>> Obec Zlonín    
 
    Úřední deska  |   Administrace  |  Historie  |  

  Název dokumentu Vyvěšení
 Sejmutí 
Č.j.
        Ev.č.        
 Zhotovitel dokumentu 
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy_stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích  14.02.2019 
01.03.2019
MÚBNLSB-OD-17336/2019-VOKIV
Městský úřad Brandýs nad Labem - Stará Boleslav,odb. dopravy a silničního hospo
Oznámení o zasedání zastupitelstva  12.02.2019 
27.02.2019

obec Zlonín
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy_stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích  12.02.2019 
27.02.2019
MÚBNLSB-OD-16232/2019-VOKIV
Městský úřad Brandýs nad Labem - Stará Boleslav,odb. dopravy a silničního hospo
Rozhodnutí  12.02.2019 
27.02.2019
SPU 565450/2018
Státní pozemkový úřad
Výběrové řízení_nástavba MŠ_zadávací dokumentace  11.02.2019 
27.02.2019

Obec Zlonín
Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích č. 1/2019_mapka  08.02.2019 
01.04.2019

Obec Zlonín
Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích č. 1/2019  08.02.2019 
01.04.2019

Obec Zlonín
Oznámení o Rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení  06.02.2019 
11.02.2019

Obec Zlonín
Výroční zpráva za rok 2018  06.02.2019 
21.02.2019

Obec Zlonín
Výzva k předkládání žádostí o příspěvek ma obnovu kulturních památek  30.01.2019 
28.02.2019
OSÚÚPP-11558/2019-VILPE
Městský úřad Brandýs nad Labem - Stará Boleslav,odb.SÚ,ÚP a památkové péče
Výběrové řízení_Nástavba MŠ_soupis prací  28.01.2019 
08.02.2019

Obec Zlonín
Výběrové řízení_Nástavba MŠ_PD_oznámení  28.01.2019 
08.02.2019

Obec Zlonín
Výběrové řízení_Nástavba MŠ_Smlouva o dílo  28.01.2019 
08.02.2019

Obec Zlonín
Výběrové řízení_Nástavba MŠ_Zadávací dokumentace pro uchazeče  28.01.2019 
08.02.2019

Obec Zlonín
Zápis ze zasedání ZO  28.01.2019 
28.02.2019

Obec Zlonín
Oznámení o veřejné konzultaci rozpracovaného návrhu územní studie krajiny správního obvodu obce s rozšířenou působností BnL/St.Boleslav  28.01.2019 
21.02.2019

Městský úřad Brandýs nad Labem - Stará Boleslav,odb.SÚ,ÚP a památkové péče
Vyhláška_Územní rozhodnutí  25.01.2019 
11.02.2019
0401/19/SVy
Obecní úřad Líbeznice_Stavební úřad
Záměr o prodeji pozemku  24.01.2019 
08.02.2019

Obec Zlonín
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy_stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích  16.01.2019 
31.01.2019
MÚBNLSB-OD-5767/2019-MASPE
Městský úřad Brandýs nad Labem - Stará Boleslav,odb. dopravy a silničního hospo
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy_stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích  16.01.2019 
31.01.2019
MÚBNLSB-OD-5767/2019-MASPE
Městský úřad Brandýs nad Labem - Stará Boleslav,odb. dopravy a silničního hospo
Oznámení o zasedání zastupitelstva obce  15.01.2019 
31.01.2019

obec Zlonín
Veřejná vyhláška_opatření obecné povahy_přechodná úrava provozu  11.01.2019 
28.01.2019

Městský úřad Brandýs nad Labem - Stará Boleslav,odb. dopravy a silničního hospo
Oznámení o zveřejnění  09.01.2019 
28.02.2019

Region Povodí Mratínského potoka
Zápis ze zasedání zastupitelstva  28.12.2018 
31.01.2019

Obec Zlonín
Zápis z jednání zastupitelstva prosinec 2018  28.12.2018 
28.12.2018

Obec Zlonín
Zápis z jednání zastupitelstva prosinec 2018  28.12.2018 
28.12.2018

Obec Zlonín
Vyhláška_oznámení o doplnění podkladů a pozvání k ústnímu jednání  20.12.2018 
04.01.2019
7532/18/SVy
Obecní úřad Líbeznice_Stavební úřad
Oznámení o zasedání zastupitelstva obce  11.12.2018 
19.12.2018

obec Zlonín
Rozpočtové opatření č.9  04.12.2018 
31.12.2018

Obec Zlonín
Návrh rozpočtu na rok 2019  03.12.2018 
19.12.2018

obec Zlonín
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy_stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích  13.11.2018 
28.11.2018
OD-97737/2018-VOKIV
Zápis z ustavujícího zasedání  09.11.2018 
31.12.2018

Obec Zlonín
Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Zlonín za rok 2018  31.10.2018 
15.11.2018

Krajský úřad Středočeského kraje
Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník)-tabulka  29.10.2018 
30.11.2018

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník)  29.10.2018 
30.11.2018

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Rozpočtové opatření č.8  29.10.2018 
31.12.2018

Obec Zlonín
Program zasedání zastupitelstva obce  25.10.2018 
06.11.2018

Obec Zlonín
Veřejné vyhláška_společné rozhodnutí o umístění a povolení stavby  17.10.2018 
01.11.2018
OD-68196/2018-VEVEM
Městský úřad Brandýs nad Labem - Stará Boleslav,odb. dopravy a silničního hospo
Výsledky voleb do obecního zastupitelstva  06.10.2018 
06.11.2018

Krajský úřad
Mobilní sběr  04.10.2018 
13.10.2018

Obec Zlonín
Rozpočtové opatření č.7  02.10.2018 
31.12.2018

Obec Zlonín
Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva  27.09.2018 
28.10.2018
2018/09
Doležal
Rozhodnutí  25.09.2018 
10.10.2018
SPU445199/2017
Státní pozemkový úřad
Rozhodnutí o schválení návrhu  25.09.2018 
19.09.2018
2RP4060/2013-537209
Státní pozemkový úřad
Obecně závazná vyhláška č. 2/2018  19.09.2018 
20.10.2018

obec Zlonín
Volby do Zastupitelstva obce Zlonín konané ve dnech 5. a 6. října 2018_oznámení o době a místě konání voleb  17.09.2018 
06.10.2018

Obec Zlonín
Program zasedání zastupitelstva obce  11.09.2018 
20.09.2018

Doležal
Program zasedání zastupitelstva obce  11.09.2018 
11.09.2018

Doležal
Volby do Zastupitelstva obce Zlonín konané ve dnech 5. a 6. října 2018_svolání prvního zasedání okrskové volební komise  06.09.2018 
11.09.2018

Obec Zlonín
Zrušení zákaz vstupu do lesa  06.09.2018 
21.09.2018
OŽP-75958/2018-CADAN
Městský úřad Brandýs nad Labem - Stará Boleslav,odbor životního prostředí
Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů  06.09.2018 
01.04.2019
001100325506
ČEZ Distribuce,a.s.
Veřejná vyhláška_oznámení o zahájení společného řízení_situace  05.09.2018 
25.09.2018
OD-76561/2018-VEVEM
Městský úřad Brandýs nad Labem - Stará Boleslav,odbor dopravy
Veřejná vyhláška_oznámení o zahájení společného řízení  05.09.2018 
25.09.2018
OD-76561/2018-VEVEM
Městský úřad Brandýs nad Labem - Stará Boleslav,odbor dopravy
Oznámení_zahájení územního řízení  05.09.2018 
25.09.2018

Obecní úřad Líbeznice_Stavební úřad
Rozpočtové opatření č.6  05.09.2018 
31.12.2018

Obec Zlonín
Nařízení Středočeského kraje,maximální ceny jízdného v rámci integrovaných veřejných služeb v přepravě cestujících na území Stř.kraje  31.08.2018 
15.09.2018
113878/2018/KUSK
Krajský úřad Středočeského kraje
Zápis ze zasedání obecního zastupiztelstva  28.08.2018 
28.09.2018
2018/08
Doležal
Veřejná vyhláška - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích  22.08.2018 
10.09.2018
OD-62990/2018-VOKIV
Městský úřad Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, odbor dopravy
Oznámení o odstávce pitné vody  22.08.2018 
07.09.2018

Inženýrské stavby
Zasedání obecního zastupitelstva se koná 28.8. od 19:00 hod na obecním úřadě  20.08.2018 
28.08.2018

Doležal
Zasedání obecního zastupitelstva se koná 28.8. od 19:00 hod na obecním úřadě  20.08.2018 
24.08.2018

Doležal
Zasedání obecního zastupitelstva se koná 28.8. od 19:00 hod na obecním úřadě  20.08.2018 
24.08.2018

Doležal
Volby do Zastupitelstva obce Zlonín konané ve dnech 5. a6. října 2018  08.08.2018 
06.10.2018

Obec Zlonín
Nařízení Rady města Brandýs nad Labem - Stará Boleslav č.2/2018 o zákazu vstupů do lesů  02.08.2018 
15.09.2018
OŽP-66983/2018-CADAN
Městský úřad Brandýs nad Labem - Stará Boleslav,odbor životního prostředí
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy_stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích_DIO  30.07.2018 
14.08.2018
OD-64994/2018/VOKIV
MěÚ Brandýs nad Labem - Stará Boleslav,odbor dopravy,odd.dopr.a sil.hosp.
Nařízení Středočeského kraje_zvýšené nebezpečí požárů  23.07.2018 
30.09.2018

OBKŘ Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy_Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci  20.07.2018 
04.08.2018
OD-62990/2018-VOKIV
MěÚ Brandýs nad Labem - Stará Boleslav,odbor dopravy, odd.dopr.a sil.hosp
Zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor pohostinství  10.07.2018 
25.07.2018

Obec Bořanovice
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy_stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích_DIO  03.07.2018 
18.07.2018
OD-52118/2018/MASPE
MěÚ Brandýs nad Labem - Stará Boleslav,odbor dopravy,odd.dopr.a sil.hosp.
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy_stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích  03.07.2018 
18.07.2018
OD-52118/2018/MASPE
MěÚ Brandýs nad Labem - Stará Boleslav,odbor dopravy, odd.dopr.a sil.hosp
Seznam obcí, které podávají kandidátní listiny registarčnímu úřadu Brandýs nad Labem - Stará Boleslav_volby do zastupitelstev obcí 5.-6.10.2018  02.07.2018 
31.07.2018

Městský úřad Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
Potřebné počty podpisů na peticích pro nezávislé kandidáty -_volby do zastupitelstev obcí 5.-6.10.2018 a sdružení nezávislých kandidátů  02.07.2018 
31.07.2018

Městský úřad Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
Informace o stanovení počtu členů zastupitelstva obec Zlonín pro volby 5.-6.října 2018  02.07.2018 
06.10.2018

Obec Zlonín
Inzerát - zameták  02.07.2018 
31.07.2018

Region Povodí Mratínského potoka
Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva  26.06.2018 
26.07.2018
2018/6
Doležal
Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2018  25.06.2018 
23.08.2018
KHSSC 31845/2018
Krajská hygienická stanice Stř.kraje
Vyhláška o regulaci odběru pitné vody  19.06.2018 
04.07.2018
2018/1
Doležal
Rozpočtové opatření č.5  19.06.2018 
31.12.2018

Obec Zlonín
Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník)-tabulka  18.06.2018 
18.07.2018
UZSVM/S/11873/2018-HMSO
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník)  18.06.2018 
18.07.2018
UZSVM/S/11873/2018-HMSO
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Pozvánka  15.06.2018 
22.06.2018

Region Povodí Mratínského potoka
Program zasedání zastupitelstva obce  12.06.2018 
20.06.2018

Doležal
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy_stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích  07.06.2018 
22.06.2018

MěÚ Brandýs nad Labem - Stará Boleslav,odb. dopravy,odd. silničního hospodářství
Rozpočtové opatření č.4  04.06.2018 
31.12.2018

Obec Zlonín
Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělavání od školního roku 2018/2019  30.05.2018 
30.06.2018

Mateřská škola Zlonín
Zápis ze zasedání obecního zastupiztelstva  22.05.2018 
22.06.2018
2018/05
Doležal
Veřejná vyhláška - Oznámení o možnosti převzít písemnost  16.05.2018 
31.05.2018

Obecní úřad Zlonín
Veřejná vyhláška - Oznámení o možnosti převzít písemnost  16.05.2018 
16.05.2018

Obecní úřad Zlonín
Veřejná vyhláška - Oznámení o možnosti převzít písemnost  16.05.2018 
16.05.2018

Obecní úřad Zlonín
Veřejná vyhláška_Zahájení veřejného projednání návrhu Změny č. 1 územního plánu Bašť  16.05.2018 
25.06.2018

Obecní úřad Bášť
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy_stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích  15.05.2018 
30.05.2018
OD-38238/2018-VOKIV
Městský úřad Brandýs nad Labem - Stará Boleslav,odbor dopravy/oddělenídopravy a
Program zasedání zastupitelstva obce  09.05.2018 
20.05.2018

Doležal
Návrh závěrečného účtu DSO_Region povodí Mratínského potoka za rok 2017  07.05.2018 
30.06.2018

Region Povodí Mratínského potoka
Návrh závěrečného účtu DSO Region povodí Mratínského potoka za rok 2017_rovaha k 31.12.2017  07.05.2018 
30.06.2018

Region Povodí Mratínského potoka
Návrh závěrečného účtu DSO Region povodí Mratínského potoka za rok 2017_výkaz sisku a ztráty k 31.12.2017  07.05.2018 
30.06.2018

Region Povodí Mratínského potoka
Návrh závěrečného účtu DSO Region povodí Mratínského potoka za rok 2017_výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu DSO ke dni 31.12.2017  07.05.2018 
30.06.2018

Region Povodí Mratínského potoka
Návrh závěrečného účtu DSO Region povodí Mratínského potoka za rok 2017_Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Region povodí Mratínského potoka za rok 2017  07.05.2018 
30.06.2018

Region Povodí Mratínského potoka
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy_Oznámení o NÁVRHU stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci  07.05.2018 
22.05.2018
OD-31972/2018-MASPE
Městský úřad Brandýs nad Labem - Stará Boleslav,odbor dopravy/oddělenídopravy a
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy_stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích  02.05.2018 
18.05.2018
OD-32048/2018-MASPE
Městský úřad Brandýs nad Labem - Stará Boleslav,odbor dopravy/oddělenídopravy a
Veřejná vyhláška - Oznámení o možnosti převzít písemnost  30.04.2018 
15.05.2018

Obecní úřad Zlonín
Oznámení o možnosti převzít písemnost  30.04.2018 
03.05.2018

Obecní úřad Zlonín
Veřejná vyhláška - Oznámení o možnosti převzít písemnost  30.04.2018 
03.05.2018

Obecní úřad Zlonín
Veřejná vyhláška - Oznámení o možnosti převzít písemnost  30.04.2018 
03.05.2018

Obecní úřad Zlonín
Veřejná vyhláška - Oznámení o možnosti převzít písemnost  30.04.2018 
03.05.2018

Obecní úřad Zlonín
Veřejná vyhláška  25.04.2018 
28.05.2018
2448921/18/2100-11460-200796
Finanční úřad pro Středočeský kraj
Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva  24.04.2018 
25.05.2018
2018/04
Doležal
Veřejná vyhláška - Oznámení o možnosti převzít písemnost  12.04.2018 
27.04.2018

Obecní úřad Zlonín
Veřejná vyhláška - Oznámení o možnosti převzít písemnost  12.04.2018 
27.04.2018

Obecní úřad Zlonín
Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2018  11.04.2018 
12.05.2018
1755626/18/2100-11460-200796
Finanční úřad
Program zasedání zastupitelstva obce  10.04.2018 
18.04.2018

Doležal
Rozpočtové opatření č.3  10.04.2018 
31.12.2018

obec Zlonín
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy  03.04.2018 
18.04.2018

Městský úřad Brandýs nad Labem - Stará Boleslav,odbor dopravy
Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva  26.03.2018 
11.04.2018

Obec Zlonín
Veřejná vyhláška  19.03.2018 
27.04.2018

Obecní úřad Líbeznice
Program zasedání zastupitelstva obce  13.03.2018 
21.03.2018

Změna úředních hodin  07.03.2018 
31.12.2018

Městský úřad Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
Veřejná vyhláška k HPS  02.03.2018 
03.04.2018

Magistrát města Kladna, finanční odbor
Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva  25.02.2018 
26.03.2018
2018/2
Doležal
Rozpočtové opatření č.2  23.02.2018 
31.12.2018

Obec Zlonín
Rozpočtové opatření č.1  23.02.2018 
31.12.2018

Obec Zlonín
Program zasedání zastupitelstva obce  13.02.2018 
23.02.2018

Doležal
Výroční zpráva za rok 2017  07.02.2018 
22.02.2018

Obec Zlonín
Výsledky voleb prezidenta ČR  27.01.2018 
27.02.2018

obec Zlonín
Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva  23.01.2018 
26.02.2018
2018/01
Doležal
Výsledky voleb prezidenta ČR - 1. kolo  14.01.2018 
27.01.2018

obec Zlonín
Volby prezidenta ČR konané ve dnech 26. a 27.1. 2018_II.kolo - oznámení o době a místě konání volby prezidenta  13.01.2018 
27.01.2018

Obec Zlonín
Rozpočtové opatření č.12  12.01.2018 
31.12.2018

Obec Zlonín
Rozhodnutí č.3_Burza  10.01.2018 
25.01.2018

OD-1892/2018-MRSJI
MěÚ Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, odbor dopravy,oddělení silničního hospod
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy_stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci_vyjádření DIO policií ČR  10.01.2018 
25.01.2018
KRPS-343017-1/ČJ-2017-011506
Krajské ředitelství policie ČR Stř.kraje, ÚO Praha venkov -Východ,DI
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy_stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci  10.01.2018 
25.01.2018
OD-1896/2018-MRSJI
MěÚ Brandýs nad Labem - Stará Boleslav,odb. dopravy,odd. silničního hospodářství
Program zasedání zastupitelstva obce  09.01.2018 
16.01.2018

Doležal
Schválený Střednědobý výhled obce Zlonín na roky 2018-2020  04.01.2018 
31.12.2018

Obec Zlonín
Schválený rozpočet na rok 2018  04.01.2018 
31.12.2018

Obec Zlonín
Oznámení o zahájení stavebního řízení  02.01.2018 
17.01.2018
OD-108786/2017-VEVEM
Městský úřad Brandýs nad Labem - Stará Boleslav,odbor dopravy
Zápis ze zasedání obecního zastupiztelstva  28.12.2017 
28.01.2018
2017/12
Doležal
Oznámení DSO - Rozpočtové opatření, střednědobý výhled rozpočtu a rozpočet na rok 2018  20.12.2017 
31.12.2018

Region Povodí Mratínského potoka
Volby prezidenta ČR konané ve dnech 12. a 13.1. 2018 - oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise  14.12.2017 
13.01.2018

Obecní úřad Zlonín
Volby prezidenta ČR konané ve dnech 12. a 13.1. 2018 - oznámení o době a místě konání volby prezidenta  14.12.2017 
13.01.2018

Obecní úřad Zlonín
Usnesení o nařízení elektronické dražby  13.12.2017 
18.01.2018

JUDr. Marcel Smékal, Exekutorský úřad Praha - východ
Oznámení - Zasedání obecního zastupitelstva  11.12.2017 
20.12.2017

Obec Zlonín
Rozpočtové opatření č.11  01.12.2017 
31.12.2017

Obec Zlonín
Volby prezidenta ČR konané ve dnech 12. a 13.1. 2018 - Informace o počtu a sídle volebních okrsků  27.11.2017 
13.01.2018

Obecní úřad Zlonín
Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva  27.11.2017 
27.12.2017
2017/11
Doležal
Pozvánka  22.11.2017 
30.11.2017

Region Povodí Mratínského potoka
Rozpočtové opatření č.10  15.11.2017 
31.12.2017

Obec Zlonín
Program zasedání zastupitelstva obce  14.11.2017 
21.11.2017

Doležal
Návrh rozpočtu Regionu Povodí Mratínského potoka na rok 2018  10.11.2017 
30.11.2017

Region Povodí Mratínského potoka
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na léta 2018-2021  10.11.2017 
30.11.2017

Region Povodí Mratínského potoka
Návrh - střednědobého výhledu obce Zlonín na roky 2018-2020 na období 2018-2020  09.11.2017 
31.12.2018

Obec Zlonín
Návrh rozpočtu 2018  09.11.2017 
31.12.2018

Obec Zlonín
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy_seznam připomínek  08.11.2017 
23.11.2017
66595/2017-MZE-16212
Ministerstvo zemědělství - Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy  08.11.2017 
23.11.2017
66595/2017-MZE-16212
Ministerstvo zemědělství - Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů
Rospočtové opatření č.10  03.11.2017 
14.11.2017

Obec Zlonín
Veřejná vyhláška_opatření obecné úpravy_stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci_schéma dopravního opatření  23.10.2017 
07.11.2017
OD-85194/2017-MRSJI
MěÚ Brandýs nad Labem - Stará Boleslav,odb. dopravy,odd. silničního hospodářství
Veřejná vyhláška_opatření obecné úpravy_stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci  23.10.2017 
07.11.2017
OD-85194/2017-MRSJI
MěÚ Brandýs nad Labem - Stará Boleslav,odb. dopravy,odd. silničního hospodářství
Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva  21.10.2017 
20.11.2017
2017/10
Doležal
Veřejná vyhláška_Územní rozhodnutí_Matoza Intergroup s.r.o.  19.10.2017 
03.11.2017

Stavební úřad Líbeznice
Program zasedání zastupitelstva obce  10.10.2017 
17.10.2017

Doležal
Oznámení o době a místě konání voleb do poslanecké sněmovny Parlamentu ČR  04.10.2017 
22.10.2017

Obecní úřad Zlonín
Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) b) tabulka  04.10.2017 
04.11.2017

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) a)  04.10.2017 
04.11.2017

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Rozpočtové opatření č.9  02.10.2017 
31.12.2017

Obec Zlonín
Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva  26.09.2017 
11.10.2017

Obec Zlonín
Volby do Poslanecké sněmovny ČR - svolání prvního zasedání okrskové volební komise  21.09.2017 
27.09.2017

Obecní úřad Zlonín
Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů  18.09.2017 
16.11.2017
001094714237
ČEZ Distribuce, a.s.
Veřejná vyhláška_opatření obecné úpravy_stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci_schéma dopravního opatření  18.09.2017 
03.10.2017
OD-77936/2017-MRSJI
MěÚ Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, odbor životního prostředí
Veřejná vyhláška_opatření obecné úpravy_stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci  18.09.2017 
03.10.2017
OD-77936/2017-MRSJI
MěÚ Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, odbor dopravy
Vyhláška - oznámení zahájení územního řízení  15.09.2017 
02.10.2017
5020/17/SU/SVy
Stavebíní úřad Líbeznice
Veřejná vyhláška - mávrh opatření obecné povahy  14.09.2017 
30.09.2017

Ministerstvo zemědělství - Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů
Program zasedání zastupitelstva obce  12.09.2017 
19.09.2017

Doležal
Oznámení - zahájení územního řízení  08.09.2017 
25.09.2017
5020/17/SU/SVy
Stavebíní úřad líbeznice
Rozpočtové opatření č. 8  05.09.2017 
31.12.2017

Obec Zlonín
Veřejná vyhláška - oznámení o projednání návrhu zadání Změny č. 1 ÚP Líbeznice  04.09.2017 
03.10.2017

Obecní úřad Líbeznice
Schválené rozpočtové opatření č.7  04.09.2017 
31.12.2017

Obec Zlonín
Volby do Poslanecké sněmovny ČR - informace o počtu a sídlech volebních okrsků  04.09.2017 
22.10.2017

Obecní úřad Zlonín
Oznámení - zveřejnění záměru o prodeji pozemku  30.08.2017 
14.09.2017

Obec Zlonín
Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva  23.08.2017 
24.09.2017
2017/08
Doležal
Návrh - rozpočtové opatření č. 7  23.08.2017 
24.09.2017

Semiánová
Veřejná vyhláška - oznámení o místě a lhůtě předání lesních hospodářských osnov pro zařizovací obvod Mělník  16.08.2017 
16.09.2017
OŽP-67964/2017-CADAN
MěÚ Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, odbor životního prostředí
Oznámení o možnosti převzít písemnost - veřejná vyhláška  14.08.2017 
29.08.2017

obecní úřad Zlonín
Veřejná vyhláška - oznámení o konání 1. opakovaného veřejného jednání o návrhu Změny č.3 Územního plánu Měšice  11.08.2017 
05.10.2017
01428/14/OU
Obecní úřad Měšice
Oznámení o výkonu topografických prací pro aktualizaci ZABAGED v roce 2017  09.08.2017 
29.12.2017
ZÚ-02660/2017-13600
Zeměměřický úřad
Oznámení - Zasedání obecního zastupitelstva  08.08.2017 
16.08.2017

Obec Zlonín
zkouška  08.08.2017 
07.08.2017

Oznámení o možnosti převzít písemnost  27.07.2017 
11.08.2017

Obecní úřad Zlonín
Veřejná vyhláška - rozhodnutí - stavební povolení - Nový Zlonín  26.07.2017 
10.08.2017
OD-46838/2017-VEVEM
MěÚ Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, odbor dopravy
Veřejná vyhláška - rozhodnutí - stavební povolení - Zlonín  26.07.2017 
10.08.2017
OD-46833/2017-VEVEM
MěÚ Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, odbor dopravy
Informační leták - přesun výkonu agend pražských pracovišť MěÚ Brandýs nad Labem - Stará Boleslav  17.07.2017 
30.06.2018

Ministerstvo vnitra ČR
Protokol o schvalování účetní závěrky za rok 2016  11.07.2017 
11.08.2018

Region Povodí Mratínského potoka
Oznámení DSO - Závěrečný účet za rok 2016  11.07.2017 
11.07.2018

Region Povodí Mratínského potoka
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy_stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci_situační nákres  07.07.2017 
24.07.2017
OD-54646/2017-MRSJI
MěÚ Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, odbor dopravy
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy_stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci  07.07.2017 
24.07.2017
OD-54646/2017-MRSJI
MěÚ Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, odbor dopravy
Schválený závěrečný účet obce Zlonín za rok 2016_Rozvaha příspěvkové organizace  04.07.2017 
30.06.2018

Obec Zlonín
Schválený závěrečný účet obce Zlonín za rok 2016_Výkaz zisků a ztrát příspěvkové organizace  04.07.2017 
30.06.2018

Obec Zlonín
Schválený závěrečný účet obce Zlonín za rok 2016_Rozvaha  04.07.2017 
30.06.2018

Obec Zlonín
Schválený závěrečný účet obce Zlonín za rok 2016_Výkaz zisků a ztrát  04.07.2017 
30.06.2018

Obec Zlonín
Schválený závěrečný účet obce Zlonín za rok 2016_FIN-12  04.07.2017 
30.06.2018

Obec Zlonín
Schválený závěrečný účet obce Zlonín za rok 2016_Příloha  04.07.2017 
30.06.2018

Obec Zlonín
Schválený závěrečný účet obce Zlonín za rok 2016_zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce  04.07.2017 
30.06.2018

Obec Zlonín
Schválený závěrečný účet obce Zlonín za rok 2016  04.07.2017 
30.06.2018

Obec Zlonín
Schválené rozočtové opatření č. 6  04.07.2017 
31.12.2017

Obec Zlonín
Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva  04.07.2017 
19.07.2017

Obec Zlonín
Záměr na pronájem nebytových prostor - příloha 4  30.06.2017 
21.07.2017

Obec Měšice
Záměr na pronájem nebytových prostor - příloha 3  30.06.2017 
21.07.2017

Obec Měšice
Záměr na pronájem nebytových prostor - příloha 2  30.06.2017 
21.07.2017

Obec Měšice
Záměr na pronájem nebytových prostor - příloha 1  30.06.2017 
21.07.2017

Obec Měšice
Záměr na pronájem nebytových prostor  30.06.2017 
21.07.2017

Obec Měšice
Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení stavebního řízení  27.06.2017 
12.07.2017

MěÚ Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, odbor dopravy
Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení stavebního řízení  27.06.2017 
12.07.2017

MěÚ Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, odbor dopravy
Oznámení o možnosti převzít písemnost - veřejná vyhláška  26.06.2017 
11.07.2017

Obecní úřad Zlonín
Oznámení o možnosti převzít písemnost - veřejná vyhláška  26.06.2017 
11.07.2017

Obecní úřad Zlonín
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy_stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci  21.06.2017 
07.07.2017

MěÚ Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, odbor dopravy
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy_stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci  21.06.2017 
07.07.2017

MěÚ Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, odbor dopravy
Oznámení o vystavení návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Nová Ves i Prahy  21.06.2017 
21.07.2017

Krajský pozemkový úřad pro Stř.kraj a hl. město Praha, Pobočka Nymburk
Program zasedání zastupitelstva obce  21.06.2017 
27.06.2017
2017/06
Doležal
Plánovací smlouva - McFALL Development s.r.o.,Zelený Zlonín s.r.o.  07.06.2017 
22.06.2017

Obec Zlonín
Záměr o převodu pozemků  01.06.2017 
19.06.2017

Obec Zlonín
Záměr o prodeji pozemku  01.06.2017 
19.06.2017

Obec Zlonín
Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva  24.05.2017 
24.06.2017
2017/05
Doležal
Návrh závěrečného účtu Obce Zlonín za rok 2016_Rozvaha příspěvkové organizace  22.05.2017 
30.06.2018

Obec Zlonín
Návrh závěrečného účtu Obce Zlonín za rok 2016_Výkaz zisku a ztráty příspěvkové organizace  22.05.2017 
30.06.2018

Obec Zlonín
Návrh závěrečného účtu Obce Zlonín za rok 2016_Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016  22.05.2017 
30.06.2018

Obec Zlonín
Návrh závěrečného účtu Obce Zlonín za rok 2016_příloha  22.05.2017 
30.06.2018

Obec Zlonín
Návrh závěrečného účtu Obce Zlonín za rok 2016_Výkaz zisku a ztráty  22.05.2017 
30.06.2018

Obec Zlonín
Návrh závěrečného účtu Obce Zlonín za rok 2016_Rozvaha  22.05.2017 
30.06.2018

Obec Zlonín
Návrh závěrečného účtu Obce Zlonín za rok 2016_FIN-2-12M  22.05.2017 
30.06.2018

Obec Zlonín
Návrh závěrečného účtu Obce Zlonín za rok 2016  22.05.2017 
30.06.2018

Obec Zlonín
Návrh závěrečného účtu Obce Zlonín za rok 2016_Výkaz zisku a ztráty příspěvkové organizace  22.05.2017 
06.06.2017

Obec Zlonín
Návrh závěrečného účtu Obce Zlonín za rok 2016_Rozvaha příspěvkové organizace  22.05.2017 
06.06.2017

Obec Zlonín
Návrh závěrečného účtu Obce Zlonín za rok 2016_Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016  22.05.2017 
06.06.2017

Obec Zlonín
Návrh závěrečného účtu Obce Zlonín za rok 2016_Příloha  22.05.2017 
06.06.2017

Obec Zlonín
Návrh závěrečného účtu Obce Zlonín za rok 2016_Výkaz zisku a ztráty  22.05.2017 
06.06.2017

Obec Zlonín
Návrh závěrečného účtu Obce Zlonín za rok 2016_Rozvaha  22.05.2017 
06.06.2017

Obec Zlonín
Návrh závěrečného účtu Obce Zlonín za rok 2016_FIN-2-12M  22.05.2017 
06.06.2017

Obec Zlonín
Návrh závěrečného účtu Obce Zlonín za rok 2016  22.05.2017 
06.06.2017

Obec Zlonín
Oznámení - Zasedání obecního zastupitelstva  17.05.2017 
24.05.2017

Obec Zlonín
Návrh závěrečného účtu na rok 2016 - Region Povodí Mratínského potoka:rozvaha  05.05.2017 
22.05.2017

Region Povodí Mratínského potoka
Návrh závěrečného účtu na rok 2016 - Region Povodí Mratínského potoka_výkaz pro hodnocení  05.05.2017 
22.05.2017

Region Povodí Mratínského potoka
Návrh závěrečného účtu na rok 2016 - Region Povodí Mratínského potoka_zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření  05.05.2017 
22.05.2017

Region Povodí Mratínského potoka
Návrh závěrečného účtu na rok 2016 - Region Povodí Mratínského potoka  05.05.2017 
22.05.2017

Region Povodí Mratínského potoka
Návrh závěrečného účtu - Region Povodí Mratínského potoka  05.05.2017 
05.05.2017

Region Povodí Mratínského potoka
Směrnice k veřejným zakázkám malého rozsahu  02.05.2017 
19.05.2017

Obec Zlonín
Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva  01.05.2017 
01.06.2017
2017/04
Doležal
Rozpočtové opatření č.5  27.04.2017 
31.12.2017

Obec Zlonín
Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva  27.04.2017 
15.05.2017

Obec Zlonín
Rozpočtové opatření č.4  27.04.2017 
31.12.2017

Obec Zlonín
Rozpočtové opatření č.3  27.04.2017 
31.12.2017

Obec Zlonín
Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí na rok 2017  27.04.2017 
30.05.2017

Finanční úřad pro Středočeský kraj
Oznámení - Zasedání obecního zastupitelstva  18.04.2017 
26.04.2017

Obec Zlonín
Výzva k účasti v zakázce malého rozsahu - Obec Zlonín - chodník podél silnice III/0093  07.04.2017 
12.05.2017

Obec Zlonín
Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání změny č.2 ÚPO Zlonín  29.03.2017 
13.04.2017

Obecní úřad Zlonín
Schválený střednědobý výhled obce Zlonín na roky 2017-2019  28.03.2017 
31.12.2018

Obec Zlonín
Rozpočtové opatření č.2  28.03.2017 
29.12.2017

Obec Zlonín
Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva  28.03.2017 
28.04.2017
2017/03
Doležal
Zápis do MŠ Zlonín - Směrnice  20.03.2017 
05.05.2017

MŠ Zlonín
Rozpočtový výhled, Rozpočet a Závěrečný účet  15.03.2017 
28.02.2018

Region Povodí Mratínského potoka
Oznámení - veřejné zasedání obce  13.03.2017 
21.03.2017

Obec Zlonín
Nařízení státní vetrerinární správy-ukončení mimořádných veterinárních opatření  13.03.2017 
31.03.2017
SVS/2017/032268-S
Krajská veterinární správa SVS pro Středočeský kraj
Nařízení státní vetrerinární správy-ukončení mimořádných veterinárních opatření  13.03.2017 
31.03.2017
SVS/2017/031696-S
Krajská veterinární správa SVS pro Středočeský kraj
Rozpočtové opatření č.1  08.03.2017 
29.12.2017

Obec Zlonín
Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva  08.03.2017 
24.03.2017

Obec Zlonín
Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva  08.03.2017 
08.03.2017

Obec Zlonín
Rozpočtové opatření č. 1  08.03.2017 
24.03.2017

Obec Zlonín
Návrh - střednědobého výhledu obce Zlonín na roky 2017-2018 na období 2017-2019  06.03.2017 
21.03.2017

Obec Zlonín
Obecně závazná vyhláška č. 1/2017  06.03.2017 
21.03.2017

Obec Zlonín
Návrh - střednědobého výhledu obce Zlonín na roky 2017-2019  05.03.2017 
31.12.2018

Obec Zlonín
Návrh - střednědobého výhledu obce Zlonín na roky 2017-2019  05.03.2017 
07.12.2017

Obec Zlonín
Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) b)  01.03.2017 
01.04.2017

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) a)  01.03.2017 
01.04.2017

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Schválený rozpočet-závazné ukazatele rok 2017 + oznámení o dovětku  27.02.2017 
31.12.2017

Obec Zlonín
Schválený rozpočet-závazné ukazatele rok 2017 + oznámení o dovětku  27.02.2017 
15.03.2017

Obec Zlonín
Oznámení o konání zasedání zastupitelstva  21.02.2017 
28.02.2017

Doležal
Výroční zpráva za rok 2016  13.02.2017 
01.03.2017

Obec Zlonín
Mapa s KÚ v ochranném pásmu a pásmu dozoru  13.02.2017 
10.03.2017
SVS/2017/019489-S
Krajská veterinární správa
Nařízení státní vetrerinární správy  13.02.2017 
10.03.2017
SVS/2017/019489-S
Krajská veterinární správa
Mapa rozšíření ptačí chřipky  06.02.2017 
10.03.2017
SVS/2017/017199-S
Krajská veterinání správa
Nařízení veterinární správy v souvislosti s výskytem ptačí chřipky  06.02.2017 
10.03.2017
SVS/2017/017199-S
Krajská veterinární správa
Zápis ze zasedání obecního zastupiztelstva  31.01.2017 
28.02.2017
2017/01
Doležal
Veřejná vyhláška - burza  23.01.2017 
08.02.2017

Městský úřad Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Odbor dopravy
Výpočet cen pro vodné a stočné pro kalendářní rok 2017  18.01.2017 
31.12.2017

VaK Zápy
Program zasedání zastupitelstva obce  17.01.2017 
24.01.2017

Doležal
Záměr o pronájmu nebytových prostor  09.01.2017 
24.01.2017

Obec Zlonín
Zápis ze zasedání zastupitelstva  27.12.2016 
27.01.2017
2016/12
Doležal
Oznámení - Zasedání obecního zastupitelstva  12.12.2016 
21.12.2016

Obec Zlonín
Návrh rozpočtu na rok 2017 Regionu povodí Mratínského potoka  05.12.2016 
19.12.2016

Regionu povodí Mratínského potoka
Schválený rozpočet rok 2017  30.11.2016 
31.12.2017

Obec Zlonín
Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva  30.11.2016 
16.12.2016

Obec Zlonín
Oznámení - veřejné zasedání obce  14.11.2016 
23.11.2016

Obec Zlonín
Návrh rozpočtu na rok 2017  07.11.2016 
22.11.2016

Obec Zlonín
Veřejná vyhláška  07.11.2016 
15.12.2016

OÚ Nová Ves
Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva  26.10.2016 
11.11.2016

Obec Zlonín
Výsledky Voleb do Senátu Parlamentu ČR II.kolo  18.10.2016 
02.11.2016

Český statistický úřad
Veřejná vyhláška  18.10.2016 
18.11.2016

Ministerstvo životního prostředí
Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí  17.10.2016 
01.07.2017

Katastrální úřad pro Středočeský kraj
Neznámí vlastníci pozemků k 1.8.2016  17.10.2016 
17.11.2016

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Oznámení - Zasedání obecního zastupitelstva  12.10.2016 
19.10.2016

Obec Zlonín
Volby do Senátu Parlamentu II.kolo - doba a místo konání  12.10.2016 
16.10.2016

Obecní úřad Zlonín
Výsledky Voleb do Senátu Parlamentu ČR a voleb do Zastupitelstva Stř.kraje  08.10.2016 
16.10.2016

Česká statistický úřad
Upozornění pro voliče  30.09.2016 
09.10.2016

Krajský úřad Středočeského kraje
Oznámení o době a místě konání voleb  20.09.2016 
16.10.2016

Obec Zlonín
Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů  07.09.2016 
16.11.2016

ČEZ Distribuční služby, s.r.o.
Veřejná vyhláška - oznámení o konání veřejného projednání návrhu zmny č.2 ÚP obce Zlonín  07.09.2016 
11.10.2016

Obecní úřad Zlonín
Oznámení - veřejné zasedání obce  07.09.2016 
14.09.2016

Obec Zlonín
Výběrové řízení na vedoucího stavebního odboru ve Veltrusích.  07.09.2016 
18.10.2016

Město Veltrusy
Zápis ze zasedání obecního zastupiztelstva  23.08.2016 
20.09.2016
2016/8
Doležal
Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje a volby do Senátu Parlamentu  23.08.2016 
10.10.2016

Obec Zlonín
Vyhláška ČOV (dokument je k dispozici na OÚ)  09.08.2016 
25.08.2016
3840/16/SU/SVy
Stavební úřad Líbeznice
Zřizovací listina příspěvkové organizace obce Zlonín  01.08.2016 
16.08.2016

Obec Zlonín
Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva  29.07.2016 
29.08.2016

Obec Zlonín
Rozhodnutí  26.07.2016 
11.08.2016

Obecní úřad Líbeznice - stavební úřad
Oznámení - veřejné zasedání obce  20.07.2016 
29.07.2016

Obec Zlonín
Oznámení zahájení územního řízení - vyhláška  14.07.2016 
01.08.2016

Obecní úřad Líbeznice - stavební úřad
Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělání  11.07.2016 
26.07.2016

Mateřská škola Zlonín
Oznámení obce - zveřejnění záměru o uzavření nájemní smlouvy  28.06.2016 
13.07.2016

Obec Zlonín
Oznámení - zahájení společného územního a stavebního řízení  21.06.2016 
07.07.2016

Obecní úřad Líbeznice - stavební úřad
Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva  14.06.2016 
14.07.2016
2016/6
Doležal
Oznámení - zveřejnění záměru o prodeji pozemků  09.06.2016 
27.06.2016

Obec Zlonín
Oznámení o konání zasedání zastupitelstva  07.06.2016 
14.06.2016

Doležal
Program zlepšování kvality ovzduší  07.06.2016 
23.06.2016

Ministerstvo životního prostředí
Příloha č.2  07.06.2016 
23.06.2016

Ministerstvo životního prostředí
Příloha č.4  07.06.2016 
23.06.2016

Ministerstvo životního prostředí
Stanovisko  07.06.2016 
23.06.2016

Ministerstvo životního prostředí
Opatření obecné povahy  07.06.2016 
23.06.2016

Ministerstvo životního prostředí
Oznámení o vydání opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna střední Čechy - CZ02  07.06.2016 
23.06.2016

Ministerstvo životního prostředí
Informace o přerušení dodávky elektřiny  06.06.2016 
28.06.2016

ČEZ Distribuce, a.s.
Zápis ze zasedání obecního zastupiztelstva  31.05.2016 
20.06.2016
2016/5_2
Doležal
Rozhodnutí - změna územního rozhodnutí  30.05.2016 
15.06.2016

Městský úřad Louny - odbor stavebního úřadu
Oznámení o konání zasedání zastupitelstva  24.05.2016 
31.05.2016

Doležal
Zápis ze zasedání obecního zastupiztelstva  24.05.2016 
10.06.2016
2016/5
Doležal
Oznámení - veřejné zasedání obce  18.05.2016 
25.05.2016

Obec Zlonín
Závěrečný účet obce za rok 2015 -Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2015  13.05.2016 
30.05.2016

Středočeský kraj - odbor kontroly
Závěrečný účet obce za rok 2015 - Příloha  13.05.2016 
30.05.2016

Obec Zlonín
Závěrečný účet obce Za rok 2015 - Výkaz zisku a ztráty  13.05.2016 
30.05.2016

Obec Zlonín
Závěrečný účet obce Za rok 2015 - Rozvaha  13.05.2016 
30.05.2016

Obec Zlonín
Závěrečný účet obce Za rok 2015 - FIN 2-12 M  13.05.2016 
30.05.2016

Obec Zlonín
Závěrečný účet obce za rok 2015  13.05.2016 
30.05.2016

Obec Zlonín
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2015  09.05.2016 
25.05.2016

Středočeský kraj - odbor kontroly
Inzerát - provozní zaměstnanec MŠ Konětopy na pozici kuchařka ve výdejně a školnice (úklid)  03.05.2016 
26.05.2016

Obec Konětopy
Inzerát na kvalifikovanou učitelku MŠ Konětopy  03.05.2016 
26.05.2016

Obec Konětopy
Konkurzní řízení na funkci ředitele - ředitelky MŠ Konětopy, příspěvková organizace  03.05.2016 
11.06.2016

Obec Konětopy
FÚ - veřejná vyhláška  28.04.2016 
31.05.2016

FÚ pro Stř.kraj
FÚ - Oznámení - veřejná vyhláška  28.04.2016 
31.05.2016

FÚ pro Stř.kraj
Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva  13.04.2016 
29.05.2016

Obec Zlonín
Konkurz na obsazení funkce ředitele MŠ  13.04.2016 
25.05.2016

Doležal
Oznámení - zahájení řízení o změně územního rozhodnutí  06.04.2016 
22.04.2016

Městský úřad Louny - odbor stavebního úřadu
Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva  30.03.2016 
15.04.2016

Obec Zlonín
Veřejná vyhláška - Rozhodnutí - Stavební povolení  24.03.2016 
11.04.2016

Městský úřad Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Odbor dopravy
Závěrečný účet DSO"Region Povodí Mratínského potoka" za rok 2015_Rozvaha k 31.12.2015  21.03.2016 
07.04.2016

Obecní úřad Líbeznice
Závěrečný účet DSO"Region Povodí Mratínského potoka" za rok 2015_FIN 2-12 M k 31.12.2015  21.03.2016 
07.04.2016

Obecní úřad Líbeznice
Závěrečný účet DSO"Region Povodí Mratínského potoka" za rok 2015_Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření  21.03.2016 
07.04.2016

Obecní úřad Líbeznice
Závěrečný účet DSO"Region Povodí Mratínského potoka" za rok 2015  21.03.2016 
21.03.2016

Obecní úřad Líbeznice
Závěrečný účet DSO"Region Povodí Mratínského potoka" za rok 2015  21.03.2016 
07.04.2016

Obecní úřad Líbeznice
Oznámení - veřejné zasedání obce  16.03.2016 
25.03.2016

Obec Zlonín
Usnesení - vyrozumění o řízení  14.03.2016 
30.03.2016

Městský úřad Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Odbor dopravy
Usnesení  14.03.2016 
30.03.2016

Městský úřad Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Odbor dopravy
Neznámý vlastník, část 2  14.03.2016 
14.04.2016

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Neznámý vlastník, část 1  14.03.2016 
14.04.2016

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Veřejná vyhláška_oznámení o projednání návrhu zadání Změny č.3 územního plánu Nová Ves  14.03.2016 
06.04.2016

Obecní úřad Nová Ves
Veřejná vyhláška_oznámení o projednání návrhu zadání Změny č.3 územního plánu Nová Ves  14.03.2016 
06.04.2016

Obecní úřad Nová Ves
Veřejná vyhláška_oznámení o projednání návrhu zadání Změny č.3 územního plánu Nová Ves  14.03.2016 
06.04.2016

Obecní úřad Nová Ves
Veřejná vyhláška_oznámení o projednání návrhu zadání Změny č.3 územního plánu Nová Ves  14.03.2016 
06.04.2016

Obecní úřad Nová Ves
Zápis ze zasedání obecního zastupiztelstva  08.03.2016 
08.04.2016
2016/3
Doležal
Územní plán obce - vzhledem k velikosti souboru je dostupný na www.zlonin.cz  08.03.2016 
31.12.2018

Doležal
Veřejná vyhláška - změna územního plánu  08.03.2016 
21.04.2016

obec Zlonín
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci  02.03.2016 
18.03.2016

Městský úřad Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Odbor dopravy
Vyrozumění o rozhodnutí o účastnictví v řízení  26.02.2016 
26.02.2016

Městský úřad Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Odbor dopravy
Vyrozumění o rozhodnutí o účastnictví v řízení  26.02.2016 
14.03.2016

Městský úřad Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Odbor dopravy
Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva  24.02.2016 
11.03.2016

obec Zlonín
Rozhodnutí - oprava zřejmých nesprávností  22.02.2016 
08.03.2016

Městský úřad Louny - odbor stavebního úřadu
Oznámení - veřejné zasedání obce  01.02.2016 
12.02.2016

obec Zlonín
Burza - veřejná vyhláška  28.01.2016 
07.02.2016

Městský úřad Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Odbor dopravy
Veřejná vyhláška  28.01.2016 
29.02.2016

Krajský úřad Středočeského kraje, odbor regionálního rozvoje
Dražební vyhláška - oznámení o odložení dražby  25.01.2016 
18.02.2016

Aukční centrum Bussmark, s.r.o.
Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení stavebního řízení  18.01.2016 
03.02.2016

Městský úřad Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Odbor dopravy
Konkurz na obsazení funkce ředitele MŠ  15.01.2016 
29.02.2016

Doležal
Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání opatření obecné povahy_3  13.01.2016 
29.01.2016

Ministerstvo zemědělství_Odb. vodohospodář. politiky a protipovodňových opatření
Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání opatření obecné povahy_2  13.01.2016 
29.01.2016

Ministerstvo zemědělství_Odb. vodohospodář. politiky a protipovodňových opatření
Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání opatření obecné povahy_1  13.01.2016 
29.01.2016

Ministerstvo zemědělství_Odb. vodohospodář. politiky a protipovodňových opatření
Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání opatření obecné povahy  13.01.2016 
29.01.2016

Ministerstvo zemědělství_Odb. vodohospodář. politiky a protipovodňových opatření
Oznámení - veřejné zasedání obce  06.01.2016 
15.01.2016

Obec Zlonín
Dražební vyhláška  04.01.2016 
16.02.2016

JUDr. Milan Suchánek
Dražební vyhláška  04.01.2016 
16.02.2016

Eurodražby.cz a.s
Zápis ze zasedání obecního zastupiztelstva  18.12.2015 
18.01.2016
2015/12
Doležal
Dražební vyhláška  15.12.2015 
14.01.2016

Aukční centrum Bussmark, s.r.o.
Oznámení - veřejné zasedání obce  11.12.2015 
19.12.2015

Obec Zlonín
Neznámý vlastník, část 2  11.12.2015 
11.01.2016

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Neznámý vlastník, část 1  11.12.2015 
11.01.2016

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Záměr prodeje pozemku a směny pozemku  02.12.2015 
17.12.2015

Obec Zlonín
Návrh rozpočtu 2016  02.12.2015 
17.12.2015

Obec Zlonín
Uzavření obecního úřadu  01.12.2015 
03.01.2016

Obec Zlonín
Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva  20.11.2015 
20.12.2015
2015/11
Doležal
Oznámení - veřejné zasedání obce  04.11.2015 
12.11.2015

Obec Zlonín
Návrh rozpočtu na rok 2016 Regionu Povodí Mratínského potoka  29.10.2015 
13.11.2015

Obecní úřad Líbeznice
Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy: stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích  12.10.2015 
28.10.2015
150/40096/2015
Městský úřad Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Odbor dopravy
Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy: stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích  12.10.2015 
12.10.2015

Městský úřad Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Odbor dopravy
Zápis ze zasedání obecního zastupiztelstva  08.10.2015 
08.11.2015
2015/10
2015/09
Doležal
Matoza UR  08.10.2015 
23.10.2015
4635/15/SU/DPo
Stavební úřad Líbeznice
Oznámení o konání zasedání zastupitelstva  29.09.2015 
08.10.2015

Doležal
Výměna průkazů osob se zdravotním postižením  23.09.2015 
02.01.2016

Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Příbrami, Kontaktní místo pro Prahu - východ
Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů  11.09.2015 
18.11.2015

ČEZ Distribuce, a.s.
Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy: stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích  09.09.2015 
25.09.2015

Městský úřad Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Odbor dopravy
Vyhláška - oznámení zahájení územního řízení  02.09.2015 
18.09.2015

Stavební úřad Líbeznice
Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva  01.09.2015 
01.10.2015
2015/08
Doležal
Neznámý vlastník, část 2  25.08.2015 
25.09.2015

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Neznámý vlastník, část 1  25.08.2015 
25.09.2015

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Dražební vyhláška  25.08.2015 
10.09.2015

Aukční centrum Bussmark, s.r.o.
Zápis ze zasedání OU  06.08.2015 
06.09.2015
2015/07
Doležal
Výběrové řízení na dodavatele stavby mateřské školky  08.07.2015 
07.08.2015
Zadávací dokumentace
Zápis ze zasedání OU  11.06.2015 
11.07.2015
2015/06
Doležal
Neznámý vlastník, část 2  25.05.2015 
10.06.2015

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Neznáný vlastník, část 1  25.05.2015 
10.06.2015

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Výkaz Fin 2-12 2014  25.05.2015 
25.06.2015

Grossová
Rozvaha 2014  25.05.2015 
25.06.2015

Grossová
Závěrečný účet 2014  25.05.2015 
25.06.2015

Grossová
Oznámení  22.05.2015 
06.06.2015

Obec Zlonín
Zápis ze zasedání OU  21.05.2015 
21.05.2015
2015/05
Doležal
Zápis ze zasedání OU  21.05.2015 
21.06.2015
2015/05
Doležal
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2014  21.05.2015 
21.06.2015

Středočeský kraj, Odbor kontroly
Nařízení  06.05.2015 
01.11.2015

Městský úřad Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Odbor územního rozvoje
Veřejná vyhláška  29.04.2015 
02.06.2015

Finanční úřad pro Středočeský kraj
Zápis ze zasedání OU  28.04.2015 
14.05.2015
2015/04_2
Doležal
Pozvánka  20.04.2015 
05.06.2015

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje
Veřejná vyhláška - veřejné projednání návrhu územního plánu Bášť  13.04.2015 
24.06.2015

Městský úřad Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Odbor územního rozvoje a památk
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření - DSO Region Povodí Mratínského potoka za rok 2014  10.04.2015 
27.04.2015

Obec Líbeznice
Závěrečný účet DSO "Region Povodí Mratínského potoka"- Rozvaha k 31.12.2014  10.04.2015 
27.04.2015

Obec Líbeznice
Závěrečný účet DSO "Region Povodí Mratínského potoka"- FIN2-12 k 31.12.2014  10.04.2015 
27.04.2015

Obec Líbeznice
Závěrečný účet DSO "Region Povodí Mratínského potoka"  10.04.2015 
27.04.2015

Obec Líbeznice
Kupní smlouva na pozemek - TS U Vondráčků  07.04.2015 
23.04.2015

AZ Elektrostav, a.s.
Veřejná vyhláška - seznam obcí v povodí Labe: část c)  01.04.2015 
17.04.2015

Ministerstvo zemědělství
Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy: část b)  01.04.2015 
17.04.2015

Ministerstvo zemědělství
Veřejná vyhláška - Oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek: část a)  01.04.2015 
17.04.2015

Ministerstvo zemědělství
Zasedání zastupitelstva  30.03.2015 
15.04.2015

Obec Zlonín
Oznámení - odkup části pozemku pod TS, p.č.117/2  16.03.2015 
01.04.2015

Obec Zlonín
Oznámení - odkup části pozemku pod TS, p.č.1/1  16.03.2015 
01.04.2015

Obec Zlonín
Neznámý vlastník, část 2  16.02.2015 
16.03.2015

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Neznámý vlastník, část 1  16.02.2015 
16.03.2015

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Zápis ze zasedání OU  10.02.2015 
10.03.2015
2015/02
Doležal
Návrh zadání - Změna č.2 ÚP obce Zlonín  12.01.2015 
12.01.2015

Ing.Arch. Zdeněk Kindl
Návrh zadání - Změna č.2 ÚP obce Zlonín  12.01.2015 
16.02.2015

Ing.Arch. Zdeněk Kindl
Veřejná vyhláška  12.01.2015 
16.02.2015

Ing.Arch. Zdeněk Kindl
Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe  09.01.2015 
26.02.2015

Ministerstvo životního prostředí
Dražební vyhláška  09.01.2015 
27.02.2015

Exekutorský úřad Chrudim
Posuzování vlivů na živ.prostředí  06.01.2015 
06.02.2015

Ministerstvo životního prostředí
Zápis ze zasedání OU  18.12.2014 
18.01.2015
2014/12
Doležal
Návrh rozpočtu na rok 2015 Regionu Povodí Mratínského potaka  01.12.2014 
19.12.2014

OÚ Líbeznice
 01.12.2014 
01.12.2014

OÚ Líbeznice
 01.12.2014 
01.12.2014

OÚ Líbeznice
NÁVRH ROZPOČTU 2015  27.11.2014 
16.12.2014

Grossová
Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Zlonín  20.11.2014 
20.12.2014

Krajský úřad Stř.kraje
Dražební vyhláška  11.11.2014 
27.11.2014

Aukční centrum Bussmark s.r.o.
Zápis ze zasedání OU  06.11.2014 
07.12.2014
2014/11
Kratochvíl
Informace o konání ustavujícího zasedání nově Zvoleného zastupitelstva obce Zlonín  24.10.2014 
03.11.2014

Obec Zlonín
elektronická dražba  24.10.2014 
16.12.2014

Exekutorský úřad Chrudim
Neznámý vlastník - pokračování  14.10.2014 
14.11.2014

Neznámý vlastník - průvodní dopis  14.10.2014 
14.11.2014

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
zasedání (rozpočet)  25.09.2014 
25.11.2014

zasedání  25.09.2014 
22.10.2014

Zápis ze zasedání OU  12.09.2014 
12.10.2014
2014/09
Doležal
Zápis ze zasedání OU  21.08.2014 
21.09.2014
2014/08
Gross
Veřejná vyhláška - Rozhodnutí  07.08.2014 
22.08.2014

Neznámý vlastník - pokračování  30.07.2014 
30.08.2014

Neznámý vlastník - pokračování  30.07.2014 
30.07.2014

Neznámý vlastník - průvodní dopis  30.07.2014 
30.08.2014

Veřejná vyhláška - výzva  23.07.2014 
04.08.2014

Zápis ze zasedání OU  24.06.2014 
20.07.2014
2014/06
Gross
Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení správního řízení  20.06.2014 
07.07.2014

Veřejná vyhláška - Usnesení o ustanovení opatrovníka  20.06.2014 
07.07.2014

Zápis ze zasedání OU  27.05.2014 
17.06.2014
2014/05
Gross
Územní rozhodnutí  22.05.2014 
22.06.2014
2361/14/SU/DPo
stavební úřad Líbeznice
Zápis ze zasedání OU  29.04.2014 
29.05.2014
2014/04
Doležal
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Zlonín 2013  12.04.2014 
12.05.2014

Grossová
Rozvaha 2013  12.04.2014 
12.05.2014

Grossová
Přímy a výdaje 2013  12.04.2014 
12.05.2014

Grossová
Závěrečný účet 2013  12.04.2014 
12.05.2014

Grossová
Volby do EP 2014  11.04.2014 
26.05.2014

státní správa
Zápis ze zasedání OU  04.03.2014 
04.04.2014
2014/04
Gross
Vyhláška SVS o ukončení mimořádných opatření  04.03.2014 
04.04.2014
SVS/2014/015659-S
0093/14
Státní veterinární správa
Stanovení místní úpravy provozu  03.03.2014 
03.04.2014
150/69835/2014
Pávová
Oznámení o prodeji pozemku  11.02.2014 
10.04.2014

Schopf
Zápis ze zasedání OU  11.02.2014 
11.03.2014
2014/02
Doležal
Zápis ze zasedání OU  28.01.2014 
28.02.2014
2014/01
Doležal
Vyhláška - úprava provozu  21.01.2014 
28.02.2014
150/69835/2013
MÚ Brandýs nad Labem
Zápis ze zasedání OU  18.12.2013 
15.01.2014
2013/12
Doležal
NÁVRH ROZPOČTU 2014  01.12.2013 
17.12.2013

Grossová
Zápis ze zasedání OU  29.11.2013 
25.12.2013
2013/11
Doležal
Oznámení o době a místě konání voleb  25.09.2013 
26.10.2013

Schopf
Zápis ze zasedání OU  24.09.2013 
20.10.2013
2013/09
Gross
Zápis ze zasedání OU  27.08.2013 
27.09.2013
2013/08
Gross
Fin 2 - 12 M  29.05.2013 
29.06.2013

Rozvaha  29.05.2013 
29.06.2013

závěrečný účet 2012  29.05.2013 
29.06.2013

Grossová
Zápis ze zasedání OU  23.04.2013 
05.05.2013
2013/04
Doležal
Podklady k rekonstrukci objektu restaurace  12.04.2013 
30.04.2013

Oznámení o konání referenda  12.04.2013 
25.04.2013

Schopf
Zápis ze zasedání OU  27.03.2013 
16.04.2013
2013/03
Doležal
Zápis ze zasedání OU  26.02.2013 
20.03.2013
2013/02
Gross
Zápis ze zasedání OU  29.01.2013 
25.02.2013
2013/01
Gross
Výsledky 1.kola prezidentských voleb  12.01.2013 
25.01.2013

Doležal
Volba prezidenta ČR  27.12.2012 
10.01.2013
VP 1
Gross
NÁVRH ROZPOČTU 2013  03.12.2012 
31.12.2012

Grossová
Zápis ze zasedání OU  27.11.2012 
20.12.2012
2012/11
Gross
Zápis ze zasedání OU  30.10.2012 
30.11.2012
2012/10
Gross
Volby do zastupitelstev krajů  13.10.2012 
13.11.2012
2.část
539082
Volby do zastupitelstev krajů  13.10.2012 
13.11.2012
1.část
539082
Zápis ze zasedání OZ  20.09.2012 
20.10.2012
2012/09
Gross
Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva  16.08.2012 
16.09.2012
2012 - 8
Gross
Zápis ze zasedání OZ  26.07.2012 
26.08.2012
2012-07
Gross
Zápis z jednání obecního zastupitelstva  15.06.2012 
15.07.2012
2012/6
Gross
Zápis z jednání obecního zastupitelstva  17.05.2012 
10.06.2012
2012/5
Gross
Zápis z jednání obecního zastupitelstva  01.05.2012 
30.05.2012
2012/4
Gross
Rozvaha 2011  22.04.2012 
22.05.2012

Výdaje 2011  22.04.2012 
22.05.2012

Příjmy 2011  22.04.2012 
22.05.2012

Závěrečný účet 2011  22.04.2012 
22.05.2012

Zápis z jednání obecního zastupitelstva  29.03.2012 
29.04.2012
2012/3
Gross
Zápis z jednání obecního zastupitelstva  12.01.2012 
12.02.2012
2012/1
Gross
Návrh rozpočtu 2012  01.12.2011 
31.12.2011

Zápis z jednání obecního zastupitelstva  29.11.2011 
10.01.2012
11/2011
Gross
Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva 2011/10  21.10.2011 
11.11.2011
2011-10
J.Gross
Informace občanům - občanské průkazy  21.10.2011 
11.11.2011
odbor vnitřní správy
Bc. Zbyněk Zeman
Usnesení o exekuci  21.10.2011 
11.11.2011
101 EX 00242/04-097
1462/04ÚŘ-OVP/SI/Mi
Mgr. Daniel Vlček
Posouzení vlivů na životní prostředí - letiště Vodochody  23.09.2011 
23.10.2011
71138/ENV/11
MŽP Jaroslava Honová
Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva 2011/09  23.09.2011 
14.10.2011
2011-09
Gross
Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva 2011/08  19.08.2011 
19.09.2011

2011-08
Gross
Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva 2011/08  19.08.2011 
19.08.2011

2011-08
Gross
Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva 2011/07  20.07.2011 
20.08.2011

2011-07
Gross
Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva  03.06.2011 
20.06.2011
2011-06
Gross
Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva 2011/5  13.05.2011 
30.05.2011

2011-05
Gross
Rozvaha 2010  27.04.2011 
15.05.2011

Grossová
Fin 2-12 2010  27.04.2011 
15.05.2011

Grossová
Fin 2-12 2010  27.04.2011 
15.05.2011

Grossová
závěrečný účet 2010  27.04.2011 
15.05.2011

Grossová
Stanovisko obce k územnímu řízení  20.04.2011 
06.05.2011

Schopf
Územní řízení - změna dvojdomků na trojdomky  20.04.2011 
06.05.2011
1657/11/SU/SVy
Stavební úřad Líbeznice
Audit 2010  15.04.2011 
15.05.2011
007209/2011/KUSK
Krajský úřad
Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva 2011/4  15.04.2011 
15.05.2011

Gross
Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva  06.04.2011 
06.05.2011

Gross
zápis 2011-02  27.02.2011 
28.03.2011

otevreny dopis hejtmanovi kraje k ruseni autobusovych linek  21.01.2011 
21.02.2011

zapis 2010-12  21.01.2011 
05.02.2011

zapis 2011-01  21.01.2011 
05.02.2011

Rozpočet 2011  01.12.2010 
31.12.2010

JŘ 416  01.12.2010 
01.02.2011

JŘ 345  01.12.2010 
01.02.2011

Rozpocet 2010  30.11.2010 
30.12.2010

Závěrečný účet 2009  30.11.2010 
30.12.2010

OU zapis 2010-11_2  30.11.2010 
30.12.2010

OU zapis 2010-11 - volby organu obce  30.11.2010 
30.12.2010

Stop letiště  24.11.2010 
08.12.2010

OU zapis 2010-11_1  16.11.2010 
16.12.2010

kolaudační souhlas  19.10.2010 
10.11.2010

kolaudační souhlas  09.10.2010 
25.10.2010

rozhodnutí  09.10.2010 
25.10.2010

volby  09.10.2010 
17.10.2010

F. Ú. vyhláška  13.05.2010 
29.05.2010

Volby do Parlamentu ČR 2010  13.05.2010 
29.05.2010

SP - 10x řadový RD s přípojkami, Starter Homes Alpha - Zlonín  25.02.2010 
10.03.2010

Zlonín - TS, VN a NN el. kabelové rozvody  25.02.2010 
10.03.2010

Závěr zjišťovacího řízení k záměru "V410 Výškov - Čechy Střed - zvýšení přenosové schopnosti vedení 400 kV  25.02.2010 
15.03.2010

OOP změna č. 1 ÚP obce Zlonín  01.12.2009 
18.12.2009

OÚ Zlonín
UPO 2009 T MODEL  03.11.2009 
05.12.2009

UPO 2009 H MODEL  03.11.2009 
05.12.2009

UPO 2009 ODUVODNENI  03.11.2009 
05.12.2009

UPO 2009 NAVRH  03.11.2009 
05.12.2009

 14.10.2009 
01.12.2009

zlonin-zmenaUPO-T Model.pdf  11.08.2009 
30.09.2009

zlonin-zmenaUPO-H Model.pdf  11.08.2009 
30.09.2009

UPO 2009 oduvodneni.doc  11.08.2009 
30.09.2009

UPO 2009 navrh.doc  11.08.2009 
30.09.2009

Zapis z jednani 01_03  09.11.2006 
30.11.2006

Zapis z jednani 01_02  09.11.2006 
30.11.2006

Zapis z jednani 01_01  09.11.2006 
30.11.2006


 
  Design by WESS-DESIGN