>> Obec Velká Štáhle    
 
    Úřední deska  |   Administrace  |  Historie  |  

  Název dokumentu Vyvěšení
 Sejmutí 
Č.j.
        Ev.č.        
 Zhotovitel dokumentu 
Stanovení minimálního počtu členů okreskové volební komise Velká Štáhle (114 kB)  20.03.2019 
27.05.2019

15/2019
Mihálová Renata
Vyžádání nabídky - výběrové řízení - druhá etapa rekonstrukce hžbitovní zdi (168 kB)  12.03.2019 
15.04.2019

14/2019
Místostarosta
Vyžádání nabídky - výběrové řízení - "Stavba autobusových zastávek Velká Štáhle" (175 kB)  12.03.2019 
15.04.2019

13/2019
Místostarosta
Aktualizovaný seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků k 1.2.2019 (133 kB)  04.03.2019 
31.12.2024
UZSVM/OOP/2533/2019-OOPM
12/2019
Úřad pro zastupování státu
Rozpočtové opatření č. 1/2019 (402 kB)  27.02.2019 
02.01.2020

11/2019
Tušková Božena - účetní
Střednědobý výhled rozpočtu na období 2020 - 2022 MŠ Velká Štáhle, příspěvková organizace - schválený (197 kB)  09.01.2019 
31.01.2020

4/2019
Tušková Božena - účetní
Rozpočet MŠ Velká Štáhle, příspěvková organizace na rok 2019 - schválený (639 kB)  09.01.2019 
31.01.2020

3/2019
Tušková Božena - účetní
Střednědobý výhled rozpočtu na období 2020 - 2022 obce Velká Štáhle - schválený (501 kB)  09.01.2019 
31.01.2020

2/2019
Tušková Božena - účetní
Rozpočet obce Velká Štáhle na rok 2019 - schválený (1402 kB)  09.01.2019 
31.01.2020

1/2019
Tušková Božena - účetní
Oznámení o zveřejnění dokumentů MŠ Velká Štáhle (144 kB)  21.12.2018 
31.01.2020

87/2018
Mihálová Renata
Oznámení o zveřejnění dokumentů obce Velká Štáhle (148 kB)  21.12.2018 
31.01.2020

86/2018
Mihálová Renata
SOR - Oznámení o zveřejnění dokumentů (172 kB)  21.12.2018 
31.12.2020

85/2018
SOR
Závěrečný účet obce za rok 2017 - příloha č. 3 (168 kB)  21.06.2018 
30.06.2019

47/2018
Tušková Božena - účetní
Závěrečný účet obce za rok 2017 - příloha č. 2 (2054 kB)  21.06.2018 
30.06.2019

47/2018
Tušková Božena - účetní
Závěrečný účet obce za rok 2017 - příloha č. 1 - část 2. (1027 kB)  21.06.2018 
30.06.2019

47/2018
Tušková Božena - účetní
Závěrečný účet obce za rok 2017 - příloha č. 1 - část 1. (2862 kB)  21.06.2018 
30.06.2019

47/2018
Tušková Božena - účetní
Závěrečný účet obce za rok 2017 (1069 kB)  21.06.2018 
30.06.2019

47/2018
Tušková Božena - účetní
SOR - Oznámení o zveřejnění dokumentů (2178 kB)  07.06.2018 
31.12.2019

44/2018
SOR
Účetní závěrka Mateřské školy Velká Štáhle, příspěvková organizace za rok 2017 - protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly část 2. (1278 kB)  21.05.2018 
30.06.2019

39/2018
Tušková Božena - účetní
Účetní závěrka Mateřské školy Velká Štáhle, příspěvková organizace za rok 2017 - Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly část 1. (1473 kB)  21.05.2018 
30.06.2019

39/2018
Tušková Božena - účetní
Účetní závěrka Mateřské školy Velká Štáhle, příspěvková organizace za rok 2017 - Zpráva inventarizační komise o výsledku inventarizace (788 kB)  21.05.2018 
30.06.2019

39/2018
Tušková Božena - účetní
Účetní závěrka Mateřské školy Velká Štáhle, příspěvková organizace za rok 2017 - Příloha - část 3. (846 kB)  21.05.2018 
30.06.2019

39/2018
Tušková Božena - účetní
Účetní závěrka Mateřské školy Velká Štáhle, příspěvková organizace za rok 2017 - Příloha - část 2. (721 kB)  21.05.2018 
30.06.2019

39/2018
Tušková Božena - účetní
Účetní závěrka Mateřské školy Velká Štáhle, příspěvková organizace za rok 2017- Příloha - část 1. (918 kB)  21.05.2018 
30.06.2019

39/2018
Tušková Božena - účetní
Účetní závěrka Mateřské školy Velká Štáhle, příspěvková organizace za rok 2017 - Výkaz zisku a ztráty (594 kB)  21.05.2018 
30.06.2019

39/2018
Tušková Božena - účetní
Účetní závěrka Mateřské školy Velká Štáhle, příspěvková organizace za rok 2017 - Rozvaha (872 kB)  21.05.2018 
30.06.2019

39/2018
Tušková Božena - účetní
Účetní závěrka obce Velká Štáhle za r. 2017 - Zápis o výsledku kontroly nahrazující interní audit 2017 - část 2. (1125 kB)  21.05.2018 
30.06.2019

37/2018
Tušková Božena - účetní
Účetní závěrka obce Velká Štáhle za r. 2017 - Zápis o výsledku kontroly nahrazující interní audit 2017 - část 1. (1316 kB)  21.05.2018 
30.06.2019

37/2018
Tušková Božena - účetní
Účetní závěrka obce Velká Štáhle za r. 2017 - Zápis o výsledku kontroly nahrazující interní audit 2016/2017 - část 2. (1255 kB)  21.05.2018 
30.06.2019

37/2018
Tušková Božena - účetní
Účetní závěrka obce Velká Štáhle za r. 2017 - Zápis o výsledku kontroly nahrazující interní audit 2016/2017 - část 1. (1332 kB)  21.05.2018 
30.06.2019

37/2018
Tušková Božena - účetní
Účetní závěrka obce Velká Štáhle za r. 2017 - Tabulka údajů o výsledcích veřejnosprávních kontrol zajišťovaných orgánem veřejné správy (836 kB)  21.05.2018 
30.06.2019

37/2018
Tušková Božena - účetní
Účetní závěrka obce Velká Štáhle za r. 2017 - Zpráva hlavní inventarizační komise o výsledku inventarizace obce k 31.12.2017 (1040 kB)  21.05.2018 
30.06.2019

37/2018
Tušková Božena - účetní
Účetní závěrka obce Velká Štáhle za r. 2017 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2017 (2053 kB)  21.05.2018 
30.06.2019

37/2018
Tušková Božena - účetní
Účetní závěrka obce Velká Štáhle za r. 2017 - Příloha - územní samosprávné celky část 3. (738 kB)  21.05.2018 
30.06.2019

37/2018
Tušková Božena - účetní
Účetní závěrka obce Velká Štáhle za r. 2017 - Příloha - územní samosprávné celky část 2. (566 kB)  21.05.2018 
30.06.2019

37/2018
Tušková Božena - účetní
Účetní závěrka obce Velká Štáhle za r. 2017 - Příloha - územní samosprávné celky část 1. (987 kB)  21.05.2018 
30.06.2019

37/2018
Tušková Božena - účetní
Účetní závěrka obce Velká Štáhle za r. 2017 - Výkaz zisku a ztráty (648 kB)  21.05.2018 
30.06.2019

37/2018
Tušková Božena - účetní
Účetní závěrka obce Velká Štáhle za r. 2017 - Rozvaha (1089 kB)  21.05.2018 
30.06.2019

37/2018
Tušková Božena - účetní
Oznámení o zveřejnění dokumentů Mateřské školy Velká Štáhle, příspěvkové organizace (121 kB)  08.01.2018 
31.12.2019

6/2018
Mihálová Renata
Oznámení o zveřejnění dokumentů obce Velká Štáhle (119 kB)  08.01.2018 
31.12.2019

5/2018
Mihálová Renata
Střednědobého výhledu rozpočtu na období 2019 - 2021 Mateřské školy Velká Štáhle, příspěvková organizace (179 kB)  08.01.2018 
31.12.2019

4/2018
Tušková Božena - účetní
Rozpočet na rok 2018 Mateřské školy Velká Štáhle, příspěvkové organizace (644 kB)  08.01.2018 
31.12.2019

3/2018
Tušková Božena - účetní
Střednědobý výhled rozpočtu na období 2019 - 2021 obce Velká Štáhle (496 kB)  08.01.2018 
31.12.2019

2/2018
Tušková Božena - účetní
Rozpočet obce Velká Štáhle na rok 2018 (1344 kB)  08.01.2018 
31.12.2019

1/2018
Tušková Božena - účetní
SOR - Oznámení o zveřejnění dokumentů (159 kB)  04.01.2018 
31.12.2019

8/2018
SOR
SOR - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2019 - 2020 (224 kB)  15.11.2017 
31.12.2019

7/2018
SOR

 
  Design by WESS-DESIGN