>> Obec Velká Štáhle    
 
    Úřední deska  |   Administrace  |  Historie  |  

  Název dokumentu Vyvěšení
 Sejmutí 
Č.j.
        Ev.č.        
 Zhotovitel dokumentu 
Pozvánka na 18. veřejné zasedání Zastupitelstva obce konaného 20.9.2021 (205 kB)  09.09.2021 
20.09.2021

52/2021
Mihálová Renata
Záměr na pronájem obecního bytu (208 kB)  08.09.2021 
29.09.2021

51/2021
Mihálová Renata
Informace o počtu a sídle volebních okrsků v obci Velká Štáhle pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 8. a 9. října 2021 (194 kB)  23.08.2021 
11.10.2021

50/2021
Mihálová Renata
Rozpočtové opatření č. 7/2021 (582 kB)  13.08.2021 
31.12.2021

49/2021
Tušková Božena - účetní
Smlouva č. 12-2021 o poskytnutí NFV z Programu obce Velká Štáhle pro poskytování návratných finančních výpomocí na podporu výměny nevyhovujících kotlů v domácnostech (1168 kB)  23.07.2021 
23.07.2024

46/2021
Mihálová Renata
Smlouva č. 11-2021 o poskytnutí NFV z Programu obce Velká Štáhle pro poskytování návratných finančních výpomocí na podporu výměny nevyhovujících kotlů v domácnostech (1168 kB)  23.07.2021 
23.07.2024

45/2021
Mihálová Renata
Smlouva č. 10-2021 o poskytnutí NFV z Programu obce Velká Štáhle pro poskytování návratných finančních výpomocí na podporu výměny nevyhovujících kotlů v domácnostech (1168 kB)  23.07.2021 
23.07.2024

44/2021
Mihálová Renata
Oznámení o zveřejnění dokumentů Obce Velká Štáhle (214 kB)  19.07.2021 
28.02.2022

43/2021
Mihálová Renata
SOR -Oznámení o zveřejnění dokumentů  19.07.2021 
31.07.2022

42/2021
SOR
Rozpočtové opatření č. 6/2021 (532 kB)  19.07.2021 
31.12.2021

41/2021
Tušková Božena - účetní
Závěrečný účet obce Velká Štáhle za rok 2020 - Příloha č.3 (359 kB)  15.07.2021 
30.06.2022

40/2021
Tušková Božena - účetní
Závěrečný účet obce Velká Štáhle za rok 2020 - Příloha č.2 (2077 kB)  15.07.2021 
30.06.2022

40/2021
Tušková Božena - účetní
Závěrečný účet obce Velká Štáhle za rok 2020 - Příloha č.1 (3146 kB)  15.07.2021 
30.06.2022

40/2021
Tušková Božena - účetní
Závěrečný účet obce Velká Štáhle za rok 2020 (2193 kB)  15.07.2021 
30.06.2022

40/2021
Tušková Božena - účetní
Rozpočtové opatření č. 5/2021 (415 kB)  16.06.2021 
31.12.2021

36/2021
Tušková Božena - účetní
Návrh účetní závěrky Mateřské školy Velká Štáhle, příspěvkové organizace za rok 2020 - Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě (2493 kB)  31.05.2021 
30.06.2022

29/2021
Tušková Božena - účetní
Návrh účetní závěrky Mateřské školy Velká Štáhle, příspěvkové organizace za rok 2020 - Zpráva inventarizační komise o výsledku inventarizace (821 kB)  31.05.2021 
30.06.2022

29/2021
Tušková Božena - účetní
Návrh účetní závěrky Mateřské školy Velká Štáhle, příspěvkové organizace za rok 2020 - Příloha (2219 kB)  31.05.2021 
30.06.2022

29/2021
Tušková Božena - účetní
Návrh účetní závěrky Mateřské školy Velká Štáhle, příspěvkové organizace za rok 2020 - Výkaz zisku a ztráty (552 kB)  31.05.2021 
30.06.2022

29/2021
Tušková Božena - účetní
Návrh účetní závěrky Mateřské školy Velká Štáhle, příspěvkové organizace za rok 2020 - Rozvaha (812 kB)  31.05.2021 
30.06.2022

29/2021
Tušková Božena - účetní
Návrh účetní závěrky obce Velká Štáhle za rok 2020 - Protokol o výsledku veřejnoprávní kontroly na místě (465 kB)  31.05.2021 
30.06.2022

28/2021
Tušková Božena - účetní
Návrh účetní závěrky obce Velká Štáhle za rok 2020 - Zápis o výsledku kontroly nahrazující interní audit (4241 kB)  31.05.2021 
30.06.2022

28/2021
Tušková Božena - účetní
Návrh účetní závěrky obce Velká Štáhle za rok 2020 - Zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2020 (983 kB)  31.05.2021 
30.06.2022

28/2021
Tušková Božena - účetní
Návrh účetní závěrky obce Velká Štáhle za rok 2020 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Velká Štáhle za rok 2020 (2079 kB)  31.05.2021 
30.06.2022

28/2021
Tušková Božena - účetní
Návrh účetní závěrky obce Velká Štáhle za rok 2020 - Zpráva hlavní inventarizační komise o výledku inventarizace u obce Velká Štáhle k 31.12.2020 (1100 kB)  31.05.2021 
30.06.2022

28/2021
Tušková Božena - účetní
Návrh účetní závěrky obce Velká Štáhle za rok 2020 - Příloha (2033 kB)  31.05.2021 
30.06.2022

28/2021
Tušková Božena - účetní
Návrh účetní závěrky obce Velká Štáhle za rok 2020 - Výpis zisku a ztráty (597 kB)  31.05.2021 
30.06.2022

28/2021
Tušková Božena - účetní
Návrh účetní závěrky obce Velká Štáhle za rok 2020 - Rozvaha (975 kB)  31.05.2021 
30.06.2022

28/2021
Tušková Božena - účetní
Smlouva č. 9-2021 o poskytnutí NFV z Programu obce Velká Štáhle pro poskytování návratných finančních výpomocí na podporu výměny nevyhovujících kotlů v domácnostech (1164 kB)  25.05.2021 
31.12.2024

26/2021
Mihálová Renata
Rozpočtové opatření č. 4/2021 (477 kB)  21.05.2021 
31.12.2021

25/2021
Tušková Božena - účetní
Dodatek č. 1 k Programu obce Velká Štáhle pro poskytování návratných finančních výpomocí na podporu výměny nevyhovujících kotlů v domácnostech (Kotlíkové dotace v Morav (139 kB)  05.05.2021 
31.12.2022

23/2021
Mihálová Renata
Rozpočtové opatření č. 3/2021 (405 kB)  23.04.2021 
31.12.2021

19/2021
Tušková Božena - účetní
Rozpočtové opatření č. 2/2021 (436 kB)  17.03.2021 
31.12.2021

16/2021
Tušková Božena - účetní
Aktualizovaný seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků k 1.2.2021 (167 kB)  17.03.2021 
31.12.2024
UZSVM/OOP/2297/2021-OOPM
17/2021
Úřad pro zastupování státu
Smlouva č. 8-2021 o poskytnutí NFV z Programu obce Velká Štáhle pro poskytování návratných finančních výpomocí na podporu výměny nevyhovujících kotlů v domácnostech (47 kB)  16.03.2021 
16.03.2024

15/2021
Mihálová Renata
Smlouva č. 7-2021 o poskytnutí NFV z Programu obce Velká Štáhle pro poskytování návratných finančních výpomocí na podporu výměny nevyhovujících kotlů v domácnostech (47 kB)  16.03.2021 
16.03.2024

14/2021
Mihálová Renata
Smlouva č. 6-2020 o poskytnutí NFV z Programu obce Velká Štáhle pro poskytování návratných finančních výpomocí na podporu výměny nevyhovujících kotlů v domácnostech (48 kB)  15.01.2021 
16.01.2024

7/2021
Mihálová Renata
Smlouva č. 5-2020 o poskytnutí NFV z Programu obce Velká Štáhle pro poskytování návratných finančních výpomocí na podporu výměny nevyhovujících kotlů v domácnostech (50 kB)  15.01.2021 
16.01.2024

6/2021
Mihálová Renata
SOR - Oznámení o zveřejnění dokumentů (167 kB)  14.01.2021 
19.07.2022

5/2021
SOR
Rozpočtové opatření č. 1/2021 (394 kB)  12.01.2021 
31.12.2021

4/2021
Tušková Božena - účetní
Schválený Střednědobý výhled rozpočtu na období 2022 - 2024 MŠ Velká Štáhle, příspěvková organizace  14.12.2020 
31.12.2021

84/2020
Tušková Božena - účetní
Schválený Rozpočet MŠ Velká Štáhle, příspěvková organizace na rok 2021 (1120 kB)  14.12.2020 
31.12.2021

83/2020
Tušková Božena - účetní
Schválený Střednědobý výhled rozpočtu na období 2022 - 2024 obce Velká Štáhle (517 kB)  14.12.2020 
31.12.2021

82/2020
Tušková Božena - účetní
Schválený Rozpočet obce Velká Štáhle na rok 2021  14.12.2020 
31.12.2021

81/2020
Tušková Božena - účetní
SOR - návrh rozpočtu na rok 2021 (295 kB)  25.11.2020 
18.12.2021

74/2020
SOR
Oznámení o zveřejnění dokumentů MŠ Velká Štáhle (145 kB)  18.11.2020 
31.12.2021

72/2020
Mihálová Renata
Oznámení o zveřejnění dokumentů Obce Velká Štáhle (145 kB)  18.11.2020 
31.12.2021

71/2020
Mihálová Renata
Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu na období 2022 - 2024 MŠ Velká Štáhle (174 kB)  18.11.2020 
31.12.2021

70/2020
Tušková Božena - účetní
Smlouva č. 4-2020 o poskytnutí NFV z Programu obce Velká Štáhle pro poskytování návratných finančních výpomocí na podporu výměny nevyhovujících kotlů v domácnostech (47 kB)  02.11.2020 
31.12.2023

66/2020
Mihálová Renata
Aktualizovaný seznam nedostatečně indentifikovaných vlastníků k 1.8.2020 (146 kB)  01.09.2020 
31.12.2024
UZSVM/OOP/7657/2020-OOPM
55/2020
Úřad pro zastupování státu
Smlouva č. 3-2020 o poskytnutí NFV z Programu obce Velká Štáhle pro poskytování návratných finančních výpomocí na podporu výměny nevyhovujících kotlů v domácnostech (48 kB)  06.08.2020 
31.12.2023

51/2020
Mihálová Renata
Smlouva č. 2-2020 o poskytnutí NFV z Programu obce Velká Štáhle pro poskytování návratných finančních výpomocí na podporu výměny nevyhovujících kotlů v domácnostech (48 kB)  06.08.2020 
31.12.2023

50/2020
Mihálová Renata
Smlouva č. 1-2020 o poskytnutí NFV z Programu obce Velká Štáhle pro poskytování návratných finančních výpomocí na podporu výměny nevyhovujících kotlů v domácnostech (50 kB)  06.08.2020 
31.12.2023

49/2020
Mihálová Renata
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy (432 kB)  30.07.2020 
02.01.2023

45/2020
Ministerstvo zemědělství
Příloha č. 6 - Vyúčtování návratné finanční výpomoci v rámci Programu obce Velká Štáhle pro poskytování návratné finanční výpomoci na podporu výměny nevyhovujících kotl (520 kB)  13.02.2020 
31.12.2021

8/2020
Mihálová Renata
Příloha č. 5 - Souhlas k uzavření smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu obce Velká Štáhle pro poskytování návratných finančních výpomocí na podporu (1395 kB)  13.02.2020 
31.12.2021

8/2020
Mihálová Renata
Příloha č. 4 - Čestné prohlášení z Programu obce Velká Štáhle pro poskytování návratných finančních výpomocí na podporu výměny nevyhovujících kotlů v domácnostech (1223 kB)  13.02.2020 
31.12.2021

8/2020
Mihálová Renata
Příloha č. 3 - Potvrzení o souhlasu s inkasem z Programu obce Velká Štáhle pro poskytování návratných finančních výpomocí na podporu výměny nevyhovujících kotlů v domác (1152 kB)  13.02.2020 
31.12.2021

8/2020
Mihálová Renata
Příloha č. 2 - Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu obce Velká Štáhle pro poskytování návratných finančních výpomocí na podporu výměny nevyhovunjí (1138 kB)  13.02.2020 
31.12.2021

8/2021
Mihálová Renata
Příloha č. 1 - Žádost o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu obce Velká Štáhle pro poskytování návratných fin. výpomocí na podporu výměny nevyhovujících k (692 kB)  13.02.2020 
31.12.2021

8/2020
Mihálová Renata
Program obce Velká Štáhle pro poskytování návratných finančních výpomocí na podporu výměny nevyhovujících kotlů v domácnostech (1066 kB)  13.02.2020 
31.12.2022

8/2020
Mihálová Renata
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Příloha č. 1 (681 kB)  10.12.2019 
31.12.2022
63920/2019-MZE-16212
71/2019
Ministerstvo zemědělství
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy (540 kB)  10.12.2019 
31.12.2022
63920/2019-MZE-16212
71/2019
Ministerstvo zemědělství
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy (637 kB)  02.09.2019 
01.01.2023
41508/2019-MZE-16212
50/2019
Ministerstvo zemědělství

 
  Design by udeska.info