>> Město Krásno    
 
    Úřední deska  |   Administrace  |  Historie  |  

  Název dokumentu Vyvěšení
 Sejmutí 
Č.j.
        Ev.č.        
 Zhotovitel dokumentu 
Program na 7.zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje (125 kB)  17.06.2021 
28.06.2021

56/2021
Ing. Petr Kulhánek, hejtman Karlovarského kraje
Pozvánka na 17. veřejné zasedání Zastupitelstva města Krásno  16.06.2021 
24.06.2021

54/2021
město Krásno
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Krásno za rok 2020 (10090 kB)  07.06.2021 
30.06.2021

53/2021
město Krásno
Návrh závěrečného účtu města Krásno za rok 2020 (613 kB)  07.06.2021 
30.06.2021

52/2021
město Krásno
Rozpočtové opatření číslo 4/2021 (369 kB)  10.05.2021 
31.12.2021

45/2021
město Krásno
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020 - Hornoslavkovsko (5025 kB)  20.04.2021 
30.06.2021

38/2021
Hornoslavkovsko
Návrh Závěrečný účet Svazku obcí ,,Hornoslavkovsko" za rok 2020 (118 kB)  20.04.2021 
30.06.2021

37/2021
Hornoslavkovsko
Rozpočtové opatření číslo 3/2021 (368 kB)  14.04.2021 
31.12.2021

35/2021
město Krásno
Rozpočtové opatření číslo 2/2021 (368 kB)  22.03.2021 
31.12.2021

25/2021
město Krásno
Rozpočtové opatření číslo 1/2021 (363 kB)  08.03.2021 
31.12.2021

18/2021
město Krásno
Mateřská škola Krásno - Rozpočet na rok 2021 (272 kB)  11.01.2021 
31.12.2021

9/2021
Mateřská škola Krásno
Mateřská škola Krásno - Střednědobý výhled 2022-2023 (204 kB)  11.01.2021 
31.12.2021

8/2021
Mateřská škola Krásno
Schválený rozpočet Svazku obcí Hornoslavkovsko na rok 2021 (196 kB)  11.01.2021 
31.12.2021

6/2021
Hornoslavkovsko
Oznámení-schválený rozpočet Města Krásno na rok 2021 a rozpočtový výhled Města Krásno na roky 2022-2023 (346 kB)  11.01.2021 
31.12.2021

5/2021
město Krásno
Schválený rozpočet Města Krásno na rok 2021  11.01.2021 
31.12.2021

4/2021
město Krásno
Střednědobý výhled rozpočtu města Krásno na roky 2022-2023 (834 kB)  11.01.2021 
31.12.2021

3/2021
město Krásno
Rozpočtové opatření číslo 18/2020 (193 kB)  31.12.2020 
31.12.2021

140/2020
město Krásno
Příloha č.1 k čj. 33784/2020-MZE-16212 zveřejněná na úřední desce pod číslem 92/2020 (1681 kB)  28.07.2020 
31.12.2022
33784/2020-MZE-16212
93/2020
Ministerstvo zemědělství, Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů
Veřejná vyhláška-Opatření obecné povahy (253 kB)  28.07.2020 
31.12.2022
33784/2020-MZE-16212
92/2020
Ministerstvo zemědělství, Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů
Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu vč. zprávy o přezkoumání hospodaření za rok 2019 DSO Svazek obcí "Hornoslavkovsko" (26 kB)  13.07.2020 
30.06.2021

88/2020
Hornoslavkovsko
Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města Krásno za rok 2019 (116 kB)  10.07.2020 
30.06.2021

87/2020
město Krásno
Schválený závěrečný účet Svazku obcí Hornoslavkovsko za rok 2019 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření (6166 kB)  22.06.2020 
30.06.2021

81/2020
Hornoslavkovsko
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Krásno na rok 2020 - Římskokatolická farnost, Loket (738 kB)  19.05.2020 
20.05.2023

67/2020
město Krásno
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Krásno na rok 2019 (920 kB)  19.11.2019 
20.11.2022

129/2019
město Krásno
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Města Krásno (1476 kB)  01.11.2019 
01.11.2022

121/2019
město Krásno
Příloha k Opatření pod číslem 100/2019 (610 kB)  02.09.2019 
31.12.2022
101
41508/2019-MZE-16212
Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1
Opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření 18918/2019-MZE-16212 ze dne 3.4.2019 (226 kB)  02.09.2019 
31.12.2022
41508/2019-MZE-16212
100/2019
Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Krásno na rok 2019 - TJ Baník Krásno (957 kB)  16.07.2019 
17.07.2022

88/2019
město Krásno
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Krásno na rok 2019 - TJ Baník Krásno (973 kB)  16.07.2019 
17.07.2022

87/2019
město Krásno
Příloha k dokumentu pod číslem 35/2019 (1385 kB)  08.04.2019 
31.12.2022
18918/2019-MZE-16212
35/1/2019
Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Nové Město, 110 00 Praha 1
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy (241 kB)  08.04.2019 
31.12.2022
18918/2019-MZE-16212
35/2019
Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Nové Město, 110 00 Praha 1
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města - TJ Baník Krásno (903 kB)  23.01.2019 
31.12.2022

9/2019
město Krásno
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Krásno - TJ Baník Krásno (1044 kB)  29.11.2018 
30.11.2021

129/2018
město Krásno
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Krásno - TJ Baník Krásno (1041 kB)  29.11.2018 
30.11.2021

128/2018
město Krásno
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Krásno - Římskokatolická farnost, Loket (1094 kB)  29.11.2018 
30.11.2021

127/2018
město Krásno
Oznámení o zveřejňování schválených rozpočtových dokumentů Svazku obcí "Hornoslavkovsko" (420 kB)  30.10.2017 
31.12.2099

104/2017
město Krásno
Oznámení o zveřejnění schválených rozpočtových opatření města Krásno (301 kB)  30.10.2017 
31.12.2099

103/2017
město Krásno

 
  Design by udeska.info