>> Obec Velká Štáhle    
 
    Úřední deska  |   Administrace  |  Historie  |  

  Název dokumentu Vyvěšení
 Sejmutí 
Č.j.
        Ev.č.        
 Zhotovitel dokumentu 
Výpočet cen pro vodné a stočné za rok 2020 (330 kB)  06.05.2021 
07.06.2021

24/2021
VaK Bruntál
Dodatek č. 1 k Programu obce Velká Štáhle pro poskytování návratných finančních výpomocí na podporu výměny nevyhovujících kotlů v domácnostech (Kotlíkové dotace v Morav (139 kB)  05.05.2021 
31.12.2022

23/2021
Mihálová Renata
Usnesení z 16. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 3.5.2021 (355 kB)  05.05.2021 
24.05.2021

22/2021
Mihálová Renata
Veřejná Vyhláška (196 kB)  26.04.2021 
28.05.2021

21/2021
Finanční úřad
Rozpočtové opatření č. 3/2021 (405 kB)  23.04.2021 
31.12.2021

19/2021
Tušková Božena - účetní
Rozpočtové opatření č. 2/2021 (436 kB)  17.03.2021 
31.12.2021

16/2021
Tušková Božena - účetní
Aktualizovaný seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků k 1.2.2021 (167 kB)  17.03.2021 
31.12.2024
UZSVM/OOP/2297/2021-OOPM
17/2021
Úřad pro zastupování státu
Smlouva č. 8-2021 o poskytnutí NFV z Programu obce Velká Štáhle pro poskytování návratných finančních výpomocí na podporu výměny nevyhovujících kotlů v domácnostech (47 kB)  16.03.2021 
16.03.2024

15/2021
Mihálová Renata
Smlouva č. 7-2021 o poskytnutí NFV z Programu obce Velká Štáhle pro poskytování návratných finančních výpomocí na podporu výměny nevyhovujících kotlů v domácnostech (47 kB)  16.03.2021 
16.03.2024

14/2021
Mihálová Renata
Umístění sběrných boxů pro podání daňových tvrzení a dalších podání (252 kB)  15.03.2021 
01.06.2021

13/2021
Finanční úřad
Smlouva č. 6-2020 o poskytnutí NFV z Programu obce Velká Štáhle pro poskytování návratných finančních výpomocí na podporu výměny nevyhovujících kotlů v domácnostech (48 kB)  15.01.2021 
16.01.2024

7/2021
Mihálová Renata
Smlouva č. 5-2020 o poskytnutí NFV z Programu obce Velká Štáhle pro poskytování návratných finančních výpomocí na podporu výměny nevyhovujících kotlů v domácnostech (50 kB)  15.01.2021 
16.01.2024

6/2021
Mihálová Renata
SOR - Oznámení o zveřejnění dokumentů (167 kB)  14.01.2021 
30.06.2022

5/2021
SOR
Rozpočtové opatření č. 1/2021 (394 kB)  12.01.2021 
31.12.2021

4/2021
Tušková Božena - účetní
Schválený Střednědobý výhled rozpočtu na období 2022 - 2024 MŠ Velká Štáhle, příspěvková organizace  14.12.2020 
31.12.2021

84/2020
Tušková Božena - účetní
Schválený Rozpočet MŠ Velká Štáhle, příspěvková organizace na rok 2021 (1120 kB)  14.12.2020 
31.12.2021

83/2020
Tušková Božena - účetní
Schválený Střednědobý výhled rozpočtu na období 2022 - 2024 obce Velká Štáhle (517 kB)  14.12.2020 
31.12.2021

82/2020
Tušková Božena - účetní
Schválený Rozpočet obce Velká Štáhle na rok 2021  14.12.2020 
31.12.2021

81/2020
Tušková Božena - účetní
SOR - návrh rozpočtu na rok 2021 (295 kB)  25.11.2020 
18.12.2021

74/2020
SOR
Oznámení o zveřejnění dokumentů MŠ Velká Štáhle (145 kB)  18.11.2020 
31.12.2021

72/2020
Mihálová Renata
Oznámení o zveřejnění dokumentů Obce Velká Štáhle (145 kB)  18.11.2020 
31.12.2021

71/2020
Mihálová Renata
Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu na období 2022 - 2024 MŠ Velká Štáhle (174 kB)  18.11.2020 
31.12.2021

70/2020
Tušková Božena - účetní
Smlouva č. 4-2020 o poskytnutí NFV z Programu obce Velká Štáhle pro poskytování návratných finančních výpomocí na podporu výměny nevyhovujících kotlů v domácnostech (47 kB)  02.11.2020 
31.12.2023

66/2020
Mihálová Renata
Aktualizovaný seznam nedostatečně indentifikovaných vlastníků k 1.8.2020 (146 kB)  01.09.2020 
31.12.2024
UZSVM/OOP/7657/2020-OOPM
55/2020
Úřad pro zastupování státu
Smlouva č. 3-2020 o poskytnutí NFV z Programu obce Velká Štáhle pro poskytování návratných finančních výpomocí na podporu výměny nevyhovujících kotlů v domácnostech (48 kB)  06.08.2020 
31.12.2023

51/2020
Mihálová Renata
Smlouva č. 2-2020 o poskytnutí NFV z Programu obce Velká Štáhle pro poskytování návratných finančních výpomocí na podporu výměny nevyhovujících kotlů v domácnostech (48 kB)  06.08.2020 
31.12.2023

50/2020
Mihálová Renata
Smlouva č. 1-2020 o poskytnutí NFV z Programu obce Velká Štáhle pro poskytování návratných finančních výpomocí na podporu výměny nevyhovujících kotlů v domácnostech (50 kB)  06.08.2020 
31.12.2023

49/2020
Mihálová Renata
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy (432 kB)  30.07.2020 
02.01.2023

45/2020
Ministerstvo zemědělství
SOR -Oznámení o zveřejnění dokumentů (165 kB)  20.07.2020 
31.07.2021

41/2020
SOR
Závěrečný účet obce Velká Štáhle za rok 2019 - schválený - Příloha č. 3 (165 kB)  24.06.2020 
30.06.2021

37/2020
Tušková Božena - účetní
Závěrečný účet obce Velká Štáhle za rok 2019 - schválený - Příloha č. 2, část 2. (1186 kB)  24.06.2020 
30.06.2021

37/2020
Tušková Božena - účetní
Závěrečný účet obce Velká Štáhle za rok 2019 - schválený - Příloha č. 2, část 1. (1215 kB)  24.06.2020 
30.06.2021

37/2020
Tušková Božena - účetní
Závěrečný účet obce Velká Štáhle za rok 2019 - schválený - Příloha č. 1, část 2. (981 kB)  24.06.2020 
30.06.2021

37/2020
Tušková Božena - účetní
Závěrečný účet obce Velká Štáhle za rok 2019 - schválený - Příloha č. 1, část 1. (2874 kB)  24.06.2020 
30.06.2021

37/2020
Tušková Božena - účetní
Závěrečný účet obce Velká Štáhle za rok 2019 (1294 kB)  24.06.2020 
30.06.2021

37/2020
Tušková Božena - účetní
Návrh účetní závěrky Mateřské školy Velká Štáhle, příspěvkové organizace za rok 2019 - Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě (597 kB)  18.05.2020 
30.06.2021

30/2020
Tušková Božena - účetní
Návrh účetní závěrky Mateřské školy Velká Štáhle, příspěvkové organizace za rok 2019 - Zpráva inventarizační komise (982 kB)  18.05.2020 
30.06.2021

30/2020
Tušková Božena - účetní
Návrh účetní závěrky Mateřské školy Velká Štáhle, příspěvkové organizace za rok 2019 - Příloha (513 kB)  18.05.2020 
30.06.2021

30/2020
Tušková Božena - účetní
Návrh účetní závěrky Mateřské školy Velká Štáhle, příspěvkové organizace za rok 2019 - Výkaz zisku a ztráty (589 kB)  18.05.2020 
30.06.2021

30/2020
Tušková Božena - účetní
Návrh účetní závěrky Mateřské školy Velká Štáhle, příspěvkové organizace za rok 2019 - Rozvaha (878 kB)  18.05.2020 
30.06.2021

30/2020
Tušková Božena - účetní
Návrh účetní závěrky obce Velká Štáhle za rok 2019 - Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly (1066 kB)  18.05.2020 
30.06.2021

29/2020
Tušková Božena - účetní
Návrh účetní závěrky obce Velká Štáhle za rok 2019 - Zápis o výsledku kontroly nahrazující interní audit část 2. (968 kB)  18.05.2020 
30.06.2021

29/2020
Tušková Božena - účetní
Návrh účetní závěrky obce Velká Štáhle za rok 2019 - Zápis o výsledku kontroly nahrazující interní audit část 1. (899 kB)  18.05.2020 
30.06.2021

29/2020
Tušková Božena - účetní
Návrh účetní závěrky obce Velká Štáhle za rok 2019 - Zpráva o výsledních finančních kontrol za rok 2019 (824 kB)  18.05.2020 
30.06.2021

29/2020
Tušková Božena - účetní
Návrh účetní závěrky obce Velká Štáhle za rok 2019 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Velká Štáhle za rok 2019 (647 kB)  18.05.2020 
30.06.2021

29/2020
Tušková Božena - účetní
Návrh účetní závěrky obce Velká Štáhle za rok 2019 - Příloha (445 kB)  18.05.2020 
30.06.2021

29/2020
Tušková Božena - účetní
Návrh účetní závěrky obce Velká Štáhle za rok 2019 - Výkaz zisku a ztráty (650 kB)  18.05.2020 
30.06.2021

29/2020
Tušková Božena - účetní
Návrh účetní závěrky obce Velká Štáhle za rok 2019 - Rozvaha (1087 kB)  18.05.2020 
30.06.2021

29/2020
Tušková Božena - účetní
Příloha č. 3 k návrhu závěrečného účtu obce Velká Štáhle za rok 2019 (165 kB)  18.05.2020 
30.06.2021

28/2020
Tušková Božena - účetní
Příloha č. 2 část 2. k návrhu závěrečného účtu obce Velká Štáhle za rok 2019 (1186 kB)  18.05.2020 
30.06.2021

28/2020
Tušková Božena - účetní
Příloha č. 2 část 1. k návrhu závěrečného účtu obce Velká Štáhle za rok 2019 (1215 kB)  18.05.2020 
30.06.2021

28/2020
Tušková Božena - účetní
Příloha č. 1 část 2. k návrhu závěrečného účtu obce Velká Štáhle za rok 2019 (981 kB)  18.05.2020 
30.06.2021

28/2020
Tušková Božena - účetní
Příloha č. 1 část 1. k návrhu závěrečného účtu obce Velká Štáhle za rok 2019 (2874 kB)  18.05.2020 
30.06.2021

28/2020
Tušková Božena - účetní
Návrh závěrečného účtu obce Velká Štáhle za rok 2019 (1287 kB)  18.05.2020 
30.06.2021

28/2020
Tušková Božena - účetní
Příloha č. 6 - Vyúčtování návratné finanční výpomoci v rámci Programu obce Velká Štáhle pro poskytování návratné finanční výpomoci na podporu výměny nevyhovujících kotl (520 kB)  13.02.2020 
31.12.2021

8/2020
Mihálová Renata
Příloha č. 5 - Souhlas k uzavření smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu obce Velká Štáhle pro poskytování návratných finančních výpomocí na podporu (1395 kB)  13.02.2020 
31.12.2021

8/2020
Mihálová Renata
Příloha č. 4 - Čestné prohlášení z Programu obce Velká Štáhle pro poskytování návratných finančních výpomocí na podporu výměny nevyhovujících kotlů v domácnostech (1223 kB)  13.02.2020 
31.12.2021

8/2020
Mihálová Renata
Příloha č. 3 - Potvrzení o souhlasu s inkasem z Programu obce Velká Štáhle pro poskytování návratných finančních výpomocí na podporu výměny nevyhovujících kotlů v domác (1152 kB)  13.02.2020 
31.12.2021

8/2020
Mihálová Renata
Příloha č. 2 - Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu obce Velká Štáhle pro poskytování návratných finančních výpomocí na podporu výměny nevyhovunjí (1138 kB)  13.02.2020 
31.12.2021

8/2021
Mihálová Renata
Příloha č. 1 - Žádost o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu obce Velká Štáhle pro poskytování návratných fin. výpomocí na podporu výměny nevyhovujících k (692 kB)  13.02.2020 
31.12.2021

8/2020
Mihálová Renata
Program obce Velká Štáhle pro poskytování návratných finančních výpomocí na podporu výměny nevyhovujících kotlů v domácnostech (1066 kB)  13.02.2020 
31.12.2022

8/2020
Mihálová Renata
Oznámení o zveřejnění dokumentů obce Velká Štáhle na rok 2020 (144 kB)  13.12.2019 
30.06.2021

83/2019
Mihálová Renata
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Příloha č. 1 (681 kB)  10.12.2019 
31.12.2022
63920/2019-MZE-16212
71/2019
Ministerstvo zemědělství
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy (540 kB)  10.12.2019 
31.12.2022
63920/2019-MZE-16212
71/2019
Ministerstvo zemědělství
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy (637 kB)  02.09.2019 
01.01.2023
41508/2019-MZE-16212
50/2019
Ministerstvo zemědělství

 
  Design by udeska.info