>> Obec Velká Štáhle    
 
    Úřední deska  |   Administrace  |  Historie  |  

  Název dokumentu Vyvěšení
 Sejmutí 
Č.j.
        Ev.č.        
 Zhotovitel dokumentu 
Informace o konání 2. zasedání ZO Velká Štáhle dne 17.12.2018 (183 kB)  06.12.2018 
18.12.2018

80/2018
Mihálová Renata
Rozpočtové opatření č. 10/2018 (181 kB)  04.12.2018 
31.12.2018

79/2018
Mihálová Renata
Výpočet (kalkulace) cen pro vodné a stočné pro rok 2019 (241 kB)  04.12.2018 
05.01.2019

78/2018
VaK Bruntál
Návrh rozpočtu na rok 2019 MŠ Velká Štáhle (621 kB)  21.11.2018 
18.12.2018

77/2018
Tušková Božena - účetní
Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu na období 2020 - 2022 MŠ Velká Štáhle (176 kB)  21.11.2018 
18.12.2018

76/2018
Tušková Božena - účetní
Návrh - Střednědobý výhled rozpočtu na období 2020 - 2022 obce Velká Štáhle (507 kB)  20.11.2018 
18.12.2018

75/2018
Tušková Božena - účetní
Návrh rozpočtu obce Velká Štáhle na rok 2019 (1384 kB)  20.11.2018 
18.12.2018

74/2018
Tušková Božena - účetní
SOR - Návrh střednědobého výhledu na léta 2020 - 2022 (262 kB)  16.11.2018 
18.12.2018

73/2018
SOR
SOR - Návrh rozpočtu na rok 2019 (294 kB)  16.11.2018 
18.12.2018

72/2018
SOR
Rozpočtové opatření č. 9/2018 (495 kB)  29.10.2018 
31.12.2018

67/2018
Tušková Božena - účetní
Nabídka pozemků k pronájmu - státní pozemkový úřad (131 kB)  08.10.2018 
05.02.2019

65/2018
Státní pozemkový úřad
Rozpočtové opatření č. 8/2018 (576 kB)  26.09.2018 
31.12.2018

61/2018
Tušková Božena - účetní
Aktualizovaný seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků k 1.8.2018 (127 kB)  24.09.2018 
31.12.2024
UZSVM/OOP/7460/2018-OOPM
60/2018
Úřad pro zastupování státu
Rozpočtové opatření č. 7/2018 (227 kB)  13.08.2018 
31.12.2018

53/2018
Tušková Božena - účetní
Rozpočtové opatření č. 6/2018 (248 kB)  30.07.2018 
31.12.2018

49/2018
Tušková Božena - účetní
Rozpočtové opatření č. 5/2018 (390 kB)  29.06.2018 
31.12.2018

48/2018
Tušková Božena - účetní
Závěrečný účet obce za rok 2017 - příloha č. 3 (168 kB)  21.06.2018 
30.06.2019

47/2018
Tušková Božena - účetní
Závěrečný účet obce za rok 2017 - příloha č. 2 (2054 kB)  21.06.2018 
30.06.2019

47/2018
Tušková Božena - účetní
Závěrečný účet obce za rok 2017 - příloha č. 1 - část 2. (1027 kB)  21.06.2018 
30.06.2019

47/2018
Tušková Božena - účetní
Závěrečný účet obce za rok 2017 - příloha č. 1 - část 1. (2862 kB)  21.06.2018 
30.06.2019

47/2018
Tušková Božena - účetní
Závěrečný účet obce za rok 2017 (1069 kB)  21.06.2018 
30.06.2019

47/2018
Tušková Božena - účetní
SOR - Oznámení o zveřejnění dokumentů (2178 kB)  07.06.2018 
31.12.2019

44/2018
SOR
SOR - Návrh závěrečného účtu za rok 2017- FIN 2 - 12 (377 kB)  07.06.2018 
31.12.2018

43/2018
SOR
SOR - Návrh závěrečného účtu za rok 2017- Výkaz zisku a ztráty (123 kB)  07.06.2018 
31.12.2018

43/2018
SOR
SOR - Návrh závěrečného účtu za rok 2017- Rozvaha (179 kB)  07.06.2018 
31.12.2018

43/2018
SOR
SOR - Návrh závěrečného účtu za rok 2017- Příloha (175 kB)  07.06.2018 
31.12.2018

43/2018
SOR
SOR - Návrh Závěrečného účtu za rok 2017 (1391 kB)  07.06.2018 
31.12.2018

43/2018
SOR
Rozpočtové opatření č. 4/2018 (231 kB)  31.05.2018 
31.12.2018

40/2018
Tušková Božena - účetní
Účetní závěrka Mateřské školy Velká Štáhle, příspěvková organizace za rok 2017 - protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly část 2. (1278 kB)  21.05.2018 
30.06.2019

39/2018
Tušková Božena - účetní
Účetní závěrka Mateřské školy Velká Štáhle, příspěvková organizace za rok 2017 - Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly část 1. (1473 kB)  21.05.2018 
30.06.2019

39/2018
Tušková Božena - účetní
Účetní závěrka Mateřské školy Velká Štáhle, příspěvková organizace za rok 2017 - Zpráva inventarizační komise o výsledku inventarizace (788 kB)  21.05.2018 
30.06.2019

39/2018
Tušková Božena - účetní
Účetní závěrka Mateřské školy Velká Štáhle, příspěvková organizace za rok 2017 - Příloha - část 3. (846 kB)  21.05.2018 
30.06.2019

39/2018
Tušková Božena - účetní
Účetní závěrka Mateřské školy Velká Štáhle, příspěvková organizace za rok 2017 - Příloha - část 2. (721 kB)  21.05.2018 
30.06.2019

39/2018
Tušková Božena - účetní
Účetní závěrka Mateřské školy Velká Štáhle, příspěvková organizace za rok 2017- Příloha - část 1. (918 kB)  21.05.2018 
30.06.2019

39/2018
Tušková Božena - účetní
Účetní závěrka Mateřské školy Velká Štáhle, příspěvková organizace za rok 2017 - Výkaz zisku a ztráty (594 kB)  21.05.2018 
30.06.2019

39/2018
Tušková Božena - účetní
Účetní závěrka Mateřské školy Velká Štáhle, příspěvková organizace za rok 2017 - Rozvaha (872 kB)  21.05.2018 
30.06.2019

39/2018
Tušková Božena - účetní
Účetní závěrka obce Velká Štáhle za r. 2017 - Zápis o výsledku kontroly nahrazující interní audit 2017 - část 2. (1125 kB)  21.05.2018 
30.06.2019

37/2018
Tušková Božena - účetní
Účetní závěrka obce Velká Štáhle za r. 2017 - Zápis o výsledku kontroly nahrazující interní audit 2017 - část 1. (1316 kB)  21.05.2018 
30.06.2019

37/2018
Tušková Božena - účetní
Účetní závěrka obce Velká Štáhle za r. 2017 - Zápis o výsledku kontroly nahrazující interní audit 2016/2017 - část 2. (1255 kB)  21.05.2018 
30.06.2019

37/2018
Tušková Božena - účetní
Účetní závěrka obce Velká Štáhle za r. 2017 - Zápis o výsledku kontroly nahrazující interní audit 2016/2017 - část 1. (1332 kB)  21.05.2018 
30.06.2019

37/2018
Tušková Božena - účetní
Účetní závěrka obce Velká Štáhle za r. 2017 - Tabulka údajů o výsledcích veřejnosprávních kontrol zajišťovaných orgánem veřejné správy (836 kB)  21.05.2018 
30.06.2019

37/2018
Tušková Božena - účetní
Účetní závěrka obce Velká Štáhle za r. 2017 - Zpráva hlavní inventarizační komise o výsledku inventarizace obce k 31.12.2017 (1040 kB)  21.05.2018 
30.06.2019

37/2018
Tušková Božena - účetní
Účetní závěrka obce Velká Štáhle za r. 2017 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2017 (2053 kB)  21.05.2018 
30.06.2019

37/2018
Tušková Božena - účetní
Účetní závěrka obce Velká Štáhle za r. 2017 - Příloha - územní samosprávné celky část 3. (738 kB)  21.05.2018 
30.06.2019

37/2018
Tušková Božena - účetní
Účetní závěrka obce Velká Štáhle za r. 2017 - Příloha - územní samosprávné celky část 2. (566 kB)  21.05.2018 
30.06.2019

37/2018
Tušková Božena - účetní
Účetní závěrka obce Velká Štáhle za r. 2017 - Příloha - územní samosprávné celky část 1. (987 kB)  21.05.2018 
30.06.2019

37/2018
Tušková Božena - účetní
Účetní závěrka obce Velká Štáhle za r. 2017 - Výkaz zisku a ztráty (648 kB)  21.05.2018 
30.06.2019

37/2018
Tušková Božena - účetní
Účetní závěrka obce Velká Štáhle za r. 2017 - Rozvaha (1089 kB)  21.05.2018 
30.06.2019

37/2018
Tušková Božena - účetní
Návrh rozpočtu na rok 2018 - SOR (290 kB)  11.05.2018 
31.12.2018

33/2018
SOR
Rozpočtové opatření č. 3/2018 (221 kB)  02.05.2018 
31.12.2018

30/2018
Tušková Božena - účetní
Rozpočtové opatření č. 2/2018 (259 kB)  03.04.2018 
31.12.2018

25/2018
Tušková Božena - účetní
Rozpočtové opatření č. 1/2018 (437 kB)  05.03.2018 
31.12.2018

18/2018
Tušková Božena - účetní
Oznámení o zveřejnění dokumentů Mateřské školy Velká Štáhle, příspěvkové organizace (121 kB)  08.01.2018 
31.12.2019

6/2018
Mihálová Renata
Oznámení o zveřejnění dokumentů obce Velká Štáhle (119 kB)  08.01.2018 
31.12.2019

5/2018
Mihálová Renata
Střednědobého výhledu rozpočtu na období 2019 - 2021 Mateřské školy Velká Štáhle, příspěvková organizace (179 kB)  08.01.2018 
31.12.2019

4/2018
Tušková Božena - účetní
Rozpočet na rok 2018 Mateřské školy Velká Štáhle, příspěvkové organizace (644 kB)  08.01.2018 
31.12.2019

3/2018
Tušková Božena - účetní
Střednědobý výhled rozpočtu na období 2019 - 2021 obce Velká Štáhle (496 kB)  08.01.2018 
31.12.2019

2/2018
Tušková Božena - účetní
Rozpočet obce Velká Štáhle na rok 2018 (1344 kB)  08.01.2018 
31.12.2019

1/2018
Tušková Božena - účetní
SOR - Oznámení o zveřejnění dokumentů (159 kB)  04.01.2018 
31.12.2019

8/2018
SOR
Pravidla pro poskytování dotace  31.12.2017 
31.12.2018

79/2017
Furiš Jaroslav
Rozpočtové opatření č. 11/2017 (935 kB)  28.12.2017 
31.12.2018

78/2017
Tušková Božena - účetní
Rozpočtové opatření č. 10/2017 (594 kB)  24.11.2017 
31.12.2018

65/2017
Tušková Božena - účetní
SOR - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2019 - 2020 (224 kB)  15.11.2017 
31.12.2019

7/2018
SOR
Rozpočtové opatření č. 9/2017 (602 kB)  03.11.2017 
31.12.2018

59/2017
Tušková Božena - účetní
Oznámení o zveřejnění dokumentů SOR (145 kB)  12.10.2017 
31.12.2018

53/2017
SOR
Rozpočtové opatření č. 8/2017 (453 kB)  27.09.2017 
31.12.2018

50/2017
Tušková Božena - účetní
Rozpočtové opatření č. 7/2017 (421 kB)  01.09.2017 
31.12.2018

42/2017
Tušková Božena - účetní
Rozpočtové opatření č. 6/2017 (464 kB)  02.08.2017 
31.12.2018

34/2017
Tušková Božena - účetní
Rozpočtové opatření č. 5/2017 (445 kB)  30.06.2017 
31.12.2018

31/2017
Tušková Božena - účetní
Rozpočtové opatření č. 4/2017 (415 kB)  01.06.2017 
31.12.2018

30/2017
Tušková Božena - účetní
Rozpočtové opatření č. 3/2017 (416 kB)  04.05.2017 
31.12.2018

23/2017
Tušková Božena - účetní
Rozpočtové opatření č. 2/2017 (425 kB)  05.04.2017 
31.12.2018

12/2017
Tušková Božena
Rozpočet a Rozpočtový výhled Sdružení obcí Rýmařovska na rok 2017 (105 kB)  22.03.2017 
31.12.2018

10/2017
SOR
Střednědobý výhled rozpočtu na období 2018 - 2019 MŠ Velká Štáhle (127 kB)  22.03.2017 
31.12.2018

9/2017
Tušková Božena
Rozpočet na rok 2017 Mateřské školy Velká Štáhle, příspěvkové organizace (591 kB)  22.03.2017 
31.12.2018

8/2017
Tušková Božena
Schválený rozpočet obce Velká Štáhle roku 2017 a Střednědobý rozpočtový výhked na rok 2018 a 2019 (1675 kB)  22.03.2017 
31.12.2018

7/2017
Tušková Božena
Rozpočtové opatření č. 1/2017 (761 kB)  20.03.2017 
31.12.2018

6/2017
Tušková Božena

 
  Design by WESS-DESIGN