>> Obec Velká Štáhle    
 
    Úřední deska  |   Administrace  |  Historie  |  

  Název dokumentu Vyvěšení
 Sejmutí 
Č.j.
        Ev.č.        
 Zhotovitel dokumentu 
Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR  22.09.2021 
10.10.2021

56/2021
Mihálová Renata
Usnesení z 18. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 20.9.2021  22.09.2021 
11.10.2021

55/2021
Mihálová Renata
Rozpočtové opatření č. 8/2021  21.09.2021 
31.12.2021

54/2021
Tušková Božena - účetní
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy  16.09.2021 
19.11.2021

53/2021
Ministerstvo zemědělství
Pozvánka na 18. veřejné zasedání Zastupitelstva obce konaného 20.9.2021  09.09.2021 
20.09.2021

52/2021
Mihálová Renata
Záměr na pronájem obecního bytu  08.09.2021 
29.09.2021

51/2021
Mihálová Renata
Informace o počtu a sídle volebních okrsků v obci Velká Štáhle pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 8. a 9. října 2021  23.08.2021 
11.10.2021

50/2021
Mihálová Renata
Záměr na pronájem obecního bytu  13.08.2021 
31.08.2021

50/20214
Mihálová Renata
Rozpočtové opatření č. 7/2021  13.08.2021 
31.12.2021

49/2021
Tušková Božena - účetní
Záměr na pronájem nebytových prostor - HOSTINEC  09.08.2021 
31.08.2021

48/2021
Mihálová Renata
Stanovení minimálního počtu členů OkVK pro volby do Parlamentu ČR  05.08.2021 
07.09.2021

47/2021
Mihálová Renata
Oznámení o zveřejnění dokumentů Obce Velká Štáhle  19.07.2021 
28.02.2022

43/2021
Mihálová Renata
SOR -Oznámení o zveřejnění dokumentů  19.07.2021 
31.07.2022

42/2021
SOR
Rozpočtové opatření č. 6/2021  19.07.2021 
31.12.2021

41/2021
Tušková Božena - účetní
Závěrečný účet obce Velká Štáhle za rok 2020 - Příloha č.3  15.07.2021 
30.06.2022

40/2021
Tušková Božena - účetní
Závěrečný účet obce Velká Štáhle za rok 2020 - Příloha č.2  15.07.2021 
30.06.2022

40/2021
Tušková Božena - účetní
Závěrečný účet obce Velká Štáhle za rok 2020 - Příloha č.1  15.07.2021 
30.06.2022

40/2021
Tušková Božena - účetní
Závěrečný účet obce Velká Štáhle za rok 2020  15.07.2021 
30.06.2022

40/2021
Tušková Božena - účetní
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu  01.07.2021 
02.08.2021

39/2021
MěÚ Rýmařov
Nařízení Státní veterinární správy  30.06.2021 
02.08.2021

38/2021
Státní veterinární správa
Usnesení z 17. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 21.6.2021  23.06.2021 
12.07.2021

37/2021
Mihálová Renata
Rozpočtové opatření č. 5/2021  16.06.2021 
31.12.2021

36/2021
Tušková Božena - účetní
Návrh závěrečného účtu SOR za rok 2020 - Příloha  11.06.2021 
30.06.2021

35/2021
SOR
Návrh závěrečného účtu SOR za rok 2020 - Výkaz zisku a ztrát  11.06.2021 
30.06.2021

35/2021
SOR
Návrh závěrečného účtu SOR za rok 2020 - Rozvaha  11.06.2021 
30.06.2021

35/2021
SOR
Návrh závěrečného účtu SOR za rok 2020  11.06.2021 
30.06.2021

35/2021
SOR
Pozvánka na 17. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 21.6.2021  11.06.2021 
22.06.2021

34/2021
Mihálová Renata
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu  04.06.2021 
05.07.2021

33/2021
MěÚ Rýmařov
Návrh opatření obecné povahy - Národní plán povodí Odry  02.06.2021 
05.07.2021

32/2021
Ministerstvo zemědělství
Návrh opatření obecné povahy - Národní plán povodí Dunaje  02.06.2021 
05.07.2021

31/2021
Ministerstvo zemědělství
Návrh opatření obecné povahy - Národní plán povodí Labe  02.06.2021 
05.07.2021

30/2021
Ministerstvo zemědělství
Návrh účetní závěrky Mateřské školy Velká Štáhle, příspěvkové organizace za rok 2020 - Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě  31.05.2021 
30.06.2022

29/2021
Tušková Božena - účetní
Návrh účetní závěrky Mateřské školy Velká Štáhle, příspěvkové organizace za rok 2020 - Zpráva inventarizační komise o výsledku inventarizace  31.05.2021 
30.06.2022

29/2021
Tušková Božena - účetní
Návrh účetní závěrky Mateřské školy Velká Štáhle, příspěvkové organizace za rok 2020 - Příloha  31.05.2021 
30.06.2022

29/2021
Tušková Božena - účetní
Návrh účetní závěrky Mateřské školy Velká Štáhle, příspěvkové organizace za rok 2020 - Výkaz zisku a ztráty  31.05.2021 
30.06.2022

29/2021
Tušková Božena - účetní
Návrh účetní závěrky Mateřské školy Velká Štáhle, příspěvkové organizace za rok 2020 - Rozvaha  31.05.2021 
30.06.2022

29/2021
Tušková Božena - účetní
Návrh účetní závěrky obce Velká Štáhle za rok 2020 - Protokol o výsledku veřejnoprávní kontroly na místě  31.05.2021 
30.06.2022

28/2021
Tušková Božena - účetní
Návrh účetní závěrky obce Velká Štáhle za rok 2020 - Zápis o výsledku kontroly nahrazující interní audit  31.05.2021 
30.06.2022

28/2021
Tušková Božena - účetní
Návrh účetní závěrky obce Velká Štáhle za rok 2020 - Zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2020  31.05.2021 
30.06.2022

28/2021
Tušková Božena - účetní
Návrh účetní závěrky obce Velká Štáhle za rok 2020 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Velká Štáhle za rok 2020  31.05.2021 
30.06.2022

28/2021
Tušková Božena - účetní
Návrh účetní závěrky obce Velká Štáhle za rok 2020 - Zpráva hlavní inventarizační komise o výledku inventarizace u obce Velká Štáhle k 31.12.2020  31.05.2021 
30.06.2022

28/2021
Tušková Božena - účetní
Návrh účetní závěrky obce Velká Štáhle za rok 2020 - Příloha  31.05.2021 
30.06.2022

28/2021
Tušková Božena - účetní
Návrh účetní závěrky obce Velká Štáhle za rok 2020 - Výpis zisku a ztráty  31.05.2021 
30.06.2022

28/2021
Tušková Božena - účetní
Návrh účetní závěrky obce Velká Štáhle za rok 2020 - Rozvaha  31.05.2021 
30.06.2022

28/2021
Tušková Božena - účetní
Návrh závěrečného účtu obce Velká Štáhle za rok 2020 - Příloha č. 3  31.05.2021 
31.07.2021

27/2021
Tušková Božena - účetní
Návrh závěrečného účtu obce Velká Štáhle za rok 2020 - Příloha č. 2  31.05.2021 
31.07.2021

27/2021
Tušková Božena - účetní
Návrh závěrečného účtu obce Velká Štáhle za rok 2020 - Příloha č. 1  31.05.2021 
31.07.2021

27/2021
Tušková Božena - účetní
Návrh závěrečného účtu obce Velká Štáhle za rok 2020  31.05.2021 
31.07.2021

27/2021
Tušková Božena - účetní
Rozpočtové opatření č. 4/2021  21.05.2021 
31.12.2021

25/2021
Tušková Božena - účetní
Výpočet cen pro vodné a stočné za rok 2020  06.05.2021 
07.06.2021

24/2021
VaK Bruntál
Dodatek č. 1 k Programu obce Velká Štáhle pro poskytování návratných finančních výpomocí na podporu výměny nevyhovujících kotlů v domácnostech (Kotlíkové dotace v Morav  05.05.2021 
31.12.2022

23/2021
Mihálová Renata
Usnesení z 16. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 3.5.2021  05.05.2021 
24.05.2021

22/2021
Mihálová Renata
Veřejná Vyhláška  26.04.2021 
28.05.2021

21/2021
Finanční úřad
Informace o konání 16. zasedání ZO Velká Štáhle dne 03.05.2021  23.04.2021 
04.05.2021

20/2021
Mihálová Renata
Rozpočtové opatření č. 3/2021  23.04.2021 
31.12.2021

19/2021
Tušková Božena - účetní
Záměr na prodej nemovitosti a pozemků z vlastnictví obce Velká Štáhle  14.04.2021 
03.05.2021

18/2021
Mihálová Renata
Rozpočtové opatření č. 2/2021  17.03.2021 
31.12.2021

16/2021
Tušková Božena - účetní
Smlouva č. 8-2021 o poskytnutí NFV z Programu obce Velká Štáhle pro poskytování návratných finančních výpomocí na podporu výměny nevyhovujících kotlů v domácnostech (47 kB)  16.03.2021 
16.03.2024

15/2021
Mihálová Renata
Smlouva č. 7-2021 o poskytnutí NFV z Programu obce Velká Štáhle pro poskytování návratných finančních výpomocí na podporu výměny nevyhovujících kotlů v domácnostech (47 kB)  16.03.2021 
16.03.2024

14/2021
Mihálová Renata
Umístění sběrných boxů pro podání daňových tvrzení a dalších podání  15.03.2021 
01.06.2021

13/2021
Finanční úřad
Usnesení z 15. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 1.3.2021  04.03.2021 
31.07.2021

12/2021
Mihálová Renata
OZV č. 1/2021 - o místním poplatku z pobytu  04.03.2021 
05.04.2021

11/2021
Mihálová Renata
Informace o konání 15. zasedání ZO Velká Štáhle dne 01.03.2021  18.02.2021 
02.03.2021

10/2021
Mihálová Renata
Veřejná vyhláška - Rozhodnutí  08.02.2021 
08.03.2021
MSK 139623/2020
9/2021
Moravskoslezský kraj
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu  31.01.2021 
01.03.2021
MURY 1624/2021
8/2021
MěÚ Rýmařov
Smlouva č. 6-2020 o poskytnutí NFV z Programu obce Velká Štáhle pro poskytování návratných finančních výpomocí na podporu výměny nevyhovujících kotlů v domácnostech (48 kB)  15.01.2021 
16.01.2024

7/2021
Mihálová Renata
Smlouva č. 5-2020 o poskytnutí NFV z Programu obce Velká Štáhle pro poskytování návratných finančních výpomocí na podporu výměny nevyhovujících kotlů v domácnostech (50 kB)  15.01.2021 
16.01.2024

6/2021
Mihálová Renata
SOR - Oznámení o zveřejnění dokumentů  14.01.2021 
19.07.2022

5/2021
SOR
Rozpočtové opatření č. 1/2021  12.01.2021 
31.12.2021

4/2021
Tušková Božena - účetní
Společné územní a stavební povolení veřejnou vyhláškou  11.01.2021 
15.02.2021
MURY 637/2021
3/2021
Odbor životního prostředí Rýmařov
Společné územní a stavební povolení veřejnou vyhláškou  07.01.2021 
10.02.2021
MURY 26969/2020
2/2021
Odbor životního prostředí Rýmařov
Pronájem obecního bytu  04.01.2021 
21.01.2021

1/2021
Mihálová Renata
Rozpočtové opatření č. 11/2020  17.12.2020 
31.01.2021

85/2020
Tušková Božena - účetní
Schválený Střednědobý výhled rozpočtu na období 2022 - 2024 MŠ Velká Štáhle, příspěvková organizace  14.12.2020 
31.12.2021

84/2020
Tušková Božena - účetní
Schválený Rozpočet MŠ Velká Štáhle, příspěvková organizace na rok 2021  14.12.2020 
31.12.2021

83/2020
Tušková Božena - účetní
Schválený Střednědobý výhled rozpočtu na období 2022 - 2024 obce Velká Štáhle  14.12.2020 
31.12.2021

82/2020
Tušková Božena - účetní
Schválený Rozpočet obce Velká Štáhle na rok 2021  14.12.2020 
31.12.2021

81/2020
Tušková Božena - účetní
OZV č. 1/2020 - o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů  09.12.2020 
01.02.2021

80/2020
Durchánek Jaroslav - místostarosta
Usnesení z 14. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 7.12.2020  08.12.2020 
04.01.2021

79/2020
Mihálová Renata
Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení správního řízení  07.12.2020 
07.01.2021

78/2020
Moravskoslezský kraj
Záměr o pachtu pozemků z vlastnictví obce Velká Štáhle  03.12.2020 
22.12.2020

77/2020
Mihálová Renata
Vyúčtování cen pro vodné pro rok 2021  30.11.2020 
01.02.2021

76/2020
VaK Bruntál
Informace o konání 14. zasedání ZO Velká Štáhle dne 07.12.2020  25.11.2020 
08.12.2020

75/2020
Mihálová Renata
SOR - návrh rozpočtu na rok 2021  25.11.2020 
18.12.2021

74/2020
SOR
Rozpočtové opatření č. 10/2020  23.11.2020 
31.12.2020

73/2020
Tušková Božena - účetní
Oznámení o zveřejnění dokumentů MŠ Velká Štáhle  18.11.2020 
31.12.2021

72/2020
Mihálová Renata
Oznámení o zveřejnění dokumentů Obce Velká Štáhle  18.11.2020 
31.12.2021

71/2020
Mihálová Renata
Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu na období 2022 - 2024 MŠ Velká Štáhle  18.11.2020 
31.12.2021

70/2020
Tušková Božena - účetní
Návrh rozpočtu MŠ Velká Štáhle na rok 2021  18.11.2020 
31.12.2020

69/2020
Tušková Božena - účetní
Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu na období 2022 - 2024 Obce Velká Štáhle  18.11.2020 
31.12.2020

68/2020
Tušková Božena - účetní
Návrh rozpočtu Obce Velká Štáhle na rok 2021  18.11.2020 
31.12.2020

67/2020
Tušková Božena - účetní
Smlouva č. 4-2020 o poskytnutí NFV z Programu obce Velká Štáhle pro poskytování návratných finančních výpomocí na podporu výměny nevyhovujících kotlů v domácnostech (47 kB)  02.11.2020 
31.12.2023

66/2020
Mihálová Renata
Nařízení státní veterinární správy  21.10.2020 
23.11.2020
SVS/2020/120323-T
65/2020
Krajská hygienická stanice
Usnesení z 13. zasedání zastupitelstva obce, konaného 19.10.2020  20.10.2020 
10.12.2020

64/2020
Mihálová Renata
Rozpočtové opatření č. 9/2020  20.10.2020 
31.12.2020

63/2020
Tušková Božena - účetní
Informace o konání 13. zasedání ZO Velká Štáhle dne 19.10.2020  08.10.2020 
20.10.2020

62/2020
Mihálová Renata
Mimořádné opatření č. 26/2020 Krajské hygienické stanice MSK  05.10.2020 
19.10.2020

61/2020
Krajská hygienická stanice
Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev krajů  17.09.2020 
04.10.2020

60/2020
Mihálová Renata
Výzva a zadávací dokumentace pro výběr dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce "Energetické úspory projektu č.p. 49 ve Velké Štáhli"  15.09.2020 
16.10.2020

59/2020
Durchánek Jaroslav - místostarosta
Záměr na prodej nebo směnu pozemků z majetku obce Velká Štáhle  15.09.2020 
06.10.2020

58/2020
starosta - Jiří Benč
Rozpočtové opatření č. 8/2020  15.09.2020 
31.12.2020

57/2020
Tušková Božena - účetní
Výzva k podání nabídky Oprava márnice Velká Štáhle  11.09.2020 
08.10.2020

56/2020
Durchánek Jaroslav
Rozpočtové opatření č. 7/2020  24.08.2020 
31.12.2020

54/2020
Tušková Božena - účetní
Informace o počtu a sídle volebních okrsků v obci Velká Štáhle pro volby do zastupitelstev krajů  17.08.2020 
06.10.2020

53/2020
Mihálová Renata
Mimořádné opatření č. 19/2020 Krajské hygienické stanice MSK Ostrava  07.08.2020 
01.09.2020

52/2020
Krajská hygienická stanice
Smlouva č. 3-2020 o poskytnutí NFV z Programu obce Velká Štáhle pro poskytování návratných finančních výpomocí na podporu výměny nevyhovujících kotlů v domácnostech (48 kB)  06.08.2020 
31.12.2023

51/2020
Mihálová Renata
Smlouva č. 2-2020 o poskytnutí NFV z Programu obce Velká Štáhle pro poskytování návratných finančních výpomocí na podporu výměny nevyhovujících kotlů v domácnostech (48 kB)  06.08.2020 
31.12.2023

50/2020
Mihálová Renata
Smlouva č. 1-2020 o poskytnutí NFV z Programu obce Velká Štáhle pro poskytování návratných finančních výpomocí na podporu výměny nevyhovujících kotlů v domácnostech (50 kB)  06.08.2020 
31.12.2023

49/2020
Mihálová Renata
Usnesení z 12. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 3.8.2020  05.08.2020 
24.08.2020

48/2020
Mihálová Renata
Stanovení minimálního počtu členů OkVK pro volby do zastupitelstev krajů konané 2. a 3.10. 2020 .  03.08.2020 
04.09.2020

47/2020
Mihálová Renata
Oznámení o konání veř. projednání návrhu Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje MSK  30.07.2020 
09.09.2020

46/2020
Moravskoslezský kraj
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy  30.07.2020 
02.01.2023

45/2020
Ministerstvo zemědělství
Rozpočtové opatření č. 6/2020  28.07.2020 
31.12.2020

44/2020
Tušková Božena - účetní
Informace o konání 12. zasedání ZO Velká Štáhle dne 03.08.2020  24.07.2020 
04.08.2020

43/2020
Mihálová Renata
Mimořádné opatření č. 17/2020 Krajské hygienické stanice MSK Ostrava  24.07.2020 
11.08.2020

42/2020
Krajská hygienická stanice
SOR -Oznámení o zveřejnění dokumentů  20.07.2020 
31.07.2021

41/2020
SOR
Výzva k podání nabídky "Oprava márnice" zakázka malého rozsahu  16.07.2020 
04.08.2020

40/2020
Durchánek Jaroslav místostarosta
Záměr obce Velká Štáhle - rozšíření vodovodu  09.07.2020 
27.07.2020

39/2020
Durchánek Jaroslav - místostarosta
Mimořádné opatření č. 11/2020 Krajské hygienické stanice MSK Ostrava  01.07.2020 
31.07.2020

38/2020
Krajská hygienická stanice
Závěrečný účet obce Velká Štáhle za rok 2019 - schválený - Příloha č. 3  24.06.2020 
30.06.2021

37/2020
Tušková Božena - účetní
Závěrečný účet obce Velká Štáhle za rok 2019 - schválený - Příloha č. 2, část 2.  24.06.2020 
30.06.2021

37/2020
Tušková Božena - účetní
Závěrečný účet obce Velká Štáhle za rok 2019 - schválený - Příloha č. 2, část 1.  24.06.2020 
30.06.2021

37/2020
Tušková Božena - účetní
Závěrečný účet obce Velká Štáhle za rok 2019 - schválený - Příloha č. 1, část 2.  24.06.2020 
30.06.2021

37/2020
Tušková Božena - účetní
Závěrečný účet obce Velká Štáhle za rok 2019 - schválený - Příloha č. 1, část 1.  24.06.2020 
30.06.2021

37/2020
Tušková Božena - účetní
Závěrečný účet obce Velká Štáhle za rok 2019  24.06.2020 
30.06.2021

37/2020
Tušková Božena - účetní
Rozpočtové opatření č. 5/2020  24.06.2020 
31.12.2020

36/2020
Tušková Božena - účetní
Záměr na pronájem obecního bytu  15.06.2020 
30.06.2020

35/2020
Mihálová Renata
Usnesení z 11. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 8.6.2020  10.06.2020 
29.06.2020

34/2020
Mihálová Renata
Záměr na pronájem obecního bytu  03.06.2020 
22.06.2020

33/2020
Mihálová Renata
Informace o konání 11. zasedání ZO Velká Štáhle dne 08.06.2020  27.05.2020 
08.06.2020

32/2020
Mihálová Renata
Rozpočtové opatření č. 4/2020  25.05.2020 
31.12.2020

31/2020
Tušková Božena - účetní
Návrh účetní závěrky Mateřské školy Velká Štáhle, příspěvkové organizace za rok 2019 - Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě  18.05.2020 
30.06.2021

30/2020
Tušková Božena - účetní
Návrh účetní závěrky Mateřské školy Velká Štáhle, příspěvkové organizace za rok 2019 - Zpráva inventarizační komise  18.05.2020 
30.06.2021

30/2020
Tušková Božena - účetní
Návrh účetní závěrky Mateřské školy Velká Štáhle, příspěvkové organizace za rok 2019 - Příloha  18.05.2020 
30.06.2021

30/2020
Tušková Božena - účetní
Návrh účetní závěrky Mateřské školy Velká Štáhle, příspěvkové organizace za rok 2019 - Výkaz zisku a ztráty  18.05.2020 
30.06.2021

30/2020
Tušková Božena - účetní
Návrh účetní závěrky Mateřské školy Velká Štáhle, příspěvkové organizace za rok 2019 - Rozvaha  18.05.2020 
30.06.2021

30/2020
Tušková Božena - účetní
Návrh účetní závěrky obce Velká Štáhle za rok 2019 - Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly  18.05.2020 
30.06.2021

29/2020
Tušková Božena - účetní
Návrh účetní závěrky obce Velká Štáhle za rok 2019 - Zápis o výsledku kontroly nahrazující interní audit část 2.  18.05.2020 
30.06.2021

29/2020
Tušková Božena - účetní
Návrh účetní závěrky obce Velká Štáhle za rok 2019 - Zápis o výsledku kontroly nahrazující interní audit část 1.  18.05.2020 
30.06.2021

29/2020
Tušková Božena - účetní
Návrh účetní závěrky obce Velká Štáhle za rok 2019 - Zpráva o výsledních finančních kontrol za rok 2019  18.05.2020 
30.06.2021

29/2020
Tušková Božena - účetní
Návrh účetní závěrky obce Velká Štáhle za rok 2019 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Velká Štáhle za rok 2019  18.05.2020 
30.06.2021

29/2020
Tušková Božena - účetní
Návrh účetní závěrky obce Velká Štáhle za rok 2019 - Příloha  18.05.2020 
30.06.2021

29/2020
Tušková Božena - účetní
Návrh účetní závěrky obce Velká Štáhle za rok 2019 - Výkaz zisku a ztráty  18.05.2020 
30.06.2021

29/2020
Tušková Božena - účetní
Návrh účetní závěrky obce Velká Štáhle za rok 2019 - Rozvaha  18.05.2020 
30.06.2021

29/2020
Tušková Božena - účetní
Příloha č. 3 k návrhu závěrečného účtu obce Velká Štáhle za rok 2019  18.05.2020 
30.06.2021

28/2020
Tušková Božena - účetní
Příloha č. 2 část 2. k návrhu závěrečného účtu obce Velká Štáhle za rok 2019  18.05.2020 
30.06.2021

28/2020
Tušková Božena - účetní
Příloha č. 2 část 1. k návrhu závěrečného účtu obce Velká Štáhle za rok 2019  18.05.2020 
30.06.2021

28/2020
Tušková Božena - účetní
Příloha č. 1 část 2. k návrhu závěrečného účtu obce Velká Štáhle za rok 2019  18.05.2020 
30.06.2021

28/2020
Tušková Božena - účetní
Příloha č. 1 část 1. k návrhu závěrečného účtu obce Velká Štáhle za rok 2019  18.05.2020 
30.06.2021

28/2020
Tušková Božena - účetní
Návrh závěrečného účtu obce Velká Štáhle za rok 2019  18.05.2020 
30.06.2021

28/2020
Tušková Božena - účetní
SOR - návrh závěrečného účtu SOR za rok 2019  18.05.2020 
18.06.2020

27/2020
SOR
Veřejnoprávní smlouva o zajištění výkonu činností podle zákona o obecní policii  11.05.2020 
11.06.2020

26/2020
Město Rýmařov
Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2019  05.05.2020 
05.06.2020

25/2020
VaK Bruntál
Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2020  28.04.2020 
27.05.2020

24/2020
Finanční úřad
Rozpočtové opatření č. 3/2020  22.04.2020 
31.12.2020

23/2020
Tušková Božena - účetní
Záměr na pronájem obecního bytu  14.04.2020 
29.04.2020

22/2020
Mihálová Renata
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy  06.04.2020 
06.05.2020

21/2020
Ministerstvo zemědělství
Usnesení z 10. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 1.4.2020  03.04.2020 
20.04.2020

20/2020
Mihálová Renata
Informace k místním poplatkům  27.03.2020 
30.06.2020

19/2020
Mihálová Renata
Odevzdání daňového přiznání  27.03.2020 
30.04.2020

19/2020
Finanční úřad
Stanovení hodnoty a způsobu zadání veřejné zakázky malého rozsahu  27.03.2020 
30.06.2020

18/2020
Durchánek Jaroslav - místostarosta
Informace o konání 10. zasedání ZO Velká Štáhle dne 01.04.2020  24.03.2020 
01.04.2020

17/2020
Mihálová Renata
Rozpočtové opatření č. 2/2020  24.03.2020 
31.12.2020

16/2020
Tušková Božena - účetní
Uzavření Matřské školy Velká Štáhle od 17.3.2020 do odvolání  16.03.2020 
30.06.2020

15/2020
Starosta obce - Jiří Benč
Aktualizovaný seznam nedostatečně indentifikovaných vlastníků k 1.2.2020  06.03.2020 
01.09.2020
UZSVM/OOP/2109/2020-OOPM
14/2020
Úřad pro zastupování státu
Vybírání přiznání k dani z příjmů FO ve vybraných obcích  04.03.2020 
01.04.2020

13/2020
Finanční úřad
Záměr na pronájem obecního bytu  28.02.2020 
17.03.2020

12/2020
Mihálová Renata
Záměr na pronájem obecního bytu  27.02.2020 
16.03.2020

11/2020
Mihálová Renata
Záměr na pronájem části pozemku  21.02.2020 
16.03.2020

10/2020
Mihálová Renata
Příloha č. 6 - Vyúčtování návratné finanční výpomoci v rámci Programu obce Velká Štáhle pro poskytování návratné finanční výpomoci na podporu výměny nevyhovujících kotl  13.02.2020 
31.12.2021

8/2020
Mihálová Renata
Příloha č. 5 - Souhlas k uzavření smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu obce Velká Štáhle pro poskytování návratných finančních výpomocí na podporu  13.02.2020 
31.12.2021

8/2020
Mihálová Renata
Příloha č. 4 - Čestné prohlášení z Programu obce Velká Štáhle pro poskytování návratných finančních výpomocí na podporu výměny nevyhovujících kotlů v domácnostech  13.02.2020 
31.12.2021

8/2020
Mihálová Renata
Příloha č. 3 - Potvrzení o souhlasu s inkasem z Programu obce Velká Štáhle pro poskytování návratných finančních výpomocí na podporu výměny nevyhovujících kotlů v domác  13.02.2020 
31.12.2021

8/2020
Mihálová Renata
Příloha č. 2 - Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu obce Velká Štáhle pro poskytování návratných finančních výpomocí na podporu výměny nevyhovunjí  13.02.2020 
31.12.2021

8/2021
Mihálová Renata
Příloha č. 1 - Žádost o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu obce Velká Štáhle pro poskytování návratných fin. výpomocí na podporu výměny nevyhovujících k  13.02.2020 
31.12.2021

8/2020
Mihálová Renata
Program obce Velká Štáhle pro poskytování návratných finančních výpomocí na podporu výměny nevyhovujících kotlů v domácnostech  13.02.2020 
31.12.2022

8/2020
Mihálová Renata
Usnesení z 9. veřejného zasedání zastupitelstva obce konaného dne 10.02.2020  13.02.2020 
15.03.2020

7/2020
Mihálová Renata
Záměr na pronájem obecního bytu  12.02.2020 
15.03.2020

6/2020
Mihálová Renata
Rozpočtové opatření č.1/2020  29.01.2020 
31.12.2020

6/2020
Tušková Božena - účetní
Informace o konání 9. zasedání ZO Velká Štáhle dne 10.02.2020  29.01.2020 
11.02.2020

5/2020
Mihálová Renata
Návrh zprávy o uplatnění územ. plánu Malá Štáhle změna č. 2  27.01.2020 
27.02.2020

4/2020
Město Rýmařov
Rozhodnutí O zařazení pozemních komunikací do kategorie místních komunikací  23.01.2020 
10.02.2020

3/2020
Durchánek Jaroslav - místostarosta
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úravy provozu  15.01.2020 
02.03.2020
MURY 714/2020
2/2020
Město Rýmařov
SOR - Oznámení o zveřejnění dokumentů  09.01.2020 
20.07.2020

1/2020
SOR
SOR -Rozpočet na rok 2020  19.12.2019 
29.02.2020

86/2019
SOR
Rozpočtové opatření č.11/2019  16.12.2019 
29.02.2020

85/2019
Tušková Božena - účetní
Oznámení o zveřejnění dokumentů MŠ Velká Štáhle, příspěvková organizace na rok 2020  13.12.2019 
31.12.2020

84/2019
Mihálová Renata
Oznámení o zveřejnění dokumentů obce Velká Štáhle na rok 2020  13.12.2019 
30.06.2021

83/2019
Mihálová Renata
Nařízení obce č. 1/2019 - o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území obce  13.12.2019 
29.02.2020

82/2019
Durchánek Jaroslav - místostarosta
OZV č. 5/2019 - o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu  13.12.2019 
29.02.2020

81/2019
Durchánek Jaroslav - místostarosta
OZV č. 4/2019 - o mísním poplatku ze vstupného  13.12.2019 
29.02.2020

80/2019
Durchánek Jaroslav - místostarosta
OZV č. 3/2019 - o místním poplatku za užívání veřejného prostranství  13.12.2019 
29.02.2020

79/2019
Durchánek Jaroslav - místostarosta
OZV č. 2/2019 - o místním poplatku ze psů  13.12.2019 
29.02.2020

78/2019
Durchánek Jaroslav - místostarosta
OZV č. 1/2019 - o místním poplatku z pobytu  13.12.2019 
29.02.2020

77/2019
Durchánek Jaroslav - místostarosta
Usnesení z 8. veřejného zasedání zastupitelstva obce konaného dne 09.12.2019  13.12.2019 
31.12.2019

76/2019
Mihálová Renata
Schválený střednědobý výhled rozpočtu na období 2021 - 2023 MŠ Velká Štáhle, příspěvková organizace  11.12.2019 
31.01.2021

75/2019
Tušková Božena - účetní
Schválený rozpočt (plán výnosů a nákladú) MŠ Velká Štáhle, příspěvková organizace na rok 2020  11.12.2019 
31.01.2021

74/2019
Tušková Božena - účetní
Schválený střednědobý výhled rozpočtu na období 2021 - 2023 obce Velká Štáhle  11.12.2019 
31.01.2021

73/2019
Tušková Božena - účetní
Schválený rozpočt obce Velká Štáhle na rok 2020  11.12.2019 
31.01.2021

72/2019
Tušková Božena - účetní
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Příloha č. 1  10.12.2019 
31.12.2022
63920/2019-MZE-16212
71/2019
Ministerstvo zemědělství
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy  10.12.2019 
31.12.2022
63920/2019-MZE-16212
71/2019
Ministerstvo zemědělství
Vypočet (kalkulace) cen pro vodné a stočné pro rok 2020  09.12.2019 
13.01.2020

70/2019
VaK Bruntál
Informace o konání 8. zasedání ZO Velká Štáhle dne 9.12.2019  28.11.2019 
10.12.2019

69/2019
Mihálová Renata
SOR - Návrh rozpočtu SOR na rok 2020  25.11.2019 
15.12.2019

68/2019
SOR Jana Jiřičná
Upozornění na šíření afrického moru prasat v Polsku  21.11.2019 
02.01.2020

67/2019
Státní veterinární správa
Záměr na pronájem obecních bytů  18.11.2019 
02.12.2019

66/2019
Mihálová Renata
Rozpočtové opatření č.10/2019  18.11.2019 
02.01.2020

65/2019
Tušková Božena - účetní
Záměr na prodej nemovitosti a pozemků z vlastnictví obce Velká Štáhle  11.11.2019 
30.11.2019

64/2019
Mihálová Renata
Veřejná vyhláška - rozhodnutí  11.11.2019 
02.12.2019

63/2019
Krajský úřad
Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu MŠ Velká Štáhle na období 2021 - 2023  01.11.2019 
10.01.2020

62/2019
Tušková Božena - účetní
Návrh rozpočtu MŠ (plán výnosů a nákladů) Velká Štáhle na rok 2020  01.11.2019 
10.01.2020

61/2019
Tušková Božena - účetní
Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu obce Velká Štáhle na období 2021 - 2023  01.11.2019 
10.01.2020

60/2019
Tušková Božena - účetní
Návrh rozpočtu obce Velká Štáhle na rok 2020  01.11.2019 
10.01.2020

59/2019
Tušková Božena - účetní
Záměr na pronájem obecních bytů  29.10.2019 
16.11.2019

58/2019
Mihálová Renata
Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení správního řízení  18.10.2019 
22.11.2019

57/2019
Krajský úřad
Rozpočtové opatření č. 9/2019  18.10.2019 
02.01.2020

56/2019
Tušková Božena - účetní
SOR - Oznámení o zveřejnění dokumentů  09.10.2019 
09.01.2020

55/2019
SOR
Usnesení z 7. veřejného zasedání zastupitelstva obce konaného dne 07.10.2019  09.10.2019 
29.10.2019

54/2019
Mihálová Renata
Informace o konání 7. zasedání ZO Velká Štáhle dne 7.10.2019  30.09.2019 
08.10.2019

53/2019
Mihálová Renata
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úravy provozu silnicí  23.09.2019 
01.12.2019

53/2019
Město Rýmařov
Záměr na prodej pozemku z majetku obce Velká Štáhle  20.09.2019 
08.10.2019

52/2019
Mihálová Renata
Rozpočtové opatření č. 8/2019  20.09.2019 
02.01.2020

51/2019
Tušková Božena - účetní
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy  02.09.2019 
01.01.2023
41508/2019-MZE-16212
50/2019
Ministerstvo zemědělství
Aktualizovaný seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků k 1.8.2019  23.08.2019 
06.03.2020
UZSVM/OOP/9380/2019-OOPM
49/2019
Úřad pro zastupování státu
Rozpočtové opatření č. 7/2019  19.08.2019 
02.01.2020

48/2019
Tušková Božena - účetní
Usnesení z 6. veřejného zasedání zastupitelstva obce konaného dne 29.07.2019  31.07.2019 
19.08.2019

47/2019
Mihálová Renata
Rozpočtové opatření č. 6/2019  29.07.2019 
02.01.2020

46/2019
Tušková Božena - účetní
Výzva- veřejná zakázka malého rozsahu - stavba autobusových zastávek  22.07.2019 
10.08.2019
45/2019
Durchánek Jaroslav místostarosta
Informace o konání 6. zasedání ZO Velká Štáhle dne 29.07.2019  19.07.2019 
30.07.2019

44/2019
Mihálová Renata
Záměr na prodej pozemku z majetku obce Velká Štáhle  04.07.2019 
23.07.2019

43/2019
Mihálová Renata
Záměr obce na pronájem obecního bytu  01.07.2019 
03.07.2019

42/2019
Mihálová Renata
Rozpočtové opatření č. 5/2019  24.06.2019 
02.01.2020

41/2019
Tušková Božena - účetní
Závěrečný účet obce za rok 2018 - schválený - Příloha č.3  17.06.2019 
30.06.2020

40/2019
Tušková Božena - účetní
Závěrečný účet obce za rok 2018 - schválený - Příloha č.2  17.06.2019 
30.06.2020

40/2019
Tušková Božena - účetní
Závěrečný účet obce za rok 2018 - schválený - Příloha č.1 - část 2.  17.06.2019 
30.06.2020

40/2019
Tušková Božena - účetní
Závěrečný účet obce za rok 2018 - schválený - Příloha č.1 - část 1.  17.06.2019 
30.06.2020

40/2019
Tušková Božena - účetní
Závěrečný účet obce za rok 2018 - schválený  17.06.2019 
30.06.2020

40/2019
Tušková Božena - účetní
SOR - Návrh závěrečného účtu za rok 2018  14.06.2019 
31.12.2019

39/2019
SOR
SOR - Návrh závěrečného účtu za rok 2018  13.06.2019 
14.06.2019

39/2019
SOR
Ceny pro vodné a stočné za rok 2018  06.06.2019 
15.07.2019

38/2019
VaK Bruntál a.s.
Usnesení z 5. veřejného zasedání zastupitelstva obce konaného dne 03.06.2019  06.06.2019 
24.06.2019

37/2019
Mihálová Renata
Nařízení města Rýmařov č. 1/2019  30.05.2019 
02.07.2019

36/2019
Město Rýmařov
Rozpočtové opatření č. 4/2019  29.05.2019 
02.01.2020

35/2019
Tušková Božena - účetní
Informace o konání 5. zasedání ZO Velká Štáhle dne 03.06.2019  27.05.2019 
04.06.2019

34/2019
Mihálová Renata
Návrh účetní závěrky MŠ Velká Štáhle za rok 2018 -Příloha č. 5 - část 2.  10.05.2019 
31.12.2019

33/2019
Tušková Božena - účetní
Návrh účetní závěrky MŠ Velká Štáhle za rok 2018 -Příloha č. 5 - část 1.  10.05.2019 
31.12.2019

33/2019
Tušková Božena - účetní
Návrh účetní závěrky MŠ Velká Štáhle za rok 2018 -Příloha č. 4  10.05.2019 
31.12.2019

33/2019
Tušková Božena - účetní
Návrh účetní závěrky MŠ Velká Štáhle za rok 2018 -Příloha č. 3.  10.05.2019 
31.12.2019

33/2019
Tušková Božena - účetní
Návrh účetní závěrky MŠ Velká Štáhle za rok 2018 -Příloha č. 2  10.05.2019 
31.12.2019

33/2019
Tušková Božena - účetní
Návrh účetní závěrky MŠ Velká Štáhle za rok 2018 -Příloha č. 1 - část 3.  10.05.2019 
31.12.2019

33/2019
Tušková Božena - účetní
Návrh účetní závěrky MŠ Velká Štáhle za rok 2018 -Příloha č. 1 - část 2.  10.05.2019 
31.12.2019

33/2019
Tušková Božena - účetní
Návrh účetní závěrky MŠ Velká Štáhle za rok 2018 -Příloha č. 1 - část 1.  10.05.2019 
31.12.2019

33/2019
Tušková Božena - účetní
Návrh účetní závěrky obce Velká Štáhle za rok 2018 -Příloha č. 8 - část 2.  10.05.2019 
31.12.2019

32/2019
Tušková Božena - účetní
Návrh účetní závěrky obce Velká Štáhle za rok 2018 -Příloha č. 8 - část 1.  10.05.2019 
31.12.2019

32/2019
Tušková Božena - účetní
Návrh účetní závěrky obce Velká Štáhle za rok 2018 -Příloha č. 7 - část 2.  10.05.2019 
31.12.2019

32/2019
Tušková Božena - účetní
Návrh účetní závěrky obce Velká Štáhle za rok 2018 -Příloha č. 7 - část 1.  10.05.2019 
31.12.2019

32/2019
Tušková Božena - účetní
Návrh účetní závěrky obce Velká Štáhle za rok 2018 -Příloha č. 6  10.05.2019 
31.12.2019

32/2019
Tušková Božena - účetní
Návrh účetní závěrky obce Velká Štáhle za rok 2018 -Příloha č. 5  10.05.2019 
31.12.2019

32/2019
Tušková Božena - účetní
Návrh účetní závěrky obce Velká Štáhle za rok 2018 -Příloha č. 4  10.05.2019 
31.12.2019

32/2019
Tušková Božena - účetní
Návrh účetní závěrky obce Velká Štáhle za rok 2018 -Příloha č.3 - část 3.  10.05.2019 
31.12.2019

32/2019
Tušková Božena - účetní
Návrh účetní závěrky obce Velká Štáhle za rok 2018 -Příloha č. 3 - část 2.  10.05.2019 
31.12.2019

32/2019
Tušková Božena - účetní
Návrh účetní závěrky obce Velká Štáhle za rok 2018 -Příloha č. 3 - část 1.  10.05.2019 
31.12.2019

32/2019
Tušková Božena - účetní
Návrh účetní závěrky obce Velká Štáhle za rok 2018 -Příloha č. 2  10.05.2019 
31.12.2019

32/2019
Tušková Božena - účetní
Návrh účetní závěrky obce Velká Štáhle za rok 2018 -Příloha č. 1  10.05.2019 
31.12.2019

32/2019
Tušková Božena - účetní
Návrh závěrečného účtu obce Velká Štáhle za rok 2018 - Příloha č. 3  10.05.2019 
31.12.2019

31/2019
Tušková Božena - účetní
Návrh závěrečného účtu obce Velká Štáhle za rok 2018 - Příloha č. 2  10.05.2019 
31.12.2019

31/2019
Tušková Božena - účetní
Návrh závěrečného účtu obce Velká Štáhle za rok 2018 - Příloha č.1 - část 2.  10.05.2019 
31.12.2019

31/2019
Tušková Božena - účetní
Návrh závěrečného účtu obce Velká Štáhle za rok 2018 - příloha č.1 - část 1.  10.05.2019 
31.12.2019

31/2019
Tušková Božena - účetní
Návrh závěrečného účtu obce Velká Štáhle za rok 2018  10.05.2019 
31.12.2019

31/2019
Tušková Božena - účetní
Usnesení z 4. veřejného zasedání zastupitelstva obce konaného dne 06.05.2019  10.05.2019 
31.05.2019

30/2019
Mihálová Renata
Oznámení o době a místě konání voleb pro volby do Evropského parlamentu  08.05.2019 
27.05.2019

29/2019
Mihálová Renata
Záměr obce na pronájem obecního bytu  30.04.2019 
16.05.2019

28/2019
Mihálová Renata
Informace o konání 4. zasedání ZO Velká Štáhle dne 06.05.2019  29.04.2019 
07.05.2019

27/2019
Mihálová Renata
Rozpočtové opatření č. 3/2019  29.04.2019 
02.01.2020

26/2019
Tušková Božena - účetní
Veřejná vyhláška  26.04.2019 
28.05.2019

25/2019
Finanční úřad
Vyžádání nabídky - výběrové řízení - "Stavba autobusových zastávek Velká Štáhle"  25.04.2019 
07.05.2019

24/2019
Místostarosta
Vyžádání nabídky - výběrové řízení - "Dokončení opravy hřbitovní zdi Velká Štáhle"  25.04.2019 
07.05.2019

23/2019
Místostarosta
Jmenování zapisovatele OkVK pro volby do Evropského parlamentu  10.04.2019 
27.05.2019

22/2019
Mihálová Renata
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy  08.04.2019 
01.10.2019
18918/2019-MZE-16212
21/2019
Ministerstvo zemědělství
Záměr obce na pronájem obecního bytu  08.04.2019 
10.05.2019

20/2019
Mihálová Renata
Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Evropského parlamentu  01.04.2019 
27.05.2019

19/2019
Mihálová Renata
Záměr obce na pronájem obecního bytu  01.04.2019 
24.04.2019

18/2019
Mihálová Renata
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy  25.03.2019 
23.04.2019

17/2019
Městský úřad Rýmařov - odbor dopravy
Rozpočtové opatření č. 2/2019  25.03.2019 
02.01.2020

16/2019
Tušková Božena - účetní
Stanovení minimálního počtu členů okreskové volební komise Velká Štáhle  20.03.2019 
27.05.2019

15/2019
Mihálová Renata
Vyžádání nabídky - výběrové řízení - druhá etapa rekonstrukce hžbitovní zdi  12.03.2019 
02.04.2019

14/2019
Místostarosta
Vyžádání nabídky - výběrové řízení - "Stavba autobusových zastávek Velká Štáhle"  12.03.2019 
02.04.2019

13/2019
Místostarosta
Aktualizovaný seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků k 1.2.2019  04.03.2019 
23.08.2019
UZSVM/OOP/2533/2019-OOPM
12/2019
Úřad pro zastupování státu
Rozpočtové opatření č. 1/2019  27.02.2019 
02.01.2020

11/2019
Tušková Božena - účetní
Záměr obce na prodej pozemků z majetku obce  13.02.2019 
05.03.2019

10/2019
Mihálová Renata
Usnesení z 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce konaného dne 11.02.2019  13.02.2019 
04.03.2019

09/2019
Mihálová Renata
Informace o konání 3. zasedání ZO Velká Štáhle dne 11.02.2019  04.02.2019 
12.02.2019

8/2019
Mihálová Renata
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na místních komunikacích  31.01.2019 
18.02.2019

7/2019
Městský úřad Rýmařov - odbor dopravy
Dražební vyhláška  18.01.2019 
08.03.2019

6/2019
Exekutorský úřad Praha
Dražební vyhláška  18.01.2019 
08.03.2019

5/2019
Exekutorský úřad Praha
Střednědobý výhled rozpočtu na období 2020 - 2022 MŠ Velká Štáhle, příspěvková organizace - schválený  09.01.2019 
31.01.2020

4/2019
Tušková Božena - účetní
Rozpočet MŠ Velká Štáhle, příspěvková organizace na rok 2019 - schválený  09.01.2019 
31.01.2020

3/2019
Tušková Božena - účetní
Střednědobý výhled rozpočtu na období 2020 - 2022 obce Velká Štáhle - schválený  09.01.2019 
31.01.2020

2/2019
Tušková Božena - účetní
Rozpočet obce Velká Štáhle na rok 2019 - schválený  09.01.2019 
31.01.2020

1/2019
Tušková Božena - účetní
Obecně závazná vyhláška č. 1/2018 o místích poplatcích  21.12.2018 
28.02.2019

88/2018
Místostarosta
Oznámení o zveřejnění dokumentů MŠ Velká Štáhle  21.12.2018 
31.01.2020

87/2018
Mihálová Renata
Oznámení o zveřejnění dokumentů obce Velká Štáhle  21.12.2018 
31.01.2020

86/2018
Mihálová Renata
SOR - Oznámení o zveřejnění dokumentů  21.12.2018 
31.12.2019

85/2018
SOR
Veřejná vyhláška - Usnesení  21.12.2018 
11.01.2019

84/2018
Krajský úřad Ostrava
Rozpočtové opatření č. 11/2018  20.12.2018 
31.01.2019

83/2018
Tušková Božena - účetní
Záměr obce na prodej části pozemku z vlastnictví obce Velká Štáhle  20.12.2018 
08.01.2019

82/2018
Mihálová Renata
Usnesení z 2. veřejného zasedání zastupitelstva obce konaného dne 17.12.2018  20.12.2018 
07.01.2019

81/2018
Mihálová Renata
Informace o konání 2. zasedání ZO Velká Štáhle dne 17.12.2018  06.12.2018 
18.12.2018

80/2018
Mihálová Renata
Rozpočtové opatření č. 10/2018  04.12.2018 
31.12.2018

79/2018
Mihálová Renata
Výpočet (kalkulace) cen pro vodné a stočné pro rok 2019  04.12.2018 
05.01.2019

78/2018
VaK Bruntál
Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu na období 2020 - 2022 MŠ Velká Štáhle  21.11.2018 
28.02.2019

76/2018
Tušková Božena - účetní
Návrh rozpočtu na rok 2019 MŠ Velká Štáhle  21.11.2018 
28.02.2019

77/2018
Tušková Božena - účetní
Návrh rozpočtu na rok 2019 MŠ Velká Štáhle  21.11.2018 
18.12.2018

77/2018
Tušková Božena - účetní
Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu na období 2020 - 2022 MŠ Velká Štáhle  21.11.2018 
18.12.2018

76/2018
Tušková Božena - účetní
Návrh - Střednědobý výhled rozpočtu na období 2020 - 2022 obce Velká Štáhle  20.11.2018 
28.02.2019

75/2018
Tušková Božena - účetní
Návrh rozpočtu obce Velká Štáhle na rok 2019  20.11.2018 
28.02.2019

74/2018
Tušková Božena - účetní
Návrh - Střednědobý výhled rozpočtu na období 2020 - 2022 obce Velká Štáhle  20.11.2018 
18.12.2018

75/2018
Tušková Božena - účetní
Návrh rozpočtu obce Velká Štáhle na rok 2019  20.11.2018 
18.12.2018

74/2018
Tušková Božena - účetní
SOR - Návrh střednědobého výhledu na léta 2020 - 2022  16.11.2018 
18.12.2018

73/2018
SOR
SOR - Návrh rozpočtu na rok 2019  16.11.2018 
18.12.2018

72/2018
SOR
Veřejná vyhláška - Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje  08.11.2018 
26.11.2018

71/2018
Krajský úřad Ostrava
Řád veřejného pohřebiště obce Velká Štáhle  01.11.2018 
20.11.2018

70/2018
Mihálová Renata
Záměr obce na prodej pozemku z majetku obce  31.10.2018 
19.11.2018

69/2018
Mihálová Renata
Usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce konaného dne 29.10.2018  31.10.2018 
19.11.2018

68/2018
Mihálová Renata
Rozpočtové opatření č. 9/2018  29.10.2018 
31.12.2018

67/2018
Tušková Božena - účetní
Informace o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Velká Štáhle  22.10.2018 
30.10.2018

66/2018
Mihálová Renata
Nabídka pozemků k pronájmu - státní pozemkový úřad  08.10.2018 
05.02.2019

65/2018
Státní pozemkový úřad
Zápis o výsledku voleb do Zastupitelstva obce Velká Štáhle  06.10.2018 
20.10.2018

64/2018
ČSÚ
Záměr obce na pronájem bytu  01.10.2018 
19.10.2018

63/2018
Mihálová Renata
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - sucho  27.09.2018 
15.10.2018
MURY 22152/2018
62/2018
Město Rýmařov- odbor život. prost.
Rozpočtové opatření č. 8/2018  26.09.2018 
31.12.2018

61/2018
Tušková Božena - účetní
Aktualizovaný seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků k 1.8.2018  24.09.2018 
04.03.2019
UZSVM/OOP/7460/2018-OOPM
60/2018
Úřad pro zastupování státu
Oznámení o době a místě konání voleb pro volby do zastupitelstev bcí  19.09.2018 
07.10.2018

59/2018
Mihálová Renata
Usnesení z 24. veřejného zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 10.9.2018  13.09.2018 
01.10.2018

58/2018
Mihálová Renata
Informace o konání 24. zasedání ZO Velká Štáhle dne 10.09.2018  31.08.2018 
11.09.2018

57/2018
Mihálová Renata
Záměr obce na pronájem bytu  28.08.2018 
18.09.2018

56/2018
Mihálová Renata
Jmenování zapisovatele okrskové volební komise pro volby do zastupitelstev obce  16.08.2018 
07.10.2018

55/2018
Mihálová Renata
Informace o počtu a sídle volebních okrsků v obci Velká Štáhle pro volby do zastupitelstev obce  16.08.2018 
07.10.2018

54/2018
Mihálová Renata
Rozpočtové opatření č. 7/2018  13.08.2018 
31.12.2018

53/2018
Tušková Božena - účetní
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - sucho  01.08.2018 
13.09.2018

52/2018
Město Rýmařov
Nabídka pozemků k pronájmu - státní pozemkový úřad  01.08.2018 
30.09.2018

51/2018
Státní pozemkový úřad
Stanovení minimálního počtu členů OkVK Velká Štáhle pro volby do zastupitelstev obce  01.08.2018 
07.10.2018

50/2018
Mihálová Renata
Rozpočtové opatření č. 6/2018  30.07.2018 
31.12.2018

49/2018
Tušková Božena - účetní
Rozpočtové opatření č. 5/2018  29.06.2018 
31.12.2018

48/2018
Tušková Božena - účetní
Závěrečný účet obce za rok 2017 - příloha č. 3  21.06.2018 
30.06.2019

47/2018
Tušková Božena - účetní
Závěrečný účet obce za rok 2017 - příloha č. 2  21.06.2018 
30.06.2019

47/2018
Tušková Božena - účetní
Závěrečný účet obce za rok 2017 - příloha č. 1 - část 2.  21.06.2018 
30.06.2019

47/2018
Tušková Božena - účetní
Závěrečný účet obce za rok 2017 - příloha č. 1 - část 1.  21.06.2018 
30.06.2019

47/2018
Tušková Božena - účetní
Závěrečný účet obce za rok 2017  21.06.2018 
30.06.2019

47/2018
Tušková Božena - účetní
Usnesení z 23. veřejného zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 11.6.2018  15.06.2018 
02.07.2018

46/2018
Mihálová Renata
Záměr obce na pronájem bytu  13.06.2018 
30.06.2018

45/2018
Mihálová Renata
SOR - Oznámení o zveřejnění dokumentů  07.06.2018 
31.12.2019

44/2018
SOR
SOR - Návrh závěrečného účtu za rok 2017- FIN 2 - 12  07.06.2018 
31.12.2018

43/2018
SOR
SOR - Návrh závěrečného účtu za rok 2017- Výkaz zisku a ztráty  07.06.2018 
31.12.2018

43/2018
SOR
SOR - Návrh závěrečného účtu za rok 2017- Rozvaha  07.06.2018 
31.12.2018

43/2018
SOR
SOR - Návrh závěrečného účtu za rok 2017- Příloha  07.06.2018 
31.12.2018

43/2018
SOR
SOR - Návrh Závěrečného účtu za rok 2017  07.06.2018 
31.12.2018

43/2018
SOR
Dražební vyhláška - elektronická dražba  06.06.2018 
17.07.2018

42/2018
Exekutorský úřad Bruntál
Informace o konání 23. zasedání ZO Velká Štáhle dne 11.06.2018  01.06.2018 
12.06.2018

41/2018
Mihálová Renata
Rozpočtové opatření č. 4/2018  31.05.2018 
31.12.2018

40/2018
Tušková Božena - účetní
Účetní závěrka Mateřské školy Velká Štáhle, příspěvková organizace za rok 2017 - protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly část 2.  21.05.2018 
30.06.2019

39/2018
Tušková Božena - účetní
Účetní závěrka Mateřské školy Velká Štáhle, příspěvková organizace za rok 2017 - Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly část 1.  21.05.2018 
30.06.2019

39/2018
Tušková Božena - účetní
Účetní závěrka Mateřské školy Velká Štáhle, příspěvková organizace za rok 2017 - Zpráva inventarizační komise o výsledku inventarizace  21.05.2018 
30.06.2019

39/2018
Tušková Božena - účetní
Účetní závěrka Mateřské školy Velká Štáhle, příspěvková organizace za rok 2017 - Příloha - část 3.  21.05.2018 
30.06.2019

39/2018
Tušková Božena - účetní
Účetní závěrka Mateřské školy Velká Štáhle, příspěvková organizace za rok 2017 - Příloha - část 2.  21.05.2018 
30.06.2019

39/2018
Tušková Božena - účetní
Účetní závěrka Mateřské školy Velká Štáhle, příspěvková organizace za rok 2017- Příloha - část 1.  21.05.2018 
30.06.2019

39/2018
Tušková Božena - účetní
Účetní závěrka Mateřské školy Velká Štáhle, příspěvková organizace za rok 2017 - Výkaz zisku a ztráty  21.05.2018 
30.06.2019

39/2018
Tušková Božena - účetní
Účetní závěrka Mateřské školy Velká Štáhle, příspěvková organizace za rok 2017 - Rozvaha  21.05.2018 
30.06.2019

39/2018
Tušková Božena - účetní
Návrh Závěrečného účtu obce za rok 2017 - příloha č. 3  21.05.2018 
22.06.2018

38/2018
Tušková Božena - účetní
Návrh Závěrečného účtu obce za rok 2017 - příloha č. 2  21.05.2018 
22.06.2018

38/2018
Tušková Božena - účetní
Návrh Závěrečného účtu obce za rok 2017 - příloha č. 1 - část 2.  21.05.2018 
22.06.2018

38/2018
Tušková Božena - účetní
Návrh Závěrečného účtu obce za rok 2017 - příloha č. 1 - část 1.  21.05.2018 
22.06.2018

38/2018
Tušková Božena - účetní
Návrh Závěrečného účtu obce za rok 2017  21.05.2018 
22.06.2018

38/2018
Tušková Božena - účetní
Účetní závěrka obce Velká Štáhle za r. 2017 - Zápis o výsledku kontroly nahrazující interní audit 2017 - část 2.  21.05.2018 
30.06.2019

37/2018
Tušková Božena - účetní
Účetní závěrka obce Velká Štáhle za r. 2017 - Zápis o výsledku kontroly nahrazující interní audit 2017 - část 1.  21.05.2018 
30.06.2019

37/2018
Tušková Božena - účetní
Účetní závěrka obce Velká Štáhle za r. 2017 - Zápis o výsledku kontroly nahrazující interní audit 2016/2017 - část 2.  21.05.2018 
30.06.2019

37/2018
Tušková Božena - účetní
Účetní závěrka obce Velká Štáhle za r. 2017 - Zápis o výsledku kontroly nahrazující interní audit 2016/2017 - část 1.  21.05.2018 
30.06.2019

37/2018
Tušková Božena - účetní
Účetní závěrka obce Velká Štáhle za r. 2017 - Tabulka údajů o výsledcích veřejnosprávních kontrol zajišťovaných orgánem veřejné správy  21.05.2018 
30.06.2019

37/2018
Tušková Božena - účetní
Účetní závěrka obce Velká Štáhle za r. 2017 - Zpráva hlavní inventarizační komise o výsledku inventarizace obce k 31.12.2017  21.05.2018 
30.06.2019

37/2018
Tušková Božena - účetní
Účetní závěrka obce Velká Štáhle za r. 2017 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2017  21.05.2018 
30.06.2019

37/2018
Tušková Božena - účetní
Účetní závěrka obce Velká Štáhle za r. 2017 - Příloha - územní samosprávné celky část 3.  21.05.2018 
30.06.2019

37/2018
Tušková Božena - účetní
Účetní závěrka obce Velká Štáhle za r. 2017 - Příloha - územní samosprávné celky část 2.  21.05.2018 
30.06.2019

37/2018
Tušková Božena - účetní
Účetní závěrka obce Velká Štáhle za r. 2017 - Příloha - územní samosprávné celky část 1.  21.05.2018 
30.06.2019

37/2018
Tušková Božena - účetní
Účetní závěrka obce Velká Štáhle za r. 2017 - Výkaz zisku a ztráty  21.05.2018 
30.06.2019

37/2018
Tušková Božena - účetní
Účetní závěrka obce Velká Štáhle za r. 2017 - Rozvaha  21.05.2018 
30.06.2019

37/2018
Tušková Božena - účetní
Záměr na prodej pozemků z majetku obce Velká Štáhle  16.05.2018 
06.06.2018

36/2018
Mihálová Renata
Usnesení z 22. veřejného zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 14.5.2018  16.05.2018 
04.06.2018

35/2018
Mihálová Renata
Záměr obce na pronájem bytu  11.05.2018 
28.05.2018

34/2018
Mihálová Renata
Návrh rozpočtu na rok 2018 - SOR  11.05.2018 
31.12.2018

33/2018
SOR
Informace o konání 22. zasedání ZO Velká Štáhle dne 14.05.2018  07.05.2018 
14.05.2018

32/2018
Mihálová Renata
Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné  04.05.2018 
11.06.2018

31/2018
VaK Bruntál
Rozpočtové opatření č. 3/2018  02.05.2018 
31.12.2018

30/2018
Tušková Božena - účetní
Nabídka pozeků k pronájmu  02.05.2018 
01.08.2018
SPU 209182/2018/M
29/2018
Státní pozemkový úřad
Veřejná vyhláška  26.04.2018 
29.05.2018

28/2018
Finanční úřad
Záměr obce na pronájem bytu  13.04.2018 
30.04.2018

27/2018
Mihálová Renata
Záměr o pronájmu stodoly na pozemku ve vlastnictví obce Velká Štáhle  11.04.2018 
30.04.2018

26/2018
Benč Jiří - starosta obce
Rozpočtové opatření č. 2/2018  03.04.2018 
31.12.2018

25/2018
Tušková Božena - účetní
Rozhodnutí O zařazení pozemních komunikací do kategorie místních komunikací  23.03.2018 
09.04.2018

24/2018
Furiš Jaroslav
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy  19.03.2018 
05.04.2018
MURY 6561/2018
23/2018
Město Rýmařov
Usnesení z 21. veřejného zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 12.3.2018  16.03.2018 
03.04.2018

22/2018
Mihálová Renata
Záměr na odkoupení pozemků do vlastnictví obce  16.03.2018 
03.04.2018

21/2018
Mihálová Renata
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy  06.03.2018 
21.03.2018

20/2018
Město Rýmařov
Informace o konání 21. zasedání ZO Velká Štáhle dne 12.03.2018  05.03.2018 
12.03.2018

19/2018
Mihálová Renata
Rozpočtové opatření č. 1/2018  05.03.2018 
31.12.2018

18/2018
Tušková Božena - účetní
Zrušení výběrového řízení -rekonstrukce mostu  04.03.2018 
26.03.2018
17/2018
Durchánek Jaroslav
Aktualizace seznamu nedostatečně identifikovaných vlastníků k 1.2.2018  23.02.2018 
24.09.2018
UZSVM/OOP/2007/2018-OOPM
16/2018
Úřad pro zastupování státu
Veřejná vyhláška oznámení obecné povahy  09.02.2018 
01.03.2018
MURY 3530/2018
15/2018
Město Rýmařov
Informace o výjezdech pracovníků fin. úřadu ohledně daňového přiznání k daním z příjmů za rok 2017  07.02.2018 
03.04.2018

14/2018
Finanční úřad
Nabídka pozemků k pronájmu - státní pozemkový fond  07.02.2018 
01.05.2018

13/2018
Státní pozemkový fond
Usnesení o nařízení opakovaného dražebního jednání - elektronická dražba  31.01.2018 
30.04.2018

12/2018
Exekutorský úřad praha 9
Oznámení zahájení řízení o návrhu územního plánu Břidličná  31.01.2018 
05.03.2018

11/2018
Město Rýmařov
Výzva k podání nabídky na rekonstrukci mostu  30.01.2018 
01.03.2018
10/2018
Durchánek Jaroslav
Oznámení o době a místě konání II. kola voleb pro volbu przidenta ČR  15.01.2018 
29.01.2018

9/2018
Mihálová Renata
Oznámení o zveřejnění dokumentů Mateřské školy Velká Štáhle, příspěvkové organizace  08.01.2018 
16.12.2019

6/2018
Mihálová Renata
Oznámení o zveřejnění dokumentů obce Velká Štáhle  08.01.2018 
30.06.2020

5/2018
Mihálová Renata
Střednědobého výhledu rozpočtu na období 2019 - 2021 Mateřské školy Velká Štáhle, příspěvková organizace  08.01.2018 
31.12.2019

4/2018
Tušková Božena - účetní
Rozpočet na rok 2018 Mateřské školy Velká Štáhle, příspěvkové organizace  08.01.2018 
31.12.2019

3/2018
Tušková Božena - účetní
Střednědobý výhled rozpočtu na období 2019 - 2021 obce Velká Štáhle  08.01.2018 
31.12.2019

2/2018
Tušková Božena - účetní
Rozpočet obce Velká Štáhle na rok 2018  08.01.2018 
31.12.2019

1/2018
Tušková Božena - účetní
SOR - Oznámení o zveřejnění dokumentů  04.01.2018 
31.12.2019

8/2018
SOR
Pravidla pro poskytování dotace  31.12.2017 
31.12.2018

79/2017
Furiš Jaroslav
Rozpočtové opatření č. 11/2017  28.12.2017 
31.12.2018

78/2017
Tušková Božena - účetní
Oznámení o době a místě konání voleb pro volbu prezidenta ČR  22.12.2017 
29.01.2018

77/2017
Mihálová Renata
OZV č. 1/2017 o místních poplatcích  20.12.2017 
31.01.2018

76/2017
Durchánek Jaroslav - místostarosta
Záměr na prodej pozemků z majetku obce Velká Štáhle  20.12.2017 
09.01.2018

75/2017
Mihálová Renata
Usnesení z 20. zasedání zastupitelstva obce Velká Štáhle ze dne 18.12.2017  20.12.2017 
09.01.2018

74/2017
Mihálová Renata
Svolání prvního zasedání OkVK pro volbu prezidenta ČR  13.12.2017 
20.12.2017

73/2017
Mihálová Renata
Informace o konání 20. zasedání ZO Velká Štáhle dne 18.12.2017  06.12.2017 
18.12.2017

72/2017
Mihálová Renata
Vyhlášení platnosti onoveného katastrálního operátu  05.12.2017 
16.02.2018

71/2017
Katastrální úřad
výpočet cen pro vodné a stočné pro rok 2018  05.12.2017 
31.01.2018

71/2017
VaK Bruntál
Jmenování zapisovatele okrskové volební komise pro volbu prazidenta ČR  30.11.2017 
29.01.2018

70/2017
Mihálová Renata
Informace o počtu a sídle volebních okrsků v obci Velká Štáhle pro volbu prezidenta ČR  27.11.2017 
29.01.2018

69/2017
Mihálová Renata
Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu na období 2019 - 2021 MŠ Velká Štáhle, příspěvková organizace  24.11.2017 
09.01.2018

68/2017
Tušková Božena - účetní
Návrh rozpočtu MŠ Velká Štáhle, příspěvková organizace na rok 2018  24.11.2017 
09.01.2018

67/2017
Tušková Božena - účetní
Návrh - Střednědobý výhled rozpočtu na období 2019 - 2021 obce Velká Štáhle  24.11.2017 
09.01.2018

66/2017
Tušková Božena - účetní
Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu na období 2019 - 2021 MŠ Velká Štáhle, příspěvková organizace  24.11.2017 
31.12.2017

68/2017
Tušková Božena - účetní
Návrh rozpočtu MŠ Velká Štáhle, příspěvková organizace na rok 2018  24.11.2017 
31.12.2017

67/2017
Tušková Božena - účetní
Návrh - Střednědobý výhled rozpočtu na období 2019 - 2021 obce Velká Štáhle  24.11.2017 
31.12.2017

66/2017
Tušková Božena - účetní
Rozpočtové opatření č. 10/2017  24.11.2017 
31.12.2018

65/2017
Tušková Božena - účetní
Návrh rozpočtu obce na rok 2018  24.11.2017 
09.01.2018

64/2017
Tušková Božena - účetní
Návrh rozpočtu na rok 2018 - SOR  20.11.2017 
31.12.2017

63/2017
SOR
SOR - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2019 - 2020  15.11.2017 
31.12.2019

7/2018
SOR
Stanovení minimálního počtu členů OkVK o volbě prezidenta ČR  13.11.2017 
29.01.2018

62/2017
Mihálová Renata
Záměr obce na pronájem bytu  10.11.2017 
29.11.2017

61/2017
Mihálová Renata
Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy  08.11.2017 
04.12.2017
66595/2017-MZE-16212
60/2017
Ministerstvo zemědělství
Rozpočtové opatření č. 9/2017  03.11.2017 
31.12.2018

59/2017
Tušková Božena - účetní
Usnesení z 19. zasedání zastupitelstva obce Velká Štáhle ze dne 30.10.2017  01.11.2017 
20.11.2017

58/2017
Mihálová Renata
Nabídka pozemků k pronájmu - státní pozemkový fond  01.11.2017 
06.02.2018

57/2018
Státní pozemkový fond
Informace o konání 19. zasedání ZO Velká Štáhle dne 30.10.2017  20.10.2017 
31.10.2017

56/2017
Mihálová Renata
Výzva k podání nabídky - rekonstrukce hřbitovní zdi- etapa 1  19.10.2017 
10.11.2017

55./2017
Durchánek Jaroslav
Záměr na pronájem obecního bytu  13.10.2017 
30.10.2017

54/2017
Mihálová Renata
Oznámení o zveřejnění dokumentů SOR  12.10.2017 
31.12.2018

53/2017
SOR
Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR  04.10.2017 
22.10.2017

52/2017
Mihálová Renata
Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí  27.09.2017 
30.10.2017

51/2017
Katastrální úřad
Rozpočtové opatření č. 8/2017  27.09.2017 
31.12.2018

50/2017
Tušková Božena - účetní
Pronájem bytu č. 6 v budově č.p. 125  15.09.2017 
30.09.2017

49/2017
Mihálová Renata
Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů  15.09.2017 
20.11.2017

48/2017
ČEZ Distribuce, a.s. Děčín
Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy  15.09.2017 
09.10.2017

47/2017
Ministerstvo zemědělství
Záměr o pronájem nebytových prostor  15.09.2017 
17.10.2017

46/2017
Mihálová Renata
Aktualizovaný seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků k 1.8.2017  08.09.2017 
05.12.2017
UZSVM/OOP/8056/2017-OOPM-Fisch
45/2017
Úřad pro zastupování státu
Jmenování zapisovatele okrskové volební komise pro volby do Parlamentu ČR  06.09.2017 
23.10.2017

44/2017
Mihálová Renata
Informace o počtu a sídle volebních okrsků v obci Velká Štáhle pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR  01.09.2017 
22.10.2017

43/2017
Mihálová Renata
Rozpočtové opatření č. 7/2017  01.09.2017 
31.12.2018

42/2017
Tušková Božena - účetní
Záměr obce na prodej nemovistostí z vlastnictví obce Velká Štáhle  30.08.2017 
18.09.2017

41/2017
Mihálová Renata
Záměr obce na odkoupení nemovitosti a pozemků do vlastnictví obce Velká Štáhle  30.08.2017 
18.09.2017

40/2017
Mihálová Renata
Usnesení z 18. zasedání zastupitelstva obce Velká Štáhle  30.08.2017 
18.09.2017

39/2017
Mihálová Renata
Veřejná vyhláška - doručení návrhu aktualizace Zásad územního rozvoje MSK  30.08.2017 
10.10.2017
MSK 109418/2017
38/2017
Krajský úřad Ostrava
Usnesení o nařízení opakovaného dražebního jednání - elektronická dražba  24.08.2017 
03.10.2017
085 EX 2007/11-323
37/2017
Exekutorský úřad praha 9
Informace o konání 18. zasedání ZO Velká Štáhle dne 28.08.2017  18.08.2017 
29.08.2017

36/2017
Mihálová Renata
Stanovení minimálního počtu členů OkVK pro volby do Parlamentu ČR  16.08.2017 
22.10.2017

35/2017
Mihálová Renata
Stanovení minimálního počtu členů OkVK pro volby do Parlamentu ČR  16.08.2017 
22.08.2017

35/2017
Mihálová Renata
Rozpočtové opatření č. 6/2017  02.08.2017 
31.12.2018

34/2017
Tušková Božena - účetní
Nabídka pozemků k pronájmu - státní pozemkový fond  02.08.2017 
31.10.2017
SPU 352860/2017/M
33/2017
Státní pozemkový fond
Záměr obce o uzavření Dodatku ke Smlouvě o nájmu hostince  03.07.2017 
21.07.2017

32/2017
Mihálová Renata
Rozpočtové opatření č. 5/2017  30.06.2017 
31.12.2018

31/2017
Tušková Božena - účetní
Rozpočtové opatření č. 4/2017  01.06.2017 
31.12.2018

30/2017
Tušková Božena - účetní
Usnesení z 17. zasedání zastupitelstva obce Velká Štáhle  01.06.2017 
19.06.2017

29/2017
Mihálová Renata
Příloha č. 7 - k závěrečnému účtu obce Velká Štáhle za rok 2016  01.06.2017 
30.06.2018

28/2017
Tušková Božena - účetní
Příloha č. 6 - část 4. k závěrečnému účtu obce Velká Štáhle za rok 2016  01.06.2017 
30.06.2018

28/2017
Tušková Božena - účetní
Příloha č. 6 - část 3. k závěrečnému účtu obce Velká Štáhle za rok 2016  01.06.2017 
30.06.2018

28/2017
Tušková Božena - účetní
Příloha č. 6 - část 2. k závěrečnému účtu obce Velká Štáhle za rok 2016  01.06.2017 
30.06.2018

28/2017
Tušková Božena - účetní
Příloha č. 6 - část 1. k závěrečnému účtu obce Velká Štáhle za rok 2016  01.06.2017 
30.06.2018

28/2017
Tušková Božena - účetní
Příloha č. 5 - k závěrečnému účtu obce Velká Štáhle za rok 2016  01.06.2017 
30.06.2018

28/2017
Tušková Božena - účetní
Příloha č. 4 - část 3. k závěrečnému účtu obce Velká Štáhle za rok 2016  01.06.2017 
30.06.2018

28/2017
Tušková Božena - účetní
Příloha č. 4 - část 2. k závěrečnému účtu obce Velká Štáhle za rok 2016  01.06.2017 
30.06.2018

28/2017
Tušková Božena - účetní
Příloha č. 4 - část 1. k závěrečnému účtu obce Velká Štáhle za rok 2016  01.06.2017 
30.06.2018

28/2017
Tušková Božena - účetní
Příloha č. 3 - k závěrečnému účtu obce Velká Štáhle za rok 2016  01.06.2017 
30.06.2018

28/2017
Tušková Božena - účetní
Příloha č. 2 - k závěrečnému účtu obce Velká Štáhle za rok 2016  01.06.2017 
30.06.2018

28/2017
Tušková Božena - účetní
Příloha č. 1 - část 2. k závěrečnému účtu obce Velká Štáhle za rok 2016  01.06.2017 
30.06.2018

28/2017
Tušková Božena - účetní
Příloha č. 1 - část 1. k závěrečnému účtu obce Velká Štáhle za rok 2016  01.06.2017 
30.06.2018

28/2017
Tušková Božena - účetní
Závěrečný účet obce Velká Štáhle za rok 2016  01.06.2017 
30.06.2018

28/2017
Tušková Božena - účetní
Oznámení veřejnou vyhláškou - doplnění stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích  24.05.2017 
12.06.2017
MURY 12358/2017
27/2017
MěÚ Rýmařov odbor dopravy
Informace o konání 17. zasedání ZO Velká Štáhle dne 29.05.2017  18.05.2017 
29.05.2017

26/2017
Mihálová Renata
Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné  12.05.2017 
16.06.2017

25/2017
VaK Bruntál
Příloha č. 7 - k návrhu závěrečného účtu obce Velká Štáhle za rok 2016  11.05.2017 
29.05.2017

24/2017
Tušková Božena - účetní
Příloha č. 6 - část 4. k návrhu závěrečného účtu obce Velká Štáhle za rok 2016  11.05.2017 
29.05.2017

24/2017
Tušková Božena - účetní
Příloha č. 6 - část 3. k návrhu závěrečného účtu obce Velká Štáhle za rok 2016  11.05.2017 
29.05.2017

24/2017
Tušková Božena - účetní
Příloha č. 6 - část 2. k návrhu závěrečného účtu obce Velká Štáhle za rok 2016  11.05.2017 
29.05.2017

24/2017
Tušková Božena - účetní
Příloha č. 6 - část 1. k návrhu závěrečného účtu obce Velká Štáhle za rok 2016  11.05.2017 
29.05.2017

24/2017
Tušková Božena - účetní
Příloha č. 5 - k návrhu závěrečného účtu obce Velká Štáhle za rok 2016  11.05.2017 
29.05.2017

24/2017
Tušková Božena - účetní
Příloha č. 4 - část 3. k návrhu závěrečného účtu obce Velká Štáhle za rok 2016  11.05.2017 
29.05.2017

24/2017
Tušková Božena - účetní
Příloha č. 4 - část 2. k návrhu závěrečného účtu obce Velká Štáhle za rok 2016  11.05.2017 
29.05.2017

24/2017
Tušková Božena - účetní
Příloha č. 4 - část 1. k návrhu závěrečného účtu obce Velká Štáhle za rok 2016  11.05.2017 
29.05.2017

24/2017
Tušková Božena - účetní
Příloha č. 3 - k návrhu závěrečného účtu obce Velká Štáhle za rok 2016  11.05.2017 
29.05.2017

24/2017
Tušková Božena - účetní
Příloha č. 2 - k návrhu závěrečného účtu obce Velká Štáhle za rok 2016  11.05.2017 
29.05.2017

24/2017
Tušková Božena - účetní
Příloha č. 1 - část 2. k návrhu závěrečného účtu obce Velká Štáhle za rok 2016  11.05.2017 
29.05.2017

24/2017
Tušková Božena - účetní
Příloha č. 1 - část 1. k návrhu závěrečného účtu obce Velká Štáhle za rok 2016  11.05.2017 
29.05.2017

24/2017
Tušková Božena - účetní
Návrh závěrečného účtu obce Velká Štáhle za rok 2016  11.05.2017 
29.05.2017

24/2017
Tušková Božena - účetní
Rozpočtové opatření č. 3/2017  04.05.2017 
31.12.2018

23/2017
Tušková Božena - účetní
Nabídka pozemků k pronájmu - státní pozemkový fond  03.05.2017 
01.08.2017
SPU 204506/2017/M
22/2017
Státní pozemkový fond
Aktualizace seznamu nedostatečně identifikovaných vlastníků k 1.2.2017  28.04.2017 
08.09.2017
UZSVM/OOP/4113/2017-OOPM
21/2017
Úřad pro zastupování státu
Veřejná vyhláška - hromadný předpisný seznam daň z nemovitosti  28.04.2017 
29.05.2017
1952823/17/3200-11460-803051
20/2017
Finanční úřad MSK
Rozpočet na rok 2017 - NÁVRH, SOR  25.04.2017 
12.05.2017

19/2017
SOR
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření SOR za rok 2016  25.04.2017 
12.05.2017

18/2017
SOR
Závěrečný účet za rok 2016 SOR  25.04.2017 
12.05.2017

17/2017
SOR
Veřejná vyhláška - oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy  12.04.2017 
28.04.2017
Výst. 1034/330/2017/Ben - 12
16/2017
MěÚ Břidličná - odbor výstavby
Oznámení veřejnou vyhláškou - Stanovení přechodné úravy provozu na pozemních komunikacích z důvodu provádění stavebních prací na stavbě  12.04.2017 
28.04.2017
MURY 9177/2017
15/2017
MěÚ Rýmařov odbor dopravy
Oznámení o zveřejnění - MŠ Velká Štáhle, příspěvková organizace  06.04.2017 
30.06.2018

14/2017
Mihálová Renata
Oznámení o zveřejnění - obec Velká Štáhle  05.04.2017 
30.06.2018

13/2017
Mihálová Renata
Rozpočtové opatření č. 2/2017  05.04.2017 
31.12.2018

12/2017
Tušková Božena
Veřejná vyhláška - informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy  31.03.2017 
18.04.2017
Výst. 1034/330/2017/Ben - 7
11/2017
MěÚ Břidličná - odbor výstavby
Rozpočet a Rozpočtový výhled Sdružení obcí Rýmařovska na rok 2017  22.03.2017 
31.12.2018

10/2017
SOR
Střednědobý výhled rozpočtu na období 2018 - 2019 MŠ Velká Štáhle  22.03.2017 
31.12.2018

9/2017
Tušková Božena
Rozpočet na rok 2017 Mateřské školy Velká Štáhle, příspěvkové organizace  22.03.2017 
31.12.2018

8/2017
Tušková Božena
Schválený rozpočet obce Velká Štáhle roku 2017 a Střednědobý rozpočtový výhked na rok 2018 a 2019  22.03.2017 
31.12.2018

7/2017
Tušková Božena
Rozpočtové opatření č. 1/2017  20.03.2017 
31.12.2018

6/2017
Tušková Božena
Rozpočtové opatření č. 1/2017  20.03.2017 
06.04.2017

6/2017
Tušková Božena
Usnesení z 16. zasedání zastupitelstva obce Velká Štáhle  16.03.2017 
03.04.2017

5/2017
Mihálová Renata
Poptávkové řízení - rekonstrukce střechy Mateřské školy  08.03.2017 
06.04.2017
FU 1/2017
4/2017
Furiš Jaroslav
Informace o konání 16. zasedání ZO Velká Štáhle dne 13.03.2017  02.03.2017 
13.03.2017

3/2017
Mihálová Renata
Nabídka pozemků k pronájmu - státní pozemkový fond  01.02.2017 
03.05.2017
SPU 039864/2017/M
2/2017
Státní pozemkový fond
Oznámení veřejnou vyhláškou - schéma  24.01.2017 
13.03.2017
MURY 2117/2017
1/2017
MěÚ Rýmařov odbor dopravy
Oznámení veřejnou vyhláškou  24.01.2017 
13.03.2017
MURY 2117/2017
1/2017
MěÚ Rýmařov odbor dopravy
OZV č. 3/2016 o místních poplatcích  22.12.2016 
09.01.2017

63/2016
Durchánek J.
Usnesení z 15. zasedání zastupitelstva obce Velká Štáhle  22.12.2016 
09.01.2017

62/2016
Mihálová Renata
Informace o konání 15. zasedání ZO Velká Štáhle dne 19.12.2016  09.12.2016 
20.12.2016

61/2016
Mihálová Renata
Výpočet (kalkulace) cen pro vodné a stočné pro rok 2017  29.11.2016 
09.01.2017

60/2016
VaK Bruntál
Návrh rozpočtu roku 2017 obce Velká Štáhle  28.11.2016 
16.12.2016

59/2016
Tušková Božena
Název rozpočtu SOR na rok 2017  14.11.2016 
05.12.2016

58/2016
Machová Eva
Usnesení z 14. zasedání zastupitelstva obce Velká Štáhle  02.11.2016 
21.11.2016

57/2016
Mihálová Renata
Obecně závazná vyhláška č. 2/2016 - požární řád obce  02.11.2016 
21.11.2016

56/2016
Furiš Jaroslav
Obecně závazná vyhláška č. 1/2016 - o nočním klidu  02.11.2016 
21.11.2016

55/2016
Mihálová Renata
Nabídka pozemků k pronájmu - státní pozemkový fond  02.11.2016 
31.01.2017

54/2016
Státní pozemkový fond
Informace o konání 14. zasedání ZO Velká Štáhle dne 31.10.2016  24.10.2016 
01.11.2016

53/2016
Mihálová Renata
Oznámení veřejnou vyhláškou - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikací  21.10.2016 
07.11.2016
MURY 26281/2016
52/2016
MěÚ Rýmařov odbor dopravy
Oznámení o době a místě konání voleb do Senátu Parlamentu ČR 2. kolo  11.10.2016 
16.10.2016

51/2016
Mihálová Renata
Veřejná vyhláška - oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy  11.10.2016 
31.10.2016
Výst. 328/3137/2016/Hu-5
50/2016
MěÚ Břidličná - odbor výstavby
Veřejná vyhláška - informace o dodaném návrzhu veřejnoprávní smlouvy  26.09.2016 
12.10.2016

49/2016
MěÚ Břidličná - odbor výstavby
Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev krajů a Senátu Parlamentu ČR  22.09.2016 
15.10.2016

48/2016
Mihálová Renata
Aktualizovaný seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků k 1.8.2016  16.09.2016 
23.02.2018
VZSVM/OOP/7574/2016-oopm
47/2016
Úřad pro zastupování státu
Jmenování zapisovatele OkVK pro volby do zastupitelstev krajů a 1/3 Senátu Parlamentu ČR  26.08.2016 
15.10.2016

46/2016
Mihálová Renata
Informace o počtu a sídle volebních okrskůpro volby do zastupitelstev krajů a Senátu Parlamentu ČR  23.08.2016 
15.10.2016

45/2016
Mihálová Renata
Veřejná vyhláška - oznámení o vydání územního plánu Velká Štáhle  17.08.2016 
02.09.2016
MURY 19565/2016
44/2016
MěÚ Rýmařov odbor stavební úřad
Stanovení minimálního počtu členů OkVK pro volby do Zastupitelstev krajů a 1/3 senátu Parlamentu ČR  08.08.2016 
15.10.2016

43/2016
Mihálová Renata
Informace k voličským průkazům k volbám do Zastupitelstev krajů a 1/3 senátu Parlamentu ČR  05.08.2016 
15.10.2016

42/2016
Mihálová Renata
Usnesení z 13. zasedání zastupitelstva obce Velká Štáhle  04.08.2016 
22.08.2016

41/2016
Mihálová Renata
Nabídka pozemků k pronájmu - státní pozemkový fond  03.08.2016 
01.11.2016
SPU 387608/2016/M
40/2016
Státní pozemkový fond
'Exekuční příkaz  29.07.2016 
15.08.2016
97EX 7289/12-12
39/2016
Soudní exekutor
Informace o konání 13. zasedání ZO Velká Štáhle dne 01.08.2016  22.07.2016 
01.08.2016

38/2016
Mihálová Renata
Záměr o prodeji části pozemku z vlastnictví obce Velká Štáhle  15.06.2016 
01.07.2016

37/2016
Mihálová Renata
Usnesení z 12. zasedání zastupitelstva obce Velká Štáhle  15.06.2016 
01.07.2016

36/2016
Mihálová Renata
Nabídka k pronájmu bytu  03.06.2016 
20.06.2016

35/2016
Mihálová Renata
Informace o konání 12. zasedání ZO Velká Štáhle dne 13.06.2016  03.06.2016 
13.06.2016

34/2016
Mihálová Renata
Záměr na prodej nemovitostí z vlastnictví obce Velká Štáhle  26.05.2016 
13.06.2016

33/2016
Mihálová Renata
Záměr na odkoupení nemovitosti do vlastnictví obce Velká Štáhle  26.05.2016 
13.06.2016

32/2016
Mihálová Renata
Záměr o prodeji pozemků z vlastnictví obce Velká Štáhle  26.05.2016 
13.06.2016

31/2016
Mihálová Renata
Usnesení z 11. zasedání zastupitelstva obce Velká Štáhle  26.05.2016 
13.06.2016

30/2016
Mihálová Renata
Příloha č.7 závěrečného účtu obce Velká Štáhle za rok 2015  26.05.2016 
13.06.2016

29/2016
Tušková Božena
Příloha č.6 - část 5. závěrečného účtu obce Velká Štáhle za rok 2015  26.05.2016 
13.06.2016

29/2016
Tušková Božena
Příloha č.6 - část 4. závěrečného účtu obce Velká Štáhle za rok 2015  26.05.2016 
13.06.2016

29/2016
Tušková Božena
Příloha č.6 - část 3. závěrečného účtu obce Velká Štáhle za rok 2015  26.05.2016 
13.06.2016

29/2016
Tušková Božena
Příloha č.6 - část 2. závěrečného účtu obce Velká Štáhle za rok 2015  26.05.2016 
13.06.2016

29/2016
Tušková Božena
Příloha č.6 - část 1. závěrečného účtu obce Velká Štáhle za rok 2015  26.05.2016 
13.06.2016

29/2016
Tušková Božena
Příloha č.5 závěrečného účtu obce Velká Štáhle za rok 2015  26.05.2016 
13.06.2016

29/2016
Tušková Božena
Příloha č.4 - část 3. závěrečného účtu obce Velká Štáhle za rok 2015  26.05.2016 
13.06.2016

29/2016
Tušková Božena
Příloha č.4 - část 2. závěrečného účtu obce Velká Štáhle za rok 2015  26.05.2016 
13.06.2016

29/2016
Tušková Božena
Příloha č.4 - část 1. závěrečného účtu obce Velká Štáhle za rok 2015  26.05.2016 
13.06.2016

29/2016
Tušková Božena
Příloha č.3 závěrečného účtu obce Velká Štáhle za rok 2015  26.05.2016 
13.06.2016

29/2016
Tušková Božena
Příloha č.2 závěrečného účtu obce Velká Štáhle za rok 2015  26.05.2016 
13.06.2016

29/2016
Tušková Božena
Příloha č.1 - část 2. závěrečného účtu obce Velká Štáhle za rok 2015  26.05.2016 
13.06.2016

29/2016
Tušková Božena
Příloha č.1 - část 1. závěrečného účtu obce Velká Štáhle za rok 2015  26.05.2016 
13.06.2016

29/2016
Tušková Božena
Závěrečný účet obce Velká Štáhle za rok 2015  26.05.2016 
13.06.2016

29/2016
Tušková Božena
Záměr na pronájem bytu č. 6 v bytovém domě č. p. 125  19.05.2016 
03.06.2016

28/2016
Mihálová Renata
Informace o konání 11. zasedání ZO Velká Štáhle dne 23.05.2016  13.05.2016 
24.05.2016

27/2016
Mihálová Renata
Oznámení návrhu opatření obecné povahy - Veřejná vyhláška  12.05.2016 
30.05.2016
MURY 11962/2016
26/2016
Městský úřad Rýmařov, odbor dopravy
Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné za rok 2015  05.05.2016 
06.06.2016

25/2016
VaK Bruntál
Nabídka pozemků k pronájmu - státní pozemkový fond  04.05.2016 
04.08.2016
SPU 218199/2016/M
24/2016
Státní pozemkový fond
Záměr o pachtu části pozemku z vlastnictví obce Velká Štáhle  03.05.2016 
20.05.2016

23/2016
Mihálová Renata
Zpráva o vyslteku přezkoumání hospodaření SOR za rok 2015  03.05.2016 
20.05.2016

22/2016
SOR
Závěrečný účet za rok 2015 - SOR  03.05.2016 
20.05.2016

21/2016
SOR
Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2016  03.05.2016 
02.06.2016
1944643/16/3200-11460-803051
20/2016
Finanční úřad Bruntál
Záměr na pronájem bytů č. 3 a 4 Velká Štáhle č.p. 126  29.04.2016 
17.05.2016

19/2016
Mihálová Renata
Veřejná vyhláška - zahájení řízení o návrhu územního plánu Velká Štáhle  15.04.2016 
03.06.2016
MURY 8199/2016
18/2016
MěÚ Rýmařov odbor stavební úřad
Příloha č. 4 Opatření obecné povahy - program zlepšování kvality ovzduší  15.04.2016 
06.05.2016
24441/ENV/16
17/2016
Ministerstvo životního prostředí
Příloha č. 3 Opatření obecné povahy - program zlepšování kvality ovzduší  15.04.2016 
06.05.2016
24441/ENV/16
17/2016
Ministerstvo životního prostředí
Příloha č. 2 Opatření obecné povahy - program zlepšování kvality ovzduší  15.04.2016 
06.05.2016
24441/ENV/16
17/2016
Ministerstvo životního prostředí
Příloha č. 1 Opatření obecné povahy - program zlepšování kvality ovzduší  15.04.2016 
06.05.2016
24441/ENV/16
17/2016
Ministerstvo životního prostředí
Opatření obecné povahy - program zlepšování kvality ovzduší  15.04.2016 
06.05.2016
24441/ENV/16
17/2016
Ministerstvo životního prostředí
Záměr na pronájem pozemků ve vlastnictví obce  14.04.2016 
01.05.2016

16/2016
Mihálová Renata
Záměr pacht/zemědělský pacht pozemků ve vlastnictví obce  14.04.2016 
01.05.2016

15/2016
Mihálová Renata
Záměr na pronájem bytu č. 4 ve Velké Štáhli č. 126  30.03.2016 
19.04.2016

14/2016
Mihálová Renata
Záměr na pronájem bytu č. 3 ve Velké Štáhli č. 126  17.03.2016 
01.04.2016

13/2016
Mihálová Renata
Usnesení z 10. veřejného zasedání zastupitelstva obce konaného dne 07.03.2016  09.03.2016 
29.03.2016

12/2016
Mihálová Renata
Aktualizovaný seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků k 01.02.2016  08.03.2016 
16.09.2016
UZSVM/OOP/2490/2016-OOPM
11/2016
Úřad pro zastupování státu
Záměr o pronájmu nebytových prostor  03.03.2016 
22.03.2016

10/2016
Mihálová Renata
Oznámení veřejnou vyhláškou, opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích  03.03.2016 
18.04.2016
MURY 4837/2016
9/2016
Městský úřad Rýmařov, odbor dopravy
Informace o konání 10. zasedání ZO Velká Štáhle dne 07.03.2016  26.02.2016 
08.03.2016

8/2016
Mihálová Renata
Nabídka pozemků k pronájmu  03.02.2016 
03.05.2016
SPU 047458/2016/M
7/2016
Státní pozemkový fond
Oznámení návrhu opatření obecné povahy - veřejná vyhláška  28.01.2016 
15.02.2016
MURY 2136/2016
6/2016
Městský úřad Rýmařov, odbor dopravy
Obec Velká Štáhle nabízí byty k pronájmu  28.01.2016 
16.02.2016

5/2016
Mihálová Renata
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - opatření obecné povahy  20.01.2016 
07.03.2016
MURY 1005/2016
4/2016
Městský úřad Rýmařov, odbor dopravy
Příloha č. 3 Opatření obecné povahy - národní plán povodí Dunaje  14.01.2016 
01.02.2016

3/2016
Ministerstvo zemědělství
Příloha č. 2 Opatření obecné povahy - národní plán povodí Labe  14.01.2016 
01.02.2016

3/2016
Ministerstvo zemědělství
Příloha č. 1 Opatření obecné povahy - národní plán povodí Odry  14.01.2016 
01.02.2016

3/2016
Ministerstvo zemědělství
Veřejná vyhláška - oznámení o vydání opatření obecné povahy + 3 přílohy  14.01.2016 
01.02.2016
155/2016-MZE-15120
3/2016
Ministerstvo zemědělství
Veřejná vyhláška - Zveřejnění opatření obecné povahy o vydání Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Odry  05.01.2016 
20.01.2016

2/2016
Ministerstvo životního prostředí
Záměr obce Velká Štáhle na pronájem bytů  04.01.2016 
21.01.2016

1/2016
Mihálová Renata
Usnesení z 9. veřejného zasedání zastupitelstva obce konaného dne 28.12.2015  31.12.2015 
18.01.2016

36/2015
Mihálová Renata
Informace o konání 9. zasedání ZO Velká Štáhle dne 28.12.2015  17.12.2015 
29.12.2015

35/2015
Mihálová Renata
Aktualizovaný seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků k 1.11.2015  11.12.2015 
08.03.2016
UZSVM/OOPÚ/12829/2015-OOPM
34/2015
Úřad pro zastupování státu
Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o místních poplatcích  09.12.2015 
08.01.2016

33/2015
Durchánek J.
Usnesení z 8. veřejného zasedání zastupitelstva obce konaného dne 07.12.2015  09.12.2015 
28.12.2015

32/2015
Mihálová Renata
Výpočet (kalkulace) cen pro vodné a stočné rpo rok 2016  03.12.2015 
11.01.2016

31/2015
VaK Bruntál
Informace o konání 8. zasedání ZO Velká Štáhle dne 7.12.2015  30.11.2015 
08.12.2015

30/2015
Mihálová Renata
Rozpočt SOR na rok 2016  24.11.2015 
10.12.2015

29/2015
SOR
Návrh rozpočtu roku 2016  20.11.2015 
07.12.2015

28/2015
Tušková Božena
Záměr na pronájem bytu č. 3 ve Velké Štáhli č. 126  12.11.2015 
28.11.2015

27/2015
Mihálová Renata
Nabídka pozemků k pronájmu  06.11.2015 
06.02.2016

26/2015
Státní pozemkový fond
Usnesení z 7. veřejného zasedání zastupitelstva obce konaného dne 12.10.2015  14.10.2015 
01.11.2015

25/2015
Mihálová Renata
Informace o konání 7. zasedání ZO Velká Štáhle dne 12.10.2015  30.09.2015 
13.10.2015

24/2015
Mihálová Renata
Usnesení z 6. veřejného zasedání zastupitelstva obce konaného dne 14.9.2015  16.09.2015 
05.10.2015

23/2015
Mihálová Renata
Informace o konání 6. zasedání ZO Velká Štáhle dne 14.9.2015  04.09.2015 
15.09.2015

22/2015
Mihálová Renata
Veřejnoprávní smlouva výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků  26.08.2015 
04.01.2016

21/2015
Krajský úřad Moravskoslezský kraj Ostrava
Aktualizovaný seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků k 1.5.2015  19.08.2015 
11.12.2015
UZSVM/OOP/8529/2015-OOPM
20/2015
Úřad pro zastupování státu
Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy  05.08.2015 
01.09.2015
MURY 19618/2015
19/2015
Město Rýmařov
Nabídka pozemků k pronájmu  05.08.2015 
05.11.2015

18/2015
Státní pozemkový úřad
Veřejná vyhláška o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Moravskoslezsko  15.07.2015 
17.08.2015

17/2015
Ministerstvo životního prostředí
Veřejná vyhláška o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Moravskoslezsko  15.07.2015 
17.08.2015

17/2015
Ministerstvo životního prostředí
Veřejná vyhláška o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Moravskoslezsko  15.07.2015 
17.08.2015

17/2015
Ministerstvo životního prostředí
Veřejná vyhláška Návrh aktualizace územního rozvoje Moravskoslezkého kraje  30.06.2015 
16.07.2015
MSK 78209/2015
16/2015
Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Usnesení z 5. veřejného zasedání zastupitelstva obce konaného dne 8.6.2015  10.06.2015 
29.06.2015

15/2015
Mihálová Renata
Informace o konání 5. zasedání zastupitelstva obce Velká Štáhl  27.05.2015 
09.06.2015

14/2015
Mihálová Renata
Závěrečný účet obce Velká Štáhle za rok 2014: Přílohy č. 1-8  19.05.2015 
04.06.2015

13/2015
Tušková Božena
Závěrečný účet obce Velká Štáhle za rok 2014  19.05.2015 
04.06.2015

13/2015
Tušková Božena
Veřejná vyhláška  29.04.2015 
02.06.2015
1842173/15/3200-11460-803051
11/2015
Finanční úřad Moravskoslezský kraj
Usnesení o nařízení elektronické dražby  29.04.2015 
08.07.2015
085EX10514/11-221
10/2015
Soudní exekutor JUDr. Milan Suchánek
Závěrečný účet za rok 2014 - SOR  21.04.2015 
07.05.2015

9/2015
Sdružení obcí Rýmařovska
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí SOR  21.04.2015 
07.05.2015

8/2015
Krajský úřad Moravskoslezský kraj Ostrava, Odbor kontroly a sdílených služeb
Veřejná vyhláška povodí Odry - plán pro zvládání povodňových rizik  15.04.2015 
23.06.2015
7/2015
Ministerstvo životního prostředí
Usnesení o nařízení dražebního jednání - elektronická dražba  03.04.2015 
15.06.2015

6/2015
Exekutorský úřad Praha
Oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek  01.04.2015 
23.06.2015

5/2015
Ministerstvo zemědělství
Usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Velká Štáhle konaného dne 23.3.2015  25.03.2015 
13.04.2015

4/20145
Mihálová Renata
Informace o konání 4. zasedání ZO Velká Štáhle  11.03.2015 
24.03.2015

3/2015
Mihálová Renata
Aktualizovaný seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků - aktualizace ke dni 1.2.2015  18.02.2015 
11.05.2015
UZSVM/OOP/1775/2015-OOPM
2/2015
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Nabídka pozemků k pronájmu  06.02.2015 
06.05.2015

1/2015
Státní pozemkový fond
Zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci "Národní plán povodí Odry"  30.12.2014 
16.01.2015

61/2014
Ministerstvo životního prostředí
Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, o místních poplatcích  23.12.2014 
09.01.2015

60/2014
Durchánek Jaroslav
Usnesení z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Velká Štáhle konaného dne 22.12.2014  23.12.2014 
09.01.2015

59/2014
Mihálová Renata
Informace o konání 3. zasedání zastupitelstva obce Velká Štáhle  10.12.2014 
23.12.2014

58/2014
Mihálová Renata
Výpočet cen pro vodné pro rok 2015  05.12.2014 
31.12.2014

57/2014
VaK Bruntál a.s.
Usnesení z 2. veřejného zasedání ZO Velká Štáhle ze dne 1.12.2014  03.12.2014 
22.12.2014

56/2014
Mihálová Renata
Návrh rozpočtu roku 2015  01.12.2014 
18.12.2014

55/2014
Záměr o pronájmu nebytových prostor ve vlastnictví obce Velká Štáhle  26.11.2014 
15.12.2014

54/2014
Mihálová
Informace o konání 2. zasedání Zastupitelstva obce Velká Štáhle konaného 1. 12. 2014  24.11.2014 
04.12.2014

53/2014
Mihálová
Návrh rozpočtu na rok 2015 SOR  21.11.2014 
10.12.2014

52/2014
SOR
Natura 2000 - doplnění evropsky významných lokalit do národního seznamu. Žádost o připomínky k návrhu změny stávající lokatiky CZ0813456 - Moravice.  06.11.2014 
08.12.2014
02186/PO/14
51/2014
Správa CHKO Poodří
UZáměr na odkoupení pozemků a nemovitosti do vlastnictví obce Velká Štáhle  06.11.2014 
21.11.2014

50/2014
Mihálová Renata
Záměr o bezúplatném převodu pozemků do vlastnictví obce Velká Štáhle  06.11.2014 
21.11.2014

49/2014
Mihálová Renata
Usnesení z ustavujícího veřejného zasedání ZO Velká Štáhle konaného dne 3. 11. 2014  06.11.2014 
21.11.2014

48/2014
Mihálová Renata
Nabídka pozemků k pronájmu  03.11.2014 
06.02.2015
SPU 535390/2014/M
47/2014
Státní pozemkový úřad
Veřejná vyhláška - Společné jednání o návrhu územního plánu Velká Štáhle  30.10.2014 
17.12.2014
MURY 28954/2014
46/2014
MěÚ Rýmařov
Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného ZO Velká Štáhle  27.10.2014 
11.11.2014

45/2014
Mihálová Renata
Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce  13.10.2014 
27.10.2014

44/2014
Mihálová Renata
Oznámení o době a místě konání voleb pro volby do zastupitelstev obcí  24.09.2014 
13.10.2014

43/2014
Mihálová Renata
Výzva k podání nabídek a prokázání kvalifikace zakázky malého rozsahu "Snížení imisní zátěže v obci Velká Štáhle"  18.09.2014 
04.10.2014

42/2014
Starosta - Jiří Benč
Usnesení z 23. veřejného zasedání zastupitelstva obce konaného 1.9.2014  04.09.2014 
19.09.2014

41/2014
Mihálová Renata
Veřejná vyhláška - patření obecné povahy  03.09.2014 
19.09.2014
MSK 91556/2014
40/2014
Krajský úřad - odbor život. prostředí
Výzva k podání nabídky malého rozsahu "Přírodní zahrada v MŠ Velká Štáhle"  29.08.2014 
18.09.2014

39/2014
starosta - Jiří Benč
Zrušení zadávacího řízení zakázky "Přírodní zahrada v MŠ Velká Štáhel"  29.08.2014 
15.09.2014

38/2014
starosta - Jiří Benč
Jmenování zapisovatele OkVK pro volby do zastupitelstev obcí  29.08.2014 
13.09.2014

37/2017
Mihálová Renata
Informace o počtu a sídle volebních okrsků v obci Velká Štáhle pro volby do zastupitelstva obce  26.08.2014 
10.09.2014

36/2014
Mihálová Renata
Informace o konání 23. zasedání Zastupitelstva obce Velká Štáhle  25.08.2014 
02.09.2014

35/2014
Mihálová Renata
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise Velká Štáhle  11.08.2014 
27.08.2014

34/2014
Mihálová Renata
Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikaze zakázky malého rozsahu "Přírodní zahrada v MŠ Velká Štáhle"  08.08.2014 
27.08.2014

33/2014
Benč Jiří starosta
Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikaze zakázky malého rozsahu "Regenerace vybrané zeleně v obci Velká Štáhle"  08.08.2014 
27.08.2014

32/2014
Benč Jiří starosta
Veřejná vyhláška - stavební povolení č. 37/14 - 2. část  28.07.2014 
13.08.2014
MURY 21964/2014
31/2014
MěÚ Rýmařov
Veřejná vyhláška - stavební povolení č. 37/14 - 1. část  28.07.2014 
13.08.2014
MURY 21964/2014
31/2014
MěÚ Rýmařov
Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy - záplavová území  18.07.2014 
08.08.2014
MSK 97201/2014
30/2014
Moravskoslezský kraj - Odbor životního prostředí a zemědělství
Aktualizovaný seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků  10.07.2014 
18.02.2015
UZSVM/OOP/8892/2014-OOPR
29/2014
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Veřejná vyhláška - silnice II/370 Rýmařov - Velká Štáhle  26.06.2014 
14.07.2014
MURY 18521/2014
28/2014
MěÚ Rýmařov
Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace zakázky malého rozsahu 2. kategorie  20.06.2014 
08.07.2014

27/2014
Mihálová Renata
Usnesení z 22. veřejného zasedání ZO konaného 9. 6. 2014  11.06.2014 
27.06.2014

26/2014
Mihálová Renata
Pozvánka na 22. zasedání ZO konaného 9. 6. 2014  02.06.2014 
10.06.2014

25/2014
Mihálová Renata
7. část Závěrečného účtu obce Velká Štáhle za rok 2013  23.05.2014 
06.06.2014

24/2014
Tušková Božena
6. část Závěrečného účtu obce Velká Štáhle za rok 2013  23.05.2014 
06.06.2014

24/2014
Tušková Božena
5. část Závěrečného účtu obce Velká Štáhle za rok 2013  23.05.2014 
06.06.2014

24/2014
Tušková Božena
4. část Závěrečného účtu obce Velká Štáhle za rok 2013  23.05.2014 
06.06.2014

24/2014
Tušková Božena
3. část Závěrečného účtu obce Velká Štáhle za rok 2013  23.05.2014 
06.06.2014

24/2014
Tušková Božena
2. část Závěrečného účtu obce Velká Štáhle za rok 2013  23.05.2014 
06.06.2014

24/2014
Tušková Božena
1. část závěrečného účtu obce Velká Štáhle za rok 2013  23.05.2014 
06.06.2014

24/2014
Tušková Božena
výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace  22.05.2014 
06.06.2014

23/2014
Benč Jiří
Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu  08.05.2014 
24.05.2014

22/2014
Mihálová Renata
Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné  30.04.2014 
02.06.2014

21/2014
VaK Bruntál a. s.
Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2014  30.04.2014 
02.06.2014
1831153/14/3200-14400-803051
20/2014
Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření SOR za r. 2013  23.04.2014 
09.05.2014
MSK 28519/2014
19/2014
SOR
Závěrečný účet za r. 2013 SOR  23.04.2014 
09.05.2014

18/2014
SOR
Jmenování zapisovatele okrskové volební komise pro volby do Evropského parlamentu  11.04.2014 
28.04.2014

17/2014
Mihálová Renata
Usnesení z 21. veřejného zasedání ZO konaného 7. 4. 2014  10.04.2014 
25.04.2014

16/2014
Mihálová Renata
Informace o počtu a sídle volebních okrsků v obci Velká Štáhle pro volby do Evropského parlamentu  07.04.2014 
22.04.2014

15/2014
Mihálová Renata
Pozvánka na 21. zasedání ZO konané 7. 4. 2014  31.03.2014 
08.04.2014

14/2014
Mihálová Renata
Výzva občanům - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových  21.03.2014 
29.04.2014

13/2014
Mihálová Renata
Veřejná dražební vyhláška  21.03.2014 
29.04.2014
085 EX 10514/11-141
12/2014
Mihálová Renata
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise Velká Štáhle  20.03.2014 
07.04.2014

11/2014
Mihálová Renata
Usnesení z 20. veřejného zasedání ZO konaného 17. 3. 2014  19.03.2014 
03.04.2014

10/2014
Mihálová Renata
Záměr o prodeji pozemků  19.03.2014 
03.04.2014

9/2014
Mihálová Renata
Informace o konání 20. zasedání Zastupitelstva obce Velká Štáhle  10.03.2014 
18.03.2014

8/2014
Mihálová
Výroční zpráva o přístupu k informacím  04.02.2014 
19.02.2014

7/2014
Durchánek
Usnesení z 19. veřejného zasedání ZO  29.01.2014 
14.02.2014

6/2014
Mihálová Renata
Záměr o prodeji části pozemku z majetku obce  29.01.2014 
14.02.2014

5/2014
Mihálová Renata
Územní rozhodnutí č. 3/14 - 2. část  27.01.2014 
27.02.2014
MURY 574/2014
4/2014
MěÚ Rýmařov
Územní rozhodnutí č. 3/14 - 1. část  27.01.2014 
27.02.2014
MURY 574/2014
4/2014
MěÚ Rýmařov
Veřejnoprávní smlouva o umístění a provedení stavby  23.01.2014 
08.02.2014

3/2014
MěÚ Břidličná
Informace o konání 19. zasedání Zastupitelstva obce Velká Štáhle  20.01.2014 
27.01.2014

1/2014
Mihálová Renata
Veřejná vyhláška informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy  13.01.2014 
22.01.2014
Výst.2014/HU - VPS - 3
1/2014
MěÚ Břidličná
Oznámení katastrálního úřadu - částečná revize údajů KN  30.12.2013 
31.01.2014

47/2013
Katastrální úřad - Ing. Miroslav Haša
Oznámení katastrálního úřadu - digitalizace  30.12.2013 
31.01.2014

46/2013
Katastrální úřad - Ing. Miroslav Haša
Veřejná vyhláška - návrh zadání územního plánu Velká Štáhle část 2.  23.12.2013 
26.01.2014
MURY 37417/2013
45/2013
MěÚ Rýmařov
Veřejná vyhláška - návrh zadání územního plánu Velká Štáhle část 1.  23.12.2013 
26.01.2014
MURY 37417/2013
45/2013
MěÚ Rýmařov
Veřejná vyhláška  23.12.2013 
26.01.2014
MURY 37417/2013
44/2013
MěÚ Rýmařov
Nařízení Státní veterinární správy  20.12.2013 
20.01.2014
SVS/2013/078090-T
43/2013
Státní veterinární správa
Změny u daně z nemovitostí  20.12.2013 
31.01.2014

42ú2013
Finanční správa
Usnesení z 17. jednání ZO konaného dne 16.12.2013  18.12.2013 
03.01.2014

41/2013
Mihálová Renata
Obecně závazná vyhláška č. 1/2013 o místních poplatcích  16.12.2013 
01.01.2014

40/2013
Durchánek Jaroslav
výpočet cen pro vodné pro rok 2014  10.12.2013 
31.12.2013

39/2013
VaK Brutnál
Informace o konání 18. zasedání ZO  09.12.2013 
17.12.2013

38/2013
Mihálová Renata
Návrh rozpočtu obce Velká Štáhle roku 2014  27.11.2013 
13.12.2013

37/2013
Tušková Božena
Oznámení o zahájení územního řízení  27.11.2013 
13.12.2013

36/2013
MěÚ Rýmařov
Usnesení ze 17. zasedání ZO konaného dne 25.11.2013  27.11.2013 
12.12.2013

35/2013
Mihálová Renata
Infomace o konání 17. zasedání ZO  18.11.2013 
26.11.2013

34/2013
Mihálová Renata
Rozpočet na rok 2014 NÁVRH - SOR  13.11.2013 
28.11.2013

33/2013
Sdružení obcí Rýmařovska
Záměr o koupi části pozemků do vlastnictví obce  08.11.2013 
24.11.2013

32/2013
Mihálová Renata
Záměr na směnu pozemků z vlastnictví a do vlastnictví obce  08.11.2013 
24.11.2013

31/2013
Mihálová Renata
Usnesení z 16. jednání ZO konaného dne 21.10.2013  24.10.2013 
08.11.2013

30/2013
Mihálová Renata
Nařízení Státní veterinární správy  14.10.2013 
15.11.2013
SVS/2013/066251-T
29/2013
Státní veterinární správa
Infomace o konání 16. zasedání ZO  14.10.2013 
21.10.2013

28/2013
Mihálová Renata
Oznámení o době a místě konání voleb  10.10.2013 
26.10.2013

27/2013
Mihálová Renata
Jmenování zapisovatel OkVK pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR  04.10.2013 
19.10.2013

26/2013
Mihálová Renata
Oznámení o pořízení plánu Velká Štáhle  03.10.2013 
26.10.2013

25/2013
Mihálová Renata
Záměr na pronájem bytu č. 4 ve Velké Štáhli č. 49  30.09.2013 
16.10.2013

24/2013
Mihálová Renata
Informace o počtu a sídle volebních okrsků v obci Velká Štáhle  23.09.2013 
23.09.2013

23/2013
Mihálová Renata
Informace o počtu a sídle volebních okrsků v obci Velká Štáhle  23.09.2013 
10.10.2013

23/2013
Mihálová Renata
Stanovení minimálního počtu členů OkVK  23.09.2013 
10.10.2013

22/2013
Mihálová Renata
Nařízení Státní veterinární správy  02.09.2013 
02.10.2013
SVS/2013/056370-T
21/2013
Státní veterinární správa
Záměr na pronájem bytu č. 4 ve Velké Štáhli č. 49  30.08.2013 
16.09.2013

20/2013
Mihálová Renata
Usnesení z 15. jednání ZO konaného dne 26.8.2013  28.08.2013 
15.09.2013

19/2013
Mihálová Renata
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Velká Štáhle konaného dne 26.8.2013  19.08.2013 
26.08.2013

18/2013
Mihálová Renata
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy  16.08.2013 
31.08.2013
MURY 23272/2013
17/2013
MěÚ Rýmařov
Vyhláška - zákaz odběru povrchových vod  02.08.2013 
16.08.2013
MURY 23272/2013
16/2013
MěÚ Rýmařov
Veřejná soutěž pro odprodej nepotřebného majetku  24.06.2013 
01.07.2013

15/2013
Mihálová Renata
Celkové vyúčtování vodného a stočného  24.06.2013 
14.07.2013

14/2013
VaK Brutnál
Nařízení Státní veterinární správy  18.06.2013 
19.07.2013
SVS/2013/040128-T
13/2013
Státní veterinární správa
Nařízení Státní veterinární správy  31.05.2013 
31.07.2013

12/2013
Státní veterinární správa
Usnesení z 14. jednání ZO konaného dne 27.5.2013  29.05.2013 
17.06.2013

11/2013
Mihálová Renata
Veřejná soutěž  27.05.2013 
11.06.2013

10/2013
Durchánek Jaroslav
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Velká Štáhle konaného dne 27.5.2013  20.05.2013 
27.05.2013

9/2013
Mihálová Renata
Veřejná vyhláška  03.05.2013 
05.06.2013

8/2013
Finanční úřad
Závěrečný účet obce Velká Štáhle za rok 2012 - část 2  19.04.2013 
05.05.2013

7/2013
Tušková Božena
Závěrečný účet obce Velká Štáhle za rok 2012 - část 1  19.04.2013 
05.05.2013

7/2013
Tušková Božena
Závěrečný účet Sdružení obcí rýmařovska za r. 2012  02.04.2013 
20.04.2013

6/2013
Sdružení obcí Rýmařovska
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Sdružení obcí rýmařovska 2012  02.04.2013 
20.04.2013

5/2013
Sdružení obcí Rýmařovska
Usnesení z 13. zasedání ZO konaného 11.03.2013  13.03.2013 
30.03.2013

4/2013
Mihálová Renata
Pozvánka na 13. zasedání ZO  04.03.2013 
12.03.2013

3/2013
Mihálová Renata
Oznámení o době a místě konání voleb na prezidenta ČR II. kolo  14.01.2013 
27.02.2013

2/2013
Mihálová Renata
Nařízení státní veterinární správy  07.01.2013 
07.02.2013
SVS/2013/000864-T
1/2013
Státní veter. správa
Oznámení o době a místě konání voleb na prezidenta ČR  07.01.2013 
13.01.2013

48/2012
Mihálová Renata
Nařízení státní veterinární správy  21.12.2012 
21.01.2013

49/2013
Státní veter. správa
Usnesení z 12. zasedání ZO konaného 17.12.2012  21.12.2012 
06.01.2013

47/2012
Mihálová Renata
Oznámení o době a místě konání voleb na prezidenta ČR  21.12.2012 
06.01.2013

48/2012
Mihálová Renata
zasedání OkVK  17.12.2012 
22.12.2012

46/2012
Mihálová Renata
Pozvánka na 12. zasedání ZO  10.12.2012 
18.12.2012

45/2012
Mihálová Renata
Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích  03.12.2012 
31.01.2013

44/2012
Durchánek Jaroslav
Jmenování zapisovatel OKVK pro volbu prezidenta ČR  30.11.2012 
17.12.2012

43/2012
Mihálová Renata
Usnesení z 11. zasedání ZO konaného 26.11.2012  28.11.2012 
14.12.2012

42/2012
Mihálová Renata
Návrh rozpočtu na rok 2013  28.11.2012 
13.12.2012

41/2012
Mihálová Renata
Informace o počtu a sídle volebních okrsků v obci Velká Štáhle  27.11.2012 
13.12.2012

40/2012
Mihálová Renata
Rozpočet SOR na rok 2013  22.11.2012 
08.12.2012

39/2012
SOR
Výpočet cen vodného  19.11.2012 
05.12.2012

38/2012
VaK Bruntál
Pozvánka na 11. zasedání ZO  19.11.2012 
26.11.2012

37/2012
Mihálová Renata
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise  12.11.2012 
27.11.2012

36/2012
Mihálová Renata
Nabídka pozemků určených k převodu  05.10.2012 
06.11.2012

35/2012
Pozemkový fond ČR
Oznámení o době a místě voleb do zastupitelstev krajů  26.09.2012 
11.10.2012

34/2012
Mihálová Renata
Usnesení z 10. zasedání zastupitelstva obce Velká Štáhle konaného dne 10.9.2012  13.09.2012 
30.09.2012

33/2012
Mihálová Renata
Smlouva o dílo - "Rekonstrukce hřbitova - 1.část - kolumbárium"  03.09.2012 
03.10.2012

32/2012
10.zasedání ZO konané dne 10.9.2012  03.09.2012 
11.09.2012

31/2012
Mihálová Renata
Leták - SVČ nabídka  30.08.2012 
14.09.2012

30/2012
Úrad práce Bruntál
Jmenování zapisovatel OKVK pro volby do Zastupitelstev krajů  30.08.2012 
14.09.2012

29/2012
Mihálová Renata
Informace o počtu a sídle volebních okrsků v obci Velká Štáhle  27.08.2012 
11.09.2012

28/2012
Mihálová Renata
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise  13.08.2012 
28.08.2012

27/2012
Mihálová Renata
Nabídka pozemků určených k převodu  10.08.2012 
10.09.2012

26/2012
Pozemkový fond ČR
Veřejná vyhláška - územní rozhodnutí  25.07.2012 
09.08.2012

25/2012
MěÚ Břidličná
Veřejná vyhláška - oznámení vlastníkům pozemků o možnosti smluvní ochrany  25.07.2012 
26.08.2012

24/2012
Krajský úřad MSK Ostrava
Oznámení koncepce dle zákona č.100/2001 Sb., o posuz. vlivu na živ. prost  16.07.2012 
17.08.2012

23/2012
Krajský úřad MSK Ostrava
test  09.07.2012 
09.07.2012
12
12
Nařízení SVS - mor včelího plodu  02.07.2012 
30.07.2012

22/2012
MVDr. Severin Kaděrka
Nařízení krajské veterinární správy  28.06.2012 
28.07.2012

21/2012
MVDr. Severin Kaděrka
Vyúčtování vodného za rok 2011  28.06.2012 
28.07.2012

20/2012
VAK Bruntál a.s.
Záměr o darování pozemku  15.06.2012 
15.07.2012

19/2012
Jiří Benč
Záměr na prodej pozemku.  15.06.2012 
15.07.2012

18/2012
Jiří Benč
Usnesení z 9. zasedání zastupitelstva obce  15.06.2012 
15.07.2012

17/2012
Jiří Benč
Veřejná vyhláška -Usnesení - Povodí Odry s.p.  05.06.2012 
04.07.2012

16/2012
Ing. Vít Hudeček stavební úřad MÚ Břidličná
Informace o konání 9. zasedání ZO Velká Štáhle  04.06.2012 
12.06.2012

15/2012
Jiří Benč
Veřejná vyhláška -Rozhodnutí - Povodí Odry s.p.  04.06.2012 
04.07.2012

14/2012
Ing. Vít Hudeček stavební úřad MÚ Břidličná
Veřejná vyhláška- Oznámení o pokračování územního řízení  04.06.2012 
04.07.2012

13/2012
Ing. Vít Hudeček stavební úřad MÚ Břidličná
Nařízení SVS - mor včelího plodu  17.05.2012 
17.06.2012

12/2012
MVDr. Severin Kaděrka
Výzva - veřejná zakázka malého rozsahu - výměna oken a dveří MŠ  16.05.2012 
07.06.2012

11/2012
Jaroslav Durchánek místostarosta
Výzva - veřejná zakázka malého rozsahu - Kolumbárium  16.05.2012 
07.06.2012

10/2012
Jaroslav Durchánek místostarosta
Veřejné prospěšné práce - sdělení  11.05.2012 
11.06.2012

9/2012
Úřad práce
Veřejná vyhláška o zahájení územního řízení  27.04.2012 
30.05.2012

8/2012
Stavební úřad Břidličná Monika Kováčová
Usnesení z 8. veř. zasedání ZO konaného 19.03.2012  21.03.2012 
05.04.2012

7/2012
Mihálová Renata
Výroční zpráva o poskytování informací  14.03.2012 
31.03.2012
6/2012
Durchánek Jaroslav
Informace o konání 8. zasedání Zastupitelstva obce Velká Štáhle  12.03.2012 
19.03.2012

5/2012
Mihálová Renata
Zápis z provedené kontroly hospodaření SOR za rok 2011  06.03.2012 
22.03.2012

4/2012
SOR
Závěrečný účet SOR za rok 2011  06.03.2012 
22.03.2012

3/2012
SOR
Zpráva o výsledku přezkoumání SOR  06.03.2012 
22.03.2012

2/2012
SOR
Závěrečný účet obce za rok 2011  02.03.2012 
19.03.2012
1/2012
Tušková Božena
Výpočet (kalkulace) cen pro vodné pro rok 2012  23.12.2011 
23.01.2012

37/2011
VaK Bruntál
Záměr na prodej pozemků z majetku obce  23.12.2011 
08.01.2012

36/2012
Mihálová Renata
Usnesení z 7. veř. zasedání ZO konaného 19.12.2011  23.12.2011 
08.01.2012

35/2012
Mihálová Renata
Nařízení Krajské veterinární správy pro MSK č.9/2011  20.12.2011 
20.01.2012
2011/3926/KVST
34/2011
Krajská veterinární správa MSK
Informace o konání 7. zasedání Zastupitelstva obce Velká Štáhle  12.12.2011 
19.12.2011

33/2011
Mihálová Renata
Návrh rozpočtu obce Velká Štáhle na rok 2012  30.11.2011 
16.12.2011

32/2011
Tušková
Návrh rozpočtu SOR na rok 2012  28.11.2011 
16.12.2011

31/2011
SOR
Nabídka pozemků k pronájmu  02.11.2011 
09.01.2012

30/2011
Pozemkový fond ČR
Nabídka pozemků k pronájmu  02.11.2011 
19.12.2011
PFCR 571239/2011/26/Hy
30/2011
Pozemkový fond ČR
Záměr na prodej pozemků z majetku obce  19.10.2011 
04.11.2011

29/2011
Mihálová Renata
Usnesení z 6. veř. zasedání ZO konaného 7.10.2011  19.10.2011 
04.11.2011

28/2011
Mihálová Renata
Pozvámka na 6. zasedání ZO konaného dne 17.10.2011  10.10.2011 
17.10.2011

27/2011
Mihálová Renata
Nařízení Krajské veterinární správy pro MSK č. 8/2011  04.10.2011 
04.11.2011
2011/2881/KVST
26/2011
Krajská veterinární správa MSK
Nařízení Krajské veterinární správy pro MSK č. 6/2011  29.08.2011 
06.10.2011
2011/2565/KVST
25/2011
Krajská veterinární správa MSK
Nabídka pozemků k pronájmu uveřejněná Pozemkovým fondem ČR  02.08.2011 
31.10.2011

24/2011
Pozemkový fond České republiky
Usnesení z 5. zasedání ZO konaného dne 18.7.2011  20.07.2011 
04.08.2011

23/2011
Mihálová Renata
Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích  19.07.2011 
19.08.2011

22/2011
Jaroslav Durchánek
pozvánka 5. zasedání ZO konaného dne 18.07.2011  11.07.2011 
18.07.2011

21/2011
Mihálová Renata
Celkové vyúčtování vodného  29.06.2011 
15.07.2011

20/2011
Ing. Jakuněnková VAK Bruntál a.s.
Nařízení krajské veterinární správy č. 5/2011 - mor včelího plodu  27.06.2011 
27.07.2011
2011/2002/KVST
19/2011
Krajská veterinární správa MSK
Nařízení krajské veterinární správy - mor včelího plodu  13.06.2011 
13.07.2011

18/2011
Krajská veterinární správa
Nařízení krajské veterinární správy - varoáza  02.06.2011 
02.07.2011

17/2011
Krajská veterinární správa
Veřejná vyhláška - oznámení o lhůtě a místě pro převzetí leních hospodářských osnov s platností na období le 2011 až 2012  20.05.2011 
15.06.2011
MURY 21711/2011
16/2011
MěÚ Rýmařov
Nařízení krajské veterinární správy - včelí mor  18.05.2011 
18.06.2011

15/2011
Krajská veterinární správa
usnesení  16.05.2011 
31.05.2011
103Ex 35128/10-21
14/2011
Exekutorský úřad Přerov
Usnesení ze 4. veřejného zasedání ZO konaného dne 18.04.2011  20.04.2011 
06.05.2011

13/2011
Mihálová Renata
Informace o konání 4. zasedání ZO Velká Štáhle  11.04.2011 
18.04.2011

12/2011
Mihálová Renata
Přehled hospodaření SOR za rok 2010  07.04.2011 
30.04.2011

11/2011
SOR Rýmařovsko
Závěrečný účet obce za rok 2010  30.03.2011 
30.04.2011

10/2011
Božena Tušková
Záměr o výpůjčce nemovitosti  16.03.2011 
16.04.2011

9/2011
Jiří Benč
Územní rozhodnutí - rozšíření vodovodu Velká Štáhle  24.02.2011 
21.03.2011

8/2010
MěÚ Břidličná
Záměr na prodej pozemku  26.01.2011 
26.02.2011

7/2011
Jiří Benč
Usnesení z 3. veřejného zasedání ZO konaného dne 24.01.2011  25.01.2011 
09.02.2011

6/2011
Mihálová Renata
Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení územního řízení - rozšíření vodovodu  19.01.2011 
19.02.2011

5/2011
Ing. Vít Hudeček
Informace o konání 3. zasedání ZO Velká Štáhle  17.01.2011 
25.01.2011

4/2011
Jiří Benč
Veřejná vyhláška o vydání Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje  12.01.2011 
28.01.2011

3/2011
MSK Ing. Jaroslav Palas
Záměr na pronájem pozemků  05.01.2011 
31.01.2011

2/2011
Jiří Benč
Veřejná vyhláška- územní rozhodnutí - úpravy břehu Moravice  05.01.2011 
31.01.2011

1/2011
Stavební úřad Břidličná - Monika Kováčová
Nařízení Krajské veterinární správy - včelí mor  17.12.2010 
17.01.2011

57/2010
MVDr. Severin Kaděrka
Obecně závazná vyhláška č. 1/2010  15.12.2010 
01.01.2011

56/2010
Durchánek Jaroslav
Usnesení z 2. veřejného zasedání ZO konaného dne 13.12.2010  15.12.2010 
31.12.2010

55/2010
Mihálová Renata
Záměr na pronájem pozemků  06.12.2010 
21.12.2010

54/2010
Mihálová Renata
Výpočet cen pro vodné pro rok 2011  06.12.2010 
06.01.2011

53/2010
Vak
Pozvánka na 2. veřejné zasedání Zastupitelstva obce konané dne 13.12.2010  06.12.2010 
13.12.2010

52/2010
Mihálová Renata
Návrh rozpočtu SOR na rok 2011  26.11.2010 
16.12.2010

51/2010
Eva Machová
Návrh rozpočtu obce Velká Štáhle na rok 2011  26.11.2010 
13.12.2010

50/2010
Jiří Benč
Usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce konaného dne 8.11.2010  11.11.2010 
26.11.2010

49/2010
Mihálová Renata
Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o umístění stavby (protipovodňové opatření)  10.11.2010 
08.12.2010

48/2010
Monika Kováčová
Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného ZO konaného dne 8.11.2010  01.11.2010 
08.11.2010

47/2010
Mihálová Renata
Usnesení - exekutorský úřad Ostrava - dražba nemovitosti  26.10.2010 
10.12.2010

46/2010
JuDr. Vlastimil Porostlý
Pozvánka na ustavující veřejné zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 25.10.2010  18.10.2010 
25.10.2010

46/2010
Mihálová Renata
Nařízení Krajské veterinární správy pro MSK - včelí mor č. 7/2010  18.10.2010 
03.11.2010

45/2010
Krajský veterinární správa
Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce  16.10.2010 
16.11.2010

44/2010
Hana Němcová
Oznámení o době a místě voleb do zastupitelstev obcí a 1/3 Senátu  30.09.2010 
17.10.2010

43/2010
Jiří Benč
Jmenování zapisovatele okrskové volební komise pro volby do zastupitelstev obcí  02.09.2010 
17.09.2010

42/2010
Tušková Božena
Informace o počtu a sídle volebních okrsků v obci Velká Štáhle pro volby do Zastupitelstev obcí  30.08.2010 
15.09.2010

41/2010
Tušková Božena
Usnesení z 25. veřejného zasedání ZO konaného dne 23.8.2010  25.08.2010 
09.09.2010

40/2010
Mihálová Renata
Registrace kandidátních listin pro volby do zastupitelstev obcí 2010  25.08.2010 
26.09.2010

39/2010
Kudlák Zdeněk
Pozvánka na 25. veřejné zasedání Zastupitelstva obce konané dne 23.8.2010  16.08.2010 
23.08.2010

38/2010
Mihálová Renata
Stanovení minimálního počtu členů OkVK Velká Štáhle  16.08.2010 
01.09.2010

37/2010
Tušková Božena
Územní rozhodnutí o dělení pozemků  11.08.2010 
31.08.2010

36/2010
Ing. Vít Hudeček
Nařízení Krajské veterinární správy pro MSK - včelí mor č. 6/2010  11.08.2010 
27.08.2010

35/2010
Krajský veterinární správa
záměr o pronájmu nebytového prostoru  05.08.2010 
21.08.2010

34/2010
Mihálová Renata
Nařízení Krajské veterinární správy pro MSK - včelí mor  04.08.2010 
20.08.2010

33/2010
Krajský veterinární správa
Záměr na pronájem bytu č.3 ve Velké Štáhli č. 126  12.07.2010 
27.07.2010

32/2010
Mihálová Renata
Mimořádné veterinární opatření - včelý mor  07.07.2010 
01.08.2010

31/2010
Krajský veterinární úřad
Zveřejnění návrhu koncepce "Regionální inovační strategie MSK na 2010-2016"  28.06.2010 
28.07.2010

30/2010
Ing. Jaroslava Honová
Vyúčtování ceny pitné vody za rok 2009  28.06.2010 
15.07.2010

29//2010
Ing. Renata Jakuněnková
Usnesení z 24. veřejného zasedání ZO konaného dne 14.6.2010  17.06.2010 
03.07.2010

28/2010
Mihálová Renata
Pozvánka na 24. veřejné zasedání Zastupitelstva obce  08.06.2010 
14.06.2010

27/2010
Jiří Benč
Rozhodnutí hejtmana MSK o rozšíření vymezeného území, na kterém byl vyhlášen stav nebezpečí  01.06.2010 
18.06.2010

26/2010
Ing. Jaroslav Palas
Oznámení o neúspěšném doručení písemnosti - výzva k vyzvednutí  24.05.2010 
09.06.2010

25/2010
Ohlašovna obyvatel
Nařízení Krajské veterinární správy pro MSK - včelí mor  24.05.2010 
24.06.2010

24/2010
Krajský veterinární úřad
Oznámení o době a místě voleb do Poslanecké sněmovny  13.05.2010 
29.05.2010

23/2010
Jiří Benč
Usnesení - exekutorský úřad Ostrva  10.05.2010 
08.06.2010

22/2010
exekutorský úřad Ostrava
Vyměření daně z nemovitosti na rok 2010  29.04.2010 
31.05.2010

21/2010
Finanční úřad v Bruntále
Usnesení z 23. veřejného zasedání ZO konaného dne 26.4.2010  28.04.2010 
14.05.2010

20/2010
Mihálová Renata
Koncepce Krajského programu snižování emisí MSK  26.04.2010 
15.05.2010

19/2010
Ing. Jaroslava Honová
Pozvánka na 23. zasedání ZO konaného dne 26.4.2010  19.04.2010 
26.04.2010

18/2010
Mihálová Renata
Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o vydání Zásad územního rozvojeMSK formou opatření obecné povahy  19.04.2010 
01.07.2010

17/2010
Krajský úřad Ostrava
Jmenování zapisovatele okrskové volební komise pro volby do parlamentu ČR  14.04.2010 
05.05.2010

16/2010
Jiří Benč
Informace o počtu a sídle volebních okrsků v obci Velká Štáhle pro volby do Parlamentu ČR  13.04.2010 
27.04.2010

15/2010
Tušková Božena
Stanovení minimálního počtu členů OkVK Velká Štáhle  29.03.2010 
13.04.2010

14/2010
Tušková Božena
Zrušení výběrového řízení  22.03.2010 
12.04.2010

13/2010
Jiří Benč
Nařízení státní veterinární správy  15.03.2010 
01.04.2010

12/2010
Doc. MVDr. Milan Malena
Zpráva o přezkoumání hospodaření SOR za rok 2009  05.03.2010 
21.03.2010

11/2010
Ing. David Klebač
Usnesení z 22. veřejného zasedání ZO konaného dne 1.3.2010  05.03.2010 
22.03.2010

8/2010
Mihálová Renata
Příloha k záměru  05.03.2010 
22.03.2010

10/2010
Mihálová Renata
Záměr o prodeji pozemků  05.03.2010 
22.03.2010

10/2010
Mihálová Renata
Záměro o prodeji části pozemků  05.03.2010 
22.03.2010

9/2010
Mihálová
Závěrečný účet za r. 2009 SOR  04.03.2010 
05.03.2010

7/2010
Závěrečný účet za r. 2009 SOR  04.03.2010 
20.03.2010

7/2010
Pozvánka na 22. zasedání ZO konaného dne 1.3.2010  22.02.2010 
01.03.2010

6/2010
Mihálová Renata
Závěrečný účet obce za rok 2009  12.02.2010 
01.03.2010

5/2010
Tušková Božena
Závěr zjišťovacího řízení záměru Úprava Moravice Velká Štáhle  01.02.2010 
18.02.2010

4/2010
Krajský úřad Ostrava
Oznámení o opakované dobrovolné dražbě část 2  26.01.2010 
17.02.2010

3/2010
V.S.M. Group s.r.o.
Oznámení o konání opakované dobrovolné dražbě část 1  26.01.2010 
17.02.2010
3/2010
V.S.M. Group s.r.o.
II.kolo Záměr na pronájem bytu č. 1 ve Velké Štáhle č. 126  05.01.2010 
24.01.2010

2/2010
Mihálová Renata
II.kolo Záměr na pronájem bytu č. 4 ve Velké Štáhle č. 49  05.01.2010 
24.01.2010

1/2010
Mihálová Renata
Oznámení o ceně vodného na rok 2010  28.12.2009 
28.12.2009

50/2009
Ing. Jaroslav Jouza
Informace o oznámení záměru \"Úprava Moravice Velká Štáhle  23.12.2009 
09.01.2010

49/2009
Krajský úřad MSK Ostrava
Nařízení krajské veterinární správy - včelí mor  22.12.2009 
22.05.2010

48/2009
MVDr. Jaromír Polášek
Výzva k podání nabídky - zpevněné plochy  21.12.2009 
03.02.2010

47/2009
Durchánek Jaroslav
Záměr na pronájem bytu č. 1 ve Velké Štáhle č. 126  15.12.2009 
30.12.2009

46/2009
Mihálová Renata
Záměr na pronájem bytu  15.12.2009 
31.12.2009

45/2009
Mihálová Renata
Záměr na pronájem pozemků z majetku obce  15.12.2009 
30.12.2009

44/2009
Mihálová Renata
Oznámení o neúspěšném doručení písemnosti, výzva k vyzvednutí  14.12.2009 
30.12.2009

43/2009
Mihálová Renata
Oznámení a kalkulace vodného na rok 2010  25.11.2009 
22.12.2009

42/2009
Ing. Jaroslav Jouza
Oznámení a kalkulace vodného na rok 2010  25.11.2009 
25.12.2009

42/2009
Ing. Jaroslav Jouza
Záměr na koupi části pozemků do vlastnictví obce  25.11.2009 
11.12.2009

41/2009
Mihálová Renata
Záměr na odprodej části pozemků z majetku obce  25.11.2009 
11.12.2009

40/2009
Mihálová Renata
Usnesení z 21. veřejného jednání ZO konaného dne 23.11.2009  25.11.2009 
11.12.2009

39/2009
Mihálová Renata
Obecně závazná vyhláška o poplatcích za likvidaci komunálního odpadu  24.11.2009 
24.01.2010

38/2009
Jaroslav Durchánek
Nařízení o opatřeních k tlumení nákazy včelím morem  18.11.2009 
22.12.2009

37/2009
MVDr. Jaromír Polášek
Pozvánka na 21. zasedání ZO konaného dne 23.11.2009  16.11.2009 
23.11.2009

36/2009
Mihálová Renata
Návrh rozpočtu SOR na rok 2010  13.11.2009 
30.11.2009

35/2009
Eva Machová
Návrh rozpočtového výhledu SOR na 2010-2012  13.11.2009 
30.11.2009

34/2009
Eva Machová
Návrh rozpočtu obce Velká Štáhle na rok 2010  06.11.2009 
23.11.2009

33/2009
Benč Jiří
Soutěž - odprodej majetku obce- kontejnry  18.09.2009 
07.10.2009

32/2009
Jiří Benč
Záměr na prodej nemovitostí  10.09.2009 
26.09.2009

31/2009
Mihálová
Usnesení z 20. veřejného jednání ZO konaného dne 7.9.2009  10.09.2009 
26.09.2009

30/2009
Mihálová
Informace o počtu a sídle OkVK  09.09.2009 
16.09.2009
29/2009
Jiří Benč
JMENOVÁNÍ ZAPISOVATELE OKRSKOVÉ VOLEBNÍ KOMISE PRO VOLBY DO PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY  05.09.2009 
16.09.2009

28/2009
Jiří Benč
Oznámení o zahájení řízení o vydání Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje  31.08.2009 
26.10.2009

27/2009
JUDr. Marta Wroblowská
Stanovení minimálního počtu OkVK  30.08.2009 
16.09.2009

26/2009
Tušková Božena
Pozvánka na jednání ZO konané dne 7.9.2009  26.08.2009 
07.09.2009

25/2009
Mihálová
Dražební vyhláška  24.08.2009 
24.09.2009

24/2009
V.S.M. Group s.r.o.
Usnesení z 19. veřejného jednání Zastupitelstva obce Velká Štáhle uskutečněného dne 20.7.2009  22.07.2009 
07.08.2009

23/2009
Mihálová
Pozvánka na 19.zasedání zaatupitelstva obce  13.07.2009 
20.07.2009

22/2009
Tušková Božena
Konkursní řízení na ředitele Mateřské školy Velká Štáhle, příspěvková organizace  19.06.2009 
20.07.2009

21/2009
Benč Jiří
Záměr na prodej části pozemků z majetku obce Velká Štáhle  20.05.2009 
20.07.2009

20/2009
Mihálová
Nařízení krajské veterinární správy  20.05.2009 
20.06.2009

19/2009
Krajská veterinární správa - varoáza
Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu  18.05.2009 
06.06.2009
18/2009
Jiří Benč
Nařízení krajské veterinární správy pro MSK č. 2/2009 o mimoř. veter. opatření  13.05.2009 
28.05.2009

17/2009
Krajská vet. správa
Usnesení ze 18. veřejného jednání Zastupitelstva obce Velká Štáhle uskutečněného dne 4.5. 2009  06.05.2009 
21.05.2009

16/2009
Mihálová Renata
Záměr na pronájem části pozemků z majetku obce  27.04.2009 
12.05.2009

15/2009
Mihálová Renata
Jmenování zapisovatele OkVK pro volby do Evropského parlamentu  24.04.2009 
10.05.2009

14/2009
Tušková Božena
Pozvánka na 18. jednání ZO konaného dne 4.5.2009  23.04.2009 
04.05.2009

13/2009
Mihálová Renata
Informace o počtu a sídle volebních okrsků v obci Velká Štáhle pro volby do zastupitelstev kraje  21.04.2009 
15.05.2009

12/2009
Jiří Benč
Konkursní řízení na ředitele(ku) Mateřské školy  15.04.2009 
18.05.2009

11/2009
Benč Jiří
Závěrečný účet obce Velká Štáhle  15.04.2009 
01.05.2009

10/2009
Tušková Božena
Územní rozhodnutí - stavba domovní čov  14.04.2009 
01.05.2009
9/2009
Ing. Vít Hudeček
Nařízení krajské veterinární správy - katarální horečka ovcí  09.04.2009 
01.05.2009
8/2009
MVDr. Jaromír Polášek
Nabídka pozemků PF ČR k náhradním restitucím  06.04.2009 
06.05.2009
7/2009
Pozemkový fond
Stanovení minimálního počtu členů Okrskové volební komise Velká Štáhle  03.04.2009 
03.05.2009
6/2009
Benč Jiří
Informace o vakcinaci lišek proti vzteklině- jaro 2009  04.03.2009 
25.04.2009
5/2009
MVDr. Stanislav Vodička
Usnesení ze 17. veřejného jednání Zastupitelstva obce Velká Štáhle uskutečněného dne 2.3. 2009  04.03.2009 
19.03.2009

4/2009
Mihálová Renata
Veřejná vyhláška a vyrozumění o pokračování územního řízení a pozvání k ústnímu jednání  03.03.2009 
18.03.2009

3/2009
MěÚ Břidličná
Veřejná vyhláška a vyrozumění o pokračování územního řízení a pozvání k ústnímu jednání  03.03.2009 
18.03.2009

3/2009
MěÚ Břidličná
Veřejná vyhláška a vyrozumění o pokračování územního řízení a pozvání k ústnímu jednání  03.03.2009 
18.03.2009

3/2009
MěÚ Břidličná
Pozvánka na 17. jednání ZO  28.02.2009 
23.02.2009
1/2009
Benč Jiří
Závěrečný účet SOR za rok 2008  23.02.2009 
15.03.2009
2/2009
Eva Machová
Závěrečný účet SOR za rok 2008  23.02.2009 
15.03.2009
2/2009
MSK Bc. Jana Breuerová
Pozvánka na 17. jednání ZO  18.02.2009 
23.02.2009
1/2009
Benč Jiří
Pozvánka na 17. jednání ZO  18.02.2009 
02.03.2009
1/2009
Benč Jiří
Usnesení z 16 . jednání ZO  23.12.2008 
12.01.2009

44/2008
Tušková Božena
Obecně závazná vyhláška - místní poplatek za odpady  22.12.2008 
10.01.2009

43/2008
Durchánek Jaroslav
Pozvánka na 16. jednání ZO  12.12.2008 
22.12.2008

42/2008
Tušková Božena
Nabídka pozemků k pronájmu uveřejněná Pozemkovým fondem ČR  03.12.2008 
05.01.2009

41/2008
Pozemkový fond
Usnesení z 15. veřejného jednání ZO  03.12.2008 
22.12.2008

40/2008
Tušková Božena
Návrh rozpočtu obce na rok 2009 financování  03.12.2008 
22.12.2008

39/2008
Tušková Božena
Návrh rozpočtu obce na rok 2009 výdaje  03.12.2008 
22.12.2008

39/2008
Tušková Božena
Návrh rozpočtu obce na rok 2009 příjmy  03.12.2008 
22.12.2008
39/2008
Tušková Božena
Záměr obce o prodeji nemovitostí (výrobna CO)  02.12.2008 
22.12.2008

38/2008
Jiří Benč
Oznámení o změně ceny vody na rok 2009  24.11.2008 
27.12.2008

36/2008
Vak Bruntál Ing. Jouza
Rozpočtový SOR výhled na rok 2009 - 2011  20.10.2008 
06.11.2008

35/2008
SOR Eva Machová
Návrh rozpočtu SOR na rok 2009  20.10.2008 
06.11.2008

34/2008
SOR Machová Eva
Nabídka pozemků určených k převodu podle zákona 95/1999 Sb  08.10.2008 
25.10.2008

33/2008
Pozemkový fond Ing. Ivana Vágnerová
Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev krajů  01.10.2008 
18.10.2008

32/2008
Tušková Božena
Usnesení z 14. veřejného jednání Zastupitelstva obce Velká Štáhle uskutečněného dne 29.9. 2008  01.10.2008 
18.10.2008

31/2008
Tušková Božena
Pozvánka na 14. veřejné zasedání zastupitelstva obce konaného dne 29.9.2008  22.09.2008 
29.09.2008

30/2008
Jiří Benč
Jmenování zapisovatele OkVK pro volby do zastupitelstev kraje 2008  03.09.2008 
18.09.2008

29/2008
Benč Jiří
Informace o počtu a sídle volebních okrsků v obci Velká Štáhle pro volby do zastupitelstev kraje  02.09.2008 
17.09.2008

28/2008
Benč Jiří
Záměr na pronájem nebytových prostor  29.08.2008 
13.09.2008

27/2008
Tušková Božena
Nabídka pozemků k pronájmu uveřejněná Pozemkovým fondem ČR  28.08.2008 
30.09.2008

26/2008
Pozemkový fond ČR
Stanovení minimálního počtu členů OkVK  18.08.2008 
03.09.2008

25/2008
Tušková Božena
Nařízení Státní veterinární správy ČR  18.08.2008 
04.09.2008
RED/1283/2008
24/2008
Státní veterinární správa
Záměr o prodeji pozemků z vlastnictví obce Velká Štáhle  30.07.2008 
15.08.2008

23/2008
Mihálová Renata
Usnesení z 13. veřejného jednání zastupitelstva obce Velká Štáhle uskutečněného dne 28.7.2008  30.07.2008 
15.08.2008

22/2008
Mihálová Renata
Pozvánka na 13. veřejné zasedání zastupitelstva obce konaného dne 28.7.2008  21.07.2008 
28.07.2008

21/2008
Mihálová Renata
Rozhodnutí - územní rozhodnutí  07.07.2008 
23.07.2008

20/2008
MěÚ Břidličná
Záměr na pronájem bytu č. 3 ve Velké Štáhle č. 126  02.07.2008 
27.07.2008

19/2008
Mihálová Renata
Oznámení o zveřejnění návrhu Plánu oblasti povodí Odry k připomínkám veřejnosti  01.07.2008 
01.01.2009

18/2008
Krajský úřad Ostrava
Veřejná vyhláška - oznámení  06.06.2008 
21.06.2008

17/2008
MěÚ Břidličná
Usnesení z 12. veřejného jednání Zastupitelstva obce Velká Štáhle uskutečněného dne 26.5.2008  28.05.2008 
13.06.2008

16/2008
Mihálová Renata
Pozvánka na 12. zasedání zastupitelstva obce konané dne 26.5.2008  19.05.2008 
26.05.2008

15/2008
Mihálová Renata
Záměr na prodej části pozemků z majetku obce  30.04.2008 
15.05.2008

14/2008
Mihálová Renata
Závěrečný účet obce Velká Štáhle za rok 2007  23.04.2008 
09.05.2008

11/2008
Tušková Božena
OZV č. 1/2008  23.04.2008 
09.05.2008

13/2008
Durchánek Jaroslav
Usnesení z 11. veřejného jednání Zastupitelstva obce Velká Štáhle uskutečněného dne 21.4.2008  23.04.2008 
08.05.2008

12/2008
Mihálová Renata
Pozvánka na 11. zasedání zastupitelstva obce konané dne 21.4.2008  14.04.2008 
21.04.2008

10/2008
Mihálová Renata
Vyhláška o vyměření daně z nemovitosti na rok 2008  02.04.2008 
02.05.2008

09/2008
Finanční úřad v Bruntále , Ing. Kotala
Veřejná vyhláška - Krajský úřad Ostrava  31.03.2008 
30.05.2008

08/2008
Krajský úřad Ostrava, odbor životního prostředí
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku obcí Rýmařovska za rok 2007  17.03.2008 
01.04.2008

07/2008
Krajský úřad Ostrava, odbor kontroly
Závěrečný účet - Sdružení obcí Rýmařovska za rok 2007  17.03.2008 
01.04.2008

06/2008
Sdružení obcí Rýmařovska
Usnesení z 10. veřejného jednání Zastupitelstva obce Velká Štáhle uskutečněného dne 10.3.2008  12.03.2008 
27.03.2008

05/2008
Mihálová Renata
Pozvánka na 10. zasedání zastupitelstva obce konané dne 10.3.2008  05.03.2008 
10.03.2008

4/2008
Mihálová Renata
Oznámení o zamýšleném převodu  03.03.2008 
04.06.2008

3/2008
Pozemkový fond ČR Bruntál
Oznámení o zamýšleném převodu  03.03.2008 
03.03.2008

Záměr na pronájem bytu č. 3 ve Velké Štáhli 126  12.02.2008 
27.02.2008

2/2008
Mihálová Renata
Výroční zpráva 2007  16.01.2008 
31.01.2008

01/2008
Durchánek Jaroslav
OZV č. 1/2007  17.12.2007 
02.01.2008

33/2007
Durchánek Jaroslav
Usnesení z 9. veřejného jednání Zastupitelstva obce Velká Štáhle uskutečněného dne 10.12.2007  12.12.2007 
27.12.2007

32/2007
Mihálová Renata
Kalkulace vody  04.12.2007 
19.12.2007

31/2007
VaK Bruntál
Oznámení ceny vody  04.12.2007 
19.12.2007

31/2007
VaK Bruntál
změna územ. plánu č. 1 obce Velká Štáhle  04.12.2007 
17.01.2008

30/2007
MěÚ Rýmařov
změna územ. plánu č. 1 obce Velká Štáhle  04.12.2007 
17.01.2008

30/2007
MěÚ Rýmařov
Zahájení řízení o 1. změně územ. plánu obce Velká Štáhle  04.12.2007 
17.01.2008

30/2007
MěÚ Rýmařov
změna územ. plánu č. 1 obce Velká Štáhle  04.12.2007 
17.01.2008

30/2007
MěÚ Rýmařov
změna územ. plánu č. 1 obce Velká Štáhle  04.12.2007 
17.01.2008

30/2007
MěÚ Rýmařov
Zahájení řízení o 1. změně územ. plánu obce Velká Štáhle  04.12.2007 
17.01.2008

30/2007
MěÚ Rýmařov
Pozvánka na 9. zasedání zastupitelstva obce konané dne 10.12.2007  03.12.2007 
10.12.2007

29/2007
Mihálová Renata
Návrh rozpočtu obce Velká Štáhle 2008 - příjmy, výdaje, financování  21.11.2007 
10.12.2007

28/2007
Tušková Božena
Sdružení obcí Rýmařovska - návrh rozpočtového výhledu 2008_2009  12.11.2007 
27.11.2007

27/2007
Sdružení obcí Rýmařovska
Sdružení obcí Rýmařovska - návrh rozpočtu na r. 2008  12.11.2007 
27.11.2007

26/2007
Sdružení obcí Rýmařovska
Uzemní rozhodnutí č. 62/07  24.10.2007 
10.11.2007

25/2007
MěÚ Rýmařov
Natura 2000 - CZ0813456 - Moravice  22.10.2007 
09.11.2007
24/2007
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Rozhodnutí  17.10.2007 
01.11.2007

23/2007
MěÚ Břidličná
Záměr na pronájem bytu č. 1 ve Velké Štáhli 126  12.10.2007 
28.10.2007

22/2007
Mihálová Renata
Informace o vakcinaci lišek proti vzteklině - podzim 2007  24.09.2007 
10.10.2007

22/2007
Vlastimil Labaj
Oznámení o zahájení územ. řízení  12.09.2007 
28.09.2007

21/2007
MěÚ Rýmařov
Veřejná vyhláška MěÚ Břidličná  12.09.2007 
28.09.2007

20/2007
MěÚ Břidličná
Usnesení z 8. veřejného jednání Zastupitelstva obce Velká Štáhle uskutečněného dne 10.9.2007  12.09.2007 
27.09.2007

19/2007
Mihálová Renata
Pozvánka na 8. zasedání zastupitelstva obce konané dne 10.09.2007  03.09.2007 
10.09.2007

18/2007
Mihálová Renata
Oznámení o zamýšleném převodu  31.07.2007 
31.10.2007

17/2007
Pozemkový fond ČR Bruntál
Usnesení z 7. veřejného jednání Zastupitelstva obce Velká Štáhle uskutečněného dne 25.6.2007  27.06.2007 
13.07.2007

15/2007
Mihálová Renata
Pozvánka na 7. zasedání zastupitelstva obce konané dne 25.06.2007  18.06.2007 
25.06.2007

14/2007
Mihálová Renata
Závěrečný účet obce Velká Štáhle za rok 2006  11.06.2007 
27.06.2007

13/2007
Tušková Božena
Usnesení z 6. veřejného jednání Zastupitelstva obce Velká Štáhle uskutečněného dne 28.5.2007  30.05.2007 
15.06.2007

12/2007
Mihálová Renata
Pozvánka na 6. zasedání zastupitelstva obce konané dne 28.05.2007  21.05.2007 
28.05.2007

11/2007
Mihálová Renata
Oznámení o zamýšleném převodu  16.05.2007 
16.08.2007

10/2007
Pozemkový fond ČR Bruntál
Záměr obce o odkoupení pozemků do vlastnictví obce  26.04.2007 
14.05.2007

9/2007
Mihálová Renata
Záměr obce o prodeji pozemků z majetku obce  26.04.2007 
26.04.2007

8/2007
Mihálová Renata
Záměr obce o prodeji pozemků z majetku obce  26.04.2007 
14.05.2007

8/2007
Mihálová Renata
Usnesení z 5. veřejného jednání Zastupitelstva obce Velká Štáhle uskutečněného dne 23.4.2007  25.04.2007 
11.05.2007

7/2007
Mihálová Renata
Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2006  23.04.2007 
10.05.2007

6/2007
Durchánek
Pozvánka na 5. veřejné jednnání ZO konané dne 23.4.2007  16.04.2007 
23.04.2007

5/2007
Mihálová Renata
Změna č.1 ÚP obce Velká Štáhle - mapy  02.04.2007 
25.04.2007

4/2007
AR projekt s.r.o. Brno
Změna č.1 ÚP obce Velká Štáhle - odůvodnění  02.04.2007 
25.04.2007

4/2007
AR projekt s.r.o. Brno
Změna č.1 ÚP obce Velká Štáhle text a tabulky  02.04.2007 
25.04.2007

4/2007
AR projekt s.r.o. Brno
Usnesení z 4. veřejného jednání Zastupitelstva obce Velká Štáhle uskutečněného dne 29.1.2007  31.01.2007 
16.02.2007

3/2007
Mihálová Renata
Pozvánka na 4. zasedání zastupitelstva obce Velká Štáhle  22.01.2007 
29.01.2007

2/2007
Mihálová
Oznámení o ukončení debonitace map BPEJ  22.01.2007 
23.02.2007
47
1/2007
Romanský
Usnesení z 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce ze dne 29.12.2006  29.12.2006 
14.01.2007

39/2006
Mihálová
Pozvánka na 3. veřejné zasedání Zastupitelstva obce  22.12.2006 
29.12.2006

38/2006
Mihálová
Obecně závazná vyhláška 1/2006 (poplatek za odpady)  20.12.2006 
06.01.2007

37/2006
Zastupitelstvo obce
Záměr o prodeji části pozemků z vlastnictví obce  20.12.2006 
06.01.2007

36/2006
Mihálová Renata
Usnesení z 2. veřejného jednání zastupitelstva obce Velká Štáhle uskutečněného dne 18.12.2006  20.12.2006 
06.01.2007

35/2006
Mihálová Renata
Oznámení o zamýšleném převodu  19.12.2006 
19.03.2007

34/2006
Pozemkový fond Ing. Havelka
Pozvánka na 2. veřejné zasedání ZO  11.12.2006 
18.12.2006

33/2006
Návrh rozpočtu obce na rok 2007 financování  04.12.2006 
20.12.2006

32/2006
Tušková
Návrh rozpočtu obce na rok 2007 výdaje  04.12.2006 
20.12.2006

32/2006
Tušková
Návrh rozpočtu obce na rok 2007 příjmy  04.12.2006 
20.12.2006

32/2006
Tušková
Sdružení obcí Rýmařovska - návrh rozpočtu na rok 2007  01.12.2006 
17.12.2006

31/2006
Sdružení obcí Rýmařovska
Oznámení o vyložení návrhu změn map BPEJ části kat. úz. Velká Štáhlew  08.11.2006 
08.11.2006

30/2006
ing. Romanský
Oznámení o vyložení návrhu změn map BPEJ části kat. úz. Velká Štáhle  08.11.2006 
09.12.2006

30/2006
ing. Romanský
Usnesení z ustavujícího veř. zasedání zastupitelstva obce Velká Štáhle ze dne 30.10.2006  01.11.2006 
18.11.2006

29/2006
Mihálová Renata
Pozvánka na ustavující veř. zasedání ZO  23.10.2006 
31.10.2006

28/2006
Renata Mihálová
Výsledek voleb do zastupitelstva obce Velká Štáhle  23.10.2006 
09.11.2006

Blažejová
Oznámení o zahájení debonitace BPEJ v katastru Velká Štáhle  11.10.2006 
21.10.2006

27/2006
ing. Romanský
Oznámení o době a místě konání voleb do ZO obce Velká Štáhle  04.10.2006 
23.10.2006

24/2006
Benč Jiří
Záměr obce o odkoupení a směně nemovitosti  04.10.2006 
23.10.2006

26/2006
Benč Jiří
Záměr obce o prodeji a směně nemovitosti  04.10.2006 
23.10.2006

25/2006
Benč Jiří
Usnesení z 23. jednání obecního zastupitelstva z 18.9.2006  21.09.2006 
07.10.2006

23/2006
Tušková Božena
Pozvánka na 23. jednání ZO obce  11.09.2006 
21.09.2006

22/2006
Tušková Božena
Změna územního plánu obce - veř. projednání list 2  04.09.2006 
06.10.2006

21/2006
Eva Pícová
Změna územního plánu obce - veř. projednání list 1  04.09.2006 
06.10.2006

21/2006
Eva Pícová
Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do ZO obce Velká Štáhle  04.09.2006 
05.10.2006

20/2006
Benč Jiří starosta
Informace o sídle volebních okrsků pro volby do ZO obce Velká Štáhle  04.09.2006 
04.09.2006

20/2006
Benč Jiří starosta
Informace o vyúčtování vodného za rok 2005  29.06.2006 
17.07.2006

18/2006
ing.Vícha
Větrný park Velká Štáhle - Stanovisko k posouzení vlivu záměru na životní prostředí  28.06.2006 
30.06.2006

17/2006
Mgr. Daniel Mach
Větrný park Velká Štáhle - Stanovisko k posouzení vlivu záměru na životní prostředí  28.06.2006 
30.06.2006

17/2006
Mgr. Daniel Mach
Větrný park Velká Štáhle - Stanovisko k posouzení vlivu záměru na životní prostředí  28.06.2006 
30.06.2006

17/2006
Mgr. Daniel Mach
Větrný park Velká Štáhle - Stanovisko k posouzení vlivu záměru na životní prostředí  28.06.2006 
30.06.2006

17/2006
Mgr. Daniel Mach
Větrný park Velká Štáhle -Stanovisko k posouzení vlivu na živ. prostředí  28.06.2006 
30.06.2006

17/2006
Mgr. Daniel Mach
Větrný park Velká Štáhle - Stanovisko k posouzení vlivu záměru na životní prostředí  28.06.2006 
17.07.2006

17/2006
Mgr. Daniel Mach
Závěrečný účet obce Velká Štáhle za rok 2005 - výdaje  02.06.2006 
19.06.2006

14/2006
Tušková
Závěrečný účet obce Velká Štáhle za rok 2005 - příjmy  02.06.2006 
19.06.2006

14/2006
Tušková
Závěrečný účet SOR za rok 2005  31.05.2006 
16.06.2006

13/2006
Martin Ondra
Informace o konání veřejného projednání posudku a dokumentace k záměru "Větrný park Velká Štáhle"  14.04.2006 
21.04.2006
MSK 60833/2006
11/2006
Krajský úřad
Informace o počtu a sídle volebních okrsků v obci Velká Štáhle pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR  14.04.2006 
05.05.2006

10/2006
Tušková Božena
Nabídka pozemků Pozemkového fondu ČR  03.04.2006 
05.05.2006

9/2006
Pozemkový Fond ČR Bruntál
Informace o zveřejnění posudku záměru Větrný park Velká Štáhle  27.03.2006 
28.04.2006
MSK 53830/2006
8/2006
ing. Machač
Upozornění na vakcinaci lišek  23.03.2006 
11.04.2006

7/2006
Krajská veterinární správa
Záměr o prodeji pozemků  23.03.2006 
09.04.2006

6/2006
Mihálová Renata
Usnesení z 21. veř.jenání ZO konaného 20.3.2006  23.03.2006 
09.04.2006

5/2006
Mihálová Renata
Usnesení z 21. veř. jednání ZO konaného 20.3.2006  23.03.2006 
23.03.2006

5/2006
Mihálová Renata
Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2005  15.03.2006 
01.04.2006

4/2006
Durchánek
Pozvánka na jednání ZO  13.03.2006 
21.03.2006

3/2006
Mihálová
Pozvánka na jednání ZO  13.03.2006 
14.03.2006

3/2006
Miháolvá
Pozvánka na jednání ZO  13.03.2006 
14.03.2006

3/2006
Mihálová
Pozvánka na jednání OZ  13.03.2006 
13.03.2006

3/2006
Pozvánka na jednání ZO  13.03.2006 
13.03.2006

3/2006
Mihálová Renata
Mimořádné veterinární opatření  01.03.2006 
14.03.2006


 
  Design by udeska.info