 
24.01.2020

Město Zbýšov, správa majetku
Rozpočtové opatření č. 10/2019  17.12.2019 
31.12.2019

Město Zbýšov
Schválený střednědobý výhled rozpočtu města na období 2021 až 2023  17.12.2019 
31.12.2020

Město Zbýšov
Schválený rozpočet města Zbýšova na rok 2020  17.12.2019 
31.12.2020

Město Zbýšov
Termíny zasedání Zastupitelstva města Zbýšova v roce 2020  17.12.2019 
31.12.2020

Město Zbýšov
Záměr Města Zbýšova odprodat část parc.č. 965/4 o vým. 348 m2, část p.č. 962/4 o vým. 31 m2, část p.č. 965/1 o vým. 120 m2, část p.č.1340/1 o vým. cca 37 m2, k. ú. Zbýšov  16.12.2019 
07.01.2020

Město Zbýšov, správa majetku
Novinky v železniční dopravě - uznávání jízdenek po 1. 1. 2020  13.12.2019 
31.12.2020
MZ 2000/2019
IDS JMK
Schválený střednědobý výhled rozpočtu Základní školy Zbýšov, p. o., na roky 2021, 2022  11.12.2019 
31.12.2020

Základní škola Zbýšov, p. o.
Schválený rozpočet Základní školy Zbýšov, p. o., na rok 2020  11.12.2019 
31.12.2020

Základní škola Zbýšov, p. o.
Schválený střednědobý výhled rozpočtu Mateřské školy Zbýšov, p. o., na období 2021 až 2023  10.12.2019 
31.12.2020

Mateřská škola Zbýšov, p. o.
Schválený rozpočet Mateřské školy Zbýšov, p. o., na rok 2020  10.12.2019 
31.12.2020

Mateřská škola Zbýšov, p. o.
Záměr Města Zbýšova odprodat část parc. č. 965/4 o výměře cca 31 m2, část p. č. 965/1 o výměře cca 120 m2, část parcely č. 1340/1 o výměře cca 37 m2, k. ú. Zbýšov u Osl.  10.12.2019 
13.12.2019

Město Zbýšov, správa majetku
Rozpočtové opatření č. 3/2019  05.12.2019 
31.12.2019

SVaK, Vodárna Zbýšov
Schválený střednědobý výhled rozpočtu SVaK, Vodárny Zbýšov, na období 2021 až 2023  05.12.2019 
31.12.2020

SVaK, Vodárna Zbýšov
Schválený rozpočet SVaK, Vodárny Zbýšov, na rok 2020  05.12.2019 
31.12.2020

SVaK, Vodárna Zbýšov
Informace o konání 10. zasedání Zastupitelstva města Zbýšova dne 16.12.2019  05.12.2019 
17.12.2019

Město Zbýšov
Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích- Zbýšov, čtvrť Padělky - situace  02.12.2019 
18.12.2019
MR-C 21759/19-ODO
Městský úřad Rosice, odboro dopravy
Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích- Zbýšov, čtvrť Padělky  02.12.2019 
18.12.2019
MR-C 21759/19-ODO
Městský úřad Rosice, odbor dopravy
Zbýšov - čtvrť Padělky - Stanovení místní úpravy provozu na doplnění svislého a vodorovného dopravního značení na místní komunikaci č. 27c ve Zbýšově čtvrť Padělky  02.12.2019 
18.12.2019
MR-C 21759/19-ODO
Městský úřad Rosice, odbor dopravy
Obecně závazná vyhláška města Zbýšova č. 8/2019, kterou se zrušuje OZV č. 10/2008, o místním poplatku z ubytovací kapacity  28.11.2019 
15.12.2019

Město Zbýšov
Obecně závazná vyhláška města Zbýšova č. 7/2019, kterou se zrušuje OZV č.9 /2008, o místním poplatku ze vstupného  28.11.2019 
15.12.2019

Město Zbýšov
Obecně závazná vyhláška města Zbýšova č. 6/2019, kterou se zrušuje OZV č. 8/2008, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství  28.11.2019 
15.12.2019

Město Zbýšov
Obecně závazná vyhláška města Zbýšova č.5/2019 o místním poplatku ze psů  28.11.2019 
31.12.2020

Město Zbýšov
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Zbýšova pro období 2021 až 2023  27.11.2019 
17.12.2019

Město Zbýšov
Návrh rozpočtu města Zbýšova na rok 2020  27.11.2019 
17.12.2019

Město Zbýšov
Rozpočtové opatření č. 9/2019  26.11.2019 
31.12.2019

Město Zbýšov
Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města 2020  26.11.2019 
31.12.2020

Město Zbýšov
Základní zásady poskytování dotací z rozpočtu města Zbýšova  26.11.2019 
31.12.2020

Město Zbýšov
Oznámení o vyhlášení dotačního programu Podpora zájmových činností ve městě Zbýšově v roce 2020  26.11.2019 
31.12.2020

Město Zbýšov
Záměr Města Zbýšova pronajmout garáž v suterénu nájemního domu č. p. 493 na ul. Sportovní, parc. č. 267, k. ú. Zbýšov u Oslavan.  20.11.2019 
05.12.2019

Město Zbýšov, správa majetku
Záměr Města Zbýšova pronajmout část pozemku parc. č. 306/6 o výměře cca 60 m2 v lokalitě za kinem, k. ú. Zbýšov u Oslavan.  20.11.2019 
05.12.2019

Město Zbýšov, správa majetku
Záměr Města Zbýšova pronajmout část pozemku parc. č. 306/6 o výměře cca 150 m2 v lokalitě za kinem, k. ú. Zbýšov u Oslavan.  20.11.2019 
05.12.2019

Město Zbýšov, správa majetku
Záměr Města Zbýšova pronajmout část pozemku parc. č. 306/6 o výměře cca 20 m2 v lokalitě za kinem, k. ú. Zbýšov u Oslavan.  20.11.2019 
05.12.2019

Město Zbýšov, správa majetku
Záměr Města Zbýšova pronajmout část pozemku parc. č. 476 o výměře cca 35 m2 na Padělkách, k. ú. Zbýšov u Oslavan.  20.11.2019 
05.12.2019

Město Zbýšov, správa majetku
Návrh rozpočtu Základní školy Zbýšov, p. o., na rok 2020  18.11.2019 
10.12.2019

Základní škola Zbýšov, p. o.
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu ZŠ Zbýšov, p. o., na období 2020-2021  18.11.2019 
10.12.2020

Základní škola Zbýšov, p. o.
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Mateřské školy Zbýšov, p. o., na období 2021-2023  18.11.2019 
10.12.2019

Mateřská škola Zbýšov, p. o.
Návrh rozpočtu Mateřské školy Zbýšov, p. o., na rok 2020  18.11.2019 
10.12.2019

Mateřská škola Zbýšov, p. o.
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu SVaK, Vodárny Zbýšov, na období 2021-2023  18.11.2019 
05.12.2019

SVaK, Vodárna Zbýšov
Návrh rozpočtu SVaK, Vodárny Zbýšov, na rok 2020  18.11.2019 
05.12.2019

SVaK, Vodárna Zbýšov
Informace o konání VH SVaK dne 4. 12. 2019  18.11.2019 
05.12.2019

SVaK, Vodárna Zbýšov
Částečná výluka registru evidence vozidel u MěÚ Rosice dne 18.11.2019  13.11.2019 
19.11.2019
MZ 1825/2019
Městský úřad Rosice
Informace o konání 9. zasedání ZM dne 25.11.2019  12.11.2019 
26.11.2019

Město Zbýšov
Návrh rozpočtu Mikroregionu Kahan na rok 2020  08.11.2019 
05.12.2019

Mikroregion Kahan DSO, Zastávka
Výluka registru silničních vozidel dne 20.11. u MěÚ Rosice  07.11.2019 
21.11.2019

Městský úřad Rosice
Záměr Města Zbýšova odprodat část parc. č. 786/1 o výměře cca 275 m2 ve čtvrti Sička, k. ú. Zbýšov. u Oslavan.  04.11.2019 
21.11.2019

Město Zbýšov, správa majetku
Obecně závazná vyhláška města Zbýšova č. 4/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu  29.10.2019 
31.12.2020

Město Zbýšov
Rozpočtové opatření č. 8/2019  29.10.2019 
31.12.2019

Město Zbýšov
Záměr Města Zbýšova pronajmout část pozemku parc. č. 518 o výměře cca 50 m2 k využití na zahrádku na Padělkách, k. ú. Zbýšov u Oslavan.  18.10.2019 
04.11.2019

Město Zbýšov, správa majetku
Záměr Města Zbýšova pronajmout pozemek parc. č. 1053/3 o výměře 44 m2 k využítí na předzahrádku na Drahách, k. ú. Zbýšov u Oslavan.  18.10.2019 
04.11.2019

Město Zbýšov, správa majetku
Záměr Města Zbýšova pronajmout nebytové prostory budovy č. p. 636, Majrov, k. ú. Zbýšov u Oslavan.  18.10.2019 
04.11.2019

Město Zbýšov, správa majetku
Záměr Města Zbýšova pronajmout část pozemku parc. č. 335/5 o výměře cca 60 m2 na ul. Sportovní, k. ú. Zbýšov u Oslavan.  18.10.2019 
04.11.2019

Město Zbýšov, správa majetku
Záměr Města Zbýšova pronajmout část pozemku parc.č. 3/1 za účelem parkování nákladního vozidla na ul. Masarykova, k. ú. Zbýšov u Oslavan.  18.10.2019 
04.11.2019

Město Zbýšov, správa majetku
Upozornění vlastníkům nemovitostí - odstraňování a ořez dřevin  15.10.2019 
30.06.2020
MZ 1657/2019
E.ON Distribuce a. s.
Zásady pro odstraňování a ořez dřevin  15.10.2019 
30.06.2020
MZ 1657/2019
E.ON Distribuce a. s.
Informace o konání 8. zasedání ZM dne 21.10.2019  10.10.2019 
22.10.2019

Město Zbýšov
Záměr Města Zbýšova odprodat část parcely č. 232/1 o výměře 14 m2 ve čtvti Majrov, (zastavěná plocha). k. ú. Zbýšov u Oslavan.  04.10.2019 
20.10.2019

Město Zbýšov, správa majetku
Rozpočtové opatření č. 7/2019  30.09.2019 
31.12.2019

Město Zbýšov
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích Zbýšov - čtvrť Padělky, větev P3 příloha  26.09.2019 
14.10.2019
MR-C 17565/19-ODO
Městský úřad Rosice, odbor dopravy
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích Zbýšov - čtvrť Padělky, větev P3  26.09.2019 
14.10.2019
MR-C 17565/19-ODO
Městský úřad Rosice, odbor dopravy
Obecně závazná vyhláška města Zbýšova č. 3/2019, kterou se nařizuje provedení speciální ochranné dezinsekce  24.09.2019 
10.10.2019

Město Zbýšov
Oznámení zveřejnění návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje a Vyhodnocení vlivů návrhu Aktualizace č. 1 ZÚR JMK na udržitelný rozvoj území  23.09.2019 
08.11.2019
JMK 135039/2019
KÚ Jihomoravského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu
Obecně závazná vyhláška Města Zbýšova č. 2/2019, kterou se zrušuje OZV č. 2/2014, o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí  23.09.2019 
09.10.2019

Město Zbýšov
Záměr Města Zbýšova pronajmout část pozemků parc. č. 497 a 481 o výměře cca 48 m2 na Padělkách, k. ú. Zbýšov u Oslavan.  19.09.2019 
05.10.2019

Město Zbýšov, správa majetku
Záměr Města Zbýšova pronajmout část pozemku parc. č. 335/1 o výměře cca 60 m2 na Padělkách, k. ú. Zbýšov u Oslavan.  19.09.2019 
05.10.2019

Město Zbýšov, správa majetku
Informace o konání 7. zasedání ZM dne 23.09.2019  11.09.2019 
24.09.2019

Město Zbýšov
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 9. 10. 2019 seznam č. p.  09.09.2019 
10.10.2019
MZ 1433/2019
E.ON Distribuce a. s.
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 9. 10. 2019  09.09.2019 
10.10.2019
MZ 1433/2019
E.ON Distribuce a. s.
Návrh zřízení ochranného pásma leteckého pozemního zařízení - radiolokátoru Sokolnice  06.09.2019 
23.09.2019
MO 26814/2019-1216Ol
Ministerstvo obrany - sekce dozoru a kontroly, oddělení státního dozoru Olomouc
Rozpočtové opatření č. 6/2019 příloha  02.09.2019 
31.12.2019

Město Zbýšov
Rozpočtové opatření č. 6/2019  02.09.2019 
31.12.2019

Město Zbýšov
Oznámení možnosti seznámit se s návrhem plánu péče pro přírodní památku Rybičková skála pro období 2020-2035  02.09.2019 
04.10.2019
JmK 123024/2019
KÚ Jihomoravského kraje - OŽP
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - MěÚ Rosice, právník odboru kanceláře starosty  22.08.2019 
21.09.2019

Městský úřad Rosice
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 8. 10. 2019 příloha Seznam  20.08.2019 
09.10.2019
MZ 1310/2019
E.ON Distribuce a. s.
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 8. 10. 2019  20.08.2019 
09.10.2019
MZ 1310/2019
E.ON Distribuce a. s.
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 8. 10. 2019 příloha Seznam  20.08.2019 
09.10.2019
MZ 1309/2019
E.ON Distribuce a. s.
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 8. 10. 2019  20.08.2019 
09.10.2019
MZ 1309/2019
E.ON Distribuce a. s.
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 18. 9. 2019 příloha Seznam  20.08.2019 
19.09.2019
MZ 1306/2019
E.ON Distribuce a. s.
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 18. 9. 2019  20.08.2019 
19.09.2019
MZ 1306/2019
E.ON Distribuce a. s.
Rozhodnutí - VV - Společné povolení: Zbýšov Padělky P3, komunikace a parkoviště  19.08.2019 
04.09.2019
MR-C 10626/19-ODO
Městský úřad Rosice, odbor dopravy
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 13. 9. 2019 - příloha Seznam č. p.  19.08.2019 
16.09.2019
MZ 1291/2019
E.ON Distribuce a. s.
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 13. 9. 2019  19.08.2019 
16.09.2019
MZ 1291/2019
E.ON Distribuce a. s.
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 16. 9. 2019 příloha seznam  14.08.2019 
17.09.2019
MZ 1270/2019
E.ON Distribuce a. s.
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 16. 9. 2019  14.08.2019 
17.09.2019
MZ 1270/2019
E.ON Distribuce a. s.
Záměr Města Zbýšova pronajmout část pozemku parc. č. 463 o výměře cca 44 m2 na Padělkách, k. ú. Zbýšov u Oslavan.  14.08.2019 
30.08.2019

Město Zbýšov, správa majetku
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 17. 9. 2019  12.08.2019 
18.09.2019

E.ON distribuce ČR
Usnesení zastavení územního řízení - Víceúčelový objekt Kučera, Zbýšov  07.08.2019 
23.08.2019
MZ 1217/2019
Městský úřad Zbýšov, stavební úřad
Usnesení o ustanovení opatrovníka pro správní řízení  31.07.2019 
16.08.2019
MZ 1208/2019/T
Městský úřad Zbýšov
Oznámení o zahájení správního řízení - ZPD  31.07.2019 
16.08.2019
MZ 1208/2019/T
Městský úřad Zbýšov
Změna ochranných pásem vodního zdroje Zbýšov  31.07.2019 
16.08.2019
MR-S 1270/19-OZP/9
Městský úřad Rosice, odbor ŽP
Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci Zbýšov, čtvrť Sička - příloha  29.07.2019 
14.08.2019
MR-C 8677/19-ODO
Městský úřad Rosice, odbor dopravy
Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci Zbýšov, čtvrť Sička  29.07.2019 
14.08.2019
MR-C 8677/19-ODO
Městský úřad Rosice, odbor dopravy
Oznámení o zahájení společného řízení pro stavbu Zbýšov; čtvrť Padělky-větev P3, komunikace a parkoviště  24.07.2019 
09.08.2019
MR-S 10626/19-ODO
Městský úřad Rosice, odbor dopravy
Zahájení řízení o prodloužení stavebního povolení - Zakřany, odkanalizování návsi  09.07.2019 
25.07.2019
MR-S 10014/19 - OZP/4
Městský úřad Rosice, odbor ŽP
Záměr Města Zbýšova odprodat parcelu č. 3077 o výměře 937 m2, ostatní komunikace, k. ú. Zbýšov u Oslavan.  04.07.2019 
22.07.2019

Město Zbýšov, správa majetku
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města 2019, Muzeum průmyslových železnic Zbýšov  28.06.2019 
28.06.2022

Město Zbýšov
Záměr Města Zbýšova pronajmout nebytové prostory budovy na parc. č. 342/1 na křižovatce ul. 9. května a Sportovní v k. ú. Zbýšov u Oslavan.  26.06.2019 
13.07.2019

Město Zbýšov, správa majetku
Rozpočtové opatření č. 5/2019  25.06.2019 
31.12.2019

Město Zbýšov
Dopravní nehoda - žádost o zveřejnění relace  24.06.2019 
30.08.2019
KRPB-142715-7/PŘ-2019-060306-MDV
P ČR, DI Brno-venkov
Záměr Města Zbýšova pronajmout část pozemku parc. č. 463 o výměře cca 140 m2 na Padělkách, k. ú. Zbýšov u Oslavan.  24.06.2019 
10.07.2019

Město Zbýšov, správa mejtku
Informace o konání 6/2019 zasedání Zastupitelstva města Zbýšova dne 24.06.2019  14.06.2019 
25.06.2019

Město Zbýšov
Schválený závěrečný účet SVaK, Vodárny Zbýšov, za rok 2018  10.06.2019 
30.06.2020

SVaK, Vodárna Zbýšov
Záměr Města Zbýšova pronajmout parc. č. 1685/12 o výměře 275 m2 a parc. č. 1685/3 o výměře 318 m2, ostatní plochy v areálu na ul. Družstevní v k. ú. Zbýšov u Oslavan.  07.06.2019 
24.06.2019

Město Zbýšov, správa majetku
Protokol o schválení účetní závěrky SVaK, Vodárny Zbýšov, za rok 2018  04.06.2019 
30.06.2020

SVaK, Vodárna Zbýšov
Schválený závěrečný účet města Zbýšova za rok 2018 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2018  29.05.2019 
30.06.2020

Město Zbýšov
Schválený závěrečný účet města za rok 2018 - výkazy Rozvaha, Příloha, Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu, Výkaz zisku a ztráty)  29.05.2019 
30.06.2020

Město Zbýšov
Schválený závěrečný účet města 2018 - inventarizace majetku  29.05.2019 
30.06.2020

Město Zbýšov
Schválený závěrečný účet města 2018 - přílohy (plnění rozpočtu, hospodaření, komentář, dotace)  29.05.2019 
30.06.2020

Město Zbýšov
Schválený Závěrečný účet města Zbýšova za rok 2018  29.05.2019 
30.06.2020

Město Zbýšov
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města 2019 - FKM Kahan  28.05.2019 
28.05.2022

Město Zbýšov
Obecně závazná vyhláška města Zbýšova č. 1/2019, o nočním klidu  28.05.2019 
14.06.2019

Město Zbýšov
Rozpočtové opatření č. 4/2019  28.05.2019 
31.12.2019

Město Zbýšov
Změna ochranných pásem vodního zdroje Zbýšov - přílohy  22.05.2019 
24.06.2019
MR-S 1270/19- OZP/8
Městský úřad Rosice, odbor ŽP
Změna ochranných pásem vodního zdroje Zbýšov  22.05.2019 
24.06.2019
MR-S 1270/19- OZP/8
Městský úřad Rosice, odbor ŽP
Záměr Města Zbýšova pronajmout část pozemku parc. č. 485 o výměře cca 75 m2 na Padělkách, k. ú. Zbýšov u Oslavan.  20.05.2019 
05.06.2019

Město Zbýšov, správa majetku
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích z důvodu stavebních prací na ul. 9. května - příloha  16.05.2019 
03.06.2019
MR-C 7415/19-ODO
Městský úřad Rosice, odbor dopravy
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích z důvodu stavebních prací na ul. 9. května  16.05.2019 
03.06.2019
MR-C 7415/19-ODO
Městský úřad Rosice, odbor dopravy
Informace o konání 5/2019 zasedání Zastupitelstva města Zbýšova dne 27.05.2019  16.05.2019 
28.05.2019

Město Zbýšov
Pozvánka na jednání VH SVaK dne 3. 6. 2019  15.05.2019 
04.06.2019

Svazek vodovodů a kanalizací Zbýšov
Návrh závěrečného účtu SVaK Zbýšov za rok 2018 - přílohy Plnění rozpočtu, Komentář, Inventarizace  15.05.2019 
04.06.2019

Svazek vodovodů a kanalizací Zbýšov
Návrh závěrečného účtu SVaK Zbýšov za rok 2018 - výkazy  15.05.2019 
04.06.2019

Svazek vodovodů a kanalizací Zbýšov
Návrh závěrečného účtu SVaK Zbýšov za rok 2018 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření SVaK za rok 2018  15.05.2019 
04.06.2019

Svazek vodovodů a kanalizací Zbýšov
Informace o zveřejnění Návrhu závěrečného účtu SVaK Zbýšov za rok 2018  15.05.2019 
04.06.2019
V 100/2019
Svazek vodovodů a kanalizací Zbýšov
Rozpočtové opatření č. 3/2019  10.05.2019 
31.12.2019

Město Zbýšov
Návrh závěrečného účtu města Zbýšova za rok 2018 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2018  09.05.2019 
28.05.2019
MZ 719/2019
Město Zbýšov
Návrh závěrečného účtu města za rok 2018 - výkazy Rozvaha, Příloha, Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu, Výkaz zisku a ztráty)  09.05.2019 
28.05.2019
MZ 719/2019
Město Zbýšov
Závěrečný účet za rok 2018  09.05.2019 
28.05.2019
MZ 719/2019
Město Zbýšov
Návrh závěrečného účtu města 2018 - přílohy (plnění rozpočtu, hospodaření, komentář, dotace)  09.05.2019 
28.05.2019
MZ 719/2019
Město Zbýšov
Návrh závěrečného účtu města 2018 - inventarizace majetku  09.05.2019 
28.05.2019
MZ 719/2019
Město Zbýšov
Informace o zveřejnění Návrhu závěrečného účtu města Zbýšova za rok 2018  09.05.2019 
28.05.2019
MZ 719/2019
Město Zbýšov
Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu  07.05.2019 
26.05.2019

Městský úřad Zbýšov
Záměr Města Zbýšova odprodat parcelu č. 2729/1 o výměře 2 366 m2, orná půda, k. ú. Zbýšov u Oslavan.  06.05.2019 
24.05.2019

Město Zbýšov, správa majetku
Návrh Závěrečného účtu DSO Kahan za rok 2018  03.05.2019 
06.06.2019

Mikroregion Kahan
Návrh Závěrečného účtu DSO Kahan za rok 2018  03.05.2019 
22.05.2019

DSO Mikroregion Kahan Zastávka
Oznámení o konání 1. zasedání okrskových volebních komisí pro volby do EP  26.04.2019 
26.05.2019
MZ 562/2019
Městský úřad Zbýšov
Daň z nemovitých věcí pro rok 2019 - informace FÚ  25.04.2019 
28.05.2019
MZ 660/2019
Finanční úřad pro Jihomoravský kraj
Daň z nemovitých věcí pro rok 2019 - informace FÚ  25.04.2019 
28.05.2019
MZ 660/2019
Finanční úřad pro Jihomoravský kraj
Daň z nemovitých věcí 2019 - zpřístupnění hromadného předpisného seznamu k nahlédnutí  25.04.2019 
28.05.2019
2155499/19/3000-11460-705400
Finanční úřad pro Jihomoravský kraj
Záměr Města Zbýšova pronajmout část půdního prostoru o výměře cca 60 m2 v obytném domě č. p. 174 na parc. č. 224/1 ve čtvrti Majrov v k. ú. Zbýšov u Oslavan.  18.04.2019 
06.05.2019

Město Zbýšov, správa majetku
Informace o konání 4/2019 zasedání Zastupitelstva města Zbýšova dne 29.04.2019  17.04.2019 
30.04.2019

Město Zbýšov
Informace spolkům - povinnosti, spolkový rejstřík  11.04.2019 
31.12.2019

Rada vlády pro nestátní neziskové organizace
Dražební vyhláška - elektronická dražba dne 14. 5. 2019  10.04.2019 
15.05.2019
151 EX 523/18 - 112
Soudní exekutor JUDr. Filip Exner, EÚ Praha 7
Informace o počtu a sídle volebních okrsků ve Zbýšově pro volby do EP  08.04.2019 
26.05.2019
MZ 564/2019
Městský úřad Zbýšov
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 24. 4. 2019 Na Drahách - Dolní kolonie  29.03.2019 
25.04.2019
MZ 506/2019
E.ON ČR, Distribuce
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 23. 3. 2019 Havířská ul.  29.03.2019 
24.04.2019
MZ 507/2019
E.ON ČR Distribuce
Rozpočtové opatření č. 2/2019  26.03.2019 
31.12.2019

Město Zbýšov
Stanovení minimálního počtu členů OVK pro volby do EP  25.03.2019 
26.05.2019
MZ 564/2019
Městský úřad Zbýšov
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Záliv pro autobusy Zbýšov, čtvrť Anenská, příloha  21.03.2019 
08.04.2019
MR-C 3704/19-ODO
Městský úřad Rosice, odbor dopravy
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Záliv pro autobusy Zbýšov, čtvrť Anenská  21.03.2019 
08.04.2019
MR-C 3704/19-ODO
Městský úřad Rosice, odbor dopravy
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Rekonstrukce autobus.zastávek Zbýšov, čtvrť Sička, příloha  21.03.2019 
08.04.2019
MR-S 3705/19-ODO HORR/3
Městský úřad Rosice, odbor dopravy
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Rekonstrukce autobus.zastávek Zbýšov, čtvrť Sička  21.03.2019 
08.04.2019
MR-S 3705/19-ODO HORR/3
Městský úřad Rosice, odbor dopravy
Usnesení o provedení elektronické dražby dne 16. 5. 2019  20.03.2019 
17.05.2019
030 EX 2655/07-173
Exekutorský úřad Brno-město
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města 2019, RÚŽ Zbýšov  15.03.2019 
15.03.2022

Město Zbýšov
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města 2019, RÚŽ Zbýšov  15.03.2019 
17.01.2020

Město Zbýšov
Informace o konání 3/2019 zasedání Zastupitelstva města Zbýšova dne 25.03.2019  15.03.2019 
26.03.2019

Město Zbýšov
Porovnání položek výpočtu ceny pro vodné a stočné Vodárny Zbýšov za rok 2018, tab. č. 1  13.03.2019 
31.12.2019

SVaK, Vodárna Zbýšov
Porovnání položek výpočtu ceny pro vodné a stočné Vodárny Zbýšov za rok 2018  13.03.2019 
31.12.2019

SVaK, Vodárna Zbýšov
Plnění rozpočtu SVaK, Vodárny Zbýšov, za rok 2018  13.03.2019 
31.12.2019

SVaK, Vodárna Zbýšov
Příloha OOP MŽP - kormorán  11.03.2019 
27.03.2019

Ministerstvo životního prostředí
Návrh opatření obecné povahy, kterým se stanoví odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého (Phalacrocorax carbo sinensis) při prevenci závažných škod na rybářství  11.03.2019 
27.03.2019

Ministerstvo životního prostředí
Návrh opatření obecné povahy, kterým se stanoví odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého (Phalacrocorax carbo sinensis) při prevenci závažných škod na rybářství  11.03.2019 
27.03.2019
MZP/2019/630/568
Ministerstvo životního prostředí
Záměr Města Zbýšova odprodat parcelu č. 1923/36 o výměře 91 m2 a parcelu č. 1925/17 o výměře 86 m2 (ostat. pl.) ve čtvrti Sička, k. ú. Zbýšov u Oslavan.  11.03.2019 
28.03.2019

Město Zbýšov, správa majetku
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města ŘK farnosti Zbýšov na rok 2019  28.02.2019 
28.02.2022

Město Zbýšov
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 20. 3. 2019  27.02.2019 
20.03.2019

E.ON Distribuce ČR
Rozpočtové opatření č. 1/2019  26.02.2019 
31.12.2019

Město Zbýšov
Situace navrhované místní úpravy provozu Zbýšov - čtvrť Padělky  26.02.2019 
14.03.2019
MR-C 15976/18-ODO
Městský úřad Rosice, odbor dopravy
Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích Zbýšov - čtvrť Padělky  26.02.2019 
14.03.2019
MR-C 15976/18-ODO
Městský úřad Rosice, odbor dopravy
Stavební povolení na stavbu Zbýšov, Sička - Rekonstrukce zastávek autobusů  25.02.2019 
13.03.2019
MR-S 496/19-ODO HORR/5
Městský úřad Rosice, odbor dopravy
Exekuční příkaz k provedení exekuce prodejem nemovitostí  19.02.2019 
07.03.2019
28EXE2640/2012-8
Exekutorský úřad Žďár nad Sázavou
Dražební vyhláška o vyhlášení dražebního roku  15.02.2019 
18.03.2019
203 Ex 44244/17-32
Exekutorský úřad Přerov
Informace o konání 2/2019 zasedání Zastupitelstva města Zbýšova dne 25.02.2019  14.02.2019 
26.02.2019

Město Zbýšov
Oznámení o ukončení poskytování zdrav. služeb MUDr. Urbánkové  12.02.2019 
30.04.2019
MZ 238/2019
Usnesení o přerušení řízení - Terénní úpravy areálu bývalého dolu Jindřich II  30.01.2019 
15.02.2019
Mz 160/2019
Městský úřad Zbýšov, stavební úřad
Rozhodnutí o ustanovení zvláštního příjemce důchodu  29.01.2019 
14.02.2019
MZ 1926/2018/T
Městský úřad Zbýšov
Usnesení o přerušení územního řízení - Víceúčelový objekt Zbýšov  28.01.2019 
13.02.2019
MZ 137/2019
Městský úřad Zbýšov, stavební úřad
Stanovení termínů sčítání zvěře pro rok 2019 na území Jihomoravského kraje  23.01.2019 
11.03.2019
JMK 317/2019
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor ŽP
Záměr Města Zbýšova odprodat část pozemku parc. č. 1573/1 o výměře cca 40 m2 na ul. Dolní Kolonie v k. ú. Zbýšov u Oslavan.  23.01.2019 
10.02.2019

Město Zbýšov, správa majetku
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města 2019, Sportovní klub Zbýšov - kulturistika  22.01.2019 
22.01.2022

Město Zbýšov
Záměr města Zbýšova odprodat movitý majetek  22.01.2019 
08.02.2019

Město Zbýšov
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města 2019 TJ Baník Zbýšov  21.01.2019 
21.01.2022

Město Zbýšov
Oznámení zveřejnění návrhu Zprávy o uplatnění Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje v období 10/2016 - 12/2018  16.01.2019 
18.02.2019
JMK 2901/2019
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu
Plnění rozpočtu města Zbýšova za rok 2018  10.01.2019 
31.12.2019

Město Zbýšov
Usnesení o ustanovení opatrovníka pro správní řízení  10.01.2019 
28.01.2019
MZ 1926/2018/T
Městský úřad Zbýšov
Oznámení o zahájení správního řízení  10.01.2019 
28.01.2019
MZ 1926/2018/T
Městský úřad Zbýšov
Informace o konání 1/2019 zasedání Zastupitelsva města Zbýšova dne 21. 1. 2019  10.01.2019 
22.01.2019

Město Zbýšov
Záměr Města Zbýšova pronajmout garáž na parc. č. 220/9 ve čtvrti Majrov v k. ú. Zbýšov u Oslavan.  09.01.2019 
25.01.2019

Město Zbýšov, správa majetku
Záměr Města Zbýšova pronajmout interiér budovy kina parc. č. 310/2 a to s příslušenstvím kromě sálu na ul. Masarykova č. p. 582 v k. ú. Zbýšov u Oslavan.  09.01.2019 
25.01.2019

Město Zbýšov, správa majetku
Stanovení místní úpravy provozu na komunikaci 28c ve Zbýšově, čtvrť Padělky, k.ú. Zbýšov u Oslavan  04.01.2019 
21.01.2019
MR-C 15976/18-ODO
Městský úřad Rosice, odbor dopravy
Schválený rozpočet SVaK, Vodárny Zbýšov, pro rok 2019  20.12.2018 
31.12.2019

SVaK, Vodárna Zbýšov
Schválený střednědobý výhled rozpočtu Vodárny Zbýšov 2020 až 2022  20.12.2018 
31.12.2019

SVaK, Vodárna Zbýšov
Schválený střednědobý výhled rozpočtu města Zbýšova na období 2020 až 2022  18.12.2018 
31.01.2020

Město Zbýšov
Schválený rozpočet města Zbýšova pro rok 2019  18.12.2018 
31.01.2020

Město Zbýšov
Termíny zasedání Zastupitelstva města Zbýšova v roce 2019  13.12.2018 
31.12.2019

Město Zbýšov
Rozpočtové opatření č. 6/2018  13.12.2018 
31.12.2018

Město Zbýšov
OZV Města Zbýšova č. 1/2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu  12.12.2018 
31.12.2018

Město Zbýšov
Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města 2019  10.12.2018 
31.12.2019

Město Zbýšov
Vyhlášení dotačního programu Podpora zájmových činností ve městě Zbýšově 2019  10.12.2018 
31.12.2019

Město Zbýšov
Záměr Města Zbýšova odprodat parcelu č. 652 o výměře 22 m2 (zastavěná plocha) v lokalitě Na Poustkách, k. ú. Zbýšov u Oslavan.  10.12.2018 
09.01.2019

Město Zbýšov, správa majetku
Rozpočet DSO Mikroregion Kahan na rok 2019  07.12.2018 
31.12.2019

Mikroregion Kahan DSO, Hutní osada 14, Zastávka
Usnesení o přerušení řízení - Terénní úpravy areálu bývalého dolu Jindřich II  07.12.2018 
28.12.2018
MZ 1865/2018
Městský úřad Zbýšov, stavební úřad
Schválený rozpočet ZŠ, p. o., Zbýšov na rok 2019  04.12.2018 
31.12.2019

Základní škola Zbýšov, p. o.
Schválený střednědobý výhled rozpočtu ZŠ, p. o,. Zbýšov, na rok 2019  04.12.2018 
31.12.2019

Základní škola Zbýšov, p. o.
Schválený střednědobý výhled rozpočtu MŠ, p. o., Zbýšov  03.12.2018 
31.12.2019

Mateřská škola Zbýšov, p. o.
Schválený rozpočet Mateřské školy Zbýšov, p. o., na rok 2019  03.12.2018 
31.12.2019

Mateřská škola Zbýšov, p. o.
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu SVaK, Vodárny Zbýšov, na období 2020 až 2022  30.11.2018 
20.12.2018

SVaK, Vodárna Zbýšov
Návrh rozpočtu SVaK, Vodárny Zbýšov, na rok 2019, zjednodušený  30.11.2018 
20.12.2018

SVaK, Vodárna Zbýšov
Návrh rozpočtu SVaK, Vodárny Zbýšov, na rok 2019, podrobný  30.11.2018 
20.12.2018

SVaK, Vodárna Zbýšov
Rozpočtové opatření SVaK, Vodárny Zbýšov č. 1/2018  30.11.2018 
31.12.2018

SVaK, Vodárna Zbýšov
Pozvánka na jednání VH SVaK, Vodárny Zbýšov, dne 19.12.2018  30.11.2018 
20.12.2018

SVaK, Vodárna Zbýšov
Informace o konání 8. zasedání Zastupitelstva města Zbýšova dne 10.12.2018  30.11.2018 
11.12.2018

Město Zbýšov
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Zbýšova na období 2020 až 2022  20.11.2018 
11.12.2018

Město Zbýšov, MěÚ Zbýšov
Návrh rozpočtu města Zbýšova na rok 2019  20.11.2018 
11.12.2018

Město Zbýšov, MěÚ Zbýšov
Rozpočtové opatření č. 5/2018  15.11.2018 
15.01.2019

Město Zbýšov, MěÚ Zbýšov
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Zbýšov, čtvrť Padělky, příloha Situace dopravně inženýrských opatření  14.11.2018 
30.11.2018
MR-C 14835/18-ODO
Městský úřad Rosice, odbor dopravy
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Zbýšov, čtvrť Padělky  14.11.2018 
30.11.2018
MR-C 14835/18-ODO
Městský úřad Rosice, odbor dopravy
Záměr města Zbýšova odprodat movitý majetek - návěs ASN 1500 traktorový, r. v. 2010  13.11.2018 
29.11.2018

Město Zbýšov
Rozhodnutí o rušení údaje o místu trvalého pobytu  09.11.2018 
27.11.2018
MZ 1715/2018/EO
Městský úřad Zbýšov, oddělení evidence obyvatel
Návrh rozpočtu DSO Mikroregion Kahan pro rok 2019  08.11.2018 
07.12.2018
MZ 1712/2018
Mikroregion Kahan DSO, Hutní osada 14, Zastávka
Záměr Města Zbýšov pronajmout část pozemku parc. č. 518 o výměře cca 20m2 na Padělkách , k. ú. Zbýšov u Oslavan.  07.11.2018 
27.11.2018

Město Zbýšov, správa majetku
Záměr Města Zbýšova pronajmout část pozemku parc. č. 463 o výměře cca 60 m2 na padělkách, k. ú. Zbýšov u Oslavan.  07.11.2018 
27.11.2018

Město Zbýšov, správa majetku
Záměr Města Zbýšova pronajmout část parc. č. 1528/3,1528/7,1528/8,1528/9,1528/10,1528/11,1528/12,1528/13 a 1527/15 o výměře cca 260m2, k. ú. Zbýšov u Oslavan.  07.11.2018 
27.11.2018

Město Zbýšov, správa majetku
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu ZŠ Zbýšov, p. o., na období 2020 až 2021  06.11.2018 
03.12.2018

Základní škola Zbýšov, p. o.
Návrh rozpočtu Základní školy Zbýšov, p. o., na rok 2019  06.11.2018 
03.12.2018

Základní škola Zbýšov, p. o.
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu MŠ Zbýšov, p. o., na období 2020 až 2021  06.11.2018 
26.11.2018

Mateřská škola Zbýšov, p. o.
Návrh rozpočtu Mateřské školy Zbýšov, p. o., na rok 2019  06.11.2018 
26.11.2018

Mateřská škola Zbýšov, p. o.
Rozhodnutí o rušení údaje o místu trvalého pobytu  05.11.2018 
21.11.2018
MZ 1686/2018/EO
Městský úřad Zbýšov, oddělení evidence obyvatel
Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Zbýšova, konaného dne 31.10.2018  05.11.2018 
31.12.2018

Město Zbýšov
Informace o konání zasedání Zastupitelstva města Zbýšova dne 12.11.2018  02.11.2018 
13.11.2018

Město Zbýšov
Oznámení o zahájení vodoprávního řízení a pozvání k ústnímu jednání - Lukovany - kanalizace a ČOV  01.11.2018 
19.11.2018
MR-S 13304/18-OZP/10
Městský úřad Rosice, odbor životního prostředí
Usnesení o ustanovení opatrovníka  24.10.2018 
09.11.2018
MZ 1636/2018/EO
Městský úřad Zbýšov, oddělení evidence obyvatel
Informace o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Zbýšova dne 31.10.2018  22.10.2018 
01.11.2018
MZ 1575/2018
Město Zbýšov, MěÚ Zbýšov
Oznámení o zveřejnění dokumentů  22.10.2018 
31.12.2018
MZ 1624/2018
Mikroregin Kahan dso
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - Majrov dne 31.10.  10.10.2018 
01.11.2018
MZ 1585/2018
E.ON Česká republika, s. r. o.
Usnesení o ustanovení opatrovníka  10.10.2018 
26.10.2018
MZ 1584/2018/EO
Městský úřad Zbýšov, oddělení evidence obyvatel
Oznámení o zahájení řízení  08.10.2018 
24.10.2018
MZ 1563/2018/EO
Městský úřad Zbýšov, oddělení evidence obyvatel
Příloha k Zápisu o výsledku voleb do Zastupitelstva města Zbýšova  06.10.2018 
31.01.2019

Český statistický úřad
Zápis o výsledku voleb do Zastupitelstva města Zbýšova str. 4 až 7  06.10.2018 
31.01.2019

Český statistický úřad
Zápis o výsledku voleb do Zastupitelstva města Zbýšova - složení ZM, náhradníci  06.10.2018 
31.01.2019

Český statistický úřad
Oznámení o zveřejnění dokumentů SVaK Zbýšov dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů  03.10.2018 
31.12.2020

SVaK Zbýšov
Nabídka pozemků k pronájmu - k. ú. Zbýšov u Oslavan  03.10.2018 
05.02.2019
MZ 1524/2018
KPÚ pro Jihomoravský kraj, Brno
Oznámení o zveřejnění dokumentů Města Zbýšova dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů  03.10.2018 
31.12.2020

MZ 1547/2018
Město Zbýšov
Záměr prodeje movitého majetku města - klimatizace ZS  02.10.2018 
19.10.2018

Město Zbýšov
Rozpočtové opatření č. 4/2018  02.10.2018 
31.12.2018

Město Zbýšov
Záměr Města Zbýšova odprodat část parc. č. 962/4 o cca 35 m2, část parc. č. 965/1 o cca 125 m2 a část parc. č. 965/4 o cca 350 m2 Za Klímovými, k. ú.Zbýšov u Oslavan.  01.10.2018 
18.10.2018

Město Zbýšov, správa majetku
Záměr Města Zbýšova odprodat parc. č. 911/9 (ostatní pl.) o výměře 18 m2 a část parcely č. 911/7 (ostatní pl.) o výměře cca 3 m2 na ul. Masarykova, k. ú. Zbýšov u Oslavan  01.10.2018 
18.10.2018

Město Zbýšov, správa majetku
Záměr Města Zbýšova odprodat část parcely č. 753/1 (ostatní plocha) o výměře cca 55 m2 ve čtvrti Sička, k. ú. Zbýšov u Oslavan.  01.10.2018 
18.10.2018

Město Zbýšov, správa majetku
Záměr Města Zbýšova odprodat parc. č. 1170/2 (zahrada) o výměře 61 m2 ve čtvrti Anenská, k. ú. Zbýšov u Oslavan.  01.10.2018 
18.10.2018

Město Zbýšov, správa majetku
Vyrozumění účastníků řízení o odvolacím řízení - Víceúčelový objekt Zbýšov  24.09.2018 
10.10.2018
JMK 133511 /2018
Krajský úřad JmK Brno, Odbor územního plánování a stavebního řádu
Informace o konání 5. zasedání Zastupitelstva města Zbýšova dne 1. 10. 2018  21.09.2018 
02.10.2018

Město Zbýšov
Dražební vyhláška o oznámení dražebního roku  18.09.2018 
04.10.2018
203 Ex 06262/18-27
Exekutorský úřad Přerov
VV OOP Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích z důvodu rekonstrukce parkoviště na ul. Masarykově - příloha  12.09.2018 
01.10.2018
MR-S 12242/18-ODO HORR/3
Městský úřad Rosice, odbor dopravy
VV OOP Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích z důvodu rekonstrukce parkoviště na ul. Masarykově  12.09.2018 
01.10.2018
MR-S 12242/18-ODO HORR/3
Městský úřad Rosice, odbor dopravy
Rozpočtové opatření č. 3/2018  06.09.2018 
31.12.2018

Město Zbýšov
Pozvánka na 1. zasedání OVK dne 12. 9. a školení k volbám  06.09.2018 
13.09.2018
MZ 1396/2018
Městský úřad Zbýšov
Oznámení o zahájení řízení o dodatečném povolení stavby Terénní úpravy areálu býv.dolu Jindřich II  05.09.2018 
21.09.2018
MZ 1390/2018
Městský úřad Zbýšov, stavební úřad
Usnesení o přerušení řízení o odstranění stavby Terénní úpravy areálu býv.dolu Jindřich II  04.09.2018 
20.09.2018
MZ 1376/2018
Městský úřad Zbýšov, stavební úřad
Informace o konání 4. zasedání Zastupitelstva města Zbýšova dne 03.09.2018  23.08.2018 
04.09.2018

Město Zbýšov
Volby 2018 - informace k delegování členů a náhradníků do OVK  23.08.2018 
06.09.2018

Městský úřad Zbýšov
Jmenný seznam kandidátů pro volby do ZM Zbýšova 5. a 6. 10. 2018  20.08.2018 
07.10.2018

Městský úřad Zbýšov
Protokol o losování pořadí volebních subjektů na hlasovacím lístku pro volby do ZM Zbýšova ve dnech 5. a 6. 10. 2018  20.08.2018 
07.10.2018

Městský úřad Zbýšov
Oznámení o době a místu konání voleb do Zastupitelstva města Zbýšova  15.08.2018 
07.10.2018

Městský úřad Zbýšov
Oznámení termínu losování pořadí volebních subjektů na hlasovacícm lístku pro volby do ZM  10.08.2018 
21.08.2018
MZ 1262/2018/T
Městský úřad Zbýšov
Rozhodnutí o registraci KL pro volby do ZM - SNK Nestraníci pro Zbýšov  10.08.2018 
06.10.2018
MZ 1261/2018/T
Městský úřad Zbýšov
Rozhodnutí o registraci KL pro volby do ZM - SNK pro Zbýšov  10.08.2018 
06.10.2018
MZ 1261/2018/T
Městský úřad Zbýšov
Rozhodnutí o registraci KL pro volby do ZM - ANO 2011  10.08.2018 
06.10.2018
MZ 1261/2018/T
Městský úřad Zbýšov
Rozhodnutí o registraci KL pro volby do ZM - ZBÝŠOV pro LIDI, SNK a hnutí Starostové a nezávislí  10.08.2018 
06.10.2018
MZ 1261/2018/T
Městský úřad Zbýšov
Rozhodnutí o registraci KL pro volby do ZM - ČSSD  10.08.2018 
06.10.2018
MZ 1261/2018/T
Městský úřad Zbýšov
Rozhodnutí o registraci KL pro volby do ZM - KSČM  10.08.2018 
06.10.2018
MZ 1261/2018/T
Městský úřad Zbýšov
Rozhodnutí o registraci KL pro volby do ZM - KDU-ČSL a nestraníci  10.08.2018 
06.10.2018
MZ 1261/2018/T
Městský úřad Zbýšov
Rozhodnutí o registraci KL pro volby do ZM - ODS  10.08.2018 
06.10.2018
MZ 1261/2018/T
Městský úřad Zbýšov
Rozhodnutí o registraci KL pro volby do ZM - SNK NAŠE MĚSTO ZBÝŠOV  10.08.2018 
06.10.2018
MZ 1261/2018/T
Městský úřad Zbýšov
Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Zastupitelstva města Zbýšova  02.08.2018 
06.10.2018

Městský úřad Zbýšov
Stanovení minimálního počtu členů OVK pro volby do Zastupitelstva města Zbýšova  31.07.2018 
06.10.2018

Městský úřad Zbýšov
Informace o počtu podaných KL pro volby do Zastupitelstva města Zbýšova  31.07.2018 
06.10.2018

Městský úřad Zbýšov
Omezení při nakládání s povrchovými a podzemními vodami  27.07.2018 
15.06.2020
MR-C 10473/18-OZP
Městský úřad Rosice - OŽP
Omezení nakládání s podzemními a povrchovými vodami  27.07.2018 
31.12.2018
MR-C 10473/18-OZP
Městský úřad Rosice, odbor životního prostředí
Omezení nakládání s podzemními a povrchovými vodami  27.07.2018 
24.08.2018
MR-C 10473/18-OZP
Městský úřad Rosice, odbor životního prostředí
Záměr Města Zbýšova odprodat část parcely č. 753/1 o výměře cca 55 m2 ve čtvrti Sička (ostatní plocha), k. ú. Zbýšov u Oslavan.  27.07.2018 
13.08.2018

Město Zbýšov, správa majetku
Záměr Města Zbýšova odprodat část parc. č. 786/1 o výměře cca 50 m2 ve čtvrti Sička (zastavěná plocha), k. ú. Zbýšov u Oslavan.  27.07.2018 
13.08.2018

Město Zbýšov, správa majetku
Záměr Města Zbýšova odprodat část parc. č. 201/1 a 1923/9 o výměře cca 75 m2 na výstavbu garáží za Hornickým domem, k. ú. Zbýšov u Oslavan.  27.07.2018 
13.08.2018

Město Zbýšov, správa majetku
Záměr Města Zbýšova odprodat část parc. č. 965/1 o výměře cca 470 m2 na Malém díle, k. ú. Zbýšov u Oslavan.  24.07.2018 
13.08.2018

Město Zbýšov, správa majetku
Záměr Města Zbýšova odprodat čásst parc. č. 850/3 a 850/5 o výměře cca 25 m2 na Malém díle, k. ú. Zbýšov u Oslavan.  24.07.2018 
13.08.2018

Město Zbýšov, správa majetku
Záměr Města Zbýšova odprodat část parc. č. 962/27 a 965/4 o výměře cca 220 m2 na Malém díle, k. ú. Zbýšov u Oslavan.  24.07.2018 
13.08.2018

Město Zbýšov, správa majetku
Oznámení o zahájení řízení o odstranění stavby "Terénní úpravy bývalého dolu Jindřich II"  11.07.2018 
27.07.2018
MZ 1086/2018
MěÚ Zbýšov, stavební úřad
Výzva vlastníkům lesa k zajištění ochrany lesa před šířením kůrovcové kalamity  09.07.2018 
25.08.2018
MR-C 9657/18-OZP
Městský úřad Rosice, odbor životního prostředí
Rozpočtové opatření č. 2/2018  02.07.2018 
15.01.2019

Město Zbýšov
Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy - zřízení ochranného pásma leteckého pozemního zařízení - radiolokátoru Sokolnice  02.07.2018 
19.07.2018
MZ 1061/2018
Ministertvo obrany, oddělení státního dozoru Brno
Oznámení o stanovení počtu členů Zastupitelstva města Zbýšova pro volební období 2018 až 2022  26.06.2018 
07.10.2018

Město Zbýšov
Záměr Města Zbýšova odprodat požární vozidlo CAS 32 T815, rok výroby 1990, SPZ 5B4 8567.  26.06.2018 
11.07.2018

Město Zbýšov, správa majetku
Záměr Města Zbýšova pronajmout pozemek parc. č. 1062/2 o výměře cca 48 m2 na Dolní kolonii, k. ú. Zbýšov u Oslavan.  21.06.2018 
09.07.2018

Město Zbýšov, správa majetku
Záměr Města Zbýšova pronajmout část pozemku parc. č. 518 o výměře cca 50 m2 ve čtvrti Padělky, k. ú. Zbýšov u Oslavan.  21.06.2018 
09.07.2018

Město Zbýšov, správa majetku
Informace o konání 3. zasedání Zastupitelstva města Zbýšova dne 25. 6. 2018  14.06.2018 
26.06.2018

Město Zbýšov
Návrh závěrečného účtu Mikroregionu Kahan za rok 2017  08.06.2018 
27.06.2018

Mikroregion Kahan DSO, Zastávka
Záměr Města Zbýšova pronajmout část pozemku parc. č. 1573/1 o výměře cca 40 m2 na ul. Dolní kolonie, k. ú. Zbýšov u Oslavan.  04.06.2018 
25.06.2018

Město Zbýšov, správa majetku
Záměr Města Zbýšova pronajmout část pozemku parc. č. 1573/1 o výměře cca 40 m2 na ul. Dolní Kolonie, k. ú. Zbýšov u Oslavan.  04.06.2018 
04.06.2018

Město Zbýšov, správa majetku
Záměr Města Zbýšova pronajmout část pozemku parc.č. 306/6 o výměře cca 80 m2 na ul. Školní, k. ú. Zbýšov uOslavan.  04.06.2018 
25.06.2018

Město Zbýšov, správa majetku
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 22. 6.  30.05.2018 
23.06.2018

E.ON Distribuce ČR
Jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů města Zbýšova podle GDPR  21.05.2018 
31.12.2020

Město Zbýšov
Záměr Města Zbýšova odprodat část parc. č. 201/1 a 1923/9 o výměře cca 50 m2 (ostatní plocha) za Hornickým domem, k.ú. Zbýšov u Oslavan.  21.05.2018 
11.06.2018

Město Zbýšov, správa majetku
Záměr Města Zbýšova odprodat parcelu č. 1598/132 o výměře 19 m2 (zastavěná plocha) na Padělkách, k. ú. Zbýšov u Oslavan.  21.05.2018 
11.06.2018

Město Zbýšov, správa majetku
Záměr Města Zbýšova pronajmout část pozemku parc. č. 279 o výměře cca 30 m2 ve čtvrti P.Bezruče, k. ú. Zbýšov u Oslavan.  10.05.2018 
31.05.2018

Město Zbýšov, správa majetku
Záměr Města Zbýšova pronajmout pozemek parc. č. 1458/4 o výměře 1085 m2 Na láně, k. ú. Zbýšov u Oslavan  10.05.2018 
31.05.2018

Město Zbýšov, správa majetku
Nabídka pozemků k pronájmu - k. ú. Zbýšov u Oslavan  02.05.2018 
31.07.2018
MZ 712/2018
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Brno
Informace o zpřístupnění hromadného předpisného seznamu k dani z nemovitých věcí 2018 k nahlédnutí od 27.4. do 28.5.  27.04.2018 
30.05.2018
2216519/18/3000-11460-705400
Finanční úřad pro Jihomoravský kraj
Informace k zasílání složenek pro platby daně z nemovitých věcí od roku 2018  27.04.2018 
01.06.2018
2219166/18/3000-11460-705400
Finanční úřad pro Jihomoravský kraj
Informace o zpřístupnění hromadného předpisného seznamu k dani z nemovitých věcí 2018 od 27.4. do 28.5. leták  27.04.2018 
01.06.2018
2219166/18/3000-11460-705400
Finanční úřad pro Jihomoravský kraj
Informace o zpřístupnění hromadného předpisného seznamu k dani z nemovitých věcí 2018 od 27.4. do 28.5.  27.04.2018 
01.06.2018
2219166/18/3000-11460-705400
Finanční úřad pro Jihomoravský kraj
Upozornění na zveřejnění Schváleného závěrečného účtu Města Zbýšova za rok 2017  25.04.2018 
30.06.2019
MZ 605/2018/T
Město Zbýšov
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - situace přechodného dopravního značení  25.04.2018 
11.05.2018
JMK 59600/2017
KÚ Jihomoravského kraje, odbor dopravy, Brno
Stanovení úpravy provozu - realizace stavby I/23 Zakřany, oprava krytu vozovky  25.04.2018 
11.05.2018
JMK 59600/2017
KÚ Jihomoravského kraje, odbor dopravy, Brno
Schválený Závěrečný účet města Zbýšova za rok 2017, 2. část  25.04.2018 
30.06.2019

Město Zbýšov
Schválený Závěrečný účet města Zbýšova za rok 2017, 1. část  25.04.2018 
30.06.2019

Město Zbýšov
Schválený Závěrečný účet SVaK, Vodárny Zbýšov za rok 2017  25.04.2018 
30.06.2019

Svazek vodovodů a kanalizací, Vodárna Zbýšov
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 4. 5. 2018 čtvrť Sička  13.04.2018 
04.05.2018

E.ON Česká republika, s. r. o.
Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacíchz důvodu značení objízdné trasy spojené s opravou krytu vozovky sil. č. I/23 příloha  12.04.2018 
30.04.2018
MR-C 5360/18-ODO
Městský úřad Rosice - odbor dopravy
Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích z důvodu značení objízdné trasy spojené s opravou krytu vozovky sil. č. I/23  12.04.2018 
30.04.2018
MR-C 5360/18-ODO
Městský úřad Rosice - odbor dopravy
Oznámení VV o možnosti převzetí rozhodnutí MMR ve věci terénní úpravy areálu bývalého dolu Jindřich II  10.04.2018 
26.04.2018
MMR-7354/2018-83
Ministerstvo pro místní rozvoj Praha
Informace o konání 2. zasedání Zastupitelstva města Zbýšova dne 23. 4. 2018  10.04.2018 
24.04.2018

Město Zbýšov
Rozhodnutí MMR Praha ve věci Terénní úpravy areálu bývalého dolu Jindřich II  09.04.2018 
25.04.2018
MMR-7354/2018-83/459
Ministerstvo pro místní rozvoj Praha
Návrh závěrečného účtu města Zbýšova za rok 2017  05.04.2018 
24.04.2018
MZ 605/2018/T
Město Zbýšov
Upozornění na zveřejnění Návrhu závěrečného účtu města za rok 2017  05.04.2018 
24.04.2018
MZ 605/2018/T
Město Zbýšov
Návrh Závěrečného účtu SVaK, Vodárny Zbýšov, za rok 2017  28.03.2018 
17.04.2018

Svazek vodovodů a kanalizací, Vodárna Zbýšov
Záměr Města Zbýšova oprodat parcelu č. 833/22 o výměře 5 156 m2 (ostatní plocha) ve čtvrti Sička, k.ú. Zbýšov u Oslavan.  26.03.2018 
25.04.2018

Město Zbýšov, správa majetku
Oznámení o zahájení řízení  22.03.2018 
09.04.2018
MZ 539/2018/EO
Městský úřad Zbýšov, evidence obyvatel
Pozvánka na jednání VH SVaK, Vodárny Zbýšov, dne 16. 4. 2018  20.03.2018 
04.04.2018

Svazek vodovodů a kanalizací, Vodárna Zbýšov
Pozvánka na jednání VH SVaK, Vodárny Zbýšov, dne 16.04.2018  20.03.2018 
17.04.2018

Svazek vodovodů a kanalizací, Vodárna Zbýšov
Porovnání položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů  16.03.2018 
31.12.2018

Svazek vodovodů a kanalizací, Vodárna Zbýšov
Záměr Města Zbýšova pronajmout část pozemku parc. č. 518 o výměře cca 60 m2 ve čtvrti Padělky, k.ú. Zbýšov u Oslavan.  15.03.2018 
03.04.2018

Město Zbýšov, správa majetku
Záměr Města Zbýšova odprodat parcelu č. 781/17 o výměře 22 m2 a parcelu č. 811/8 o výměře 4 m2 (zast. pl.) ve čtvrti Sička, k. ú. Zbýšov u Oslavan.  15.03.2018 
03.04.2018

Město Zbýšov, správa majetku
Záměr Města Zbýšova odprodat část parcely č. 1857/1 o výměře cca 190 m2, ostatní plocha, k. ú. Zbýšov u Oslavan.  15.03.2018 
03.04.2018

Město Zbýšov,správa majetku
Usnesení - Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovitosti  14.03.2018 
20.04.2018
177 EX 33043/13-157
Exekutorský úřad Zlín
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města 2018- oddíl kulturistiky a fitness  27.02.2018 
27.02.2021

Město Zbýšov
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města FKM Kahan 2018  27.02.2018 
27.02.2021

Město Zbýšov
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města 2018 - RÚŽ Zbýšov, o.p.s.  26.02.2018 
26.02.2021

Město Zbýšov
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města 2018 - MPŽ Zbýšov  26.02.2018 
26.02.2021

Město Zbýšov
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města 2018 ŘK farnosti Zbýšov  26.02.2018 
26.02.2021

Město Zbýšov
Rozpočtové opatření č. 1/2018  26.02.2018 
31.12.2018

Město Zbýšov
Informace o konání 1. zasedání Zastupitelsva města Zbýšova 26.02.2018  15.02.2018 
27.02.2018

Město Zbýšov
Veřejnoprávní smlouva o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků  01.02.2018 
31.12.2020

Město Zbýšov
Plnění rozpočtu SVaK, Vodárny Zbýšov, za rok 2017 - podrobné znění  30.01.2018 
31.12.2018

Svazek vodovodů a kanalizací, Vodárna Zbýšov
Záměr Města Zbýšova pronajmout část pozemků parc. č. 306/6 a 306/19 o výměře cca 140 m2 na ul. Školní, k. ú. Zbýšov u Oslavan.  29.01.2018 
14.02.2018

Město Zbýšov, správa majetku
Oznámení o době a místě konání 2. kola volby prezidenta republiky  16.01.2018 
28.01.2018

Městský úřad Zbýšov
Plnění rozpočtu SVaK, Vodárny Zbýšov, za rok 2017 - zjednodušené znění  15.01.2018 
31.12.2018

SVaK, Vodárna Zbýšov
Plnění rozpočtu města Zbýšova za rok 2017  12.01.2018 
31.12.2018

Město Zbýšov
Oznámení o přerušení dodávky el. energie dne 24.1.2018  08.01.2018 
25.01.2018
MZ 70/2018
E.ON Distribuce ČR
Schválený střednědobý výhled rozpočtu MŠ, p. o., Zbýšov 2019-2020  08.01.2018 
31.12.2018

Mateřská škola Zbýšov, p. o.
Schválený rozpočet MŠ, p. o., Zbýšov, na rok 2018  08.01.2018 
31.12.2018

Mateřská škola Zbýšov, p. o.
Záměr Města Zbýšova pronajmout pozemek parc. č. 1511/4 o výměře 15 m2 ve čtvrti Majrov, k. ú. Zbýšov u Oslavan.  03.01.2018 
19.01.2018

Město Zbýšov, správa majetku
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města 2018 - TJ Baník  20.12.2017 
20.12.2020

Město Zbýšov
Plán zasedání Zastupitelstva města Zbýšova pro rok 2018  19.12.2017 
31.12.2018

Město Zbýšov
Schválený střednědobý výhled rozpočtu města 2019 až 2021  19.12.2017 
31.12.2018

Město Zbýšov
Schválený rozpočet města Zbýšova na rok 2018  19.12.2017 
31.12.2018

Město Zbýšov
Upozornění na zveřejnění Rozpočtového opatření města Zbýšova č. 8/2017  18.12.2017 
15.01.2018

Město Zbýšov
Volba prezidenta České republiky - pozvánka na 1. zasedání OVK  14.12.2017 
23.12.2017
MZ 1732/2017/T
Městský úřad Zbýšov
Schválený střednědobý výhled rozpočtu SVaK, Vodárny Zbýšov 2019-2021  12.12.2017 
31.12.2018

Svazek vodovodů a kanalizací, Vodárna Zbýšov
Schválený rozpočet ZŠ, p. o. Zbýšov, na rok 2018  12.12.2017 
31.12.2018
ZS/Zb/Ve/123/2017
Základní škola Zbýšov, p. o.
Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ, p. o. Zbýšov na r. 2019, 2020  12.12.2017 
31.12.2018
ZS/Zb/Ve/5382/2017
Základní škola Zbýšov, p. o.
Schválený rozpočet SVaK, Vodárny Zbýšov na rok 2018  12.12.2017 
31.12.2018

Svazek vodovodů a kanalizací, Vodárna Zbýšov
Oznámení o zveřejnění dokumentů DSO Mikroregion Kahan Zastávka dle zák. č. 24/2017 Sb.  07.12.2017 
31.12.2018

DSO Kahan, Zastávka
Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu DSO Kahan  07.12.2017 
15.01.2018

Mikroregion Kahan, DSO, Zastávka, Hutní osada 14
Informace o konání 9. zasedání Zastupitelsva města Zbýšova 18.12.2017  07.12.2017 
19.12.2017

Město Zbýšov
OZV Města Zbýšova č. 5/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu  29.11.2017 
31.12.2017

Město Zbýšov
Formulář Finanční vyúčtování přijaté dotace z rozpočtu města  28.11.2017 
31.01.2019

Město Zbýšov
Formulář Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu města za rok 2018  28.11.2017 
31.12.2018

Město Zbýšov
Oznámení o vyhlášení dotačního programu Podpora zájmových činností ve městě Zbýšově v roce 2018  28.11.2017 
31.12.2018

11/8/2017/ZM
Město Zbýšov
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Zbýšova, na r. 2019-2021  28.11.2017 
19.12.2017

Město Zbýšov
Návrh rozpočtu města Zbýšova na rok 2018  28.11.2017 
19.12.2017

Město Zbýšov
Oznámení stanovení místní úpravy provozu - Zbýšov, Metaldyne  28.11.2017 
29.11.2017
MZ 1762/2017
MěÚ Rosice - Odbor dopravy
Upozornění na zveřejnění Rozpočtového opatření města Zbýšova č. 7/2017  27.11.2017 
15.01.2018

Město Zbýšov
Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volbu prezidenta republiky  27.11.2017 
14.01.2018

Městský úřad Zbýšov
Oznámení o přerušení dodávky el. energie dne 12.12.2017  24.11.2017 
13.12.2017
MZ 1757/2017
E.ON Česká republika, s. r. o.
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu SVaK, Vodárny Zbýšov, na r. 2019-2021  23.11.2017 
12.12.2017

Svazek vodovodů a kanalizací, Vodárna Zbýšov
Návrh rozpočtu SVaK, Vodárny Zbýšov, na rok 2018 - zjednodušený  23.11.2017 
12.12.2017

Svazek vodovodů a kanalizací, Vodárna Zbýšov
Návrh rozpočtu SVaK, Vodárny Zbýšov, na rok 2018, podrobný  23.11.2017 
12.12.2017

Svazek vodovodů a kanalizací, Vodárna Zbýšov
Pozvánka na jednání VH SVaK, Vodárny Zbýšov, dne 11.12.2017  23.11.2017 
12.12.2017

Svazek vodovodů a kanalizací, Vodárna Zbýšov
Oznámení o podaných odvoláních - Víceúčelový objekt Zbýšov  22.11.2017 
08.12.2017
MZ 1415/2017
Městský úřad zbýšov, stavební úřad
Zveřejnění dokumentace vlivů záměru na životní prostředí - nový jaderný zdroj v lokalitě Dukovany  16.11.2017 
04.12.2017
MZP/2017/710/2652
Ministerstvo životního prostředí
Informace o konání 8. zasedání Zastupitelstva města Zbýšova dne 27.11.2017  16.11.2017 
28.11.2017

Město Zbýšov
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu ZŠ Zbýšov, p. o., na období 2019 až 2021  14.11.2017 
12.12.2017
ZS/Zb/Ve/5382/2017
Základní škola Zbýšov, p. o.
Návrh rozpočtu Základní školy Zbýšov, p. o., na rok 2018  14.11.2017 
12.12.2017
ZS/Zb/Ve/5382/2017
Základní škola Zbýšov, p. o.
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu MŠ Zbýšov, p. o., na období 2019 až 2021  14.11.2017 
12.12.2017

Mateřská škola Zbýšov, p. o.
Návrh rozpočtu Mateřské školy Zbýšov, p. o., na rok 2018  14.11.2017 
12.12.2017

Mateřská škola Zbýšov, p. o.
Stanovení minimálního počtu členů OVK - volba prezidenta republiky  10.11.2017 
14.01.2018

Městský úřad Zbýšov
Návrh rozpočtu Mikroregionu Kahan DSO na rok 2018  10.11.2017 
31.01.2018

Mikroregion Kahan DSO, Hutní osada 14, Zastávka
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 27.11. Sportovní ulice  10.11.2017 
28.11.2017

E.ON Česká republika
Opatření obecné povahy - zpracování nahodilých těžeb- seznam připomínek  08.11.2017 
24.11.2017
66595/2017-MZE-16212
Ministerstvo zemědělství ČR, odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů
Opatření obecné povahy - zpracování nahodilých těžeb  08.11.2017 
24.11.2017
66595/2017-MZE-16212
Ministerstvo zemědělství ČR, odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů
Návrh opatření obecné povahy - bobr evropský  07.11.2017 
23.11.2017
JMK 158698/2017
KÚ Jihomoravského kraje, OŽP
Záměr Města Zbýšova odprodat část parcely č. 201/1 o výměře cca 30 m2 na ul. J.A.Komenského v k. ú. Zbýšov u Oslavan.  02.11.2017 
20.11.2017

Město Zbýšov, správa majetku
Záměr Města Zbýšova odprodat parcelu č. 557/5 o výměře 21 m2 (zastvěná plocha) na ul. Sportovní, k. ú. Zbýšov u Oslavan.  02.11.2017 
20.11.2017

Město Zbýšov, správa majetku
Záměr Města Zbýšova odprodat část parcely č. 430/6 o výměře cca 6 m2 ve čtvrti Padělky, k. ú. Zbýšov u Oslavan.  01.11.2017 
20.11.2017

Město Zbýšov, správa majetku
Záměr Města Zbýšova odprodat část parcel č. 1561, 1562, 533/3 o výměře cca 300 m2 ve čtvrti Padělky v k . ú. Zbýšov u Oslavan.  01.11.2017 
20.11.2017

Město Zbýšov, správa majetku
Upozornění na zveřejnění Rozpočtového opatření města Zbýšova č. 6/2017  30.10.2017 
15.01.2018

Město Zbýšov
Záměr Města Zbýšova pronajmout část pozemku parc. č. 329/1 o výměře cca 40 m2 na ul. Sportovní, k. ú. Zbýšov u Oslavan.  25.10.2017 
10.11.2017

Město Zbýšov, správa majetku
Informace o konání 6. zasedání Zastupitelstva města Zbýšova dne 30.10.2017  18.10.2017 
31.10.2017

Město Zbýšov
Rozpočtové opatření SVaK Zbýšov - Zakřany č. 1/2017 ze dne 27.09.2017  18.10.2017 
31.12.2017

Svazek vodovodů a kanalizací Zbýšov - Zakřany
Upozornění na zveřejnění Rozpočtového opatření SVaK Zbýšov - Zakřany č. 1/2017  18.10.2017 
31.12.2017

Svazek vodovodů a kanalizací Zbýšov - Zakřany
Záměr Města Zbýšova pronajmout části pozemků v k. ú. Zbýšov u Oslavan, čtvrť Padělky, pro umístění nadzemního telekomunikačního vedení  17.10.2017 
03.11.2017

Město Zbýšov
Zásady a podmínky odstraňování a oklešťování dřevin a jiných porostů  16.10.2017 
31.12.2017
MZ 1531/2017
E.ON distribuce ČR
Výzva E.ON distribuce ČR majitelům a uživatelům pozemků  16.10.2017 
31.12.2017
MZ 1531/2017
E.ON distribuce ČR
Veřejná výzva - Prohlášení o ochraně osobních údajů  10.10.2017 
27.10.2017

Město Zbýšov
Veřejná výzva - Přihláška do výběrového řízení  10.10.2017 
27.10.2017

Město Zbýšov
Veřejná výzva k přihlášení uchazečů o pracovní místo referenta/referentky EO  10.10.2017 
27.10.2017

Město Zbýšov
Záměr Města Zbýšova odprodat parcely č. 1121/4, 1349/3, 1511/18 a 1511/35 o výměře 18, 6, 19 a 20 m2 (vše zastavěné plochy) v k. ú. Zbýšov u Oslavan.  05.10.2017 
23.10.2017

Město Zbýšov, správa majetku
Záměr Města Zbýšova odprodat parcelu č. 642/2 (zahrada) o výměře 82 m2 na Poustkách, k. ú. Zbýšov u Oslavan.  05.10.2017 
23.10.2017

Město Zbýšov, správa majetku
Záměr Města Zbýšova odprodat část parcely č. 232/1 (zahrada) o výměře cca 35 m2 v k. ú. Zbýšov u Oslavan.  05.10.2017 
23.10.2017

Město Zbýšov, správa majetku
Oznámení o době a místě konání voleb do PS PČR  03.10.2017 
22.10.2017

Město Zbýšov
Záměr Města Zbýšova pronajmout plochu pro parkování vozidel na části parc. č. 232/1 o výměře cca 350 m2 ve čtvrti Majrov, k. ú. Zbýšov u Oslavan.  25.09.2017 
11.10.2017

Město Zbýšov, správa majetku
Záměr Města Zbýšova pronajmout parcelu č. 147/45 o výměře 244 m2, k. ú. Zbýšov u Oslavan.  25.09.2017 
11.10.2017

Město Zbýšov, správa majetku
Záměr Města Zbýšova pronajmout část parc. č. 335/1 o výměře 60 m2 na ul. Sportovní, k. ú. Zbýšov u Oslavan.  25.09.2017 
11.10.2017

Město Zbýšov, správa majetku
Výjimka ze zákazu škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje zvláště chráněných druhů živočichů (§ 50 odst. 1 a 2 ZOPK) uvedených v příloze č. III vyhlášky č. 395/1992 Sb.,  22.09.2017 
10.10.2017
JMK 135142/2017
Krajský úřad JmK Brno, OŽP
Pozvánka na 1. zasedání OVK a školení k volbám  20.09.2017 
14.10.2017
MZ 1326/2017
Městský úřad Zbýšov
Informace o konání mimořádného zasedání ZM dne 25. 9. 2017  15.09.2017 
26.09.2017

Město Zbýšov
Návrh opatření obecné povahy MZe - Hospodaření v lesních porostech dřevin rodu smrk a borovice  15.09.2017 
31.03.2018
55197/2017-MZE-16212
Ministerstvo zemědělství ČR
Upozornění na zveřejnění Rozpočtového opatření města Zbýšova č. 5/2017  11.09.2017 
15.01.2018

Město Zbýšov
Veřejná vyhláška - územní rozhodnutí: Lukovany - kanalizace a ČOV  04.09.2017 
20.09.2017
MZ 1255/2017
Městský úřad Zbýšov - stavební úřad
Záměr Města Zbýšova pronajmout část budovy na parc. č. 1530/4 v areálu městského koupaliště, k. ú. Zbýšov u Oslavan, k provozování bufetu.  29.08.2017 
18.09.2017

Městský úřad, správa majetku
Informace o konání 5. zasedání Zastupitelstva města Zbýšova dne 11. 9. 2017  29.08.2017 
12.09.2017

Město Zbýšov
Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do PS Parlamentu ČR, konané ve dnech 20. a 21.10.2017  28.08.2017 
21.10.2017

Městský úřad Zbýšov
Nařízení Města Rosic, kterým se vyhlašuje záměr zadat zpracování změny lesních hospodářských osnov ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Rosice pro k.ú. Rosice  23.08.2017 
15.10.2017

Město Rosice
Rozhodnutí hejtmana Jihomoravského kraje č. 2/2017 o odvolání doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru  23.08.2017 
08.09.2017
JMK 121218/2017
Jihomoravský kraj
Stanovení minimálního počtu členů OVK - volby do Parlamentu ČR  18.08.2017 
21.10.2017

Městský úřad Zbýšov
Územní rozhodnutí - Víceúčelový objekt Kučera, Zbýšov  08.08.2017 
24.08.2017
MZ 1155/2017
Městský úřad Zbýšov, stavební úřad
Informace pro orgány státní správy myslivosti a uživatele honiteb - africký mor prasat  31.07.2017 
30.08.2017
44485/2017-MZE-16233
Ministerstvo zemědělství ČR, odbor státní správy lesů, myslivosti a rybářství
Nařízení Jihomoravského kraje, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany  19.07.2017 
01.09.2017
JMK 104011/2017
KÚ Jihomoravského kraje
Rozhodnutí hejtmana Jihomoravského kraje číslo 1/2017 ze dne 18. července 2017 o vyhlášení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru  19.07.2017 
01.09.2017
JMK 104011/2017
Krajský úřad JmK Brno
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci z důvodu překopu komunikace č. III/39411 ul. 9. května v k. ú. Zbýšov u Oslavan - situace  19.07.2017 
04.08.2017
MR-C 9397/17-ODO
MěÚ Rosice, odbor dopravy
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci z důvodu překopu komunikace č. III/39411 ul. 9. května v k. ú. Zbýšov u Oslavan  19.07.2017 
04.08.2017
MR-C 9397/17-ODO
MěÚ Rosice, odbor dopravy
Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení územního řízení: kanalizace a ČOV Lukovany  18.07.2017 
03.08.2017
MZ 1054/2017
Městský úřad Zbýšov - stavební úřad
Výběrové řízení na obsazení pozice strážník Městské policie Rosice  03.07.2017 
11.08.2017

Město Rosice
Záměr města Zbýšova odprodat movitý majetek - vozidlo Tatra T2-148 P, AD 20  27.06.2017 
15.07.2017

Město Zbýšov
Záměr města Zbýšova odprodat movitý majetek - požární vozidlo Tatra 815-CAS 32 6X6  27.06.2017 
15.07.2017

Město Zbýšov, správa majetku
Oznámení o vydání změny č. II ÚP Zbýšov  27.06.2017 
13.07.2017
MR-S 8362-15-OSU-71
Městský úřad Rosice, odbor SÚ, úřad ÚP
Oznámení o zveřejnění schváleného Závěrečného účtu města za rok 2016  26.06.2017 
30.06.2018

Město Zbýšov
Upozornění na zveřejnění Rozpočtového opatření města Zbýšova č. 4/2017  26.06.2017 
15.01.2018

Město Zbýšov
Záměr Města Zbýšova pronajmout část parcely č. 881/2 (orná půda) na ul. Havířské o výměře 90 m2, k. ú. Zbýšov u Oslavan.  14.06.2017 
30.06.2017

Město Zbýšov, správa majetku
Záměr Města Zbýšova pronajmout část parcely č. 481 (ostatní pl.) na Padělkách o výměře 55 m2, k. ú. Zbýšov u Oslavan.  14.06.2017 
30.06.2017

Město Zbýšov, správa majetku
Informace o konání 4. zasedání Zastupitelstva města Zbýšova dne 26. 6. 2017  14.06.2017 
27.06.2017

Město Zbýšov
Veřejnoprávní smlouva o zajištění činnosti obecní policie  09.06.2017 
27.06.2017

Město Rosice
Návrh Závěrečného účtu města Zbýšova za rok 2016 - Inventarizační zpráva  05.06.2017 
27.06.2017

Město Zbýšov
Návrh Závěrečného účtu Mikroregionu Kahan za rok 2016  02.06.2017 
19.06.2017

Mikroregion Kahan, DSO, Zastávka, Hutní osada 14
Návrh Závěrečného účtu DSO Mikroregion Kahan za rok 2016  02.06.2017 
19.06.2017

Mikroregion Kahan, DSO, Zastávka, Hutní osada 14
Návrh Závěrečného účtu města Zbýšova za rok 2016  01.06.2017 
27.06.2017
MZ 824/2017/T
Město Zbýšov
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Zastávka - situace dopravně-inženýrských opatření, II. etapa  31.05.2017 
16.06.2017
JMK 75065/2017
KÚ Jihomoravského kraje, odbor dopravy, Brno
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Zastávka - frézování vozovky Zastávka  31.05.2017 
16.06.2017
JMK 75065/2017
KÚ Jihomoravského kraje, odbor dopravy, Brno
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - situace dopravně-inženýrských opatření Zastávka, I. etapa  31.05.2017 
16.06.2017
JMK 75065/2017
KÚ Jihomoravského kraje, odbor dopravy, Brno
Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci  31.05.2017 
16.06.2017
JMK 75065/2017
KÚ Jihomoravského kraje, odbor dopravy, Brno
Oznámení o zveřejnění schváleného Závěrečného účtu SVaK Zbýšov - Zakřany za rok 2016  22.05.2017 
30.06.2018

Svazek vodovodů a kanalizací Zbýšov - Zakřany
Schválený Závěrečný účet SVaK Zbýšov-Zakřany za rok 2016  22.05.2017 
30.06.2018

Svazek vodovodů a kanalizací Zbýšov - Zakřany
Upozornění na zveřejnění Rozpočtového opatření města Zbýšova č. 3/2017  22.05.2017 
15.01.2018

Město Zbýšov
Informace o konání 3. mimořádného zasedání ZM 22. 5. 2017  11.05.2017 
23.05.2017

Město Zbýšov
Pozvánka na VH SVaK Zbýšov - Zakřany dne 22.05.2017  05.05.2017 
23.05.2017

SVaK Zbýšov - Zakřany, Vodárna Zbýšov
Návrh Závěrečného účtu SVaK Zbýšov - Zakřany za rok 2016  05.05.2017 
23.05.2017

SVaK Zbýšov - Zakřany, Vodárna Zbýšov
Nabídka pozemků SPÚ, KPÚ pro Jihomoravský kraj, k pronájmu - Zbýšov  03.05.2017 
01.08.2017
MZ 676/2017
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Brno
Smlouva o poskytnutí finančního daru ŘK farnosti Zbýšov  26.04.2017 
23.01.2018

Město Zbýšov
Smlouva o poskytnutí daru z rozpočtu města ŘK farnosti Zbýšov  24.04.2017 
24.04.2020

Město Zbýšov
Upozornění na zveřejnění Rozpočtového opatření města Zbýšova č. 2/2017  24.04.2017 
15.01.2018

Město Zbýšov
Vyhláška Okresního soudu Brno-venkov - zjištění data smrti  19.04.2017 
19.05.2017
Nc 10203/2017, 31 P a Nc 101/2017
Okresní soud Brno-venkov
Územní rozhodnutí na stavbu Chodník Lukovany  19.04.2017 
05.05.2017
MZ 600/2017
Městský úřad Zbýšov, stavební úřad
Oznámení o pokračování územního řízení stavby Víceúčelový objekt Zbýšov  19.04.2017 
04.05.2017
MZ 595/2017
Městský úřad Zbýšov, stavební úřad
Záměr Města Zbýšova pronajmout garáž na parcele č. 220/9 o výměře 24 m2 ve čtvrti Majrov v k. ú. Zbýšov u Oslavan.  12.04.2017 
28.04.2017

Město Zbýšov, správa majetku
Záměr Města Zbýšova pronajmout část parc. č. 335/1 (ostatní pl.) o výměře cca 44 m2 na ul. Sportovní k zahrádkářským účelům v k. ú. Zbýšov u Oslavan.  12.04.2017 
28.04.2017

Město Zbýšov, správa majetku
Záměr Města Zbýšova pronajmout část budovy na parcele č. 319/4 (zast. pl.) o výměře 25 m2 na zdravotním středisku v k. ú. Zbýšov u Oslavan.  12.04.2017 
28.04.2017

Město Zbýšov, správa majetku
Záměr Města Zbýšova pronajmout parcelu č. 652 (zastavěná plocha) o výměře 22 m2 na Poustkách , v k. ú. Zbýšov u Oslavan.  12.04.2017 
28.04.2017

Město Zbýšov, správa majetku
Rozpočet nákladů a výnosů Mateřské školy Zbýšov, p. o., na rok 2017  11.04.2017 
31.12.2017

Mateřská škola Zbýšov, p. o.
Informace o konání 2. zasedání Zastupitelstva města Zbýšova dne 24.04.2017  11.04.2017 
25.04.2017

Město Zbýšov
Stanovení místní úpravy provozu na komunikaci č. III/39411 Ivančice-Zbýšov-Zakřany v obci Zbýšov - příloha - situace  10.04.2017 
26.04.2017
MR-C 1358/17-ODO
Městský úřad Rosice - odbor dopravy
Stanovení místní úpravy provozu na komunikaci č. III/39411 Ivančice-Zbýšov-Zakřany v obci Zbýšov  10.04.2017 
26.04.2017
MR-C 1358/17-ODO
Městský úřad Rosice - odbor dopravy
Rozpočet nákladů a výnosů Základní školy Zbýšov, p. o., na rok 2017  23.03.2017 
31.12.2017

ZS/Zb/Ve/122/2017
Základní škola Zbýšov, p. o.
Střednědobý výhled hospodaření Základní školy, p. o., Zbýšov  23.03.2017 
31.12.2017
ZS/Zb/Ve/122/2017
Základní škola Zbýšov, p. o.
Oznámení o zveřejnění dokumentů DSO Mikroregion Kahan Zastávka dle zák. č. 24/2017 Sb.  22.03.2017 
31.12.2017

Mikroregion Kahan, DSO, Zastávka
Oznámení o zveřejnění dokumentů SVaK, Vodárny Zbýšov, dle zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů  20.03.2017 
31.12.2020

Svazek vodovodů a kanalizací, Vodárna Zbýšov
Oznámení o zveřejnění dokumentů Města Zbýšova dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů  20.03.2017 
31.12.2020
MZ 463/2017
Město Zbýšov
Oznámení o zveřejnění dokumentů DSO Mikroregion Kahan Zastávka dle zák. č. 250/2000 Sb.  20.03.2017 
31.12.2020

Mikroregion Kahan DSO, Zastávka
Oznámení o zveřejnění dokumentů SVaK Zbýšov-Zakřany dle zák. č. 24/2017 Sb.  20.03.2017 
31.12.2017

SVaK Zbýšov - Zakřany, Vodárna Zbýšov
Schválený rozpočet SVaK Zbýšov-Zakřany na rok 2016 a jeho plnění  20.03.2017 
31.12.2017

SVaK Zbýšov-Zakřany, Vodárna Zbýšov
Rozpočtový výhled SVaK Zbýšov-Zakřany (Střednědobý výhled rozpočtu) na léta 2018-2020  20.03.2017 
31.12.2017

SVaK Zbýšov-Zakřany, Vodárna Zbýšov
Oznámení o zveřejnění dokumentů Města Zbýšova dle zákona č. 24/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím právní úpravy rozpočtové odpovědnosti  20.03.2017 
31.12.2017
MZ 463/2017
Město Zbýšov
Schválený rozpočet SVaK Zbýšov-Zakřany na rok 2017  20.03.2017 
31.12.2017

Svazek vodovodů a kanalizací Zbýšov - Zakřany
Závěrečný účet SVaK Zbýšov-Zakřany za rok 2015  20.03.2017 
30.06.2017

SVaK Zbýšov - Zakřany, Vodárna Zbýšov
schválený rozpočet SVaK Zbýšov-Zakřany na rok 2017  20.03.2017 
23.03.2017

SVaK Zbýšov - Zakřany, Vodárna Zbýšov
Závěrečný účet města Zbýšova za rok 2015  20.03.2017 
30.06.2017

Město Zbýšov
Schválený rozpočet města Zbýšova na rok 2016 a jeho plnění  20.03.2017 
31.12.2017

Město Zbýšov
Rozpočtový výhled města Zbýšova (Střednědobý výhled rozpočtu) na léta 2018-2020  20.03.2017 
31.12.2017

Město Zbýšov
Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné (Vodárna Zbýšov)  16.03.2017 
03.04.2017

SVaK Zbýšov - Zakřany, Vodárna Zbýšov
Nařízení SVS - Ukončení mimořádných veterinárních opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy - aviární influenzy  14.03.2017 
30.03.2017
SVS/2017/033269-B
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Jihomoravský kraj
Záměr Města Zbýšova pronajmout část parcely č. 481 (ostatní plocha) o výměře cca 51 m2, k. ú. Zbýšov u Oslavan.  14.03.2017 
30.03.2017

Město Zbýšov, správa majetku
Zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou - Chodník Výhon, Lukovany  14.03.2017 
30.03.2017
MZ 412/2017
Městský úřad Zbýšov, stavební úřad
Obecně závazná vyhláška Města Zbýšova č. 4/2017, o regulaci používání zábavní pyrotechniky  08.03.2017 
25.03.2017

Město Zbýšov
Obecně závazná vyhláška Města Zbýšova č. 3/2017, o nočním klidu  08.03.2017 
25.03.2017

Město Zbýšov
Obecně závazná vyhláška Města Zbýšova č. 2/2017, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy  08.03.2017 
25.03.2017

Město Zbýšov
Obecně závazná vyhláška Města Zbýšova č. 1/2017, o zrušení městské policie  08.03.2017 
25.03.2017

Město Zbýšov
Rozhodnutí doručované veřejnou vyhláškou - Povolení ke stavbě vodního díla "Zakřany, odkanalizování návsi" - příloha  08.03.2017 
24.03.2017
MR-S 617/17 - OZP/8
Městský úřad Rosice, odbor životního prostředí
Rozhodnutí doručované veřejnou vyhláškou - Povolení ke stavbě vodního díla "Zakřany, odkanalizování návsi"  08.03.2017 
24.03.2017
MR-S 617/17 - OZP/8
Městský úřad Rosice, odbor životního prostředí
Oznámení o zahájení správního řízení  08.03.2017 
24.03.2017
MZ 395/2017/EO
Městský úřad Zbýšov, oddělení evidence obyvatel
Upozornění na zveřejnění Rozpočtového opatření města Zbýšova č. 1/2017  27.02.2017 
15.01.2018

Město Zbýšov
Rozpočtové opatření č. 1/2017 ze dne 27.02.2017  27.02.2017 
15.01.2018

Město Zbýšov
Stanovení místní úpravy provozu na komunikaci č. III/39411 Ivančice-Zbýšov-Zakřany v obci Zbýšov - příloha - situace  20.02.2017 
08.03.2017
MR-C 1358/17-ODO
Městský úřad Rosice - odbor dopravy
Stanovení místní úpravy provozu na komunikaci č. III/39411 v obci Zbýšov za účelem zajištění bezpečného výjezdu požárních vozidel z novostavby požární zbrojnice  20.02.2017 
08.03.2017
MR-C 1358/17-ODO
Městský úřad Rosice - odbor dopravy
Oznámení o návrhu opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na komunikaci č. III/39411 Ivančice-Zbýšov-Zakřany v obci Zbýšov  20.02.2017 
08.03.2017
MR-C 1358/17-ODO
Městský úřad Rosice - odbor dopravy
Smlouva o poskytnutí ind. dotace z rozpočtu města 2017 - FKM Kahan  16.02.2017 
16.02.2020
MZ 223/2017
Město Zbýšov
Informace o konání 1. zasedání Zastupitelstva města Zbýšova dne 27. 2. 2017  14.02.2017 
28.02.2017

Město Zbýšov
Záměr města Zbýšova pronajmout část budovy na parcele č. 1530/4, k. ú. Zbýšov u Oslavan, v areálu městského koupaliště, k provozování bufetu, včetně podmínek pronájmu  27.01.2017 
13.02.2017

Město Zbýšov, správa majetku
Záměr města Zbýšova pronajmout část parcely č. 310/1 o výměře 20 m2 , k. ú. Zbýšov u Oslavan  27.01.2017 
13.02.2017

Město Zbýšov, správa majetku
Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - příloha  25.01.2017 
10.02.2017
MR-C 837/17-ODO
Městský úřad Rosice - odbor dopravy
Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích  25.01.2017 
10.02.2017
MR-C 837/17-ODO
Městský úřad Rosice - odbor dopravy
Veřejná vyhláška - oznámení o přerušení řízení "Víceúčelový objekt Kučera"  25.01.2017 
10.02.2017
MZ 165/2017
Městský úřad Zbýšov, stavební úřad
Veřejná vyhláška - oznámení o přerušení územního řízení " Víceúčelový objekt Zbýšov"  25.01.2017 
25.01.2017

Oznámení o zahájení vodoprávního řízení a pozvání k ústnímu jednání - Zakřany, odkanalizování návsi  23.01.2017 
08.02.2017
MR-S 617/17 - OZP/6
MěÚ Rosice, odbor ŽP
Nařízení SVS - mimořádné veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy - aviární influenzy  13.01.2017 
15.03.2017
SVS/2017/004572-G
Státní veterinární správa
Věřejná vyhláška - Oznámení o vystavení a veřejném projednání návrhu změny č. II územního plánu Zbýšova  10.01.2017 
24.02.2017
MR-S-8362-15-OSÚ-55
Městský úřad Rosice
Nařízení SVS - mimořádné veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy - aviární influenzy aktualizace - mapa  09.01.2017 
25.01.2017
SVS/2017/003507-B
Státní veterinární správa
Nařízení SVS - mimořádné veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy - aviární influenzy - aktualizace  09.01.2017 
25.01.2017
SVS/2017/003507-B
Státní veterinární správa
Nařízení SVS - mimořádné veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy - aviární influenzy  06.01.2017 
25.01.2017

SVS/2017/002346-B
Státní veterinární správa
Nařízení SVS - mimořádné veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy - aviární influenzy mapa  06.01.2017 
25.01.2017
SVS/2017/002346-B
Státní veterinární správa
Smlouva o poskytnutí ind. dotace z rozpočtu města Zbýšova na rok 2017 TJ Baník Zbýšov  03.01.2017 
03.01.2020

Město Zbýšov
Plán zasedání Zastupitelstva města Zbýšova pro rok 2017  03.01.2017 
31.12.2017

Město Zbýšov
Smlouva o poskytnutí ind. dotace z rozpočtu města 2017 - RUŽ Zbýšov  03.01.2017 
03.01.2020

Město Zbýšov
Záměr pronájmu části parc. č. 463 o výměře cca 60 m2 ve čtvrti Padělky, k. ú. Zbýšov u Oslavan.  22.12.2016 
09.01.2017

Město Zbýšov, správa majetku
Záměr prodeje parcely č. 778/6 o výměře 19 m2 ve čtvrti Sička, k. ú. Zbýšov u Oslavan.  22.12.2016 
09.01.2017

Město Zbýšov, správa majetku
Rozpočet Města Zbýšova na rok 2017  21.12.2016 
31.12.2017

Město Zbýšov
Oznámení o vyhlášení dotačního programu Podpora zájmových činností ve městě Zbýšově v roce 2017  19.12.2016 
31.12.2017

Město Zbýšov
Změna ceny vodného a stočného od 1. 1. 2017  12.12.2016 
31.12.2016

SVaK Zbýšov - Zakřany, Vodárna Zbýšov
Oznámení o doplnění podkladů - Víceúčelový objekt Zbýšov  12.12.2016 
27.12.2016

Městský úřad Zbýšov, stavební úřad
Informace o konání 8. zasedání Zastupitelstva města Zbýšova dne 19.12.2016  07.12.2016 
20.12.2016

Město Zbýšov
OZV Města Zbýšova č. 1/2016, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování KO  05.12.2016 
02.01.2017

Město Zbýšov
Návrh rozpočtového výhledu města na období 2018 až 2020  02.12.2016 
25.12.2016

Město Zbýšov
Návrh rozpočtu města Zbýšova na rok 2017  01.12.2016 
20.12.2016

Město Zbýšov
Návrh rozpočtu SVaK Zbýšov - Zakřany na rok 2017 zjednoduš. znění  23.11.2016 
13.12.2016

Svazek vodovodů a kanalizací Zbýšov - Zakřany
Návrh rozpočtu SVaK Zbýšov - Zakřany na rok 2017  23.11.2016 
13.12.2016

Svazek vodovodů a kanalizací Zbýšov - Zakřany, Vodárna Zbýšov
Pozvánka na VH SVaK Zbýšov - Zakřany dne 12. 12. 2016  23.11.2016 
13.12.2016

Svazek vodovodů a kanalizací Zbýšov - Zakřany
Záměr Města Zbýšova odrpodat část parcely č. 1371/3 o výměře cca 60 m2, Na Láně, k. ú. Zbýšov u Oslavan.  14.11.2016 
01.12.2016

Město Zbýšov, správa majetku
Informace o konání 7. zasedání Zastupitelstva města Zbýšova dne 21.11.2016  11.11.2016 
22.11.2016

Město Zbýšov
Návrh rozpočtu Mikroregionu Kahan DSO na rok 2017  11.11.2016 
28.11.2016

DSO Kahan, Zastávka
Záměr Města Zbýšova pronajmout část parc. č. 786/1 o výměře cca 112 m2 ve čtvrti Sička, k. ú. Zbýšov u Oslavan.  08.11.2016 
24.11.2016

Město Zbýšov, správa majetku
Záměr Města Zbýšova pronajmout část parc.č. 518 o výměře 66 m2 ve čtvrti Padělky, k. ú. Zbýšov u Oslavan.  08.11.2016 
24.11.2016

Město Zbýšov, správa majetku
Záměr Města Zbýšova směnit nemovitosti v k. ú. Zbýšov u Oslavan a to části parc. č. 1511/1 (ostatní plocha) o výměře cca 2,5 m2 ve čtvrti Majrov, Zbýšov.  04.11.2016 
20.11.2016

Město Zbýšov, správa majetku
Veřejná vyhláška - Pokračování územního řízení - Kučera Josef, Víceúčelový objekt Zbýšovří  04.11.2016 
05.12.2016
MZ 1605/2016
Městský úřad Zbýšov, stavební úřad
Veřejná vyhláška - Oznámení účastníkům řízení o doručení písemnosti - pozvánky vlastníků nemovitostí k řízení o námitkách v k. ú. Zbýšov u Oslavan  26.10.2016 
11.11.2016
OO-1/2015-703
KÚ pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov
Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje formou opatření obecné povahy  20.10.2016 
07.11.2016
JMK 149731/2016
Jihomoravský kraj
Záměr Města Zbýšova pronajmout část parcely č. 518 o výměře cca 60 m2 ve čtvrti Padělky, k. ú. Zbýšov u Oslavan.  17.10.2016 
02.11.2016

Město Zbýšov, správa majetku
Informace o konání 6. zasedání Zastupitelstva města Zbýšova dne 24.10.2016  12.10.2016 
25.10.2016

Město Zbýšov
Záměr pronájmu v části č. p. 636 na parc. č. 1528/2, Majrov, o výměře cca 20 m2, k. ú. Zbýšov u Oslavan.  12.10.2016 
31.10.2016

Město Zbýšov, správa majetku
Vyhlášení výběrového řízení na obsazení pozice strážník Městské policie Rosice  11.10.2016 
30.11.2016

Město Rosice
Výsledky voleb za město Zbýšov do Zastupitelstva JmK a do Senátu Parlamentu ČR  10.10.2016 
28.10.2016

Městský úřad Zbýšov
OOP - Stanovení místní úpravy provozu - Stezka pro cyklisty a chodce Zakřany - Zbýšov, příloha  10.10.2016 
26.10.2016
MR-S 31591/16-ODO BUR/4
Městský úřad Rosice - odbor dopravy
OOP - Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - Stezka pro cyklisty a chodce Zakřany - Zbýšov  10.10.2016 
26.10.2016
MR-S 31591/16-ODO BUR/4
Městský úřad Rosice - odbor dopravy
Veřejná vyhláška - územní rozhodnutí: Zbýšov, vodní nádrž Brodky  10.10.2016 
26.10.2016
MZ 1375/2016
Městský úřad Zbýšov - stavební úřad
 10.10.2016 
10.10.2016
MZ 1375/2016
Městský úřad Zbýšov - stavební úřad
Zařízení pro regeneraci olejů, k. ú. Zbýšov u Oslavan, zveřejnění oznámení záměru, zahájení zjišťovacího řízení  04.10.2016 
20.10.2016
JMK 147390/2016
Krajský úřad JmK Brno, OŽP
Záměr Města Zbýšova odprodat parc. č. 1511/17, zastavěná pl. o výměře 18 m2, čtvrť Majrov, k. ú. Zbýšov u Oslavan.  27.09.2016 
13.10.2016

Město Zbýšov, správa majetku
Záměr Města Zbýšova pronajmout část parc. PK 2842/1 Na Drahách o výměře cca 10 m2, k. ú. Zbýšov u Oslavan.  27.09.2016 
13.10.2016

Město Zbýšov, správa majetku
Oznámení o době a místě konání voleb do Senátu Parlamentu ČR  19.09.2016 
09.10.2016

Městský úřad Zbýšov
Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva Jihomoravského kraje  19.09.2016 
09.10.2016

Městský úřad Zbýšov
Veřejná vyhláška - zahájení územního řízení: Zbýšov, vodní nádrž Brodky  01.09.2016 
16.09.2016
MZ 1271/2016
Městský úřad Zbýšov - stavební úřad
Informace o konání 5. zasedání Zastupitelstva města Zbýšova dne 12. 9. 2016  31.08.2016 
13.09.2016

Město Zbýšov
Oznámení obci o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí  17.08.2016 
19.09.2016
OO-1/2015-703
Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov
Stezka pro cyklisty a chodce Zakřany - Zbýšov - celková situace stavby  12.08.2016 
30.08.2016
MR-C 31591/16 - ODO
Městský úřad Rosice - odbor dopravy
Veřejná vyhláška Oznámení o návrhu opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci - stezka pro cyklisty a chodce Zakřany - Zbýšov  12.08.2016 
30.08.2016
MR - C 31591/16 - ODO
Městský úřad Rosice - odbor dopravy
Návrh stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci - stezka pro cyklisty a chodce Zakřany - Zbýšov  12.08.2016 
30.08.2016
R-C 31591/16 - ODO
Městský úřad Rosice - odbor dopravy
Záměr Města Zbýšova pronajmout část nebytových prostor v budově zdravotního střediska ve Zbýšově, ul. 9. května 9  10.08.2016 
26.08.2016

Město Zbýšov, správa majetku
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků  10.08.2016 
16.09.2016

Městský úřad Zbýšov
Stanovení minimálního počtu členů OVK - volby do Zastupitelstva JmK a Senátu Parlamentu ČR  08.08.2016 
16.09.2016

Městský úřad Zbýšov
Územní rozhodnutí - Zbýšov, Sportovní, NN, TS, kVN p.Služby  08.08.2016 
24.08.2016
MZ 1091 2016
Městský úřad Zbýšov - stavební úřad
Výběrové řízení na obsazení pozice strážník Městské policie Rosice  11.07.2016 
29.07.2016

Město Rosice
Smlouva o poskytnutí ind. dotace z rozpočtu města 2016 - ŘK farnost Zbýšov  04.07.2016 
04.07.2019

Město Zbýšov
Rozhodnutí o rušení údaje o místu trvalého pobytu  30.06.2016 
18.07.2016
MZ 987/2016/EO
Městský úřad Zbýšov, oddělení evidence obyvatel
Oznámení o zahájení územního řízení - Zbýšov, Sportovní, NN,TS, kVN p.Služby  27.06.2016 
13.07.2016
MZ 946/2016
Městský úřad Zbýšov - stavební úřad
Veřejná vyhláška - výzva a přerušení řízení - Víceúčelový objekt Kučera  16.06.2016 
04.07.2016
MZ 923/2016
MěÚ Zbýšov, stavební úřad
Usnesení o ustanovení opatrovníka  13.06.2016 
29.06.2016
MZ 896/2016/EO
Městský úřad Zbýšov, oddělení evidence obyvatel
Informace o konání 4. zasedání Zastupitelstva města Zbýšova dne 27. 6. 2016  08.06.2016 
28.06.2016

Město Zbýšov
ZÚ města Zbýšova za rok 2015 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření, příloha  07.06.2016 
27.06.2016
JMK 62467/2015 OKP
KÚ Jihomoravského kraje
ZÚ města Zbýšova za rok 2015 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření  07.06.2016 
27.06.2016
JMK 62467/2015 OKP
KÚ Jihomoravského kraje
Závěrečný účet města Zbýšova za rok 2015 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu  07.06.2016 
27.06.2016
MZ 830/2016/T
Město Zbýšov
Závěrečný účet města Zbýšova za rok 2015 Příloha  07.06.2016 
27.06.2016
MZ 830/2016/T
Město Zbýšov
Závěreční účet města Zbýšova za rok 2015 Rozvaha - bilance  07.06.2016 
27.06.2016
MZ 830/2016/T
Město Zbýšov
Závěrečný účet města Zbýšova za rok 2015 Výkaz zisku a ztráty  07.06.2016 
27.06.2016
MZ 830/2016/T
Město Zbýšov
Závěrečný účet města Zbýšova za rok 2015  07.06.2016 
27.06.2016
MZ 830/2016/T
Město Zbýšov
Závěrečný účet města Zbýšova za rok 2015 - Příjmy a výdaje, dotace  07.06.2016 
27.06.2016
MZ 830/2016/T
Město Zbýšov
Závěrečný účet města Zbýšova za rok 2015 - Upozornění na zveřejnění návrhu  07.06.2016 
27.06.2016
MZ 830/2016/T
Město Zbýšov
Záměr Města Zbýšova odprodat část parc. č. 965/1 a PK 1507/14 o výměře cca 650 m2, parcelu č. 2720 o výměře 654 m2, parcelu 2742 o výměře 4 779 m2, k. ú. Zbýšov u Oslavan  01.06.2016 
17.06.2016

Město Zbýšov, správa majetku
Záměr Města Zbýšova odprodat část parcel. č. 1564/10, PK 2844, PK 1496, 1497, 1369 o výměře cca 90 m2, k. ú. Zbýšov u Oslavan.  01.06.2016 
17.06.2016

Město Zbýšov, správa majetku
Záměr Města Zbýšova odprodat část parc.č 2729 o výměře cca 1 600 m2, k. ú. Zbýšov u Oslavan.  01.06.2016 
17.06.2016

Město Zbýšov, správa majetku
Záměr Města Zbýšova pronajmout část parcely č. 491 o výměře cca 30 m2, čtvrť Padělky, k. ú. Zbýšov u Oslavan.  26.05.2016 
12.06.2016

Město Zbýšov, správa majetku
Záměr Města Zbýšova pronajmout část parcely č. 306/6 o výměře cca 200 m2 k.ú. Zbýšov u Oslavan.  26.05.2016 
12.06.2016

Město Zbýšov, správa majetku
Záměr Města Zbýšova pronajmout části parc. č. 1520/2, PK 1076 a parc. 1518/2 a 1519/2 o výměře cca 1 400 m2 ve čtvrti Majrov, k. ú. Zbýšov u Oslavan.  26.05.2016 
12.06.2016

Město Zbýšov, správa majetku
Informace MV ČR - Jak je to s cestovními doklady pro děti?  18.05.2016 
31.10.2016

Ministerstvo vnitra ČR
Oznámení o zahájení řízení - Víceúčelový objekt Kučera Zbýšov  09.05.2016 
25.05.2016
MZ 691/2016
Městský úřad Zvbýšov, stavební úřad
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Mikroregionu Kahan, DSO, Zastávka, za rok 2015  06.05.2016 
25.05.2016
S-JMK 48471/2015 OKP
Krajský úřad JmK Brno
Návrh Závěrečného účtu Mikroregionu Kahan za rok 2015  06.05.2016 
25.05.2016

Mikroregion Kahan, DSO, Zastávka
Veřejná vyhláška - Oznámení společného jednání o návrhu změny č. II územního plánu Zbýšova  06.05.2016 
30.06.2016
MR-S 8362-15-OSÚ-29-Dyth
MěÚ Rosice, odbor stavební úřad
Informace o konání 3. zasedání Zastupitelstva města Zbýšova dne 9. 5. 2016  27.04.2016 
10.05.2016

Město Zbýšov
Veřejná vyhláška - Oznámení zveřejnění návrhu Zásad územního rozvoje JmK a Vyhodnocení vlivů Zásad územního rozvoje JmK na udržitelný rozvoj území  25.04.2016 
07.06.2016
JMK 58770/2016
KÚ Jihomoravského kraje
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření SVaK Zbýšov - Zakřany za rok 2015  19.04.2016 
17.05.2016

Svazek vodovodů a kanalizací Zbýšov - Zakřany
Příloha  19.04.2016 
17.05.2016

Svazek vodovodů a kanalizací Zbýšov - Zakřany
Rozvaha - bilance SVaK Zbýšov - Zakřany za rok 2015  19.04.2016 
17.05.2016

Svazek vodovodů a kanalizací Zbýšov - Zakřany
Výkaz zisku a ztráty SVaK Zbýšov - Zakřany za rok 2015  19.04.2016 
17.05.2016

Svazek vodovodů a kanalizací Zbýšov - Zakřany
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu SVaK Zbýšov - Zakřany za rok 2015  19.04.2016 
17.05.2016

Svazek vodovodů a kanalizací Zbýšov - Zakřany
Závěrečný účet SVaK Zbýšov - Zakřany za rok 2015  19.04.2016 
17.05.2016

Svazek vodovodů a kanalizací Zbýšov - Zakřany
Upozornění na zveřejnění návrhu Závěrečného účtu SVaK Zbýšov - Zakřany za rok 2015  19.04.2016 
17.05.2016

Svazek vodovodů a kanalizací Zbýšov - Zakřany
Pozvánka na VH SVaK Zbýšov - Zakřany dne 16. 5. 2016  19.04.2016 
17.05.2016

Svazek vodovodů a kanalizací Zbýšov - Zakřany
Záměr Města Zbýšova pronajmout část parc. č. 1340/1 o výměře 12 m2 Na láně, k. ú. Zbýšov u Oslavan.  15.04.2016 
03.05.2016

Město Zbýšov, správa majetku
Informace o konání 2. zasedání Zastupitelstva města Zbýšova 11. 4. 2016  31.03.2016 
12.04.2016

Město Zbýšov
Rozhodnutí doručované VV - Povolení stavby Zbýšov, čtvrť Anenská - úprava kanalizace 2. část  22.03.2016 
07.04.2016
MR-S 324/16 - OZP/12
MěÚ Rosice, odbor ŽP
Příloha k č. j. MR-C 3962/16 - ODO Schéma dopravního opatření  17.03.2016 
25.03.2016
MR-C 3962/16 - ODO
MěÚ Rosice, odbor dopravy
Veřejná vyhláška MěÚ Rosice - Stanovení přechodné úpravy provozu na poz. komunikacích  17.03.2016 
25.03.2016
MR-C 3962/16 - ODO
MěÚ Rosice, odbor dopravy
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa asistent(ka) společnosti  15.03.2016 
16.04.2016

KTS Ekologie s. r. o., Zastávka
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkčního místa manažer projektu Centrum společných služeb  14.03.2016 
01.04.2016

KTS Ekologie s. r. o., Zastávka
Usnesení o zastavení řízení Víceúčelový objekt Kučera, Zbýšov  29.02.2016 
16.03.2016
MZ 308/2016
Městský úřad Zbýšov, stavební úřad
Rozhodnutí OŽP MěÚ Rosice - Kanalizační řád města Zbýšova  25.02.2016 
14.03.2016
MR-S 435/16-OZP/4
Městský úřad Rosice
Záměr Města Zbýšova pronajmout část parc. č. 201/1 o výměře cca 145 m2 na ul. J.A.Komenského, k. ú. Zbýšov u Oslavan.  23.02.2016 
10.03.2016

Město Zbýšov, správa majetku
Smlouva o poskytnutí ind. dotace z rozpočtu města 2016 - RÚŽ  12.02.2016 
12.02.2019

Město Zbýšov
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - referent odboru vnitřní správy MěÚ Rosice  10.02.2016 
29.02.2016

Město Rosice
Oznámení zahájení vodoprávního řízení - Vlast. Češka, Zbýšov  04.02.2016 
15.02.2016
MR-S 1757/16-OZP/4
Městský úřad Rosice, odbor ŽP
Územní rozhodnutí - Zakřany, CETIN, a.s. - Rekonstrukce EoN, obnova  27.01.2016 
12.02.2016
MZ 126/2016
Městský úřad Zbýšov, stavební úřad
Oznámení zahájení správního řízení Aktualizace kanalizačního řádu Zbýšov  19.01.2016 
04.02.2016
MR-S 435/16-OZP/3
Městský úřad Rosice, odbor ŽP
Informace o konání zasedání Zastupitelstva města Zbýšova 1. 2. 2016  19.01.2016 
02.02.2016

Město Zbýšov
Zahájení vodopráv. řízení a pozvání k ústnímu jednání Zbýšov, čtvrť Anenská - úprava kanalizace 2. část  15.01.2016 
02.02.2016
MR-S 324/16 - OZP/5
Městský úřad Rosice, odbor ŽP
Záměr Města Zbýšov pronajmout část parc. č. 518 o výměře cca 20 m2 ve čtvrti Padělky, k. ú. Zbýšov u Oslavan.  15.01.2016 
02.02.2016

Město Zbýšov, správa majetku
Záměr Města Zbýšova pronajmout část parc. č. 463 o výměře cca 140 m2 ve čtvrti Padělky, k. ú. Zbýšov u Oslavan.  15.01.2016 
02.02.2016

Město Zbýšov, správa majetku
Oznámení o vydání opatření obecné povahy - o vydání Národního plánu povodí Labe, povodí Odry a povodí Dunaje  13.01.2016 
13.02.2016
154/2016-MZE-15120
Ministerstvo zemědělství ČR
Smlouva o poskytnutí ind. dotace z rozpočtu města 2016 - FKM Kahan  08.01.2016 
08.01.2019

Město Zbýšov
Smlouva o poskytnutí ind. dotace z rozpočtu města 2016 - TJ Baník Zbýšov  06.01.2016 
06.01.2019

Město Zbýšov
Plán zasedání Zastupitelstva města Zbýšova pro rok 2016  18.12.2015 
31.12.2016

Město Zbýšov
Rozpočet města Zbýšova na rok 2016  18.12.2015 
31.12.2016

Město Zbýšov
Zahájení územního řízení - Zakřany, rekonstrukce EoN, obnova  16.12.2015 
04.01.2016
MZ 1789/2015
Městský úřad Zbýšov - stavební úřad
OZV Města Zbýšova č. 1/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování KO  14.12.2015 
02.01.2016

Město Zbýšov
Záměr Města Zbýšova pronajmout část parc. č. 463 o výměře cca 60 m2 ve čtvrti Padělky, k. ú. Zbýšov u Oslavan.  07.12.2015 
23.12.2015

Město Zbýšov, správa majetku
Informace o konání 11. zasedání Zastupitelstva města Zbýšova dne 14.12. 2015  02.12.2015 
15.12.2015

Město Zbýšov
Rozhodnutí o umístění stavby - Zakřany - kabelizace venkovní sítě VO  02.12.2015 
18.12.2015
MZ 1711/2015
Městský úřad Zbýšov - stavební úřad
Rozhodnutí o umístění stavby - rekonstrukce ulice Nová, Babice u Rosic  02.12.2015 
18.12.2015
MZ 1613/2015
Městský úřad Zbýšov - stavební úřad
Záměr Města Zbýšova odprodat část parcl.č. 1511/63, 1511/62, 1520/2, 1518/2, 1519/2 o celk. výměře cca 230 m2, k.ú. Zbýšov o Oslavan.  25.11.2015 
15.12.2015

Město Zbýšov, správa majetku
Záměr města Zbýšova odprodat část parcel č. 1511/63 a 1520/2 v k. ú. Zbýšov u Oslavan  25.11.2015 
15.12.2015

Město Zbýšov
Informace o konání VH SVaK Zbýšov - Zakřany dne 7. 12. 2015  24.11.2015 
08.12.2015

Svazek vodovodů a kanalizací Zbýšov - Zakřany
Návrh rozpočtu města Zbýšova na rok 2016  24.11.2015 
15.12.2015

Město Zbýšov
Návrh rozpočtu SVaK Zbýšov - Zakřany na rok 2016  18.11.2015 
08.12.2015

Svazek vodovodů a kanalizací Zbýšov - Zakřany, Vodárna Zbýšov
Informace o konání 10. zasedání Zastupitelstva města Zbýšova dne 23.11. 2015  11.11.2015 
24.11.2015

Město Zbýšov
Návrh rozpočtu Mikroregionu Kahan DSO na rok 2016  09.11.2015 
25.11.2015

Mikroregion Kahan, DSO, Zastávka
Záměr Města Zbýšov odprodat část parc. č. 1488/1, 1489 a 1490 o výměře 2450 m2, k.ú. Zbýšov u Oslavan.  06.11.2015 
23.11.2015

Město Zbýšov, správa majetku
Záměr Města Zbýšova odprodat parcelu č. 1598/152 o výměře 9 m2, zastavěná pl. v k. ú. Zbýšov u Oslavan.  06.11.2015 
23.11.2015

Město Zbýšov, správa majetku
Záměr Města Zbýšova odprodat parcely na Majrově, orná a ostatní plocha, k. ú. Zbýšov u Oslavan.  06.11.2015 
23.11.2015

Město Zbýšov, správa majetku
Veřejná vyhláška - přerušení územního řízení "Víceúčelový objekt Zbýšov"  23.10.2015 
10.11.2015
MZ 1566/2015
Městský úřad Zbýšov - stavební úřad
Městský úřad Zbýšov - stavební úřad  23.10.2015 
23.10.2015
MZ 1566/2015
Městský úřad Zbýšov - přerušení územního řízení " Víceúčelový objekt Zbýšov
Veřejná vyhláška - zahájení územního řízení: Babice u Rosic, oprava ulice Nová  22.10.2015 
07.11.2015
MZ 1549/2015
Městský úřad Zbýšov - stavební úřad
Veřejná vyhláška - zahájení územního řízení "Zakřany-obec, kabelizace VO"  21.10.2015 
06.11.2015
MZ 1537/2015
Městský úřad Zbýšov - stavební úřad
Veřejná vyhláška - územní rozhodnutí "Komunikace, ulice Olivová, Babice u Rosic"  19.10.2015 
04.11.2015
MZ 1514/2015
Městský úřad Zbýšov - stavební úřad
Územní rozhodnutí - Zbýšov, Anenská - Úprava kanalizace - 2. část  15.10.2015 
02.11.2015
MZ 1516/2015
Městský úřad, stavební úřad
Informace o konání 9. zasedání Zastupitelstva města Zbýšova dne 26.10. 2015  14.10.2015 
26.10.2015

Město Zbýšov
Smlouva o poskytnutí ind. dotace z rozpočtu města 2015 - FKM KAHAN  29.09.2015 
21.09.2018
MZ 1211/2015
Město Zbýšov
Záměr Města Zbýšova odprodat část parcely č. 1488/1 o výměře cca 800 m2, orná půda, k. ú. Zbýšov u Oslavan.  29.09.2015 
30.09.2015

Město Zbýšov, správa majetku
Záměr Města Zbýšova odprodat část parc. č. PK 1758/2 o výměře cca 33 m2, ostatní plocha, k. ú. Zbýšov u Oslavan.  29.09.2015 
15.10.2015

Město Zbýšov, správa majetku
Záměr Města Zbýšova odprodat část parcely č. 1488/1 o výměře cca 800 m2, orná půda, k. ú. Zbýšov u Oslavan.  29.09.2015 
29.09.2015
Město Zbýšov, správa majetku
Město Zbýšov, správa majetku
Pozvánka va VH Honebního společenstva Zbýšov  19.09.2015 
07.10.2015

Honební výbor HS Zbýšov
Záměr Města Zbýšova pronajmout garáže na části parc. č. 1467/1 Na Láně u č. p. 372, k. ú. Zbýšov u Oslavan.  18.09.2015 
06.10.2015

Město Zbýšov, správa majetku
Záměr Města Zbýšova pronajmout část parc. č. 481 o výměře cca 100 m2 ve čtvrti Padělky, k. ú. Zbýšov u Oslavan.  18.09.2015 
06.10.2015

Město Zbýšov, správa majetku
Záměr Města Zbýšova pronajmout část parc. č. 306/6 o výměře cca 2 000m2, k. ú. Zbýšov u Oslavan.  18.09.2015 
06.10.2015

Město Zbýšov, správa majetku
Záměr Města Zbýšov prornajmout část parc. č. 786/1 o výměře cca 112 m2 ve čtvrti Sička, k. ú. Zbýšov u Oslavan.  18.09.2015 
06.10.2015

Město Zbýšov, správa majetku
Informace o konání zasedání Zastupitelstva města Zbýšova dne 21. 9. 2015  11.09.2015 
22.09.2015

Město Zbýšov
Oznámení o zahájení územního řízení - komunikace, ulice Olivová, Babice u Rosic  09.09.2015 
25.09.2015
MZ 1350/2015
Městský úřad Zbýšov - stavební úřad
Oznámení o zahájení územního řízení - Město Zbýšov - Zbýšov, Anenská - Úprava kanalizace - 2. část  08.09.2015 
24.09.2015
MZ 1351/2015
Městský úřad Zbýšov, stavební úřad
Oznámení o zahájení řízení - Město Zbýšov - Zbýšov, Anenská - Úprava kanalizace - 2. část  08.09.2015 
08.09.2015
MZ 1351/2015
Městský úřad Zbýšov, stavební úřad
Oznámení o vyhlášení konkurzu na ředitele/ředitelku Mateřské školy Zbýšov, p. o., okres Brno-venkov  27.08.2015 
17.09.2015
MZ 1217/2015
Město Zbýšov
Informace o konání mimořádného zasedání Zastupitelstva města Zbýšova dne 5. 8. 2015  27.07.2015 
06.08.2015

Město Zbýšov
Záměr Města Zbýšova odprodat část parcely č. 2800 o výměře cca 200 m2, ostatní plocha v k. ú. Zbýšov u Oslavan.  22.07.2015 
07.08.2015

Město Zbýšov, správa majetku
Záměr Města Zbýšova odprodat část parcely č. 1488/1 o výměře cca 900 m2, orná půda, k. ú. Zbýšov u Oslavan.  22.07.2015 
07.08.2015

Město Zbýšov, správa majetku
Rozhodnutí o rušení údaje o místu trvalého pobytu - Pavel Nebel  20.07.2015 
05.08.2015
MZ 1110/2015/EO
Městský úřad Zbýšov, oddělení evidence obyvatel
VV zveřejnění návrhu OOP o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Jihovýchod - CZ06Z  17.07.2015 
17.08.2015

Ministerstvo životního prostředí
Program zlepšování kvality ovzduší CZ06Z  17.07.2015 
17.08.2015

Ministerstvo životního prostředí
Návrh opatření obecné povahy Program zlepšování kvality ovzduší zóna Jihovýchod - CZ06Z  17.07.2015 
17.08.2015

Ministerstvo životního prostředí
Rozhodnutí hejtmana Jihomoravského kraje č. 1/2015 ze dne 3. 7. 2015 o vyhlášení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru  17.07.2015 
31.08.2015
JMK 87314/2015
Jihomoravský kraj
Rozhodnutí o rušení údaje o místu trvalého pobytu Magdaléna Klobouková, Petr Dědek (nezletilé dítě) a Natálie Klobouková (nezletilé dítě).  13.07.2015 
29.07.2015
MZ 1068/2015/EO
Městský úřad Zbýšov, oddělení evidence obyvatel
Veřejná vyhlášky - územní rozhodnutí, rekonstrukce VO, Majrov  07.07.2015 
23.07.2015
MZ 1008/2015
Městský úřad Zbýšov - stavební úřad
Návrh zadání změny č. II ÚP Zbýšova  01.07.2015 
03.08.2015
MR-S 8362-15-OSÚ-Dyth-4
Městský úřad Rosice, odbor stavební úřad, úřad územního plánování
Záměr Města Zbýšova pronajmout část parc.č. 965/1 o výměře cca 120 m2 na Malém díle, k. ú. Zbýšov u Oslavan.  01.07.2015 
17.07.2015

Město Zbýšov, správa majetku
Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení projednání návrhu zadání změny č. II ÚP Zbýšova  01.07.2015 
03.08.2015
MR-S 8362-15-OSÚ-Dyth-4
Městský úřad Rosice, odbor stavební úřad, úřad územního plánování
Výzva účastníkům řízení k uplatnění práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí - Pavel Nebel  01.07.2015 
17.07.2015
MZ 1004/2015/EO
Městský úřad Zbýšov, oddělení evidence obyvatel
Veřejná vyhláška - územní rozhodnutí: Cyklostezka permoníků  25.06.2015 
13.07.2015
MZ 831/2015
Městský úřad Zbýšov - stavební úřad
Výzva účastníkům řízení k uplatnění práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí  24.06.2015 
10.07.2015
MZ 965/2015/EO
Městský úřad Zbýšov, oddělení evidence obyvatel
nformace o konání zasedání Zastupitelstva města Zbýšova dne 29.06.2015  16.06.2015 
30.06.2015

Město Zbýšov
Usnesení o ustanovení opatrovníka Pavel Nebel  15.06.2015 
01.07.2015
MZ 896/2015/EO
Městský úřad Zbýšov, oddělení evidence obyvatel
Oznámení o zahájení správního řízení - Pavel Nebel  10.06.2015 
26.06.2015
MZ 862/2015/EO
Městský úřad Zbýšov, oddělení evidence obyvatel
Územní rozhodnutí - Zakřany-NN rekonstrukce vedení  08.06.2015 
24.06.2015
MZ 810/2015
Městský úřad Zbýšov - stavební úřad
Usnesení o ustanovení opatrovníka Magdaléna Klobouková, Petr Dědek, Natálie Klobouková  08.06.2015 
24.06.2015
MZ 850/2015/EO
Městský úřad Zbýšov, oddělení evidence obyvatel
Oznámení o zahájení ÚŘ a pozvání k jednání - rekonstrukce VO, Majrov  27.05.2015 
12.06.2015
MZ 768/2015
Městský úřad Zbýšov - stavební úřad
Územní rozhodnutí - stezka pro cyklisty a chodce, Zakřany - Zbýšov  27.05.2015 
12.06.2015
MZ 698/2015
Městský úřad Zbýšov - stavební úřad
Návrh Závěrečného účtu SVaK Zbýšov - Zakřany za rok 2014 přílohy  20.05.2015 
09.06.2015

SVaK Zbýšov - Zakřany
Návrh Závěrečného účtu SVaK - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014  20.05.2015 
09.06.2015

SVaK Zbýšov - Zakřany
Návrh Závěrečného účtu SVaK Zbýšov - Zakřany - informace o zveřejnění  20.05.2015 
09.06.2015

SVaK Zbýšov - Zakřany
Rozhodnutí o umístění stavby - Zbýšov, Majrov, rekonstrukce vedení NN  20.05.2015 
05.06.2015
MZ 694/2015
Městský úřad Zbýšov - stavební úřad
Oznámení o zahájení správního řízení - Magdaléna Klobouková  18.05.2015 
03.06.2015
MZ 718/2015/EO
Městský úřad Zbýšov, oddělení evidence obyvatel
Informace o konání VH SVaK Zbýšov - Zakřany 08.06.2015  15.05.2015 
09.06.2015

SVaK Zbýšov - Zakřany
Informace o konání zasedání Zastupitelstva města Zbýšova dne 25.05.2015  14.05.2015 
26.05.2015

Město Zbýšov
Záměr Města Zbýšova pronajmout část parc. č. 1334/1 o výměře cca 100 m2, Na Láně, k.ú. Zbýšov u Oslavan.  12.05.2015 
28.05.2015

Město Zbýšov, správa majetku
Záměr Města Zbýšova pronajmout část parc. č. 463 o výměře cca 60 m2, čtvrť Padělky, k. ú. Zbýšov u Oslavan.  12.05.2015 
28.05.2015

Město Zbýšov, správa majetku
Návrh závěrečného účtu Mikroregionu Kahan za rok 2014  11.05.2015 
27.05.2015

Mikroregion Kahan, DSO, Zastávka
Návrh Závěrečného účtu města Zbýšova Příloha  07.05.2015 
26.05.2015
MZ 674/2015
Město Zbýšov
Návrh Závěrečného účtu města Zbýšova Výkaz zisku a ztráty  07.05.2015 
26.05.2015
MZ 674/2015
Město Zbýšov
Návrh Závěrečného účtu města Zbýšova Rozvaha, bilance  07.05.2015 
26.05.2015

MZ 674/2015
Město Zbýšov
Návrh Závěrečného účtu města Zbýšova Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Zbýšova za rok 2014 2  07.05.2015 
26.05.2015
MZ 674/2015
Město Zbýšov
Návrh Závěrečného účtu města Zbýšova Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Zbýšova za rok 2014  07.05.2015 
26.05.2015
MZ 674/2015
Město Zbýšov
Závěrečný účet města Zbýšova za rok 2014 - Plnění příjmů a výdajů, vyúčtování finančních vztahů  07.05.2015 
26.05.2015
MZ 674/2015
Město Zbýšov
Návrh Závěrečného účtu města Zbýšova a Účetní závěrky za rok 2014 - informace o zveřejnění  07.05.2015 
26.05.2015
MZ 674/2015
Město Zbýšov
Oznámení o podaném odvolání - územní rozhodnutí - Víceúčelový objekt Zbýšov  06.05.2015 
22.05.2015
MZ 651/2015
Městský úřad Zbýšov - stavební úřad
Záměr Města Zbýšova odprodat část parc. č. 329 o výměře cca 120 m2, ostatní plocha, k. ú. Zbýšov u Oslavan.  04.05.2015 
20.05.2015

Město Zbýšov, správa majetku
Oznámení SPÚ Praha o zamýšleném převodu pozemku parc. č. 1925/7 v k.ú. Zbýšov u Oslavan  29.04.2015 
29.07.2015

Státní pozemkový úřad Praha
Oznámení Státního pozemkového úřadu Praha o zamýšleném převodu pozemků  29.04.2015 
29.07.2015

Státní pozemkový úřad Praha
Zahájení územního řízení - Zakřany-NN rekonstrukce vedení  21.04.2015 
07.05.2015
MZ 565/2015
Městský úřad Zbýšov - stavební úřad
Zahájení územního řízení - stezka pro cyklisty a chodce Zakřany - Zbýšov  20.04.2015 
06.05.2015
MZ 548/2015
Městský úřad Zbýšov - stavební úřad
Informace o konání zasedání Zastupitelstva města Zbýšova dne 27.04.2015  15.04.2015 
28.04.2015

Město Zbýšov
Upozornění na zveřejnění Základních zásad poskytování dotací z rozpočtu města  14.04.2015 
31.12.2020

Město Zbýšov
Zahájení územního řízení - Zbýšov, Majrov, rekonstrukce NN  13.04.2015 
29.04.2015
MZ 503/2015
Městský úřad Zbýšov - stavební úřad
Návrh opatření obecné povahy - Národní plán povodí Dunaje  02.04.2015 
22.06.2015
14VH5402/2015-15120
Ministerstvo zemědělství Praha
Veřejná vyhláška - Oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek - Návrh opatření OP o vydání Národního plánu povodí Labe,Odry, Dunaje  02.04.2015 
22.06.2015
18198/2015-MZE-15120
Ministerstvo zemědělství, odbor vodohosp. politiky a protipovodň. opatření
Územní rozhodnutí Víceúčelový objekt Zbýšov na pozemcích v k.ú. Zbýšov u Oslavan  01.04.2015 
17.04.2015
MZ 470/2015
Městský úřad Zbýšov, stavební úřad
Sdělení OŽP MěÚ Rosice termínu a místa konání chovatelské přehlídky trofejí  25.03.2015 
18.04.2015
MR-C 4902/15-OZP
OŽP Městského úřadu Rosice
Záměr Města Zbýšov odprodat parc. č. 1510/12 o výměře 13 m2 a část parc. PK 1076 o výměře 7 m2, k. ú. Zbýšov u Oslavan.  25.03.2015 
10.04.2015

Město Zbýšov, správa majetku
Zámě Města Zbýšova odprodat pozemek parc. č. 314/3 o výměře 162 m2, k. ú. Zbýšov u Oslavan.  25.03.2015 
10.04.2015

Město Zbýšov, správa majetku
Záměr Města Zbýšov odprodat část pozemku parc. č. 1510/13 o výměře 25 m2, k. ú. Zbýšov u Oslavan  25.03.2015 
10.04.2015

Město Zbýšov, správa majetku
Oznámení o vyhlášení dotačního programu Podpora zájmových činností ve městě Zbýšově v roce 2015  24.03.2015 
25.04.2015

Město Zbýšov
Oznámení zveřejnění návrhu Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje a Vyhodnocení vlivu Zásad územního rozvoje JmK na udržitelný rozvoj území  23.03.2015 
13.05.2015
JMK 27281/2015
KÚ Jihomoravského kraje
Informace o konání zasedání Zastupitelstva města Zbýšova dne 23.03.2015  11.03.2015 
24.03.2015

Město Zbýšov
Prodloužení chodníku a parkoviště Nad Kaménkou  09.03.2015 
25.03.2015
MZ 345/2014
Městský úřad Zbýšov, stavební úřad
Záměr Města Zbýšova odprodat část parc. č. PK 1377/1 o výměře cca 25 m2 na ul. Masarykova, k. ú. Zbýšov u Oslavan.  25.02.2015 
13.03.2015

Město Zbýšov, správa majetku
Oznámení o zahájení územního řízení - Víceúčelový objekt Kučera, Zbýšov  13.02.2015 
03.03.2015
MZ 190/2015
MěÚ Zbýšov, stavební úřad
Informace o konání zasedání Zastupitelstva města Zbýšova dne 16.02.2015  05.02.2015 
17.02.2015

Město Zbýšov
Oznámení o vyhlášení částečné revize katastru nemovitostí  26.01.2015 
27.02.2015

Katastrální úřad pro JmK, Katastrální pracoviště Brno-venkov
Oznámení o obnově katastrálního operátu přepracováním souboru geodetických informací do digitální podoby  26.01.2015 
27.02.2015

Katastrální úřad pro JmK, Katastrální pracoviště Brno-venkov
Rozpočet města Zbýšova na rok 2015  22.01.2015 
31.12.2015

Město Zbýšov
Záměr Města Zbýšova odprodat parcelu č. 1598/149 o výměře 18 m2 - zastavěná plocha ve čtvrti Padělky, k. ú. Zbýšov u Oslavan.  21.01.2015 
06.02.2015

Město Zbýšov, správa majetku
Záměr Města Zbýšova pronajmou část pozemku o výměře cca 50 m2 k parkování na části parc. č. 897/1, Na Poustkách, k. ú. Zbýšov u Brna.  21.01.2015 
06.02.2015

Město Zbýšov, správa majetku
Informace o konání zasedání Zastupitelstva města Zbýšova dne 19. 1. 2015  08.01.2015 
20.01.2015

Město Zbýšov
Rozhodnutí o změně příjmení  30.12.2014 
15.01.2015
MZ 1784/2014/matr.
Městský úřad Zbýšov, matrika
Návrh rozpočtu města Zbýšova pro rok 2015  22.12.2014 
20.01.2015

Město Zbýšov
Plán zasedání Zastupitelstva města Zbýšova na rok 2015  16.12.2014 
31.12.2015

Město Zbýšov
Obecně závazná vyhláška Města Zbýšova č.2/2014 o stanovení koeficientu daně z nemovitostí  15.12.2014 
01.01.2015

Město Zbýšov
Nařízení Města Zbýšova č. 1/2014 o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území města  09.12.2014 
01.01.2015

Město Zbýšov
Výzva účastníkům řízení k uplatnění práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí  08.12.2014 
29.12.2014
MZ 1690/2014/matr.
Městský úřad Zbýšov, matrika
Informace o konání zasedání Zastupitelstva města Zbýšova dne 15.12.2014  05.12.2014 
16.12.2014

Město Zbýšov
Obecně závazná vyhláška Města Zbýšova č. 1/2014, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu  25.11.2014 
01.01.2015

Město Zbýšov
Informace o konání VH SVaK Zbýšov - Zakřany  21.11.2014 
08.12.2014

SVaK Zbýšov - Zakřany
Návrh rozpočtu SVaK Zbýšov - Zakřany, Vodárny Zbýšov na rok 2015  21.11.2014 
09.12.2014

SVaK Zbýšov - Zakřany
Určení opatrovníka ve věci povolení změny příjmení  19.11.2014 
05.12.2014
MZ 1618/2014/matr.
Městský úřad Zbýšov, matrika
Návrh rozpočtu Mikroregionu Kahan DSO na rok 2015  13.11.2014 
01.12.2014

Mikroregion Kahan, DSO, Zastávka, Hutní osada 14
Informace o konání zasedání Zastupitelstva města Zbýšova dne 24.11.2014  10.11.2014 
25.11.2014

Město Zbýšov
Usnesení o ustanovení opatrovníka Pavel Fejta  30.10.2014 
18.11.2014
MZ 1529/2014/EO
Městský úřad Zbýšov, oddělení evidence obyvatel
Informace o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Zbýšova dne 5. 11. 2014  27.10.2014 
06.11.2014
MZ 1510/2014
Město Zbýšov
Oznámení o zahájení správního řízení - Pavel Fejta  22.10.2014 
07.11.2014
MZ 1492/2014/EO
Městský úřad Zbýšov, oddělení evidence obyvatel
Oznámení o zahájení správního řízení - Pavel Fejta  22.10.2014 
22.10.2014
MZ 1492/2014/EO
Městský úřad Zbýšov, oddělení evidence obyvatel
Rozhodnutí o rušení údaje o místu trvalého pobytu - Marek Slaný  21.10.2014 
06.11.2014
MZ 1481/2014/EO
Městský úřad Zbýšov, oddělení evidence obyvatel
Oznámení o zahájení správního řízení - Stanislav Fučík  14.10.2014 
30.10.2014
MZ 1450/2014/EO
Městský úřad Zbýšov, oddělení evidence obyvatel
Zápis o výsledku voleb do Zastupitelstva města Zbýšova  11.10.2014 
08.11.2014

Český statistický úřad
Záměr města Zbýšova pronajmout část nemovitosti - budovy č. p. 540 na parc. č. 184/2 v k. ú. Zbýšov u Oslavan  09.10.2014 
25.10.2014

Město Zbýšov
Záměr Města Zbýšova pronajmout část pozemku o výměře cca 43 m2 na části parc. č. 1577/1, Na láně, k. ú. Zbýšov u Oslavan.  09.10.2014 
28.10.2014

Město Zbýšov
Záměr města Zbýšova pronajmout část budovy o výměře 58 m2 na části parc. č. 1/1 k. ú. Zbýšov u Oslavan  09.10.2014 
28.10.2014

Město Zbýšov
Záměr města Zbýšova pronajmout část budovy o výměře 58 m2 na části parc. č. 1/1 k. ú. Zbýšov u Oslavan  07.10.2014 
25.10.2014

Rozhodnutí MěÚ Rosice, odboru ŽP, Rosice, o povolení stavby vodního díla Zbýšov, Anenská čtvrť - úprava kanalizace  01.10.2014 
17.10.2014
MR-S 9488/14- OZP/6
Městský úřad Rosice, OŽP
Oznámení zahájení řízení o povolení k nakládání s vodami a pozvánka k ústnímu jednání  26.09.2014 
06.10.2014
MR-S 11632/14-OZP/4
Městský úřad Rosice, odbor životního prostředí
Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva města Zbýšova  25.09.2014 
12.10.2014

Městský úřad Zbýšov
Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva města Zbýšova  25.09.2014 
30.09.2014

Městský úřad Zbýšov
Záměr Města Zbýšova pronajmout část pozemku o výměře cca 43 m2 k zahrádkářským účelům na části parc. č. 1577/1, Na láně, k. ú. Zbýšov u Oslavan.  24.09.2014 
10.10.2014

Město Zbýšov, správa majetku
Rozhodnutí o rušení údaje o místu trvalého pobytu - Monika Zetková  22.09.2014 
08.10.2014
MZ 1339/2014/EO
Městský úřad Zbýšov, oddělení evidence obyvatel
Rozhodnutí o rušení údaje o místu trvalého pobytu - Monika Zetková  22.09.2014 
22.09.2014
MZ 1339/2014/EO
Městský úřad Zbýšov, oddělení evidence obyvatel
Oznámení o zahájení správního řízení - Marek Slaný  22.09.2014 
08.10.2014
MZ 1337/2014/EO
Městský úřad Zbýšov, oddělení evidence obyvatel
Rozhodnutí o rušení údaje o místu trvalého pobytu - David Trejtnar  18.09.2014 
06.10.2014
MZ 1314/2014/EO
Městský úřad Zbýšov, oddělení evidence obyvatel
Rozhodnutí MěÚ Rosice, OŽP - Povolení ke stavbě vodního díla Zbýšov, aktivace vodního zdroje HV3, HV4  12.09.2014 
29.09.2014
MR-S 8873/14 - OZP/11
Městský úřad Rosice
Informace o konání zasedání Zastupitelstva města Zbýšova dne 22. 9. 2014  12.09.2014 
23.09.2014

Město Zbýšov
Územní rozhodnutí  02.09.2014 
18.09.2014
MZ 1199/2014
Městský úřad Zbýšov, stavební úřad
Přerušení územního řízení Prodloužení chodníku a parkoviště Nad Kaménkou  27.08.2014 
12.09.2014
MZ 1166/2014
Městský úřad Zbýšov, stavební úřad
Oznámení o zahájení správního řízení - Monika Zetková  25.08.2014 
10.09.2014
MZ 1143/2014/EO
Městský úřad Zbýšov, oddělení evidence obyvatel
Oznámení o zahájení vodoprávního řízení a pozvání k ústnímu jednání - Zbýšov, Anenská čtvrť - úprava kanalizace  20.08.2014 
05.09.2014
MR-S 9488/14-OZP/3
Městský úřad Rosice
Oznámení o zahájení správního řízení - David Trejtnar  20.08.2014 
05.09.2014
MZ 1121/2014/EO
Městský úřad Zbýšov, oddělení evidence obyvatel
Územní rozhodnutí - úprava kanalizace, Zbýšov, čtvrť Anenská  13.08.2014 
29.08.2014
MZ 1084/2014
Městský úřad Zbýšov - stavební úřad
Územní rozhodnutí - rekonstrukce VO, 9.května, Zbýšov  13.08.2014 
29.08.2014
MZ 944/2014
Městský úřad Zbýšov - stavební úřad
Územní rozhodnutí - rekonstrukce VO, 9.května, Zbýšov  13.08.2014 
13.08.2014
MZ 944/2014
Městský úřad Zbýšov - stavební úřad
Oznámení o zahájení správního řízení - Juraj Kořinek  11.08.2014 
27.08.2014
MZ 1068/2014/EO
Městský úřad Zbýšov, oddělení evidence obyvatel
Územní rozhodnutí - rekonstrukce VO, Havířská, Zbýšov  06.08.2014 
22.08.2014
MZ 943/2014
Městský úřad Zbýšov - stavební úřad
Oznámení o zahájení územního řízení - Chodník a parkoviště nad Kaménkou, zakřany  25.07.2014 
11.08.2014
MZ 998/2014
Městský úřad Zbýšov - stavební úřad
Oznámení o zahájení územního řízení - Nový chodník v lokalitě Babinec, Lukovany  23.07.2014 
08.08.2014
MZ 992/2014
Městský úřad Zbýšov - stavební úřad
Oznámení o zahájení územního řízení - Úprava kanalizace, Zbýšov, čtvrť Anenská  08.07.2014 
24.07.2014
MZ 929/2014
Městský úřad Zbýšov - stavební úřad
Výzva - kompostéry pro občany města Zbýšov  07.07.2014 
23.07.2014

Město Zbýšov
Záměr Města Zbýšova pronajmout část parc. č. 335/1 o výměře 127 m2, ostatní pl. na ul. Sportovní, k. ú. Zbýšov u Oslavan.  07.07.2014 
25.07.2014

Město Zbýšov, správa majetku
Záměr Města Zbýšova pronajmout část. pozemku parc. č. 491 o výměře 50 m2, ostat. plocha ve čtvrti Padělky, k. ú. Zbýšov u Oslavan.  07.07.2014 
25.07.2014

Město Zbýšov, správa majetku
Záměr Města Zbýšova pronajmout část parc. č. 530 o výměře 10 m2, ostat. pl. ve čtvrti Padělky, k. ú. Zbýšov u Oslavan,  07.07.2014 
25.07.2014

Město Zbýšov, správa majetku
Záměr Města Zbýšova odprodat parc. č. 1598/146 o výměře 28 m2, zastavěná plocha ve čtvrti Padělky, k. ú. Zbýšov u Oslavan.  07.07.2014 
25.07.2014

Město Zbýšov, správa majetku
Oznámení o zahájení územního řízení - rekonstrukce VO, ulice 9.května, Zbýšov  07.07.2014 
23.07.2014
MZ 917/2014
Městský úřad Zbýšov - stavební úřad
Výzva k podání nabídky - kompostéry pro občany města Zbýšov  30.06.2014 
07.07.2014

Město Zbýšov
Územní rozhodnutí - Zbýšov, aktivace vodního zdroje HV3, HV4  30.06.2014 
16.07.2014
MZ 867/2014
Městský úřad Zbýšov - stavební úřad
Oznámení o zahájení územního řízení - rekonstrukce VO, ulice Havířská, Zbýšov  30.06.2014 
16.07.2014
MZ 880/2014
Městský úřad Zbýšov - stavební úřad
Informace o konání zasedání Zastupitelstva města Zbýšova dne 30.06.2014  19.06.2014 
01.07.2014

Město Zbýšov
Oznámení zahájení územního řízení - aktivace vodního zdroje  21.05.2014 
06.06.2014
MZ 691/2014
Městský úřad Zbýšov - stavební úřad
Výkaz FIN 2-12M Mikroregionu Kahan za rok 2013  16.05.2014 
06.06.2014

Mikroregion Kahan
Návrh Závěrečného účtu Mikroregionu Kahan - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření  16.05.2014 
06.06.2014

Mikroregion Kahan
Návrh Závěrečného účtu Mikroregionu Kahan - Rozvaha  16.05.2014 
06.06.2014

Mikroregion Kahan
Návrh Závěrečného účtu Mikroregionu Kahan za rok 2013  16.05.2014 
06.06.2014

Mikroregion Kahan
Informace o konání zasedání ZM  14.05.2014 
27.05.2014

Město Zbýšov
Příloha 3  07.05.2014 
29.05.2014

SVaK Zbýšov - Zakřany
Příloha 2  07.05.2014 
29.05.2014

SVaK Zbýšov - Zakřany
Příloha 1  07.05.2014 
29.05.2014

SVaK Zbýšov - Zakřany
Příloha 1  07.05.2014 
08.05.2014

SVaK Zbýšov - Zakřany
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 2  07.05.2014 
29.05.2014

SVaK Zbýšov - Zakřany
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 1  07.05.2014 
29.05.2014

SVaK Zbýšov - Zakřany
Rozvaha - bilance 2013  07.05.2014 
29.05.2014

SVaK Zbýšov - Zakřany
Výkaz zisku a ztráty za rok 2013  07.05.2014 
29.05.2014

SVaK Zbýšov - Zakřany
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření SVaK za rok 2013  07.05.2014 
29.05.2014
JMK 55251/2013
KÚ JmK
Závěrečný účet SVaK Zbýšov - Zakřany za rok 2013  07.05.2014 
29.05.2014

SVaK Zbýšov - Zakřany
Návrh Závěrečného účtu SVaK Zbýšov - Zakřany za rok 2013 informace o zveřejnění  07.05.2014 
29.05.2014

SVaK Zbýšov - Zakřany
Závěrečný účet města Zbýšova za rok 2013, vyúčtování finančních vztahů  06.05.2014 
27.05.2014

Město Zbýšov
Závěrečný účet města Zbýšova za rok 2013 příloha 4  06.05.2014 
27.05.2014

Město Zbýšov
Závěrečný účet města Zbýšova za rok 2013 příloha 3  06.05.2014 
27.05.2014

Město Zbýšov
Závěrečný účet města Zbýšova za rok 2013 příloha 2  06.05.2014 
27.05.2014

Město Zbýšov
Závěrečný účet města Zbýšova za rok 2013 příloha 1  06.05.2014 
27.05.2014

Město Zbýšov
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu město Zbýšov 2013 6  06.05.2014 
27.05.2014

Město Zbýšov
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu město Zbýšov 2013 5  06.05.2014 
27.05.2014

Město Zbýšov
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu město Zbýšov 2013 4  06.05.2014 
27.05.2014

Město Zbýšov
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu město Zbýšov 2013 3  06.05.2014 
27.05.2014

Město Zbýšov
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu město Zbýšov 2013 2  06.05.2014 
27.05.2014

Město Zbýšov
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu město Zbýšov 2013 1  06.05.2014 
27.05.2014

Město Zbýšov
Rozvaha - bilance město Zbýšov 2013  06.05.2014 
27.05.2014

Město Zbýšov
Výkaz zisku a ztráty město Zbýšov 2013  06.05.2014 
27.05.2014

Město Zbýšov
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Zbýšova za rok 2013  06.05.2014 
27.05.2014
JMK 30548/2013
KÚ JmK
Závěrečný účet města Zbýšova za rok 2013 - 2  06.05.2014 
27.05.2014

Město Zbýšov
Závěrečný účet města Zbýšova za rok 2013 - 1  06.05.2014 
27.05.2014

Město Zbýšov
Návrh Závěrečného účtu města Zbýšova za rok 2013 - informace o zveřejnění  06.05.2014 
27.05.2014
MZ 623/2014
Město Zbýšov
Záměr Města Zbýšova odprodat pozemek parc. č. 1598/41 pod garáží ovýměře 19 m2, k. ú. Zbýšov u Oslavan.  06.05.2014 
22.05.2014

Město Zbýšov, správa majetku
Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu  05.05.2014 
25.05.2014

Městský úřad Zbýšov
Rozhodnutí o rušení údaje o místu trvalého pobytu - Petr Šubrt  30.04.2014 
16.05.2014
MZ 572/2014/EO
Městský úřad Zbýšov, oddělení evidence obyvatel
Záměr Města Zbýšova pronajmout část pozemku parc. č. 463 o výměře cca 75 m2 k zahrádkářským účelům, Padělky, k. ú. Zbýšov u Oslavan.  25.04.2014 
13.05.2014

Město Zbýšov, správa majetku
Záměr Města Zbýšova pronajmout část pozemku parc. č. 1340/1 o výměře cca 12 m2 k zahrádkářských účelům, k. ú. Zbýšov u Oslavan.  25.04.2014 
13.05.2014

Město Zbýšov, správa majetku
Informace o konání VH SVaK Zbýšov - Zakřany dne 28.05.2014  23.04.2014 
29.05.2014

Vodárna Zbýšov
Informace o konání zasedání Zastupitelstva města Zbýšova dne 28.04.2014  17.04.2014 
29.04.2014

Město Zbýšov
Záměr města Zbýšova pronajmout části pozemků k umístění nadzemního komunikačního vedení  16.04.2014 
02.05.2014

Město Zbýšov
Záměr Města Zbýšova pronajmout část parc. č. 432/1 o výměře 44 m2 v k. ú. Zbýšov u Oslavan  15.04.2014 
02.05.2014

Město Zbýšov
Informace o počtu a sídle volebních okrsků ve Zbýšově  08.04.2014 
25.05.2014

Městský úřad Zbýšov
Vyúčtování položek výpočtu ceny pro vodné a stočné  07.04.2014 
23.04.2014

SVaK Zbýšov - Zakřany, Vodárna Zbýšov
Usnesení - zastavení řízení Revitalizace babického potoka  02.04.2014 
18.04.2014
MZ 400/2014
Městský úřad Zbýšov - stavební úřad
Oznámení o zahájení správního řízení - Petr Šubrt  01.04.2014 
17.04.2014
MZ 407/2014/EO
Městský úřad Zbýšov, oddělení evidence obyvatel
Záměr Města Zbýšova pronajmout garáž na pozemku parc.č. 898/3 o výměře 17 m2, k. ú. Zbýšov u Brna.  28.03.2014 
15.04.2014

Město Zbýšov, správa majetku
Záměr Města Zbýšova pronajmout část. parc. č. 1334/1 o výměře 120 m2 Na láně, k. ú. Zbýšov.  28.03.2014 
15.04.2014

Město Zbýšov, správa majetku
Záměr Města Zbýšova pronajmout část. parc. č. 486 na Padělkách o výměře 104 m2, k. ú. Zbýšov u Oslavan.  28.03.2014 
15.04.2014

Město Zbýšov, správa majetku
Oznámení o zahájení správního řízení - Oldřich Vávra  26.03.2014 
11.04.2014
MZ 384/2014/EO
Městský úřad Zbýšov, oddělení evidence obyvatel
Vyhlášení konkursu na pracovní místo ředitele/ky Základní školy Zbýšov, p. o.  25.03.2014 
26.04.2014

Město Zbýšov
Informace o konání zasedání Zastupitelstva města Zbýšova dne 31.03.2014  19.03.2014 
01.04.2014

Město Zbýšov
Záměr Města Zbýšova pronajmout nebytové prostory v části budovy na ul. 9. května č. p. 9 na parc. č. 319 o výměře 44 m2, k. ú. Zbýšov u Oslavan.  25.02.2014 
13.03.2014

Město Zbýšov, správa majetku
Záměr Města Zbýšova pronajmout část pozemku o výměře cca 60 m2 k zahrádkářským účelům na parc. č. 518 na Padělkách, k. ú. Zbýšov u Oslavan.  25.02.2014 
13.03.2014

Město Zbýšov, správa majetku
Záměr Města Zbýšova pronajmout část pozemku o výměře cca 112 m2 k zahrádkářským účelům na parc. č. 1334/1 Na Láně, k. ú. Zbýšov u Oslavan  25.02.2014 
13.03.2014

Město Zbýšov, správa majetku
Oznámení o zahájení správního řízení - Milena Lukáčiková  25.02.2014 
13.03.2014
MZ 236/2014/EO
Městský úřad Zbýšov, oddělení evidence obyvatel
Územní rozhodnutí - Lukovany, Čech  24.02.2014 
12.03.2014
MZ 191 2014
Městský úřad Zbýšov - stavební úřad
Informace o konání zasedání Zastupitelstva města Zbýšova dne 24.02.2014  12.02.2014 
25.02.2014

Město Zbýšov
Záměr Města Zbýšova odprodat část pozemku parc. č. 1510/13 o výměře cca 16,5 m2 ve čtvrti Majrov, k. ú. Zbýšov u Oslavan.  27.01.2014 
12.02.2014

Město Zbýšov, správa majetku
Záměr Města Zbýšova odprodat pozemek parc. č. 1215 o výměře cca 2381 m2 ve čtvrti Anenská, k. ú. Zbýšov u Oslavan.  22.01.2014 
07.02.2014

Město Zbýšov, správa majetku
Oznámení o zahájení územního řízení - Lukovany, vedení NN  14.01.2014 
30.01.2014
MZ 42/2014
Městský úřad Zbýšov - stavebnbí úřad
Územní rozhodnutí - rekonstrukce vedení NN, 9.května, Zbýšov  13.01.2014 
29.01.2014
MZ 4/2013
Městský úřad Zbýšov - stavební úřad
Informace o konání zasedání Zastupitelstva města Zbýšova dne 20.01.2014  09.01.2014 
21.01.2014

Město Zbýšov
Záměr města Zbýšova pronajmout nebytové prostory ve Zbýšově, ul. 9. května 9  07.01.2014 
23.01.2014

Město Zbýšov
Záměr města Zbýšova odprodat pozemky parc. č. 1685/12 a 1685/13 v k. ú. Zbýšov u Oslavan  03.01.2014 
20.01.2014

Město Zbýšov
Záměr města Zbýšova odprodat pozemek parc. č. 965/3 v k. ú. Zbýšov u Oslavan  02.01.2014 
20.01.2014

Město Zbýšov
Rozpočet města Zbýšova na rok 2014  17.12.2013 
31.12.2014

Město Zbýšov
Plán zasedání Zastupitelstva města Zbýšova na rok 2014  17.12.2013 
31.12.2014

Město Zbýšov
Informace o uzavření MěÚ Zbýšov 27. a 31.12.2013  10.12.2013 
02.01.2014

Městský úřad Zbýšov
Informace o uzavření MěÚ Rosice 27. a 31.12.2013  10.12.2013 
01.01.2014

Městský úřad Rosice
Informace o konání zasedání ZM dne 16.12.2013  04.12.2013 
17.12.2013

Město Zbýšov
Výzva a usnesení - přerušení územního řízení, revitalizace Babického potoka  02.12.2013 
18.12.2013
MZ 1613/2013
Městský úřad Zbýšov - stavební úřad
Návrh rozpočtu Města Zbýšova pro rok 2014  26.11.2013 
17.12.2013

Město Zbýšov
Informace o konání VH SVaK Zbýšov - Zakřany  25.11.2013 
13.12.2013

SVaK Zbýšov - Zakřany, Vodárna Zbýšov
Návrh rozpočtu SVaK Zbýšov - Zakřany, Vodárny Zbýšov, na rok 2014  21.11.2013 
12.12.2013

SVaK Zbýšov - Zakřany
Návrh rozpočtu Mikroregionu Kahan DSO na rok 2014  13.11.2013 
29.11.2013

Mikroregion Kahan
Informace MěÚ Rosice o uzavření úřadu dne 28.11.  08.11.2013 
29.11.2013
MR-C 9667/13-OVS
MěÚ Rosice
Informace o konání zasedání ZM dne 18.11.2013  07.11.2013 
19.11.2013

Město Zbýšov
Záměr města Zbýšova pronajmout část nemovitosti - budovy č. p. 540 v k. ú. Zbýšov u Oslavan  05.11.2013 
21.11.2013

Město Zbýšov
Záměr Města Zbýšova pronajmout část pozemku parc. č. 518 o výměře 185 m2  05.11.2013 
22.11.2013

Město Zbýšov
Oznámení o zahájení správního řízení - Marek Lacina  30.10.2013 
15.11.2013
MZ 1436/2013/EO
Městský úřad Zbýšov, oddělení evidence obyvatel
Oznámení o zahájení správního řízení - Martin Súkup  30.10.2013 
15.11.2013
MZ 1434/2013/EO
Městský úřad Zbýšov, oddělení evidence obyvatel
Zahájení územního řízení, revitalizace babického potoka  29.10.2013 
14.11.2013
MZ 1424/2013
Městský úřad Zbýšov - stavební úřad
Oznámení o době a místě konání voleb do PS Parlamentu ČR ve dnech 25. a 26.10.2013  10.10.2013 
26.10.2013

Městský úřad Zbýšov
Záměr města pronajmout bufet v areálu městského koupaliště na období 2014-2016  03.10.2013 
21.10.2013

Město Zbýšov
Informace o konání zasedání Zastupitelstva města Zbýšova 14.10.2013  01.10.2013 
15.10.2013

Město Zbýšov
Územní rozhodnutí, rekonstrukce vedení NN, Havířská  01.10.2013 
17.10.2013
MZ 1258/2013
Měsrský úřad Zbýšov - stavební úřad
Veřejná vyhláška - územní rozhodnutí, rekonstrukce vedení NN, Havířská, Zbýšov  01.10.2013 
01.10.2013
MZ 1258/2013
Městský úřad Zbýšov - stavební úřad
Pokus  27.09.2013 
27.09.2013
MZ 100
stavebbní
Úřední deska - pokus  27.09.2013 
27.09.2013
MZ 100/2013
Městský úřad Zbýšov - stavební úřad
Stanovení minimálního počtu členů OVK pro volby do Parlamentu ČR  25.09.2013 
26.10.2013

Městský úřad Zbýšov
Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do PS P ČR  25.09.2013 
26.10.2013

Městský úřad Zbýšov
Zkouška vložení na ÚD  25.09.2013 
26.09.2013
MZ 100/2013
Městský úřad Zbýšov - stavební úřad
Povolení  25.09.2013 
25.09.2013
MZ 100/2013
Městský úřad Zbýšov - odbor výstavby
Stavební povolení  25.09.2013 
25.09.2013
MZ 1253/2013
Městský úřad Zbýšov - odbor výstavby
Stavební povolení  25.09.2013 
25.09.2013
MZ 1258/2013
Stavební odbor
Veřejná vyhláška MŽP  23.09.2013 
09.10.2013
65855/ENV/13 - 2760/630/13
MŽP ČR
Záměr směny nemovitostí v k. ú. Zbýšov u Oslavan, parc. č. 3076  17.09.2013 
03.10.2013

Město Zbýšov
Informace o konání zasedání ZM 16.09.2013  04.09.2013 
17.09.2013

Město Zbýšov
Usnesení o zastavení územního řízení - Mikroregion Kahan - Cyklostezka Permoníků  04.09.2013 
20.09.2013
MZ 1213/2013
Městský úřad Zbýšov - stavební úřad
Vyrozumění, výzva a poučení osob zúčastněných na řízení (návrh na zrušení opatření obecné povahy - změna č. I ÚP Zbýšova)  21.08.2013 
23.09.2013
63 A 3/2013-13
Krajský soud v Brně
Oznámení o zahájení územního řízení - Zbýšov, Havířská - rekonstrukce vedení NN  20.08.2013 
05.09.2013
MZ 1124/2013
Městský úřad Zbýšov - stavební úřad
Oznámení o zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání  20.08.2013 
20.08.2013
MZ 1124/2013
Městský úřad Zbýšov - stavební úřad
Záměr Města Zbýšova odprodat část pozemku parc.č. 753/1 o výměře cca 150 m2 , ostatní plocha, k. ú. Zbýšov u Brna.  27.06.2013 
15.07.2013

Město Zbýšov, správa majetku
Informace o konání zasedání Zastupitelstva města Zbýšova dne 24.06.2013  12.06.2013 
25.06.2013

Město Zbýšov
Záměr Města Zbýšova pronajmout garáž na parc. č. 220/5 o výměře 22 m2 na Majrově, k. ú. Zbýšov u Oslavan.  12.06.2013 
28.06.2013

Město Zbýšov, správa majetku
Výzva a usnesení - přerušení územního řízení Cyklostezka Permoníků  29.05.2013 
14.06.2013
MZ 727/2013
Městský úřad Zbýšov - stavební úřad
Záměr Města Zbýšova odprodat pozemek prac. č. 1598/146 o výměře 28 m2, zastavěná plocha ve čtvrti Padělky, k. ú. Zbýšov u Oslavan.  28.05.2013 
13.06.2013

Město Zbýšov,správa majetku
Záměr Města Zbýšova pronajmout část parc. č. 518 o výměře cca 200 m2, Padělky, k. ú. Zbýšov u Oslavan.  16.05.2013 
03.06.2013

Město Zbýšov, správa majetku
Nabídka prodeje automobilu AVIA DA l2  15.05.2013 
31.05.2013

Město Zbýšov
Informace o konání zasedání Zastupitelstva města Zbýšova 27.05.2013  15.05.2013 
28.05.2013

Město Zbýšov
Záměr Města Zbýšova pronajmout části parcel č. 518 o výměře 60 m2 a parc. č. 463 o výměře 60 m2, k. ú. Zbýšov  25.04.2013 
13.05.2013

Oznámení o zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - Cyklostezka Permoníků  24.04.2013 
10.05.2013
MZ 579/2013
Městský úřad Zbýšov - odbor výstavby
Oznámení o zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - Cyklostezka Permoníků  24.04.2013 
24.04.2013
MZ 579/2013
Městský úřad Zbýšov - odbor výstavby
Oznámení o zahájení správního řízení - Roman Holubář  18.04.2013 
06.05.2013
MZ 551/2013/EO
Městský úřad Zbýšov, oddělení evidence obyvatel
Vyhlášení konkurzního řízení na ředitele/ředitelku MŠ Zbýšov, p. o.,  12.04.2013 
11.05.2013
MZ 528/2013
Město Zbýšov
Informace o konání zasedání Zastupitelstva města Zbýšova dne 22.04.2013  10.04.2013 
23.04.2013

Město Zbýšov
Závěrečný účet SVaK Zbýšov - Zakřany za rok 2012 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 3  05.04.2013 
25.04.2013

SVaK Zbýšov - Zakřany
Závěrečný účet SVaK Zbýšov - Zakřany za rok 2012 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 2  05.04.2013 
25.04.2013

SVaK Zbýšov - Zakřany
Závěrečný účet SVaK Zbýšov - Zakřany za rok 2012 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu  05.04.2013 
25.04.2013

SVaK Zbýšov - Zakřany
Závěrečný účet SVaK Zbýšov - Zakřany za rok 2012 Rozvaha - bilance  05.04.2013 
25.04.2013

SVaK Zbýšov - Zakřany
Závěrečný účet SVaK Zbýšov - Zakřany za rok 2012 Výkaz zisku a ztráty  05.04.2013 
25.04.2013

SVaK Zbýšov - Zakřany
Závěrečný účet SVaK Zbýšov - Zakřany za rok 2012  05.04.2013 
25.04.2013

SVaK Zbýšov - Zakřany
Závěrečný účet SVaK Zbýšov - Zakřany za rok 2012 Zpráva o přezkoumání hospodaření  05.04.2013 
25.04.2013

SVaK Zbýšov - Zakřany
Závěrečný účet SVaK Zbýšov - Zakřany za rok 2012 Oznámení o vyvěšení  05.04.2013 
25.04.2013

SVaK Zbýšov - Zakřany
Závěrečný účet města Zbýšova za rok 2012 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu část 5  04.04.2013 
23.04.2013
MZ 483/2013/T
Město Zbýšov
Závěrečný účet města Zbýšova za rok 2012 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu část 2  04.04.2013 
23.04.2013
MZ 483/2013/T
Město Zbýšov
Závěrečný účet města Zbýšova za rok 2012 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu část 4  04.04.2013 
23.04.2013
MZ 483/2013/T
Město Zbýšov
Závěrečný účet města Zbýšova za rok 2012 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu část 3  04.04.2013 
23.04.2013
MZ 483/2013/T
Město Zbýšov
Závěrečný účet města Zbýšova za rok 2012 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu část 1 2  04.04.2013 
23.04.2013
MZ 483/2013/T
Město Zbýšov
Závěrečný účet města Zbýšova za rok 2012 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - část 1 1  04.04.2013 
23.04.2013
MZ 483/2013/T
Město Zbýšov
Závěrečný účet města Zbýšova za rok 2012 Rozvaha - bilance  04.04.2013 
23.04.2013
MZ 483/2013/T
Město Zbýšov
Závěrečný účet města Zbýšova za rok 2012 Rozvaha - bilance  04.04.2013 
08.04.2013
MZ 483/2013/T
Město Zbýšov
Závěrečný účet města Zbýšova za rok 2012 Příloha 3. část  04.04.2013 
23.04.2013
MZ 483/2013/T
Město Zbýšov
Závěrečný účet města Zbýšova za rok 2012 Příloha 2. část  04.04.2013 
23.04.2013
MZ 483/2013/T
Město Zbýšov
Závěrečný účet města Zbýšova za rok 2012 Příloha 1. část  04.04.2013 
23.04.2013
MZ 483/2013/T
Město Zbýšov
Závěrečný účet města Zbýšova za rok 2012 tab. 2. část + přehled  04.04.2013 
23.04.2013
MZ 493/2013/T
Město Zbýšov
Závěrečný účet města Zbýšova za rok 2012 tab. 1. část  04.04.2013 
23.04.2013
MZ 483/2013/T
Město Zbýšov
Závěrečný účet města Zbýšova za rok 2012 Výkaz zisku a ztráty  04.04.2013 
23.04.2013
MZ 483/2013/T
Město Zbýšov
Závěrečný účet města Zbýšova za rok 2012 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2012  04.04.2013 
23.04.2013
MZ 483/2013/T
Město Zbýšov
Závěrečný účet města Zbýšova za rok 2012 Oznámení o vyvěšení  04.04.2013 
23.04.2013
MZ 483/2013/T
Město Zbýšov
Záměr Města Zbýšova odprodat části pozemků parc. č. 1522, 1523, 1524, 1525, 1526, 1521/1, 1521/9, 1521/10, 1527/1 a 1528/2 o výměře cca 1 500 m2, k. ú. Zbýšov u Oslavan.  29.03.2013 
15.04.2013

Město Zbýšov, správa majetku
Usnesení o zastavení územního řízení  27.03.2013 
12.04.2013
MZ 445/2013
Městský úřad Zbýšov, stavební úřad
Oznámení o zahájení správního řízení - Karolína Weissová a nezletilé dítě Šimon Weiss  15.03.2013 
03.04.2013
MZ 396/2013/EO
Městský úřad Zbýšov, oddělení evidence obyvatel
Oznámení o zahájení správního řízení - Patrik Weiss  15.03.2013 
03.04.2013
MZ 396/2013/EO
Městský úřad Zbýšov, oddělení evidence obyvatel
Oznámení o zahájení správního řízení - Zdeněk Weiss  15.03.2013 
03.04.2013
MZ 396/2013/EO
Městský úřad Zbýšov, oddělení evidence obyvatel
Informace o konání zasedání Zastupitelstva města Zbýšova 25.03.2013  12.03.2013 
26.03.2013

Město Zbýšov
Záměr prodeje části pozemku parc. č. 955/2 v k. ú. Zbýšov u Oslavan  08.03.2013 
26.03.2013

Město Zbýšov
Rozhodnutí o rušení údaje o místu trvalého pobytu - Patrik Slaný  22.02.2013 
12.03.2013
MZ 290/2013/EO
Městský úřad Zbýšov, oddělení evidence obyvatel
Pozvánka na valnou hromadu Honebního společenstva Zbýšov dne 08.03.2013  18.02.2013 
09.03.2013

Honební výbor HS Zbýšov
Informace o konání zasedání Zastupitelstva města Zbýšova 25.02.2013  14.02.2013 
26.02.2013

Město Zbýšov
Rozhodnutí o rušení údaje o místu trvalého pobytu - Jan Horálek  14.02.2013 
04.03.2013
MZ 261/2013/EO
Městský úřad Zbýšov, oddělení evidence obyvatel
Záměr Města Zbýšova odprodat parcelu č. 1598/103, zastavěná plocha, o výměře 21 m2, k. ú. Zbýšov u Oslavan.  01.02.2013 
19.02.2013

Město Zbýšov, správa majetku
Oznámení o zahájení správního řízení - Patrik Slaný  24.01.2013 
11.02.2013
MZ 158/2013/EO
Městský úřad Zbýšov, oddělení evidence obyvatel
Rozhodnutí o rušení údaje o místu trvalého pobytu - Josef Kvapil  21.01.2013 
06.02.2013
MZ 127/2013/EO
Městský úřad Zbýšov, oddělení evidence obyvatel
Informace o konání zasedání Zastupitelstva města Zbýšova dne 28.01.2013  16.01.2013 
29.01.2013

Město Zbýšov
Oznámení o zahájení správního řízení - Horálek Jan  16.01.2013 
01.02.2013
MZ 107/2013/EO
Městský úřad Zbýšov, oddělení evidence obyvatel
Oznámení o době a místě konání volby prezidenta České republiky 25. a 26. 1. 2013  14.01.2013 
27.01.2013

Městský úřad Zbýšov
Rozhodnutí o rušení údaje o místu trvalého pobytu - Michal Brázda  11.01.2013 
29.01.2013
MZ 80/2013/EO
Městský úřad Zbýšov, oddělení evidence obyvatel
Rozhodnutí o rušení údaje o místu trvalého pobytu - Ivan Polák  04.01.2013 
21.01.2013
MZ 40/2013/EO
Městský úřad Zbýšov, oddělení evidence obyvatel
Rozhodnutí o rušení údaje o místu trvalého pobytu - Zuzana Poláková  04.01.2013 
21.01.2013
MZ 39/2013/EO
Městský úřad Zbýšov, oddělení evidence obyvatel
Rozhodnutí o rušení údaje o místu trvalého pobytu - Alena Poláková  04.01.2013 
21.01.2013
MZ 38/2013/EO
Městský úřad Zbýšov, oddělení evidence obyvatel
Rozhodnutí o rušení údaje o místu trvalého pobytu - Leona Burneková  03.01.2013 
21.01.2013
MZ 18/2013/EO
Městský úřad Zbýšov, oddělení evidence obyvatel
Oznámení o době a místě konání volby prezidenta České republiky 11. a 12. 1. 2013  27.12.2012 
14.01.2013

Městský úřad Zbýšov
Oznámení o zahájení správního řízení - Josef Kvapil  20.12.2012 
07.01.2013
MZ 1761/2012/EO
Městský úřad Zbýšov, oddělení evidence obyvatel
Rozpočet Města Zbýšova na rok 2013  18.12.2012 
02.01.2014

Město Zbýšov
Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání změny č. I Územního plánu Zbýšova  18.12.2012 
04.01.2013
MR-S 7597-10-OSU-123
Městský úřad Rosice, úřad územního plánování
OZV č. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu  17.12.2012 
03.01.2013

Město Zbýšov
Oznámení o zahájení správního řízení - Michal Brázda  12.12.2012 
28.12.2012
MZ 1719/2012/EO
Městský úřad Zbýšov, oddělení evidence obyvatel
Oznámení o podaném odvolání  10.12.2012 
28.12.2012
MZ 1670/2012
Městský úřad Zbýšov, stavební úřad
Rozhodnutí o rušení údaje o místu trvalého pobytu - Petr Pelikán  07.12.2012 
27.12.2012
MZ 1688/2012/EO
Městský úřad Zbýšov, oddělení evidence obyvatel
Informace o konání zasedání Zastupitelstva města Zbýšova 17.12.2012  05.12.2012 
18.12.2012

Město Zbýšov
Oznámení o zahájení správního řízení - Leona Burneková  29.11.2012 
17.12.2012
MZ 1649/2012/EO
Městský úřad Zbýšov, oddělení evidence obyvatel
Pozvánka na jednání VH SVaK Zbýšov - Zakřany dne 12.12.2012  26.11.2012 
13.12.2012

Svazek vodovodů a kanalizací Zbýšov - Zakřany
Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volbu prezidenta republiky  26.11.2012 
12.01.2013

Městský úřad Zbýšov
Návrh rozpočtu Města Zbýšova na rok 2013  26.11.2012 
18.12.2012

Město Zbýšov
Návrh rozpočtu SVaK Zbýšov - Zakřany, Vodárny Zbýšov, na rok 2013  26.11.2012 
13.12.2012

SVaK Zbýšov - Zakřany
Plán zasedání Zastupitelstva města Zbýšova pro rok 2013  20.11.2012 
02.01.2014

Město Zbýšov
Oznámení o zahájení správního řízení - Zuzana Poláková  15.11.2012 
03.12.2012
MZ 1586/2012/EO
Městský úřad Zbýšov, oddělení evidence obyvatel
Oznámení o zahájení správního řízení - Ivan Polák  15.11.2012 
03.12.2012
MZ 1585/2012/EO
Městský úřad Zbýšov, oddělení evidence obyvatel
Oznámení o zahájení správního řízení - Alena Poláková, (nezletilé děti) Darina Poláková, Ivana Poláková  15.11.2012 
03.12.2012
MZ 1584/2012/EO
Městský úřad Zbýšov, oddělení evidence obyvatel
Stanovení minimálního počtu členů OVK pro volbu prezidenta republiky  12.11.2012 
12.01.2013

Městský úřad Zbýšov
Oznámení o zahájení správního řízení - Petr Pelikán  08.11.2012 
26.11.2012
MZ 1549/2012/EO
Městský úřad Zbýšov, oddělení evidence obyvatel
Oznámení o zahájení správního řízení - Petr Pelikán  08.11.2012 
08.11.2012
MZ 1549/2012/EO
Městský úřad Zbýšov, oddělení evidence obyvatel
Informace o konání zasedání Zastupitelstva města Zbýšova dne 19.11.2012  06.11.2012 
20.11.2012

Městský úřad Zbýšov
Záměr Města Zbýšova pronajmout nebytové prostory o výměře, 2 x 24 m2, 1x 20 m2 v budově penzionu na Majrově, k. ú. Zbýšov u Oslavan.  06.11.2012 
22.11.2012

Město Zbýšov, správa majetku
Záměr Města Zbýšova odprodat pozemky parc. č. 1019/3 o výměře 349 m2 a parc. č. 1019/4 o výměře 260 m2, k. ú. Zbýšov u Oslavan.  31.10.2012 
16.11.2012

Město Zbýšov, správa majetku
Návrh rozpočtu Mikroregionu Kahan DSO na rok 2013  29.10.2012 
14.11.2012

Mikroregion Kahan, DSO, Zastávka
Záměr Města Zbýšova odprodat pozemek parc.č. 1598/58 o výměře 22 m2, k. ú. Zbýšov u Oslavan.  17.10.2012 
02.11.2012

Město Zbýšov, správa majetku
Informace o konání zasedání ZM 15.10.2012  04.10.2012 
16.10.2012

Město Zbýšov
Zahájení územního řízení - T-Mobile a.s. - Základnová stanice GSM  03.10.2012 
19.10.2012
MZ 1402/2012
Městský úřad Zbýšov, stavební úřad
Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva Jihomoravského kraje ve dnech 12. a 13.10.2012  27.09.2012 
14.10.2012

Městský úřad Zbýšov
Pozvánka na VH Honebního společenstva Zbýšov dne 26.10.2012  27.09.2012 
27.10.2012

Honební výbor HS Zbýšov
Rozhodnutí o rušení údaje o místu trvalého pobytu - Anna Kozlová  26.09.2012 
12.10.2012
MZ 1370/2012/EO
Městský úřad Zbýšov, oddělení evidence obyvatel
Záměr Města Zbýšova pronajmout parc. č. 1535 a 1536 o celkové výměře cca 600 m2 na Majrově, k. ú. Zbýšov.  12.09.2012 
01.10.2012

Město Zbýšov, správa majetku
Informace o konání zasedání ZM 10.09.2012  31.08.2012 
11.09.2012

Město Zbýšov
Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Zastupitelstva Jihomoravského kraje  27.08.2012 
21.09.2012

Městský úřad Zbýšov
Oznámení o zahájení správního řízení - Barbora Kozlová  27.08.2012 
12.09.2012
MZ 1201/2012/EO
Městský úřad Zbýšov, oddělení evidence obyvatel
Oznámení o zahájení správního řízení - Anna Kozlová, Radim Kozel (nezletilé dítě)  27.08.2012 
12.09.2012
MZ 1200/2012/EO
Městský úřad Zbýšov, oddělení evidence obyvatel
Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí pro volby do zastupitelstva kraje  13.08.2012 
21.09.2012

Městský úřad Zbýšov
Záměr pronájmu části pozemku parc. č. 335/1 (PK 1182/1) o výměře cca 500 m2 na ul. Sporovní, Zbýšov  09.08.2012 
27.08.2012

Město Zbýšov, správa majetku
Rozhodnutí o rušení údaje o místu trvalého pobytu - Eliška Havlíčková  09.08.2012 
27.08.2012
MZ 1113/2012/EO
Městský úřad Zbýšov, oddělení evidence obyvatel
Záměr Města Zbýšova pronajmout parc. č. 1598/58 o výměře 20m2 a části parc. č. 220/1 o výměře 75 a 50 m2, k. ú. Zbýšov u Oslavan  08.08.2012 
24.08.2012

Město Zbýšov, správa majetku
Oznámení o zahájení správního řízení - Jana Štěpánová,(nezletilé děti) David Štěpán a Jindřiška Štěpánová  07.08.2012 
23.08.2012
MZ 1102/2012/EO
Městský úřad Zbýšov, oddělení evidence obyvatel
Rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení - novostavba RD, Šiška, Lukovany  07.08.2012 
23.08.2012
MZ 1076/2012
Městský úřad Zbýšov - stavební úřad
Oznámení o zahájení správního řízení - Eliška Havlíčková  11.07.2012 
27.07.2012
MZ 961/2012/EO
Městský úřad Zbýšov, oddělení evidence obyvatel
Územní rozhodnutí - Hovořák Vlastimil a Kateřina - Novostavba RD  11.07.2012 
27.07.2012
MZ 919/2012
Městský úřad Zbýšov - stavební úřad
Zahájení spojeného územního a stavebního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání  29.06.2012 
15.07.2012
MZ 878/2012
Městský úřad Zbýšov - stavební úřad
Záměr Města Zbýšova pronajmout pozemky za hřbitovem parc. č. 147/41, 42, 43, 44, 45, 46 o výměře 1 687 m2, k. ú. Zbýšov u Oslavan  27.06.2012 
13.07.2012

Město Zbýšov, správa majetku
Záměr Města Zbýšova pronajmout pozemky za hřbitovem parc. č. 147/41, 42, 43, 44, 45, 46 o výměře 1 687 m2, k. ú. Zbýšov u Oslavan  27.06.2012 
27.06.2012

Město Zbýšov, správa majetku
Oznámení o zahájení správního řízení - Filip Šlechtický  20.06.2012 
10.07.2012
MZ 808/2012/EO
Městský úřad Zbýšov, oddělení evidence obyvatel
Oznámení o zahájení správního řízení - Filip Šlechtický  20.06.2012 
20.06.2012
MZ 807/2012/EO
Městský úřad Zbýšov, oddělení evidence obyvatel
Oznámení o zahájení správního řízení - Filip Šlechtický  20.06.2012 
20.06.2012
MZ 808/2012/EO
MZ-S 806/2012/EO
Městský úřad Zbýšov, oddělení evidence obyvatel
Informace o konání zasedání Zastupitelstva města Zbýšova 25. 6. 2012  14.06.2012 
26.06.2012

Město Zbýšov
Územní rozhodnutí - stožáry pro bezdrátovou radiokomunikaci  13.06.2012 
29.06.2012
MZ 746/2012
Městský úřad Zbýšov - stavební úřad
Územní rozhodnutí a stavební povolení, ORION OK, a.s. - Sklad produkce  01.06.2012 
19.06.2012
MZ 681/2012
Městský úřad Zbýšov, stavební úřad
Oznámení o zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - novostavba RD, Hovořákovi  30.05.2012 
15.06.2012
MZ 722/2012
Městský úřed Zbýšov - stavební úřad
Pozvánka na VH SVaK Zbýšov - Zakřany 6. 6. 2012  24.05.2012 
07.06.2012

SVaK Zbýšov - Zakřany
Územní rozhodnutí a stavební povolení, Rudolf, Zakřany - novostavba RD  23.05.2012 
08.06.2012
MZ 671/2012
Městský úřad Zbýšov - stavební úřad
Záměr pronájmu části parc. č. PK 1285 na ul. Sportovní, k. ú. Zbýšov u Oslavan  22.05.2012 
08.06.2012

Město Zbýšov, správa majetku
Závěrečný účet SVaK Zbýšov - Zakřany za rok 2011 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 2  18.05.2012 
07.06.2012

SVaK Zbýšov - Zakřany
Závěrečný účet SVaK Zbýšov - Zakřany za rok 2011 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu  18.05.2012 
07.06.2012

SVaK Zbýšov - Zakřany
Závěrečný účet SVaK Zbýšov - Zakřany za rok 2011 Přílohy  18.05.2012 
07.06.2012

SVaK Zbýšov - Zakřany
Závěrečný účet SVaK Zbýšov - Zakřany 2011 Výkaz zisku a ztráty  18.05.2012 
07.06.2012

SVaK Zbýšov - Zakřany
Závěrečný účet SVaK Zbýšov - Zakřany za rok 2011 Rozvaha - bilance  18.05.2012 
07.06.2012

SVaK Zbýšov - Zakřany
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření SVaK Zbýšov - Zakřany za rok 2011  18.05.2012 
07.06.2012

SVaK Zbýšov - Zakřany
Závěrečný účet SVaK Zbýšov - Zakřany za rok 2011  18.05.2012 
07.06.2012

SVaK Zbýšov - Zakřany
Informace o zveřejnění Závěrečného účtu SVaK Zbýšov - Zakřany za rok 2011  18.05.2012 
07.06.2012

SVaK Zbýšov - Zakřany
Oznámení o zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání  04.05.2012 
21.05.2012
MZ 603/2012
Městský úřad Zbýšov - stavební úřad
Územní rozhodnutí, Město Zbýšov - Zbýšov, kanalizace ze sídliště Sička  03.05.2012 
21.05.2012
MZ 602/2012
Městský úřad Zbýšov - stavební úřad
Územní rozhodnutí a stavební povolení, WEGAR s.r.o., skladová a výrobní hala  02.05.2012 
17.05.2012
MZ 572/2012
Městský úřad Zbýšov - stavební úřad
Územní rozhodnutí a stavební povolení, Multuš, Zakřany - novostavba RD  02.05.2012 
17.05.2012
MZ 570/2012
Městský úřad Zbýšov - stavební úřad
Oznámení o zahájení správního řízení - Ilona Rožnovská  24.04.2012 
10.05.2012
MZ 563/2012/EO
MZ-S 559/2012/EO
Městský úřad Zbýšov, oddělení evidence obyvatel
Zahájení spojeného územního a stavebního řízení - novostavba RD, Rudolf, Zakřany - Zálesí  16.04.2012 
02.05.2012
MZ 491/2012
Městský úřad Zbýšov - stavební úřad
Oznámení o zahájení správního řízení - Jana Sychrová, Natálie Sekaninová (nezletilé dítě) a Daniel Sekanina (nezletilé dtíě)  13.04.2012 
02.05.2012
MZ 528/2012/EO
MZ-S 506/2012/EO
Městský úřad Zbýšov, oddělení evidence obyvatel
Oznámení o zahájení správního řízení - Jana Sychrová a Nikola Sychrová (nezletilé dítě)  13.04.2012 
02.05.2012
MZ 527/2012/EO
MZ-s 506/2012/EO
Městský úřad Zbýšov, oddělení evidence obyvatel
Oznámení o zahájení správního řízení - Petr Sychra  13.04.2012 
02.05.2012
MZ 524/2012/EO
MZ-S 505/2012/EO
Městský úřad Zbýšov, oddělení evidence obyvatel
Zahájení územního a stavebního řízení - ORION OK, a.s.  13.04.2012 
02.05.2012
MZ 504/2012
Městský úřad Zbýšov, stavební úřad
Informace o konání zasedání Zastupitelstva města Zbýšova 23.04.2012  12.04.2012 
24.04.2012

Město Zbýšov
Pozvánka na valnou hromadu Honebního společenstva Zbýšov 27. 4. 2012  10.04.2012 
30.04.2012

Honební společenstvo Zbýšov
Závěrečný účet města Zbýšova - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Zbýšova za rok 2011  30.03.2012 
24.04.2012
MZ 444/2012/T
Město Zbýšov
Závěrečný účet města Zbýšova za rok 2011 - výdaje, majetek, finanční vztahy  30.03.2012 
24.04.2012
MZ 444/2012/T
Město Zbýšov
Závěrečný účet města Zbýšova za rok 2011 - příjmy  30.03.2012 
24.04.2012
MZ 444/2012/T
Město Zbýšov
Závěrečný účet města Zbýšova za rok 2011 - údaje o plnění příjmů a výdajů, vyúčtování finančních vztahů  30.03.2012 
24.04.2012
MZ 444/2012/T
Město Zbýšov
Informace o zveřejnění Návrhu závěrečného účtu města a Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2011  30.03.2012 
24.04.2012
MZ 444/2012/T
Město Zbýšov
Záměr města Zbýšova odprodat pozemky - zast. pl. - parc. č. 1598/106 o výměře 17 m2 a 1598/162 o výměře 4 m2 ve čtvrti Padělky, k. ú. Zbýšov u Oslavan  27.03.2012 
12.04.2012

Město Zbýšov - správa majetku
Záměr města Zbýšova odprodat část parc. č. 778/1 o výměře cca 100 m2 na stavbu garáží ve čtvrti Sička, k. ú. Zbýšov u Oslavan  27.03.2012 
12.04.2012

Město Zbýšov - správa majetku
Oznámení o zahájení úz. říz., Zbýšov, kanalizace ze ze sídliště "Sička"  26.03.2012 
11.04.2012
MZ 367/2012
Městský úřad Zbýšov - stavební úřad
Oznámení o zahájení územního a stavebního řízení, skladová hala, WEGAR, Zakřany  21.03.2012 
06.04.2012
MZ-386/2012
Městský úřad Zbýšov - stavební úřad
Oznámení o zahájení územního a stavebního řízení, novostavba RD, Multuš, Zakřany  21.03.2012 
06.04.2012
MZ 385/2012
Městský úřad Zbýšov - stavební úřad
Rozprodej areálu Sklárna Rosice  16.03.2012 
15.04.2012

Město Rosice
Záměr města zbýšova pronajmout část pozemku parc. č. 786/1 o výměře cca 20 m2 ve čtvrti Sička, k.ú. Zbýšov  14.03.2012 
30.03.2012

Město Zbýšov - správa majaetku
Záměr města Zbýšova pronajmout část pozemku parc. č. 786/1 ve čtvrti Sička, k. ú. Zbýšov u Oslavan  14.03.2012 
30.03.2012

Město Zbýšov
Informace o konání Zastupitelstva města Zbýšova dne 26. 3. 2012  14.03.2012 
27.03.2012

Město Zbýšov
Návrh závěrečného účtu Mikroregionu Kahan za rok 2011  08.03.2012 
26.03.2012

Mikroregion Kahan dso, Zastávka
Oznámení o zahájení správního řízení - Tomáš Krchňavý  05.03.2012 
21.03.2012
MZ 307/2012/EO
MZ-S 300/2012/EO
Městský úřad Zbýšov, oddělení evidence obyvatel
Rozpočet města Zbýšova pro rok 2012  01.03.2012 
31.12.2012

Město Zbýšov
Veřejná vyhláška MěÚ Rosice - Oznámení o vystavení a veřejném projednání návrhu změny č. I ÚP Zbýšov  01.03.2012 
19.04.2012
MR-S 7597-10-OSU-85-Dyth
Městský úřad Rosice
Záměr města Zbýšova pronajmout část pozemku parc. č. 833/1ve čtvrti Sička, k. ú. Zbýšov u Oslavan  29.02.2012 
16.03.2012

Město Zbýšov
Stanovení termínů sčítání zvěře na území Jihomoravského kraje  29.02.2012 
04.03.2012
JMK 1334/2012
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Vyúčtování cen pro vodné a stočné za rok 2011  28.02.2012 
15.03.2012

Svazek vodovodů a kanalizací Zbýšov-Zakřany, Vodárna Zbýšov
Rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu - Lenka Viktorinová  23.02.2012 
12.03.2012
MZ 239/2012/EO
MZ-S 105/2012/EO
Městský úřad Zbýšov, oddělení evidence obyvatel
Záměr města pronajmout části pozemků na Padělkách jako zahrádky o celk. výměře cca 2 645m2  17.02.2012 
05.03.2012

Město Zbýšov, správa majetku
Informace o konání Zastupitelstva města Zbýšova dne 27. 2. 2012  15.02.2012 
28.02.2012

Město Zbýšov
Rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu - Petr Holubec  15.02.2012 
02.03.2012
MZ 206/2012/EO
MZ-S 61/2012/EO
Městský úřad Zbýšov, oddělení evidence obyvatel
Návrh rozpočtu města Zbýšova pro rok 2012  07.02.2012 
27.02.2012

Město Zbýšov
Oznámení o zahájení správního řízení - Lenka Viktorinová  25.01.2012 
10.02.2012
MZ 116/2012/EO
MZ-S 105/2012/EO
Městský úřad Zbýšov, oddělení evidence obyvatel
Oznámení o zahájení správního řízení - Petr Holubec  20.01.2012 
07.02.2012
MZ 99/2012/EO
MZ-S 61/2012/EO
Městský úřad Zbýšov, oddělení evidence obyvatel
Informace o konání zasedání Zastupitelstva města Zbýšova  18.01.2012 
31.01.2012

Město Zbýšov
Záměr města Zbýšova směnit nemovitost část parc. č. 1340/1 Na Láně, Zbýšov  21.12.2011 
06.01.2012

Město Zbýšov, správa majetku
Záměr města Zbýšova prodat část parc. č. 753 o výměře cca 50 m2 a část parcely č. 786/1 o výměře 50 m2 ve čtvrti Sička  13.12.2011 
29.12.2011

Město Zbýšov
Záměr města Zbýšova pronajmout část parc. 220/1 o výměře cca 120 m2 ve čtvrti Majrov  13.12.2011 
29.12.2011

Město Zbýšov
Informace o konání zasedání Zastupitelstva města Zbýšova 19. 12. 2011  08.12.2011 
20.12.2011

Město Zbýšov
Územní rozhodnutí a stavební povolení, Bochníčkovi, Babice - Novostavba RD a stolařská dílna  08.12.2011 
27.12.2011
1349/11
Městský úřad Zbýšov - stavební úřad
Plán zasedání Zastupitelstva města Zbýšova na rok 2012  29.11.2011 
31.12.2012

Město Zbýšov
Obecně závazná vyhláška města Zbýšova č. 3/2011, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství ve městě a vymezují prostory pro volné pobíhání psů  29.11.2011 
15.12.2011

Město Zbýšov
Územní rozhodnutí a stavební povolení, E.ON, Zakřany, kabelové rozvodyNN, lokalita Zálesí  29.11.2011 
15.12.2011
1301/11
Městský úřad Zbýšov - stavební úřad
Návrh rozpočtu SVaK Zbýšov -Zakřany na rok 2012  29.11.2011 
14.12.2011

SVaK Zbýšov-Zakřany
Informace o konání zasedání Zastupitelstva města Zbýšova 28. 11. 2011  16.11.2011 
29.11.2011

Město Zbýšov
Návrh opatření obecné povahy - bobr evropský 1  08.11.2011 
24.11.2011
153849/2011
KÚ Jihomoravského kraje
Návrh opatření obecné povahy - bobr evropský  08.11.2011 
24.11.2011
153849/2011
KÚ Jihomoravského kraje
Návrh rozpočtu Mikroregionu Kahan, DSO, na rok 2012  04.11.2011 
22.11.2011

Mikroregion Kahan, DSO, Zastávka
Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích  31.10.2011 
16.11.2011
MR-S 8676/11-ODO KVA/4
MěÚ Rosice, odbor dopravy
Zahájení spojeného územního a stavebního řízení - E.ON. Zakřany, kabelové rozvody NN Zálesí  19.10.2011 
04.11.2011
1301/11
MěÚ Zbýšov - stavební úřad
Stavební povolení, Obec Zakřany, plynovod a osvětlení, lokalita Zálesí  18.10.2011 
03.11.2011
1168/11
Městský úřad Zbýšov - stavební úřad
Dodatečné stavební povolení - MUDr. Jiří Mach - Nástavba dvorního křídla RD č.p. 146, Babice  17.10.2011 
02.11.2011
1102/11
Městský úřad Zbýšov - stavební úřad
Informace o konání zasedání ZM 24. 10.  13.10.2011 
25.10.2011

Město Zbýšov
Veřejná vyhláška Tomáš Rejthar  06.10.2011 
24.10.2011
469782/11/010934108564
Finanční úřad pro Prahu 10
Oznámení o vydání Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje  06.10.2011 
24.10.2011
JMK 134899/2011
Jihomoravský kraj
Zastavení řízení o odstr. stavby, UNIVERS s.r.o.  05.10.2011 
21.10.2011
799/11
Městský úřad Zbýšov - stavební úřad
Územní rozhodnutí a stavební povolení, Dobšíková, Zakřany, garáž  05.10.2011 
21.10.2011
1085/11
Městský úřad Zbýšov - stavební úřad
Zahájení stavebního řízení, Obec Zakřany, STL plynovod a osvětlení  20.09.2011 
06.10.2011
1168/11
MěÚ Zbýšov - stavební úřad
Záměr pronájmu části parc. č. 201/1 naul. J.A. Komenského, Zbýšov o výměře cca 100 m2  12.09.2011 
29.09.2011

Město Zbýšov, správa majetku
Záměr prodeje parc. 1598/83 (zast. plocha) o výměře 20 m2  12.09.2011 
29.09.2011

Město Zbýšov, správa majetku
Záměr prodeje parc.č. 1077/2 o výměře 24 m2 a 1078/2 o výměře 40m2  12.09.2011 
29.09.2011

Město Zbýšov, správa majetku
Záměr prodeje parc.č. 1077/2 o výměře 24 m2 a 1078/2 o výměře 40m2  12.09.2011 
12.09.2011

Město Zbýšov, správa majetku
Záměr prodeje části pozemku parc. č. 1556 o výměře cca 15 m2 na ul. 9. května ve Zbýšově  12.09.2011 
29.09.2011

Město Zbýšov, správa majetku
Veřejná vyhláška Oznámení o návrhu opatření obecné povahy - místní úprava provozu  07.09.2011 
23.09.2011
MR-S 8676/11-ODO KVA/3
Městský úřad Rosice
Zahájení řízení o dodatečném povolení stavby - Mach Jiří, Babice 146 - Nástavba RD  01.09.2011 
19.09.2011
1102/11
Městský úřad Zbýšov - stavební úřad
Zahájení řízení o dodatečném povolení stavby - Mach Jiří, Babice 146 - Nástavba RD  01.09.2011 
01.09.2011
1102/11
Městský úřad Zbýšov - stavební úřad
Zahájení spojeného územního a stavebního řízení, Dobšíková, Zakřany, garáž  31.08.2011 
16.09.2011
1085/11
Městský úřad Zbýšov - stavebn úřad
Územní rozhodnutí a stavební povolení, Melkes, Zakřany, garáž  31.08.2011 
16.09.2011
925/11
Městský úřad Zbýšov - stavební úřad
Dodatečné povolení stavby - UNIVERS s.r.o. - Změna RD, Babice u Rosic  25.08.2011 
12.09.2011
944/11
MěÚ Zbýšov - stavební úřad
stavební povolení  18.08.2011 
18.08.2011
911/11
MěÚ Zbýšov - stavební úřadd
Rozhodnutí veřejnou vyhláškou Povolení ke stavbě vodního díla Modernizace a intenzifikace ČOV ve Zbýšově  18.08.2011 
18.08.2011
MR-S 6252/11-OZP/6
Městský úřad Rosice
Informace o konání Zastupitelstva města Zbýšova 5. 9. 2011  16.08.2011 
06.09.2011

Městský úřad Zbýšov
Rozhodnutí veřejnou vyhláškpu - Povolení ke stavbě vodního díla Modernizace a intenzifikace ČOV ve Zbýšově  15.08.2011 
31.08.2011
MR-S 6252/11-OZP/6
Městský úřad Rosice
Rozhodnutí veřejnou vyhláškou - Povolení stavby vodního díla Modernizace a intenzifikace ČOV ve Zbýšově  15.08.2011 
18.08.2011
MR-S 6252/11-OZP/6
Městský úřad Rosice
Rozhodnutí veřejnou vyhláškou - Povolení ke stavbě vodního díla Modernizace a intenzifikace ČOV ve Zbýšově  15.08.2011 
18.08.2011
MR-S 6252/11-OZP/6
Městský úřad Rosice
Územní rozhodnutí a stavební povolení, Zejdovi, Lukovany - novostavba RD  10.08.2011 
26.08.2011
911/11
MěÚ Zbýšov - stavební úřad
Zahájení spojeného územního a stavebního řízení - Melkes, Zakřany, garáž  27.07.2011 
12.08.2011
925/11
MěÚ Zbýšov - stavební úřad
Usnesení - přerušení řízení o odstranění stavby RD, UNIVERS, Babice u Rosic  27.07.2011 
12.08.2011
799/11
MěÚ Zbýšov - stavební úřad
Zahájení řízení o dodatečném povolení stavby RD - UNIVERS, Babice u Rosic  27.07.2011 
12.08.2011
944/11
MěÚ Zbýšov - stavební úřad
Záměr prodeje pozemků zastavěných garážemi na Padělkách, Zbýšov  27.07.2011 
27.07.2011

Město Zbýšov, správa majetku
Sdělení veřejnou vyhláškou Seznámení s podklady rozhodnutí - Modernizace a intenzifikace ČOV ve Zbýšově  26.07.2011 
12.08.2011
MR-S 6252/11-OZP/5
Městský úřad Rosice
Záměr prodeje pozemků zastavěných garážemi na Padělkách, Zbýšov  26.07.2011 
11.08.2011

Město Zbýšov, správa majetku
Záměr prodeje pozemků zastavěných garážemi na Padělkách, Zbýšov  26.07.2011 
27.07.2011

Město Zbýšov, správa majetku
Záměr směny lesního pozemku na Dolině, Zbýšov  26.07.2011 
11.08.2011

Město Zbýšov, správa majetku
Zejdovi, Lukovany, novostavba RD - zahájení řízení  20.07.2011 
05.08.2011
911/11
MěÚ Zbýšov - stavební úřad
Územní rozhodnutí a stavební povolení, Rozínkovi, Babice 237 - garáž  19.07.2011 
04.08.2011
706/11
MěÚ Zbýšov - stavební úřad
Rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu - Jiří Čapka  13.07.2011 
29.07.2011
720/6/2011/EO
Městský úřad Zbýšov, oddělení evidence obyvatel
Územní rozhodnutí - PASPOL Brno - Odvod dešťových vod  13.07.2011 
29.07.2011
677/11
MěÚ Zbýšov - stavební úřad
Oznámení o zahájení správního řízení - Luděk Chalupa  12.07.2011 
28.07.2011
860/1/2011/EO
Městský úřad Zbýšov, oddělení evidence obyvatel
Informace o konání zasedání ZM 18. 7. 2011  08.07.2011 
18.07.2011

Městský úřad Zbýšov
Nařízení města Rosice č. 1/2011, kterým se vyhlašuje záměr zadat zpracování lesních hospodářských osnov ve správním obvodu obce s rozřířenou působností Rosice  08.07.2011 
26.07.2011

Městský úřad Rosice
Usnesení - přerušení řízení o odstranění stavby - Hájkovi, Babice u Rosic  30.06.2011 
15.07.2011
793/11
MěÚ Zbýšov - stavební úřad
Oznámení o zahájení řízení o odstranění stavby - Univers s.r.o., Babice u Rosic  29.06.2011 
15.07.2011
799/11
MěÚ Zbýšov - stavební úřad
Oznámení o zahájení řízení o odstranění stavby - Hájkovi, Babice u Rosic  28.06.2011 
14.07.2011
793/11
MěÚ Zbýšov - stavební úřad
Oznámení o zahájení správního řízení - Zdeněk Nešpor  28.06.2011 
14.07.2011
788/1/2011/EO
Městský úřad Zbýšov, oddělení evidence obyvatel
ÚR a SP - Centrum pro seniory, Zbýšov 381  22.06.2011 
08.07.2011
587/11
MěÚ Zbýšov - stavební úřad
 22.06.2011 
22.06.2011
587/11
MěÚ Zbýšov - stavební úřad
 22.06.2011 
22.06.2011
587/11
MěÚ Zbýšov - stavební úřad
Oznámení o zahájení řízení a pozvání k ústnímu jednání 21. 07. 2011 - Modernizace a intenzifikace ČOV ve Zbýšově  17.06.2011 
04.07.2011
MR-S 6252/11-OZP/3
Městský úřad Rosice, odbor ŽP
Informace o konání Zastupitelstva města Zbýšova dne 27. 6. 2011  16.06.2011 
28.06.2011

Město Zbýšov
Výzva k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu - Zhotovení stavby Zřízení sběrného dvora ve Zbýšově  15.06.2011 
01.07.2011

Město Zbýšov zastoupené VRV, a.s. divize 05 Brno
Oznámení o zahájení správního řízení - Jiří Čapka  15.06.2011 
01.07.2011
720/1/2011/EO
Městský úřad Zbýšov, oddělení evidence obyvatel
Územní rozhodnutí a stavební povolení, Lázničkovi, Zbýšov 661 - garáž  15.06.2011 
01.07.2011
554/11
MěÚ Zbýšov - stavební úřad
Zahájení spojeného územního a stavebního řízení - Rozínkovi, Babice, garáž  10.06.2011 
27.06.2011
706/11
MěÚ Zbýšov - stavební úřad
Zahájení spojeného územního a stavebního řízení - Rozínkovi, Babice 237, garáž  10.06.2011 
13.06.2011
706/11
Městský úřad Zbýšov - stavební úřad
Zahájení územního řízení - PASPOL Brno - Odvod dešťových vod v areálu ve Zbýšově  07.06.2011 
23.06.2011
677/11
Městský úřad Zbýšov - stavební úřad
Rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu - Veronika Toncrová  02.06.2011 
17.06.2011
464/7/II/2011/EO
Městský úřad Zbýšov, oddělení evidence obyvatel
Územní rozhodnutí, Jurová, Babice u Rosic - chodník a zpevnění svahu  30.05.2011 
15.06.2011
488/11
MěÚ Zbýšov - stavební úřad
Veřejná výzva k přihlášení zájemců na obsazení pracovního místa referenta investiční výstavby  25.05.2011 
10.06.2011
636/2011/T
Městský úřad Zbýšov
Informace o konání zasedání ZM 30. 5. 2011  18.05.2011 
31.05.2011

Město Zbýšov
Záměr VH SVaK Zbýšov - Zakřany odprodat pozemek v k. ú. Padochov  18.05.2011 
20.06.2011

SVaK Zbýšov - Zakřany, Vodárna Zbýšov
Územní rozhodnutí a stavební povolení, Žaludovi, Zbýšov 345 - garáž  18.05.2011 
03.06.2011
446/11
MěÚ Zbýšov - stavební úřad
Zahájení spojeného územního a stavebního řízení - PAMIR, s.r.o. - Centrum pro seniory  17.05.2011 
02.06.2011
587/11
Městský úřad Zbýšov - stavební úřad
Rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu - Martina Kopřivová, nezletilé dítě Daniel Kopřiva, nezletilé dítě Denis Kopřiva  13.05.2011 
31.05.2011
464/5/III./2011/EO
Městský úřad Zbýšov, oddělení evidence obyvatel
Rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu - Rudolf Kopřiva  13.05.2011 
31.05.2011
464/5/IV./2011/EO
Městský úřad Zbýšov, oddělení evidence obyvatel
Rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu - Jaroslav Rešl  13.05.2011 
31.05.2011
465/5/2011/EO
Městský úřad Zbýšov, oddělení evidence obyvatel
Rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu - Lukáš Schmid  13.05.2011 
31.05.2011
466/5/III./2011/EO
Městský úřad Zbýšov, oddělení evidence obyvatel
Zahájení spojeného územního a stavebního řízení - Lázničkovi, Zbýšov 661, garáž  09.05.2011 
25.05.2011
554/11
MěÚ Zbýšov - stavební úřad
Rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu - Patrik Svoboda  06.05.2011 
24.05.2011
424/6/2011/EO
Městský úřad Zbýšov, oddělení evidcence obyvatel
Informace o konání Valné hromady SVaK Zbýšov-Zakřany 9. 5. 2011  26.04.2011 
10.05.2011

SVaK Zbýšov-Zakřany
Informace o konání Zastupitelstva města Zbýšova dne 2. 5. 2011  22.04.2011 
03.05.2011

Město Zbýšov
Oznámení o zahájení ÚŘ - Jurová, Babice u Rosic, terenní úpravy  21.04.2011 
07.05.2011
488/11
Městský úřad Zbýšov - stavební úřad
Oznámení o zahájení správního řízení - Sandra Szökölová  18.04.2011 
04.05.2011
463/1/IV./2011/EO
Městský úřad Zbýšov, oddělení evidence obyvatel
Oznámení o zahájení správního řízení - Zdeňka Zviklová, Petr Zvikl (nezletilé dítě) a Kristýna Zviklová (nezletilé dítě)  18.04.2011 
04.05.2011
463/1/I./2011/EO
Městský úřad Zbýšov, oddělení evidence obyvatel
Oznámení o zahájení správního řízení - Sandra Zsökölová  18.04.2011 
18.04.2011
463/1/IV./2011/EO
Městský úřad Zbýšov, oddělení evidence obyvatel
Oznámení o zahájení správního řízení - Sandra Szökölová  18.04.2011 
18.04.2011
463/1/IV./2011/EO
Městský úřad Zbýšov, oddělení evidence obyvatel
Oznámení o zahájení správního řízení - Jaroslav Rešl  18.04.2011 
04.05.2011
465/1/2011/EO
Městský úřad Zbýšov, oddělení evidence obyvatel
Oznámení o zahájení správního řízení - Rudolf Kopřiva  18.04.2011 
04.05.2011
464/1/IV./2011/EO
Městský úřad Zbýšov, oddělení evidence obyvatel
Oznámení o zahájení správního řízení - Martina Kopřivová, Daniel Kopřiva (nezletilé dítě) a Denis Kopřiva (nezletilé dítě)  18.04.2011 
04.05.2011
464/1/III./2011/EO
Městský úřad Zbýšov, oddělení evidence obyvatel
Oznámení o zahájení správního řízení - Veronika Toncrová  18.04.2011 
04.05.2011
464/1/II./2011/EO
Městský úřad Zbýšov, oddělení evidence obyvatel
Oznámení o zahájení správního řízení - Jarmila Toncrová  18.04.2011 
04.05.2011
464/1/I./2011/EO
Městský úřad Zbýšov, oddělení evidence obyvatel
Oznámení o zahájení správního řízení - Jarmila Toncrová  18.04.2011 
18.04.2011
464/1/I./2011/EO
Městský úřad Zbýšov, oddělení evidence obyvatel
Oznámení o zahájení správního řízení Marcela Šlapanská, Nicola Schmidová (nezletilé dítě), Jan Šlapanský (nezletilé dítě) a Jana Šlapanská (nezletilé dítě)  18.04.2011 
04.05.2011
466/1/2011/EO
Městský úřad Zbýšov, oddělení evidence obyvatel
Oznámení o zahájení správního řízení - Lukáš Schmid  18.04.2011 
04.05.2011
466/1/III./2011/EO
Městský úřad Zbýšov, oddělení evidence obyvatel
ÚS a SP - Starý František a Zdenka, Babice u Rosic 204 - GARÁŽ  18.04.2011 
04.05.2011
288/11
MěÚ Zbýšov - stavební úřad
ÚS a SP - Starý František a Zdenka, Babice u Rosic 204 - GARÁŽ  18.04.2011 
18.04.2011
288/11
MěÚ Zbýšov - stavební úřad
Zahájení spojeného územního a stavebního řízení - Žaludovi, Zbýšov 345, garáž  12.04.2011 
28.04.2011
446/11
MěÚ Zbýšov - stavební úřad
Návrh závěrečného účtu Města Zbýšova za rok 2010 2. část  11.04.2011 
03.05.2011

Město Zbýšov
Návrh závěrečného účtu Města Zbýšova za rok 2010 1. část  11.04.2011 
03.05.2011

Město Zbýšov
Návrh závěrečného účtu Města Zbýšova za rok 2010- Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření  11.04.2011 
03.05.2011

Město Zbýšov
Závěr. účet SVaK Zbýšov-Zakřany Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2010  11.04.2011 
09.05.2011

Svazek vodovodů a kanalizací Zbýšov-Zakřany
Návrh závěrečného účtu SVaK Zbýšov-Zakřany za rok 2010  11.04.2011 
09.05.2011

Svazek vodovodů a kanalizací Zbýšov-Zakřany
Návrh závěrečného účtu DSO Mikroregion Kahan za rok 2010  11.04.2011 
27.04.2011

Mikroregion Kahan DSO
Záměr města Zbýšov oprodat zastavěné plochy  08.04.2011 
27.04.2011

Město Zbýšov
Záměr města Zbýšov odprodat parč. č. 882/10  08.04.2011 
27.04.2011

Město Zbýšov
Záměr města Zbýšov odprodat parcelu č. 1319/12  08.04.2011 
27.04.2011

Město Zbýšov
Záme města Zbýšov odprodat parcelu 1319/12  08.04.2011 
11.04.2011

Město Zbýšov
zkouška  08.04.2011 
08.04.2011

Oznámení o zahájení správního řízení - Patrik Svoboda  07.04.2011 
26.04.2011
424/1/2011/EO
Městský úřad Zbýšov, oddělení evidence obyvatel
ZKOUŠKA  07.04.2011 
07.04.2011
999/11
Stavební odbor
Územní rozhodnutí a stavební povolení, E.ON, Zbýšov, kabel NN  04.04.2011 
20.04.2011
217/11
MěÚ Zbýšov - stavební úřad
Územní rozhodnutí a stavební povolení, Fr.Stuchlík, Zbýšov, novostavba RD  30.03.2011 
15.04.2011
185/11
MěÚ Zbýšov - stavební úřad
OZV Města Zbýšova č. 2/2011, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství ve městě Zbýšově a vymezují prostory pro volné pobíhá  29.03.2011 
14.04.2011

Městský úřad Zbýšov
Informace o konání zasedábí ZM  18.03.2011 
29.03.2011

Město Zbýšov
Záměr města Zbýšova odprodat pozemky zastavěné garážemi  11.03.2011 
28.03.2011

Město Zbýšov
Sdělení MěÚ Rosice Konání chovatelské přehlídky a hodnocení trofejí  10.03.2011 
26.03.2011
MR-S 2858/11-OZP
Městský úřad Rosice
Záměr města Zbýšova pronajmout část nebytových prostor v budově zdravotního střediska  08.03.2011 
24.03.2011

Město Zbýšov
Záměr města Zbýšova pronajmout část nebytových prostor v budově zdravotního střediska  08.03.2011 
24.03.2011

Město Zbýšov
Záměr města Zbýšova pronajmout část parcely u vchodu budovy kina  08.03.2011 
24.03.2011

Město Zbýšov
Rozpočet města Zbýšova na rok 2011  02.03.2011 
31.12.2011

Město Zbýšov
Pozvánka na veřejné projednání 2. Návrhu Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje  02.03.2011 
19.04.2011
JMK 24269/2011
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Veřejná vyhláška o zahájení řízení o vydání Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje, datu a místě konání veřejného projednání a zveřejnění dokumentace  02.03.2011 
19.04.2011
JMK 25687/2011
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Záměr města Zbýšova pronajmout provozovnu občerstvení v areálu koupaliště  28.02.2011 
16.03.2011

Město Zbýšov
Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Města Zbýšova - lokality  28.02.2011 
29.03.2011

Městský úřad Rosice
Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Města Zbýšova určený k veřejnoprávnímu projednání  28.02.2011 
29.03.2011

Městský úřad Rosice
Zahájení spojeného územního a stavebního řízení - E.ON, Zbýšov, kabel NN, garáže  25.02.2011 
13.03.2011
217/11
Městský úřad Zbýšov - stavební úřad
Oznámení o zahájení správního řízení - Anita Šandová  23.02.2011 
11.03.2011
206/1/2011/EO
Městský úřad Zbýšov, oddělení evidence obyvatel
Záměr města Zbýšova pronajmout obřadní smuteční síň  22.02.2011 
12.03.2011

Město Zbýšov
Zahájení spojeného územního a stavebního řízení - Fr.Stuchlík, Zbýšov, novostavba RD  21.02.2011 
09.03.2011
185/11
Městský úřad Zbýšov - stavební úřad
Informace o konání zasedání Zastupitelstva města Zbýšova  17.02.2011 
01.03.2011
200/2011
Město Zbýšov
Oznámení o zahájení správního řízení - Roman Hron  17.02.2011 
07.03.2011
196/1/2011/EO
Městský úřad Zbýšov, oddělení evidence obyvatel
Oznámení o zahájení správního řízení - Michal Klíma  11.02.2011 
01.03.2011
167/1/2011/EO
Městský úřad Zbýšov, oddělení evidence obyvatel
Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení projednání návrhu zadání změny č. 1 územního plánu Zbýšova  11.02.2011 
30.03.2011
MR-S-7597-10-OÚP-Dyth-4
MěÚ Rosice
Oznámení o zahájení správního řízení - Pavlína Nešporová, nezletilé dítě Darja Špačková  02.02.2011 
18.02.2011
127/1/2011/EO
Městský úřad Zbýšov, oddělení evidence obyvatel
Návrh rozpočtu města Zbýšova pro rok 2011  28.01.2011 
28.02.2011

Město Zbýšov
Rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu - Alena Bártlová  28.01.2011 
15.02.2011
1464/6/III/2010/EO
Městský úřad Zbýšov, oddělení evidence obyvatel
Rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu - Jiří Bártl  28.01.2011 
15.02.2011
1464/6/II/2010/EO
Městský úřad Zbýšov, oddělení evidence obyvatel
Rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu - Alena Hájková  28.01.2011 
15.02.2011
1464/6/I/2010/EO
Městský úřad Zbýšov, oddělení evidence obyvatel
Záměr města Zbýšova odprodat pozemek parc. č. 645 v k. ú. Zbýšov u Oslavan  26.01.2011 
12.02.2011

Město Zbýšov
OZV města Zbýšova č. 1/2011, kterou se mění a doplňuje OZV č. 11/2008 o místním poplatku za výherní hrací přístroj  25.01.2011 
10.02.2011

Městský úřad Zbýšov
OZV města Zbýšova č. 1/2011, kterou se mění a doplňuje OZV č. 11/2008 o místním poplatku za provozovaný VHP  25.01.2011 
10.02.2011

Město Zbýšov
Záměr města Zbýšova pronajmout parcelu č. 1501/11 a část parc. č. 1502/1 ve čtvrti Majrov, k. ú. Zbýšov u Oslavan  21.01.2011 
09.02.2011

Město Zbýšov
Rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu - Monika Štecová  20.01.2011 
07.02.2011
1433/6/III./2010/EO
Městský úřad Zbýšov, oddělení evidence obyvatel
Rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu - Markéta Sedláková, nezletilé děti Sedlák Miloslav a Lukáš  20.01.2011 
07.02.2011
1433/6/II.,IV.,V./2010/EO
Městský úřad Zbýšov, oddělení evidence obyvatel
Rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu - Miroslav Sedlák  20.01.2011 
07.02.2011
1433/6/I/2010/EO
Městský úřad Zbýšov, oddělení evidence obyvatel
Stavební povolení - garáž, Ing. Tomáš Hájek  18.01.2011 
03.02.2011
1334/10
Městský úřad Zbýšov - stavební úřad
Informace o konání zasedání ZM dne 24. 1. 2011  12.01.2011 
24.01.2011

Město Zbýšov
Rozhodnutí povolení výjimky - komunikace a IS, Obec Zakřany  12.01.2011 
28.01.2011
1355/10-V
Městský úřad Zbýšov - stavební úřad
Územní rozhodnutí - komunikace a IS, Obec Zakřany  12.01.2011 
28.01.2011
1355/10
Městský úřad Zbýšov - stavební úřad
Oznámení o zahájení správního řízení - Alena Bártlová  29.12.2010 
13.01.2011
1464/1/III/2010/EO
Městský úřad Zbýšov, oddělení evidence obyvatel
Oznámení o zahájení správního řízení - Jiří Bártl  29.12.2010 
13.01.2011
1464/1/II/2010/EO
Městský úřad Zbýšov, oddělení evidence obyvatel
Oznámení o zahájení správního řízení - Alena Hájková  29.12.2010 
13.01.2011
1464/1/I/2010/EO
Městský úřad Zbýšov, oddělení evidence obyvatel
Oznámení o zahájení správního řízení -Markéta Sedláková , nezletilé děti Sedlák Miloslav, Sedlák Lukáš  22.12.2010 
06.01.2011
1433/1/II.,IV.,V./2010/EO
Městský úřad Zbýšov, oddělení evidence obyvatel
Oznámení o zahájení správního řízení - Monika Štecová  22.12.2010 
06.01.2011
1433/1/II/2010/EO
Městský úřad Zbýšov, oddělení evidence obyvatel
Oznámení o zahájení správního řízení - Markéta Sedláková, nezlet.děti Sedlák Miloslav a Lukáš  22.12.2010 
22.12.2010
1433/1/II.,IV.,V./2010/EO
Městský úřad Zbýšov, oddělení evidence obyvatel
Oznámení o zahájení správního řízení - Miroslav Sedlák  22.12.2010 
06.01.2011
1433/1/I/2010/EO
Městský úřad Zbýšov, oddělení evidence obyvatel
Informace o konání zasedání ZM dne 20. 12. 2010  10.12.2010 
20.12.2010

Městský úřad Zbýšov
Ing. Hájek, Babice 230 - zahájení územního a stavebního řízení  06.12.2010 
22.12.2010
1334/10
Městský úřad Zbýšov - stavební úřad
Ing. Hájek, Babice 230 - zahájení územního a stavebního řízení  06.12.2010 
06.12.2010
1334/10
Městský úřad Zbýšov - stavební úřad
Zakřany, lokalita Zálesí - komunikace a IS, zahájení územního řízení  03.12.2010 
19.12.2010
1355/10
Městský úřad Zbýšov - stavební úřad
Záměr Města Zbýšova odprodat část pozemku parc.PK1076 a pozemek parc. č. 1510/18  02.12.2010 
20.12.2010

Město Zbýšov
Plán zasedání ZM Zbýšova pro rok 2011  02.12.2010 
31.12.2011

Město Zbýšov
Návrh rozpočtu SVaK Zbýšo-Zakřany pro rok 2011  01.12.2010 
20.12.2010

SVaK Zbýšov-Zakřany
Návrh rozpočtu Mikroregionu Kahan na rok 2011  01.12.2010 
17.12.2010

DSO Mikroregion Kahan
OZV Města Zbýšova č. 1/2010  01.12.2010 
17.12.2010

Město Zbýšov
Záměr pronájmu učebny v MKC Zbýšov, Jiráskova 540  24.11.2010 
10.12.2010

Město Zbýšov
Informace o konání zasedání ZM 29. 11. 2010  19.11.2010 
29.11.2010

Město Zbýšov, MěÚ Zbýšov
Bronislav Pánek, Lukovany - územní rozhodnutí a stavební povolení  10.11.2010 
26.11.2010
1111/10
Městský úřad Zbýšov - stavební úřad
Bronislav Pánek, Lukovany - územní rozhodnutí a stavební povolení  10.11.2010 
10.11.2010
1111/10
Městský úřad Zbýšov - stavebí úřad
Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva města Zbýšova  29.10.2010 
09.11.2010
1228/2010
Městský úřad Zbýšov
Záměr Města Zbýšova odprodat část pozemku parc. č. 1598/40 v k. ú. Zbýšov  14.10.2010 
01.11.2010

Město Zbýšov
Oznámení o zahájení správního řízení - Karel Marša  11.10.2010 
26.10.2010
1152/III/2010/EO
Městský úřad Zbýšov, oddělení evidence obyvatel
Oznámení o zahájení správního řízení - Miroslava Maršová  11.10.2010 
26.10.2010
1152/II/2010/EO
Městský úřad Zbýšov, oddělení evidence obyvatel
Oznámení o zahájení správního řízení - Karel Marša  11.10.2010 
26.10.2010
1152/I/2010/EO
Městský úřad Zbýšov, oddělení evidence obyvatel
Zahájení spojeného územního a stavebního řízení - Pánek, Lukovany, opěrná zídka  04.10.2010 
20.10.2010
1111/10
Městský úřad Zbýšov - stavební úřad
Zahájení spojeného územního a stavebního řízení - Pánek, Lukovany  04.10.2010 
04.10.2010
1111/10
Městský úřad Zbýšov - stavební úřad
Informace o způsobu hlasování ve volbách do ZM  27.09.2010 
16.10.2010

Městský úřad Zbýšov
Oznámení o době a místě konání voleb do Senátu P ČR a ZM Zbýšova  27.09.2010 
16.10.2010

Městský úřad Zbýšov
Oznámení o zahájení správního řízení - Veronika Španělová  22.09.2010 
07.10.2010
1081/1/2010/EO
Městský úřad Zbýšov, oddělení evidence obyvatel
Záměr města odprodat pozemek parc. č. 1598/105 a pozemek parc. č. 1598/161 v k. ú. Zbýšov u Oslavan  20.09.2010 
06.10.2010

Město Zbýšov
Záměr města odprodat část pozemku parc. č. 678/1 v k. ú. Zbýšov u Oslavan  20.09.2010 
06.10.2010

Město Zbýšov
Oznámení o zahájení správního řízení - Kateřina Filová a nezletilé dítě Natálie Zdražilová  07.09.2010 
22.09.2010
1022/1/2010/EO
Městský úřad Zbýšov, oddělení evidence obyvatel
Oznámení o zahájení správního řízení - Ivan Rychlík  07.09.2010 
22.09.2010
1027/1/2010/EO
Městský úřad Zbýšov, oddělení evidence obyvatel
Zahájení spojeného územního a stavebního řízení - FVE Babice u Rosic  24.08.2010 
09.09.2010
970/10
Městský úřad Zbýšov - stavební úřad
ÚR a SP - Zviklovi, Zbýšov, novostavba RD  23.08.2010 
08.09.2010
730/10
Městský úřad Zbýšov - stavební úřad
Územní rozhodnutí a stavební povolení - Zviklovi, Zbýšov, novostavba RD  23.08.2010 
23.08.2010
730/10
Městský úřad Zbýšov - stavební úřad
Rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení - Zviklovi, Zbýšov, novostavba RD  23.08.2010 
23.08.2010
730/10
Městský úřad Zbýšov - stavební úřad
Volby do ZM Zbýšova 2010 Rozhodnutí o registraci kandidátních listin  17.08.2010 
31.08.2010
950, 951, 952, 953, 954, 955, 956/2010/T
Městský úřad Zbýšov
Registrace kandidátních listin pro volby do ZM Zbýšova 2010  17.08.2010 
17.08.2010
950, 951, 952, 953, 954, 955, 956/2010/T
Městský úřad Zbýšov
Volby do ZM 2010 - Informace o počtu a sídlech volebních okrsků  26.07.2010 
15.10.2010

Městský úřad Zbýšov
Volby do ZM 2010 - Stanovení minimálního počtu členů OVK  26.07.2010 
15.10.2010

Městský úřad Zbýšov
Volby do ZM 2010 - zveřejnění počtu podpisů na peticích  21.07.2010 
10.08.2010

Městský úřad Zbýšov
Voby do ZM 2010 - zveřejnění místa podání kandidátních listin  21.07.2010 
10.08.2010

Městský úřad Zbýšov
Volby do ZM 2010 - zveřejnění počtu členů ZM  21.07.2010 
10.08.2010

Město Zbýšov
Oznámení o zahájení správního řízení - Ivo Rolný  16.07.2010 
02.08.2010
839/1/2010/EO
Městský úřad Zbýšov, oddělení evidence obyvatel
Záměr města odprodat pozemek parc. č. 1598/111 v k. ú. Zbýšov u Oslavan  07.07.2010 
23.07.2010

Město Zbýšov
Rozhodnutí o umístění stavby - Fridrichovský, Lukovany  29.06.2010 
15.07.2010
592/10
Městský úřad Zbýšov - stavební úřad
Zahájení spojeného územního a stavebního řízení - nástavba a stav. úpravy RD, Machovi, Babice u Rosic  23.06.2010 
09.07.2010
726/10
Městský úřad Zbýšov - stavební úřad
Zahájení spojeného územního a stavebního řízení - nástavba a stav. úpravy RD, Machovi, Babice u Rosic  23.06.2010 
23.06.2010
726/10
Městský úřad Zbýšov - stavební úřad
Zahájení spojeného územního a stavebního řízení - nástavba a stav. úpravy RD, Machovi, Babice u Rosic  23.06.2010 
23.06.2010
726/10
Městský úřad Zbýšov - stavební úřad
Zahájení spojeného územního a stavebního řízení - novostavba RD, Zviklovi, Zbýšov  22.06.2010 
08.07.2010
730/10
Městský úřad Zbýšov - stavební úřad
Záměr města pronajmout pozemek parc. č. 220/1v k. ú. Zbýšov u Oslavan  21.06.2010 
08.07.2010

Město Zbýšov
Rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu - Tomáš Konečný  18.06.2010 
07.07.2010
597/6/2010/EO
Městský úřad Zbýšov, oddělení evidence obyvatel
Závěrečný účet SVaK Zbýšov - Zakřany Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2009  01.06.2010 
21.06.2010

Město Zbýšov
Závěrečný účet SVaK Zbýšov-Zakřany 2. část  01.06.2010 
21.06.2010

Město Zbýšov
Závěrečný účet SVaK Zbýšov - Zakřany- 1. část  01.06.2010 
21.06.2010

Město Zbýšov
Závěrečný účet SVaK Zbýšov - Zakřany za rok 2009 - oznámení o vyvěšení  01.06.2010 
21.06.2010

Město Zbýšov
Rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu - Petra Janíčková a nezletilé dítě Štěpán Janíček  31.05.2010 
16.06.2010
523/4/2010/EO
Městský úřad Zbýšov, oddělení evidence obyvatel
Rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu - Michal Koblížek  26.05.2010 
11.06.2010
500/5/2010/EO
Městský úřad Zbýšov, oddělení evidence obyvatel
Rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení - garáž, Švestkovi, Babice u Rosic  26.05.2010 
11.06.2010
439/10
Městský úřad Zbýšov - stavební úřad
Záměr - odprodej pozemku p. č. 1598/44  25.05.2010 
10.06.2010

Město Zbýšov
Oznámení o zahájení správního řízení - Tomáš Konečný  19.05.2010 
04.06.2010
597/2010/EO
Městský úřad Zbýšov, oddělení evidence obyvatel
Vyhláška FÚ - Vyměření daně z nemovitostí na rok 2010  18.05.2010 
03.06.2010
600/10
Finanční úřad Brno-venkov
Zahájení územního řízení - oplocení pozemku Fridrichovi, Lukovany  18.05.2010 
03.06.2010
592/10
Městský úřad Zbýšov - stavební úřad
Oznámení o době a místu konání voleb do PS Parlamentu ČR ve dnech 28. a 29. 5. 2010  13.05.2010 
30.05.2010

Město Zbýšov
Záměr prodeje pozemků zastavěných garážemi ve čtvrti Padělky, k. ú. Zbýšov u Oslavan - výkres  05.05.2010 
24.05.2010

Město Zbýšov
Záměr prodeje pozemků zastavěných garážemi ve čtvrti Padělky, k. ú. Zbýšov u Oslavan  05.05.2010 
24.05.2010

Město Zbýšov
Oznámení o zahájení správního řízení - Jiří Stuchlík  03.05.2010 
18.05.2010
521/2010/EO
Městský úřad Zbýšov, oddělení evidence obyvatel
Oznámení o zahájení správního řízení - David Kouřil  03.05.2010 
18.05.2010
522/2010/EO
Městský úřad Zbýšov, oddělení evidence obyvatel
Oznámení o zahájení správního řízení - Petra Janíčková, nezletilé dítě Štěpán Janíček  03.05.2010 
18.05.2010
523/2010/EO
Městský úřad Zbýšov, oddělení evidence obyvatel
Oznámení o zahájení správního řízení - Michal Koblížek  27.04.2010 
12.05.2010
500/2010/EO
Městský úřad Zbýšov, oddělení evidence obyvatel
Zahájení spojeného územního a stavebního řízení - garáž Švestkovi, Babice u Rosic  19.04.2010 
05.05.2010
439/10
Městský úřad Zbýšov - stavební úřad
Návrh Závěrečného účtu města 2009 - upozornění občanům  19.04.2010 
05.05.2010

Město Zbýšov
Závěrečný účet Města Zbýšova za rok 2009 - 2. část včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření  19.04.2010 
05.05.2010

Město Zbýšov
Závěrečný účet Města Zbýšova za rok 2009 - 1. část  19.04.2010 
05.05.2010

Město Zbýšov
Rozhodnutí o umístění stavby - prodloužení vodovodního řadu Lukovany  14.04.2010 
29.04.2010
256/10
Městský úřad Zbýšov - stavební úřad
Rozhodnutí o umístění stavby - prodloužení vodovodního řadu Lukovany  14.04.2010 
14.04.2010
256/10
Městský úřad Zbýšov - stavební úřad
Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do PS PČR, konané ve dnech 28. a 29. 5. 2010  13.04.2010 
28.05.2010

Městský úřad Zbýšov
Výběrové řízení - strážník městské policie  07.04.2010 
30.04.2010

Město Zbýšov
Návrh rozpočtu SVaK Zbýšov-Zakřany na rok 2010  01.04.2010 
19.04.2010

SVaK Zbýšov-Zakřany
Rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu - Karel Geršl  01.04.2010 
16.04.2010
238/6/2010/EO
Městský úřad Zbýšov, oddělení evidence obyvatel
Záměr prodeje pozemku parc. č. KN 1608/8  30.03.2010 
15.04.2010

Město Zbýšov
Stanovení minimálního počtu členů OVK pro volby do PS PČR, konané ve dnech 28. a 29. 5. 2010  26.03.2010 
28.05.2010

Městský úřad Zbýšov
Oznámení o zahájení správního řízení - Karel Tvrzník  26.03.2010 
12.04.2010
366/1/2010/EO
Městský úřad Zbýšov, oddělení evidence obyvatel
Návrh Závěrečného účtu Mikroregionu Kahan za rok 2009  22.03.2010 
06.04.2010

Mikroregion Kahan
Oznámení o zahájení územního řízení, rozšíření vodovodního řadu Lukovany  05.03.2010 
22.03.2010
256/10
Městský úřad Zbýšov - stavební úřad
Oznámení o zahájení správního řízení - Božena Svobodová  03.03.2010 
18.03.2010
243/1/2010/EO
Městský úřad Zbýšov, oddělení evidence obyvatel
Modernizace a intenzifikace ČOV - výzva k podání nabídky na zpracování ZD a zajištění AD  02.03.2010 
19.03.2010

VRP a. s. Praha, divize 05 Brno
Oznámení o zahájení správního řízení - Karel Geršl  01.03.2010 
16.03.2010
238/1/2010/EO
Městský úřad Zbýšov, oddělení evidence obyvatel
Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2009  26.02.2010 
31.12.2010

Městský úřad
Rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu - Pavla Palánová  26.02.2010 
15.03.2010
103/6/2010/EO
Městský úřad Zbýšov, oddělení evidence obyvatel
Rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení - novostavba RD, M.Rudolf, Zakřany  19.02.2010 
06.03.2010
33/10
Městský úřad Zbýšov - stavební úřad
Rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení KEPÁK GROUP - FVE  02.02.2010 
17.02.2010
1235/09
Městský úřad Zbýšov - stavební úřad
Oznámení o zahájení správního řízení - Martin Pavlík  28.01.2010 
12.02.2010
109/1/2010/EO
Městský úřad Zbýšov, oddělení evidence obyvatel
Oznámení o zahájení správního řízení - Pavla Palánová  27.01.2010 
11.02.2010
103/1/2010/EO
Městský úřad Zbýšov, oddělení evidence obyvatel
Oznámení o zahájení správního řízení - Pavla Palánová  27.01.2010 
27.01.2010
103/1/2010/EO
Městský úřad Zbýšov, oddělení evidence obyvatel
Oznámení o zahájení správního řízení - Soňa Veselá  20.01.2010 
04.02.2010
65/II/1/2010/EO
Městský úřad Zbýšov, oddělení evidence obyvatel
Oznámení o zahájení správního řízení - Pavel Veselý  20.01.2010 
04.02.2010
65/I/1/2010/EO
Městský úřad Zbýšov, oddělení evidence obyvatel
Zahájení spojeného územního a stavebního řízení, Michal Rudolf - novostavba RD Zakřany  08.01.2010 
25.01.2010
33/10
Městský úřad Zbýšov - stavební úřad
Veřejná vyhláška KÚ JmK - Boriček Karel  08.01.2010 
25.01.2010
JMK 164824/2009
KÚ Jihomoravského kraje
Zahájení spojeného územního a stavebního řízení Michal Rudolf - novostavba RD Zakřany  08.01.2010 
11.01.2010
33/10
Městský úřad Zbýšov - stavební úřad
Rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení, manž. Bábkovi, Babice - Garáž  16.12.2009 
31.12.2009
1269/09
Městský úřad Zbýšov - stavební úřad
OZV Města Zbýšova č. 1/2009, kterou se upravuje výše místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odp  15.12.2009 
31.12.2009

Město Zbýšov
Rozpočet města Zbýšova na rok 2010  15.12.2009 
30.11.2010

Město Zbýšov
Plán zasedání ZM Zbýšova na rok 2010  15.12.2009 
01.01.1970

Město Zbýšov
Rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení, UNIVERS - RD  15.12.2009 
30.12.2009
1258/09
Městský úřad Zbýšov - stavební úřad
Záměr pronájmu garáže - snímek  08.12.2009 
31.12.2009

Město Zbýšov
Záměr pronájmu garáže  08.12.2009 
31.12.2009

Město Zbýšov
Mikroregion KAHAN - výdaje 2010  04.12.2009 
25.12.2009

Mikroregion Kahan, DSO
Mikroregion KAHAN - rozpočet 2010 /1  04.12.2009 
25.12.2009

Mikroregion Kahan, DSO
Veřejná vyhláška FÚ - AZ VIVA s. r. o.  30.11.2009 
15.12.2009
258276/09/293510710504
Finanční úřad Brno-venkov
Veřejná vyhláška FÚ - AZ GOFAR s. r. o.  30.11.2009 
15.12.2009
258263/09/293510710504
Finanční úřad Brno-venkov
Návrh rozpočtu Města Zbýšova pro rok 2010  27.11.2009 
14.12.2009

Město Zbýšov
Výzva k podání nabídky pro splnění zakázky malého rozsahu - Odborný technický dozor projektu Modernizace a intenzifikace ČOV Zbýšov- 2. část  27.11.2009 
17.12.2009

Město Zbýšov
Výzva k podání nabídky pro splnění zakázky malého rozsahu - Odborný technický dozor projektu Modernizace a intenzifikace ČOV Zbýšov  27.11.2009 
17.12.2009

Město Zbýšov
Zahájení spojeného územního a stavebního řízení, garáž - Bábkovi, Babice  11.11.2009 
26.11.2009
1269/09
Městský úřad Zbýšov - stavební úřad
Oznámení o zahájení správního řízení - František Nešpor  11.11.2009 
26.11.2009
1267/2009/EO
Městský úřad Zbýšov, oddělení evidence obyvatel
Zahájení spojeného územního a stavebního řízení KEPÁK - FVE  09.11.2009 
24.11.2009
1235/09
Městský úřad Zbýšov - stavební úřad
Zahájení spojeného územního a stavebního řízení KEPÁK GROUP - FVE  09.11.2009 
09.11.2009
1235/09
Městský úřad Zbýšov - stavební úřad
Zahájení spojeného územního a stavebního řízení KEPÁK GROUP - FVE  09.11.2009 
09.11.2009
1235/09
Městský úřad Zbýšov - stavební úřad
Zahájení spojeného územního a stavebního řízení KEPÁK GROUP, a.s. - FVE  09.11.2009 
09.11.2009
1235/09
Městský úřad Zbýšov - stavební úřad
Zahájení spojeného územního a stavebního řízení UNIVERS s.r.o. - novostavba RD  09.11.2009 
24.11.2009
1258/09
Městský úřad Zbýšov - stavební úřad
Nabídka pozemků PF ČR k náhradním restitucím  23.10.2009 
23.11.2009

SQL 2003 948/UP 23
Pozemkový fond ČR, ÚP Brno
Rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu - Josef Vižďa  21.10.2009 
05.11.2009
1069/5/2009/EO
Městský úřad Zbýšov, oddělení evidence obyvatel
Veřejná vyhláška Okresního soudu - Eva Zemanová  06.10.2009 
21.10.2009
16 E 443/2008
Okresní soud Brno-venkov
Oznámení o uložení písemnosti Ibragim Ganapiev  06.10.2009 
21.10.2009
DV/176500090003965/1
Celní úřad Praha D8
Oznámení o zahájení správního řízení - Zajíček Tomáš  01.10.2009 
16.10.2009
1102/2009/EO
Městský úřad Zbýšov, oddělení evidence obyvatel
Veřejná vyhláška FÚ - Pavel Široký  25.09.2009 
13.10.2009
32289/09/294960701794
Finanční úřad Ivančice
Oznámení o zahájení správního řízení - Josef Vižďa  23.09.2009 
08.10.2009
1069/2009/EO
Městský úřad Zbýšov, oddělení evidence obyvatel
Nabídka pozemků PF ČR k náhradním restitucím  07.09.2009 
07.10.2009

Pozemkový fond ČR
Veřejná vyhláška FÚ Hrňák Antonín  02.09.2009 
17.09.2009
199205/09/293961709495
Finanční úřad Brno-venkov
Rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení, TRADING HOUSE  31.08.2009 
15.09.2009
568/09
Městský úřad Zbýšov - stavební úřad
Rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení, Růžičková, Čapka  31.08.2009 
15.09.2009
834/09
Městský úřad Zbýšov - stavební úřad
Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí pro volby do Parlamentu ČR, konané ve dnech 9. a 10 10. 2009  26.08.2009 
08.10.2009

Město Zbýšov
Záměr pronájmu garáže na pozemku parc. č. 220/5  14.08.2009 
31.08.2009

Město Zbýšov
Rpzhodnutí o umístění stavby a stavební povolení, PAPENO - FVE  04.08.2009 
19.08.2009
598/09
Městský úřad Zbýšov - stavební úřad
Rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení, EPIK  04.08.2009 
19.08.2009
742/09
Městský úřad Zbýšov - stavební úřad
Rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu - Kamila Ovečková  27.07.2009 
11.08.2009
659/6/III/2009/EO
Městský úřad Zbýšov, oddělení evidence obyvatel
Rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu - Jana Ovečková  27.07.2009 
11.08.2009
659/6/II/2009/EO
Městský úřad Zbýšov, oddělení evidence obyvatel
Rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu - Josef Ovečka  27.07.2009 
11.08.2009
659/6/I/2009/EO
Městský úřad Zbýšov, oddělení evidence obyvatel
Zahájení spojeného územního a stavebního řízení, Čapka Ondřej  20.07.2009 
04.08.2009
834/09
Městský úřad Zbýšov - stavební úřad
Záměr prodeje části pozemků parc. č. KN 1128/2, 1129/2, 1758/2 a 1618/25 výkres  13.07.2009 
29.07.2009

Město Zbýšov
Záměr prodeje části pozemků parc. č. KN 1128/2, 1129/2, 1758/2 a 1618/25  13.07.2009 
29.07.2009

Město Zbýšov
Záměr prodeje části pozemku parc. č. PK 1608/9 výkres  13.07.2009 
29.07.2009

Město Zbýšov
Záměr prodeje části pozemku parc. č. PK 1608/9  13.07.2009 
29.07.2009

Město Zbýšov
Záměr prodeje pozemku parc. č. KN 2921/1 - výkres  08.07.2009 
24.07.2009

Město Zbýšov
Záměr prodeje pozemku parc. č. KN 2921/1  08.07.2009 
24.07.2009

Město Zbýšov
Rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu - Jana Ovečková  03.07.2009 
21.07.2009
659/6/IV/2009/EO
Městský úřad Zbýšov, oddělení evidence obyvatel
Rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu - Lukáš Ševčík  26.06.2009 
14.07.2009
611/5/2009/EO
Městský úřad Zbýšov, oddělení evidence obyvatel
Zahájení spojeného územního a stavebního řízení, EPIK CZ - vedení NN Lukovany  25.06.2009 
10.07.2009
742/09
Městský úřad Zbýšov - stavební úřad
Rozhodnutí o umístění a provedení stavby, PAPENO  15.06.2009 
30.06.2009
392/09
Městský úřad Zbýšov - stavební úřad
Záměr pronájmu obecního pozemku na části parc. č. 220/1 v k. ú. Zbýšov u Oslavan snímek  09.06.2009 
25.06.2009

Město Zbýšov
Záměr pronájmu obecního pozemku na části parc. č. 220/1 v k. ú. Zbýšov u Oslavan  09.06.2009 
25.06.2009

Město Zbýšov
Záměr prodeje nemovitosti obce -části pozemku parc. č. PK 2851(KN 1923/6) v k. ú. Zbýšov u Oslavan - výkres  09.06.2009 
25.06.2009

Město Zbýšov
Záměr prodeje nemovitosti obce -části pozemku parc. č. PK 2851(KN 1923/6) v k. ú. Zbýšov u Oslavan  09.06.2009 
25.06.2009

Město Zbýšov
Oznámení o zahájení správního řízení - Jana Ovečková  08.06.2009 
23.06.2009
659/1/IV/2009/EO
Městský úřad Zbýšov, oddělení evidence obyvatel
Oznámení o zahájení správního řízení - Kamila Ovečková  08.06.2009 
23.06.2009
659/1/III/2009/EO
Městský úřad Zbýšov, oddělení evidence obyvatel
Oznámení o zahájení správního řízení - Jana Ovečková  08.06.2009 
23.06.2009
659/1/II/2009/EO
Městský úřad Zbýšov, oddělení evidence obyvatel
Oznámení o zahájení správního řízení - Josef Ovečka  08.06.2009 
23.06.2009
659/1/I/2009/EO
Městský úřad Zbýšov, oddělení evidence obyvatel
Oznámení o zahájení správního řízení - Lukáš Ševčík  29.05.2009 
15.06.2009
611/2009/EO
Městský úřad Zbýšov, oddělení evidence obyvatel
zahájení spojeného územního a stavebního řízení, PAPENO s.r.o.  27.05.2009 
11.06.2009
598/09
Městský úřad Zbýšov - stavební úřad
Zahájení spojeného územního a stavebního řízení, PAPENO s.r.o.  27.05.2009 
27.05.2009
598/09
Městský úřad Zbýšov - stavební úřad
Zahájení spojeného územního a stavebního řízení, TRADING HOUSE  20.05.2009 
04.06.2009
568/09
Městský úřad Zbýšov - stavební úřad
Zahájení spojeného územního a stavebního řízení, TRADING HOUSE  20.05.2009 
20.05.2009
568/09
Městský úřad Zbýšov - stavební úřad
Zahájení spojeného územního a stavebního řízení, TRADING HOUSE  20.05.2009 
20.05.2009
568/09
Městský úřad Zbýšov - stavební úřad
Zahájení spojeného územního a stavebního řízení, TRADING HOUSE  20.05.2009 
20.05.2009
569/09
Městský úřad Zbýšov - stavební úřad
Zahájení spojeného územního a stavebního řízení, TRADING HOUSE  20.05.2009 
20.05.2009
568/09
Městský úřad Zbýšov - stavební úřad
Zahájení spojeného územního a stavebního řízení, TRADING HOUSE  20.05.2009 
20.05.2009
568/09
Městský úřad Zbýšov - stavební úřad
Upozornění občanům - zveřejnění návrhu Závěrečného účtu SVaK Zbýšov-Zakřany  18.05.2009 
01.06.2009

Svazek vodovodů a kanalizací Zbýšov-Zakřany
Oznámení o době a místě konání voleb do EP  18.05.2009 
06.06.2009

Městský úřad Zbýšov
Oznámení o zahájení správního řízení - Ondřej Švajda  23.04.2009 
11.05.2009
452/2009/EO
Městský úřad Zbýšov, oddělení evidence obyvatel
Rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu - Petra Bártlová, Natálie Bártlová  23.04.2009 
11.05.2009
336/4/2009/EO
Městský úřad Zbýšov, oddělení evidence obyvatel
Rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu - David Palla  23.04.2009 
11.05.2009
336/4/2009/EO
Městský úřad Zbýšov, oddělení evidence obyvatel
Rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu - Alena Pallová  23.04.2009 
11.05.2009
336/4/2009/EO
Městský úřad Zbýšov, oddělení evidence obyvatel
Rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu - Jan Palla  23.04.2009 
11.05.2009
336/4/2009/EO
Městský úřad Zbýšov, oddělení evidence obyvatel
Volby do EP - Informace o počtu a sídle volebních okrsků  21.04.2009 
07.05.2009
451/2009/T
Městský úřad Zbýšov
Rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení - RD Hájek, Babice u Rosic  21.04.2009 
06.05.2009
273/09
Městský úřad Zbýšov - stavební úřad
Zahájení spojeného územního a stavebního řízení, PAPENO  08.04.2009 
23.04.2009
392/09
Městský úřad Zbýšov - stavební úřad
POKUS  08.04.2009 
08.04.2009
555/55
stavební
Zahájení spojeného územního a stavebního řízení, PAPENO  08.04.2009 
08.04.2009
392/09
Městský úřad Zbýšov - stavební úřad
Zahájení spojeného územníhom a stavebního řízení, PAPENO  08.04.2009 
08.04.2009
392/09
Městský úřad Zbýšov - stavební úřad
Zahájení spojeného územního a stavebního řízení, PAPENO, s.r.o.  08.04.2009 
08.04.2009
392/09
Městský úřad Zbýšov - stavební úřad
Zahájení spojeného územního a stavebního řízení, vyvedení výkonu z FVE Zakřany, PAPENO, s.r.o.  08.04.2009 
08.04.2009
392/09
Městský úřad Zbýšov - stavební úřad
Rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení - RD Trillovi  08.04.2009 
23.04.2009
237/09
Městský úřad Zbýšov - stavební úřad
Oznámení o zahájení správního řízení - Petra Bártlová , Natálie Bártlová  25.03.2009 
10.04.2009
336/2009/EO
Městský úřad Zbýšov, oddělení evidence obyvatel
Oznámení o zahájení správního řízení - Petra Bártlová, Natálie Bártlová  25.03.2009 
26.03.2009
336/2009/EO
Městský úřad Zbýšov, oddělení evidence obyvatel
Oznámení o zahájení správního řízení - David Palla  25.03.2009 
10.04.2009
336/2009/EO
Městský úřad Zbýšov, oddělení evidence obyvatel
Oznámení o zahájení správního řízení - Alena Pallová  25.03.2009 
10.04.2009
336/2009/EO
Městský úřad Zbýšov, oddělení evidence obyvatel
Oznámení o zahájení správního řízení - Jan Palla  25.03.2009 
10.04.2009
336/2009/EO
Městský úřad Zbýšov, oddělení evidence obyvatel
Oznámení o zahájení správního řízení - Jan Palla  25.03.2009 
26.03.2009
336/2009/EO
Městský úřad Zbýšov, oddělení evidence obyvatel
Záměr směny pozemků v majetku města - výkres  17.03.2009 
03.04.2009

Město Zbýšov
Záměr směny pozemků v majetku města  17.03.2009 
03.04.2009

Město Zbýšov
Zahájení spojeného územního a stavebního řízení, novostavba RD Ing. Hájek, Babice, ul. Zelená  12.03.2009 
27.03.2009
273/09
Městský úřad Zbýšov - stavební úřad
Oznámení o zahájení správního řízení - Ilona Říhová  11.03.2009 
27.03.2009
232/2009/EO
Městský úřad Zbýšov, oddělení evidence obyvatel
Vyhlášení konkursu na pracovní místo ředitele/ky Základní školy Zbýšov, okr. Brno-venkov, p. o.  10.03.2009 
20.04.2009
265/2009/T
Město Zbýšov
Rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu - Petr Zelený  04.03.2009 
19.03.2009
32/2009/EO
Městský úřad Zbýšov, oddělení evidence obyvatel
Zahájení spojeného územního a stavebního řízení, novostavba RD Trillovi, Babice 257  04.03.2009 
19.03.2009
237/09
Městský úřad Zbýšov - stavební úřad
Návrh rozpočtu SVaK Zbýšov - Zakřany, Vodárna Zbýšov na rok 2009  03.03.2009 
23.03.2009

Město Zbýšov
Rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu - Marcela Vlčková  02.03.2009 
17.03.2009
128/5/2009/EO
Městský úřad Zbýšov, oddělení evidence obyvatel
Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 518 k. ú. Zbýšov - výkres  26.02.2009 
15.03.2009

Město Zbýšov
Záměr prodeje části pozemku parc. č. KN 518 ve čtvrti Padělky k. ú. Zbýšov  26.02.2009 
15.03.2009

Město Zbýšov
Návrh Závěrečného účtu města za rok 2008  20.02.2009 
23.03.2009

Město Zbýšov
Rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu - Lucie Janečková  19.02.2009 
09.03.2009
73/5/2009/EO
Městský úřad Zbýšov, oddělení evidence obyvatel
Oznámení o zahájení správního řízení - Marcela Vlčková  09.02.2009 
23.02.2009
128/2009/EO
Městský úřad Zbýšov, oddělení evidence obyvatel
Rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení - Garáž Biskupičovi  02.02.2009 
17.02.2009
1562/08
Městský úřad Zbýšov - stavební úřad
Záměr prodeje části pozemku parc. č. PK 1076 výkres  21.01.2009 
07.02.2009

Městský úřad Zbýšov
Záměr prodeje části pozemku parc. č. PK 1076  21.01.2009 
07.02.2009

Městský úřad Zbýšov
Oznámení o zahájení správního řízení - Lucie Janečková  21.01.2009 
15.02.2009
73/2009/EO
Městský úřad Zbýšov, oddělení evidence obyvatel
Veřejná vyhláška FÚ Hájek Josef  21.01.2009 
07.02.2009
7861/09/293962709705
Finanční úřad Brno-venkov
Sdělení seznámení s podklady rozhodnutí - Biskupičovi  16.01.2009 
02.02.2009
1562/08
Městský úřad Zbýšov - stavební úřad
Oznámení o zahájení správního řízení - Petr Zelený  15.01.2009 
02.02.2009
32/2009/EO
Městský úřad Zbýšov, oddělení evidence obyvatel
Rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení - RD Šponarovi  15.01.2009 
30.01.2009
1485/08
Městský úřad Zbýšov - stavební úřad
Veřejná vyhláška FÚ Koláček Pavel  12.01.2009 
29.01.2009
1288/09/293912/0401
Finanční úřad Brno-venkov
Veřejná vyhláška FÚ Chovanec Ivan  12.01.2009 
29.01.2009
1290/09/293912/0401
Finanční úřad Brno-venkov
Veřejná vyhláška FÚ Vespalec Zdeněk  12.01.2009 
29.01.2009
1298/09/293912/0401
Finanční úřad Brno-venkov
Veřejná vyhláška FÚ Koláček Pavel  10.01.2009 
27.01.2009
1690/09/293940709603
Finanční úřad Brno-venkov
Veřejná vyhláška FÚ Ušiak Vladimír  30.12.2008 
22.01.2009
280147/08/29391271040
Finanční úřad Brno-venkov
Veřejná vyhláška FÚ Ušiak Vladimír  30.12.2008 
22.01.2009
278361/08/293912710401
Finanční úřad Brno-venkov
Veřejná vyhláška FÚ Horníček Tomáš  30.12.2008 
22.01.2009
278360/08/293912710401
Finanční úřad Brno-venkov
Rozpočet města Zbýšova na rok 2009  16.12.2008 
31.12.2009

Město Zbýšov
Plán zasedání Zastupitelstva města Zbýšova na rok 2009  16.12.2008 
31.12.2009

Město Zbýšov
Záměr prodeje částo pozemku p. č. 306/6 k. ú. Zbýšov - výkras  16.12.2008 
02.01.2009

Město Zbýšov
Záměr prodeje části obecního pozemku p. č. 306/6  16.12.2008 
02.01.2009

Město Zbýšov
Zahájení územního a stavebního řízení, Biskupičovi - novostavba garáže a skladu  12.12.2008 
29.12.2008
1562/08
Městský úřad Zbýšov - stavební úřad
Rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení - RD Anderle  03.12.2008 
18.12.2008
1363/08
Městský úřad Zbýšov - stavební úřad
Zahájení územního a stavebního řízení, Šponarovi - novostavba RD  03.12.2008 
18.12.2008
1485/08
Městský úřad Zbýšov - stavební úřad
Návrh rozpočtu Města Zbýšova na rok 2009  25.11.2008 
12.12.2008

Město Zbýšov
OZV č. 13/2008, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu  25.11.2008 
12.12.2008

Město Zbýšov
OZV č. 12/2008 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území Zbýšova  25.11.2008 
12.12.2008

Město Zbýšov
Rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu - Jindra Dáňová  21.11.2008 
08.12.2008
1345/6/2008/EO
Městský úřad Zbýšov, oddělení evidence obyvatel
Rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu - Roman Dáňa  21.11.2008 
08.12.2008
1344/6/2008/EO
Městský úřad Zbýšov, oddělení evidence obyvatel
Rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu - slečna Petra Kubíčková  20.11.2008 
05.12.2008
1263/6/2008/EO
Městský úřad Zbýšov, oddělení evidence obyvatel
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení  11.11.2008 
28.11.2008

Městský úřad Zbýšov
Zahájení územního a stavebního řízení, Ing.Anderle - novostavba RD  29.10.2008 
13.11.2008
1363/08
Městský úřad Zbýšov - stavební úřad
Oznámení o zahájení správního řízení - Jindra Dáňová  27.10.2008 
11.11.2008
1345/2008/EO
Městský úřad Zbýšov, oddělení evidence obyvavel
Oznámení o zahájení správního řízení - Roman Dáňa  27.10.2008 
11.11.2008
1344/2008/EO
Městský úřad Zbýšov, oddělení evidence obyvatel
Veřejná vyhláška FÚ Peterka Miloslav  21.10.2008 
06.11.2008
231862/08/293961/9495
Finanční úřad Brno-venkov
Veřejná vyhláška FÚ AZ VIVA s.r.o.  21.10.2008 
06.11.2008
35698/08/369960/6206
Finanční úřad v Českém Těšíně
Veřejná vyhláška FÚ Sochorová Eliška  17.10.2008 
03.11.2008
399977/08/005040/6238
Finanční úřad pro Prahu 5
Oznámení o zahájení správního řízení - Petra Kubíčková  09.10.2008 
24.10.2008
1263/2008/EO
Městský úřad Zbýšov, oddělení evidence obyvatel
Veřejná vyhláška FÚ LUKAMEL s.r.o.  01.10.2008 
18.10.2008
221797/08/293510/0504
Finanční úřad Brno-venkov
Veřejná vyhláška FÚ Chovanec Ivan  01.10.2008 
18.10.2008
225062/08/293912
Finanční úřad Brno-venkov
Veřejná vyhláška FÚ Horníček Tomáš  01.10.2008 
18.10.2008
225059/08/293912/0401
Finanční úřad Brno-venkov
Veřejná vyhláška FÚ Dadok Pavel  01.10.2008 
18.10.2008
59844/08/341960/1218
Finanční úřad Vyškov
Rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení - RD Širůček  22.09.2008 
07.10.2008
1044/08
Městský úřad Zbýšov - stavební úřad
Veřejná vyhláška FÚ Prášil Tomáš  19.09.2008 
06.10.2008
217517/08/293940/9346
Finanční úřad Brno-venkov
Veřejná vyhláška FÚ Koláček Pavel  19.09.2008 
06.10.2008
211872/08/293961/9415
Finanční úřad Brno-venkov
Veřejná vyhláška FÚ Horníček Tomáš  19.09.2008 
06.10.2008
216201108/293912/0401
Finanční úřad Brno-venkov
Veřejná vyhláška FÚ Vespalec Zdeněk  19.09.2008 
06.10.2008
216201108/293912/0401
Finanční úřad Brno-venkov
Veřejná vyhláška FÚ AZ GOFAR s.r.o.  19.09.2008 
06.10.2008
210697/08/293510/0504
Finanční úřad Brno-venkov
Rozhodnutí o zrušení místa trvalého pobytu pan Tomáš Prášil  12.09.2008 
29.09.2008
1032/6/2008/EO
Městský úřad Zbýšov, oddělení evidence obyvatel
Veřejná vyhláška FÚ Koláček Pavel  05.09.2008 
21.09.2008
212341/08/293912/0401
Finanční úřad Brno-venkov
Veřejná vyhláška FÚ Ušiak Vladimír  05.09.2008 
21.09.2008
212344/08/293912/0401
Finanční úřad Brno-venkov
Veřejná vyhláška FÚ Ovečka Josef  04.09.2008 
20.09.2008
212049/08/293912/0401
Finanční úřad Brno-venkov
Veřejná vyhláška FÚ Vespalec Zdeněk  04.09.2008 
20.09.2008
210854/08/293912/0401
Finanční úřad Brno-venkov
Veřejná vyhláška FÚ Sedlák Miloslav  04.09.2008 
20.09.2008
203581/08/293961/9495
Finanční úřad Brno-venkov
Rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení - RD Lomičovi  29.08.2008 
16.09.2008
973/08
Městský úřad Zbýšov - stavební úřad
Rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení - RD Hájkovi  27.08.2008 
11.09.2008
962/08
Městský úřad Zbýšov - stavební úřad
Zahájení spojeného územního a stavebního řízení - novostavba RD Širůček  19.08.2008 
03.09.2008
1044/08
Městský úřad Zbýšov - stavební úřad
Veřejná vyhláška FÚ AZ GOFAR s.r.o.  19.08.2008 
05.09.2008
200858/08/293510/0504
Finanční úřad Brno-venkov
Oznámení o zahájení správního řízení - Tomáš Prášil  14.08.2008 
29.08.2008
1032/2008/EO
Městský úřad Zbýšov, oddělení evidence obyvatel
Veřejná vyhláška FÚ LUKAMEL s.r.o.  11.08.2008 
28.08.2008
161966/08/293610/0504
Finanční úřad Brno-venkov
Veřejná vyhláška FÚ LUKAMEL s.r.o.  11.08.2008 
28.08.2008
187424/08/293510/0504
Finanční úřad Brno-venkov
Veřejná vyhláška FU Skuhra Petr  11.08.2008 
28.08.2008
192304/08/293961/9495
Finanční úřad Brno-venkov
Veřejná vyhláška FÚ Novák Břetislav  11.08.2008 
28.08.2008
192337/08/293940/9603
Finanční úřad Brno-venkov
Veřejná vyhláška FÚ Kubín Josef  11.08.2008 
28.08.2008
189982/08/293962/9705
Finanční úřad Brno-venkov
Veřejná vyhláška FÚ Ovečka Josef  11.08.2008 
28.08.2008
197930/08/293912/0401
Finanční úřad Brno-venkov
Veřejná vyhláška FÚ Ušiak Vladimír  11.08.2008 
28.08.2008
197925/08/293912/0401
Finanční úřad Brno-venkov
Veřejná vyhláška FÚ Ušiak Vladimír  11.08.2008 
28.08.2008
197312/08/293912/0401
Finanční úřad Brno-venkov
Veřejná vyhláška FÚ Mrázek Karel  11.08.2008 
28.08.2008
197308/08/293912/0401
Finanční úřad Brno-venkov
Veřejná vyhláška FÚ Novák Břetislav Ing.  11.08.2008 
28.08.2008
197030/08/293912/0401
Finanční úřad Brno-venkov
Veřejná vyhláška FÚ Ovečka Josef  11.08.2008 
28.08.2008
197025/08/293912/0401
Finanční úřad Brno-venkov
Veřejná vyhláška FÚ AZ VIVA s.r.o.  11.08.2008 
28.08.2008
194008/08/293510/0504
Finanční úřad Brno-venkov
Veřejná vyhláška FÚ AZ GOFAR s.r.o.  11.08.2008 
28.08.2008
194019/08/293510/0504
Finanční úřad Brno-venkov
Veřejná vyhláška FÚ Ing. Novák Břetislav  31.07.2008 
17.08.2008
192337/08/293940/9603
Finanční úřad Brno-venkov
Veřejná vyhláška FÚ Kubín Josef  31.07.2008 
17.08.2008
189982/08/293962/9705
Finanční úřad Brno-venkov
Veřejná vyhláška FÚ LUKAMEL s.r.o.  30.07.2008 
17.08.2008
187424/08/293510/0504
Finanční úřad Brno-venkov
Veřejná vyhláška FÚ LUKAMEL s.r.o.  30.07.2008 
17.08.2008
161966/08293510/0504
Finanční úřad Brno-venkov
Veřejná vyhláška MěÚ Rosice o vydání ÚP města Zbýšova  29.07.2008 
15.08.2008
MR-S-13042/07-OUP/70
Městský úřad Rosice
ÚP města Zbýšova Opatření obecné povahy č. 1/2008  29.07.2008 
15.08.2008

Město Zbýšov
Zahájení územního a stavebního řízení  29.07.2008 
13.08.2008
973/08
Městský úřad Zbýšov - stavební úřad
Územní rozhodnutí lokalita Grunty  28.07.2008 
12.08.2008
801/08
Městský úřad Zbýšov - stavební úřad
Územní rozhodnutí lokalita Grunty  28.07.2008 
28.07.2008
801/08
Městský úřad Zbýšov - stavební úřad
Územní rozhodnutí inženýrské sítě Grunty  28.07.2008 
28.07.2008
801/08
Městský úřad Zbýšov - stavební úřad
Územní rozhodnutí - inženýrské sítě v lokalitě Grunty  28.07.2008 
28.07.2008
801/08
Městský úřad Zbýšov - stavební úřad
Územní rozhodnutí  28.07.2008 
28.07.2008
801/08
Městský úřsd Zbýšov - stavební úřad
Rozhodnutí o zrušení místa trvalého pobytu pan Radek Kocman  25.07.2008 
12.08.2008
821/6/2008/EO
Městský úřad Zbýšov, oddělení evidence obyvatel
Zahájení spojeného územního a stavebního řízení  24.07.2008 
08.08.2008
962/08
Městský úřad Zbýšov - stavební úřad
Rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení  07.07.2008 
22.07.2008
717/08
Městský úřad Zbýšov - stavební úřad
Oznámení o zahájení správního řízení - pan Radek Kocman  27.06.2008 
14.07.2008
821/2008/EO
Městský úřad Zbýšov, oddělení evidence obyvatel
Zahájení ÚŘ - inženýrské sítě Grunty, Babice  23.06.2008 
08.07.2008
801/08
Městský úřad Zbýšov - stavební úřad
Informace v krizových situacích pomocí SMS zpráv-návod k přihlášení  05.06.2008 
31.12.2008

KÚ Jihomoravského kraje
Veřejná vyhláška LUKAMEL s.r.o.  05.06.2008 
22.06.2008
155935/08/293510/0504
Finanční úřad Brno-venkov
Veřejná vyhláška FÚ AZ VIVA s.r.o.  05.06.2008 
22.06.2008
155938/08/293510/0504
Finanční úřad Brno-venkov
Veřejná vyhláška FÚ AZ GOFAR s.r.o.  05.06.2008 
22.06.2008
152410/08/293510/0504
Finanční úřad Brno-venkov
Zahájení spojeného územního a stavebního řízení  02.06.2008 
17.06.2008
717/08
Městský úřad Zbýšov - stavební úřad
Veřejná vyhláška FÚ Ovečka Josef  12.05.2008 
29.05.2008
142161/08/293911/4449
Finanční úřad Brno-venkov
Veřejná vyhláška FÚ Koláček Pavel  09.05.2008 
26.05.2008
141668/08/293940/9603
Finanční úřad Brno-venkov
Rozhodnutí o umístění stavby - Richard Jura  22.04.2008 
07.05.2008
205/08
Městský úřad Zbýšov - stavební úřad
Obecně závazná vyhláška města Zbýšova č. 11/2008, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj  01.04.2008 
16.04.2008

Město Zbýšov
Obecně závazná vyhláška města Zbýšova č. 10/2008, o místním poplatku z ubytovací kapacity  01.04.2008 
16.04.2008

Město Zbýšov
Obecně závazná vyhláška města Zbýšova č. 9/2008, o místním poplatku ze vstupného  01.04.2008 
16.04.2008

Město Zbýšov
Obecně závazná vyhláška města Zbýšova č. 8/2008, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství  01.04.2008 
16.04.2008

Město Zbýšov
Obecně závazná vyhláška města Zbýšova č. 7/2008, o místním poplatku ze psů  01.04.2008 
16.04.2008

Město Zbýšov
Obecně závazná vyhláška města Zbýšova č. 6/2008, kterou se zrušuje OZV č. 2/2005, kterou se vydává Řád veřejného pohřebiště ve Zbýšově  01.04.2008 
16.04.2008

Město Zbýšov
Obecně závazná vyhláška města Zbýšova č. 5/2008, kterou se zrušuje OZV č. 1/2005, o poplatku z místa pod garáží  01.04.2008 
16.04.2008

Město Zbýšov
Obecně závazná vyhláška města Zbýšova č. 4/2008, o podrobnostech stejnokroje strážníků městské policie a o jeho nošení  01.04.2008 
16.04.2008

Město Zbýšov
Obecně závazná vyhláška města Zbýšova č. 3/2008, kterou se mění OZV č. 3/2003, o zřízení městské policie  01.04.2008 
16.04.2008

Město Zbýšov
Obecně závazná vyhláška města Zbýšova č. 2/2008, kterou se zrušuje příloha č. 2 OZV č. 2/2003, kterou se vydává Požární řád obce  01.04.2008 
16.04.2008

Město Zbýšov
Obecně závazná vyhláška města Zbýšova č. 1/2008, kterou se zrušuje OZV č. 1/1992, o udržování čistoty a pořádku ve městě  01.04.2008 
16.04.2008

Město Zbýšov
Veřejná vyhláška FÚ AZ GOFAR s.r.o.  25.03.2008 
10.04.2008
83052/08/293510/6575
Finanční úřad Brno-venkov
Veřejná vyhláška FÚ AZ VIVA s.r.o.  25.03.2008 
10.04.2008
83047/08/293510/6575
Finanční úřad Brno-venkov
Zpráva o projednání návrhu ÚP města Zbýšova  20.03.2008 
16.04.2008

Město Zbýšov
Návrh ÚP města Zbýšova výkres 4  20.03.2008 
16.04.2008

Město Zbýšov
Návrh ÚP města Zbýšova výkres 3  20.03.2008 
16.04.2008

Město Zbýšov
Návrh ÚP města Zbýšova výkres 2  20.03.2008 
16.04.2008

Město Zbýšov
Návrh ÚP města Zbýšova výkres 1  20.03.2008 
16.04.2008

Město Zbýšov
Návrh ÚP města Zbýšova - zpráva  20.03.2008 
16.04.2008

Město Zbýšov
Návrh ÚP města Zbýšova - zábor ZPF  20.03.2008 
16.04.2008

Město Zbýšov
Návrh odůvodnění ÚP města Zbýšova  20.03.2008 
16.04.2008

Město Zbýšov
Oznámení o vystavení a veřejném projednání návrhu ÚP Zbýšova  20.03.2008 
16.04.2008
MR-S 13042/07-OÚP/46
Městský úřad Rosice
Veřejná vyhláška FÚ Brno-venkov Ovečka Josef  20.03.2008 
05.04.2008
65004/081293911/4449
Finanční úřad Brno-venkov
Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2007  13.03.2008 
31.12.2008

Městský úřad Zbýšov
Návrh Závěrečného účtu Města Zbýšova za rok 2007  12.03.2008 
31.03.2008

Město Zbýšov
Oznámení o zahájení spojeného řízení  03.03.2008 
18.03.2008
258/08, 259/08
Městský úřad Zbýšov - stavební úřad
Oznámení o zahájení správního řízení - Rudolf Polák  25.02.2008 
11.03.2008
228/2008/EO