>> Obec Velká Štáhle    
 
    Úřední deska  |   Administrace  |  Historie  |  

  Název dokumentu Vyvěšení
 Sejmutí 
Č.j.
        Ev.č.        
 Zhotovitel dokumentu 
Mimořádné opatření č. 11/2020 Krajské hygienické stanice MSK Ostrava (665 kB)  01.07.2020 
31.07.2020

38/2020
Krajská hygienická stanice
Závěrečný účet obce Velká Štáhle za rok 2019 - schválený - Příloha č. 3 (165 kB)  24.06.2020 
30.06.2021

37/2020
Tušková Božena - účetní
Závěrečný účet obce Velká Štáhle za rok 2019 - schválený - Příloha č. 2, část 2. (1186 kB)  24.06.2020 
30.06.2021

37/2020
Tušková Božena - účetní
Závěrečný účet obce Velká Štáhle za rok 2019 - schválený - Příloha č. 2, část 1. (1215 kB)  24.06.2020 
30.06.2021

37/2020
Tušková Božena - účetní
Závěrečný účet obce Velká Štáhle za rok 2019 - schválený - Příloha č. 1, část 2. (981 kB)  24.06.2020 
30.06.2021

37/2020
Tušková Božena - účetní
Závěrečný účet obce Velká Štáhle za rok 2019 - schválený - Příloha č. 1, část 1. (2874 kB)  24.06.2020 
30.06.2021

37/2020
Tušková Božena - účetní
Závěrečný účet obce Velká Štáhle za rok 2019 (1294 kB)  24.06.2020 
30.06.2021

37/2020
Tušková Božena - účetní
Rozpočtové opatření č. 5/2020 (203 kB)  24.06.2020 
31.12.2020

36/2020
Tušková Božena - účetní
Rozpočtové opatření č. 4/2020 (230 kB)  25.05.2020 
31.12.2020

31/2020
Tušková Božena - účetní
Návrh účetní závěrky Mateřské školy Velká Štáhle, příspěvkové organizace za rok 2019 - Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě (597 kB)  18.05.2020 
30.06.2021

30/2020
Tušková Božena - účetní
Návrh účetní závěrky Mateřské školy Velká Štáhle, příspěvkové organizace za rok 2019 - Zpráva inventarizační komise (982 kB)  18.05.2020 
30.06.2021

30/2020
Tušková Božena - účetní
Návrh účetní závěrky Mateřské školy Velká Štáhle, příspěvkové organizace za rok 2019 - Příloha (513 kB)  18.05.2020 
30.06.2021

30/2020
Tušková Božena - účetní
Návrh účetní závěrky Mateřské školy Velká Štáhle, příspěvkové organizace za rok 2019 - Výkaz zisku a ztráty (589 kB)  18.05.2020 
30.06.2021

30/2020
Tušková Božena - účetní
Návrh účetní závěrky Mateřské školy Velká Štáhle, příspěvkové organizace za rok 2019 - Rozvaha (878 kB)  18.05.2020 
30.06.2021

30/2020
Tušková Božena - účetní
Návrh účetní závěrky obce Velká Štáhle za rok 2019 - Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly (1066 kB)  18.05.2020 
30.06.2021

29/2020
Tušková Božena - účetní
Návrh účetní závěrky obce Velká Štáhle za rok 2019 - Zápis o výsledku kontroly nahrazující interní audit část 2. (968 kB)  18.05.2020 
30.06.2021

29/2020
Tušková Božena - účetní
Návrh účetní závěrky obce Velká Štáhle za rok 2019 - Zápis o výsledku kontroly nahrazující interní audit část 1. (899 kB)  18.05.2020 
30.06.2021

29/2020
Tušková Božena - účetní
Návrh účetní závěrky obce Velká Štáhle za rok 2019 - Zpráva o výsledních finančních kontrol za rok 2019 (824 kB)  18.05.2020 
30.06.2021

29/2020
Tušková Božena - účetní
Návrh účetní závěrky obce Velká Štáhle za rok 2019 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Velká Štáhle za rok 2019 (647 kB)  18.05.2020 
30.06.2021

29/2020
Tušková Božena - účetní
Návrh účetní závěrky obce Velká Štáhle za rok 2019 - Příloha (445 kB)  18.05.2020 
30.06.2021

29/2020
Tušková Božena - účetní
Návrh účetní závěrky obce Velká Štáhle za rok 2019 - Výkaz zisku a ztráty (650 kB)  18.05.2020 
30.06.2021

29/2020
Tušková Božena - účetní
Návrh účetní závěrky obce Velká Štáhle za rok 2019 - Rozvaha (1087 kB)  18.05.2020 
30.06.2021

29/2020
Tušková Božena - účetní
Příloha č. 3 k návrhu závěrečného účtu obce Velká Štáhle za rok 2019 (165 kB)  18.05.2020 
30.06.2021

28/2020
Tušková Božena - účetní
Příloha č. 2 část 2. k návrhu závěrečného účtu obce Velká Štáhle za rok 2019 (1186 kB)  18.05.2020 
30.06.2021

28/2020
Tušková Božena - účetní
Příloha č. 2 část 1. k návrhu závěrečného účtu obce Velká Štáhle za rok 2019 (1215 kB)  18.05.2020 
30.06.2021

28/2020
Tušková Božena - účetní
Příloha č. 1 část 2. k návrhu závěrečného účtu obce Velká Štáhle za rok 2019 (981 kB)  18.05.2020 
30.06.2021

28/2020
Tušková Božena - účetní
Příloha č. 1 část 1. k návrhu závěrečného účtu obce Velká Štáhle za rok 2019 (2874 kB)  18.05.2020 
30.06.2021

28/2020
Tušková Božena - účetní
Návrh závěrečného účtu obce Velká Štáhle za rok 2019 (1287 kB)  18.05.2020 
30.06.2021

28/2020
Tušková Božena - účetní
Rozpočtové opatření č. 3/2020 (190 kB)  22.04.2020 
31.12.2020

23/2020
Tušková Božena - účetní
Rozpočtové opatření č. 2/2020  24.03.2020 
31.12.2020

16/2020
Tušková Božena - účetní
Aktualizovaný seznam nedostatečně indentifikovaných vlastníků k 1.2.2020 (141 kB)  06.03.2020 
31.12.2024
UZSVM/OOP/2109/2020-OOPM
14/2020
Úřad pro zastupování státu
Příloha č. 6 - Vyúčtování návratné finanční výpomoci v rámci Programu obce Velká Štáhle pro poskytování návratné finanční výpomoci na podporu výměny nevyhovujících kotl (520 kB)  13.02.2020 
31.12.2021

8/2020
Mihálová Renata
Příloha č. 5 - Souhlas k uzavření smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu obce Velká Štáhle pro poskytování návratných finančních výpomocí na podporu (1395 kB)  13.02.2020 
31.12.2021

8/2020
Mihálová Renata
Příloha č. 4 - Čestné prohlášení z Programu obce Velká Štáhle pro poskytování návratných finančních výpomocí na podporu výměny nevyhovujících kotlů v domácnostech (1223 kB)  13.02.2020 
31.12.2021

8/2020
Mihálová Renata
Příloha č. 3 - Potvrzení o souhlasu s inkasem z Programu obce Velká Štáhle pro poskytování návratných finančních výpomocí na podporu výměny nevyhovujících kotlů v domác (1152 kB)  13.02.2020 
31.12.2021

8/2020
Mihálová Renata
Příloha č. 2 - Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu obce Velká Štáhle pro poskytování návratných finančních výpomocí na podporu výměny nevyhovunjí (1138 kB)  13.02.2020 
31.12.2021

8/2021
Mihálová Renata
Příloha č. 1 - Žádost o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu obce Velká Štáhle pro poskytování návratných fin. výpomocí na podporu výměny nevyhovujících k (692 kB)  13.02.2020 
31.12.2021

8/2020
Mihálová Renata
Program obce Velká Štáhle pro poskytování návratných finančních výpomocí na podporu výměny nevyhovujících kotlů v domácnostech (1066 kB)  13.02.2020 
31.12.2021

8/2020
Mihálová Renata
Rozpočtové opatření č.1/2020 (240 kB)  29.01.2020 
31.12.2020

6/2020
Tušková Božena - účetní
SOR - Oznámení o zveřejnění dokumentů (172 kB)  09.01.2020 
30.06.2021

1/2020
SOR
Oznámení o zveřejnění dokumentů MŠ Velká Štáhle, příspěvková organizace na rok 2020 (143 kB)  13.12.2019 
31.12.2020

84/2019
Mihálová Renata
Oznámení o zveřejnění dokumentů obce Velká Štáhle na rok 2020 (144 kB)  13.12.2019 
30.06.2021

83/2019
Mihálová Renata
Schválený střednědobý výhled rozpočtu na období 2021 - 2023 MŠ Velká Štáhle, příspěvková organizace (173 kB)  11.12.2019 
31.01.2021

75/2019
Tušková Božena - účetní
Schválený rozpočt (plán výnosů a nákladú) MŠ Velká Štáhle, příspěvková organizace na rok 2020 (1036 kB)  11.12.2019 
31.01.2021

74/2019
Tušková Božena - účetní
Schválený střednědobý výhled rozpočtu na období 2021 - 2023 obce Velká Štáhle (502 kB)  11.12.2019 
31.01.2021

73/2019
Tušková Božena - účetní
Schválený rozpočt obce Velká Štáhle na rok 2020 (1325 kB)  11.12.2019 
31.01.2021

72/2019
Tušková Božena - účetní
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Příloha č. 1 (681 kB)  10.12.2019 
31.12.2022
63920/2019-MZE-16212
71/2019
Ministerstvo zemědělství
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy (540 kB)  10.12.2019 
31.12.2022
63920/2019-MZE-16212
71/2019
Ministerstvo zemědělství
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy (637 kB)  02.09.2019 
01.01.2023
41508/2019-MZE-16212
50/2019
Ministerstvo zemědělství

 
  Design by udeska.info