>> Obecní úřad Skuhrov    
 
    Úřední deska  |   Administrace  |  Historie  |  

  Název dokumentu Vyvěąení
 Sejmutí 
Č.j.
        Ev.č.        
 Zhotovitel dokumentu 
Ceník za odvoz a likvidaci odpadu od 1.1.2019 (712 kB)  12.11.2018 
31.12.2019

Obec Skuhrov, Marius Pedersen SKS s.r.o.
Rozpočtové opatření č.7/2018 (34 kB)  12.11.2018 
01.04.2019
308/2018
Obec Skuhrov
Smlouva o zajątění zimní údrľby MK a prostarnství v obci Skuhrov (503 kB)  12.11.2018 
16.03.2019
306/2018
OÚ Skuhrov
Návrh rozpočtu PO Základní ąkola a mateřská skola Huntířov na r. 2019 (60 kB)  12.11.2018 
12.12.2019

Z© a M© Huntířov
Rozpočtové opatření obce Skuhrov č.6/2018 (32 kB)  19.09.2018 
01.04.2019

Obec Skuhrov
Rozpočtové opatření obce Skuhrov č.5/2018 (32 kB)  20.08.2018 
01.04.2019
250/2018
Obec Skuhrov
Závěrečný účet obce Skuhrov za r. 2017 (131 kB)  20.06.2018 
30.06.2019

Obec Skuhrov
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Skuhrov, IČ 262561, za r. 2017 (1251 kB)  20.06.2018 
30.06.2019
LK-0179/17/Nov
KÚ LK, odbor kontroly
Rozpočtové opatření obce Skuhrov č.4/2018 (31 kB)  20.06.2018 
01.04.2019
199/2018
Obec Skuhrov
Rozpočtové opatření obce Skuhrov č.3/2018 (30 kB)  03.05.2018 
01.04.2019
104/2018
Obec Skuhrov
Rozpočtové opatření obce Skuhrov č.2/2018 (30 kB)  14.03.2018 
01.04.2019
74/2018
Obec Skuhrov
Střednědobý výhled rozpočtu obce Skuhrov do r. 2020 (39 kB)  14.03.2018 
01.04.2019

Obec Skuhrov
Rozpočtové opatření obce Skuhrov č.1/2018 (30 kB)  12.02.2018 
01.04.2019

Obec Skuhrov
Střednědobý výhled rozpočtu PO Z© a M© Huntířov na r. 2019-2020 (115 kB)  20.12.2017 
01.04.2019

678/2017
Ředitelství Z© a M© Huntířov
Rozpočet PO Základní ąkola a mateřská ąkola Huntířov na r. 2018  20.12.2017 
01.04.2019
677/2017
Z© a M© Huntířov
Rozpočet obce Skuhrov na r. 2018 (18 kB)  20.12.2017 
01.04.2019

Obec Skuhrov
Návrh střednědobého výhledu příspěvkové organizace Z© a M© na r. 2018-2019 (184 kB)  20.03.2017 
05.04.2020

Ředitelství Z© a M© Huntířov
Střednědobý výhled rozpočtu obce Skuhrov na r. 2017 - 2020 (34 kB)  08.02.2017 
31.03.2021

Obec Skuhrov
Závěrečný účet obce Skuhrov za rok 2015 (1466 kB)  16.03.2016 
31.12.2018

89/2016
Obec Skuhrov
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Skuhrov, IČ 00262561, za rok 2015 (2480 kB)  16.03.2016 
31.12.2018
LK - 0178/15/Míč
89/2016
Krajský úřad LK, odbor kontroly
Rozpočet Obce Skuhrov na r. 2016 (20 kB)  16.12.2015 
31.12.2018

Obec Skuhrov
Veřejnoprávní smlouva o výkonu přenesené působnosti na úseku agendy rozhodování o zruąení údaje o místu trvalého pobytu (662 kB)  02.02.2015 
31.12.2018

Město ®elezný Brod
Veřejnoprávní smlouva o zabezpečení provedení zápisů do ISÚI (713 kB)  02.02.2015 
31.12.2018

Město ®elezný Brod
Veřejnoprávní smlouva o výkonu přenesené působnosti na úseku řízení o přestupcích  02.02.2015 
31.12.2018

Město ®elezný Brod

 
  Design by WESS-DESIGN