>> Město Krásno    
 
    Úřední deska  |   Administrace  |  Historie  |  

  Název dokumentu Vyvěšení
 Sejmutí 
Č.j.
        Ev.č.        
 Zhotovitel dokumentu 
Záměr číslo 18/2020 na pronájem pozemku (271 kB)  31.07.2020 
17.08.2020

96/2020
město Krásno
Záměr číslo 17/2020 na prodej pozemku (270 kB)  31.07.2020 
17.08.2020

95/2020
město Krásno
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do zastupitelstev krajů (210 kB)  29.07.2020 
04.10.2020

94/2020
město Krásno
Příloha č.1 k čj. 33784/2020-MZE-16212 zveřejněná na úřední desce pod číslem 92/2020 (1681 kB)  28.07.2020 
31.12.2022
33784/2020-MZE-16212
93/2020
Ministerstvo zemědělství, Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů
Veřejná vyhláška-Opatření obecné povahy (253 kB)  28.07.2020 
31.12.2022
33784/2020-MZE-16212
92/2020
Ministerstvo zemědělství, Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů
Záměr číslo 16/2020 na prodej pozemku (325 kB)  24.07.2020 
10.08.2020

91/2020
město Krásno
Záměr číslo 15/2020 na pronájem pozemku (316 kB)  24.07.2020 
10.08.2020

90/2020
město Krásno
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Hlavní ulice v Krásně (1368 kB)  16.07.2020 
03.08.2020
MUSO/68158/2020/OD/LULA
89/2020
Městský úřad Sokolov, Odbor dopravy
Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu vč. zprávy o přezkoumání hospodaření za rok 2019 DSO Svazek obcí "Hornoslavkovsko" (26 kB)  13.07.2020 
30.06.2021

88/2020
Hornoslavkovsko
Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města Krásno za rok 2019 (116 kB)  10.07.2020 
30.06.2021

87/2020
město Krásno
Rozpočtové opatření číslo 8/2020  08.07.2020 
31.12.2020

86a/2020
město Krásno
Rozpočtové opatření číslo 7/2020 (363 kB)  08.07.2020 
31.12.2020

86/2020
město Krásno
Příloha k Veřejné vyhlášce zveřejněné pod číslem 82/2020 - Návrh opatření obecné povahy (1138 kB)  25.06.2020 
10.08.2020
KK/958/RR/20
83/2020
Krajský úřad Karlovarského kraje
Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy, kterým se ruší textová a grafická část Územního plánu Krásno vztahující se k území vymezeném hranicemi stanoveného CHLÚ K (118 kB)  25.06.2020 
10.08.2020
KK/958/RR/20
82/2020
Krajský úřad Karlovarského kraje
Schválený závěrečný účet Svazku obcí Hornoslavkovsko za rok 2019 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření (6166 kB)  22.06.2020 
30.06.2021

81/2020
Hornoslavkovsko
Rozpočtové opatření číslo 6/2020  12.06.2020 
31.12.2020

79/2020
město Krásno
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Krásno na rok 2020 - Římskokatolická farnost, Loket (738 kB)  19.05.2020 
20.05.2023

67/2020
město Krásno
Rozpočtové opatření číslo 5/2020 ze dne 30.4.2020 (185 kB)  13.05.2020 
31.12.2020

60/2020
město Krásno
Rozpočtové opatření číslo 4/2020 ze dne 28.4.2020 (359 kB)  07.05.2020 
31.12.2020

59/2020
město Krásno
Rozpočtové opatření číslo 3/2020 ze dne 28.4.2020 (366 kB)  07.05.2020 
31.12.2020

58/2020
město Krásno
Nepronajatý pozemek ve vlastnictví státu a příslušnosti hospodařit pro SPÚ (327 kB)  06.05.2020 
05.08.2020

57/2020
Státní pozemkový úřad, Karlovy Vary
Rozpočtové opatření číslo 2/2020 (194 kB)  14.04.2020 
31.12.2020

49/2020
město Krásno
Rozpočtové opatření číslo 1/2020 (130 kB)  11.02.2020 
31.12.2020

16/2020
město Krásno
Rozpočtové opatření číslo 15/2019 (360 kB)  30.01.2020 
31.12.2020

9/2020
město Krásno
Oznámení o zveřejnění rozpočtu Města Krásno na rok 2020 a Střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021-2022 (264 kB)  10.01.2020 
31.12.2020

6/2020
město Krásno
Rozpočtové opatření číslo 3/2019 Hornoslavkovsko (28 kB)  10.01.2020 
31.12.2020

5/2020
Hornoslavkovsko
Střednědobý výhled na roky 2021-2022 Mateřská škola Krásno (208 kB)  10.01.2020 
31.12.2020

4/2020
Mateřská škola Krásno
Rozpočet na rok 2020 - Mateřská škola Krásno (246 kB)  10.01.2020 
31.12.2020

3/2020
Mateřská škola Krásno
Schválený střednědobý výhled rozpočtu Města Krásno na roky 2021-2022 (828 kB)  10.01.2020 
31.12.2020

2/2020
město Krásno
Schválený rozpočet Města Krásno na rok 2020 (565 kB)  10.01.2020 
31.12.2020

1/2020
město Krásno
Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2021-2022 Hornoslavkovsko (288 kB)  06.12.2019 
31.12.2020

139/2019
Hornoslavkovsko
Rozpočet Svazku obcí Hornoslavkovsko na rok 2020 (622 kB)  06.12.2019 
31.12.2020

138/2019
Hornoslavkovsko
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Krásno na rok 2019 (920 kB)  19.11.2019 
20.11.2022

129/2019
město Krásno
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Města Krásno (1476 kB)  01.11.2019 
01.11.2022

121/2019
město Krásno
Příloha k Opatření pod číslem 100/2019 (610 kB)  02.09.2019 
31.12.2022
101
41508/2019-MZE-16212
Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1
Opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření 18918/2019-MZE-16212 ze dne 3.4.2019 (226 kB)  02.09.2019 
31.12.2022
41508/2019-MZE-16212
100/2019
Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Krásno na rok 2019 - TJ Baník Krásno (957 kB)  16.07.2019 
17.07.2022

88/2019
město Krásno
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Krásno na rok 2019 - TJ Baník Krásno (973 kB)  16.07.2019 
17.07.2022

87/2019
město Krásno
Příloha k dokumentu pod číslem 35/2019 (1385 kB)  08.04.2019 
31.12.2022
18918/2019-MZE-16212
35/1/2019
Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Nové Město, 110 00 Praha 1
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy (241 kB)  08.04.2019 
31.12.2022
18918/2019-MZE-16212
35/2019
Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Nové Město, 110 00 Praha 1
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města - TJ Baník Krásno (903 kB)  23.01.2019 
31.12.2022

9/2019
město Krásno
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Krásno - TJ Baník Krásno (1044 kB)  29.11.2018 
30.11.2021

129/2018
město Krásno
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Krásno - TJ Baník Krásno (1041 kB)  29.11.2018 
30.11.2021

128/2018
město Krásno
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Krásno - Římskokatolická farnost, Loket (1094 kB)  29.11.2018 
30.11.2021

127/2018
město Krásno
Oznámení o zveřejňování schválených rozpočtových dokumentů Svazku obcí "Hornoslavkovsko" (420 kB)  30.10.2017 
31.12.2099

104/2017
město Krásno
Oznámení o zveřejnění schválených rozpočtových opatření města Krásno (301 kB)  30.10.2017 
31.12.2099

103/2017
město Krásno
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města (739 kB)  04.10.2017 
31.10.2020

97A/2017
město Krásno

 
  Design by udeska.info